2017. január 16., hétfő

AKKOR IS, HA GYÁVÁK VAGYUNK. AKKOR IS, HA HÜLYÉK VAGYUNK

KOLOZSVÁRI SZALONNA - DÜHÖNGŐ, ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2017.01.16....Sokan elhiszik a propagandának, hogy csak az a magyar, az az ember, aki a jelenlegi kormánypártra szavazott.

Francot! Aki nem rájuk szavazott, az ugyanúgy fizet adót. Fizet, amikor megkapja a munkabérét (már akinek van munkája), fizet, amikor tankol, fizet, amikor vásárol, amikor befizeti a rezsit.

Pont annyi adót fizet, mint a Fidesz hívei. Ezért (de nem csak ezért) a kormánynak nem csupán a kétmillió szavazójukat, hanem minden polgárt képviselni kell. Mindegy, hogy melyik pártra szavaz, vagy egyikre sem szavaz. Ugyanis nem két, hanem tízmillió ember él ebben az országban. Vagy kilenc.

Miféle kormány az, amelyik hazaárulónak merészeli nevezni azokat a polgárokat, akik kritizálják a működését?

Hogy jön ahhoz egy kormány, hogy elhitesse közvetlen híveivel, hogy most ők uralkodnak a többiek felett? Önmagán uralkodik mindenki, vagy kellene uralkodnia. Senkinek sincs joga a másként gondolkodót küldözgetni sehová. „Ha nem tetszik, el lehet menni!” Ne vicceljünk már! Menjen el nyolcmillió ember? Akkor jó lesz minden? A Fidesz és kiszolgálói boldogok lesznek? Halomra döglenének éhen, hiszen nem lenne kin élősködni, a szavazóik nem tudnák eltartani őket.

Micsoda hazug, aljas dolog az, hogy a miniszterek elnökéhez lojális, hozzá közel álló barátok, rokonok, ismerősök messze több lehetőséghez juthatnak, mint bárki más?

Hogy jön ahhoz egy politkából (tehát a mi pénzünkből) élő, hogy kikérje magának az elszámoltatást?

Mi meg hogy jövünk ahhoz, hogy homokba dugjuk a fejünket és ne követeljük meg az elszámolást? Ez az ország nem a Fideszről és az ő híveiről szól, hanem mindannyiunkról.

A többség nem ők, nincs többség. Tízmillió emberből álló egy ország van. Annak az országnak egy kormánya van. Olyan, amilyen.

Lehet hazudni. A történelem bebizonyítja, hogy nagyon sokáig lehet hazudni. De örökké nem lehet. Sem a pártoknak, sem a politikusoknak, sem a médiának, sem a statisztikának.

Ami most van, az szar. A szavazásra jogosult nyolc millió emberből hat millió szerint szar. Hiszen ennyien nem szavaztak a Fideszre. Négy millióan más pártra sem, mert nincs olyan párt, amelyben bíznának. A Fidesz visszaélve a nem rájuk szavazók, a senkire nem szavazók és ( igen!) a tulajdon szavazóik bizalmával, eszelős ámokfutásba kezdett.

Mára elhitték, hogy nekik és híveiknek mindent szabad, mindent lehet, minden az övék. A jog őket szolgálja, a rendőrség az ő házi hadseregük, a bíróság őket védi, az oktatás az ő játékuk, az állami bevétel az ő zsebpénzük, az uniós források szabadon rabolható privát ajándék. Azt tesznek, amit akarnak, azt vesznek el, amit megkívánnak. Nincs gát, nincsen fék.

Az ilyen torz rendszer ontja magából a torz egyéneket, akik mindenhatóságuk tudatában bármit megengednek maguknak. Ezek egy része látszik, egy része nem.

A hittérítők ezeket szolgálják akkor, amikor meg akarnak győzni minket: nem a mi dolgunk a politika.

Ha a kormánypárt és vazallusai a saját híveik pénzéből fognak élni, valami távoli szigeten, akkor valóban nem lesz a mi dolgunk. De ameddig a közmunkás 27% adót fizet, amikor vesz két kiflit, amikor az ellenzéki jövedelemadót (és még ezerféle adót és egyéb sarcot) fizet, amikor a nyugdíjas adót fizet a gáz, víz, villany, tej vásárlásakor, a szülő adót fizet, ha pelenkát vesz a gyerekének, addig a mi dolgunk.

Ugyanis nekünk rossz, ráadásul a mi pénzünkből, a mi országunkban rossz nekünk.

Akkor is az, ha az egynegyedes többség ennek az ellenkezőjét állítja.

Akkor is, ha hallgatunk, ha halogatunk, ha elfordulunk, ha befogjuk a fülünket.

Akkor is, ha gyávák vagyunk.

Akkor is, ha hülyék vagyunk.


CIVIL SEGÍTSÉG

OFOE BLOG
Szerző: L. Ritók Nóra
2017.01.16.Most, hogy a civilek vegzálása úgy tűnik kormányzati stratégia lett, talán érdemes kihangosítani, mit tudnak a kiátkozott civilek hozzátenni azoknak a problémáknak a megoldásához, amelyekről az állam nem hajlandó tudomást venni. Ilyen – többek között – a gyerekszegénység, egyáltalán a generációkon átörökített szegénység, ami egyre több település, egyre több család, gyerek jövőképét határozza meg jóvátehetetlenül.

A „Magyarország erősödik” szlogent nehéz értelmezni az elszegényedő térségekből, és az ember egyre dermedtebben nézi a stadionokba ölt milliárdokat, no meg az oktatásban újra-és újra felbukkanó törekvéseket, mint most a rovásírás témájának a felvetését is. Mintha két világ létezne. A különbség pedig a tényezők fontossági sorrendjében, és a beleölt pénzben van.

A kormányzat figyelmen kívül hagyja azt, hogy az alap, amire építkezik, csak a társadalom egy kis szeletének az életével van összhangban. Tömegeknél viszont értelmezhetetlen.

Közben mi, akik a terepről látjuk a bajt, szinte egyenként küzdünk azokért a gyerekekért, akik a közelünkben vannak. Mert a rendszerben nem látni megoldást.

A történet, amit most megosztok, szép, együttműködéseken alapuló, és végül is úgy tűnik, egyelőre megnyugtatóan alakul. Ez a mi civil segítségünk nélkül nem így történt volna. Persze bizonytalanság így is van benne, hiszen addig tartható fenn az adott állapot, ameddig mi a történet aktív szereplői vagyunk. De talán most ne gondoljunk bele abba, hogy ez változhat. Egyébként is, már megszoktuk az állandó létbizonytalanságban működést...


...Rizikófaktort nyilván a tanoda fenntartása jelent. Amire az Igazgyöngy pályázati támogatást elfogadhatatlan indokokkal, de nem kapott. Most gyűjtésből és adományokból működik. Persze reménykedünk, hogy hosszú távon. Ami nemcsak ennek a kislánynak, hanem társainak is nélkülözhetetlen lenne.


Nos, az ilyen és az ehhez hasonló történetek miatt végképp nem értem, miért vagyunk mi, civilek ellenség. A józan ész sokkal inkább azt diktálná, hogy támogassanak bennünket, hiszen olyan problémákat oldunk meg, amire a rendszer képtelen. E helyett az „eltakarítás” a cél. A „sorosbérencek” között ott van az Igazgyöngy Alapítvány is. A bűnünk pedig mindössze annyi, hogy nyíltan merünk beszélni a problémákról.

A TÁRSASDALOM A CIVILEKÉ

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2017.01.16.Civilek itt, civilek ott, civilek és álcivilek kandikálnak ki lassan a vízcsapból is. Legutóbb Konrád György fejtette ki az ATV honlapján olvasható véleményét: a civil szervezetek pereljék be Orbánékat. Ami határozott előrelépés ahhoz képest, hogy sok más megszólalóval és véleményalkotóval ellentétben különbséget tesz a sokaság és a szervezetek között.

Ez pedig lényeges akkor is, ha még ennek a véleménynek a mentén sem okvetlenül angyalok és ördögök párharcaként szemlélni azt a helyzetet, amelyben még a kormánypárti megszólalók sem egészen látszanak kiismerni magukat. Elég arra gondolni, amiről már szóltam Németh Szilárd megszólalása kapcsán: Rétvári előtte a civilekre testálta volna a fagy-veszélyeztettek felkarolását. Mintha a kormány ott sem lenne. Ahogy valószínűleg nincs is ott. Az pedig külön bája ennek az egész ügyhalomnak, hogy az átláthatóságot a jelek szerint csak a Soros-alapítványok által is támogatott szervezetek kapcsán tartják égetően fontosnak. Legalább is, mintha a CÖF hasonló átvilágítási szándéka nem kapott volna túl nagy hangsúlyt a megszólalások során. Holott erősen politika-közeli szervezetről beszélünk, és saját bevallásuk szerint civilek. Ahogy valószínűleg civil szerveződés a Fidelitas is. Amennyiben aligha reguláris szervezet, ahova behívóval kényszerítve toborozzák a tagokat. Bár ebben nem vagyok teljesen biztos.

Ahogy számos más, pártok körül sertepertélő szatellit-szervezet esetében sem. Ahogy a pártok esetében sem vagyok biztos benne, hogy hol van vége a civil támogatók táborának és hol kezdődik a haszonelvű szimbionták köre. Holott, elvileg a pártok is civil szervezetek. Amennyiben szintén nem katonai parádék szereplőiből állnak. De talán érdemes egyszer majd elgondolkodni azon is, hogy kik a civilek, és kik azok, akik nem azok. Mert a civil és az amatőr nem egészen ugyanaz. Ahogy egy civil szervezet élén is állhat egy vérprofi szervező. Illetve egy hivatalos szervezet élén is állhat egy hebehurgya tökfej. Elég ez utóbbihoz a „hivatalos” politika közszereplőire tekinteni. Azokra a figurákra, akik szinte bármelyik IQ-teszttel inkompatibilisnek bizonyulnának. Akik különben akár egyenletesen is eloszolhatnak a teljes politikai térfélen. Még akkor is, ha jelenleg Németh és a többi kormánypárti politikus kap nagyobb nyilvánosságot...

DEVSZ

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Adorján György
2017.01.16.A Demokratikus Ellenzék Választási Szövetsége, továbbiakban DEVSZ, lassan megalakul. De az is lehet, hogy nem és akkor az ellenzéki erők végleg szétforgácsolódnak – mint az LMP –, önállóan indulnak majd a 2018-as választásokon, tálcán kínálva fel ezzel a mostani pártszövetségnek további négy esztendőre a hatalomban maradást. Épeszű emberek gyülekezete ezt nem vállalhatja, tartozzon az ellenzék bármely pártjához, csoportjához, vagy közösségi szervezetéhez!

Nagy a felelősségük a demokratikus erőknek, azoknak az értelmiségieknek, akik már eddig is minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy hangot adjanak a jelenlegi rendszerrel szembeni elégedetlenségüknek. És azoknak is, akik idáig különböző okok miatt nem mertek megszólalni, de már régóta érzik, hogy a helyzet tarthatatlan. Nagy a felelősségük a szakszervezeteknek is, hogy csatlakozzanak az ellenzéki együttműködéshez, valljanak végre színt, hogy valójában kit is támogatnak. A különböző civil kezdeményezéseknek szintén el kell dönteniük, hogy a hátralévő időben mit is akarnak. Maradnak az eddigi, elkülönült szinten – az elégedetlenség kifejeződésének dekorációs kellékeként – megmozdulásaikkal, vagy érdemben csatlakoznak az ellenzéki erőkhöz.

Egy biztosnak látszik. Az ellenzéki szétforgácsoltság és együttműködési tökéletlenség nem mehet tovább! A kommunikációs hullámvasútból ideje kiszállni. A továbbiakban a közös nevezőre építve, egységesen kell fellépni, erőt mutatva az illiberális államot építők siserehadával szemben! Vészesen fogy az idő. Tanult kollégám minapi cikkében óva int bennünket, mikor arra figyelmeztet, hogy „ A rezsim belátható időn belüli megbuktatásához nélkülözhetetlen a demokratikus összefogás; annak hiányában is elrohad majd a NER – ám itt marad az ország hiteles, erős, demokratikus alternatíva nélkül. Nagy a veszélye annak, hogy a döntően üzleti alapon szélsőjobboldali rablóbanda uralmát a meggyőződéses szélsőjobboldalé válthatja föl. Vagy kettejük koalíciójáé.” A helyzet tragikus voltára figyelmeztető üzenet ez, amelyet minden demokratikus ellenzéki erőnek ideje lenne már tudomásul venni!

INTERJÚ A MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG IMÁMJÁVAL, KOVÁCS MIKLÓSSAL

SZTÁRKLIKK BLOG
Szerző: Lang Alex
2017.01.16.Ez az interjú útközben született Szerbia felé, ahová azért mentünk ki, hogy átadjuk a Magyar Iszlám Közösség adományát a szabadkai menekülttábor lakóinak.

- Először is azt szeretném megkérdezni, hogy milyen nemzetiségű, mivel számomra nem úgy tűnik, mintha tavaly érkezett volna Magyarországra?

- Magyar vagyok, Budapesten születtem 1986.november 7-én a hatodik kerületben. Szüleim szintén magyarok és nem is tudok olyan ősömről, aki nem Magyarországon született volna. Sőt szüleim is katolikus vallásúak és én is annak lettem megkeresztelve.

- Hoppá! Akkor most mesélje el, hogyan lesz valaki katolikusból muszlim?

- Tény, hogy gyerekként meg lettem keresztelve, de úgy gondolom a hit, az nem egy öröklődő dolog, a hitnek belülről kell fakadnia. Magamnak kell eldöntenem, hogy miben hiszek. Gyerekként, kamaszként nem igazán gyakoroltam a katolikus vallást, de Istenben mindig hittem. Szerencsém volt, hogy kellőképpen nyitott gondolkodású voltam, és amikor megismerkedtem előbb a muszlim kultúrával, majd ebből kifolyólag az Iszlám vallással, úgy éreztem ez vagyok én, ez az én vallásom, ebben találtam meg önmagam, így lettem muszlim.

- Akkor ugyanazt az utat járta be, mint legtöbbünk, amikor fiatal korában az ember keresi a választ az élet nagy kérdéseire, de hogyan vált vallást az ember, bemegy a katolikus templomba és közli, hogy ennyi volt?

- Nem ez nem így történik. Az iszlám felvétele úgy történik, amikor az ember megismeri az iszlám vallást és úgy gondolja, hogy erre a vallásra kész, muszlim szeretne lenni, akkor tesz az ember egy tanúságtételt. 
Elfogadjuk, hogy nincs más isten, egyedül csak Allah van és Mohamed az ő utolsó profétája és küldötte.

- Ennyi?

- Igen, ettől a pillanattól az ember muszlimnak számít, teljesen mindegy, hogy milyen vallást követett előtte...

CSÜTÖRTÖKÖN INDUL AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS A BUDAPESTI OLIMPIA ELLEN

444.HU
Szerző: Czinkóczi Sándor
2017.01.16.Csütörtökön kezdi az aláírásgyűjtést a Momentum Egyesület a 2024-re tervezett budapesti olimpia ellen. A nemrég zászlót bontott szervezet azért kezdeményezett helyi népszavazást, mert úgy gondolják, hogy a stadionoknál fontosabb ügyekre kellene költeni az adóforintokat. Ezt a kérdést akarják népszavazásra bocsátani:

"Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?

A Momentumnak csütörtöktől kezdve 30 napja lesz arra, hogy összegyűjtsenek 138 ezer budapesti aláírást. Fekete-Győr András, a szervezet elnöke a 444-nek elmondta, hogy több mint 300 aktivista segít nekik, de továbbra is várják a jelentkezőket. Az aláírásokat a nagyobb közlekedési csomópontokban felállított standjaiknál és a VII. kerületi Rózsa utcában lévő központjukban lehet leadni. Hozzátette, hogy bárki segíthet neki azzal, hogy az íveket letölti a Momentum honlapjáról, aláíratja az ismerőseivel, és beküldi nekik...

A gyűjtésben egyébként az LMP és az Együtt is segít nekik. Fekete-Győr András hangsúlyozta, hogy ettől függetlenül a Momantum Mozgalom még egy politikai pártoktól független kezdeményezés marad, de ebben az adott ügyben elfogadják a segítségüket.

A LEGGAZDAGABB NYOLC MILLIÁRDOSNAK ANNYI A VAGYONA, MINT A VILÁG SZEGÉNYEBB FELÉNEK

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Pap Szilárd István
2017.01.16.


A világ nyolc leggazdagabb embere ugyanakkora vagyonnal rendelkezik, mint a világ lakosságának szegényebb fele – derül ki egy hétfőn napvilágot látott jelentésből. Az Oxfam nemzetközi jótékonysági szervezet által végzett kutatás arra is felhívja a figyelmet, hogy folyamatosan növekszik a szakadék a gazdagok és a szegények között, és ez a „groteszk” mértékű vagyonkoncentráció egy maroknyi ember kezében magyarázhatja az olyan politikai jelenségeket, mint a Brexit vagy Donald Trump felemelkedése.

A világ legbefolyásosabb gazdasági és politikai vezetőit tömörítő davosi Világgazdasági Fórum éves csúcstalálkozójának kezdetére időzített jelentésből kiderül, hogy a leggazdagabb nyolc milliárdos 426 milliárd dollárnyi (ami az átlagember számára értelmezhetetlen 122 billió forintnak felel meg) vagyona körülbelül megegyezik a világ szegényebb felének, vagyis 3,6 milliárd embernek a vagyonával. Az Oxfam tavalyi mérése szerint a 62 leggazdagabb ember rendelkezik ilyen arányú vagyonnal, ám azóta pontosítottak statisztikáikon és így jött ki ez a még ijesztőbb eredmény.

A nyolc szupergazdag ember listáját Bill Gates, a Microsoft alapítója vezeti, második helyen Amancio Ortega, a spanyol ruházati áruházlánc alapítója, a harmadikon pedig Warren Buffett befektetési üzletember áll. Őket Carlos Slim Helú mexikói telekommunikációs mágnás, az Amazon-alapító Jeff Bezos, a Facebook-alapító Mark Zuckerberg, Larry Ellison, az amerikai Oracle vezetője és Michael Bloomberg New York-i ex-polgármester és médiamágnás követi.

„Miközben a bolygón kilencből egy ember éhesen fekszik le ma este, egy maroknyi ember olyan hatalmas vagyonnal rendelkezik, hogy több életen keresztül tudná csak elkölteni. A tény, hogy ez a szupergazdag elit ennyire tud virágozni a többiek kárára, megmutatja mennyire torz is lett a gazdaságunk” – nyilatkozta az Oxfam brit ágának vezetője, Mark Goldring a Guardiannek.

A gazdasági egyenlőtlenségek és a vagyonkoncentráció olyan hatalmas mértéket öltött, hogy pár éve már a Világgazdasági Fórum napirendjére is felkerült. A davosi csúcstalálkozót is szervező testület szerint ez a tendencia nem „a kapitalizmus vastörvénye”, hanem a megfelelő szakpolitikai döntésekkel alakítható és megfékezhető. Azonban nem sok változás történt az elmúlt években és ezt a testület statisztikái is alátámasztják. A Világgazdasági Fórum által közölt adatok szerint a 103 vizsgált ország 51 százalékában csökkent az inkluzív fejlődési index, vagyis az a szám, amely azt mutatja, a gazdasági fejlődés mennyire érinti a széles tömegek életminőségét. Ugyanezek a számok arról is tanúskodnak, hogy 2008 és 2013 között a legfejlettebb 26 országban is csökkent a medián jövedelem 2,4 százalékkal.

Az Oxfam 2015 óta arra is rendszeresen rámutat, hogy a világ leggazdagabb egy százalékának vagyona eléri a többi 99 százalék vagyonának mértékét. És felszólítják a világ vezetőit: olyan döntéseket hozzanak, melyek révén a gazdaság mindenki, nem pedig csak a kivételezett kevesek javára dolgozhat...

VÁGJUK EL A TORKÁT ANNAK, AKI LE MERI ÍRNI, HOGY EZ ROHADTUL NINCS RENDBEN

KOLOZSVÁRI SZALONNA
-NEHAZUGGY BLOGSzerző: Tamás Róbert
2017.01.15.


Van nekünk egy Magyar Nemzeti Bankunk. Igen, a Matolcsy-féle műintézményről beszélek. Ez az intézet kiadta a tavalyi év adatait – figyel, nem káromkodik – és mostmár tényként kijelenthetjük: minden egyes magyar háztartásnak több, mint 10 millió forint megtakarítása van. Persze nem tényszerűen, hanem átlagosan. 10 millió forint. A szükséglakásban élő közmunkás-munkanélküli párnak is és a Tiborcz István-Orbán Ráhel házaspárnak is.

Az a misztikus átlag számítás, ugye. Ami úgy megy, hogy az én háztartásomnak egy büdös peták megtakarítása sincs, a szomszédnak viszont van 20 milliója, akkor nekünk átlagban van 10-10 milliónk. Ha nekem nem hogy nincs, hanem konkrétan 10 millió adósságom van, de a szomszédomnak 30 milliója, akkor megint ott tartunk, hogy átlagban van 10 milliónk. Háztartásonként.

43 ezer milliárd forint megtakarításunk van nekünk, magyaroknak. Bontsuk le személyekre, mert mióta a kormány és külön Semjén Zsolt saját hatáskörben döntik el, hogy mi minősül családnak és mi nem, nehezen tudom értelmezni ezt a fogalmat.

Magyarország lélekszáma (de szép ez az elnevezés) 2016-ban 9 830 485 fő volt. Most tekintsünk el attól, hogy ebből félmilliót, vagy egymilliót kell kivonni az elvándorlás örömére. Legyen ennyi. 43 ezer milliárd osztva 9 830 485 = 4 374 148 forint fejenként. A 97 éves nagyinak is ennyi van és a karácsonykor született kisbabának is. Lakodalmas Lajosnak is és azoknak az embereknek is, akik az ételosztáson állnak sorba karácsonykor, mert ez a hobbijuk.
De csodás dolog is az átlagszámítás! Sajnos 2016-os adatok még nincsenek, de azt lehet tudni, hogy Mészáros Lölö nemzeti szomszéd, disznótenyésztő, szállodatulajdonos, paraszt és gázszerelő (meg még ezer és egy dologhoz ért ő) 2015-ben 4,3 milliárd forint osztalékot vett ki a cégeiből. Most tekintsünk el a 4 374 148 esetében az aprótól (74 148 forint az apró, sokaknak a havi bére egyébként) és tegyünk úgy, mintha minden magyar embernek 4 300 000 forint megtakarítása lenne. Átlagban. Lölönek pedig 4,3 milliárd. Mit jelent ez átlagnyelven? Mondom. Azt jelenti, hogy veszünk 1000 darab keményen dolgozó kisembert. Mégpedig nem is akármilyen kisembert, hanem olyat, ahol 999 embernek egy büdös fillér megtakarítása sincs, az ezredik pedig a mi Lölö barátunk. 999×0+4,3 milliárd osztva ezerrel az mennyi? Annyi! 4 300 000 forint fejenként.Lenne, ha éven belüli megtakarításról beszélnénk. De nem arról beszélünk, hanem halmozódó megtakarításról. Tehát. Lölö barátunk 2015-ben 4,3 milliárd osztalékot vett ki a cégeiből. Hogy az ezt megelőző években mennyit markolt, azt most nem fogom előbányászni (miután szemben bizonyos olvasók véleményével, nem támogatja a Szalonnát sem Soros, sem Párhuzamos és bizony nincs egy hetem megírni egy cikket, mert akkor az olvasók sem támogatnának), de itt egy beszédes grafikon:Forrás: 444.hu

Lölö barátunk látható módon akkor táltosodott meg üzletileg, amikor a jóisten és a szerencse mellé az Orbán nevű szomszéd is be tudott szállni a megsegítésbe. Akkor viszont nagyon.

A Mészáros Lölö cégeivel szinkronban mozgó Szijj László-féle Duna Aszfalt is jól hasított, a tulajdonos 4,1 milliárd forint osztalékot vett ki 2015-ben. Szijjról nem sokat tudni, csak annyit, hogy az ő tulajdonában van a Duna Aszfalt, Mészáros cégeivel párhuzamosan mozog (és fejlődik, főleg 2015 után, amikor a Közgép hirtelen nem volt már olyan sikeres a közbeszerzéseken, mint addig), közös cége is van Mészárossal, sőt, a Duna Aszfalt tulajdonában álló Kőrösaszfalt és a Magyar Építő vezérigazgatója véletlenül Mészáros Lölö lányának vőlegénye. De ez mind csak véletlen.

Andy Vajna András György, nemzeti fánksütödés és miegyéb a kaszinóbizniszből kimart ugyanabban az évben 6,128 milliárd forintot. Jó, várok egy picit, mindenki igyon egy korty vizet. A szív fölé helyezett nyirkos mosogatórongy is segít állítólag.

Vannak még versenyzők, de most tekintsünk el a Tiborcz-Orbán család gazdagodásától, mert ők ugye nem közszereplők. Hehe.

Nézzük, hol tartunk. 4,3 milliárd + 4,1 milliárd + 6,128 milliárd = 14,528 milliárd forint. Meg is van 3 387 jó magyar ember fejenkénti 4 300 000 forint megtakarítása és ráadásul nem is hosszú évek alatt, hanem röpke 12 hónap alatt! Hát nem gyönyörű? Hát de! Ja, hogy ez nem 3 387 ember megtakarítása, hanem három ember egy év alatt, a közbeszerzésekből, személyes használatba adott kaszinóbizniszből, közpénzekből és uniós forrásokból származó jövedelme, a maradék háromezersok embernek meg toll a fülébe? Hogy esetleg az elmúlt években összesen ennek a sokszorosát vette ki ugyanez a három ember? És? Kinek mi köze hozzá? Nem? De.

Hát kérem, ez van. A lényeg, hogy mi is benne vagyunk az átlagban. Matematikailag. Amúgy meg kit érdekel, hogy egész falvak élnek közmunkából, hogy idős, alacsony nyugdíjú emberek kerülnek hajléktalanszállóra? Senkit. Így is kell. Fogadjuk el, hogy ez így rendben van és vágjuk el a torkát annak, aki le meri írni, hogy nem, rohadtul nincs rendben. Csodáljuk és istenítsük inkább ezeket az embereket (nem csak és nem feltétlenül csak ezt a három zsenit, mert van még pár ilyen) és hálásan csókdossuk meg az Orbán nevű kezét, amiért ingyen zabáltatja a gyerekeinket. Aki hülye, haljon meg – mondta mindig megboldogult nagyapám és mennyire igaza volt!...
ITT OLVASHATÓ

HISTORIZÁLÓ POPULIZMUS 200 VAGY 1000 MILLIÁRDÉRT - A BUDAI VÁRNEGYED ÁTÉPÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Becker András-Horn Gabriella
2017.01.16.


Zavaros koncepció, átláthatatlan tervezési folyamat és szinte felső korlát nélküli költségek – a látványos beruházások felszíne mögött ezek a meghatározó jellemzői a budai Várban zajló fejlesztéseknek. Lehet, hogy nem a miniszterelnök és néhány állami hivatal felköltözése az egyetlen szervezőerő, de a zűrzavarban egyelőre ez tűnik a meghatározónak. Összeszedtük, amit pillanatnyilag tudni lehet a Várban zajló projektekről.

Az aktuális botrányok takarásában már nem nagyon látszik, de Orbán Viktor és a Fidesz lassan 20 éve készül arra, ami most a budai Várral, és – részint ennek következményeképp – a főváros más reprezentatív területeivel történik. Orbán Viktor ugyanis már az első kormányzati ciklusában kinézte magának a Sándor-palotát, ám a váratlan 2002-es vereség meghiúsította a költözést.

A Sándor-palotát a történelmi és közjogi hagyományainknak megfelelően a miniszterelnöki kabinet befogadására kell alkalmassá tenni. (…) A volt karmelita rendház épületét a területen elhelyezésre kerülő állami hivatalok működéséhez szükséges kiszolgáló, kapcsolódó funkciók számára kell átalakítani.” – mondja ki az 1127/1999 (XII.16.) számú kormányhatározat.

Az Orbánt váltó Medgyessy Péter viszont nem akart a Várba költözni, így lett a Sándor-palotából köztársasági elnöki rezidencia. Az 1999-es kormányhatározat részletesen rendelkezik a Sándor-palota és környéke felújításáról és rendezéséről.

17 évvel ezelőtt a most 200 milliárdosra becsült végösszeg töredékéről volt szó: a Sándor-palota és a volt karmelita rendház felújításának költségeiről ugyan nem rendelkezik a határozat, de a Szent György tér, a Dísz tér helyreállítására és a Várkertbazár felújításának előkészítésére összesen 22 milliárd forintot szántak 1999-ben – ez mai áron számolva 47 milliárd forint, de emlékezetes, hogy végül csak a Várkertbazár-projekt került 20 milliárd forintba.

Az első Orbán-kabinetet váltó Medgyessy-, majd a Gyurcsány-kormány is többször nekifutott a Vár felújításának, de ezek a kísérletek sorra kudarcot vallottak...

ROVOTT MÚLTUNK

HUPPA BLOG
Szerző: Szele Tamás
2017.01.15.


Kérem szépen, regisztrálni szeretnék, itt kell? Nevem Klebelsberg, keresztnevem Kunó, és ha egy mód van rá, nem szeretnék keresztes lovag lenni, ami ezzel a keresztnévvel majdnem kötelező. Na, jó, a vezetéknév nem kötelez. De be kell vallanom töredelmesen: olvasok rovásírással. Igaz, olvasok futhatrkkal is. Rúna ez is, az is.

Mondjuk a futhark könnyebb egy ábécé. Az úgy volt, tekintetes bíróság, hogy én nagyon szeretem a történelmet, de még annál is sokkal jobban szeretek mindent megtanulni, ami a kezem ügyébe esik. Nyelveket, kultúrákat megismerni: beszélek is vagy tíz nyelven. Van az több, de hát hogy társalogjon az ember ógörögül, mikor nincsenek ógörögök? Kínaiul is nehéz: a mi pesti kínai embereink általában szecsuániak, kedvesek, jók, de nem az irodalmi pinjint beszélik, hanem a szintén szép és igényes dél-kínai nyelvet. Melyről viszont fogalmam sincs. Na, de hogyan kerül ez ide?

Mélységes mély a múltnak kútja, mondja a közhely, és ja. Döbbenten vettem észre a hírt, miszerint a Klebelsberg Központ utasította az iskolaigazgatókat, miszerint írják össze a nebulókat, akik tanulnak – rovásírást. Álljon itt a hír, a maga egyszerűségében.

„Országszerte arra utasították az iskolaigazgatókat, haladéktalanul írják meg, hány gyermek tanul rovásírást választható tantárgyként vagy szakkör keretében az általános iskolákban – értesült több forrásból is a Magyar Nemzet. A kérés a Klebelsberg Központtól (KK) érkezett, méghozzá igen rövid határidővel. Bár csak e hét szerdán késő délután küldték körbe az erről szóló e-mailt, az intézményvezetőknek legkésőbb csütörtök reggelig kötelező volt adatot szolgáltatniuk az intézményvezetőknek.”

Hogy mi a turáni Öregisten lehet ezen ennyire sürgős, én meg nem mondom. Azt tudom, hogy tudás még eddig embernek kárára nem vált, én is olvasom ezeket a jeleket: de hát olvasok én tibeti nyelven is, az sem árt az egészségnek. A magam részéről okosabbnak találnám, ha a srácok angolul tanulnának, merthogy annak van némi haszna is, vagy valami latin nyelvet, mert az meg szép – de a kunókorabeli igények mások.

No, akkor vegyük elő a rovásírást.

Van egy rossz hírem: nem humbug. Tényleg létezett.

Ne is becsüljük alá, arra, amire használták, tökéletesen alkalmas volt. Ahogy elnézegetem a jeleket, ez valami ótörökre vagy szogdra hasonlít, tudni kell a dologhoz, hogy ha Közép-Ázsiában valamiről nem tudjuk, micsoda, arra okos dolog azt mondani, hogy szogd, ugyanis azt a birodalmat a hatalmas Dzsingisz és vezére, Szübüdej-Bahadur az utolsó emberig elpusztította. Ilyenformán bármi lehet szogd. Na, de élt ám a világon Hedin Sven is, aki addig ásott a sivatagban, míg meg nem találta az írásukat, kultúrájukat: hát, lehet, hogy ez a rovásírás hasonlít bizonyos szogd jelekhez, csakhogy az meg az arameus írásból ered…

Aztán ott van az ótörök kérdés. Az ótörököknek, akik még véletlenül sem Anatóliában laktak, volt egy tökéletesen alkalmas rovásírásuk, csak hát ők, szegények, Mongóliában éltek, azért hívjuk ezt az írást Orkhon írásnak, merthogy az Orkhon folyó mellett találták meg a véseteket. Ja, mellesleg az ótörökök nem voltak mongolok, a mongolok nem voltak ótörökök, és ha mégis, akkor dafke.

Ez a szép a mongolisztikában.

Ej, rúgja meg a kánya, nézzünk már rá egy rovásírásos feliratra, szófia beszéd!

Nem nézünk rá.

Ugyanis nincs..
.

ITT OLVASHATÓ

OTTRAGADTAM EGY MESÉS NEMZETI PARKBAN

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő/Lajos
2017.01.16.Van az úgy, hogy az ember elmegy nyaralni valahová, és a két hét elteltével úgy érzi: szívesen maradna még. Persze nem marad, hiszen haza kell menni, folytatni a hétköznapokat. Kivéve, amikor nem… Lajos esetében például nem kellett, így maradt is hét hónapot – nem akármilyen tapasztalatokkal gazdagodva. Ráadásul lévén fotós, ennek egyéb hozadékai is lettek. Nézzétek meg ti is!

„Volt szerencsém több hónapot eltölteni az Észak-nyugat Angliában lévő Lake District Nemzeti parkban.
Hogy hogyan?
Kivettem két hét szabit, hogy kiruccanjak, túrázzak, fotózzak. Majd úgy alakult, hogy a két hétből hét hónap lett. :)))
Egy jó barátom a város egyik legjobb éttermében volt szakács, és mivel nekem is az egyik szakmám az, így beajánlott. Pikk-pakk felvettek, aztán már csak az itthoniaknak kellett valahogyan elmondanom, hogy hát nem jövök haza, legalábbis nem most.
Pont a téli időszakban sikerült kint lennem. Gondolhatjátok! Eső, szél, sötétség, eső, szél, hideg, szél, szél, szél, eső. Később tudtam meg, hogy egész Egyesült Királyság legcsapadékosabb városába sikerült költöznöm.
A munka miatt sok időm nem volt túrázni, de minden jó és rossz időt kihasználtam. Például a szabadságom alatt nem haza jöttem, hanem elutaztam Skóciába - Edinburgh, Loch Ness-tó, stb. Mindenképpen megérte az a hét hónap! :)...

NÉZŐK VAGYUNK A SAJÁT ORSZÁGUNKBAN

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Sombor Judit
2017.01.16.


Kéri László szerint a rendszer ugyanúgy megbukhat nagyon gyorsan, mint ahogy elhúzhatja még rendkívül sokáig is. A politikai elemző szerint a társadalom egyelőre inkább közömbösen figyeli a jelenlegi folyamatokat. Felesége, Petschnig Mária Zita is ezt látja, meg azt, hogy bár hódít a sikerpropaganda, de közben a laikusok számára láthatatlanul szétrohadnak a gazdasági fejlődés alapjai. A házaspárral arról is beszélgettünk, ki mozgatja a szálakat és mibe kerül ez nekünk?

– Tavaly szinte egymásra torlódtak az események. De mi lehet ezek hátterében, mi a mozgatórugójuk?

PMZ: – A követhetetlenség a nőt jobban zavarja, mint a férfit, mert a nő biztonságra, stabilitásra törekszik, márpedig itt semmi sem volt kiszámítható. Lacival negyedévente készítünk egy összefoglalót, és mi is meglepődtünk, hogy mennyi minden történt. Az egyik esemény szinte kiütötte a másikat, de lényegében – ha belegondolunk - ez volt a cél.

KL: - Kisajátították és teletömték bulvárhírekkel a médiát, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy elterelje a figyelmet a lényegről. Az úszósport ügyei, Kiss László sok évtizedes bűnének előbányászása, Katinka látványos szerződés-tépkedése, a Hosszú-Gyárfás viszály is arra voltak jók egész évben, hogy ne arról beszéljünk, miért emelkedett 100 milliárdra a vizes VB költsége, az eredetileg tervezett 17 milliárd helyett. Már nem esik szó a Népszabadság megszűnéséről, az Andy Vajna-féle TV2 színeváltásáról és nyomulásáról, vagy arról, hogy a kormány – úgy tűnik – megkörnyékezte az ATV-t is. Ugyancsak a felszín alatt zajló hatalmi harcok eredménye a Class FM kicsinálása, a megyei lapok megkaparintása. Azért tartom fontosnak hangsúlyozni ezt, mert a lakosság 90 százaléka mindebből ki van zárva, noha a szeme előtt zajlik, és a következményeit mindnyájan szenvedjük. Az átrendeződések közvetlenül csak néhány száz embert érintenek, közvetve azonban milliókat. Azok a mesteremberek, akik súlyos pénzekért megtervezik a médiafolyamatokat, pontosan tudják, miben van annyi szufla, ami hetekig kitart. Év végén új, tartósabb anyagból való gumicsont kellett, ezért vetették be a béremelést.

PMZ: – Ami azért volt különösen meglepő, mert a Jobbik már szeptemberben szót emelt a Parlamentben ennek érdekében, de Orbán durván lehurrogta a béremelést felvető Volner Jánost. Decemberben aztán kitört a béremelési láz, mert ez már a kampány része.

KL: – A béremelés hosszú időre témát adhat. Nagy cécóval beharangozzák, telekürtölik a médiát, hogy majd emelni fognak, megint telekürtölik, amikor valóban emelnek, és nem egyszerre kap mindenki, hogy jusson a sikerpropagandából egész évre. Néha meghallgatom az állami csatornákon a nemzeti híradókat. Örökké adnak, mintha övék lenne a mesebeli, soha ki nem fogyó pénzeszsák, és folyton azt halljuk, hogy a mi nagyszerű, gondoskodó kormányunk senkit nem hagy az út szélén...

A MEGTAGADOTT REFORMÁCIÓ

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Pozsár László
2017.01.15.Az információ 500. évfordulója alkalmából Balog Zoltán ünnepélyesen megtagadta a reformációt, és rekatolizált.

Egy héttel ezelőtt a Művészetek Palotájában tartották a reformáció emlékévének ünnepélyes megnyitóját, ahol felszólalt Balog Zoltán református lelkész, aki másodállásban (hiszen mi lehetne fontosabb egy lelkésznek, mint az evangéliumhirdetés?) jelenleg Magyarország emberierőforrás-minisztere, bármit jelentsen is ez. Balog tiszteletes annak az Orbán Viktornak a kormányában miniszter, aki 6 évvel ezelőtt alkotmányos szinten államvallássá tette Magyarországon a katolicizmust.

500 évvel ezelőtt szegezte ki Luther Márton a wittembergi vártemplom ajtajára 95 vitapontját, amelyben bírálta a katolikus egyház számos gyakorlatát. Luther fellépése olyan eseménysorozatot indított el, amely több mint egy évezred után megtörte a Római Katolikus Egyház rémuralmát, és a szabadság levegőjét hozta el Európa és a világ számára. Luther kiállása bátorságot adott más reformátoroknak is. Melanchton, Kálvin, Zwingli, Knox, Münzer és társaik eszméi gyorsan terjedtek, és rámutattak a papság romlottságára, és szembeállították azt a Biblia tiszta elveivel, és Jézus Krisztus példájával. Azok az uralkodók, akik megelégelték Róma lelki elnyomását, kizsákmányoló hatalmaskodását és visszataszító képmutatását, felkarolták a reformáció eszméit, és biztonságot nyújtottak ezeknek a fejlődő reformációs mozgalmaknak.

Európa évezrednyire nyúló hosszú éjszakájának végén ekkor ragyogtak fel a horizonton a hajnal első sugarai. A katolikus egyház, amelynek "királysága volt a Föld királyain" (Jelenések könyve 17:18) elvesztette hegemóniáját. Csalásokon és hazugságokon alapuló tekintélye, amellyel lelki és fizikai elnyomásban tartotta Európa népeit a reformációnak köszönhetően olyan csorbát szenvedett, amely törvényszerűen vezetett gyengüléséhez, majd később bukásához. Egy évszázaddal korábban még máglyán égették meg Husz Jánost és Jeromost, amiért fel merték emelni szavukat a római egyház bűnei miatt. Husz követőit, a bátor huszitákat tűzzel, vassal és csalással, emberéleteket és lelkeket nem kímélve "térítették" vissza a katolicizmus égisze alá. De 1517 után már egy más világ vette kezdetét. A reformáció hozta el a világnak a vallás- és lelkiismereti szabadság kezdetét, a reformáció hozta el a kiutat a kizsákmányoló papság testi és lelki nyomort és pusztulást árasztó uralma alól...

MILYEN JÖVŐT REMÉLHET EGY ILYEN ORSZÁG, TE SZERENCSÉTLEN SZEMÉLYISÉGTORZULÁS?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.01.15.Az évszaktól, napszaktól, órától és perctől függetlenül kijelenthető, hogy a fényességes egyistenkirály visszafordíthatatlanul rátaposott a rendpárti focializmus rengeteg éhes zsebet és enyves kezet igénylő útjára. Éppen ma tekintettem rá a félmilliós tábort régen túllépett közösségi oldalára, ahol karácsony óta nem sok mozgás van, viszont a határvadász-különítmény eskütételéről szóló legfrissebb háborús propagandafilm legalább igazán hátborzongató.

Mindeközben a hó és fagy alatt vergődő való világban – ahol semmi olyasmi nem történik, mint amiről ezek a kényszeresen összeizzadott pánikkeltő audiovizuáliák szólnak -, a földhözragadt magyar valóságban porlik minden, mint a szikla. Vasárnap örömére arra gondoltam, hogy foglalkozzunk egy marginálisnak tűnő hírrel, aminek persze tágabb értelmezési keret szükséges, bele is tesszük rögvest.

A G nap utáni szemléletváltást követően tisztességes médiacsatornává avanzsált HírTV (tisztességes abban az értelemben, hogy miután hosszú évekig az Orbán nevű ember és kormánya tápcsatornájának felső részén kikívánkozó böffentésügyi orgánumként működött, immár úgy viselkedik, mintha valóban a negyedik hatalmi ág lenne) hozta a remek hírt: a Fejér megyei Bicskei járásban – Felcsúttól mindössze 8,5 km-re – fekvő Óbarok független polgármestere politikai támogatottság hiányában lemond tisztségéről.

A nagyon sokféleképpen aligha magyarázható indoklás ez: a Mészáros Lölö seggétől pár kilométerre húzódó, mintegy 800 fős településen még egy járdára sem futja a nemzeti-polgári kormányzás jótékony hatásainak széle a hosszát. Egy rohadt uniós pályázatot sem bírtak elnyerni, hát nincs járda. Nem 600 éve, a sötét középkorban vagyunk, hanem a 21. századot írjuk. Miközben a szomszédban a félanalfabéta mangalicaszerelő azt is alig bírja számon tartani, hogy vajon melyik sifonér aljára rejtette el a bevallani elfelejtett milliárdos osztalékot, alig tíz kilométerrel odébb, egy település(vezető) feladja a reménytelenséggel vívott harcot. Egy lakosra számítva hatvanszor annyi uniós pénzt szív fel Orbán szülőfaluja, mint Óbarok.

A dolog így fest: míg Felcsút 2015-ben 40 milliót kapott csak járdaépítésre, a mostohatestvér Óbarok egész éves költségvetése hatvanmillió. Kibaszott forintban. Értjük? Felfogjuk? Tudjuk, hogy mit jelent ez? Hajlandóak vagyunk megérteni, hogy mi történik ebben az országban? Nem, már megint nem azoknak címeztem a kérdést, akik pontosan értik, hanem azoknak, akiknek esetleg erről is Gyurcsány jut eszükbe.

Nem zárójel, nem csalás, nem ámítás, de a történelmi hűség és tényszerűség úgy kívánja, hogy szó szerint idézzek. A közpénzszivattyú közmédia bűzös gyakorlatával szemben, a kivágott szövegrészek nem módosítják a mondanivaló értelmét, előjelét:

Sok falu fejlődik ma Magyarországon, de messze nem mind. Persze a mi falunk biztonságban van, de van jó néhány száz olyan falu Magyarországon, ahol nem ez a helyzet (…) Természetesen, miután Felcsút adja Magyarország miniszterelnökét, minden itt bekövetkező fejlődés támadásoknak van kitéve. (…) Önök is látják, hogy időnként szakmányban járnak ide, egyébként semmittevő, bajkeverő alakok, hogy kifejezzék a kötözködésüket. (…) Minél inkább támadnak bennünket azért, mert valami történik a falunkban, fejlődik a falu, annál inkább folytatni kell a munkánkat. Ez a kisvasútra is igaz (…). Ha támadják a kisvasutat, akkor meg kell hosszabbítani Bicskéig, és ha akkor is támadják, akkor meg Lovasberényig. (…) Azt akarjuk, hogyha egy közösség képes arra, hogy elgondolja a jövőt, képes arra, hogy erőt mozgósítson ennek érdekében, akkor hadd valósítsa meg a terveit, és a mindenkori kormányzat pedig ehhez inkább támogatást nyújtson, ne pedig bürokratikus akadályokat támasszon. Ez a mi fölfogásunk, erre minden magyar falu (…) számíthat.

A falu fejlettségi szintje, mármint a mienk, Felcsút fejlettségi szintje kiváló és elismerésre méltó. A Váli-völgy nem minden faluja áll ilyen jól. (…) nekünk nemcsak az a dolgunk, hogy Felcsút sikeres legyen, hanem az, hogy a Váli-völgy minden települése sikeres legyen. (…) nekünk az az érdekünk, hogy az egész térség sikeres legyen. Nekünk nem az a dolgunk, vagy nem az kell, hogy örömet okozzon, hogy mi jobban vagyunk, mint a szomszédjaink, hanem az kell, hogy örömet okozzon, hogy mindenkinek jól megy. Mert akkor megy majd jól igazán, és akkor tudunk mi is továbblépni, ha már mindenkinek jól megy, ezért a falvak közötti rivalizálás csak egészséges formában fogadható el, olyan formában, hogy fejlődjön Alcsút, Tabajd, Vál, Kajászó és Baracska is…
” (Orbán nevű ember – 2015. november 9)

Értem persze, hogy a politikai korrektség által gúzsba kötve bármit lehet mondani, mert az úgyse számít, de a kurva életbe, miről böfögött egy bő éve ez a küldetéstudatos maffiózó? Miről tépte a száját a saját közönsége előtt ez a dakota bűnöző, amikor 2017 januárjában a kibaszott kormányzat szelektív jóságának köszönhetően az egyik falu belefullad a közpénzbe, egy köpéssel odébb a másikban meg járda sincs?

Milyen jövő, te szerencsétlen, elnyomott, frusztrált személyiségzavar? Járda nincs, érted? Egy kib*szott járda. Nem napi nyolcfogásos ingyenebéd mindenkinek. Milyen jövőről beszélünk ott, ahol nincs járda se? Miközben 800 ember magasról le van ejtve, mert nem ők adják az ország miniszterelnökét, mert nem rothadt narancsszínű polgármestert választottak, Felcsúton már azt sem tudják, mire költsék a pénzt...

A PUTYINIZMUS MINT KÉNYSZER

BEKIÁLTÁS BLOG
Szerző: Kabai Domokos Lajos
2017.01.16.A Trump-jelenség volt terítéken, de a vita újból és újból olyan kérdéseket érintett, amelyek nem csupán Amerikát és Oroszországot feszítik, hanem az egész világot Kelet-Európától Dél-Amerikáig. Vlagyimir Szolovjov, az orosz állami televízió sztárriporterének idei első tévéműsora kimondatlanul is arról szólt, hogy ha olyan jó az úgynevezett szabadversenyes kapitalizmus, akkor miért csak néhány országnak jó.

Ezek szinte kivétel nélkül volt gyarmat- és rabszolgatartó országok, a pénzüket forgatók, illetve olyanok, amelyek a nyersanyagbőségnek köszönhetik felemelkedésüket. E tényezőkhöz képest mintha az innovációnak csak másodlagos szerepe lenne, illetve az innovatív gondolatok térnyerésének mintha előfeltétele lenne a korábban a legbrutálisabb kizsákmányolásból felhalmozott tőke.

Trump a válság terméke

Sietve leszögezem: az előző két bekezdés nem a műsor összefoglalása. Csupán arról van szó, hogy az adásban hallott, ott marginális mondatok bennem indítottak el olyan asszociációkat, amelyek révén megszületett a helyzetnek ez a kiélezett leírása. Ráadásul a képhez az is hozzátartozik, hogy az oroszországi tévévita résztvevői – kormányzati és ellenzéki politikusok, politológusok, közgazdászok, közírók – maguknak a fejlett kapitalista világnak a viszonyait sem látták ennyire rózsásnak. Az a gondolat is jelezte ezt, amelyikkel valaki helyre tette a Trump-jelenséget: ez a milliárdos az USA válságának terméke; az amerikai társadalmi-gazdasági válság körülményei hozták őt helyzetbe. Azok a körülmények, amelyeket így jellemzett Pogátsa Zoltán közgazdász, a Magyar Nemzet hétvégi számában: az Obama-adminisztráció nyolc éve alatt a gazdaság – nem a kormányzat, hanem elsősorban a központi bank szerepét betöltő FED intézkedései miatt – évről évre tisztes növekedést produkált, ám mögötte a következő ellentmondások vannak:

– Az USA-ban abszolút értékben gyakorlatilag megduplázódott az államadósság mértéke, s még a GDP-hez mérten is majdnem ilyen emelkedés történt.

Obama elnöksége alatt folytatódott a feldolgozóipari munkahelyek csökkenése.

– Miközben a termelékenység 241 százalékkal nőtt, a bérek csupán 112 százalékkal. A fekete férfiak bérhátrányából semmit nem sikerült lefaragni a fehérekkel szemben. Míg a fehér nők bére szinten maradt – ami a nemek közti bérkülönbségeket is jelzi – a fekete nőké minden más csoportnál nagyobb mértékben süllyedt. Folytatódott a nyugdíjak egyenlőtlenségének növekedése.

– Az amerikai vállalatvezetők válság előtti jövedelme 345-szöröse volt az átlagmunkásokénak, s ez a válság hatására, Obama elnöki periódusának kezdetén a még mindig megdöbbentően magas 196-szorosra zsugorodott, de aztán ismét nőni kezdett, s most a 302-szeres értéknél tart...

MIÉRT KELLETT VOLNA A DEMOKRATIKUS ERŐK ÖSSZEFOGÁSA?

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gusztos István
2017.01.15.Jelentéktelen semmiségért: csupán azért, hogy legyen az országnak esélye a fölrémlő katasztrófa elhárítására.

Természetesen nem 2014-es mintájú, kelletlenül mímelt álösszefogásra, hanem demokratikus országmentő programon alapuló, minden részvevő által teljes szívvel vállalt és képviselt, hirdetett valódi összefogásra – olyanra, amelynek nem csupán a pártok, hanem minden demokratikus szervezet részese lehet, részese kell legyen.

Többször is írtam már az összefogás szükségességéről s egy ideiglenes demokratikus egységkormány lehetséges programjáról – legutóbb a gyurcsányozásról szólván, innen kezdve:

Ha a cél Orbán és rendszere mielőbbi megbuktatása, akkor annak minden más célt és érdeket alá kell rendelni – különben itt ül a lelkünk tovább leigázva, s marad régiben a bús, magyar élet…

Ma úgy tűnik, esély sincs ilyen egységre. Már miniszterelnök-jelöltről vitatkoznak és arról, kiket kellene kizárni: egy hiteles mondat el nem hangzott az összefogás föltétlen igenléséről; híre-hamva sincs valamilyen közösen alkotott és vállalt, közösen hirdethető programnak sem.

A Fidesz-önkény persze előbb-utóbb bukni fog – de távolról sem mindegy, mikor és milyen körülmények között. A rezsim belátható időn belüli megbuktatásához nélkülözhetetlen a demokratikus összefogás; annak hiányában is elrohad majd a NER – ám itt marad az ország hiteles, erős, demokratikus alternatíva nélkül. Nagy a veszélye annak, hogy a döntően üzleti alapon szélsőjobboldali rablóbanda uralmát a meggyőződéses szélsőjobboldalé válthatja föl. Vagy kettejük koalíciójáé.

A mai helyzet alapján azt mondhatni, hogy Orbánban és társaiban kevesebb hajlandóság van a békés, demokratikus átmenet megkönnyítésére – egyáltalán: eltűrésére –, mint annak idején a „létező szocializmus” uraiban volt. Az is állítható, hogy a jelenlegi rezsim bukása aligha jár majd kisebb megrázkódtatással, mint ama létezőé járt.

A Fidesz ugyanis berendezte magának az országot… Megszállt szinte mindent – idegen hódítókat is megszégyenítő módon; amihez hozzáfért, azt elzabrálta, fideszesítette. Gazdaságban, oktatásban, egészségügyben, szociálpolitikában, általában a szellemi életben olyan struktúrákat hozott létre, amelyek csak vele és csak az ő módszereivel, az ő hasznára tarthatók fenn: az ország kifosztása, az EU megrablása és a „fogadott család” (Magyar Bálint kifejezése) szemérmetlen meggazdagodása árán...

ÍGY SZÁLLTA MEG A FIDESZ A MAGYAR SPORTSZÖVETSÉGEKET

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Frankó Provolone
2017.01.16.


Fidesz-közeliek által irányított sportszövetségek mindenütt
Ha körbenézünk, hogy pontosan kik is vannak jelenleg a különböző sportszövetségek élén, akkor érdekes nevekre bukkanhatunk: a kosárlabdázók első embere, Szalay Ferenc, volt fideszes országgyűlési képviselő, jelenleg szolnoki polgármesterA Magyar Röplabda Szövetség élén Kovács Ferenc, Nyíregyháza fideszes polgármestere található. A korcsolyázóknál Kósa Lajos, míg a vívóknál Csampa Zsolt parlamenti képviselő az elnök. A Magyar Triatlon Szövetségnek egy bizonyos Dr. Bátorfi Béla a vezetője, aki amellett, hogy a magyar fogturizmus fejlesztője, Orbán Viktor fogorvosa is egyben. Kocsis Máté amellett, hogy Józsefváros fideszes polgármestere és az FTC női kézilabda-szakosztályának elnökségi tagja, 2015 áprilisában még a Magyar Kézilabda Szövetség élére is kinevezték.


Ha még jobban körülnézünk, egyéb fideszes kapcsolatokat is fellelhetünk: az ökölvívóknál az alelnök nem más, mint a TEK-et vezető Hajdú János. A labdarúgóknál Bánki Erik, fideszes országgyűlési képvelőt, illetve Garancsi Istvánt, Orbán Viktor jó barátját is beválasztották az elnökségbe. A focinál egyébként felsorolni is sok a rengeteg fideszes szálat, elég csak Kubatov Fradijára, vagy Deutsch MTK-jára gondolni. Sokáig az egyetlen kivételt az MSZP-és kötődésű Baráth Etele jelentette a Magyar Kajak-kenu Szövetség élén, őt azonban 2016 decemberében leváltották.
Mit is keresnek a fideszesek a sportszövetségek élén?
A sportszövetségeknél mindig is fontos szempont volt, hogy kormányközeli személyeket igyekezzenek megnyerni elnöknek, hátha sikerül valamit kilobbiznia a szervezet számára. A Magyar Triatlon Szövetség korábbi elnöke például az MSZP-s Szekeres Imre volt. Ekkor még azonban nem volt semmi nagy „üzlet” ebben, ugyanis a sportszövetségek zöme veszteségesek voltak. Azonban jött az Orbán-kormány a pénzpumpájával: a társasági adóból évente több mint ötvenmilliárd forint közpénzt engednek át a látványsportágaknak (labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, jégkorong), ezen kívül további 16 sportág 2020-ig összesen 135 milliárd forintot kap fejlesztésekre.
Ha ez nem lenne elég, még 2014 legvégén vették ki a sportszövetségeket abból a körből, ahol szigorúan el kell számolni a nyilvánosság felé a közpénzek felhasználásával. Az indoklás szerint azért, mert a sportszövetség pontosan olyan, mint egy civil szervezet, ebből következően nem indokolt alanyi alapon előírni a nyilvános működést. (Most, hogy kezdődik a civilek elleni hadjárat, és jelentős szigorításokra készülnek, „kíváncsian” várjuk, hogy vajon a sportszövetségek esetében is megmarad-e a kormány „ébersége.”)

ALAPÍTVÁNY ÉS BIRODALOM

HVG ONLINE - VÉLEMÉNY
Szerző: Tóta W. Árpád
2017.01.13.,Ahol az ellenvélemény harcnak minősül, ott a civilekből harcosok lesznek. Másképp csak veszíthetnek.

Látványos idegösszeroppanással indította az évet a kormánypárt. Elege lett a TASZ, a Helsinki Bizottság és a Transparency brutális támadásaiból, és most leszámol velük.

A fenti szervezetek többek közt jogsegéllyel, elemzésekkel és nyilatkozatokkal követték el a felségbántalmazást, lényegi hatásuk annyi volt, hogy ellenvéleményt jelenítettek meg egy egyre szűkülő nyilvánosságban. Nem indulnak választáson, nincs médiabirodalmuk, tömegekhez nem jutnak el.

Kétségtelenül figyelemre méltó érzékenység, ha ettől egy teljhatalmú miniszterelnök nem alszik nyugodtan. Mindenkiről, aki nyilvánosan megszólal, írnak csúnyákat itt-ott. Nem is mindig igazságosan, de hát ilyenkor az ember megvonja a vállát, és leszarja. Aki utánamegy minden kommentelőnek, mert egyszerűen nem bírja elviselni, ha nem szeretik, az bizony beteg.

Egyik civil szervezet sem szólította fel a kormányt lemondásra. Még a közreműködését sem kérik, hanem helyette cselekednek, ahol elfelejtett, megszomorított, kitaszított embereken lehet segíteni. Hajléktalanokon, menekülteken, prostituáltakon, elítélteken, ételosztáson tülekedő szegényeken. Biztos lelkifurdalással jár, ha ezekről a problémákról egyáltalán hallani kell, de ezen lehet másképp is enyhíteni, mint a jótékonyság betiltásával.

Kiszorítani, eltakarítani – ezt a sorsot szánja nekik a kormánypárt. Már nem a kormányváltás lehetősége zavarja, hanem hogy egyáltalán van, aki nem ért egyet, és nem fél ennek hangot adni. És ez a pszichopata nárcizmus nemcsak a Soros-alapítványokat fenyegeti, hanem minden civilt, már abban az értelemben, hogy a párteliten kívül az egész polgári lakosságot. Akiknek nem jut hely a bunkerekben...


A POPULISTÁK AZT HISZIK, HOGY AZ Ő ORSZÁGUK MEGINT NAGY LESZ - KÜLFÖLDI LAPOK

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Szelestey Lajos
2017.01.16.


A Süddeutsche Zeitung arra figyelmeztet, hogy a populisták és a nacionalisták üdvözlik Donald Trump megválasztását és azt hiszik, hogy az ő országuk most megint nagy lesz.

De fognak még csodálkozni. Mindenesetre Orbán Viktor nyilvánvalóan tudta, amikor bekapcsolták a leendő elnökhöz, hogy az mostanság olyanokkal is kénytelen telefonálni, akiknek előtte még a nevét sem tudta - áll a cikkben. A magyar politikus szemszögéből a beszélgetés egy csodálatos barátság kezdete lehet, ám Európa számára egy rémálom újabb fejezetét jelzi. Az unió keleti felében egy sor vezető lázasan várja, hogy Donald Trump bevonuljon a Fehér Házba, ami meglepő, hiszen egymás közt teljesen eltérően ítélik meg a fő kérdést, az Oroszországhoz fűződő kapcsolatot. Inkább az köti össze a derék nemzetieket, vulgárpopulistákat és nemzeti-katolikusokat, hogy szerintük az Egyesül Államok következő első embere megváltoztatja az erőviszonyokat az unión belül. A baj az, hogy megalapozott ez a meggyőződésük. A magyar és a lengyel kormány mindenekelőtt annak örülhet, hogy szabadabb kezet kap a hadjáratban mindennel szemben, amit megvet, mert liberális, illetve ami a belpolitikában az útjában áll. A magyar civil szervezetek hamarosan megtudják, mi az, amit Orbán szóvivője nemrégiben egy új korszak hajnalaként jellemzett. 

De Trump még inkább szárnyakat ad annak a bizakodásnak, hogy brüsszeli jogköröket fokozottan visszaadják nemzeti kézbe. Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynski szabadon kívánja gyakorolni a hatalmat a nemzeti határokon belül, de úgy, hogy közben semmi sem akadályozza az áruforgalmat a tagállamok között. Olyan terv ez, amely egyáltalán nem működik, viszont rengeteg kárt okoz majd. Leginkább azoknak az országoknak, amelyek érdekeit képviselni igyekszik a két vezető. A Brexit miatt leginkább a lengyeleknek kellene látniuk, hová vezet, ha valamely tag megszabadul a brüsszeli kötelékektől, hiszen sok százezer vendégmunkás sorsa lett bizonytalan. Kimondhatatlanul ostoba volna, ha Budapest vagy Varsó a trumpizmus európai hullámára vágyna a vak gyűlölettől vezérelve mindennel szemben, ami liberális. Merthogy az még Le Pent is hatalomra segítheti, az viszont az EU végét jelentené. Olyan katasztrófát, amely leginkább Közép- és Kelet-Európa népeit sújtaná. Európa nem építhetnek a leendő amerikai elnökre, és ez rossz. De még rosszabb, hogy alighanem egymásra sem támaszkodhatnak majd...

ITT OLVASHATÓ

MIÉRT NEM CSÖKKEN A SZEGÉNYSÉG?

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Scharle Ágota
2017.01.15.


A szegények ma többen vannak, mint az elmúlt huszonöt évben bármikor. 2012-ben Magyarországon 1.7 millió ember élt szegénységben, fél millióval többen, mint húsz éve. A szegénység azonban nem csak az elhúzódó gazdasági válság és az egyre szigorúbb segélyezési szabályok miatt nagy: ennél régebbi és mélyebb okai is vannak.


A múlt és a rendszerváltás sokkja: elveszett munkahelyek

A tervgazdaságban sok olyan munkahely volt, ahol általános iskolai végzettséggel is jól lehetett keresni. Ezeket a rendszerváltás néhány év alatt megszüntette, az új munkahelyeken pedig már magasabbak az elvárások: nem elég a betűket ismerni, tudni kell jól olvasni, számolni, problémát megoldani.
A munkahelyek gyors megszűnése illetve a munkáltatói elvárások gyors átalakulása nem a piacgazdaság természetéből következett (Nyugat-Európában a képzetlenek közel olyan arányban dolgoznak, mint a diplomások), hanem inkább a rendszerváltás gyorsaságából. A folyamatot tovább erősítette a tervgazdaság azon öröksége is, hogy hiányoztak a kisvállalkozások, márpedig a képzetlenek számára leginkább ezek tudnának munkát adni.

A munkanélküliség és a szegénység a keleti, északkeleti régiókban sokkal nagyobb. Ez részben azért van így, mert a fenti folyamat jobban sújtotta a szocialista tervgazdaságban központi elhatározásra fejlesztett nehézipart és a hagyományosan mezőgazdasági vidékeket. Az átalakulás itt ütött nagyobbat és itt volt gyengébb a munkaerő iskolázottsága is, hiszen kevésbé volt rá szükség korábban.

A keleti régiók lemaradását elvileg enyhíthette volna a munkavállalók mozgása, de az ágazatok, szakmák és térségek között egyaránt kicsi a mozgás. Sőt, a leszakadó területeken ez a kicsi mozgás még árthat is: itt az elvándorlók többnyire iskolázottabbak, az érkezők pedig gyakran máshonnan kirekesztett családok, csoportok.

Bár a hazai szegénység EU-mércével még ma sem nagyon nagy (Lelkes és Zólyomi 2009), az egyen­lőtlenségek korábban vagy csökkentek vagy csak lassan nőttek, és ehhez képest a rendszerváltás első pár évének gyors változása sokkszerű volt. A tartós munkanélküliség a rendszerváltásig lényegében ismeretlen volt, a 90-es évek első éveiben viszont gyorsan tömeges méretet öltött. A rendszerváltást követő években életkor, iskolázottság vagy lakóhely szerint hirtelen kerültek nagyságrendekkel jobb vagy rosszabb helyzetbe a társadalom egyes csoportjai...


ITT OLVASHATÓ

MEA CULPA

SÁNDOR MÁRIA BLOGJA
Szerző: Sándor Mária
2017.01.16.


Folyamatosan olvasom ismerőseim írásait és nem tudok rájönni, ha ennyien látjuk, mennyire nagy a baj, miért nem tudunk tenni ellene? Vagy inkább, miért nem akarunk tenni ellene?

"Mindannyian civilek vagyunk: magánszemélyek, de sokan civil szervezetek aktivistái is egyben. Önként a szabadidőnkben. Mi vagyunk, akik kabátot viszünk a fagyoskodó hajléktalan embereknek, akik kutyát sétáltatunk az állatmenhelyen, fizetésünkből adakozunk a rászorulóknak, segítjük a hátrányos helyzetű gyerekek tanítását, nevelését, cipős dobozokba ajándékokat gyűjtünk az ünnepekkor, és zsákokat hordunk árvíz idején. Mi vagyunk azok is, akik elmondják a problémákat, sőt, akik megoldásokat keresnek. " (Tanítanék Mozgalom)

Ugyanakkor, mi vagyunk azok, akik napi megélhetési problémákkal küzdünk, akiknek élete végéig kell a lakástörlesztést fizetni, a kocsi is hitelből van és örülünk ha a család minden tagjának megtudtuk venni a bérletet.

Örülünk, ha kapunk egy kis fusi munkát, ha valahonnan tudunk a családi kasszába egy kis pénzt tenni egy kis takarítás, gyermekfelügyelet, villanyszerelés... 5 -10 ezer forintért már erő felett.

Ha korrepetálást tudunk vállalni, még pluszba a tanítás után, vagy a lehúzott 12- 13 órás műszak után, elmehetünk még fürdetni, ápolni, és halál fáradtan hazaeshetünk 22.00- 23..00 óra körül, hogy holnap újra kezdjük. Ezek vagyunk mi civilek, akik próbálunk szabadidőnkben tenni a sok igazságtalanság ellen, amit nap- mint nap meg kell tapasztalnunk.


"Soros bérencek", akik a szakmánkért, a jövőnkért, gyermekeink jövőjéért, a szüleinkért, az általuk felépített országért, az ő ellátásukért, a szólás szabadságért, a kialakuló diktatúra ellen teszünk. A becsülettel dolgozó Magyarország bérencei vagyunk!

Valóban civilek az MNB munkatársai is, akik a jól végzett munkájukért megkapták méltó jutalmukat. Az MNB volt a legnagyvonalúbb dolgozóival, ugyanis az év végén négyszáz "kiemelkedő teljesítményt nyújtó" munkavállalójának adott összesen közel 260 millió forint prémiumot. Ez azt jelenti, hogy átlagosan csaknem nettó 650 ezer forintot kaptak az alkalmazottak. "

Nem vezető alkalmazottak közül 322-en kaptak jutalmat, amire valamivel több mint 175 millió forintot fordított az MNB, vagyis az egy főre jutó pulykapénz összege nettó 543 ezer forint volt. Rajtuk kívül 78 vezető beosztású munkavállaló kapott prémiumot, számukra közel 85 millió forintot fizetett ki az intézmény, tehát fejenként csaknem nettó 1,1 millió forintot kaptak. "

A FOLYAMATOS VÁLTOZÁSOK MIATT KÉSIK ÉVEK ÓTA 30 MILLIÁRD FORINTNYI TÁMOGATÁS A LEGSZEGÉNYEBBEKNEK

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Katona Fruzsina
2017.01.16.  


Poligráffal sem kerültek közelebb a parlamenti laptoptolvajokhoz a nyomozó hatóságok; nyilatkozott a Célpontnak, kirúgták; két éve késik a gyermekélelmezési program.
Ezekről ne maradj le!
Nincs előrelépés a Parlamentből eltűnt laptopok ügyében (Átlátszó)Kirúgták a Hír TV-nek nyilatkozó szakszervezeti elnököt (MNO)Két éve várat magára 30 milliárd forintnyi támogatás a legszegényebbeknek (MNO)
Ha van 3 perced:
Ahol járdára sincs pénz, azaz milyen Felcsúttól 5 percre lakniFelcsúttól öt percre található Óbarok faluja, ahol ahhoz, hogy járdát lehessen létesíteni, hozzá kéne nyúlni a főúthoz is a szinteltolódás miatt. Mivel azonban az nem önkormányzati tulajdon, erre nincs lehetősége. A szomszédban, a miniszterelnök szülőfalujában eközben 40 millió forint jut járdafelújításra, ami Óbarok költségvetésének kétharmadának felel meg. A polgármester, a politikai támogatottságának hiányára hivatkozva, bejelentette áprilisi felmondását. (Index)
Nincs előrelépés a Parlamentből eltűnt laptopok ügyébenTöbb mint egy éve tűntek el a Parlament és a Képviselői Irodaház raktárából több milliós értékben informatikai eszközök, az egyik gyanúsítottnak hónapok óta nem válaszolnak a beadványaira. Eközben a párján poligráfos hazugságvizsgálatot végeztek, amelynek eredményéről szintén nem tájékoztatták őket, csak hivatali berkekből hallották vissza, hogy azon megfelelt, így visszamehet dolgozni. (Átlátszó)
Kirúgták a Hír TV-nek nyilatkozó szakszervezeti elnökötA Fővárosi Közterület-fenntartónál (FKF) dolgozó Király Andrást először csak számon kérték, majd később ki is rúgták, három kollégájával együtt. Ez azt jelenti, hogy az épp zajló bértárgyalásokon szereplő delegációt menesztették, ahol nem született még megállapodás. A szakszervezeti elnök rendszeresen vállalt médiaszereplést, a 20 éves munkaviszonyát most arra hivatkozva mondták fel, hogy szerződése jogszabályba ütközik. (MNO)
Hatmilliárdnyi gyanús közbeszerzést húzott be az uniós pénzekre szakosodott polipHadházy Ákos az LMP társelnöke, akit mostanában ért el az állami propagandagépezet lejáratókampánya, a jubileumi korrupciós ügyekkel foglalkozó sajtótájékoztatóján egy uniós pályázatokra szakosodott céghálózat működéséről beszélt. A rendszer lényege, hogy ugyanazt a céget hívják meg több száz különböző projektre és helyre, a személyek egymás cégeiben alkalmazottak, vagy a korábbi és jelenlegi tulajdonosok megegyeztek. Ami közös, az a számlavezető bankfiók és a könyvelő címe. (Átlátszó)
Dunaújvárosban olyan jól sikerült a rezsicsökkentés, hogy fűtés és víz is alig vanKözleménykaratéban hibaztatja egymást a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (DVCSH), a helyi vizközmű-szolgáltató, és Cserna Gábor polgármester, mert sok panasz érkezett a víz és a távfűtés állapotával kapcsolatban a helybéli lakosoktól. A problémát egyrészt a földgáz árának csökkenése adja, másrészt egy rejtélyes, egyik oldalról sem megnevezett szereplő, akinek se vízvételi engedélye, se szerződése nincs a DVCSH-val, a szolgáltatási területükön is kívül esik, az önkormányzat mégis rákényszeríti őket a fogyasztó ellátására. (Index)
Két éve várat magára 30 milliárd forintnyi támogatás a legszegényebbeknekFolyamatosan változtatják a pályázati feltételeket, így nem is csoda, hogy még a pályázati szakasza sem zárult le annak a programnak, ahol nagyrészt uniós forrásból jutna 30 milliárd a legszegényebb családoknak. Olyan hibák miatt fordulhatott ez elő például, mint hogy az előkészítők a legelső kiírásban kizárták volna a mélyszegénységben élő első gyermekes anyákat az élelmezési programból. (MNO)
Ha van még két perced:
Az oroszok mellett az ukránok is bele akartak szólni az amerikai elnök választásba, csak ők a másik oldalt támogatva. (MNO)
A garanciális javítás után is csapnivaló állapotok uralkodnak a Piliscsaba melletti Magdolnavögyi vasúti megállónál. (Index)
Pályáztatás nélkül megy el háromszor 73 millió forint évente, a szabadon adományozók pedig a jelenlegi és a volt köztársasági elnök, illetve az Országgyűlés elnöke. (444)
Monica Crowley a Trump-kormány Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs vezető posztjának várományosa. Kár, hogy plagizálta a doktoriját. Is. (Átlátszó)
Bemutatjuk Nyikolaj Tokarevet, az orosz titkosszolgálat vezérőrnagyát, aki komoly hasznot húz abból, hogy jóban van az államhatalommal. (OCCRP)