2022. szeptember 3., szombat

TEKINTETES NEMZETES FŐISPÁN URAK

HUPPA
Szerző: SZELE TAMÁS
2022.09.02.


...A magyar embernek lassan már csak egy értéke maradt: a véleménye, és azt használja tőkének, azt őrzi peckesen, rozsdás fringiával, elnyűtt, de vitézkötéssel kihányt, cifra mentéjében vagy jöttéjében.

És, ami a legszomorúbb: azt is bocsátja áruba, fillérekért. Van, aki kopejkákért.Ezen kéne elgondolkodni, tekintetes Karok és Rendek.

Különben pedig: a pompázatos pejparipa szerszáma mindenkinek a tekintetes alfelébe, aki kiköveteli magának ezeket a nemzetes paszományokat.

Nem az a bajunk, hogy ki a méltóságos, ki a tekintetes, ki a nemzetes.

Ha az volna, a nagyságos fejünk se fájna.

A VASKALAPOS FŐPAP TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA – NAGYON MAGYAR SZTORI A MEGÚJULT SÜMEGI PALOTÁBAN

VÁLASZ ONLINE
Szerző: ZSUPPÁN ANDRÁS
2022.09.02.


Egy elfelejtett, nem túl szerencsés természetű püspök: Padányi Biró Márton. Egy palota, amelynek fénykora bőven a fényképezés kezdetei előtt véget ért, és amellyel százötven éve nem tudtak mit kezdeni a tulajdonosai. Ellenreformáció, vallási türelmetlenség, anakronizmus és tudományszeretet – Sümeg tavaly megújult püspöki palotája a barokk egyházi arisztokrácia világára nyit ablakot, amely sokkal érdekesebb és ellentmondásosabb volt, mint gondolnánk. Ráadásul nem is mentes az áthallásoktól. Biró Márton beleesett a hibába, amibe azóta is igen sok magyar közíró és politikus: azok a szövegek, amelyek itthon legfeljebb fáradt fejcsóválást váltanak ki, a külvilágban óriási botrányt okozhatnak...

AZ ÉS 2022/35. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.09.02.


P U B L I C I S Z T I K A 

Széky János
Fiús, lányos

A sajtó fölfedezett az Állami Számvevőszék oldalán egy tanulmányt, amelyben a következő mondat olvasható: „A nők jelentős túlreprezentáltsága felsőoktatásban demográfiai problémákat is okoz, megnehezítve a pártalálást a közel azonos szinten képzett fiatalok között.” (A „felsőoktatásban” szó elől nem én hagytam el a névelőt.) Egészséges szövegértési képesség birtokában ezt csak úgy lehet értelmezni, hogy a szerzők szerint ahol sok a diplomás nő, ott kevés a gyerek. Nemzetközi statisztikák mutatják, hogy ez tényszerűen nem igaz, vagyis ostobaság.

Legyünk egy fokkal megértőbbek. A szerző (hogy pontosan kicsoda írta le, nem derül ki; a tanulmány projektvezetője a neveléstudomány, felügyeleti vezetője a kommunikációtudomány és a pszichológia doktora, egyikük sem demográfus, nem is szociológus, a másik három munkatárs pedig számvevő) amiatt aggódik, hogy a magasan képzett nők nem találnak maguknak hasonló végzettségű férjet. Egyrészt ez is csak módjával felel meg a valóságnak, másrészt abból a feltevésből indul ki, hogy gyerek csak házasságból és teljes családban lehet. Ez utóbbi sem igaz, és egyre kevésbé van így, bár nyilvánvaló, hogy a mostani magyar kormánynak ez a (megvalósíthatatlan) célja. Lásd a pénzzel házasodásra ösztönző, majd a tönkrement házasságokban a feleket egymás mellé kényszerítő CSOK-rendszert. Lehet vele gyászfátyolban büszkélkedni a szintén nagy demográfiai szakértő pápánál (amíg ki nem jön az újabb, visszaesést mutató statisztika), de hát ez is olyasmi, amiben kilógunk a világból.Tovább

Kenesei István
A kör bezárul

Kovács Zoltán
A kormány egyeztet

Gadó Gábor
Szerepzavar a Számvevőszéken

A szerző további cikkeiSimonovits András
Indexálás és valorizálás

Sokat írtam már a magyar nyugdíjrendszer feszültségeiről, azon belül a már megállapított nyugdíjaknak az árindexálás miatti relatív leszakadásáról és az induló nyugdíjak valorizálás okozta robbanásáról. Általában az inflációtól megtisztított reálváltozókkal számoltam, és az utóbbi évtizedben nem sok figyelmet szenteltem a stabil és szerény inflációnak. Az elmúlt 12 hónapban azonban az infláció újult erővel tért vissza, és emiatt – másokkal együtt – fontos pontokon újra kell gondolnom a különféle nyugdíjstratégiákat.Tovább

Váncsa István
„Pistus, maga teljesen hülye”
Szekrényesy Júlia halálára

Tölgyesi Beatrix
Vízumstop oroszoknak a Baltikumban

Darvas Béla
Kumite

Csillag István
Rohanunk a...
Sokasodnak a baljós jelek

Berend T. Iván
Bevándorlók integrációja: siker vagy kudarc?
Tovább

A szerző további cikkeiMolnár Erzsébet
Halottpénz

V I S S Z H A N G

Simonovits András
Gyengített érvelés

Haskó László
Mostanában?

Dr. Szanyi János
A bűn stációi

Zsigmond Anna
Jókai és az oroszok

Kiss Daniel
Orbán és a Generális
Az elmúlt években több írás is napvilágot látott Tisza Kálmán és Orbán Viktor magyar mi­nisz­terelnökök rendszereinek átfedésére rávilágítva. Ebben az elemzésben nem célom a szem­beötlő párhuzamokat cáfolni, mindinkább a különbségekre he­lyezném a hangsúlyt, ezek fi­gyel­men kívül hagyása ugyan­is véleményem szerint kö­vet­kez­te­té­sek elhamarkodott levonásához vezethet. Tisza Kálmán (1830–1902) 1875 és 1890 között volt Magyarország kormányfője, csak 2020 novemberében előzte meg őt Orbán Viktor a magyar történelem leghosszabb ideig regnáló mi­nisz­terelnökeként. A „Generális” néven becézett államférfi és a jelenlegi miniszterelnök pályafutása és kormányzása közötti hasonlóságok több kortárs elemzés tárgyát képezik...

P Á R A T L A N

Szikszai
KATONA­NEMZET

Ladányi András
FŰTŐÉRTÉK

ernő
ASZÁLY

-hg-
HANGULAT

Lázár György
DOTÁLT LÁNGOS

spányik
MANÉZS

-iar-
KÖRÖM

- Hórusz -
PASSZÁTSZELEK

jos
ME TOO

(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS

Szikszai Károly
BRIGÁDNAPLÓ

AZ ÉS 2022/35. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.09.02.


F E U I L L E T O N

Radnóti Sándor
„Most a Mezőn mindenki veszt”
Anselm Kiefer 2022-ben Velencében

I N T E R J Ú

Rádai Eszter
„Ez a kurzus borzasztó csapás Magyarország számára”
Interjú Kertész János fizikussal

K R I T I K A

Visy Beatrix
Kelt: Rodostó, 2022

Szálinger Balázs: Koncentráció. Szerzői magánkiadás, Alsópáhok, 2022, 95 oldal, 2200 Ft

Szálinger most közreadott versei sok szempontból kapcsolódnak a korábbi kötetek szemléletéhez, líranyelvéhez, témáihoz, de az elmozdulásokra, újdonságokra is érdemes felfigyelni. A négy hosszabb-rövidebb ciklusba négy nyitóvers vezet be, mintegy kijelölve a kötet irányvonalait, alkotói alapállásait, megszólalásmódjait, hangütéseit. Az akció lefújva nyitóvers a költő közéleti, közérzeti verseihez tartozik, allegorikus, burkolt formában rajzolja meg a változ(tat)ás – ismét – szertefoszló reményét, „elbuktunk megint, s persze megint // Méltatlanul”, s a kudarc okait és belátását fogalmazza meg egy közösséghez fordulva.Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Andócs Zoltán. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Tunyogi László
Ex libris

Tóth Krisztina: A majom szeme
Kun Árpád: Takarító férfi
Nádas Péter: Rémtörténetek
Gyung-Chul Han: Csillapító társadalom

Domján Edit
Eltáncolta a tavaszt

Bódis Kriszta: Kisasszonyképző. Istenhegy I. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2022, 502 oldal, 499 Ft

Bódis Kriszta eddig a szegregáltak, a perifériára szorultak körében megélt tapasztalatait rögzítette dokumentumfilmjeiben, szépprózáiban, köztük a nagy visszhangot kiváltó Kemény vajban (2003). A váltás igen nagy. Most írásos dokumentumok (a könyv függelékeként felsorolt életrajzok, visszaemlékezések, kultúrtörténeti és történelmi munkák) alapján múltbeli életet regényesít. Hogy miért a fordulat, azt a Kisasszonyképző sejtetni engedi. Bódis Kriszta a maga személyiségének és törekvéseinek az előképére találhatott, mikor Tüdős Klárát felfedezte. A művészi sokoldalúság, a cselekvő szolidaritás és a „teremtő fejlődés” bergsoni lendülete Bódis Krisztát és Tüdős Klárát egyaránt jellemzi. A Kisasszonyképző épp azt a folyamatot követi végig Klára életében, amikor ez a habitus kialakul:11–24 éves kora között.Tovább

Komáromi Gabriella
„…a francba, ebből is költő lesz”

Romhányi Ágnes: Égiposta. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 2022, 86 oldal, 2700 Ft

Kék ég és fehér felhők a címlapon. Égiposta, légiposta, par avion, ízlelgetem. Aztán egyszer csak feltűnik a kötet nyitó versében a szó külön írva: Égi posta apámnak. Szándékos helyesírási hiba? „Szaporodnak az égi keresztek, / Halottaim ragyognak, / hunyorgok rájuk…” írja. (Metakommunikáció) Amit nekik küld személyesebb, mint az égiposta. Az Égi posta apámnak a kötet legnagyobb verse. Romhányi József centenáriumára született, ahogy ez a kötet is, csak késlekedett. A szerző legkülönb erényeit mutatja: kivételes képalkotó fantázia és szép érzelmek. Kreativitás és egyszerűség egyszerre jellemzik. Emlékek szilánkjait rakja össze. „…a nevetésed még ott a falban”, a fa már kopaszodik, de megőrizte az „apa-szagot”. A mindennapiságból néha egyetlen szóval rántja ki a költői képet. „… együtt terítjük meg az asztalt, / mely annyi estét felmagasztalt…” S a „leveskétől” nem esik messze, hogy hallgatják a Wohltemperirtest. Merész vágásokkal megjelenik a pravoszláv Szvjatoszlav Richter, aki „nagy, igaz, protestáns hittel” Bachot játszik. Végül „felhangzik” a H-moll mise, ahogy az apát a temetőbe kíséri.Tovább

Csepeli György
Fellázadt életvilág

Miszlivetz Ferenc, Sümegi István, Szabó Gábor, Szommer Ildikó, Tokaji Nagy Erzsébet: Daliás idők – Ó, azok a ’80-as évek! Kortárs Könyvkiadó – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Budapest, 2022, 351 oldal, 5000 Ft

Az egészében is érdekes és figyelemreméltó könyv vitathatatlanul legérdekesebb fejezete A szakkollégiumi mozgalom jelene és jövője címmel 1987. október 30. és november 1. között Velemben megtartott megbeszélés jegyzőkönyvezett felszólalásainak válogatása, melyet a szakkollégium egykori diákja, ma a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézet kutatója, Sümegi István készített. Sümegi a fejezet címeként az egyik résztvevő, Bába Iván első nap elhangzott felszólítását választotta, mely úgy hangzott, hogy „Kellene már csinálni egy jó kis demokráciát, mert az idő lassan elszáll felettünk”. Az ironikus de sürgető felszólítás megtetszett Németh Zsoltnak, aki a megbeszélés másnapján kinagyítva kifüggesztette a mondatot az előadóterem falára.Tovább

Kardos András
„Hol van ez az Isten?”

Sztehlo Gábor: Háromszáz-hatvanöt nap – Emlékek a magyarországi zsidómentésről 1944-ben. Tények és tanúk sorozat, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2022, 578 oldal, 5999 Ft

Szhehlo könyvének, mely már a hatvanas évek Svájcában született, megvan a maga sorsa. Hogy is lehetne másképpen. A hetvenes években Bozóki Éva készít elő kiadásra egy változatot, természetesen figyelembe véve az akkori világot: magyarán meghúzva a memoárt. Mondjuk az ilyen mondatok miatt: „A fiatalabb orosz generáció nem tudott Hitler zsidóirtásáról. De bármennyire is tudták miről van szó, az egyáltalán nem akadályozta meg őket abban, hogy el ne kérjék az órát, vagy el ne vegyenek valamit, vagy össze ne kavarják az élelmiszert, és ha nem láttuk és nem néztünk oda, szinte gyermekes örömmel rondították össze a lakást.” Jelen kötet a memoár első teljes magyar nyelvű kiadása.Tovább

Szemán Krisztina
Együtthangzás

Vörös István: Nem ti kussoltok. Scolar Kiadó, Budapest, 2021, 152 oldal, 2475 Ft

A Nem ti kussoltok (amely a Nem én kiáltok-átirat címe is) további nagy kompozíciókat is megidéz: a Hazám (Az ám!), az Eszmélet (Föleszmélés), vagy a Medáliák (Visszabontás) is megjelennek, ugyanakkor a kötet „megkímél” például egy sokadik Születésnapomra-átirattól. A kötet ilyen szempontból jó arányérzékről tanúskodik: nem mozgat minden jól ismert József Attila-verset, illetve számos esetben az „előszöveg” nem feltétlenül magától értetődő (általános irodalmi műveltségre alapozva legalábbis). Ekképpen amennyire markáns lehet a meghatározottság a szerzői oldalon – bár (Wordsworth után): nincs börtönben az, aki önmagát zárta börtönbe –, olyannyira akár el is feledkezhet a befogadó a József Attila-i hagyományról egyes szövegeknél. Így nem kelti egy parafrázisgyűjtemény benyomását a verseskönyv: a saját hang is domináns – mindez ugyanakkor (akár rejtetten is) az irodalmi örökséggel intenzív diskurzust folytatva megy végbe.Tovább

Urbán Bálint
Az ekfrázistól az autofikcióig

María Gainza: Látóideg. Fordította Miklós Laura. Sonora Kiadó, Budapest, 2021, 158 oldal, 3990 Ft

Az egyre szélesedő hazai világirodalmi színtér példaértékű gyorsasággal követi le a latin-amerikai női szerzők egyre intenzívebb térnyerését. Az argentin Samantha Schweblin nagysikerű novelláskötetei, Karina Sainz Borgo szívbemarkolóan személyes és kegyetlen Caracas-regénye, valamint Fernanda Melchor Dél-Mexikóban játszódó, erőszakkal telített, realista tablója mellett a független, önmagát mikrokiadóként definiáló Sonora Kiadó jóvoltából immáron az argentin María Gainza első, eredetileg 2014-ben megjelent regénye, a Látóideg is hozzáférhetővé vált a magyar olvasóközönség számára.Tovább

Mélyi József
A művészi szabadság tere és ideje

(A documenta 15 szeptember 25-ig látható Kasselben.)

A documenta felügyelőbizottsága egy héttagú tanácsadó testületet kért fel – az antiszemitizmus, a művészet, az alkotmányjog, valamint a globális kontextusok és a posztkolonializmus perspektíváinak szakértőit –, amelynek tagjai augusztus elején ültek össze először, hogy azonnal éles kritikát fogalmazzanak meg a rendezvény aktuális vezetőivel szemben, akik a további vizsgálatokat már feleslegesnek tartották volna. A botrányok ezzel egyidejűleg tovább örvénylettek, mindenekelőtt a Bangladesben született brit művész, Hamja Ahsan körül, aki augusztus elején egy Facebook-posztban „fasiszta disznónak” nevezte a német kancellárt.Tovább

Széplaky Gerda
Radikális félreértés
avagy az értelmezés szabadsága

(Ezt a vad mezőt ismerem. A MŰTŐ csoport kiállítása. Budapest Galéria, szeptember 18-ig)

A friss hangvételű tárlaton az a kellemes meglepetés éri a befogadót, hogy professzionálisan megépített, performatív erővel ható installációk sorakoznak egymás után. A művek más-más eszközökkel és médiumokkal dolgoznak, más és más kérdéseket feszegetnek, de azért kibontakozik egy nagyobb narratíva is, melyben megtalálják a helyüket. Ez a narratíva számomra – persze csak egyet fogalmazok meg a potenciális olvasatok sokaságából – a poszthumanizmus és az antropocén diskurzusához tartozikTovább

Stőhr Lóránt
A bűn súlya

(Paul Schrader: Svindler)

Schrader remek karaktereket teremt: Oscar Isaac belsőleg meggyötört veteránja, az apja traumáját tovább cipelő szétcsúszott fiatalember (Tye Sheridan) és a svindlerek ügynökeként az élet sötét oldalait belülről ismerő, mégis az örömre szavazó bölcs és megértő nő (Tiffany Haddish) egyaránt izgalmas figura, alkalmi triójuk pedig némi humort és gyengéd érzelmet visz az egyébként sötét tónusú filmbe. Schrader mélyre megy a lélek rejtelmeiben és kíméletlen a végkimenetelében, ugyanakkor eltúlzott utalásokkal (ilyen Tell Vilmos alakja és a pókerben legyőzhetetlen, csillagos lobogós Mr. USA, Tillich örök mumusa) és idealizálva, erős humánummal mutatja be a kínvallatásokat elkövető amerikai katonák utóéletet.Tovább

Herczog Noémi
A PM, a fiú és a szentlélek

(Pozsgai Zsolt: A miniszterelnök és a fiú, Ivancsics Ilona és Színtársai, Thália Színház – Arizona Stúdió)

A propagandisztikus értelmezés ellen szól mindenesetre, hogy nehéz ebből a Viktorból kinézni, hogy igazak lennének rá a szép szavak, melyekkel Antall elhalmozza. Még a heroikus jövőkép sem látszik rajta, mondjuk az végképp nem, hogy valódi trickster, nagy kártyajátékos lesz belőle. Antall víziója az, hogy benne és Orbánban két, a vezető szereptől menekülő, társadalmi sorsát kénytelen-kelletlen betöltő tragikus vátesz-politikus öltött testet, akiknek terhére van a hatalom, ami különösen Orbán esetében merész állítás, tekintsük ezt a darabbeli Antall vakságának, bár erre nem utal semmi.Tovább

Csengery Kristóf
Olasz múzsa

(Musa Italiana. Mendelssohn, Schubert, Mozart. Riccardo Chailly, Filarmonica della Scala. Decca)

De hát mi is az a bizonyos italianità? Pontosan meghatározni aligha lehet, körülírni talán igen. Feltétlenül szerepet játszik benne a dallambőség és a dallamok éneklő karaktere: az, hogy a melódia, még ha hangszerre írták is, vokális ihletésű. Fontos elem a tűz, a délszaki temperamentum, a zenéből áradó életkedv, az energia, a hangsúlyok élénksége – és az, hogy a zenét átjárja az érzékiség, amely bizonyos korokban a hangzás áttetsző karakterét jelenti, más időkben a színekben való gazdagságot. Nagyjából ezek volnának az olaszos jelleg fő alkotóelemei – más talán még hozzátenné, hogy az olasz zene nemcsak énekelni szeret, de a mozdulatnak, a táncnak is elkötelezettje.Tovább

Siba Antal
Nyakleves előtt

(Celebek a kórházban – videóüzenetek, Facebook-bejegyzések)

De ez mind semmi ahhoz képest, milyen ellátást kapott Nagy Feró. Térdműtétre feküdt be a siófoki kórházba. „Ráadásul az altató főorvos asszony meg egy tündér volt” – írta a zenész lelkendezve a Facebookon, amit annak idején a hvg.hu vett észre. „Itt mindenki engem ápol-kezel-altat-ellát, egy szuperül felszerelt kórházban. Nekem úgy tűnt, ez a XXI. század. Itt csak gyógyulni lehet” – összegezte tapasztalatait Nagy Feró, aki egyúttal felhívta figyelmet, hogy aki még egyszer az egészségügyi ellátásról hülyeségeket ír, azt nyakon vágja.Tovább

Torma Tamás
A Gotická cesta

(Gótikustemplom-túrák a Felvidéken)

A fantasztikus freskók fennmaradása a reformációnak köszönhető, hiszen az evangélikusok, reformátusok a falfestményeket lemeszelve tüntették el – és tartották meg a jövőnek. És hol van ez a Gótikus út (Gotická cesta)? A történelmi Gömör-Kishont vármegye fennsíkjain és dombjai között, az északról délre folyó patakok völgyei mellett. Legnyugatibb a Rima-vidék Rimaszombattól északra, aztán jön Jolsva és környéke a Murány-patak környékével, de az igazi adu a Sajó völgyében a Dobsinától Pelsőcig húzódó csetneki körút. Csetneken – egy halódó kisváros közepén – akkora templom áll tele freskóval, mint a Mátyás-templom. De nem: nagyobb.Tovább

Fáy Miklós
Befejezett szimfónia

(Schubert: Symphonies Nos 8 & 9 – Pentatone, 2022)

Vannak talán mindannyiunknak szép emlékeink a belga kontratenorról, és nem is énekes korából, vezényelt a Müpában Bach-passiót, készültek Mozart-lemezei, de Jacobs akkor igazán szép élmény, ha vannak énekesei is. Jól választja ki őket, tudja, ki mire képes, és úgy kíséri őket, mint aki maga is megszenvedte a túltengő karmesterek zsarnokságát. Mint aki tudja, hogy az énekes nemcsak mennybe tud szállni, de a pocsolyába is verheti az orrát, a közönség a legritkább esetben teszi felelőssé egy sikertelen produkció miatt a kíséretet, mindig az énekes viszi el a balhét. Mintha Jacobs a karmesteri karrierjét ennek a célnak szentelte volna, megadni az énekesnek, ami neki jár, minimalizálni a kockázatot, hadd repüljön a dalnak könnyű szárnyán, akinek szárnya van.Tovább

I R O D A L O M

Jenei Gyula
Keep smiling!

Kezdődik a tanév. Várod már az iskolát? Kitől kérdezed, diáktól? Hát persze hogy nem várja! A diák bevallhatja, mert közmegegyezés: az iskola rossz. Szegény diákok! Túlterheltek. Óraszámmal, tananyaggal. Ráadásul túlterhelt tanárok tanítják őket, akik kontraszelektáltak is. Ezt nem én állítom. Mondják. Lehet olvasni az újságban. Online is. Beütöm a keresőbe: kontraszelektált tanár. Csomó találat. Az első rögtön háromszorozza a tétet: egy oktatáskutató kimutatta, hogy a magyar pedagóguskar jelentős része háromszorosan kontraszelektált. Nem olvasom tovább. Azon töprengek, az oktatáskutatók tanárok-e. Van-e tanári végzettségük? S ha igen, ők is kontraszelektáltak? És hányszorosan?

Persze a diákok várhatnák is az évkezdést, elvégre találkozhatnak az osztálytársakkal, a haverokkal. Kérdés, hogy akarnak-e. Jó-e az nekik? Többnyire az iskolában is az okostelefonjaikat babrálják. Szünetben. Meg órán. Ahogy van digitális tanítás, úgy digitális barátság, digitális osztályközösség is. Digitális társalgás, csíny, balhé, szex. Digitális az élet!Tovább

Csabai László
Piroska és Wolf
(Grimm testvérek-átirat)

Wolf Benedek, a sóstói erdőkerülő már hajnalban kiül a három magas tölgyfa és a mogyorósövény kerítés által védett vadászlak tornácára. Bár a vendége nem szokott ilyen korán jönni. Az erdész pipázik, szemlélődik. Hinni lehetne, nincs nála nyugodtabb ember a világon. Csodás munkahely, jó levegő, saját időbeosztás. Amikor akarja, pihenő. De remegve tömi meg újra a pipáját. A vágott dohány leszóródik a földre.

Dél körül végre megjelenik a tisztás szélén Piroska. Talpig kékben. Vadonatúj világoskék farmer, matrózing, zöldeskék kordbársony kabátka van rajta. Szőke hajában égszínkék pánt. És persze a szeme is kék. Tengerkék. Mert az ilyen kékségben éppúgy el lehet merülni, mint a végtelen vízben. Aki pedig ennek a nőnek a szemébe belenézett, az biztosan el is veszett.Tovább

Szlukovényi Katalin
Meditáció

Végül csak találtunk egy szerelőt, aki hajlandó volt kijönni. Lekapta a fedőlapot, kért egy porszívót a férjemtől, hogy kitakarítsa a kazán belét, én meg visszamentem dolgozni a konyhába. Egy óra múlva gyanús lett a nagy csönd. Kinéztem a fürdőszobába, hát ezek ketten még mindig ott támasztották az ajtófélfát. Az örök életről beszélgettek. A szerelő azt magyarázta, hogy a járvány meg a háború együtt biztos jele annak, hogy nyakunkon az Armageddon, és jobban tesszük, ha üstöllést megtérünk Jézushoz, biztos, ami sicher. A férjem hithű ateista, de nem mert neki nyíltan ellentmondani, mert tartott tőle, hogy a fickó berág, és otthagyja nekünk a kazánt félig kibelezve. Kénytelen voltam közbeszólni, hogy az irodalomtörténet a középkor óta tele van apokaliptikus jelekkel, nekem elhiheti, ma délután is ezt tanítom, indulás előtt viszont le kell zuhanyoznom, úgyhogy lesz szíves visszacsavarozni a fedőlapot. És mosolyogtam, kedvesen, nőből. Ez valamit átpöccintett a fickóban, mert két perc alatt befejezte a munkát. Búcsúzásnál még fölvetette, hogy érdemes volna kicserélni az elektronikát, plusz harmincötezerért megcsinálja, de valahogy nem szavaztunk neki bizalmat.

Maradt tehát az akadozó meleg víz és a pöccintgetések. Igazából az egész kazánt le kellene cserélni, szerelőt is azért találunk olyan nehezen, mert ez egy ősrégi típus, de valami EU-s jogszabály miatt újonnan már csak zárt égésterű kazánt lehet beszerelni, az állítólag másfél millió forint. Hát mikor lesz nekünk másfél millió forintunk két egyetemi fizetésből?Tovább

Bruria Zsuzsa
A férjemet megette a medve

Drága édes kicsi férjem mindig azzal kábított, hogy őt élete végén meg fogja enni a medve. És persze röhögött is hozzá, úgyhogy erős kételyeim voltak azzal kapcsolatban, hogy komolyan gondolja a medve felkeresését, hogy meggyőzze. Én is gyakran fantáziáltam arról, hogy nyomtalanul tűnjek el, és lehetőleg senki se tudja meg, hogy meghaltam, még ő sem. Felállt a hátamon a szőr és kivert a hideg verejték arra a gondolatra, hogy egyesek majd arra vetemednek, hogy a fb-oldalamon kiírják, nyugodjak békében, meg hogy legyen könnyű nekem a föld. Hát kösz, nem! Nem akarok békében nyugodni, és főleg utálom, ahogy minden halottat szegénykémnek titulálnak. Van, aki úgy tekint mások halálára, mintha vesztesek lennének, míg a túlélők meg győztesek.Tovább

András László
Ebben a percben

András László
Tíz perc múlva

Kerber Balázs
A régi világ végén

Zalán Tibor
Nyüszítés

Pollágh Péter
Besúgóarcú

ORBÁNNAK BOCSÁNATOT KELL KÉRNIE – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG
Szerző: Magyar Hang
2022.09.01.


A TARTALOMBÓL:

Orbánnak bocsánatot kellene kérnie – Interjúnk Bod Péter Ákossal

„Felkészültünk, hogy fizikailag is tegyünk valamit” – Tordai Bence és Ungár Péter a zöldpártiságról, aszályról, erdőkről, ellenzékről és a közös pártelnöki csetcsoportról

A nagyokat le fogja térdeltetni a rezsiemelés – A TÖOSZ szerint októberben állami segítséget kaphatnak a kistelepülések

Agyonnyomja a kicsiket is a rezsi – A kisvállalkozókat is agyonvágja a rezsidíjak emelkedése

Magyarország és az EU-s pénzek: semmi sincs rendben – Ha az Európai Bizottság szeptember 22-éig a szankciók mellett foglal állást, pokolian nehéz helyzetbe kerül a magyar kormány

Akkumulátor-fellegvár lesz Debrecen – Három hete jelentette be a kormány: Debrecenben építi fel magyarországi üzemét a kínai akkumulátorgyártó óriás

Iszonyatos füst, kriminális sötétség – Tatárszentgyörgyön felednék a múltat, de aligha lehet

Online oktatás az egyetemeken? – Nagy terhet ró a rezsiemelés a felsőoktatási intézményekre is

Lehet, hogy jövőre nem eszünk szabolcsi almát – Helyzet-Kép Krakóczki Chris fotóival és Grimm Balázs szövegével

A lovasíjász öröksége – Kassai Lajos, az 59 éves koráig veretlen, idén 62 éves lovas íjász-világbajnok birtokán jártunk

Százhuszonnyolc üzenet – Így lett az újpesti roma önkormányzat teadélutánjából az első magyar női roma talkshow

Mihail Gorbacsov (1931–2022) – Szemelvények a szovjet elnök életéből, avagy a kezdet és a vég

Rohamosan gyors lesz, és visszafordíthatatlan – Elhúzódó válsággal számol az amerikai geostratéga, George Friedman

A Balkánon állítaná meg az oroszokat Washington – Újra az Egyesült Államok fókuszába került a Nyugat-Balkán

Ukrajna ellentámadásban – A híradások szerint az ukrán csapatok visszavettek négy falut Herszon közelében, miután három helyen áttörték a frontvonalat

A covid Brad Pittje – Anthony Fauci, Biden elnök orvosi főtanácsadója, és a covidellenes küzdelem talán világszerte legismertebb arca bejelentette, hogy decemberben viszszavonul

A hangnál is sebesebben – Az American Airlines légitársaság bejelentette, hogy ő is szuperszonikus repülőgépeket fogy vásárolni

Nyolcvan éve rozsdásodik a Dunában a nácik fekete-tengeri flottája – Az extrém szárazság okozta alacsony vízállás miatt közel két tucat roncs bukkant elő a folyómederből

„Az emberek hajlamosak amorálisak lenni” – Kerékgyártó Yvonne rendező a filmtámogatási rendszerről, megosztottságról és pánikbetegségről

A megértés sztoikus mosolya – Húsz éve halt meg Gion Nándor

Kisebb tehetséggel, mindenáron ragaszkodás – A magyar filmgyártás története szorosan összefonódik Petőfi Sándor nevével

A láp és a mocsár – Ismert embereket kérdezünk, mit olvasnak, ezen a héten: Falus András immunológus akadémikust

Fieszta Újlipóciában – Pozsonyi Piknik

Lassan közeledünk, gyorsan távolodunk – Sorozatban második Európa-bajnokságára készül a magyar férfi kosárlabda-válogatott, amelyre utoljára a hatvanas években volt példa

PUBLICISZTIKA

– Szerető Szabolcs: Válságos győzelem – Álláspont
– Lányi András: Megbűnhődte? – 2. rész
– Koncz Tamás: Magyarország két legfontosabb szabálya
– Nagy Bandó András: Hattyúhíd pávatánccal
– Dévényi István: Szentmihályon diszkó lesz!
– Nagy Attila Tibor: A háborús veszélyhelyzet hatalma – A NER uralma alatt
– Ficsor Benedek: Szabad a Tilos
– Vona Gábor: Nem az a baj az ellenzékkel, hogy a földön fekszik – Polip
– Puzsér Róbert: A privát szféra szentsége
– Csikós Attila: Szósöl sztorik
– Szenczi Tóth Károly: A cserépkályha
– Pethő Tibor: Kvatter és brisz – Ószleng
– Marabu: Ria! Ria!
– Híd Jenő rajzol: Kelet–Nyugat-különbség

KRITIKA

„Bajban vagy, ha a fajtád így folytatja” – Regős Mátyás: Lóri és a kihalt állatok
A karanténzóna nem ereszt – Karantén Zóna, Zsótér Indi Dániel filmje

IDŐGÉP

„Nem tudtuk, hogy Magyarországon élünk-e vagy Romániában” – Hetven éve született meg Erdélyben a Magyar Autonóm Tartomány
Meddig él egy fej? – Utoljára 45 évvel ezelőtt, 1977. szeptember 9-én Hamida Dzsandúbira sújtott le Párizsban a guillotine
Jövőbe vetett, optimista hit – Százötven éve született Richter Gedeon, a magyar gyógyszeripar megteremtője
Keleti pályaudvar, 1974 – Egy kép anatómiája

Kupakoló konzervipar – Talált tárgy

ITT OLVASHATÓ

MAGYAR NARANCS AJÁNLÓ (TARTALOMJEGYZÉK)

MAGYAR NARANCS
Szerző: Narancs.hu
2022.08.31.


A SZERK.


A SZERK.
Az atomkatasztrófa réme

A zaporizzsjai atomerőműnél kiakalkult helyzet egyetlen megnyugtató megoldása az lenne, ha az oroszok kivonnák katonáikat és nehézfegyvereiket, vagyis demilitarizálnák az atomerőmű teljes területét.

A SZERK.
Vakon

A Tranzit elnevezésű, önmeghatározása szerint „közéleti évadnyitó és gondolatexpo” rendezvénysorozatot a Kommentár című folyóirat szervezi 2009 óta; az a magát konzervatívnak tartó műhely, amelynek előző mancsaftját a Fidesz túlontúl szabad szelleműnek, helyenként pedig megengedhetetlenül kritikusnak vélte, ezért aztán 2018-ban ki is dobta őket.

PUBLICISZTIKA


VARGA JÚLIA
„A jó Isten egyszerűnek / Alkotta az eszemet”
Az Állami Számvevőszék nőellenes dolgozatáról

Amióta a Népszava felhívta a figyelmet az Állami Számvevőszék honlapjára felkerült „elemzésre” („Pink education” jelenség Magyarországon?! – A felsőfokú végzettséggel rendelkező nők túlreprezentáltságának tényezői és gazdasági-társadalmi hatásai), azóta hárman is elküldték nekem az ezen írás címében (Karinthy által) megidézett Szabolcska Mihály egyik emlékezetes költeményét.

EGOTRIP

EGOTRIP
Vajda Gergely: Zene hetilapra
Miért unalmas a klasszikus zene?

Miért nem kedveli a legtöbb ember a klasszikus zenét? Mi a legunalmasabb klasszikus zene? Miért van kihalófélben a klasszikus zene? Miért olyan szomorú a klasszikus zene? „Mások ezeket a kérdéseket is felteszik” – állítja barátunk, a Google akkor, ha a címben feltett mondatra keresünk rá.

BELPOL

INTERJÚ
„Nagyon őszinte időszakra készülök”
Ungár Péter, az LMP társelnöke és frakcióvezetője

Pártjának kongresszusa szombaton választotta meg Schmuck Erzsébet mellé társelnöknek. Ungár Péter komoly ambíciókat megfogalmazva foglalta el posztját: megkerülhetetlen politikai erőt szeretne létrehozni az LMP-ből.

UKRÁN MENEKÜLT GYEREKEK MAGYARORSZÁGI BEISKOLÁZÁSA
Zászló a zsemlében

Szeptembertől több ezer ukrán menekült gyerek jelenhet meg a magyar közoktatásban, ám kérdéses, mennyire áll erre készen a rendszer. Március óta civil és egyházi kezdeményezések gondoskodtak arról, hogy e gyerekek magyarul tanulhassanak és értelmesen tölthessék az idejüket, de most már itt az ideje az állami szerepvállalásnak.

MUNKA ÉS MAGÁNÉLET NÁLUNK ÉS AZ EU-BAN
Apák napjai

Augusztus 2-ig kellett volna átültetni a magyar jogba egy EU-s irányelvet, amely egyebek mellett több szabadságot biztosítana az apáknak. Nem sikerült, pedig Magyarországon is fontos lenne a nemek közötti munka­erőpiaci egyenlőség előmozdítása.

A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK ÖSSZES BÜNTETŐBÍRÓJÁNAK KÜLÖNÖS BEJELENTÉSE
Ma elfogult, holnap nem

Felülvizsgálati indítványt terjesztett fel a Kúriához Bárándy Gergely ügyvéd a Kecskeméti Törvényszékkel szemben. A másodfokon eljáró bíróság összes büntető szakban lévő bírája elfogultságot jelentett be abban az ügyben, amelynek vádlottja az első fokon elmarasztalt gyulai fideszes polgármester. Amikor viszont ugyanez a politikus volt a felperes, aggály nélkül ítélkeztek.

SZABÓ BÁLINT VS. TOROCZKAI LÁSZLÓ A VÍZISZÁRNYASTARTÓK BIZALMÁÉRT
A Mi Kacsánk

Miért ne járna a 10 százalék jutalék annak is, aki kitapossa az államból az állatjóléti támogatást? – kérdezik a liba- és kacsatartók. Szabó Bálint volt az emberük, az augusztus 20-i, meghiúsult gazdatüntetés fő szervezője, aki ma már nem veszi fel a telefont akárki kacsásnak. Most Toroczkai László ajánlotta nekik: segít, ingyen.

SÚLYOSBODIK A LAKHATÁSI VÁLSÁG
Szülőkhöz vagy utcára

A bizonytalan gazdasági helyzetben még feljebb kúszó albérlet­árak, a megugró rezsiköltségek sok családot kényszerítenek kisebb lakásba, vagy vissza a (nagy)szülői házba. E probléma már a középosztályt is elérte. A legszegényebb réteg pedig működő szociális bérlakásrendszer hiányában kapaszkodó nélkül marad.

KÜLPOL

MÜNCHEN 50 ÉVE
A halál olimpiája

Ötven éve Münchenben az olimpia alatt egy palesztin kommandó izraeli sportolókat és edzőket ejtett túszul – a 21 órás drámát egyik fogoly sem élte túl. A merénylet és annak utóélete körül még mindig sok a bizonytalanság, számos részletre talán sohasem derül fény.

KÖNYV


KÖNYV
Quo vadis, posztkommunista rendszerek?
Magyar Bálint – Madlovics Bálint: A posztkommunista rendszerek anatómiája. Egy fogalmi keret

A vaskos kötet az értő kortárs elemzők szerint az elmúlt harminc év legjelentősebb kísérlete az egykori szovjet birodalom szétesése utáni rendszerek adekvát leíró nyelvének megteremtésére.

ÁCS PÁL
„Sem apák, sem fiúk”
Turgenyev és az orosz liberalizmus

A cári Oroszország zsarnokállam volt, a „népek börtöne”. Mégis éltek ott szabadgondolkodók, igaz, sokukat letartóztatták vagy szibériai száműzetésbe vetették. Mások éle­tük nagy részét hazájuktól távol, külföldön töltötték; miként Turgenyev, az orosz nyugatosok vezéralakja is, aki a világirodalom egyik fő művének tartott regényében, az 1862-ben ki­adott Apák és fiúkban az orosz liberalizmus esélyeit latolgatta.

KRITIKA

KÖNYV
Nincs orruk
Melania G. Mazzucco: Az építésznő

Egy regény úgy is lehet kiszámíthatatlan, ha minden szereplője valóságos személy. Az építésznő egyik, 17. századi történetszálában szakadatlanul festenek, írnak, építenek szent meg­győződéssel. A másik, 19. századi szálnak a köztársaság szabadságháborúja, az öldöklés a fő eseménye.

KÖNYV
Kedves emberek
James McBride: King Kong diakónus

„Cuffy Lambkin, az Öt Cél Baptista Gyülekezet diakónusa 1969-ben, egy felhős szeptemberi napon lett halálra ítélt ember. Azon a napon történt, hogy az öreg diakónus, akit a barátai csak Sportzakóként ismertek, kimasírozott a Brooklyn déli részén fekvő Causeway-telep központi terére, egy özönvíz előtti 38-as Coltot nyomott egy Deems Clemens nevű tizenkilenc éves drogdíler képébe, és meghúzta a ravaszt.”

KIÁLLÍTÁS
Fehér árnyék
Anna Mark: Minden helyekről

Az 1928-as születésű Márkus Anna több munkáját is megtalálhatjuk ugyan magyar és nemzetközi közgyűjteményekben, életművének rétegzettsége és sokszínűsége kevéssé ismert. Míg a szentendrei Ferenczy Múzeum épp egy retrospektív tárlaton mutatja be a munkáit, a Kisterem Galéria a hatvanas évektől Párizsban élő művész oeuvre-jéből két műcsoportot emel ki: a hetvenes években készült olaj/papír munkákat és a kilencvenes években készített reliefeket.

FILM
Majmok és űrlények
Jordan Peele: Nem

Előszeretettel nevezik Jordan Peele filmjeit poszthorroroknak, amelyek célja nem csupán a zsigeri hatáskeltés (illetve nem annak megszokott formája), hanem a mélyebb társadalmi feszültségek feltárása (ez csak egy megközelítő definíció, épp mostanában uralta el az internetet a megnevezés pontos körülhatárolása feletti vita).

FILM
Gyere vissza, Kolja!
Rohonyi Gábor – Vékes Csaba: Szia, Életem!

Bár a múltban kétségtelenül voltak akár több évtizedes késések is a nyugati sémák és témák honosítását illetően, amikor a nagyvilág néhány éve elérkezett a szülők és gyermekeik közötti traumák feldolgozásához, nem haboztunk szinte azonnal csatlakozni (végre egy trend, amelyben rengeteg gyakorlatunk és felhalmozott anyagunk van).

LEMEZ
Szűk ösvény
Brahms: Complete Symphonies – Adam Fischer – Danish Chamber Orchestra

Noha manapság 70–80 fős szimfonikus zenekaroktól halljuk Brahms szimfóniáit, a maguk idejében kisebb erők szólaltatták meg ezeket a remekműveket. Az I. szimfónia őspremierjén muzsikáló karlsruhei együttes mindössze 49 főt számlált, a meiningeni udvari zenekar, amely a szerző vezényletével mutatta be a négyes számút, 48-at.

KONCERT
A kisnyugdíjas visszatér
Kispál és a Borz

Orfű továbbra is az egyik legjobb fesztiválhelyszín, ha nem a legjobb. Szép fekvése van, nincs nagy tömeg, barátságos áron lehet ételhez-italhoz jutni, készpénzt is elfogadnak, és még lakossági tuc-tuc zenét sem kell túlüvölteni a rendelésnél, mivel itt csak a színpadokról árad zene.

LEMEZ
A nő szőke
Blondie: Against the Odds 1974–1982

A hetvenes évek első felének páratlanul izgalmas New York-i zenei színtere dobta a felszínre a Blondie formációt is, amely kiváló érzékkel vegyítette a bájos ártatlanságot, a könnyed romlottságot, a végtelen popszenzibilitást és a szabályokat lazán áthágó, bizonyos távolságból punknak tűnő mentalitást.

SZÍNHÁZ

INTERJÚ
„Nem engedhetem el”
Juhász Kata táncos, koreográfus

Háziorvosi praxisa mellett alkot független részvételi táncszínházi produkciókat a saját társulatával. Gerinctörése után néhány hónappal már újra színpadra állt. Az előadó-művészet és a gyógyítás útjairól, társadalmi és művészi tapasztalatairól beszélgettünk.

INTERAKTÍV

RÁDIÓ
Ostromhíradó
Tarjányi Péter konfliktuselemző műsora a Spirit FM-en

A figyelem fegyver, alighanem ez lehet az immár fél éve zajló ukrajnai háború egyik fontos, ha nem is nagyon váratlan tanulsága. A figyelemért, a közvélemény együttérzéséért és egyetértéséért, a globális empátiáért folytatott küzdelemben úgy tűnik, eddig a megtámadott ukrán félnek sikerült fontos győzelmeket aratnia, ám ahhoz, hogy ez továbbra is így maradjon, szükséges, hogy ezt a figyelmet folyamatosan fenntartsák. Mert lankad, s nem lehet egy pontra célozni vele a végtelenségig.

Snoblesse Oblige 2022/35.

Heti kulturális programajánló

Egy hét kultúra 2022/35.

Rövid hírek: kultúra itthon, külföldön és másutt

Egy hét tudomány 2022/35.

Rövid hírek: gomba, monszun, alvás

Szüret 2022/35.

Mókás és dühítő gyűjtemény a heti sajtóból. Többnyire az utóbbi.

VISSZHANG

VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
A próba

Nathan Fielder nemrég még küszködő kisvállalkozásokat segített borzalmas tanácsaival.

VISSZHANG: FILM
Rosszkor, rossz helyen

Rossz filmben, tegyük hozzá.

VISSZHANG: FILM
Szamaritánus

Sokat és joggal szidják a Marvel szuperhősös filmjeit, amiért hosszú évek óta gyakorlatilag ugyanazt adják el újra és újra, csak épp más hősi gúnyába csomagolva, nem csökkenő sikerrel.

VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
Fekete madár

Jimmy Keene (Taron Egerton) aranyifjú drogdíler, aki magabiztosan és nagy lábon él, hiszen exrendőr apja eddig mindig kihúzta a slamasztikából.

VISSZHANG: LEMEZ
Charlotte Saluste-Bridoux: Ostinata
Works for Solo Violin

A lemezt a 17. századi osztrák-cseh zeneszerző, Biber puritán, kontemplatív műve, a Passacaglia nyitja, melyet a fiatal francia hegedűművész kevés vibratóval és nagy fegyelemmel ad elő.

VISSZHANG: LEMEZ
Erasure: Day-Glo (Based on a True Story)

„…sokkal direktebben diszkóorientált, maximálisan popérzékeny, melódiákban és ritmusokban gazdag slágergyűjtemény” – írtuk két éve Andy Bell és Vince Clarke lassan negy­ven­éves duójának legújabb lemezéről.

VISSZHANG: LEMEZ
Kiwi Jr.: Chopper

A kanadai zenekar a megalakulása után évekig parkolópályán állt.

VISSZHANG: SZÍNHÁZ
Nádas Péter: Saját halál

Saját 1993-as klinikai halálélményéről számol be Nádas Péter 2004-es írása.

ZENE

RÉS A PRÉSEN
Elektronikus hangsúly

Fülöp Zoltán főszervező, Balaton Piknik

MI A KOTTA?
Kodály Japánban

Klasszikus zenei programajánló a 2022/35. hétre

FILM

TÉVÉSMACI
Kakasröpte

Amikor Sztupa és Troché áthaladtak a horizonton, tényleg olyan volt minden, mint a színházban.

GASZTRO

CHILI&VANÍLIA
Stekovics, a paradicsomkirály

Négy hozzávalós spagetti friss, nyers paradicsommal

KERTÉSZ LESEK
Rozmaring

A Tímár utcától a Duna-part felé.

ORBÁN VIKTOR FELTÖLTÖTTE AZ AKSIKAT, DE LESZ-E A VARÁZSLAT?

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2022.09.02.


Bizonyára többször elgondolkodott Orbán Viktor hosszúra nyúlt horvátországi nyaralása során azon a lehetőségen, milyen jó lenne ott maradni a tengerparton, ahol rövid nadrágban, színes ingben, borostásan majszolhatná a különféle pizzákat, és ihatná a kiváló helyi nedűket talán egészen októberig. Itthon ugyanis csak a gondok várják, és jól tudja, hogy ezeket nem lehet néhány cinikus mondattal vagy eseti alkotmánymódosítással megoldani. Persze, Orbán Viktor azzal is tisztában van, hogy hiába a kék tenger és az ízek csábítása, neki haza kellett jönnie, hiszen nem ismer magán kívül senkit, aki gyógyírt tudna az ország bajaira.


Egy hónapra belekóstolt a gazdag nyugdíjasok életébe, és láthatóan igencsak élvezte azt. Orbán Viktor erőt gyűjteni ment Horvátországba, de közben bizonyára alaposan felmérte az előtte tornyosuló feladatok nagyságát is. Valamit ugyanis kezdenie kéne az energiaválsággal, a magas inflációval, és persze az sem ártana, ha meg tudna egyezni az EU-val a helyreállítási alap utalásának feltételeiről. Ezek külön-külön is komoly erőpróbát jelentenek egy ország vezetőjének, de egyszerre megoldani ezeket szinte lehetetlen feladatnak tűnik.

Ám ne feledjük, Orbán Viktorról beszélünk, és ő kifejezetten élvezni szokta a konfliktusokat és kihívásokat, úgyhogy ne vegyük készpénznek, hogy lehetetlen feladatra vállalkozik. Tudja ugyanis, hogy az egyre növekvő elégedetlenség ellenére pártja és kormánya stabilan kezében tartja a gyeplőt, az ellenzék pedig még nem volt képes magához térni az április 3-án elszenvedett vereségből. Ez a helyzet azonban el is bódíthatja a hatalmon lévőket, hiszen, ha azt tapasztalják, hogy a megszorítások ellenére se kerül veszélybe a kormányzásuk, hajlamosak lehetnek túllőni a célon.

Orbán tudja, hogy nem engedheti át azt a lélektani előnyt az ellenfeleinek, hogy a közvélemény-kutatásokban lassan két évtizede vezető pártja átadja helyét az ellenzéki szerveződéseknek. Mindig nagyon ügyelt arra, hogy a választások közti időszakokban is a Fidesz legyen a legnépszerűbb, ugyanis így szinte legyőzhetetlennek tűnik a pártja. Ha ez a hit egy pillanatra is megtörik, az egyrészt önbizalommal töltheti el az ellenzéket, másrészt, felerősödnek a törésvonalak a kormánypárton belül. Orbánnak tehát úgy kell megoldania az ország akut problémáit, hogy közben megtartja a Fidesz dominanciáját...

NINCSEN SE TECHNIKATANÁRUNK, SE INFORMATIKATANÁRUNK, ÉNEKTANÁRNAK ÁLLÍTÓLAG JÖN EGY KÁNTOR

444.HU / VIDEÓ
Szerző: 444.HU
2022.09.03.Szabad sajtó nélkül nincs demokrácia. Nélküled nincs szabad sajtó...

ALULFIZETETTSEG-FENYEGETESEK-TISZTOGATAS-IGY-KEZELTEK-SZAZ-EVE-A-PEDAGOGUSKERDEST-MAGYARORSZAGON

QUBIT
Szerző: SERF ANDRÁS
2022.09.03.


Miután évtizedeken át hiába próbálták elérni a tanárok tisztességes megfizetését, a 20. század elejére radikalizálódtak a pedagógus-szakszervezetek, de a Horthy-korszakban még nagyobb ellenállással szembesültek. A nemzetellenes tanárok üldözését levezénylő Zilahi Kiss Jenő végül nem zsidózó papagájának hírébe, hanem a korrupcióba bukott bele.


A kiegyezés után egy évvel a népiskolai törvény 300 forintban és némi természetbeni juttatásban határozta meg a tanítók éves jövedelmének minimumát – mai értéken havi kb. 103 ezer forintról van szó, ami az árak ismerete nélkül nem sokat mond, ám annyit mindenképpen, hogy nem ez volt a meggazdagodás útja, de kezdetnek elfogadhatónak tűnt. Maga a törvény is lehetett volna sikeres, hiszen a tanszabadság deklarálása, a nemzetiségekre is kiterjedő anyanyelvi oktatás kodifikálása és a tankötelezettség szankciókhoz kötése messze túlmutatott az 1848-as első magyarországi egyetemes tanítógyűlés célkitűzésein.

„Csaknem lehetetlennek tartom – jelentette öntudatosan a törvény atyja, Eötvös József, három évvel később a parlamentben –, hogy most, midőn a népnevelés ügye a közfigyelmet magára vonta, valaki azon összeköttetést nem látná át, melyben ezen ügy anyagi jólétünkkel, a polgári szabadsággal, sőt az ország biztonságával áll.” A gond csak az volt, hogy a törvényben megállapított bérminimumot a legtöbb néptanító javadalmazása még másfél évtizeddel később, az 1880-as évek közepén sem érte el. A helyzet tarthatatlansága ellenére az 1893-as tanítói fizetésekről szóló törvény lényegében megismételte az 1868-as fizetéshatárokat mint küszöbértéket, és a következő, 1907-es is csupán a pénzromlás mértékét korrigálta valamelyest – ma úgy mondanánk: épphogy követte az inflációt. Ráadásul a bő ötvenezres tanítói-tanári gárdának csaknem háromnegyed része éppen a legalacsonyabb besorolású csoportba tartozott.

A pedagógusréteg mindeközben korántsem volt egységes: tanítók, néptanítók, középiskolai tanárok és felekezeti oktatók, városiak és vidékiek, falusiak és tanyasiak, megannyi csoport eltérő érdekekkel, amit a mindenkori kormányok igyekeztek is kihasználni. Egy részükre a polgári radikalizmus vagy a szociáldemokrata munkásmozgalom, másokra a keresztényszociális-kereszténydemokrata, konzervatív eszmék hatottak. A tanárság és fizetésük ügye az újságok és folyóiratok vitáiból hamar „kicsapott” az utcára. A tanárszervezetek egyre-másra rendeztek tömeggyűléseket olyan előadókkal, mint a társadalomtudós Jászi Oszkár, a drámaíró Bíró Lajos vagy a Népszava tekintélyes szerkesztője, Somogyi Béla. Ady A magyar tanítókhoz címmel nagy hatású verset is írt az egyik gyűlésre, míg Szabó Dezső, Kuncz Aladár és mások pedagógiai tárgyú tanulmányokat közöltek a Nyugatban és más lapokban. (Sőt, Hatvany Lajos még egy tematikus „tanügyi” Nyugat-számot is tervezett, ami csak a felkért szerzők – mint például Babits és Juhász Gyula – késlekedésén úszott el.)...

KUNETZ ZSOMBOR: A MAGYAR TÁRSADALOM NAGYON KOMOLY VESZTESE A FIDESZ EGÉSZSÉGÜGYI POLITIKÁJÁNAK

HÍRKLIKK
Szerző: MILEI ILONA
2022.09.02.


Orbán Viktor miniszterelnök Tusványoson tartott beszédében bemutatott egy listát arról, mit tart szükségesnek, hogy Magyarország fejlődése 2030-ra „lokális kivétel" lehessen. A Hírklikk utánanézett, hogy az utóbbi 12 évben hogyan sáfárkodott a kétharmados többség az egyes területek javaival. Sorozatunkból az is kiderül, mi vár Magyarországra a Fidesz – azaz Orbán Viktor – vezette kormány további országlása alatt.


Annak, hogy a kormány az elmúlt 12 év alatt majdnem végig ignorálta – még a Covid-járvány alatt sem vette komolyan – az egészségügyet, a magyar társadalom nagyon komoly vesztese – összegezte a Fidesz egészségügyi politikáját Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő. Hozzátetette: erre az időszakra rányomja a bélyegét a Fidesz káderpolitikája, vagyis a szakma nem fontos, a lojalitás az, ami számít. Nem kell, hogy valaki értsen is ahhoz, amit csinál, az a fontos, hogy lojális legyen.

A magyar egészségügyet 12 éve a Fidesz uralja. Mik azok az átfogó intézkedések, amelyeket meghoztak ezen a területen? Milyen irányba vitték a magyar egészségügyet?

– Azt hiszem, hogy az irányt nem is nagyon kell bemutatnom. Az első komolyabb átfogó intézkedések a központosítás volt, amikor létrejött a GYEMSZI, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. Ebbe a kórházak beszerzéseit is „beletolták”. Az előbbihez hasonló hatalmas, monumentális intézményeket hoztak létre, amik később megbuktak. Ugyanis főképpen a korrupció, és a Fidesz káderpolitikája miatt tarthatatlan volt a tisztességes fenntartásuk. Egyébként a káderpolitika az, ami az elmúlt 12 évre rányomja a bélyegét, vagyis a szakma nem fontos, a lojalitás az, ami számít. Nem kell, hogy valaki értsen ahhoz, amit csinál, az a fontos, hogy lojális legyen. Azt hiszem, ez megmagyarázza, miért látjuk ma úgy, hogy az egészségügy teljesen összeomlott. Az intézkedések között mindenképpen meg kell még említeni a jogállási törvényt, amelyik rendkívüli módon megosztotta az egészségügyi dolgozókat, hiszen csak az orvosok bérrendezése sikerült...

DONÁTH ANNA: 5+1 KIHÍVÁS MAGYARORSZÁG ELŐTT EGY VÁLTOZÓ VILÁGBAN

VÁLASZ ONLINE
Szerző: DONÁTH ANNA
2022.09.01.


„Az egyértelmű nyugati elköteleződés nem jelentheti azt, hogy ne kritizálhatnánk a nyugati intézményeket, a nyugati hatalmak működését, ahogy azt sem jelentheti, hogy kritikátlanul átvennénk a nyugati modelleket. Magyarországnak magyar modellekre van szüksége” – fogalmaz Donáth Anna a Válasz Online-nak küldött írásában. Noha lapunk általában nem közli politikusok véleménycikkeit, az ellenzék totális működésképtelenségéről írt e heti álláspontunk után nem utasíthatunk vissza írást, amely túllépve a mai kocsmán a hazánk előtt álló kihívásokat veszi számba és kínál azokra válaszokat. Ellenzéki oldalról: színvonalasan. A Momentum EP-képviselőjének, volt elnökének írását az ilyen cikkek esetében szokásos módon vitaindító szándékkal tesszük közzé: akár az ellenzék, akár a kormánypárt részéről érkezik szerkesztőségünk által minőséginek ítélt válasz, olvasóink elé tárjuk azt is...

HORTHY "ÉRDEMEI"

HÍRKLIKK
Szerző: Dr. DÁVID FERENC
2022.09.02.


...Az 1920-tól berendezkedő Horthy-rendszer hozta a világháború utáni Európa egyik „A tudományegyetemekre, műegyetemre, a budapesti közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiára való beiratkozás szabályozásáról" szóló zsidóellenes törvényét. Az 1920: XXV. tc. címet viselte, de numerus claususként (zárt szám – latin) vált hírhedt jogszabállyá. A törvény az egyes „nemzetiségek és népfajok" összlakossághoz viszonyított arányszámához kötötte az adott etnikumból a felsőoktatási intézményekbe felvehető hallgatók számát. Ezenkívül elsőrangú felvételi kritériummá tette a „nemzethűséget". Mivel a zsidók 1867 óta jogilag izraelita vallású magyaroknak számítottak, az előírás elvileg nem érintette őket, ám a törvény végrehajtási utasítása nemzetiségnek minősítette a zsidóságot. Így hat százalékban maximálták a felvehető zsidók arányát, a „nemzethűség" megállapítását pedig a gyakran szélsőjobboldali befolyás alatt álló egyetemi vezetőségekre bízták.

1938. május 29-én lépett életbe az első zsidótörvény Magyarországon. A médiumokban, a színházaknál, a filmnél, valamint más értelmiségi pályákon a zsidó vallású foglalkoztatottak aránya nem haladhatta meg a húsz százalékot. A Magyar Törvénytár 1938. május 29-ei számában megjelent 1938. XV. tc. „A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosítása” címmel arról, hogy a médiumokban, a színházaknál és a filmnél, valamint más értelmiségi pályákon csak az illetékes, illetve megszervezendő kamarák tagjai működhetnek. Ezekben a testületekben pedig a zsidók száma a húsz százalékot nem haladhatja meg. Ugyanez vonatkozik a tíz, vagy ennél több értelmiségi beosztottat, (mérnököt, tisztviselőt) alkalmazó vállalatokra is.

Az 1939. május 5-én hatályba lépett 1939. évi IV. tc. („A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról”) már elsősorban faji szempontból határozta meg, hogy ki számít zsidónak. Zsidónak minősült, aki önmaga, legalább egy szülője vagy legalább két nagyszülője az izraelita felekezet tagja volt a törvény hatálybalépésekor vagy az előtt. A törvény hat százalékban maximalizálta a zsidók arányát a szellemi foglalkozásokban, valamint megtiltotta zsidók alkalmazását állami közigazgatási és igazságügyi szerveknél és középiskolákban. Zsidó nem tölthetett be színházakban és médiában olyan állást, amely befolyással volt az adott színház/média szellemi irányvonalára. Az engedélyeztetés alá eső ipari és kereskedelmi ágazatokból a zsidókat teljesen kizárta a törvény.

1941. augusztus 8-án lépett hatályba „A házassági jogról szóló 1894: XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről" szóló, harmadik zsidótörvény (1941: XV tc.)

Hosszan folytathatnám még a sort, hiszen a későbbi vérzivataros időkben még számos szabadságjog-megvonó törvény és rendelet született a hazai zsidóság teljes körű kirekesztésére és ellehetetlenítésére. Az általam említett négy gyalázatos törvényt – a mindenkori miniszterelnökkel együtt – Horthy Miklós, Magyarország kormányzójaként ellenjegyezte, azok tehát kizárólag az ő tudtával, jóváhagyásával, engedélyével léphettek hatályba. Ha csak ehhez a négy törvényhez adta volna a nevét, már az is elég lenne, hogy gonosztevőként emlegesse az utókor...