2016. november 16., szerda

TELJES A HÜLYÍTÉS A VÁROSLIGET KÖRÜL. BESZÁLT A VOLT SZDSZ-ES KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER IS

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2016.11.16.


Teljesen hülyének nézi a Liget-projekt PR- és marketing-részlege a budapestieket: míg a Városligetben hamarosan 1000 fát vágnak ki, (vagy csak hagynak kiszáradni,) addig Persányi Miklós, az SZDSZ-t is túlélt volt környezetvédelmi miniszter madárbarát Ligettel kampányol.
De hogy lehet madárbarát egy olyan projekt, amiben 300 ezer tonna betonnal öntik ki a város legrégebbi és legnagyobb parkjának közepét?


Ahol a fák helyét óriási mélygarázsok és épületek veszik át?

Augusztusban neveztek egy újabb –
harmadik – miniszteri biztost a Városliget beépítésével kapcsolatban, miután kiderült, hogy a budapestiek elsöprő többsége még mindig utálja, hogy új Múzeumi Negyed épül Budapest legnagyobb és Európa egyik legrégebbi közparkjában.
A Múzeumi Negyeddel kapcsolatban csak két számot had említsünk meg az „őrület”-kategóriából:

  • beöntenek a Városligetbe 300 ezer tonna betont
  • a park felújítására elköltenek ugyan 15 milliárd forintot, de közben az épületek felhúzására még kb. 250 milliárdot. (Ebben nincs benne EU-s pénz, kizárólag a mi adónkból megy el.)
A Múzeumi Negyedet akkor találta ki a Szépművészeti Igazgatója, Habony jóbarátja, Baán László, amikor Orbán Viktor bejelentette igényét a Várra. Azóta elkezdődött a műemléki védelem alatt álló épületek átalakítása a Várban és titkosították az egész építkezés adatait is, hogy ne lehessen látni, ki mennyit lop ki a gigaépítkezésből.
 
A Vár átalakítása a minisztériumok felköltöztetése újabb 250 milliárdba fog fájni az adófizetőknek, egyes számítások szerint.
 
Plusz az az érték, ami ott elpusztul, nem is beszélve a turizmus összedőléséről és a kulturális intézmények kényszerű költözéséről. A Városliget hogy lett a Múzeumi Negyed színhelye, és miért pont oda kell felhúzni sok milliárdból azt a rengeteg épületet - rejtély. Persze, ha a miniszterelnök költözni akar és a teraszon reggelizni, akkor semmi sem drága.
 
Persányi Miklóst, aki az Állakert igazgatója is egyben, a Liget Projekt a Biodómmal vette meg: sok-sok milliárdból mesterséges üveg-acél kupolát húznak az Állatkert egy része fölé, amit télen fűteni, nyáron hűteni kell majd horribilis pénzösszegekért. Így „zöldítik” majd az Állatkertet a tervek szerint. (Korábban a Bidodómot is beleszámolták a „zöld felület növekedésébe”, ahogy a lebetonozott városligeti tavat is beleszámolják. Mellékszál.)
 
Azóta a volt szadeszes környezetvédelmi miniszter vezényletével ”civil fórumokat” rendeznek, amin ugyan nem lehet eldönteni semmit, de legalább a miniszteri biztos is bevallotta: fognak az építkezések helyén fát vágni és a zöld felület kb. ugyanakkora marad, mint a mostani Városligetben...
 
 

TRUMP ÉS AZ ALAPJÖVEDELEM

DR. ERŐS GÁBOR BLOGJA
Szerző: e_gabor
2016.11.16.


Az Istvánffy András Alapjövedelem-ellenes cikkére írt válaszomra több viszonválasz is érkezett. Donald Trumptól jött a legfrappánsabb. Istvánffy András ugyanakkor leragadt a migráció problémájánál, ami egy fontos részkérdés – de mégsem ez a lényeg. Bár divattéma. Úgyhogy: lássuk először ezt, aztán jöhet Trump!

Azzal kezdem, amivel
az előző cikket befejeztem: ha majd lesz globális FNA, az lesz az igazi. De addig se hagyjuk nyomorban és létbizonytalanságban élni se a hazai, se az európai szegényeket, munkásokat, alsó középosztálybelieket! És akkor még egyszer: az Alapjövedelem NEM dologtalanná teszi az embereket, hanem a nincstelenséget és a létbizonytalanságot (utóbbira Trump kapcsán még visszatérek) számolja fel, és a fizetéseket (igen, a fizetéseket) emeli meg.

Akkor most néhány technikai részlet (aki eddig nem hagyta abba az olvasást, most fogja…). A legfontosabb, hogy
a Párbeszéd Alapjövedelem-koncepciójában az, aki munkavállaló, az az adórendszeren keresztül jut hozzá az Alapjövedelemhez. Konkrétan: a nettó fizetése nő az adójóváírás és az ún. negatív adó révén, vagyis a külföldi munkavállalók bére ugyanolyan mértékben nőne, mint a magyaroké. A gazdasági bevándorlók egyetlen alcsoportja, amely nem volna jogosult, az a munkanélkülivé váló munkavállalók (!) csoportja, ők is csak itt-tartózkodásuk első 8 évében – számukra egy új baloldali kormány ki tud alakítani egy olyan ellátórendszert, amely méltányos ellátást biztosít (és itt akkor jöhet a jóléti állam!). Az Alapjövedelem nem létrehozná, hanem felszámolná azt a kasztrendszert, amely jelenleg jellemző a társadalomra: tartós munkanélküliek, jogaiktól megfosztott „kölcsönmunkások” és alulfizetett bérrabszolgák egyfelől, szorongó alsó középosztály másfelől, dőzsölő elit a „csúcson”. Az egész koncepció lényege, hogy mindenki egyenlő. S igen, ha már folyton ez a téma: a külföldi munkavállalók is.

Az összegről: igen, az 50 ezer nem sok, ezt már megbeszéltük. De azt továbbra sem értem, miért ellenérv az, hogy nem tudjuk elhozni a Kánaánt? Akkor maradjon a nyomor? Az ellátásból kizuhanók 0 forintjához képest az 50 ezer nem kevés. S hogy miért szűnteti meg a munkakényszert? Három okból. Egy: nem kényszerül a munkavállaló az első ajánlatot elfogadni, van ideje jobbat keresni a piacon, s ugyanez igaz arra is, ha ki akar szállni: megteheti, hogy otthagyja azt a helyet, ahol kiszipolyozzák, esetleg munkahelyi zaklatásnak van kitéve – ha felmond, akkor sem semmibe hullik. Kettő: megszűnteti azt a kényszert, hogy el kell vállalni a közmunkát, ha az ember kapni akarja a „segélyt”. Három: megszűnteti azt az állapotot, hogy éhbérért, létminimum alatti nettóért kell dolgozni – vagyis felszámolja a bérrabszolgaságot. De nem a munkától veszi el a kedvet: részben azért nem, amit
Domonkos Tamás írt itt, részben azért, amit „B.F.” ír: „mi itt a baloldalon, nem gondoljuk azt, hogy az Ember (az általános) alapvetően lusta, tehetetlen és tenni nem akaró lény lenne”. De a legnyomósabb érv, amit Szalai Júlia mond erről: „A feltétel nélküli alapjövedelemmel szemben leggyakrabban felhozott érv, hogy „lenevel” a munkáról. Bár a közvélekedés úgy tartja, hogy a szegények nem kis részben azért szegények, mert „dologtalanok”, a valós tények erre rácáfolnak. Kutatásokból tudjuk: a legszegényebbek több időt fordítanak munkára, mint a szerencsés többség. Csakhogy az ő munkájuk láthatatlan marad az informális gazdaság és a háztartások közötti szívességi munkacserék vastag függönye mögött.”...

ITT OLVASHATÓ

A SZEGREGÁCIÓ VAJON MI?

TANÍ-TANI ONLINE
Szerző: Fejes József Balázs
2016.11.13.


Válasz Nahalka tanár úrnak. Fejes József Balázs írása
Vitapartnerem körültekintően arra is figyelt, hogy kifejezze, nem személyeskedésről van szó, ha esetleg ilyesmire gondolnék – gyanítható, hogy sokan gondolnák így. Én biztosan nem érzem ezt, sőt, örülök, hogy egy nyilvános vitát elindíthattam, és külön öröm, hogy Nahalka tanár úrral!

Bevezetés

Az oktatási esélyegyenlőséggel nem kutatóként foglalkozó, de a témában mégis jártas szakemberektől (pl. civilszervezetek munkatársaitól, tájékozott pedagógusoktól, más területtel foglalkozó kutatóktól) gyakran hallom, hogy az oktatási integráció kérdésének kommunikációját valahogy mindig elrontják a témában nyilatkozók, publikálók, ahogy az újságírók is. Nem sikerül érthetően kifejteniük, hogy mi is az az oktatási szegregáció és mi a baj vele. A szegregáció és integráció fogalmakat a köznyelv és több szakterület is használja, azonban talán az oktatással összefüggésben bukkan fel a leggyakrabban. De az oktatás kapcsán is számos kontextusban (HH, SNI, cigány/roma kisebbségek iskolai és társadalmi integrációja) előfordul. Nyilvánvalóan az említettektől nem független, hogy amikor én szegregációként értelmezek egy-egy szituációt, mások azt gyakran integrált oktatásnak tekintik. Többek között e tapasztalatok miatt gondolom fontosnak, hogy világos definíciókat használjunk az oktatási szegregáció és integráció értelmezése kapcsán, és a közvélemény minél szélesebb körét tájékoztassuk arról, hogy mi a baj a szegregációval, milyen következményekkel járhat. E célt változatos megoldásokkal próbálom elérni, így például gyakori tévhitek cáfolatával (l. Fejes, 2013), illetve érzékenyítő társasjátékok fejlesztésében való részvétellel (Mentortársas, Rendszerhiba).
 
Egy korábbi, a Taní-tani Online-on megjelent írásomban is e célokat tartottam szem előtt, amikor arra tettem kísérletet, hogy a tanodára fókuszálva – de a hátránykompenzáló programok szélesebb körére is érvényes módon – foglalkozzak a szegregáció és az integráció értelmezésével (Fejes, 2016). Megpróbáltam egyértelmű, jól strukturált és a pedagógusok számára is hasznosítható módon foglalkozni a kérdéskörrel, a szokásos kommunikációs bakikat elkerülve, szándékosan kissé provokatív hangnemet választva. A provokáció sikerült, bár nem ott ért célt, ahová céloztam. Számos kritikát megfogalmazva Nahalka tanár úr válaszolt a cikkemre, aki nemcsak klaviatúrát ragadott, de adatbázist is – azaz komolyan vette, hogy érdemes tisztázni néhány kérdést (Nahalka, 2016). Ennek nemcsak a téma fontossága, de a nyilvános szakmai viták ritkasága miatt is örülök, ráadásul írásomra olyan kutató válaszolt, akinek munkái szakmai látásmódon formálódásában meghatározók.
 
Azt gondolom, esetünkben a szegregációról való diskurzus két síkja ragadható meg: (1) hogyan kutatható a szegregáció (pl. milyen meghatározást használjunk, milyen mechanizmusokra, következményekre fókuszáljunk); (2) hogyan lehet a szélesebb közvélemény felé (ezen elsősorban a pedagógustársadalmat értve) a kommunikációt sikeresebbé tenni. A szakmai vita kiindulópontját jelentő korábbi írásomban az utóbbi síkot megcélozva fogalmaztam. Az egyszerűségre és a szokásos kommunikációs hibák elkerülésére törekedve bizonyos összefüggések kifejtését, megvilágítását talán túlzottan leegyszerűsítettem vagy elhanyagoltam. Ugyanakkor Nahalka kritikájának köszönhetően lehetőséget kaptam arra, hogy ezeket helyre tegyem, bővebben és az első síkra, vagyis az esetleges kutatói érdeklődésre számot tartva is kifejtsem mondandóm. Annak érdekében, hogy az olvasók számára is könnyen követhető legyen a vita, Nahalka írásából általában egy-egy kiemelt idézetet követően fejteném ki gondolataim. Na de lássuk a részleteket!
...

HÍRHAMISÍTÁS ÉS ATOMERŐMŰ-REKLÁM, AVAGY MEDDIG SÜLLYED MÉG A TV2?

MAGYAR NARANCS - HÍRNARANCS
Szerző: narancs.hu
2016.11.15.


A fideszes propagandatévé a Harcosok Klubjának babérjaira tör, Hosszú Katinka szerint Gyárfásnak mennie kell, a Kiscsibész tér egy nap alatt felszabadult...

Hírhamisításra per

Pert indít a Jobbik „a fideszes médiabirodalom” több sajtóorgánuma ellen hírhamisítás miatt, jelentette be ma Dúró Dóra. A párt azután akadt ki, hogy tegnap a Tv2 konkrétan hírhamisítóvá lépett elő, és egy aprócska vágással máris a saját (és a kormány) ízlésének megfelelő mondatot kreált és adott Vona Gábor szájába. A Jobbik elnöke ugyanis arról beszélt, hogy járt értelmiségi összejövetelekre, ami egyébként Orbán Viktor polgári köre, a Szövetség a Nemzetért Polgári Kör volt. A Tények a mondat második felét lenyisszantva hozta le az anyagot, azt sugallva, hogy Vona elismerte Terry Black (a Tv2 hiteles hírforrása) vádjait, miszerint melegbulikban vett részt.

Ezt persze fotóval is bizonyították, amiről szintén bebizonyosodott, hogy nem az, aminek látszik, így a Jobbik médiahatósági panaszbeadvánnyal élt és polgári pert indít a csatorna ellen. Ahogy terveik szerint a PestiSrácok, az Origo, a Lokál és a Ripost ellen is. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság még a párt bejelentése előtt az Index kérdésére azt válaszolta, még nem tudják, indítanak-e a csatorna riportjai miatt eljárást.

Harcosok Klubja

És ha nem lett volna elég az elmúlt pár nap néhány gyomorforgató Tv2-s riportja, a csatorna elképesztő technikai bravúrral még az atomerőművet is megpróbálta nézői körében kicsikét népszerűsíteni. A Forbesnak a csatorna sajtóosztálya ezzel magyarázta a Harcosok Klubjában azért jobban működő effektet: „November 10-én, a tudomány világnapja alkalmából egész napos együttműködésünk volt az MVM Pakssal, melynek keretén belül pillanatreklám-, más szóval sting megjelenések is voltak.” A reklámtörvény egyébként tiltja a tudatosan nem észlelhető reklámokat. Bár az MVM-et népszerűsítő kép roppant bénán és sokszor egymás után lett bevágva, úgyhogy alig nevezhető tudatosan nem észlelhetőnek.

Ma egyébként kiderült az is, hogy lelép a Tv2-től a Tények felelős szerkesztője, Balogh Zsuzsa, hivatalosan családi okokra hivatkozva...

ITT OLVASHATÓ

SE KELETEN, SE NYUGATON NEM JÓ AZ IRÁNY - FABINY TAMÁS BESZÉDE NEMZETKÖZI VITÁT VÁLTOTT KI

KÖTŐSZÓ
- EVANGÉLIKUS KÖZÉLETI BLOG
Szerző: KötőSzó
2016.11.16.


Úgy tűnik, mintha sok nyugat-európai egyház szégyellné a keresztet és a bibliai/keresztény értékeket – ezt a benyomását osztotta meg Fabiny Tamás evangélikus püspök, a Lutheránus Világszövetség alelnöke 2016. november 4-én, a Németországi Egyesült Evangélikus-Lutheránus Egyház zsinati ülésén, Magdeburgban. Sajátos kelet-közép-európai nézőpontjával komoly vitát váltott ki Németországban. A püspök a hazai helyzetet is értékelte: beszélt a kvótanépszavazásról, valamint állam és egyház viszonyáról is.
 
„Ezekben a hónapokban mindannyiunkat foglalkoztat Európa, azon belül pedig Európa és a keresztyénség sorsa. Úgy szeretnék ma nektek erről az egyetemes kérdésről szólni, hogy abba egyértelműen belevigyem a magam kelet-közép-európai perspektíváját.
 
Negyedszázaddal ezelőtt azt hittük, hogy a visszanyert szabadságban helyébe az ember méltósága kerülhet, de meg kellett tapasztalnunk Bill Lomax angol történész mondásának igazát: »A kommunizmusban az a legrosszabb, ami utána következik«. A közelmúltban elhunyt Esterházy Péter a maga szarkazmusával így fogalmazott: »Az oroszok ugyan elmentek, de mi itt maradtunk«. Így lett Magyarország az egykori »legvidámabb barakk« a legszomorúbb szupermarket. A rendszerváltás idején szívesen használtuk azt a metaforát, hogy túl vagyunk a 40 éves pusztai vándorláson, még a Vörös tengeren is átkeltünk, de a Kánaánt nem találtuk meg.” kezdte beszédét a püspök.

Majd így folytatta: „A csalódott emberek pedig könnyen manipulálhatók: az indulatokat könnyen egy bizonyos csoport ellen lehet fordítani. Könnyen bűnbak lesz a romából, aki úgymond nem akar dolgozni, de menekültből is, aki el akarja venni munkánkat és hagyományainkat. A menekültkvóta ügyében történt népszavazáshoz kapcsolódó kormányzati kampány egyoldalú, leegyszerűsítő üzeneteivel pontosan ilyen asszociációkat piszkált fel. Ha a migránsokról volt szó, a kormány mindig csak a terrorizmusról és az integráció lehetetlenségéről beszélt. Ez legitimálta a bevándorlókhoz való negatív hozzáállást. Az érvénytelen népszavazás eredménye reménységet kelt bennem, hogy a magyarok többsége nem idegengyűlölő és intoleráns.
...

MERT MÉGIS KI AZ A HOSSZÚ KATINKA, HOGY CSAK ÚGY BESZÓLOGASSON A KERESZTAPÁNAK?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2016.11.16.


....A méltatlan hőzöngéseket megelőzendő: Katinka a működésképtelen, ócska módszerekkel operáló, anyagi érdekek mentén szerveződő úszószövetség ellen emeli fel immár sokadszor a hangját. Mert mióta legutóbb felemelte, semmi nem változott.

„Az, hogy a magyar úszás soha nem élt jobb napokat, egyszerűen nem igaz. Rosszabb lett”

– írja a sportoló, aki szerint a magyar úszásra legártalmasabb tényező maga
Gyárfás, akinek le kellene mondania. Ugyanis az általa irányított szövetség nem biztosítja a megfelelő felkészülési körülményeket, ellenben zsarol, ígérget, megfélemlít, a sportolók keserves munkájával sajátjaként dicsekszik, nem az úszásról, és még kevésbé az úszókról szól. Hosszú Katinka nem csak magára és versenyző társaira, hanem azokra a gyerekekre, fiatalokra gondolva állt ki újra a nyilvánosság elé, akik elhivatottan vágnak bele az úszósportba, és akik számára a jelenlegi helyzet nem kínál jövőt.

A MÚSZ terjedelmes-ömlengős, pártközpontok sajtóirodáiban fogant dörgedelmekre emlékeztető közleményében természetesen elutasította a vádakat (egy állítás, egy tagadás és minden megy a maga útján), hosszasan sorolták, mennyi mindent tettek az úszóért. Igen, meg kell a szívnek szakadni, személyesen Gyárfás Tamás intézte el neki, hogy miután hazatért Amerikából a Vasas szerződtesse egyedi nagyságrendű havi fizetésért, valamint autót és biztosítást is kapjon.

Aztán a leggennyesebb személyeskedő stílusban szálltak bele Katinka férjébe is, majd nagylelkűen biztosították, hogy a viták ellenére továbbra is a magyar úszósport egyik főszereplőjének tekintik, csak éppen a kurv*anyját neki. A legszebb rész viszont mégis az, amikor kvázi azzal is megvádolták, hogy a fejébe szállt a dicsőség: „ahogy sokasodtak Hosszú Katinka sikerei, úgy változott meg a sportág szakvezetőivel szembeni viselkedése, holott egyre több eredmény igazolta annak a mondásnak az igazságát, hogy immár lett volna mire szerénynek lennie”...


ITT OLVASHATÓ

TRUMP ÉS A LIBERÁLISOK BUKÁSA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Tóth Csaba Tibor
2016.11.16.


Az új amerikai elnök és kampányának nagyágyúi pontosan tudták: a globalizációtól rettegő amerikai szavazók dühét a százéves, és hatalmas amerikai tudományos-technokrata elit és a korrupt politikai osztály ellen kell irányítania. Győzelme az ő óriási bukásuk is. Az új baloldalnak elsősorban globalizációellenesnek kell lennie ahhoz hogy ezt a pusztító hullámot megállítsa.

Az egyesek által várt, mások által csupán megjósolt, de a progresszív liberálisok és baloldaliak (azaz mi) többsége által mégis elképzelhetetlennek tartott fordulat most ránk következett. Az USA választási térképeinek és – a hihetetlenül nagy mértékű privát „big data” gyűjtésnek köszönhetően – demográfiájának ismerői
pontosan tudják: a demokrata elit öngyilkos akciója főként a Közép-Nyugatnak, Michigannek és Wisconsinnak, illetve az ott élő alacsonyabb jövedelmű dolgozók büntetőakciójának volt köszönhető. Donald Trump új többsége azonban – bár kétségtelenül az általa vágyott utópia, a fehér USA köré szerveződött, mégsem tisztán fehér, és nagyon nem munkásosztály-alapú.

Donald Trump lázadása nem munkás- vagy szegény-, hanem a polgárok mozgalma

Miközben a kanadai határvidék szegényei csupán a mérleg nyelve voltak. Trump új korszaka elsősorban a kiábrándult és dühös középosztály válasza Barack Obama és a demokrata elit önellentmondásos és utópikus világképére, ahol a liberális tőkés társadalom maga termeli ki saját gátjait, amelyek majd visszatartják a nagytőkét totális kizsákmányolásunktól.

Ez az utópia volt az egyik alapja Barack Obama elnökségének. Harvey Wasserman történész 1969-es munkájában (History of the United States) radikális szempontból jellemezte tökéletesen azokat a társadalmi erőket, amelyeknek Obama demokratái az örökösei voltak, és amelyek a 19. század kegyetlen vadkapitalista Észak-Amerikájában jöttek létre az átlagos farmert és munkást kegyetlenül kihasználó „rablóbárók” kihívóiként:..


ITT OLVASHATÓ

AZ INVITEL A TELJES DISCOVERY-PORTFÓLIÓT KIHAJÍTOTTA A CSOMAGBÓL

COMMET:COM BLOG
Szerző: sixx
2016.11.15.


Invitel-ügyfelek, figyelem: aki nem olvassa a cég tájékoztatóit, az január 1-jétől meglepve fogja tapasztalni, hogy az alábbi csatornák minden csomagból hiányozni fognak:
 
- Eurosport 1 SD/HD
- Eurosport 2 SD/HD
- Eurosport News
- Animal Planet SD/HD
- TLC
- Discovery Channel
- Discovery Showcase HD
- ID Xtra SD/HD
- Discovery Science SD/HD
- DTX
 
Helyettük sok változás lesz, a legmarkánsabb a családi csomagot érinti, ahová bekerül a Zenebutik, a Humor +, a Chili TV, a Kiwi TV, a FEM3, az RTL Spike, az AXN, a BBC Earth, a Disney Jr., a Food Network és a Sláger TV.
 
Akinek nem tetszik a dolog, az megpróbálkozhat a felmondással, már ha úgy érzi, hogy a Discovery-portfólió elvesztését a főleg TV2-csatornákból álló pótlék nem kárpótolja...
 

HOSSZÚ KATINKA - MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG

Facebook
Szerző: Hosszú Katinka, illetv e a Magyar Úszöszövetség vezetése
2016.11.15-16.


Hosszú Katinka: Gyárfás Tamás mondjon le!

Nyílt levél
Budapest, 2016.11.15.

Az utóbbi időben Gyárfás Tamás részéről napvilágot látott nyilatkozatok miatt úgy döntöttem, ideje megszólalnom. A felkészülésem most is a legfontosabb, ezért nem reagáltam eddig az általa mondottakra, de úgy határoztam, nem mehetek el tétlenül a szavai mellett. Teljes mértékben értetlenül állok Gyárfás Tamás azon nyilatkozatai előtt, miszerint minden a legnagyobb rendben van köztünk. A Szövetséggel való viszonyom továbbra is változatlan. Gyárfás Tamás volt az első, aki 2008-ban azt mondta, hagyjam abba az úszást és vonuljak vissza. Ha rajta múlik, Magyarország a riói olimpiáról 3 arany- és egy ezüstéremmel kevesebbel tért volna haza. Idén januártól teljes mértékben egyedül, az Úszószövetség segítsége nélkül edzettem. Állíthatom, hogy megkönnyebbültem, teljes erőbedobással a felkészülésemre koncentrálhattam, ami szerencsére az eredmények tekintetében is megmutatkozott. 
 
Ami Gyárfás Tamás állításait illeti, a helyzet nem hogy nem változott tavaly ilyenkorhoz képest, hanem csak romlott 2015 óta. Egy év elteltével jóformán ugyanott tartunk, ahol eddig. Az olimpiai felkészülésemet 0 fokban, sokszor zuhogó esőben, kültéri medencében kellett végeznem, és nem én voltam az egyetlen. A feltételek mind a mai napig rosszak, a profi felkészülés körülményei nem biztosítottak sem az uszodában, sem a szárazföldi edzések terén. A »felújítási« munkálatok miatt teljesen kiszámíthatatlanná vált minden, nem tudunk előre tervezni. A Komjádi uszodában az elmúlt másfél évben ez a második átalakítás, ami egyszerűen nonszensz. A renoválás ellenére mind a mai napig vannak problémák, amiket már a szülők és a gyerekek is észlelnek. Az, hogy a magyar úszás soha nem élt jobb napokat, egyszerűen nem igaz. Rosszabb lett. 
 
Számomra elfogadhatatlan, hogy az eredményeinkkel, keserves, mindennapi munkánkkal a Szövetség sajátjaként dicsekszik, és arra hivatkozik, nélküle nem lenne világversenyek otthona Magyarország. A lényeg nem az úszásról, még kevésbé az úszókról szól. Az egész rendszer érdekek mentén szerveződik. Elfogadhatatlannak tartom, hogy Tamás arra hivatkozik, hogy az úszók »nehéz emberek«, mikor egy egyértelműen szabályokat mellőző és működésképtelen rendszer ellen emelik fel a szavukat. Mélységesen felháborít, hogy tehetséges, sokat bizonyító, a világ élvonalában lévő úszóknak aggódniuk kell, vajon milyen következményekkel jár, ha hallatják a hangjukat. Elárulom, semmilyennel. 
 
Gyárfás Tamás kizárólag azért ülhet abban a pozícióban, ahol, mert mi hozzuk az eredményeket, és mert az úszóklubok többsége lehetetlen helyzetben van. A szavazások mellőznek mindenféle demokratikus jelleget, a tisztségekről nyílt, kézfeltartásos szavazással döntenek. Innentől kezdve nem nehéz elképzelni, hogy hányan mernek szembeszegülni a rendszerrel. A tisztségviselő választás során sokkal több forog kockán a kluboknak, mint a vezetői pozíciók. Komoly támogatások vannak veszélyben.
 
A Szövetség vezetősége nem csak az úszókat, teljes klubokat tart sakkban ígéretekkel vagy megfélemlítéssel. A létbizonytalanság megőrzése Gyárfásék számára elengedhetetlen. A rendszer és a rosszul rögzült, ősrégi metódusok semmiképpen sem szolgálják a magyar úszósport érdekét. Azon dolgoznak, hogy elhitessék a rendszeren kívül nincs élet, hogy semmi sem működhet a Szövetség közbenjárása nélkül. Ez egyszerűen nevetséges. Én magam vagyok az élő példa arra, hogy van élet a Magyar Úszószövetség után, sőt, akkor van csak igazán. 
 
Nem csak magamra kell gondoljak, és a versenyző társaimra, hanem azokra a gyerekekre, fiatalokra, akik elhivatottan vágnak bele az úszósportba. A mi felelősségünk, hogy kiálljunk magunkért és a leendő úszókért, mert ezt senki nem fogja megtenni helyettünk. Nem engedhetjük, hogy egymás ellen hangoljanak minket, hogy a fejünk fölött döntsenek a minket illető dolgokban, legyen az kvalifikáció vagy bármi más. 
 
Amennyiben Gyárfás Tamásnak valóban fontos a magyar úszás, és olyan elhivatottság van benne a sport iránt, mint ahogy azt állítja, önként távolítsa el a magyar úszásra legártalmasabb tényezőt, önmagát és mondjon le tisztségéről!”

A Magyar Úszószövetség vezetőségének válasza

„A Magyar Úszó Szövetség vezetőségének állásfoglalása:

Alapvetés, hogy egy háromszoros olimpiai bajnok versenyzői teljesítményét a Magyar Úszó Szövetség a lehető legnagyobbra értékeli.

A MÚSZ vezetése – elnök, alelnök, igazgatók, felnőtt és utánpótlás szövetségi kapitányok – értetlenül áll Hosszú Katinka újabb megnyilvánulása előtt. Legyen szó arról, hogy januárban nem állt szóba Kiss László szövetségi kapitánnyal még a vele kapcsolatban kitört botrány előtt sem, mint ahogy nem áll szóba utódával, Hargitay Andrással, még a világversenyek helyszínén sem, sem a szállodában, sem az uszodában.

A súlyos kritikájában szereplő vádak egyformán megalapozatlanok.

Tavaly ilyenkor azért szólalt fel, hogy nincs külön masszőrje, öltözője, nem áll rendelkezésre megfelelő videó-elemző rendszer.

A MÚSZ az első két felvetést cáfolta, a videórendszert hamarosan beszerezte, működésbe állította, ám azt a bajnoknő egyetlenegyszer sem vette igénybe.

Az idén januárban a szövetség 12 millió forintos felkészülési juttatást kívánt neki biztosítani – vele ellentétben a válogatott legjobbjai az arányosan kisebb összegeket elfogadták, míg ő az erről szóló szerződést teátrálisan széttépte.

Hosszú Katinkával és edzőjével a Magyar Úszó Szövetség vezetői utoljára egységesen tavaly októberben ülhettek le, ekkor a szövetség elnöke közölte vele, nehezményezi, hogy Hosszú Katinka a világbajnokság promóciós filmjében csak az általa meghatározott többmilliós összegért vállalt volna szerepet. A versenyző igénye annak idején visszautasításra talált, az elnök szerint ugyanis valamennyi magyar úszó számára megtiszteltetés, hogy világbajnokságot rendezhetünk, melyért az ország hatalmas anyagi áldozatokat vállal, többek között lenyűgöző uszodát épít, egyszersmind kiemelt támogatásban részesíti a legjobb sportolókat. A MÚSZ álláspontja szerint valamennyi versenyző erkölcsi kötelessége, hogy a lehetőségek szintjén a világbajnokság promóciójában részt vállaljon. A kapcsolat ekkor mérgesedett el.

Korábban a Magyar Úszó Szövetség elnöke személyesen járt közben annak érdekében, hogy Hosszú Katinkát az Amerikából történt hazaérkezését követően a Vasas szerződtesse egyedi nagyságrendű havi fizetésért. Közreműködött abban, hogy a Porsche Hungáriától gépkocsit kapjon, a Groupama Biztosítóval pedig nagyvonalú szerződést köthessen.
Még korábban a MÚSZ a lehetőségei szintjén mindent megadott Katinkának, így a londoni olimpiát követően, 2012-ben fedezte a teljes Világkupa-körutazásának összes költségét, hiszen akkor az eredményesség hiányában a viadalok rendezői még nem hívták meg – ugyanakkor, más nemzeti úszó-szövetségek gyakorlatával ellentétben, semmilyen formában nem kért részesedést a versenyző pénzdíjaiból, melyek jelenlegi függetlenségének alapját képezik.

Ahogy sokasodtak Hosszú Katinka sikerei, úgy változott meg a sportág szakvezetőivel szembeni viselkedése, holott egyre több eredmény igazolta annak a mondásnak az igazságát, hogy immár lett volna mire szerénynek lennie.

A Magyar Olimpiai Bizottság ösztönzésére a sorozatos, méltatlan kritikák ellenére a MÚSZ hátrább lépett, a sikerek érdekében nem szállt vitába a versenyző-edző párossal. Hogy ez az álláspont helyes volt, azt igazolták a csodálatos riói győzelmek, a három arany és az egy ezüstérem.

Ezt követően a szövetségi kapitány valamennyi nyilatkozatában méltatta Katinka helytállását, hangsúlyozta, nyitott a megbékélésre, a harmonikus együttműködés érdekében a szövetség bármely kérésének kész eleget tenni. Ugyanez a hangnem jellemezte a szövetség elnökének és a többi vezető tisztviselőnek a megnyilvánulásait. Hargitay András meghívta Shane Tusupot az edzőbizottság irányító testületébe – válaszra sem méltatták.
Mindeközben a MÚSZ a társszövetségekkel karöltve teljes erőbedobással küzd a jövő évi FINA-világbajnokság megfelelő előkészítéséért. Mígnem a mai nap megfogalmazódott az újabb támadás, amelynek színvonala vetekszik a korábbiakkal. Groteszknek tartjuk, hogy mindez épp akkor jelent meg, amikor újból béke honol a sportágban, és mindenki igyekszik a saját tennivalóira koncentrálni: az úszók úsznak, az edzők edzést tartanak, a tisztviselők pedig a lehető legjobb háttér fenntartásán, további javításán fáradoznak.

Ami a megfogalmazott vádakat illeti, minden alapot nélkülöz az az állítás, hogy 2008-ban Gyárfás Tamás arra ösztönözte volna Hosszú Katinkát, hagyja abba a versenyzést. A szövetség elnöke ilyet soha, egyetlen úszónak nem tanácsolt, és nem is fog.

A MÚSZ, de mondhatni az egész magyar sport a honi lehetőségek maximumát igyekszik folyamatosan biztosítani a számára. A Tüske-uszodában akkor kér pályát, amikor akar – itt van egyébként a sohasem használt videórendszer is; arról a szövetség nem tehet, hogy a rendelkezésre álló uszodák közül a Komjádi-uszodát a vb érdekében felújítják, és emiatt bezárták (megjegyzendő: ha ez nem történik meg, hamarosan jóval hosszabb időre a teljes létesítményt be kellett volna zárni, annyira elöregedett).

Hosszú Katinka elmarasztalja a közgyűlést, amely nyílt szavazással adott az elnöknek újfent bizalmat, amikor Gyárfás Tamás maga kezdeményezett önmagával szemben bizalmatlansági indítványt, majd elhagyta a közgyűlés helyszínét. Távollétében szavaztak arról, hogy nyílt vagy titkos legyen a jelenlévők állásfoglalása, egyetlen küldött kivételével döntöttek a nyílt voksolás mellett, amelynek eredménye 112-1 lett.

A klubok és műhelyek nem érdekek mentén részesülnek a minden eddiginél nagyobb nagyságrendű pénzügyi támogatásban – az évek óta alkalmazott, konszenzussal elfogadott, a különböző korosztályokban elért eredmények alapján kidolgozott egyesületi rangsor alapján kerülnek felosztásra a források. Az egyes versenyzők ösztöndíjainál szintén az eredményesség számít elsődleges szempontnak – a legjobbak esetében a MOB által megszabott mérték a kizárólagos irányadó. A MÚSZ a szerdai napon a válogatott hét tagjának – majd később még további tizenötnek – személygépkocsikat ad át a minél eredményesebb vb-felkészülést segítendő, és a következő esztendőre is milliós nagyságrendű felkészülési támogatást nyújt a legjobbaknak. Mint ahogy évekkel ezelőtt is igyekezett a lehető legnagyobb mértékben támogatni a versenyzőket, a klubokat, világversenyek Magyarországra hozatalával segíteni a sportág népszerűsítését, már jóval azelőtt is, hogy Katinka igazán eredményes úszóvá vált.

A sors ajándéka, hogy Hosszú Katinka találkozott Shane Tusuppal, akivel bámulatos eredményeket értek el az elmúlt négy évben. Más kérdés, hogy teljesítményének jogos elismerése mellett számos nemzetközi tekintélyű tisztviselő, versenyrendező egyre több alkalommal panaszkodik az edző viselkedésével kapcsolatban. Az ütközések eredője rendszerint anyagi természetű. Tény, hogy a sportvilágban a professzionalizmusnak a legteljesebb mértékig helye van, de Shane Tusup fellépése, stílusa többek számára mindinkább elfogadhatatlanná válik a világ úszósportjában. Méltatlannak éreznénk a konkrét példákat felsorolni, ezek részleteitől szeretnénk a sportközvéleményt megkímélni – hiszen az újabb és újabb, nehezen minősíthető nyilatkozatok ellenére a cél változatlan: a sportolók nyújtsák tudásuk legjavát a medencében. És persze az is, hogy a kiváló eredményeket produkáló magyar úszósport továbbra is az a remek közösség maradjon, amelyik egy immár 120 éves hagyományt ápol, méltó módon.

Ennek teljes mértékben része, sőt, főszereplője Hosszú Katinka is, aki igazi ikonná vált remek sikereinek köszönhetően. A Magyar Úszó Szövetség mindezt a legcsekélyebb mértékben sem kívánja beárnyékolni, de a leghatározottabban elutasítja azokat a megnyilvánulásokat, amelyekkel időről időre szembesülni kénytelen.”

 

A POFÁTLANSÁG NETOVÁBBJA: MÁR AZT IS MEGMONDJA A FIDESZ, MIT GONDOLJUNK

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2016.11.16.


Itt a bizonyték: teljesen kiépült a göbbelsi propaganda Magyarországon.

A Fidesz-közeli Századvég gyorsan megkutatja, hogy milyen jól működik a sajtószabadság Magyarországon.

Ezt a Fidesz-közeli Lokál lehozza hírként.

Mindeközben újabb Fidesz-közeli médiabirodalom épül fel a szemünk láttára: a Mediaworks bekebelezésével a Népszabadság megszűnik és a megyei lapok is a Fideszhez kerülnek.
A új birodalom központja, csak hogy a győzelem teljes legyen: a Fidesz közeli cégek által felvásárolt Népszabadság székháza. 
Mindezt egyetlen fillér magántőke nélkül, csupán adóforintokból és EU-s pénzekből építették fel. Ha úgy tetszik: egész Magyarország aszisztálásával, a mi pénzünkből hülyítenek bennünket. 
Milyen szép. Pont, mintha az 1984-et olvasnánk Orwelltől.

A Habony Árpád lapjának titulált Lokálban jelent meg a hír, hogy az emberek kétharmada szerint szabad a sajtó Magyarországon.

Igaz, már a kérdések is torzítottak és sugalmaztak, illetve nem hagytak a válaszadónak lehetőséget álláspontja kifejtésére, de a Fidesz-közeli lap gyorsan megírta: csak a mocskos ballibek szerint van aggasztó helyzet Magyarországon.
Egyébként minden a legnagyobb rendben. Elvégre, minden törvényesen zajlik.

A torzított és tudománytalan kérdésekből összeállított „felmérést” a Fidesz-kormány által odacsurgatott közpénz-milliárdokból fenntartott Századvég végezte el.


Arra a kérdőív összeállítói nem adtak lehetőséget, hogy az emberek véleménye igazából kiderüljön.

Még a végén kiderülne, hogy a magyarok aggódnak a sajtószabadságért. Így, hogy pont most dózerolták le a legnagyobb példányszámú, viszonylag független közéleti napilapot és annak romjain épp
a Fidesz épít médiabirodalmat.

Az a Fidesz, amelyik sorban foglalja el a független szerkesztőségeket, törvényekkel lehetetleníti el a szabad sajtót, vagytitkosszolgálati módszerekkel fenyeget, zsarol,
a neki kedves médiának osztja szét az állami hirdetési milliárodkat, esetleg egyszerűen felvásárol komplett lapokat, ha médiáról van szó
.

A felvásárolt lapok aztán szépen összesimulnak a többi propagandával: már megkezdődött a Fidesz-közelbe került Mediaworks és a kormány házi lapjának, a Magyar Időknek az egymáshoz közelítése...


ITT OLVASHATÓ

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A KLIMAXRÓL

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: Kovács Szilvia
2016.11.16.


..."A klimaxra nem lehet felkészülni, felesleges vele foglalkozni!"
 
Ez határozottan nem igaz. Jelentős különbségek lehetnek a változókor kezdetében és menetében is annak függvényében, milyen testi és lelki állapotban van egy 40-es éveiben járó hölgy (vagy úr). A testi  és hormonális változások hatnak az érzelmekre, és a hatás fordítva is érvényes: a labilisabb pszichés állapot intenzívebb és kellemetlenebb testi tünetekhez vezet. Nem könnyű ebben az életszakaszban megőrizni a saját testünkhöz fűződő jó viszonyunkat még akkor sem, ha több évtizedes boldog múlt áll e "kapcsolat" mögött. Ha azonban a saját testünkhöz, vagy az önmagunkhoz fűződő viszony korábban is konfliktusos volt, akkor ezek a változások jelentősen rontják a harmóniát.
 
Bár a klimax nem betegség, mégis elhúzódó testi és lelki megterhelést jelent sok nő életében. A változókor a normatív krízisek közé tartozik. Ebben az életszakaszban a női szerep is változik, az idő múlásával való szembenézés ilyenkor elkerülhetetlen, ami érzelmileg már önmagában is megterhelő.
 
A változókor a maga hormonális változásaival a női test működését is alaposan felbolygatja, ráadásul ezek a változások és a hozzájuk társuló tünetek olykor kiszámíthatatlanul és kontrollálatlanul jelentkeznek. A változó korban pl. nem ritka az alvászavar sem, ami tartós fennállás esetén testi és lelki kifáradáshoz vezet, és rontja az immunrendszer állapotát is.  Igazi 22-es csapdája, hisz a testi-lelki tünetek egymást erősítve negatív spirált indukálnak. Szerencsére ez az egymást erősítő hatás pozitív irányba is érvényesülhet, akár a testi, akár a lelki oldalon indul el a változás! Tehetünk önmagunkért a klimaktérium időszakában is és hogy mit, arról következő bejegyzésemben írok.
 

A KORLÁTOZOTT DEMOKRÁCIA DÍCSÉRETE

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.11.16.


Mióta csak felmerült a lehetősége annak, hogy a "nép" kezébe vegye, vagy közvetlenül gyakorolja az uralmat maga (és az egyes emberek) fölött, azóta igyekeznek a politikai gondolkodók megtalálni e félelmetes perspektíva -- a tökéletes demokrácia -- korlátozásának lehetőségeit. Már vagy 2500 éve. Minden valamennyire is értelmes gondolkodó tudta és tudja, hogy a nép önkormányzatával kapcsolatos illúzió veszélyével csak két másik vetekszik: az egyenlőség és a társadalmi haladás illúziói.

A demokrácia (népi önkormányzás) korlátozását nem véletlenül találták ki, számos oka van ennek: pl. mert nincs az a mechanizmus, ami megfelelően informálttá tenné a "népet" ahhoz, hogy optimális döntéseket hozzon, és pl. mert a nép nevében nagy biztonsággal olyanok fognak feltűnni a népakarat képviseletében, akik a lehető legnagyobb hatékonysággal tudják manipulálni ugyanazt a népet, vagyis a lehető legkevésbé teszik éppen azt, ami a nép objektív érdekében állna. A médiademokrácia viszonyai között -- az autokratikus államokban meg pláne -- az egész tömegkommunikáció a nép megvezetésére irányul: a megoldandó problémák olyas strukturálására, amelynek a valósághoz van a legkevesebb köze, annál több viszont a nép urainak mindent megelőző vágyához, hogy uralmon maradjanak, és szabadon ellenőrizhessék a társadalom erőforrásait...

ITT OLVASHATÓ

SZÉTSZAKADVA 2: ÁRNYOLDALAK ÉS EGY SZERELEM

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Norbert
2016.11.16.


Akkor a tegnapi első rész után következzen a második felvonás (ha már kiköveteltétek), melyben hősünk, Norbert először visszaköltözik Magyarországra, elvégez egy főiskolát, majd ismét fogja magát és visszatér Londonba. Ahol aztán belülről tapasztalja meg a brit média (egy részének) a működését, aztán jön egy szerelem is… na, de a többit mesélje el ő!

„Ezt az aránylag rövidre sikeredett „felvonást” (ami 2013 elejétől 2014 februárjáig tartott) valamivel több, mint négy év otthonlét előzte meg, ami nagyon nagy fordulópont volt az életemben! Elvégeztem a fősulit, igaz, nem a filmművészetit, de itt is filmkészítést tanultam, azaz tanultam volna, ha nem dolgoztam volna végig szinte az egész 3 évet.

Egy szerencsés találkozás és barátságkötés egy ismertebb magyar filmrendezővel rengeteg lehetőséget hozott, amíg Pesten a fősulit végeztem.

Eléggé jól mentek a dolgok, rengeteg dokumentumfilmet készítettem, bemutatófilmeket, egyebek… aztán valahogyan ahogy végeztem a fősulin, elkezdtek a filmes munkák is apadni, ráadásul egy 4 éves kapcsolatom is véget ért ebben az időben.

Ugyan voltak kísérleteim állandó, nem bedolgozós, nem művészkedős munkát találni Pesten, de sikertelenül. Berlinben még részt vettem egy kiállításon 2013 elején, mint kiállító alkotó, de onnan már nem repültem haza, hanem rögtön London Heathrow Airportra érkeztem..."
...
 

JÖN A 40 SZÁZALÉKOS BÉREMELÉS, DE NEM ÚGY...

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Ténytár
2016.11.16.


Varga Mihály pénteken jelentette be a magyar kormány újabb nagyobb volumenű gazdasági tervét, amely ezúttal a béremelést helyezte középpontba. Az elmúlt hetekben már többször is hallani lehetett arról, hogy a kormány azt szeretné elérni, hogy pár év alatt a magyar bérek 40 százalékkal magasabbak legyenek, ennek tervével állt elő most a miniszter. 

A 40 százalék azonban nem mindenkit érint. A kormány tervei szerint a minimálbért fogják több lépcsőben 6 év alatt 40 százalékkal megemelni, miközben elemzői várakozásoknak megfelelően egy járulékcsökkentési program is lesz. Hogy a 40 százalékos béremelés mennyit fog segíteni a magyar gazdaságon, előre nehéz megmondani, empirikus tapasztalatok viszont azt mutatják, hogyha adott ország nem képes kitermelni a béremeléshez szükséges erőforrásokat, akkor annak negatív következményei is lehetnek. 

A remélt járulékcsökkentés üdvözölendő lépés, összességében viszont a munkára rakódó terhek még így is Magyarországon lesznek a legmagasabbak a régióban...

ITT OLVASHATÓ

NÉPFELSÉG

SZÉKELY SZABOLCS (TARSKI) BLOGJA
Szerző: Tarski
2016.11.16.

 
Donald Trump megválasztásával egyfajta pánikhangulat tört ki és sokan már a világ végét jövendölték. Sorra jelennek meg olyan cikkek, amelyekben azt állítják, hogy a jó, ti. Hillary Clinton helyett a rossz, vagyis Trump került a hatalomra, ami felveti a népfelség elve iránti bizalmatlanság kérdését. Az egyik cikkíró ezt állította: „A népfelség elvére való hivatkozással alapjaiban írják át a világot. Semmi sem volt jó, ami korábbi volt. Még az sem, ami működött. Az eredmény: ez a tömeg elég civilizált már ahhoz, hogy ne legyen ösztönösen barbár, de még nem elég civilizált, hogy ne éhezze a barbárságot. Hogy hazugsággal és agymosással etetik, az mellékes. Fogékonyak rá. Nem tetszett az egyik véglet, ezért a világ – benne Magyarország is - átment a másik véglethez egy másik pofonért. És mostanság nagyon úgy néz ki, ez nem más, mint vederből cseberbe. Ahogy nálunk sem kellett a jó kisfiú, úgy most Amerikában is a rossz kisfiú mellett döntöttek. Csakhogy ez felveti annak a kérdésnek a morális jellegét: valóban a népfelség elve a szentírás?” Az első válaszom erre az, hogy igen, a népfelség elve szentírás. De ennél azért sokkal bonyolultabb az ügy.

Az ilyen és ehhez hasonló értékeléseknél a legáltalánosabb probléma az, hogy eleve feltételezik és posztulálják azt, hogy melyik oldal, vagy személy testesíti meg a jó, illetve a rossz elvont fogalmát. Jelen esetben a jó Clinton, míg a rossz Trump volt. Vagy ugyanezt a problémát áttéve hazai viszonylatokra, a jó Gyurcsány Ferenc volt, a rossz pedig Orbán Viktor. Az alapvető gond pedig éppen azzal van, hogy ilyen előfeltevésből kiindulva vezetnek le minden további tételt. Ha azt feltételezem, hogy Trump a rossz fiú, akkor bármit tehet, az csak rossz lehet, de legalábbis olyan dolog, ami szóra sem érdemes. Ha felteszem azt, hogy Clinton a jó, akkor bármit megtehet, az csak jó lehet, illetve ha mégis rossz dolgot csinált, akkor azt a kényszer szülte. Tehát a politikai elkötelezettség, ami mögött mindig egy sajátos politikai filozófia van jelen, már eleve minősíti az adott politikus tettét, függetlenül attól, hogy az egy kívülálló számára másként mutatkozhat...


ITT OLVASHATÓ

ÉHEZÉSÜGYI KISKÁTÉ - ERIDJ LOPNI!

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: rezeda
2016.11.16.


Valaki háttérhatalom elővett egy tavaly ilyenkor született írást, hogy a jámbor lelkű Hegedűs Zsuzsa főtanácsadó sámándobot, és rajta keresztül a mi, csakis népéért élő kormányunkat – és annak első emberét – kedvezőtlen színben tüntesse föl, a mocsadék.

„Én még olyan nyomorult szegény családot, ahol a gyerek hazajön délután iskolából, és másnap reggelig nem kap semmit enni, én olyat nem láttam, mert ha kell, akkor lopnak.” – Ezt mondta a sámándob 2015. november 13-án, a libsibolsi aljadékok meg most verik rá a nyálukat a búkon. Már majdnem sípolnak is.

Pedig ez ellenforradalmi izgatás csupán, hiszen mindenki tudhatja, aki rendszeres olvasója az óriásplakátoknak, hogy Hegedűs Zsuzsa jobban teljesít, következésképp az éhezés, mint a magyar nép különös ismertetőjegye, az elröppent tizenkét munkás hónap alatt, huss, eliramlott az országból.

„Olyan, hogy a legszegényebb családban, ahol nincs alkohol- vagy drogprobléma, hogy ott a gyerek ne kapjon este legalább két szelet zsíros kenyeret vagy tejbegrízt, (…) olyan nincs.” Ezt is mondotta a sámándob, ami állításnak különös folyományai vannak.

Ha tudjuk azt, miszerint a Kárpátok alatt négyszázezer alkoholista úszkál a kannásborban, ebből csak az következhet az éhezésügyi főmufti szerint, hogy ennyi embernek nem jut tejberizsa a feneketlen gyomrába, következésképp éhezés, az mégiscsak van itt minálunk.

Igazat mondott a sámándob? Nem mondott igazat egyáltalán, de ez nem zavarja a jómunkásembert. A hazugság ugyanis, mint kormányzati létforma oly közkeletű, hogy hiányozna is már, nélküle értelmét veszítené minden szürke, tevékeny hétköznap, azaz, éltető elemünk ez minekünk a rónaságon.

Ha ezen az apróságon nagyvonalúan tovasiklunk, mint Svejk a gőzmozdony misztikus számain, akkor csak egy kifogásolni való akad Hegedűs asszony étkezési elképzeléseiben, jelesül, hogy nem egy született dietetikus. Valamint, még gyúrnia kell, hogy megkaphassa az ő Michelin csillagját.

A zsíros deszka, mint a magyar nép mannája, szép idea, ámde elég egyhangúnak tűnik az étlap. Isten segedelmével majd finomítanak rajta, ám amíg ez bekövetkezik, nem árt megvizsgálni, mit érdemes lopni a nemzeti üzletlánctól, hogy magunk oldjuk meg, amit még a KDNP sem tud, hiába képes a főnöke kenyérszaporításra.

Szalámit, azt nem komilfó elemelni, ahogyan azt Bakács Settenkedő szerencsétlen sorsa is mutatja, ellenben kiflicsücsköt igen. Amióta Selmeczi asszony esett bűnbe, azóta minden anyagi javak megvédője ő a hierarchiában, ám, mintha mostanság kevesebbet lehetne hallani felőle. Vagy elfogytak a megvédendő javak, vagy a torkán akadt a csücsök. Egyéb lehetőség nincsen...


ITT OLVASHATÓ

PARTTALAN MOHÓSÁGÁTÓL VEZÉRELVE NÉHÁNY ÉV ALATT FELZABÁLTA ÖNMAGÁT

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: H. Andrea
2016.11.15.


...Néhány év leforgása alatt az ember szinte teljesen leépült. Ami ettől sokkal rosszabb, hogy néhány év alatt ez az ország is leépült. A két folyamat párhuzamosan zajlott, egyikből következett a másik. Végignézhettük. A trafikmutyitól Kishantosig, az alattomos közpénz-titkosítás egyes lépcsőfokaitól a Népszabadság kinyírásáig. Mészáros Lőrinc kalandjaitól Matolcsy György feléledt férfiasságáig. És újabban a mindent elsöprő, urizáló, rongyrázó, a korrupciót nagytotálban bemutató rogánizmusig. A kollektív memóriából hamar kiestek ezek a kockák, a rezsicsökkentés nyelvén beszélőknek talán el sem érték a tudatát az olyan távoli, ehetetlen, forintosíthatatlan történések, mint az állam független intézményeinek beszántása, pártkatonásítása.

Pedig ezek az absztrakt jelentéktelenségek szépen, tégláról téglára vetítették elő az egyre nyomasztóbb jelent, amelyben a hetedik éve szakadatlanul szabadságharcoló miniszterelnök szellemileg összeomlott. Az arcán, a gesztusain, a kényszeres mozdulatain, a nyelvcsapkodásain látszik: padlót fogott, de nem adja fel. Egyre többet iszik, de egyre szomjasabb. A rendszert úgy építette ki, hogy alárendelte ennek a mohóságnak. A rendszert formálta a saját képére és hasonlatosságára, ebben pedig minden alkatrészre szükség van. Rogán Antal ebben az egyik legfontosabb alappillér.

Orbán Viktornak már esélye nincs arra, hogy ágyban párnák közt, boldogan várja 40 év múlva a halált és megadasson neki a tudat: úgy gondolnak rá az övéi, mint a nemzet egyik legszerethetőbb, leghasznosabb figurájára, akinek fontos szerepe volt abban, hogy ez egy élhető ország lett. Orbán Viktor parttalan mohóságától vezérelve néhány év alatt felzabálta valamikori vállalható önmagát. Azt a bálványt, amiből 26 éve él.

Az az ember, aki 5 évvel ezelőtt még emberi, a politikai ellenfelei iránti – legalább látszólagos – tisztelet hangján volt képes megszólalni, aki érveket sorakoztatott fel egymás mellé, és ezek mentén szállt szembe a hozzá intézett kérdésekkel, mára egy papírjából felolvasó, a körülötte lévő valóságot csupán foltokban és nyomokban érzékelni hajlandó, érdemi vitára alkalmatlan, érdemi válaszok megfogalmazásáról hallani nem akaró, az ellenfeleire ellenségként tekintő, megvénült korrupt pszichopatává vált. A
moral insanity áll talán a legközelebb ahhoz, ami megérthetővé teszi ezt a józan ész és emberi jóérzés szemszögéből nézve botrányos és züllött viselkedést.

Mindaz, amire Orbán rendszere épül, az maga Orbán. Egyszemélyben. Nincs rendszer Orbán nélkül. Ő maga benne a logika és az őrült beszédben rejlő magyarázat. Amely elutasítja az ésszerűt, és illegitimnek, megvetendőnek nyilvánítja a racionális, a morális, a politikailag korrektség világnézetén nyugvó gondolkodást. A mindenkin átgázoló, a lelkiismeretet csak hírből ismerő, az elismerést alanyi jogon követelő, a mások kárára történő önös vágykiélést megtestesítő ember: őt láttuk tegnap a parlamentben. Az elmúlt hat év valamennyi korruptságával tisztában levő, tetteinek lehetséges következményeit pontosan felfogó elmebeteget. Akinek egyetlen lehetőség maradt a kezében: zsigerből, pofátlanul elutasítani minden számonkérést, hegymászó bakanccsal taposni a vitapartner szájába, kollektíven hülyének nézni mindenkit. Nálam jóval okosabbak már leírták: a pszichopaták általában ellenségként tekintenek a többiekre, úgy gondolják, az élet harc, és csak úgy tudnak győzni, ha hatalmat gyakorolnak.

Orbánnak nem csupán az a tét, hogy a mohóságában elkövetett bűncselekményekkel soha az életben ne tudják megvádolni egy esetlegesen független igazságszolgáltatás színe előtt, vagy hogy az itt-ott felhalmozott vagyont biztonságban tudja. Ennek az embernek a hatalom gyakorlása, a rivaldafény is kell. Ez pedig majdhogynem független az előbbitől, de legalább hatványozottan súlyos. A saját maga tévedhetetlenségébe vetett hit megmagyaráz mindent. Ez a logika. Amihez sem politológusnak, sem okosnak nem kell lenni.

Ennyi. És ráadásul semmi új nincs benne. Ez az ember nem tudja elviselni a gondolatát sem annak, hogy esetleg egyszer majd nem ő irányít. Hogy nem ő irányít egyszemélyben. Élete végéig irányítani akar. Akármilyen áron. A tegnapi performansz csak egy kis ízelítő volt ebből az elhatározásból. Noha minden korábbinál kétségbeejtőbb ízelítő.


ITT OLVASHATÓ

TORGYÁN-SZINDRÓMA: TRUMP GYEREKEI A FEHÉR HÁZBAN

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2016.11.15.


Máris beütött a mentálisan korlátolt képességű afrikai diktátorok nepotizmusa. Trump a két fiát (Eric és Donald Jr.), Ivánka lányát és annak férjét (Jared Kushner-t) a Fehér Ház tanácsadójává nevezné ki, akik hozzáférnének szigorúan titkos minősített államtitkokhoz is.

A magyarokat Torgyán légügyi dinasztiájára emlékeztetheti, ötvözve a chile-i cseresznye csodájával, továbbá olyan helyi magyar kiskirályokra, ahol a gyerek a hírigazgató, a feleség az iskolaigazgató, az egyik vej a kiadó vezető, a másik a személyes tolmács, stb.. Ehhez hasonlók Azerbajdzsánban, Észak-Koreában, a Maldív-szigeteken vannak, ezen kívül leginkább az istentelen Borgia pápákra volt jellemző.

A dolog szépsége, hogy amiért Clintont a leghevesebben támadták, ami soha nem is igazolódott be, hogy a magánszervere használata közben az emailjeiben minősített adatok, államtitkok kerülhettek ki, azokat most hivatalosan fogják átadni illetéktelen családtagoknak, Trump fiainak, lányának és a vejének.

Trump gyerekei illetéktelennek számítanak, hiszen nem szakemberek, nem hozzáértő szakmabeliek, hanem kívülről jött rokonok. Őket semmi nem teszi alkalmassá, azon kívül, hogy Trump rokonai. Ilyet csak afrikai banánköztársaságok helyi császárai tesznek. Igazi alkotmányos demokráciában példa nélküli. Ezt még Torgyán sem tehette meg a légügyi dinasztiával. Orbán saját lábon álló lánya és veje már nepotizmus része, de az Orbán-rendszer nem alkotmányos demokrácia, hanem diktatúra...

ITT OLVASHATÓ

AZ EMBERÉLET ÚTJÁRÓL ÉS ÉRTÉKÉRŐL

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2016.11.15.


...Azért nem volt kedvem tovább nézni A zongorista című filmet, mert amíg néztem, az a gondolat járt az agyamban, hogy a csúti futballista sem értékeli túl nagyra az emberi életet. És most már az amerikai elnök sem. Ez a két barbár fenekedve gyűlöli a muszlimokat azért, mert azoknak nem számít értéknek az ember élete. Miközben a szotyolaköpködő dagadék és az amerikai kupec pontosan ugyanúgy vélekedik az emberi élet értékéről, ahogyan az iszlám állam nevű förtelem: az övéik élete értékes, a többi dögöljön meg.

Ez a mi rablógyilkosunk ahhoz elég buta, hogy ezt a fenti tételt ne legyen képes levezetni, de annyit azért lát, az újbarbárság kora az ő náci, népirtó eszméit viszi diadalra. Még nem mondta ki, mit kell tenni a népvándorlás megállításának érdekében. De ha kimondja, nagy diadalüvöltés lesz. Ahogy az első és a második világháború kitörésekor is az volt.
 
A magyar hazafiak üvöltöttek.
 
Szóljanak, ha úgy látják, borúlátó vagyok.
 

KIFAKADT A KORMÁNYSZÓVÍVŐ, AMIKOR A NÉPSZABADSÁGRÓL KÉRDEZTÉK - KÜLFÖLDI LAPOK

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Szelestey Lajos
2016.11.16.


A Wall Street Journal kommentárja szerint a Republikánus és a Demokrata Párt vezetőinek is lépniük kell, méghozzá nyílt sisakkal, mert Trump győzelme az eddigi világrendet fenyegeti, beleértve, hogy Amerika 70 éve világítótorony a szabadság és a demokrácia számára. A Der Standard arról számol be, hogy Kovács Zoltán azt bizonygatta egy bécsi konferencián, hogy az Orbán-kormánynak nem volt köze a Népszabadság bezárásához. A kormányszóvivő azt állította, hogy a döntést a piac törvényei kényszerítették ki, merthogy a lap nagyon veszteségesen működött. Noam Chomsky az Eco Watchnak azt mondta, a Republikánus Párt a világ legveszélyesebb szervezete lett, miután Trump az amerikai politikai legnagyobb felfordulását idézte elő.A Wall Street Journal kommentárja szerint az I. világháború utáni bezárkózás megmutatta, hogy olyankor előre törnek az antidemokratikus erők a földön. Az Egyesült Államok vezetői a II. világháború után egészen más stratégiát alkalmaztak, ennek köszönhetően a világ boldogabb, biztonságosabb és demokratikusabb lett, mintha Washington félreállt volna. Trump azonban azt gondolja, hogy a széleskörű szövetségi rendszer, benne elsősorban a Natoval, valamint a szabad kereskedelem árt az amerikai értékeknek. Ugyanakkor nem hiszi, hogy az rossz Amerikának, ha bárhol meggyengítik a demokratikus kormányokat. Ezért tekint egykedvűen az orosz kapcsolatok javítására, pedig az veszélyeztetné Ukrajna és a balti köztársaságok függetlenségét. Az orosz erős ember hamarosan próbatétel elé állíthatja, ha nem erősíti meg, hogy kiáll a 3 utóbbi állam önállósága mellett. Nem véletlen, hogy szinte minden autokrata sietett a támogatásáról biztosítani a megválasztott politikust, az egyiptomi államfőtől kezdve a török és a kínai elnökig. Nem csoda továbbá, hogy Orbán Viktor, az illiberális demokrácia hirdetője dicsérte, amiért Trump le akarja állítani a demokrácia exportját.
Guardian

Ellenállásra szólít fel a lap Trumppal szemben, mert személyében a maradiság, a bigottság győzedelmeskedett, ám ha a világ beadja a derekát, akkor Amerika hamarosan tekintélyelvű lesz. Pedig a politikus kevesebb voksot kapott mint Hillary Clinton és minden idők legnépszerűtlenebb lakójaként vonul be a Fehér Házba. Nézetei olyanok, hogy ellenfeleinek nem szabad együttműködniük vele, hanem békés eszközökkel fel kell őrölniük erejét. Az amerikaiaknak a világ többi részéért is küzdeniük kell, hiszen az utolsó szuperhatalomról van szó. Bíztató, hogy már konzervatív vezetők is civil engedetlenségre szólítanak fel a tengerentúlon.

A trumpizmus természeténél fogva tekintélyelvű, amely nélkülözhetőnek tekinti a demokratikus normákat, ha azok nem szolgálják a politikai céljait. A törekvés egyértelmű: a magyar, orosz és török példát követve fenntartani a demokratikus látszatot, ám csak ürügy kell ahhoz, hogy lecsapjon a demokratikus szabadságjogokra. Mondjuk, ha vizsgálat indul pénzügyi tranzakciói, vagy üzleti érdekeltségei miatt. Vagy ha terrorakció történik, bárhol a világban. Ám a sok millió amerikainak szembe kell szállnia ezzel a sarlatánnal, aki csak gazdagodik az ő bőrükön. Mindenütt tüntetni kell ellene. Az egész világ sorsa múlik azon, miként dönt az Egyesült Államok lakossága...


ITT OLVASHATÓ

KISZÁMOLTUK A KVÓTAKAMPÁNY TELJES ÁLLAMI KÖLTSÉGÉT: 17 MILLIÁRD FORINTOT VERTÜNK EL

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Sepsi Tibor-Erdélyi Katalin
2016.11.15.


A népszavazás előtti héten az Átlátszó 15 milliárd forintra becsülte a kvótareferendumot megelőző EU- és bevándorlásellenes kampányköltést, a Miniszterelnöki Kabinetiroda viszont a népszavazás után 6,7 milliárd forintban jelölte meg a kormányzati kampány költségét. Az elmúlt napokban az augusztusban kötött szerződésekről is megjelentek a közbeszerzési tájékoztatók, így a tényszámok alapján egy újabb, még pontosabb összesítéssel jelentkezünk.

Előzmények
Felszólította a Miniszterelnöki Kabinetirodát a NAIH, hogy tegyen eleget adatigénylésünknek
A tíz legdurvább történet a kvótareferendum-kampányból
Csetényi üzlettársa kaszált a kvótakampány rádióreklámjaival
A nyomtatott sajtóban a Mediaworks profitált a legtöbbet a kvótakampányból
A kormányzati tájékoztató kampány milliárdjai – titkolják, hogy hova megy a közpénz
Kvótamenekültenként több mint 7 évnyi ellátás árát költöttük gyűlöletkampányra
A ’hivatalos’ kormányzati számok és minden más számítás közti ellentmondás két körülményen alapul.

Az egyiket könnyű átlátni és korrigálni: a Kabinetiroda az érintett közbeszerzések értékének megállapításakor is alkalmazott nettó összegekkel számol, ugyanakkor a szerződéses szolgáltatások után meg kellett fizetni az áfát is. A Kabinetiroda azzal érvel, hogy az visszafolyik a költségvetésbe, ami igaz is, de ettől még itt is be kellett tervezni a költségvetésbe és ki kell fizetni, mint ahogy más közkiadások forrásának tervezése esetében is számolni kell az azok után befizetendő adókkal és más közterhekkel.

Nem mellesleg ez a piaci ár is, hiszen ha magánmegrendelő – például, ha pártkampányt nem az adófizetők finanszíroznának, akkor a Fidesz – fizette volna a kampányt, akkor neki is a bruttó összegeket kellett volna megfizetnie. Ennek megfelelően szerintünk az összevethetőség érdekében az áfával növelt összegekkel ésszerűbb számolni, de az alábbi összesítésben a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a nettó és a bruttó összegeket is feltüntettük...

ITT OLVASHATÓ