2017. augusztus 25., péntek

MUNKAVÉDELEM HŐSÉGBEN: TÖBB JOGOD VAN, MINT GONDOLNÁD!

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Balczer Balázs
2017.08.25.


Sajnos, ma már egyáltalán nem számítanak szenzációnak azok a hírek, melyek arról szólnak, hogy a balatoni büfék súlyos létszámhiánnyal küzdenek, mert nem találnak olyan embert, aki a felajánlott bér fejében vállalná az egész napos lángossütést 60-70 fokban. De nem csak az éttermek, melegkonyhák és büfék dolgozói érintettek a kérdésben. A szerelőüzemek munkavállalóitól az irodai alkalmazottakig minden dolgozói csoportot érint a munkahelyi hőmérséklet problematikája.

A minap borzolta fel a kedélyeket a hír: A buszvezetőt, aki fényképfelvétellel dokumentálta, hogy a vezetőfülkében a hőmérséklet meghaladja a 45 fokot, a munkáltatója nagy erőkkel keresi. Sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon ugyanilyen állhatatosan igyekszik-e a társaság elhárítani a légkondicionáló berendezés hibáit. Sajnos általánosságban mondhatjuk, hogy a munkahelyek hőmérsékletére vonatkozó előírások és a legtöbb munkahely valósága közt óriási szakadék tátong...

Jogszabályi háttér

Mint minden, munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos szabályozás, a munkavállalók hőterhelésére vonatkozó előírások is a munkajogban, jelesül a Munka törvénykönyvében (2012. évi I. törvény) gyökereznek.
A törvény ugyanis kimondja, hogy a munkáltató kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása.

Ez a rendelkezés persze önmagában sokat nem jelent, hiszen a Munka törvénykönyve elsősorban nem a munkáltatás körülményeit, hanem eredendően a munkáltató és a munkavállalók gazdasági és szociális viszonyait szabályozza. Az Mt. kizárólag általános jelleggel, keretszabályként rögzíti a munkáltató munkavédelmi kötelezettségeit, a részletes szabályokat a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az annak felhatalmazása alapján megalkotott rendeletek tartalmazzák.

A munkavédelmi törvényben biztosított jogalkotási hatáskör alapján jött létre az a mai napig hatályos miniszteri rendelet (3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről), mely részletes szabályokat tartalmaz a munkahelyek kialakítására vonatkozóan. A körmönfont, már-már szőrszálhasogató, egzakt mérőszámokkal és diagrammokkal ellátott jogszabály a világítási, szellőztetési és hulladékkezelési szabályok mellett gondosan kimunkált előírásokat határoz meg a helyiségek és terek hőmérsékletére vonatkozóan...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése