2017. szeptember 13., szerda

DEMOKRÁCIA, DIKTATÚRA, NÁCIZMUS 2.

SZÉKELY SZABOLCS (TARSKI) BLOGJA
Szerző: Tarski
2017.09.13.


....a propaganda csak ott hat, ahol már létrejött és elterjedt egyfajta naiv fogadókészség: a semmitől sem korlátozott vezérbe vetett hit és bizalom” (Ian Kershaw: A Hitler – mítosz.)


Az előző részben értelmeztük és elemeztük a demokrácia és a diktatúra fogalmát és az egymáshoz való viszonyát. Megállapítottuk azt, hogy a demokrácia fejlődik és a konkrét demokrácia politikai rendszert csak történetiségében lehet szemlélnünk. Ennek a fejlődésnek, ha madártávlatból nézzük, akkor két jellemzője van: a kontinuitás és diszkontinuitás. A kontinuitás azt jelenti, hogy a fejlődés egyenesvonalú, tehát minden későbbi demokrácia az előzőnek szerves folyománya. Azt is láttuk, hogy ebben a fejlődésben az egyéni szabadságjogok egyre nagyobb kiterjesztésének, másként kifejezve az egyének számára mind nagyobb elérésének lehetünk a szemtanúi.

A demokrácia fejlődésének másik jellemzője a diszkontinuitás, vagy más szóval megszakítottság, ami azt jelenti, hogy új és az előző politikai rendszerhez képest fejlettebb demokrácia jön létre. Az, hogy egy demokrácia fejlettebbé válik, annak tudható be, hogy új paradigmákat vezetnek be a politikai rendszer működtetésének irányításában és így egy új minőség jöhet létre. A minőségi ugrások nyomán létrejövő új politikai rendszereket neveztem el politikai rendszer főtípusoknak. Nyilvánvaló, hogy az egyes főtípusokon belül létezhetnek különböző megoldási módszerek is, azaz a politikai rendszer főtípus irányítását különböző elvek és módszerek alapján valósítják meg. Ez utóbbiakat nevezem én a politikai rendszer főtípusok modelljeinek. Ezeknek a modelleknek az a további jellemzője, hogy a történelem során, bár megtartják a főtípusok alapvető jellemzőit, egy belső fejlődésen mennek keresztül. Tehát ezeket a politikai rendszer modelleket is csupán a történetiségében lehet szemlélni.

Az elméletemben négy főtípust különböztetek meg: az őstársadalmi, a rabszolgaságon alapuló politikai rendszer, a hűbéri és a liberális demokrácia politikai rendszere. Minket most csak a legutolsó érdekel, vagyis a liberális demokrácia. Ebben a kifejezésben a „liberális” szó azt jelenti, hogy liberalizálták a politikai rendszer működésének irányítását. A következőkben tehát a „liberális demokrácia” fogalmát mindig politikai rendszer gyanánt értelmezem...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése