2017. augusztus 27., vasárnap

FERENC PÁPA ELMEHET A...?

HVG ONLINE - VÉLEMÉNY
Szerző: Révész Sándor
2017.08.27.A kormány is pápaellenes, Schilling Árpád is pápaellenes. Ugyanakkor Schilling kormányellenes, a kormány meg Schillingellenes. Érdemes ezen elgondolkodni egy kicsit.

A kormány hivatalos álláspontja szerint a lombikbébi-program jó, a mesterséges megtermékenyítés pedig nem bűn. Veres András püspök szerint pedig bűn, és aki elköveti s elősegíti, az a pokolra kerül. Én nem sajnálom a jelenlegi magyar kormánytól a poklot, inkább a poklot sajnálnám, ha ott is az Orbán-kormány kormányozna.

Veres András azonban nem mond mást, mint a pápa. Ő a Vatikán álláspontját képviseli, ami egy katolikus püspök esetében nem nagyon meglepő. Ezen álláspontot a Pápai Antonianum Egyetem adjunktusa, Harsányi Pál Ottó ferences szerzetes így foglalt össze a Vatikáni Rádióban: "A fő baj az, hogy ebben a programban több embriót hoznak létre mesterséges körülmények között (in vitro), mint amennyi beültetésre kerül (3 vagy 4). A számfeletti embriókat lefagyasztják egy esetleges következő beültetésre, kísérletezésre használják, vagy egy idő után elpusztítják. Ez a fő erkölcsi probléma. Itt már szándékos embriópusztítással állunk szemben." Az in vitro megtermékenyítést tehát (ellentétben a homológ eljárások bizonyos formáival) ugyanazért ítéli el a katolikus egyház, amiért a mesterséges terhesség-megszakítást.

Sokan nem értünk egyet ezekkel az elítélésekkel. De nagyon nem mindegy, miként nem értünk egyet velük. Mert abban ugye egyetértünk a katolikus a püspökkel és a pápával, hogy embert ölni bűn (ha az nem a jogos egyéni vagy kollektív önvédelem elkerülhetetlen következménye). Csak éppen azt gondoljuk, hogy az emberi embrió, mely önmagában, egy másik testtől függetlenül nem életképes, még nem egészen ember. De miként gondoljuk úgy? Akként, hogy aki az embriót embernek tekinti, abszurd álláspontot képviselt, az a nők és a tudományos haladás gonosz ellensége? Vagy akként, hogy itt egy objektíve eldönthetetlen kérdésről van, amelyet ki-ki a maga felfogása szerint ítélhet meg. Kis János például ez utóbbi felfogást képviseli az abortusz-kérdésről írott könyvében. Vannak ilyen kérdések. Például az is ilyen, hogy van-e Isten, esetleg több is van, vagy nincs, vagy ezt nem tudhatjuk.

Vannak ateisták, akik úgy gondolják, hogy például Isten létének kérdésében az övékkel ellentétes vélekedésnek nincs létjogosultsága. Ők nem tartják tiszteletben a hívők meggyőződését, hanem a papokat a néphülyítés kártékony ágenseinek tartják, a nyájukat pedig megtévesztett, ostoba birkák gyülekezetének, akik az emberi haladás útjában állnak. A galileisták például így vélekedtek jó száz évvel ezelőtt. És vannak ateisták (meg agnosztikusok), akik nem osztják, de tiszteletben tartják a hívők hitét. Így lehet kétféleképpen viszonyulni ahhoz a sokak hitéből következő vélekedéshez, hogy az embrió ember és megölése bűn.

Mindenesetre szögezzük le, hogy Ferenc pápa szelektív használatára nem vagyunk jogosultak. Nem jogos Ferenc pápára hivatkozni a menekültek ügyében, és eközben nem törődni Ferenc pápa álláspontjával a lombikbébik ügyében. Vagy-vagy. Ha úgy véljük, hogy egy önmagát kereszténynek minősítő politikai hatalom nem lehet hiteles, önmagát diszkvalifikálja, ha másként cselekszik, mint ahogy Ferenc pápa a keresztényektől megköveteli, akkor a menekültek és a lombikbébik ügyében egyaránt ezt kell mondanunk. És akkor a kormányt mindkét esetben ugyanúgy az általa hirdetett keresztény normák megtagadásával kell vádolnunk. Vagy pedig egyik esetben sem kell ezt tennünk. Ha felhasználjuk Ferenc pápa tekintélyét álláspontunk erősítésére az egyik esetben, akkor el kell ismernünk és viselnünk, hogy Ferenc pápa tekintélye gyengíti álláspontunk erejét a másik esetben. Ezt most magamnak is mondom, mivel a Vatikán véleményét a menekültekről és a halálbüntetésről magam is felhasználtam már a regnáló hatalom keresztény önminősítésének hiteltelenítésére. Veres András nyilatkozata kellett hozzá, hogy belássam, ez nem volt helyes. Nem vagyok illetékes annak megítélésében, hogy mennyi joggal minősíthetik magukat kereszténynek azok, akik ebben vagy abban nem értenek egyet a pápával...


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése