2022. július 24., vasárnap

A KÉTSZÍNŰ, SUNYI ORBÁN MÁR LETAROLTA MAGYARORSZÁGOT ÉS EL IS PUSZTÍTJA, HA NEM AKADÁLYOZZÁK MEG

HÍRKLIKK
Szerző: HírKlikk
2022.07.24.


...A 2010 óta egymást követő elcsalt választások állandósították a magyar politikai kultúra zsarnoki jellegét. A félelemtől egészen a kétségbeesésig őrjöngő zsarnok, Orbán úgy döntött: leveti hatalmának minden korlátját – írja Radványi, aki ennek igazolására megemlíti az általa sztálininak tartott alaptörvényt, a soha véget nem érő rendkívüli állapotot, az Orbán javára cselekvő igazságszolgáltatást, a saját kézben tartott gazdaságot. Abszolút hatalmának az eszközévé vált a katonaság és a rendőrség, amely kész brutálisan elfojtani a belső ellenzéket. Mindezek azonban az abszolút hatalmak önmagát felfaló, sőt öngyilkos eszközei – hívja fel a figyelmet az írás. Orbán külpolitikája is kizárólag az ő zsarnokságát és a mindent átható korrupcióját hivatott óvni – teszi hozzá Radványi.

„Orbán Viktor kétségtelenül romboló zsarnok, Magyarország pedig gyorsan bukott állammá válik, és sem az Európai Unió, sem a NATO nem tűrhet maga között egy politikailag halott tagállamot” – összegzi az írás. Orbán zsarnoksága már letarolta Magyarországot, s ha a két szervezet nem akadályozza meg, meg is fogja semmisíteni.

Ha pedig az EU és a NATO el akarja kerülni önpusztítást, akkor egységesen, határozottan kell fellépnie Orbánnal szemben. Először is ki kell jelenteniük, hogy soha nem tűrnek meg zsarnoki rendszert a tagjaik között. Másodszor, meg kell törniük a hivatalos megfélemlítés ördögi körét. Az európai bíróságoknak gyorsan és egyértelműen kell fellépniük a magyar jogállamiság időszakos megsértésével szemben. Szakmai alapossággal kell lefolytatnia az OLAF-nak az Orbán Viktor, tágabb családja és közeli munkatársai által elkövetett hivatali korrupció ügyeiben folytatott vizsgálatokat. Mindaddig le kell állítani a regnáló magyar kormány közvetlen támogatását, amíg nem történik meg a múltbeli források felhasználásának teljes körű elszámoltatása. A forrásokat csak ezután folyósíthatják ismét Magyarország számára, ellenkező esetben a magyar katasztrófa továbbra is töretlenül fenyegeti a szabad világot – írja Radványi MIklós.

A BIBLIKUS HAGYOMÁNY NINCS NAGY VÉLEMÉNNYEL SEM A JÓSOKRÓL, A JÖVENDŐMONDÓKRÓL, AKIK EL AKARJÁK VENNI A TÖRTÉNELEM URÁNAK KENYERÉT, SEM AZOKRÓL, AKIK ŐKET MEGHALLGATJÁK

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.07.24.


Engem most leginkább az foglalkoztat, hogy vajon kiírnak-e szabályos állami pályázatot, avagy a megszokott módon ezt a tendert is Orbán Győző nyeri majd el, s ő szállíthatja az alapanyagot fia megkövezéséhez. Mert Orbán Viktort a biblikus hagyomány alapján halálra kell adni, a miniszterelnököt meg kell kövezni, hogy vére visszahulljon rá. S a gigantikus meleggel dacoló tusványosi közönség, a hatalmas miniszterektől az egyszerű pórnépig, akik szájtátva hallgatták Orbán jövendöléseit, sem járnak majd jól, ugyanis a szegény párák mind ki lesznek irtva a népükből.

Akkor hát haladjunk sorrendben. Orbán a legszebb fajelméleti hagyományok (Joseph Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain, Adolf Hitler) felelevenítése mellett búcsút intett a biblikus, zsidó-keresztény tradíciónak, s visszatért a pogány szokásokhoz, a filiszteusok és más bálványimádó kánaáni népek gyakorlatához.

Beszéde elején még arra intette magát, hogy „Szerénység és alázat - nem veheted el a történelem urának a kenyerét”, ám hamarosan maga fordult szembe a biblikus örökséggel, s a leghatározottabb, konkrét évszámmal jelzett jóslásba, jövendölésbe fogott. Kinyilvánította, hogy „2030-ra gyúrunk”, s most még csak „repedezik a Nyugat”, de 2030-ra felhalmozódnak a nyugati világ problémái, ekkor kerül az USA és az eurozóna válságba, ekkorra várható a nyugati civilizáció bukása, nekünk pedig ekkorra kell csúcsformában lennünk.

Orbán tehát mégis elvette a „történelem urának kenyerét”, s a jövőt fürkészve számolt be a 2030-ban elkerülhetetlenül és törvényszerűen bekövetkező eseményekről, az armageddonról, a Jó és a Rossz végső összecsapásáról. A 2030-as dátum még akkor is pontosnak mondható, ha Orbán – végtelen szerénységgel és visszafogottsággal – sem percet, sem órát, sem napot, de még csak hónapot sem említett, hanem meghagyta az ember szabad akarati döntésének az egész 2030-as esztendőt, január 1-től december 31-ig, egészen a Himnusz felcsendülése előtti másodpercekig.

Csakhogy a biblikus hagyomány nincs nagy véleménnyel sem a jósokról, a jövendőmondókról, akik el akarják venni a történelem urának kenyerét, sem azokról, akik őket meghallgatják. A sok hely közül most kettőt idézek. Mi vár arra, aki jósokhoz megy, s hallgatja azokat? „Aki halottlátókhoz vagy jósokhoz megy, hogy velük együtt varázslást űzzön, az ilyen embernek ellene fordulok és kiirtom népéből” (3Mózes 20,6). S mi vár Orbánra, a jósra, aki mégis megpróbálta elvenni a történelem urának kenyerét? „Azt a férfit és asszonyt, aki közületek halottlátó vagy jós lesz, halálra kell adni, meg kell kövezni, vérük visszahull rájuk” (3Mózes 20,27).

Na most akkor Orbán apuka kezdheti logisztikázni a leszállítandó kőmennyiséget.


NÁCI-E VAGY ORBÁN VIKTOR?

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2022.07.24.


A szekunder szégyen a miénk. Legfőképp és alapvetően azért, mert a világnak az a fele, amelynek a beszéd szólt, a most már lenézett és gatyakorcból előrángatott klub, ahol épp pénzért kuncsorog felsőbbrendű fajunk, azt hiszi – mert oka már hinni nincs mást -, hogy olyanok vagyunk, mint akit a külvilág szemében immár negyedszer választottunk meg elsöprő többséggel. Minket éget le. A primer lejáratódás és a történelem szemétdombjára sorolódás pedig azoké, akik Orbán tegnapi beszédének tapsoltak, amiért őt éltették, ha tették ezt félelemből, behódolásból vagy rajongásból is, ez teljesen mindegy és érdektelen.

A komplett kormányról beszélünk, a Fidesz vezérkaráról és a fazék körül sündörgő csürhéről beszélünk, beleértve azon ellenzéki alakokat is, akik odamentek Tusványosra akármilyen céllal is, mert korpa közé nem keveredünk, ugyanis fölzabálnak a mocskos disznók. Bevett, eltartott kisujjú viszonyulás, hogy Orbán beszédekkel nem foglalkozunk, mert a manus nem normális – egyébként tényleg nem az -, illetve, hogy csak a híveinek beszél, a nyájat akarja egyben tartani, és ilyen nézőpontból számunkra érdektelen. De nem az. Ez a csürhe most egy évig ebből az uszításból fog táplálkozni, és ezek az ordas eszmék leszivárognak a mélyrétegekbe.

Megjelennek a kormány kommunikációjában, ez lesz a hangja a Fidesz lapjainak, és ez szól majd a Kossuthon és az M1-en. Ilyenek miatt vernek meg kendős vagy kreolabb bőrű embereket, és ezért huhognak a stadionban, meg fütyülik ki a térdeplő embereket. A mindennapi, nyomorult életünkre van hatással, ami ott elhangzik, ezek miatt lesz (lett) élhetetlen az ország, ahol eddig legalább az anyagi biztonság és a munka lehetőségének hazugsága megvolt. És most, hogy ezek is odalettek, és már nincs mit hazudni (bár igyekezet volna rá), a hang is megkeményedett, mert Orbán útja máshová nem vezethet.

Igaz, nem is nagyon akar másfelé indulni. Csodálkoztunk, mivé lett ez az ember, pedig voltaképp a sorsa – és vele egyként a miénk is – determinált. Neveltetésből, jellemből – illetve annak hiányából -, a mérhetetlen hatalomvágyból és narcisztikusságból fakad némi mentális zavarral fűszerezve. Így az, hogy tegnap Tusványoson echte náci dumát eresztett meg, egyáltalán nem meglepő, mert útja erre voltaképp nyílegyenes. A fasiszta állam már felépült, s amikor ezt állítom, nem a levegőbe beszélek, mert nem is akarok. Azoknak is, akik valamit is tenni akarnak a rendszer ellen, hasznos, ha látják, mivel állnak szemben.

A pipiskedő finomkodásnak már régen nincs itt a helye és az ideje, a NER a fasizmus (tekintélyuralmú nacionalizmus) alaptételeinek (az állam fontosságának messzemenő hangsúlyozása, az erős vezető iránti rajongás, a nacionalizmus legszélsőségesebb formái, a saját etnikum felsőbbrendűségébe vetett hit, valamint a katonai szellem eluralkodása a társadalomban) tökéletesen megfelel, és jellemzőek rá a mellékszálak is, éspedig a militarista állam, a nagy építkezések, díszes felvonulások. A gazdaságban a jelentős állami tulajdon, a nemzeti nagytőke fontosságának hangsúlyozása Ugyanígy az idegengyűlölet is.

Ha mindezek után megkérdem, hol járunk, amikor mindezeket felsoroljuk, mindenki a nemzet erkélyére és Felcsútra mutat. Ha valami annak látszik, akkor nagy valószínűséggel az is, így nemcsak a bukéja fasiszta a NER-nek, hanem minden porcikájában az. Az ilyesmit nem árt felismerni, s ha ez megtörtént, akkor kimondani és rámutatni minden eufemizmus nélkül, mert csak akkor mehetünk valamire. Ugyanígy nem kell félnünk és restnek lennünk, amikor látjuk a szintlépést, a napot, amikor Orbán nyíltan náci eszméket kezdett el terjeszteni, és ennek önfeledten tapsoltak ott is és a sajtó egy részében is.

A nácizmus a fasizmustól a fajelméletben különbözik, az uralkodásra hivatott árja faj ideájának megjelenése annak minden jól ismert következményével. Orbán tegnap erre a mezsgyére tévedt, s ha már arrafelé járt, meghempergőzött a ganyéban. Minden külön értesítés és részletezés helyett annyi csupán a delíriumból, hogy Orbán tegnapi beszéde szerint a hanyatló nyugaton kevert fajú népek laknak. Mi, kipcsakok nem vagyunk kevert fajúak, és nem is akarunk azok lenni, hőbörögte a mi kis nácink, a közönség pedig önfeledten tapsolt ennek. Voltak már erre utaló jelek régebben az életterezéssel, de most kiteljesedett az eszme.

Azt még próbálták tagadni a fordításra fogva, ezt már nem nagyon lehet. Egy menekülési útvonal még akadhat, ha kijelentik, a kedves vezető megőrült. A tegnapi beszéd több eleme is tartalmazott erre utaló jeleket, de fölösleges idézni a sok zagyvaságot, az igazi szintlépés ez volt, amikor kiderült a mi kipcsak árjaságunk. Ahogy romlik a helyzet (és az állapota) Orbán egyre veszélyesebb. Nagy valószínűséggel a DK reagált a legautentikusabban a pörformanszra, amikor közleményükben azt írták: “Beteg embernek nem tanácsot adunk, hanem gyógyszert.” Osztozunk a javasolt terápiában, és legyintünk is egyben.

Legyintünk lemondva, mert azon már a bogyók sem segítenek, aki szerint 2030-ra a nyugati civilizáció összeomlik, amelynek kultúrája már most sincs, mert azt mi képviseljük génjeinkben kizárólagosan. 2030-ban pedig nem országhatárok, hanem etnikai határok lesznek, s abban leszünk mi egy kis sziget a nem kevert fajunkkal. Ez annyira sűrű, hogy már tényleg beteg, vagy annyira náci, hogy valóban nagyon veszélyes. Itt tartunk. És ott is, hogy mindezek mellett arról a nagyívű beszédben egy kurva szó el nem hangzott, mi lesz a megfagyni és éhen veszni készülő tiszta fajú magyari népekkel. Ilyen apróságokkal Orbán nem foglalkozik. Mert minek.