2017. augusztus 5., szombat

BALOG HELYESEN TUDJA, KI ADTA A TÍZPARANCSOLATOT, CSAK NEM ARRA HASZNÁLJA, AMIRE VALÓ

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Pozsár László
2017.08.05. A kereszténység nem állami ideológia, hanem új élet

A tegnapi napon több ellenzéki sajtótermék kaján kárörömmel számolt be Balog Zoltán vélt tévedéséről, miszerint Balog tévesen tulajdonította volna a tízparancsolatot Jézus Krisztusnak.

Azonban a témában járatlan ellenzéki sajtó téved ebben a kérdésben. Alaposabb vizsgálat után a Biblia szövegeinek összefüggéseiből jól látható, hogy valóban Jézus Krisztus volt az, aki Mózesnek adta a tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat.

A tízparancsolat első parancsolata ugyanis azt a valakit jelöli meg a parancsolat szerzőjeként, aki kihozta Izrael népét Egyiptomból:
“Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” (2Móz 20:2-3)
Pál apostol az újszövetség lapjain egyértelművé teszi, hogy valóban maga Krisztus volt az, aki kihozta a zsidó népet az egyiptomi szolgálatból, és vezette őket végig a pusztai vándorlás alatt, aminek során a Sínai hegynél a tízparancsolatot is kapták.

Egyiptom kormányzata Mózes idején a legkeményebb diktatúra volt, ahol a zsidó nép sanyargatott rabszolgaként tengődött. Mózes – bár zsidó volt – a királyi udvarban nőtt fel, mert Isten gondviselésének köszönhetően még csecsemőként örökbe fogadta a fáraó lánya. Mózesnek mindene megvolt, amire az esendő emberi természet vágyhat: vagyon, hatalom, reményteli, gazdag jövő. Szolgák serege leste a kívánságát. Azonban Mózes nem tudta elnézni az elnyomást és az erőszakot, amit az egyiptomiak a zsidókon gyakoroltak.

Egy nap Mózes végül erővel próbált igazságot tenni, de ezzel csak jogfosztottá és számkivetetté tette magát, elveszítette minden kiváltságát és menekülnie kellett. Negyven évvel később egy égő bokorból hallatszó hang megszólította, és Mózes úgy döntött, hogy vállalva az életveszélyt, a megvetést, az egyiptomiak és a zsidók utálatát, azt teszi, amit a mennyei útmutatás mond. A teljhatalmú fáraó elé állt, és újra meg újra ultimátumokat adott neki...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése