2017. december 2., szombat

NE HÍVJUK VALLÁSNAK AZT, AMI NEM AZ, MERT ABBÓL CSAK FÉLREÉRTÉS TÁMAD

KOLOZSVÁRI SZALONNA BLOG
- VENDÉG
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2017.12.02.


Előzmény.

Megtisztelő, hogy érdemesnek tart egy eszmecserére.

Beszélgessünk.

Mindenekelőtt a hangvételről, az állítások stílusáról: azért nem haragszom a sorozatos inszinuációkért, mert feltételezem, nem a rosszindulat vezérli – legalábbis eddigi két írását olvasva erre a következtetésre jutottam. Ha elfogad tőlem egy szerény javaslatot, a jövőben vívandó szellemi asszói alkalmával ne sértegesse vitapartnerét például ilyesmivel: „Az Ön cikke egy példája annak a fajta ateizmusnak, ami alapjáraton abból indul ki, hogy neki, csak és kizárólag neki van igaza – abból az egyszerű felismerésből kiindulva, hogy a vallás emberi produktum, szemben azok saját állításaival – és minden más, ezt árnyaló vagy ellentétes állítás azonnal hazugság.”

Tudniillik magára valamit adó, az írás-olvasást általános iskolában elsajátított ember nem „indulhat ki abból, hogy neki, csak és kizárólag neki van igaza”, ez a butaságnak egy különlegesen primitív megnyilvánulása, ezt feltételezni valakiről egyszerűen durva sértés, mint ahogy annak állítása is, hogy én a saját szubjektív véleményemet úgy használtam, hogy az mások számára általános igazságnak hasson. Nem tagadom, törekszem arra, hogy a „saját szubjektív véleményem” legalább közelítse a valóságot, (az igazság annál sokkal kényesebb fogalom, hogy azt most itt taglaljuk).

Ha nem veszi kioktatásnak, midőn például azt állítom, hogy kétszer kettő négy, az nem pusztán az én szubjektív véleményemnek tekinthető. Mint ahogyan az egyszerű szillogizmus, mely szerint ha nekem penitenciaként imádkoznom kell, akkor nem vehetem ugyanazt az imádságot fohásznak egy más alkalommal, ugyancsak általánosabban hasznosítható megállapítás az egyház sajátos működéséről, mint pusztán az én magánvéleményem. Az inggel kapcsolatos közhelyét inkább ugorjuk, azt nem sikerült megfejtenem, hogyan került a szövegbe. Az én alattomosságomról szóló mondatot, valamint annak kinyilvánítását, hogy összekeverem a nézőpontokat, inkább elengedem a fülem mellett, bizonyára ezeket sem azért sorolta elő, hogy megbántson.

Először csak a bennem élő filológus precizitásának szántam a megjegyzést, miszerint az egyház tudomásom szerint a keresztény vallással tartozik össze, más vallások más elnevezésű szervezeti struktúrákon belül üzemelnek, de a lényeg mindenütt ugyanaz: a vallásnak alapfeltétele a valamilyen módon szervezett közösség, de most már inkább ragaszkodnék hozzá, mert engedelmével azt mégsem tekinteném beszélgetésünk fundamentumának, hogy „Azért hívjuk más vallások esetén is egyháznak, mert itt, Európában, a keresztény kultúrkörből származó fogalmi készlettel dolgozunk – ebbe belekötni csupán a szavakon való értelmetlen rugózás. Csakhogy abban Ön tévedni látszik, hogy ezek kölcsönös alapfeltételei egymásnak. A sámánista vallásoknak például nincs egyházuk – azaz intézményrendszerük. Mégis létező vallások.”

Ha szabad a kellő tisztelettel kérnem, ne hívjuk úgy, egyszerűen azért, mert nem úgy hívják. „…a szavakon való értelmetlen rugózás…” emlegetését azért nem ajánlom későbbi vitáinak lebonyolításakor, mert a szavaknak általában jelentésük van, azoknak a tisztázása akkor is fontos, ha valamelyik fél nem tudja: a pontatlan fogalmazás szétszórt gondolkodásra vall, az pedig nehezíti a további értelmes vitát. Mint például esetünkben a sámánista „vallás” megnevezése. A sámánizmus nem vallás, hanem hiedelmek gyűjteménye, ezt önnek, mint a vallás védelmezőjének, inkább be kellene illesztenie a szókészletébe, úgyhogy megismétlem a kérésemet, ne „hívjuk” vallásnak azt, ami nem az, mert abból csak félreértés támad (mellesleg a sámán táncainak és egyéb hókuszpókuszainak a bemutatása egymagában, bármiféle közönség híján nem sámánizmus, csak egy szerencsétlen háborodott mozdulatsora – abban a pillanatban, ahogy csak egyetlen ember nézi, már előállt az a szervezet, aminek lehet tovább varázsolni, de ez még akkor sem egyház, ha tíz millióan nézik)...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése