2024. április 13., szombat

MÁSRÉSZRŐL: "A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS, A HORTHY- ÉS KÁDÁR-RENDSZER MÉLTÓ ÖRÖKÖSE ORBÁN ÉS CSAPATA"

MÁSRÉSZRŐL / KLUBRÁDIÓ
Műsorvezető: RÓZSA PÉTER
2024.04.11.Téma: Jobbról jobbra - avagy a mai kormány hamis narratívája a konzervatív-keresztény politikárólVAJDA ZOLTÁN: MEGVÁRJA A VÁLASZTÁST A FIDESZ, ÉS SÚLYOS MEGSZORÍTÁSOK JÖHETNEK

HÍRKLIKK
Szerző: HÍRKLIKK
2024.04.13.


Bődületes butaság tavasszal elfogadni költségvetést, minden európai kultúrállam az év végén teszi ezt, nálunk is így volt 2010-ig, a szocialista kormányok idején, de még a Fidesznél is – mondta a KlikkTV Mélyvíz című műsorában Vajda Zoltán, az országgyűlés költségvetési bizottságának szocialista elnöke. Rámutatott, a kormány önkorrekciós képessége minimális, kellett valamilyen indok, amellyel most igazolni tudják, hogy miért térnek vissza a régi rendhez. Azzal, hogy kitalálták, megvárják az amerikai elnökválasztást, csak indokot akartak mondani, a lényeg, hogy visszavezettek a helyes útra – tette hozzá. „A pontos indoklás az volt, hogy ha Trump elhozza a világbékét, akkor már nem háborús költségvetést kell csinálniuk.”


Vajda Zoltán emlékeztetett, a Kormányinfón bevallották azt is, hogy majdnem 700 milliárdos a megszorítás lesz, bár ezt a szót kínosan kerülik. A beruházások átütemezéséről beszélnek, de nemcsak az idei évre tervezettekről, hanem már 2026-osokról is – tette hozzá.

Április eleje van, egy negyedévi adatot tudunk és összeomlott a költségvetés

Ezzel a 700 milliárdos megszorítással is még bő 1000 milliárdos megszorítást kell keresniük a költségvetésben, hogy a megemelt hiánycélt tudják teljesíteni – mondta Vajda Zoltán, aki ezt az összeget lefordította az emberek számára is. „Minden magyar állampolgárnak több mint 100 ezer forintot kell valahol találnia, hogy a költségvetés egyensúlyban legyen. Vagy a zsebéből kivenni vagy nem beletenni.”

Az MSZP-s politikus figyelmeztetett, 700 milliárdos beruházás-megvonás történik, miközben a repülőtér megvásárlásáról nem tettek le, illetve a mini- vagy maxi- Dubaj beruházásról sem. „Ez sok százmilliárdos közvetlen állami szerepvállalás azon túl, hogy egy budapesti, szuper helyen lévő telket odaadunk egy magánberuházásnak, sőt infrastruktúrát is adunk neki azzal, hogy a reptérrel összeköti ezt a rákosrendezői területet.”...


A KlikkTV műsorát itt nézhetik meg.

FALUN ÉS VÁROSBAN IS FELTETTÜK A KÉRDÉST: MIT GONDOLNAK MAGYAR PÉTERRŐL?

444.HU VIDEÓ
Szerzők: KAUFMANN BALÁZS, DIÓSZEGI-HORVÁTH NÓRA
2024.04.13.- Magyar Péter szerint a legkisebb falvak kocsmáiban és művelődési házaiban is mosolyogva fogadják, és tudják, ki ő és miről beszél. Ellenfelei szerint viszont egy Körúton belüli mutatvány csupán. Szentesi Zöldi László például úgy véli, „Csanyteleken vagy Csurgón” egyáltalán nem róla fantáziálnak az emberek.

- Elmentünk hát Csanytelekre és beültünk a kocsmába, hogy kiderítsük, melyiküknek van igaza.

- És ha már kiléptünk a Körútról, beugrottunk Kiskunfélegyházára és Kecskemétre is, hogy Magyar Péterről és politikai esélyeiről, illetve a kormányra gyakorolt hatásáról beszélgessünk.

MEG SE REZZENTEK A HOLOKAUSZT VALÓSÁGÁTÓL, MÍGNEM EGY ÉJJEL ÚTNAK INDULT EGY BICIKLIS FUTÁR

TELEX
Szerző: KAISER ORSOLYA
2024.04.12.


Czesław (szlovákul Česlav) Mordowicz lengyel és Arnošt Rosin szlovák zsidónak 1944-ben sikerült megszöknie a pokolból. A történetük megerősítette mindazt, amit már korábban is sejteni, tudni lehetett: a Harmadik Birodalom tömeggyilkosságot követ el.

Jelentésük a magyarországi zsidóságra nézve is döntő jelentőségű volt. Ugyanis ha Mordowicz és Rosin nem szabadul ki élve a lágerből, és


nem mondják el a pozsonyi Zsidó Tanácsnak mindazt, amit láttak és átéltek, talán Horthy Miklós kormányzóra sem nehezedik soha akkora nyomás, hogy leállítsa a magyarországi zsidók deportálását.

Az Auschwitz-jegyzőkönyv elbeszélő dokumentumregény, a Wall Street Journal és a New York Times volt újságírója, Fred R. Bleakley a saját kutatását tárja fel arról, hogy két, az auschwitzi koncentrációs táborból megszökött rab jelentései hogyan „segítettek a vallási és szövetséges tisztségviselőknek belátni Auschwitz igazságát”.

Bleakley 1995-től két éven keresztül készített interjút egy újságcikkhez Mordowiczcsal, aki kétszer is megjárta az SS lengyelországi haláltáborát. Mordowicz családjával Mlawában élt, ahol „a lakosság mintegy harmadát alkották a zsidók”. Az első világháború után Lengyelországban is felerősödött a zsidóellenesség. 1942-ben négyezer lengyel zsidót szállították vagonokba tuszkolva az auschwitzi koncentrációs táborba – köztük Mordowiczot is.

Ebben a cikkben nem áruljuk el az elbeszélő dokumentumregény teljes cselekményét – nem is lehetne, hisz annyi név, adat és dátum szerepel benne –, csupán néhány részletet emelnék ki Bleakley összetett kötetéből. Számomra a legérdekesebb szál az volt, hogyan szerzett tudomást a nemzetközi sajtó a koncentrációs tábor borzalmairól. Hány ember és szervezet együttes munkája volt szükséges ahhoz, hogy az igazság szerepeljen minden újság címlapján.

Horthy ölbe tett kézzel nézte, hogy bánnak a magyar zsidókkal

Bleakley a Mordowiczcsal készült interjúkat végül csak nyugdíjas korában vette elő ismét. Ekkor eltökélte, hogy átfogó könyvet ír a magyar holokausztról, amiben Bleakley szerint a „magyar közigazgatás és a kormányzó szerepe vitatott”, és

„amit a jelenlegi kormány és támogatói is táplálnak azért, hogy minimalizálják az ország felelősségét”.

Az Auschwitz-jegyzőkönyvben az áll, a Magyarországot 1920 óta kormányzó Horthy Miklóst fűtötte a nacionalizmus, de miután 1938-ban Németország visszacsatolta Csehszlovákia délkeleti területeit, Horthy engedett Hitler és a náci párt nyomásának. Bleakley részletesen beszámol arról, hogyan intézte Edmund Veesenmayer SS-dandártábornok, teljhatalmú birodalmi megbízott és kabinetje a magyarországi zsidókérdést. Hogyan engedelmeskedett a magyar csendőrség az SS-nek, milyen döntő szerepe volt az alulmaradt Zsidó Tanácsnak, valamint hogyan szervezték meg 1944-ben a gettókat Budapesten és vidéken.

A kormányzó hónapokig tétlenül nézte, hogyan bánnak a magyar zsidókkal. Kidobták őket az otthonaikból, sárga csillagot kellett viselniük, és csak délután 2 és 5 óra között léphettek utcára. Horthy azzal védekezett, hogy kormánya nem tájékoztatta őt az atrocitásokról. 1944 tavaszán levelet írt Sztójay Döme akkori miniszterelnöknek, amiben közölte: mivel nem tudott

„a zsidók ellen igazságtalanul érvénybe léptetett intézkedésekről, így nem felelős azokért”,

és „mivel szeretné elkerülni azt a kegyetlen megoldást (...), hogy innen zsidók deportáltatnak, a túlkapások elnézéséért, sőt felügyeléséért felelős két személyt – Endre és Baky belügyi államtitkárokat – meg kell fosztani a hatalmuktól”.


A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGI ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA ÉS A MAGYAR ÁLLAMFŐ

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2024.04.13.


Április 16. a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Mint hírlik, az Országház felsőházi üléstermében az idei megemlékezésen Sulyok Tamás is beszédet fog tartani.

A tények ismertek: Sulyok Tamás államfő a korábbiakban azt hazudta az apjáról, aki a náci Magyar Nemzeti Szocialista Párt megyei vezetője volt, s akiről kiderült, hogy Auschwitzba deportált zsidó kollégájának irodáját, továbbá más elhurcoltak „zsidóbútorait” stb. rögvest kiigényelte magának, hogy édesapja „szociálisan érzékeny, hazafias, filoszemita ember volt”, ezzel a valótlansággal próbálva politikai tőkét kovácsolni önmagának.

Tehát a náci párt megyei vezetője, a „zsidóiroda” és a „zsidóbútorok” kiigénylője filoszemita volt!

A regnáló politikai hatalom által bekebelezett Kertész Imre a holokausztot – helyesen – „egyszerű” történetnek nevezte, ahol a jó és a rossz tökéletesen elválik egymástól, ahol nincs helye a relativizálásnak, s ahol a hóhérok és az áldozatok világának összemosása nem lehetséges. Egyik oldalon a „szerződésszegők” vannak, annak a szerződésnek a megszegői, törvényen kívül helyezői, amely szerződés a két kőtáblával adatott át a mindenkori civilizált világnak. Eme szerződés alapján választjuk szét a gyilkosok, a Káinok világát az áldozatok, az Ábelek világától. A két világ bármilyen formában történő összecsúsztatása a létező legnagyobb kegyeletsértés, nem pusztán az áldozatok emlékezetével, s nem a zsidósággal, hanem a zsidó-keresztény hagyomány alapértékeivel, az egész civilizált világgal szemben.

A magyar államfőt jogsértés is terheli, minthogy az áldozatoknak is vannak jogaik, ám amikor Sulyok náci apját filoszemitának hazudta, relativizálásával a Káinok, a hóhérok, a törvényszegők oldalára állt. Kierkegaard helyesen mondja, hogy a bűn hangulata a komolyság, ám az államfő cinikus komolytalansággá szimplifikálta a történteket.
Kertész Imre azt is hangsúlyozta, hogy a holokauszt érték, mert felmérhetetlen szenvedések révén felmérhetetlen tudáshoz vezet, s ezáltal felmérhetetlen erkölcsi tartalék rejlik benne. Sulyok Tamást a holokauszt semmilyen tudáshoz nem vezette el, s semmiféle erkölcsi tartalékot nem lelt meg benne.

Miután több történész kutatásának következtében fény derült Sulyok Tamás ordas hazugságára, az államfő a minimális tiszteség és becsület hiányában nem azt mondta, hogy bocsánat, félrevezetett a „családi legenda”, de köszönöm a történészeknek, hogy hozzásegítettek az igazsághoz, hanem ehelyett a családja elleni „nemtelen támadást” kezdett emlegetni. Mert továbbra is fontosabb számára a filoszemitává hazudott náci apjának mentegetése, mint az áldozatokkal szembeni tisztességes és őszinte fejhajtás.

De még ez sem volt elég! Államfői ostobaságára és lelketlenségére vall, hogy a minap, midőn Krakkóban járt, nem kereste fel a Krakkó közelében lévő Auschwitzot, amely a maga konkrétságában és örök példázatában – ahogy azt II. János Pál mondta – „a történelem legsötétebb fejezete, az ördög diadala.” És az sem fordult meg államfői fejében, hogy Auschwitz egyben a legnagyobb magyar temető. Áder János amúgy helyesen mondta 2014. április 28-án az Auschwitzban tartott beszédében, hogy „aki a bűnt mentegetni, relativizálni, megkérdőjelezni akarja, erkölcstelenséget követ el, s maga is bűnössé válik.” S így igaz: Sulyok a bűnt mentegetni, relativizálni, megkérdőjelezni akarta, ezáltal maga is bűnössé vált.
Ugyanakkor Sulyok Tamásnak ez az erkölcstelensége és bűnössége államrezonná, államérdekké vált, a Káinok melletti kiállás, a hóhéroknak való falazás, a szerződésszegés tudomásulvétele azzal, hogy a politikai „elit” (teljesen mindegy, mely oldalról) az előzmények ismeretében részt vesz a keddi eseményen, gyáván és szótlanul asszisztálva ahhoz a megemlékezéshez, ahol az államfő személyében a szükséges komolyságot cinikus komolytalansággá változtató bűnös fog megszólalni. Lesznek közéleti szereplők, akik személyes érintettségük vagy családtagjaik és hitsorsosaik tragédiája miatt szólalnak majd meg: az ő felelősségüket nem lenne tisztességes megkérdőjelezni. Ámde mindazok a politikusok, akik a „történelem legsötétebb fejezetének” emlékezetét a legcinikusabb aktuálpolitikai érdekek mentén igyekeznek felülírni, tudomásul véve Sulyok Tamás fellépését, az emléknapot letudandó, sematikus, lélek nélküli, üres és minden őszinteséget nélkülöző feladattá teszik csupán, s nem őszinte, szívből jövő, az érzelmekre és a rációra ható erkölcsi eseménnyé.

Ha 16-án, kedden bekövetkezik a „bűn komolytalanságának hangulata”, az szégyene lesz az egész magyar társadalomnak, amely megtűri ezeket a politikai vezetőket (ismétlem: lényegtelen, mely oldali politikusokról van szó). S mondom ezt első szám első személyben is, hiszen az én személyes áldozataimon keresztül, akiket még halálukban is ignorál az államfő, mindannyiukat a hóhérokkal, a „zsidóbútorok” és a „zsidóirodák” „filoszemita” kiigénylőivel mosva össze, s téve ezt abban a biztos tudatban, hogy megteheti, hiszen politikustársai mindezt szó nélkül hagyják, az eseményen megjelenő politikusok engem is és velem együtt sokakat, civilizációnk minden tisztességes emberét egyszerűen semmibe veszik, miközben valamennyien egy egészen másfajta civilizációs mezőben helyezik el önmagukat, amelyhez nekem, nekünk semmi közünk sincs.

Ha mindez kedden megtörténik, akkor ennek az elmondhatatlan erkölcsi pusztítást és kárt okozó politikai „elitnek” mielőbb el kell tűnnie a színről!

MÁR DOLGOZNAK A FIDESZ-KAMPÁNYBAN A HATÁRON TÚLI MAGYAR FIATALOK

SZABAD EURÓPA
Szerző: KERÉNYI GYÖRGY
2024.04.12.


A korábbi gyakorlatnak megfelelően újból Fidesz-aktivistaként járnak ajtóról ajtóra határon túlról toborzott fiatalok. Korábban csak két-három hétig dolgoztak a párt kampányában, most többen a választásig maradnak. Forrásunk szerint az erdélyi MCC diákjai is kampányolnak, az MCC vezetése cáfolja, hogy a szervezet részt venne ebben.


„Most történik a címek egyeztetése, a címlista frissítése, hogy aztán az utolsó héten már pontosan tudd, kik a sajátjaid, akiket – és csak őket – mobilizálnod kell” – avat be a kampányolás ütemezésébe egy budapesti politikus.

Kampányszakértők szerint a minden pártnál meglévő, innen-onnan gyűjtött címlisták évente legalább tíz százalékot romlanak: a szavazók költöznek, meghalnak vagy kiábrándulnak korábbi pártjukból.

Ezért gyűjt a legkülönfélébb indokokkal aláírásokat, támogatásokat minden politikus és párt, és – a közvetlen kommunikációs hasznosításon túl – ezért rendez a Fidesz közpénzből évente akár több „nemzeti konzultációt”.

Választás előtt a legtöbb párt hivatalosan is megvásárolja a választói névjegyzéket. Ezt elvileg a választás után meg kell semmisíteni, de forrásaink szerint kevéssé valószínű, hogy megtörténik. Későbbi felhasználásuk már illegális, de az ilyen-olyan jogcímeken, okokból gyűjtött aláírások legálisan az adatgazdánál maradhatnak, ha ezt megfelelően jelzik az adatkezelési tájékoztatóban.

Ezeket a listákat folyamatosan generálni kell, és karbantartani. Emiatt mindig szondázd, hogy ki van veled – mondja a megkérdezett politikus. – A kampányig kell az ingadozókat azonosítani: most szondázás, listaépítés folyik. Aztán az utolsó héten jönnek mozgósítani, addigra tudnod kell, ki van veled.

Ezek a listák olyan fontosak, hogy a Fidesznél még a helyieket is Kubatov Gábor pártigazgatónál őrzik, nehogy esetleg lelépjen velük egy dezertáló politikus vagy aktivista. A helyi kampánystáb megkapja őket a Fidesz zárt online rendszerében, de nem letölthetők, nem is őrződnek meg, helyben csak kinyomtatni tudják őket, illetve a kampányban használt tableteken tudnak adatokat bevinni rájuk.

Ezekkel a listákkal járják aztán az utcát az aktivisták, akiknek regisztrálniuk kell, hogy mit mondott nekik, hogyan reagált az a választópolgár, akihez becsöngettek. Ezt a Kubatov-listák néven ismert kampányolási technikát egyébként az MSZP 2002-es, Ron Werber által irányított győztes kampánya után vette át a Fidesz.

Ebben a szimpatizánsokat azonosító utcai munkában dolgoznak a határon túlról érkező magyar fiatalok...

A MEGAFON TÍZMILLIÓKBÓL SZIDJA MAGYAR PÉTERT, MATOLCSY FIA MENTI A VAGYONT - AZ ÁTLÁTSZÓ HETI LAPSZEMLÉJE

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: ERDÉLYI KATALIN
2024.04.12.


Telex:
143 millió forint a Megafon havi facebookos hirdetési számlája

A kormánypropaganda gyakorlatilag egyetlen, pénzügyileg átlátható szelete a facebookos hirdetések világa, amiről a Meta rendszeresen közzétesz adatokat. Ezekből az látszik, hogy a Megafon elmúlt 30 napos számlája 143,6 millió forint, ami összesen 206 szponzorált posztra ment el. Ezek nagyon nagy részét Magyar Pétert gyalázó videók teszik ki, kisebb részben pedig a közelgő önkormányzati és EP-választások kapcsán a hazai ellenzék és „Brüsszel” támadása.

24.hu: Varga Mihály volt helyettes államtitkárát és Palkovics László bizalmasát is börtönbe zárná az ügyészség

A Pénzügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget is érintő vesztegetési botrányban a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) ötvennégy ember ellen emelt vádat. Az ügy 2022 áprilisában robbant ki, amikor 150 ügyész és rendőr több tucat helyszínen csapott le elsősorban minisztériumi tisztviselőkre. A vádak szerint a kormánytisztviselők kenőpénzért cserébe főként vissza nem térítendő európai uniós támogatások elnyerésében működtek közre.

Direkt36: Bizalmas iratok leplezik le, hogy Orbánék titokban finanszírozták az egyik legnagyobb európai tévécsatorna megvásárlását

Mario David konzervatív portugál politikus fia, Pedro Vargas Santos David portugál üzletember cége 2022-ben vette meg az egyik legnagyobb európai hírcsatornát, az Euronews televíziós csatornát. A Direkt36 az Expressóval és a Le Monde francia lappal közös nyomozása kiderítette, hogy a mintegy 150 millió eurós ügylet jelentős részét magyar állami és kormányközeli szereplők finanszírozták.

Mfor.hu: Orbán Viktor szép csendben tízmilliárdokat ad Ukrajna fegyverutánpótlására


A kormány jelentősen, a következő években 24,4, valamint 19,5 és 19,8, illetve 19,2 millió euróval, összesen 82,9 millió euróval, azaz mai árfolyamon több mint 32 milliárd forinttal emeli meg Magyarország hozzájárulását az Európai Békekerethez. A kicsit megtévesztő nevű keret valójában elsősorban az Ukrajnának szánt fegyvervásárlások finanszírozására szolgál, mivel e célra az Unió saját költségvetéséből nem költhet.

Válasz Online: Közeleg a Matolcsy-korszak vége: Ádám és barátai óriási vagyonátmentésbe kezdtek

A kormány és a jegybankelnöki mandátumát szűk egy év múlva kitöltő Matolcsy György a felszínen évek óta kóstolgatja egymást, ám a mélyben senki nem parancsol megálljt az MNB ingatlan-kiszervezési gyakorlatának. Pedig a Matolcsy fia által fémjelzett üzleti klub óriási vagyonátmentésbe kezdett – a nemzeti bank régiós multicége, a varsói tőzsdén jegyzett GTC Group közreműködésével. Utóbbi eddig 42 milliárd forintnyi eurót fizetett a Matolcsy Ádám–Száraz István-kör által kezelt tíz ingatlanért; köztük olyanokért, amelyeket anno épp az MNB portfoliójából „szakítottak” ki.

AMERIKAI NÉPSZAVA: MAGYAR KIVERHETI BUDAPESTET AZ ELLENZÉK KEZÉBŐL

AMERIKAI NÉPSZAVA
Szerző: AMERIKAI NÉPSZAVA
2024.04.12.


Az ellenzéki sajtóban turnézó Magyar Péter a Magyar Hangnak nyilatkozott a budapesti főpolgármester-választásról: „A Gyurcsány Ferenc által is támogatott Karácsony Gergelyre biztosan nem szavaznék, de Szentkirályi Alexandrára sem, aki még életében nem beszélt ellenzéki újságíróval, illetve láthatóan semmiféle elképzelése sincs Budapestről. Vitézy Dávid a Fidesz hekkje, mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik, államtitkáruk is volt.”


Az ellenzék legnagyobb győzelme és legerősebb bástyája, hogy Budapestnek ellenzéki főpolgármestere van. Karácsony Gergely népszerű, esélye van arra, hogy az ellenzéknek megtartsa Budapestet, és ne kerüljön Orbán kezébe. Annak ellenére, hogy az ellenzékinek és a NER-től függetlennek nevezett sajtó évek óta építi fel vele szemben Vitézy Dávidot. Ha az ellenzék elveszíti Budapestet, az óriási veszteség lenne, súlyos következményekkel jár.

Magyar „Messiás” Pétert ez nem érdekli, nem zavarja. A Gyurcsánnyal szembeni fideszes utálat és gyűlölet, amely még 2006-ból eredeztethető, erősebb minden nemzeti érdeknél. Mert a nemzeti érdek az, hogy Budapest maradjon szabad város és ne kerüljön a fasiszták kezébe. A Magyar által megbolondított ellenzékiek, akik a fideszes Magyartól várják Orbán legyőzését, megvonhatják a bizalmat Karácsony Gergelytől, ha Magyart követik.

Magyar ellenzéki követőinek felhívjuk a figyelmét, hogy az ő Gyurcsánnyal és ellenzékkel szembeni kritikájuk nem azonos Magyar Péter gyűlöletével, ami a Fideszből származik. Magyar gyűlöli a baloldalt, gyűlöli a liberálisokat, Gyurcsányt utálja, de Orbánnal nem volt semmi baja, amíg megkapta a pénzét. Kártékonyság tekintetében Orbánt és Gyurcsányt nem lehet összehasonlítani, és nem lehet a két ember közé egyenlőségjelent tenni.

Aki 2010-től 2023-ig nemcsak elfogadta, kiszolgálta, hanem támogatta Orbánt, annak semmi erkölcsi alapja nincs gyűlölni és gyalázni Gyurcsányt. Magyar, aki résztvett a 2006-os puccskísérletben (amit soha nem bánt meg, nem értékelt át), azért gyűlöli Gyurcsányt, amiért Orbán, s nem azért, amiért az ellenzékiek egy része elutasítja. Ez a kettő nem ugyanaz. Az Orbán-rendszer nem Gyurcsány miatt van, hanem Orbán miatt...

FÉLELEM ÉS SZÜLÉS

UNISZEX / KLUBRÁDIÓ
Műsorvezetők: KEREKES BORBÁLA, KOVÁCS GELLÉRT2024.04.08.
2024.04.08.


Folytatjuk a magyar helyzetet elemző sorozatunkat. A hálapénz három évvel ezelőtti kivezetése kacifántos helyzetet eredményezett a szülészetben.


Ugyan nem kell százezreket fizetni a szülésért, de a szaktudáson kívül jó esetben bizalomra is épülő terhesgondozás folyamata bizonytalanná vált. Hiába választunk orvost vagy szülésznőt, az állami ellátásban most már nincs arra garancia, hogy ki vezeti le majd a szülést. Az lesz ott, aki épp ügyeletben van. Aki biztosra akar menni, annak marad a magánkórház és az egymillió forint körüli szülészeti csomagdíj. Az Uniszex vendége volt Pleván Tímea, perinatális tanácsadó, az Ablak a világra-projekt vezetője.

Hírrovatunkban arról beszélgetünk, hogy egy felmérés szerint a rossz gazdagsági helyzet jobban sújtja a nőket, mint a férfiakat – sőt, még mindig vannak olyan országok, ahol egy nőnek nem is lehet földtulajdona. De a háztartás vezetése a legtöbb ilyen helyen mégis teljesen a nő felelőssége. Pedig fontos gazdasági érdek lenne, hogy a nőben ne csak a konyhai robotgépet lássa a társadalom – legyen szó a Föld bármelyik pontjáról. Arra is kitérünk, hogy lehetséges-e a „tipikus” női -és férfiszakmák közötti átjárás.


EGYETÉRTEK A VOLT FELESÉGEMMEL ABBAN, HOGYAN MŰKÖDIK EZ AZ ÁLLAM – MONDTA MAGYAR PÉTER A KLUBRÁDIÓBAN

KLUBRÁDIÓ / MEGBESZÉLJÜK...
Műsorvezető: BOLGÁR GYÖRGY
2024.04.12.Magyar Péter közel egyórás interjút adott a Klubrádiónak. Beszélt a többi között a futballhoz fűződő viszonyáról, Ukrajna uniós csatlakozásának visszásságairól, illetve arról, hogy egyetértett volt feleségével, Varga Judittal abban, hogy Magyarország maffiaállamként működik.


Magyar Péter a beszélgetés elején leszögezte, hogy sokáig azért nem nyilatkozott a Klubrádiónak, mert az egyik munkatársunk, Arató András megengedhetetlen stílusban írt a volt köztársasági elnökről és a volt igazságügyi miniszterről, aki Magyar volt felesége és a gyermekei anyja is egyben. Ugyanakkor örömére szolgált, hogy munkatársunk már korábban bocsánatot kért, és magyarázatot adott az ominózus cikk félreérthetőségére. "Ettől függetlenül meg fogom kapni a kormánypárti propagandától, hogy én egy olyan rádióban szerepelek, ahol a gyermekeim anyját gyalázták, de innentől fogva én elfogadom a bocsánatkérést, és nagy örömmel vagyok itt" – fogalmazott a Tisza Párt alelnöke.

Az emberek tátott szájjal nézik, hogyan van Önnek ekkora munkabírása; hogy bírja ezt az ütemet? – kérdezte a műsorvezető, Bolgár György.

"Majdnem azt mondtam, mint anno Knézy Jenő, amikor a Grasshoppers - Ferencváros BL meccs volt, és már harmadik gólt lőtte Vincze Ottó, hogy »emberek, végre egy meccs, amit élvezek, végre egy meccs, amit élvezek«" – felelte Magyar Péter. Hozzátette, a propaganda támadásai, illetve a barátai támogatása megerősítik abban, hogy belépett a politikába. "Az bizonyos, hogy nem sokat alszom, hogy fogytam kilenc kilót két hónap alatt, nem tudok sportolni annyit, nem tudok annyit enni, sok minden történik, de valahogy minden nap úgy kelek föl a három-négy óra alvás után, hogy újult energiával, és egyelőre még nem fáradtam el" – fogalmazott.

A közel egy órás interjúban ezek voltak a legfontosabb témák, amikről Magyar Péter beszélt:

- "A futballpályán azt mondták, hogy ugyan nem focizok jól, de rámenősségben és erőszakosságban ott vagyok. Én azt szoktam mondani, hogy ha azzal a stílussal, vehemenciával lépett volna föl korábban egy ellenzéki politikus, például a sajtóval és a propagandával, a közmédiával kapcsolatban, ahogy én néha fellépek, akkor valószínűleg egy nap után ő már nem lehetett volna politikus."

- Magyar szerint különleges helyzetben lépett be a politikába, részben a kegyelmi-ügy, részben a társadalmi elégedetlenség révén.

- "Az én információim szerint az április 6-ai Kossuth téri rendezvény alatt egy vagy kettő elég nagy magánrepülőgép volt feltankolva és járó motorral a Budapest Airportnak a magánrepülőgépes terminálján, amelyik a hatalomhoz köthető" – fogalmazott, hozzátéve, az ő közössége részéről nem merült fel senkiben az erőszakos cselekményekre való felbujtás.

- Új legfőbb ügyész és új, független ügyészség esetén "sokaknak a csuklóján kattanhat elég nehéz bilincs".

- Havasi "Kólásdoboz" Bertalan miniszterelnöki szóvivő, vagy inkább "sajtóelhárító aktivista" azt mondta, Magyar egy reménytelen helyzetben lévő, elkeseredett ember, akivel a kormány nem foglalkozik. "Utólag visszanézve nem tudom, hogy ki adta ezt a tanácsot a miniszterelnöknek, hogy velem ne foglalkozzanak. Szerintem most már bánják, mert akkor még el lehetett volna tiporni" – fogalmazott Magyar.

- "Mi egy garázscég vagyunk, és én jelenleg egy biciklivel megyek egy elég nagy tankhadosztály között."

- Néhány napja vették át Legyél a változás! Egyesület, ahova már most több tízezren jelentkeztek vagy aktivistának, vagy tagnak, vagy szakmai segítséget, tanácsokat adni.

- Létrehozták a Talpra magyarok! közösség Discord oldalát, ahol az érdeklődők chatszobákban kulturáltan beszélgetnek szakpolitikai kérdésekről. A trollokat igyekeznek távol tartani.

- Magyar pár napja kezdett el külföldi sajtónak nyilatkozni. El szerette volna kerülni annak a látszatát, hogy külföldi befolyás áll mögötte.

- "Egy Orbán nélküli Fidesszel lehetne koalíciót kötni, de Orbán Viktor nélkül nincs Fidesz."

- Nem az az érdekes, hogy a Tisza Párt milyen eredményt ér a júniusi választáson, bár bízik benne, hogy az ellenzéki oldalon a legjobb eredményt tudják felmutatni. Magyar szerint az a nagy kérdés, hogy a Fideszre hányan szavaznak majd. Ha 45 százalékot kap a kormányzópárt, az kudarcnak számít, ha viszont 40 százaléknál kevesebben voksolnak a Fideszre, akkor az totális vereség – mondta Magyar.

- Nagy bajban van a Fidesz. Látszik, hogy jelenleg ezzel a legalja, hazug, aljas, egyébként már-már vicces és szánalmas propagandával már a törzsszavazóik megtartásáért küzdenek – fogalmazott.

Magyar Péter egy hallgatói kérdésre válaszolva hosszan beszélt arról, megengedhetetlennek tartja, hogy míg más országok 5-10 évet dolgoztak azon, hogy az Európai Unió tagjai legyenek, addig Ukrajna szinte semmiben nem felel meg az uniós előírásoknak, mégis tagjelölti státust kapott. Ha nem lett volna háború, nem is vetődött volna föl a Ukrajna EU-s csatlakozása – mondta Magyar Péter, hozzátéve, ez a megoldás egy háborúra, az eszkalációra egy nagyon jó megoldás.

Magyar arról is beszélt, hogy a 2014-es a krími háború kitörése előtt az ukrán állam totálisan megosztott ország volt, ahol korábban folyamatosan váltották egymást az oroszbarát és nyugatbarát elnökök különböző forradalmak, politikai mozgolódásoknak vagy éppen különböző titkosszolgálati beavatkozások révén. Az oroszok rendkívül rossz taktikai döntést hoztak, mivel ha valamivel nemzetállammá kovácsolták Ukrajnát, akkor az a megtámadása volt – tette hozzá.

Ugyanakkor Magyar nem állítja, hogy ne lenne fontos az orosz-ukrán háború kérdése, de szerinte lényegesebb a belpolitikával foglalkozni.

A főpolgármesterválasztással kapcsolatban arról beszélt, hogy egyik jelöltet sem tartja szimpatikusnak. Ő maga nem kíván indulni, és jelöltet sem kívánnak indítani, mert hiába nyerné meg esetleg a választást, a jelenlegi polgármesteri struktúra akadályozná, lehetetlenné tenné az ideális működést.

Ezzel együtt arról is beszélt, hogy független polgármester- és képviselőjelöltek jelentkezését várja a Tisza Párt. Arra már nem lesz idejük, hogy saját jelölteket indítsanak az önkormányzati választáson, de várják azok jelentkezését, akik "azonosulni tudnak a Talpra Magyarok Közössége és a Tisza Párt céljaival és víziójával”. Hozzátette, hogy az európai parlamenti képviselői pályázatukra eddig csaknem 540 kiváló pályázat érkezett.

A főváros költségvetéséről azt mondta, hogy valószínűleg Pozsony, Varsó és Belgrád is hasonló összeggel rendelkezik, nem ezen múlik, hogyan működik egy főváros, hanem a szabályozási struktúrán.

- De ha ez egy maffiaállam, ahogy Ön is mondja, meg a volt felesége – vetette ellen Bolgár György.

- Ezt nem én mondtam, ezt a volt feleségem mondta – felelte Magyar Péter.

- De nem értette egyet vele? – kérdezett vissza a műsorvezető.

- De egyetértettem – ismerte el Magyar Péter
.

L. RITÓK NÓRA: EGY ELŐADÁS MARGÓJÁRA

A NYOMOR SZÉLE BLOG / HVG
Szerző: L. RITÓK NÓRA
2024.04.12.


A héten volt a Széchenyi-emlékest, ahol az előadást én tarthattam. Megtisztelő volt a felkérés, főleg, hogy a témában 2016-ban Ferge Zsuzsa tartott itt előadást. A ppt-végén betettem egy diát róla is, hogy az emléke előtt tiszteleghessek. Sokat jelent nekem, hogy ismerhettem, megerősítéseket kaptam tőle mind szakmailag, mind emberileg.

Sokat veszítünk az ő generációjának halálával. Olyan történelmi időket éltek meg, olyan megtapasztalásokkal, és olyan életműveket alkottak, melyeknek az üzenetét újra és újra hangsúlyoznunk kell, mert ezek segítenek túlélni, továbblépni, és az értékteremtés mentén dolgozni tovább. Sokkal, de sokkal fontosabb, hogy ezekre figyeljünk, mint a percemberek napi hatalomért folytatott harcára, mert azokban már nem látható más, csak a szembehelyezkedés, a másik fél ellehetetlenítése, a mindenáron való felülkerekedés. És ebben már nincsenek tisztességes eszközök, mert egy tisztességtelen világban ezek nem szükségesek a harchoz.

Azt hiszem egyébként, hogy e miatt veszített el sokunkat (engem is) a politika, olyan reménytelennek érzem, hogy a szakmaiság újra meg tud jelenni ebben az egészben. És lassan nemcsak a szakmaiság elvesztését élem meg veszteségként, hanem azoknak az emberi értékeknek az eltűnését is, melyeknek meghatározónak kellene lennie a “köz”-ért végzett munkában. Valahogy úgy érzem, mintha a Ferge Zsuzsa kaliberű szakemberek elvesztésével temetnénk ezeket az értékeket is, folyamatosan. Mintha valahogy ők lettek volna ezeknek az őrzői, szimbólumai. Vagy csak az a helyzet, hogy nem látni az utánpótlást? Lenyomja a “korszellem”?

Tudom, a generáció-kutatással foglalkozó előadásokból, hogy valami nem jobb, nem rosszabb, csak más… De mégis eluralkodik rajtam a veszteségérzet, bárhogy próbálok küzdeni ellene. Persze lehet, csak a felgyorsulás hozza mindezt. Mert nincs idő arra sem, hogy végiggondoljunk valamit, iszonyú gyorsan alakul át az információs közeg, a média, és ehhez rendelni egy rendszerszintű gondolkodást, úgy érzem, szinte lehetetlen. Elvesznek a fő hangsúlyok, melyeket a történelmi tapasztalatokból okulva tartani kellene.

Pedig a társadalmi leszakadás kérdésköréhez a rendszerszintű gondolkodás hozzácsatolása nélkülözhetetlen. Pontosan ezt szerettem volna megmutatni az előadásban, mennyire meghatározó az emberek életstratégiájának kialakulásában a rendszer felelőssége.

Mert az a tudás- és készségrendszer, ami gyerekkortól alakul, fejlődik velünk, az először a családban, később az óvodában, iskolában kaphat beépülő hatásokat, no meg persze még sok más helyről, a közösségből, a médiából, stb, vagyis abból a társadalmi közegből, ahol az egyén él. Ez így szép is és jó is, feltételezi, hogy a család a megalapozó ebben, és más hatásokkal szépen lehet egy fejlődési ívet húzni. Elméletben.

De a gyakorlat más. Mert vannak problémák. Amelyek, amíg nem tömegesednek, félre lehet nézni, lehet nem törődni vele, akár generációkon át. Lehet bűnbakot keresni, hibáztatni, kibújni a felelősség alól. De amikor már felhalmozódik a probléma, túl sok családot, esetleg térségeket érint, és már önjáróan kapcsolódnak hozzá olyan negatív tünetek, melyek már azokra is hatnak, akik egyébként nem érintettek a leszakadásban, akkor már kellene vele foglalkozni. Annak a rendszernek, melynek az élet megszervezése a feladata, a kockázatok csökkentése, egy társadalom élhetőségének biztosítása.

De nálunk ez nem történt meg… maradt a szőnyeg alá söprés, a probléma elhallgatása, aztán jött egy projektekkel teli uniós pályázati finanszírozású szakasz, a maga indikátorkényszereivel, ami ma is tart. Ennek a legfontosabb jellemzője az önreflektivitást nélkülöző sikerkommunikáció, amit átsző a korrupció és a társadalmi hatékonyságmérés teljes hiánya. A probléma meg mindeközben nő tovább, új elemekkel gazdagodik, még inkább elhajolva attól az úttól, amire azt mondhatnánk: kivezet a mélyszegénységből.

Hatott rá a korrupció, ami leért egészen a szegregátumok szintjéig, “lepapírozott” jövedelemhez juttatva azokat, akik közel ültek a tűzhöz. És ezzel ki is alakult a “tűzhöz közel kerülés” képessége. Az ezzel rendelkező pedig pontosan tudja, kit kell “szolgálni” ahhoz, hogy csurranjon-cseppenjen valami, lehetőleg több, mindig több.

A csúsztatást, a kiskapukat könnyű lett megtalálni. Így aztán átértékelődött a siker, a sikerességet megteremtő emberek pozícióba kerülése, a rang, a pénz már nem a szakmailag képzett emberekhez kötődött. Nem a tudáshoz. Itt elveszítettük a felzárkóztatás szakmaiságát. Aztán bejött a képbe az egyház is, összeforrva az állammal, egy új “értékmérőt” behozva, a vallásosságot. És ha még morzsáiban jelen is volt valahol a tudás szükségessége, azt felváltotta a vallásosság, ami ebben a rendszerben magától értetődően egyenlő lett a szakmaisággal a szociális munkában.

Sorolhatnék még más elemeket, a nem létező átláthatóságot, a már említett társadalmi hatékonyságmérés hiányát, a folyamatosan hibáztató, gyűlöletkeltő kommunikációt, a döntéshozói szint tévedhetetlenséget hangsúlyozó viszonyulását, vagy az általam csak “BM-es attitűdnek” nevezett megoldási keretrendszer fő jellemzőjét.

Közben itt vannak az esetek, melyek nem látszanak az íróasztalok mögül, az elméletben kidolgozott, “sikerre ítélt” programokban. A döntéshozói szinten nem látszik a szegénység, nem is szereti senki látni. Zavaró. Hát úgy kell tenni, mintha nem lenne.

Oda nem látszanak pl. az ilyen történetek: Nemrég egy észak-magyarországi kis falu egyetlen boltjában jártam. Ez egy “haldokló” bolt, ahol a kenyeret előző nap kell megrendelni, mert csak annyit hoznak, amennyire megrendelés van. Idős asszony áll előttem a sorban, kezében a nylonzacskóban felszeletelt kenyér, előző nap rendelte. Az eladó kérdezi, holnapra, vagy holnaputánra írja fel a következőt? Az asszony gondolkodik, ujjait lassan végigvezeti a kenyérszeleteken, számol. Kétszer számolja át, majd mondja: “holnaputánra kérek másikat”. Mást nem vett. Csak a kenyeret. Nem tudom, hányan esznek belőle, mi lesz még mellé, de nem volt mindegy, hogy 12, vagy 14 szelet kerül haza. Beosztva, étkezésenként.

Valamikor néprajzból tanultam, mi az a “csócsálás”. Amikor nem volt még pépesítési lehetőség, se bébiétel, és a pici gyereknek “előrágták” az ételt a felnőttek, többnyire az anyák. Nos, nemrég láttam ilyet. A mozdulat mind az anya, mind a gyerek részéről természetes és begyakorlott volt. Tudom, sokan nőttek fel ebben és így, száz éve, meg még régebben. De nem tudtam a fertőzési kockázatokra nem gondolni… és arra, hogy nem ez a normális, 2024-ben, Európában.

A történetek naponta sorjáznak előttünk a terepen. És minél tovább figyelem és értelmezem ezt az egészet, annál inkább látom a rendszerszintű felelősséget. Az emberek pedig sodródnak, magukra hagyva…egyre lejjebb.

TÖBB SZÁZ MILLIÁRD FORINTOT LEHETNE MEGTAKARÍTANI A BÜDZSÉBEN, HA AZ ORBÁN-KORMÁNY ELENGEDNÉ A HOLDUDVARA TÁMOGATÁSÁT

NÉPSZAVA
Szerző: PAPP ZSOLT
2024.04.13.


A 2024-es költségvetésben lapunk gyűjtése szerint 2500 milliárd forint felhalmozási kiadást lehet beazonosítani, azaz ennyi pénzt költene a kormány egyebek mellett beruházásokra, felújításokra.


Ez egyben azt is jelenti, hogy bár az összeg jelentős, a kormánynak van mozgástere arra, hogy a pénzügyminiszter által bejelentett 675 milliárd forintos zárolást megvalósítsa.

Varga Mihály ugyan csak a kiadáscsökkentés tényét osztotta meg a közvéleménnyel a legutóbbi kormányinfón, s egyetlen elmaradó tételt sem nevezett meg, várhatóan első körben azon költségeket zárolja, amelyek elhagyása nincs érdemi hatással a gazdasági növekedésre. Ugyanis miközben a kormány a költségvetési egyensúly helyreállításával birkózik, próbál megfelelni annak a kihívásnak is, hogy a tavalyi mindössze 0,9 százalékos GDP növekedés után beinduljon a magyar gazdaság. Ennek ellenére a zárolások egy része minden bizonnyal érinteni fogja az építőipari támogatásokat és az állami beruházásokat.

Lapunk összegyűjtötte a 2024-es költségvetésből azokat a kiadásokat, amelyek a gazdasági növekedés szempontjából elhagyhatók lennének, illetve azokat, amelyek megvalósítása komoly összegeket vinne el. A GDP alakulását nem befolyásoló, azaz semleges beruházási kiadások közül kétségkívül a legnagyobb tétel a Magyar Honvédség fejlesztéseit érinti. Csak erre idén 536 milliárd forint van betervezve, nem beszélve a tavalyról áthúzódó kiadásokról. Könnyen lehetséges, hogy a kormány egyes honvédelmi beszerzések elhalasztásával akarja majd az idei kiadásokat visszavágni, ráadásul a fegyverbeszerzések egyik jellemzője, hogy azok a tervekhez képest akár éveket is csúszhatnak. Így könnyen lehetséges,

hogy egy-két honvédelmi beszerzés átütemezésével úgy tudnak, akár száz milliárdos nagyságrendet zárolni, hogy az ne fájjon a magyar cégeknek és ne lassítsa a gazdaság újraindulását.


Összesítésünkben megnevezünk olyan beruházási kiadásokat is, amelyek a gazdaság szempontjából ugyancsak nem kiemelkedőek, ám az Orbán-kormány politikai megfontolásai miatt mégsem zárolhatók. Ilyen például a Budapest-Belgrád vasút fejlesztése, amely pénzügyi megtérülése szakértői számítások szerint is több száz év, vagyis közgazdaságilag értelmezhetetlen. Ám mivel egy olyan kínai-magyar konzorcium kivitelezi, amely Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, nem valószínű, hogy ezt a beruházást a kormány halasztaná vagy akár törölné...

VÁLASZTÁSI MANIFESZTUM

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2024.04.13.


Ott lennék azért jövő pénteken a Millenárison ezek között. Pattogatott kukoricával a kézben, pokróccal bélelt fotőjömben vigyorogva, ahogyan elfogadják a választási manifesztumjukat. A fideszék, meg a kádéenpéjék. Nagy valószínűséggel ezúttal is elkordonozva és leplek mögött, szemük tűzben ég (ami nagy valószínűséggel a téboly tüze). Így első blindre más nem is hiányzik már onnan, csak a harci dobok meg a trombitaszó – illetve egy kis ágyúdörej – Brüsszel rozzant vára ellen. Tehát a bajuszom mögött elmormolom a diagnózist: barmok.

Viszont erősen kérem, ne tessenek rám, mint őrültre tekinteni, mert egyebet nem teszek, mint alkalmazkodom az éngemet környülölelő világhoz. S ha az a hír, hogy „Védjük meg Magyarország békéjét és biztonságát! Az európai parlamenti (EP) választásra készülve Választási Manifesztumot fogad el a Fidesz április 19-én, pénteken 15 órától a Millenárison, beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök” – közölte Menczer Tamás Facebook-oldalán, akkor én ennek az információnak megfelelve kezdek el viselkedni.

Elsőként asztakurva felkiáltással látok neki kínosan röhögni, aztán pedig gondolatilag megvizsgálom a beteget, bár túlságosan nem kell. Jelen állapotában ugyanis már majdnem úgy fekszik kiterítve, akárha boncasztalon. És annak ellenére szaglik, hogy semmi, illetve még annál is kevesebb van benne. Betegem voltaképp egy szép, nagy, színes lufi, amely bármelyik pillanatban szétdurranhat, illetve ennek ellentettjeként csöndesen leereszt, és akkor majd fonnyadt-löttyedten fog előttünk heverészni. Ennyi az egész Fidesz.

De vissza a rögvalóhoz. Mert azért ez a manifesztum dolog valahogyan megszületett, valamiképp valakinek az agyában megfogant. Onnan jöhetett ez, mint korábban az alaptörvény asztala, a koronaúsztatás, amire emlékszünk, és a nemzeti zászlónap, amire már nem, de leginkább – és abban biztos vagyok, hogy ezt már kedves mindannyiuk elfeledték – a Nyenyi, a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, amit ki kellett függeszteni a középületekben. Kíváncsian várjuk, hogy ezt a manifesztumot hol lesz muszáj nézegetni.

No de, hogy miért. Mert olyan az ember, mint a gyerek, mindent kibelez, hogy rájöjjön a működés nyitjára, azonban most csak tételezhetünk. Nem látunk bele ugyanis az elvtárak busa fejébe, de úgy véljük, az úgy lehetett – mert mást elképzelni elég nehéz ezek után -, hogy összedugták a fejüket ott, a Fidesz agy(atlan) trösztjében, és azon méláztak erősen, hogyan lehetne hasba akasztani a célközönséget. Mert választások jönnek, a zászló Magyar P. színre lépésével megtépázva és már majdnem rongyosan kókadozik a rúdon...

MI MAGYAR PÉTER X-FAKTORA?

HÁROMHARMAD
Szerző: BÁNSZEGI REBEKA, BITA DÁNIEL, NAGY GERGELY MIKLÓS
2024.04.12.


Az elmúlt héten Magyar Péter tüntetést tartott, majd pártot jelentett be, vitára hívta Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet, ezáltal pedig nemcsak az ellenzéki, de a kormányközeli közbeszédet is uralta. Miért akadozik a máskor olajozottan működő propagandagépezet vele szemben? Kipukkant-e Gulyás Gergely lufija? Vezethet-e a semmit és mindent mondás a politikai centrumba? Bánszegi Rebeka, Bita Dániel és Nagy Gergely Miklós a Háromharmadban.