2016. július 19., kedd

NINCS AZ A TERRIRISTA, AKI AKKORA KÁRT TEHETNE EBBEN AZ ORSZÁGBAN, MINT A FIDESZ-KORMÁNY TETT AZ ELMÚLT HAT ÉVBEN

KOLOZSVÁRI SZALONNA - DÜHÖNGŐ BLOG
Szerző: H. A.
2016.07.19.
 
 

A GYŰLÖLETRŐL

JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2016.07.19.


Ron Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke azt mondta, hogy leginkább Magyarország teremt a gyűlöletkeltésnek kedvező környezetet Európában. Erre egy Heisler András nevű fontosnak tartotta, hogy írjon egy levelet Laudernak.

"Azt írta, hogy vélhetően újságírói manipuláció vagy téves tanácsadói információk alapján lehetett a magyarországi zsidóság helyzetére vonatkozóan nem valós megállapításokat tenni. Heisler szerint ugyanis a magyar kormány és a zsidó szervezetek között jelenleg konstruktív együttműködés folyik, Európa egyik legnagyobb zsidó közösségeként pedig a magyarországi zsidók biztonságban élnek hazájukban.

Az elnök azért jelezte, hogy emlékezetpolitikai kérdésekben a hazai zsidó szervezetek és a Kormányzat között vannak nézeteltérések. De hozzátette, a Mazsihisz következetes álláspontot képvisel, és folyamatosan lehetősége azokat a kormány képviselőivel megvitatni.
Heisler arra kérte a nemzetközi zsidó szervezet vezetését, hogy a magyarországi zsidósággal és az antiszemitizmussal kapcsolatos hiteles információkért mindig közvetlenül a Mazsihisz-hez forduljanak. Egyben felajánlotta a WJC vezetésének a szervezetének további együttműködését a világ zsidósága érdekében végzett rendkívül fontos munkához."

Én nem tudom, ki a fene ez a Heisler András és honnan szalajtották, csak azt tudom, hogy mindjárt elhányom magam. A primitív seggnyaló egy fajtája a jellemtelenségnek, ezt tudjuk, kis hazánkban nagy tömegekben fordul elő, régen és jól ismerjük...


ITT OLVASHATÓ

MI LEGYEN A GELLÉRTHEGY TETEJÉN?

TIMELORD BLOG
Szerző: zsuzsa.frisnyak
2016.07.19.


Lehetne birkalegelő és kilátóhely egyben...

Lehetne rajta szőlőbirtok...

Ahol ősszel szüretelni lehet...Vagy egy kellemes pikniket rendezni.

De alkalmas egy féktelen bulira is...

Vagy ihletet meríthetünk őseink kreatív ötleteiből is:  

ITT OLVASHATÓK


LMP, PM: MÉLYZÖLD, SZÍNESZÖLD

MAGYAR NARANCS - LIBERÁLIS SZEMMEL - REPUBLIKON BLOG
Szerző: Mikecz Dániel
2016.07.19.
 
 

Magyarországon jelenleg két zöld párt ül az Országgyűlésben. Valószínűleg sok választó nem tud igazán különbséget tenni az LMP és a PM között. 

Magyarországon jelenleg két zöld párt ül az Országgyűlésben, noha a kettő közül csak az egyiknek, az LMP-nek van frakciója, tény azonban, hogy függetlenként Szabó Tímea a PM-et képviseli. Több olyan ügy van, amiben azonos vagy hasonló állásponton van a két párt, és valószínűleg sok választó sem tud igazán különbséget tenni LMP és PM között az ideológiai közelség mellett már csak a párt rövidítése miatt sem. Paks 2, kishantosi ökológiai mintagazdaság, a transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodás (TTIP), a Városligetbe tervezett múzeumi negyed kapcsán nincsen lényeges eltérés a két párt között, amit könnyen magyaráz ökopolitikai, globalizációkritikus elköteleződésük. Nem is a zöld politika tartalmát illető kérdések miatt vált szét az eredeti LMP 2013 elején, hanem elsősorban a szövetségesi politika miatt. Az ellentétek úgy foglalhatóak össze, hogy a jelenleg is az LMP-ben politizálók úgy gondolták, hogy egyenlő távolságot kell tartani a bal- és jobboldal kompromittálódott politikusaitól, ami Bajnai Gordonra, az akkori Együtt 2014 választási mozgalom vezetőjére is vonatkozott. A jelenlegi PM politikusai azonban azon a véleményen voltak, hogy a kormányváltás érdekében szükség van a párbeszédre más politikai szereplőkkel is. Ehhez a fő konfliktushoz járultak hozzá még a személyes ellentétek, és úgy tűnt, hogy szerepe volt még az akkorra már túlhaladottnak vélt urbánus-népies törésvonalnak is...

 
 
 

MAGYAR MINISZTER ÉS NÉMET PÜSPÖK A MENEKÜLTEKRŐL: KIBÉKÍTHETETLEN ELLENTÉT, ÉRTHETETLEN SZERETET

KÖTŐSZÓ - EVANGÉLIKUS KÖZÉLETI BLOG
Szerző: Szabó B. András
2016.07.19.


Mi van, ha a németek lesznek Európa szeretői? Milyen szerep vár a magyarokra?
 
Magyarországon két dolog áll meghatározó német befolyás alatt: az egyik a magyar gazdaság, a másik az evangélikus teológia. Ritka együttállásként az utóbbi években mindkét ország politikai elitjében meghatározó a protestáns elem. De hiába ez vagy az a párhuzam, a lelkiállapot mégsem közös. Gondolatok Balog Zoltán miniszter és Heinrich Bedford-Strohm bajor evangélikus püspök menekültkérdésről folytatott disputájáról, Európáról, németekről és magyarokról, lelkiségről és gazdaságról.
 
Egy vicc szerint az Európai Unió akkor felel meg a mennyországnak, ha az angolok a rendőrök, a franciák a szakácsok, az olaszok a szeretők és a németek szervezik az egészet. Mikor a pokolnak? Ha az angolok a szakácsok, a franciák a rendőrök, a németek a szeretők és az olaszok szervezik az egészet.  
 
Inkább a második eset jár az eszemben, miközben két fontos európai keresztény férfi beszélgetését hallgatom a Tüskecsarnokban. Heinrich Bedford-Strohm bajor evangélikus püspök 25 millió német evangélikus élén áll, Balog Zoltán 10 millió magyar egészségügyéért, oktatásáért és kultúrájáért felelős miniszter. Mindketten protestáns teológusok. A beszélgetést Prőhle Gergely vezeti és közép-európai keresztény polgárok hallgatják (főleg németek és magyarok)...
 

PÁNCÉLOSOK A FORRADALOMBAN II.

NAPI TÖRTÉNELMI FORRÁS BLOG
Szerző: Tóth Balázs
2016.07.19.


Az első részben azokat a nem mindennapi – de akkor "hétköznapi" – bevetéseket, alkalmazásokat vettük végig, amelyek a forradalom alatt előfordultak. A harckocsi azonban, mint a szárazföldi haderőnem legalapvetőbb fegyvere természetesen a harcokban tud igazán megmutatkozni. Ígéretemhez híven következzen tehát a harceszközhöz méltóbb harci alkalmazások bemutatása néhány felidézett harci cselekmény alapján."Tankokkal mennek fiaink ellen"

Már a forradalom első napján, október 23-án megjelentek a harckocsik. A délután zajló demonstráció után a tömeg egy része estére a Rádióhoz vonult, hogy beolvassák a követeléseiket. Itt azonban a gyűlölt államvédelem fegyvereseivel találták magukat szemben, akik az egyre növekvő tömeg követelésének nem engedve a gyülekezők közé lőttek. Miután a Néphadseregnél riadót rendeltek el az épület védelmét katonákkal is megerősítették és hamarosan megérkeztek a tankok is. Kettő T-34/85 harckocsi érkezett lőszer nélkül a budapesti Páncélos Szertárból, de egyik sem jutott el a Rádió elé. Az első a Múzeum körútnál akadt el a tömegben, a kezelőszemélyzete elhagyta, míg a másik a Kossuth utcáig haladt, itt a tüntetők viszont összetörték a figyelőműszereit ezért visszatért a javítóbázisra. Később, kilenc óra tájban jelentek meg a piliscsabai ezred harckocsijai:

"Egyszer csak arra figyeltünk fel, mintha a Bajcsy-Zsilinszky úton, felülről, tehát Pest északi része felől tankok közelednének. Akkor már hallottunk arról, hogy egyetemisták vannak a Rádiónál, és fegyveres harc alakult ki. Rettenetesen felháborodtunk azon, hogy tankokkal mennek fiaink ellen. Tényleg jöttek tankok, csukott tetővel, volt talán négy vagy öt. Egyszer csak a vezértanknak a teteje megnyílik, kidugnak rajta egy nemzetiszín zászlót. Hát mondanom se kell, hogy a tömeget levette a lábáról ez az okos akció. Hatalmas tapsviharban törtünk ki az előző pfujolások után. Egy tiszt megjelent a toronyban, és barátságosan integetett. Hát úgy könyveltük el a dolgot, hogy ezek nem bevetésre indulnak a fiaink ellen." (Lambrecht Miklós)...
 

AZ EU NÉLKÜL VISSZAJUTUNK A KÖZÉPKORBA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Kapelner Zsolt
2016.07.19.


Persze továbbra is lesz meleg víz, tetanuszoltás és internet. De politikailag és általánosabb értelemben szellemileg 4-500 évet ugrunk hátra. Ha az EU széthullik, vele együtt valami olyasmi is darabjaira esik szét, ami a nyugat teljes újkori történetét meghatározta.
 
A felvilágosodás óta él és működik az európai szellemtörténetben az nézet, hogy a társadalom feladat. Az emberek társadalomban való együttélése egy projekt, félkész vállalkozás, amelynek megvalósítása, befejezése politikai és erkölcsi kötelességünk. A modern politikai filozófiák jórészt abban különböznek egymástól, hogy miféle projektnek is tekintik a társadalmat.
 
Az ész társadalmának győzelemre juttatása a babona felett; a szabadságé a zsarnokság felett – ezek a felvilágosodás projektjei. De ugyanígy projekt volt a nacionalizmus is, és a szocializmus is. Az európai egység gondolata az egyik utolsó ilyen – meglehetősen szerény – vállalkozás egy magányos képviselője a világtörténelem színpadán. A modernség befejezetlen programjáé, ahogy Jürgen Habermas hívja.
 
Az efféle projekteket persze nem kell és nem is szabad isteníteni. A fasizmus maga is modernista társadalmi projekt volt, és az európai világbirodalmak is a civilizáció és haladás nagy vállalkozásának égisze alatt követték el a történelem legförtelmesebb embertelenségeit. A gondolat, miszerint a társadalom feladat, könnyen az erőszak, kegyetlenség és kirekesztés eszközéül szegődhet.
 
Nélküle azonban visszahullunk az elvtelenség sötét éjszakájába, és ez a lehetőség végtelenül riasztóbb. Ha a társadalom nem feladat, nem félkész alkotás, amely még tökéletesítésre vár, úgy ránk sem hárul semmiféle kötelesség, hogy a társadalom alapvető intézményeit és struktúráit az igazságosság, szabadság vagy bármi egyéb nevében megváltoztassuk. Akkor a társadalom pusztán van, nekünk pedig el kell fogadnunk olyannak, amilyen...
 

ORBÁN LEVELE AZ ESTERHÁZY CSALÁDNAK

MOST & ITT BLOG
Szerző: Föld S. Péter
2016.07.19.

 
Havasi Bertalan, a miniszteri sajtóiroda vezetője a Borsnak elmondta, hogy Orbán Viktor levelet küld a gyászoló családnak. A levél tartalma nem nyilvános, de a hozzátartozók, ha úgy látják jónak, nyilvánosságra hozhatják. 

Vagyis, a levelet még nem küldték el. Nyilván eddig nem ért rá a miniszterelnök, más fontos, mondjuk úgy, bokros teendői voltak. De a szándék is szép, ráadásul a levél is hamarosan elkészül. Önök abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy már most elolvashatják.

Tisztelt gyászoló család!

Higgyék el, nehéz helyzetben vagyok. Sajnálatra méltó, ami velem történik ezekben a napokban. Mindenki azt gondolja rólam, sokan ki is mondják, hogy egy bugris bunkó vagyok. Részvétlen tapló, sutyerák. 

Pedig, dehogy. Nekem is vannak érzéseim. Csak nem mindig tudom kimutatni azokat.

Most például nagyon szomorú vagyok. És higgyék el, nem csak azért, mert a Videoton kikapott az első fordulóban. Pedig, sokáig mi vezettünk, de azután az ellenfél fordított. Van ilyen, ezért szép játék a foci. De ez többé nem fordulhat elő, ígérem.

Talán még nem mondtam, de nagyon nagyra tartom Esterházy Péter költészetét. A Talpra magyar című versét ma is kívülről fújom. Meg a drámái, legfőképpen az Ember tragédiája, is nagyon közel állnak hozzám. Vagy a Bánk bán. Mintha rólam írta volna, köszönet neki érte.

Elnézést, amiért csak most tudtam tollat ragadni, de előbb nem volt rá lehetőségem. Önök bizonyára tudják, hogy én vagyok Magyarország miniszterelnöke, és ebben a minőségemben számtalan feladatom van. Meg kell védenem az országot a migráncsoktól. Ha én nem lennék, már senki nem beszélne itt magyarul. És ez nemcsak sok energiámat emészti föl, de rengeteg pénzbe is kerül. Plakátok, népszavazás, a gyűlölet szinten tartása - remélem, megértik, hogy miért késlekedtem ezzel a levéllel.

És talán a közvélemény is felfogja, nem egy érzéketlen tuskó vagyok. Szándékosan használom a tuskó szót, mert mostanában sok fát kell kivágnunk. Ez sem egy olcsó mulatság, higgyék el nekem kedves gyászoló család, tényleg nem egy leányálom. Néha már arra kell gondolnom, hogy az emberek a fákat jobban szeretik, mint engem. A zöldet jobban, mint a narancsot.

Nem szeretném tovább rabolni a drága időmet, de egy félreértést azért még tisztáznék. Sokan azt mondják, még többen pedig ezt is gondolják, hogy én azért nem kedveltem Esterházy Pétert, mert ő sem kedvelt engem. Ez olyan óvodás dolog.

Én nem azért nem szeretem, mert ő sem engem.

Meg kell érteniük, hogy a magunkfajta nem kedvelheti az olyan embereket, mint amilyen Esterházy Péter. Mi az engedelmességet szeretjük, a feltétlen lojalitást. A függetlenségtől feláll a hátunkon a szőr.

Az önálló gondolat a halálunk.

A szabadságról szó se essék.

Ki nem állhatjuk azokat, akik nem tagozódnak be. Nem azzal van bajunk, hogy egyeseknek önálló véleményük van, hanem azzal, hogy ez az önálló vélemény eltér a miénktől.

Ezt el kellett mondanom Önöknek, mert már nagyon csípte a csőrömet. Meg hát a tanácsadóim is kapacitáltak, hogy írjak már Önöknek levelet, mert különben rám sütik az emberek, hogy tahó vagyok.
Látják, megtettem. Nem könnyű szívvel, mert a Videoton most egy nehéz sorozat előtt áll, de látják, igyekszem minden fronton helytállni.

Ha még nem mondtam volna: fogadják együttérzésemet. Olyan szép verset, mint a Füstbe ment terv, Esterházy Péter kívül talán csak Arany János tudott volna írni.

Orbán Viktor sk.
 

MEGHALT SOMLÓ TAMÁS

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: MTI
2016.07.19.


Meghalt Somló Tamás zenész, énekes, dalszerző, a magyar könnyűzenei élet kiemelkedő alakja. A Locomotiv GT tagját 68 éves korában, évek óta tartó betegség után keddre virradóra érte a halál - közölte Presser Gábor, az LGT vezetője a család és a zenekar felhatalmazásával.

Somló Tamás artistaként körbeutazta a világot, ám végül a zenészi pályát választotta. Legismertebb dalai közé tartozott az Álomarcú lány, a Boogie a zongorán, a Primadonna, és az Annyi mindent nem szerettem még. Az LGT mellett szólóban is készített hat lemezt. Temetéséről a család később intézkedik...

ITT OLVASHATÓ

MEGRUGDOSTAK EGY 11 ÉVES KISLÁNYT A VÁROSLIGETBEN

HUPPA BLOG
Szerző: huppa, HVG
2016.07.19.

 
Szombat éjszaka részegek inzultálták a ligetvédőket, belerúgtak egy sátorba, és éppen egy 11 éves kislányt találtak el. Amikor megtudták, hogy egy gyerek fekszik ott, még egyszer rúgtak – számolt be a HVG az RTL értesüléseire hivatkozva.
 
A lap arról is beszámol, hogy egy menekült afgán fiatal fejszével és késsel rontott egy regionális vonat utasaira a bajorországi Würzburg közelében. Három embert súlyosan, egy negyediket könnyebben megsebesített.
 
Nem kell ahhoz fehér hűtőkocsi, hogy emberek belegázoljanak más emberek életébe. Ez a vége (sajnos, még nem ez…) a propagandának, a gyűlöletkeltésnek és az emberek (nemre, korra, vallásra és szülőhazára független)  egymás ellen történő uszításának.
s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny-állam iszonyata rág
s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
fő-e uj méreg, mely közénk hatol –
meddig lesz hely, hol fölolvashatol?…”

ITT OLVASHATÓ

BREXIT - AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉP AZ EU-BÓL. DE MI LESZ A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓKKAL?

HELLO MAGYAROK! BLOG
Szerző: András
2016.07.18.


Az Egyesült Királyság szavazott, és a következményeket (sem rövid, sem hosszú távon) egyelőre senki nem látja, így ennek a cikknek egy tarot kártyát használó jósnő szintjén állnak az előrejelzései.

Fontos megjegyezni, hogy az eredményeket máig nem fogadta el a népesség nagy része; ennek köszönhető a folyamatos ellenállás az EU-ból történő kilépéssel szemben, és egy új népszavazás kiírásának követelése.
 
Az biztos, hogy a szavazás nem kötelező érvényű – elvileg a parlament figyelmen kívül hagyhatja. Bár a józan ész azt mondja, ezt kellene tenniük a honatyáknak, nagyon is valószínű, hogy komoly következményekkel járna egy ilyen döntés; nem elképzelhetetlen, hogy lennének, akik erőszakhoz folyamodnának. (Egy képviselőt, Jo Coxot a szavazás előtt egy héttel gyilkoltak meg; biztosan vannak olyan emberek, akik képesek lennének frusztrációjukat bevándorlókon, vagy épp politikusokon levezetni.)
 
Sokan követelik egy új választás kiírását is, hiszen David Cameron lemondott, és úgy érzik, hogy az Európai Unióból történő kilépést egy új kormánynak kellene levezetnie. (Ezzel tulajdonképp egy második népszavazást érnének el, hiszen a választáson induló kilépés elleni pártoknak esélyt adnának, hogy legitim módon megtorpedózzák a kilépést… a liberális demokraták már bejelentették, hogy az ő platformjuk az EU-ban való maradás lesz.)
 
Mindenesetre érdekes lesz követni a Brexitről szóló szavazás utáni eseményeket; hiszen Skócia és Irország szinte teljesen biztosan meg fogja próbálni a kilépést az Unióból (mármint az Egyesült Királyság uniójából – hogy beléphessenek az európaiba)...
 

ORBÁNÉK NEM TANULTAK: AZT HISZIK, LEHET A TŰZZEL JÁTSZANI

B1 - A BLOGOLÁS ITT KEZDŐDIK
Szerző: Egyenlítő blog
2016.07.19.


Napok óta az a kép ugrik mindig a szemem elé, amely éppen 102 évvel ezelőtt készült Budapesten. És akik még a KLIK-telen oktatás előnyeit élvezhették, nyilván ugyanígy ismerik, mint én.
 
Ezen a derék magyarok egy tisztes csoportja: „Háborút akarunk” táblákat lenget lelkesen, 1914 júliusának elején járunk. A hangot persze nem őrizte meg semmi, de elnézve a fotókat körülbelül el tudjuk képzelni, amint együtt skandálták, hogy „Háborút akarunk, háborút akarunk!” Ők voltak – egyszerűsítsük le a dolgokat, a korabeli CÖF, vagy Békemenet, csak akkor Háborúmenetnek hívták volna őket, a korabeli hangadókkal, mint az akkori ifjú Lomniczi, Csizmadia és a többi. Persze a sajtó egy része is már napok óta azt harsogta, hogy „Háborút akarunk” és vesszenek a hazátlan bitang liberálisok, a baloldaliak és mindazok, a széplelkek, akik szerint nem egy akkora ötlet az a nagyszerű elképzelés, hogy itt háború lesz.

Az akkori hatalom emberei, bár talán akadt, aki átlátta, hogy mégsem lesz ez annyira jó, végülis arra jutottak, ha a nép jelesei ennyire akarják, hát legyen. Alig pár nap múlva teljesült a korabeli Békemenet, akarom mondani Háborúmenet kívánsága és megkezdődött az első világháború. Belehalt egymillió ember az országból, Európából vagy 50 millió halott.

Széthullott az addig békét és prosperitást jelentő monarchia, Magyarország elvesztette területének a kétharmadát – okot adva ezzel egy újabb, még véresebb háborúhoz való csatlakozáshoz 20 évvel később.
 
De szó se róla, az akkori Békemenet, akarom mondani Háborúmenet kívánsága nagyon szépen teljesült. Megkapták, amit oly hangosan és persze bizonyos kormányzati körökből feltüzelve követeltek. A háborút...
 

ISMERD MEG, HOGYAN DOLGOZUNK! NYÍLT NAP A VÁROS MINDENKIÉBEN

A VÁROS MINDENKIÉ BLOG
Szerző: Várady István
2016.07.19.


A Város Mindenkié csoport olyan hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt és lakásszegénységben élő aktivistákból és szövetségeseikből áll, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos társadalomért. Célunk, hogy kiálljunk a hajléktalan emberek méltóságáért és küzdjünk a lakhatáshoz való jogért. A szervezet minden tevékenységében – a döntéshozástól az akciók szervezéséig – a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek vezető szerepet játszanak.

Csoportunk a bázisdemokrácia elvei szerint működik, a nagyobb horderejű döntéseket az ún. nagycsoportunk hozza meg, a kampányainkat és akcióinkat a munkacsoportjaink szervezik. Ha érdekel, hogyan építjük a lakhatási mozgalmat, hogyan működnek együtt hajléktalan, lakásszegénységben élő emberek és szövetségeseik, hogyan hozunk konszenzus alapján döntéseket és hogyan szervezünk akciókat és kampányokat, gyere el és pillants be munkánkba!

Csoportunk találkozási helye a 8. kerületben van, minden csoportunk hetente egyszer ül össze a következő időpontokban:

Nagycsoport: minden hétfőn 18-21h
Utcajogász: minden szerdán 19-21h
Lakhatási munkacsoport: minden csütörtökön 16-18h
Hajléktalan nők egymásért: minden pénteken 17-19h (csak nőknek)
Érdekvédelmi munkacsoport: minden vasárnap 16-19h

A nyílt napokon 2016. július 25. és augusztus 14. között lehet részt venni. Akit érdekel a lehetőség, kérjük, hogy írjon egy emailt az avarosmindenkie@gmail.com email címre, hogy meg tudjuk beszélni a részleteket!

ITT OLVASHATÓ

MEGÉRI-E AZ ORBÁN-KORMÁNYT LEVÁLTANI A SZOCIKKAL, VAGY A JOBBIKKAL?

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.07.19.


Orbán centrális erőtere azt jelenti, hogy egy személyesen tőle és a korrupciót szétterítő rendszerétől függ a kormányzás egésze (ideértve a hivatalos ellenzéket is). Az alkotmányos-intézményes és személyi függőség hálózatát csak a magyar nép döntheti meg azt követően, hogy nagy többségének átlagos életszínvonala jelentősen csökken (ez elkezdődött: az ún. szociális kérdés), vagy azt látva, hogy a gyermekek jövője elenyészik és a családok szétszakadnak (ez is elkezdődött: az ún. család-kérdés). Amikor tehát -- a kettőt együtt értve -- a társadalmi reprodukció nemcsak stratégiai problémává válik (elkezdődött), hanem társadalmi jelenségből társadalmi méretű személyes élmény is lesz, akkor a nacionalizmus jelentette hamis illúziók meg fognak roggyanni -- de ennek semmi köze nem lesz a NER részét képező ellenzékhez. 

Az ellenzéknek nem sikerült bizonyítania, hogy bármiféle hozzáadott értéke lehetne egy rezsimváltásban. A Jobbik -- az utóbbi másfél év középpárti taktikája ellenére -- Magyarország nyugati jövőjének legfőbb ellensége, amellett, hogy (részint emiatt) semmiféle gazdasági, társadalompolitikai, vagy kulturális vonzerővel nem bírhat egy átlagosnál intelligensebb szavazó számára. A baloldal eközben -- szoros összefüggésben a NER szolgálatában kimerülő erkölcsi horizontjával -- valójában nem létezik. Baloldali politikai gondolkodás (amellyel választást lehetne nyerni) nem létezik Magyarországon (hisztérikus intellektuelek és tiszavirág életű témák vannak), nem létezik győzni képes vízió és politikai stratégia, nincsenek hiteles emberek stb. -- már-már klisészerű, ám naponta visszaigazolt megállapítások. A legfontosabb tanulság a régi gárda visszaszüremkedésének hónapjaiban, hogy ez nem is fog változni. Egyik ellenzéki csoport sem kormányzóképes, viszont esetleges, akár koalíciós hatalomra kerülésük elnyújtaná a politikai rendszerünk agóniáját és elmélyítené a társadalmi válságot...

ITT OLVASHATÓ

DILETTANTIZMUS, LÁZÁR JÁNOS A NEVED!

BERKECZ BALÁZS BLOGJA
Szerző: Berkecz Balázs
2016.07.19.


Többször megemlékeztem már Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és csapata alacsony szakmai nívójáról, de most egy helyi ügyben, mint dögledező állatorvosi lóban összpontosul az a dilettantizmus, ami az általuk elszabott építésügyi jogszabályokból és a hazai műemlékvédelem szétveréséből természetszerűleg következik.

Mint ismeretes, annak ellenére van ma életveszélyes állapotban a szigetvári vár, hogy egy évvel ezelőtt, 2015. július 21-én az Orbán-kormány úgy döntött, hogy a Nemzeti Várprogram keretében első helyen valósítja meg a kiemelt jelentőségű, nemzeti kulturális örökség körébe tartozó, állami tulajdonú szigetvári vár felújítását. A Nemzeti Várprogram felelőse Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Sőt, a „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566” emlékéve meghirdetéséről szóló 1834/2015. (XI. 24.) számú határozata értelmében 2016 augusztus 31-ig már nemzeti emlékhellyé kellene nyilvánítani a szigetvári várat, amelynek felelőse szintén Lázár János, akinek olyan szinten nem sikerült semmit elvégeznie a saját feladatai közül, hogy a Zrínyi Emlékév kellős közepén a Baranya Megyei Kormányhivatal 2016 május 26-án kelt határozatában arra kötelezte a szigetvári vár vagyonkezelőjeként is működő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t, hogy - jókarbantartási kötelezettségének eleget téve - három hónapon belül tegye rendbe a szigetvári vár életveszélyes állapotú várfalszakaszait, így a nyugati várfal-kötőgátat, az északi várfal-kötőgátat, a dél-nyugati bástyát, a déli várfalat és főbejáratot és az észak-keleti bástyát tegyék rendbe szerkezetileg, de előírták az első Orbán-kormány alatt félbehagyott kazamata-sor vízszigetelését és tátongó nyílásainak lezárását.

Pedig Szigetvár Város Önkormányzata a maga részéről mindent igyekezett megtenni: 2015-ben saját költségén megterveztette egy - a már meglévő, 2015-ben saját beruházásában megépült fogadóépülethez és az Andrássy-kastélyhoz kapcsolódó - térszín alatti kiállítótér-bővítést, és a beruházáshoz kapcsolódó régészeti feltárást is elvégeztette annak érdekében, hogy a kormányzati pénzek megérkezte után azonnal indulhasson az építési munka...

ITT OLVASHATÓ 

KI HOZTA A NYAKUNKRA A SÁSKAHADAT?

CSEPELIEK BLOGJA
Szerző: csú
2016.07.19.


Batka Zoltán nyílt levele

Kedves Lajos bácsi!

Úgy is, mint egészen a legutóbbi időkig az Ön finanszírozója, magyar adófizető elszomorodva olvastam a legújabb ötletéről, miszerint a tőlem is megszerzett pénzéből a Jobbikot fogja pénzelni. „Vona Gábor-projekt” – fogalmaznak Önre hivatkozva, üzletiesen.

A probléma csak az, Lajos bácsi, hogy bár meglehet, maga zseniális üzletember – jóllehet nem nagyon emlékszem piaci alapon működő vállalkozására –, ez politika. Amihez maga mostanában nem ért, mi pedig nyögjük és még évtizedekig nyögni fogjuk tévedései következményeit.

Hadd emlékeztessem arra, hogy jórészt maga hozta a nyakunkra a Fidesz elnevezésű sáskahadat, a hatalma megtartása érdekében az országot az EU-ból kifelé kormányzó Orbán Viktorral. Ha Lajos bácsi időben felüti a törikönyvet, megtudhatta volna, hogy az autoriter hajlamú vezetők hatalomra jutva viszonylag gyorsan lecserélik korábbi támogatóikat.

Például azért, mert azok látták őket emberi valójukban, kicsinek, esendőnek és gyengének. Maga is pontosan így járt. Azonban Orbánnal még egész olcsón megúszta, Lajos bácsi például szabadlábon van. Azonban egyáltalán nem biztos, hogy

Vonáékkal ilyen szerencséje lesz.

Vona „néppárt” Gáborunk a cukisodás jegyében összepuszilgathatja mind a 101 kiskutyát, a helyzet az, hogy a Jobbik szavazóinak 80 százaléka nemzeti radikális és arról álmodozik, hogy egy nap kicsontozza az olyan pénzeszsákokat, mint maga, Lajos bácsi. Gáborunk politikai pályafutása során is eljöhet az a pillanat, amikor majd választania kell a szavazói és a filézőkés között. Maga szerint kit fog választani, Lajos bácsi?

ITT OLVASHATÓ

HOGYAN MENTSÜK MEG A MAGYAR FIATALOKAT?

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Ádám
2016.07.19.


Ha a fiatalok elmennek, akkor előbb vagy utóbb nem marad majd, aki dolgozzon és előre vigye az országot – körülbelül így tudnám összefoglalni Ádám írásának számomra egyik legfontosabb gondolatát. A poszt a Magyarország 2.0 pályázatra érkezett. (Az eddig megjelent írásokat itt olvashatod el.)

„Nemrég jelent meg egy könyvajánló cikk az egyik magyar hírportálon Alec Ross könyvéről, aki Barack Obama tech-ügyekre szakosodott kampánytanácsadója volt a 2008-as választások idején.

Ha valaki azt állítja, hogy meg tudja mondani, pontosan milyen lesz a világunk 20-30 év múlva, az alighanem nem mond igazat. Ha viszont csak annyit állít, hogy...

Ross azt foglalja össze a könyvében, hogy milyen monumentális változások várhatók a következő 20-30 évben a világ gazdaságában, és hogy erre mennyire nincsenek felkészülve az emberek.

Emellett azt is kiemeli, hogy csak a nyitott gazdaságok (ahol a legnagyobb szabadsága van a tőkének és a munkaerőnek) képesek lesznek a 21. században sikeresek maradni.
Írásom két témát próbál röviden összefoglalni:

1. Miként lehet a most tizenéves generáció életét megkönnyíteni abban, hogy tudjanak alkalmazkodni a 21. század munkaerőpiacához.

2. Mit tehet egy átlagember azért, hogy Magyarország jobb, progresszívebb ország legyen...

ITT OLVASHATÓ

EGY VELEJÉIG KORRUPT, OSTOBA, HATALOMÉHES, UGYANAKKOR VÉGTELENÜL GYÁVA, SUNYI RENDSZER TERMÉKEI

KOLOZSVÁRI SZALONNA - NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2016.07.18.
 
 

A KLIK ESEMÉNYHORIZONTJA

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: rezeda
2016.07.19.


Ki tudja, mi a rosseb fog történi 6884 év múlva? Élő, eleven ember nem igazán, esetleg az olyan váteszek, mint Balog emberminiszter, valamint az általa trenírozott KlIK, amely szektáról idáig is sok mindent tudtunk, ezt az egyet viszont még nem igazán, hogy van neki egy üveggömbje, valamint pár tucat fekete macskája, következésképp élénken látja a jövendőt.
 
Mint kiderült, a műintézmény rendelkezik olyan szerződéssel, amely majd’ hétezer esztendő után jár le, ebből is látszik, hogy a fiatal demokratátlanok nem éppen két napra óhajtanak berendezkedni ebben az árnyékvilágban, vagy épp Einsteint magát idézték meg egy félhomályos szeánszon, és a bozontos hajú valamely sötét titkot árult el kései utódjának, magának Habonynak.
 
Ehhöz a hétezer évhöz képest kutyafasza úgymond, hogy az amúgy gondosan titkolt dokumentumok között akadt olyan, nem is egy, amelynek meg 2999 a lejárati dátuma, ergo, az már ziher hétszentség, hogy valami nagy ganajság készülődik itt, ám ennek belátásához egyáltalán nem kell várni súlyos éveket, elég csupán körültekinteni mostani elcseszett világunkban, és minden kiderül. Felfejti önmagát mintegy a nagy titok...
 
Ellenben ez a nagyvonalú dobálózás az évekkel meglehetős súlyos kérdéseket vet föl. Még az sem biztos – sőt, egészen evidensnek tűnik -, hogy már a harmadik évezred végén sem fog állni még maga a felcsúti emlékmű sem, egyszerűen nem olyan fából faragták, hogy gonoszkodjunk. Nem egy piramis ő – bár annak szánták – hogy kibírja az idő könyörtelen nyomását, mint sivatagbéli kisöccsei.
 
Másrészt élénk logisztikai kérdést vet fel, hogy ezek az értékes dokumentumok, amelyek őrzik a titokzatos szerződéseket, milyen formában őrződnek meg. Az egyiptomiak nagyon egyszerűen oldották meg a kérdést, kőbe vésték, amit nagyon az utókor orrára akartak kötni, s lám, még mindig olvashatóak is...
 

LIGET-PROJEKT - CSAK BLÖFF A MOSTANI LEÁLLÁS?

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Ténytár
2016.07.19.


Sághi Attila, a Városliget Zrt. műszaki igazgatója megígérte: egyetlen egészséges fát sem vágnak ki a jövőben a Liget Budapest projekt építkezései miatt a Városliget területén, az érintett fákat pedig át fogják majd ültetni. A fairtást hónapok óta akadályozó Ligetvédők szerint a bejelentés csak blöff, mivel az, hogy egészséges fát nem vágnak ki, szerintük nem jelent mást, mint azt, hogy hamarosan előtérbe kerülnek azok a szakértők, akik jó pénzért és meggyőződésből kiadják majd az összes szabálytalanul kivágandó fa beteggé nyilvánításáról szóló szakvéleményt.

A vita nem azon van, hogy ne kellene átalakítani, megújítani a Ligetet. A probléma az, hogy mindenféle társadalmi vita mellőzésével estek neki az építkezéseknek. Hiába állítják, hogy nem fognak egészséges fákat kivágni, csak átültetés lesz, ez a megoldás drága és nagyon időigényes, ezért biztos, hogy trükközésekbe fognak kezdeni, nehogy csúszásba menjen át a projekt.

Liget-projekt és a ligetvédők
 
Baán László, a Liget-projekt miniszteri biztosa 2015 októberében jelentette be, hogy a kormány véglegesítette a múzeumi negyed tervezetét. Előzetesen a projektre 200 milliárd tett félre a kormány, és az akkori tervek szerint az építkezés első szakasza 2018 tavaszára, második üteme pedig 2019-re fog elkészülni. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a park megújításának a munkálatai 2017-ben fognak elkezdődni és 2019-ben akarják átadni,

Mindezzel párhuzamosan építenék át a Nyugati pályaudvar mögötti területet a Liget-projekt keretében, amelyre a Népszabadság értesülése szerint a kormány már áldását is adta, a beruházás költségét pedig jelenleg 215 milliárdra taksálják. Felmerülhet a kérdés, hogy nem lenne-e értelmesebb dolog, ha a múzeumnegyedet a Nyugati pályaudvar mögé húznák fel, a Városligetet pedig békén hagynák? A Népszabadság birtokába jutott számításokból kiderül, hogy a Liget-projekt mellett futó, azt esetleg részben, vagy akár egészben kiváltó beruházás valamivel több mint 55 milliárd forintból lenne kihozható. De nem, inkább költsünk el alsó hangon 415 milliárdot...

ITT OLVASHATÓ

LELÉPÜNK AZ OSZTRÁKOKHOZ VAGY PORNÓT NÉZÜNK

MAGYAR NARANCS - HÍRNARANCS BLOG
Szerző: narancs.hu
2016.07.18.


Irány Ausztria!
Az osztrák statisztikai hivatal adatai szerint 2015-ben több mint 8600 magyar érkezett Ausztriába, s ezzel a bevándorlólista előkelő ötödik helyén állnak – a szírek, az afgánok, az irakiak és a románok vannak többen. Az év eleji adatok szerint több mint 63 500 magyar él Ausztriában.
 
Pornóváros
Egy felmérés alapján Mátészalka lett a magyar pornó fővárosa, ott töltötték le idén nyáron a legtöbb pornográf tartalmat. Tavaly a címet Kazincbarcika nyerte, most csak a tizenharmadik helyet tudták hozni. Íme, a lista.

ITT OLVASHATÓ

KŐBÁNY VÁLASZA AZ AVOKÁDÓS MAGADETH.RE

MANDINER BLOG
Szerző: Zsigmond és Péterfy
2016.07.18.


Nagy fesztiválport vert fel és felkavarta az állott sört a magyar rockmetál berkekben az, hogy a basszer lábujjtörése miatt elmaradt a régen egy ideig híres amerikai Megadeth metálbanda koncertje Dunaújvárosban. A fesztivál szervezője keresetlen szavakkal jelentette be az avokádórendelő, kempinskiző thrash metal banda lelépését törött lábujjú elbicegését. Az őszinte, kőkemény magyar rockugar most egy emberként vág vissza a Los Angeles-i műmájereknek. Mi sem szállhatunk ki a bandwagonból!

ITT OLVASHATÓ

EGY ÍRÓ HALÁLA

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2016.07.19.


Heaney ennyire fontos volt az íreknek. Esterházy Péter pedig borzasztóan fontos volt nekünk. Az írek számára megerősítés volt a nemzeti költőjük személye, számunkra, sokunk számára, Esterházy Péter azt a reményt jelentette, hogy Magyarország Európában van, Közép-Európában, Musil, Kafka, Hrabal Közép-Európájában, hogy mi otthon vagyunk, vagy legalábbis leszünk Bécsben, Berlinben, Prágában, sőt talán Párizsban és Londonban is. 
 
Esterházy Péter eggyé vált a magyar kultúrával, szisztematikusan növesztette bele magát a nyelvünkbe, az utalásainkba, a vicceinkbe, és igen, erkölcsi zsinórmértékként is funkcionált, bár ezt ő valószínűleg egyáltalán nem igényelte. Jó volt felvágni vele Nyugaton. Büszkék lehettünk rá az asztalnál, hát igen, mi tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint ő. Aztán persze más név is elhangoztak az asztalnál, de őt valahogy még megtudtuk magyarázni. Persze pontosan tudtuk, hogy ez az ország sokkal inkább őt, vagy őket jelenti, mint Esterházyt, de volt egy olyan nézőpont, egy szög, meglehetősen hegyes, de azért szögszerű szög, amelyből ez az ország olyan volt, mint ő. 
 
Mostantól ez a szög, a hegyesszög, a nagyonhegyesszög nem létezik. Csak remélhetjük, hogy egyszer azért majd írnak rólunk egy színdarabot, ahol az  egyik szereplő  elmeséli a másiknak, hogy ez még kap fogni egy vajszínű árnyalatot... 
 

SZERZŐDJ AZ ÁLLAMMAL 2999-IG. ITT VAN, HOGYAN!

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: mutyimondo
2016.07.19.


Ezekről ne maradj le!
 
Polt Péter milliárdosok között pihenhet luxusnyaralójában (Átlátszó)
 
Több milliárd ment el a kereskedőházak működésére, mint amennyi visszajött (444)
 
Tasó László rokonai és munkatársai mindent visznek Nyíradonyban (Direkt36)

Ha van 3 perced:
 
Polt Péter milliárdosok között pihenhet luxusnyaralójában
A legfőbb ügyész Balatonfüreden vásárolt luxusapartmant. Az átlagár alapján kb. 70 millióba kellett kerüljön, szerencsére ennek kigazdálkodásába besegíthetett neje is, aki MNB beosztottként havi 5 milliót visz haza. A nyaralásokat díszes társaságban tölthetik:  a leggazdagabb magyarok, közbeszerzésekből élő, milliárdos bevételeket termelő cégek vezetői a szomszédok.
(Átlátszó)
 
Több pénz ment el a kereskedőházak működésére, mint amennyi visszajött
A Magyar Nemzeti Kereskedőházat azért hozták létre, hogy a kis- és középvállalkozásokat segítse nagyobb exporthoz. Az átláthatatlanul működő szervezet a fölé tartozó Külügyminisztériummal együtt a Quaestorra bízta a pénzét, amit igaz, furcsa körülmények között, de kimentettek. Most kiderült, majdnem kétszer annyiba került a kereskedőházak létrehozása és fenntartása, mint amennyi üzletet összehoztak. A Tiborczékkal is üzletelő Adnan Polat és Tarsoly azért jól jártak.
(444)

Tasó rokonai és munkatársai mindent visznek Nyíradonyban
A pár éve még romos állapotban és önkormányzati tulajdonban lévő kúria potom pénzért vándorolt ahhoz a vadásztársasághoz, melynek Tasó László, korábbi polgármester volt az elnöke. Igaz a folyamat közben a vadásztársaság tagjai kiléptek, Tasó pedig profilt váltott: szállodát csinált a felújított kastélyból. Az átalakult szervezet azért működhetett tovább, mert beléptek a rokonok és munkatársak. Akik egyébként más, nagy uniós forrásokat elnyert projektekben is megjelennek.
(Direkt36)
 
Újabb milliárdos megbízás a szoftverfejlesztő cégnek
A fővárosi és megyei kormányhivatalokban fejlesztheti bő egymilliárdért az SDA DMS Zrt. az elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert. Felhívást nem is tettek közzé, az indoklás szerint azért, mert a tendert csak egy szereplő képes teljesíteni. A cég tulajdonosa az RC Invest, melynek idén májusig részvényese volt – a sokak által strómannak tartott – Farkas Mihály, akit tavaly novemberi eltűnése óta keres a rendőrség.
(Átlátszó)
 
Nem tette közzé a Klik az ötmillió feletti szerződéseit
A Klik köteles közzétenni a gazdálkodására vonatkozó adatokat, ide tartoznának a foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó összesített adatok, az éves költségvetés, illetve minden ötmillió forint feletti szerződés. Az utolsó adatok 2013-ból származnak, ott is találni érdekes hibákat a szerződéseknél, például sok a 2999. évig érvényes.
(MNO)
 

LEHETNE MÁS A POLITIKA, DE NEM...

PUPOU BLOGJA
Szerző: PuPu
2016.07.18.


Szél Bernadett azt üzente, elég az ő regimentje.
És pártja, a rejtélyes körülmények között világrajött LMP maga készül a választásokra, nem kíván más parlamenti pártokkal szövetkezni.
Mondjuk nem meglepő ez a nyilatkozat, hiszen ha egyedül vergődik a párt a választásokon, akkor nagy biztonsággal prognosztizálható, hogy a szavazatai mennek a kukába.
Legfeljebb néhány képviselőjük bejut a törvényhozásba, ami arra elég, hogy amikor igazán fontos, akkor támogathassa Orbán törekvéseit, meg arra is elég, hogy, - ha Orbán nyeri a választást - zavart keltsen az ellenzék pártjai között.
Arra is elég, hogy szavazóknak azt a részét, akik a hülyeségig kommunistaellenesek, beterelje a maffia wellness-szállodának álcázott birkahodályába.

Kutyaszorítóban van az LMP.
A demokrácia árulója, Orbán ügyvédje jó ütemérzékkel lepattant, így a társelnök társ nélkül maradt, ami azért tarthatatlan állapot.
Schiffer akkor állt odébb, vagy lépett egy lépést hátra, amikor még nem lehetett gyáva megfutamodással vádolni, de már tudni lehetett, hogy vele a választáson ütős eredményt elérni nem lehetséges.
Megkapta hát a selyemzsinórt és helyet csinált egy nála átmenetileg hitelesebbnek tűnő figurának, aki népszerűségét a korrupció elleni harccal és Orbánnal való szembefordulásával alapozta meg.
Ő Hadházy Ákos, a korrupció elleni harc magányos kereszteslovagja, aki most hipp-hopp társelnökké avanzsált, ezzel is jelezve, hogy az LMP hihetetlen káder-bőséggel rendelkezik.
Mindegy, Hadházy feje felett ott lebeg a mártíromság glóriája, a
jó halo-effektussal rendelkező politikus ennek segítségével emelkedett országos politikussá.
Ha nem lennék nagy híve a konteo-elméleteknek, akkor el is lennék ájulva a boldogságtól.

Sajnos, számomra az evidens, hogy az Orbán mögött álló stáb messze nem olyan amatőr, mint amilyen a demokrata oldal, pontosan ismeri a tömegek mozgatásának lélektanát, módszereit, és abban is biztos vagyok, hogy minden pártban ott tevékenykednek Orbán emberei.
Hogy a napi politikában ki mit handabandázik, az lényegtelen, a döntő momentum az, hogy hogyan viselkednek az Orbán számára fontos helyzetekben.
Például miként viselkednek, amikor képesek eldönteni azt, hogy Gyurcsányéknak legyen frakciója, vagy ne legyen, átmenjen-e kétharmadal egy törvény, vagy ne - és így tovább.
Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy előítéletekkel közelítek bárkihez is a demokratikus oldalon, de minden igyekezetem dacára Hadházyról mindig eszembe jut egy régi élményem.
Hivatásos katona voltam és az egységünket meglátogatta az NDK Határőrségének parancsnoka, akit fogadni illett.
Waffenbrüderschaft természetesen, katonazene, dísszázad, állománygyűlés, beszédek, dekoráció. ugye...
Az ügy ott akadt el, hogy mi legyen az üdvözlő felirat szövege.
Gondban voltunk cefetül, mikor is egyik kollégám felrikkantott: Ki tud itt németül?
Hogy mondják, hogy kutyából nem lesz szalonna?
Persze kitört a röhögés, de aztán azért mégsem ez került fel a transzparensre...
Csúnya dolog az előítéletesség, de hát a teve is ember valahol.
A dolog viszont úgy sportszerű, ha adunk egy esélyt...


ITT OLVASHATÓ