2017. november 14., kedd

OKTATÁS ÉS SZELLEMI DROGOZÁS

CIVILHETES
Szerző: PROF. DR. LAKATOS GYULA
2017.11.14.


A magyarországi "drogterjesztés": az oktatási rendszer, nem csak hamis, elavult, de káros is a jövőre nézve!

Politikusok világszínvonalúnak hazudják, mint az egészségügyi szolgáltatások világszínvonalúságát és a nyugdíjkorrekciót!
Szellemi elsötétítés!
Az 1960-as évek diákmozgalmait követően Nyugaton, a fiatal, középiskolát végzett munkanélküliek számának növekedésével, az egyetemet „karnevalizálták”, bürokratizált „agitprop” színházzá alakították, hogy az ifjúság tömegeit egyetemi, főiskolai szellemi „gettókban”, a munkanélküli státusz alternatívájaként, fizikailag és mentálisan is megfelelő ellenőrzés alatt tudják tartani. A tudásalapú társadalom, a tanuláshoz való alkotmányos jog, ún. kiművelt emberfők ideológiájával zajlott. Nálunk is ez történik!
Létrehozták az egyetemeken a „megismerés” audiovizuálisan tálalt „tömegorgiáját”, szellemi diktatúrát, feláldozva az egyéni, alkotó gondolkodást. Az oktatás bürokratikusan szervezett, de tartalmát tekintve is „szellemi inkvizícióvá”, potenciális munkanélküliek „gyűjtőhelyévé” alakult: növekvő mértékben a társadalom, a családok soha meg nem térülő költségére.
1982-ben, a Kölni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának falára óriás betűkkel ki volt írva: „Diese Wissenschaft verbergt die ganze Menschheit unter die Erde”, magyarul: ez a tudomány az egész emberiséget a sírba viszi!
A XX. század eleje óta nem lehet találni korrekt, tudományos értelmezést a neoliberalizmusra. A probléma történetiségének illusztrálására álljon itt a következő idézet: „E tekintetben a fogalmak igen zavarosak, mert a liberalizmus etikettjét igen gyakran használták fel kivált a praktikus politikusok mindenfelé arra, hogy különböző, éppen nem liberális dugárukat csempésszenek a közéletbe. Ma már ott tartunk, hogy röviddel ezelőtt egy előkelő állásban lévő professzor vallotta be, hogy ő a liberalizmusról a Brockhaus Lexikonból csak annyit tud, hogy az egy spanyol politikai párt volt, amely a múlt század első felében az ún. szervilis párttal küzdött a hatalomért. A magukat liberálisnak vallott államférfiak és politikusok is hozzájárultak a fogalomzavar növeléséhez. Gyökerük kétségtelenül a fizikailag erősebb túlsúlyában keresendő. Stabilizált, mintegy megkövesült ököljoggal van dolgunk.
Nem csak a liberális gazdaságpolitikai, társadalompolitikai doktrínákkal vagyunk így, hanem tudományosnak eladott „vezéreszmék” sokaságával, amelyek jelentős része kiüresedett szavak dömpingje lett. Nem mondunk újat, amikor utalunk arra a jelenségre, hogy a XIX. század liberalizmusa, szép elméletek és lángelmék teremtője, már a XX. század elején „haldoklóban” volt, mint politikai „vezéreszme”...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése