2018. június 1., péntek

HAT FELTÉTEL, MELYEKNEK MEG KELL FELELNED, HA JÓ ELLENZÉKI PÁRTOT AKARSZ CSINÁLNI

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2018.06.01.


Az április 8-i parlamenti választás nagy tanulsága az volt, hogy vannak olyan ellenzéki pártok, melyek csak nevükben ellenzékiek, ugyanis a kormánypárt érdekeit szolgálják részben vagy egészben. Nem ok nélkül skandálta az utcán demonstráló tömeg a választások után, hogy az ellenzék megbukott, ezért nem bízhatja rájuk a nép a korrupt és idegengyűlölő kormány elleni küzdelmet. Ez idáig rendben is volna, de a politikához politikus kell, a politikus meg párt nélkül eszköztelen, ezért ha tetszik, ha nem, teljesen meg kell újulnia az ellenzéki politikai oldalnak. Párt persze van bőven, de elég lenne egy is, ha az végre olyan lenne, amelytől rettegne a Fidesz. Egy ilyen párt megalkotásához bizonyos feltételek teljesítése elengedhetetlen. Szerintünk ezek a következők: 

1. Olyan ellenzéki pártra lenne végre szükség Magyarországon, amelynek vezetői nem akarják kitalálni, mire van szüksége a választóknak, hanem megkérdezik tőlük, mit gondolnak a politikáról. Szinte minden ellenzéki csoportosulás eltávolodott ugyanis a polgároktól akár nagyvárosokról, akár kisebb településekről beszélünk. Egy pártelnök, vagy egy vezetőségi tag ne egy budai lakásban álmodja meg, milyen politikai marketing szükséges a szavazatok optimalizálásához (egyébként a Fidesz is ezt csinálja, csak neki helyzeti előnye van), hanem utazzon el Medgyesbodzásra, Balmazújvárosba vagy Csólyospálosra, menjen be az első kocsmába, kérjen egy fröccsöt, és miközben elkortyolja az italát, cseréljen eszmét a helyiekkel néhány közérdekű ügyről. Higgyék el, sokkal többet ér, mint egy méregdrágán megrendelt közvélemény-kutatás.

2. Van három dolog, amit a Fideszben minden ellenzéki szavazó utál. Ezek, a korrupció, a mellébeszélés és a nepotizmus. Ezeket persze le kell fordítani egy könnyen érthető közös nyelvre. Olyan rövid üzeneteket kell küldeni a választók felé, melyeknek sűrítve tartalmazniuk kell a lopás, a hazudozás és a családi biznisz elleni harc szükségességét. Sokakat felháborít a kormány rasszista retorikája is, ám az idegengyűlölet eszméi már olyan mélyen leszivárogtak a magyar társadalomba, hogy ez ellen szinte lehetetlen felvenni a harcot. A Fidesz tízmilliárdokat ölt ugyanis közpénzből azokba a kampányokba, melyeknek köszönhetően a menekültek elleni ellenszenv felülírja a korrupció elítélését. Ettől még persze az ellenzéki szavazók tömegei borzonganak Szijjártó Péter és Orbán Viktor szélsőséges megnyilatkozásai hallatán.

3. Tudomásul kell végre venni, hogy a választások vidéken dőlnek el. A pártok mégis a fővárosra koncentrálnak, központjaik is itt vannak, vezetőik többsége pedig budapesti. Ma már egyik parlamenti képviselettel rendelkező párt sem hirdeti magáról, hogy a vidéket képviseli, még az a Fidesz sem, amely vidéken, főként a legkisebb településeken erős. Ezért nem csak az várható el egy jó ellenzéki párt vezetőitől, hogy néha ellátogassanak a vidéki Magyarországra, hanem, hogy a központja ne Budapesten, hanem egy másik városban legyen. Első hallásra meghökkentő lehet ez a javaslat, de mennyivel szimpatikusabb lehet a vidéki emberek számára egy olyan politikai tömörülés, amelynek hivatalos központja Szegeden vagy Pécsett van, mintha a többi párthoz hasonlóan Budapesten székelne. Ha egy párt képviselni akarja a vidéket, akkor ne csak névleg, de a valóságban is legyen vidéken, ettől még szavazni fognak rájuk a budapestiek is, ha bennük látják azt a potenciált, amely elegendő lehet a Fidesz leváltásához...

KI SZÜLHESSEN ÉS KI NEM

MÉRCE
Szerző: DIÓSZEGI-HORVÁTH NÓRA
2018.06.01.


Amikor egy kisfiú a vadasparkban földhöz vágott egy vemhes szurikátát, akkor kiderült, hogy mindenki ért a gyerekneveléshez, mert a gyereket csak úgy lehet arra nevelni, hogy ne vágjon vemhes szurikátákat a földhöz, hogyha minimum levágjuk a kezét, de inkább őt magát vágjuk a földhöz.

Amikor egy nagymama a vonat alá ugrott az unokájával, akkor az is kiderült, hogy mindenki ért a gyerekszüléshez is, mert olyan anya ne szüljön gyereket, aki nem tudja ellátni.

A lényeg, hogy az ilyen történetekben megtaláljuk a jól beazonosítható áldozatot, és a hozzá kapcsolódó bűnöst, aki miatt az áldozatból áldozat lett. De a helyzet az, hogy ezek a történetek soha nem egyszerűek, bármennyire is próbáljuk annak látni őket.
És ha elintézzük őket azzal, hogy megkeressük a legközelebbi hibáztatható embert, és rásütjük az egész ügy ódiumát, semmit sem tanulunk belőlük. Akkor pedig megismétlődnek – újra meg újra.

Rengeteg dolog történt az elmúlt napokban, a közvéleményt azonban leginkább – teljesen érthető módon – annak a négyéves unokájával vonat elé ugró nagymamának a története rázta meg, akinek életkörülményeiről utóbb egyre többet tudunk meg. Például azt, hogy ő maga állami gondozásban nevelkedett, a lánya, vagyis unokájának édesanyja pedig kerekesszékben ül, nyitott gerinccel jött ugyanis világra. Aztán ott van a gyámügyes vonal: hogy a szegénységben élő család feje felett folyamatosan ott lebegett annak a réme, hogy szegénységük miatt elveszik tőlük a gyereket. A családot ráadásul ők hárman alkották – a nagymama, az anya és a kisfiú.

És aztán persze jöttek a cikkek alatt sorjában a kommentek is, amelyek azon túl, hogy megsiratták a tragédiát, egyből felelősöket is kerestek. Rémisztően sok esetben pedig nem is mentek messzire: minek szül gyereket olyan anya, aki kerekesszékben ül, és magát sem tudja ellátni, férje nincs, és hagyja, hogy a nagymama gondoskodjon róluk egyedül?

És akkor itt érdemes egy kicsit megállni, ugyanis ez az egyetlen kérdés, ami számos helyen megfogalmazódott a napokban, többet mond el a mai magyar társadalomról, mint bárhány szociológiai tanulmány:...

KEGYEK URA ÉS HŰ BÉRESE

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: KUTHI CSABA
2018.06.01.


Sokféle történelmi előképe van. Nevezték vazallusnak is. Leírására megfelelhet még a szerviens, a hűbéres, a csatlós vagy az egyéb szolgálattevő fogalma. Manapság legtöbbször lakájként vagy strómanként emlegetik.

Ez az embertípus szolgálatot vállalt, szolgálatot lát el. Hűbérurának.Természetesen nem ingyen. Jól meghatározott és körülírt szolgálatrendi feladatkörben, adok-kapok, kölcsönösségi alapon szolgál, sőt kiszolgál. Minden hűbérúrnak hajlama van arra, hogy maga körül erős védelmi vonalakat építsen ki. Fegyvereset is, de gazdaságit is. Amire fizikai és gazdasági túlélésének ösztöne kényszeríti. Minden hűbérúr szereti jólesően élvezni a kegyúri állapotot, amikor elkötelezett lekötelezettekkel, ("kötélbarátokkal") van körülvéve.

A familiárissá lett ’kötélbarát’ szolgálataiért hűbérbirtokot kap. Éppúgy, mint régen. A feudumot azonban ma az állami "regáliákból" juttatott "uralkodói" apanázsból kapja.

Amit manapság (irányított) állami megrendelésnek, fedőnevén közbeszerzésnek hívnak. Más formája az ilyen juttatásnak lehet koncesszió is, mint annak idején a Fuggerek és Thurzók aranybányái. Aminek ma kaszinó a neve. Minden név azonban álnév. Valódi neve mindnek: közpénz.

A familiáris minden helyzetben kiszolgálja kegyurát. Erkölcs és skrupulus nélkül. Az ilyen embertípus minden hatalmi formációban megjelenik. Hol látensen, de legalábbis rangrejtve, a nyilvánosságot kerülve élvezheti a lakájnak kijáró familiáris jólétet, – mondjuk – tanácsadónak vagy kormánybiztosnak álcázva. Más "kötélbarát" a nyilvánosságot nem kerüli, de minden megnyilatkozása verbális (néha tényleges) hajbókolás kegyura felé.

A familiárisnak fejlettebb állapotában oligarcha lesz a neve.

Az ilyen szolgálatot meg kell becsülni, és az meg is becsültetik. Közrendűből lett bárót többet is ismer a történelem. Az ilyenekre mondja a magyar, hogy "rablóból lesz a legjobb pandúr". A familiárisok kegyúri ("regália") ellátását azonban központilag irányított szervezetnek kell végeznie, amiben ismét sok, jól fizető hivatali stallum képezhető és osztható ki a hivatali lakájok feltétlen odaadású szolgálataiért. Kiterjedt korrupciós lehetőségekkel.

Fontos azonban, hogy a "fák ne nőjenek az égig". Ezt némelyikük tudja és betartja, némelyikük meg nem. Kegyuruk azonban szigorúan számon tartja ezt az alapszabályt. Az etető kézbe belemarni a legnagyobb vétség.

Aki ezt megszegi, csúnyán pórul jár. Megfosztják az állami apanázstól, jószág- és birtokvesztésre ítéltetik.

Vagy akár rosszabb is történhet, mint annak idején a történelemből ismert Zách Feliciánnal (és családjával). Mindezt persze aktuálisra törvényesített („illiberális”) forgatókönyv szerint.

AZ EMBER FÜGGŐSÉGBE SZÜLETIK ÉS A LEGTÖBBEN EBBEN IS MARADNAK

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2018.06.01.


A liberális politikai filozófiák alapvetése, hogy az ember szabadnak születik és ennek megfelelő elvárásokat kell támasztania az őt körülvevő intézményrendszerrel szemben, miközben ez az intézményrendszer -- önmaga tanult viselkedése, a család, a munka, a piac, a társadalom, az állam, illetve ezek változó kombinációja -- folyamatosan az elképzelt vagy vágyott szabadságára tör. Következik ebből, hogy e (baloldali és liberális) koncepciók szerint az embert fel kell szabadítani -- sőt gyakran annak kell felszabadítania (pl. az államnak), amit az elnyomójának tart. (Ti. az állam lehet elnyomó és -- pl. a "proletárdiktatúra" formájában -- a felszabadításhoz vezető út eszköze is.)

Ezzel szemben a realitás az, hogy az ember természetesen függőségbe születik -- az elképzelhető mindenféle értelemben -- és szabaddá csak irdatlan munka árán válhat, amit önmaga fejlesztésére, egzisztenciális és szellemi autonómiájának kiművelésére fordít, ha fordít. Ennek során azonban azt is megérti, hogy nem válhat függetlenné attól a változó közegtől, amelybe beleszületett (a liberális "negatív" szabadságnak nincs koherens értelme vagy átfogó referenciája). A szabadságát akként tudja maximalizálni, hogy a születéssel kezdődő kötöttségekből kifejlesztve magát -- a helyzete megértésén és formálásán keresztül -- válik úrrá az élete egésze fölött...

AZ ÉHEZŐK VIADALÁT VAGY JÓKAIT OLVASSON A GYEREK?

ABCÚG BLOG
Szerző: PRÓKAI ESZTER
2018.05.01.


Ki kell húzni Nyilas Misi debreceni vívódásait a kötelező olvasmányok listájáról? Mi a fontosabb: a magasirodalom vagy az, hogy a gyerek megszeresse az olvasást? Ha pedig utóbbi, akkor miért ne olvashatná az Egri csillagok helyett az Alkonyat-trilógiát. Ezekről is vitáztak magyartanárok és kutatók egy konferencián, meg arról, hogy milyennek is kellene lennie a magyarórának, és hogy miért még mindig a múltból haladunk a jelen felé, ahelyett, hogy a kortárssal indítanánk.

"Tisztelt szülők! Lányuk órán úgynevezett kortárs irodalmat olvasott. Figyelmeztettem”!
– olvasható egy, a Facebookon terjedő posztban, ami nem más, mint egy ellenőrzőbe írt megrovás.

Az erről készült fotót ki is vetítették azon a kötelező iskolai olvasmányokról szóló konferencián, amit a Magyar Tudományos Akadémia rendezett. Arról vitatkoztak szakértők és magyartanárok, hogy vajon kell-e Jókai Mór meg az Egri csillagok a kötelező olvasmányok közé, vagy a mai diákokkal sokkal egyszerűbb az Éhezők viadalával megszeretettetni az olvasást. És, hogy aki mobiltelefonon olvas el egy könyvet, vajon ugyanolyan élményt kap-e, mint az, aki hagyományos könyvből?

A Magyartanárok Egyesületének alelnöke, a Radnóti Gimnázium vezető tanára, Fenyő D. György az oly sokat emlegetett rémes szövegértési PISA eredményekkel kezdte. A magyar diákok 27,5 százaléka lényegében az olvasás és szövegértés legalsóbb szintjét sem éri el. De nem csak itt vannak problémák: nagyon komoly olyan réteg él ma Magyarországon, aki évente egy könyvet sem olvas el. Fenyő D. szavaival élve, “ők az olvasás kultúráján kívül maradnak”.

Szerinte a kötelező irodalom speciális helyzetet teremt diák és tanár számára egyaránt: előbbinek azért, mert nagyjából tíz évesen vélhetően először találja szembe magát azzal a helyzettel, hogy egyedül kell leülnie és elolvasni egy könyvet, ami egészen más szituáció, mint amiben addig része volt a tanórákon, ahol a pedagógus olvasott fel neki egy verset. De furcsa a tanárnak is, hiszen egy kötelező olvasmánnyal több időt kell foglalkozni. A magyar irodalom tanításában is szemléletváltás szükséges: ahhoz, hogy ne csak szajkózzák a diákok a műveket, időre és elmélyültségre van szükség. “Egy tanórán nem lehet 3-4-5 verset lenyomni a torkukon” – mondta a Radnóti tanára...

AKÁRHÁNY IMÁT IS REBEG A SOKOLDALÚAN FEJLETT HUMÁNERŐFORRÁS ORBÁN VIKTORÉRT, NEHEZEN HAJLIK A VALÓSÁG

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2018.06.01.


Jó reggelt, szép és csak szebb napokat kívánok! Azoknak is, akik felhagytak már minden reménnyel. Magamat is beleértve. És nem, nem vigasztal az sem, hogy Schmidt Máriának immár papírja van a nyilvánvalóról. Hogy hazugság minden szava. Mert közben sokan azt imádják, ha beleokádnak az arcukba, hogy embereket halálukban meghurcolnak, leköpnek, hogy amit a szemükkel látnak, azt is letagadják hatalmasék, hogy történelmet hamisítanak, ha a fénylő vezércsillag és a slepp érdekei úgy kívánják. Az egy dolog, hogy a ballibsi nem ember szerintük, hogy kétes alakok szájába adják, hogy gyűlölj és attól jobb ember leszel, de szerintem az évszázad szégyene ez a nő az impertinens felsőbbrendűségével. Ezt kellene valahogy megszokni, hogy a polgárnak pereskednie kell a nyilvánvaló igazáért, vagy olyan adatokért, amelyeket joga van tudni. Mert ő fizeti muzsikát. És majd sem árt megszokni, hogy a hatalom bosszújától már a bíróságok sem fogják megmenteni.

Csak egy példa arra, hogy becsületes, tisztességes kisemberek egzisztenciáját hogyan lehet derékba törni: Ferenc 20 éve visz egy családi kisvendéglőt Budapest VI. kerületében. Ferenc 20 éve fizeti a bérleti díjat az önkormányzatnak, soha nem volt tartozása, elmaradása. Aztán a (fideszes) önkormányzat egyszer csak úgy dönt, hogy 20 év után nem hosszabbítja meg a bérleti szerződést, mert a helyiségből az Erkel Ferenc általános iskolának alakítanak ki hittantermet. Pont. Az ember, aki soha nem politizált, nem szidta a rendszert, mehet a szeme világába, miközben a kerület fideszes alpolgármestere, meg az iskola igazgatója mélyen kussol a döntés hátteréről. Ezt magyarázom mindenféle siker nélkül harmadik éve. Hogy bármikor, bárki sorra kerülhet, hogy soha semmi nem attól függ, hogy valaki tisztességes, törvénytisztelő polgár, hanem attól, hogy az elvtársaknak éppen mi vonult át az agyukon. A hittanterem, az fontos, ja.

Mindeközben: a kormány kedvenc zöldségese, a Szatmáry Kristóf nevű, aki feketemunkásokat foglalkoztatott, és nyugtát sem adott (aztán amikor a sajtó lebuktatta, kilépett a vállalkozásból), él és virul. A hatóságok egyetlen fillérre sem büntették. Vicces, hogy az ember korábban azt nyilatkozta, megfizették a büntetést. Jól van akkor.

Mert a kereszténység hazug mantrája elvileg megtartja a hatalomban azokat, akiknek a kereszténységet az ócska szemforgatás jelenti. Apropó: készült tavaly egy felmérés Európa kereszténységéről, ami pontosan megmutatja, hogy az, amibe bakelitkeresztényék kapaszkodnak, amit meg akarnak védeni, amit vissza akarnak állítani, amivel kitapétázzák a cifra nyomorúságunkat, az Európa számára nem téma. A legfontosabb tanulság: Nyugat-Európa a világ legszekulárisabb szeglete lett, egyre csökken a keresztények száma, egyre nő a vallástalanoké, és bár az emberek nagy része meg van keresztelve, már csak egy kisebbség hisz Istenben a Biblia által leírt módon. Tehát mi következik ebből? Hogy bármi is a valóság, azt hajlítani kell a csavaros észjárásunkhoz. Pedig racionális okai vannak az elvallástalanodásnak, akárhány imát is mond Kásler Miklós Orbán Viktorért. Csak ahelyett, hogy ezt felfogná a régi vágású megélhetési keresztények csürhéje, inkább köpködi egy egész kontinens szabad értékválasztását. Az emberek zöme egyre kevésbé ért egyet az egyház társadalmi kérdésekben elfoglalt álláspontjával, egyre kevésbé fogadta be a gyomruk a hittételeket, és a nyilvánosságra került egyházi botrányok sem igazán kedveztek a mélykereszténység konzerválásának. Az a helyzet, hogy lehet ezért Sorosra, meg az EU-ra, meg a nihilista büdös libsikre mutogatni, lehet azt mondani, hogy a kereszténység megtestesíti a többség értékrendjét és tűzzel-vassal védeni kell, csakhogy ez egy ordas hazugság. Orbán pedig jó érzékkel nyergelt át a tökmindegymilyenvágású kereszténydemokráciára, és jó érzékkel puffogtatja, erőlteti azt; a lényeg, hogy megint tagadni lehet a valóságot és szembe lehet menni a többséggel arra hivatkozva, hogy mi vagyunk a többség...

DEVIZAHITELEK: VISSZA A FELADÓNAK!

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2018.06.01.Az Európai Unió Bírósága (EUB) frissen kimondott ítéletében „elvben” megfelelőnek találta a magyar adósmentő törvényeket. Az viszont cseppet sem mellékes, hogy hozzátették: akkor gondolják ezt, ha a fogyasztó korábbi helyzete helyreállítható így. Adtak is tehát valamit a devizahiteleseknek, meg nem is. Még egy döntés viszont hátravan.

A Fővárosi Törvényszék egyik bírája az Erste ellen indított perben 2017 elején fordult azuniós szervekhez. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések nem feszegettek kevesebbet, mint azt, hogy az „adósmentő” törvények vajon jogszerűek-e. Több tárgyalást – bár nem mindegyiket – fel is függesztettek az Európai Unió Bírósága (EUB) előtt folyamatban levő eljárásra hivatkozva, de a Kúria a felülvizsgálati kérelmekben sem kapkodta el a döntést.

Korábban Nils Wahl főtanácsnok indítványa gyakorlatilag teljes egészében a magyar kormánynak adott igazat. Vagyis lényegében tisztára mosta az adósmentő törvényeket. Ennek tükrében kijelenthetjük, hogy a frissen született ítéletben (ez magyar nyelven teljes egészében itt olvasható) határozottan akad meglepő fejlemény...


A TÁRSADALOM ELFELEJTETT HARMADA - "NAPRÓL, NAPRA ÉLÜNK"

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: VARGA DÓRA
2018.06.01.


A társadalom harmadának az alapvető szükségletek fedezésére sincsen pénze, fele nem képes tartalékot képezni – derült ki egy friss elemzésből.

Mintegy 3,3 millió ember él jelenleg a létminimum alatt, azaz jövedelme nem éri el azt a szintet, amelyből fedezni tudná az alapvető élelmezési, ruházkodási és lakhatási költségeket. Ez azt jelenti, hogy a társadalom harmada havonta 90 450 forintnál is kevesebből próbál megélni: a Policy Agenda számításai szerint 2017-ben ugyanis ekkora összeget tett ki a létminimum egy főre eső összege. (2016-ban a létminimum összege 88 619 forint volt.) Egy kétkeresős, kétgyermekes család esetében 262 305 forint a létminimum. Az adatok megerősítik az ország településszint szerinti és regionális kettészakadását. A legrosszabb a falvakban élők helyzete: 40 százalékuk él ugyanis olyan háztartásban, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a létminimumot. A városokban élők esetében 33, a megyei jogú városokban 21, a fővárosiak esetében pedig 15 százalék az arány. Az Észak-Alföldön majdnem minden második ember a létminimum alatt él, miközben Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon minden ötödik.

A Policy Agenda most harmadik alkalommal tette közzé a létminimumra vonatkozó számításait, amelyet a Friedrich Ebert Alapítvány és a Magyar Szakszervezeti Szövetség megbízásából készített el. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ugyanis már nem közöl ilyen számításokat. Mint arra Kordás László, a szakszervezeti szövetség elnöke emlékeztetett: azt ígérték, új mutatószámot dolgoznak majd ki, ám azóta sem derült ki, mi lenne ez. Az érdekvédők számára ugyanakkor fontos, hogy ismerjék a megélhetési költségek alakulását, hiszen a bértárgyalások során követett stratégiát erre tudják alapozni.

Kordás László úgy véli, az eddigi stratégiájuk helyes volt, mert a 2016-os 36 százalékhoz képest valamivel csökkent a létminimum alatt élők aránya, valamint a minimálbér nettó összege (91 770 forint) az utóbbi két év emeléseinek köszönhetően mára már szinte eléri a létminimum összegét. (A mintegy 160 ezer közmunkás átlagosan alig nettó 55 ezer forintos bére ugyanakkor mindössze a létminimum 60 százalékát éri el). Ha azonban megáll a béremelkedés, akkor ismét emelkedni fog a létminimum alatt élők tábora, ezért a szakszervezeti vezető szerint minél előbb meg kell kezdeni a háromoldalú bértárgyalásokat. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre azt mondta: a jelenlegi adórendszer mellett kétszámjegyű béremelést tartanának szükségesnek, ám a jövedelemnövekedést adócsökkentéssel is el lehet érni. Céljuk, hogy az alacsonyabb bérkategóriákban 9 százalékra csökkenjen a személyi jövedelemadó mértéke, ez rögtön 6 százalékpontos jövedelemnövekedést jelentene, ráadásul az eddigi emelések miatt a bértáblában bekövetkezett torlódásokat is ki lehetne vele küszöbölni.

Kordás László úgy fogalmazott: a családok számára a kor színvonalának megfelelő körülményeket biztosító jövedelmi szintet szeretnének elérni, ezért kiszámoltak egy úgynevezett társadalmi minimumszintet is. Ez az összeg az alapvető szükségletek kielégítésén túl egy minimális tartaléklehetőséget is biztosít, amiből olyan váratlan kiadásokat lehet fedezni, mint például a táppénz okozta jövedelemkiesés vagy egy mosógép cseréje...

BŰNSZÖVETKEZETBE TÖMÖRÜLT TANTESTÜLETEK

SZTÁRKLIKK
Szerző: LENDVAI ILDIKÓ
2018.06.01.


Egy ismerős pedagógus írja üzenetben: pedagógusnapon a tankerület ismét igazán szépen elismerte a munkájukat. Fejenként egy-egy 20 dekás csomag, a Coop által forgalmazott vajaskekszet kaptak. Hazavinni szégyelli, inkább szétosztaná az osztályában, de a gyerekek többen vannak, mint a kekszek a csomagban. A gyerekszámmal egyező kekszszám talán tényleg túlzás volna, nem lehet a közpénzt így herdálni. Ha széttördelik a kekszeket, a nebulók legalább gyakorolhatják a törtszámokat. 

És senki se mondja, hogy nincs haladás a tanügyben! Két éve karácsonyi ajándékként még maguk vehettek maguknak fejenként 1000 ft-ból szaloncukrot, de az igazgatónak le kellett adnia az összegyűjtött számlákat. Érthető, különben akár el is kártyázhatták volna.

Az ilyen tantestületek mindenre képesek, az övék pl. az igazgatóval összejátszva bűnszövetkezetbe tömörült, és inkább a régóta hiányzó fénymásoló papírt vették meg, a szintén bűntárs helyi boltostól cukorról kérve hamis számlát...

GPDR: HALOTTNAK A CSÓK

QUBIT
Szerző: BODNÁR ZSOLT
2018.06.01.


A május végén bevezetett adatvédelmi rendeleteket maga az EU sem tudja betartani, az egyik fő célpont, a Google pedig csak még jobban profitál belőle. Bár a cél nemes, egyelőre úgy tűnik, a GDPR összességében több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott.

„Két perce cseteltünk a haverommal a legújabb akkus ütvecsavarozóról, és most teli van OBI-hirdetésekkel a Facebookom, azért ez már ijesztő”. Biztosan mindenkinek van olyan ismerőse, aki részt vett már hasonló beszélgetésben. Mint ahogy az is nagyon valószínű, hogy ezek az ismerősök húzták fel magukat a legjobban, amikor egy helyett két, ne adj’ isten három kattintással lehetett csak eltüntetni a GDPR-határidő után mindenhol felbukkanó adatvédelmi tájékoztatókat.

De vajon ki hány, az új adatvédelmi szabályokra figyelmeztető felugró ablakot zárt be azonnal az elmúlt hetekben, és hányat olvasott el vagy legalább futott át? Az Európai Unió május végén életbe lépett rendeletcsomagja, a GDPR egyik fő célja az volt, hogy a techcégek, a weboldalak figyelmeztessék látogatóikat arra, hogyan bánnak az adataikkal – ez megtörtént, ennél jobban nem lehet a felhasználók arcába tolni, hogy ide figyelj, tudj róla, hogy mindent tudunk rólad, itt vannak a részletek, kattints az okéra. Kattintott is mindenki.

Ha a közvetlen környezetünkben tapasztalt vállvonogatás nem lenne elég bizonyíték arra, hogy az embereket túlzottan nem érdekli saját adataik védelme, érdemes megnézni, hogyan alakult a Facebook felhasználóionak száma a legalább 2017 ősze óta tartó folyamatos adatvédelmi botrányok miatt. Néhány hírességen és statisztikailag elhanyagolható mennyiségű felhasználón kívül nem sokan hagyták ott a közösségi oldalt, miközben 2018 első negyedévében a Facebook naponta 48 millióval növelte aktív felhasználóinak számát – mintha mi sem történt volna...

GYARMATÁRU

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2018.05.31.


El kellett ugranom az EDEKA nevű élelmiszerboltba. Ez olyan közértféle, otthon is van hasonló, méretre nagyjából megegyezik a mi falunkéval. Méretre. Utánanéztem (mindent az olvasó tájékoztatásáért), ezt itt 1898-ban alapították, gondolom, ez a német Meinl, a nevében, amiből a betűszó lett, benne is van a gyarmatáru (Kolonialwarenhändler), ezt a szót nagyon kedvelem, ez olyan békebeli, gyerekkoromban a nagymamám a Petőfi Sándor utcai "Meinlhöz" küldött le babkávéért. Ezt a szót is kedvelem, mind a két nagymamám használta, ezt a "békebelit". Amire én mondom, hogy békebeli, az a negyvenes évek vége, ötvenesek eleje. Jó, mi? Rákosi elvtárs mint békebeli...

Na szóval EDEKA. Pár perccel zárás előtt estem be, mentem a polcok között, bámészkodtam. Egyszerűen azért, mert egy ilyen helyen jó bámészkodni, különben tudtam, hol van, aminek a beszerzésével megbízott az unokám mamája. Az egyik folyosóról előbukkant egy szép, finom eleganciával öltözött szőke lány (na jó, hát nekem lány, különben olyan negyvenvalahány éves lehetett), jókedvűen rámmosolygott és köszönt. Barátságosan és vidáman, ahogy régi barátok között szokás. Kicsit zavarba jöttem, hogy nem emlékszem, ez nálam nem az öregség jele, én húszévesen is simán elmentem ismerősnek tűnő emberek mellett, inkább, mint hogy be kelljen ismernem, fogalmam sincs, ki ő...

MAGYAR TENISZEZŐKÉNT AMERIKÁBAN

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: TÓTH BENCE GYULA
2018.06.01.


Sokak álma egy amerikai egyetem elvégzése, aminek több útja van. Tóth Bence Gyuláé aligha az egyszerűbbek közül való. Teniszezőként a juniorok között nyolcaddöntős volt a Roland Garroson, ami felkeltette több amerikai egyetem érdeklődését is, kapta is az ösztöndíj-ajánlatokat. Végül Alabama mellett döntött. Az alábbi beszélgetésben szó esik a beilleszkedésről, egy profi sportoló egyetemi hétköznapjairól és persze a jövőről is. (A képeket köszönöm neki.)

Mesélj kicsit a teniszkarrieredről, melyek voltak a legnagyobb sikereid? (Találtam egy cikket arról, amikor a Roland Garroson a juniorok között a nyolcaddöntőbe jutottál.)

A szüleim mai napig aktívan sportolnak. Édesapám teniszedző, úgyhogy beleszülettem a tenisz világába. Csecsemőkoromtól a teniszpályán voltam. Nagyon korán, már 7 évesen versenyszerűen játszottam.

A 12-18 évesek között minden korosztályban nyertem magyar bajnokságokat, összesen 12 magyar bajnoki címem van. Nemzetközi szinten is már 12 éves koromtól elég szépen helytálltam a különféle rangos tornákon.

Voltam Európa 20 legjobb játékosa között és a nemzetközi junior 18 éves világranglistán is a 66. helyen álltam. Amire nagyon büszke vagyok, hogy a junior Roland Garroson a legjobb 16 közé jutottam, négyből négy Grand Slam-versenyre sikerült kijutnom, és a 12 magyar bajnoki cím mellett háromszor nyertem Szuperligát az MTK csapatával.

Többek szerint a 89-es korosztály legjobb magyarja voltál, szerinted sikerült elérned azt, amit szerettél volna?

Sikerült végig a legjobbnak maradnom itthon a saját korosztályomban, ezt a 12 magyar bajnoki cím is alátámasztja. Több egyéni és csapat Európa-bajnokságon is részt vettem, olyan játékosokkal versenyeztem a világ különböző pontjain, mint Grigor Dimitrov, Lucas Pouille, Alexander Dolgopolov vagy Kei Nishikori, Bedene Aljaz, de az itthoni nagy 88-as vezető és jelenleg TOP 200 ATP-s Balázs Attilával is szoros volt a versengés, akivel kicsi korunk óta kiváló baráti viszonyt ápolunk...

NEM FOJTOTTÁK MEG SIMICSKÁT, SŐT KAPOTT 40 MILLIÁRDOT AZ ÁLLAMTÓL

24.HU
Szerző: VITÉZ F. IBOLYA
2018.06.01.


A Közgép árnyéka önmagának, a médiabirodalomnak leáldozóban, de ha ilyen egy miniszterelnök-oligarcha háború, akkor nem kell annyira rettegni.
2015 februárja óta tart a nyilvánosság előtti huzakodás Orbán Viktor miniszterelnök és az egykor a Fidesz gazdasági hátországát megszervező Simicska Lajos között, de három év után se csuklott össze teljesen az egykori gimnáziumi-egyetemi jó barát cégbirodalma. Bár az igaz, hogy

a 2014-es csúcson még 40 milliárd forint körüli osztalékhegyekhez képest jó, ha tizedét húzhatta ki a magyarországi cégekből az egykori főoligarcha.

Az is megesett, hogy már nem a 2017-ben megtermelt nyereségből, hanem a felhalmozott tartalékból fizettek a részvényeseknek. Ez történt Simicska vagyonkezelőjénél, a Pro-Aurum Zrt.-nél, amely 167 milliós mínusszal zárt 2017-ben, de 1,8 milliárd forintot fizetett ki a részvényeseknek az előző években rendre 1,6 és 4 milliárd forint közötti nyereséget kimutató cég.

Mégis miért gondolják a kétkedők, hogy nem vérre megy a küzdelem? Csak néhány, egyenként milliárdos érv:
- nem húzták ki az állami termőföldet Simicska lába alól, pedig volt néhány földárverés az új klientúrának;
- kartellváddal és börtönfenyegetéssel indult az ügy, de végül 45 milliárd forintot fizetett ki az állam a leállított M4-es autópálya-építés munkálataira;
- az állami Szerencsejáték Zrt.-től még néhány hónapja is 2,3 milliárdos megrendelést kapott egy Simicska-cég;
- a pusztulásra ítélt Közgép Zrt.-nek élő szerződése van a kormány bankjával.

Csak Csányi Sándornak jutott több

Simicska Lajos változatlanul Észak-Dunántúl legnagyobb földesura, és az agrárcégei még jobban is teljesítettek 2017-ben, mint egy évvel korábban...

SÖRBICIKLI

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2018.05.31.


Megvan a nemzet legfrissebb ellensége, a sörbicikli.
Már nekem is régóta gyanús volt, ez a ránézésre is közösségellenes szerkezet, arról nem szólva, hogy latens veszélyforrás is, hiszen bármikor előfordulhat, hogy kirohan a dzsámiból hat-nyolc migráns, nyeregbe pattan és elkezd vadul tekerni Jászkarajenő felé, ahol is a nyolcvankét éves Juliska néni már letolt bugyival várja őket, kárenyhítési indíttatásból.
A sörbicikli korunk legnagyobb veszélye, éppen itt volt az ideje a betiltásának.
Ott röhigcsél a bicajon az eszement turista, a kormányos meg ide-oda tekergeti a kormányt, qrva jól érzik magukat, ahelyett, hogy magukba szállva együtt siratnák velünk Trianont a Hősök terén.
A hülye polgár azt hiszi,hogy tudja, neki mi a jó, meg tud vigyázni is magára, embertársaira, de téved, nem ő tudja.hanem a faxkalap bürokraták, akik, ha meglátnak egy embert mosolyogni, akkor legszívesebben jól pofánvernék egy - nyáron egyébként is funkcióját vesztett - hólapáttal.

Szálljon csak le a rohatt sajtfejű, meg a békazabáló is a magas sörtalicskáról és szépen rúgjon be a már jól becsatornázott belvárosi kocsmatulajdonosok műintézményeiben, aztán ordítozzon éjjel, hányás után, és huggyantsa ki a drága nedűt valamelyik kapualjba, az már hungarokonform, sörbicikliről hugyozni egyébként is körülményes.
A sörbicikli a kocsmárosok és polgármesterek szimbiózisának rovására megy, meg egyébként is - az alattvaló éljen minden elemében szabályozott életet, ne zenéljen a tereken, ne bohóckodjon, sört meg csak illedelmesen, asztalnál igyon.
Most, hogy már betiltják a segway névre hallgató, a fiatalok körében igen népszerű kétkerekűt is, a budapesti belváros nyitva áll a modernizáció előtt, lehet majd lovon ügetve közlekedni, igaz ugyan, hogy az meg rúg, meg szarik, ami egy segway-vel soha elő nem fordulhat.
Még, hogy seg!
A tetejébe hejesirási hubával!
...
ITT OLVASHATÓ

VOLT EGYSZER EGY RENDSZERVÁLTÁS...

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Almási Alma
2018.05.31.


Ezt a kis töprengést az elsõ szabad választás elõtt írtam. Talán most újra érdekes, hogy már elfelejtettük, hogyan is volt akkoriban

Választás 1990

Férjhez kell mennem, az idén most már férjhez kell mennem. Nem halaszthatom tovább. Az összes szomszéd vénlány készülõdik, én sem maradhatok magnak. De ez nem is fenyeget, annyi a kérõm, mint rostán a lik, és még eggyel több!

De hát ki is vagyok én, miért is versengenek ennyire a kegyeimért? Hiszen – így mondják mindnyájan – szegény vagyok, rongyos, éhség a küszöbömön, fiókjaimban csak adósságlevelek pénz helyett. De ha õket választom, õk rendbe teszik a zilált ügyeimet, kitakarítanak a koszos kis vityillómban, meglátom majd, milyen szépen fogunk élni, és boldogan. Csak tudnám, mégis mi bennem olyan kívánatos? Éppen nem vagyok már fiatal, és hát szép se igen vagyok. Egy kicsit lusta, egy cseppet romlott, egy kissé ostobácska. Gyanús. Csak mégis meg kéne kotornom azokat a fiókokat mégegyszer a bizonság kedvéért…

Ámbár férjhez menni kellemes. Kellemes, ha körüludvarolnak a kérõk, szaladgálnak a kopogtatócédulákkal, mosolyognak, lihegnek. Ezt az állapotot kéne tartósítani, mert hogy esküvõ után mi lesz… De hát egyáltalán, melyiket válasszam?

Itt van mindjárt a régi szeretõm. Jólöltözött, elegáns, disztingvált, olyan udvarias, hogy szinte hihetetlen! Megváltozott volna valóban? Hiszen tudom én, hogy nem ostoba, nem is tehetségtelen, talán nem is gonosz, csak hát az erkölcsei… Annakidején az erõszakoskodásaival mindenkit kitúrt a környezetembõl, na persze, akkor még naivabb voltam. Hát azért megvoltunk úgy, ahogy, a szomszédok felé mindig mosolyogva, de négyszemközt olykor le-le kevert nekem néhány pofont. Sose viselte el, ha ellentmondtam neki. A közös pénz pedig mindig az õ zsebibe vándorolt. Ámbár rajta meg a háziúr zsarnokoskodott, máig nem sejtem, mibe volt az neki. Na, most már a háziúr is megvénült, megszelídült, õ meg esküdözik, hogy minden másképp lesz, hogy már látja, mennyire helytelenül viselkedett, hogy bízzam benne, még ez egyszer utoljára tegyünk egy próbát, mert szeret. Hmmm.

Na, nézzük a következõt. Ez öreg legény már, a volt szeretõm volt puszipajtása, jobbik és rosszabbik fele is, attól függ, honnét nézzük. Mert ez ostoba és makacs, de van benne szív és lelkesedés. És nem mutat most se hízelgõ arcot. Csak hát szegény, azt hiszem, impotens már. Gyanítom, hogy õ már csak így született, tehetetlennek, annakidején is a volt szeretõm dirigálta. Most meg ráadásul maga is elhiszi magáról, hogy csak õ menthet meg engem. Szegény szamár!

A harmadik kérõm a legokosabb. Kérlelhetetlen logikája mellett nem állhat meg érv, lenyûgözõ fekete szemei elõtt nem állhat meg bûnös. Büszke fejtartású, komoly, céltudatos, önálló és mindent elsöprõ. Elhiszem, hogy mindent tud, elhiszem, hogy igaza van. Ha dadogva mondok valamit, csak okosat villan rám a szeme, és halkan, de magabiztosan mondja, te, kedves, ehhez csacsi vagy, bízd csak rám a dolgot! Mi tagadás, sokszor vágyat érzek, hogy neki adjam magam, olyan ellenállhatatlan az egyénisége. Csak lenne benne egy csepp melegség! Csak lenne valami gyengesége, hogy legalább becézhetném! Hogyan lehetnék mellette boldog nõ, ha nem érezhetem soha, hogy szüksége van a szívemre? Néha megrettenek, ha rápillantok, nem a régi szeretõmet, nem a régi életemet kapom vissza vele?

Ennek a harmadik kérőmnek van egy speciális riválisa, aki elég okos, és még szíve is van, méghozzá hatalmas! Eredetileg tetszett is, de most már kritikusabb vagyok. Hisz egy kicsit szétfolyik, egy kicsit határozatlan, egy kicsit kapkodó. Önbizalommal nincs túl jól eleresztve, mióta a harmadik kérőm a sarkára csukta az ajtót, és a torkára forrasztotta az elmélkedést. Legfőbb igyekezete azóta nem az, hogy nekem ő tessék, hanem az, hogy nekem az a harmadik ne tessék. Ezt a harmadik kérőmet rühelli, mindennek elmondja (és közben mindenáron utánozni próbálja, nem veszi észre, hogy az neki nem áll jól), és folyton szemrehányást tesz nekem, hogy elbámészkodok amannak az okos szemein. Te jó ég, mi lenne itt féltékenységben bedobva, ha esetleg õt választanám! Pedig máskülönben elég rendes pasi, és azokkal a kérőimmel, akikre nem sok szót vesztegetek, azokkal elég jól kijön. Még a volt szeretőmmel is. Hát, ez egy kicsit elgondolkodtató…

NEM NYOMASZTANI KÉNE A NŐKET A SZÜLÉSSEL, HANEM TENNI A NEMI EGYENLŐSÉGÉRT

MAGYAR NARANCS ONLINE
Szerző: SZÉL DÁVID
2018.05.31.


A népességfogyásra csak egy nyitottabb és szabadabb társadalom nyújt megoldást.

Megismerkedtünk, összejöttünk, gyereket akartunk, terhes lett, szült, otthon voltam öt napot, visszamentem dolgozni, ő otthon maradt három évre, mire esténként hazaérek, ő ideges, én fáradt, azt sem tudom, mit kezdjek magammal, hétvégén kompenzálnék, ha tudnám, hogyan.

Megismerkedtünk, összejöttünk, gyereket akartunk, terhes lett, szült, otthon voltunk együtt, otthon voltunk külön is, közben visszamentünk dolgozni, és bár fáradtak vagyunk, mire hazaérünk, naná, de alig várjuk, hogy együtt lehessen a család.

Az első lehetne egy sztenderd hazai, a második pedig egy klasszikus skandináv példa, egyik se konkrét, mégis, mindkettő egy-egy létező modell eredménye.

Túl azon, hogy a szülői terheket északon megosztva vállalják, a szembetűnő különbség a két modell között az, hogy az előbbiben a szülők nem ismerik egymást, utóbbiban pedig igen.

Mármint persze, hogy ismerik egymást, viszont sem azt nem tudják egymásról, hogy milyen szülők, sem pedig magukról, hogy hogyan csinálják együtt.

Ugyanis nem csinálják együtt...

FELOSZLATJA MAGÁT AZ EGYÜTT


MÉRCE
Szerző: JÁMBOR ANDRÁS
2018.06.01.


A párt még június folyamán tart egy küldöttgyűlést, amelyre az elnökség egy javaslatot terjeszt elő: a hajdanán Bajnai Gordon által alapított párt oszlassa fel magát.

Információink szerint a tagság többsége támogatja is a döntést, valószínűleg sor kerül a feloszlatásra, de a párt tagsága nem akar szétszéledni. Valamilyen formában, amely nem pártforma lesz, együtt maradnának. Erről később hozhatnak majd döntést.

Az Együttet még 2012 novemberében alapította Bajnai Gordon, a Haza és Haladás alapítvány, a Milla és a Szolidaritás Mozgalom együttműködésével. Később ehhez csatlakozott az LMP-ből kiváló Párbeszéd Magyarországért, és így jött létre az Együtt-PM szövetség...

MÉG MINDIG FÉRCMŰ A STOPSOROS

INDEX
Szerző: DEZSŐ ANDRÁS
2018.06.01.


Jogilag több ponton értelmezhetetlen az a Stop Soros néven futó törvénycsomag, amit a kormány a parlament elé terjesztett. A törvénytervezetet eleve sebtiben és elég igénytelenül rakták össze még januárban, de úgy látszik, a kormány azóta sem törekedett ennek korrigálására.

Nehezen lehet eldönteni, hogy azért lett összecsapva a Stop Soros, mert a kormánynak csak politikai célokra kell a nagy port kavart törvénytervezet, vagy csak ennyire futotta, mindenesetre az, amit a parlament elé terjesztettek, egy igazi fércmű. Ami azért is meglepő, mert már januárban, a születése pillanatában is zagyvaságnak tűnt a tervezet szövege, de akkor ezt még a sietségnek tudtuk be. Azóta majdnem fél év telt el: túl vagyunk egy egy "Stop Sorosra" felépített választási kampányon, a kormánypárt győzelmén, de az új ciklusban ismét benyújtott tervezet nem lett értelmezhetőbb. Ellenkezőleg.

A kormány – meglehetősen leegyszerűsített és hazugságoktól sem mentes – kommunikációjában az egész Stop Soros törvénycsomag alapja inkább politikai, mintsem jogi kérdés. Ezt jól mutatja, hogy amikor a minap újságírók Dömötör Csabát faggatták arról, hogy konkrétan mit engedne és mit nem engedne, azaz tiltana a törvény, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára lényegében semmire nem tudott érdemben válaszolni...

A DIVATRA IS RÁTETTE KEZÉT ORBÁN RÁHEL

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: nepszava.hu
2018.05.31.


Állami irányítást kapott a divatipar fejlesztése - írja a HVG. Lapátra tették Közép-Európa legrangosabb divateseményének sikeres szervezői gárdáját, hogy a Central European Fashin Week irányítását Orbán Ráhel ismerősei vehessék át - ám ez csak a jéghegy csúcsa. A Magyar Turisztikai Ügynökség 2 milliárdot kapott a divat- és dizájnipar "fejlesztésére", és a kormány - szintén az MTÜ érdekeltségeként - új vállalkozást is indított a feladat elvégzésére.

A divatipari hatalomátvételnek voltak előjelei - írja a lap. Egy tavaly decemberi közlöny szerint például a kormány 2 milliárd forintot irányzott elő a magyar divat- és dizájnipar fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátására, méghozzá a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) fennhatósága alatt. Márpedig az ügynökség egyik legbefolyásosabb személyisége éppen Orbán Ráhel. A nagyvonalú állami beavatkozásnál még árulkodóbb volt, hogy a divathét korábbi stábját - nemzetközi sikerei ellenére - menesztették.

A kormány továbbá arról is döntött, hogy 150 millió forintból - szintén az MTÜ érdekeltségeként -, egy új vállalkozást is létrehoznak, a magyar divat- és dizájnipar "átfogó megújítására". A Divatipari Marketing Igazgatóság már tavaly létrejött az MTÜ-n belül - a fiatalos #hellodivat néven divatipari stratégiai napot is tartottak 2017 végén, ahol a résztvevők 5 éves tervet dolgoztak ki.

A szervezet élére Orbán Ráhelnek és családjának személyes jó ismerőse, Bata-Jakab Zsófia került. Bata-Jakab a kormányfő lányával egy időben járt a Corvinus marketing szakára, és már egyetemi évei alatt is dolgozott például a - Lévai Anikó által felkarolt, ám hatalmasat bukó - részben állami Attitude divatmárka csapatában. A Divatipari Marketing Igazgatóságnak az ő felügyeletével összeállított stábjában alig lehet olyat találni, aki valamilyen formában ne kötődne a Tiborcz–Orbán házaspárhoz..
.

ITT OLVASHATÓ

BEÜTÖTT A SZEGÉNYTELEPEKEN A SZABAD PÁLINKAFŐZÉS, EGYRE TÖBB TÖMÉNYT ISZNAK A ROMÁK

444
Szerző: ALBERT ÁKOS
2018.06.01.


Több mint félmillió ember sodródott a magyar társadalom szélére. A munkaerőpiaci helyzetük, az iskolázottságuk és az egészségük is rosszabb, mint a többi magyarnak, és átlagosan tíz évvel kevesebbet is élnek.

A magyar romákról van szó, közülük is elsősorban azokról, akik telepeken élnek szerte az országban.

A Magyar Tudományos Akadémia Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottsága és a Megelőző Orvostudományi Bizottság csütörtökön tartott egy ülést, ahol két előadás is arról szólt, hogyan változott a roma népesség egészségügyi helyzete az utóbbi évtizedben. Az Európai Uniótól rengeteg pénz érkezett az országba társadalmi felzárkózásra 2004 óta, programok tucatjait indították, a kutatók pedig arra voltak kíváncsiak, sikerült-e bármilyen javulást is elérni, egészségesebbek lettek-e a magyarországi romák?

Röviden, igen is meg nem is. Nehéz egyértelmű választ adni, amikor az látszik, hogy a telepen élő romák

- kevesebbet dohányoznak, de több alkoholt isznak,
- mindenki más egyre könnyebben jut hozzá szakorvosi ellátáshoz, ők nem,
- egészségesebben táplálkoznak, mégis a roma gyerekek egyre túlsúlyosabbak...

A MAGYAR-ROMÁN PÁRBESZÉD NEM JÖTT LÉTRE - MARKÓ BÉLA: NEKÜNK ROSSZ, HA EURÓPÁBAN NEMZETÁLLAMOK FOGNAK KIALAKULNI

168 ÓRA ONLINE
Szerző: ÁGOSTON ZOLTÁN
2018.06.01.


Ne hitessük el az erdélyi magyarokkal, hogy az ő sorsuk nem Romániában dől el – hívja fel a figyelmet lapunknak adott interjújában Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség volt elnöke. Szót ejtettünk vele szoros emberfogásról, a magyarországi választásokról, a korrupció elleni harc ellentmondásairól és arról is, hogy téved, aki azt hiszi, hogy Magyarország építhet úgy nemzetállamot, hogy közben Románia teljesen nyitott, multikulturális országgá válik.

Meglepte a magyarországi választások eredménye?

– Nem. Sokan jósolták, hogy a Fidesz győzni fog, és nem hittem abban, amit néhányan sugalltak, hogy vesztésre áll. Azért nem hittem, mert a másik oldalon sem a beszélgetéseimből, sem a kampánybeszédekből, amelyeket hallottam, nem körvonalazódott olyan markáns ellenzéki program, amely meggyőzhette volna a választókat. Látom, hogy a választási kampány Magyarországon is inkább személyekről szól, és sokkal kevésbé programokról. Egy erős személyiség meghatározhatja a közéletet, de szeretném hinni továbbra is, hogy elsődlegesek a programok. Koherens programot viszont nem láttam.

Az előbbi kérdést Kelemen Hunor hírhedt kijelentése miatt tettem fel. Ő az MSZP–Párbeszéd két vezető politikusának, Karácsony Gergelynek és Molnár Gyulának a kampányban feketén-fehéren megmondta, hogy nem tud nekik tanácsot adni, mert az erdélyi magyarok világosan tudják, kire szavazzanak. Milyen lehetőségek állnak a magyarországi ellenzék előtt a határon túliak szimpátiájának a visszanyerésére?

– A kijelentésről már akkor elmondtam, hogy a magyarországi pártoknak akár a kormányoldalról, akár az ellenzékről van szó, jönniük kell Erdélybe, nem kizárólag és nem elsősorban kampányidőszakban. Minél rendszeresebben jelen kellene lenniük, attól függetlenül, hogy ki hány szavazatot remélhet ettől a jelenléttől. Ennek a jelenlétnek távlatilag sokkal fontosabb üzenete lehet, hiszen a határon túli magyarok helyzete ma sem rendezett, és erről jó lenne együtt gondolkodni mindenkivel Magyarországon, akinek kisebb vagy nagyobb beleszólása van a közéletbe. Nem csak a kormányoldallal és nem csak az ellenzékkel. Itt kell lennie mindenkinek, aki azt gondolja, hogy az az egyesek szemében lejáratott, számomra még fontos kifejezés, hogy nemzetpolitika még jelent valamit a jövőben.

Ami a választási kampányt illeti, én azt gondolom, hogy akinek szavazati joga van Magyarországon, az szavazhat, ezzel a joggal élhet, ehhez az eszközöket biztosítani kell, de az erdélyi magyarok körében főleg azt kampányolnám, ami a mi életünket közvetlenül befolyásolja, vagyis továbbra is a romániai parlamenti és önkormányzati választásokat tartom fontosabbnak. Nem arról van szó, hogy a magyar kormány politikája nem hat ránk vagy hogy mi nem akarnánk azt, hogy Magyarország ne csak pénzügyi, hanem politikai támogatást is nyújtson a céljainkhoz. Akár érzik az erdélyi magyarok, akár nem, az, hogy a romániai politikában mi van, hogy Romániában a parlament milyen összetételű, hogy a kormány hogyan működik, az államfő mit tesz, és az önkormányzatoknak mekkora hatáskörük van, százszorosan jobban hat az életükre, mint az, amiről idén a magyarországi választási kampány szólt.

Én azt szeretném, ha az erdélyi magyarok figyelme nem fordulna el Bukaresttől. Akkor sem, ha ez így megfogalmazva sokaknak nem tetszik, mert Budapest mindannyiunk szívének kedvesebb lehet, és ezzel az érzülettel egyet is értek...

A PÜSPÖK ÁLMA

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: VÁNCSA ISTVÁN
2018.06.01.


Stadiont épít a Szeged-Csanádi Egyházmegye, tudatta múlt pénteken a Hír TV, hozzátéve, hogy az e célra szánt állami támogatás már meg is érkezett. Húszmilliárdról van szó, fele megy a stadionra, a többiből két tannyelvű iskola lesz, zenei gimnázium, kollégium, ifjúsági park.

Ami konkrétan a stadiont illeti, arra vonatkozólag korábban szerényebb összegről volt szó. „Múlt heti örvendetes hír, hogy a kormány döntése értelmében megvalósul Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök régi álma: kétmilliárd forint közpénzből hatezer férőhelyes szuperstadiont kap az NB II-es csapata Szegeden” – írta Megyesi Gusztáv kollégánk alig két és fél évvel ezelőtt. Azóta, mint látjuk, a stadion bekerülési költsége az ötszörösére nőtt, és megy az még följebb is, ha minden igaz, de hát így van rendjén. Már csak azért is, mert minden fillér, amit a szegedi stadionra költünk, a lehető legjobb helyre, Garancsi István kormányközeli iparmágnás egyik cégének bankszámlájára kerül, hogy aztán onnan jusson el a folyamok torkolatához, végső nyughelyére, mint a megistenülő Utnapistim a vízözön után...

NYOMTASS TE IS 45. SZÁM

NYOMTASS TE IS
Szerző: Nyomtass Te is
2018.05.27.


Május 27-én, vasárnap megünnepeltük a gyereknapot. A többségnek volt lufi, fagylalt és gumicukor, ami talán egy napra feledtette a gondokat, amiből sajnos van bőségesen…

"NINCS MAGYAR ÁTOK" - ÍZELÍTŐ A MAGYAR HANG LEGFRISSEBB SZÁMÁBÓL

MAGYAR HANG ONLINE
Szerző: Magyar Hang
2018.05.31.


Június elsején, pénteken megjelenik a Magyar Hang harmadik száma. 

Balatonfűzfő legszebb és legbüdösebb balatoni panorámája a Máma-tetőről „élvezhető”. A négyezer lakosú település „rózsadombja” ez, ahol némelyek még a kerítést is arany karláncban festik. Az idilli hangulatot azonban gyakran teszi tönkre a közeli királyszentistváni hulladéklerakó kavargó bűze. Riport.

Bár a kormány szeretné elérni, hogy a népességfogyás belátható időn belül megálljon, 2050-re várhatóan a magyarok lélekszáma másfél millióval lesz kevesebb mint jelenleg, alig fogja meghaladni a 8 milliót – fejtette ki a Magyar Hangnak adott interjújában a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének főigazgatója. Spéder Zsolt szerint nincs magyar átok, ugyanakkor a gyerekvállalásra erősebben hat a gazdasági bizonytalanság és a munkaerőpiac rugalmatlansága, mint a családpolitika.

A keresztény értelmiségieknek nem politikai irányzatok, pártok, hanem fontos társadalmi ügyek mellett kell felemelniük a hangjukat, szem előtt tartva a Biblia tanításait – vallja Vass András. A Pannon Filharmonikusok állandó karmestere olyan művész, aki a közéletet foglalkoztató kérdésekben is hallatja hangját. Világlátását meghatározzák székelyföldi gyökerei és az, hogy keresztény lelkészcsaládban nőtt fel. Interjú.

Pontosan hány magát magyarnak valló személy élhet ma Kárpátalján? Erre a kérdésre keressük a választ a legfrissebb népszámlálási adatok alapján.

Mi történne, ha a méhek és más beporzó rovarok kipusztulnának, ezáltal velük együtt eltűnne minden olyan termék, amely az ő munkájukhoz kötődik?

Királyi palota: lesz ugyan lovarda, de hol vannak a lovak?

Leszámolás a konkurens vállalattal A pócspetri rendőrhalál és az egyházi iskolarendszer szétverése.

Farkas Melinda, Szerető Szabolcs, Torkos Matild, György Zsombor, Pápay György, Hegyi Zoltán, Puzsér Róbert és B. Molnár László publicisztikái és még sok érdekes olvasmány.

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ELLENI MAGYAR ÉS LENGYEL TÁMADÁS FERTŐZŐ LEHET, DE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG MÁR FENI A FOGÁT A KÉT RENITENS KORMÁNYRA - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.06.01.


- A lengyel vezetés kilátásban helyezte, hogy elszabotálja a következő uniós költségvetés jóváhagyását

- Igen veszedelmes, hogy a szeretet és könyörület nélküli kereszténység immár az államvallás szerepét tölti be Magyarországon és Lengyelországban

- Soros György mindenütt kedvenc céltábla a jobboldal számára, amelynek Kelet-Európában ehhez kapóra jön a grasszáló antiszemitizmus

New York Times/Reuters

A magyar és a lengyel bírósági rendszerben végbemenő változások a bírák függetlenségét veszélyeztetik, olyan betegséget jelentenek, amely tovaterjedhet és alááshatja a demokráciát az unión belül. Így ítéli meg a helyzetet a tagállamok igazságszolgáltatását képviselő tanács elnöke. Mint mondta, a magyar és a lengyel kór ragályos lehet. Megfertőzheti a szomszéd országokat és ki tudja, hol áll meg. Ráadásul, ami történik, az rendszerszintű, ez külön is aggasztó. Hozzátette, hogy a hatalmi ágak elválasztása és az erős igazságszolgáltatás függetlensége alapvető a jól működő társadalom számára. Ezek nélkül diktatúra lehet a vége. A testület éppen a lengyelek tagságát vizsgálja, miután a varsói kormány fokozott állami ellenőrzés alá vonta a bíróságokat. A magyar megbízott pedig közbelépést kért, mivel Orbán Viktor létre akarja hozni a közigazgatási bíróságokat, ami a bírálók szerint szintén a központi befolyás erősödéséhez vezet.

FT

A lengyel fejlesztési miniszter azzal fenyegetőzik, hogy megnézheti az EU, mikor zárulnak a következő költségvetésről zajló tárgyalások, ha a keleti tagok tényleg jóval kevesebb felzárkóztatási támogatásra számíthatnak a következő hétéves időszakban. Meglebegtette, hogy minden tagállamnak jogában áll megvétózni a büdzsét. Kwiecinski szerint a 30 milliárdos elvonás megosztja a szervezetet. Mint ismeretes, a jövőben a lengyeleknek 23, a magyaroknak pedig 24 %-kal kevesebb jutna ilyen célokra. Ám Varsó csak 10 %-ot tekintene elfogadhatónak – tekintettel a Brexitre. Brüsszel ugyanakkor azzal érvel, hogy a lengyel gazdaság jól fejlődik, az egy főre jutó GDP alapján már megelőzte Görögországot, sőt hamarosan Portugália elé kerül, tehát inkább az utóbbiaknak kell a hónuk alá nyúlni. A miniszter viszont arra hivatkozik, hogy ők az egy főre jövedelem alapján továbbra is a legszegényebbek közé tartoznak...