2018. szeptember 27., csütörtök

MIT IS AD ÁT ORBÁN VIKTOR TOPOLYÁN?

FÜHÜ BLOG
Szerző: BÓDIS GÁBOR
2018.09.27.


Az organikus építészet (bármit jelentsen is ez) irányelvei szerint épült, impozáns főépületet és mellette egy füves, egy kombinált és két műfüves pályát. Legalábbis így számolt be a közelgő jeles eseményről Magyar Szó napilap, amely a Fidesz vajdasági tagozatának, a Vajdasági Magyar Szövetségnek a lapja, körülbelül olyan szerkesztési irányelvekkel, mint a Magyar Idők.

A mai dzsembori érzelmi felvezetéseként a lap megállapítja, hogy a topolyai TSC Labdarúgó Akadémia korszerű épületegyüttese a magyar nemzetpolitika irányváltásának tárgyi bizonyítéka…

A Magyar Szó konkrétan nem említi, hogy mennyibe került a magyarországi adófizetőknek a nemzetpolitika eme szegmense, de hát ez egyáltalán nem titok: a magyar kormány 2016 decemberében döntött a Délvidék Sport Akadémia 3 milliárdos támogatásáról.

De nézzük csak mire költötték a pénzt.

„A modern kor követelményeinek minden szempontból megfelelő sportközpont a kollégisták első generációjának a második otthona lesz, de a helyi, illetve a közeli településeken lakó sportolók is itt edzenek majd. Zsemberi János, a TSC elnöke, egyben az Akadémia kiépítésének koordinátora elmondta, hogy a TSC Labdarúgó Akadémiája, pontosabban a hozzá tartozó hatalmas és modern épületkomplexum, a kollégiumi résszel, segédpályákkal, edzőtermekkel, étkezdével és egyéb kiegészítőkkel együtt, Magyarország Kormányának a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül nyújtott támogatásából épült.”

Zsemberiről azt kell tudni, hogy a Vajdaság egyik legismertebb magyar származású oligarchája, aki a kábeltelevíziózással szedte meg magát. Orbán Viktorral egy Árok Ferenc nevű veterán sportújságíró (állandó véleményrovata van a Magyar Szóban) és fociedző (Ausztrália) közvetítésével került kapcsolatban.

A magyarországi pénzből állítólag arra is futotta, hogy a környező és távolabbi településeken Bajsán, Bácskossuthfalván, Péterrévén, Temerinben, Szenttamáson és nem utolsósorban Zentán is felújították a sportlétesítményeket.

Ez utóbbi város stadionjában a melléképületeket, a vizes csomópontot és a keleti lelátót is kibővítették, újjáépítették. Az új topolyai stadion elkészültéig a TSC első ligás csapata Zentán játssza hazai bajnoki mérkőzéseit. Az első ligás minősítés stimmel, azzal, hogy az igazi nagy csapatok a szuperligában játszanak...

MIÉRT OLYAN TERMÉKETLEN A BALOLDALI GONDOLKODÁS?

1000 A MI HAZÁNK
Szerző: HaFr
2018.09.27.


Disambiguation: nem Mesterházy Attila és Szanyi Tibor gondolkodásáról, hanem a társadalomelméletnek a tágabb nyilvánosságban megjelenő minőségéről lesz szó, mondjuk, hogy a legutóbbi olvasmányaimat citáljam, a Pető Pétertől TGM-n és a Mérce egyre abszurdabb szerkesztői performanszán át a Pierre Bourdieu-ig terjedő térben, egyikkel sem akarva megsérteni a másikakat. Ez utóbbiaknak persze közük van az előbbiekhez, mert azért annyira színvonaltalan a baloldali politika is, mert nincs színvonalas elmélete. Miért nincs?

A baloldali gondolkodás Marx után jelentős részben marxista volt -- de kulcspontokon sosem volt marxi. A jelzett szerzőink reprezentálják a baloldaliság reduktív trendjét - illetve amennyiben nem, pl. TGM egyes írásai, annyiban messze nem elég világosak a praxiselméletükben -, hogy ti. vagy nem forradalmiak, vagy a forradalmiságuk, mondjuk így, anarchista, vagy még ígyebbül, naiv. Marx világos volt azon a kulcsponton, hogy a kommunizmushoz a termelőerők fejlődése fog elvezetni és a forradalom adekvát társadalmi szükségleteket fog kifejezni. Egyfelől tehát ahogy Szabó Ervin, a kevés világosan látó magyar marxista egyike írja rögtön a Bevezetés Marx "Forradalom és ellenforradalom" című művéhez elején, Marx és Engels "[s]okkal reálisabban fogták föl az eseményeket, semhogy hihették volna, hogy forradalmi bizottságok, emigránsok összeesküvései komoly eredménnyel járhatnak, ha fáradozásaik nem hazájukbeli tömegszükségleteknek kifejezése", másfelől viszont nem is lehet végcélja egy valamirevaló baloldali mozgalomnak, hogy az egyébként kapitalista logika alapján folyó értékteremtés a kizsákmányolással szerzett értéktöbblet állami erőszakkal elsajátított hányadának újraosztásához kösse a baloldaliságot -- amivel a baloldal legfeljebb élősködő, fontosabb azonban, hogy a gyakorlata szociológiailag (amennyiben az állam mindig az uralkodó osztályok erőszakszervezete) inkoherens volna.

Röviden, a baloldalnak nincs praxiselmélete, mert az egyik fő áramlatának, a kommunista forradalmiságnak nincs forradalomelmélete, a másiknak, a szociális-revizionista (szocdem, újbaloldali,"demokratikus", mindösszesen moderált, kommunista szemszögből kollaboráns, hazug) baloldaliságnak pedig nincs politikaelmélete. Nem csoda, hogy a baloldalnak nincs politikája sem. Csak a résistance, csak a résistance. Mármint piaci áron. A baloldali gondolkodás forradalmi szárnyának kétszáz év alatt csak destruktív, revizionista szárnyának csak defenzív gondolatai voltak, és egyformán nincs formaérzéke Marxhoz...

AZ ÉLETTAN KÉZIKÖNYVE

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: BENEDIKTY BÉLA
2018.09.26.


Mondok egy példát a közérthetőség kedvéért. Majdnem négyéves koromig - hogyan is mondjam - gazdag gyerekként éltem. A család kifejezést talán hagyjuk. Azután meg szegény gyerekként. Először sokkal gazdagabb voltam a többi gazdagnál, aztán meg szegényebb a többi szegénynél, egészen 16 éves koromig, amikortól már mindenféle munkákat vállaltam, és volt elég pénzem.
Tizenhat éves korom táján egyszer az anyámmal ebédeltem valahol, ő a sülthúshoz kompótot evett. Nem hiszem, hogy meg is szólaltam, de tudom, megvolt a véleményem, hogyan lehet ilyen förtelmes dolgokat csinálni. Az arisztokrataságomból jóformán semmire sem emlékeztem akkor (ahogy vénülök, azért jönnek elő helyzetek, arcok, amikor a holland nyelvterület az én feladatom volt a Rádiószínháznál, akkor a holland is felbukkant - állítólag először csak azon a nyelven tudtam), de az azóta eltelt tizenkét év benne volt még a zsigereimben is. Az éhezés, a prolikaja, a szegénység. Anyám már felnőtt korában kapta a szeme közé a szocializmust, az ő szokásai kényszerűségből változtak, de az ízlése nem.
Tetszik érteni? Kicsi gyerekként kikerültem egy környezetből, és bár házitanítóként dolgoztam, könyvkiadóknál kézirat előkészítést meg korrektorságot vállaltam, nyáron a filmgyárban is csináltam mindenfélét, azaz intellektuálisan ingergazdag környezetben éltem, a cselédszobámba már nem fértem be a könyveimtől - de hiányzott belőlem annak a gyerekszobának az illata, a levegője, legfőképpen pedig a család múltjára épülő mentalitása, amiben életem első négy évét töltöttem. Felnőttségemben igen hosszú ideig tartott azt visszaépíteni, szerencsére sikerült, mire a két kisfiam megszületett, így ők már abban a kulturális légkörben nőttek fel, ami igazán csak nagyon hosszú idő után alakul ki. Leginkább évszázadok alatt, de három-négy generáció mindenképpen kell hozzá. Ez nem pénzkérdés, legfőképpen nem elhatározás dolga - és nem is érdeme annak, aki ilyen körülmények közé született, ha egyáltalán érdem, akkor mindenkié, az összes felmenőé, aki tett valamit az emberré válás érdekében.
A két csúti tróger lehetne akár sajnálatra méltó is, amiért úgyszólván semmit nem tudnak értékelni abból, amit bitorolnak a rablott pénzből, ha lehetne sajnálni hüllőagyú, kegyetlen, ostoba és részvétlen bűnözőket. Drága magánrepülőgép és drága jacht, ezekből körülbelül ennyi jut el hozzájuk, ennyit képesek appercipiálni. Hogy drága. Esetleg, hogy a repülő gyors, a jacht meg kényelmes, és körbe' víz van meg süt a nap.
Nem tudom, a saját példám elegendő-e, hogy világos legyen, miről beszélek. Hozok ide kis élettant meg lélektant, úgy talán alaposabb lesz:...

BARTUS LÁSZLÓ: DEMSZKY DÍCSÉRETE

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: BARTUS LÁSZLÓ
2018.09.26.Interjút adott Demszky Gábor a 24.hu riporterének, aki nem igyekezett valami jó fényben feltüntetni a volt SZDSZ-es főpolgármestert, akivel személyesen soha nem voltam jóban, mert fővárosi ügyekről ritkán írtam. Mégis egy olyan ember karaktere jelent meg, akivel a legmélyebben együtt lehet érezni. Demszkyben egy őskarakter jelent meg előttem. Talán későn, de megszerettem Demszkyt. Vagy csak nem ismertem eddig.

Demszky Gábor, az ősdemokrata ellenzéki ugyanis láthatóan nagyon ki van borulva. Javára szól, hogy ezt nem leplezi, hanem nyers őszinteséggel vállalja. Szemben kortársaival, akik egész jól elvannak egy vérforraló, megalázó, az emberi méltóságot sárba taposó, mocskos és alattomos diktatúrában. Akik úgy élnek, mint hal a vízben, és mentegetik a rendszert.

Mint akár a riporter is, aki az egész interjúban sokat szemtelenkedik Demszkyvel, akit ez láthatóan nem érdekel. Demszkyt emészti és kiborítja a sunyi hazudozásokra épülő Orbán-rendszer, s ha nem szereti meg a brémai tanári állást, ami talán mentőöv a szorult anyagi helyzetében, kész arra, hogy bármilyen formában visszatérjen a politikába. Tenni akar.

Demszkyék megdöntötték a Kádár-rendszert, hiába gúnyolódik a riporter, hogy a szovjet rendszer omlott össze, a Szovjetunió adta meg magát. Amikor az oroszok feladták, volt itt néhány hiteles ember, akik szembeszálltak a diktatúrával. Ezt akkor tették, amikor a nagy Vörös Hadsereg az országban volt. Csak egy váratlan fuvallat a Kremlben Szibériáig vihette volna őket. Utánuk jöttek a sumákok.

Demszky Gábort hitelesíti a múltja. Nem a levegőbe beszél, amikor ezt mondja: “annak idején szintén nem fogadtuk el legitimnek a rendszert, elmentünk a falig, vállaltuk a börtönt, megtörtént, vállaltuk a házkutatásokat, megtörtént, vállaltuk az útlevélvesztést, megtörtént, vállaltuk az állástilalmat és a követést meg a lehallgatást, mind megtörtént, és azt is vállaltuk, hogy időnként megvertek az utcán. Ma ennek a töredékét sem vállalja az ellenzék.” A töredékét? Semmit. Ellenkezőleg, legitimációt adnak, kollaborálnak, a pénzért.

Mit kéne csinálnunk? – tárják szét képmutatón a kezüket a mai “ellenzékiek”, miközben itt vannak köztük az elődök, a példák, akik igazi hősök voltak, a mostaniak pedig pojácák. Az, ahogy Demszky beszél az Orbán-rendszerről, az egyedül elfogadható, egyedül emberi, és egyedül tisztességes. “Meg kell ölni a fenevadat”, mondja, és mellbevágóan igaza van. Így beszél egy bátor és egyenes ember, aki nekiment a szovjet világrendszernek is. Emezeket pedig a képviselői fizetésemelés érdekli, amivel szándékosan megalázzák, kompromittálják őket, amit észre sem vesznek.

Demszky Gábor tudja, miről beszél, és egy élet a fedezete, a börtön, a meghurcolás, verés és valódi üldözés. Őt nem tévesztik meg a nyálas megélhetési politológusok elméletei arról, hogy ez egy “hibrid-rendszer”. Nagy József felmondja neki a legaljasabb, legmocskosabb és legkorruptabb dumát, hogy csak “lejt a pálya”, de “ez demokrácia”, “nem Kádár-rendszer”.

Dehogy demokrácia, horkan fel Demszky. “Már csak azért sem demokrácia, amiben élünk, mert az ellenzék idomult a rendszerhez, partner ahhoz, hogy demokráciát játsszunk ott, ahol nincs demokrácia.” Micsoda éleslátás. Nem Orbánék szemétségéről beszél, az ellenzék idomulását kárhoztatja, ez mutatja meg, hogy ez nem demokrácia, ahol ilyen ellenzék van. Mély megközelítés, és nagy igazság...


DEMSZKY GÁBOR: GONDOLKODOM, HOGY ISMÉT BESZÁLLOK A POLITIKÁBA

24.HU
Szerző: NAGY JÓZSEF
2018.09.25.


Nagyinterjú pénzről, a fenevad megöléséről, spriccelésről, ölelésről. Kurvanyázás és mackózás.

Kitette a Facebookra, hogy árulja a szamizdatos archívumát, benne önről készült titkosszolgálati iratokkal. Aztán egy óra múltán lekapta a hirdetést. Miért gondolta meg magát?

Nem gondoltam meg magam. Azonnal elkelt.

Mennyiért?

Nem kevésért.

Milliók?

Persze.

Ki a vevő?

Nem árulhatom el.

Fura, hogy húsz év főpolgármesterség után pénzt kér történelmi dokumentumokért.

Mit kéne tegyek?

Felajánlani múzeumnak, közgyűjteménynek, ingyen, s megelégedni azzal, hogy a gyűjteményre címkézik: Demszky Gábor adománya.

Nem vagyok abban a helyzetben, hogy ingyen adjam azt, ami az enyém, amiért dolgoztam, szenvedtem, kutattam. Különben is az elmúlt évtizedekben három helyen helyeztem el archívumot az országban, az Országos Széchényi Könyvtárban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban és az OSA archívumban, valamint egyet Brémában. Ezért az ötödikért pénzt kértem.

Hat éve, amikor utoljára interjúztunk, tizenéves Skoda Fabiával járt, ami abból derült ki, hogy tilosban parkolt és a közteresek megbüntették.

A minap adtam el azt a Fabiát! Még olcsóbbat, még öregebbet vettem helyette. Ez sok mindent elmond az anyagi helyzetemről...

6 OK, AMITŐL SZORONGÓ LEHET A GYERMEKED! ...FELNŐTT KORÁBAN IS!

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: kreatív pszichológia
2018.09.26.


A szorongásos tünetek gyermek és felnőtt korban is gyakoriak. Sokszor az okok a gyermekkorra nyúlnak vissza, melyek megértése segíthet a szorongás csökkentésében, de abban is, hogy szülőként ne kövessük el ezeket a hibákat. Előző írásomban a perfekcionista, és a kritizáló hajlamú szülő, az információhiány és a látszat kultuszának szorongáskeltő hatásairól írtam, folytatódjon a sor a teljesítményfüggő elismeréssel.


Teljesítményfüggő elismerés

Szorongás forrása lehet, ha egy gyermek azt éli meg, hogy a szülői szeretetet csak teljesítmények útján lehet kivívni. Ha a dicséret, a kedvesség azokra a helyzetekre korlátozódik, amikor a gyermek valami jót tett – jó jegyet kapott, segített otthon, megfelelt az elvárásoknak, akkor kialakul benne egy erős teljesítménykényszer és egy bizonytalanság is. Mi lesz, ha nem sikerül jól teljesíteni? A teljesítményfüggő elismerés azt a hitet alakíthatja ki egy gyermekben, hogy a szeretetért teljesíteni kell, hogy ő önmagában, olyannak amilyen nem szerethető. A teljesítményfüggő elismerésnél persze van rosszabb is: ha a hibákat, gyengeséget következetesen szeretetmegvonással reagálja le egy szülő.

Titkok a családban

A családi titkok nem csupán a szorongás, hanem más pszichés zavarok kialakulásában is szerepet játszhatnak. Haláleset, bűncselekmény, válás, pszichés problémák vagy az abortusz könnyen válik kínos és titkolt témává, de néha még jelentéktelen – de a család számára felvállalhatatlan - események is titokká válnak. Gyakran ezekről a titkokról a gyermeknek valóban nincs tudomása, de a hatása akkor is érvényesül, hisz hiányzik a hitelesség, az őszinteség a felnőttek érzelmeiből, kommunikációjából. A tabu témák, amikről nem beszélünk - még ha egy gyermek nem is érti, hogy miről és miért nem beszélünk-, a szégyen érzésével, szorongással töltheti el...

OTTHONÁPOLÁS, AVAGY A LEGKISEBB ROSSZ

MÉRCE
Szerző: CSENGEL KARINA
2018.09.26.


Miért nem megy el dolgozni? Miért nem adja intézetbe? Nem egyszer szegezhették már ezeket a kérdéseket a hozzátartozóikat otthon ápolóknak, ha nem épp a közvetlen környezetükből, akkor egy-egy otthonápolásról szóló cikk kommentszekciójában biztosan találkoztak már értetlenkedőkkel. Összeszedtük ezeket a kérdéseket, és összegeztük a válaszokat is.

A lehető legrosszabb emberi reakciók egyike, amikor egy történet hallatán elkezdünk ismeretleneknek tanácsot osztogatni, sőt mi több, egyből azt is megjósoljuk, hogy fog telni a hátralévő élete, ha így folytatja. Mindeközben természetesen egy percig sem próbáljuk magunkat igazán beleképzelni a másik bőrébe, és talán az ismereteink sem elegek ahhoz, hogy életmód tanácsokat osztogassunk embereknek, akik olyan helyzetbe kerültek, amilyenben mi még soha nem voltunk.

A legtöbben el sem tudjuk képzelni, miből áll egy ember 24 órája, akinek egy családtagja valamilyen oknál fogva képtelen magát ellátni. Az önellátásra való képtelenség széles skálán mozog: a testi és/vagy szellemi fogyatékosságtól kezdve a demecián át egészen a kómáig rengeteg esete és súlyossági fokozata létezik...

Az otthonápolás egyetlen óriási, soha véget nem érő műszak. Magyarországon jelenleg kb. 45 000 ember ápolja otthon tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozóját. Ebből kb. 12 000 szülő – nagyrészt édesanya – ápolja otthon súlyosan-halmozottan sérült gyermekét...

MEDDIG LEHET EZT MÉG FOKOZNI?

KALEIDOSCOPE BLOG
Szerző: Kaleidoscope
2018.09.26.Az egészségügyi ellátás helyzete Magyarországon egyre szürreálisabb. Miközben a gazdaság „dübörög”, az államháztartás helyzete évekig példamutatóan javult, az egészségügyi ellátórendszert a politika hagyta egyre mélyebbre süllyedni abban a mocsárban, melybe a korábbi kormányok és rendszerek taszították. Miért? Egyre jobban terjed az a paranoid feltételezés, hogy a hatalmon lévők – pártállástól függetlenül – tudatosan akarják csökkenteni ezzel is a különböző szociális transzferekben részesülők számát (nyugdíj, rokkantsági ellátás, segélyek, közgyógyellátás, stb.), hogy még több pénz maradjon nekik, akik úgyis megkapják saját maguk és családjuk számára az orvosi VIP ellátást, ha nem a megroggyant Honvéd kórházban, akkor máshol.

A helyzet súlyosságát persze az átlagpolgár még mindig nem látja, hiszen mindenki azt hiszi, hogy azok a hibák és hiányosságok, amit saját magának, vagy hozzátartozójának egészségügyi ellátása során tapasztalt, csupán az őket ellátó orvosok, nővérek, egyéb egészségügyi dolgozók trehányságának, felkészületlenségének, lustaságának, vagy éppen gátlástalan pénzsóvárságának a következménye, és nem az ellátórendszer egészének a hibája. Ezért csak az egyéni elégtételre (feljelentés, kártérítés követelés, stb.) koncentrálnak, sem a helyi, sem az országos politika szintjén nem akarják felelősségre vonni azokat a döntéshozókat, akik valójában felelősek a kialakult helyzetért. Pedig nem lenne nehéz megérteni, hogy minden probléma forrása az egészségügyi ellátórendszer sok évtizedes alulfinanszírozottsága. Ezért nincsenek megfelelő számban, megfelelően képzett, megfelelő emberi kvalitásokkal rendelkező szakemberek a rendszerben. Az egészségügyi ellátás legalacsonyabb szintjétől a legmagasabb vezetők szintjéig ugyanez a probléma forrása. És bár kétségtelen, hogy butaság lyukas hordóba önteni a vizet, butaság egy olyan egészségügyi ellátórendszer számára több pénzt biztosítani, melyben számtalan gazember próbálja saját hasznára megcsapolni a beteg emberek ellátására szánt forrásokat, ugyanakkor ezt a problémát már más területeken évekkel korábban sikeresen megoldották (ld. pl. a szociális ellátórendszert, ahol az állami támogatást csak akkor és olyan mértékben kapják a fenntartók, amit a dolgozók bérére fordítanak, az egyéb kiadásokat az egyéb bevételekből kell fedezni, így az állami támogatást nem lehet „lenyúlni”).

A média sem segíti a problémák megoldását (nemcsak azért mert ma már nagyrészt kormányzati felügyelet alatt állnak, ugyanis azok is csak az egyedi botrányokra koncentrálnak, esetleg azok kapcsán valami nagyon felületes elemzésre vállalkoznak csupán, akik még viszonylag függetlenül megnyilatkozhatnak). Felkarolnak ugyan időnként egy-egy „önjelölt zsenit”, akik a saját érdekeik mentén mondanak nagy bölcsességeket, de persze ilyenkor rendszerint „kilóg a lóláb”, hogy az illetők csak haza beszélnek (legyen szó akár állami munkahelyről, vagy saját vállalkozásról).

Mindezt persze látják az egészségügyi dolgozók is, akik egyre jobban demoralizálódnak, és – hiába terjeszti a hivatalos propaganda az ellenkezőjét – egyre többen elhagyják a pályát, ami miatt egyre nehezebb leplezni az egészségügyi ellátásunk rohamos romlásának jeleit. Hiába is tagadják, tény, hogy egyre többen halnak meg olyan betegségekben, amelyeket a tudomány mai állása szerint, ilyen gazdasági szinten álló országban meg kellene tudnia oldani az egészségügyi ellátórendszernek. Igen, bárkivel előfordulhat, hogy ha megbetegszik, azért fog meghalni, vagy véglegesen megrokkanni, mert nem kapja meg azt az ellátást, ami egy ilyen fejlettségű országban elvárható lenne. Ma már akkor sem, ha vaskos borítékokat dugdos egyik-másik orvos, nővér, stb. zsebébe, mert már annyira kiszámíthatatlanná vált a rendszer, hogy egy-egy szakember már nem tudja kompenzálni a rendszer egészének az elégtelenségeit...


500 MILLIÁRDOT IS BUKHAT MAGYARORSZÁG AZ ELLENŐRIZETLENÜL HAGYOTT UNIÓS PROGRAMOK MIATT

G7
Szerző: VÁCZI ISTVÁN, KASNYIK MÁRTON
2018.09.25.


Súlyosabb tétje van a magyar kormány és az Európai Bizottság vitájának, mint amiről eddig tudhatott a nyilvánosság. Egy általunk megismert, nem nyilvános kormányzati jelentés szerint a legrosszabb esetben akár 500 milliárd forint körüli összeget is bukhat Magyarország a hazai közbeszerzési és uniós pénzosztási rendszer korábban feltárt hiányosságai miatt.

A vita minden bizonnyal bőven átnyúlik 2019-re is, korlátozva a hazánkba érkező uniós pénzek beáramlását. Ez igen komoly probléma lehet, mivel a költségvetés gőzerővel folytatja az uniós programok előfinanszírozását, jelenleg szinte teljes mértékben a magyar adófizetők pénzéből. (Ha ezt nem tenné, akkor a most épp remek gazdasági növekedésből sem maradna sok.)

Az Európai Bizottság tavaly novemberben ellenőrizte* a Miniszterelnökségen belül működő Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) működését 2015 és 2017 között. Ez egy nagyon fontos szervezet, ez végzi az uniós pályázati eljárások irányítási ellenőrzését, vagyis jelentős részben rajta múlik, hogy megfelelően működjön a rendszer, illetve kiderüljön, ha valahol visszaélés történik. Ahogy korábban a 24.hu megírta, a bizottság az irányítási és ellenőrzési rendszerre hármas osztályzatot adott a négyfokozatú skálán. Ez azt jelenti, hogy nagy hibákkal, éppen csak működik a rendszer.

A „múltbeli ellenőrző látogatások során a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság* számos hiányosságot állapított meg a KFF által elvégzett közbeszerzési ellenőrzések tekintetében. Ezért a KFF által elvégzett, közbeszerzési eljárásokra vonatkozó irányítási ellenőrzéseket különösen kockázatosnak tekintette” – olvasható a témába vágó, általunk megismert kormányzati dokumentumban.

Emellett a bizottság egyedi közbeszerzési eljárásokat is ellenőrzött, és a 29 közbeszerzés közül 25-ben súlyos szabálytalanságokat azonosított. Köztük 6 rendszerszintűt, amelyeket a KFF nem észlelt időben. Az egyedi projektek hibái miatt a bizottság által kért pénzügyi korrekció 103,4 milliárd forint, tehát ezekre ennyivel kevesebb uniós forrás kifizetését javasolja. Ez nem a már kiosztott pénz visszafizetését, hanem a később utalandó források visszatartását jelenti. Ez az ellenőrzött mintában szereplő szerződések teljes értékének 10,6 százaléka.

A kormány számára készített jelentés legnagyobb újdonsága, hogy ezeken túl a bizottság rendszerszintű korrekciót is szükségesnek tart.

Ennek háromféle módja lehet: vagy az összes uniós támogatású szerződést egyenként át kell vizsgálni, vagy reprezentatív mintavétellel megbecsülni a szabálytalanságok hatását, vagy el lehet fogadni a bizottság által megállapított 10 százalékos átalányt. Az első módszernek óriási az erőforrás- és időigénye, a második módszertanát pedig jóvá kell hagyatni az ellenőrző szervekkel...

NEM LEHET EGY KGB-S ALEZREDESNEK GAZSULÁLNI

INDEX
Szerző: KOLOZSI ÁDÁM
2018.09.26.


Három éve még Orbánt védte, de azóta akkorát csalódott, hogy már úgy gondolja, a miniszterelnök nem demokratikus politikus. Tőkés Rudolf '56-os magyarként csinált komoly tudományos karriert az Egyesült Államokban. A 83 éves politológus szerint a rendszerváltás igazi nyertesei a továbbszolgálók voltak, Magyarországon soha nem értették Amerikát, a külpolitikánk pedig analfabéták kezében van.

Én alapvetően mindig a „nemet mondó értelmiség” felé húztam. Sokat foglalkoztam Amerikában szovjetológusként a szovjet ellenzékkel, Szaharov, Szolzsenyicin – ezek voltak az igazi ellenzékiek. Hozzájuk képest a magyar társaik udvarias ellenzékiek voltak, akik többnyire kerültek mindent, ami számukra igazán veszélyes lett volna. A jó részük különben is védettséget élvezett a rendszer részéről.

Most állambiztonsági ügyekre céloz?

Inkább olyanokra gondolok, mint hogy Demszky ügyében rátelefonáltak az Aczélék a kihallgatóra, hogy engedjék már el. Rajkhoz az édesapja miatt nem mertek nyúlni. Amikor a nyolcvanas években Magyarországon jártam, vasárnaponként a Vörös Postakocsiban ebédeltünk Kis Jancsiékkal, a smasszerek meg követtek minket. Ő mondta nekem talán ‘85-ben, hogy „lebukott a proletárunk” – az az egy szem munkás, aki az aluljáróban pénzért Beszélőt árult. Lengyelországban közben sok tízezer proletár vett részt az ellenzéki mozgalmakban.

Azok, akik a rendszerváltás előtt kollaboráltak, sokszor támadták azzal a demokratikus ellenzéket, hogy ők sem kockáztattak olyan sokat. Egyetért?

A magyar ellenzék betartotta a kádári szabályt, hogy a gyárakba nem mennek. Ez semmit nem vesz el az illetők demokratikus jószándékából, de a rezsim és az ellenzék közös célja volt, hogy az utca nehogy beleszóljon a dolgokba. 1989 őszén egyaránt tartottak a „mosdatlan tömegektől”.

„Kialkudott forradalom”, ez az ön kifejezése. Lehetett volna máshogy?

Nem, mert mindenki így szocializálódott: a rendszerváltó értelmiség, a régi apparátus, és általában a „homo kádáricus”. Az igazi nyertesek a továbbszolgálók voltak a közigazgatásból, meg a régi múmiák: a szakszervezetek vezetői, az állambiztonsággal együttműködő régi klérus, a tudományos akadémia. Ezek mind beépített bástyák voltak, amihez senki nem mert hozzányúlni. Az Antall-kormány is, valljuk be, társutasok gyülekezete volt, ne hívjuk őket forradalmároknak.

Amerikából könnyű ilyen radikálisnak lenni, nem mondták?

Nem csak akkor mondták. Angolul az ember röviden és keményen fogalmaz, itt viszont illik udvariasan körültáncolni, és 3000 szóval leírni egy 300 szavas mondanivalót. Ebből a világból nekem ‘56-ban tényleg mennem kellett, mert ott voltam az Egyetem téren davaj-gitárokkal, túl sokan láttak engem fegyverrel a kézben. Nekem nem volt senkim külföldön, vittem a fogkefét és a jó szándékomat. Az a segítség, amit Amerikában migránsként kaptam, életre szóló élmény. Soha nem diszkrimináltak, mindig érdem szerint haladhattam előre. Igaz, dolgoztam is éjjel-nappal, hajtottam ész nélkül, hogy a legjobb egyetemeken tudjak teljesíteni.

Hogy látszott onnan Magyarország?

Én 50 éve napi rendszerességgel olvasom a magyar sajtót, tudom, hol voltak az ebek elhantolva, kik voltak a véresszájú újságírók. Nem voltak illúzióim. De könyörgöm, néztem egyszer a tévében egy sajtóklubot, és volt hírszerzőket láttam ott újságíróként. Soroljam? Én mindig a fiatalokat próbáltam megszólítani, az idősebbek már nem fognak megváltozni.

Ezt a generációs mítoszt a Fidesz története cáfolta meg többek között.

Volt egy sokszínű kezdet a kilencvenes évek elején. Hogy ez hogyan züllött le, az egy szomorú történet, amin az embernek csak sírni volna kedve...

ORBÁN KEDVENC IZRAELI TÖRTÉNÉSZE: A NACIONALIZMUS IDÁIG MINDEN ALKALOMMAL HÁBORÚBA ÉS NÉPIRTÁSBA TORKOLLOTT - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.09.27.


Ha sikerül a migrációt kivenni a nemzetközi vitatémák közül, az a táptalajtól fosztja meg Orbánt és Salvinit , de az uniót is meg kell újítani, hogy a miniszterelnök és a hozzá hasonlók ne tudják megbénítani a szervezetet 

- Nem szabad, hogy az Egyesült Államok is Magyarország és Törökország sorsára jusson és sírba tegye a demokráciát

- Istenkém, Orbán Viktor szereti a labdarúgást és ebbe egy kis korrupció igazán belefér!

Washington Post

Amerika sorsa múlik a novemberi időszaki választásokon, mert a világ Magyarországon és Törökországban már látta, miként halnak meg a gyengélkedő demokráciák – hangsúlyozza a kommentár. Hozzáteszi, hogy általában nem egy demagóg megerősödése a végzetes, hanem az, amikor ez a demagóg beveszi az intézményeket és pártokat, amelyek egyébként ellenállnának a tekintélyelvű politikának. Amikor a fékek és ellensúlyok elvont elméletté válnak. Nem amikor egy erős embert kerül hatalomra, hanem amikor a következő választáson jóváhagyják autoriter politikáját. Ám ez nem történhet meg az Egyesült Államokban, mert ott most a demokrácia elvei forognak kockán. A köztársaság hosszú távú életképessége a tét, az dől el, hogy a jövőben normálisnak számít-e a Trump-féle tekintélyelvű populizmus.

Két éve a szavazópolgárok még nem tudták, milyen lesz elnökként a politikus, de ma már nem lehet illúzió afelől, mit is képvisel. Ő maga veszélyezteti a demokráciát, amelynek pilléreit idáig senki sem fenyegette a Fehér Házból ennyire közvetlenül és tartósan. Sztálini géneket mozgósít a szabad sajtó ellen. Módszeresen igyekszik aláásni a jogállamot. Politikai számításból bűnbakká tesz kisebbségeket. Következetesen dicséri a világ legrosszabb zsarnokait. Végül pedig lebontja a demokrácia magját, hiszen hazugságokkal és kettős nyelvvel háborúzik az igazság ellen. De ennek vége, ha a demokraták elviszik legalább a Képviselőházat, az visszafogja Trump legsilányabb indulatait. Ám ha a republikánusok megőrzik befolyásukat, akkor csak rálicitálnak saját magukra és ez létveszélybe sodorja a demokráciát, mert a párt felbátorodik az első 20 hónap büntetlensége láttán. Itt most a demokrácia áll szemben a tekintélyelvű populizmussal, nem lehet, hogy a döntés félresikeredjen.

Guardian

Orbán és Salvini részéről napi veszély leselkedik a szabadságra és a jogállamra, a két politikust úgy lehet közömbösíteni az európai választások előtt, hogy nem kell többet beszélni a migrációról – mutat rá az elemzés. A földrészen új frontvonal van kialakulóban, igazi célja a demokratikus normák megszegése, nem pedig a bevándorlás megakadályozása. Ezért a hónap híre az volt, hogy az EP megszavazta a Magyarország elleni eljárást. Az a Parlament folyamodott ehhez a lépéshez – története során első ízben – amelyet nehezen lehetne demokráciaellenesnek minősíteni. A liberális demokraták más jó ideje próbálják visszaszorítani azokat, akik az alapelveket fenyegetik. Csakhogy a menekültválság óta hagyták, hogy belerángassák őket abba a migrációs vitába, amely élteti a populistákat. És nem tudtak nagy tömegeket meggyőzni arról, hogy szükség van az érkezőkre, továbbá, hogy azok nem végzetesek az európai vagy a nemzeti identitásra nézve.

A vállaltan illiberális magyar kormányfő és a szélsőjobbos olasz belügyminiszter most az Európai Parlamentben készül átvenni az ellenőrzést a maga retorikájával. Az a jó stratégia ellenük, ha kötelezik őket a demokratikus szabályok betartására, mert ez az Achilles-sarkuk. És itt vannak az uniónak eszközei. Sokkal ígéretesebb, ha a figyelem arra irányul, hogy a jogállam ostrom alatt áll. Éppen ez történt két hete Strasbourgban, amikor a képviselők megvonták a határvonalat, mármint hogy mit szabad és mit nem. A határozat egyértelmű vádirat minden ellen, amit Orbán művel a demokratikus normákkal. Modellként kell szolgálnia a földrészen a jogállam védelmét szolgáló további hadjárathoz.

Nem azért marasztalták el a miniszterelnököt, mert az nem hajtotta végre a kvótadöntést, hanem mivel felszámolta azokat a mechanizmusokat, amelyek révén az emberek ténylegesen beleszólhatnak a demokráciába. Szóval arra kell összpontosítani, ami megvédi a polgárokat attól, ami Orbán és Salvini miatt fenyegeti őket. Mert akkor látszik, hogy a két politikus voltaképpen bulldózer, amelynek a lobogóján az áll: Migránsok kifelé! A zászló arra szolgál, hogy leplezze a jogállam felszámolását, pedig a demokrácia pajzsot jelent a hatalom visszaélései és a korrupció ellen. Ezt az egészet szavakban úgy kell megragadni, hogy a demokraták harcolnak a tekintélyelvűek ellen, hiszen a fő ellenség az autokrácia. A populisták a jogok igyekeznek semmissé tenni és akkor úgy alakíthatják át a kontinenst, ahogy akarják...

A MULTIKULTI VÁROSA

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2018.09.27.


Luxembourg igazán sokszínű hely, mind kultúrában mind nyelv tekintetében. Ebből persze negatív és pozitív dolgok egyaránt következnek a mindennapi életben és persze a munkavállalás terén is, amiben a magyaroknak a poszt szerzője, Vera szerint egyre nehezebb a helyzetük. Folytatódik tehát a Bemutatom a városom-sorozat, a képeket köszönöm a szerzőnek.

Melyik az a hely, ahová először elviszed a városodba látogató ismerősöket?

Attól függ, milyen és mennyi időnk van, de mivel imádom a Ville Basse-ra/Grundra/Pfaffenthalra nyíló panorámát, valamelyik kilátópontra szoktam elsőként elráncigálni az áldozatot. Ha ez valamiért nem megy, akkor leviszem a Grundra az Alzette partján sétálni.

Mi a három legjobb ingyenes dolog a városban?


Szombaton a tömegközlekedés :D, amúgy az összes sétaútvonal (pl. a Wenzel), és a Villa Vauban (ahol, szégyen, nem szégyen, én még nem jártam, csak a férjem, de ő ódákat zengett róla), ahol képzőművészeti kiállítások vannak - pénteken este 6-tól 9-ig ingyenesen, amúgy 5 euró.

Hol érdemes enni, ami visszaadja a város ízeit és hangulatát?

Őszintén? Nem tudok olyasmiről, hogy luxemburgi ízek. Ami van, az francia/német, meg persze a standard indiai/kínai/török stb. Az évente megrendezett búcsúban, a Schueberfouerben lehet Gromperekichelchert enni (meg biztos más helyeken és alkalommal is :)), ez fut helyi különlegességként a hozzám hasonló migránsok körében, de ez se igazán itteni truváj, mert mi magyarok is ismerjük, rösztiként.

Az állaga picit más, és a különlegessége, hogy almaszószba érdemes mártogatni, lehet, hogy nem hangzik túl étvágygerjesztően, de nagyon finom! (Már ha eljutunk odáig, hogy többé-kevésbé érthetően ejtsük ki a nevét, és kiszolgáljanak. De többnyire a “Schoubiban” az ember csak odamegy a pulthoz és már nyomják is a kezébe, csak az almaszószt kell külön kérni.)...

TÉRKÉP KÉSZÜLT A KINT DOLGOZÓKRÓL

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2018.09.27.


A Magyar Nemzeti Bank a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve először mérte fel, hogy honnan, kiktől, mennyi pénz és kinek érkezik családi segítségként külföldről. Az eredményekről a Hitelintézeti Szemlében közzétett tanulmány több meglepetést is tartalmaz.

A hazautalások első hazai reprezentatív lakossági adatfelvétele – olvasható a Hitelintézeti Szemlében megjelent tanulmányban – alapján számított hazautalások számottevően eltérnek a makrostatisztikák alapján becsült adatoktól. Mint az írásból kiderült, ennek oka részben a felmérésben (az érzékeny jövedelmi adatokról nem feltétlenül beszélnek őszintén az emberek), részben pedig a statisztikákban kereshető. Ilyen tényező lehet például, hogy a fizetési mérleg az átmenetileg külföldön tartózkodók esetében bruttó jövedelmekkel számol.

A fizetésimérleg-adatok szerint a tartósan külföldön élő munkavállalók átutalásainak mértéke a válság óta folyamatosan nőtt, és 2016-ra elérte a 700 millió eurót – körülbelül 210 milliárd forintot. Az átmenetileg kint dolgozók 3,5 milliárd eurót küldtek haza, ami már meghaladja az ezermilliárd forintot (a mostani árfolyamon mindkét szám jóval nagyobb lenne).

Rendre valamiféle számháború bontakozik ki arról, hány magyar vándorolt ki külföldre. Az Eurostat adatait népszámlálási adatokkal kiegészítve 2014-ben körülbelül 330 ezer fő volt a külföldön élő magyarok száma. Mint a tanulmányban megjegyzik, azokban az esetekben, amikor a teljes háztartás elhagyta Magyarországot, a népszámlálás nem tud adatokkal szolgálni. Emellett az sem mellékes, hogy a kivándorlók gyakran nem regisztrálják a hivatalos szerveknél távozásukat az országból, ami nyilvánvalóan torzítja a statisztikákat...

TÁMADÁS ALATT ÁLLUNK: PILLANATOK ALATT KIFOSZTJÁK BANKSZÁMLÁDAT - EGYRE FONTOSABB A TUDATOSSÁG

PÉNZCENTRUM
Szerző: Péncentrum
2018.09.24.


...Minél több időt töltünk számítógépeink és mobiltelefonjaink előtt, annál valószínűbb, hogy előbb vagy utóbb internetes csalók áldozataivá válunk. Azért is, mivel egyre agyafúrtabb trükkökk jönnek szembe velünk nap mint nap. Éppen ezért egyre fontosabb a tudatosság internetezés közben is, akár egész nap az weben dolgozunk, akár csak hobbiból szörfözünk holtidőben.

Amióta egy gombnyomással vásárolhatunk, vagy éppen utalhatunk, megsokszorozódott az adathalászok száma is. 100 százalékos biztonságban talán sosem leszünk az online térben, de rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük az áldozattá válásunk esélyét - nyilatkozta Suzanne Raftery a brit rendőrség korábbi nyomozója a Daily Mailnek.

- Fontos, hogy legyünk sokkal tudatosabb internethasználók, és vigyázzunk jobban a nehezen megkeresett pénzünkre minden felületen. Összeszedtünk néhány hasznos tippet biztonságtechnikai szakemberek segítségével, melyek betartása mellett elkerülhetjük, hogymi is áldozattá váljunk
- Sose válaszoljunk gyanús emailekre. Hiába érkezik látszólag megbízható forrástól, mint a bankunk, kormányzati szervek, közműszolgáltatók. Gyakori trükk, amikor azt írják az emailben, hogy a számlánk veszélybe került, és adatfrissítésre van szükség. Kéretlen emailekben található linkre sose kattintsunk, bármily hitelesnek is tűnik a levél!
- De biztos mindenki kapott már olyan spamet is, amiben pénzvisszatérítést ígérnek, esetleg egy váratlan nyereményről küldenek értesítést. Ezek a levelek jellemzően egy linket is tartalmaznak, melyek egy olyan weboldalra irányítanak át, ahol a személyes adatainkat kell megadnunk. Győződjünk meg róla, hogy a spam szűrőnk be van kapcsolva, ám ha mégis átcsúszik, olvasás nélkül töröljük őket a postaládánkból.
- Egy friss trükk: a csalók gyakran adják ki magukat telefonon keresztül bankunk, vagy egyéb szolgáltatónk emberének, esetleg rendőrnek, akik arra figyelmeztetnek, hogy csalás áldozata lettünk, miközben épp most fosztanak ki minket. Akkor se dőljünk be nekik, ha már rengeteg információt tudnak rólunk, nevünket, címünket, hiszen valószínűleg lopták ezeket az adatokat is.

- Előfordulhat, hogy arra buzdítanak a csalók, hogy utaljunk bizonyos összeget egy számlára valamilyen homályos okból kifolyólag. Fontos tudni, hogy ebben az esetben a bankok a legritkább esetben adják vissza a pénzünket.Ezzel szemben, ha kártyánkkal fizetünk sokkal nagyobb biztonságban vannak személyes adataink. Sőt, a Pay Pal fizetési mód is sokkal biztonságosabb, mint az utalás.
- Használjunk okos jelszavakat! Ugyanazt a jelszót használni az összes online felületen kényelmes, ám rendkívül veszélyes dolog. Elég, ha csak egyszer szivárog ki, utána már szinte mindenünk veszélybe kerül. Az olyan alkalmazások, mint a Lastpass vagy a Onepassword segítenek megjegyezni valamennyi jelszavunkat és biztonságos körülmények közt tárolják is azokat. Készítsünk hosszú, bonyolult, random jelszót, és ha lehet, válasszunk kétlépcsős beléptetőrendszert: mielőtt hozzáférünk az oldalhoz egy SMS-ben kapott kóddal is igazolni kell magunkat - pláne ha a banki felületekre jelentkezünk be.
- Lakcímváltozás esetén azonnal jelezzük az összes hivatal és bank felé, hiszen egyetlen hivatalos számla vagy kivonat is rengeteg személyes információt tartalmaz rólunk, mely ha rossz kézbe kerül, rendkívül veszélyes lehet.
-Legyünk óvatosak, gondoljuk át, milyen személyes információt osztunk meg magunkról a közösségi portálokon, és figyeljünk oda, hogy megfelelőek legyenek a biztonsági beállítások, azaz csak azok férjenek hozzá, akiket ismerünk és akikben megbízunk.

- Mielőtt vásároljunk egy online felületen, győződjünk meg róla, hogy valódi az oldal, ténylegesen árul is valamit. Az eBayen például naponta többszáz kamu hirdetést jelentenek a felhasználók...

MAGYARORSZÁG 2030: EGY ABSZURD DRÁMA FORGATÓKÖNYVE

HVG ONLINE / ITTHON
Szerző: MAROSÁN GYÖRGY
2018.09.26.


Okos stratégiával, társadalmi konszenzust teremtve, kitartó, következetes munkával ki lehet törni az elmaradottság és a szegénység béklyójából. Vélemény.

Orbán Viktor az újjáalakult Országgyűlésben, első beszédében – az újabb kétharmados győzelem tudatában – új, és impozáns célokat tűzött önmaga és a népe elé:

- Magyarország az EU első 5 országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni,

- A nemzetközi versenyképességi rangsorokban az 5 legjobb EU-s állam között legyen,

- Magas hozzáadott értékű és magasabb bért fizető befektetésekkel a világ 10 legjobb országa közé kerülünk,

- Megállítjuk a népesedési hanyatlást, sőt, megfordítjuk,

- A népbetegségek radikális visszaszorítás érdekében az egészségügy észszerűsítése, és erős ösztönzők bevezetése.

Úgy ítélte, adottak a feltételek, hogy 2030-ig ezek az ambiciózus célok teljesíthetők legyenek. Azóta – jelezve a szándék komolyságát – ő is és alvezérei is többször megerősítendően visszatértek az ígéretekhez. Ám ahhoz, hogy valóban komolyan vehető legyen a szándék, a megvalósulás realitását tesztelő három alapvető kérdést fel kell tenni...

ITT OLVASHATÓ

A NYOMOZÓK SEM TALÁLTÁK A KIPERELT IRATOKAT A MINISZTÉRIUMBAN

G7
Szerző: JANDÓ ZOLTÁN
2018.09.26.


Lezárta a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztálya a Pénzügyminisztériumban (PM) eltűnt tao-iratok ügyében. Az eljárás még januárban indult, miután az akkor még Nemzetgazdasági Minisztériumként (NGM) futó szaktárca a Kúria jogerős ítélete ellenére sem adta ki a vele szemben pert nyerő Transparency International Magyarországnak (TI) a kiperelt dokumentumokat.

Most viszont a BRFK nyomozói arra jutottak, hogy bár PM valóban nem teljesítette a bírósági ítéletet, ez nem róható fel számukra, mivel nem is kapták meg a tao-iratokat. Pedig egy jogszabály szerint a sportszövetségeknek havi rendszerességgel meg kellene küldenie ezeket a minisztérium felé.

A tao-támogatási rendszer lényege, hogy a vállalkozások a nyereségük után fizetendő adót nem az államkasszába utalják, hanem egy sport (vagy kulturális) szervezetnek adják. Az elmúlt években csak a sportba több 100 milliárdnyi adóforint áramlott, és hasonló nagyságrendben jutottak forráshoz a színházak is. A rendszer megítélése ugyanakkor igencsak kettős, hiszen miközben sok kis klubot ez tart víz felett, a pénz nagyon jelentős részét kormányközeli látványberuházásokra költik, és mind a sportban, mind a kultúra területén rengeteg visszaélésről lehet hallani...

A FIDESZ TELJESEN ÁTVETTE AZ URALMAT AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR RÁDIÓK FELETT

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: VUICS TIBOR
2018.09.25.


Figyelemmel kísérem a kanadai rádiók magyar nyelvű adásait, mint Fairchild Vancouver, a RED 93.1 FM Vancouver vagy a Független Magyar Rádió Torontóban és az USA-beli Bocskai Rádió. Műsoraik értékelése alapján tapasztalom, hogy a Fidesz teljesen átvette az uralmat a magyar nemzetiségi adások felett és azokat a hazugságokat közli, ami belföldön ma már néhány kivétellel, csak a kormányhű véleményeket sugározza. Vagyis folytatódik az u.n. “szoclib” vélemények kiirtása ahogy az ma belföldön is érvényesül.

Orbán nem mondott igazat, amikor egy utóbbi parlamenti válaszában azt mondta, hogy ők nem korlátozzák a sajtó-és véleményszabadságot! Nézzük a tényeket (DigiTV)!

Jelenleg a Fidesz rendelkezésére áll 12 tv-csatorna + 5 Vajna-csatorna, az ellenzéknek maradt a RTL Klub + ennek 4 szórakoztató csatornája, de ez kereskedelmi csatorna, aminek lenyúlásáról Orbán még nem mondott le. Az ATV, amely a legjelentősebb ellenzéki csatorna volt ,Németh Sándor kormányhű hitszónok fiának a kezében van… Az Euronews magyar nyelvű adását másfél évvel ezelőtt a szolgáltatók “önként és dalolva” levették a kínálatukból ,amit a hazai ellenzék észre sem vett! Ennyi csatorna maradt az ellenzéknek! A Klubrádiót Orbán meg akarta szüntetni (pl. frekvencia- megvonással), de az erős nemzetközi tiltakozás hatására erről egyelőre lemondott… A Klubrádió lefedettsége kis területre terjed ki…

A napilapok közül a Népszava maradt az ellenzéknek, lenyúlták a Magyar Hírlapot, a Magyar Nemzetet, kiirtották a Népszabadságot, valamennyi megyei napilap (19 megye + Budapest) a Fidesz irányítása alatt áll. A hetilapok közül most nyomult be a 168 órába a kormány, a Szombat című izraelita lap is jobbra nyitott. Jelenleg a Vasárnapi Hírek az egyetlen ellenzéki hetilap!

Érdemes lenne a tisztelt “jobboldali” kanadai magyaroknak laptopjukon megnézni Gyurcsány Ferenc (DK),Szabó Tímea (Párbeszéd), Szél Bernadett (független), Gyöngyösi Márton(Jobbik) és Tóth Bertalan (MSZP) hétfői parlamenti felszólalását, hogy kezdjenek tisztába jönni az ország valóságos, sanyarú helyzetével!

TÚLFŰTÖTT GAZDASÁG, BEFAGYOTT FORRÁSOK

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: BIHARI TAMÁS
2018.09.26.


A gazdaságélénkítés minden eszközét maximálisan kihasználta a magyar kormány és a jegybank. Emiatt az előbb-utóbb bekövetkező recesszió vagy – rosszabb esetben – válsághelyzet idején már nem marad tér a külső hatásokat ellensúlyozó, a növekedést erősítő úgynevezett anticiklikus gazdaságpolitikára - hangzott el a Pénzügykutató Zrt. sajtótájékoztatóján.

A bruttó hazai termék (GDP) 2018-ban 4,4, az infláció 3,1 százalék lehet, míg jövőre 3,2 százalékos GDP bővüléssel és az árindex 3,3 százalékos növekedésével számol a Pénzügykutató. Az infláció azonban 2019-ben meg is lódulhat, ha az idei 30-40 százalékos olajár emelkedés az Iránnal szembeni embargó miatt folytatódik. A költségvetési hiány idén 2,4 lehet, jövőre két százalékra, az államadósság az idei 72,5 százalék alá, 70 százalékra mérséklődhet. Idén már nem várható a forint árfolyamának érdemi korrekciója, mivel az MNB szeptemberben meghirdetett normalizálása ellenére nem szigorít a nemzetközi összevetésben már extrém lazának számító monetáris politikáján. Sőt, az Növekedési Hitelprogram fix, negatív reálkamatú hiteleivel tovább élénkíti a költségvetési ösztökéléssel amúgy is túlfűtött magyar gazdaságot. 

A jegybank üzeneteivel nem erősíti a hazai valutát, ezért év végére 324 forintos, éves átlagban pedig 320 forintos eurót prognosztizálnak. A nemzetközi trenddel szembemenő, továbbra is a gazdaság élénkítésére koncentráló hazai jegybanki politika mellett 2019-ben is laza monetáris kondíciók alakulnak ki. Az alacsony reálkamatok miatt a befektetők számára várhatóan kevéssé lesznek vonzóak a forintalapú befektetések, és ez sérülékennyé teszi a hazai devizát. Ezért jövőre az átlagos árfolyam már 325 forint körül alakulhat az euróval szemben. A külső finanszírozási többlet is egyre inkább az uniós források, illetve a külföldön dolgozók hazautalásai tartják fenn. A 0,9 százalékpontos alapkamat emelésétől továbbra is elzárkózik az MNB, de ettől függetlenül a kereskedelmi banki kamatok emelkedtek. 

Várhegyi Éva, a Pénzügykutató tudományos munkatársa szerint a jegybank vezetőinek a politikája kiszámíthatatlan. Igaz, nyáron a jegybank egy 180 pontos versenyképességet javító javaslatcsomagot tett közzé, amiben éppen az ellenkezőjét írják annak, mint ami az elmúlt nyolc évben történt a gazdaságpolitikában – mondta Petschnig Mária Zita, a Pénzügykutató munkatársa. A kedvező belső és külső konjunktúra 2017-2018 eddigi időszakában erős volt, a versenyképességünk viszont nem javult. Ha ebben nem lesz fordulat, akkor a magyar gazdaság potenciális növekedése alig 1,4 százalékos lehet - tette hozzá. 

Nem csökken viszont a munkaerőpiaci feszültség, mert a Központi Statisztikai Hivatal adataiban szereplő 4,5 millió foglalkoztatott mellett becslések szerint 500-600 ezer, főleg fiatal, nyelvet beszélő, jól képzett munkavállaló dolgozik külföldön – említette Herczog László, a Pénzügykutató munkatársa. Ez pedig egyre fokozottabban fékezi a gazdaság, különösen a tudásalapú gazdaság fejlődését. Mivel a kérdezőbiztosok arra nem kérdeznek rá, hogy legális, vagy illegális munkát végez-e valaki, elvileg a foglalkoztatotti létszámba a fekete gazdaságban dolgozókat is beszámítják – válaszolta a Népszava kérdésre Herczog László. A kutató szerint ha a kormány valóban csak 2019. júliusától csökkenti a szociális hozzájárulási adót 2 százalékkal, akkor a munkáltatók kisebb mértékű vagy két lépésben végrehajtott kötelező béremelésekre lesznek hajlandók. 

Azzal is számolni kellene a kormányzatnak, hogy a brexit és a változó forráselosztási politika miatt a befizetési kötelezettség emelkedhet, miközben a támogatási források viszont bizonyosan csökkenni fognak...

AZ AMERIKAI PALAOLAJ- ÉS PALAGÁZBÁNYÁSZATBÓL IS ELINDULHAT A KÖVETKEZŐ GAZDASÁGI VÁLSÁG

444
Szerző: SARKADI ZSOLT
2018.09.27.


Szeptember elején megjelent egy adatokkal megtámogatott véleménycikk a New York Times-ban arról, hogy a következő gazdasági válság akár a repesztéses olaj- és gázbányászatból is elindulhat (ezt az iparágat Magyarországon általában palaolaj- és palagázbányászatnak nevezzük). A cikk írója az ismert amerikai tényfeltáró újságíró, a 2001-ben, hatalmas botránnyal becsődölt energiacégről, az Enronról díjnyertes riportkönyvet író Bethany McLean.

McLean cikkében amellett érvel, hogy a palaolaj- és palagázipar pénzügyi alapjai nem stabilak, és a repesztéses bányászattal foglalkozó cégek csak veszteséget termelnek, ennek ellenére mégis csak úgy ömlik beléjük a befektetői pénz, tehát megint veszélyes lufit fúj az amerikai pénzügyi szektor.

A piaci statisztikák alapján az újságírónak igaza is lehet.

A repesztéses bányászat forradalmat hozott az energiaszektorban, hiszen olyan energiamezőket is kiaknázhatóvá tett, amikből korábban nem lehetett volna gazdaságosan bányászni. Azaz így szólt az üzenet kb. 2014-ig, amikor az első amerikai palaolaj-válság hatására egyre többen tették fel a kérdést: mi van, ha ezekből a mezőkből most sem lehet költséghatékonyan kibányászni az energiahordozókat, csak ezt elfedi egy piaci buborék?

Az Egyesült Államok a repesztéses bányászattal újra a világ élvonalába került kőolaj- és földgáztermelésben. Jelenleg az USA-ban bányásszák messze a legtöbb földgázt az egész világon, az amerikai kőolaj-kitermelés pedig 2018 elejére meghaladta a napi 10 millió hordót, köröket verve Irakra és Iránra, megközelítve Oroszországot és Szaúd-Arábiát. Az amerikai termelés felfutásáért természetesen az új, repesztéses bányászati technológia a felelős.

A világot elárasztja az amerikai olaj meg a gáz, és ez nagyon jól illik is az Egyesült Államokban terjedő patrióta szlogenekhez: az USA újra el tudja látni magát a két fő energiahordozóval, sőt exportál is. A gond csak az, hogy a 60 legnagyobb amerikai palaolaj- és palagáz-kitermelő vállalat

még annyit sem keres, hogy a saját működését megfelelően finanszírozni tudja...

ITT MÉRHETŐ LE IGAZÁN A FIDESZ EREJE

INDEX
Szerző: DULL SZABOLCS
2018.09.27.


Budapest XV. kerületében választanak polgármestert vasárnap, mivel az eddigi kerületvezető, a DK-s Hajdu László parlamenti képviselő lett. A helyben népszerű Hajdu gyorsan kijelölte utódját, Németh Angéla alpolgármestert, aki mögé beállt a DK és az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a Jobbik pedig megtette azt a szívességet, hogy nem indít ellenjelöltet. A Fidesz-KDNP, amely volt polgármesterével, László Tamással próbálkozik, számára nehéz terepen küzd, de így sem lefutott a meccs.

Az áprilisi kétharmados győzelme óta szinte nem tud veszíteni a Fidesz az időközi választásokon sem. A balmazújvárosi polgármester-választástól és a mezőtúri ötszavazatos szocialista győzelemtől eltekintve tavasz óta minden a Fidesz legszebb álmai szerint alakul.

A Fidesz legyőzte Miskolcon Rokker Zsolttit, Pásztón Dömsödi Gábort, Pakson 94 százalékot, Felcsúton 89 százalékot kapott, Szerencsen pedig ellenfele sem volt. Ráadásul a kormánypártok olyan számukra nem könnyű terepen is simán tudtak győzni, mint Józsefváros (Sára Botond kétharmaddal lett polgármester) vagy a Belváros, ahol áprilisban még LMP-s győzelem született. Ehhez jött a jobbikos fellegvárnak tartott Tiszavasvárin aratott győzelem, amelynek értékét növeli, hogy itt még soha nem volt fideszes polgármester.

A VASÁRNAP NAGY KÉRDÉSE, HOGY EZ A FIDESZES DIADALMENET FOLYTATÓDIK-E VAGY A BALOLDAL LÁTVÁNYOSAN MEGÁLLJT PARANCSOL ORBÁN VIKTORÉKNAK.

A XV. kerületi polgármester-választásnak ugyanis vitathatatlanul országos üzenete is lesz, hiszen ezúttal egy baloldali fellegvárban lesz lemérhető a Fidesz ereje.

LEHETSÉGES, HOGY ROGÁN ANTAL MÁR INGYEN OSZTOGATJA A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKET AFRIKÁBAN?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: FORGÁCS ERZSÉBET
2018.09.26.


Munkaköri kötelességem a hírportálok napi szintű olvasása. Nem csak a kormánytól független portálokat figyelem, hanem az összeset, már amire jut időm. Miután rutinosan járkálok ki-be a lakájmédia bugyraiba, nem tudtam nem észrevenni azt a pánikszerű kapkodást, ami már jó ideje érzékelhető, de tegnap óta kimondottan kiveri az ember szemét.

Az Origo című üzemegység munkatársa odáig fejlesztette az energiatakarékos munkavégzést, hogy gyakorlatilag két nap alatt kétszer írta meg ugyanazt a cikket. Szerintem egyszer sem kellett volna, kétszer főleg nem. Az alkotás arról szól, hogy a kommunista-sorosista Átlátszó mást sem csinál, mint bokrokban bujkál, fotókat készít és általában véve a legaljasabb módszerekkel nyomoz az úri világ újgazdag képviselői után (minő csoda, hogy ezek az urak össze találtak nőni a politikai elit felső rétegével), merő irigységből. Holott nyomozhatnának Gyurcsány után is, de még véletlenül sem teszik. Ezek Orbán Viktort pécézték ki és semmit nem tisztelnek. Sem magántulajdont, sem magánéletet, sem semmit.

"Hétfőn teljes pályás támadást indított a „magyar kormányzat és holdudvarának különböző szereplői ellen” az ellenzéki Átlátszó. A lejárató anyagban a szocialista rendszer egyik szellemi tartópillérére, az irigységre bazíroztak, ilyen módon kívánták megtámogatni a magatehetetlen állapotban lévő ellenzéki pártokat. És persze hazugságokkal. Ehhez minden eszközt megengedettnek tartottak: drónokkal (pilóta nélküli repülőgéppel) hosszú időn keresztül megfigyelték a célszemélyeket, hónapokon keresztül bokrokban bujkálva arra vártak, hogy lencsevégre kapják a szabadságukat töltő ellenséges célpontokat." Origo

Szerintem ezt egyszer majd tanítani fogják. Majd, egy boldogabb időben, amikor demonstrálni kell az ifjúság számára – mert a valóságban ilyen hulladékkal nem találkoznak – a legalja lakájmédia és az újságírónak nevezett, ám arra nyomokban sem hasonlító munkavállaló fogalmát. Egy újságíró ugyanis tisztában van alapvető dolgokkal. Például azzal, hogy a sajtó feladata a hatalom ellenőrzése. Márpedig jelen állás szerint nem Gyurcsány Ferenc van hatalmon, hanem Orbán Viktor. Tehát az ország szempontjából az a lényeges, hogy ő mit csinál. És ameddig ez így van, tehát ameddig Orbán Viktor uralkodik ezen a jobb sorsra érdemes országon, addig neki nincs magánélete, nincs szabadsága, nincs titka. Addig ő nem magánember. A sajtó pedig úgy működik, hogy az újságírók kinyomozzák azokat a dolgokat, amelyeket a hatalomban lévők el akarnak titkolni.

A közhiedelemmel ellentétben az nem újságírás, hogy elküldik a pártközpontból, miről mit kell gondolni és írni. Még csak az sem újságírás, hogy elcsődülnek a meghirdetett sajtótájékoztatóra, okosan néznek, majd megírják amit lediktált az adott politikus. Az újságírás, főleg az oknyomozó, tényfeltáró újságírás az, amit az Átlátszó munkatársai csinálnak. Talán már egyedüliként ebben a lepusztított közegben. És nem, nem irigységből csinálják, hanem azért, mert ők az olvasókat, a polgárokat, a szavazókat képviselik. Minden tiszteletet megérdemelnek azért, hogy vállalják ezt a kőkemény, fárasztó, hálátlan feladatot. Végzik amit vállaltak: ellenőrzik a hatalmat...

HA KELL, LIMUZINNAL REPÍTI HAZA A BETEG GYEREKEKET A SZEGEDI TAXIS

ABCÚG BLOG
Szerző: FŐDI KITTI
2018.09.26.


Berinszki Zoltán nem mindennapi taxis, éjjel sofőrködik, nappal pedig beteg és fogyatékkal élő gyerekeket furikáz. Létrehozta a Taxisok és civilek a beteg gyermekekért alapítványt, taxicsekkeket vásárolt, hogy a gyerekek néhány órára hazamehessenek a kórházból, a saját pénzéből limuzint bérel, hogy cirkuszba, repülőnapra, fesztiválokra vihesse őket.

Nyolc, fogyatékkal élő kisgyerek és szüleik nagy izgalommal várakoznak az épp Hódmezővásárhelyen állomásozó Richter Flórián Cirkusz előtt, de nem csak a cirkusz miatt izgatottak. Berinszki Zoltánra, a taxis jótevőjükre várnak, akinek köszönhetően ma este ingyen nézhetik meg a cirkuszi showt.

A közvetlen, kicsit bohókás Berinszki Zoltánnal egy órával a cirkusz kezdete előtt, Szegeden egy benzinkúton találkozunk. A fehér taxin, amivel érkezik, ott virít a felirat: Taxisok és civilek a beteg gyermekekért. Zoltán kettős életet él, éjjel taxisként dolgozik, napközben pedig gyógyíthatatlan és sérült beteg gyerekeken segít...

SÁNDOR MÁRIA: A NŐVÉREKET OTT HAGYTÁK A TÁRSADALOM LEGALJÁN

MÉRCE
Szerző: PAPP GÁSPÁR

2018.09.26.


Kedd este Sándor Mária volt az ATV Egyenes Beszéd vendége. A nővér és volt aktivista az ápolók pályaelhagyásáról beszélt. Szerinte az alacsonyabb besorolású ápolók alig kaptak fizetésemelést, és a dolgozó és dolgozó közti bérszakadék is igazságtalan.

A korábban fekete ruhás nővér néven elhíresült ápoló elmondta, szomorú, hogy sok kollégája nem vállalta a harcot, és sokan el is hagyták a szakmát.

Az egészségügyi szakszemélyzet pályaelhagyásával kapcsolatban azt mondta, az intézményeknek nem szabadna engedniük, hogy akár egyetlen szakember is elhagyják a hivatást: szerinte a kormány azt tervezi, hogy a szakápolóknál alacsonyabban képzett segédápolókkal tölti fel a rendszert, és ez működésképtelenné fogja tenni a kórházakat.

Az év eleji béremelések kapcsán Sándor Mária elmondta, hogy ez a magasabban képzetteknek jelentett jelentősebb összeget, de rájuk ma ezért a bérért a pályaelhagyások miatt még több munka hárul.

Az alacsonyabb kategóriában lévő nővérek érdemi emelést nem kaptak, az ápoló úgy fogalmazott:
a nővérek a magyar társadalom legalján vannak, és ott is hagyták őket.

Sándor Mária a rendszer egy további igazságtalanságára is felhívta a figyelmet. Vannak osztályok, amelyek a tevékenységükből adódóan nyereségesek, és vannak olyanok, amelyek viszik a pénzt.

Mivel az osztályok igyekeznek lehetőség szerint megtartani a dolgozóikat, a nyereséges osztályokon akár 300 ezer forintot is kereshet egy nővér, míg egy ugyanolyan képesítésű kollégája ugyanazért a munkáért 170-180 ezer forintot keres...

SZARKAMAFFIA - APÁRÓL FIÚRA SZÁLL A REPTÉRI CSOMAGFOSZTÁS GYAKORLATA

168 ÓRA ONLINE
Szerző: VARGA G. GÁBOR
2018.09.27.


Úgy tűnik, nincs hatásos módszer a budapesti reptéri csomagfosztogatások ellen. De vajon miért nem csípik fülön a rosszfiúkat, s felejtjük el végre egyszer és mindenkorra ezt a témát? A kérdésre azok után sem sikerült egyértelmű választ találnunk, hogy csaknem két tucat emberrel beszéltünk – köztük enyveskezű rakodókkal is. Ami látszik: a csomaglopás Ferihegyen már tradíciónak számít, nélküle aligha működne a rakodórendszer.

Babos Tímea teniszező és több koreai turista számolt be arról még az év első felében, hogy Ferihegyen kifosztották a csomagjaikat. Botrány lett a dologból, még a légi közlekedési hatóság szerepét betöltő minisztériumi főosztály is vizsgálatot indított, az esetnek mégsem lett semmilyen érdemi következménye. A repülőgépek körül nagyobb lett ugyan a rendőri jelenlét, sőt időnként le is fülelnek egy-egy rakodómunkást, akit a rend őrei tettenérés után látványosan elvezetnek a reptérről, a szarkák mégis fosztogatnak tovább. Az iparágban dolgozók – melóstól a menedzserig – egybehangzóan azt mondják: azért, mert minden rakodóra szükség van.

– Senkinek nem érdeke felborítani a rendszert, mivel a fizetésünkbe be van kalkulálva a szajré értéke – mondja egy rakodó, nevezzük őt Károlynak. Kétheti szervezőmunka után találkozhattunk vele, a nevét meg kellett változtatnunk, hogy ne ismerjenek rá. De nem csak az övét. A legtöbben ugyanis csak ezzel a feltétellel voltak hajlandók egyáltalán leülni beszélgetni. Károly is csak azért mert megszólalni, mert elhagyja a budapesti apront (így nevezik a repülőtér betonját), és külföldre költözik. Persze ott is rakodni fog. Ott is bele fog nyúlni a bőröndökbe? – kérdezzük tőle. Nem, állítja. Ahová készül, sokkal jobban megbecsülik a melósokat. Akad olyan repülőtér, például Tel-Avivban, ahol egy rakodó majdnem annyit keres, mint egy szakképzett rampás tiszt.

– A fejesek mindenhol tudják, hogy ez kemény munka, nem végzi el akárki. Naponta több tonna súlyt mozgatok meg húszkilós részletekben, hóban, fagyban, ötven fokban, reggel négytől éjjel kettőig. Vagy megfizetik ezt a munkát, vagy hagynak lopni, más megoldás nincs – mondja Károly. Nálunk, teszi hozzá, évtizedek óta az utóbbi működik, a rendszer elnézi a bűnbandák garázdálkodását, így oldják meg a jövedelemkiegészítést. A számlát a megkárosított utasok állják, köztük sok a külföldi, ők nem vagy csak nagyon ritkán jönnek vissza panaszkodni. Ráadásul sok esetben a biztosítónál csapódik le a veszteség, számos utas kap kártérítést, ezért aztán nem veri a tamtamot Budapesten...