2017. október 6., péntek

JOGERŐSEN PERT NYERTÜNK A BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ KAR ELLEN, KI KELL ADNIUK A SZERZŐDÉSEIKET

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: ERDÉLYI KATALIN
2017.10.05.


2016 végén pereltük be a Bírósági Végrehajtó Kart, mert a NAIH állásfoglalása ellenére sem adták ki a gazdálkodási adataikat. Most a bíróság kötelezte őket az Átlátszó által kért adatok kiadására. A bíróság döntése nyomán megkapott szerződéslistákból kiderül, hogy tavaly 1,45 milliárd, idén 800 millió forintot költöttek tájékoztató kampányokra, és 7,2 millió forintért írattak tanulmányt a Századvég Gazdaságkutató Zrt.-vel.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara 2015. augusztus 31-i fordulónappal megszűnt, általános jogutódja a 2015. szeptember 1-jén megalakult Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) lett. 2016. június végén közadatigénylésben kértük ki az MBVK-tól a 2015.09.01. és 2016.06.28. között kötött, nettó 5 millió forintot elérő szerződéseik listáját, mert a honlapjukon semmilyen gazdálkodási adatot nem tettek közzé.
Az MBVK megtagadta adatigénylésünket arra hivatkozva, hogy “a Kar közpénzekkel nem gazdálkodik, így az Ön által kért adatok nem tartoznak sem a közérdekű, sem pedig a közérdekből nyilvános adatok körébe”...

Ki kell adniuk a gazdálkodási adataikat

Ezzel a válasszal nem értettünk egyet, ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultunk. A NAIH helytállónak találta a beadványunkban foglalt érvelésünket, miszerint az MBVK a jogszabályok szerint közfeladatot ellátó szerv, így közérdekű adatokat kezel, ezért a Hatóság felszólította az MBVK-t, hogy adja ki részünkre az általunk kért szerződéslistát.

Az MBVK azonban nem tett eleget a NAIH felszólításának, nem válaszolta meg az adatigénylésünket, ezért a bírósághoz fordultunk:

Bepereljük a Bírósági Végrehajtó Kart, mert a NAIH ellenében is titkolják a közadataikat

Az MBVK a per megszüntetését kérte arra hivatkozva, hogy
  • az Átlátszó újságírója nem saját nevében, hanem az Átlátszó képviseletében adta be az adatigénylést, mert azt az átlátszós email-címéről küldte el
  • az Átlátszó (újságírójának jogi képviselője) az adatigénylés megtagadásától számított 30 napos határidő után nyújtotta be a bírósági keresetet
  • az MBVK nem lát el közfeladatot,
továbbá üzleti titokra is hivatkozott a végrehajtói szervezet.

A bíróság elsőfokú ítéletében megállapította, hogy
  • az Átlátszó nem késett el a perindítással
  • nem releváns, hogy az újságíró az átlátszós email-címéről küldte el az adatigénylést
  • az MBVK közfeladatot lát el, ezért a gazdálkodási adatai közérdekű adatok.
Kitért az elsőfokú ítélet arra is, hogy az MBVK az üzleti titokra hivatkozással kapcsolatban semmilyen tényt és körülményt nem igazolt, ezért a szervezet védekezésének ezt a részét sem fogadta el a bíróság, és kötelezte a Végrehajtói Kart az Átlátszó által kért adatok kiadására.

Az MBVK fellebbezett a döntés ellen, de a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése