2017. március 7., kedd

ÉS INKVIZÍCIÓ IS LESZ, VAGY CSAK GÁLYARABSÁG?

KOLOZSVÁRI SZALONNA BLOG
- VENDÉG
Szerző: H.A.
2017.03.07.


Mikes Mirtill: Megint e-mail a Bácsikámnak

Tárgy: eszmék, hatalmak

Talány, miként szuperál a kend új okuláréja! Az biztos, hogy kend nem azt olvassa, amit én írok kendnek. Honnan veszi azt kend, hogy a bennünket uraló fejedelem olyan ezermester, hogy képes malacperselyt fabrikálni magának egy gázszerelőből?

Én ilyet nem írtam kendnek, mert a szüleim miatt nem is mernék. Mert itt most demokrácia van, ha esetleg nem tudná kend. Mit jelent ez ránk nézvést? Mondom. Az előző elnyomó rendszerben néhány ezer ügynök megfigyelt néhány száz ficánkolót, akik nem fértek a bőrükben. Na, az volt a diktatúra. Most már mindenkit megfigyelnek. Főleg azokat, akikre az éhezéstől rászáradt a bőr és nemhogy ficánkolni, de vánszorogni se képesek. (Mint az apukám.) Na, ez meg a demokrácia.

Persze, nem erről akarok írni kendnek. Kend is tudja, hogy engem sajátos nevelési igényűnek minősítettek, és ha sokat okoskodok, akkor ugrik apunak a munkaszolgálat, anyunak meg az emelt családi pótlék, arról nem is beszélve, hogy az iskola alacsonyabb normatív zsozsót kap utánam, pedig már így is a hátsó padban ülök, és be se írnak hiányzónak, ha egy-két órácskát szundikálok kinn a budin, mert ott a biogáztól kicsinykét melegebb van, mint otthon.

Arról írnék én itt a korszellemnek megfelelően, amihez végkép nem értek. Hátha kiokosít kend. Bár nem biztos, hogy a tudás a javamra válik, mert – ezt is most tudtam meg véletlenül -, hogy már nem tudás alapú társadalomba’ vagyunk ám mi itt, hanem hit alapúba’! Bizony ám. Maga a lézerblokkolós mitfárer prédikálta ki a legfelső helyről. A háztáji legfelsőbb hely pedig azt mondta, hogy a Nyugat a hibás. És itt megakadtam.

Nem is én, hanem az Európai Liberális Párt egykori alelnöke. (Tudja kend, az Első Magyarhoni Soros Bérenc, akit az előző diktatúrában az amerikai ügynökök furikáztak itt a követségi autójukkal, most meg már a tankjukat is idehozatta.) Mert növekvő sorrendben elkezdte a felsorolást, hogy aszongya, a kommunizmus, a fasizmus sok áldozatot szedett Európában. Biztos elfáradt, mert nem folytatta, hogy a kereszténység meg népességarányosan kétszer annyit. A most itt pusztító demokráciáról meg aztán végkép nem szólt semmit, pedig ezt aztán láthatná, ha felébredne a kómából...

A "MAFFIAÁLLAM" HAMISSÁGA

ÉLET ÉS IRODALOM ONLINE
Szerző: Bauer Tamás
2017.03.03.


Ungváry Rudolf és Madlovics Bálint írásaival végre elindult az ÉS-ben a vita a „maffiaállam” eddig szinte osztatlanul ünnepelt elméletéről. Magam a maffiaállam-elméletet az Orbán-rendszer téves, félrevezető jellemzésének tartom, amely inkább nehezíti, mintsem hogy elősegítené a rendszerrel szembeni sikeres fellépést.

Az persze nem vitás, hogy Orbán uralma alatt az állam intézményrendszerét a közpénzek szisztematikus fosztogatásának és a hatalmon levők gazdagodásának szolgálatába állították. Kezdődött a dolog – még a Fidesz ellenzéki időszakában – a fekete pártfinanszírozás megszervezésével, majd túlterjedt ezen már az első Orbán-kormány idején, és a második Orbán-kormány alatt vált példátlanul kiterjedt rendszerré. A kérdés nem önmagában ennek megállapítása, hanem az, hogy miért vált ez lehetségessé.

E kérdés megválaszolásához érdemes összehasonlító elemzéshez nyúlni. Fekete pártfinanszírozásról nemcsak a Fidesz esetében van tudomásunk, hanem másokéban is. A még liberális Fidesz az MDF-fel közös székházüggyel kezdte, majd a kormányra került MSZP és SZDSZ a Tocsik-üggyel folytatta. Az újra kormányra jutott Fidesz – a Kisgazdapárttal koalícióban – a korábbinál is látványosabb korrupciós tüneteket mutatott, aminek nagy szerepe volt 2002-es választási vereségében. Az MSZP-vel 2002-től újra koalícióban kormányzó SZDSZ körül újabb korrupciós ügy került napvilágra (Nemzeti Szakképzési Intézet botránya). 2010-től azután kezdetét vette a közpénzek elsajátításának az a rendszere, amit népszerűen „maffiaállamnak” neveznek. Tény, hogy a közpénzek fosztogatásával szemben eddig még egyetlen kormányzó párt sem bizonyult immunisnak. Vajon mi lehet az oka annak, hogy míg az MSZP–SZDSZ-kormányok idején a fekete pártfinanszírozás egyes ügyekre korlátozódott, és nem vált átfogóvá, az Orbán-rendszerben a közpénzek államilag szervezett fosztogatása gigantikussá vált, és ezt jellemzi az elmélet szerzője maffiaállamként?

Megválaszolhatjuk a kérdést úgy, hogy az MSZP és az SZDSZ egykori vezetői alapjában véve becsületes emberek, akik csak addig kezdeményeztek fekete pártfinanszírozást, amíg a kampányokhoz arra elengedhetetlenül szükség volt, s egyénileg nem gazdagodtak belőle, míg a Fidesz vezetői bűnözők, akiknek szenvedélye a közpénzekből történő egyéni gazdagodás. Az effajta különbségtétel nem is nélkülöz minden alapot. A jó és rossz emberek közötti megkülönböztetés azonban aligha alkalmas társadalmi folyamatok megbízható magyarázatára. A kérdés feltevésében tovább kell lépnünk. A Horn-kormány idején a Tocsik-ügy lelepleződése azonnal az illetékes miniszter és a privatizációs ügynökség egész vezetésének menesztéséhez vezetett, az SZDSZ esetében pedig a párt gerincének megtöréséhez, belső tartásának, kohéziójának végzetes megrendüléséhez. Az SZDSZ második kormányzásakor átélt újabb botrányok tovább rongálták a párt morális állapotát. Ez volt a fő oka annak, hogy a párttól tömegesen elfordultak a liberális választók, a pártnak 2000 után már a parlamenti küszöb eléréséért kellett küzdenie, majd 2009-től már erre sem maradt esélye. Azzal az értékrenddel, amelynek jegyében az SZDSZ megalakult, majd a továbbiakban a párt vezetői és szavazói közötti kohézió alapja volt, nem volt összeegyeztethető a fekete pártfinanszírozás. Láthatóan más a helyzet a Fidesszel. Mármint az 1994 utáni Fidesszel, merthogy a korai, még liberális Fideszt ugyanúgy megrázta a székházügy, mint később az SZDSZ-t a Tocsik-ügy, egy sor vezető politikus és sok tag szakított az Orbán és Kövér által fémjelzett pártvezetéssel és hagyta el a pártot, amelynek támogatottsága 40 százalékról 6 százalékra csökkent, éppen hogy bejutott 1994-ben az Országgyűlésbe. Az 1994 utáni Fidesz–MPP-nek ezzel szemben már nem okoz semmilyen gondot, hogy köztudottan korrupt. Egyik vezető ideo­lógusa politikájuk lényegének tekinti azt, amit mások korrupciónak vél­nek, ami annak akadémikus megfogalmazása, amit a Fidesz-hívek százezrei gondolnak: az a politikai célrendszer, amelyet a Fidesz követ, s amelyben ők pártjukat támogatják, az ilyen gyakorlatot is elfogadhatóvá teszi. Ez az oka annak, hogy a nyilvánvaló korrupciós gyakorlat nem rendíti meg a Fidesz-tábor törzsének elkötelezettségét. Csak emiatt válhatott lehetségessé az, amit Magyar Bálint maffiaállamnak nevez. A „maffiaállam” tehát nem magyarázat, hanem következmény, a magyarázatot másutt kell keresnünk. Arra kell választ kapnunk, hogy mire is épül a Fidesz-hívek feltétlen kötődése.

Immár egy év eltelt azóta, hogy a magam magyarázatát terjedelmes dolgozatban küldtem el az ÉS szerkesztőségének, s abban kitértem a maffiaállam-elméletre is, de írásom sem egyben, sem részekre bontva nem kapott helyet a lapban. Azt az ÉS-ben már korábban, 2014 novemberében megfogalmazott állításomat, miszerint az Orbán-kormánytól a szokásos parlamentáris úton, választással nem lehet megszabadulni, hiszen a feladat nem egyszerűen egy kormány leváltása lenne, hanem a parlamenti váltógazdaságot tagadó és annak lehetőségét minden elemében akadályozó rendszer megdöntése, az azóta történtek minden szempontból megerősítették. (Hasonló következtetésre jutott fontos elemzéseiben Kornai János.) A kétharmados parlamenti többség megszerzése, 2010 óta a Fidesz lépésről lépésre önkényuralmat épített fel, ahol Orbán akarata a törvények fölött áll: az ő akaratához igazítják a törvényeket, hatályon kívül helyezték az alkotmányt, megbénították, látszólagossá tették a független hatalmi ágakat (egyelőre a bíróságok kivételével, bár azok betagolására is fontos intézkedéseket tettek, részleges eredményekkel). Erősen korlátozták a sajtószabadságot, amennyiben a kormány szócsövévé változtatták a mindenhova eljutó közmédiát, felszámolták vagy felvásárolták a független írott sajtó nagy részét (legutóbb a Népszabadságot, illetve a Figyelőt és a megyei lapok többségét), az egyik nagy kereskedelmi televíziót és néhány hírportált. A parlamenti többségnek rendelték alá az egyházakat, a baráti egyházak összefonódnak az állammal. Koncepciós eljárások, sőt perek sorozata indult meg a Sukoró-ügytől a tábornokperen és a „kémperen” át a legutóbbi Hiszékeny-perig, s azok egyelőre a gyanúsítások, illetve vádak összeomlásával, a perbe fogottak felmentésével végződnek – de vajon meddig? Orbán nyíltan hirdeti a hatalommegosztásra épülő liberális demokrácia felszámolását, az illiberális államot.

Az Orbán-rendszer erejét azonban nem magyarázhatjuk pusztán ezzel, az önkényuralmi eszköztár leírásával. Önkényuralmi rendszerek sem maradhatnak fenn pusztán hatalmi erőszakkal, s Orbán rendszere, amely a kommunista diktatúrák többségétől, köztük a magyarországitól eltérően nem idegen megszállás révén jött létre és maradt fenn, hanem belső fejlődés eredményeként, egyfelől számottevő támogatást élvez, másfelől széles körű beletörődésre építhet, és ez ismételt választási győzelemben is kifejeződik. A maffiaállam-elmélet teljesen figyelmen kívül hagyja ezt a támogatást, amely messze túlterjed azok szűk körén, akik az Orbán-rendszer anyagi értelemben vett haszonélvezői...

EURÓPA ÁRULÁSA

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Föld S. Péter
2017.03.07.


Sok magyar már korábban megharagudott az Európai Unióra, amiért nem takarította el Orbán Viktort. Én akkor elnéző és megértő voltam velük. Megértettem, hogy nem az Európai Uniótól kell várnunk, hogy megszabadítsanak bennünket a gonosztól. Ezt a harcot nekünk kell (kellett volna) megvívnunk. Most már jóval kedvezőtlenebb terepen csatázhatunk, kevesebb munícióval, mint amennyink évekkel ezelőtt volt.

Nincs már független Alkotmánybíróság, korrekt tájékoztatás is csak itt-ott. Jogállam lebontása kipipálva.

Kicsit rosszul esett, de nem haragudtam az Európai Unióra. Magunkra voltam mérges, magyarokra, amiért hagytuk, hogy így legyen.

Talán, mert 1989-ben készen kaptuk a szabadságot. Nem csoda, hogy nem tudtuk, mihez kezdjünk vele. Azt hittük, hogy a szabadsággal együtt a jólét is elér hozzánk, de nem így történt. Ezért sokan közülünk megharagudtak a szabadságra. Azt hitték, a szabad világ tehet arról, hogy sokaknak közülünk nem jobb lett, hanem rosszabb.

Most már én is haragszom, mert az Európai Unió magunkra hagyott bennünket. Jóváhagyta, hogy Orbán az oroszokkal üzleteljen. Jóváhagyták a paksi bővítést, amiről mindenki tudja, hogy nem a magyar emberek érdekeit szolgálja. Vagy, a legjobb esetben is csak néhány magyar ember érdekét, akik majd jól megszedik magukat azon, hogy a többiek évtizedekre eladósodnak és elszegényednek. Gyerekeink, unokáink is fogják fizetni a kölcsönt, már aki még itt él majd közülük, ebben az országban.

Európa most cserbenhagyott bennünket. Nyilván megvolt erre az oka, az ilyen döntés nem érzelmi kérdés. Hogy mi lehetett a háttérben, mi volt az alku tárgya, nem tudjuk. Nem kötötték az orrunkra, a világvégig titkosították.

Lehet, hogy valami különalku Orbánnal. Hogy ne ugráljon annyit, vegyen vissza magából. Fogadjon be néhány menekültet, bánjon velük a mostaninál legalább egy fokkal tisztességesebben.

De nem, ennek nincs értelme. Ha meg akarták volna állítani Orbánt, megtehették volna máshogy. Úgy, hogy az Orbánnak legyen rossz, és ne a magyar embereknek.

Orbán most csatát nyert. Nem az Európai Unió, hanem a magyar emberek ellen.
..

ITT OLVASHATÓ

MI A NEOLIBERALIZMUS? MI A JOBB ÉS MI A BAL?

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Pogátsa Zoltán
2017.03.07.


Magyarországon zűrzavar uralkodik a közbeszédben. Gazdasági értelemben a hagyományos baloldal baloldalnak képzeli magát, miközben jobboldali gazdaságpolitikát folytatott húsz éven át: privatizált, megszorított, az adócsökkentést és az állam méretének visszaszorítását helyezte programja középpontjába. A hagyományos mérsékelt jobboldal pedig első kormányzása idején és ellenzékben is baloldali retorikát használt, miközben 2010 utáni, ismételt kormányra kerülése óta jobboldali gazdaságpolitikát folytat.

Bal-jobb tengely ugyanis nem egy van, hanem minimum kettő. Van egy kulturális jobb-bal tengely, ahol a balosok szabadságjogokat (szólás- és véleményszabadság, kisebbségi jogok stb.), a jobbosok a hagyományt (család, nemzet) hangsúlyozzák. És van egy gazdasági jobb-bal tengely, ahol a jobbosok az üzleti körökhöz állnak közelebb, az adók és az állam szerepének csökkentését támogatják és nem zavarják őket az egyenlőtlenségek. A gazdasági baloldal pedig azt gondolja, hogy a gazdasági felzárkózáshoz és az egyenlőtlenségek csökkentéséhez az állam szerepe szükséges, ehhez pedig adóbevételek kellenek. Ebben a két merőleges tengely alkotta koordináta-rendszerben bárki elhelyezheti magát kedvenc politikusai mellé.

A hazai zűrzavar a rendszerváltáskor keletkezett, rosszul vezetődtek be a fogalmak, illetve senki nem kívánt negyven év kommunizmus után baloldalinak látszani. A reformközgazdászoknak nevezett generáció a hetvenes-nyolcvanas években, megtagadva fiatalkori, radikálisan balos önmagát, elkezdte a neliberalizmus (ezt később kifejtem) klasszikusait: Hayeket, von Misest, Kornait és Friedmant olvasni, és élvezettel fedezte fel benne a szocialista rendszer saját bőrén megtapasztalt visszásságainak ideológiai kritikáját. Ezek az írások magas tudományos színvonalúak és a magyar közgazdászok mindent megtanultak belőlük arról, hogy miért nem működik a szocializmus. Az akkor uralkodó, Thatcher és Reagan nevéhez köthető neoliberális forradalom és a szocializmus összeomlásának időszakában érthető, hogy ez a generáció miért szívta őszinte hittel magába egy életre az állam utálatát. Ez a tudás azonban később kevésnek bizonyult ahhoz, hogy azt is tudják, hogyan működik a kapitalizmus. Főleg a peremvidékeken
...

ITT OLVASHATÓ

A GYERMEKTARTÁSRÓL OLVASTAM NEMRÉG...

TABUNYITOGATÓ BLOG
Szerző: Gaby Weiszdorn
2017.03.07.


A gyerektartásról olvastam nemrég. „Az” elvált magabiztos nő jegyzésében.

Én, a másik, bár nem elvált, de legalább annyira magabiztos egyedülálló nő és anya, akkor picit megmutatom a másik oldalát a kérdésnek a véleményemmel fűszerezve.

A tartás, a tökéletes zsarolás eszköze. Ebben egyet értünk. A legnagyobb harcok ebből vannak. Teljesen elítélem anyaként és emberként is ezt a fajta viselkedést. Ezt ugyanis mindkét oldalon megfigyelhetjük, de kinek a nagyobb szívás ez? Melyik oldalon használják inkább fegyverként?

Ezt mintegy teljes egészében a nők számlájára írják. De! Nézzük meg, hogy is van ez valójában és döntő többségében.

Valaha két ember együtt vállalt gyereket. Ám a válással, külön költözéssel ez már áthárul az egyik félre. Többnyire az anyára. De teljes egészében ám!!!

Mivel az adott olvasmány nem tért ki az apákra, hát én most kitérek. Ezt viszont tapasztalatból teszem.

Ha egy nő úgy áll hozzá, hogy a tartást jelöli meg a presszió tárgyaként, azonnal hörög a világ, legszívesebben elásnák és milyen egy jellemtelen és egyebek. (jelzem ez engem pl. nem érint.) De ne szálljunk már el!!! Ha az anya nem adja át kapcsolattartásra a gyereket, - a pasik szerint (most általánosítok, mivel ők is ezt teszik), - mert több pénzt akar, hirtelen gyilkos lesz a hangulat. Azt szándékosan felejtik el, hogy a kapcsolattartás végrehajtható, független a tartás fizetésétől. Jó reggelt! De micsoda egy összetartó társasága alakul ki azonnal belőlük, hogy a téma közös! Egy lavórba köpködhetnek a feleségeik, volt társaik után. Sőt, szökőkutat nem láttam még olyat, amilyen zokogást, egy teátrális előadás keretein belül, pasitól, a témában viszont már igen.

Ám, mi van akkor, amikor a drága apu nem fizet, vagy nem megfelelő mértékben. Na azt viszont nem lehet kikényszeríteni. Ezzel a lépéssel a gyerek egyszerre veszti el az anyját és az apját is. Nyilván a tesztoszteron mozgatta gondolkodás addig nem terjed, hogy ezt meglássák. Mert győzni akar a delikvens. „Legyőzöm az asszonyt.” „Majd én megmutatom, hogy nem fizetek.” Kinek is? Kit győz le?

KÁLMÁN OLGA: HALLOM A NÉP HANGJÁT, ÉN IS EBBEN AZ ORSZÁGBAN ÉLEK

444.HU
Szerző: plankog
2017.03.06.


- Új műsorában el akar szakadni a felelgetős politikától és a gumicsontoktól.

- Felrobban attól, hogy rákos betegek nem jutnak be az MR-vizsgálatra, közben Matolcsy összeesküvés-elméletéről vitatkozunk.

- Nem szépültek meg az emlékei Simicska Lajosról, de azt mondja, az a lényeg, hogy most milyen a Hír tévé, nem az, hogy régen milyen volt.

- Szerinte olyan médiagépezet működik most a kormányoldalon, amilyen még soha nem volt.

Decemberben jelent meg a hír, hogy Kálmán Olga otthagyja az ATV-t, és a Hír TV-hez igazol. Ezután sokáig nem nyilatkozott, miközben sorra jelentek meg róla a hírek és álhírek a kormánypárti sajtóban. Az Indexen nemrég megjelent az első interjúja. Ebben arról beszélt, nagyjából ugyanolyan műsort fog készíteni a Hír tévén is, találkozott Simicska Lajossal a döntés előtt, és azért jött el az ATV-től, mert úgy érezte, váltania kellett.

Kálmán Olgával a Hír TV Szentendrei úti stúdiójában találkoztunk. Új műsora, az Egyenesen március 13-án indul. A stúdió még nincs kész, az új díszleteket még nem láttuk, a műsorvezetővel így új, szinte még teljesen üres szobájában beszélgettünk:

NEMZETI KONSZENZUS SZÜLETETT A JOBB, A BALOLDAL ÉS A KORMÁNY KÖZÖTT

VARÁNUSZ BLOG
Szerző: Fabius
2017.03.07.


...Későn érő típus ő, lehet azért tartott ilyen sokáig ez a dolog. Néhány évtizedig eltartott amíg elhitte magáról, nem csak ócska gázszerelő, de sertéstelep igazgató, szálloda cézár, médiamogul és földoligarcha lehet, egyre feljebb emelkedve a legpofátlanabb leggazdagabb atyánkfiai listán. Nemrég még néhány ezresért kaparta a szomszéd Marika gáztűzhelyéből a kifutott bab kozmáját, ma meg Oszama Bin Laden egykori üzletfelével hajókázik az Adrián, és milliárdokat felejt ki a vagyonnyilatkozatából.
Mit tesz az önmagunkba vetett hit, ugye?
Mióta hisz magában azóta klasszisokkal gyorsabban gyarapszik, mint a Cukkerberg, cégek tulajdonosi körében feltűnését már árazza a tőzsde, arca-neve egyet jelent az állami pénzfolyó megjelenésével és az ennek köszönhető "üzleti sikerrel". Személyét vitatták, tevékenységét hívták már sok néven, de mégis körülötte alakult ki az első Nemzeti Konszenzus: a baloldal elnevezte, a jobboldal felkapta új nevét, és tegnap a Nagy Büdösben lázárjános miniszterelnöki miniszter és tuzsonbence kormánykommunikációért felelős államtitkár hallgatólagos jóváhagyásával hívhatja őt a nemzet egyként:
- Pénztáros Lőrincnek.

BUDAPEST 2024, AVAGY AZ OLIMPIAI PÁLYÁZAT KÖRÜLI NYILATKOZAT-KAVALKÁD

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: prima.vera
2017.03.07.


Visszavonulót fújt a kormány a 2024-es budapesti olimpia-pályázatra – egy olyan pályázatra, amelyet népszavazás formájában most a nép elé kellett volna vinni. Orbán Viktor korábban még hevesen védte a nép akaratát kifejező intézményt, ígéretet is tett a népszavazásra, amelyet azonban nem sikerült betartania. Mindezt egy olyan olimpiai pályázatról, amelyet egyébként 2014-ben még nem is tartottak életszerűnek, és nemzeti ügyből a pestiek problémája lett, amelyet pár hete még a fideszesek is esélytelennek tartottak, a visszavonás után azonban már világverő lett.
A kormánypárti képviselők korábbi meggyőződésének, nyilatkozatainak gyökeresen ellentmondó megnyilvánulásai színezték az elmúlt időszakot, miután kiderült, hogy a Momentum több mint 260 ezer aláírást rakott le az asztalra, amely azt jelentette, hogy adminisztratív eszközökkel már lehetetlen megakadályozni a népszavazás kiírását. Végül a pályázat visszavonását a kormány február 22-én jelentette beezzel kihátrálva egy esetleges népszavazás elől...

TOVÁBBI KÉRDÉSEK A GYERMEKUTAZTATÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ KORMÁNYZATI KONZULTÁCIÓ KÉRDÁSEIHEZ

ÁTLÁTSZÓ - ÍGY ÍRNÁNK MI
Szerzők: alkotmányjogaszok
2017.03.07.A kormány által minden további tájékoztatás nélkül közzétett három kérdésre a közlekedésbiztonsági szempontokat át nem látó laikusok – köztük mi is – a felkínált lehetőségek közül úgyis a legszigorúbbakat választják. Összeszedtük viszont a kérdésekhez kapcsolódóan, hogy melyek azok a területek, amelyekben a hasonló balesetek elkerülése érdekében lehetne még cselekedni, de eddig nem nagyon merültek fel.

A világon bármely kormány intézkedési kényszerhelyzetbe kerülne egy olyan tragédia miatt, mint a január 20-án történt, 16 halálos áldozatot követelő veronai iskolabusz-baleset. Valamit szigorítani kell, határozott cselekvést kell láttatni – a nyilvánvaló választói népszerűségi szempontok mellett – azért is, hogy saját eszközeivel a kormányzat a gyermekek biztonságáért a történtek után érthetően aggódó embereket megnyugtassa. Ehhez azonban vagy gyorsaságot vagy megalapozottságot, ideális esetben mind a kettőt kellene mutatni – és ez eddig nem nagyon sikerült.

A kormány által már hetekkel ezelőtt bejelentett, az ügy kapcsán lehetséges jogszabályváltozásokról szóló konzultáció végül csak a héten kezdődött el, viszont megkapta a nemzeti konzultációs honlapot, úgyhogy itt lehet benne részt venni. Mind a sokmilliárdos országos plakátkampány, mind a nagy nemzeti konzultációk során alkalmazott durván irányított kérdések elmaradtak, úgyhogy kiindulhatunk abból, hogy a kormány most valóban a választók véleményére kíváncsi. Ezt viszont összetett szakpolitikai kérdésben csak úgy lehetne hatékonyan kikérni, ha a válaszadók érdemi információkat kapnának a szigorítani javasolt szabályozás és a javasolt intézkedések pontos tartalmáról. Ez az, ami teljesen elmaradt.

Bármilyen kérdést bármennyire részletes tájékoztatással is tenne azonban fel a kormány, a kérdőívet kitöltőktől nyilvánvalóan a legszigorúbb szabályozási megoldások támogatását kapja most válaszul: a feltett három kérdésből kettőre mi is gondolkodás nélkül behúztuk az igen választ, és a harmadikra is csak azért nem, mert ott már a kérdésből is kiderül, hogy valami nagyon félrement a javaslat kidolgozása során.

A kormány kérdéseinek irányából egyértelmű, hogy – a még folyó vizsgálatok lezárása előtt közölt – az olasz rendőrségi következtetésekkel összhangban a sofőr éberségében vagy egészségi állapotában rejlő okot lát a baleset mögött, és elsősorban erre kíván reagálni. A volánnál való elalvás és figyelemkihagyás megelőzésére, illetve az iskolabuszok biztonságára azonban nem csak improvizált javaslatok, hanem kutatások és kidolgozott stratégiák is léteznek. A konzultáció kérdéseit értelmezve megpróbáltunk ilyeneknek is utánajárni...

ORBÁN LEGŐSZINTÉBB CSICSKÁJA CSAK ÖRVENDEZNI TUD

MENTÁLIS DEFICIT BLOG
Szerző: Szárnyathy Géza
2017.03.06.


Az ember, aki 150 éve kamarai elnök és ennél a pozíciónál többet nem volt képes összeseggnyalni magának. Az ember, aki a vállalkozói szféra hiteles képviselőjének gondolja magát, miközben cégvezetési tudománya kimerült abban, hogy felszámolásba vitte a csempegyártó üzemét. Az ember, aki szerint az évi ötezer forint kamarai díj nem szimpla lehúzás, hanem szolgáltatás. Az ember, aki Orbán Viktor egyik legőszintébb és legtehetségtelenebb seggnyalója. A hónap sztárja kétség kívül Parragh László.

Persze seggnyalásban igen sokra képes, meg kell hagyni, a legutóbbi performansza is jól tanúsítja – ez már-már tanúhegy méretű sny volt. Hogy tudniillik ő mindig rendszeresen egyeztet Ovival a kamarai szpícsek előtt (WTF már önmagában is, baszki, te nem a kormányt, hanem az úgynevezett kereskedelmet és ipart képviseled, mi a fasznak kellene neked egyeztetned azzal, akinél tulajdonképpen ki kellene járnod és sajtolnod a saját szektorod, bandád, tököm tudja kid érdekét). De ez semmi, mert most arra jutott, hogy csupa-csupa jót tud mondani. Az is igaz ámbátor (a miszerinteket hagyjuk), hogy nem annyira jó, hogy elmennek a fiatalok az országból, hogy szar az oktatás és az egészségügy.

Ühüm, akkor mégis mi a szentszar az a jóság, amit mondani tudsz, édes egy komám? A romló versenyképesség? A legszegényebb régiók további leszakadása? Vagy mi a tököm? A GDP-növekedés, ami nem bírta elérni a kormány által előrejelzett szintet? A közmunkásokkal felturbózott, valójában hozzáadott értéket termelni egyre kevésbé képes munkaerőpiac? Vagy mi? Neked mint kamarai elnöknek mi örvendezni valód van, áruld már el...

A SZÁMOK MAKACS DOLGOK, DE NEM ORBÁN SZÁMÁRA

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: Trombitás Alfréd
2017.03.07.


Egyre lazábban kezeli a számok szigorú világát a magyar miniszterelnök, ami annak a jele, hogy nem igazán veszi komolyan az állampolgárait. Miután többször bebizonyosodott, hogy komoly beruházások esetében is blöfföltek, amikor megbecsülték a költségeket, nem kell csodálkozni azon, hogy most már a polgárok sem veszik komolyan Orbán Viktort. Olyan hitelvesztést eredményezett a számokkal való dobálózás, hogy mind a szakma, mind az adófizetők kapásból beszorozzák a hivatalos adatot, így eleve tudják, a kérdéses létesítmény az eredetileg becsült összegnek legalább három-négyszerese lesz.

Már fel sem kapjuk a fejünket egy-egy olyan hírre, amikor az eredeti tervekhez képest ötszörösébe vagy hatszorosába kerül egy beruházás. Most éppen a Puskás-stadionkezdi kinőni a a kormánytól kapott rugdalózóját, pedig eddig csak bontották a régi létesítményt. De említhetnénk a virtuálisan átadott Dagály Uszodát, és az új miniszterelnöki rezidencia költségkereteket nem ismerő kialakítását is. A budapesti olimpiai pályázat is nagyrészt azért vérzett el már az aláírásgyűjtés fázisában, mert a kormány hiteltelenné vált az ígéreteiben, így mindenki készpénznek vette, hogy a költségeket jelző számsorokat nem szabad elhinni, és a végösszeg olyan nagy is lehetne, amit már egy gazdag ország sem tudna kigazdálkodni.

Nem lehet hinni már régen a munkanélküliségi mutatóknak sem, de egyesek már a hivatalos GDP számokat is vitatják. Miután a statisztikusok, közgazdászok és szociológusok többször kritizálták a Központi Statisztikai Hivatal új számítási módszereit – melyek természetesen a kormány szándékai szerint hajlították az adatokat – nem igazán tudjuk azt sem, tulajdonképpen milyen állapotban van a magyar gazdaság, mennyi a ténylegesen szegény ember Magyarországon, valójában hány ember hiányzik a munkaerőpiacról. A számok nagy mágusaként számon tartott miniszterelnök azonban nagyon szeret villogni a statisztikákkal, így amikor baráti közönség előtt beszélt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közgyűlésén, úgy röpködtek a csodás adatsorok a szájából, mintha a Koreai Kommunista Pártkongresszusán debütált volna...

MOMENT, BITTE

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: Tóta W. Árpád
2017.03.07.


Se nem jobb, se nem bal? Meg a baloldal nem elég nemzeti? Meséljetek még valami vadiújat!

Elzúgott olimpiánk, köpjünk egyet utána ennek az emeletes hülyeségnek, és legyünk hálásak azoknak, akik megakadályozták. De az a hála nem biankó csekk, és nem szabadjegy.

„A 21. században nem ideológiák, hanem értékek mentén kell politizálni... nincs szolidaritás a jobboldalon, és nincs pozitív nemzetkép a baloldalon.” Így hangzott a Momentum diadalmas székfoglalója először, és a gólörömben elengedtem a fülem mellett; jól van fiúk, kicsúszott egy büfi, majd holnapra átgondoljátok. Aztán most szembejött megint. Ezek komolyan ennyit gondolnak.

A mozgalom Gyurcsány Ferencnek válaszolt éppen, aki kifejezte örömét a fellépésük miatt. Ez az öröm elsőre álszentnek hangzik, de van alapja. Nyilván egy rivális belépése alapvetően nem jó hír, viszont az olimpiaellenes kampány nemcsak a Momentum, hanem általában a politika felé fordította vissza tömegek figyelmét. Ebből pedig profitálhat mindenki, aki látszik. Az elmúlt években a tehetetlenség alaposan depolitizálta a magyarokat. Változásnak nem látszott esélye, így olyan ügyek mellett is vállvonogatva mentek el a járókelők, amelyek pedig a húsukba vágtak. A korrupció vagy az oktatásügy és egészségügy válsága csak pillanatnyi fellángolásra volt elég, aztán jött a beletörődés...

FELNŐTTÜNK

MANDINER BLOG
Szerző: Szászi Áron
2017.03.07.


Sokat kritizált nemzedék a miénk: céltalan, nihilista, impotens volt egy darabig, most valahogy mégis „derűlátók, optimisták, vagányok” lettünk. Itthon képzeljük el a jövőnket és egyre jobban érezzük magunkat Magyarországon - derül ki a legújabb ifjúságkutatásból, de harmadunk azért mégiscsak külföldön lát perspektívát.
Nézhetjük innen és onnan is, azért mégiscsak körvonalazódik a mai magyar fiatal képe. Hazahúz a szíve, de külföldre kacsintgat, út közben azért lő még egy-két selfie-t. Áthidalhatatlan a szakadék köztünk és az 1960-80 között született X-ek között.
Pedig nem ez a helyzet. A törésvonalakat nem a generációk között kell keresni, hanem azon belül. A mai magyar fiatalok nem az ifjúságkutatás illusztrációiról mosolyognak vissza ránk; és olyan egységes képet sem mutatnak, mint a brosúra. Az Y és Z legalább annyira széttöredezett, mint Magyarország...

HÉDI

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2017.03.06.


...1949-ben a politika bezárta a Művész Színházat. Temessy Hédi soha többé sehol nem kapta meg azt a megbecsülést, ami megkülönböztetetten járt volna neki. Okos volt és arisztokratikus, mint Mensáros és Darvas. Dehát nő volt. Szép és bizonyos alakok számára megközelíthetetlen. Az ilyen félelmetes, mert az ócskalelkű bugrisok még jobban félnek tőle, mint általában a nőktől, pedig különben is ez a nőktől való félelem határozza meg az életüket.

Ennek az országnak az a legnagyobb tragédiája, hogy évszázadok óta mi alkalmazkodunk a politikusokhoz. Mert ennek az országnak a birka népe képtelen felfogni, hogy ennek pontosan fordítva kellene lennie.

MAGYARORSZÁG TÁTIKÁZIK

KANADAI MAGYAR HÍRLAP
Szerző: Rátesi Margit
2017.03.06.


A Mindenki című kisfilm Oscar díja ismét vitát váltott ki Magyarországon, ami nem baj, sőt. Szögezzük le: a film nem csapnivalóan pocsék. Kedves és szép történet egy valós és komoly problémáról, szépen lekerekített „igazsággal”. Mint egy amerikai családi film, a végén feldíszített tortával és meghatottan tapsoló közönséggel.

Hogy érdemes-e az Oscar-ra? Miért ne? Az eddigi díjazottak között bőven fellelhetők a hasonló alkotások, mint a Beépített szépség, vagy a brutalitásával tüntető A bárányok hallgatnak.

A hvg.hu-n nagy vitát váltott ki Balavány György véleménye, aki szerint nem elég jó az alkotás ahhoz, hogy világelső legyen. Döntő részben egyetértek vele, már persze feltéve, ha úgy gondolom, hogy minden nagyhírű ordóval megjelölt alkotás maga a tökély. De nem gondolom így, ezért örülök, hogy a hazámról most nem aggasztó hírek kapcsán beszél a világsajtó...

... A feltétel nélkül ünneplők úgy vélik, a mese tanulsága, hogy együttes fellépéssel bármely „diktatúra” elzavarható. A filmbeli tanárnő azonban egyáltalán nem diktátor, sőt: emberszámba véve a gyerekeket még érvel is döntése mellett. Egy hatalmaskodó személyiség (vagy csoport) azonban soha nem érvel. Vagy letagadja (mint a napokban az ”etnikai homogenitást”), vagy simán annyit mond: Közöd?

CSAK EGYÜTT LEGYEN A CSALÁD

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő/Edit
2017.03.07.


A világ sokkal nagyobb, mint a költözésünk előtt volt – írja a mai poszt szerzője, Edit, és ezzel alighanem egy mondatban nagyon jól összefoglalja a határátkelés egyik legfontosabb vetületét. A poszt azonban mégsem elsősorban erről, hanem az otthonra találásról szól, ennek a sorozatnak a része.

„A Határátkelőn a következő kérdések merültek fel: Mikor érezted először úgy külföldön, hogy otthon vagy? Volt egyetlen ilyen pillanat, vagy egy folyamat része az érzés? Esetleg soha nem fogod magad otthon érezni?

Ahhoz, hogy a kérdésekre válaszolni tudjak segítségül hívtam a családomat. Egyrészt, mert érdekelt az ő véleményük is, másrészt úgy gondolom, hogy egy családon belül is eltérőek lehetnek a válaszok.

2013-ban költöztünk Németországba, azért, mert a férjem kapott egy jó állásajánlatot, amit aztán a jó állás követett. Megvitattuk a lehetőségeket, előnyöket, hátrányokat (nem mintha előre lehetne tudni erről bármit, egy csomó dolog csak menet közben derül ki) és úgy döntöttünk, hogy belevágunk.

Először ő költözött ki, hogy előre elintézzen pár dolgot. Lakásbérlés, lányainknak iskola keresése, papírmunka. Én a lányokkal még maradtam Budapesten pár hónapig, nem szerettük volna tanév közben kiszakítani őket az iskolából, óvodából. Nagyobbik lányunk akkor fejezte be a második osztályt, kisebbik lányunk pedig az óvodát.

2013 óta eltelt pár év, és bátran mondhatom, hogy mostanra már mindannyian itthon érezzük magunkat, de amikor kiköltöztünk azért még nem vettem volna erre mérget..
."

ITT OLVASHATÓ

TÖMEGÉVEL KELLENE FELFÜGGESZTENI A VÉGREHAJTÁSOKAT?

HITELKÁROSULTAK BLOGJA
Szerző: Élet a hitel után
2017.03.07.


Az Európai Bíróság hozhat még nagy fordulatot a még mindig több százezer embert érintő hitelválságban. Mivel az Európai Bíróság előtt még több, rendkívül nagy jelentőségű, ún. előzetes döntéshozatali eljárás is folyamatban van, egyes szakértői vélemények szerint hazai jogi eljárások tömegeit kellene leállítani.

Az Európai Bíróság (EB) előtt zajlódó eljárások kimenetele azért is döntő jelentőségű, mert az utóbbi hónapokban újra ezrek fordulnak szakértői segítségért a hiteladósságuk rendezése, valamilyen megoldás reményében. Ez egyrészről mutatja azt is, hogy a kormány intézkedései – ahogyan arra blogunk már számos alkalommal rámutatott az elmúlt években – viszonylag keveseknek segítettek érdemben. Ráadásul mindeközben a hazai hitelintézetek megszabadultak nem teljesítő portfólióiktól, rendezték soraikat – így pedig újra megújult erővel tarolhatják le hiteladósaikat.

De mi is a helyzet az Európai Bírósággal?

„Követeljük a végrehajtások felfüggesztését!”

MONDHATNÁM AZT IS, HOGY ELKÚRTUK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.03.06.


A helyzet adott, már tegnap meglebegtette az LMP és nem volt csalás, nem volt ámítás: a senki által meg nem választott Brüsszel rábólintott a paksi mókára. Épülhet Viktorovics és Vlagyimirovics elvtársak szerelmének pirospöttyös seggű gyermeke. A tiltott támogatásról szóló vizsgálatot a rohadékok lezárták (kéne üzenni valamit nekik, hátha, vagy ez most nem az?), ezért a 2014 januárjában kötött, máig hasznavehetetlen orosz – magyar kormányközi szerződés értelmében immár elkezdődhet a drága jó moszkvai hitel lehívása (az a biztos!) és az építkezés.

Elsősorban jól jegyezzük meg: hiába állította az ellenkezőjét a mindent titkosító gazemberek kormánya, az Európai Bizottság megállapítása szerint a beruházás pusztán piaci alapon nem valósítható meg, tehát állami támogatás is kell majd a fenntartásához. Állami, azaz adófizetői. Adófizetői azaz több évtizeden keresztül százmilliárdok. Értjük? Nem baj, a szektának is fizetnie kell, nemcsak mindenki másnak. Csecsemőtől aggastyánig. Tudom, hogy nem gond, csak a tényszerűség kedvéért. Mondom még konkrétabban:

Paks 2 üzemeltetéséhez akár évi 285 milliárd forint állami támogatásra is szükség lehet, miközben ugyanennyi pénzből évente akár 253 000 hazai háztartás áramszükségletét is meg lehetne oldani napelemekkel (Greenpeace via 24.hu).

Mindenki leírta már, hogy milyen feltételeket (összesen hármat) szabott az Európai Bizottság, amelyeket a magyar félnek be kell tartania, ezekből egyet emelnék ki (ITT vagy ITT egyébként minden részlet megtalálható): a Paks 2-ben termelt áram legalább 30 százalékát az áramtőzsdén kell értékesíteni, a maradékot pedig nyílt, átlátható árverésen kell eladni, ahol nem lehetnek támogatott kedvezményezettek.

Ehhez az kell, hogy tíz év múlva (amikor Viktorovics még mindig csak 63 éves lesz, és az első új blokk is működik már) az áram ára 55 euró/Mwh fölé emelkedjen a régióban. Erre olyan körülmények között kell számítani, hogy tavaly a hazai ár 41, Szlovákiában 32,4, Németországban és Csehországban pedig 29,45 euró volt. Tehát a dolog kétesélyes, mint minden, amit az elvtársak nem a saját bőrükre játszanak: vagy bejön a fantasztikus stratégia, vagy a kutya nem fogja megvenni a tőzsdén a Paks 2-ben termelt baromira drága áramot. Hacsak nem sokkal olcsóbban adjuk majd, mint amennyibe az előállítása (a megtérülését is beszámítva) kerül majd...

KÖZELÍT AZ UKRÁN MÓDSZER: MÉSZÁROS LŐRINC KUKÁBAN VÉGEZHETI (VIDEÓ!)

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2017.03.06.


Nagyon nem szeretnénk Mészáros Lőrinc, Rogán Antal, Szijjártó Péter, Matolcsy György és mások helyében lenni, ha Orbán Viktor “keleti szele” eléri Magyarországot is. Mert ott ugyan tombol a korrupció, amit ők szeretnek, de a nép válaszai és a megoldások is “keleti” stílusúak. Attól tartunk, hogy ez elérheti Magyarországot is, mert nem kizárt, hogy egyesek jó ötletnek találják.

Márpedig az ukrán minta közeledik Magyarország felé. A Romániában zajló korrupcióellenes népharag hullámain terjed az a videó, amelyen a Morometzii román rapegyüttes “Románia ébredj fel”! című dala alá az ukrajnai események képeit vágták, amelyeken kukákba dobják a korrupt politikusokat..

Ez olyannyira elterjedt az egész országban, hogy az ukrán belügyminiszternek 2014. szeptemberében kéréssel kellett fordulnia az ország lakosságához, hogy “ne dobálják a politikusokat a kukába!” A feldühödött tömegek több politikust is szemeteskukákba dobtak, akikről tudták, hogy korruptak...

ELKÉSZÜLT, ÁTADTÁK = MARKOLÓK KÖZT BUKDÁCSOLNAK AZ EDZÉSRE IGYEKVŐK A DAGÁLYNÁL

444.HU
Szerző: Botos Tamás
2017.03.06.


Február huszonegyedikén jelentették be büszkén a vizes világbajnokság szervezői:

a szerződésben vállalt határidő előtt és költségkereten belül elkészült a Dagály melletti uszoda, a Duna Aréna.

A saját látványterveire egyáltalán nem hasonlító épület átadóján Fürjes Balázs az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kijelentette, hogy "ez a nap az összefogásról, a magyar tehetségről és az ígéretek betartásáról szól." Majd Tarlós főpolgármester átadta a létesítmény kulcsait Hosszú Katinkának, és az egyesületének.

Csakhogy a folyamatosan dráguló, most épp 40 milliárdba kerülő parkolóházra hasonlító uszoda nincs kész.

Lehet, hogy odabent már feszesen feszül a víz, de az edzésre járók sportolók markolók, félig lerakott térkövek és raklapok közt lavírozhatnak a sárban a bejáratig...

OLIMPIA, PUTYIN, ÉVÉRTÉKELŐK: A MÉRCE FEBRUÁRBAN IS OTT VOLT A A LEGFONTOSABB ESEMÉNYEKNÉL - TÁMOGASD, HOGY TOVÁBBRA IS OTT LEGYEN

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2017.03.06.


A magyar politikában iszonyatosan izgalmas, és a szerkesztőség számára keményen leterhelő februáron vagyunk túl. Ebben a hónapban is több mint 500 ezer oldalletöltést ért el a Mérce, nem kamu látogatókat, hanem valódi, hús-vér embereket. A napi Facebook-elérést számítva is majd 10 millió emberhez jutottunk el, miközben több mint 2000 új kedvelő csatlakozott az oldalunkhoz. A december és a január után a februári hónapban is több mint egymillió forint támogatást kaptunk tőletek, a Mérce történetében először három hónapon át, így remélhetőleg nemsokára nektek köszönhetően egy új állandó szerzőt jelenthetünk be a Mércénél. Köszönjük, nélkületek, olvasók, támogatok nélkül nem létezne a Mérce!

Februárban talán a legkeményebb munka, de egyben a legörömtelibb is az olimpiai népszavazási kampány végigkövetése volt. A ti támogatásaitoknak köszönhetően írtunk cikket a kormányzat hazaárulózós retorikájáról, arról, mit kell tennünk ahhoz, hogy összegyűljön az aláírások száma (ebből kettőt is), hogy mi várható, ha összegyűltek. Elkísértük kopogtatni a Momentum aktivistáit, három percről-percre közvetítéssel és rengeteg élő videóval kísértük végig a kampány sikerét, amelynek végén együtt örülhettünk annak, hogy összegyűlt egy népi kezdeményezésre a 266 ezer aláírás. Aztán persze a kampány tanulságainak összegzése után már Bayer Zsolttal és Orbán Viktorral foglalkozhattunk, akik nem az olimpiai pályázatot védve, hanem annak feladása után az ellenzéket támadva lendültek ellentámadásba.

A kampány végeztével pedig a támogatásaitoknak köszönhetően megnéztük a friss párt fórumát Szegeden, és hosszú elemzést írtunk a Momentum lehetséges esélyeiről..
.

ITT OLVASHATÓ

SCHIFFER ÁRNYA IMBOLYOG, ÚJRA SUKORÓ

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.03.07.


Schiffer poltergeist ugyan már nyugalomba vonult, ám a kár, illetve a kór, amelyet egyetlen emlékezetes genyóságával keltett, itt van közöttünk immár évtizede, és ezt bocsássa meg neki az, aki akarja. Én nem.

Azzal szerzett magának óvodásként hírnevet, hogy feljelentette Gyurcsányt Sukoró kapcsán, amit nem kell már elmesélni, mert Pistike a középső csoportból ezen pusmogott a sarokban a Julcsival, hogy az a szemét meglopta a magyar nemzetet, de nem engedték neki, következésképp párszáz munkahely is elillant. De ez mindegy, lehet helyette árkot vakarászni.

Kedves vezetőnk egyik harsonája magához nyúlt örömében, és kikiáltotta a nemzetnek: már dolgozik a fellebbezésen a Legfőbb Ügyészség. Muszáj neki, mindeddig munka nélkül volt, a haverok stiklijeit úgy söpörte le az asztalról Polt bandája, mint a „Postás mindig kétszer csenget”- ben Jack Nicholson a tányérokat, igaz, ő toszási céllal.

De valahogyan ilyen szinten van Polt kutya, és a cellatársai is. Ezt az egészet most azért kellett elővenni újra, mert hirtelen elkezdett nagyra nőni Fletó, meg túl nagy a pofája, és 2018 bergsoni időszemlélettel már éppen itt is van. Mindjárt nyitnak az urnák, sajnálatos módon nem beleporladási, hanem szavazási hívogatással.

Mindez már megint az előjáték, hosszan elnyújtva mindenki örömére, aki ilyenekre izgul, viszont az orgazmus még odébb van. Ilyen átfutó gyönyöröket generál az ügyészség a hívőknek, de nekik már tök mindegy, a hamut is mamunak mondják, ellenben a hitetleneket győzködni kell, hogy távolodjanak el a Sátántól, amely Gyurcsány maga.

A vád egyébként egy egész háromtized milliárdos kárról beszél egy meg sem valósult ügylet kapcsán, ilyképp arra alapoz, mi lett volna, ha lett volna. Ezt a gondolati dilemmát Füst Milán hüvelyezi gyönyörűségesen, de csak azért se citálom ide, olvassatok, az ajánlott mű pedig az „Ez mind én voltam egykor”...

NYILVÁNOSSÁGRA HOZNÁ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI MÁGNESSZALAGOKAT A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Somodi Dániel
2017.03.07.


A tiszteletbeli jordániai konzul kerüli, a nyilvános rendezvényeket; elhárult az utolsó akadály is Paks 2 elől; a Szerencsejáték Zrt. is szerződött Kuna Tibor cégeivel.


Ezekről ne maradj le!

A Pharaon-ügy miatt megromlott Orbán és a tiszteletbeli jordániai konzul kapcsolata (Átlátszó)

Brüsszel áldását adta Paks 2-re (444)

Befejezték az állambiztonsági mágnesszalagok vizsgálatát (Index)

Ha van 3 perced:


A Pharaon-ügy miatt megromlott Orbán és a tiszteletbeli jordániai konzul kapcsolata

A korábban a miniszterelnök bizalmát élvező Zaid Naffa tiszteletbeli jordániai konzul a Pharaon-affér óta kerüli a nyilvános rendezvényeket – még a kifejezetten a konzulok számára rendezett diplomáciai eseményeket is. (Átlátszó)

Brüsszel áldását adta Paks 2-re

Az Európai Bizottság lezárta a tiltott állami támogatásról szóló mélyreható vizsgálatot Paks 2 ügyében. Ezzel az utolsó akadály is elhárult, elkezdhetik lehívni az orosz hitelt és megindulhat az építkezés. Az osztrák kormány viszont rögtön jelezte, ha szükségesnek látják, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elé viszik majd az ügyet. (444, 444)

Befejezték az állambiztonsági mágnesszalagok vizsgálatát
Majd másfél év után befejezte az állambiztonsági mágnesszalagok vizsgálatát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. A száz oldalas jelentést javaslatai között szerepel az adatok nyilvánossá tétele is. (Index)

Kuna Tibor cégei a Szerencsejáték Zrt.-nél is jól teljesítenek

Az egyik legjövedelmezőbn állami vállalat tavalyi szerződései között megannyi érdekesség található. Kuna Tibor érdekeltsége, a Trinity Communications Kft. összesen 6,6 milliárd forint értékben kapott megbízásokat. (Átlátszó)

Ketten kétféle magyarázattal álltak elő 220 millió adóforint elköltéséről

Január végén derült ki, hogy egy, a szlovák civil jegyzékben nem szereplő, teljesen ismeretlen felvidéki szervezetet 220 millió forinttal támogat az állam. Németh Róbert csallóközcsütörtöki alpolgármester, a Libertate elnöke szerint pályázaton nyerték el a pénzt. Semjén Zsolt viszont hétfőn azt mondta a parlamentben, hogy egyedi kérelem érkezett a szervezettől a Miniszterelnökséghez. (444)

Nem csak a Várban tarol Zsidai Roy

Nettó 104 millió forintos közbeszerzési pályázaton győzedelmeskedett Zsidai Zoltán Roy cége. Az Operaház Gasztronómia Kft. az Operaház és az Erkel Színház elavult konyhafelszerelései helyett fog új eszközöket szállítani. (HVG)

Ha van még két perced:

Illegálisan kerül forgalomba minden tizedik letelepedési kötvény: ezeket ugyanis konkrét ügyfélvásárlási szándék nélkül vásárolják az offshore hátterű közvetítő cégek. (MNO)

Közvetlenül Matolcsy Györgyhöz kerültek a pénzügyi stabilitási feladatok a jegybankban – Nagy Márton alelnök újabb fontos munkakört vesztett el. (Portfolio)

Ötmilliárdból építenek piacot Békásmegyeren
egy két évig tartó projekt keretében. (Index)

Nemzetközi piacra tart a cég, amelyben már hivatalosan is megjelent Mészáros Lőrinc, aki ma váratlanul (és némileg szokatlan formában) felbukkant a parlamentben. (444, HVG)

Példás személyzeti politika a folyamatosan megújuló TV2-nél
: Vajna Tímea volt üzlettársa és Giró-Szász András exfelesége vezetik a Mokkát. (24.hu)

Felfüggesztették az orvost, aki a gyanú szerint 160 ezer forint hálapénzt kért egy szülés után. (444)

Különös adás-vételek, egyre sűrűbb a homály a szabálytalanul épülő Csipak-villa sorsa körül. (Index)

Rekordszámú államtitkár és helyettes államtitkár szolgálja rendületlenül a hazát – jelentősen drágítva az állam működését. (MNO)

Sorosozással reagált a Belügyminisztérium a svéd vádr
a, miszerint a magyar határőrök verik a menekülteket. (444)

Szlovák ügyfelei felé is fizetésképtelen volt a nemrég megbüntetett óbudai brókercég. (HVG)

Gyanúsan nagy az a több mint 200 milliárdos hitelkeret,
amelyet magyar cégek vehetnek igénybe az új-zélandi beruházásaikhoz. (MNO)

Az FBI igazgatója, James Comey szerint Obama elnök nem folytatott illegális lehallgatást
az akkor még elnökjelölt Trump ellen, aki viszont nem hisz Comey-nak. (444, Politico)

Trump neve díszeleg
egy több szempontból is gyanús luxusszállodán az azeri fővárosban. (The Atlantic)

FELVILLANYOZVA

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2017.03.06.


A Népszava ír arról, hogy az államhatáron (nem nemzethatár, ott majd a románok építenek kerítést... ) az épülő második kerítésbe áramot terveznek vezetni, nopersze nem a kettőhuszat, amit tekintsünk szimbolikus számnak, hiszen lehetne az tízezer volt is, hanem keresztyéni szívjósággal kevesebbet, merthogy ők tudják azt, hogy nem a feszültség öl, hanem az áramerősség.
Törpefeszültség lesz ez, a gonosz törpe deleje...
Erre anno oktattak is minket fizikából, de ez egyrészt rettenetesen régen volt, másrészt akkor érdeklődésem középpontjában Csilla volt, aki éppen megfelelő feszültséget gerjesztett bennem, csak úgy sistergett az elektromosság, ha a kötelébe kerültem, és azt gondoltam, ha még közelebb kerülök hozzá, lehet, meg is üt, de aztán mégsem...
Mindenesetre az áramütés hatásmechanizmusát empirikus úton sajátítottam el, mikor a haveromék rádiójának antennakivezetéséhez egy békebeli, kétgombócos vas-súlyzót csatlakoztattunk, majd bedugtuk a konnektorba, miközben én a súlyzót fogtam.
Amikor az áram megcsapott, az egész hóbelevancot a földhöz vágtam, a parkettnek nemigazán tetszett a dolog, míg a rádió maradványai a szemetesben landoltak, és a továbbiakban minden konnektornak kezicsókolommal köszöntem...

A kerítésbe vezetett áram szép tradíciókkal rendelkezik, polgáraink egy részének történelmileg a koncentrációs táborokból lehet ismerős, kár is lenne a szépen kikísérletezett történelmi tapasztalatokat veszni hagyni.
Különösen, ha nem a rabokkal hanem az őrszemélyzettel érzünk lelki rokonságot...
De közvetlen tapasztalataink is vannak.
A módszer feltalálója ugyanis magyar, ő a kenyészteni Barna bácsi, aki egyrészt a kettős kerítést találta fel, másrészt meg a második kerítés áram alá helyezését
Meg is lett az eredménye, egy ember meghalt, kettő kórházba került, néhány gyerek árva lett, de megmaradt mind a húsz kiló uborka.
A cigányok pedig megtanulták, hogy az ilyen kerítés olcsó és hatékony, és lám, a mai napig se felejtették el.
Így aztán most állami szintre emeljük a Nemzeti Uborka védelmét, épül a második sor kerítés és áram is lesz benne.
Természetesen gyógyáram, a migráncs számára maga lesz a kéj, meg a mámor, ugrálni fog örömében, ha megcsapja, mint a felcsúti kisvasút füstje...

HOLLANDE: EURÓPA SZÉTROBBAN, HA EGYES ÁLLAMOK VISSZATARTJÁK - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey Lajos
2017.03.07.


New York Times

A vezércikk úgy látja, hogy Kelet-Európa hátraarcot csinál, ám zavaró és rejtélyes, hogy populista vezetők az egész térségben lecsapnak a külföldről támogatott nem kormányzati szervekre, ezen belül is főként azokra, amelyek Sorostól kapnak pénzt. Nehéz felfogni, hogy miért fordulnak ennyire élesen a nyílt kormányzást és az emberi jogokat szorgalmazó szervezetek ellen olyanok, akik 4 évtizedet töltöttek a szovjet mintájú diktatúrában és egykor lelkesen csatlakoztak a nyugathoz. De hát Trump sikere láttán Magyarországtól Macedóniáig mindenütt felbátorodtak a populista erők és dühödten neki mennek a külföldről finanszírozott csoportoknak. Az NGO-k rágalmazása annak a kórnak a tovaterjedését jelzi, amely felkorbácsolta a nacionalista érzelmeket olyan országokban, amelyek kiábrándultak az életszínvonal lassú javulása, a széleskörű korrupció és a globalizáció következményei miatt. A menekült hullám csak ráerősített arra az érzésre, hogy az EU és más nyugati intézmények nem segítenek a nemzeti identitás megőrzésében.

Sokak szemében Soros lett azoknak a nyugati erőfeszítéseknek az arca, amelyek célja az ő megítélésük szerint az, hogy politikailag és társadalmilag liberális menetrendet kényszerítsenek rájuk, noha azt az itteni emberek fenyegetőnek és dekadensnek tekintik. Ez a nyugatellenes érzelem párosult az unió fokozódó bírálatával, de nincs jele annak, hogy bármely érintett állam követni akarná a brit példát. De ettől még nem lesznek kevésbé gusztustalanok a civil szervezetek elleni kirohanások, ideértve a nyugati értékek leplezetlen elutasítását, az antiszemita és idegengyűlölő felhangokat.
Különösen ízléstelen, hogy egy sor kampány célkeresztjében Soros van.

Aggasztó, hogy sok populista erőt merített az amerikai elnök megválasztásából. De Közép- és Kelet-Európában a nacionalista hullám messze megelőzte Trump sikerét. Az EU-nak, a Nato-nak és a nem kormányzati szervezeteknek nem szabad elcsüggedniük, mert amit jelenleg látunk, az remélhetőleg csupán átmeneti reakció...