2023. január 19., csütörtök

A SZOMSZÉD EURÓJA MINDIG ZÖLDEBB?

G7.HU
Szerzők: VIROVÁCZ PÉTER, SZŐNYI DÁVID
2023.01.19.


(Virovácz Péter vezető elemző, Szőnyi Dávid elemző gyakornok az ING Banknál. A Zéróosztó a G7 elemzői szeglete.)


2023-ban újabb tagországgal bővült az eurózóna: Horvátország január 1-jétől lecserélte hivatalos pénznemét kunáról euróra. Az euró bevezetését a nemzetközi sajtó egyértelmű sikerként könyveli el, és a helyi politika is ezt teszi, hiszen az elmúlt évtizedben mind kormányzati, mind jegybanki oldalról folyamatos támogatást kapott a bevezetés ötlete. Jól szemlélteti ezt Boris Vujcic, a horvát jegybankelnök 2013 júniusában (egy hónappal az EU-csatlakozás és több mint kilenc évvel az euróbevezetés előtt) elhangzott beszédének egy részlete:

Mindig Bob Dylan zenéjét idézem: ’Amikor semmid sincs, akkor vesztenivalód sincsen.’ Ha nincs független monetáris politikád, akkor mit is veszíthetnél el a monetáris unióhoz való csatlakozással?

Meglehetősen erős szavak ezek egy jegybankelnöktől, mely jegybanknak akkoriban teljes kontrollja volt az ország monetáris politikája felett, ám Vujcic rögtön hozzátette, hogy

Horvátország számára nagyon kevés hátránya van az eurózónához való csatlakozásnak, mivel a monetáris politika most sem teljesen független, hiszen a magas arányú euróhasználat – különösen a bankszektor részéről – korlátozza azt.

Az euroizáció jelensége számos kelet-közép-európai ország esetén megfigyelhető, de Horvátország még ebből a sorból is nagyon kilógott, felfelé. A horvát kuna 1994-es bevezetésétől 2016-ig a devizarészesedési arány az összes betétet illetően 70–90 százalék között mozgott. Magyarországon ez az arány 2016-ban 12 százalék volt, szemben a horvát 83 százalékkal. Egy ilyen gazdasági szerkezettel rendelkező országban a monetáris politikai transzmisszió valóban csorbul, így visszatekintve abszolút érthető a horvát jegybank dilemmája: a magas szintű eurósítás csökkentésének érdekében vagy az euró bevezetése mellett kell letenni a voksot, vagy a hazai valuta promotálását kell kitűzni célul.

A horvát jegybank bár a 2000-es években megpróbálta visszafogni az eurósítás folyamatát kisebb-nagyobb sikerrel, végül az euró bevezetése mellett döntött, melyben partnernek bizonyult a kormányzat, így született meg a stratégiai vízió (a 2010-es években), miszerint Horvátországot be kell vinni az eurózónába. Az euróövezeti tagság számos előnnyel, ugyanakkor néhány hátránnyal is jár, melyek közül egyértelműen a független monetáris politika elvesztése a legfontosabb. Vujcic 2013-as beszéde, illetve az említett devizarészesedési adat fényében már érthető, hogy a legnagyobb negatívumként említett monetáris szuverenitásvesztés nem volt visszafogó erő a horvátok számára.

Látható tehát, hogy a horvátoké egy speciális eset volt. Magyarországon a monetáris politikai függetlenség szignifikáns tényező az euróbevezetés képletében. Természetesen ez önmagában nem jelenti azt, hogy Magyarország számára az euróövezeti tagság ne járna pozitívumokkal, de fontos észben tartani, hogy a horvátokkal ellentétben hazánkban a monetáris politikának jelentősen erősebb kontrollja van a gazdasági szereplők egésze fölött; van tehát mit feladni.

A szuverén monetáris politika elvesztésének több hatása is van. Ilyen például a versenyképességi célból való szándékos valutaleértékelési képesség elvesztése, már ha elfogadjuk, hogy ez egy valid gazdaságpolitikai faktor. A legfontosabb azonban maga a kamatcsatorna fölötti kontroll elvesztése. Az öt hagyományos monetáris transzmissziós csatorna közül egyértelműen ez a legfontosabb. Feladásának következményei válságkezelés közben mutatkozhatnak meg a leginkább, így az euróbevezetés ezen „költsége” sokszor és sokáig rejtve marad. Mivel az Európai Központi Bank (EKB) a monetáris unió teljes egészére határozza meg az alapkamatot, így rendkívül nehéz egyetlen, minden tagország számára kedvező szintet megállapítani. A tagországok számos tekintetben eltérhetnek egymástól, például abban, hogy az üzleti ciklusukban pillanatnyilag hol állnak, de talán az inflációs ráta lehet a legjobb példa.

Milyen szinten kellene meghatároznia az EKB-nak az alapkamatot ahhoz, hogy sikerüljön letörni az inflációt? A novemberi harmonizált fogyasztói árindex szerint mindhárom balti államban 21 százalék fölött volt az infláció, míg Spanyolországban 6,7, Franciaországban 7,1 százalékon állt. A balti országok példájából jól látható egy másik fontos tanulság: az euró bevezetésének ténye, az euró megléte mint fizetőeszköz önmagában nem véd meg az inflációtól.

A mérleg negatív oldalán legnagyobb súllyal a monetáris politikai függetlenség feladása áll, de a pozitív oldalon számos tétel sorakozik, melyek közül néhány, csupán felsorolás szintjén:

1. A devizaátváltás tranzakciós költségének megszűnése megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet. (A horvátoknál évente körülbelül így 160 millió eurót lehet megspórolni az euró bevezetésével.)

2. Az eurózóna-tagság ösztönzi a külföldi beruházásokat, főként a turisztikai és pénzügyi szektorokat illetően. (Bár Magyarország pont jó ellenpélda a maga rendkívüli mértékű működőtőke-beáramlásával.)

3. Az egységes valuta növeli az ártranszparenciát.

4. Árfolyamstabilitás.

Jól látható, hogy az euróövezethez való tartozásnak bőven megvannak a maga előnyei is, így a bevezetés előtt álló országoknak érdemes elvégezniük a helyzetértékelést, hogy mit tartanak fontosabbnak...

SZÁZMILLIÓS A TÉT: FINISBEN A BELVÁROSI INGATLANPEREK

NÉPSZAVA
Szerző: SZALAI ANNA
2023.01.19.


Bíróságon küzd a főváros több olyan lakásért, irodáért, amelyeket szerinte áron alul adott el az V. kerület. Egyelőre kevés sikerrel járt. Háromból egy per első fokon lezárult, és hatályban maradt a kivételesen szerencsés 19 éves vállalkozóval kötött adásvételi szerződés.


A fővárosi önkormányzat tavaly februárban döntött arról, hogy pert indít azért, mert több belvárosi ingatlant feltűnően alacsony áron értékesített az V. kerület fideszes vezetése. Ráadásul Belváros-Lipótváros esélyt sem adott a fővárosnak arra, hogy élhessen elővásárlási jogával a még 2021 októberében meghirdetett és 2022 januárjában el is adott 1 milliárd forint összértékű ingatlanok esetében. Egy visszatérő vásárlónak számító ügyvéd, egy fuvarozó és egy akkor 19 éves dunaharaszti vállalkozó százmilliókat nyerhetett így.

Az ügyletről csak késve értesült a főváros önkormányzat, ráadásul az ingatlanok októberi meghirdetése és gyors, januári értékesítése között amúgy sem lett volna sok ideje lépni. Emiatt a Fővárosi Közgyűlés ellenzéki többsége 2022 január végén úgy döntött: az eladott lakások, irodák, raktárak piaci, illetve értékesítési ára közötti feltűnő aránytalanság miatt az önkormányzat – korlátozott pénzügyi lehetőségei ellenére is – él elővásárlási jogával és megvesz a csomagból nyolc, összesen 850 millió forintért dobra vert ingatlant. Városházi számítások szerint a valós ár ennek a kétszerese lehetett. A főváros azonban hiába jelezte elővásárlási jogát, a Szentgyörgyvölgyi Péter fideszes polgármester által vezetett belvárosi önkormányzat szerint elkéstek az ajánlattal. A fővárosnak így nem maradt más lehetősége, pert indított az V. kerület és a vevők ellen, amelyben az adásvételi szerződések hatálytalanságának kimondását kérték a bíróságtól. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes egy-másfél éves jogi procedúrával számolt..
.

VISSZAJÁTSZÁS: "FRIDERIKUSZ": ROMAGYILKOSSÁGOK, NEMZETI GYÁSZ NÉLKÜL - TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS, 2013. /// F.A.158.

FRIDERIKUSZ PODCAST
Szerző: FRIDERIKUSZ SÁNDOR
2023.01.18.Néhány nappal ezelőtt 74 éves korában meghalt Tamás Gáspár Miklós, Kolozsváron született filozófus, politikus, közíró, egyetemi oktató, a magyar filozófiatörténet egyik legnagyobb hatású, nemzetközileg is elismert alakja. A legszabadabb magyarként jellemezte őt a 444.hu, ennél találóbb meghatározást nemigen lehetett volna írni róla.

Friderikusz Sándor műsoraiban hosszú időszakon keresztül gyakran szerepelt TGM, emlékezésképpen a mai napon öt interjút is közzéteszünk, amelyek ugyan nem kifejezetten vele készültek és róla szóltak, mert mindig valamilyen éppen aktuális ügy kapcsán kértük ki a véleményét.

Tamás Gáspár Miklós - Iványi Gábor lelkésszel együtt - 2013-ban eljött a Friderikusz című tévéműsor stúdiójába, a téma a 2008-as és 2009-es romagyilkosság-sorozat társadalmi fogadtatása volt. A hat halálos áldozatot követelő fegyveres és Molotov-koktélos támadások nemigen váltották ki a magyar közösség megrendülését, amit Tamás Gáspár Miklós sajnálatosnak tartott és sommásan így véleményezett: "Ha ez nem nemzeti gyász, akkor ez nem valódi nemzet!"

RÁHÚZTA A FÜGGÖNYT A KÖZÖNSÉGRE ÉS SAS JÓZSEFRE BEREGI PÉTER

YOUTUBE / LUTTER IMRE
Műsorvezető: LUTTER IMRE
2023.01.14.Beregi Péter, legendás humorista elmesélte Lutter Imrének, milyen előadás közben felállni, abbahagyni és behúzni a függönyt. A szakmája iránti tisztelethez azonban elmondása szerint az is hozzátartozik, hogy néha le kell állítani az előadást. Sas Józseffel legendás párost alkottak és mikor előadták egy rendezvényen a Hacsek és Sajót, a vendégek nem figyeltek rájuk. 

„Beszélgettek a nézőtéren, mintha ott se lettünk volna, borzalmas volt. És mentünk egy darabig, jött a Hacsek és Sajó. Elkezdtük. Azt mondta a Sas, egy pillanat, Péterkém, maradj csendben. Összehúzta a függönyt. Mit tudtunk csinálni? Hát semmit. Abba kellett hagyni.” Beregi Péter a műsorban mesél még gyerekkoráról, a Szörényi testvérekkel közös intézetis évekről, és arról is, miért köszönheti karrierjét Petőfi Sándornak. Az édesanyja ugyanis 1956 nyarán meghalt, Beregi Péter pedig 11 évesen szinte teljesen egyedül maradt.

ZÖMÉBEN OLYAN ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA VEZÉNYELTEK ISKOLAŐRÖKET, AHOL A DIÁKOK NAGY RÉSZE ROMA – AZ OMBUDSMAN SZERINT NEM TÖRTÉNT DISZKRIMINÁCIÓ

RTL
Szerző: LŐRINCZ TAMÁS
2023.01.17.


Az iskolaőrök szeptember óta tizenegyszer alkalmaztak testi kényszert, egyszer a bilincs is előkerült, míg egy másik esetben „vegyi eszközt” is bevetettek. A kivezénylési gyakorlat miatt eljárást kezdeményező Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesülete szerint az egész iskolaőri program büntetésként és megfélemlítésként értékelhető, amelyet a cigány lakosság azért kénytelen elszenvedni, mert szót emelt a gyöngyöspatai szegregáció ellen.


Nem tekinthető diszkriminatívnak az a folyamat, amikor arról döntenek, hogy mely intézményekbe vezényelnek iskolaőröket – az rtl.hu információi szerint ezt állapította meg az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH). A Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesülete azért kezdeményezett eljárást, mert a szervezet álláspontja szerint diszkriminatív, hogy a program indulásakor elsősorban azokban az általános iskolákban teljesítettek szolgálatot az iskolaőrök, ahol túlnyomórészt romák tanultak.

Ez utóbbit az Oktatási Hivatal statisztikái is alátámasztották: 2020 szeptemberében

288 általános iskolában jelentek meg az egyenruhások, az érintett intézmények döntő többségében pedig jelentős (151 iskola esetében például legalább 40-50 százalékos) volt a cigány származású diákok aránya.

A hivatalos álláspont szerint az iskolák dönthetnek arról, hogy igényelnek-e iskolaőrt, a kivezénylés folyamatát azonban egyetlen jogszabály sem határozza meg pontosan. A Népszava korábbi cikke szerint ráadásul arra is volt példa, hogy olyan helyre is kivezényeltek egy rendőrségi alkalmazottat, ahol nem is kértek ilyen segítséget.

A panaszt – a Klebelsberg Központ, a Belügyminisztérium, valamint az akkor még létező Emberi Erőforrások Minisztérium gyakorlata ellen – először 2020-ban nyújtották be, az eljárás tavaly decemberben zárult le. A beadvány készítőinek érvelése szerint a kormány büntetésként hozta létre az iskolaőrséget, amiért több cigány tanuló is pert nyert a gyöngyöspatai szegregációs ügyben...

ITT EGY ISZONYAT NAGY LUFIT FÚJTAK FEL A 4IG KÖRÜL - ÁCS DÁNIEL A KLUBRÁDIÓBAN (2023.01.18.)

KLUBRÁDIÓ / REGGELI SZEMÉLY
Műsorvezető: PARA-KOVÁCS IMRE
2023.01.18.A 2023. január 18-i Reggeli személyben Para-Kovács Imre vendége Ács Dániel, a 444.hu újságírója volt, akivél az új NER szuperprojektről (a Vodafone bekebelezéséről), a magyar vállalatok (4iG, MOL) állami támogatásáról, középhatalmi vágyakról, számlagyárakról és korrupcióról beszélgettek.

DŐLNEK A FEGYVERSZÁLLÍTÁSI TABUK, DE MIRE MEGY EZZEL UKRAJNA?

G7.HU
Szerző: VÁCZI ISTVÁN
2023.01.19.


Holnap tartják a németországi Rammstein katonai bázison az Ukrajnát fegyverrel támogató nyugati országok illetékes vezetőinek következő találkozóját, amelyen újabb bejelentések várhatóak. Több ország nem is várta meg ezt az alkalmat, és már előre közölte, hogy milyen hadfelszerelést tervez Ukrajnának szállítani. Ha csak az elmúlt néhány nap híreiből szemezgetünk, az Egyesült Királyság egyebek mellett Challenger 2-es harckocsik és AS-90-es önjáró lövegek, Kanada pedig kerekes páncélozott csapatszállítók átadását jelentette be. A svéd kormány egyelőre meg nem nevezett páncélosokat, Lettország pedig egyebek mellett helikoptereket küldhet. A NATO főtitkára szintén további nehézfegyver-szállításokat jelzett előre.

Ukrajna támogatása nyugati fegyverzettel már a tavaly február 24-i orosz támadás előtt elkezdődött, de ez akkor még csak kézi páncéltörő rakétákat jelentett. A nagyobb volumenű segítség akkor kezdett az országba áramlani, amikor egyértelművé vált, hogy képes talpon maradni az orosz agresszióval szemben – ahogyan az is, hogy ezt tartósan csak nyugati segítséggel tudja megtenni, egyebek mellett a lőszerkészletek kimerülése miatt.

Ahogy teltek a hónapok, egyre több nyugati fegyverzet áramlott Ukrajnába, egyre többféle fegyverzeti kategóriával kapcsolatban hitték el a nyugati döntéshozók, hogy nem jelent komoly eszkalációs veszélyt. Avagy leegyszerűsítve: attól nem tör ki a harmadik világháború, hogy amerikai precíziós rakéta-sorozatvetők (HIMARS), francia önjáró tarackok vagy éppen német gyalogsági harcjárművek kerülnek Ukrajnába. Az orosz reakciók kiszámíthatóvá váltak: amire eleinte még burkolt vagy nyílt nukleáris fenyegetés volt a válasz, arra utóbb azt mondták, hogy a leszállított fegyverek semmit sem számítanak, az orosz hadsereg úgyis könnyűszerrel megsemmisíti majd őket.

Az amerikai kormányzat eleinte még a Stinger vállról indítható légelhárító rakéták átadásától is ódzkodott, majd sokáig a gyalogsági harcjárművek leszállítása számított „vörös vonalnak”. Pár hete azonban ezt is átlépték, amikor az Egyesült Államok 50 Bradley, Németország pedig 40 Marder Ukrajnába küldését jelentette be közösen.

Ezt követően lényegében három olyan fegyverzeti csoport maradt, amelynek átadása még mindig tabunak számított (pedig az ukránok szeretnének belőle kapni):

- légi járművek: harci repülőgépek és helikopterek, nagy hatótávolságú katonai drónok;

- nagy hatótávolságú, sorozatvetőből indítható rakéták (ATACMS a HIMARS-okhoz);

- nyugati gyártású harckocsik.

Mostanra a Challenger 2-eseknek köszönhetően már az utolsó pontot is lehúzhatjuk a listáról, és az előzmények alapján kifejezetten meglepő, hogy az előző lépést követően ez a vörös vonal ilyen gyorsan megszűnt létezni. Igaz, a tankoknál volt a legfurcsább a tabusítás, több okból is. Egyrészt a legtöbb ember nehezen tudná megmondani, hogy pontosan mi az a tank – vagy más néven harckocsi -, részben azért, mert ebben a szakirodalom sem ért száz százalékig egyet. Másrészt a jelenlegi ukrajnai harcok közepette egyértelműen nagyobb harcértéke van egy HIMARS-nak – még a standard rakétáival is – vagy egy német Panzerhaubitze 2000-es önjáró lövegnek, mint egy amerikai vagy német harckocsinak.

Leginkább szimbolikus okai lehettek annak, hogy a páncélosok közül a tank volt az utolsó, amelynél rászánták magukat Ukrajna nyugati támogatói, hogy saját tervezésű-gyártású eszközöket adjanak át. Mégiscsak ez volt az előző évszázad emblematikus támadó fegyvere, amihez a németeknél hozzáadódhat, hogy nem akarnak Panzereket küldeni a „keleti frontra” a második világháborús traumák után.

A valóságban azonban a védekező és a támadó fegyverek megkülönböztetése gyakran eléggé izzadságszagú – német politikusok sokat tudnának erről mesélni -, a tankok pedig éppolyan jó szolgálatot tehetnek védekezésben, mint támadásban. Ráadásul Ukrajna nyugati támogatói kifejezték egyetértésüket az ország nemzetközileg elismert területeinek felszabadításával kapcsolatban – ebben a tekintetben pedig sokkal kisebb kockázat egy tank, mint mondjuk a HIMARS vagy akár a PzH 2000. Az 1991-es orosz határokat aligha akarja átlépni az ukrán hadsereg, a határtól pedig egy tankkal legfeljebb pár kilométerre lehet ellőni...

MAGYAR NARANCS AJÁNLÓ (TARTALOMJEGYZÉK)

MAGYAR NARANCS
Szerző: MaNcs
2023.01.18.


A SZERK.


A SZERK.
Helyben hagyták

Nagyon megverték a Fideszt a január 15-i jászberényi időközi önkormányzati választáson, a Közösen Jászberényért Egyesület ellenzéki összefogása (mínusz DK, de erről később) a polgármesteri helyet több mint kétharmaddal, mind a tíz egyéni körzetet pedig 60 százalék körüli eredményekkel nyerte meg. (A „leggyengébben” szereplő ellenzéki egyéni jelölt is majd’ 57 százalékot szerezve lett első.) A 15 tagú új képviselő-testületben a Fidesznek csak négy embere lesz, valamennyien a kompenzációs listáról kerültek be.

A SZERK.
Hárítunk

„Természetesen minden rendőr megkapja a megfelelő kiképzést, de az ilyen helyzetekre nem lehet felkészülni” – nyilatkozta Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára a múlt csütörtöki rendőrgyilkosság után. „Az intézkedő kollégák nem feltétlenül számíthattak arra, hogy egy ilyen agresszív valakivel lesz dolguk” – tette hozzá.

PUBLICISZTIKA


LÁSZLÓ GÉZA
A kairói kapcsolat
Hogyan romlott el Egyiptom gazdasága, és miért érdekel ez minket?

Magyarországon a sajtóban, baráti társaságokban, üzleti körökben is sokat beszélünk a korrupcióról, de a vita meglehetősen parttalan. A rendszer kritikusai a naponta napvilágra kerülő eseteket, a közpénzek szétszórásának egyre hajmeresztőbb fejleményeit sorolják, vagy éppen az olyan jó példákra hivatkoznak, mint Észtországé.

EGOTRIP

EGOTRIP
Sajó László: Öt és feles

Vízkereszt, vagy akit műteni akartok

EGOTRIP
Vajda Gergely: Zene hetilapra

Lopott nevek

OLVASÓI LEVELEK

Olvasói levelek 2023/3.

Reakció Martos Levente Balázs teológussal készült interjúnkra.

BELPOL

INTERJÚ
„Bizony, beszivárgott ide is”
Varga Júlia, Tóth István János társadalomtudósok a putyini propagandagépezet itthoni hatásáról

Hogyan kezelte a magyar sajtó egy meghatározó része az orosz agressziót, miként hatott rá az orosz propaganda? A kvalitatív és kvantitatív elemzést is tartalmazó kutatás eredményét a közelmúltban publikálták. A Korrupciókutató Központ Budapest tanulmányának szerzőivel beszélgettünk.

VISSZATARTOTT UNIÓS FORRÁSOK: AZ ERASMUS-PROGRAM
Nélküled

Nagyon megsínylené a hazai felsőoktatás és a kutatás-fejlesztés, ha az Európai Unió befagyasztaná az oda szánt forrásokat. Az Európai Bizottság rendesen odacsapott Orbánéknak, de a magyar kormánynak van még esélye a korrekcióra.

VENDÉGLÁTÁS VÁLSÁGBAN
Akkor Zsuzsi kipakol

Hogyan élik túl a vendéglátóhelyek 2023-at? Milyen érvek szólnak a nyitva tartás és a bezárás mellett? Három történet, és ami mögöttük van.

BRETTER ZOLTÁN
TGM, a fáklya

Tamás Gáspár Miklós (1948–2023)

„DÖNTÉSI SZAKBAN” A CSONGRÁDI VÍZLÉPCSŐ ÜGYE?
Ha megáll a Tisza

Ötven éve nem talál jobb ötletet a magyar politika az alföldi aszálykárok mérséklésére a csongrádi vízlépcsőnél, de a megépítésétől óvakodik. Legföljebb beszél róla olyan szárazság idején, mint a tavalyi volt.

SÚLYOS BŰNCSELEKMÉNYEK GYANÚJA NYOMÁN LEMONDOTT A MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ VEZETÉSE
A fejükre omlott

Az egyházvezetés közvetlen felelősségét vizsgálja az a büntetőeljárás, amelyet a NAV kezdeményezett a Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó Közösségi Missziónál. A gyanú: bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, a kárérték 8 milliárd forint. Január 13-án lemondott csaknem a teljes egyházvezetés.

ÁRSZABÁLYOZÁS A KÁDÁR-KORBAN
Csikós-gulyás

A létező szocializmus időszakában folyamatosan – merő voluntarista szempontok szerint, illetve a rendszer stabilizálása érdekében – központilag szabályozták az árakat. Ez az árrendszer azonban sem gazdaságilag, sem a szociális igazságosság szempontjából nem volt igazolható.

KRITIKA

SZÍNHÁZ
Problémalajstrom
Béranyák

Czukor Balázs nagy fába vágta a fejszéjét. S hogy a kísérletének eredménye felemás lett, az azért is lehet, mert a téma ugyancsak nehezen megközelíthető.

KONCERT
A boldog aratás
Gardiner 80

Sebő Ferenctől hallottam e népi bölcsességet: „Aki tízéves korára nem elég vidám, húszéves korára nem elég szép, harmincra nem elég erős, negyvenre nem elég gazdag, ötvenre nem elég bölcs…, az már nem is lesz az soha.”

KÖNYV
Boldog menekült
Kiss Noémi: Karácsony a Dunán

Az ukrán lány jól érzi magát a Duna-parti faluban, nem száll fel a Németországba tartó buszra, nem akar továbbmenni a többiekkel. Egy idegen mindenáron házat akar venni, és végül talál is egyet, sütheti hajnali négytől délig a túrós süteményt, a kakaós csigát és a buktákat. A novellákban a Duna tényleg szép, a környezete is.

KÖNYV
Innen szép álmodni
Szijj Ferenc: Ritka események

A szerző szemlélődő szereplője a valóságnak, megfigyelései hol rabul ejtik, hol elengedik, ha hagyja, emlékei a megfigyelő szabadságát, pontosságát, egyben szorongását engedik sejtetni. „Azt mondták, akkor szabadulhatok ki / ebből a szobából, ha megoldom / a feladványt, de nem tudom / milyen feladványról van szó, / nem látok semmit, ami feladvány / lehetne, nézem, hogy sarkok, ablakok, / falak és mennyezet, osztok, szorzok, / de nem tudok rájönni.” (III/92 – Szabadulás)

KIÁLLÍTÁS
Idézőjelben
Elmozdul a fal. Mácsai István Kiscellben

Valamit kellene kezdenünk a realizmussal, amelyet jó ideje sem lenyelni, sem kiköpni nem tudunk, merthogy nem bírjuk belegyömöszölni a szűkre szabott kánonba, vagy jó lelkiismerettel kiiktatni onnan.

FILM
Egy zseni gyermekkora
Steven Spielberg: A Fabelman család

Spielberget szokták a világ legjobb filmrendezőjének is nevezni egyesek. Nagyon nem az, viszont az újabb kori, elsősorban amerikai filmtörténetnek, és a műfajra gyakorolt amerikai kulturális befolyás kizárólagossága miatt a világ filmtörténetének is csakugyan meghatározó, kifejezetten emblematikus alakja.

KÖNYV

NEKROLÓG
A szem, aki lát
Morcsányi Géza (1952–2023)

Halálával az ember kilép az életnek nevezett tükörlabirintusból, tükörképei, amelyeket kortársai emlékezete őriz, önálló életet kezdenek élni, az ember – vigasztaljuk magunkat – az elmúlással mintegy megsokszorozódik.

FILM

FILM
Haza? Futás!
Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál

Légy őszinte/felelős/boldog/bátor és szabad! – erre buzdítanak a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) szekciói, amelyek az idén több mint 60 filmmel igyekeznek – hol gyengédebben, hol a szemünket kíméletlenül felfeszítve – tágítani a látókörünket a minket körülvevő társadalmi vagy akként kezelendő problémák irányába. Négyet meg is néztünk közülük.

TÉVÉSMACI
A szarvasmarhák ébredése


Amikor Sztupa és Troché kifejlesztették a taposó dobot, rengeteg zsákutcás próbálkozást kellett túlvészelniük, de a kész hangszer, s kivált annak művelői jócskán kárpótolták őket.

ZENE

NEKROLÓG
A besorolhatatlan
Jeff Beck (1944–2023)

Az 1963 és 1968 között működő Yardbirdsről a legtöbbször azt írták le, hogy itt kezdte a pályafutását Eric Clapton, illetve azt, hogy a legvégén a magára hagyott Jimmy Page New Yardbirds néven alapított új zenekart, amelyet Led Zeppelinre nevezett át.

RÉS A PRÉSEN
„Korra, nemre”

Dargay Marcell zeneszerző

MI A KOTTA?
Isteni mamlasz

Klasszikus zenei programajánló a 2023/3. hétre

VISSZHANG


VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
Csalás

Hogy milyen átkozottul messze van már tőlünk a múlt század kilencvenes éveinek eleje, azt általában elég felesleges méricskélni, de ha szembejön, elég drámai bír lenni, mint például ebben a sorozatban.

VISSZHANG: FILM
Angyalok gyilkosa

E rettenetes film marketingjének sarokköve, hogy rendezője, Mauro Borrelli Rómában klasszikus festői képzést kapott, és szakavatott vizuális napszámosként már bizonyított Hollywoodban.

VISSZHANG: FILM
Halványkék szemek

Évtizedek óta nem láthattuk Edgar Allan Poe-t a vásznon vagy a tévében.

VISSZHANG: LEMEZ
Billy Nomates: CACTI

A brit Tor Maries huszonévesként több zenekarban is megfordult, de ezek a próbálkozások rendre kudarcot vallottak, így hátat fordított a zenélésnek, és civil állás után nézett.

VISSZHANG: LEMEZ
Gaz Coombes: Turn the Car Around

Sokan kapták fel a fejüket, amikor a Supergrass 2019-ben visszatért, ráadásul a reunió a Covid miatt hosszabb lett a tervezettnél.

VISSZHANG: KÖNYV
Vados Anna: Nincs véna

A fiatal költő első könyve gondosan felépített verseskötet. Rendkívül zárt, mégis kifinomult arányérzékkel összefogott kompozíció, amely rövidsége ellenére sem hagy hiányérzetet az olvasóban.

VISSZHANG: KÖNYV
Meteor csillagászati évkönyv 2023

Nem telhet el úgy egyetlen év sem, hogy ne vegyem sűrűn a kezembe a Meteor csillagászati évkönyvet, amely napról napra tanúskodik az év kozmikus ciklusok által megszabott ritmusáról.

VISSZHANG: KÖNYV
Glenn Boozan: Vannak nálad sokkal rosszabb anyák

Elsőre gyerekkönyvnek tűnik ez a – szülők, elsősorban az anyák biztatását, illetve megnyugtatását megcélzó abszurd – képeskönyv, „a bizonyíték, hogy fantasztikus szülő vagy”.

INTERAKTÍV

Szüret 2023/3.

Mókás és dühítő gyűjtemény a heti sajtóból. Többnyire az utóbbi.

Egy hét kultúra 2023/3.

Rövid hírek: kultúra itthon, külföldön és másutt

Egy hét tudomány 2023/3.

Rövid hírek: csillag, villám, meleg...

Snoblesse Oblige 2023/3.

Heti kulturális programajánló

TUDOMÁNY

METEORITVADÁSZOK ÉS CSILLAGPORGYŰJTŐK
Nem minden, ami hullik

Mire gondolunk, amikor egy norvég dzsesszgitáros lapos tetőkön kúszik mágnesekkel és zacskókkal? Arra biztosan nem, hogy meteoritokat keres. Márpedig a mikrometeoritok gyűjtését és kutatását közismertté tevő Jon Larsen esetében erről van szó. Kik, miért és hogyan keresnek meteoritokat?

LOKÁL

HELYRAJZI SZÁM
Takáts-ház

Ha a „Zsolnayt” és az „Elefántos házat” egy napon említjük, akkor okkal hihetnénk, hogy a közös nevező csakis Pécs lehet.

GASZTRO


CHILI&VANÍLIA
Téli dresszingek

Miszós salátaöntet, citromos selyemöntet, és koreai, csilis-szezámos öntet


AZ EGÉSZSÉGÜGY ÁLLAPOTA NEM FELEL MEG AZ ORSZÁG FEJLETTSÉGI SZINTJÉNEK

G7.HU
Szerző: Dr. RÉKASSY GÁBOR
2023.01.18.


A G7 Állami+magán címmel fórumot biztosított egy egészségügyről szóló sorozatnak, amelyben jómagam és a hazai egészségügy számos meghatározó képviselője írta le meglátásait, véleményét különböző nézőpontból az állami és a magánegészségügy együttéléséről. És annak ellenére, hogy más-más területet képviselünk (közfinanszírozott állami kórházak, egészségpénztárak és egészségbiztosítók, magánklinikák és klinikai hálózatok, egészségügyi prevenció), mind hasonló következtetéseket fogalmaztunk meg.

Egyetértettünk, hogy a

hazai egészségügy állapota nem felel meg az ország fejlettségi szintjének, az elvárható társadalmi normáknak,

és hogy a magyarok egészségi állapota az egyén, a család, a helyi közösségek és az egész társadalom szintjén is jóval nagyobb odafigyelést indokolna. Ugyanakkor abban is konszenzus volt, hogy az ellátórendszer problémáinak a megoldásáért a legtöbbet az állam tehet a megfelelő hosszútávú stratégia kialakításával és megvalósításával.

Bármennyire is azt gondoljuk, hogy fontosabb az anyagi jólét, mint az egészség, egy komolyabb betegség esetén rádöbbenünk, hogy az egészség mindennél fontosabb. Ez a társadalom szintjén is érvényes: hiába gondoljuk, hogy előrébb való a gazdaság fejlődése (legyen szó magasabb GDP-növekedésről vagy állami befektetésekről, például egy telefonszolgáltató megvásárlásáról), rá kell jöjjünk, hogy a társadalom jóléte, egészsége az, ami hosszú távon igazán számít. Egy beteg társadalom gyógyítása pénzbe kerül, az egészséges társadalom viszont erőforrásokat szabadít fel, és a fejlődés, a versenyképesség alapját jelenti...

ROGÁN APÓSA, TRAM-TRAIN TANULMÁNY, LÉLEGEZTETŐGÉPEK TÁROLÁSA – LEGFONTOSABB ADATIGÉNYLÉSES SZTORIJAINK 2022-BEN

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: ERDÉLYI KATALIN
2023.01.18.


A korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is sok fontos közérdekű információt derítettünk ki közadatigényléssel. Az adatgazdák ugyan gyakran (vissza)éltek a 45+45 napos hosszabbítási lehetőséggel, és több esetben perelnünk is kellett, de ez sem szegte kedvünket. Vannak még folyamatban lévő tavalyi adatigényléses ügyeink, ám szép számmal akadnak olyanok is, amelyek sikerrel zárultak a múlt évben.


A közérdekű adatok nyilvánosságát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (röviden Infotörvény) szabályozza. Normál esetben az adatgazdáknak 15 nap alatt kell válaszolniuk egy adatigénylésre, és ezt a határidőt nagyon indokolt esetben további 15 nappal meghosszabbíthatják. A kormány ezt 2020-ban 45 (+45) emelte a koronavírus-járványra, majd később az orosz-ukrán háborúra hivatkozva.

Az Átlátszó 2011-es megalakulása után egy évvel, 2012 május végén elindítottuk, és azóta is üzemeltetjük a KiMitTud adatigénylő portált, ahol néhány kattintással bárki gyorsan és egyszerűen tud közérdekű adatokat igényelni. A KiMitTud-on megtalálható az összes fontosabb állami/önkormányzati hivatal/intézmény/cég és elérhetőségük, a jogászaink által összeállított formalevélbe pedig csak be kell illeszteni az igénylőt érdeklő konkrét kérdést, aztán egy gombnyomással elküldeni a címzettnek.

Cikkeinkhez mi is rendszeresen adunk be közadatigényléseket, mert azokat az Infotörvény értelmében kötelesek megválaszolni az adatgazdák, nem ignorálhatják, ahogy a sima e-mailben elküldött kérdéseinkkel teszik legtöbbször. Az évek során rengeteg fontos közérdekű adatot derítettünk ki így, és nem volt ez másképp tavaly sem.

Legfontosabb adatigényléses sztorijaink 2022-ben:...

VISSZAJÁTSZÁS: EZ A RENDSZER A JÓ TANÁROKNAK NEM AD TÖBB PÉNZT, AZ ALKALMATLANOK VISZONT GOND NÉLKÜL A PÁLYÁN MARADHATNAK

QUBIT
Szerző: KENDE ÁGNES
2022.11.27.„Furcsa módon minél kevesebb tanárral működik egy oktatási rendszer, annál eredményesebb – mondta Lannert Judit, a T-Tudok oktatáskutató központ kutatója egy olyan országban, ahol semmi másról nem hallani, mint a pedagógushiányról és a 16 ezer hiányzó pedagógusról. – Ha fajlagosan kevesebb a tanár, annál jobban meg tudjuk fizetni őket.”

Az állítás a Hogyan lesz a jó tanár? címmel november 25-én a CEU Nádor utcai épületének Auditóriumában a CEU Határtalan tudás sorozatának péntek esti rendezvényén hangzott el, ahol Lannert mellett Balázs Éva szociológus-közgazdász és Salát Magdolna, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézete hallgatói műhelyének képviselője is előadást tartott. A téma nem is lehetne aktuálisabb: milyen ma Magyarországon tanárnak lenni, és ehhez képest milyen máshol? Mennyi autonómiájuk és szakmai lehetőségük van a pedagógusoknak, és hogy néz ki ma az egyre kevesebb jelentkezőt vonzó tanárképzés?

Azt mindenki tudja, hogy nálunk baj van, de nézzük, meg, hogy kinél nincsen baj Európában! – kezdte előadását Lannert. Az oktatáskutató a portugál és az észt példát hozta fel: míg a portugál tanárok a diplomás bér 133 százalékát kapják, nálunk ez csupán 61 százalék, így a magyar tanári bérek az összes OECD-ország közül Magyarországon a legalacsonyabbak...

AZ ALAPBÉREK AZONNALI MEGHÁROMSZOROZÁSÁT KÖVETELIK AZ ELTE DOLGOZÓI

MÉRCE
Szerző: KOCSIS ÁRPÁD
2023.01.18.


November óta nem kaptak választ az állásfoglalásukra. Most a nyilvánossághoz fordulnak.

...A nyílt levél arról is szól, hogy milyen fizetések mellett dolgoznak az egyetem az adjunktusok és tanársegédek. Eszerint:

- 10 éve egy adjunktus bértábla szerinti alapbére (jelenleg bruttó 277 200 Ft) a nemzetgazdasági átlagbér körül mozgott, mostanra annak 60 százaléka alá csökkent.

- A jelenlegi bértábla szerint az új minimálbérnél (bruttó 232 000 Ft) alacsonyabb a tanársegédi alapbér (bruttó 221 800 Ft).

- Az új garantált bérminimum (bruttó 296 000 Ft) még az egyetemi adjunktusi alapbérnél is magasabb.

- Az elmúlt években az ezeket az összegeket kiegészítő, központilag előírt 15+15 százalékos béremelés csak „munkáltatói döntésen alapuló illetmény” formájában valósult meg, és az átlagos tanársegédi bér ezzel együtt is alatta marad az átlagkereset 60 százalékának.

A nyílt levél a következő sorokkal zárul:

„Az alacsony és egyre erősebben inflálódó bérszínvonal nemcsak az állami felsőoktatás jellemzője, hanem hosszú évek óta fennálló probléma szinte minden olyan, állami fenntartású szektorban, amelyek feladata az állampolgárok életének segítése, jobbá tétele, különösképpen a közoktatási és szociális szférában. Kiállásunkkal az ő ügyükért is szót emelünk, és az érintettek céljaival összhangban sürgetjük a közalkalmazotti bértáblák újratárgyalását is!”

EGY KÖPÉSRE VAN A BALATONTÓL, PATAK FOLYIK ÁT RAJTA: CSOPAK VEZETÉSE SZERINT PONT JÓ HELY LENNE EGY ÚJABB LAKÓPARKNAK

444.HU
Szerző: BOROS JULI
2023.01.19.


Alig egy évvel ezelőtt, tavaly januárban jelentette be Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője, hogy Csopak egyik nagy zöld, több mint 20 ezer négyzetméteren fekvő egykori állami üdülőjét a kormány önkormányzati tulajdonba adta. A döntés a Magyar falu program hosszú távú településfejlesztési célkitűzése részeként született meg.

A Patakpart-üdülő néven emlegetett, hat helyrajzi számon fekvő, értékes terület tíz éve parlagon hevert, és a helyiek azt remélték - ha már Csopak part menti részének jelentős részét lebetonozták -, hogy az önkormányzat megpróbál visszaadni valamit a lakóknak és a helyi nyaralótulajdonosoknak, és a nagy zöldterülettel körülvett telken valami olyasmi épül, aminek a közösség is hasznát veszi.

Azoknak, akik ebben reménykedtek, csalódniuk kellett. A város önkormányzata tavaly novemberben zárt ülésen döntött az ingatlan hasznosításáról, és mára meg is jelentek a hirdetések, melyek szerint a Patakpart-üdülőt árverésre bocsájtják 1,6 milliárd forintos kikiáltási áron. A hirdetésben megjelent szövegben így írják le az üdülőt:

„A terület Csopak központi-déli részén, a 71-es főút és a Kőkorsó utca találkozásánál, a Balatontól 600 méterre található. Ezen a területen korábban üdülő működött, ami jelenleg Csopak Község Önkormányzatának tulajdonában található. A 6 helyrajzi számból álló telek összterülete 20123 m2, ebből 4 telek rendelkezik közútkapcsolattal. A terület pazar jellegzetességének számít a rajta hosszan keresztül csordogáló Séd patak. (...)”...

NEM VALÓS A NYUGDÍJAS KOSÁRBAN AZ ÉLELMISZEREK SÚLYA, EZÉRT IS KELLENE EXTRA EMELÉS

HÍRKLIKK
Szerző: NVZS
2023.01.19.


A Központi Statisztikai Hivatal minimum két százalékponttal alulbecsüli a nyugdíjas inflációt – véli Katona Tamás, aki ezt azzal magyarázza, hogy – módszertani okokra visszavezethetően – a ráta kiszámításául szolgáló kosárban a valóságos 34-35 százalék helyett csak durván 30 százalékkal veszik figyelembe az élelmiszerek súlyát. A Központi Statisztika Hivatal korábbi elnöke szerint minimum 3,5 százalékos extra emelésre lenne most szükség, részint a fogyasztási szerkezet módosítása miatt, részint pedig azért, mert a tavalyi emelések nem voltak elegendőek.


A kormány valóságos propaganda cunamit zúdít ezekben a napokban a társadalomra: a kormány és a párt valamennyi magára valamit is adó tagja – élén Orbán Viktorral – folyamatosan azt harsogja: „Megvédjük a nyugdíjakat! Megvédjük az időseket!”. Az apropót most éppen az adja számukra, hogy megérkeztek, illetve a postások révén folyamatosan érkeznek a 15 százalékkal megemelt nyugdíjak. Brutálisnak hangzik az emelés mértéke, ami megegyezik a kormány által az idei évre prognosztizált inflációs rátával. De... És „de” bizony van több is.

Az egyik mindjárt az, hogy már az alap sem stimmel, mivel a tavalyi emelés nem érte el az éves infláció mértékét. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyanis 14,5 százalékos volt tavaly az átlagos drágulási ütem, ám ennél magasabb volt a nyugdíjas infláció, ami elérte a 15,2 százalékot. Ez pedig meghaladja az évben három lépésben biztosított, összesen 13,4 százalékos emelést, ami – azok egymásra épülésének köszönhetően, végül is összességében – 14 százalékosnak felelt meg...

"A POLITIKA NEM A TISZTESSÉGES EMBEREK SZÁMÁRA LETT KITALÁLVA." - EGRI JÁNOS A KLUBRÁDIÓBAN

KLUBRÁDIÓ / KLUBDÉLELŐTT
Műsorvezető: KUN ZSUZSA
2023.01.14.A Klubdélelőtt 2023. január 14-i adásában Kun Zsuzsa vendége Egri János a legendás televíziós, jégkorongozó, 87 évesen a mai napig nem szakított a sporttal, olyannyira nem, hogy Finnországba készül, a jégkorong világbajnokságra.

NEM IS ÚGY VOLT A DONI VERESÉG! – ABLONCZY BALÁZS KONTRA SZÁMVÉBER NORBERT

VÁLASZ ONLINE
Szerző: STUMPF ANDRÁS
2023.01.18.


Ártatlan vicceskedésnek indult, aztán kishíján kard-ki-kard lett belőle: Ablonczy Balázs történész egyik bejegyzése alatt Számvéber Norbert alezredes kérte ki magának, hogy a hadművelettörténet módszereit fitymálja Ablonczy. A hadtörténész azt is felvetette, játsszák le a nyilvánosság előtt a meccset. A Válasz Online kapva kapott az alkalmon és egy asztalhoz ültette a feleket. Nem csupán történészszakmai dilemmákkal szembesülhettünk így, de az éppen nyolcvan éve történt doni katasztrófa körüli mítoszok közül is ledőlt néhány. Vita...

ÓRIÁSI VAGYONOKAT REJTETTEK EL KORMÁNYKÖZELI KÖRÖK, DE MOST EGY HIVATALOS ADATBÁZIS LELEPLEZTE ŐKET

TELEX
Szerző: DIREKT36 / WIRTH ZSUZSANNA
2023.01.19.


Dokumentumok bizonyítják, hogy kormányközeli üzletemberek tulajdonába tartozik számos olyan, óriási vagyonokat rejtő magántőkealap, amelyek tulajdonosai eddig titokban maradtak – derítette ki a Direkt36 egy állami nyilvántartásból nyert adatokkal.

Ezekből többek között a következő információkat tudtuk meg:

- Kiderült, hogy a miniszterelnök barátja, Mészáros Lőrinc még annál is több magántőkealapban érdekelt, mint ahánnyal eddig a sajtóban összekötötték.

- Száraz István, aki a jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátja, az idén létrejövő magyar szuperbank, a Magyar Bankholding csaknem 11 százalékának végső tulajdonosa.

- Két magántőkealap is egy Hornung Áron nevű pécsi ingatlankereskedőé, aki a milliárdos befektetővel, Jellinek Dániellel is üzletelt, és több szálon köthető Tiborcz István üzlettársához, Hamar Endréhez. Hornung neve korábban nem került elő a hírekben, pedig tavaly csupán egy cégéből 13,5 milliárd forint osztalékot vett ki.

- A magyar autópálya-koncessziót 35 évre – hat másik magántőkealappal konzorciumban – elnyerő magántőkealap a milliárdos Szíjj Lászlóé, Mészáros Lőrinc üzlettársáé.

A magántőkealapokra vonatkozó speciális szabályok a rejtőzködés lehetőségét nyújtják a befektetők számára. Míg a hagyományos cégek – kft.-k, bt.-k, részvénytársaságok stb. – esetében bárki néhány perces online kereséssel hivatalos információkat szerezhet a tulajdonosi hátterükről és pénzügyeikről, a magántőkealapoknál nem ez a helyzet.

Ez egy olyan befektetési forma, amelybe befektetők zárt köre beteheti és gyarapíthatja a pénzét úgy, hogy a cégnyilvánossági szabályok nem vonatkoznak rá. A pénz felett ugyanis egy alapkezelő cég rendelkezik a befektetők nevében. Az alapkezelő cég adatai nyilvánosak, de azt nem lehet kideríteni, hogy kinek a pénze van az általuk kezelt magántőkealapban.

Magántőkealapok a világ számos országában léteznek, elsősorban befektetési célból. Magyarországon azonban néhány éve a kormányközeli elit meglátta a titkosságukban rejlő lehetőségeket és elkezdte őket úgy használni, mint másutt az offshore cégeket szokás – arra, hogy teljes titokban gyarapíthassa a segítségükkel a vagyonát.

Ennek köszönhetően a magántőkealapok gombamód szaporodtak Magyarországon, és sok százmilliárd forintot érő vagyon vándorolt hozzájuk. Kormányközeli milliárdosokhoz köthető alapkezelő cégek sora épített egyre nagyobb portfóliót. Az alapokba pakolt pénzből szinte minden gazdasági szektorba fektettek: magántőkealapok birtokolják például a 35 éves magyar autópálya-koncessziót, hotelláncokat, Budapest fényűző palotáinak tucatjait, éttermeket, bankokat, iparvállalatokat, hulladékkezelőket és sok mást. Értékes állami ingatlanok és cégek is vándoroltak így magántőkealapokba, vagyis végső soron ismeretlen magánszemélyek vagyonát gyarapították. A G7 gazdasági lap tavalyi becslése szerint a teljes anonimitást biztosító séma annyira elterjedt a nagybefektetők között, hogy már 2021-ben is az összes magyarországi vállalat nyereségének 3,5 százaléka landolt magántőkealapoknál.

A Direkt36 most a működő magántőkealapok mintegy ötödének, összesen 26-nak a tényleges tulajdonosát megtalálta egy olyan állami adatbázisban, amelyet az adóhatóság kezel. Ez az EU-s előírásra létrehozott, némi pénzért jelenleg még bárki által hozzáférhető tényleges tulajdonosi nyilvántartás...


L. RITÓK NÓRA KÖNYVÉBŐL EGY HOSSZABB IDÉZET. AVAGY MIÉRT NEM TÜNTETNEK A TANÁROK.

FACEBOOK
Szerző: BECK GYURI
2023.01.18.


L. Ritók Nóra könyvéből egy hosszabb idézet. Avagy miért nem tüntetnek a tanárok.

"Sokfele megfordulok. Sok pedagógussal találkozom. A kistelepülési napközis nevelőtől az egyetemi oktatóig. Figyelem és próbálom megérteni őket. Sokfélék. A változásokat is sokféle módon tükrözik le. Egyéniségüket, élethelyzeteiket megértve típusok körvonalazódnak számomra. Íme pár szubjektív kategória, amit ma tipikusnak vélek. Ma, a változások idején.

Z. mindig jó tanár volt. Érdekli a szakma, a gyerek, a módszertan. Fő célja, hogy a gyerek ne bemagolja, hanem megértse, amit kell. Következetes, hazugságot, megalkuvást, protekciót nem bír, nem tűr. Jól akarja csinálni. A gyerekek jövője miatt. Nem bír az oktatásba más szempontokat beemelni. Szót emel hát. Hogy nem jól van így. Egyedül marad. A többiek csak a folyosón, titkosan értenek vele egyet. Felmond. Elmegy másfele, mindegy hova, de ebben nem tud, nem akar részt venni. Kicsit belehal. Mert belül mindörökké pedagógus marad.

P. ambiciózus volt. Sokáig. Mindig a jobbra törekedett. Akart eredményesebb lenni. A közeg, amibe került, a tantestület bedarálta. Kreativitás csak ott van, ahol értékelik. Hát ott nem értékelték. Az új igazgató meg pláne nem. Egy darabig még a csukott tanteremajtó mögött próbálta élvezni a tanítást. Ő is meg a gyerekek is. De túl fontos volt neki a gyerek. Sokat konfrontálódott az iskolavezetéssel, kollégákkal. Akiknek a gyerek öröme másodlagos. Sőt nem is érdekes. Ma már őt sem érdekli különösebben. A tanáriban félrehúzódik, bezárul. Véleménye van, de megtartja magának. Épp csak annyit tesz, amennyit muszáj. Csak annyit. Az osztályába tartozó gyerek a szünetben már nem érdekli. Az már nem az ő dolga, hanem az ügyeletesé.

B. sosem volt különösebben kiemelkedő pedagógus. Az átlagnál picit eredményesebb tanuló volt, így továbbtanult, és a kis vidéki iskolában lett tanító. Szülei, a falu büszkék voltak rá. Visszament oda, ahol ő is tanult. És tanít. Ugyanúgy, mint ahogy őt tanították. Az innovációk sosem érintették meg. Egyetlen szakmai élménye máig a szakdolgozata volt. Pedig sok éve már ennek, de ma is gyakran emlegeti. Újságot, könyvet nem olvas. A szappanoperákat szereti a tévében. Erről beszél legszívesebben. Kollégákkal és gyerekekkel is. Gyöngybetűkkel írja be a naplót. Neki mindegy, mi van. Megcsinálja, amit kérnek tőle. Nem izgatja fel, ha a következő tanévben az ellenkezőjét kell tennie. Végrehajtó típus. Ha kell, imádkozik, ha kell, meditál. Neki nem kell etikai kódex, e nélkül is tökéletesen alkalmazkodik a rendszerhez. Minden rendszerhez. Szót emelni bármiért? Ugyan! „Eldöntik ott fent, amit kell, kicsi vagyok én ehhez” – mondja.

K.-t már nem érdekli az egész. Lehetősége azonban nincs más. Bemegy, és letudja az óráit. Utálja az egészet. Gyerekestül, kollégástul, rendszerestül. Anyagi gondjai vannak. Továbbtanuló gyerek, hitel. Gyakran nézi a karóráját napközben, alig várja az egy órát, és megy, pénzt keresni. Máshova. Feketén. Nem szól semmiért. Mindent kiszolgál. Mindent elfogad. Megkeseredetten gyűri egymás után a napokat. Pozitív élménye nincs. „Ezekkel?” – legyint keserűen.

T. még mindig gyúrja. Hiszi, hogy a körvonalazódó rendszer ellenére tudja úgy tenni a dolgát, mint eddig. A szakma a kisujjában van, szakfelügyelő legyen majd a talpán, aki megfogja. A baj csak az vele, hogy nyíltan kritizál. Ezért veszélyes. Veszélyezteti a kevésbé tehetséges igazgatóját is. Bár remek versenyeredményeket hoz, valahogy kordában kell tartani. De túl okos. Túl olvasott. És túl bevállalós. Még a tüntetésekre is elmerészkedik. Még bírja. Mert messze előrenéz. Az etikai kódex majd megfogja. Az majd beállítja a sorba. Mert mindenkin lehet fogást találni. Előbb-utóbb.

D.-nek most jött el az ideje. Ő teljesen új típus számomra. Eddig nem volt különösebben kiemelkedő semmiben, most ez a magyarság vonal jól jön neki. Meglovagolja. A jegyzetfüzetén rovásírással van a neve. Öltönyét Bocskai-kötésesre cserélte.
Azt viseli az ünnepségeken. Túlteljesít. Fontoskodik. Történelmi gyökereket emleget mindig. Erkölcsöket. Szittya magyar értékeket. Szinte minden iskolában felbukkan ez a típus. Egyikük 2 m átmérőjű kokárdát készít az iskola homlokzatára március 15-én. Mindjárt kettőt. A másik, máshol, önszorgalomból feldolgozza az ősmagyar legendákat a gyerekekkel, még verseket is írat hozzá, kiállítást szervez ezekből az iskolában. Rögtön a Wass Albert életéről szóló
plakátbemutató után, amit szintén ő szervezett. Más Magyarország térképét rakja ki a gyerekekkel terményekből. Technokollal ragasztották egymás mellé a búza- és kukoricaszemeket. A folyókat mákkal jelölték. Megint más Horthyt élteti. Mert az volt jó idő. Ott volt rend. Akkor még elvált az ocsú a búzától. Vérmérséklet kérdése, ki meddig megy el. Nincs határ, mindent lehet. Hiszen amit lehet nagyban, az jogosít kicsiben is. Zsidózás, buzizás, kommunistázás, cigányozás, gárdista stílusú vagy magyaros öltözködés, mind belefér. Ők azok, akik hangosan pártolják a szegregációt. Üdvözlik az iskolarendőrséget. Zseniális ötletnek tartják az iskolaköpenyt. Akiknek lennének még ötletei a rendteremtéshez. Eddig nem jártak templomba, de most minden vasárnap az első sorban ülnek. A modern pedagógia módszereit nevetségesnek tartják. Boldogan várják a régi rend útmutatásait.

M.-et felhívom néha. Számomra ő az igazi pedagógus. Tudása, kiapadhatatlan kíváncsisága, bölcsessége és gyerekszeretete mindig feltölt. Mindent követ, mindent tud. Véleménye útmutatás is. Sokat megélt már. Most örül, hogy távol maradhat. Hogy már befejezhette a harcot. Mert már nyugdíjas. De szorong, félti a gyerekeket. Félti a jövőt. 

Persze tudom, még sok más típus is van. Sokakról lehetne még írni. Én most a változások hatására változókról írtam. Amit én érzékelek. Mert a változások tükröződése is fontos a pedagógusszemélyiségben. Hiszen a pedagógus a minta. A gyerek számára. Kérdés, hogy a fenti típusok megtestesítői vajon milyen hatással vannak rájuk. A rejtett tantervben érzékelhető üzenetek hogyan csapódnak le a tanítványaikban? Milyen lesz majd a kezünk között felnövekvő nemzedék?"

L. Ritók Nóra: Láthatatlan MagyarországELBIZONYTALANODÓ FIDESZ-SZAVAZÓK: HOGYAN TOVÁBB, ORBÁN? - A KLUBRÁDIÓ REGGELI LAPSZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ / VILÁGTÜKÖR
Szerző: CSERNYÁNSZKY JUDIT
2023.01.19.


A mostani oroszellenes szankciókról szóló népszavazáson vettek részt a legkevesebben. A konzultáció a Fidesz hatalmát erősíti, ezért most sem sajnálták rá a pénzt. Orbán taktikája, hogy a bajokért másra hárítja a felelősséget, de 2023-ban nagy próbatétele lesz. Hogyan tovább: EU vagy elszigetelődés? Igyekszik továbbra is kettős játékot játszani, de ki hisz neki? Kína befolyása növekedni fog. Mit tett a magyar EU biztos, aki ellen vizsgálat indul? Nemzetközi lapszemle.

Az eddigiekhez képest a mostani nemzeti konzultáción vettek részt a legkevesebben – írja a berlini bne Intellinews, amely szerint a Fidesz a nemzeti konzultációt 2005 óta a hatalmát megerősítő politikai eszközként veti be. A kormány a megélhetési válság legrosszabb szakaszában sem sajnált erre pénzt kidobni, összesen 7 milliárd forintot költöttek rá, holott a szavazásra jogosultak csupán 17 százaléka küldte vissza válaszát.

A lap szerint az oroszellenes szankciókról szóló konzultációs kérdések félrevezetők voltak. Eleve arra hivatkozott a kérdőív, hogy ezek "Brüsszel" által kivetett szankciók, holott maga Orbán Viktor is jóváhagyta őket. Elhallgatta azt is, hogy Magyarországgal kivételeztek a vezetékes orosz olajszállításokra és az atomerőművi együttműködésre vonatkozóan.

Orbán az alapvető választási ígéreteinek a megszegéséért, a gazdasági kudarcokért - a régi taktikáját alkalmazva - Magyarország "ellenségeit" hibáztatja, bűnbakot keresve.

Arról is írnak, hogy az EU nemtetszését fejezte ki a "szankciós" bombás óriásplakátokkal kapcsolatban, a magyar ellenzék pedig a félelem- és a gyűlöletkeltésről beszélt, ezért a magyar reklámszövetséghez fordult, ami viszont még arra sem volt hajlandó, hogy vizsgálatot indítson a kormányplakátokkal kapcsolatban.

A populista magyar kormánynak 2023 feltehetően a legnehezebb éve lesz, és Orbán politikai képességeinek is a tesztje is lesz egyben. Azt már most látni, hogy az ellenzéknek kicsi az esélye, hogy politikai tőkét kovácsoljon a helyzetből – írja Inotai Edit a Balkan Insight legfrissebb elemzésében.

súlyosbodó gazdasági nehézségek várhatóan elbizonytalanítják a Fidesz-szavazókat, hogy valóban jó irányba halad-e Orbán. A többség rá fog jönni, hogy az egekbe szökő infláció a megtakarításaikat felemésztette. És ennek a folyamatnak még nem értünk a csúcsára. Felmerül a kérdés: változtat-e a politikáján a kormány? 2023-ban kiderül, hogy Orbán képes-e kievickélni a válságból, és visszatér-e az EU ölelő karjaiba, vagy tovább szítja a feszültséget és az Unió perifériájára szorul.

Szakértők szerint a kormány kettős stratégiája az lesz, hogy miközben bizonyos problémák kezelésére képes lesz, és az EU kegyeibe visszaférkőzve viszonylagos pénzügyi egyensúlyt teremtMagyarországon a házi propagandagépezete segítségével a külföldi szereplőket fogja okolni a válságért.

A kérdés azonban az, hogy még egyszer el tudja-e hitetni az Európai Bizottsággal, hogy teljesíti a 27 "szupermérföldkövet", tehát hogy felszámolja a korrupciót, az igazságszolgáltatásnak visszaadja a függetlenségét, vagy további feltételeket szab és bekeményít.

Kína ki fogja használni Orbán gyenge pontjait, és a befolyását növelve még nagyobb nyomás alá helyezi. Ha pedig pénzszűkébe kerül, Kína majd megkéri a hitel árát, lásd a debreceni akkumulátor gyárat. A Visegrádi 4-ekkel megromlott kapcsolatát is megpróbálja helyreállítani, de például a választásra készülő Lengyelországban már aligha adható el az orbáni politika, hisz az oroszbarátságot nem bocsátják meg neki. Orbán itthoni pozícióját viszont aligha gyengíti a választási bukásból felocsúdni továbbra is képtelen ellenzék. A most legerősebb DK valószínűleg 20 százalékos támogatottság alatt marad, és bár a Mi Hazánk valamelyest gyengítheti a Fidesz támogatottságát, de őket is 10 százalék alatt mérik.

Greek Reporter a Szépművészetiben rendezett El Greco kiállítást méltatja, amit a világon a jelenleg legátfogóbb és legnagyobb gyűjteményeként említ.

Az Európai Parlament elfogadott egy jelentést, hogy ki kell vizsgálni: vajon Várhelyi Olivér, a szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztos tevékenysége szándékosan aláássa-e a csatlakozni kívánó balkáni országok jogállamisági és demokratizálódási reformtörekvéseiket – írja az EUobserver. A képviselők szerint Várhelyi alkalmatlan a feladatára, és minden bizonnyal jogosítványaival visszaélve szabályt is sértett, ami sürgős intézkedést követel.

A boszniai szerb elnökkel, Milorad Dodikkal és a szerb Aleksandar Vučić elnökkel való kapcsolatépítésben túlságosan messzire ment, ami szembemegy az EU értékrendjével, viszont Orbán keményvonalas, szélsőjobbos nacionalista politikáját erősíti. Az Európai Bizottság nem nagyon volt felkészülve a parlament ilyen gyors szavazására, és több mint 300-an voksoltak a Várhelyi elleni vizsgálatra. Erre az Európai Bizottság szóvivője csak annyit mondott, hogy az uniós bővítésért sohasem egy ember a felelős.

ITT HALLGATHATÓ MEG, ITT OLVASHATÓ

NAVRACSICS LEMONDHAT, HA NEM SIKERÜLT MEGOLDANI AZ ERASMUS-BOTRÁNYT – HUPPA-LAPSZEMLE

HUPPA
Szerző: HUPPA-VÁLOGATÁS
2023.01.19.


A miniszter azért hagyott magának egy kiskaput

Azt mondta, csak akkor mond le, ha neki felróható okokból nem jön össze a megállapodás ebben az ügyben. Ha nem ő a hibás, akkor persze Brüsszel…

Külföldre mutogat a kormány az egyetemekről folyó vitában, de mindenhol egészen más a gyakorlat, mint nálunk

A magyar kormány rendszeresen hivatkozik arra, hogy más országok egyetemeinek testületeiben is ülnek politikusok. Az RTL Híradó utánanézett több ilyen politikusnak, és kiderült: ők a hazaiaktól eltérően nem szólnak bele az egyetemek működésébe, csak tanácsokkal segítik a döntéshozókat.

650 ELTE-s dolgozó követeli az alapbére rendezését

Az ELTE oktatói alapbérei európai, közép-európai, sőt még magyarországi összehasonlításban is rendkívül alacsonyak, ez pedig szerintük már az intézmény alapműködését is veszélyezteti.

Fidesz: Figyelemelterelésként szolgálhat a Várhelyi Olivér elleni támadás

Akinek kalapács van a kezében, szöget lát mindenütt: ez nem támadás, hanem egy demokratikus keretek között lefolytatott vizsgálat. És éppen emiatt még az sem biztos, hogy lefolytatják.

Óriási vagyonokat rejtettek el kormányközeli körök, de most egy hivatalos adatbázis leleplezte őket

Ha már terelés: amikor a Direkt36 útmutatást kért a NAV-tól, akkor azt válaszolták: kérdéseikkel forduljanak a Miniszterelnöki Kabinetirodához. Azt nem részletezték, hogy a Rogán Antal vezette apparátusnak mi köze van az elvileg teljesen az üzleti világhoz tartozó magántőkealapokról szóló témához…

Tóni, Barbara és Ádám

A Főügyészség be akarta égetni Hadházyt, de csak magát ásta még mélyebbre…

Felcsúti szálloda taopénzből: a NAV szerint bűncselekménynek gyanúja sincs

Ifjúsági szálláshelynek tervezték, felnőtt hotel lett belőle…

Az Integritás Hatóság elnöke félreértelmezi a feladatát

“Nem a legfelsőbb szinteken generálják a korrupciót, ott csupa makulátlan, feddhetetlen szent életű emberek ülnek, akik legföljebb elviselik a lopást, és szenvednek tőle.”

Már lehet pályázni a milliárdos támogatásra, amelyet a magyar kormányt megkerülve oszt ki civileknek az EU

Magyarországon az egyik nyertes a kormány által régóta üldözött Ökotárs Alapítvány vezette négytagú konzorcium, amely összesen 4 millió eurót, vagyis 1,6 milliárd forintot oszt szét pályázatok útján a jogállamiság, a demokrácia, az egyenlőség és az emberi jogok védelme és népszerűsítése érdekében dolgozó hazai civileknek.

Vajon náluk mikor jelenik meg a NAV?

Már három személyt is gyanúsítanak a 24.hu tulajdonosának ügyében

A kormánypárti Magyar Nemzet szerint újabb személyt hallgatott ki gyanúsítottként a közelmúltban a NAV abban az ügyben, amely a 24.hu portált is működtető Central Médiacsoport tulajdonosához, Varga Zoltánhoz köthető, és melyben azt vélelmezik, hogy áron alul adtak el egy nagyrészt EU-s pénzből létrehozott céget.

Félő, hogy nem feltétlenül a legalkalmatlanabbaktól válna meg a hadsereg

A lap honvédségi forrásai szerint a katonák nem számítanak tömeges elbocsátására. Egyrészt, mert alezredestől felfelé eddig is indoklás nélkül el lehetett küldeni tiszteket, másrészt változatlanul létszámhiány van a Magyar Honvédségnél.

Komoly csapás most Ukrajna számára a belügyminiszter halálos balesete

„Lefejeződött a belügyminisztérium, ami azért is baj, mert a rendőrség hatalmasra nőtt szörnyként működik. Ez a korábbi miniszter, Arszen Avakov öröksége. Ezt a szervezetet még békeidőben is nehéz volt működtetni, s most a háború közepette ez még komolyabb feladat.”

Még itt: Szele Tamás: Hogyan került az ukrán belügyminisztérium teljes vezetése háború idején ugyanarra a helikopterre?

Megvan, ki veszi át a helikopter-balesetben meghalt ukrán belügyminiszter feladatait

Az ukrán kormány Ihor Klimenko országos rendőrfőkapitányt nevezte ki megbízott belügyminiszternek.