2017. augusztus 3., csütörtök

HAZAFIAS TESIÓRA: A TANTERV RÉSZÉVÉ VÁLIK AZ ALATTVALÓKÉPZÉS?

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: Windisch Judit
2017.08.03.


Meglóduló fantáziával akár a sorkatonaság visszaállításának előkészítését is bele lehet látni abba a kormányzati tervbe, amely hazafias és honvédelmi elemekkel dúsítaná a testnevelés órákat. Arra egyelőre nincs válasz, hogy miként történik mindez, a tanárokban mindenesetre rossz emlékeket idéz a felvetés.

A Nemzeti Alaptanterv szerint már most is részesülnek - vagy legalábbis részesülniük kellene - hazafias nevelésben a diákok, ami többek között azt fedi, hogy meg kell ismerniük a nemzeti, népi kultúra értékeit, hagyományait, tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát.

Hogy pontosan miért is?

"Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége."

Az általános iskola felső tagozatosait például úgy kell tanítani az 1945-56 közötti időszakról - a forradalom leveréséig bezárólag -, hogy értékeljék az idegen elnyomás és zsarnokság ellen fellázadt emberek bátorságát, hősiességét, "a hazafiságra nevelés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. Együtt érez a szabadságharc hőseinek és áldozatainak sorsával, szolidáris velük."...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése