2022. szeptember 25., vasárnap

GÁBOR GYÖRGY: A FIDESZ-HATALOM A VALLÁSBÓL, A VALLÁSI ÉRZÜLETBŐL POLITIKAI ERŐFORRÁST CSINÁLT

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2022.09.25.


„Amíg azt mondom, hogy az én hitem az igaz hit, addig nincs semmi baj. A baj ott kezdődik, amikor azt mondom, hogy az én hitem az egyetlen igaz hit, és ezt univerzálissá, mindenki számára kötelezővé akarom tenni.” Így magyarázta a Hírklikknek Gábor György, vallásfilozófus, hogy a Fidesz-hatalom a vallásból, a vallási érzületből politikai erőforrást csinált, politikai erőforrásként használja fel. Hozzátette: amikor univerzalizálják az egészet, ott kezdődik a politikai fundamentalizmus. Ehhez kell a Fidesznek a hit.


„A magyar jövő őrzői az egyházak” – mondta Csák János, kulturális és innovációs miniszter az egyházi felősoktatási intézmények vezetői előtt tartott előadásában. Valóban az egyházak a magyar jövő őrzői?

Ez úgy, ahogy van hülyeség, hablaty. Egyrészt mi az, hogy „magyar jövő”? Valamikor volt ennek értelme, amikor egy nagyon jól definiálható mozgalomhoz kapcsolódtak az ilyen jelszavak. Azt, hogy magyar jövő, definiálni kéne, hogy ne értsük félre. Hiszen a magyar jövő része az európai jövőnek, az európai jövő része a világ jövőjének. Lehet, hogy ez Csák Jánosnak nem tetszik, de ez az ő privát ügye. Ha neki nem is tetszik, nyugodtan tudomásul vehetné, hogy Magyarország nem egy elszigetelt test a világban, és remélem, soha nem is marad az. Ez ugyanis nem szokott sok sikerre vezetni. Másodszor mi az, hogy „egyházak”. Maga a katolikus egyház – kezdjük mindjárt a legnépesebbel Magyarországon –, az nem a magyar jövőt őrzi. Semmilyen magyar jövőt nem őriz, még hogyha ennek az elhangzott mondatnak értelmet is tulajdonítunk. Katholikosz (catholicus), ez a szó azt jelenti: egyetemes. Tehát Jézus, és a jézusi értékrend nem nemzeti jövőket adományozott az emberiségnek, hanem a keresztény felfogás szerint az egész bűnös emberiséget váltotta meg a saját kereszthalálával. Ezért egyetemes ez az ügy, ami a katolikus megnevezésben is benne van. Ez nem nemzeti ügy. Aki nemzeti ügyet akar csinálni ebből, az éppen a lényegét nem érti ennek. Az egyház, és innentől kezdve mindegyik egyház – tehát nem csak a katolikusokról beszélek –, és mindegyik felekezet (tegyük ezt azonnal hozzá) azokat az értékeket őrzi, amelyeket ez a hagyomány öröknek tekint. Márpedig, ha a keresztény egyházakról, katolikusokról, a protestáns egyházakról, tehát a reformátusokról, az evangélikusokról stb. beszélünk, akkor ez az értékrend valamikor az időszámításunk szerinti I. század környékén, Jézus fellépésével bontakozott ki. Azután a következő évszázadokban, a korai kereszténység, az egyházatyák idejében lett olyan, amilyen, akkor vált olyanná a teológiai tanítás, a dogmatikai rendszer stb. amilyen. Ha jól tudom, akkor még nem volt magyarság. Mondjuk, Jézusnak a Hegyi beszéde nem a magyarság értékeit fogalmazza meg, és nem is a magyarságot szólítja meg, hanem minden embert. Magyart és olaszt, franciát és németet, és hottentottát. Mi az, hogy „egyházak”? Azért a kultúráért felelős minisztertől elvárom, hogy rögtön tegye oda az egyházak mellé, hogy felekezetek. Hiszen van zsidó felekezet is ebben az országban, és ez a felekezet történetileg is, kulturálisan is nagyon sok értékkel járult hozzá az egész magyar történelemhez, a magyar történelem megannyi pillanatához. Egy nemzet jövőjét pedig együttesen határozzák meg az egyházak is, de nem csak azok, hanem az egyházon kívüli emberek sokasága is. Akik ugyanolyan tisztességes, sőt, adott esetben néha – olvashatunk erről – tisztességesebb életet élők, mint olykor egyik, vagy másik egyházhoz, vagy felekezethez tartozó. Tehát ők is hozzájárulnak. Vagyis nem a hitvilág az, ami meghatározza majd a magyar jövőt. Csák János mondata egy primitív, az uralkodó ideológiának szolgai módon megfelelni akaró mondat, aminek se füle, se farka. Aki ilyeneket mond, az nem is tudja, mik azok az egyházak, felekezetek, mit képviselnek, csak hablatyol...

ERŐSZAK NÉLKÜL BONTJÁK LE A DEMOKRATIKUS INTÉZMÉNYRENDSZERT ÉS ÉPÍTENEK DIKTATÚRÁT – EZÉRT A FIDESZ EURÓPA LEGSIKERESEBB SZÉLSŐJOBBOLDALI PÁRTJA

NÉPSZAVA
Szerző: FORGÁCS IVÁN
2022.09.25.


Egy-két év nyugalom után a svédországi és olaszországi parlamenti választások ismét az európai szélsőjobboldal erősödését jelzik. Ami kissé enyhe kifejezés, hiszen a Svéd Demokraták koalícióban kormányra kerültek, és hasonló eredményt ígér a Georgia Meloni vezette Olaszország Fivéreinek szövetsége Matteo Salvini és Silvio Berlusconi pártjával. A végrehajtó hatalom részleges vagy teljes birtokában vajon mekkora mozgástere van ezeknek az erőknek a polgári demokratikus intézményrendszer lebontására? Amit Európa legsikeresebb szélsőjobboldali pártja, a Fidesz Magyarországon részben már elvégzett.


Ha valóban tudnánk tanulni a történelemből, és nem csak papolnánk róla, meg nem írnánk át olykor-olykor politikai-ideológiai szempontok szerint, Mussolini és Hitler hatalomra jutásából és rendszerük kiépítéséből pontosan ki lehetne olvasni a veszélyeket, amelyek szélsőjobboldalról fenyegethetik a polgári demokráciát. Karsai László történész is fontosnak tartja a legfontosabb elemek kiemelését. Mindenekelőtt azt, hogy a polgári környezet se az olasz, se a német vezért nem vette sokáig komolyan, kizárta, hogy támogatottságuk, hatalmuk annyira megerősödhet, hogy diktatúrává alakíthatják a politikai rendszert. A választási eredmények is azt sugallták, nem érhetnek el abszolút többséget. A demokratikus oldal nem számolt kerülőutak, erőszakos eszközök alkalmazásának lehetőségével.„Hitler esete egyszerűbb – állítja Karsai László. – Ő kancellári kinevezése után nem sokkal, a Reichstag felgyújtása ürügyén rendkívüli állapotot hirdetett, csapást mért a pártokra, majd forradalomnak nevezte 44 százalékos győzelmét a következő választásokon, és hét-kilenc hónap alatt kiépítette totális uralmát.” Mussolininek nehezebb dolga volt, öt évet igényelt rendszerének megszilárdítása. És közben, 1924-ben majdnem belebukott Giacomo Matteotti szocialista képviselő meggyilkolásába. A többi párt kivonult a parlamentből, ám a feszült, polgárháborús helyzetben a király Mussolini kezébe adta a hatalmat, aki ezután kezdhette meg teljes gőzzel a fasiszta diktatúra kiépítését...

"ORBÁN AZ UNIÓS PÉNZEKÉRT MINDENRE KÉPES." - HETES STÚDIÓ A KLUBRÁDIÓBAN (2022.09.24.)

KLUBRÁDIÓ
Szerző: KLUBRÁDIÓ
2022.09.24.A Hetes Stúdió 2022. szeptember 24-i adásában Szénási Sándor Bolgár Györggyel, Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőjével, valamint Tóth Ákossal, a Jelen főmunkatársával beszélte meg a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit.

ITT NÉZHETŐ MEG, ITT HALLGATHATÓ MEG

A MOST ZAJLÓ UKRÁN ELLENTÁMADÁS EGYÉRTELMŰEN MEGLEPTE AZ OROSZ HADVEZETÉST, S A GAZDASÁGI HADVISELÉSBEN IS A NYUGAT ÁLL JOBBAN

NÉPSZAVA
Szerző: ERDÉLYI E. PÉTER
2022.09.25.


Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével az ukrán-orosz konfliktus tanulságait elemeztük még Putyin mozgósítást elrendelő beszéde előtt.Mikor fejeződhet be a konfliktus?


A veszteségi rátákból és a felek fegyverarzenáljából arra következtetek, hogy a háború még egy jó darabig el fog húzódni. Mindkét haderő bírni fogja az emberveszteséget; a nyugati katonai és anyagi támogatásnak köszönhetően Ukrajna bírni fogja lőszerrel és haditechnikával, Oroszország pedig nem különben állni fogja a sarat. A harcok jó eséllyel még az év végéig, sőt akár a következő év nyaráig is eltarthatnak.

Jól tudom, hogy mindkét félnek igen magas az embervesztesége?

Valóban így van. Az ukránoké átlagosan naponta 50-100 halott, és a modern háború matematikája alapján háromszor-négyszer ennyi az olyan súlyos sebesült, aki megnyomorodik, tehát nem mehet vissza a harcvonalba. Ez azt jelenti, hogy 200 és 500 fő közötti a nem pótolható napi veszteség, ami borzasztó magas szám. Az oroszoké valószínűleg ennél több, mert a támadó fél általában nagyobb veszteséget szenved. Pláne, ha jól előkészített védelmet támad és nincs jelentős mennyiségi és/vagy minőségi különbség a két fél haditechnikai eszközei között. Itt pedig nincs.

Mekkora létszámú haderőt tud mozgósítani a két ország?

A háború előtt az ukrán fegyveres erők állományában nagyjából 200 ezer, az oroszoknál pedig több mint 900 ezer katona szolgált. Ukrajna tartalékos állományát körülbelül 900-950 ezer főre becsülték, közülük körülbelül 600 ezer főt már mozgósítottak, mert Ukrajnában deklarálták a háborút. Nem meglepő módon, hiszen agresszió áldozata az ország. Putyin még mindig ódzkodik, mert „arca elvesztésével” járna elismerni, hogy ez a különleges katonai művelet mégis háború. Ha nagyon muszáj, persze meglépi ezt, de egyelőre nem akarja. Nyilván akkor egészen más lenne a leányzó fekvése, hiszen az orosz fegyveres erőknek 2 millió tartalékosa van. Ha elkezdenék behívni őket, pár hét frissítő képzésre szükség lenne ugyan, de ha „csak” egymillió főt mozdítanának meg, már azzal jó eséllyel győzni tudnának...

AKKOR MIT AKARUNK MOST?

JÓREGGELT EURÓPA
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2022.09.24.


Már megint. Okos, általam kedvelt ember írta le ezt a mondatot:

"Szószegők lettünk, a leghitványabb nemzet.." írta Horthy miniszterelnöke, Teleki Pál, öngyilkossága előtt, mert Telekinek legalább a saját adott szava, úri becsülete fontos volt.

Na akkor, íme az újabb adag borsó a falra.

Egy ember megítélése mindig az illető rosszcselekedetein alapul – elmondtam, leírtam számtalanszor. Hitler történelmi szerepét nem az határozza meg, hogy ő volt az autópályaépítő, Waldbühne-alapító, gyerekfej simogató.


Az öngyilkosság említése mint pozitív, példaadó tett különben is borzalmas ostobaság, dehát Telekiről nem az jut eszébe épérzékű, a történelemben valamelyest tájékozott embernek. Nemcsak azért, mert egy olyan elvetemült, ócska gazember, amilyen Teleki Pál volt, nyilvánvalóan nem lesz öngyilkos – ezt nem tudom azzal igazolni, hogy őt idézem egy olyan mondattal, amiben maga mondja, „nem lettem öngyilkos”. Viszont írtam Menon Club címen egy közel 700 oldalas könyvet, abban benne van az összes bizonyíték, amik kizárják a halvány gyanúját is ennek az öngyilkosságnak. Tudom, nem sokat számít, mert mindenféle „történészek” meg azt írták, hogy bizony öngyilkos lett, és ha Magyarországon valamely kurzuslovag „történelemtudós” leír bármilyen marhaságot, az szentírás lesz, és évszázadokig tartja magát. Mindaddig, amíg ennek az országnak a népe egyszer el nem jut oda, hogy meg akarja ismerni a hiteles múltját, annak értelmes magyarázatával együtt – ennek körülbelül annyi esélye van, mint egy hógolyónak a pokolban.


Dehát mondom, nem az öngyilkosság számít. Hanem ennek az alaknak a tettei.

Ideteszek néhány idézetet, hozzá a szükséges megjegyzést:

 

Numerus clausus

Az 1920. évi XXV. tc. (A tudományegyetemekre, műegyetemre, a budapesti közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiára való beiratkozás szabályozásáról) az egyetemekre való beiratkozást a nemzetiségek országon belüli arányához kötötte. A törvény végrehajtási része nemzetiségnek minősítette a zsidókat – 6%-os arányszámot állapított meg rájuk nézve –, annak ellenére, hogy 1867 óta jogilag nem idegen etnikumnak, hanem izraelita vallású, egyenlő jogokkal rendelkező magyar állampolgároknak számítottak.

A törvény írója Teleki Pál. Az ország miniszterelnöke, aki a törvények végrehajtásáért felelős kormány feje, Teleki Pál.

A kapcsolódó momentumok közül az egyik legundorítóbb a „hivatalos” történészi leírás:

Teleki első kormányzásának egyik máig leginkább ellentmondásos kérdése a numerus clausus-törvény tulajdonképpen az 1920. évi XXV. törvény („a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról”), nevének jelentése: lezárt (értsd: meghatározott, állandó) szám. A parlament elé a vallás- és közoktatásügyi miniszter terjesztette, 1920 szeptemberében fogadták el. A törvény elsősorban a magyar felsőoktatásban tanulók számát kívánta az ország vélt vagy valós szükségleteihez igazítani, korlátozni kívánta a felsőoktatásba bekerülők számát. A felsőoktatásban tanulóknak számarányukban tükrözniük kellett a Magyarországon élő „népfajok” arányszámát. A törvény fő célja elsősorban az volt, hogy biztosítsa a magyaroknak a lakosságon belüli arányuknak megfelelő részvételt az egyetemeken. A törvényt sokan az első zsidótörvénynek tekintik, mivel a zsidóságot korlátozta leginkább, amelyet az addigi joggyakorlattól eltérően felekezet helyett nemzetiségként kezelt.

Tetszik érteni? Ellentmondásos. A jóisten szentséges szerelmére, hol van itt az ellentmondás? Mi ez a nyálas, mindent elkenő szó valamiről, ami felháborító, aljas és undorító? A törvény fő célja elsősorban az volt, hogy biztosítsa a magyaroknak a lakosságon belüli arányuknak megfelelő részvételt az egyetemeken. Világos, nem? Valamint logikus. Ha valaki különben nem értené… Á, egy nyavalyát próbálok itt szemantikát, stílust számon kérni valakitől, aki nyilvánvalóan egyetért Telekivel és a numerus clausus-szal...


ITT OLVASHATÓ 

MI VÁR AZ OLASZOKRA?

HÍRKLIKK
Szerző: BÁNÓ ANDRÁS
2022.09.24.


Ezt a kérdést sokan felteszik most Itáliában. Nemcsak azért, mert az olasz fociválogatott hétfő este akár csoportelső is lehet a Nemzetek Ligájában, ha netán legyőznék a Puskás Arénában a csodacsapatnak tartott magyar válogatottat, hanem főleg azért, mert sorsdöntő választás előtt áll az egész ország.

A tét nem kicsi: markáns jobboldali fordulat következik-e Olaszországban, vagy mégsem tud a remélt nagy fölénnyel nyerni az Olaszország testvérei nevű pártból, a Ligából és a Forza Italia-ból álló koalíció? Négy év alatt teljesen átrendeződtek a pártpreferenciák. A közvéleménykutatások az Olaszország testvéreinek most 25 százalékot jósolnak (négy éve csak 4,4 százalékot kaptak, be sem jutottak a parlamentbe), a Liga 12, a Forza Italia 8 százalékra számíthat (négy éve a két pártnak együttesen majdnem 32 százaléka volt). Az ellenoldalon az Öt csillag mozgalom nagyot zuhant, 32,7-ről 13 százalékra esett. A Demokrata Párt ugyan növelni tudta népszerűségét 18,8 tizedes eredményről 21 százalékra, de ez kevés lesz a kormányalakításhoz. Az Öt csillag ugyanis szétesett, s ha valamilyen csoda folytán a baloldali kis pártok össze is kapnák magukat, még mindig kevesebb mandátumuk lenne, mint a jobboldaliaknak.

Mindenki elkönyvelte tehát, hogy minden bizonnyal a korábban fasisztának, vagy posztfasisztának elkönyvelt Olasz Testvériség, a Fratelli d’Italia vezetője, Giorgia Meloni vezetésével alakulhat meg az új kormány Olaszországban. Az az általános egyszerű vélekedés, hogy azért legyen kormányfő, mert ő még eddig nem volt. Adjunk neki is egy esélyt – gondolja sok olasz, akik most az egykori Berlusconi-kormány ifjúsági miniszterében bíznak. Sok olasz hajlamos elfelejteni, mit mondott Meloni – 19 éves korában – Mussoliniről („Mussolini jó politikus volt. Mindent, amit tett, Olaszországért tette. Az elmúlt 50 évben nem volt hozzá hasonló politikus”). Ne felejtsük: Mussolininek amúgy még mindig hatalmas kultusza van Itáliában, nem úgy, mint Hitlernek Németországban. A Duce portréja sok kocsmában, bárban és lakásban ott függ a falon. Unokái sikerrel politizálnak. Alessandra az olasz szenátust és az Európai Parlamentet is megjárta, most a Berlusconi-féle Forza Italia tagja. Rachele és Cesare az Olasz Testvérekben politizál, Guido pedig a neonáci Forza Nuova párttagkönyvének tulajdonosa...

HÁTBORZONGATÓ ÉLELMISZERÁRAK MAGYARORSZÁGON: LASSAN A TEJ, A TOJÁS ÉS A HÚS IS LUXUS LESZ

PORTFOLIO
Szerző: PORTFOLIO
2022.09.24.


Mindenki a saját bőrén érzi az élelmiszerárak emelkedését, amely az Agrárközgazdasági Intézet friss jelentései alapján nem úgy tűnik, mintha megállni készülne. A most szeptemberi termelői adatok az előző év azonos időszakához képest korántsem festenek rózsás képet: magas áron kereskednek a gabonanövények piacán, a plafont súrolják a legnépszerűbb fehérjeforrásaink, a húsok, a tojás, a tej és egekben a kedvenc sajtunk termelői ára is. A zöldségek közül a drágulás nem kíméli a hazai termesztésű szabadföldi gömbparadicsomot és tv-paprikát sem, utóbbinak a kilója átlagosan 480 forint alatt már nem volt megtalálható a Budapesti Nagybani Piac kínálatában szeptember közepén. Emelkedett a belföldi gyökérzöldségek, a fejes káposzta, a zeller, a spenót és a sóska ára is. A rossz híreken túl, hogy jóval is szolgáljunk: belföldön üvegházban és fólia alatt termesztett paradicsom termelői ára valamelyest mérséklődött az előző évhez képest szeptemberben. A nagybani piacon az alma kilójának termelői ára 300 forint körül mozgott, a szilvák közül a besztercei 16 százalékkal magasabb áron volt elérhető a 37. héten...


NAGYON NEM ÉRTEK EGYET AZZAL...

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.09.25.


Talán mondanom sem kell, nagyon nem értek egyet azzal, hogy egyes külföldi operákban vagy koncerttermekben levesznek a műsorról olyan orosz klasszikusokat, mint Csajkovszkij, Rahmanyinov vagy Sosztakovics, vagy ugyanezen operaházak vagy koncerttermek pódiumairól válogatás nélkül tiltanak ki pusztán származásukra tekintettel orosz előadóművészeket.
Azzal nekem semmi bajom, hogy Ókovács Szilveszter budapesti fellépésre hívta meg Anna Netrebkót. Jóllehet a világhírű szoprán korábban nyíltan támogatta Putyint és politikáját, s 2014-ben az ukrajnai szakadárok zászlajával a kezében pózolt egy fényképen, ám 2022 márciusában adott nyilatkozatában kifejezetten elítélte az Ukrajna elleni háborút, hozzátéve, hogy a gondolatai a háború áldozataival és azok családjaival vannak. („I expressly condemn the war on Ukraine and my thoughts are with the victims of this war and their families.”)
Legyen ez elég, s ne fürkésszük, mennyire őszinte a fenti nyilatkozat: fogadjuk el annak, s örüljünk, hogy jön Budapestre, habár én személy szerint jobban örültem volna, legfőképp a hangja miatt, de a színpadi megjelenése miatt is mondjuk a 2006-os Salzburgi Fesztivál Figarójában alakított Susannának, ám ez legyen az én problémám.
Viszont Ókovács Szilveszter remélem nem hívta meg, mi több, be sem engedi a budapesti Operaházba Netrebko férjét, az azerbajdzsáni operaénekest, Yusif Eyvazovot, aki 2020 februárjában, expressis verbis etnikai és politikai okokra hivatkozva nem volt hajlandó fellépni Ruzan Mantashyan örmény szopránénekessel a drezdai operabálon. Mert, ugyebár, ha elfogadhatatlannak tartjuk, hogy valakit puszta származása, adott esetben orosz léte miatt tiltanak le a világ operaszínpadairól, akkor ugyanígy elfogadhatatlan, ha valaki pusztán etnikai és politikai okokból nem hajlandó egy színpadon állni egy művésztársával.
És még valami: fogalmam sincs ugyan, milyen hangja van Szijjártó Péternek (habár illúzióim nincsenek, viszont azt el tudom képzelni, milyen röhejes színpadi jelenség lenne ebből az alakból), de nyomatékosan kérem Ókovács direktort, hogy Szijjártót még akkor se hívja meg az Operaházba, ha véletlenül Pavarottival vetélkedne a hangja. Ugyanis – legalábbis az én megítélésem szerint -, aki a tömeggyilkos Putyin arcképe alatt tárgyal az agresszor Oroszország külügyminiszterével, saját szövetségeseire fittyet hányva, ám pocsék módon körbeudvarolva a putyini szellemet szolgai módon reprezentáló Lavrovot, az nem csupán az Operaházba nem tehetné be a lábát, hanem egyetlen magyar minisztériumba sem, legyen akár pizzaszállító futár az illető: az ő putyinos-lavrovos kezéből még a Quattro formaggi sem esne jól.

BÖDŐCS: A MIÉRT-KORSZAK

BÖDŐCS VIDEÓ
Szerző: BÖDŐCS TIBOR
2022.09.25.A miért-korszak...

SZÍVHASOGATÓ ARCHÍV FOTÓKON A MAGYARORSZÁGI TARVÁGÁSOK ÉVSZÁZADOS TÖRTÉNETE

QUBIT
Szerző: BALÁZS ZSUZSANNA
2022.09.24.


A tarvágásos erdőgazdálkodást nem most éri először kritika: Kaán Károly, a magyar természetvédelem atyja már 1911-ben is az erdők védelmét szolgáló szálalásos vágást szorgalmazta. Csakhogy a reformoknak, mint azt a Fortepan-archívum 20. századi felvételei tanúsítják, sem a két világháború, sem Trianon, sem a szocialista tervgazdálkodás nem kedvezett.


„A tarvágásos rendszer Európa egyik nemzetének erdőgazdaságában sem jutott oly általános érvényre, mint Magyarországon. A faállományok terület szerinti, tövön való értékesítése pedig éppen nálunk nyert elterjedt alkalmazást, sőt, Európában ma kevés kivétellel csakis nálunk dívik” – írta 1911-ben erdőgazdálkodásról szóló tanulmányában Kaán Károly akadémikus, a modern magyar természetvédelem atyja, faügyi kormánybiztos. A tarvágásos erdőgazdálkodás kritikája ma, több mint 110 év múltán aktuálisabb, mint valaha: a magyar kormány az energia-áremelkedésre és az energia-vészhelyzetre hivatkozva idén augusztusban jelentősen enyhítette a fakitermelés szabályait. Igaz, későbbi miniszteri rendeletben számos ponton kiegészítette az eredeti terveit, így például a természetvédelmi és a Natura 2000-es területeken továbbra is tiltott marad a tarvágás...

HULLANAK A SZU VADÁSZGÉPEK, ZAJLIK AZ OROSZ MOZGÓSÍTÁS A SEREGBE ÉS A NÉPSZAVAZÁSRA IS - A HÁBORÚ VASÁRNAPI HÍREI

HVG
Szerző: HVG.HU
2022.09.25.


Ezek az ukrajnai háború vasárnapi hírei.

EUROSZKEPTIKUS, KULTÚRHARCOS, DE A GAZDASÁGI REALITÁSOK ÁLTAL KORLÁTOZOTT JOBBOS KORMÁNY JÖHET OLASZORSZÁGBAN

TELEX
Szerző: MÉSZÁROS R. TAMÁS
2022.09.25.


Hacsak a közvélemény-kutatók nem vétettek kapitális hibákat, akkor nem az a kérdés, hogy ki nyeri a vasárnapi olasz választásokat, hanem hogy mennyivel.

A választás után minden bizonnyal a posztfasiszta gyökerű, bár néppártosodni próbáló Olasz Testvérek (Fratelli d'Italia, egyes fordításokban Olasz Fivérek), a hasonló pályát bejárt, de a jobbszélen megrekedt Liga, és a szebb napokat is látott Silvio Berlusconi exminiszterelnök szebb napokat is látott pártja, a mai olasz palettán jobbközépként definiált Forza Italia (Hajrá Olaszország) hármasa alakíthat kormányt. Ennek élén Giorgia Meloni személyében először lesz nő, illetve Benito Mussolini néhai fasiszta diktátor egykori rajongója az olasz miniszterelnök.

Az utolsó felmérések szerint a három jobbos párt érdekszövetsége 45 százalék körül mozgott. Olaszországban a szavazás előtt két héttel nem szabad közvélemény-kutatási adatokat közzétenni, ezért nem tudni, hogy a kampányhajrában mennyiben változott a helyzet, az Olasz Testvérek mindenesetre az utolsó felmérések alapján felívelő pályán voltak, míg a legerősebb balközép erő, a Demokrata Párt (PD) gyengülőben volt. Ezen tendencia alapján az is elképzelhető, hogy a jobbos hármas kétharmadot szerez a parlamentben.

A jobboldali győzelem az európai politikára is nagy hatással lehet.

Meloni a korábbi évek semmiből feltört populista vezéreihez hasonlóan szintén részben a „brüsszeli bürokrácia” és a nemzeti identitást elnyomó Európai Unió elleni tirádákkal építette fel magát. Berlusconi és Matteo Salvini, a Liga vezére az ukrajnai invázió kitörése után többször azt hangoztatta, hogy nincs értelme a keménykedésnek Oroszországgal szemben.


A Melonival, Salvinivel és annak idején Berlusconival a nyilvánvaló érték- és érdekazonosság miatt sokat kokettáló Orbán Viktor magyar miniszterelnök is új szövetségeseket kap majd az uniós politikában, ahol Angela Merkel visszavonulása és a német konzervatívok bukása óta jóformán csak a lengyelekre számíthatott – az orosz háborúzás pedig ezt a kapcsolatot is meggyötörte.

Ugyanakkor amellett is számos érv szól, hogy Meloni és erősen a jobbszélre pozícionált koalíciója nem fogja felforgatni Olaszországot és Európát. A legsúlyosabb ezek közül, hogy Olaszország 190 milliárd euróra jogosult a koronavírus-járvány hatásait enyhíteni hivatott EU-s gazdaságélénkítő csomagból – politikailag vélhetően kifizetődőbb a pénzeső alá állni, mint küzdeni az EU ellen...


A PROBLÉMA MAGA URSULA VON DER LEYEN - BESZÉLGETÉS GWENDOLINE DELBOS-CORFIELD ZÖLDPÁRTI EP-KÉPVISELŐVEL

ÉLET ÉS IRODALOM / INTERJÚ
Szerző: FÓTI TAMÁS
2022.09.23.


Múlt héten az Európai Parlament (EP) elsöprő többséggel szavazta meg Magyarországról készült jelentését, amely kimondta: oly mértékben sérül a jogállamiság, hogy nem tekinthető többé demokráciának. A jelentés ugyan nem kötelezi a tagállamok Tanácsát, hogy érdemben folytassák az uniós alapszerződés 7-es cikkelye alapján 2018-ban elindított eljárást Magyarország ellen, de a magyar kormány nem is veheti félvállról a dokumentum megállapításait. Az EP küldöttségét Gwendoline Delbos-Corfield zöldpárti képviselő vezette, akivel a jelentés megszületésének körülményeiről beszélgettünk, és aki szerint az Európai Bizottság – jogalap nélkül – nem elég kreatív ahhoz, hogy uniós forrásokat juttasson a kormány megkerülésével az önkormányzatokhoz. Bírálja a Bizottság elnökét, mondván, Ursula von der Leyen a volt német kancellár, Angela Merkel reálpolitikáját folytatja...


KATONA TAMÁS: NEMSOKÁRA KIDERÜL, LEHET-E VEGETÁRIÁNUS AZ OROSZLÁN

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2022.09.25.


Eljutottunk egy olyan pontra, amikor is már tarthatatlan ez a gazdaságpolitika – véli Katona Tamás. A közgazdász emlékeztetett rá, hogy a hiány elszállt, kialakult az ikerdeficit, és ez a folyamat olyan irányba megy, ami nem fönntartható. Mint mondta, ez valós probléma, nem véletlen, hogy kifogásolják a bankok, kifogásolja minden elemző, és a gazdasági szereplők is érzékelik most már a saját bőrükön. Ehhez képest a miniszterelnök a kormánypárti frakciók évadnyitó ülésén arról beszélt, hogy újra a „kanyarban akarunk előzni”. A volt pénzügyi államtitkár ezt röviden úgy kommentálta a Hírklikknek: „ez egy marhaság”.


Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója a szegedi közgazdász-vándorgyűlésen arra panaszkodott, hogy szerinte az állam túlterheli a Magyarországon működő bankokat. Matolcsy György, az MNB elnöke szerint „nincs mese, vissza kell térnie a magyar gazdaságnak az egyensúlyi növekedési pályára ahhoz, hogy folytatódjon a felzárkózás. Mit jelent az, hogy már Csányi és Matolcsy is bírálja a kormányt?

– Én inkább úgy mondanám, nem a kormányt bírálják direktben, hanem a gazdaságpolitikát. Az kétségtelen, hogy eljutottunk egy olyan pontra, amikor már tarthatatlan ez a gazdaságpolitika. Azt érzékeli mindenki, hogy a gazdaságpolitika irányítása kicsúszott a kormány kezéből.

Mennyire, és miben jogosak ezek a bírálatok?

– Abban jogosak, hogy a hiány elszállt, tulajdonképpen kialakult az ikerdeficit (az ikerdeficit egy ország folyó fizetési mérleghiányának és az államháztartás hiányának egyidejű fellépését jelöli – a szerk.), és ez a folyamat olyan irányba megy, ami nem fönntartható. Ez valós probléma, és nem véletlen, hogy kifogásolják a bankok, kifogásolja minden elemző, és a gazdasági szereplők is érzékelik most már a saját bőrükön. Ez a helyzet nem tartható fenn. Ehhez képest mit mond a miniszterelnök a frakcióülésen? Azt, hogy újra a „kanyarban akarunk előzni”. Vagyis akkor előzünk meg másokat, amikor olyan helyzet van – ahogy azt régebben viccesen mondták –, hogy bemegy egy magyar a forgóajtón az amerikai mögött, és előtte jön ki. Ez körülbelül ilyen szintű hülyeség. Hogyan lehet ekkora marhaságot mondani?
...

SZIJJÁRTÓ SIKERESNEK HAZUDTA A NER-T AMERIKÁBAN, KÖZBEN CSÚSZNAK-MÁSZNAK A PÉNZÉRT AZ EU-BAN

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2022.09.24.


„Gyűlölnek minket, és mivel sikeresek vagyunk, mintegy példaként szolgálunk arra, hogy nemcsak a liberális fősodor lehet haladó és sikeres. Konzervatív politikai stratégia is lehet sikeres. És ők nem tudják elviselni ezt a tényt” – ezt mondta Szijjártó az Európai Unióról a trumpista szélsőjobb televíziójában, a Fox Newsban, azzal a váddal kapcsolatban, hogy Magyarország nem demokrácia. Ezzel a legfontosabb kérdést érintette a világ jövője szempontjából: fel lehet-e ismerni a demokrácia látszatába burkolt diktatúrákat, az “Orbán-modell” lényegét, mert azt Amerika sem akarja.

Az amerikai nézők nyilván nincsenek tisztában azzal, hogy a sikerpropaganda mögött mi a valóság. Szijjártó “sikeresnek” mondja az Orbán-rendszert, miközben újra kellett élesíteni a magyar Carl Schmittet, Navracsics Tibort, a legjellemtelenebb és legaljasabb gazemberét, hazudozóját ennek a rendszernek, aki kiépítette Orbán fasiszta rendszerét, hogy valahogy szerezze meg a visszatartott uniós pénzt, különben csődbe megy az orbáni Magyarország.

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a rezsim hazudozói taknyukon-nyálukon csúsznak-másznak Európában, mindent megígérnek, mindenre hajlandóak, csak a liberális EU mentse meg őket. Közben Szijjártó mocskolja a liberális EU-t, és dicsekedik azzal, hogy ők mennyire sikeresek, a liberális Európa pedig irigykedik rájuk. A valóság pedig az, hogy csődben vagy a “Geci” társasága, ez az egész unortodox önkényuralmi tákolmány összeomlott az EU pénze nélkül.

Ez a valóság, ez az Orbán-féle siker. Nekik a siker az lesz, ha sikerül a léha és probléma kerülő Uniót becsapni, megvezetni és rávenni, hogy a túlélésükhöz szükséges pénzt utalják át. A jogállamot, a liberalizmust teli szájjal szidják, de a pénzért azzal könyörögnek, hogy a NER egy mintaszerű jogállam, a jogállam pedig éppenséggel a liberális demokrációk sajátja, a jogállamiság liberalizmust jelent. Európában minta liberálisok, Amerikában azzal dicsekednek, hogy ők a sikeres illiberálisok, akik bizonyítják, hogy nemcsak a “liberális fősodor” lehet sikeres.

Persze, a liberálisok pénzéből.

Az Orbán-rendszer goebbelsi propagandájának egyik fontos része, hogy az antiszemita ideológiára, a náci antiliberalizmusra épülő fasiszta államot “konzervatív jobboldali” irányzatnak mutatják be. Szijjártó azt mondta, hogy “mi egy hazafias, jobbközép, kereszténydemokrata kormányzat vagyunk, határozottan a liberális fősodor ellen”. Az ideológiai csúsztatás és hazugság abban áll, hogy Szijjártó a jobbközép kereszténydemokrata konzervativizmust antiliberálisnak nevezi, de ez hazugság. A jobboldali konzervativizmus a liberális demokrácia része, a jobboldal azon belül van.

Ezért kapta fel a fejét Merkel, és vibráltak a szemei, mint a Trabant indexlámpái, amikor először meghallotta maga mellett Orbántól, hogy ő “illiberális” államot épít. A jobbközép konzervatívok az Európai Néppártban vannak, ahonnan Orbánt kirúgták. Az Európai Parlamentben a jobbközép kereszténydemokrata konzervatívok a baloldallal és a zöldekkel együtt (így mind együtt ők a liberális “fősodor”) szavazták meg, hogy Magyarország nem demokrácia. Európa igazi konzervatív pártjai elutasítják az Orbán-rendszert és nem tartják demokráciának, mert egy fasiszta diktatúra...

JÓ ROGÁN EXPERIENCE: PUTYINISTA PROPAGANDA POLGÁRI PORNÓVAL

MAGYAR JETI / 444.HU
Szerzők: Kiss Bence, plankog, Ács Dániel, Botos Tamás, Herczeg Márk
2022.09.25.- A Fidesz egy évtized alatt teljesen átrendezte a magyar médiaviszonyokat, de közben szinte végig tagadták, hogy mindez az ő irányításukkal történne.

- Most viszont már, hogy az ország is átalakult, egy kormánypárti stúdióban is könnyebb erről beszélni.

- A tömegmanipuláció a rendszer egyik építőköve.

„Magyarország előbb-utóbb demokratizálódni fog” – interjú Szergej Gurijevvel, a spin diktatúrákról szóló könyv egyik szerzőjével


ROGÁN 446 MILLIÓT, A LEGSZEGÉNYEBB ÁLLAMTITKÁR 4 MILLIÓT KERESETT TAVALY

G7.HU
Szerző: BUCSKY PÉTER
2022.09.25.


A kormány minisztereinek és államtitkárainak nyilatkozatot kell tenni vagyonuk mellett a jövedelmükről is. A személyi jövedelamadó- bevallás fő adatai 2021-ben azért érdekesek, mert számos új taggal bővült a kormányzat, így jól mutatják az adatok is, hogy kit és milyen kereseti szint mellől lehet a kormányzati szférába csábítani.

A feltalálóként elhíresült, polgármestersége alatt a belvárosi ingatlanok mutyizása kapcsán reflektorfénybe került, a Schadl-ügyben és számos visszaélésben értinett Rogán Antal éves 446 milliós fizetése nem meglepő. A 444.hu számolt be arról, hogy 2021-ben 408 millió forintot fizetett ki a két társával 2015-ben bejegyezett, elektronikus-aláírási technológia használat után a Mobilsign Kft.

A találmány újdonság értékét többen kétségbe vonták, az EU csalás elleni hivatala, az OLAF is nyomozott az ügyben. Összesen már 881 millió forint jutott így Rogánhoz, aminek gazdasági és műszaki racionalitását is többen megkérdőjelezték. A hasznosítási díjon felül 38 millió forint bevétele volt még a miniszternek, ami megegyezett országgyűlési képviselőként és miniszterként kapott fizetésével.

A legjobban kereső minisztert Süli János követte tavaly a toplistán, aki már azóta kilépett a kormányból. A paksi bővítésért felelős államtitkár éves fizetése 73,2 millió forint volt, így nála már csak 6 millió forint jutott egyéb forrásból...

EGY MOZGÓSÍTÁS BUKTATÓI

HUPPA
Szerző: SZELE TAMÁS
2022.09.24.


Mivel az egész világ az oroszországi „részleges” mozgósítással foglalkozik, egy kicsit érdemes átgondolni annak következményeit magára az Oroszországi Föderációra nézve. Ugyanis lesznek, és nem szabad elsiklani fölöttük. A „részleges” szót idézőjelbe kell tennem, ugyanis a mozgósítás valódi mértékéről nincs pontos tudomásunk.

Ez azért van, mert a mobilizációt elrendelő elnöki ukáz hetedik pontja, mely a behívottak számáról és főbb jellemzőikről szól, titkos. Amennyit tudunk a tartalmáról, az részben Sojgu védelmi miniszter egyik pár nappal ezelőtti interjújából származik, részben pedig névtelenséget kérő informátoroktól, akik az orosz Védelmi Minisztériumban vagy az Elnöki Adminisztrációban dolgozva tudtak meg részleteket.

Sojgu nyilatkozata viszonylag „megnyugtató”: szerinte háromszázezer újoncnál többet nem kívánnak mozgósítani, közülük is mentességet élveznek a diákok, az idősebb korosztály, az IT-szektor dolgozói és a kormánymédia munkatársai. Ellenben számíthatnak a behívóra a tartalékosok általában, különösen azok, akiknek vannak harci tapasztalatai.

Ehhez képest a Novaja Gazeta információi szerint a behívottak keretszámát egymillióra tervezik, a Meduza 1,2 millióról tud, a tegnapi Magyar Nemzet meg már egyenesen kétmillióról, bár ez utóbbi adatot kéretik nem túl komolyan venni, a szerzőnek megszaladhatott a tolla, és nem lehet a katonai ügyek nagy szekértője. Ennyi embernek ugyanis ellátásra van szüksége, egyenruhára, bakancsra, fedélre a feje fölé, napi háromszori étkezésre, fegyverre, lőszerre, testpáncélra de még egészségügyi csomagra is. Lehet hinni az Oroszországi Föderáció végtelen gazdagságában, de tudni inkább azt lehet, hogy még idén február végén, március elején is fagyási sérüléseik voltak a támadó alakulatoknak, mert nyári egyenruhát kaptak, a télit ellopták szorgos kezek, a sátorlapokkal és takarókkal együtt. Ugyanígy kérdéses az alakulatok kiképzése és eljuttatása a harcterekre. Valószínűbbnek tűnik, hogy szakaszosan érkeznek majd, erősítésként a harcoló csapatokhoz, és nem egy tömbben.

De tételezzük fel, hogy ezeket a nagyon komoly problémákat megoldják valahogy. Akkor mi lesz?

Erről szól a Vazsnoje Isztorii egyik, szignó nélkül megjelent, tegnapi írása. Azért emelem ki, hogy szignó, aláírás nélküli a tanulmány, mert ilyesmit három esetben szokás tenni. Az első az, ha szerkesztőségi véleményről, vezércikkről van szó, ilyenkor nem egyik vagy másik munkatárs nézeteit látjuk, hanem mindegyikét, azért nincs szignó. A másik eset az, ha az írást a szerzője még álnévvel sem vállalja, mert tudja, hogy egy szó sem igaz az egészből, ilyeneket az Origón találunk nagy bőséggel, de ez a most ismertetésre kerülő anyagra nem érvényes, mivel ez elejétől végéig spekuláció, nincs benne adat, tehát nincs is mit hazudni. A harmadik eset meg az, ha az írás igaz és valós dolgokról szól, de nem volna okos dolog névvel vállalni. Olyan is van, Oroszországban főleg: ezzel van dolgunk érzésem szerint.

A teljes írást nem ismertetném, az ottani sajtó hagyományaihoz híven elég hosszú, inkább csak a lényegét mutatom be. Tehát: mik a mozgósítás veszélyei?

Először is tisztázzuk a fogalmakat: nem egy mozgósítás zajlik, hanem egyszerre három...

KLUBRÁDIÓ - TÁRS A TÚLÉLÉSBEN

KLUBRÁDIÓ
Szerző: KLUBRÁDIÓ
2022.09.18.


Függetlenek vagyunk, azok is szeretnénk maradni. Önön is múlik. Kérjük, támogassa a Klubrádió működését! Segítsen idei, őszi túlélési gyakorlatunk során, hogy Magyarország szabad hangja ne tűnjön el!


Egy független, demokratikus, az európai liberális eszméket valló, ráadásul sokat beszélő rádiónak ma Magyarországon nincs esélye arra, hogy költségeit kizárólag a reklámpiacról fedezze. Különösen igaz ez a Klubrádióra, melynek még a frekvenciaengedélyét is elvette mondvacsinált okokkal a Médiatanács 2021-ben, így már csak az interneten keresztül szólhatunk. Ott azonban folytatjuk, és párhuzamosan minden jogi fórumon igyekszünk érvényt szerezni igazunknak. A Klubrádió szól tovább.

Az internetre költöztünk, valamint a Bokor utcából a Benczúr utcába, de nem lett egyszerűbb a helyzetünk, feladataink nem kevesebbek, és költségeink sem csökkennek. Csak úgy tudjuk folytatni a munkánkat, ha a hallgatóink – ahogy eddig is – velünk vannak és támogatnak minket. Tudjuk, nehéz időszak vár mindenkire, de ha megtehetik, kérjük, segítsék a Klubrádiót, hogy társak lehessünk a túlélésben.

SZÁMÍTUNK ÖNÖKRE, HOGY ÖNÖK IS SZÁMÍTHASSANAK RÁNK.

Ha banki átutalással akar támogatni, íme a Szabad Sávért Alapítvány számlaszámai:

HUF 10918001-00000068-67980006 

EUR 10918001 00000068 67980020 

USD 10918001 00000068 67980037 


VAGY
Fizethet bankkártyával is a magyar SimplePay fizetési rendszer segítségével...

NÉPEK ÉS KOROK TALÁLKOZÁSA

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.09.24.


Népek és korok találkozása
Lipcsében hangzott el:
„Kevéske ésszel, nagy pofával, mint macskakölykök a farkuk után, forognak egy helyben bután.” Meg az, hogy „Figyeld, az állat most miképp s mily szépen ütközik ki bennük!”
Ugyancsak Lipcsében hangzott el: „b@zi németek, b@zi németek, b@zi németek”. Meg az, hogy „kiszopják a f@szomat a németek, az olaszok, az angolok.”
Az első két idézet Goethe Faustjában hangzik el, a lipcsei Auerbach pincében, Mefisztó szájából, aki mélyen, ám teljes joggal nézi le a dáridón mulatozó förtelmes alakokat.
A második két idézet a tegnap esti focimeccsre érkező lelkes magyar honfitársaink szájából hangzott el, teleüvöltve Lipcse utcáit és tereit.
Amúgy én nem rendelkezem összehasonlító statisztikával a németek és a magyarok szexuális orientációjáról, azon belül is Lipcse lakosságának nemi identitásáról.
Fogalmam sincs, hogy az 1409-es lipcsei alapítású egyetemet milyen szexuális orientációjú hallgatók látogatták, de azt tudom, hogy ide járt például Leibniz és Nietzsche, Lessing és Goethe, Klopstock és Ranke. Nem mintha ez fontos lenne, de az egyértelműnek tűnik, hogy a város Tamás-templomának karnagya és orgonistája, bizonyos Johann Sebastian Bach nem volt meleg, ugyanis első házasságából hét, második házasságából tizenhárom gyermeke született. Továbbá itt élt Mendelssohn, akinek az esetében zeneesztétikailag szintén irreleváns, ám minthogy neki is volt négy gyermeke, a szexuális orientációja az ő esetében is valószínűsíthető. És ugyancsak nem tudom, hogy az évszázadokon át méltán világhírű lipcsei könyvkiadás és könyvkereskedelem milyen százalékban épült homo-, és heteroszexuálisokra, miként azt sem tudom, hogy a világhírű lipcsei Gewandhausorchesternek a zenei vezetői, Mendelssohnnal, Bruno Walterral, Furtwänglerrel vagy Kurt Masurral az élen, szexuálisan miként definiálták önmagukat.
A Lipcsét járt magyar focirajongó honfitársakat viszont egyértelműen be tudom sorolni valahová. Nem szexuális értelemben, az engem nem érdekel, hanem egészen más osztályozás mentén.

KOCSIS MÁTÉ ARANYHALAI

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2022.09.25.


Kocsis Máté gondolatiságát és erkölcseit nagy valószínűséggel ki kellene találni, ha nem volnának meg neki abban a formában és minőségben, amilyenben vannak. Kocsis Máté unikum, vagy inkább fideszikum, hiszen amilyenre őt kitenyésztették, az mindent elmond arról, mivé lett ez a párt (galeri-maffia), és sajnálatosan arról is, hová jutott az ország ezeknek a keze között. Pár napja jelentette be ő a KDNP-s Simicskóval párban az újabb nemzeti konzultációt az Oroszország elleni szankciókról, mint amivel takarózni óhajtanak az elkövetkező időkben. Elrejteni mintegy a töketlen gonoszságukat, és azt, hogy az élet kihívásaival szemben totálisan tehetetlenek.

Ugyan nem a szankciók, de a Fidesz kormányzása a velejéig érint már mindenkit az országban, a XXI. században Európa és az Unió közepén a lakosság jó részének éhezéssel kell szembenéznie, amit már majd lehetetlen lesz elfödni. Mint ahogyan annak idején száműzték a mélyszegénység fogalmát a szótárukból, és sok más egyebet is, amelyek arra utalhattak volna, hogy a NER nem a lehető világok legjobbika, sőt, belülről nézve a lehető legszarabb. De, ha nem beszélünk róla, akkor nincsen is, így tűnt el több százezer (millió) ember a gondolatokból, a szótárból, ahogyan a hajléktalanokat a város peremére vagy egyenesen az erődbe akarták száműzni, mert annyit is értek.

Nem volt és nincs semmijük. De amíg a modern rabszolgaságba hajszolt összeszerelő panelprolik a teljes foglalkoztatás hazugságának alanyai és tárgyai a rezsihazugságban élve még nem haltak éhen, mert képesek voltak újratermelni a munkaerejüket, addig lehetett hazudni, most azonban már nem lehet. A rezsihazugság úgy omlott össze, mint a kártyavár, és az elkövetkező hetekben szembesül majd azzal több millió ember még mindig azt hazudva nekik, hogy milyen jó az életük ebben az Apokalipszisben, hogy viszont és ennek ellenére nem tudják majd kifizetni a számlát, mert nem keresnek annyit. Hiába mondta Orbán a boldogság receptjét, miszerint keressenek többet, egyszerűen nem tudnak.

Azért nem tudnak, mert a Fidesz stratégiája volt a mesterségesen alacsonyan tartott bérek világa, amelyből futja az olcsó rezsire, futballmeccsre és sörre, hogy ne csináljanak ricsajt. Ez omlik most össze szempillantás alatt, és ez nem rossz közérzetet, hanem tragédiák sorát fogja okozni, amivel szembe kellene nézni. A mostani szankcióhiszti arra szolgál, hogy a szart elkenje, és bár lehet, hogy ez sikerül, mert elég hülye a magyar, hogy mindent bevegyen, viszont attól még fázni és éhezni fog, és a haragját nem megy Brüsszelbe utazni levezetni, mert azt sem tudja, merre van, és eszik-e vagy isszák. Ilyen helyzetekben szoktak a történelemben palotákat megrohamozni Ezeknek villájuk van, az is jó lesz.

Bajuk ugyan nem eshet, mert a magyar szolgalelkű, ám a maffia tagjai azért a zsigereikben érzik, hogy még gond is lehet, mert nem szeretik annyira egyiküket sem, mint ahogyan azt is hazudták, csak saját maguknak. De mindegy most már ez is teljesen. A lehetséges menekülés útvonala az, ha a burzsuj azt hazudja, ő is szenved, neki sem jobb, de ehhez is tehetség kell, viszont Kocsis Máténak ilyenje nincs. Amikor a nemzeti konzultációs sajtótájékoztatón megkérdezték, őt személy szerint hogyan érinti az a szar helyzet, amibe az országot juttatták, az aranyhalairól kezdett mesélni, hogy meg kellett szüntetnie az egyik akváriumát és ez őt mennyire megviseli...

OROSZ MOZGÓSÍTÁS: PUTYIN ÚJFAJTA HÁBORÚRA KÉSZÜL. MIT ÉRHET EL? DEMKÓ ATTILA, INFORÁDIÓ, ARÉNA

INFORÁDIÓ / ARÉNA
Szerző: Inforádió
2022.09.24.Népszavazás az oroszok által elfoglalt, és részben orosz anyanyelvűek által lakott területeken. Kikiáltják-e ezen területek pro forma függetlenedését Ukrajnától, és csatlakozását Oroszországhoz? Ürügy lehet-e ez arra, hogy az oroszok immár honvédő háborúban kezdjenek? Stabilizálni lehet-e a háború által érintett területek lakosságát és gazdaságát? A hatalmas szárazföldi sereg mellett bevethet-e Moszkva újfajta harci eszközöket és taktikai atomfegyvereket is? Hogyan reagál minderre Kijev? Milyen tartalékai és képességei vannak az ukránoknak, és fokozzák-e a fegyverszállításokat az amerikaiak? Hogyan profitál a helyzetből Dél-Korea hadiipara? Demkó Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője az InfoRádió Aréna c. műsorában, 2022.09.22-én. Podcast

BARÁTI TŰZ - AZ OROSZ FEGYVERKEZÉS NYUGATI SZÁLAI

MAGYAR NARANCS
Szerző: BÉRES MÁTÉ
2022.09.21.


Franciaország, Németország, Olaszország több mint 340 millió euró értékben exportált Oroszországnak katonai felszereléseket a 2014-ben életbe léptetett szankciók után. Nemcsak az oroszok, egyes nyugati cégek is sokat tettek azért, hogy kijátsszák az embargót.


Részben ukrán hírszerzési információkra épülő külföldi sajtóértesülések szerint a német fegyveripari óriás, a Rheinmetall (amely a magyar kormány egyik legfontosabb hadiipari partnere, valamint a magyarországi Vodafone-t felvásároló 4iG résztulajdonosa) egyszerre szorgalmazta, hogy Németország Marder típusú harckocsikat szállítson Ukrajna számára, valamint vett részt egy orosz kiképző központ létesítésében a Moszkvától nagyjából 400 kilométerre található Mulinóban. A legújabb hírek szerint a Rheinmetall felújított 16 Marder harckocsit Ukrajna számára, 14-nek a helyreállításán már munkálkodik, és készen áll további 70 darabot szolgálatba állítani, azonban a német kormány egyelőre nem engedélyezte az exportot. Christine Lambrecht védelmi miniszter azt nyilatkozta, még egyetlen ország sem szállított nyugati típusú harckocsikat vagy tankokat, és „megállapodtunk a partnerekkel, hogy ezt nem fogjuk egyedül megtenni”.

A mulinói kiképző központ kiépítésére 2011-ben kötött a vállalat 140 millió dolláros szerződést, azonban a Krím megszállása után a német kormány felfüggesztette a beruházást. Jurij Boriszov orosz külügyminiszter 2015-ben arról számolt be, hogy az üzletet az orosz Garnizon vállalat vette át, de az elmúlt hetekben több európai portál is arról írt, hogy a Rheinmetall – kijátszva a 2014 után életbe léptetett szankciókat – mégiscsak kivette a részét a projektből, ráadásul több más német céggel együtt..."GYERMEKORVOSKÉNT NAGYON SOK DRÁMÁT LÁTTAM ÉS LÁTOK MA IS." - DR. GYARMATI ANDREA A KLUBRÁDIÓBAN

KLUBRÁDIÓ / KLUBDÉLELŐTT
Műsorvezető: KUN ZSUZSA
2022.09.17.A Klubdélelőtt 2022. szeptember 17-i adásában Kun Zsuzsa Dr. Gyarmati Andrea gyermekorvossal, az 1972-es müncheni olimpia ezüstérmes úszójával, az ötven éve Münchenben, az olimpia ideje alatt történt túszdrámára, terrortámadásra és mészárlásra emlékezik. Palesztin terroristák izraeli sportolókat ejtettek foglyul, közülük tizenegyen vesztették életüket.
PUTYIN ELRENDELTE A MOZGÓSÍTÁST, KÉNYSZERREL KÜLDIK A FRONTRA A TATÁROK, BURJÁTOK ÉS MÁS KISEBBSÉGEK FIATALJAIT – HETI ÖSSZEFOGLALÓNK AZ UKRAJNAI HÁBORÚRÓL

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: ZUBOR ZALÁN
2022.09.23.


Oroszország az elmúlt hetek vereségeire eszkalációval válaszolt, a szerződéses és önkéntes katonák után a tartalékosokat is a frontra küldik, a behívást elutasítókat 10 év börtönnel fenyegetik. A megszállók eddig a puszta élőerő tekintetében hátrányban voltak, ez a mozgósítással leküzdhető lesz, de kérdéses, hogy az orosz hadsereget eddig sújtó logisztikai és morálproblémákat megoldja-e a mozgósítás.

-Putyin bejelentette a részleges mozgósítást, állítólag 300 ezer tartalékost hívnak be, a hírek szerint ismét a legszegényebb és a kisebbségek lakta régiók fiataljait küldik tömegesen harcolni.

Elemzők szerint a tartalékosok megjelenése leginkább a frontok tartására lehet elég, ez azonban még 2-3 hónapba is beletelhet.

- Oroszország „népszavazással” csatolná el a megszállt területeket Ukrajnától.

- Herszon, Donyeck és Luhanszk környékén folytatódtak a harcok a héten, az ukránok újabb településeket foglaltak vissza.

- Több száz hadifogoly szabadult ki egy fogolycsere-megállapodás során, az ukrán oldalról Mariupol védőit engedték el a letartóztatott oligarcháért, Viktor Medvecsukért cserébe.

A héten az ukrajnai frontokon lelassultak az események, az orosz hátországban azonban olyan események zajlottak, amik az egész háború további lefolyására hatással lehetnek. Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember 21-én „részleges mozgósítást” jelentett be Oroszországban, azaz behívót kapnak az orosz hadsereg tartalékos állományának tagjai. Oroszországban kötelező a sorkatonai szolgálat, így elvileg minden katonai kiképzésen átesett férfi behívható, akár békeidőben is...