2020. szeptember 20., vasárnap

A SZABADSÁGNAK INKÁBB POLITIKÁRA, MINT DOKTRÍNÁRA VAN SZÜKSÉGE

1000 LEÜTÉS BLOG
Szerző: HaFr
2020.09.19.


...végül inkább az egyének együttműködő közösségein múlik a szabadság és az önkéntesség érvényesítése, annyiban a közösségeknek ezeket megelőző közös gyakorlaton kell alapulniuk egyrészt a szabadság legitimálása, másrészt a stabilitása érdekében. (Most tehát nem beszélek arról, hogy a politikai közösségek túlnyomó része -- alkalmazkodva az antropológiai realitásokhoz -- nem a szabadság és az önkéntesség kiterjesztésére jön létre, inkább olyan egyéb értékek és célok mentén működik, amelyeket e közösség -- értelemszerűen legitim módon -- akár a tagjai személyes javai és jószágai ellenében is képvisel. Sokkal fontosabb és legitimáló erejű a tradeoffokkal tisztában lenni egy közösség értékrendszerében, mint -- főleg a radikálisan felfogott -- szabadság hiányával támadni egy életformát. De az előbbi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy reflexív politikai társadalomról és demokráciáról lehessen beszélni.)

A szabadság és az önkéntesség meghatározásához messze nem elég az a lapidáris elv, hogy senki ne okozzon kárt mások szabadságában (vagy ennek megfelelői): erre -- érthetően -- nem lehet alapozni komplex társadalmak működését. Nem véletlenül vallanak kudarcot sorban a szabadság és a demokrácia exportálására tett kísérletek (Magyarországtól Szírián át Malájziáig), amelyek mögött nincs preegzisztens befogadó kultúra, illetve romlik a fejlett demokráciáknak a szabadság érvényre jutattására irányuló képessége, ha a szabadság (és az önkéntesség) mögül kimosódik a polity (a politikai társadalom, a nagyobb közösség, a nemzet) méltányos működésébe vetett hit. Márpedig ehhez a hithez sokkal több kell, mint a piaci logika mégoly kiegyensúlyozott működése (nem beszélve a piac tényleges tapasztalatáról). A szabadság mindenekelőtt olyan speciális, közösségi kultúrát kíván, ami vagy van, vagy nincs meg, és ez utóbbi esetben nagyon kis eséllyel hozható létre. A szabadságnak (és az önkéntességnek) ezért kevésbé filozófiára, mint politikára: egy konkrét gyakorlat értő gondozására, esetleg lassú, megfontolt kulturális beágyazására van szüksége. (Nem mellesleg nem emlékszem olyan szabadság- és általában gyakorlati filozófiára, aminek több haszna, mint kára lett volna egy nép életében.)

Szabad társadalmakat létrehozni sokkal bonyolultabb (és persze határoltabb eredménnyel járó) feladat, mint az a szabadságot az önkéntességgel és (helytelenül, naívan) a piaci interakciókkal modellező libertárius felfogásban áll. Ahhoz, hogy szabadon éljünk, a szabadság és az önkéntesség támasztékaira van szükség, amelyek általában olyan robusztus kulturális, gyakorlati (erkölcsi, intézményes) normák, amelyekről adott esetben csak kerülő úton látható be, hogy a szabadságot szolgálják -- és gyakran a közvetlenül beláthatóan önkéntes választások ellen lépnek fel. A konzervatív belátás sokkal bonyolultabb egy nagyobb -- szabad -- közösség működésével kapcsolatban, minthogy ennek leírását a szabadság konstruktivista-preskriptív blikkfangjaira szűkíthetné. Tulajdonképpen annak örül a leginkább, ha leírni se tudja ezt, nemhogy előírni a tartalmait.

TISZTESSÉGTELEN ÉS EMBERTELEN AZ SZFE ELLENI HADJÁRAT – DE VAJON JOGSZERŰ?

24.HU
Szerző: Dr. SÁNDOR ZUZSA
2020.09.19.


Novák Eszter, a Színház- és Filmművészeti Egyetem leköszönő rektorhelyettese szerint az egyetem „modellváltásának” folyamatából három dolog biztosan hiányzott: „a szakértelem, a tisztesség és az emberség.” Hozzáteszem: a jogszerűség is.


Persze attól függ, hogy mit értünk jogszerűségen. Vajon az Alaptörvényre pusztán írott malasztként tekintünk, vagy annak sorait komolyan vesszük. Utóbbi esetben ugyanis érdemes elolvasni az ide illő X. cikkét:

"Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát."

És most jön a lényeg:

"a felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza."

Az, ugye, már közismert, hogy egyetlen törvény sem mondhat ellent az Alaptörvénynek. Persze az ellentmondást sokszor nem is az alacsonyabb szintű jogszabályban, hanem annak gyakorlati végrehajtásában, a „való világban” észleljük.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény preambuluma (bevezetője) igazán megfelel az Alaptörvény szellemének. De azért azt javaslom, az SZFE körüli események ismeretében nagyon ne hatódjanak meg, amikor e magasztos szavakat olvassák. Lássák közben lelki szemeik előtt a már szimbólummá vált piros-fehér csíkos kordonszalagot. Íme, az idézet:

az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának szükségességével, bízva az egyetemi polgárrá váló fiatal nemzedékek elhivatottságában, továbbá azt a hitét kinyilvánítva, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal, s lelkierejükkel ismét felemelik Magyarországot, a nemzeti felsőoktatás szabályozására” alkotta meg ezt a törvényt.

Bár Bencsik András a Hír Tv-ben már megfejtette nekünk a színművészetis diákok tiltakozásának lélektani okait: vagyis manipulálhatók, füveznek, és szeretik az egyéb élvezeti szereket is. Én sajnos nem vagyok ilyen jó vulgárpszichológus. A tiltakozás okait sokkal inkább egyes – ráadásul a Fidesz-parlament által alkotott – törvényekben látom, pontosabban a törvény azon paragrafusaiban, amelyeket a hatalom most gyakorlatilag semmibe vesz...

TÜRELEM, TISZTELET, NAGYVONALÚSÁG

KOLOZSVÁRI SZALONNA / VENDÉG
Szerző: bircanyeerow
2020.09.20.


Edgar cikkéhez szerettem volna hozzászólni, aztán írás közben valahogy kinőtte a hozzászólás méretet.

Sajnos Magyarországon az emberekhez tisztelettel és alázattal való hozzáállásnak nincs kultúrája. És úgy általában is ez a két dolog nagyon hiányzik a mindennapokból. Értem én, hogy érvényesülni és boldogulni kell az életben, de miért nem lehet a win-win helyzetekre törekedni? Miért kell mindenáron a másikat alárendelt szerepbe kényszeríteni? Attól senki nem lesz több, még ha azt is gondolja.

Néha elég lenne csak egészen picit engedni, hogy mindenkinek jó legyen, de nem. Csak azért is ragaszkodunk a saját (vélt) igazunkhoz.

Ez megint csak a vitakultúra teljes hiányát mutatja. Nem vagyunk képesek tisztelettel és türelemmel meghallgatni a másikat, vagy amennyiben esetleg mégis meghallgatjuk, el sem gondolkodunk rajta, csak lesöpörjük az ellenvéleményt a virtuális vitaasztalról.

Pedig a normális menete a dolgoknak az lenne, ha a vitapartner mond valamit, azt mi meghallgatjuk, elgondolkodunk rajta, végiggondoljuk, hogy az ő álláspontja vagy annak egy része miként egyeztethető össze a miénkkel, aztán közöljük, hogy milyen eredményre jutottunk. Természetesen utána ezt joggal elvárhatjuk tőle is. És ez megy mindaddig, amíg egy mindkét fél számára előnyös megállapodás nem születik. Sajnos az esetek többségében csak a kevésbé rossz megoldásokat keresik a felek, pedig ugyanannyi energiával meg lehetne találni az optimálisat is, amikor mindenki elégedetten áll fel az asztaltól, nem pedig kevésbé csalódottan...

SZABAD SZEMMEL - MERKEL KIAKADT, MERT MEGINT MAGÁRA HAGYTÁK NÉMETORSZÁGOT - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2020.09.20.


Spiegel


A német belügyi tárca vezetője arra figyelmeztetett, hogy hosszabb távon az összes európai országnak részt kell vállalnia a menekültkérdés megoldásában, mert ha nem – fűzte hozzá Seehofer, akkor Berlin tud másként is beszélni és elgondolkodik az anyagi következményeken. A politikust, aki 5 éve, a menekültválság csúcsán még Orbán Viktorral értett egyet és a határok lezárását szorgalmazta, ezúttal teljes mértékben osztja Merkel véleményét, hogy ti. segíteni kell a görögországi menekülttábort elpusztító tűz után a többszörösen is földönfutóvá lett embereken. Úgy fogalmazott, hogy a szolidaritás nem lehet egyirányú utca és ne is álmodjon más vonatkozásban segítségről az, aki nem hajlandó közreműködni a migrációs politikában.

Németország hosszas habozás után úgy határozott, hogy átvesz jó 400 családot, azaz 1553 olyan menedékkérőt, aki már megkapta a státuszt. Azért csupán ennyit a 13 ezer érintettből, mert ezúttal nem szeretne egyedül lépni. Csakhogy a többi kormánynak nem akaródzik csatlakozni a német példához. Az osztrák miniszterelnök ezt nyíltan ki is mondta, ami külön felháborította Seehofert. A bajor politikus ugyanakkor utalt arra, hogy amelyik tag nem szeretne menekülteket befogadni, az másként is eleget tehet a kötelező szolidaritásnak. A végső eszköz azonban mindenképpen az, hogy legyen végre állandó mechanizmus a migránsok elosztására.

Szemtanúk szerint az általában mindig nyugodt és megfontolt Merkel ezúttal teljesen kijött a sodrából, amikor megtudta, hogy Németországot megint magára hagyták a többiek. A franciák még csak nem is válaszoltak, amikor Berlin megkereste őket, hogy csinálni kellene valamit a leszboszi menekültekkel. De hát a bevándorlás rettenetesen kényes téma, hozzá képest sétagalopp tető alá hozni egy pénzügyi megállapodást.

A kancellár azért dühös, mert újból bebizonyosodik, hogy az unió képtelen egyről a kettőre jutni ezen a fontos területen, neki pedig már csak egy éve maradt, hogy bizonyítsa: az unió igenis egységes és képes közösen eljárni. De hát a többiek közül jó páran megint csak abban bíznak, mint 5 éve: amikor nagy baj van, majd a németek elviszik a balhét.

A déliek azon vannak, hogy a többiek könnyítsék meg a terheiket. Az északi államok szokás szerint arisztokratikusan tartózkodóak. A visegrádiak, ezúttal Ausztriával kiegészülve, továbbra sem kérnek a kötelező elosztásból. Egyébiránt a napokban a belügyekért felelős uniós biztos is megpendítette, hogy szó lehet a szolidaritás más formáiról is, mert a Bizottság tudja, hogy Magyarország és a többiek ebben a kérdésben hajthatatlanok. 

Die Presse

Erősödik az Ausztriára nehezedő migrációs nyomás. Ezt az osztrák belügyminiszter jelentette be, amikor ismertette az éves jelentést az embercsempészetről, illetve az emberkereskedelemről. Nehammer ezt azzal illusztrálta, hogy az utóbbi két hónapban csaknem 4400 illegális bevándorlót fogtak meg, ami 20 %-os növekedést jelent az egy évvel ezelőtti adathoz viszonyítva. A legtöbben a tiroli Kustein környékén kerültek a hatóságok kezére, utána Innsbruck, majd a magyar határ közelében lévő Bruck an der Leitha térsége következik.

A legtöbben Olaszország és Magyarország felől lépték át jogellenesen a határt. A zömük afgán, szír, iraki és albán. A csempészek jó része szír, osztrák, török, szerb és afgán. Az elmúlt évben 242-en buktak le közülük, ami 8,5 % haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Külön kategória, amikor prostitúció céljára szállítják át az embereket a határon. Az áldozatok az esetek túlnyomó részében románok, magyarok és bolgárok voltak.

Az embercsempészet visszaszorítására Ausztria július óta kísérletképpen drónokat vet be a többi közt a magyar határon. Jelenleg 40 ilyen repülő alkalmatosság figyeli a magasból az eseményeket, de számukat növelni kívánják, miután mind több migráns próbál meg átjutni. 

Deutsche Welle

Vannak rezsimek, ahol szó szerint megmérgeznek ellenzékieket, hogy elnémítsák őket, híveiket pedig megfélemlítsék. Másutt viszont a hazugságok és a hatalom jogsértései végezhetnek alattomban a demokráciával. Az ilyesfajta métely az egyes emberekre nézve nem halálos, ám lopakodva lerombolja a társadalmi együttélés alapjait. Pl. amikor Trump még a legújabb erdőtűzzel szembesülve is kétségbe vonja a tudományos bizonyítékokat az éghajlatváltozásról. Vagyis a populista politika mérgező, mert a jogállam mindig arra épül, hogy mindenki elismeri a valóságot és arról ésszerű vita folyik. A nézetek ütközéséből rendezett eljárás keretében kötelező döntések lesznek, gyakran fájdalmas kompromisszumok formájában.

A demagógok viszont ezzel szembe mennek minden szinten. Addig tagadják a valóságot, míg csak nem lehetetlenné válik az álláspontok szembeállítása. A tények helyébe a vélemény lép. De ha ez sem elég, akkor egyszerűen figyelmen kívül hagyják a törvényeket és megállapodásokat. Lásd, hogy Johnson felmondaná az EU-val kötött kilépési szerződést, semmibe venné a jogot. Vagyis a populizmus egész társadalmakat tesz tönkre, legyen szó az USÁ-ról, Nagy-Britanniáról, Lengyelországról vagy Magyarországról. Ugyanakkor ezek az országok ily módon közelebb jutnak ahhoz a modellhez, amelyben szó szerint megmérgeznek ellenzékieket.

Washington Post

A vezércikk újabb hazugságával szembesíti az amerikai elnököt, miután Trump kampánygyűléseken folyton a mellét döngeti, hogy irányításával az Egyesült Államok visszaszerezte nemzetközi tekintélyét, ám a legújabb közvélemény kutatás éppen az ellenkezőjét tanúsítja. A Pew Intézet 13 vezető demokráciában szondázta a közvéleményt és azt tapasztalta, hogy mélybe zuhant az ország presztízse, az elnökével együtt. De oly mértékben, hogy javulás akkor is csak hosszabb távon várható, ha Biden nyeri a választást.

A független Pew 20 éve rendszeren elvégzi ezt a felmérést, de ilyen siralmas képet még sosem kapott a britek, franciák, kanadaiak, japánok, ausztrálok, hollandok és svédek közlése alapján. Az emberek valamivel több mint 50 %-a egyedül Dél-Koreában vélekedett kedvezően az USÁ-ról. A medián érték azonban 34 % volt, míg 2016-ban még 57-72 %-ot mértek ezekben az országokban.

Az egyik ok a vírusválság elfuserált kezelése, de sokkal inkább Trump maga. Az ő népszerűsége 16 %-ra zuhant, és még Putyint, illetve a kínai államfőt is többre becsülik nála, 23, illetve 19 %-kal. Obama 4 éve 68-93 %-ig jutott. Nem meglepő emellett, hogy jelenleg Merkel vezeti a listát. Ugyanakkor Amerika semmi jóra nem számíthat, ha az elnök hivatalában marad, sőt.

EZ TÖRTÉNT: A PÉCSI PROFESSZOR ELMONDTA, MIRE SZÁMÍTHATUNK A KÖVETKEZŐ HETEKBEN

HVG / TECH
Szerző: hvg.hu
2020.09.20.


Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

Foszfint találtak a Vénusz légkörében, ez az élet jelenlétére is utalhat

Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.

Jakab Ferenc: A következő hetekben nagyon meg fog emelkedni a halálesetek száma

A Pécsi Tudományegyetem kutatója szerint a lakosságra vetített számok alapján Magyarországon Európához képest brutálisan tombol a járvány.

Valami különösre bukkantak a NASA grönlandi felvételein, Elon Muskkal nézetnék meg

Egy lelkes ufóhívő a Google Earth-öt használva furcsa objektumra lett figyelmes Grönland nehezen megközelíthető részén. A szkeptikusok nem hisznek neki.

Négy új készüléket is bemutatott az Apple, olcsóbb modelleket is

One less thing. Steve Jobs ikonikussá vált mondatát kifordítva így foglalható össze az Apple kedd esti bemutatója, ahol új órák és új táblagépek is előkerültek – csak éppen a menetrend szerint szeptemberben érkező iPhone nem. Cserébe az Apple Watch-ból és az iPadből is van olcsóbb újdonság is.

Tényleg elpusztíthatja a szájvíz a koronavírust, csakhogy volna itt egy fontos "de"

A koronavírus-járvány kapcsán korábban az is elkezdett terjedni, hogy a szájvíz használata meggyógyíthatja a fertőzött beteget. Egy csapat tudós ennek is utánajárt.

A KÉTNYELVŰ ISKOLA ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI

HATÁRÁTKELŐ
Szerző: Határátkelő
2020.09.19.


...Lássuk, melyek az ilyen sulik előnyei és hátrányai!

Előnyök


Egynyelvű szülőknek is lehet többnyelvű gyermeke

Az egyik nagy előny, hogy ha a szülők nem is kétnyelvűek, a gyermekük azzá válhat. Ne feledjük, az, hogy valaki beszél egy idegen nyelvet, nem jelenti azt, hogy meg is tudja azt tanítani a gyerekének. Az iskolában viszont napi szinten lesz kitéve a szükséges nyelvi környezetnek.

Két nyelven tanulás

A két tanítási nyelvű iskolákban (nem meglepő módon) két nyelven tanítanak, amiből az következik, hogy a gyerekek két nyelven beszélnek és (ami talán még fontosabb) gondolkoznak.

Írni is megtanulnak

Az első és legfontosabb kérdés, ami egy kétnyelvű gyerek esetében felmerül, természetesen a kommunikáció. A kéttannyelvű iskolák esetében azonban nagyon fontos, hogy helyesen írni is mindkét nyelven megtanul a gyerek.

Adott nyelven gondolkodás

Ha már itt tartunk, érdemes még két mondatban kicsit kibontani ennek előnyeit. Ugyanis egy nyelv elsajátításának folyamata akkor ér el megfelelő szintet, amikor már a gondolkodás is az adott nyelven megy, azaz nem “lefordítjuk” az anyanyelvünkről a mondanivalónkat, hanem eleve azon a nyelven fogalmazunk.

A kéttannyelvű iskolákban ezt viszonylag gyorsan el lehet érni, az írás, olvasás mellett a problémamegoldás is két nyelven zajlik.

Hátrányok

A tanulás ára

A legtöbb két tannyelvű iskola vagy nemzetközi vagy magán, ami egyet jelent azzal, hogy bizony megterheli a pénztárcát.

Tanárhiány

Sajnos magasan képzett tanárból komoly hiány van. Ez főleg azokban az országokban és iskolákban lehet probléma, ahol már azzal is állást lehet kapni tanárként, ha valaki anyanyelvi szinten beszél egy nyelvet.

Kéttannyelvű iskolában tanítani nagyon más, mint egynyelvűben, más képességeket követel, nem feltétlenül elég az, ha valaki tökéletesen bír egy nyelvet. Más a módszertan, másként kell átadni a tudást.

Az iskolák főleg nagyvárosokban vannak

Érthető okokból a kéttannyelvű iskolák negy része nagyvárosokban van (Magyarországon egyébként a 80-as évek végén kifejezetten ügyeltek arra, hogy kisvárosokban is legyenek ilyen sulik, így például Pásztón volt az egyik francia).

A két tanítási nyelvű oktatásnak következetesnek kell lennie

Sajnos nem minden iskola kínál kiegyensúlyozott színvonalat mindkét nyelven. Sokban van egy domináns és egy második nyelv. Ahhoz, hogy egy gyerek valóban kétnyelvű oktatásban részesüljön annak minden előnyével együtt, a tanítás színvonalának éveken át következetesen magasnak kell lennie. Ezt pedig nem minden intézmény képes megugrani.

Összességében a kétnyelvű oktatás (és tanulás) elképesztően nagy előnyökkel szolgál, amit érdemes kihasználni annak, akinek módja van rá...


A FIDESZ TITKOS TERVE A POLGÁRI MAGYARORSZÁG LÉTREHOZÁSÁRA

MAGYAR HANG
Szerző: PÁPAY GYÖRGY
2020.09.20.


Máig emlékezetes, milyen nagy port kavart pár évvel ezelőtt G. Fodor Gábor szíves közlése, amely szerint a polgári Magyarország csak politikai termék volt a Fidesz számára. Ennek bizonyára nem kizárólag az lehetett az oka, hogy a kormányközeli politológus mintegy írásba adta, amit addigra már sokan gondoltak az egykori jobbközép pártról. A megszólalás által keltett érzelmi hullámok jelentős részben valószínűleg annak voltak betudhatók, hogy az így búcsúztatott polgári Magyarország az utóbbi évek legrokonszenvesebb politikai eszméi közé tartozott.

Persze az, hogy pontosan mit is takar a polgári Magyarország, már 1998 és 2002 között sem volt teljesen egyértelmű. De máig kitartó hívei számára egy olyan ország megteremtésének igényét jelentette, ahol egyre kevesebben szorulnak rá az állami gondoskodásra, és egyre szélesebb rétegek képesek megállni a saját lábukon, illetve a maguk erejéből boldogulni. A polgári Magyarország a független, autonóm polgárok országa, akik a haza dicsőségére maguk szabnak irányt az életüknek, mivel nincsenek kiszolgáltatva a mindenkori hatalom kénye-kedvének.

2010 után kiderült, hogy az újból kormányra került Fidesz már nem a polgári Magyarország megteremtésében érdekelt, hanem éppen azt a Magyarországot igyekszik konzerválni, amelynek ellenpontjaként ez az eszme létrejött. Az alkotmányozó többséget szerzett párt dermesztő céltudatossággal építette le a központi hatalom korlátait, számolta fel a helyi autonómiákat és tette a politika lekötelezettjeivé a gazdasági élet szereplőit. Orbán Viktor kezében még azok az eszközök is a visszájukra fordultak, amelyek egy öngondoskodásra képes társadalom kialakulását segíthették volna elő...


IGAZI MAGYAR LÉLEK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: PÁVEL MELINDA
2020.09.20.


Egyik ismerősöm tette ki a Facebookra egy hithű hazafi hozzászólását:

"Miért kell folyton kifigurázni az igaz magyarlelkű embereket? Vessetek rám követ, de ha csak annyi kellene egy Erdély visszaszerzéséért indított háborúhoz, hogy Orbán miniszterelnök úr székletéből fogyasztanom kell, hát istenemre megtenném hazámért és a magyar nép miniszterelnökéért."

Láttam én már sok furcsaságot életemben, de ez azért felülmúlja az összes eddigit. Hogyan jut el valaki a gondolkodásában idáig, hogy ezt képes legyen kiadni magából? Miféle eszmerendszer az, ahol az igaz magyar lélek legfőbb ismérve, hogy akár még ezt is megtenné a hazájáért és a magyar nép miniszterelnökéért? Nem mintha feltételezném, hogy létezik ilyen elvárás a hazafiakkal szemben, de maga a felajánlás túlontúl beszédes. Arra utal, hogy az Alapjogokért Központ által elvetett magok nagyon is termékeny talajra hullottak, még akkor is, ha most egyre azt próbálják magyarázni, hogy a plakátjaik nem is uszítóak, csak az ellenzék magyaráz bele azokba mindenféle nem létező ártó tartalmat. A hívek pontosan értik az üzenetet és szemlátomást egyet is értenek vele. Elvégre száz év eltelt a trianoni békediktátum óta, megbűnhődtünk már kellőképpen, ideje felülvizsgálni az akkori döntést és begyógyítani a sebeket.

Ez a folytonos trianonozás különösen az utóbbi években vesztette értelmét, mióta a határok az uniónak köszönhetően átjárhatóak, semmi nem akadályozza a környező országokba való utazást, sőt, aki akar, át is költözhet egyikből a másikba, munkát vállalhat, vállalkozása lehet külhonban, egyszer elmondhatnák, mit szeretnének ezen kívül? Az elcsatolt területeken élők számára ugyanúgy adott ez a lehetőség, most már ráadásul magyar állampolgárok is lehetnek. Az erdélyiektől olyat nem hallani, hogy Magyarországhoz vágynak csatolódni, ők autonómiát szeretnének, ami azért más. Vajon ha elnyernék az autonómiát, azzal beérnék végre az itteni magyarok? Vagy az se felelne meg?

Egy másik helyen valaki azt szögezte le, ha nem lett volna Trianon, ma Magyarország Európa egyik vezető hatalma lenne. Először is jó lenne végre tudomásul venni, hogy Trianon mégiscsak volt, ráadásul előzményei is voltak, okkal csattant az az ostor, és nagyon nagy szerepük volt benne az akkori nagyhatalmi elképzeléseinknek. Megtörtént más népekkel is, hogy ideig-óráig rossz politikát folytattak, a vesztes oldalra kerültek, de képesek voltak tanulni belőle. Sokat tudnának mesélni erről a németek, franciák, japánok például. Érdemes lenne alaposan elemezni azt a nagy igazságot, mely szerint az igazán ostoba mindig ugyanazt a hibát követi el, mégis más eredményt vár...

DRAGOMÁN GYÖRGY: A FÉNYES JÖVŐ

QUBIT
Szerző: DRAGOMÁN GYÖRGY
2020.


A fényes jövő
Dragomán György sci-fi sorozata a Qubiten.

A KATASZTROFÁLIS IDŐJÁRÁSRA MUTOGAT AZ AGRÁRKAMARA, A GYÜMÖLCSDRÁGULÁS VALÓDI OKÁRÓL AZONBAN SZÓ SEM ESIK

NÉPSZAVA
Szerző: MTI-Népszava
2020.09.19.


...A Népszava a héten számolt be arról, hogy a legfrissebb statisztikai adatok szerint az élelmiszerárak éves szinten átlagosan 7,9 százalékkal nőttek, de a friss gyümölcsöké 46 százalékkal drágult. Az emelkedés minden korábbi időszaknál meredekebb. A termelők azt állítják, nem ők felelősek az irdatlan drágulásért, a kereskedők pedig azzal hárítanak, hogy ők is magas áron kapják a felvásárlóktól.

Vári Attila, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) szaktanácsadója lapunknak azt nyilatkozta, hogy a dráguláshoz kétségkívül köze van az idei mostoha időjárásnak, de nem lehet mindenért az égieket okolni. Elmondása szerint a magyar termelőket is érintette a vendégmunkások elmaradása, emellett a növényvédőszerek, a műtrágyák, a különféle importanyagok, a gyenge forint miatt nagyjából 30-40 százalékkal növelték a költségeket. 

A szaktanácsadó szerint azonban még a szeszélyes időjárás sem okozott volna ekkora terméskiesést, ha a korszerű ültetvények lennének többségben. Úgy látja, hogy bár sokan fejlesztették az ültetvényeiket, de még többen lettek volna, ha a vidékfejlesztési programok ültetvénykorszerűsítési pályázatai nem lettek volna túlságosan bürokratikusak és sokak számára teljesíthetetlenek a feltételek, mint a kötelezően előírt jégháló, ami hektáronként elérheti az akár 10 millió forintos költséget is. 

A nyugat-európai fogyasztói kosarakban egyébként átlagosan 20 százalék alatt szerepelnek az élelmiszerek. A magyaroknál ez az arány jóval 20 százalék fölött található, de a legszegényebbeknél a 30 százalékot is meghaladhatja.

IJESZTŐ, DE LASSAN MÁR TÖBBET TUDNAK RÓLUNK A TECHNOLÓGIAI BEHEMÓTOK, MINT SAJÁT MAGUNK

PORTFOLIO
Szerző: PORTFOLIO
2020.09.20.


A Bigh Tech szegmens előtt álló két fő szabályozási témakör a versenyvédelem és a felhasználók személyes adatainak védelme. A Fidelity International szerint a versenyvédelmi (antitröszt) jogszabályok végső soron akár javíthatják is az internetes ágazaton belüli versenyt, aminek következtében bővülhet a befektetésre alkalmas internetes cégek választéka. Még a Big Tech cégek feldarabolása sem feltétlenül lenne negatív fejlemény, mivel e cégek részeinek összege sokszor jóval nagyobb, mint a jelenlegi értékeltségekből gondolnánk. A szigorúbb adatvédelmi törvények is csak serkentőleg hatnak majd az innovációra, mivel az érintett vállalkozásoknak úgy kell megoldásokkal előállniuk, hogy eközben kevesebb személyes adathoz férnek hozzá...

FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTJÁK A HITELMORATÓRIUMOT! MILYEN HATÁSA LESZ ENNEK EGY LAKÁSHITELRE?

BANKMONITOR.HU
Szerző: ARGYELÁN JÓZSEF
2020.09.19.


Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentése alapján az arra leginkább rászorulók részére a törlesztés szüneteltetését fél évvel meghosszabbítják. Vagyis a válság miatt leginkább veszélybe került adósoknak várhatóan 2021. júliusáig nem szükséges a hitelük törlesztőrészletét megfizetniük...


A hitelmoratórium bevezetésével 2020.03.19-től az adósoknak nem szükséges az akkor már meglévő hitelük – 2020.03.18 nap végéig folyósított kölcsönökre érvényes – törlesztőrészletét megfizetniük év végéig.

A járványhelyzet fokozódása és a válság elhúzódása miatt a lakosság és a vállalatok egy része várhatóan jövőre is nehéz helyzetben lesz, számunkra a hitel törlesztése továbbra is gondot okozhat. Éppen ezért a legnehezebb helyzetben lévő csoportnak a hitelmoratórium idejét fél évvel meghosszabbítják.

Kiket érint a moratórium meghosszabbítása?

A lakossági ügyfelek közül az alábbi társadalmi csoportokat tekintik veszélyeztetettnek:

- nyugdíjasok
- munkanélküliek
- közfoglalkoztatottak
- gyermeket nevelő családok

A moratórium számukra automatikusan meghosszabbodik, ehhez nem kell a bankba bemenniük. Természetesen továbbra is ki lehet lépni a törlesztés szüneteltetéséből, ehhez azonban meg kell keresni a pénzintézetet: vélhetően az eddig megismert módon lehet a jövőben is kérni a részletek további fizetését.

A vállalkozások esetében a moratórium nem fog automatikusan meghosszabbodni, nekik a szüneteltetés fenntartása érdekében kell megkeresni bankjukat. Erre azon vállalkozások lesznek jogosultak, amelyek bevételének a nagysága 25 százalékot meghaladó mértékben csökkent.

Emellett minden hitel esetében, melyet a járvány kitörése előtt vettek fel – legyen az lakossági, vagy vállalkozói kölcsön – a kormány 6 hónapos felmondási tilalmat rendel el.

Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot?
...

A JÁRVÁNY MÁSODIK HULLÁMA: ORBÁN VIKTOR TALÁN ÉLETE LEGNEHEZEBB DÖNTÉSE ELŐTT ÁLL

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2020.09.18.


Nem szívesen elemezzük Orbán Viktor szokásos péntek reggeli észosztásait, de sajnos ez elkerülhetetlen egy olyan országban, ahol szinte mindenről egyetlen ember dönt. Ha tehát a kormányfő azt mondja, hogy kemény őszre számíthatunk, akkor az biztosan úgy lesz. Teljesen mindegy, hogy a Fidesz szavazói vagyunk vagy ellenzékiek, tudomásul kell vennünk, hogy lényegében egyetlen ember döntésétől függ az, hogy a járvány második hulláma milyen károkat okoz az országnak. Ez az óriási hatalom azonban hihetetlen nagy felelősséggel párosul, ami akár össze is roppanthatja a kormányfőt...


FÉNY HELYETT MOCSÁR - A MAGYAR KÜLPOLITIKA ERKÖLCSI CSŐDJE

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: BOKROS LAJOS
2020.09.18.


Képzeljük el azt a képtelen helyzetet, hogy egy idegen nagyhatalom megszállja Magyarországot, és terjeszkedő birodalma egyik ha­tár­tartományává süllyeszti. A birodalom vezetői kijelentik, hogy Magyarország a történelem során mindig a megszálló hatalom érdekkörébe tartozott, így a visszahódítás nem pusztán jogos, hanem természetes. Harcot indítani a megszálló hatalom ellen reménytelen vállalkozás. Aki ellenáll, megjárja. A tízmilliós magyar népből közel kétmilliót elhurcolnak, vagy a volt Magyarország területén átnevelő- és munkatáborokba (értsd: koncentrációs táborba) zárnak. A keresztény vallást üldözik, annak közös gyakorlását betiltják, a templomokat bezárják vagy lerombolják. Az iskolákban első nyelv lesz a hódító nyelve, a magyar megtűrt nemzetiségi nyelvvé süllyed. A temetőket feldúlják, a régi kultúra hagyományait megsemmisíteni igyekeznek.


Elképzelhetetlen forgatókönyv? Hazánk esetében jelen pillanatban talán igen, de más népek már jutottak hasonló sorsra – nem is olyan régen, a második világháború után az észtek, a lettek és a litvánok. Manapság is van példa arra, amit szándékos és tudatos nemzetmegsemmisítő programnak nevezhetünk. Részben népirtás (genocídium), amit a nemzetközi jog talán üldöz, de miután a látszat megóvása és a nemzetközi felháborodás tompítása végett egyelőre ritka az emberölés, így elsősorban a nemzet és a kultúra kiirtásáról beszélhetünk...


SÁTRAT EMELVE, ÉJJEL-NAPPALI ŐRSÉGGEL AKADÁLYOZNÁK MEG, HOGY KIKAPCSOLJÁK A GÁZT AZ IVÁNYI GÁBOR VEZETTE MET INTÉZMÉNYKÖZPONTJÁBAN

444.HU
Szerző: HORVÁTH BENCE
2020.09.20.


Az SZFE-nél is ismert piros-fehér szalagok, egy sátor és egy barikád áll az Iványi Gábor vezette Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) Dankó utcai intézménye előtt, hogy így akadályozzák meg, az állami közmű-szolgáltató kikapcsolja a gázt.


A józsefvárosi önkormányzati oldal cikke szerint a MET tartozása 30 millió forint, közben viszont az állam által elismert, de nem kifizetetett tartozás az intézményhálózat felé több milliárd forint. A szociális programokat ellátó intézmény vezetői évek óta próbálnak megegyezésre jutni a tartozás rendezéséről.

A Népszava szombat reggeli cikke szerint civil tiltakozók is megjelentek pénteken a Dankó utcában, hogy segítsenek megakadályozni a Wesley János Lelkészképző Főiskola és a hajléktalanokról gondoskodó Oltalom Karitatív Egyesület ellátását biztosító gázszolgáltatás kikapcsolását.

A lap beszámolója szerint a szolgáltató emberei sikertelenül próbálták meg elvinni a gázórát, ekkor mondták azt, hogy éjjel majd visszatérnek, feltörik az aszfaltot és úgy kapcsolják le a gázt, erre válaszul szervezték meg az őrködést.

Iványi Gábor elismerte, hogy jelentős tartozást halmoztak fel, de szerinte ennél sokkal több pénzzel tartozik nekik az állam, amiért jogsértő módon megfosztották őket egyházi rangjuktól.

Pénteken megfordult a helyszínen Pikó András józsefvárosi polgármester is, aki a lapnak elmondta: „Nem tudom máshogyan értékelni a történteket, csak politikai leszámolásként. Az Iványi Gáborék elleni fellépés illeszkedik abba a támadássorozatba, ami az Index, a színművészeti egyetem vagy például a Klubrádió ellen zajlik.” Beszélt a Népszavának arról is, hogy ahhoz, hogy a közművek feltörje a Dankó utcában lévő útszakaszt, az önkormányzat városüzemeltetési bizottságának tulajdonosi hozzájárulására van szükség, és Pikó nem szeretné megelőlegezni a döntést, de a felháborodást érzékelve szerinte a minimálisnál is kevesebb esélyét látja annak, hogy a bizottság megadja a hozzájárulást.

Pikó péntek este két levelet tett közzé Facebook-oldalán: egyiket Vecsei Miklósnak, a társadalmi felzárkózás ügyének miniszterelnöki biztosának, a másikat az üldözött keresztények államtitkárságának írta, és közreműködésüket kéri a helyzet megoldása érdekében.

„Beláthatatlan következményei lennének annak, ha ellehetetlenülnének az Oltalom Karitatív Egyesület hajléktalanokat ellátó intézményei” – mondta el a polgármester. A lap cikke megjegyzi, hogy a józsefvárosi önkormányzatnak anyagilag nincs módja segítséget nyújtani, de gyűjtés indult a felhalmozott közüzemi tartozás törlesztésére...

KEVESEBB MINT KÉTEZER INTENZÍVES SZAKÁPOLÓ JUT 16 EZER LÉLEGEZTETŐGÉPRE – FAKADT KI EGY ORVOS A FACEBOOKON

24.HU
Szerző: BENKE ÁGNES
2020.09.20.


"Amíg van tizenhatezer lélegeztetőgépünk és tízezer üres kórházi ágyunk, speciálisan képzett szakápolóból kevesebb mint kétezer van"


– írja a politikusoknak és az orvoskollégáknak is szánt szombat esti Facebook posztjában Máté-Horváth Nóra aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos. A szakember hozzáteszi, „esélye egy lélegeztetésre szoruló betegnek csak akkor lehet a túlélésre, ha a nap 24 órájában áll mellette megfelelő intenzív osztályos szakszemélyzet: aneszteziológus és intenzív terápiás orvos, valamint intenzív terápiás szakápoló...

Utóbbiak kapcsán az orvos részletezi munkájuk fontosságát: „Tudnak lélegeztetett beteget ellátni, lélegeztetőgépet alapszinten állítani, életfontosságú gyógyszereket adagoló pumpát villámgyorsan cserélni, katéterezni, artériát szúrni, centrális vénás kanült kezelni, szívmonitort felrakni, bonyolult kábeleket megfelelő sorrendben szélsebesen felhelyezni a betegre. Látják, ha romlik egy beteg, látják, ha baj van, ugranak és cselekednek.”

Egy kétezer fős csapatból kell a nap 24 órájára (2-3 műszakra), a hét 7 napjára kiállítani azt a szakszemélyzetet, aki ellátja az intenzív osztályos betegeket. Mint Máté-Horváth Nóra írja, „mivel egy intenzíves ápoló a szakma szabályai szerint egy műszakban legfeljebb kettő lélegeztetett, instabil beteget tud egyszerre megfelelő szakmai gondossággal ellátni (ez az alacsonynak tűnő szám egy fontos minőségi mutatója minden intenzív osztálynak), már talán könnyen érthető, hogy hiába a tizenhatezer gép vagy a tízezer szabad ágy, ha nincs, aki ott legyen a betegek mellett.”

...

JÓ HÁTSZELET KAPNAK A FIDESZ VITORLÁSAI

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2020.09.20.


Valami büdös ebben a dologban, az egész szakmai nonszensz, néphülyítés – vonja le a következtetést Szalma Botond, a Mahart egykori vezérigazgatója arra a hírre, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) 11 balatoni vitorláskikötőt ad használatba 15 évre.

Arról, hogy a Balatoni Hajózási Zrt. használatba kívánja adni 11 vitorláskikötőjét, 15 éves, határozott idejű üzemeltetési szerződéssel, egyfordulós, nyilvános pályázat útján, pénteken adott ki közleményt a cég.

A közlemény kitér arra is, hogy a korábban önkormányzati kézben lévő, tavaly többségi állami tulajdonba került társaság pénteki közgyűlése a májusban elfogadott reorganizációs tervének megfelelően döntött a vitorláskikötő-hálózatának használatba adásáról. A Bahart által meghirdetett, 2020. október 20-án záruló pályázati kiírás a cég hosszú távú stratégiai érdekeivel összhangban, szigorú feltételeket szab a leendő pályázóknak. Ezek közt szerepel, hogy a leendő üzemeltetőnek komoly anyagi biztosítékokat kell vállalnia, valamint munkáltatói jogutódlással át kell vennie a jelenlegi személyzetet is...

SZAKPOLITIKA VAGY POLITIKAI GAZDASÁGTAN?

MÉRCE
Szerző: POGÁTSA ZOLTÁN
2020.09.20.


Talán sokaknak feltűnt, hogy az utóbbi időben Magyarországon egyre-másra jelennek meg a különböző think tankek, intézetek. Felmerül a kérdés, hogy közelebb visznek-e minket ahhoz, hogy Magyarországon olyan kormányzás legyen, amely fenntartható, igazságos, és nem korrupt. Ehhez röviden vissza kell tekintsünk a think tankek történetére nyugaton, ahonnan ez a jelenség hozzánk begyűrűzött.

A think tankesdi jobboldali eredete

Stephanie L. Mudge nagy sikerű könyve a baloldalról (Leftism Reinvented) a think tankesdi világát érdekes módon a jobboldalra vezeti vissza. A Mont Pelerin Társaság volt az első, amely az akkoriban szinte egyeduralkodó keynesiánus közgazdaságtannal szembefordulva a közvélemény tudatos formálásába kezdett. Ebben óriási segítségére volt a nagytőke, amely az első perctől kezdve megfinanszírozta a tevékenységüket, az alacsony adókat és deregulációt hirdető ideológiájuk propagálásának anyagi támogatását jól megtérülő befektetésnek tekintetve. Utólag egyértelműen kijelenthetjük: joggal. Bőven kifizetődött adócsökkentésekben, kedvezményekben, az iparági szabályozás testreszabásában, az offshore adóelkerülés lehetővé tételében, bőséges közbeszerzésben, a monopólium ellenes állami fellépés elhanyagolásában.

Az úgynevezett Atlas-hálózat keretében bőkezűen kistafírozott think tankek nemzetközi pókhálóját hozták létre, százszám, világszerte. Ezek az intézmények policy papereket publikáltak, rendezvényeket tartottak, kutatásokat és egyetemi katedrákat finanszíroztak, és mindenekelőtt nyomultak a tömegmédiában. Felépítettek olyan sztárokat, mint a szabad piac evangelistája, Milton Friedman. Segítette ebben őket az egyre inkább nagyvállalati tulajdonba átmenő tömegmédia...

KUNETZ ZSOMBOR: „A KORMÁNY GYÁVA VOLT”

PESTI HÍRLAP
Szerző: DERCSÉNYI DÁVID
2020.09.20.


Nem használta ki a kegyelmi állapotot, hogy felkészüljön a rosszabb időkre, és a kevésbé népszerűtlen, de rossz megoldást választotta, amikor lezárta a határokat – mondta a kormányról a Pesti Hírlapnak adott interjújában Kunetz Zsombor szabadúszó orvos, tanácsadó, egészségügyi szakértő, rendszerfejlesztő. A maszkviselést szankciókkal kikényszeríteni szerinte most már késő, főleg, hogy pont a döntéshozók jártak elöl rossz példával.

‒ Újra egyre csak nő a fertőzöttek és a halottak száma. Adódik a kérdés, hogy miként bírja ezt a magyar egészségügy? Mi van, ha több beteg mellé ennél is több orvosi munkára lesz szükség?

‒ Egyelőre úgy tűnik, hogy a Covid‒19 járvány mostani fázisában a betegek száma nő, de nem olyan drasztikusan, mint tavasszal, ez a szerencsénk. Úgyhogy ez most nem tűnik olyan vészesnek. Ne felejtsük el, hogy tavasszal a halálozás 10-13, néha 15 százalékos volt. Most több eset van, de kisebb része kerül kórházba, valószínűleg azért, mert a fiatalok nagyobb arányban kapják el a vírust.

Volt pár hónap nyugalom, amikor fel lehetett készülni a következő, várható hullámra. Ezt az időt jól használta fel a kormány?

‒ Még úgy is, hogy a tavaszi epizódban a Jóisten nagyon kegyes volt hozzánk és az egész régióhoz, és nem szabadult el a vírus, mint Nyugat-Európában (és ez nem annak volt köszönhető, hogy Magyarország annyira élen járt a védekezésben; mi azt csináltuk, amit a környező országok), így már akkor fel lehetett volna készülni, nemcsak akkor, amikor nyáron tényleg minimális új fertőzöttünk volt. Lett volna idő tehát A-B-C stratégiákat gyártani, illetve megfelelő mennyiségű szűrőkapacitás kialakítására, de nem tette ezt meg a kormány. Mert azt látjuk, hogy nem nagyon szűrünk még most sem, még ha jobban is szűrünk, mint eddig. A napi legtöbb új szűrés 11 850 körül volt most, tavasszal a napi csúcs 8900 körül volt...

HETI ABSZURD: VALÓSÁGÁLLÓ KORMÁNYZÁS

NÉPSZAVA
Szerző: BALASSA TAMÁS
2020.09.20.


Vessenek a mókusok elé, de van nekem egy múlhatatlan mániám: időnként csak nagy nehézségek árán tudom feltételezni erről az illiberális rezsimről, hogy kizárólag a hatalom és a pénz érdekli. Úgy vagyok vele, hogy a hatalom és a pénz talán csak azért kell nekik mindenáron és mindahány, mert szentül hiszik, hogy az ezeréves állam újabb ezer évét csak kereszténységgel (ehhez képest minden más fogyatékosság), nemzeti konzervatív módon (és felszegett szuronyokkal) lehet megalapozni, ami pedig nem ilyen, az keresztény- és nemzetellenes. Nemzetközi, s így feloldódik a népek nagy olvasztótégelyében. A bátrabbak képzeljenek ide egy tetszőleges Bosch-utópiát vagy mitikus bacchanáliát, ahol migráns migráns hátán erőszakolja a fehér, hetero keresztényeket szakmányban, dühödt fegyverropogás közepette a kórházak előtt, ahol LMBTQ-szülők döntenek éppen pénzfeldobással a gyermekük neméről. 

Ezt a disztópiát festi körképére ezercsilliárdokból a kormány és utánfutójaként a kommunikációs szekérderékhad. Nézzenek meg egy tetszőleges adást a lovagkeresztes Fidesz-tag stúdiójából, és valahol a „büdös, rohadt kurva anyátok” (plusz-mínusz pár perc) környékén meglátják, szerintük hogy megy ez. (Azt az Orbán-mondatot tegyük azért ide, hogy „az a politikai rendszer, amely nem hajlandó a társadalom megszerveződő erőivel tárgyalni, az csak önmagának tehet szemrehányást később, amikor rálőnek.) 

A kormány iránti merő jó szándékom ezen a héten percenként rogyott meg. A nagy megrogyásban Semjén Zsolt tévedhetetlenül segít nekem, innen is örök hála neki, amiért papír nélkül beszél a hívei előtt, a kontroll és a kérdés veszélye nélkül, magabiztosan. Azt mondta: „Az, hogy valakit támadnak, nem azt jelenti, hogy valóban erkölcsi stiklijei vannak, hanem azt jelenti, hogy annyira hatékonyan képviseli a keresztény értékeket, hogy a kereszténység ellenségei ellenségnek tekintik, és ezért támadják.” Jaj szegény háziasított, helikopterről lelógatott szarvasoknak, jaj az 55 milliárdos vadászati hörömpőcirkusz bírálóinak, jaj a nyomozóknak, ügyészeknek mind, akik Simonka, Boldog, Szabó (stb.) ügyében eljárnak! 
...

KAMPEC DOLORES CIII. – ESZMÉLET

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: REZEDA
2020.09.20.


Iszonyú, mérhetetlen idők óta gubbasztott Béla a fán. Ha meggondoljuk, eltelt a kozmikus év, s ahogy röpült körbe-körbe a galaxis közepén ásító, habzsoló fekete luk körül, ami falta be az időt és a tereket, csámcsogta el a kárhozó és megdicsőült lelkeket, Béla fölfedezte benne a mérhetetlen hatalmú Istent. Bosszúállót és kegyetlent, de jóságot nem lelt benne sehol, mert hogyan lehetne olyanban, aki maga a végtelen idő, és minden terek kicsiben és óriási hatalmasban. Így hát fölfedezve önmagában a féregszerű létet, a tavasz közeledvén izgulnia kellett, hogy föl ne falják őt a rigók, meg ne früstököljék vagy dugiszálják épp csupasz, ordító kölkeik torkain a másik, belső végtelenbe, föloldódni rigóbelekben, placcsanva terülve el aztán alant fehéren és folyósan. Ha elmélázunk ezen, ez maga a lét rettenete, a rigó bendőjében látni meg Isten mindent megemésztő szemét.

Tavasz elején rekedt Béla a fán, de nem is volt ez igazán rekedésnek nevezhető, ha az önszánást is figyeljük, mert amikor alant futkorásztak a népek – a duplagyűrűsök, olajos hajúak és a bánatos szeműek, protkósok és a műanyag dömperesek, sőt, még a bádogbános is a szoknyájában, várva majd fogadva a megváltó maszkokat mint Krisztus likacsos és puha testét, benne maradt az érzés hatalmasan, ahogyan tapodták a sarjadó füvet, és Béla érezte, hogy a fa meghőköl a segge alatt, megtorpannak benne a nedvek, sőt, vissza is fordulnak, s ahogyan a maszkosok jártak-keltek a flaszteron pöckösen, mint a teremtés koronái, úgy hitték mindeközben, hogy visszatért az élet, pedig épp menekült. A fönnmaradás tehát nem csak a pillanat miatt, hanem az örökkévaló módján történt. Béla úgy lakott a magasban az ágon, mint moha vagy gomba, spórákat prüszkölt, kacska gyökereivel szítta a vizet, ha fröccsöt nem lehetett.

Ismerte már a fenti világot. Az állandó lakos rigókat, az alkalmi vendég macskát, aki olykor Behemót alakját és végtelen hatalmát öltötte magára, és mind az összes apró jószágokat, akikre azt mérte a sors, hogy egész életük itt teljen, míg föl nem falódnak, vagy le nem jár az idejük a Föld nevű bolygón. A zsebében laktak ők aztán, beköltöztek a haja bozontjába, majszolgatták, szürcsölték a vérét, ahogyan Béla a fa nedveit. Egymásra voltak utalva már teljesen, míg ott lent, a többiek hajkurászták az életet, Béla meglelte a fában, ahogyan eggyé vált vele, és ővele meg minden férgek és csimaszok, ott ették meg, akárha a földi koporsóban, hogy Béla megérezte magában az atomokat, és teremtőjét, édes egy szülőjét, a csillagokat, amint fölrobbanva szertesugározzák Béla építőköveit, mintha lego volna rossz műanyagból. És ekkor látta meg a világ elejét, észrevette a végét, a kör bezárult a fa tetején ülve...

EMBERI SELEJTEK VEZETIK, ÉS MOSTANRA URALJÁK EZT AZ ORSZÁGOT

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Swan Edgar
2020.09.19.


... Hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok. Amúgy szerintem nagyon helyesen. Nemrégiben voltam vásárolni, a vevőkön volt maszk, a bolt dolgozóin nem. Illetve volt, a homlokukon, tarkójukon, orruk alatt. Az volt a csúcs, amikor egy vevő reklamált, amiért a pénztár 2300 forintot blokkolt egy olyan termékért, amire a polcon 1400 volt írva, külön nagy betűvel jelezve: akciós. A bolt alkalmazottja egészen konkrétan az én tarkómtól kettő centire üvöltözött a vevővel – természetesen letolt maszkban -, hogy az nem lehet. Végül együtt elmentek megnézni, hogy mi van kiírva. Ezzel több probléma is van. Az első persze az, hogy nem úgy hordta a maszkot a boltos, ahogy kell. A másik, hogy leszarta a távolságtartást, gátlástalanul szórta a nyakamba a nyálát. A harmadik gond – ezt mi már észre sem vesszük, pedig észre kellene -, hogy a vevővel NEM üvöltözik sem eladó, sem manager, sem senki a bolt alkalmazottai közül. Soha. Angliában ilyen elő nem fordulhat, úgy rúgnák ki a kedves boltost, hogy az égen lyukat ütne. Ha a vevő azt mondja, az van írva a polcra, akkor az van. A vevőnek igaza van. Pont. Aztán el lehet sétálni és megnézni, ha tényleg tévedett a pénztár, sűrű bocsánatkérések közepette felajánlani, hogy vigye el ingyen a vevő. És ha megteszi, még meg is köszönik neki. Tudom, hogy többször morogtam már. Azt is tudom, hogy sokan nem értik, vagy nem értenek egyet velem. De ettől én még változatlanul úgy hiszem, vérforraló, ahogy sok üzletben vagy éppen étteremben bánnak a vásárlóval, vendéggel. A pimasz eladótól kezdve a pofátlan, de legalább agresszív pénztároson át a lekezelő, unott pincérig. És őszintén szólva leszarom, hogy alulfizetett, túlhajszolt. Menjen el csipkét verni, utcai zenésznek, menjen külföldre vagy álljon ki strichelni. Ha nem teszi, akkor viszont legyen kedves, udvarias, figyelmes. Akkor is, ha szar napja volt, akkor is, ha fáj az élet. Ott és akkor ez engem egyáltalán nem érdekel. Akkor én vevő vagyok, vendég vagyok és elvárom, hogy ennek megfelelően bánjanak velem. És mindenki mással is...