2023. április 17., hétfő

TABUK, TITKOK, TILALMAK ÖVEZIK AZ ÖRÖKBEADÁST ÉS AZ ÖRÖKBEFOGADÁST MAGYARORSZÁGON

QUBIT
Szerző: KENDE ÁGNES
2023.04.17.


Ha három mondatban kellene összefoglalni a magyarországi örökbefogadás helyzetét, azok a következők lennének:

- Ha lenne igazi szexuális nevelés az iskolákban, széles körben elérhető olcsó fogamzásgátlás, jól működő szociális alapellátás, ami felkutatja és segíti a krízisterhességeket, akkor gyakorlatilag nem lenne örökbe adható gyerek. (Ez egyébként ma már több nyugat-európai országban is így van, ott a gyerekre vágyók külföldről tudnak örökbe fogadni.)

- A már örökbe adható gyerekek feleslegesen sok időt, néha éveket töltenek el a rendszerben amiatt, hogy nincs elég szakember, pedig ha a gyerekek érdekei tényleg mindenek felett állnának, már másnap ki kellene őket ajánlani a több ezer örökbefogadásra váró párnak.

- A 6 évesnél idősebb, pláne kisebb-nagyobb egészségügyi problémákkal küzdő gyerekek nem kellenek a magyar örökbe fogadó szülőknek; őket vagy külföldi párok fogadják, vagy sosem adják őket örökbe...

ISMÉT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ESÉLYEIRŐL

SZIA TANÁR ÚR PODCAST
Szerző: TANÁR ÚR (GERŐ PÉTER)
2023.04.14.Mi méri igazán egy civilizáció értékrendjét, tudatosságát, tényleges érettségét? Melyik embertársunk a „spéci” – és melyikünk nem az? Ki legyen toleráns; kivel legyünk toleránsak? Mi történik egymásnak ellentmondó „spéciségek” esetében? (Közbevetőleg: érdekességek a segítőkutyákról.) Hol vannak a határvonalak, amelyektől kezdve valaki „akadályozottnak” számít? Mindenkinek vannak olyan tulajdonságai, amelyek „speciális igényt” jelentenek. Meddig terjedhet a tolerancia? „Az öklöd szabadsága az orrom hegyéig terjed.” Nem ugyanaz, hogy valami veszélyes-e és hogy veszélyesnek gondoljuk-e. Exklúzió (kirekesztés), szegregáció, integrálás, inklúzió: mikor melyik? Ha egyes sportágakban léteznek súlycsoportok: más sportágakban miért nincsenek magasság-csoportok? A műsor első megjelenései: 2023.04.12. Rádió Bézs 2023.04.14. Civil Rádió Még több hasonló beszélgetésért iratkozz fel a Szia Tanár úr Podcast (Gerő Péter) Youtube csatornára itt: / @sziatanarurpodcast

BESÜLT AZ AMERIKAI NAGYKÖVET ELLENI ANTISZEMITA FEGYVER - DAVID PRESSMAN "MEGÉRKEZETT" BUDAPESTRE AZZAL, HOGY AZ ÉLET MENETE VENDÉGE ÉS SZÓNOKA LETT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: AMERIKAI NÉPSZAVA
2023.04.17.


David Pressman az első sorban haladt és beszédet mondott az Élet Menetén. Ezzel besült az orbánista propagandagyár fegyvere, amely azzal próbálta hitelteleníteni az amerikai nagykövetet, hogy megsértette a magyar zsidóságot, mert meghívta a Jobbik elnökét az amerikai nagykövetség zsidó húsvét alkalmából rendezett fogadására, amellyel az antiszemitizmust támogatta. Az Élet Menete a magyarországi zsidóság legnagyobb szabású rendezvénye, amely a holokausztra emlékeztet és a szélsőjobboldali eszmék következményeire figyelmeztet.

Azzal, hogy David Pressmant meghívták és beszédet mondott az Élet Menetén, elejét vették a szervezők minden olyan hamis beállításnak, hogy az amerikai nagykövet nemkívánatos személy lenne a magyarországi zsidóság számára. Ellenkezőleg. David Pressman tevékenysége megerősítette az emberi jogok védelmének fontosságát, elutasítva az antiszemitizmus, a rasszizmus, a kisebbségek elleni diszkrimináció és üldözés minden formáját. Márpedig Magyarországon állami szintre melkedett a kisebbségi jogok korlátozása és a kisebbségek elleni uszítás.

Az Élet Menete minden évben arra emlékeztet, hogy a tetteket a szavak előzik meg, az antiszemita propagandát és gyűlöletkeltést, a dehumanizációt, a jogfosztást ezért soha nem lehet szó nélkül tudomásul venni, ha bármilyen kisebbség ellen elkezdődik ugyanaz. Mert a zsidóság megtanulta, hogy a holokauszt után a szélsőjobboldali, fasiszta és náci propaganda más kisebbségek ellen kezdi tenni ugyanazt, helyet cserélnek a propagandában mások a zsidókkal (a romák, a melegek, a menekültek, stb.), de a végén a nácik mindig visszatalálnak a zsidókhoz.

Ahol megjelenik a fasiszta propaganda, ott senki nincs többé biztonságban. Ezért az Élet Menete, s minden emberi jogok, szabadság és demokrácia melletti megemlékezés figyelmeztetés és vádirat az Orbán-rezsim ellen, amely szellemi örököse azoknak, akik egy tömeggyilkosság, a történelem legnagyobb és legbrutálisabb népirtásának végrehajtói és bűnrészesei voltak, s akik életben tartják ma is azokat a sötét eszméket, ideológiákat, amelyek a holokauszthoz vezettek.

Ezért a holokauszt arra figyelmeztet, hogy a veszély nem múlt el, csak formailag átalakult. David Pressman emlékeztetett arra, hogy az egyedülálló népirtás nem mehetett volna végbe a passzívan szemlélők tétlensége nélkül. Amikor az emberek látják a bajt, de nem tesznek semmit. Ehhez már mi tesszük hozzá, hogy ma is tétlenül végignézik a magyar emberek, hogyan épül fel egy fasiszta és náci állam, hogyan csorbítják az alapvető emberi jogokat, hogyan hazudnak, uszítanak vallási-nacionalista, kirekesztő jelszavakkal, és nem tesznek semmit. Áldozatokká és bűnrészesekké válnak.

Az amerikai nagykövet „megérkezett” Budapestre azzal, hogy az Élet Menete vendége és szónoka lett. Máris történelemformáló személyiség Magyarországon, aki Mark Palmerre emlékeztet, aki a demokratikus rendszerváltáskor volt amerikai nagykövet, és fontos szerepet játszott abban, hogy Magyarország demokratikus ország legyen. Azzal a különbséggel, hogy David Pressman a diktatúra aranykorában van Budapesten, amikor az önkényuralom még ereje teljében van.

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük David Pressman Élet Menetén elmondott beszédét, amely az amerikai nagykövetség honlapján is megjelent...


„SZERETNI NEM KELL. ELÉG, HA MEGTANULJUK CIVILIZÁLTAN UTÁLNI EGYMÁST” – FILIPPOV GÁBOR VITAZÁRÓJA

VÁLASZ ONLINE
Szerző: FILIPPOV GÁBOR
2023.04.17.


Egy határon túl a szélsőséges megosztottság már nem a kényes politikai ízlést zavaró lárma, hanem a hétköznapi életünk feletti uralmunkat aláásó, strukturális akadály – írja Filippov Gábor. Egyúttal vázolja, milyen teendők állnak Magyarország előtt – amelyek megvalósítását a jelenlegi állapot lehetetlenné teszi. Az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója a Lányi András által lapunk hasábjain kezdeményezett vitához szól hozzá. A Válasz Online ezzel az írással zárja a vitasorozatot.

A hazai közéleti viták során a „víziók” hiányáról sajátos módon jobbára a pártok közötti verseny szempontjait mérlegelve szoktunk elmélkedni. Szükség lenne-e alternatív jövőképre a kormányzóképességhez? Kell-e program a választási győzelemhez? Olvas-e egyáltalán ilyet a választó, és ha igen, az mennyiben befolyásolja a voksát?

A politika lényegéhez tartozó dilemmák ezek, de gyakran mintha elfednének egy másik, legalább ennyire fontos kérdést: hogy a hatalompolitikán túltekintve mit nyerhetünk mi, a választópolgárok közössége egy alternatív jövőképtől. Nyolcmillió politikai elemző országa vagyunk: többnyire kizárólag az eszközről (a hatalom megszerzéséről és birtoklásáról) beszélünk, és egyre kevesebbet a célról (hogy mire kellene használni a hatalmat).

A Lányi András vitaindítójára érkezett eddigi reakciók is túlnyomórészt a szerző rendszer- és ellenzékkritikai érveit firtatták. A magam részéről az alábbiakban inkább az alternatív jövőkép hiányára vonatkozó gondolataihoz kapcsolódnék. Nem azért, mintha azt gondolnám, hogy a politikának létezik „tiszta”, a hatalmi játszmáktól elválasztható „tartalmi” oldala. Hanem mert

egy nemzeti közösségnek természetes világnézeti megosztottsága mellett is képesnek kell lennie gondolni valamit közös jövőjéről és közös céljairól.

A kilencvenes években mintha még meglett volna ez a képességünk. A rendszerváltást követő másfél évtizedben a politika releváns szereplői között széles körű konszenzus tudott létrejönni legalább abban, hogy a jövő Magyarországa nem képzelhető el máshol, mint az euroatlanti szövetségi rendszerben. Bár a meghatározó pártok akkoriban sem mutattak nagy hajlandóságot az összeborulásra, a versengés tárgya nem a jövőkép és az ehhez kapcsolódó célok meghatározása, hanem minél gyorsabb megvalósításuk mikéntje volt.

Hadd fogalmazzak egészen egyszerűen: a közös vízió lehetősége annak függvénye, hogy képesek vagyunk-e elhinni, hogy a holnap lehet jobb a mánál. Az alábbiakban egy lehetséges alternatív jövőkép három sarokpontját fogom vázolni, amely a megfelelő politikai szándék és bátorság megléte esetén alkalmas lehet ennek a hitnek a megalapozására...

ORBÁN NEM HARAGSZIK A PEDAGÓGUSOKRA, CSAK A PÉNZ A KLIENTÚRA FIZETÉSÉRE KELL

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2023.04.17.


Alaposan téved, aki azt gondolja, hogy azért akarja a kormány a pedagógusokat a közalkalmazotti jogviszony helyett egy teljesen új jogállásba, az úgynevezett köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba terelni, mert Orbán haragszik a nemzet napszámosaira, mivel azok tüntettek, sztrájkoltak ellene.

Magyarország legújabb kori „diktátorát” – ahogy az Európai Bizottság egykori vezetője, Jean-Claude Juncker nevezte – politikusként sohasem vezették olyan „alja” dolgok, mint az indulat vagy az érzelem. Egy 2008-as, szűk körű értelmiségi találkozón a Fidesz elnökeként azt mondta, azért gondolja úgy, hogy Gyurcsány Ferenc – tőle eltérően – nem profi politikus, mert egy profi politikust nem ragadhatnak el az indulatok, neki nem lehetnek érzelmei. Vele tehát soha nem fordulhatna elő egy őszödi beszéd. Az akkor még legalább tizenkét – vagy több – éves kormányzásra készülő Orbán Viktor azzal számolt, hogy három választást nyernek zsinórban. Kormányzásának két szakasza lesz: az első két évben válságmenedzselés és megszorítások jönnek – „egyes csoportoknak rossz lesz, sokaknak sok minden fog fájni” –, de utána meg tudják valósítani tíz éves programjukat.

Nos, a tizenharmadik éve Magyarországot vezető politikus akkor nem árulta el, hogy mely csoportok is lesznek azok, akiknek fájni fog, mindenesetre közölte, ő miniszterelnökként az aktívakra támaszkodott, azokat preferálta, akik dolgoztak és már volt némi vagyonuk, majdani kormányfőként továbbra is rájuk akar támaszkodni. Ebbe a kategóriába azonban nem fértek és férnek bele a közalkalmazottak. Persze vannak kivételek, mondjuk a kabinet tagjai. Míg 2014-ben 13 miniszter, 57 államtitkár és 113 helyettes államtitkár dolgozott a kormányban, addig 2018-ban már 13 miniszter, 66 államtitkár és 117 helyettes államtitkár, ami legalább havi 167 millió forintjába került a magyar államnak. A 2022-ben alakult ötödik Orbán-kormányban 14 miniszter, 57 államtitkár, és 111 helyettes államtitkár van. Azért kevesebb, mert a Miniszterelnökségen 12 helyett mostanra már csak 10 államtitkárság maradt. Ez év júliusában több mint 50 százalékos fizetésemelésnek örülhetett 16 képviselő államtitkár, így ők összesen bruttó 3,3 millió forintot keresnek, a nem képviselő államtitkárok illetményét 1,75 millióról ugyancsak 1 millió 974,6 ezer forintra emelték, a helyettes államtitkárok sem keresnek kevesebbet 1,3-1,65 millió forintnál...

SZLOVÁK MAFFIAÁLLAM, ÚJSÁGÍRÓ-GYILKOSSÁG, FELVIDÉKI MAGYAROK | KÜLPOL FELEDYVEL

PARTIZÁN
Szerző: PARTIZÁN
2023.04.17.
Tényleg belefér a szlovák töri egy SMS-be? Elnyomják a felvidéki magyarokat? Létezik még a szlovák maffiaállam? 

Feledy Botond régiós országokat bemutató műsorának következő állomása Szlovákia, ahol is ezeket a kérdéseket és még sok minden mást megvitatunk felvidéki szakértőkkel és politikusokkal. Mózes Szabolccsal, többek között ezeket a kérdéseket is megvitatjuk meghívott vendégeinkkel, akik: 

Mózes Szabolcs - alelnök, Szövetség 
Kovács Balázs - nemzetközi kapcsolatok szakértő 
Tárnok Balázs - megbízott intézetvezető, NKE EUSTRAT

FARKAS KOMA, HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, TARTSD TISZTELETBEN A KULTÚRÁNKAT!

POTTYONDY VIDEÓ
Szerző: POTTYONDY EDINA
2023.04.17.Minek kellett volna feltűnnie a vadászlesen ülő hidasnémeti dzsentri látócsövében, amit nem lőtt volna le? Kaliforniai disznódelfin? Szumátrai elefánt? Vietnámi antilop? Borneói orángután? - Te, Laci! Ez egy majom, delfin, orrszarvú vagy egy kutya? - Kutya b@zmeg! Lődd le a g@cibe! De előtte egy szilvát toljunk még be! BUMMM!

ORBÁN VIKTOR MAFFIAMÓDSZEREI AZ EURÓPAI PARLAMENT ELÉ KERÜLNEK

NÉPSZAVA
Szerző: HALMAI KATALIN (BRÜSSZEL)
2023.04.17.


Az EP költségvetési ellenőrző bizottságának tagjai meghallgatják az OLAF-ot is, mielőtt küldöttséget menesztenek Magyarországra. Él a gyanú, hogy a magyar kabinet zsarolja az európai vállalatokat.


A külföldi vállalatokkal szembeni magyarországi diszkriminációról tart meghallgatást jövő héten az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága — tudta meg a Népszava.

A zárt ajtók mögött tervezett eszmecserére az után kerül sor, hogy a német Der Spiegel magazin március végén egy terjedelmes írást jelentetett meg arról, hogy Orbán Viktor újabban maffiamódszerekkel igyekszik kiszorítani egyes német vállalatokat Magyarországról. A cikk szerzői — az érintett cégek képviselőivel folytatott bizalmas beszélgetések alapján — azt állították, hogy a kiszorítósdiból a kormányfő közeli szövetségesei profitálnak. – Az európai vállalatokat maffiamódszerekkel zsarolja az Orbán-kormány. Ez elfogadhatatlan. Az Európai Parlament napirendre tűzte a problémát, miután a médiában megjelent az erről szóló hír – reagált lapunknak Daniel Freund német zöldpárti képviselő, a szakbizottság tagja...

MAGYARORSZÁG LEÉRTÉKELŐDÖTT VARSÓ SZEMÉBEN

G7.HU
Szerző: MITROVITS MIKLÓS
2023.04.17.


A Változó világrend című sorozatban arra keressük választ, hogy Magyarország milyen helyzetből és hogyan reagálhat az országot érintő geopolitikai kihívásokra.


Komoly szakértők között arról ma már nincs vita, hogy Lengyelország geopolitikai szerepe és súlya jelentősen megnőtt Európában miután Oroszország 2022. február 24-én hadüzenet nélkül újabb háborút indított Ukrajna ellen és pusztító területrabló akciót kezdett.

Ennek legalább három oka van.

1) Lengyelország a három balti állammal közösen az orosz–grúz háború óta következetesen hangoztatja, hogy Oroszország jelenti az elsőszámú veszélyt az európai biztonságra nézve.

„Ma Grúzia, holnap Ukrajna, holnapután a balti államok, és később, talán sorra kerül az én országom, Lengyelország is” – mondta Lech Kaczyński akkori lengyel államfő Tbilisziben a parlament előtti demonstráción, 2008. augusztus 12-én. Az élet sajnos igazolta a lengyel politika félelmét, amikor 2014-ben Oroszország megtámadta Ukrajnát, elfoglalta a Krímet, illetve két délkeleti ukrán megyében ún. szeparatista erők mögé bújva nyolc éven keresztül tartó állóháborút kezdett a kijevi kormánnyal szemben.

Nevezhetjük ezt stratégiai előrelátásnak is, de valójában e gondolkodás a lengyel kül- és biztonságpolitika alfája és ómegája 1990 óta kormányoktól függetlenül.

A lengyelek Európában egyedülálló módon rendkívül mélyen értik az orosz imperializmus gyökereit, mozgatórúgóit és természetét.


Európában, beleértve Magyarországot is, nem értették vagy nem akarták érteni, és ma sem teljesen értik e lengyel tudás eredetét, amely a mindenkori orosz állammal folytatott közel 800 éves regionális hatalmi küzdelem következménye.

Ez a lengyel tudás felértékelődött, miután világossá vált, hogy az 1991-ben összeomlott birodalom elszánta magát arra, hogy világhatalmi pozícióit erővel állítsa helyre szomszédai rovására...

OLEG RIBACSUK: ORBÁN ELŐBB-UTÓBB EL FOG UTAZNI KIJEVBE - A KLUBRÁDIÓ NEMZETKÖZI LAPSZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ / VILÁGTÜKÖR
Szerző: CSERNYÁNSZKY JUDIT
2023.04.17.


Elfogadhatatlanok Lengyelország és Magyarország egyoldalú lépései az ukrán gabona importjáról – írta közleményében az Európai Bizottság szóvivője. Mykola Solszkij, ukrán agrárminiszter Nagy István tárcavezetővel vasárnap egyeztetett, de még nem jutottak megállapodásra. Meg fog változni Orbán ukránellenes retorikája, miután látja az ország sikereit – véli Oleg Ribacsuk korábbi ukrán miniszterelnök-helyettes. A Los Angeles Blade LMBTQ-lap "Köpd be a meleg szomszédodat" törvényként hivatkozik a múlt héten elfogadott magyar jogszabályra. Nemzetközi lapszemle.

Követve Lengyelország példáját, Magyarország megtiltotta az ukrán gabona és egyéb agrártermékek importját – erről számolt be az Oroszországból Rigába száműzött kétnyelvű Medúza – orosz és angol nyelvű portál. Idézik Nagy István miniszter közleményét, miszerint a vámmentesen érkező ukrán termékek a magyar gazdákat károsítják, ezért hazánk felszólította az Európai Uniót, hogy vizsgálja felül a vámmentes exportról szóló döntést. Március végén Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia arra kérte az uniós hatóságokat, hogy vásároljanak tőlük felhalmozott ukrán élelmiszereket, mivel saját hazájukban eladhatatlanná váltak a helyi termékek az olcsó ukrán import következtében.  Ez egyébként vezető hír lett hazánkkal kapcsolatban a nemzetközi médiában – foglalkozott vele minden mérvadó portál, CNN, BBC, Financial Times, Saudi Gazette, Voice of Nigeria …

Dunya News pakisztáni tv-s portál varsói keltezésű cikkében ezeket kiegészítette azzal, hogy az ukrán miniszter rendkívül károsnak tartja a több országtól is megtapasztalt egyoldalú lépést. Érti, hogy nehéz helyzetben vannak a helyi termelők, de az ukránok mindenkinél nehezebb helyzetbe kerültek. A cikk megjegyzi, Lengyelországban ugyebár választások lesznek, ahol nem mellesleg beragadt az infláció is. Jaroslaw Kaczynski a Jog és Igazságosság elnöke a szombati pártkongresszuson úgy fogalmazott, hogy „ettől függetlenül barátai és szövetségesei maradtunk Ukrajnának. Azonban minden országnak a saját érdekeit kell védenie.” És jelezte, nyitott a pártelnök az ukránokkal való agrárügyi tárgyalásokra. Megjegyezzük, vidéken óriási támogatottságot élvez Kaczynski pártja.

Erre való reagálásként a Reuters oldalán olvashatjuk: az Európai Bizottság szóvivője leszögezte, hogy elfogadhatatlanok az egyoldalú lépések, ilyen kérdések esetén döntő fontosságú a folyamatos egyeztetés a tagországok és az EU testületei között. A lengyelek erre úgy reagáltak: kezdettől fogva jelezték problémájukat. Mykola Solszkij, ukrán agrárminiszter Nagy István tárcavezetővel vasárnap egyeztetett is, kifogásaikat ismertetve, dűlőre még nem jutottak, de megállapodtak, hogy hamarosan újra tárgyalnak. Az orosz Interfax információi szerint a magyar miniszter ígéretet tett arra, hogy mégiscsak folytatódnak a gabonaszállítások Magyarországra.

A Reuters emlékeztet: a fekete-tengeri gabonafolyosóról Törökország és az ENSZ közbenjárásával tavaly nyáron egyezett meg Ukrajna és Oroszország, de ez a megállapodás május 18-án hatályát veszti, az orosz fél pedig jelezte, csak akkor egyeznének bele a meghosszabbításába, ha a nyugat megszüntetné az orosz gabona és műtrágya exportjának akadályait.

Oleg Ribacsuk, volt ukrán miniszterelnök-helyettes illetve elnöki kabinetfőnök szerint Orbán ukránellenes retorikája megváltozik azzal egyidőben, ahogy látni fogja Ukrajna sikereit és megerősödését, tekintve lehetséges uniós és NATO-tagságát is – mondta az ukrán 24 TV-csatornának a politikus. Már most is nagy nyomás alatt van Brüsszel és az Egyesült Államok részéről, mivel az uniós pénzekre szüksége van, és feltehetően az amerikai szankciók is megteszik hatásukat. Ez reagálás volt a magyar kormányfő pénteki rádiós kinyilatkoztatására is. Nem egyszer kétségbevonta Orbán szavahihetőségét, amire idézték még a rá jellemző pávatáncos fordulatot is. Kijelentette, elfogadhatatlan az orbáni béketerv hangoztatása mögötti ideológia. Ha meg is változna Orbán retorikája, nem szabad hinni neki, hisz tudjuk, milyen „szövetségesünk” lett ő. Helyette igazi barátokra lenne szüksége Ukrajnának. Oleg Ribacsuk úgy véli, Orbán el fog utazni előbb-utóbb Kijevbe.

"Köpd be a meleg szomszédodat" törvényként hivatkozik a Los Angeles Blade, a LMBTQ közösség helyi lapja a magyar parlamentben múlt héten elfogadott jogszabályra. Elfogadására annak ellenére sor került, hogy a kormányt állandó össztűz alá vették a nemzetközi jogvédő szervezetek a kisebbségeket érő megkülönböztetés, kirekesztés és diszkrimináció miatt. Most azok kerültek célkeresztbe, fogalmaz sarkosítva és egyszerűen a lap, akik azonos nemű párként gyereket nevelnek. A lap szerint Orbánék minden ilyen esetet a pedofílivával azonosítanak. De ennél szélesebb lehet a merítés, mert az alaptörvényre való hivatkozással már azokat is besúghatják, akik nem tartják magukat a törvények által szentesített magyar családmodellhez, vagy akik transznemű identitásukat nem titkolják. Az írás kiemeli, hogy most már 14 ország csatlakozott az Európai Bizottság által kezdeményezett, az Orbán-kormányt emiatt elítélő feljelentéshez, amelyek között április 6-a óta Németország és Franciaország is ott van. Így aztán bővülhet a kötelezettségszegési eljárások sora.

ITT HALLGATHATÓ MEG, ITT OLVASHATÓ

MUNKATERÜLETEK

A NYOMOR SZÉLE
Szerző: L. RITÓK NÓRA
2023.04.14.


Minden hónap első hétfőjén van egy olyan megbeszélésünk, amin minden fejlesztést végző munkatárs jelen van, és számba vesszük az előző hónap munkáját, kis előretekintéssel a következőre. 

Fontos ez, mert a szerteágazó területen dolgozva kell, hogy mindenki lássa kicsit a másikét is. Mert így tudjuk a hatásokat egy irányba rendezni, és így értjük meg, mennyi tényező van egy-egy tünet, esemény mögött. Így látjuk, mit, hol kell megerősíteni, visszafogni, támogatni, hogyan tudunk a legjobban hatni, egymás segítésével is.

Miközben a területek vezetői beszámolnak, én jegyzetelek. Mindig rácsodálkozom a végén: mennyi munka! Mennyi számadat, esemény, segítségnyújtás, fejlesztés…és tudom, hogy ebben nincs is benne minden, mert képtelenség lenne követni a telefonokat, messengereket, emaileket, melyek mentén megoldódnak ügyek, a megoldás felé mozdulnak el lehetetlennek tűnő helyzetek. 

Márciusra tekintettünk vissza április első hétfőjén. Kicsit írok erről, hogy érzékeltetni tudjam a munkánk komplexitását.

A Toldi Tanodában ebben a hónapban 95 alsós foglalkozás volt és 16 iskolaelőkészítő, 45 fejlesztés a családoknál a családmentorral, hetente klubszerű, közös foglalkozással. Volt egy kirándulásunk a gyerekekkel Hajdúszoboszlóra, egy képzés a NANE-val, voltak gyakornokok az ELTE-ről, egy meghívás a Wesley-re. Öröm, hogy csatlakozott egy gyerek a tanodához, aki eddig nem akart jönni, és némi aggódás is, mert egy másik, aki már elkerült a faluból visszajött, és nem tudni, mi lesz vele. Marad, vagy nem, már többször nekifutottunk ennek, nem látjuk azt sem tisztán, hol van most iskolai státuszban, sokszor volt már heteket itt, és úgy tűnik, nem hiányzik senkinek. 

A közösségfejlesztés területén 35 fős összejövetelek voltak hetente. A témák, amiről szó volt: az adományozási szabályzat szokásos évi átbeszélése, javaslatok a módosításra, majd a pénz, pénzbeosztás nehéz kérdését jártuk körbe. Persze közben volt nőnapi köszöntés is. A szintén heti rendszerességű Fiatal Anyukák Klubjában 16 anyuka vett részt a húsvéti foglalkozáson, és ebben a hónapban tervezték meg a következő időszakot, az anyák napja megünneplését, egy biciklitúrát, majd beszélgettek a különféle családtípusokról, és családrajzokat is készítettek. 

A 93 igazgyöngy-ösztöndíjas megkapta a havi ösztöndíjat, készül a hírlevél is. Három gyerekkel sikerült elindítani online korrepetálást, működik mindegyik. Egy támogatott diákunk kapott egy okos számológépet, amit kértek az iskolájában, de a család nem tudta biztosítani. Két kiemelt ösztöndíjasunk, aki joghallgatóként részesülhet ebben a kivételes támogatásban, beszámolt a támogatónak a félévi eredményeiről. 

Kríziskezelések: Volt egy csoportos élelmiszerosztás 35 családnak, mellette hét egyéni kríziscsomagot adtunk, 26 családnál váltottunk ki gyógyszert, 83 ezer Ft értékben, két esetben segítettünk fogamzásgátlóval, egy műtött lábhoz szükséges speciális segédeszközbe szálltunk be 20 ezer Ft-tal. Ruhaadomány ment 26 helyre, babakocsi most hét családhoz, bicikli egyhez. A toldi 11 család, ahol három év alatti gyerek van, hetente kap 14 pelenkát, mellettük három csomaggal segítettünk más településre is. Megkezdtük a szervezését egy kutatásnak, ahol a női egészséggel kapcsolatos interjúkat készítenek majd. Volt egy személyszállításunk a megyei pedagógiai szakszolgálathoz, máshogy nem tudta a család megoldani. Két védőnő is fordult hozzánk, egyikük egy spirálban kért segítséget az egyik anyukának (nagyon felment az ára!), a másik élelmiszercsomagot egy ikerbabás családnak. Lett egy új kismamánk, és egy kisbaba is született, mindkét helyen segítséget kértek. Jelentkeztek sorra húsvétra egyéni támogatók is, konkrét gyerekhez, családhoz, ezeket is csatornázzuk be, folyamatosan. Megkeresett bennünket egy lány, nehéz családból, kiváló érettségi bizonyítvánnyal, tanulni szeretne, próbáljuk keresni neki a lehetőségeket. 

A toldi kríziskezelésben márciusban 31 gyerekgyógyszerben, két felnőtt gyógyszerben segítettünk, nyolc gázpalackot, két szülinapi tortát vittünk ki, és hatszor adtunk egészségügyi betétet. 42 zsák szalmabrikettel is segítettünk annak, aki kérte. 

A művészeti iskolában a szokásos órarend szerint ment a munka, volt egy ped.1-es sikeres minősítésünk, egy Víz világnapi videónk, egy megyei rajzverseny, két online-akadémiás konzultációnk. Indul a Tesco-pályázaton támogatást nyert projektünk, a nevelőotthonos gyerekekkel. Készülünk négy májusi kiállításra is, különböző helyszíneken. 25 rajzpályázatra küldtünk rajzokat, kilenc díj érkezett ebben a hónapban. 

24 adománycsomag érkezett az alapítványhoz, kettőt személyesen hoztak el. Ebben a hónapban két családsegítőnek adtunk 15-20 zsák adományruhát. Készülődünk két céges CSR napra, ennek a menetét is átbeszéltük. A társadalmi vállalkozásunkban kétmilliós bevétel volt ebben a hónapban, ebben jelentős részt képviseltek a decathlonos tornazsákok. Több iskolának, óvodának készítünk ballagótarisznyákat. Tervezünk egy varrótanfolyamot a toldi munkatársainknak. Elkészült az önkéntes adatbázisunk új rendszere, céges támogatással. 

Mennek az egyetemi kurzusok is, ebben a hónapban három gyakorlósunk is volt és hat szakdolgozóval konzultáltunk . Céges rendezvényre, konferenciára, megbeszélésre öt esetben kaptunk meghívást, két riport volt velünk, és több megbeszélés különféle hálózatokban. 

Nos, kb. így néz ki számokkal egy átlagos hónap az Igazgyöngyben. Oktatás, egészségügy, szolgáltatások elérése, kríziskezelés, családgondozás, közösségfejlesztés, segítségnyújtások, munkahelyteremtés, intézményi együttműködések, ügy-képviselet. Minden hatást egy irányba próbálunk terelni. A változások felé.

ITT OLVASHATÓ

„NEM KELL EZ A PROLIZMUS” – INTERJÚ ÓKOVÁCS SZILVESZTERREL

NÉPSZAVA
Szerző: HOMPOLA KRISZTINA
2023.04.17.


A Magyar Állami Operaház újrapályázó főigazgatója az intézmény jelenlegi állapotával kampányol, és azt állítja, a pályázata őszintébb és csupaszabb annál, hogy a nyilvánosság elé tárja. Szerinte azt ne várja senki, hogy szombat este három-négyezer forintért le lehessen ülni a zsöllyébe, de arról is beszélt lapunknak, hogyan informálta az angolokat, és miért nem tartja összeférhetetlennek kulturális intézményvezetőként kulturális cikkeket írni...

KIMUTATTÁK A KUTATÓK: MEGLEPŐ EREDMÉNYE LETT A MAGYAR OKTATÁSI REFORMNAK

PORTFOLIO
Szerzők: HERMANN ZOLTÁN, HORN DÁNIEL
2023.04.16.


Egy jól megtervezett szakképzési rendszer sokféle módon lehet hasznos a társadalom számára. Felgyorsíthatja a munkaerőpiacra való belépést, növelheti a szakképzettek kezdeti keresetét miközben csökkentheti a társadalmi egyenlőtlenségeket az iskolai lemorzsolódás csökkentésével és a társadalmilag hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatási esélyeinek és jövedelmének javításával. Azonban a túlságosan specifikus szakmai képzés hosszú távon káros is lehet az itt végzettek számára: a specifikus képességek gyorsan elavulnak így a kezdeti kereseti előnyök gyorsan eltűnhetnek ráadásul a rugalmasabb általános képességek hiányában technológiai változásokhoz is nehezebb alkalmazkodni...

TÖBBEN SZÁLLNAK BUSZRA, AHOL ELLENZÉKI A POLGÁRMESTER, ÉS LECSERÉLTÉK AZ ÁLLAMI VOLÁNT

G7.HU
Szerző: BUCSKY PÉTER
2023.04.17.


Az országos vasúti és buszközlekedésről gyakran esik szó, ahogy a fővárosi közösségi közlekedésről is, a vidéki városok helyi közlekedéséről viszont alig-alig lehet hallani, főként nem ezek összehasonlító elemzéséről. Pedig ezek hatékonyabb szervezése nagyon sokat tehetne azért, hogy jelentősen csökkenjen az autózás, ezáltal a károsanyag-kibocsátás.

Összességében a közösségi közlekedés utaskilométerben számított teljesítményének 74 százalékát a városközi buszos és vonatos forgalom adja, 20 százalékát a fővárosi helyi forgalom, a vidéki nagyvárosok helyi közlekedése a teljes utasforgalom 6 százaléka.

A kötött pályás közlekedés (villamos, vasút, troli, HÉV) adja az összes közösségi közlekedési teljesítmény 39 százalékát, a fővárosban 54 százalék az arány, a helyközi közlekedésben 37, a megyei jogú városokban azonban csak 10 százalék.

Igaz, ezek az adatok alapvetően még 2021-esek*, amikor a koronavírus-járvány a vidéki városokban is alaposan elvette az utasok kedvét a közösségi közlekedéstől. 2019-hez képest 2021-ben az utasok száma 38, az általuk megtett távolság pedig 39 százalékkal csökkent. Mindez még kicsit nagyobb visszaesés is, mint a fővárosban regisztrált 41 százalékos visszaesés.

Bár a megyei jogú városok átlaga nagyon közel áll a budapesti adatokhoz, elég nagy a szórás. (Az elemzésben a megyei jogú címet tavaly visszaszerző Baja és Esztergom nem szerepel.) Az alábbi térképen látható, hogy Tatabányán volt a járvány alatt a legkisebb visszaesés 13 százalékkal, míg a legnagyobb 72 százalékkal Hódmezővásárhelyen. Mindkét városban szolgáltatóváltás is kapcsolódott az eseményekhez.

Tatabányán a városi tulajdonú TBusz Tatabányai Közlekedési Kft. 2018-ban főként új buszokkal váltotta a korábbi elaggott flottát üzemeltető volán céget. Emellett a vidéki városok közül elsőként vezették be a mobiljegyet...

KORMÁNYZATI SZERVEZETNÉL NYOMOZNAK A KALASNYIKOV-LŐSZEREKET GYÁRTÓ, ELTŰNT GÉPSOR UTÁN

24.HU
Szerző: VITÉZ F. IBOLYA
2023.04.17.


Egy év alatt akár 75 millió töltény jöhet le a gyártósorról – csak éppen azt nem tudni, hogy hová került a NAV vámraktárából. A berendezést importáló cég vezetője kártérítést akar az elmaradt haszon miatt.


"A titkosszolgálatok által az országból kiszorított GRU-ügynök oroszok perelhetnek Budapesten azért, hogy áruljam el, hol van egy NATO-kompatibilis lőszergyártó gépsor, amit én hoztam be a szintén NATO-tag Törökországból, miközben évek óta bizonyára valamelyik NER-es akrobata keresi szénné magát rajta"

– foglalta össze Papp Csaba, a Borsodi Általános Gépgyár Kft. (BSGÉP) ügyvezetője lapunknak saját szemszögéből, az orosz katonai hírszerzést is megemlítve azt a bonyolult sztorit, amelyről korábban már beszámoltunk: az egy műszakban 25 millió darab, 7,62×39 milliméteres Kalasnyikov-lőszert gyártó gépsor eltűnt, és az illetékes hivatalok állítólag nem tudják, hová került.

Nem aprópénzről van szó, egy töltény most úgy 2 dollárba kerül, három műszakban 75 millió töltény jöhet le a gépsorról, az egy év alatt 150 millió dollár, vagyis úgy 52 milliárd forint. Ha töltényenként 0,3 centes előállítási költséggel számolunk, akkor 44 milliárdos profitot kaszálhat az, aki működteti a gépet. A gépsort a BSGÉP importálta Törökországból, a balatonfűzfői lőpor- és lőszergyárba szánták, de végül nem ott landolt.

A fantomgyár, illetve a tölténygyártósor ügye, mint megírtuk, perré fajult. Miután a költségvetési csalás gyanúja miatt indított eljárás jogerősen – előzetes mentesítéssel – lezárult, és a bíróság nem állapított meg esetében költségvetési kárt vagy egyéb tartozást az állam felé, Papp Csaba úgy döntött, hogy kéri a tölténygyártó gépsort, és kártérítést is akar, hiszen az eddig nem neki hozta a hasznot. Az elmaradt profit abból kiindulva, hogy 2018-ban veszett nyoma a gépsornak, a fenti kalkuláció alapján akár 200 milliárd forint is lehetne.

Az eltűnt lőszergyártógép történetének különös hangsúlyt ad, hogy Európában az orosz–ukrán háború miatt lőszerhiány van. Írtunk arról, hogy az egekben vannak a lőszerárak, Európa-szerte tervezik a gyártókapacitások bővítését, és nemrég Brüsszelben egymillió lőszer szállítását helyezték kilátásba Ukrajna számára. Ugyanakkor Magyarországon egyelőre nincs működő, hazai tulajdonú lőszergyár, importra szorulunk, bár nagy tervek léteznek, Várpalotán például egy 70 milliárd forintos projekt indult.

Fantomlőszergyár: valótlan ügylet, ami mégis megvalósult?
...

KLUBRÁDIÓ - MÁSRÉSZRŐL: EGYHÁZI KOMMUNIKÁCIÓ MAGYARORSZÁGON

MÁSRÉSZRŐL / KLUBRÁDIÓ
Műsorvezető RÓZSA PÉTER
2023.04.13.


Témák: Egyházi kommunikáció Magyarországon. Hogyan értékelik a magyarok a hazai keresztény egyházak kommunikációját?

SzEMlélek magazin felmérése ITT olvasható.

Vendégek:

Gábor György vallástörténész

Dr. Sáhó Eszter, a SZEMlélek értékmagazin szerkesztőségének vezetője

ITT HALLGATHATÓ MEG

GULYÁS GERGELY „NEVETSÉGESNEK TŰNŐ HACACÁRÉNAK” NEVEZTE PRESSMAN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁT – HUPPA-LAPSZEMLE

HUPPA
Szerző: HUPPA-VÁLOGATÁS
2023.04.17.


 Valahogy mégis elérte a célját…


Akkor most ki a hülye…?

A kormány “nemzetpolitikai krízist” hárítana el a határon túli magyaroknak szánt információs portállal


Közpénzből intézik a kormánypropaganda célzottabb terítését. Guruló dollárok, az…

Megafon-hangok Fidesz-kottából

A befektetés bőségesen megéri. Szemléletes példa, hogy 2019. április 15-től 2022. április 23-ig a Megafon valamivel több mint egymilliárd forintot költött el a Facebookon. Összehasonlításképp: az ugyancsak propagandacélokat szolgáló állami média 2021-ben közel 118, míg a 2022-es évben 130 milliárd forintból gazdálkodhatott. Ám ezek pontosan nyomon követhető kiadások, a Megafon esetében azonban a forrás teljesen homályban marad.

Az inflációbajnok

“Az extra infláció egyelőre marad, ami a rekord áfán keresztül lapátolja át az emberektől a pénzt az orbáni állam feneketlen zsákjába; az ársapkák és az átlagfogyasztásig rögzített rezsiárak is maradnak, így a rászorultsági elvet mellőzve továbbra is hatalmas pénzek folynak el a tehetősek támogatására.”

Tízéves, elavult adatokkal cáfolja a növekvő korrupciót Facebook-hirdetésben az MCC

Nyilván ezt ők is pontosan tudják. És azt is, hogy a híveket meg nem izgatják a tények a párhuzamosban.

Nem akarták beengedni az újságírókat a városházi sajtótájékoztatóra Győrben

A polgármesteri hivatal portása először arra hivatkozott, hogy nyomtatott meghívóval tudná csak beengedi a két tudósítót…

Kormányzati szervezetnél nyomoznak a Kalasnyikov-lőszereket gyártó, eltűnt gépsor után

“A titkosszolgálatok által az országból kiszorított GRU-ügynök oroszok perelhetnek Budapesten azért, hogy áruljam el, hol van egy NATO-kompatibilis lőszergyártó gépsor, amit én hoztam be a szintén NATO-tag Törökországból, miközben évek óta bizonyára valamelyik NER-es akrobata keresi szénné magát rajta…”

Mészáros Lőrinc pénzintézeténél vezette számláit a tiltólistára tett Nemzetközi Beruházási Bank

Nem csak a kormány, de az ahhoz kötődő gazdasági birodalom is segítette a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) magyarországi működését.

Felcsút nem fékez: barber shop már van, strand lesz, űrállomás még lehet

Bár ez utóbbira, sajnos, úgy tűnik, még várni kell… De majd meghosszabbítják.

A kormány a tűzzel játszik, és végül megégetheti magát

“Vajon miért van szüksége Orbánnak ezekre a demonstratív lépésekre? A moszkvai útra és arra, hogy két hónapon belül másodszor is sort kerítsenek magyar-belorusz külügyminiszteri látogatásra? (Februárban Szijjártó járt Minszkben, nem kis hazai és nemzetközi felhördülést kiváltva.) Ez vajon annak a 2015-ös orbáni dacos kijelentésnek a megtestesülése, miszerint »Ha támadják a kisvasutat, meg kell hosszabbítani Bicskéig, és ha akkor is támadják, akkor Lovasberényig«?”

Nem fog ízleni Orbán Viktornak az EU-s szankciók 11. köre

Nem tudni, hol az a pont, ahol vállalhatatlanná válik az oroszok ölelése, de az eddigieket látva nagyon messze lehet.

Börtönkísérlet a magyar közoktatásban

Őrök, rabok, pártkatonák…

Hiába ígértek helyreállítást, hét évvel a tűzeset után még mindig „ideiglenes” iskolában tanulnak a szentesi diákok

Mindeközben (MTI):
A magyar kormány támogatásával megújult a bethleni református templom orgonája
Átadták a felújított szikszói városi sportcsarnokot
Megújult a Balatonfüredi Református Óvoda
Székek készülnek Ferenc pápa látogatására Gödön

Magyarországon elszánt küzdelem folyik a felvilágosodás ellen

Miért van szükség a pápalátogatás előtt ilyen hatalmas kampányra?

Nem kívánt asszisztálni rossz döntésekhez, ezért lemondott a helyi Fidesz-elnök és a pártból is kilépett

Legutóbb 2020 augusztusában hívta fel magára a figyelmet, amikor élésen bírálta az akkor még Dél-Békés korlátlan urának számító Simonka György (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselőt és vezetési módszereit, s azt, hogy emberek sokaságát félemlíti meg…

„HA EZT MEGTUDJA A BKV VEZETÉSE, AKKOR NAGY BAJBAN LESZ A CÉG”

444.HU
Szerző: ÁCS DÁNIEL
2023.04.17.Minden a legnagyobb rendben. A BKV a tőle elvárható gondossággal, a jogszabályokat maximálisan betartva járt el
.

A BKV belső ellenőrzése erre a konklúzióra jutott, miután a főpolgármester, Karácsony Gergely kérésére még 2022-ben vizsgálatot indítottak a közlekedési vállalatba beépült bűnszervezet miatt. A revizorok mindent rendben találtak, megállapították, hogy semmilyen további intézkedésre nincs szükség.

A hvg360 számolt be először arról, hogy éveken keresztül egy kiterjedt bűnszervezet üzemeltethette a BKV irodáinak informatikai rendszerét. Egy korábbi Magyar Jeti-adásában részletesen utánajártunk, hogy kikről van szó:


2021 júniusában a NAV és a TEK kommandósai országszerte egyszerre nyolcvan helyszínen csaptak le egy szervezetre, aminek tagjai a Sys-csoporthoz tartozó cégükkel milliárdos közbeszerzést nyertek el a fővárosi közlekedési vállalatnál. Ők látták el a főváros legjelentősebb cégének rendszergazda-feladatait. Olyanok tartoztak hozzájuk, mint a nyomtatók és irodai gépek beszerzése, karbantartása, belső levelező rendszerek, szerverek üzemeltetése és így tovább. A Sys a munkát még Tarlós idejében, közvetlenül a '19-es önkormányzati választások előtt nyerte el 10 évre nagyjából bruttó 50 milliárd forintos keretösszeg fejében. Ami még rejtélyesebbé teszi a történetet, hogy azzal egy időben, hogy a banda tagjaira lecsaptak a hatóságok, a munkát átvették tőlük Pintér Sándor emberei. (A szervezet vezetése a razzia előtt fél évvel a BKV-s munkát átpakolták egy másik Sys-cégbe, aminek a neve Sys Network. Ebben már benne voltak Pintér emberei. Jelenleg ez a cég látja el a munkát a korábbiakhoz hasonló kondíciókkal.)

Tehát a BKV rendszergazdái bilincsben, a belügyminiszter bizalmasai pedig a helyükre léptek.

Ezután 2022 tavaszán Karácsony Gergely vizsgálatot kezdeményezett, aminek során arra meglepő végeredményre jutottak, hogy a közbeszerzés, az árazás és a szerződés teljesítése is tökéletesen rendben volt.

Az alábbiakban felsorolunk öt gyanús körülményt, amiket Karácsonyék nem vettek figyelembe a vizsgálat során
:...

ORBÁNÉK KILÉPTEK AZ OROSZ BANKBÓL, AMELYNEK NEMRÉG MÉG MÉSZÁROS PÉNZINTÉZETE SIETETT A SEGÍTSÉGÉRE

DIREKT36 / TELEX
Szerző: DIREKT36 / SZABÓ ANDRÁS
2023.04.17.


Teljes hátraarcot hajtott végre az Orbán-kormány az orosz vezetésű, budapesti székhellyel működő Nemzetközi Beruházási Bank (International Investment Bank, IIB) ügyében, miután szerdán az Egyesült Államok szankciós listára helyezte a pénzintézetet. Csütörtökön a kormány bejelentette, hogy kilép az addig általa számos módon segített bankból.

Ez a fordulat azért is volt meghökkentő, mert – mint azt a Direkt36 nemrég bemutatta belsős banki iratokra alapozva – az elmúlt egy évben az Orbán-kormány vált a bank legfőbb támaszává, miután azt az Ukrajna elleni háború miatt magára hagyta minden más kelet-európai tagországa, és zár alá került a forrásainak egy jelentős része is.

A Direkt36 birtokába került új információk szerint az IIB nemcsak a kormányra számíthatott ebben a nehéz időszakban, hanem a kormányközeli gazdasági birodalomra is. A pénzintézettől kiszivárgott iratok szerint ugyanis amikor tavaly tavasszal az OTP úgy döntött, hogy megszünteti az IIB számláit, akkor a pénzintézet a miniszterelnök régi barátjának, Mészáros Lőrincnek a résztulajdonában álló MKB Banknál talált menedéket, itt tudott pénzügyi tranzakciókat lehetővé tevő számlát nyitni.

A bankváltás az IIB-től kiszivárgott iratok szerint nem ment simán, az MKB egy ideig halogatta az erről szóló döntés meghozatalát, az IIB-nél ezért az is felmerült, hogy az ügyben Varga Mihály pénzügyminisztertől kérnének segítséget...BAJBAN A MAGYAR GAZDASÁG DE A KORMÁNY MEGOLDÁSOK HELYETT BŰNBAKOKAT KERES

SZEGEDI KATTINTÓS
Szerző: SZEKA
2023.04.15.


Nehéz lesz kommunikációs trükkökkel elfedni a tényeket, mert a magyarok immár a saját bőrükön érzik az Orbán-kormány elhibázott gazdaságpolitikájának következményeit. A brutálisan felpörgő infláció és a látványosan hanyatló kiskereskedelmi forgalom csak a felszín, a problémák ugyanis mélyebben rejlenek, ráadásul néhány évvel korábbi kormányzati döntések levét isszuk. Az állam finanszírozása egyre nehezebb lesz, hiszen a magas hitelkamatokat ki kell gazdálkodni, ráadásul az EU-s források is elapadtak
.

Ha már Matolcsy György is úgy gondolja, hogy a magyar gazdaságpolitika rossz irányt vett néhány évvel ezelőtt, akkor olyan kormánykritikus közgazdász, mint a volt jegybankelnök Surányi György sem gondolhatja másként. Nem mintha a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi és korábbi vezetője olyan sok mindenben egyetértett volna az utóbbi évtizedekben, de most mindketten vadul kongatják a vészharangot. Ami közös az érvelésükben, hogy a legutóbbi választások előtti önfeledt kormányzati pénzszórás olyan lökést adott az inflációnak, hogy meg sem állt 25 százalékig, sőt még most is kicsit e felett van a pénz romlása.

Surányi egy minapi konferencián felvázolta, mi vezetett odáig, hogy a magyar reálkeresetek jelentős hányada elinflálódott az utóbbi egy év alatt. Szerinte a magyar gazdaság 2016-2017-ben lépett egyensúlyromboló pályára, hogy a kormány fel tudja pörgetni a gazdasági növekedést. 2017 elején még 0 százalék körül volt az infláció, innen gyorsult évente 1-1,5 százalékkal. 2020 elejére, tehát közvetlenül a COVID-válság előtt már 5 százalék közelében volt. Majd 2022 februárjában, tehát a háború kitörése és a szankciók bevezetése előtt már 8,5 százaléknál járt.

Az oroszok ukrajnai inváziója persze rásegített a pénzromlásra, ám a kormánynak az a kommunikációja, hogy minden bajért a háború és a szankciós politika tehetős felelőssé, erősen félrevezető. A magyar gazdaságpolitika ugyanis két fő elemet tartott szem előtt, amikor kialakította vízióját az ország jövőjéről. Egyrészt ragaszkodott az olyan posztszocialista, paternalista intézkedésekhez, mint a rezsicsökkentés és az árstopok, másrészt rengeteg pénzt öntött a gazdaságba, és különböző csatornákon keresztül ösztönözte a lakossági fogyasztást. Előbbi az infláció mesterséges letörését szolgálta, második viszont felpörgette azt.

Közben persze költeni kéne az egészségügyre, az oktatásra, szociálpolitikára is...

„A KIEMELT FIGYELMET ÉN SEM TUDOM MEGMAGYARÁZNI” – MIÉRT KELLHET AMERIKÁNAK A JOBBIK ELNÖKE?

VÁLASZ ONLINE
Szerző: STUMPF ANDRÁS
2023.04.17.


Sem a Gyurcsány-házaspár, sem a Momentum vezetői nem kaptak meghívást az amerikai nagykövet szédervacsorájára – egyedüli politikusként a Jobbik-elnök vehetett részt azon. Kiemelt helyre ültetve. Miután David Pressman maga osztott meg fotókat az estéről, Gyöngyösi Márton szerint sem kérdés, hogy ennek üzenetértéke van. Mi a mesterterv a Jobbik emelése mögött? Megkérdeztük az érintettet. Interjú...

KARDOS ANDRÁS: A DIKTATÚRA "TÜNDÖKLÉSE" ÉS BUKÁSA (3. RÉSZ)

SZABADSÁG KLUB
Szerző: KARDOS ANDRÁS
2023.04.15.


Kardos András A diktatúra "tündöklése" és bukása (1. rész)

Kardos András: A diktatúra ”tündöklése” és bukása (2. rész)

Több helyen felvetettem már, hogy ezzel a diktatúrával szemben csakis a NEM, egy Nemzeti Ellenállási Mozgalom tudhat sikerrel fellépni, méghozzá a bibói határolt, vagyis békés forradalom keretében. Egy ideig a civil mozgalmakra, a civil szervezetek hálózatára gondoltam mint alapra, mert az ezerféle szervezet összekapcsolódásában láttam azt a tömegpotenciált, amelyből a NEM kinőhet, hogy aztán egyetlen Néppártként álljon szemben a Fidesszel. Ezeknek a gondolatoknak nem volt nagy hatása, de mára ennél sokkal fontosabb, hogy megannyi tapasztalat birtokában módosítanom kell eredeti elképzelésemet.

"Mi magyarok a nemzeti karakterünkből kifolyólag hajlamosak vagyunk a bukott ügyek, az eltiport forradalmak és a levert szabadságharcok népeként gondolni saját magunkra. Pedig, ha tágabb léptékben, szó szerint történelmi léptékben vizsgáljuk a nemzeti históriánkat, ennél sokkal összetettebb és jóval biztatóbb a kép. Mert kétségtelen, hogy ment elébb a magyarok forradalmai és szabadságharcai által ez a világ, történelmi távlatokban igenis győztek a forradalmaink. Igaz, hogy néha csak emberöltőkkel később, 1956 esetében több évtizeddel később, 1989-ben, és 1990-ben győzedelmeskedett a forradalom, sőt sokan úgy gondolták, hogy igazából 2010-ben."

Lázár Jánost idéztem, aki március 15-én osztotta meg a világ népeivel első látásra teljesen agyament téziseit. Második látásra azonban "értelmet nyer" Lázár "forradalmi nyelvzuhataga." Ugyanis a Fidesz nyelvpolitikája pontosan abból áll évtizedek óta, hogy a valóság helyett a spektákulum világát állítsa a való világ helyébe. Tehát nem arról van szó, hogy a miniszter ne tudná, hogy az ’56-os forradalom elbukott, leverték és eltiporták. De azt is tudja, hogy még ha ’89-ben némi transzformációval ugyan, de beszélhetünk az ’56-os eszmék egy részének megvalósulásáról, de 2010-ben aztán sok mindent gondolhatunk a "fülkeforradalomról", csak azt nem, amiről Lázár beszél. De mindez nem csupa zagyvaság: egy leuralt és kisajátított nemzet, leuralt, kifacsart, kitekert látványvalóságát képző nyelve. Lázár csupán a pszeudokommunikatív diktatúra, a spektákulum valóságot látszattá változtató, agresszív, fantom nyelvén beszél. Most épp a történelemről, de pontosan ez történik minden megszólalásukkor: szóljanak akár, a svédek és a finnek tiszteletlenségéről, a család általuk megregulázott fogalmáról, az állítólagos "gyermekvédelemről", bármiről. A lényeg: a valóság fantomizálása, a látszatvilág létrehozása, az eredeti társadalomszövet újraszövése.

A "zsákutcás magyar történelem" okán, az elakadt polgári fejlődés és a létezett szocializmus bőven magyarázata a sérült szövetnek, a társadalmi szerkezet erősen roncsolt, demokratikus hagyományokban nagyon is szűk állagának. A Fidesz által a "szervezett felvilágból" maffiaállammá szélesített 2010 utáni diktatúrában, a pártokrácia és a civilokrácia a szó tényleges értelmében a szét lett verve, fel lett számolva, a már eddig is hosszan tárgyalt pszeudovalóságban pedig, mivel a látszat szerint fennmaradtak a demokrácia nyelvi paneljei és intézményei, bizony a szereplők, pártok, civilek, szavazók, tömegek elvesztették egyrészt a tájékozódó képességüket, másrészt a valóság érzéküket. Ebből a szempontból az Orbán hívők és a kirekesztettek tábora nagyjából azonos állapotban van: az ország népe mást lát valóságnak, mint ami a szeme előtt a valóságban zajlik. A különbség ott van, hogy a látványvilágot az ország fele elutasítja, a másik harmada meg rajongja. De ettől még az elutasítók sem látják, hogy akár a pártokok, akár a civileknek, messze nem az a helyük és szerepük a struktúrában, mint amit nekik mondanak, és amit ők maguk gondolnak magukról. Szegény "ellenzéki pártok" soha nem tárgyalt javaslatokkal bombázzák a parlamentet, holott ez már régen nem egy többpárti demokrácia parlamentje, hanem a diktatúra "demokráciát elbábozó" intézményeinek egyike. Civil szervezetek "tárgyalnak" a kormánnyal, erre tanárokat rúgnak ki, átalakítják a MOK statútumát etc.: 100 civil szervezet a háború tőszomszédságában, ordítóan magas infláció mellett, a legnagyobb nemzeti ünnepen néhány ezer embert mozdít meg.

Kutya nehéz megérteni ennek az új, EU-n belüli autokráciának a valós természetét. És amikor azt látjuk, hogy Szily Katalin a valahai szocialista házelnök "hazaérkezett a KDNP-be", amikor Mesterházy mester valóban azt gondolja, hogy sokszoros bukásai után új pártot alapít kvázi a "nemzeti szociáldemokrácia" jegyében, akkor az ember egyre pontosabban kell, hogy tudja: látszatvilág látszat szereplőivel van dolga, miközben a mélyben a (pszeudo)kommunikatív diktatúra zavartalanul működik.

Van-e remény megállítani a spektákulum diktatúráját? Lehetséges- e ellenállás a Trump–Putyin–Orbán Bermuda háromszögben? Meg tudunk-e szabadulni a maffiaállamtól?

A kiindulópont az, hogy a felsoroltak közül egyedül mi vagyunk az EU tagjai. Nem gondolom, hogy az Unió helyettünk meg tudja oldani a problémáinkat, erre legjobb példa volt Merkel, aki jól ismerte az orbáni diktatúrát, és még sem tudott és akart tenni ellene. A mostani pénzvisszatartás nagyjából a maximum, ameddig az EU el tud menni a jogállamiság hiányára hivatkozva, a diktatúra ellenében.

Több helyen felvetettem már, hogy ezzel a diktatúrával szemben csakis a NEM, egy Nemzeti Ellenállási Mozgalom tudhat sikerrel fellépni, méghozzá a bibói határolt, vagyis békés forradalom keretében. Egy ideig a civil mozgalmakra, a civil szervezetek hálózatára gondoltam mint alapra, mert az ezerféle szervezet összekapcsolódásában láttam azt a tömegpotenciált, amelyből a NEM kinőhet, hogy aztán egyetlen Néppártként álljon szemben a Fidesszel. Ezeknek a gondolatoknak nem volt nagy hatása, de mára ennél sokkal fontosabb, hogy megannyi tapasztalat birtokában módosítanom kell eredeti elképzelésemet.

Ugyanis a civil társadalom pont olyan roncsolt állapotban van, mint az "ellenzéki" pártok, melyekről már régóta azt gondolom, hogy sem valós helyükkel, sem való szerepükkel nincsenek tisztában: ugyanis mint ellenzék: nincsenek.

A kérdés csupán az, hogy ha nem tudunk rámutatni arra a csoportra, pártra, vezérre, osztályra, amely alkalmas arra, hogy felépítse a NEM-et, hogy senkit nem kirekesztve, újra meg tudjon teremteni egy valóságos és szabad világot, sőt az oda vezető utat is lássa, nos, ha nincsen ilyen alanyunk, akkor mi a dolgunk, nekünk, és mindazoknak, akik pocsékul érzik magukat a patronális autokrácia világában. A válasz az, hogy a Camus által megírt lázadó ember magatartását és értékvilágát kell képviselnünk, egészen addig, amíg a határolt, békés lázadás általánossá válik, és akkor és csak akkor lesz a diktatúra álvilágának megértéséből a lázadás mozgalma.

"Lázadok, tehát vagyunk." Nagyon figyelmesen olvassuk ezt a mondatot: azáltal, hogy én lázadok, egyes szám első személyben, tehát mi vagyunk. Többes szám első személyben. Hiába nagyon elvont Camus mondata mégis erről van szó: ha békés, határolt forradalmat akarunk, ha szabadságot és demokráciát akarunk, akkor az csakis ezen az úton fog menni: "Lázadok, tehát vagyunk." Camus még hozzátette: "A metafizikai lázadás hozzáfűzte: ’egyedül vagyunk.’ Ma is ezt az elárvultságot éli át az ember. De ha egyedül vagyunk az üres ég alatt, ha örökre meg kell halnunk, miképpen létezünk valójában? A metafizikai lázadás külső próbálkozás, hogy a külső látszattal teremtse meg a létet. Majd megjelentek a tisztán történelmi gondolatrendszerek, és azt állították, hogy a lét cselekvés.”

Szembe menve ’56 manipulált kihasználásával, tudnunk kell, hogy az ’56-os forradalomban a magyarság, egyedüliként a szocialista diktatúrák országai között, lényegében mindenféle demokratikus tradíció nélkül fellázadt a diktatúra ellen, mert akkorra értek meg a közösségi lázadás feltételei. Aligha hinném, hogy akárcsak 1955-ben is gondolta volna bárki, legyen az értelmiségi, vagy munkás, bárki, hogy hamarosan a lázadás általánossá válik, sőt forradalom tör ki. Figyeljünk Camusra:

"A lázadás az esztelenség láttán születik meg, igazságtalan vagy érthetetlen helyzetben. Vak lendülete rendet követel a káoszban, egységet a tovaillanó, az eltűnő mélyben. Kiált, követel, azt akarja, szűnjön meg a botrány, és kőbe íródjék, ami eddig szüntelenül a homokba íródott. Változtatásra törekszik."

Vagyis: ha valóban meg akarjuk érteni a 21. századi európai diktatúra természetét, akkor az első lépést megtettük afelé, hogy a lázadó emberek mozgalommá egyesüljenek, és akkor ki fogják mondani a diktatúrára, hogy: NEM.

A LEGGAZDAGABB MAGYAR ÉS A LEGÉDESEBB ÉLET - A 444 NAPINDÍTÓ HÍRLEVELE

444.HU
Szerző: URFI PÉTER
2023.04.17.


Jó reggelt! Nehéz napon vagyunk túl: tegnap délután elérhetetlenné vált a 444, és bár este már lehetett minket olvasni, az előfizetők továbbra sem tudtak belépni a fiókjukba. Ma reggelre mintha helyreállt volna a rend, mindenesetre kollégáink nagy erőkkel keresik az okokat. Hogy is mondjam: nem arra kell gondolni, hogy valaki megbotlott a wifi-kábelben, és elfelejtette visszadugni. Nagyon sajnálunk minden kellemetlenséget, és kérjük olvasóink megértő türelmét.

Azért is dühítő a dolog, mert hétvégén kifejezetten sok fasza cikk került ki az oldalra. Itt a 4 kiemelt: