2016. augusztus 19., péntek

ÁTÉRTÉKELT TÖRTÉNELEM - 2. RÉSZ

KOLOZSVÁRI SZALONNA - VENDÉG BLOG
Szerző: Ille István
2016.08.19.
 
 
 
Érdekes dolog a történelemszemlélet, pláne, ha irányított, újragondolt és átértékelt. Attól tartok, a némi antiszemitizmussal fertőzöttek még olvasói szinten is képesek újragondolt történelemszemléletük talaján állva a tanulmány közlőjét – a szerzőjével vitatkozni nem mervén – hitványnak nevezni.  Rendben, hitvány vagyok, de büszkén vállalom eme hitványságomat, hiszen az arctalan és névtelen megbélyegző ezzel kitüntetett.
 
Amúgy se lenne képes az alább közölt tényekkel szemben bármit is felhozni, de hát nem is ez a feladata. Benyitott, odaköpött az asztalra, és felemelt fejjel távozott, ahogy azt egy magát történésznek nevező újragondolótól elvárható.
 
A tömeggyilkosság-sorozatba torkolló deportálás
talán legszembetűnőbb vonása az, hogy – szemben az 1944-es elhurcolásokkal – erre német nyomás nélkül, sőt a közvetlen német érdekek ellenére került sor. Erről a magyar kormány döntött, nem sokkal a Szovjetunió elleni hadba lépés után.
 
Az „idegen” zsidók deportálása nem hirtelen hozott döntés következménye volt, mindennek hosszú előtörténete van.
 
Az 1918 előtti liberális korban egységesen kezelt és magyarnak tartott zsidóságot a két világháború közötti korszak konzervatív közéleti szereplői és hatalomban lévő politikusai két csoportra osztották. Az egyik csoporthoz az asszimilálódott zsidók tartoztak. Köztük voltak a gazdasági élet azon vezetői is, akiknek kulcsfontosságú üzemek voltak a tulajdonában, így kikapcsolásuk a termelés hanyatlásával járt volna. A másik csoportba tartoztak azok, akik zsidó nemzeti identitásukat nem adták fel, a magyarság céljaival ezért nem is azonosultak. Közéjük tartoztak a keleti területekről, elsősorban Galíciából bevándoroltak, valamint a „kozmopoliták” és a kommunisták, akiket felelősnek tartottak az 1918-as összeomlásért és a proletárdiktatúráért. A politikai elit java része ennek az „idegennek” tekintett csoportnak az országból való eltávolítását szorgalmazta már a húszas évek elejétől.
 
A „rossz” zsidók kitelepítésének az igénye különösen megnőtt akkor, amikor 1939 márciusában Kárpátalja Magyarországhoz került. A terület visszacsatolásakor az országban hirtelen jelentősen megnőtt a hagyományos életmódjához és értékeihez ragaszkodó és az uralkodó elit és a magyar közvélemény jelentős része által is lenézett „keleti” zsidók száma. Nem véletlen tehát, hogy a deportálás végrehajtását leginkább Kárpátaljáról sürgették és kezdeményezték. Kozma Miklós, Kárpátalja 1940 szeptemberében kinevezett kormányzói biztosa azt az álláspontot képviselte, hogy helyes lenne a Kárpátalján élő szegény zsidók kitelepítése… „Nagyon örülnék, ha ki lehetne őket valahová vándoroltatni, de egyelőre nem lehet” – írta egy 1941 elején készült levelében.
 
A Szovjetunió elleni német támadás, majd a magyar hadba lépés és sikeres előrenyomulás után azonban elvben volt már terület a „nem kívánatos” zsidók kitelepítésére. Június folyamán Kozma a miniszterelnöknél, a belügyminiszternél és a kormányzónál is járt, többek között a deportálás előmozdítása érdekében. A kormányzói biztos a magyar katonai hatóságokkal is egyeztetett. Werth Henrik vezérkari főnök július 7-én arra utasította Szombathelyi Ferenc altábornagyot, hogy kezdjen tárgyalásokat a kárpátaljai kormányzói biztos hivatalával a megvalósítás részleteinek tisztázása érdekében. Fennmaradt Werthnek 1941. július 9-én, a Kárpát Csoportnak kiadott utasítása is, amelyből világosan kitűnik, hogy a vezérkari főnök is részt vett a deportálás előkészítésében és megvalósításában. A parancs – amelyet László Dezső altábornagy továbbított, így szólt: „Ezt a megszállt területet sokáig szeretnénk kezünkben tartani, hogy a zsákmányolt hadianyagot, élelmiszert, üzemanyagot és főleg gumit, amilyen gyorsan csak lehet, hazaszállítsuk és másrészt, hogy erre a területre a nem-kívánatos honi elemeket, zsidókat és ukránokat áttelepíthessük.”
(Hadtörténelmi Irattár és Levéltár (HIL), Magyar Királyi Gyorshadtest, Kárpát Csoport, 1941. július 9.)
 

HOGY KIVEGYE ORBÁN VIKTOR SZÁJÁBÓL A SZÓT ÉS ODAHÁNYJA MEGRÁGVA A DISZNÓK ELÉ

KOLOZSVÁRI SZALONNA - NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2016.08.19.


...Bayer Zsoltot, a hivatalosan-papíron kirekesztő és antiszemitát – az egymást ma áhítatosan elnökurazó egykori kollégiumi szobatársak, a pörköltszaftban tocsogó szellemiségű tenyerestalpasok körül léhűtösködő láncos kutyát – kitüntetik. Két böfögés között. Ezért tartják. Hogy közérthetően, egyszerűen, a mindennapi ember szókincsével operálva ugasson, csaholjon, a legalantasabb emberi ösztönöket meglovagolva dolgozzon az állandó fülkeforradalmi hangulat megteremtésén. Hogy kivegye Orbán Viktor szájából a szót – aki nem cigányozhat, buzizhat nyilvánosan és hivatalosan – és odahányja megrágva a disznók elé.

A láncos kutya megkapta méltó jutalmát. Mert a csúszómászónak kell a plecsni, a kiaggatható elismerés, a megerősítés, a trófea. Az örökös pusztítás trágyalevében röfögő, pálinkától és a kiszolgált hatalom óvó tekintetétől megrészegült udvari poéta ettől megy a mennybe. Oda van írva a pofájára az alázat, a hála, a tájbasimuló gerinctelenség, a szolgálatkészség, a moralitást, emberséget szembeköpő aljasság. Annak az embernek a sunyi tekintélyelvűsége, aki az elmúlt évek minden egyes napján egy gátlástalan rendszert dicsőített, aki annak minden vállalhatatlan disznóságát kimagyarázta és elkésett visszhangként védelmezte, aki lelkesen, lekifurdalás nélkül ásta az árkokat az egyes nemzetrészek között. Tette ezt úgy, hogy minősíthetetlen stílusban, verbálisan bántalmazott mindenkit, aki nem abban a sorban állt, mint ő.

Tegnaptól, mától ugyanezt fogja tenni, erről szól ez a kitüntetés. Arról, hogy mindenféle ezzel ellentétes feltételezés ellenére, a nemzeti-keresztény-konzervatív kormány megbecsüli és elismeri mindazok ténykedéseit, akik eltaposandó patkányokként, férgekként aposztrofálja az ellenségeket. Akik ellenségeket gyártanak, megbélyegeznek, megaláznak és a mosdatlan szájukra vesznek. A magyar kormány szerint ez a haza érdeke, a példaértékű és magas színvonalú munkásság, az egyetemes emberi értékek gyarapítása. A közbeszéd és a moralitás totális lezüllesztése lovagkeresztért kiált.

A szégyentől a tehetetlen felháborodásig sok minden átjárja az ember lelkét, és ezen az a halvány remény sem sokat segít pillanatnyilag, hogy eljöhet az az idő, amikor tagadnivaló szégyennek minősül majd minden állami kitüntetés. Mert ennél sokkal súlyosabb, hogy most, a jelenben ezeket az állami kitüntetéseket ez a kormány már nem először, de leglább minden eddiginél mélyebbre süllyedve gyalázta meg. Becsületes, értéket teremtő, ismert és elismert szakembereket aláztak meg visszafordíthatatlanul azzal, hogy Bayer Zsoltnak átnyújtották ezt az elismerést. Jóérzésű ember gyomra felfordul ettől a jól tartott, véresszájű pártkatonától és hihetetlennek tűnik számára, hogy egy országot ennyire meg lehet csúfolni. Pedig meg lehet.

Ha nekem lenne ilyen elismerésem, akkor most letörölném róla a port és visszaadnám. Az a kitüntetés, amit Bayer Zsolt megkaphat, az mindenki másnak legfeljebb egy jól irányzott kurvaanyázással érhet fel (hogy a költőóriás kedvenc szófordulatát idézzem.) Ami Bayer Zsoltnak elismerés, az egészséges ember számára sértés, szégyen és gyalázat. Akibe szorult még fikarcnyi emberség és becsület, az soha többé nem fogadja el ezt a kitüntetést, illetve viszolyogva adja postára és kikéri magának, hogy ezzel a szellemi-lelki topronggyal egy lapon emlegessék.

Még akkor is, de főleg éppen azért, mert ezt a kitüntetést már nem lehet visszavonni.

ITT OLVASHATÓ

EL A KEZEKKEL A VASÁRNAPI BOLTNYITÁSTÓL!

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: Trombitás Alfréd
2016.08.19.


Úgy tűnik, a KDNP vezérkara nem tud belenyugodni abba, hogy egyetlen önálló kezdeményezésük csúfos kudarccal végződött idén áprilisban. A vasárnapi boltzár amilyen értelmetlen, olyan népszerűtlen volt, ám a kereszténydemokraták most úgy érzik, a menekültkvótás népszavazási hullám hátán visszaevickélhetnek a politika nyílt vizeire. Az alig mérhető támogatottságú párt lényegében presztizsokokból próbálja most ismét bezáratni a nagyobb üzleteket vasárnaponként. 

A vasárnapi boltzár sorsát azok az ügyetlen kopaszok pecsételték meg, akik az MSZP boltstop ellen indítandó népszavazási kezdeményezését blokkolták fizikailag a Nemzeti Választási Irodánál. Akkor az álkezdeményező Erdősiné testőreiként nem engedték elsőként blokkolni a szocialista Nyakó Istvánt, így látványos gyomrost vittek be az amúgy is gyenge lábakon álló magyar jogállamnak. Volt ebből mindenkinek baja, hiszen Nyakó halálra rémült a meglehetősen fenyegető külsejű kopaszoktól, Erdősiné lényegében azt sem tudta, hol van, férje majdnem kénytelen volt lemondani a polgármesterségről, a kopaszokat vélhetően megbízó Kubatov Gábor fideszes pártigazgató pedig hetekig bujkált a sajtó elől.

Az igazán nagy vesztesek mégis a hoppon maradt kereszténydemokraták lettek, hiszen hosszas belső lobbizás után (Orbán Viktor és Varga Mihály ellenállását leküzdve) sikerült kiharcolniuk a nagyobb boltok zárlatát a hét utolsó napján, ám a rendelkezés egy év után sem nyerte el a vásárlóközönség szimpátiáját. Most kiderült, hogy a füstbe ment tervet még mindig nem akarja elengedni Semjén Zsolt és csipetcsapata. Harrach Péter például harcos szakszervezetis aktivista szerepébe bújva azon mesterkedik, hogy elérje: vasárnap csak nyolc órát lehessen dolgozni, ami persze nem rossz gondolat, de a gyakorlatban kivitelezhetetlen több szakma esetében is.

"Már nem tűnik olyan abszurdnak az MSZP feltételezése, mellyel közvetlenül a boltzár feloldása után riogattak bennünket, tudniillik a kormány valószínűleg csak taktikázott áprilisban, és esze ágában sincs végleg lemondani a vasárnapi boltstopról."

Ha cinikusak akarnánk lenni, meg is kockáztathatnánk a kijelentést, mely szerint a KDNP olyan népszerűtlen, hogy nincs mit veszíteniük, így minden gond nélkül beállhatnak a lakosság többsége által ellenzett intézkedések mögé is. No, de ne ereszkedjünk olyan mélységekbe, melyekbe általában a kormánypárt politikusai szoktak süllyedni, így maradjunk annyiban, a kereszténydemokraták egyszerűen képtelenek elviselni, hogy a hat éves kormányzás alatt kiköhögött egyetlen önálló kezdeményezésük is elbukott a Fidesz pártigazgatójának és a hozzá köthető kopaszok szerencsétlenkedése miatt. Az, hogy a közvélemény-kutatások tanulsága szerint egy év nem volt elegendő ahhoz, hogy a vásárlók elfogadják a vasárnapi zár tényét, már kevésbé érdekli őket...

ITT OLVASHATÓ

FISCHER ÁDÁM ÜZENETE A NÉPSZAVAZÁSRA

HELSINKI FIGYELŐ BLOG
Szerző: Fischer Ádám
2016.08.19.


A Magyar Helsinki Bizottság, melynek 1999 óta tagja vagyok, azt ajánlja a választóknak, hogy az október 2-ai kvótanépszavazáson érvénytelen szavazatokat adjanak le. Szeretnék ehhez a felhíváshoz személyesen is csatlakozni és néhány gondolatot hozzáfűzni.

Az minden gondolkodó ember számára világos, hogy ez a referendum nem arról szól, amit a kérdésfelvetés sugall, hiszen a népszavazás eredménye nem fogja befolyásolni, hogy Magyarországon a jövőben hány idegen telepedhet le. Akkor sem fog az eddiginél jelentősen több migráns Magyarországon maradni, ha a népszavazás elbukik, és akkor is lesz a jövőben valamilyen szintű bevándorlás, ha érvényes népszavazáson a választók döntő többsége "nem"-mel szavaz. Ezt kormánypárti és ellenzéki politikusok egyaránt bevallják, az előbbiek inkább csak nem nyilvános magánvélemény formájában. Viszont az egész akció az ország számára komoly veszélyt jelent. Hazárdjátékot űznek azok, akik ezt a referendumot a szükségszerűen leegyszerűsített és ezáltal félrevezető üzeneteket sulykoló kampánnyal együtt kitaláltak.

A magyar társadalom többségében xenofób. Ez sokszorosan bizonyított tény, amit kénytelenek vagyunk tudomásul venni. A jelenségnek kulturális, történelmi és egyéb okai is vannak, melyekre itt és most nem érdemes kitérni. Ezt a mentalitást a vezetés részéről erősíteni, meglévő előítéleteket legitimálni és tovább fokozni veszedelmes játék, mert ellenőrizhetetlen folyamatokat indíthat el a társadalomban. Mindennapossá válhat a külföldiek vagy külföldieknek látszó emberek inzultálása, megtámadása az utcákon, diszkriminálása a mindennapokban. Ezt akarjuk? Tömegtüntetéseket mindenfajta külföldi métely beszivárgása ellen? Forradalmat akarunk, amelyik mindig megeszi a saját gyermekeit? Vizsgálták-e a goebbelsi módszereket idéző óriásplakátok kiagyalói a kampány várható szociálpszichológiai hatásait? Társadalmi viharokat gerjeszteni könnyű, lecsendesíteni nehéz, sokszor lehetetlen. Ezt tudjuk, de több politikus, úgy látszik, nem tudja. Vagy nem törődik vele, mert úgy gondolkodik, hogy a vihart majd csak az utódainak kell lecsendesíteniük.

A mai felnőtt magyar generáció tagjai (szerencséjükre) el sem tudják képzelni azokat a szenvedéseket es borzalmas tragédiákat, melyeket a legtöbb menekült átélt. A szerencsétlen sorsú emberek kollektív démonizálása, a felülről irányított állami propaganda, mely a migránsokat kvázi egységesen terroristának minősíti és őket a magyar társadalomra leselkedő legnagyobb veszélyként állítja be, generációk gondolkodását mérgezheti meg. Ez a referendum és ez a kampány bűn.

Ezt a bűnt az sem menti, amikor azzal védekeznek, hogy a népszavazás nem a migránsok, hanem Brüsszel ellen irányul. Az EU-t bűnbaknak kezelő, Brüsszel-ellenes politikai propaganda ma már egyre inkább azt a szovjet időkből is jól ismert világképet kommunikálja, hogy a nyugati társadalmak, a liberális demokráciák ideje lejárt, és Magyarországnak új utakat kell keresnie, ha nem akar Nyugat-Európa sorsára jutni. Az ilyen teóriák sulykolása szinten az ország jövőjét veszélyezteti. A nyugati liberális demokratikus államforma belülről sokkal erősebb, mint az őket jobbról és balról lenéző, támadó, megsemmisíteni akaró különféle szélsőséges izmusokra épülő rendszerek. Éppen azért, mert a liberális demokrácia, társadalmainak nyitottsága és sokszínűsége miatt (amihez a multikulturalizmus is hozzátartozik) sokkal jobban tud a változásokhoz, az újabb és újabb kihívásokhoz alkalmazkodni, mint a megannyi illiberális kísérlet. A jelenlegi nyugati életformát, a szabad társadalmakat nem hiszem, hogy félteni kellene, ők már hosszú idő óta belülről olyan erősek, hogy a mostani nehézségeket is le fogják győzni. A referendummal is tovább gerjesztett nyugatellenesség elsősorban megint csak Magyarországot sodorja veszélybe. Ez az út oda vezethet, hogy egy, a mai krízis után esetlegesen újraformálódó világban az ország megint csak a rossz oldalon találja magát, mint oly sokszor a történelemben. 1989 eszméinek teljes elárulása fenyeget.

A kvótareferendum ügyében csak azt tanácsolhatom, hogy mindenki hozzon magával még egy érvénytelen szavazatot! Tisztességes ember csak annyit tehet, hogy személyesen nem vesz részt ebben a komédiában. Minél többet gondolkozom, annál világosabbá válik számomra, hogy a régi vicc erre az esetre is érvényes: ahogy nem létezik olyan ember, aki egyszerre okos, tisztességes és kommunista, csak olyan, aki e három tulajdonságból kettővel – bármelyik kettővel  rendelkezik, úgy nem létezhet olyan állampolgár sem, aki okos, tisztességes, és erre a referendumra „nem“-mel szavaz.

Milano, 2016. augusztus

ITT OLVASHATÓ

OLYAN KOMPLEX MUNKÁT VÉGEZTEK, HOGY MÁR SZINTE NYOMA SINCS

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: mutyimondo
2016.08.19.


Ezekről ne maradj le!
 
Húsz évre titkosított jelentés a kirúgott titkosszolga ügyében (Átlátszó)

„Operatívra” tették Voldemortékat, mégse volt letartóztatás  (
Index)
 
Olyan komplex munkát végeztek, hogy már szinte nyoma sincs (444)
 
Ha van három perced:
Húsz évre titkosított jelentés a kirúgott titkosszolga ügyében
Egy kirúgott titkosszolga azt állítja, egyik elöljárója szexuálisan zaklatta, ám amikor ezt szóvá akarta tenni szolgálati panasz formájában, arról lebeszélték, és a történteket el akarták tussolni. Végül felmentették az állásából, a jelentést pedig, ami tartalmazza azokat a kockázati tényezőket, amik miatt nem dolgozhatott tovább, 20 évre titkosították. (
Átlátszó)
 
A menekülő újságíró ellen indítottak eljárást
A rendőrség teszi a dolgát: néhány hete nem az üldözőket, hanem az érpataki polgármester és csapata elől menekülő újságírót igazoltatták, most viszont az Átlátszón megjelent beszámoló alapján végre eljárást indítanak – gyorshajtás miatt, az újságíró ellen. (
Átlátszó)
 
„Operatívra” tették Voldemortékat, mégse volt letartóztatás
Már az EU-s projektpénzekkel való visszaélésre készülő gyanúsítottak is sejthették, hogy lehallgatják őket, hiszen erre utaltak telefonbeszélgetéseikben. A NAV nyomozói még azt is végignézték, ahogy Mengyi Roland fideszes képviselő kenőpénzt vett át, mégsem kaphatták el azonnal felsőbb engedély nélkül. A Voldemort néven ügyeskedő képviselő mentelmi jogának felfüggesztését már kezdeményezte a legfőbb ügyész. (
Index, Index)
 
Olyan komplex munkát végeztek, hogy már szinte nyoma sincs
Az EU 6 milliárd forinttal támogatta a Tisza-tó rendbetételét, aminek része volt az is, hogy a mesterséges tóból kikotorják az iszapot. Az így keletkezett termék elszállítását és ártalmatlanítását úgy spórolták volna meg, hogy szigeteket hoznak létre belőlük. Ez meg is történt, csakhogy a szigetek partvonalát kevés, kísérleti esettől eltekintve nem erősítették meg, így mára többségüket elmosta a víz. (
444)
 
Ha van még két perced:
Nem is Magyarország kedvéért írta Desmond Child az ‘56-os emlékév szabadsághimnuszát, hanem egy 2007-es, miami sportcsapatokat ünneplő dalt poroltak le szervezők. (444)
 
Hazaszállították az alvilág pénztárosát, Kisbandit. A férfit tavaly áprilisban fogták el Brazíliában, most több leszámolási ügyben is meg fogják hallgatni. (HVG)
 
Félmilliárd forintból épült kerékpáros kilátó a Tisza-tónál, csak egy gond van vele: bringások nem mehetnek fel rá, ugyanis számukra balesetveszélyes. (HVG via Népszabadság)
 
Az NGM által felügyelt szakiskolákban indoklás nélkül érvényteleníthet a minisztérium pályázatokat, trend lett abból, hogy a teljesen megfelelő pályázók nem nyerhetnek. (HVG)
 

SEMJÉN NEHÉZSÉGE

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2016.08.19.


Semjén, mint elmondta, próbálja értelmezni a Pápa szavait, de vannak nehézségei.
Úgy lehet ezzel, mint liba a kukoricáról festett képpel - látja, csak nem érti, mi is ez az egész...
Kifejtette: érteni véli Ferenc pápa egyetemes szempontját, azt, hogy a szegények pápájaként értelmezi a küldetését, a szegényeket pedig azonosítja a harmadik világból érkezett migránsokkal.
Ugyanakkor mi van a középosztálybeli európaiakkal és a családjaik biztonságával - tette fel a kérdést a KDNP elnöke, hozzátéve: azok a keresztény püspökök, akik "az iszlám szorításában működnek", árnyaltabban látják a kérdést.

Hiába, tőlünk tanulhat a világ, talán csak toleranciát és empátiát nem, de az összes többi kérdésben a Pápa is csak iparitanuló a magyar keresztények első demokratájához képest, és akkor még nem is beszéltünk a szelíd tekintettű Harrach keresztényről, akinek megtekintésétől törvényileg kellene eltiltani a várandós kismamákat, nehogy háromfejű gyereket hozzanak a világra...
Semjén hülyeségeket beszél, dejszen mitől is mondana okosságokat, hiszen, ha egy kosárba csupa záptojást teszünk akkor abból ilyen lesz a tojásrántotta, nincs ezen mit csodálkozni.
Szerencsére a Pápa nem olvassa a Semjén összest, különben vagy megütné a guta, vagy közbenjárna főnökénél, hogy azonnal verje bele legcikkcakkosabb villámait ebbe a szerencsétlenbe, véget vetve ezzel a kártékonyságnak, mellyel a szeretet vallását amortizálgatja szorgalmasan.

Semjén hülyeségeket beszél, mikor azt mondja, hogy a szegények pápája a migránsokat azonosítja a szegényekkel.
Idiótát nem választanának pápának, ellenben egy pápának tökös férfinak kell lenni, erről maga az Egyház rendelkezik, mikor - állítólag - a megválasztása után azonnal ellenőrzik is ezt.
Ennek a követelménynek a jelenlegi pápa tökéletesen eleget tesz, úgyhogy ha választani kell, hogy Semjén vagy a Szentatya gyengeelméjű, akkor sanszosabb a pártnélküli pártelnök toronymagas győzelme.
Azok a püspökök, akik az iszlám szorításában élnek, igyekeznek minél jobban ellátni feladataikat, mint mindig is a történelemben, de ettől még keresztények maradnak és nem hiszem, hogy egyikük is pályázna a mai kor
Remete Péterének címére.
Nem hiszem, hogy a katolikus egyház különböző viszonyulást írna elő hívei számára az üldözöttekkel kapcsolatban vallásuk vagy származásuk szerint, mint ezt a nagyeszű pártelnök sejteti.
És azt sem gondolom, hogy ne tudna pontos különbséget tenni menekült és gazdasági bevándorló között, mégis összemossa a fogalmakat, és ugyanolyan ostobán migránsozik, mint kenyéradó gazdája, a Nemzet Félesze...


ITT OLVASHATÓ

SEMJÉN KARTÁRS! NEM MINDIG A VADÁSZ GYŐZ

KOLOZSVÁRI SZALONNA - NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2016.08.19.


...Ez az egész – a kormány működése – nem sokban tér el attól, amit egy bántalmazó művel a családjával. Elszigeteli a külső környezettől, elvágja a kapcsolatait, a rokonokat, barátokat ellenségként állítja be. Mindenki veszélyes és ártani akar a bántalmazottnak, egyedül ő, a bántalmazó szereti és óvja meg mindentől. Ebbe a rendszerbe illeszkedik az is, hogy soha, semmiben nem érvényesülhet a bántalmazott akarata, hanem alá kell vetnie magát a bántalmazó óhajainak. Így lehet megtörni az embert. A társadalmat is így lehet megtörni. Mert egy idő után feladjuk, hogy egyáltalán legyen önálló akaratunk, hiszen úgysem teljesül soha.

A vasárnapi boltzár csak egy jelkép, nem valódi, főleg nem túlságosan fontos ügy. Mégis az. A netadó mellett a másik olyan kérdés, ahol a kormánynak meg kellett hátrálnia. Bár mindkét téma apróságnak tűnik, de messze túlmutat a tartalmon. Ha egyszerűen akarok fogalmazni: ezek a kérdések az emberek mindennapi életébe történő beavatkozási kísérletek, ráadásul olyan területen, ami pártsemleges. Ezért még a kormányhívek, vagy a politikával egyáltalán nem foglalkozó emberek is felhördülnek és ellenállnak a nagy, szent akaratnak.

Ezért izmozik most megint ezen Semjén Zsolt és azért, mert nagyon kell az elterelés. Mivel megtapasztalták, hogy ebben a témában komoly társadalmi figyelem érhető el, előrántották a szőnyeg alól. Inkább felvállalják az iszapbirkózást az egész országgal, mintsem túl nagy figyelem összpontosuljon Rogán viselt dolgaira, a Mengyi ügyre és az ennek kapcsán felbukkanó vezető politikusokra.

Önmagában a migráns téma kezd kifulladni, mert egyszerűen a lakosság elsöprő többsége még életében nem látott élő menekültet, migránst, terroristát. Akit ezzel hergelni lehet, az már fel van hergelve, több vevő pedig nincs erre a dohos ócskaságra. A halálbüntetés-témát már ellőtte a kormány régebben, marad a vasárnapi boltzár, mint mindenkit megmozgató tényező. Politikai haszna önmagában nincs, gazdasági haszna még annyi sem, de feltétlenül megéri a kormánynak beleállni ebbe és magára vonni a társadalom figyelmét, minthogy a kormányhoz köthető korrupciós ügyekben kellene magyarázkodnia. Ameddig mi a hétvégi kifli beszerzésének ellehetetlenülésén háborgunk, addig el lehet dugni szem elől Rogán Antalt, Farkas Flóriánt, el lehet kenni Mészáros Lőrinc gazdagodásának igaz történetét, szőnyeg alá lehet lapátolni a Portik, Vizoviczki ügyet és el lehet sikálni a Mengyi Roland esettel kapcsolatba hozható, akár a kormány bukását okozó politikusok szerepét.

Semjén Zsolt nem tesz mást most sem, mint amit egy vadász szokott. Csalit rak ki, eltereli a vad figyelmét, hogy aztán egyetlen lövéssel leteríthesse. Ez a terv. Az már más kérdés, hogy nem mindig a vadász győz.

ITT OLVASHATÓ

KÉTSZER ANNYIAN UTÁLJÁK ORBÁNT, MINT AHÁNYAN IMÁDJÁK

INDEX HU
Szerző: Dull Szabolcs
2016.08.19.


Új módszerrel méri és mutatja be a politikusok népszerűségét a Republikon Intézet. A kutatócég azt is méri és közli ezentúl, hogy egy politikusnak mekkora az elutasítottsága, mekkora az ellentábora. A mostani kutatásukból kiderült, hogy a baloldali politikusok közül Szél Bernadett és Kunhalmi Ágnes a legnépszerűbb, és nekik alacsony az elutasítottságuk.

Orbánt sokan nagyon kedvelik, de még többen utálják.
          
A politikusok népszerűségét mérni nehéz, és különböző kérdezéstechnikákkal, illetve módszertani húzásokkal alapvetően át lehet rajzolni egy rangsort. Ez derült ki a Republikon Intézet most publikált kutatásából, ahol 18 magyar politikus népszerűségét vizsgálták, és nem is kell mondani, más-más kérdésekre egészen különböző listák születtek. 
  • Ha arra kérdeztek rá például, hogy kit látnának az emberek szívesen döntéshozói pozícióban, az első két helyen Áder János és Orbán Viktor szerepel; őket három baloldali politikus, az LMP-s Szél Bernadett, az MSZP-s Kunhalmi Ágnes és a PM-es Karácsony Gergely követi. 
  • Ha a kérdés arra vonatkozik, kiket kedvelnek a választók: Áder, Szél és Kunhalmi végez a dobogón. Orbán itt csak az ötödik.
  • Ugyanakkor ha az a kérdés, kit nem kedvelnek kifejezetten, Gyurcsány Ferenc és Rogán Antal után Orbán Viktor itt is az élmezőnyben van, ő a harmadik...

A teljes kutatást itt lehet végigböngészni.

SZENT ISTVÁN AZ IDÉN SEM ÜZENT SEMMIT

MOST & ITT BLOG
Szerző: Föld S. Péter
2016.08.19.


Remélem, még időben szólok, mielőtt még valamelyik politikusnak látszó illető szokás szerint Szent István üzenetéről hadoválna az ünnepen. Hogy mit üzent az államalapító király nekünk, magyaroknak.

...István király nem üzent nekünk semmit. Intelmeket intézett a fiához, Imre herceghez. Ezen intelmek közül a következőt szokták a leggyakrabban idézni: „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsa,  és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak."

Nekünk, mostani magyaroknak azonban nem üzent semmit. Azt csak a politikusok találták ki, hogy a régiekkel üzentetnek, mert tudják, nekik, maiaknak, már nem hisz senki. Ezért kell a régiekhez fordulni. Ők már úgysem tudnak tiltakozni.

Az egészet úgy kell elképzelni, hogy közeleg az ünnep, már csak néhány hét van hátra, szorít az idő. A politikus, akinek beszédet kell mondania, magához rendeli szövegírói csapatának a vezetőjét, és nekiszegezi a kérdést:

- Baszkikám, akkor most idén mi lesz az üzenet? Van már valami ötleted?

Ötlet mindig van, ezért kapja a szövegíró és csapata a fizetését.
Így aztán március 15-én a márciusi ifjak üzennek nekünk, október 23-án az 56-os pesti srácok, augusztus 20-án pedig Szent István.

Korábban az alkotmány, vagy az új kenyér üzent augusztus 20-án.

Nehéz lehet évente háromszor üzenetet hozni a népnek a régiektől. Letudni az ünnepet, kipipálni, mint egy feladatot.

Utoljára Kossuth Lajos üzent, de ő sem az utókornak, hanem akkor élő tehetős honfitársainak. Azt üzente nekik, hogy elfogyott a regimentje. Konkrét kérés volt ebben a mondatban: adjatok pénzt, paripát, fegyvert, különben mindnyájunknak el kell menni.

Szent István nem üzent nekünk semmit. Ha tudta volna, hogy lehet üzenni, és lett volna fogalma arról, milyen lesz ez a mostani szép új világ, akkor, mint törvényeket tisztelő ember, ilyeneket üzent volna: Ne vásároljunk lopott útlevéllel fantomcégeket! Ne nyúljuk le az Európai Uniótól kapott pénzeket! Ne uszítsunk a menekültek ellen! Gyárfás Tamás legközelebb ne vágjon fancsali képet, ha Hosszú Katinka olimpiai bajnok lesz!

Ilyeneket üzennének a régiek. Szent István, a márciusi ifjak, az 56-os pesti srácok. Ülnének egy pohár jófajta rozé mellett, és a térdüket csapkodnák a röhögéstől, hogy mi milyen hülyék vagyunk.

MI A BAJ A HAVERI KAPITALIZMUSSAL?

INDEX - PÉNZ BESZÉL BLOG
Szerző: Jancsics Dávid
2016.08.19.


Szinte már naponta jelennek meg cikkek arról, hogy kormányzati vezetők gyerekei, testvérei, unokatestvérei, iskola-, edzés-, és feltalálótársai milliárdos állami megrendelésekhez jutnak, szokatlanul kedvező hitelt kapnak, jól fizető pozíciókba kerülnek vagy jóval piaci ár alatt lakást vehetnek.

Ebben a különösebben nem is nagyon titkolt haveri kapitalizmusban irdatlan mennyiségű adóforint „veszíti el közpénz jellegét” és alakul át magánvagyonná. Bár pontos összeget lehetetlen mondani, egy nemrég megjelent tanulmány az összes 2009 és 2012 közötti állami szerződés 50-60 százalékra becsülte a “haverok” által kézben tartott piacot.

Az elmúlt évek korrupciós központosításának eredményeként ez az arány szinte biztos, hogy tovább nőtt. A kormányzati kommunikáció szerint azonban ez így van rendjén, hiszen ami a szemünk előtt zajlik, Lánczi András szavaival élve, “a Fidesz legfőbb politikája”, az valójában nem korrupció, hanem az új nemzeti tőkés réteg megteremtése. 
A közpénzek haveri szétosztásának két jól elkülönülő mintázata van. Egyrészt a kormányhoz kapcsolt oligarchák monopol piaci helyzetének további erősítése figyelhető meg, másrészt országos szintű klientúraépítés zajlik, azaz a „politikai családhoz” hűséges kisemberek, vidéki polgármesterek, jegyzők, középhivatalnokok és egyéb fegyverhordozók, valamint családjuk megjutalmazása néhány trafikkal, némi szántóval vagy egyéb állami megrendeléssel.

Természetes emberi reakció, hogy családtagjainkat, barátainkat előnyben részesítjük idegenekkel szemben. Akkor mégis mi a probléma a haverok, rokonok helyzetbe hozásával?

ITT OLVASHATÓ

10 IDÉZET, AMELYEKÉRT BAYER KÜLÖN-KÜLÖN IS MEGÉRDEMELTE VOLNA A LOVAGKERESZTET

B1 BLOG - A BLOGOLÁS ITT KEZDŐDIK
Szerző: nickgrabowszki
2016.08.18.


Magyarország kormánya kitüntetett egy neonyilas, rasszista, uszító futóbolondot, aki - többek között - a balliberális zsidók tűrhetetlen viselkedéséről közölt sorozatot, közben meg az arab, afrikai és cigány állatokról ír.

Íme 10 idézet, amely önmagában is megért volna egy (nyilas-, horog-) lovagkeresztet:

ITT OLVASHATÓ

POLT PÉTER KIEMELKEDŐ SIKERE

B1 - A BLOGOLÁS ITT KEZDŐDIK
Szerző: ashwood
2016.08.19.


Mengyi Roland mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló ügyészségi indítvány „a korrupció elleni harc kiemelkedő sikere”.

Ízlelgessük kicsit
a legfőbb ügyészség közleményének állítását.

A korrupció elleni harc kiemelkedő sikere.

Forgassuk meg szájunkban, szürcsöljük, öblögessünk vele, keressük benne a strukturált avarízt, a markáns savgerincet, a kerekded taninokat, a gyümölcsös lecsengést.

Aztán köpjük ki.

Lenyelése semmiképp nem javallott. Már egyszeri fogyasztása is súlyos mellékhatásokat eredményezhet – idegi alapon szíves–cukros –, tartós fogyasztás esetén visszafordíthatatlan agykárosodással kell számolni. Túladagolásnál agyhalállal, vagy – ami tán még rosszabb – Fidesz-szavazóvá változás is előfordulhat.

Mert miben is áll e „kiemelkedő siker”?
Először is abban, hogy a nyomozók tétlenül nézték végig, amint Mengyi átveszi egy szatyorban a neki járó, 5 millió forintos alkotmányos költséget a pályázóktól.
A siker talán csak akkor lett volna még „kiemelkedőbb”, ha ahelyt kattan is a bilincs – tetten érés esetén ugyanis még a méltóságos képviselő urat sem védi a mentelmi jog. Nem úgy a narancsos párttagkönyv – a rendőrök főnökei hogy, s hogy nem,

nem engedélyezték a rajtaütést.

Talán az is kurblizott volna egyet a sikerfaktoron, ha a megbundázott pályázatot hagyták volna tovább futni, így esetleg azt a kiterjedt céghálót is felderíthették volna, ahol az uniós támogatás 90 százalékát akarták narancslévé változtatni. Bár ez bizonyára igen fárasztó nyomozati cselekmények folyamatba tételét vonta volna maga után, így aztán jobb is ezzel nem bíbelődni.

Ahogy azzal sem, ki volt az a cukipofa, aki – amúgy haverilag –
megsúgta Mengyinek, hogy nyomozati cselekmények látókörébe talált kerülni kicsiny kompániájával egyetemben...
 

BAYERT KITÜNTETNI MINDENNEK AZ ALJA

BERKECZ BALÁZS BLOGJA
Szerző: Berkecz Balázs
2016.08.19.


A Fidesz Mekk Eleke, Lázár János kitüntette a Fidesz udvari bolondját, az ostoba, gyűlöletgyáros Bayer Zsoltot egy olyan állami kitüntetéssel, amelyet normális esetben az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére adnak, pedig Bayert egy gyűlöletkeltő és kirekesztő cikk miatt

még a fideszes médiatanács is megbüntette. Ez már mindennek az alja. 

Az Orbán-kormány újabb határt lépett át azzal, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény alapján a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgáló elismerést, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést egy olyan méltatlan személynek adta, mint Bayer Zsolt.

Bayer Zsolt alpári stílusú, gyűlöletkeltő és kirekesztő írásai még a fideszes hátterű médiatanácsnál is kiverték a biztosítékot, amikor egy az iszlám követőit és a 14 évesnél idősebb migránsokat potenciális gyilkosoknak tituláló cikke miatt állampolgári bejelentésre indított hatósági eljárásban 250 ezer forint bírság megfizetésére, az internetes tartalom haladéktalan eltávolítására, a jogsértés elkövetéséről szóló közlemény közzétételére kötelezte a Magyar Hírlap című újságot...

ITT OLVASHATÓ

AZ ELLENZÉK CSÖNDJE ÖLI MEG A NÉPSZAVAZÁST

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.08.19.


... A kormány forgatókönyve nagyon egyszerű: ha elmegy a jogosultak legalább fele szavazni, akkor nagyjából biztosra vehető, hogy nemcsak érvényes, de eredményes is lesz a népszavazás, hiszen a "nem"-ek olyan nyilvánvaló többségben vannak a társadalomban -- köszönhetően a sok tízmilliárdot felemésztő orbánista propagandának, amely a népünk alapvető ösztöneit értelemmel ellensúlyozhatatlan módon feltüzelte. Na és persze annak a kormányzatnak a képviselője papol demokráciáról, amelyik a nyugatra szakadt magyarok szavazati jogát praktikusan megvonta, mert a gyakorlását más magyarokéval szemben összemérhetetlenül megnehezítette. Nem arról van tehát szó, hogy ennek a népnek a közössége alkalmat kapott volna arra, hogy megvitassa a bevándorlás és az EU-s tagságunkból következő olykor nehéz döntések ügyét -- ez volna ugyanis a valamire való demokrácia --, hanem ellenkezőleg: a demokráciáról papoló kormány egyfelől agymosásnak veti alá -- közpénzen! -- a médiájának csaknem egyoldalúan kiszolgáltatott magyarokat, másrészt megtagadja a szavazás lehetőségét azoktól, akikről feltételezhető, hogy mást is hallanak a (nagy-britanniai, németországi stb.) sajtóban, mint a hazai magyarok idegen nyelven nem olvasó nagy része.

A kormány forgatókönyvének legnagyobb ellenfele ilyen körülmények között nem az ellenzék aktivitása, hanem az ellenzék csöndje. Ebbe a félelembe illeszkedik az ellenzéket folyamatosan provokáló kormányzati és fideszes hangnem. A részvétel legnagyobb ellensége ugyanis a másik tábor önmegadása; az, hogy ha nem "harcolnak", nem lesz kit legyőzni a "csatában", nem lesz lehetőség Soros, Brüsszel és az ellenzék magyarellenes összefogásának demonstrálására stb., és ez esetben -- kellő háborús hangulat híján -- a kormányoldali szavazók is kisebb létszámban mennek el, és adott esetben beáll az érvénytelenség...

ITT OLVASHATÓ

SÚLYOS ÁRAT KELL FIZETNI...

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: F. Balogh Gézáné
2016.08.19.


Volna néhány ötletem arra, hogyan lehetne a plakátok számát orbáni stílusban kibővíteni. Íme: "Tudta-e hogy amióta Orbán a saját homokozójának tekinti az országot, stadion és kisvasút építőset játszik, azóta hányan nyomorodtak és haltak meg a kórházi várólisták miatt?" Vagy egy másik: "Tudta-e, hogy a világháború alatt a dél-vidéki úgynevezett "hideg napokban" történt ember- és népellenes gyilkosságok miatt Magyarország súlyos árat fizetett?" Volna egy harmadik javaslatom is:

"Tudja-e, hogy jelenleg a szerb, horvát határon most is hasonló a helyzet, ha népirtás nem történik is, csak apró kegyetlenkedések a menekültekkel szemben?"
Végül lehetne egy negyedik plakátot is gyártani mondjuk ezzel a szöveggel: "Tudja-e, hogy valakik, valamikor ezért majd felelősségre vonhatnak minket?" Miért mondom mindezt? Érdemes volna végig gondolni, mielőtt a népet hülyítő, manipulatív népszavazási kérdésekre válaszolunk, olyan ügyekben foglalunk értelmetlenül állást, amiben nem kellene, hogy vezérek, miniszterek jönnek-mennek - de mi maradunk!
 

REMÉNY AZ ÉLETRE 4. - MAMI - MEGTÉRÉS - CSALÓDÁSOK

OFOE BLOG
Szerző: H. R.
2016.08. 17.


A nevelőotthonban a nevelő és a diák közötti kapcsolat sokszor elmélyülhet, és gyakran a diák intézményből való kikerülése után sem szűnik meg. Nekem is volt „jelöltem”, akiről azt gondoltam, hogy a mi kapcsolatunk ilyen lesz. Ez a hölgy az irodalom tanárom, és egyben osztályfőnököm volt, aki mindig kedves volt velem, támogatott, számíthattam rá. Épp ezért érintett mélyen, amikor csalódnom kellett benne, többször is. 
 
Nem gondoltam volna, hogy van ilyen felelőtlen ember, bár lehet, hogy egyszerűen csak magasról tett mindenre. Az volt számára a lényeg, hogy ő jól érezze magát. Néha elmentünk moziba az osztállyal, és az egyik ilyen alkalommal, míg ültünk a teremben a filmre várva, látom, hogy a kísérő tanárral csókolózik. Néztem hülyén, hogy ez most mi. Egy világ omlott össze bennem. Tudtam ugyanis, hogy mindkettőjüknek van párja, emiatt sem értettem igazán a dolgot. A mozi után rákérdeztem, hogy vajon jól láttam-e, amit láttam. (Nem mintha közöm lett volna hozzá, de nekem ez csalódás volt.) Természetesen tagadott mindent. Ez még inkább rosszul esett. A későbbiekben nyilvánvaló lett mások számára is a titkos kapcsolat, többször lebuktak.

Ez a hölgy egy jutalomtábor alkalmával, reggelente úgy ébresztett minket, hogy fölül egy póló volt rajta, alul pedig csak egy bugyi. Kívánatos volt, mit ne mondjak! Fiatalok voltunk, , akkor nem zavart minket sőt élveztük ezt a látványt. De így utólag visszagondolva nem tartom jó ötletnek, hogy egy tanár így menjen a gyerekek közé. Kíváncsi lennék, mi volt ennek az oka. Más nevelőkkel előfordult, hogy érzelmi kapcsolatba kerültek diákokkal, ami olykor „elfajult”.

Akadt azért olyan felnőtt is, akivel a mai napig kapcsolatban állok, és igen nagy hatással volt életem akkori és későbbi szakaszára. Szeretnék most róla írni egy kicsit. Mikor engedélyt kértem tőle, hogy megemlíthessem írásomban, annyit kért, írjak róla 180 oldalt. Sajnos ezt nem ígérhettem meg, bármennyire is megérdemelné. Ő egy „angyal”, aki szárnyak nélkül létezik ebben a világban, és remélem, teszi ezt még sokáig, nagyon sokáig. Ő Mami (ez a beceneve), aki 12 éves korom körül érkezett az otthonba, takarítónőként. Első pillanattól kezdve rokonszenves volt nekem, mindig kedves, és végtelenül türelmes volt. Komolyabban ott kezdődött a barátságunk, amikor elé álltam, és bevallottam neki, hogy mit is érzek iránta. Csak mosolygott a vallomásomon, és gyengéden „visszautasított”. Sokat beszélgettünk, és megtudtam, hogy hisz Istenben...

ITT OLVASHATÓ

A MEGVALÓSULT ÁLOM

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2016.08.19.


Indonézia azért nem az az átlagos célország, legalábbis ami a magyarokat illeti, úgyhogy a mai poszt izgalmas lesz, hiszen úgy tekinthetünk be az ottani mindennapokba, hogy közben egy vállalkozás indításának, némi ügyintézésnek a részesei is lehetünk Indani jóvoltából (aki korábban is írt már onnan, az akkori posztot itt olvashatjátok el). Lássuk tehát, milyen is Indonézia, némi bürokráciával, és bizonyos élethelyzetekben a magyarhoz meghökkentően hasonló fordulatokkal...

ITT OLVASHATÓ

A KERESZTAPA LOVAGJA

GÉPNARANCS - BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gusztos István
2016.08.18.
 
 
Az igazi érdemet a NÜK előbb-utóbb elismeri! Sokat kellett Bayer Zsoltnak várnia, de megérte: a Keresztapa lovagja lett. Jót vihognak majd együtt...
 
Ugyan Lázár János adta át a kitüntetést – ha jól értem, Balog Zoltán nevében –, de azt persze valamennyien tudjuk, hogy Bayer Zsolt magának a Keresztapának lett a lovagja. Van abban persze valami bántó, hogy ugyanezt a kitüntetést még 42-en kapták meg, ráadásul például a Fidesz honlapján meg sem említik, hogy az 5-ös számú tagkönyv tulajdonosa, a Keresztapa puszipajtása is köztük volt! Ám minden rossz érzést elmulasztottak Lázár János szavai, mert azok minden kétséget kizáróan elsősorban Bayer Zsoltról szóltak, őt méltatták!
 
Csak a kétségbevonhatatlan teljesítmény az, ami a nemzeti büszkeség aranyfedezetét biztosítja – jelentette ki Lázár János csütörtökön Budapesten, amikor a Pesti Vigadó épületében állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át augusztus 20. alkalmából. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt: a hőzöngő nacionalizmust a teljesítmény különbözteti meg az egészséges nemzeti büszkeségtől. Megjegyezte, „legkiválóbb honfitársaink egyéni teljesítménye végül közösségi élménnyé válik” és a legitim nemzeti büszkeség része, forrása lesz, legyen szó akár a nagyközönség által is látható eredményről, akár a hétköznapok csendes kiválóságáról.
 
Ha úgy olvasom vagy hallom ezeket a mondatokat, hogy nem tudom, ki mondta, hol mondta, mire föl mondta, akkor is azonnal kitalálom, hogy Bayer Zsolt méltatásáról van szó! Senkihez sem illenek annyira ezek a méltató szavak, mint éppen hozzá – és ezt Orgovány-szerte mindenki tudja!
*
Nincs semmi baj – pontosabban nem az a baj, hogy Bayer Zsoltnak a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adományozták. Hiszen az ilyen típusú kitüntetéseket minden kormány idején régi harcosoknak és közönséges seggnyalóknak is szokás adni – igaz, olyan rezsim régen nem volt ebben az országban, amely Szaniszlókat, Szentmihályi Szabó Pétereket, Bayer Zsoltokat, hasonlókat ölelne a keblére; Balog Zoltán éppen a napokban támogatta meg 4,5 millióval a különböző mozgalmak régi harcosáról készülő emlékkönyvet
 
Mondom: nem az a baj, hogy Bayer lovag lett: amilyen a Keresztapa, olyan a lovagja. S ahol Orbán, Lázár, Balog és hasonlók osztogathatnak kitüntetéseket, ott ez természetes...
 

KENYÉR, ÖNTUDAT, LÓMAIAK, MEG AZ A ROHADT SKYNET

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: rezeda
2016.08.18.


Ha valamely népi-nemzeti buli közelít a naptárban, mint most épp a kenyér, az alkotmány, az álomalapító vagy a kisnyúl legendája, akkor országunk szellemi irányítói ellenállhatatlan kényszereket éreznek, hogy kiváltképp okosak legyenek. Egyébként azok ők minduntalan, ilyen alkalmakkor azonban ünnepi köntösbe is öltöztetik a mondandót, amitől az egyszerre szakrális lüktetést kap.

Mint most Lázár vezérminiszternél. Bár őnála a nívót az év egész folyása alatt tapasztalhatni, ezúttal azonban egyedül maradt a kényszeres delirálásban, mert országunk első embere olimpianézőben van épp, amely megterhelő feladatot kommentálta is közösségi oldalán az alábbi felkiáltással, valamely nyalakodó munkás szíves segítségével, és ez így föstött: „A macska rúgja meg!” Ezt üzente a nemzetnek.

Ilyen okok miatt mondja Lázár, amit mond. A főnök épp melegebb éghajlatra költözött, kifakadása viszont vetekszik Gyurcsány „lárifári miniszterelnök úr” című örökzöldjével. Ez az infantilis duma viszont Jánost nem vigasztalja az eemútt nyóócbóó’, mert mégis csak magára maradt a záporozó srapnelek között. Nagyjaink viszont éles helyzetben erős késztetéseket éreznek arra, hogy hülyeségeket beszéljenek, kivétel nincsen.

Kitetszik, hogy meggondolatlan mondatok hagyják el az ő szájukat, János most épp öntudatra ébredéssel jelentkezett be a színpadra, amikor fölriadásokról szőtt omló álmokat, és arról ábrándolt, hogy egy nép öntudatra ébredésével, felnőtté válásával óhatatlanul együtt jár a nemzeti büszkeség érzése, ennek az érzésnek az erősödése, és ez nem nacionalizmus, hanem erős önazonosságtudat, ami a szabadság velejárója és egyik megnyilvánulása.

Mindabba azért ne merüljünk alá, hogy mindez mi a francért nagy baromság. Abba ellenben érdemes belégondolnunk, hogy ezt az öntudatra ébredést a házi mozigépész, Endrjú egyik alkotása mutatta be az országos cimbora, Arnold hathatós közreműködése által, aki még lovaspartis szülinapi bulikon is jelen volt, miközben mindahányan elfeledkeztek arról, hogy az ő öntudatra ébredése öl, butít és nyomorba dönt. Mert ő a Terminátor, a gonosz. Vagy nem. Ahogy Endrjú akarhatja...

ITT OLVASHATÓ

HALSZAGÚ MAGYARORSZÁG PUHAPÖCS GENERÁCIÓJA

VARÁNUSZ BLOG
Szerző: HaFr
2016.08.18.


Magyarország halszagú - éneklik a legújabb ner himnuszban, de amúgy szabadok vagyunk mert kivívták ezt nekünk.

Márhogy szabadon írhatja elő a Főni, nekünk itt mit szabad és mit nem szabad. Egy pártfunkci feleségének és segítőjének kopaszok segítségével szabad megakadályozni egy népszavazási kezdeményezést, arcon fosva ezzel az állítólagos szabad jogállamot, amire oly büszkének teccünk lenni.

A térfigyelők által jól dokumentált esetet szabad bármiféle következmény nélkül hagyni, nekünk pedig szabad ezt eltűrni.

Mi pedig eltűrjük, azt is, ha ezért puhapöcs generációnak hívnak minket.

Magyarország halszagú, hányatsz és mész.

A szakképzett munkaerővel együtt Európába. Mert te még tényleg szabadon tanultál, nem voltak ezek a szabadságnak beállított keretvágások, korrupciólájkoló Lánczi rektorok, élethosszig tartó szakmunkás létre kárhoztató, röghöz kötő oktatási reformok. De ma ez a szabadság, amit megdanolnak kampánydalocskában, hogy méltón emlékezzünk.

Mert "mindenki érezze azt, amit érezni KELL".

ITT OLVASHATÓ