2022. május 9., hétfő

BALÁZS PÉTER KORÁBBI KÜLÜGYMINISZTER, UNIÓS BIZTOS VOLT MÁJUS 2-ÁN A BELVÁROSI SZABADEGYETEM VENDÉGELŐADÓJA

BELVÁROSI SZABADEGYETEM
Házigazda, moderátor: KARDOS PÉTER
2022.05.02.


Balázs Péter korábbi külügyminiszter, uniós biztos volt a Belvárosi Szabadegyetem május 2-i előadásának a vendége, akivel aktuális külpolitikai kérdésekről, az orosz-ukrán háború állásáról és lehetséges kimeneteleiről, a háború hatásáról és lehetséges következményeiről, valamint Magyarország külpolitikai megítéléséről és helyzetéről, az EU és Magyarország viszonyáról, a magyar kormány szövetségeseiről, mozgásteréről, teendőiről és lehetőségeiről beszélgettünk. A rendkívül tartalmas előadást követő vitában felszólalt Bogdan Góralczyk professzor, Lengyelország volt magyarországi nagykövete, Inotai András professzor, a Világgazdasági Kutató Intézet volt vezetője, valamint Kun János közgazdász és sokan mások.

A FÓKUSZ ÁTHELYEZÉSE

A NYOMOR SZÉLE
Szerző: L. RITÓK NÓRA
2022.05.09.


Pénteken hallgatókkal beszélgettem a Szegedi Egyetemről, van egy képzés a hálózati munkáról, esélyteremtésről, melybe mi is bekapcsolódtunk.

Egy ponton felmerült egy kérdés, egyikük esetelemzése kapcsán, hogy valami most azért történt úgy, mert roma volt az illető, vagy azért, mert a szegénységben sajátos szocializációs mintákat kapott. “Jó kérdés.”- mondta a hallgató, mikor rákérdeztem – “Talán mindkettő.” Innen indult el a beszélgetés erről, amiről szerintem nagyon fontos gondolkodni. Én magam is folyton visszatérek hozzá, mert én is formálódok ebben a munkában, és a társadalmi közeg is változik, amiben ezt az egészet folyamatosan értelmezni kell.

Persze, mindig oda lyukadunk ki, hogy minek tekintjük a cigányságot? Nemzetiségnek, vagy leszakadó, szociális problémákkal küzdő, generációs szegénységben élő társadalmi csoportnak? Ha nemzetiség, akkor épp úgy kellene rá néznünk, mint a német, szlovák, román, stb. csoportra, akik nemzetiségként élnek Magyarországon, és a hagyományaik, kultúrájuk mentén értelmezettek. Nemzetiségi iskoláik segítik az identitás fenntartását is. Van erre is példa roma vonalon, középiskolai szinten, de közben az oktatási szegregáció az általános iskolai vonalon nem ezzel a fókusszal szerveződik.

Nem válik tehát általánossá a nemzetiség szerinti értelmezés, előtolakodnak más szempontok is. Talán jól mutatja ezt az is, hogy még olyan időszak is volt, mikor külön módszertant dolgoztak ki a pedagógiában rájuk, holott ennek nem volt megfelelője egyetlen nemzetiség esetében sem. Romapedagógia létezett, de német, vagy szlovák pedagógiáról nem hallottunk.

Ha viszont a társadalmi leszakadásban, a generációs szegénységben érintettként próbáljuk értelmezni, abban nincs helye etnicizálásnak. Ott a szegénységben átörökített túlélési stratégiák, szocializációs minták a meghatározók.

Vagy ott van mindkettő, egy nagy gubancban? Ki lehet ezt egyáltalán bogozni valaha?

Nyilván nem tagadható, hogy a generációs szegénységben élők legnagyobb része roma. Amikor ezt az egészet elkezdtük, én is sok energiát fektettem abba, hogy a roma identitás oldaláról közelítsek. Mert azt hittem, ez kizárólag roma kérdés. Mert ezt hangsúlyozta mindig, mindenhol mindenki. Figyeltem hát nagyon, hol, milyen jó gyakorlatokat látok, és azt is, hogy hol vannak tartós, az integrációt támogató hatások. Úgy tekintettem én is erre, mint egy izgalmas, ismeretlen terepre, romantikusan vonzó világra.

Különben megérintett ez a gyerekrajzokkal is…. még a pályám kezdetén. De – és ez is egy nagyon nagy ajándék volt nekem- megéreztem, már az elején, hogy meddig vannak ők benne, és meddig vagyok én, a szakmai irányító abban benne, hogy olyan “cigányosak” legyenek a rajzaik. Ezt nagyon fontos érezni, mert abból, ha nem roma identitással élő próbálja építeni a roma identitást, nos, abból nem lehet hiteles történet. Nagyon nagy pedagógiai alázat kell ehhez, önreflexió, és állandó figyelem. Ha nem jön elő belőlük pl. a hosszú hajú lány, a pipázó öregasszony, vagy a lovak, mint képi elem, nem szabad nekünk tolni. Csak azt és úgy, amit az ő világuk, identitásuk beletesz. Persze a roma mesevilág ad ebben mozgásteret, de a lényeg, hogy ők értelmezzék ezt és ne mi.

Aztán folyamatosan azon voltam hogy helyzetet teremtsek nekik, erre fókuszálva. De ez is tőlünk jött, mert mi kerestük a pályázatokat, a tánctanárt, mi vettünk hangszereket, szerveztük a fellépési lehetőségeket, és így próbáltuk előcsalogatni belőlük a kulturálisan összetartó közösségi tartalmakat. Mi akartuk…ők csak elfogadták tőlünk. Az energiabefektetés a részünkről volt nagyobb. Aztán, ahogy jobban értettük már azt is, hogy pl. milyen a romungró és az oláh cigány viszonya, és ki, mit tart a saját kultúrájának, és ezt össze tudtuk vetni az autentikusnak mondott tartalmakkal, egyre inkább látszott, ezzel nem nekünk van dolgunk.

A társadalmi leszakadás folyamatos értelmezése, amire mi mindig próbálunk a teljes beágyazottságában ránézni, minden szereplő szemszögéből, folyamatosan tolta át a fókuszt a szocializációs mintákra. Amelyek között biztosan vannak, valahol mélyen etnikai tartalmak is, de a meghatározó benne a szegénységben szocializálódás. A sztereotíp megközelítések pedig lassan- sok területen- mára érvényüket vesztették, mert átkúsztak a többségi oldalra is. Amiket rájuk olvasnak gyakran, mint a pénz, a vagyon, a hatalom mutogatása, a bűnözés, a korrupció, a feketegazdaság, a másik megvezetése, kihasználása, a közösségen belüli hierarchizálódás látványossá tétele, a könnyen pénzhez jutás útjai, az erőből, tudás nélkül boldogulás, az idealizált életformák, a szórakozás-mulatás, a nők helyzete stb. mind megvan a többségi társadalom történetei, viszonyulásai között is. Sőt, egyre többször lehet találkozni vele. Néha nem olyan nyersen, de ott van. Nagyon furcsa volt számomra ezeknek a párhuzamoknak a felfedezése a viszonyulások, viselkedések, életstratégiák terén.

Ami meg ezen felül van, pl. a lakhatási szegénység és az önfenntartási képességek hiánya, az a generációs szegénység hozadéka. Amiben erősen benne vannak az állam működési hibái, a szőnyeg alá söpréssel, a rossz beavatkozási pontokkal, vagy épp a szegregált oktatással.

Szóval, mi a munkánkat nem roma fókusszal végezzük. Igazából fel sem merül bennünk ez a kérdés, sem a gyerekeknél, sem a felnőtteknél. Ahogy a héten egy posztban fogalmaztam, én sem dörgölöm az orruk alá, hogy ők cigányok, és ők sem olvassák rám, hogy én meg nem vagyok az. Nem ez a lényeg.

Aztán, ahogy egyre jobban megerősödött bennem ez a hangsúlyváltás, évekkel ezelőtt fel is cseréltem a cigány kifejezést generációs szegényre. Amiben egyébként nem csak cigányok élnek. És ilyen megközelítésben a szegénység, a gyerekszegénység kerül előtérbe. Mivel azonban gyerekszegénység nincs önmagában, hiszen a gyerekek családokban élnek, ez meghatározza azt is, hogy nemcsak a gyerekekkel, hanem a felnőttekkel is dolgoznunk kell. A közösségeikkel is, ott is, ahol ezek roma közösségek.

A héten több megbeszélésem is volt, különböző hálózatokban. Az egyikben arról beszélgettünk, hogyan lehetne jobban kommunikálni a gyerekszegénység kérdését, hogy a közvélemény jobban foglalkozzon ezzel. Valaki ott felvetette, hogy sikeresebbek lennénk, ha nem roma kérdésként kezelnénk, mert azzal csak növeljük az elzárkózást ebben a gyűlölettel teli világban. Más azzal érvelt, hogy mindenki kerüli a témát, legalább nekünk fel kellene vállalni.

Nyilván nem egyszerű a kérdés, sehol sem. Mégis azt gondolom, mi, a többségi társadalomban akkor vagyunk jó úton, ha a szegénység ellen küzdünk. Ha ennek a mértéke csökken, akkor majd az identitás is fontos kérdés lehet. Amihez persze nyitottan kell állnunk, mi is támogatunk minden kezdeményezést, ami tőlük jön, de szerintem nagyon fontos lenne, hogy ne mi építsük az identitásukat, hanem ők.

A többségi társadalom pedig, ha elengedi a roma fókuszt, és a szegénységben szocializálódás oldaláról értelmez, könnyebben lenne szolidáris. Mert letenné a sztereotípiák csomagját, amit cipelünk magunkkal, a közbeszéd szintjén is, folyamatosan.

Vajon rá tudunk-e nézni így? Hogy elengedjük ezt az “évszázadok óta senki sem tudott rajtuk változtatni” vonalat? Ha a szegénységet helyezzük fókuszba, nem könnyebben találunk-e megoldásokat is? Olyanokat, amelyeket nem terhelünk azokkal a sztereotípiákkal, amelyek már nem is állják meg a helyüket? Ha nem az áldozati szerepet, a hibáztatást, és nem is a hősöket, hanem egyszerűen az embereket néznénk, akikkel együtt élünk, egy társadalomban?

Ha nem a különbözőségeket keresnénk, meg a sérelmeket, hanem az azonosságokat és a megoldásokat, biztosan könnyebb lenne. Mindannyiunknak. Persze a különbözőségeknek is helye van a világban….de nem jó, ha ebbe belemerevedünk. Csak akkor van értelmük, ha az azonosságokat már megtaláltuk.

BETETT AZ ÁPRILIS A PIACOKNAK - VESZTESÉGET HOZOTT A HÁBORÚ ÉS AZ INFLÁCIÓ

AZ ÉN PÉNZEM
Szerző: L. J.
2022.05.09.


A hazai és a nemzetközi tőzsdék is gyengén teljesítettek áprilisban. A tartósan magas inflációs kilátások a magyar és a nemzetközi állampapírpiacokon is hozamemelkedést hoztak. A hazai hosszúkötvény-alapok éves hozama már mínusz 20 százalék közelébe süllyedt.


A tartósan magas inflációs kilátások meredekebb görbéket hoztak a nemzetközi állampapírpiacokon. A kétéves amerikai állampapírhozam 2,34 százalékról 2,72 százalékig nőtt, az ötéves 2,96 százalékra, a tízéves 2,94 százalékig, a harmincéves 3 százalékig emelkedett. Év végére a piac 2,5 százalék fölötti irányadó dollárkamatot áraz, ami a hátralévő hat ülésen több mint 2 százalékpontos emelést jelent.

Az eurózóna áprilisi inflációja 7,5 százalékon maradt. Az Európai Központi Bank március végén lezárta vészhelyzeti eszközvásárlási programját (PEPP), és bejelentette, hogy az eszközvásárlási programot (APP) is leállítja a harmadik negyedévben. Bár hangsúlyozták, hogy a kamatemelésre csak az eszközvásárlások beszüntetése után kerül sor, a piacok már azt árazzák, hogy az EKB jelenleg mínusz 0,5 százalékos irányadó kamata még év vége előtt elhagyja a negatív kamattartományt. Ennek hatására 2014. óta lett először pozitív a német kétéves hozam, -0,08 százalékról 0,25 százalékig kúszva. A tízéves német hozam 0,94 százalékig emelkedett, a harmincéves 1,09 százalékra – írja az OTP Alapkezelő áprilisi portfoliójelentésében. Az eurózónás felárak határozottan emelkedtek: a tízéves francia hozam 1,46 százalékra, az olasz 2,77 százalékra, a spanyol 1,97 százalékra, a görög 3,33 százalékra. (A cikk a Befektetési alapok rovat része, a hozamokat ott megtalálja.)...

LIGETI MIKLÓS: A MAGYAR KORMÁNYKÖZELI HAVEROK GAZDAGODÁSA MÁR KEZDI IDEGESÍTENI AZ UNIÓS BIZOTTSÁGOKAT

KLIKKTV
Riporter: NÉMETH PÉTER
2022.05.09.


2018 elején fordultak az Emmihez a Transparency International Magyarország arról érdeklődve, hogy milyen módon ellenőrizték a sportba áramló, már akkor bőven ezermilliárdnyi közpénzforint TAO-támogatás útját és szabályosságát.

Ez az eljárás egészen a legutóbbi választást követő napokig, hetekig tartott, pedig már 2020-ban kimondta Kúria, hogy az Emmi köteles kiadni az adatokat. Egyszer csak párhete csöngetet a postás és meghozta az adatokat dvd-lemezeken.”

A Magyarországnak juttatott pénzek ügyében az Unió markánsabb fellépésére, ellenőrzésére is számít Ligeti Miklós és a TI. „Most mintha ott is leesett volna a tantusz, mintha tűréshatárhoz érkezett volna a türelmük. A közbeszerzésekkel kapcsolatos közismert szabálytalanságok, az egyajánlatos eljárások magas aránya és a haverok gazdagodása az egyik olyan téma, ami nagyon idegesíti már az uniós bizottság döntéshozóit” – nyilatkozta a szervezet jogi igazgatója Németh Péternek a KlikkTV Mélyvíz című műsorában.

ÚT A RÁCS MÖGÉ

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: VÁNCSA ISTVÁN
2022.05.06.


Magyarországon a korrupcióval próbálkozók helyzete napról napra reménytelenebb.

A törvény ökle a minap Debrecenben sújtott le, oly erővel, hogy az egész Hortobágy beleremegett. A 24.hu múlt heti tudósításából kitetszően tekintélyes, komoly ember volt a célpont, adóhivatalnok, akivel a dörzsöltebb vállalkozók jó kapcsolatot ápoltak. Nem is hiába, pártfogójuk ugyanis különféle előnyökhöz juttatta őket, ellentételezésképp pedig – ahogy a sajtóközlemény fogalmaz – „mobiltelefont, vacsorameghívást és különböző nagyobb értékű húskészítményeket fogadott el”. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést, pénzbüntetést és vagyonelkobzást javasolt.

Mi ebből a tanulság, kérdezhetnők, de minek, hiszen a képlet már nem is lehetne világosabb. A korrupció a bírvággyal mindenütt kézen fogva jár, a bírvágy pedig, ahogy ezt Senecától tudjuk, az emberiség legnagyobb megrontója, bűverejétől már-már a szent is meginog. Van-e kecsegtetőbb, mint a komód alsó fiókjában elheverő mobiltelefonjaink számát még eggyel gyarapítani?

A fényűzésről és az élvhajhászatról már szó se essék, nap nap után makulátlan erkölcsű, jámbor nők és férfiak térnek le az erény útjáról csak azért, hogy a sarki Mekibe egy hamburgerre szóló meghívást kapjanak. Ami pedig a nagy értékű húskészítményeket illeti, azokkal kapcsolatban a helyzet még világosabb, hiszen ma már a szalonna, a töpörtyű és a disznósajt is nagyobb értékű húskészítménynek számít, tehát a puszta látványuk elég ahhoz, hogy a közhivatalnok morális tartása megroggyanjon, ő maga pedig elinduljon a kárhozat ösvényén, amely előbb a tömlöcbe, végeredményben pedig a gyehenna tüzére visz...


AZ EGYETEMI FELVÉTELI ELŐTTI INFORMÁCIÓHIÁNY ROSSZABBUL FIZETŐ MUNKAHELYEKHEZ VEZETHET

G7.HU
Szerző: KATONA HAJNALKA
2022.05.09.


...ha nem csak az a cél, hogy minél többen járjanak egyetemre, hanem hogy a diákok a képességeiknek megfelelő szakot válasszák, ahol jobban is érzik emiatt magukat, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő információkat kapjanak a diákok, függetlenül attól, hogy milyen középiskolába járnak és milyen családi háttérrel rendelkeznek.

A NYUGAT ELLENI, ÚJABB NAGY HONVÉDŐ HÁBORÚVÁ LETT AZ UKRAJNAI INVÁZIÓ PUTYIN ÜNNEPI BESZÉDÉBEN

TELEX
Szerző: NYILAS GERGELY
2022.05.09.A II. világháborúval emelte egy szintre az Oroszország által Ukrajna ellen indított inváziót Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hivatalosan ugyan továbbra sem hirdetett háborút, és nem beszélt konkrét területek elfoglalásáról, de beszédéből így is kivehető volt a Szovjetunió felbomlása utáni határok átrajzolásának célja. Az új Nagy Honvédő háború – ahogyan a szovjet-orosz történetírás a Szovjetunió 1941-es megtámadásától számított, a III. Birodalom legyőzéséig tartó időszakot nevezi – Putyin beszéde szerint folytatódik, ezúttal az ellenfél azonban már nem Németország, hanem az ezeréves értékeit megtagadó, a történelmet cinikusan átíró, a neonácizmussal kokettáló teljes nyugati világ...


ORBÁN GYŐZELEM NAPI AJÁNDÉKA PUTYINNAK - A KLUBRÁDIÓ KÜLFÖLDI LAPSZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ
Szerző: CSERNYÁNSZKY JUDIT
2022.05.09.


Megtorpedózta Orbán az EU mestertervét, amivel térdre lehetne kényszeríteni az orosz elnököt. Orbán az unió adófizetőinek pénzét akarja, zsarolása oka az Unió működésképtelenségének, miközben újabb pénzeket ajándékoz a Kreml gyilkosának. Csak pár vélemény a nemzetközi sajtóból a magyar kormány álláspontjával kapcsolatban. Az EU-s olajembargós megállapodás legkésőbb kedden megszülethet, a magyar kormányfő ötéves halasztást kér? 

A brit Sunday Express Orbán Viktor magyar kormányfőt Putyin bábjának nevezi. A cikk is megrökönyödött az atombomba kifejezésen, amellyel Orbán az olajembargó esetén a Magyarországot érő következményt minősítette, miközben továbbra is kéri a pénzt az Uniótól.

Guy Verhodstadt ennek kapcsán a közösségi hálón úgy fogalmazott: Orbán az unió adófizetőinek pénzét akarja, s csak akkor fog egyetérteni az olajembargóval. Ez döbbenetes. Zsarolása oka az Unió működésképtelenségénekmiközben újabb pénzeket ajándékoz a Kreml gyilkosának – írta a volt belga kormányfő. Demkó Attila, nemzetbiztonsági elemző szerint egyáltalán nem fair Putyin bábujának nevezni Orbánt, és szerinte a szankció után Putyin még destruktívabb lehet. Azzal is érvelt, hogy az olajembargó az érintett országokat meggyengíti, és ezért nem fognak tudni segíteni Ukrajnának.

Az AFP tudósítása szerint az olajembargóra Orbán 5 év halasztást kér, és emellett garanciákat vár például Horvátországtól is, hogy építsenek új vezetéket a jövőbeni szállításokhoz. Az EU-tól ehhez támogatást vár. Josep Borrell külügyi- és biztonságpolitikai főképviselő a konfliktusok miatt külügyminiszteri találkozót hív össze sürgősséggel.

Spiegel szerint azért még mindig van remény, hogy több napos vita után a héten tető alá tudjanak hozni egy olyan kompromisszumos megoldást, amely Magyarország, Szlovákia és Csehország számára is elfogadható lesz, hosszabb átmeneti időszakkal. Úgy tudni, hogy most már nemcsak a 3 visegrádi ország, de Bulgária is halasztást fontolgat. Ugyanakkor a cikk a németek orosz olajfüggőségét is részletezi, megemlítve például a - Leuna in Saxony-Anhalt és a Schwedt in Brandenburg – kőolajfinomítókat, amelyek szintén viták kereszttüzébe kerültek, mivel Kelet-Németország ellátása szintén nem lesz problémamentes az embargó bevezetésével. Utóbbi, a brandenburgi, a Rosznyeft tulajdonában van, amit német állami tulajdonba kell helyezni törvénymódosítással. Annak ellenére, hogy a Balti-tengeren nem lesz egyszerű átszervezni az olajszállítást, a régió politikusai világossá tették, teljesen függetlenedni akarnak az orosz olajtól.

Politico információi szerint az olajembargós megállapodás legkésőbb kedden megszülethet, hisz a Kreml a háborút az olajbevételekből finanszírozza: a háború kezdetétől április 27-ig 44 milliárd euróval (17 ezer milliárd Ft.).

Az orosz sajtóban továbbra is taglalják, hogy Orbánt egyrészt előre tájékoztatta Putyin a háborúról, másrészt Kárpátalja Magyarországhoz csatolásának lehetősége is az előszeretettel kivesézett témák közé került, így most például az Orosz Állami Bölcsészettudományi Egyetem docense, Vadim Truhacsev ismertette ennek lehetséges forgatókönyveit a Komszomolszakaja Pravda hasábjain. Az első feltétel, hogy Oroszország Ukrajna nyugati részét is ostrom alá veszi. Ebben az esetben nem tartják kizártnak, hogy szélsőséges ukrán fegyveresek a magyar kisebbség elleni támadásba lendülnek, és Magyarország megvédi az ott élőket – feltételezi Truhacsev, aki szerint Ukrajna vezetése már amúgy is bizonyos kontroll alá helyezte őket, mivel aktívan szavaznak a magyar választásokon, mintegy 300 ezer kárpátaljai pedig magyar útlevéllel is rendelkezik.

Egyszerű hazugság, hogy Magyarország ne tudná máshonnan biztosítani az olajat, ha bevezetnék az orosz olajembargót – állítja Ukrajna volt külügyi államtitkára, az energiaügyi miniszter jelenlegi tanácsadója, Lana Zerkal a közösségi portálra írt hosszabb posztjában, amit az ukrajnai Gordon portál ismertetett. Ugyanis amikor pár hónapra olajszennyeződés miatt kénytelenek voltak az oroszok leállítani a Drúzsba vezetéken a szállítást 2019-ben, Magyarország máshonnan be tudta szerezni a fekete aranyat.

Az orosz gyilkos gépezetet ezek a bevételek tartják fenn, ráadásul az energiaárak felszöktek, a rubel viszont tartja magát. Zerkal arra is figyelmeztet, hogy nem tudta a győzelem napjára meghirdetni többek között Orbánék miatt az embargót, pedig ez komoly érvágás lett volna Putyin számára. A szerző szerint Orbán könnyen megvásárolható, másrészt Orbánnál mindez csak alku tárgya, pénz kérdése, és talán nem is ideológiai. Orbán amúgy is tudja, hogy a magyar nép jóléte az uniós forrásoktól függ.

ITT HALLGATHATÓ MEG, ITT OLVASHATÓ

A SEGGNYALÁS METAFIZIKÁJA

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2022.05.09.


Nagy Ferenc nem is olyan rég szinte felháborodva horkant fel, engedjék meg neki, hogy azt a segget nyalja, amelyik neki tetszik. Mindezt annak idején azzal a melankóliával és megengedéssel vettük tudomásul, hogy természetesen azt a valagat tisztogatja fényesre, amelyiket csak akarja, ezzel párhuzamosan viszont föltettük azt az általunk lényeginek ítélt kérdést, egyáltalán mi szükség van bármely ülep nyelv általi ápolására. Ez a dilemma a szabadság igényének meglétéről vagy hiányáról szól voltaképp, így az is kiderül, aki segget nyal, annak ilyenje nincsen, mozgása korlátozott, gondolatai pedig determináltak. Ez a seggnyalás metafizikája.

Mindezt elöljáróban azért kellett rögzítenünk, mert legújabban a Gyurcsány képét annak idején a színpadon köpködő Fábry mondta el magáról ugyanezt. Igaz, tudtuk róla, hogy szintén zenész, de míg Nagy Ferenc láthatóan némi karcosabb érzéssel magyarázkodik, miért lett Orbán kurvája, Fábrynak ez természetes, nem seggnyalásnak fogja fel, amit művel, hanem a létezés természetes állapotának. Innen nézvést tehát károsabb mint Nagy Ferenc, aki tisztában van azzal, amit tesz, undorító, míg Fábry pedig azzal a tudattal éli semmit érő életét, hogy jól van az úgy. Egyáltalán nincsen, de ez már olyan ontológia, majdhogynem teremtéstörténet, aminek a mélységei elriasztanak...

A KISGYERMEKEK SZEXUÁLIS NEVELÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI

A JÖVŐ ITT VAN / KLUBRÁDIÓ
Műsorvezető: BENCSIK GYULA
2022.09.02.


A
 kisgyermekek szexuális nevelésének nehézségei – Skultéti-Szabó Katalin pszichológus-szexológus.

PERINTFALVI RITA: AMIRE NINCS BOCSÁNAT (RÉSZLET)

OLVASS BELE
Szerző: PERINTFALVI RITA
2021.09.13.


I. Bevezetés


„Az a pap, aki szexuálisan bántalmaz egy gyermeket, az Úr testét szentségteleníti meg. Egy papnak óvnia kell a gyermeket, hiszen a gyermek bízik benne, és nem visszaélni a bizalmával, nem bántalmazni. Ez borzasztó, olyan, mintha egy sátáni misét tartana.” Ferenc pápa

Miért kezdtem bele ebbe a „misszióba”?

2019 februárjában Ferenc pápa a Vatikánban összehívott egy rendkívüli tanácskozást, amit a szexuális visszaélések elleni csúcstalálkozónak is neveztek. Célja az volt, hogy a katolikus egyház vezetői a világ minden részéről összegyűlve együtt gondolkodjanak arról, hogy miként lehetne a gyakorlatban is megvalósítani azt az elvet, amit Ferenc pápa zéró toleranciaként hirdetett meg. Az argentin pápa rendkívül nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a katolikus egyházon belül a klerikusok, ill. más egyházi személyek által elkövetett szexuális bántalmazással szemben miként lehetne úgy fellépni, hogy a zéró tolerancia elv ténylegesen megvalósuljon. Magyarországot ezen a tanácskozáson Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke képviselte.

A konferencia kapcsán a magyar sajtó, pontosabban a Népszava feltette Veres püspöknek azt a kérdést, amely a hazai híveket és a magyar társadalmat egyaránt foglalkoztatta: „Hány magyarországi egyházi személy ellen indult eljárás – akár katolikus, akár világi bíróságon – 2012 óta?” Az elnök által adott válasz erősen nyugtalanítani kezdett, ugyanis a püspök a következőket mondta: „Pontosan nem tudom megmondani. Nem kaptunk rá felkérést, hogy készítsünk összesített statisztikát, és nem is érzem szükségét ennek, mert minden egyházmegye és minden szerzetesrend maga jár el a saját ügyeiben. Nekem tizenegynéhány ilyen esetről van tudomásom.” S az újságíró további kérdésére „Melyik döbbentette meg a leginkább?” még meglepőbb válasz érkezett: „Egyiket sem ismerem részleteiben, sőt a legtöbbet egyáltalán nem ismerem, csak hallottam az eljárásról.” (Czene 2019).

Elszomorító volt hallani azt, hogy a magyar egyház vezetőségét annyira nem érdeklik a katolikus egyházon belüli szexuális visszaélési ügyek, hogy nem is akarják megismerni az áldozatokat, nem érdekli őket, hogy hol, mikor, milyen körülmények között és miért történtek meg ezek az esetek. Veres azon kijelentése, hogy a magyar katolikus egyházat senki sem kérte fel egy ilyen jellegű vizsgálat lefolytatására, szintén elég abszurdnak hatott. Hiszen vajon ki kérhetné fel az egyházat egy ilyen jellegű vizsgálatra, kinek lenne ilyesmihez egyáltalán jogalapja? Erre a kérdésre megfelelő választ adhatnak a külföldön meglevő jó gyakorlatok, mint például a német katolikus egyház esete. Itt 2018-ban nyilvánosságra hozták annak az MHG-kutatásnak az eredményeit, amelyet a Német Katolikus Püspöki Kar kezdeményezett maga „ellen”, vagyis azért, hogy erről az erőteljesen tabusított témáról nyíltan lehessen beszélni, és az elhallgatás helyett végre elkezdjenek konstruktív megoldási javaslatokban gondolkodni.

Az esetek számarányáról, amelyekből indirekt következtetéseket természetesen le lehet vonni a hazai állapotokra vonatkozóan is, fontos információkat ad ez a német vizsgálat, ezért röviden összefoglalom annak lényegét és legfőbb eredményeit. Az ún. MHG-kutatás (MHG-Studie 2018) egy interdiszciplináris kutatási projekt volt, mégpedig „A katolikus papok, diakónusok és férfi szerzetesek által a Német Püspöki Konferencia területén kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bántalmazás” témájában. A kutatást Mannheim, Heidelberg, Gießen kutatóközpontok végezték, innen ered az MHG rövidítés. A vizsgálat erőssége, hogy sokféle tudományág bevonására sor került. Így például elengedhetetlennek tartották a bűnügyi, pszichológiai, szociológiai, pszichiátriai és törvényszéki-pszichiátriai szempontok figyelembevételét. A projektet 2013. augusztus 28-án a Verband der Diözesen Deutschlands (azaz a Németországi Egyházmegyék Szövetsége) írta ki, amit végül egy konzorcium nyert el, amelyben a fent említett egyetemek kutatóintézeteinek szakértői közösen vettek részt. A kutatási projekt 2014. július 1. és 2017. december 31. között zajlott, amit a probléma komplexitására és kiterjedtségére való tekintettel végül 2018. szeptember 30-ig meghosszabbítottak. A projekt célja a címben is megnevezett ügyek feltárása volt, mégpedig az 1946 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan. A kutatás eredményeit 2018. szeptember 25-én a Német Püspöki Konferencia őszi gyűlésén, Fuldában mutatták be. Az eredmények sokkolónak bizonyultak. A vizsgálat során 38.156 egyházi aktát vizsgáltak meg, amelyek az 1946 és 2014 között hivatalosan bejelentett eseteket tartalmazták. A vizsgálat eredményét három pontban foglalnám össze: 1.) 3677 gyermek és ifjú esett áldozatául szexuális bántalmazásnak. 2.) 1670 elkövetőt találtak a vizsgálat folyamán, akik között voltak papok, szerzetesek és diakónusok. 3.) Az összes német klerikusból, akikről a vizsgálatot akták is megerősítették 4,4% volt szexuális bántalmazó. Természetesen ez a kutatás csak azokat a számokat mutatja, amelyeket az aktákban fel tudtak tárni, de köztudomású, hogy az áldozatok nagyon csekély arányban tesznek hivatalos bejelentést, így a valódi bűncselekmények száma ennél jóval magasabb lehet...


A GYŐZELEM NAPJA AZ UKRAJNAI HÁBORÚ ÁRNYÉKÁBAN

HÍRKLIKK
Szerző: NVZS
2022.05.09.Moszkvát kell figyelnie annak, aki megalapozott véleményt szeretne formálni arról, mi várható az ukrajnai frontvonalakon a következő időszakban. A hitleri Németország felett aratott győzelem alkalmából tartott moszkvai katonai parádén mondott ugyanis beszédet Vlagyimir Putyin. A II. világháború európai lezárásának évfordulójára időzítve, számos szimbolikus tanácskozás és látogatás volt a hétvégén – ezek sora ma is folytatódik. Több új szankciót is bejelentettek Oroszországgal szemben. Az EU ma ismét nekifut a tervezett, ám több tagállam, köztük Magyarország által annak jelenlegi formájában elfogadhatatlannak tartott orosz olajimport-stop véglegesítésének. Mariupolból sikerült kimenekíteni az Azovsztal acélműben menedéket keresett civilek utolsó csoportját is. Újabb háborús bűnt követhetett el az orosz hadsereg: a kelet-ukrajnai Luhanszk városhoz közeli Bilohorivka egyik iskoláját bombázták, 60 ember vesztette az életét.


Győzelem napi beszédre várva

Moszkvában délelőtt megtartották a hagyományos Győzelem napi katonai parádét. Ezzel emlékeznek az orosz főváros szívében, a Vörös Téren a II. világháború végéről, a hitleri Németország legyőzéséről. De nem csak a fővárosban tartottak felvonulásokat, hivatalos orosz közlés szerint az idén 28 orosz városban 65 ezer ember, 2400 katonai jármű és több mint 400 repülőgép vesz részt azokon.

Az idei ünneplés azonban messze van a hagyományostól: Oroszország ugyanis ismét hadban áll, mégpedig a szomszéd „testvérnéppel”, az ukránokkal. Vlagyimir Putyin ugyan nem háborúról beszél, hanem „különleges katonai műveletről”, de a tény az tény: február 24-én katonai inváziót indított Ukrajna ellen, s immár 75 napja tartanak a rengeteg halálos áldozatot (köztük civilek életét) és temérdek infrastrukturális és egyéb anyagi veszteséget követelő háború.

Az orosz elnök beszédében azt állította, hogy az ukrajnai katonai fellépéssel agressziót akadályozott meg. Szerinte ugyanis „nyílt előkészületek folytak egy újabb büntetőműveletre (a Donyec-medencében), a történelmi földjeinkre, köztük a Krímbe való behatolásra”. Putyin kifogásolta azt is, hogy Kijev bejelentette a nukleáris fegyverek beszerzésének lehetőségét, a NATO-blokk pedig aktív katonai fejlesztésbe kezdett az Oroszországgal szomszédos területeken. Vagyis – és ez volt mondandójának lényege – teljesen elfogadhatatlan fenyegetés jött létre közvetlenül a határaik mentén, amire lépniük kellett.

A nemzetközi közvélemény ezt egészen eltérően ítéli meg. Sokak véleménye szerint Oroszország ezt a háborút nem nyerheti meg. Ezt a nézetet vallja Michael Clarke, a londoni King’s College védelmi tanulmányok vendégprofesszora, aki a BBC-ben megjelent írásában leszögezi: ez a háború most olyan, amit „Oroszország semmilyen értelemben nem nyerhet meg”. Putyinnak most nincs más lehetősége, mint továbbmenni, eszkalálni a harcokat. „Európa közelmúltbeli történelmének egy nagyon veszélyes pillanatához érkeztünk” – szögezte le...

SARLÓ-KALAPÁCSOS ZÁSZLÓ UKRAJNÁBAN – MIÉRT ÉG OROSZORSZÁG MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS LÁZBAN?

VÁLASZ ONLINE
Szerző: ABLONCZY BÁLINT
2022.05.09.


A náci Németország felett aratott győzelemre emlékező ma reggeli parádén Vlagyimir Putyin orosz elnök második világháborús utalásokkal teletűzdelt beszédet mondott az ukrajnai „különleges katonai műveletről”. Tudatos politikai számítás ez egy olyan országban, ahol a lakosság 69 százaléka számára május 9-e a legfontosabb nemzeti ünnep. A hetvenhét évvel ezelőtti győzelem az utolsó közös nevező egy csökkenő népességű, szélsőségesen egyenlőtlen és a világ számára nem vonzó államban, amely máig a Szovjetunió egykori nagyságát siratja, és nem akar szembesülni a vörös ideológia jegyében elkövetett bűnökkel. Éppen ezért megismétli azokat: az orosz hadsereg által ma Ukrajnában végrehajtott tömeggyilkosságok, nemi erőszakok és műkincslopások kényelmetlenül ismerősek 1944-45 Közép-Európájából és Magyarországáról...

MAGYARORSZÁG ÉS ÉN

HATÁRÁTKELŐ
Szerző: Mojo
2022.05.01.


A parlamenti választás ismét sokakban előhozta a külföldre költözés vágyát (ez már nem az első alkalom, hogy aztán némi idő elteltével visszaálljon az alapállapot). Legalább ilyen érdekes, milyennek látják a Magyarországhoz fűződő viszonyukat a már hosszabb ideje külföldön élők. Közéjük tartozik Mojo is, aki egyúttal (nem kis meglepetésünkre) felelevenítette egy régi sorozatunkat is. (Ha csatlakoznál hozzá és szívesen megírnád, milyen a Magyarországhoz fűződő viszonyod most, akár határátkelőként, akár Magyarországon élőként, azt a hataratkelo@hotmail.com címre teheted meg. Inspirációként pedig egy link a régi sorozathoz.)


„Régen olvasom már a Határátkelőt, emlékszem, volt egyszer egy sorozat, aminek Magyarország és én volt a címe. Akkor elég sok írás jelent meg ebben a témakörben. Most szeretném hozzátenni a magamét.

Egy ideje már gondolkodtam azon, hogy írni kellene arról, hogyan látom én, külföldön élve a helyzetet, milyen a viszonyom Magyarországhoz. Tologattam, tologattam, aztán végül a parlamenti választás adott egy lökést, igaz, még akkor sem voltam biztos benne, hogy érdemes erről írni. Mindjárt megmondom, miért...

A GYŐZELEM NAPJÁT ÜNNEPLIK MA AZ OROSZOK – HUPPA LAPSZEMLE

HUPPA
Szerző: HUPPA.HU
2022.05.09.


Hatvanan haltak meg egy bilohorivkai iskolában

A világ pedig szorongással figyeli Putyin győzelem napi beszédét.

Még itt: Szele Tamás: Ányja néni, a taktikai bábuska

Amerika ENSZ-nagykövete: Az oroszok a saját sikertelenségüket ünneplik

A tervek szerint Moszkvában majdnem egy egész házat beborító Z betű előtt parádéznak majd.

A hazugság napja

A „győzelem napja” ugyanis egy sztálinista fikció.

Megdöbbentő: felmérések szerint nőtt Putyin támogatottsága Oroszországban

Több szakértő is kifejtette, hogy a diktátorok működése miért veszélyes, ennek ellenére úgy tűnik, hazájában még mindig többen vannak azok, akik hisznek neki.

Orbánék ellenállnak, de Brüsszel szerint egy-két napon belül megegyeznek az Oroszország elleni szankciókról

A nemzetközi sajtó által idézett illetékesek szerint még egy, másfél nap kell a teljes egyetértés eléréséhez.

Greenpeace: „A MOL háborús extraprofitját védi az állam Brüsszelben”

A természetvédelmi és környezetvédelmi szervezet a Mércének megküldött közleményében azt állítja, hogy

„hamis érvekre hivatkozva akár az egész EU-t elgáncsolná a kormány, csak a MOL nyereségét ne veszélyeztesse semmi, amit az olcsó orosz olajon zsebel be”.

A horvát kormányfő Kijevbe utazott

Jill Biden és Justin Trudeau is váratlanul elutazott Ukrajnába, és “koncertet” adott a kijevi metróban Bono. Talán már mindenki járt ott, kivétel…

Bárándy Péter: Orbán személyisége alkalmatlan a konszolidációra

Kérdés, hogy a jelen éles nemzetközi helyzet, mint a magyar kormány tevékenységére irányuló kritikus EU-figyelem, az orosz-ukrán háború kikényszerít-e egyfajta „gesztuspolitikát” Orbánból?

Vezető kormánytisztviselőt csuktak le

A visszatartott uniós pénzek miatt ez nagyon fájhat a kormánynak.

1,6 milliárd forint ömlött offshore paradicsomba a magyarok vérplazmáján megkeresett pénzből

Egyre jobban pörög a vérplazmabiznisz, a Tiborcz István üzleti köréhez kapcsolódó Plasma Expert Kft. 1,6 milliárd forint osztalékot fialt a néhány hete leadott mérlege szerint. Hogy pontosan kinek, az az Egyesült Arab Emírség offshore homályába vész.

Kipucolták a lélegeztetőgép-biznisz sikercégét

Nagy Beatrixról azt tudható, hogy ő a Fourcardinal első ügyvezetőjének, Szegi Ildikónak a lánya. Szegi Ildikót Rahói Zsuzsanna “egyik bejáratott civil kapcsolataként” említette korábban a VálaszOnline, Rahói pedig nem más, mint Orbán Viktor főtanácsadója, aki a jelentősebb külföldi tárgyalásokon rendre a kormánydelegáció tagja.

Újabb gyanús ügylet Farkas Flórián körül

Az Emmi 60 millió forintot adott a Lungo Dromnak. A pénzt vissza kell fizetni, vagy azzal el kell számolni: a papírból nem derül ki, melyik megállapítás a helytálló.

Felmondási hullám várható a tűzoltóknál is

Amíg tart a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet, a felmondási tilalom a tűzoltókat is köti. Salamon Lajos szerint ennek megszűnése után azonban újabb felmondási hullám várható, amit egyebek között a bérek emelésével lehetne megakadályozni.

MEGNÉZHETED, MELYIK AUTÓPÁLYÁKON KERESNEK MAJD AKÁR EZER MILLIÁRDOT IS MÉSZÁROSÉK

G7.HU
Szerző: BUCSKY PÉTER
2022.05.09.


A választások utánra hagyták a talán valaha volt legnagyobb magyar közbeszerzés eredményhirdetését. A koncesszió 2021. júniusi kiírásakor is valószínűnek tűnt, hogy Mészáros Lőrinc és Szíjj László gazdasági körei lehetnek a befutók. A 35 éves megbízás odaítélésekor így nem volt meglepetés a nyertes, hiszen valóban a NER két nagyvállalkozója nyert, megelőzve a másik érvényes ajánlatot leadó Dömper Kft.-t. A Strabag ugyan szintén bejelentkezett a tenderre, de ajánlatot végül nem adott be, ahogy Rogán Antal koncesszióért felelős miniszter egy pénteki háttérbeszélgetésen elmondta, egy osztrák versenyhatósági eljárás miatt.

Meglepetés viszont a tender győztes ára: tavalyi cikkünkben 3 ezer milliárd forintos értékre számítottunk, ehhez képest

a megbízás mostani árakon körülbelül 5,5 ezer milliárd forintról szól.

A 14,4 milliárd euró értékű megbízás az OpenTender kimutatása szerint a legnagyobb összegű magyar közbeszerzés 2010 óta*. Sőt, Európában sem találtunk sok ilyen nagy összegű közbeszerzést: 2010 óta a magyar sztrádakoncessziónál csupán öt nagyobb értékű tenderben hirdettek nyertest az Európai Unió hivatalos közbeszerzési lapjában.

Ráadásul igazából elég keveset tudunk majd arról, hogy ennek a hatalmas üzletnek a haszna kit gazdagít a jövőben. Ahogy a magyar magántőkealapokat bemutató cikkünkben részletesen kifejtettük, ezeknek a jogi entitásoknak csak következtetni lehet a tulajdonosaira. Rogán egyébként lényegében megerősítette, hogy Mészáros és Szíjj áll a nyertes magántőkealapok mögött, a későbbi esetleges tulajdonosváltozásokról azonban nem fogunk értesülni, ha az érintettek ezt nem akarják...

ŐRÜLETES DRÁGULÁS A LAKÁSHITELEKNÉL: TÖBB MILLIÓS A BUKÓ AKÁR EGYETLEN HÓNAP ALATT IS

PORTFOLIO
Szerző: PALKÓ ISTVÁN
2022.05.09.


Átlépte a 7%-ot a lakáshitelek átlagkamata a friss banki ajánlatokban. Nem tévedés: átlagosan 2-3 millió forinttal nagyobb teljes visszafizetendő összegre számíthatnak a futamidő során azok, akik most igényelnek egy 20 milliós, 20 éves piaci lakáshitelt, mint azok, akik egy hónappal ezelőtt tették meg ugyanezt. Sőt, az egy évvel ezelőttihez képest már 9-10 millió forint a növekmény, és számításaink szerint további 3-4 millió forintos emelkedést még be sem áraztak a bankok. Hogy lehetséges mindez, és milyenek most a hitelintézetek ajánlatai? Ezt néztük meg, május 17-ei Hitelezés 2022 konferenciánkon pedig részletesebben is foglalkozunk a kérdéssel, még nem késő regisztrálni.


Ahogy múlt heti cikkünkben részletesen bemutattuk, vágtatva emelkednek tovább a bankközi kamatok Magyarországon, és velük együtt a lakáshitelek kamata is folyamatosan emelkedik. Nemcsak (az amúgy részben kamatstoppal védett) meglévő jelzáloghitelekre igaz ez, hanem azokra a piaci kamatozású hitelekre is, amelyek a bankok friss ajánlataiban szerepelnek, vagyis az új hitelfelvevők számára elérhetők. A legfrissebb MNB-adatok szerint márciusban az újonnan felvett hitelek többsége kamattámogatott hitel volt, a piaci kamatozású lakáshitelek felvétele pedig 16%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A legnagyobb arányt képviselő Zöld Otthon Program keretében viszont már nem fogadnak be hitelkérelmet azóta a bankok, így a hitelfelvevők döntő többségnek (a gyermekkel igényelhető 3%-os CSOK-hitelt és otthonfelújítási hitelt leszámítva) a piaci kamatozású hitelkonstrukciók maradtak...

OROSZORSZÁG A GYŐZELEM NAPJÁT ÜNNEPLI, PUTYIN BESZÉDÉRE VÁR A VILÁG, ZELENSZKIJ SZERINT MOSZKVA MAGÁRA MARADT A GYŰLÖLETBEN

TELEX
Szerző: Telex
2022.05.09.


Minden fontos információ a háborúról egy helyen.
Percről percre közvetítések, helyszíni tudósítások, összefoglalók.Tovább

- Május 9. a győzelem napja Oroszországban: mindenki azt találgatja, mit jelenthet be Vlagyimir Putyin orosz elnök a délelőttre tervezett katonai parádén elmondott beszédében.

- Volodimir Zelenszkij vasárnap éjjel arról beszélt, szerinte a szabad világ szemében egyértelmű, hogy Ukrajna áll a háború jó oldalán – és Oroszország veszíteni fog, mert „a gonosz mindig veszít”.

- Az ENSZ bejelentette, hogy a mariupoli acélműből evakuáltak konvoja megérkezett az ukrán ellenőrzés alatt lévő Zaporizzsjába. A művelet során több mint 170 embert mentettek ki, és így már 600 fölé emelkedett a Mariupolból evakuáltak száma.

- Jill Biden amerikai first lady váratlan látogatást tett Ukrajnában: Ungváron találkozott Zelenszkij feleségével egy iskolaépületben. Nem sokkal később kiderült, hogy Kanada miniszterelnöke, Justin Trudeau is Ukrajnába utazott, ő a Kijev melletti Irpinyt is felkereste.

- Ukrajna először vett részt a G7-országok tanácskozásán, ahol Zelenszkij a szankciók fokozására szólított fel, és ezek között említette az orosz olajra, olajszármazékokra kivetendő embargót is.

- Bulgária nem fogja támogatni az Európai Unió új szankciós csomagját Oroszországgal szemben, ha nem kapnak felmentést, mondta Asszen Vasziljev bolgár miniszterelnök-helyettes...


CSAK EGY KÉRDÉS... TÁRSASHÁZI ÜGYES-BAJOS

KULCSRAKÉSZ / KLUBRÁDIÓ
Szerző: KAMASZ LÁSZLÓ
2022.05.07.


A héten újra vendégünk volt társasházi szakértőnk, hisz hallgatóink sok válaszra várnak, ha lakóközösségükben felmerül valamilyen probléma vagy csak egyszerűen meg szeretnék érteni, hogy is működik egy közösséget, társasházat működtető közös képviselet.


A Kulcsrakész társasházi műsorában visszatérő vendégünk, állandó szakértőnk, Kaplonyi György, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének (MTOSzSz) elnöke beszélgetett Kárpáti Iván műsorvezetővel, illetve a hallgatókkal. Az most is kiderült, hogy a közös képviselőnek a kivitelezéstől a jogon át a pszichológián keresztül az államigazgatás különböző bugyrainak ismeretével tisztában kell lennie, hogy napra- és kulcsrakész válaszokkal szolgálhasson a lakóknak, jelen esetben pedig hallgatóinknak is.

Sorozatunkat folytatjuk, ha nem sikerült bekerülnie a műsorba, néhány hét múlva ismét jelentkezünk, bár remélhetőleg akkor már nem is lesz aktuális a kérdése, mert addigra – pozitív – választ ad rá az élet.

AKI ADJA A PÉNZT, AZ RENDELI A ZENÉT - A 444 NÉGY KÜLÖN IS AJÁNLOTT CIKKE MA REGGEL

444.HU
Szerző: HORVÁTH BENCE
2022.05.09.


Jó reggelt, igazi nyári hetünk kezdődik most, annak minden kellékével: a hét közepén már 30 fok is lehet, addig viszont bőven van esély viharokra. Mi ezen a héten is minden reggel el fogjuk küldeni az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreit összefogó levelünket, erre és a többi hírlevelünkre itt lehet feliratkozni.


Négy cikk, amit külön is ajánlunk:

RÓNA PÉTER: AKI AZT AZ OKTATÁSPOLITIKÁT FOLYTATJA, AMI MOST VAN, AZ HAZAÁRULÓ - 1. RÉSZ

HÍRKLIKK
Riporter: MILLEI ILONA
2022.05.09.


„Egy olyan világban élünk, ahol a tudás mindent visz. Ha nem tudjuk beleültetni a magyar tudatba azt, hogy a tudás nélkül csak nyomor van, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy hazaárulást követtünk el” – nyilatkozta a Hírklikknek Róna Péter jogász, közgazdász, egyetemi tanár. Arról is beszélt, hogy az oktatásból alapvető nemzeti érdeket kell kovácsolni, annak rendbetétele nélkül itt nem lesz társadalmi és gazdasági fejlődés.


- Néhány napja fejtette ki Kövér László házelnök a véleményét arról, hogy a tanárok bérét „a megfelelő, minimális mértékben” kell emelni, majd hosszan fejtegette azt is, hogy az elmúlt 10-12 évben mást sem csinált a Fidesz, mint a különböző ágazatokban dolgozó különböző szakmák, hivatások bérproblémáit próbálta megoldani. Önnek mi a véleménye erről?

- Kövér Lászlóval egyetértek, ha a megfelelő minimális béremelés alatt azt érti, hogy a pedagógusok az elkövetkezendő négy év mindegyikében minimum 25 százalék béremelést kapjanak. Szerintem viszont az az elképzelés, hogy a különböző szakágazatok különböző bérproblémáit külön kellene megoldani, már önmagában félrevezető felvetés, nem is tudok egyetérteni vele. Helyesebb úton járnánk, ha a magyar ágazatok bérezését a nemzetközileg nálunk versenyképesebb országok bérszintjeivel hasonlítanánk össze. Akkor kiderülne ugyanis, hogy minden, de kivétel nélkül minden olyan sikeresen feltörekvő országban, ahol komoly gazdasági és társadalmi fejlődést értek el, ott egy közös nevező volt: óriási forrásokat költöttek az oktatásra. Így volt ez a távol-keleti „kistigriseknél”, Európában Finnországban, Észtországban, általában a balti államokban és Írországban is. A GDP arányhoz mérve körülbelül négyszer annyit, mint Magyarország. Vagyis, ha nem vagyunk képesek ehhez megközelítő nagyságú összeget biztosítani az oktatás számára – és ebben a bölcsődétől a PHD fokozatig, a szakképzés és a felnőttképzés, az egész spektrum benne van –, szóval az oktatás rendbetétele nélkül itt nem lesz társadalmi és gazdasági fejlődés...