2017. június 22., csütörtök

FŐ UTCA, 1956

ÉLET ÉS IRODALOM - SZABADPOLC
Szerző: Eörsi László
2017.06.22.


A Fő utcai katonai ügyészség és bíróság, a politikai nyomozó főosztály, valamint a körzeti börtön (Fő u. 70–78.) rettegett színhely volt 1956 előtt és után egyaránt. Mint ismeretes, itt játszódott le 59 éve Nagy Imréék pere is. A forradalom napjaiban azonban az ítészek, a nyomozók és a smasszerok magabiztossága kevésbé volt szembetűnő.

Az „ancien régime” összeomlása a Fő utcában

A Fő utcában a bűnüldöző szervek teljes személyi állománya intakt maradt a forradalom átmeneti győzelmének kiharcolásáig. Mindeddig az előírásnak megfelelően betartották az „összetartást”, de október 30-a fordulópontnak bizonyult. Az utca fenyegetésére – „szabadítsuk ki testvéreinket az ávós börtönből” – egyre nőtt a káosz.

Ellenállás fel sem merült: a fegyvereket a raktárba tették. A rendőrségi iratokat a kazánházban égetni kezdték, ám nem győzték. Eközben eltávoztak az ÁVH-sok. Mindez az őrség körében általános riadalmat keltett. A fenyegetés akkor se csökkent, amikor a „kisidősöket” kiengedték, mivel a hozzátartozók a még benn lévők szabadlábra helyezését követelték. Így még a nap folyamán szélnek eresztették a „nehézfiúkat” is, és csak ezt követően szűnt meg kintről – átmenetileg – a nyomás.

Az objektumon belül viszont nőtt a feszültség és a széthúzás: már senki sem akart maradni – egyébként sem voltak már egy hete otthon. Az őrségből is ekkor már többen önhatalmúlag távoztak, a kinti őrséget meg is szüntették. Eközben megjött Pécsi őrnagy, a BV PB titkára, aki meghallgatta a panaszokat, és mindenkit hazaküldött. Emiatt rögvest összetűzésbe került Csete József rendőr őrnagy bv-parancsnokkal, aki felelőtlenségnek minősítette Pécsi utasítását: azt hangsúlyozta, hogy az utcán veszélybe kerülhet a személyzet, mivel az „épület körül hemzsegnek az ellenforradalmárok”.

A közeli Bem laktanyából átjövő katonák meggyőződtek arról, hogy már nincs fogoly a Fő utcában. Javaslatukra az ott maradt 35–40 főnyi őrségből forradalmi bizottmányt választottak. Feladatuk az egység igazolvánnyal történő ellátása volt...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése