2017. szeptember 4., hétfő

"VALÓJÁBAN SOK TERRORCSELEKMÉNY CSAK AKKOR LEHETSÉGES, HA A TITKOSSZOLGÁLATOK MINIMUM TÁMOGATJÁK AZOKAT"

CIVILHETES BLOG
Szerző: Prof. Dr. Lakatos Gyula
2017.09.04.

...A terrorcselekményeket belpolitikai célokra is használhatják!
Az európai válságelemzések tanúsága szerint, amikor a terrorizmussal összefüggő válság, megjelenik, többségében erősödik a polgároknak az államhatalmi szervezetek iránti szolidaritása.
"Valójában sok terrorcselekmény csak akkor lehetséges, ha a titkosszolgálatok minimum támogatják azokat”.
Vajon a nemzetközi terrorizmus, mint a társadalmi válsághelyzetek egyik szélsőséges tünete, a társadalmi, gazdasági viszonyok kormányozhatatlanságára vagy éppen a kormányok korlátozott kormányzó képességére vezethető vissza?
A gazdasági-társadalmi válságnak a terrorcselekményeknél vannak kevésbé „szélsőséges” megnyilvánulásai is. Azonban a terrorizmust, mint válságjelenséget, hasonlóan a világméretű gazdasági válságokhoz, az állampolgárok sorscsapást kénytelenek megélni.
Jóformán esélyük sincs az állampolgároknak, a megelőzésre vagy a védekezésre. Az államhatalom nem képes minden esetben az önvédelemre, amit az Egyesült Államok elleni terrortámadás is bizonyít. A társadalmi, gazdasági válságok és a törvényes társadalmi rend stabilitása, a jogrend, a jogbiztonság kiszolgáltatottsága a terrorcselekményeknekkölcsönhatásban vannak, befolyásolják egymást.
Válsághelyzetben egy kormány számára a napi politikai feladatok egyre bonyolultabbá, áttekinthetetlenebbé válnak. A társadalmi, politikai helyzet nehezebb áttekinthetősége, bonyolultságának erősödése mérsékli az ésszerű és célszerű állami, kormányzati beavatkozás esélyeit. Minél több nem előrelátható és kiszámíthatatlan változóval kell a kormányzati hatalomnak a társadalom irányításában számolnia, annál bizonytalanabbá válnak a gazdasági, politikai előrejelzések, annál jobban növekszik a döntésekben, az államhatalmi akaratérvényesítésben a "hibák" elkövetésének kockázata. Nehezebbé válik a társadalmi, politikai folyamatok tervezhetősége, a kormányzati intézmények érdekeket kiegyensúlyozó, társadalmi közmegegyezést teremtő képessége. 
A kormányzati intézmények, amennyiben nem tudják a válságok okozta veszélyeztetettséget mérsékelni, megpróbálják a bonyolult helyzet értelmezését a közvélemény és önmaguk számára is egyszerűsíteni, gyakran „banalizálni” a válságtünetek, problémák, feszültségek súlyának alábecsülésével. Ezzel a propagandisztikus technikával kísérelik meg a helyzet kormányozhatóságának látszatát kelteni, az állampolgárok nyugalom iránti igényének követelményére való hivatkozással...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése