2022. február 25., péntek

AZ OROSZ CSAPATOK MÁR KIJEVBEN VANNAK | RENDKÍVÜLI ADÁS AZ UKRÁN HÁBORÚRÓL

PARTIZÁN
Szerző: Partizán
2022.02.25.Újabb rendkívüli adásban mutatjuk be az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeit. Stábunk élőben jelentkezik az ukrán-magyar határ mellől, majd érkezik a stúdióba a Honvédelmi Bizottság ülését követően Vadai Ágnes, országgyűlési képviselő, akit a magyar kormány várható intézkedéseiről kérdezünk. Ezt követően exklúzív, egy órás interjút ad a Partizánnak Sz. Bíró Zoltán történész, a posztszovjet térség szakértője, akivel nem csak a jelenlegi válságot, de a régiós politika évtizedes történelmét, legfontosabb társadalmi vonatkozásait is elemezzük majd. Az ukrán politikai kontextusról és a kárpátaljai magyarságot érintő kérdésekről Gazda Albert, 444.hu a újságírója fog beszélni, végül pedig a krízis világgazdasági szintű tétjeit Bucsky Péter, a G7 újságírója elemzi majd a Partizán stúdiójában. Vendégeink: - Vadai Ágnes, országgyűlési képviselő - Sz. Bíró Zoltán, történész - Gazda Albert, újságíró, 444.hu - Bucsky Péter, újságíró, G7.hu

SÉRÜLÉKENY AZ OROSZ GAZDASÁG, DE CSAK A FÖLDGÁZ BOJKOTTJÁVAL LEHETNE FÖLDRE KÉNYSZERÍTENI

G7.HU
Szerző: BUCSKY PÉTER
2022.02.25.


Bár a jelek szerint ez még nem ma lesz, de végső soron Ukrajna lerohanása miatt Oroszország olyan szankciókkal szembesülhet, amilyeneket még nem igazán láttunk egy nagyhatalommal szemben. Hogy a kereskedelmi korlátozások mit jelentenek egy ország fejlődési lehetőségei számára, azt leginkább Észak-Korea kapcsán lehet ismerni: az országot teljesen kizárták a modern gazdaságfejlődésből, gyakoriak az éhínségek.

Oroszország területe messze a legnagyobb a világon, de 144 milliós lakossága ehhez képest nem igazán jelentős. Bár a világ legfontosabb gabonaexportőrei közé tartozik, de számottevő élelmiszerimportőr is az elmaradott feldolgozóipara miatt. Gazdasági visszaesés esetén így az alapvető élelmiszerek beszerzése is kihívást okozhat. (Igaz, a Krím 2014-es elcsatolása után bevezetett uniós szankciók nyomán már kénytelenek voltak az oroszok fejleszteni a feldolgozóiparukat, így enyhült a függés.)

Oroszországot sokan nagy és jelentős gazdaságnak gondolják, de valójában a közepesen fejlett gazdaságok szegényebb feléhez tartozik. Míg a 2010-es évek elején a magyarországihoz hasonló volt az egy főre jutó nemzeti jövedelem, addig ma másfélszer nagyobb a magyar. Oroszország 2013 óta gazdasági visszaesést mutat dollárban számolva, az egy főre eső GDP a harmadával csökkent.

Az ukrán gazdaság még rosszabbul teljesített az elmúlt évtizedekben, de pont az utóbbi években sikerült növekedési pályára állnia. Ez egy elég világos mutatója annak, miért is nem szimpatikus az ukrán lakosságnak a putyini út: az nem a fejlődés, hanem az elmaradás irányába vezet...

AZÉRT MOST NEM ÁRTANA AZ ELLENZÉK SZAKÉRTŐI VAGY „BESZÉLŐ FEJEI” KÖZÜL VALAKINEK ARRÓL IS SZÓLNIA, HOGY MIT JELENT A PUTYINI POLITIKÁBAN AZ ORTODOXIA, A RETTENETESEN MEGERŐSÖDÖTT PRAVOSZLÁV HÁTTÉR

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.02.25.


Azért most nem ártana az ellenzék szakértői vagy „beszélő fejei” közül valakinek arról is szólnia, hogy mit jelent a putyini politikában az ortodoxia, a rettenetesen megerősödött pravoszláv háttér. Vajon miért hivatkozik rendszeresen Putyin az orosz ortodox egyházra, s hatalomra jutását követően, 2000 után, a kommunista-ateista birodalom romjain miért építette fel újra az orosz ortodoxiát mint masszív politikai-geopolitikai tényezőt. S mindezzel párhuzamosan miért és hogyan lett az egykori KGB-s tisztből a hagyományos pravoszláv erkölcsök legnagyobb védelmezője, a homoszexualitás elleni harc marsallja, a válás büntetője, a hagyományos családmodell harcias támogatója.

Jó lenne, ha a hazai vallási szakértők és valláspolitikusok – kivált ebben a helyzetben, s nem mellesleg egy hónappal a választás előtt – rezonálnának végre a fenti kérdésekre is, s nem csak az egyházak leendő támogatásáról fejtenék ki sosem hallott és parádésan újszerű gondolataikat.

Üdvös lenne épp most rámutatni arra, hogy a tradicionális, ám a Szovjetunió szétesésével megrendült, majd Putyinnal újra megerősödő orosz nacionalizmus és birodalmi tudat milyen támaszt talál az orosz ortodox egyházban, s miként instrumentalizálja Putyin a pravoszláv egyházat. Mert a Nyugat, amiként a XIX. századi szlavofilek szemében, ma is a dekadencia, a romlottság, a primitivizmus, az erkölcstelenség bűnös helye, az, amely letért a krisztusi útról. A kereszténységét megtagadó világgal szemben Oroszország üdvtörténeti kötelezettsége „harmadik Rómaként” (negyedik Róma már nem lesz!) visszavezetni a bűnös és elfajzott világot Krisztus igaz útjára, amelyről a Nyugat, a római katolicizmus, s nyomában minden más vallási elfajzottság és rút eretnekség végzetesen letért: az Orosz Anyácskának transzcendens feladata, célja, hivatása és küldetése van, amelynek megvalósításához minden világi eszköz megengedett és támogatott, hiszen a transzcendens cél felülír minden e világit.

Putyin rendszeresen ott virít Kirill orosz pátriárka társaságában, s ismert az az önmagáról kiadatott naptár, amelyben a mezítelen mellkasú vagy épp egy jeges tó vízébe merülő, célba lövő, jégkorongozó, lovagló és bicikliző, vadászó és halászó, leopárdkölyköt és bolgár juhászkutyát ölelgető, a férfiasságtól duzzadó és a lágy érzelmektől elolvadó Putyin mellett a liturgikus ünnepségek is helyet kapnak: mindez „visszafogottan” drasztikus jelzése a putyini kozmikus év szakrális és szekuláris teljességének.

A putyini kereszténység pont olyan „őszinte” és „tiszta”, amilyen a fideszes kereszténység: puszta eszköz a legaljasabb és leggaládabb politikai célok igazolására és keresztülvitelére. Putyin a Krím bevételekor is jellemző módon a távoli múltba imaginált ködös ősi hagyományokra és vallási gyökerekre hivatkozott: „A Krímben minden a közös történelmünket és büszkeségünket zengi. Itt található az ősi Kherszonészosz, ahol I. Vlagyimir nagyfejedelem megkeresztelkedett. Az ortodoxia felvételének spirituális hőstette meghatározta az Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország népeit egységbe forrasztó kultúra, civilizáció és emberi értékek általános alapját.”

Az orosz ortodox egyház Putyin politikájának szolgálólánya. Noha 1686 óta az ukrán és az ortodox egyház a Moszkvai Patriarchátus fennhatósága alá tartozott, ám 2018. októberében az ukrajnai ortodox egyház státuszáról folytatott vita következtében az orosz ortodox egyház megszakította kapcsolatait a konstantinápolyi patriarkátussal: a döntést kiváltó ok az volt, hogy a konstantinápolyi patriarkátus elismerte az ukrán ortodox egyház autókefáliáját (autokefalosz = „saját fejű”, vagyis önálló – tudniillik az ortodox kereszténység nem fogadja el a közös Tanítóhivatalt, élén a pápával). A szétválás a maga szimbolikájában tovább erősítette Ukrajna valóságos és spirituális leválásának tényét Oroszországról.

Az orosz ortodoxiát felhasználó geopolitikai ideológia üzenete egyértelmű: a vallási köntösbe burkolt politikai szándék, annak vallási-transzcendens irányultsága miatt nem időhöz kötött, hanem örök, s Oroszország mindenkori uralkodójának kötelessége, hogy a szent cél beteljesedéséig vegye fel a harcot a bűnös világgal. A béke csak látszólagos, taktikai csupán, s legfeljebb újabb erőgyűjtésre szolgál. (Ilyen erőgyűjtés volt az, amikor a Nyugat kitörő lelkesedéssel köszöntötte Putyin cárt az elnöki trónon, benne látva a keleti demokrácia messiását. Ám míg a művelt világ vezetői tolongtak, hogy hódolatukat fejezzék ki Putyin cár előtt, minden galádságot elnézve neki, közben a ravasz KGB-s tiszt a régi rutinnal kihasználta a kedvező szélcsendet, hogy a legnagyobb titoktartás közepette kifejlessze és létrehozza a kiberháború teljes arzenálját, amelyben Oroszország ma az egyik legerősebb nagyhatalom.

Nincs új a nap alatt: a Fidesz is direkt politikai célokra használja a financiálisan teljesen kiszolgáltatott és ezért sok mindenre kapható egyházakat, csakhogy mindez emitt piti játékszer ahhoz képest, ami amott, Oroszországban történik.

AZ ILLIBERÁLIS FASISZTÁK TÉVEDÉSE, HOGY FELHASZNÁLHATJÁK AZ OROSZOKAT, MERT EZ FORDÍTVA VAN

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2022.02.25.


A Svejkre minden tekintetben kísértetiesen hasonlító nagy pávatáncos alaposan elszámolta magát az oroszokkal, amit előre lehetett tudni, és nagy sasszékkal menekül vissza a Nyugat, az EU és a NATO felé. Orbán azt gondolta, hogy az illiberális fasiszta világforradalom kocsijába befoghatja az oroszokat, és eszközként használhatja őket a nyugatellenes álnok politikájához, az oroszok pedig derűs támogatói lesznek az akaratának, és engedelmeskednek neki. Aki ismeri az oroszokat (és a magyaroknak volt idejük és alkalmuk megismerni őket), az tudja, hogy ez nem így működik.

Mivel az orosz maffia tökéletesen képezi le az oligarchikus orosz állam és az orosz titkosszolgálat mentalitását, már csak azért is, mert az orosz maffia elválaszthatalanul összefonódott ezekkel, az orosz maffia primitív módszereiből és mentalitásából tökéletesen prognosztizálható egy orosz politikus, az orosz állam, az orosz titkosszolgálat és az orosz hadsereg bármilyen lépése. Budapesten elég lett volna megkérdezni a magyar alvilág prominens vezetőit, hogyan cserkészik be az oroszok a partnereket, hogyan hajtják utána az uralmuk alá, veszik el mindenét és likvidálják a végén.

Ez az orosz módszer leírása. Orbán azt képzelte, hogy Putyin az ő nagy barátja lesz, aki segíti a háttérből, hogy gyengítse az EU-t és felerősítse az európai szélsőjobboldalt, majd átvegyék az EU-ban a hatalmat. Azt gondolta, hogy Putyin megelégszik ennyivel, és majd kiszámítható, megbízható szövetséges lesz, aki a háttérből ezt pénzzel is támogatja. Orbán összetéveszi az oroszokat az európai és az amerikai politikusokkal, államférfiakkal. Azt hiszi, hogy amit Putyin megígér, az úgyis lesz. Ezzel szemben a valóság az, hogy az oroszoknak egyetlen szavában sem lehet megbízni.

Orbán azt hitte, hogy milyen nagy ember ő, hogy használja az oroszokat, miközben az első perctől kezdve eszköznek tekintették és ők használták Orbánt. Orbán nincs tisztában az orosz birodalmi eszme múltjával, erejével, az orosz mentalitással. Elszámolta a nagyságrendeket, és most hirtelen beijedt, mert megértette, hogy a NATO és az EU nélkül az oroszok az “önmagát megvédeni képes” magyar hadseregét egy délelőtt megennék reggelire, és egy nap alatt elfoglalnák az országot úgy, hogy Hegyeshalomnál fékezniük kellene az orosz tankoknak.

Ahogy visszament Moszkvából Budapestre, abból egyértelműen látszik, hogy Putyin megígérte neki, hogy nem szállja meg Ukrajnát, vagy nem mondta meg neki hogy meg fogja tenni. Meglepte a pávatáncost, hogy egy nála ravaszabb, nagyobb zsivány bűnözővel áll szemben, aki nagyobb tétekben játszik és semmibe veszi őt. Neki Orbán egy hasznos hülye, akit akkor tapos el, amikor akar. Orbánnak nagy szerencséje, hogy a NATO-ból való kilépését megelőzte az orosz támadás. A hadseregfejlesztési tervei egyértelműen arra irányultak, hogy kilép a NATO-ból, ahol fogolynak érezte magát. Ha Magyarország nem lenne a NATO tagja, egy hónapon belül megszállnák Magyarországot az oroszok. Vagy meg sem állnának Ukrajna nyugati határánál és átlépnék Záhonynál a határt...

MÉG SOKBA KERÜLHET NEKÜNK AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ - TOVÁBB EMELKEDŐ OLAJÁRAT, MEGUGRÓ INFLÁCIÓT IS PROGNOSZTIZÁLNAK

AZ ÉN PÉNZEM
Szerző: Azénpénzem
2022.02.25.


A pénzügyi piacokat (is) alaposan megrázta az oroszok Ukrajna elleni támadása. Az Oroszország elleni szankciók akár a világgazdaságra is végzetesek lehetnek – állítják elemzők. Inflációs kockázatokat is látnak.

Érzékenyen reagáltak a nemzetközi piacok is tegnap arra, hogy az orosz hadsereg megindította – ahogy a Reuters megjegyezte – a második világháború óta a legnagyobb támadást, amelyet egy állam egy másik ellen intézett Európában. A bizonytalanság fokozódik, az ígért nyugati szankciók pedig a világ többi részét is sújthatják.

A tegnapi orosz támadás hírére a főbb európai tőzsdeindexek közel 4 százalékkal zuhantak (FTSE 3,86 százalék; DAX 3,89 százalék; CAC40 -3,83 százalék; EuroStox -3,6 százalék). Kisebb mértékben estek az amerikai indexek is, majd korrekció után a Dow Jones Ipari index 0,28 százalékkal, a NASDAQ 100 3,44 százalékkal magasabban zárt, mint szerdán. A magyar tőzsdét erőteljesebben megviselték az események, a BUX index 4 659,8 pontot, 9,76 százalékot vesztett értékéből. Az OTP 14,69 százalékos zuhanás után rég nem látott mélységben, 13010 forinton zárt. A Mol 7,22 százalékos eséssel 2340 forinton, a Richter -6,75 százalékkal lejjebb 7250 forinton fejezte be a napot...

MILYEN HATÁSSAL LESZ ORBÁN KAMPÁNYÁRA AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ?

24.HU / HÁROM HARMAD PODCAST
Szerzők: BITA DÁNIEL, NAGY GERGELY MIKLÓS, PETŐ PÉTER
2022.02.25.


A háború mint válság automatikusan a hatalmon lévő politikust erősíti? Okoz-e dilemmát a Fidesz-szavazók között a miniszterelnök Putyinhoz való viszonya? Hogyan illeszkedik a Fidesz politikájába az ukrán menekültek befogadása? Van-e még nyugaton politikai fantázia? Egyebek mellett ezek a kérdések kerültek szóba a Háromharmadban, amelyben ezúttal Bita Dániel, Nagy Gergely Miklós és Pető Péter beszélgetett.

HÁZKUTATÁS IVÁNYI GÁBORÉKNÁL ÉS A ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN - AZ ÁTLÁTSZÓ HETI LAPSZEMLÉJE

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: ERDÉLYI KATALIN
2022.02.25.


Hvg.hu: NAV-osok szálltak ki Iványi Gáborékhoz, költségvetési csalás miatt nyomoznak

Az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai központjában 30 NAV-os jelent meg hétfő reggel házkutatási paranccsal. Mint kiderült, költségvetési csalásra gyanakodnak. Iványi Gábor szerint ez a régi történet új felvonása lehet: valóban van elmaradásuk a NAV felé, de mint sokszor elmondta, ezt nagyon szívesen kifizetnék, ha végre a magyar állami is kifizetné azt a több milliárd forintot nekik, ami a jog szerint jár – szerinte ez mintegy 12 milliárd forint körüli összeg.

Telex: Házkutatás zajlik a zuglói önkormányzatnál, Horváth Csaba polgármester otthonába is kivonult az ügyészség

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki épp ebben a körzetben indul a választásokon, azt írja: „Sajnos hallottam olyan információkat, amelyek arra utaltak, hogy ez be fog következni, mivel a SYS IT Services Kft-t érintő nyomozásnak lehetnek ellenzéki önkormányzatokat érintő szálai”. Később Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére tett indítványt Polt Péter legfőbb ügyész a befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként – közölte az ügyészség.

444: A kormány a „covidos” mailcímeken keresztül vádolja az ellenzéket azzal, hogy katonákat küldene Ukrajnába

A Kormányzati Tájékoztatási Központ által kiküldött szöveg a következő: Magyarország közvetlen szomszédságában sajnos a legrosszabb forgatókönyv következett be: egy háború, amelyet még a legnagyobb országok diplomáciai erőfeszítései sem tudtak megakadályozni. Ebben a helyzetben az a legfontosabb, hogy a magyar emberek biztonságát garantáljuk. Aggódunk Ukrajnáért, kiállunk Ukrajna területi integritása mellett, de a háború nem megoldás. Alapvető érdekünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusból. Éppen ezért felelőtlennek tartjuk, és nem támogatjuk azt az ellenzéki álláspontot, hogy Magyarország katonákat és fegyvereket küldjön Ukrajna területére. Nem fogunk támogatni olyan javaslatokat sem, amelyek hazánk gázellátását és a rezsicsökkentést veszélyeztetik.

Mfor: Új céggel indították az évet Mészáros Lőrinc gyerekei

Mészáros Lőrinc gyerekei nem tétlenkedtek az új év kezdetén, hiszen alig telt el három nap az új évből, rögtön egy új céggel bővítették a céghálójukat. A tulajdonukban lévő Fejér-B.Á.L. Zrt. ugyanis 2022. január 3-án tulajdonosa lett a szegedi Sz-Plast Ablak Kft.-nek. Az új szerzeménynek köszönhetően akár szintetikus kaucsukot is gyárthatnak a felcsúti milliárdos gyerekei, amit az egyik leggyorsabban terjedő szigetelőanyagnak tartanak a szakemberek.

24.hu: Már nyomozzák, ki lehet Tóni, Barbara és Ádám – Hadházy feljelentése után

Kiderülhet, ki az a Tóni, Barbara és Ádám, akikkel Schadl György, a bírósági végrehajtók elnöke találkozott, hogy egy nagy, 35 évre, de legalább 10-20 évre szóló üzletről egyeztessen. Hadházy Ákos a Facebookon közölte: a Központi Nyomozó Főügyészség arról tájékoztatta, hogy vizsgálják, ki lehet az a három, keresztnéven emlegetett személy, akikkel a november óta börtönben ülő Schadl tárgyalt.

PUTYIN UKRÁN PUCCSOT KÖVETEL, ZELENSZKIJ AZT MONDTA, VADÁSZNAK RÁ

444.HU
Szerző: 444.hu
2022.02.25.


- Putyin szerint Ukrajnát drogos neonácik bandája uralja, akik az ukrán katonák gyermekeit és feleségeit használják élő pajzsnak. Nem csoda, hogy Zelenszkij attól tart, az életére törnek

- Az ukrán kormány automata fegyvereket oszt, és arra kéri a lakosságot, készítsenek Molotov-koktélokat

- Az oroszok péntek hajnaltól újult erővel lövik Kijevet és más ukrán városokat

- Herszon mellett elfoglalták a Dnyepr hídját, körbezárhatják a várost.

- Az ukrán vezetés szerint a következő három napban eldől, hogy képesek lesznek-e visszaverni az orosz agressziót...

MENEKÜLNEK A KIJEVIEK, NAPOKON BELÜL OROSZ KÉZRE KERÜLHET AZ UKRÁN FŐVÁROS

SZABAD EURÓPA
Szerző: Szabad Európa
2022.02.25.


Összegzés


- Az eddigi legfontosabb információk Ukrajna orosz megszállásáról:

- Az első rakétatámadások után az orosz csapatok három oldalról lépték át az ukrán határt csütörtökön: keletről, északon Belaruszon át és a déli szakadár területek felől.

- Az orosz erők egy nap alatt elérték az ukrán főváros határát, állításuk szerint már több mint száz ukrán katonai objektumot semmisítettek meg.

- Zelenszkij ukrán elnök szerint a megszállók polgári célpontokat is támadnak, elsődlegesen őt és kormányát akarják levadászni.

- A Kreml kész tárgyalni Ukrajna függetlenségéről, Minszkbe várják az ukrán küldöttséget.

- A lakosok megpróbálják elhagyni a nagyobb ukrán városokat, tömegek gyűltek össze a pályaudvarokon.

- Menekültek érkeztek már a magyar–ukrán határhoz is, a magyar kormány úgy döntött, hogy a menekültügyi rendszerét enyhítve Magyarországon is benyújthatják kérelmüket az Ukrajnából érkezők.

- Magyarország humanitárius folyosót nyit, az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó külföldieket vízum nélkül beengedi, hogy a legközelebbi reptérre utazhassanak. Két határátkelő nyitvatartását meghosszabbították.

- A német külügyminiszter szerint az EU mindenkit befogad, aki az orosz invázió elől menekül.

- Csernobilban megnőtt a gamma-sugárzás, az ukrán atomenergia-ügynökség szerint ezt a nehéz katonai járművek által felvett por okozhatta. Az erőmű romjait már az orosz csapatok tartják ellenőrzésük alatt...

AZ ÉS 2022/8. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.02.25.


P U B L I C I S Z T I K A

Széky János
A legpocsékabb

Hétfő esti beszédében Putyin egy helyen említi Magyarországot. Éspedig abban a részben, ahol elmeséli, hogyan alakultak ki Ukrajna határai, miután Lenin ezt az államalakulat-félét meggondolatlanul létrehozta. (Hamis: Ukrajna 1917-től független állam volt, és éveken át létezett, míg utolsó maradványait el nem foglalta a Vörös Hadsereg.) Putyin azt mondja: „a Nagy Honvédő Háború előestéjén és utána Sztálin a Szovjetunióhoz csatolt és Ukrajnának adott át néhány területet, amely korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartozott”. Értsd: rendesen bánt az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársasággal, és nekiajándékozott egynémely, a Molotov–Ribbentrop-paktummal elrabolt, illetve a második világháborúban elfoglalt földdarabot. (Felhívom a figyelmet az apróságra, hogy Kárpátalja 1938-ig Csehszlovákiához tartozott; az orosz elnök tehát legitimnek ismeri el a müncheni egyezményből leágazó első bécsi döntést.)

A történet folytatása: Sztálin „egyfajta kárpótlásul” Lengyelországnak adta a német területek egy részét, Hruscsov pedig 1954-ben „valamiért” elvette Oroszországtól a Krímet, és Ukrajnának ajándékozta. (Ez is hamis: 1954-ben Hruscsov még nem volt abban a helyzetben, hogy ilyen döntést hozhatott volna, a pártállamot a Hruscsov–Malenkov–Molotov trió vezette. A döntést racionális alapon hozták – nem lévén szárazföldi összeköttetés az Oroszországi Föderáció és a Krím között, célszerű volt Ukrajnából felügyelni az infrastrukturális kapcsolatokat, az áramellátást és hasonlókat.)Tovább

Molnár Erzsébet
És hamarosan a sötétség

Gadó Gábor
Mit művel az ember?

Csillag István
Kérdések válasz nélkül

Kovács Zoltán
Dankó utca, végállomás

Kenesei István
A Docens: egy rejtély mozaikkockái

Ádám Péter
Zemmour és a francia történelem

Éric Zemmour – aki ellen egyszerre három bírósági eljárás is folyamatban van1 – nagy gondot fordít arra, hogy értelmiségiként jelenjen meg a francia közéletben; mivel tisztában van a történelem ideológiai jelentőségével, könyveiben és beszédjeiben nemcsak tág teret ad a történelmi fejtegetéseknek és referenciáknak, de hivalkodik is a múlt beható ismeretével. Csakhogy ő – Klodvigtól és IX. (Szent) Lajostól egészen Pétain marsallig – olyan erősen idealizált „nemzeti regényt” állít szembe a szaktörténészek munkáival, amely tele tévedéssel és rosszhiszemű átértelmezéssel. Zemmour nem ismeri a történelmi kútfőket, megvetéssel beszél a hivatásos történészekről, és miközben eltorzítja, sőt meg is hamisítja a történelmet, a múltat összeesküvést sejtető politikai víziójának szolgálatába állítja.Tovább

Gyenge Zsolt
A mozivászon partizánjai
A 72. Berlini filmfesztivál

Lehangoló volt idén megérkezni a fesztivál központjába, a február derekán mindig zsúfolt Potsdamer Platzra. Az építészetileg és urbanisztikailag alaposan elrontott, az újraegyesítés szimbólumának szánt környék a berliniek számára olyan, mint egy fekete lyuk, amit messziről elkerülnek – ennek köszönhetően már a legutóbbi, 2020-as fesztiválon is zárva találtuk az egyik nagy mozit és a hozzá tartozó kiszolgáló egységeket. Az egész negyedet a hatalmas toronyházakban kialakított irodák, a fal maradványaihoz érkező turisták és a rendezvények éltetették csupán: nyilván épp ezek tűntek el a home office-szal és határzárakkal tarkított járvány alatt, a kijárási tilalmak és járványhullámok sorozata bedeszkázott kirakatokat, bezárt éttermeket és kocsmákat, kongó mozitermeket hagyott maga mögött. A Potsdamer Platz ebben a formájában a békében és jólétben egyesített Németország és Európa nagyszabású és öntelt illúziójának lerongyolódott kísértete csupán.Tovább

Szále László
Egyszer volt
(Fenyvesi Máté 1933–2022)

Hegyi Iván
Csömöri út

V I S S Z H A N G

Szekeres Imre
A béke barátja

Szűcs R. Gábor
Itt van?

Dr. Pálmai Gergely
Pontosítás

P Á R A T L A N

odze -
MAGYAR HONVÉDELEM

Fábri Ferenc
MEGSZÁLLOTTAK

makszi
NEHÉZ

-hg-
BÖLLÉR

Huszár Ágnes
GÁTAT VETNI

fabri
KABARÉ

jos
VILLÁMBÉKE

Lantai András
A MAGÁNTULAJDON HÍVE

msz
UTÁNLÖVÉS

(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS

Szikszai Károly
BRIGÁDNAPLÓ

AZ ÉS 2022/8. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.02.25.


F E U I L L E T O N

Milbacher Róbert
A kulturális migráció két modelljéről
(Petőfi és Arany)
 
I N T E R J Ú

Murányi Márk
„A remekműveket minden korban újra kellene fordítani”
Interjú Gy. Horváth Lászlóval az Anna Karenyina új fordításáról

K R I T I K A

Csuhai István
Hogy a fal adja

Georg Klein: Miakro. Fordította Me­sés Péter. Gondolat Kiadó, Bu­­da­­pest, 2021, 260 oldal, 3600 Ft

Nyilvánvaló az is, hogy falon, pusztaságon, kiürültségen, végpusztuláson ma mást ért egy angol, egy amerikai, egy orosz vagy egy német író, és olvasóik is más-mást várnak el tőlük. Georg Klein páratlan érdeme, hogy a Miakro világát úgy teremti meg, hogy abban a múlt század német történelmi tragédiái még csak érintőlegesen, utalásszerűen sem sejlenek fel, miközben például a fal metaforája erre beláthatatlanul nagy teret adna – a generális fátum helyett a részletekben gyakran artikulálódik az irónia, a bevett formák kifordítása, végső soron valamilyen minimálisan derengő ontológiai remény.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon

Tunyogi László
Ex libris

Parti Nagy Lajos: Árnyékporocska – Szakácskönyv, írta Beczkóyné Kner Piroska
Radnóti Zsuzsa: Megmozdult irodalom
Gerevich József: Szemfényvesztő művészet
Sebastian Barry: Egyezer hold

Csepeli György
Mi lesz?

Földes György: Nemzet és hegemónia (1945–1989). Napvilág Kiadó, Budapest, 2022, 240 oldal, 3600 Ft

A könyv csúcspontja, amikor Földes leírja Kádár János és lllyés Gyula 1974 áprilisában létrejött találkozását (135.). A kezdeményező a pártfőtitkár volt, aki hazafelé tartva autójából észrevette a közelében lakó, arra sétáló Illyést, megállíttatta az autót, és megszólította. Az Imrédyn, Rákosin szocializálódott költőfejedelem nem volt rest Kádár Jánosnak feltenni a dodonai kérdést, hogy „mi lesz?”Tovább

Moesko Péter
Sikeresen kézbesítve

Bódi Péter: Hype. Kalligram Kiadó, Budapest, 2021, 302 oldal, 3990 Ft

Bravúros (és megnyugtató is), hogy az online térben való narráció ellenére az olvasás egy percre sem válik klausztrofóbiássá, épp ellenkezőleg, él, lüktet, sodor magával minden oldal. Ez annak is betudható, hogy Bódi rugalmasan értelmezi a saját szabályait, és a chates forma ellenére számtalanszor találunk kirívóan hosszú leírásokat, monológokat. Ezek a való életben nemhogy a chatelés, de szinte egy e-mail kereteit is szétfeszítenék, itt azonban nemhogy működnek, de egyenesen szükségesek is. Főleg a regény második felétől válnak hangsúlyossá a hosszabb élménybeszámolók. Ezek nélkül egyrészt a történetet is nehéz lenne követni, másrészt a plasztikus, szinte filmszerű hallucinációk sem lennének hitelesek. Külön ki kell emelnem az egyik ilyet: a mintegy 25 oldalas (megszakításokkal adagolt) trip annyira hatásos és átélhető, hogy nekem csak a felénél kezdett leesni: egy maratoni lázálomban vagyunk.Tovább

Veszprémi Szilveszter
Vázlatok fontos élettörténetekhez

Samuel Mago – Mágó Károly: A szerencse Kovácsai – E baxt ro­mani. Tea Kiadó, Budapest, 2021, 265 oldal, 3690 Ft

A szerencse kovácsai fontos könyve lehet a roma közösségnek. Több novella központjában a roma polgári zenész életút áll, de esik szó a mélyszegénységben továbböröklődő gyerekkori traumákról, a mobilizáció személyes és társadalmi kríziseiről is. A történetek azonban – a kötet koncepcióját követve – pozitívan végződnek, néhányban már-már meseszerű, ahogy helyreáll az igazság, melyet az épp jó helyen lévő kísérők (például kocsmáros, zsidó asszony), közbeavatkozása, vagy a szereplők saját leleményessége is segít.Tovább

A kis dolgok nagy elbeszélője
Válogatás Krasznahorkai László Herscht 07769 című könyvének német nyelvű recenzióiból

László Krasznahorkai: Herscht 07769. Fordította Heike Flemming. S. Fischer Verlag, 2021, 409 oldal, 26 euró

A világszerte olvasott és sikeres Krasznahorkai László 2015-ben elnyerte a Man Booker Nemzetközi Díjat és idén az Osztrák Állami Díj az Európai Irodalomért elismerést is. Jóllehet, már régen részben Berlinben él, és emiatt érez bizonyos közelséget Németországgal, az, hogy új könyve az apró Türingiában játszódik, jó értelemben vett csodálkozásra ad okot. Olyan, mintha valaki felírta volna a nevét egy táblára, Kana, azaz Kahla pályaudvarán feltartotta volna, s Krasznahorkai valóban felszállt volna egy Jénából érkező vonatra, hogy megvizsgálhassa a vidéki kelet jelenének életkörülményeit.

Ez a vizsgálódás részben nehezen fogyasztható, azonban kétséget kizáróan és különös módon sikeresnek tekinthető – azért is, mivel a regény szereplőinek belső nyugtalanságáról beszél, ami épp úgy illik a jelenbe, mint a felvázolt régió; nyugtalanságról, mely egy kérdést követ, ahogy az a Bach-műjegyzékben az 5. sorszámnál található: „Wo soll ich fliehen hin” („Hová futhatnék el”).

(Cornelius Pollmer: Krumpli kvarkokkal. Süddeutsche Zeitung, 2021. október 18.)Tovább

György Péter
Nagy festő és komoly teoretikus
Birkás Ákos

(Birkás Ákos kiállítása a Einspach Fine Art and Photography galériában.)

Birkás hosszú betegség után, hetvenhat évesen, 2018. június 10-én halt meg. Munkásságának feldolgozása követhetné a fenti előadásban elhangzott mondatai egyikét. „Az a művészet, amelyik a maga idejében nem kap nyilvánosságot, az a művészet nincs.” A helyzet tehát az, hogy addig beszélhetünk az ő idejéről, amíg munkái, akármint is, de folyamatosan jelen vannak a nyilvánosságban. Az a tény, hogy hosszú évtizedek után Hans Knoll mellett most már Einspach Gábor is részt vállal ebből a feladatból, mindenképp üdvözlendő, fontos lépés. A kiállított munkák itthoni bemutatása tovább erősíti és árnyalja az életművet.Tovább

Kutasy Mercédesz
„Fémek és tanúk”

(Ötvös mesterségtörténeti gyűjtemény a budapesti Akácfa utcában)

Nem hiszem, hogy túl sok fémműves van Magyarországon, aki ennyit tud a szakmájáról, abban pedig egészen biztos vagyok, hogy senki nem beszél róla ennyire élményszerűen és közérthetően, mint Zoltán Tamás. A műhelyben pedig napról napra sokasodtak a szerszámok, és lassan számomra is világossá vált, hogy nem mindennapi tárgyak közelébe kerültem: évtizedek óta gyűjtött szakmai relikviák alakultak a szemem előtt egészen egyedülálló mesterségtörténeti gyűjteménnyé.Tovább

Csengery Kristóf
Egy év zenéi

(1948 – Erdődy Kamarazenekar, Szefcsik Zsolt. Dux)

Grażyna Bacewicz sűrű hangzású vonós zenekari Concertója (a válogatás legmodernebb műve) hallatlanul ötletes, sodró lendületű, rendkívül határozott hangütésű, szuggesztív zene, amely minden pillanatban mond valami újat, lebilincselően fordulatos, legfőbb erényei közé tartozik a hangsúlygazdagság és a ritmikai feszültség. Harmóniavilágát nemegyszer érezzük bartókosnak, de ez a hatás ugyanúgy nem fosztja meg a darabot az eredetiségtől, ahogyan Szervánszky vagy Sugár művét sem.Tovább

Báron György
„Gyűlölsz vagy szeretsz, kutyának hívnak”

(Kopaszkutya. Magyar film. Rendező: Szomjas György. Digitálisan felújított változat.)

Időutazás a film, ugyanakkor mentes mindenfajta nosztalgiától, az volt a készítésekor, s az ma is. Ezzel a kőkemény muzsikával nem fér össze az ábrándos múltba révedés. A régi zenék és zenészek filmje a máról, rólunk szól. Mert a hivatalos kultúra árnyékában – akkor is, ha az nem annyira idiotikus, mint manapság –, búvópatakként mindig felbukkannak új és új truppok, színházban, zenében, filmben, szabadok és őszinték, nem lehet elhallgattatni őket, övék a jövő.Tovább

Molnár Zsófia
Az okos lány

(A revizor, Tatabányai Jászai Mari Színház, Népház, február 5. ; Szentivánéji álom, Budaörsi Latinovits Színház, december 19.)

Míg Tatabányán egységes a társulati játék, Budaörsön a Szentivánéji álomban a történetből adódóan sem tud mindenki egyformán érvényesülni. Döntés kérdése, hogy melyik rendező a darab melyik síkjára helyez nagyobb hangsúlyt, és Fehér Balázs Benő a három – udvar, tündérvilág, mesteremberek – közül egyértelműen a színház a színházban mellett teszi le a voksát. Furcsamód valamelyest a társulati tagok kárára. De úgy tűnik, neki most ezzel a darabbal legfőképpen a színházcsinálókról, hovatovább a színházi struktúráról (sőt, annak is egy jól körülhatárolható szegmenséről, de csitt!) van mondanivalója.Tovább

Ruff Borbála
Ezer aprócikk

(Lackfi János: Novellák. Előadja Balsai Móni, DIA-hangoskönyvek)

Pillanatképek ezek a szövegek nők, férfiak vagy csak életük nyomait maguk mögött hagyók történeteiből, amelyeket minimum nehézként lehet értelmezni (az erdőben legyilkolt férfi vagy az agydaganattal küzdő meddő nő sorsa inkább tragikus), de „elviselhetetlenül könnyűnek” is, legalábbis ez a benyomásom Balsai Móni felolvasásáról. Az eddig számomra, mondjuk úgy, visszafogott habitusúnak tűnő színész előadásmódja a szó legjobb értelmében visz súlytalanságot és játékosságot Lackfi szövegeibe.Tovább

Fáy Miklós
Amico/amica

(Dualitá – Warner, 2022)

A mindentől függetlent úgy értem, hogy fájó szívvel azt kell mondjam: nekem a lemez nem nagyon tetszik. Kicsit igen, és a Partenopé pillangós áriáját mindenképp a szép élményeimhez sorolom, de a lényeget nem nagyon érzékelem, a kétarcúságot, hogy jaj, most mennyire férfiasan szólal meg az énekesnő, most meg mennyire nőiesen lágy az énekes.Tovább

Grecsó Krisztián
Kufárok vissza

(„Orbán Viktor küldte ezeket az embereket”, Telex, február 21.)

A megaláztatást nem lehet megszokni, nyilván meg lehet edződni benne, de az egészséges lélek nem őrzi a fájdalom hiteles emlékét, ezért nincs olyan, hogy gyalázatrutin, az emberi méltóság ilyen ostoba és sérülékeny, szóval Iványi Gábor mégis feldúlt, teljes joggal az, a Telex meg látványosan igyekszik kiegyensúlyozott lenni. A riporter (a helyszínen készült tudósítást Simor Dániel és Németh Sz. Péter készítette) időről időre metszően pontosakat kérdez, ami szakmailag helyénvaló, de a gyötrődő, lelkileg kimerült, csonttá soványodott Iványit látva többször inkább szorongató látvány.Tovább

Fuchs Lívia
Szokatlan harmónia

(Gryllus Ábris – Hód Adrienn: Harmónia, Unusual Symptoms/Theater Bremen és Hodworks)

Az itthoni táncközegben nem Hód Adrienn az első, aki integrált előadással jelentkezik, hiszen megtette ezt már korábban Bozsik Yvette és Frenák Pál is. De Hód az első, aki olyan empátiával tud mozogni ebben a sokféle esztétikai, szociális és etikai buktatót rejtő közegben, hogy az előadás nem sajnálkozást vagy borzongást vált ki a nézőkből, hanem valódi katartikus élményt. A koreográfus azonban ezúttal nem a saját együttesével, hanem vendégként alkotta meg ezt a különösen bátor, érzékeny és megrendítő előadást, így kétséges, mikor látható majd ismét hazai színpadokon.

I R O D A L O M

Németh Gábor Dávid
Tengerhordás

A szerző további cikkeiNémeth Gábor Dávid
Kertelés

Németh Gábor Dávid
Szamár

Szöllősi Mátyás
Szégyenlős álmok

Kiss Noémi
A ködember

Hosszú combú volt, mint Edward király. Haja vörös, bozótos, amiből viszont semmi királyi nem sugárzott, mégis mindenki tartott tőle. A hosszú lába súrolta a piszkebokor tetejét, folyton karmolásnyomok voltak rajta. De az lehetett a vadmacskáktól is, néha veszett róka bóklászott arra. A ködember a gátnál lakott és sokat ölelgette az állatokat. Jobban szerette az embereknél. A zsilipeken őrizte a lakatokat. Ha jött az áradás, kinyitották a raktárat, lehetett pakolni a húszkilós homokzsákot. Télen és nyáron is egy sufniban aludt matracon, amikor emelkedni kezdett a vízszint, kiköltözött a vászonsátorba a folyópartra, hogy éjszaka is hallja a víz mozgását, a neszt. A faháza gerendából volt, mint a Gyimesekben az esztenák. (Erdélyben szeretett volna élni öregkorára, a havasokban, apálykor ezért rendszerint egész nap római érméket keresett a sóderben.) Tavaly közel a gáthoz több faviskót is felhúztak, senki nem örült neki a faluban. Sőt, télen a beteg ló lakott az egyikben, aki ráadásul asztmásan köhögött. Tavasszal a ködember a sörényénél fogva vezette ki a mezőre a karámba. Ott lakott őszig a kehes.Tovább

Tamás Zsuzsa
What happened to Piroska

Piroska néha virágot vett a Népköztársaság útján álló picinyke virágosbódéban. A picinyke virágosbódéban egy töpörödött anyóka várta a vásárlókat egész álló nap. Piroska félt az anyókától, akinek foghíjai sötéten villantak elő a szájából, és piszkos kendő keretezte ráncok barázdálta arcát. Azért is félt, mert el tudta olvasni a kiírást, amely arról tájékoztatta a virágvásárlókat, hogy az anyóka nem vált pénzt, és Piroska úgy hitte, ez azt jelenti, nem ad vissza, tehát pontosan kell fizetni: ha egy szegfűt vesz édesanyjának, akkor egy szál szegfű árát, ha három szál szegfűt vesz, akkor három szál szegfű árát, ha három szál szegfűt vesz egy kis zölddel, akkor három szál szegfű és egy kis zöld árát kell fillérre pontosan az anyóka fekete tenyerébe számlálni. Ilyenkor Piroska fejben számolt, és nagyon izgult, nehogy az a kis zöld vagy a papír, amibe az anyóka a virágot tekerte, váratlan költséget jelentsen ahhoz képest a pénzérméhez képest, amelyet már az iskolából elindulása óta a markában szorongatott. Ha virágot vett, nem bánta, ha édesanyja nincs az ablakban, annál nagyobb volt a meglepetés.Tovább

Szeifert Natália
Örökpanoráma

A Doktor egyik este sötétben ült a rendelő mögötti raktárban, ölében a nehéz orosz zseblámpával, amelynek súlyát főként a három góliát elem adta, amit a nyelébe kellett tenni. Fényereje nagyjából egy gyertyáéval ért fel. Ott találta a raktárban, nem hitte, hogy még működhet, de működött. Megvilágította vele a karóráját, tizenegy lesz tíz perc múlva. Lehúzta a lámpa nyelén a kapcsolót. A szeme hamar visszaszokott a sötéthez, csak pár másodpercig látta a fényes foltot. Várt.

Az izmai lazulni kezdtek. Nem is gondolta, hogy feszült volt. Forgatta a szót: feszültség, aztán suttogva azt is kiengedte a fertőtlenítőszagú térbe, és megfeledkezett róla. A gerince mellett, a derekától a háta közepéig, nyakáig lassan oldódott egy izom. A jó musculus erector spinae, gondolta. Eszébe jutott az izgalom, amellyel az első anatómiakönyvét magolta.Tovább

Nagy Lea
Sűrű olaj

A költő mindeddig tudomást sem vett rólam. Ma már idős a mester. Verseket és prózákat ritkán ír, vagy egyáltalán nem. Olívaolaj-termesztő, ebből van bevétele, a feleségével él. A költőnek korábban sok tanítványa volt. Szerette őket, semmi más nem érdekelte őt úgy, mint a tanítás. A felesége ezt nem nézte jó szemmel, sőt felettébb zavarta, hiszen a tanítványok nála sokkal fiatalabbak voltak.

„Bennük látok csak perspektívát” – ismételgette a költő.

Régebben gyakran elvonult a tanítványaival a sziget csendesebb zugaiba. Olykor-olykor egyedül maradt valamelyikkel, ha különösen érdemesnek tartotta arra, hogy költőt „faragjon” belőle.

Szeptember huszonnyolcadika van, a parton sétálok, a sziget egyik távoli részén. A nap perzseli a bőrömet, izzadság folyik le a mellemen. Már szinte a tengerben vagyok, amikor meztelenre vetkőzöm. Alámerülök, jólesik a hideg víz, felfrissít.Tovább

London Katalin
A következő napok

A következő napok takarítással teltek. Anyuka a konyhával kezdte. Először lesúrolta a sparhelt vasplatniját, aztán bekente fekete kencével. A kence úgy készült, hogy zacskóból a kormot egy kis konzervdobozba kanalazta, vékony vízsugarat csurgatott rá, és egy gyújtósnak készült fadarabbal összekeverte. Ámulva néztem, hogy a mindig szanaszéjjel szálló korom hogyan áll össze sűrű masszává. Anyám rám nézett.

– Katica, szeretnél segíteni?

– Igen! Igen! – csillant fel a szemem.

– Itt ez az újságpapír – leterített a földre egy tűzre félrerakott Délmagyart, és rátette a konzervdobozt –, a bal kezeddel fogd meg a dobozt, a jobbal meg szépen, óvatosan kavargasd, ami benne van, én meg öntök hozzá még vizet.

– Hogy olyan legyen, mint a tejföl, csak feketében – vágtam közbe.

– Úgy bizony! – nevetett fel anyám. – Mi ketten most fekete tejfölt csinálunk.Tovább

„DIKTATÚRA, FEKETE AUTÓ NÉLKÜL” – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG
Szerző: Magyar Hang
2022.02.24.


A TARTALOMBÓL:

 „Diktatúra, fekete autó nélkül” – Lukácsi Katalin és Vágó István a kampányról, médiáról, a viták fontosságáról, a Fidesz mentális térfoglalásáról. Páros interjú

– Csökkenteni kell a gyerekek óraszámát – Tóth Endre, az egységes ellenzék oktatásügyért felelős kabinetvezetője szerint radikális béremeléssel csábítanák vissza a pedagógusokat az iskolákba. Interjú

– Hegyvidék, a fővárosi csatatér – Budapest 3.: elesik-e a jobboldal régóta bevehetetlen fellegvára? Választási riportsorozatunk legújabb része

– A hevesi közbeszerzési kisgömböc – Ki érdemes 2022-ben a Fidesz szerint arra, hogy parlamenti képviselőjelöltje lehessen? A Heves 3. számú választókörzet példája azt mutatja, a feddhetetlenség nem tartozik az elvárások közé

– Átcsapna rajtunk az ukrajnai menekülthullám – Nem bírná az állam kapacitásokkal az országra zúduló emberözönt

– Nem állítja meg az árstop az inflációt – Szemmel láthatóan sikertelen a kormány erőlködése

– „Nem hagynak minket élni!” – Százával zárhatnak be a kisebb, magánkézben lévő benzinkutak, a Mol nem jár rosszul. Az áfacsökkentés megmenthetné őket, de egyelőre szó sincs erről

 Hasznos idiótává lett kormányzat – Lehetséges külpolitikai üzenetek az ellenzék választási kampányában. Sorozatunk 3. része

– Vérre mennek a hatalomért – Lövöldözésbe torkollott az elnök fia és a titkosszolgálatok vezetője közötti ellentét Tádzsikisztánban

– Átalakul a belarusz politikai rendszer – Az új alkotmány a formálódó új hatalmi központtal kiszélesíti Lukasenka mozgásterét, bővíti a politikai átmenet lehetőségeit

 Főváros születik – Valóban a legjobb megoldás, ha a főváros évszázados gondjait hátrahagyva a dzsungel helyén épül egy új központ Indonéziában? Megnéztünk néhány nemzetközi példát a főváros áthelyezésére – a tapasztalatok szerint kevés a sikertörténet

 Kobaltárvák és lítiumpolitika – Az elektromos autózást a fenntartható fejlődés zálogaként hirdetik, csakhogy az akkumulátorgyártáshoz szükséges nyersanyagokért folytatott harc súlyos etikai és környezetvédelmi aggályokat vet fel

– Mamika, jánka és a nagy rasszizmusvita – A Mamikám című regény indulatokat keltett roma körökben, és nem csak ott. Háy Jánost és az őt bírálókat is kérdeztük

 Kína engedélyezte a mezőgazdasági génszerkesztést – A kínai vezetés eddig tartott a génmódosított növényektől, de az élelmiszer-biztonság, a nagyhatalmi agrárkapacitás (és a várható haszon) érdekében úgy érezhették, hogy nincs más választásuk

– Gonosz tehenek – Van egy másik gáz is, amely sokkalta jobban tüzeli az üvegházhatást, mint a széndioxid (bár kevesebb is van belőle az atmoszférában): a metán

– Hitler árnyékában – Összefoglaltuk, hogyan alakult, formálódott a német identitás 1945-től az NSZK és az NDK különútjain, az egyesülésen át a cancel culture koráig

– Csak a jéghegy csúcsa a Nyelvőr-botrány – Hogyan fordulhatott elő az, hogy a legismertebb magyar nyelvészt kitegyék az idén 150 éves, patinás folyóiratból?

– Miért lép a macska a friss betonba? – Nagyhegyesen a helyiek összefogtak, és filmet forgattak saját történeteikből. Az áldokumentarista alkotás forgatókönyvet Andy Vajna korábban visszadobta, így az önerőből készült el. A forgatáson jártunk

– „A legtökéletesebb labdaművész” – Száz éve született, és húsz éve hunyt el a magyar labdarúgás egyik legnagyobb alakja, Hidegkuti Nándor

Publicisztika:
– Szabó Antal: Életrevalók – Nernia krónikája, 6.
– Dévényi István: Polgár és propaganda
– Reichert János: Tisztességes keresztény ember nem szavazhat a…
– Gulyás Balázs: A Dankó utcai békefenntartók – Álláspont
– Vági Márton: Akarjuk, hogy még gazdagabb legyen Mészáros Lőrinc?
– Gergye Rezső: Merre van előre? – magyar falu, 2022
– Nagy Attila Tibor: A Fidesz versenyhátránya – Ítélet Orbán felett
– Egressy G. Tamás: Demó
– Fehér Anikó: Hamu
– Híd Jenő rajzol: Ha a Fidesz-kampánystratégia középkori kosztümös film lenne
– Szécsi Noémi: Kinek jobb?
– Wekerle Szabolcs: Jútíszíjé – Újbeszél
– N. Fejérváry Gergő: A bor dallama
– Puzsér Róbert: Viccet félretéve
– Marabu: Kitalált történet

Kritika:
– Véletlen volna? – Giovanni Catelli: Camus halála
– Szatmári históriák futballról, megmaradásról – Tukacs László – Csillag Péter: Ha a pályák mesélni tudnának… Utazás szatmári legendák nyomában
– Ékszerész és fánkfamag – Tóth László: Nagymama háza
– Hol legyen az alomtálca? – Yuki Hattori (Hattori Juki): Macskanyelv – amit a macskád igazán akar

Helyközi Járat-melléklet
– Átlátszó: MotoGP-pálya közpénzmilliárdokból, mások földjén
– G7: Energiaszegénység élesben
– Magyar Hang: Számlák a dzsumbujban
– Mérce: „Egy normális ország nem a legjobb minőségű vizét használja el ipari célra”
– Szabad Pécs: „Gazdagok szeretnénk lenni, és külföldön élni!”
– Partizán-riportok

Bűvös Szakács-melléklet – Honi csülök vagy idegen tücsök

ITT OLVASHATÓ

TÍZEZREKET FEGYVEREZNEK FEL KIJEVBEN, MÁR TÖBB MINT 1100 HALOTTAT JELENTETTEK UKRAJNÁBAN – A HÁBORÚ MÁSODIK NAPJA PERCRŐL-PERCRE

MÉRCE
Szerző: Mérce
2022.02.25.


Heves rakétatámadások indultak a tegnap hajnali órákban Ukrajna ellen, miután Vlagyimir Putyin újabb egyórás beszédben hadat üzent az országnak, és megfenyegette az Egyesült Államokat és szövetségeseit, erről tegnap percről-percre tudósítottunk, ezen a linken áttekinthetők a csütörtöki események. Azóta elindult a teljes invázió Ukrajna ellen az északi, keleti és déli arcvonalakon heves csatározásokkal, és az orosz csapatok lassú, de egyelőre biztos térnyerésével folytatódott.

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök a péntek kora reggeli órákban aláírt egy teljes mozgósításról szóló dekrétumot, az ukrán fegyveres erők harckészültségének fenntartása érdekében...

MAGYAR NARANCS AJÁNLÓ (TARTALOMJEGYZÉK)

MAGYAR NARANCS
Szerző: Magyar Narancs
2022.02.25.


A SZERK.


A SZERK.
Amíg ő üldözött

Iványi Gábort köztársasági elnöknek!

A SZERK.
Támadás alatt

Lapzártánkkor mi is, meg mindenki más is arra várjuk a választ eléggé felhős homlokkal, hogy a kedd hajnalban minden jel szerint megindult orosz csapatok vajon hol állnak meg Ukrajna földjén: azon a demarkációs vonalon, amely elválasztja a már megszállt keleti országrészeket az ukrán állam fennhatósága alatt álló területektől, vagy megkísérlik átlépni ezt a frontot.

PUBLICISZTIKA

ANTAL DÁNIEL
Mire vénülünk meg?
Kiutak a magyar demográfiai csapdából

Magyarország öregszik, és folyamatosan csökken lakóinak száma – ám sokak számára e tragikus jelenség megfoghatatlan, és talán nem is annyira rémisztő perspektíva. Ezért a következőkben megpróbálom elképzelni, milyen lesz az elnéptelenedő és elöregedő Magyarországon élni, majd végiggondolni azt, hogy mit tehetünk ez ellen, s hogy a skandináv, a holland vagy a német társadalom hogyan próbál szembenézni a hasonló folyamatokkal.

EGOTRIP

Várhegyi Éva: Ekotrip
Veszélyes vizeken

Amikor kitört a Covid-járvány, és a betegségek meg a lezárások emberek millióit és cégek tízezreit sújtották, fukarsággal vádoltam meg a magyar kormányt, amiért hathatós válságkezelő intézkedések helyett korábban eldöntött tételek átcímkézésével trükközött, és a terheket minél inkább másokra (önkormányzatokra, bankokra) igyekezett áthárítani.

BELPOL

INTERJÚ
„Azért is csinálnak egy rendes sztrájkot”
Tóth Viktor és Törley Katalin a pedagógusok engedetlenségi mozgalmárólMárcius 16-ra egész napos sztrájkot hirdettek a pedagógusok, de egy kormányrendelet kiüresítette a tiltakozás e formáját. Egyre több tanár nyúl a polgári engedetlenség eszközéhez, egy-egy napra megtagadják a munkát, így tiltakoznak a sztrájkjog kiherélése ellen. A kezdeményezéshez elsőként csatlakozó két budapesti iskola, a Kőbányai Szent László Gimnázium és a Kölcsey Ferenc Gimnázium egy-egy tanárával beszélgettünk.

ÁL- ÉS VOLT ELLENZÉKI INDULÓK AZ ÖSSZELLENZÉKI JELÖLTEKKEL SZEMBEN
Zavarkeltők

Egyre több egyéni választókerületben jelentik be indulásukat magukat ellenzékinek hirdető személyek. Felbukkanásuk leginkább az összellenzéki jelöltek dolgát nehezíthetik meg, ám a tapasztalatok alapján csak akkor hajtanak hasznot a Fidesznek, ha sokan próbálkoznak egy-egy körzetben.

MIRE KÉSZÜL AZ ELLENZÉK A KULTÚRA TERÜLETÉN?
Kiszabadítani és elengedni

Őrült tempóban zajlik a kultúra területén is a funkciókiszervezés és vagyonkimentés, így az erre adható érvényes válaszok megtalálása lett a legkomolyabb kihívás az ellenzék programíróinak. Mi menthető, mi menthetetlen, és mi az, amiért nem is kár?

ELVITTE A NAV ÚJSZENTIVÁN VŐFÉLY-POLGÁRMESTERÉT
Vége a bulinak

Az újszentivániak minden lehetőséget megragadnak – hangzott el a község munkásszállójának avatásán 2020 márciusában. Két hete Putnik Lázár polgármestert őrizetbe vette a NAV, mert a gyanú szerint a szálló építésekor 222 millió forinttal károsította meg az államot. A helyiek csodálják, hogy ez csak most tűnt föl.

SZÍNHÁZ

ZSINÓRPADLÁS – INTERJÚ
„Akkor jóban leszünk”
Székely Csaba drámaíró

Az egyik legtöbbet játszott színpadi szerző Magyarországon és a hazájában, Romániában is. Darabjai a társadalmat leginkább megmozgató kérdésekre reflektálnak, de sosem ragadnak le az aktualitásoknál, az egyetemes konzekvenciákat keresik. A friss bemutatóitól indultunk, a kultúrharc mai állásig jutottunk.

ZSINÓRPADLÁS – KRITIKA
Görögös viccek
Iszméné

Az A Vadász Esélye színházi alkotóközösség 2019-ben alakult, tagjai a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végzett tanulmányaik során kezdték meg közös munkájukat.

ZSINÓRPADLÁS – KRITIKA
Virgonc lelkek
Dante: Pokol

Alászállunk, Gyabronka József vezetésével kezdetét veszi pokoljárásunk. Dante nyomán merülünk egyre lejjebb, neki pedig itt is, akár az Isteni színjátékban, Vergilius a vezetője. Bűnös lelkek mindenütt, nem győzzük fejben behelyettesíteni a korabelieket mostaniakra.

ZSINÓRPADLÁS
Ez a maximum
Az FAQ Színház első tíz éve

Az FAQ Színházat Budapestre költöző győri színjátszók alapították 2012-ben. Az elmúlt tíz évben sokat alakult a társulat. Egyetlen dolog nem változott: a nyitottságuk és az érdeklődésük.

ZSINÓRPADLÁS – FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ BÁBSZÍNHÁZ
Törpék helyett óriások


„A báb nem csak gyerekjáték”; „A báb nem korosztály, hanem műfaj” – hirdeti több magyarországi bábszínház, és egyre céltudatosabban fordulnak a felnőtt közönség felé. Közelebbről vizsgálva ezt a trendet, az is nyilvánvalóvá válik, hogy valójában nem is tér-, hanem visszahódításról van szó.

ZSINÓRPADLÁS – KÖNYV
Fokozhatatlan
Főleg szeress. Albert Camus [és] Maria Casarès levelezése 1944–1959

„Szerelmem, minden, ami minket elválaszt egymástól, ugyanolyan ostoba, mint ezek a felhők, amelyek hol felszállnak, hol megint leszállnak a völgybe. (…) Egyre közelebb kerülünk egymáshoz, hamarosan megfogjuk egymás kezét, és nem válunk el többé” – írja Camus 1955-ben kelt levelében, több mint tíz év kitartó levelezés után. Hisz neki még a másik? Nehezen hihető.

ZSINÓRPADLÁS – SZÍNHÁZI MELLÉKLET
Snoblesse Oblige 2022/8.

Színházi programajánló

ZSINÓRPADLÁS – RÉS A PRÉSEN
„Rajongó voltam”

Maros András író, drámaíró

ZENE

INTERJÚ
„Én vagyok a fiatal demokrata”
Falusi Mariann énekesnő

A járvány miatt elmaradt tavalyi koncertjét pótolja hamarosan a Pa-Dö-Dőből ismert énekesnő, akitől megkérdeztük, hogy létezik-e számára szólókarrier, s miért készített Fidesz-jelvényeket.

MI A KOTTA?
Személyes sértés

Klasszikus zenei programajánló a 2022/8. hétre

KRITIKA

TÁNC
Nem rock and roll
Harmónia

Hód Adrienn másodszor dolgozott koreográfusként a brémai Unusual Symptoms társulattal; első közös munkájuk két éve a Coexist volt, annak a társadalmi párbeszédre késztető koreografikus megközelítésnek a szellemében, amellyel Hód az elmúlt bő tíz évben a saját társulatával a sokféle társadalmi presszió testekre gyakorolt hatását vizsgálta. A koreográfus személyes történeteket „mesélve” kereste a (fel)szabadulás lehetőségeit.

KÖNYV
Távolban egy falfehér vitorla
Avi Loeb: Földönkívüli – Egy idegen civilizáció első nyomai

Az izraeli, de jó ideje az Egyesült Államokban kutató és tanító asztrofizikus még 2018 őszén hívta fel magára nem csupán a szűk szakma, de a laikus közönség figyelmét is. Az ekkor publikált tudományos cikkében azt állította ugyanis, hogy lehetséges, hogy egy földön kívüli civilizáció első jele felbukkant a Naprendszerben.

FILM
Gyermek pajzzsal
Kenneth Branagh: Belfast

A rendezői alteregó kilencéves, fakarddal hadonászik, pajzsa horpadt kukafedél.

RÁDIÓ
Emberi hangon
A coming outról a Klubrádióban

Mikkamakka, Szegény Dzsoni, Dömdödöm, Vacskamati: a végtelenségig lehetne sorolni Lázár Ervin feledhetetlen mesefiguráit. Közéjük tartozik a szelíd és okos Zsebenci Klopédia is, aki eposzi jelzője szerint még locska-fecske is.

KIÁLLÍTÁS
Megfestett levegő
Mátrai Erik: Screen

Katartikus élmény volt Mátrai Erik 2012-ben bemutatott híres munkáját, a Porticust – ezt a fénypászmákból összeálló, az ókori oszlopcsarnokokra vagy templomokra emlékeztető, azok arányait követő virtuális és lenyűgöző teret – meglátni.

VISSZHANG

VISSZHANG: FILM
Halál a Níluson

A vonatos Christie-klasszikus megvolt, ideje volt rátérni a hajósra.

VISSZHANG: FILM
Az ég a földig ér

„Én csak szerelmes akarok lenni! Csak élni akarok!” – fakad ki egy ponton tizenéves hősünk, Lennie.

VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
Lov3

Egy nap a hatvanas, temperamentumos Baby maga köré gyűjti három gyermekét és közli velük, hogy elválik apjuktól, magukra hagyja őket, és ezentúl lakbért kell fizetniük, ha a házában akarnak élni.

VISSZHANG: LEMEZ
Jeremy Denk: Mozart

Az ötvenegy éves amerikai zongoraművész nem teljesen ismeretlen a magyar közönség előtt: néhány éve fellépett már a Zeneakadémián, igaz, látogatása nem keltett túl nagy feltűnést.

VISSZHANG: LEMEZ
Frank Turner: FTHC

Több mint 15 éve hagyta ott első zenekarát, hogy szólókarrierbe kezdjen.

VISSZHANG: LEMEZ
Beach House: Once Twice Melody

Csaknem négy év telt el Victoria Legrand és Alex Scally hetedik albuma, a 7 megjelenése óta, de a nyolcadikat meghallgatva teljességgel értjük, miért kellett nekik ennyi idő, ötlet és türelem.

VISSZHANG: KÖNYV
Dobray Sarolta: Üvegfal

Léna és Péter talán már nem szeretik annyira nagyon egymást, ezért a sok bántás. Első pillantásra legalábbis ilyennek tűnhet a kapcsolatuk egy külső szemlélő számára.

VISSZHANG: KÖNYV
Orvos-Tóth Noémi: Szabad akarat

A szerző előző könyve, az Örökölt sors, amely elsősorban az epigenetikai örökségünket, a családi mintázatainkat vizsgálta, igazi bombasiker volt, és azóta Orvos-Tóth az egyik legnépszerűbb és legtöbbet felszólaló, előadó pszichológusunk.

INTERAKTÍV

Egy hét kultúra 2022/8.

Rövid hírek: Hundertwasser, Man Ray, Carmen Herrera

Egy hét tudomány 2022/8.

Rövid hírek: üstökös, napkitörés, kolorádó

Szüret 2022/8.

Mókás és dühítő gyűjtemény a heti sajtóból. Többnyire az utóbbi.

FILM

RÉS A PRÉSEN
„Egyfajta ellensúly”

Kalmár Judit dokumentumfilmes

TÉVÉSMACI
Kakasviadal

Amikor Sztupa és Troché már-már kényelmetlennek érezték az őket körülölelő nyugit, valóban idillinek tűnt a kép.

LOKÁL

125 ÉVES VÁSÁRCSARNOKOK
Budapest gyomra

1897. február 15-én nagy napra ébredt Budapest népe. Egyszerre öt helyen öltött testet a hagyományos piac megújulását jelképező vásárcsarnok intézménye.

TUDOMÁNY

ÍGY ROMLIK A FIGYELMÜNK A DIGITÁLIS KORBAN
Zavar a rendszerben

Nehezebben koncentrálunk a könyvekre, de még az online cikkeket sem tudjuk végigolvasni anélkül, hogy közben újabb és újabb ablakokat nyitnánk meg. Egyre több szakember beszél a figyelem válságáról, amiért döntő részben a digitális világ nagyon is tudatosan megkonstruált működése felel.

GASZTRO

CHILI&VANÍLIA
Leves a piacról

Török, piaci bárányleves, rizzsel, joghurttal, csilivel

ÉTEL, HORDÓ
Nemes Vendéglő

Étterem Pestszentimrén

BOD PÉTER ÁKOS: A HÁBORÚ ELSŐ GAZDASÁGI SOKKJA, ÉS AMI UTÁNA JÖHET

PORTFOLIO
Szerző: BOD PÉTER ÁKOS
2022.02.25.


A magyar gazdaságot több csatornán keresztül is érinteni fogják az orosz-ukrán háború hatásai. A forintárfolyamot és a kamatszintet befolyásoló hatások mellett más területeken is számítanunk kell további változásokra. Ilyen például az energiagazdálkodás biztonságpolitikai vetülete, valamint az országunk üzleti telephelyként való megítélése. A legvalószínűbb makrogazdasági hatások a magasabb infláció, a kisebb gazdasági növekedés, illetve az országkockázat megnövekedése.


Korábbi háborúk tanulsága

Láthattunk, sajnos, számos hadieseményt az elmúlt évtizedekben. Kuvait megtámadása: az iraki csapatok 1990. augusztus elején megrohanták a szomszédjukat. Ezzel azonnal az egekbe szökött az olaj világpiaci ára, ami nekünk, nettó olajimportőr országnak különösen emlékezetes, hiszen a frissen rendszert váltó, immár független Magyar Köztársaság addigra már dollár-elszámolásra tért át az akkor még meglévő Szovjetunióval. A nyersolaj megdrágulása, a dollár-forint árfolyam elszállása, a hazai hatósági árak szükségszerű megemelése, taxisblokád – kemény társadalmi és gazdasági következmények fejlődtek ki heteken belül. Aztán az ENSZ égisze alatt összeálló koalíció felszabadította a megszállt Kuvaitot, de nem törte meg az iraki rezsimet, és maradt a térségi bizonytalanság: a világpiaci energiaárakon meg is látszottak a geopolitikai feszültségek. Majd jött a 2003-as újabb iraki háború, ami rezsimváltást hozott, de a folyamat nagyon elnyúlt.

A MAGYAR GAZDASÁGOT MINDKÉT HÁBORÚ JELENTŐSEN ÉRINTETTE, HOLOTT TŐLÜNK MESSZE ZAJLOTTAK A HARCI ESEMÉNYEK.

A közelünkben törtek ki viszont a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság elnevezésű formáció felbomlási folyamatában a délszláv harcok, amelyek közül a boszniai háború lett a legborzalmasabb. A határaink mellett zajló harcok, a menekültek, a biztonsági kockázatok sötét árnyat vetettek hazánk fejlődésére – a baranyai térség különösen megsínylette a határ túlfelén történteket. Ez bizony szomorú tanulság: a szomszédos ország súlyos gondjai, bajai tartósan lerontják az érintkező térségeink kilátásait.

Ezt követően a NATO-tagság elnyerése és a térségünk fokozatos stabilizálódása miatt katonapolitikai kockázatokkal nem kellett számolnunk. Ám említendő az Egyesült Államokat 2001. szeptember 11-én érő terrortámadás is, amely nem volt a megszokott értelemben vett háború, ám az előzőekhez hasonló azonnali pénzügyi és gazdasági következményekhez vezetett...