2019. július 31., szerda

FÜGGETLENEK MÉG A MAGYAR BÍRÓSÁGOK?

24.HU
Szerző: Dr. SÁNDOR ZSUZSA
2019.07.30.A bíróság függetlensége, a bíró pártatlansága nem valamiféle elvont ideológiai cél. Ha az állampolgárok ügyeiről nem a hatalomtól független, politikai befolyástól mentes bíróság dönt, akkor nemcsak az igazságszolgáltatás, de a „jogszolgáltatás” is veszélyben van. Mindenekelőtt a bírósághoz forduló felek, vagyis a polgárok érdeke, hogy ez ne így legyen. A bíróság függetlenségéért vívott küzdelemben a hazai törvényes eszközök azonban végesek, és főként eredménytelenek. Egy büntetőbíró az Európai Unió Bíróságától remél változást.

A bírósággal szemben felállított követelményeket az alaptörvény is megfogalmazza: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el. A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.”

De vajon így vélekednek-e a hazai bíróságokról a polgárok akkor, ha még egy bíró is úgy látja, hogy az alaptörvényben leírtak csak pusztába kiáltott szavak, betartásukat sem a parlament, sem az ügyészség nem érzi kötelességének?

A konkrét ügyről számos orgánum beszámolt, ezért rövid leszek. A Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt lőszerrel visszaélés vétsége miatt indult eljárás egy svéd állampolgár ellen. Az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott védője azt kérte a bíróságtól, hogy mielőtt döntést hozna, három kérdésben kérje ki az Európai Unió Bíróságának (EUB) előzetes véleményét. A védőnek kétségei voltak, vajon megfelelő tolmácsot kapott-e védence a nyomozás során. Kétségei támadtak aziránt is, hogy vajon független és pártatlan-e az a (fővárosi) bíróság, amelynek nincs szabályos pályázat útján kinevezett elnöke, és emiatt, továbbá más törvénysértések miatt alkotmányos krízis alakult ki az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke és az őt ellenőrizni hivatott Országos Bírói Tanács (OBT) között. Azt is vitathatónak látta a védő, megfelelő-e az olyan bírák függetlensége, akiknek a bérezése méltatlanul alacsonyabb a velük azonos beosztásban dolgozó ügyészekénél. Az ügy bírája, Vasvári Csaba egyetértve a védő felvetéseivel a büntetőeljárást felfüggesztette, és kezdeményezte az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárását...


TIBORCZ, EDDIG SEM TISZTELT SENKI ÉS EZUTÁN SEM FOG

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: LÁZÁR GERGŐ
2019.07.31.


Az ország veje ismét felháborodott. Felháborodott azon, hogy a legtöbben idehaza továbbra is közszereplőnek tartják. Ráküldte jogászát a 444-re, amely nem igazán vette komolyan a pufidzsekis megfélemlítését. Történt ugyanis, hogy Karácsony hónapokkal ezelőtt Tibrocz-adóról beszélt, ami Orbán veje szerint – vagyis ügyvédje szerint pontosabban – alkalmas arra, hogy megsértse a becsületéhez, a jó hírnevéhez, az emberi méltóságához és a névviseléshez fűződő jogát. Becsülethez és jó hírnévhez ugyan joga van még neki is, azonban egyikkel sem rendelkezik, és ameddig világ a világ, ez már aligha fog megváltozni. Ahhoz ugyanis az kellene, hogy jó útra térjen, és kezdésnek mondjuk elszámoljon azzal a 13 milliárd forint közpénzzel, amennyibe került nekünk az, hogy több magyarországi településen is picsa sötétben kénytelenek a lakók botorkálni, mivel az Elios ott lámpákat szerelt fel.

Noha az OLAF csalást állapított meg, Orbán papa minden bizonnyal elintézte, hogy abból ne legyen ügy. Polt Péter megoldotta a problémát, ő ugyanis bűncselekményre utaló nyomokat sem talált, nem hogy bűncselekményt. Ezzel tehát Tiborcz lezártnak hitte a történetet, azonban nem mindenki felejtette ezt el neki, sem azt, hogy a mai napig tagadja a történteket. Az Elios-botrányt követően, és szintén csak vélhetően apósa közbenjárásának köszönhetően megkezdhette a terjeszkedést országosan. Pár év leforgása alatt milliárdos vagyonra tett szert, Mészárossal karöltve pedig lassan, de biztosan felvásárolják a hazai szállodabizniszt. Ezt pontosan annyira köszönheti zseniális üzleti tehetségének, mint az ország gázszerelője, Mészáros Lőrinc.

Tiborczon kívül szerintem élő ember nincs ebben az országban, aki elhinné, hogy kizárólag tehetségének és szorgalmának köszönhető az, hogy ma már milliárdos. Az Orbán Ráhellel kötött házassága előtt sehol nem volt, ha csak azt nem említjük, amikor az esküvőn is használt traktorral követtek el falopást még 2013-ban. Hogy arról az ügyről miért nem hallunk manapság? Azért, mert az OLAF ügyéhez hasonlóan azt is úgy intézték, hogy végül ne legyen belőle ügy. Mégis csak Orbán vejéről van szó, még akkor is, ha falopásba keveredett. Amit kell, azt elsikálják, mi pedig nézünk, mint Bálám szamara. Akkor, 2013-ban ez még szenzációnak számított, ma azonban, mióta a NER által a közpénzlopás és a milliárdos csalások elsikálása szinte napi rutinná vált, már meg sem lepődnénk rajta...

HOGYAN REKONSTRUÁLJUNK RÓMAI PALOTÁT, ÉS HOGYAN NE?

QUBIT
Szerző: HAVAS ZOLTÁN
2019.07.31.


A dunai Limes világörökségi nevezésével, és az aquincumi helytartói palotával kapcsolatban az elmúlt hónapok eseményei jelentős mértékben fordították a közfigyelmet egy többnyire csak a műemlékesek, régészek és a szakmapolitika kedélyeit borzoló konfliktusra, amely látszólag a szakma hitelesség iránti elkötelezettsége és a látogatók élmény iránti vágya között bontakozott ki.

Az alábbiakban azt szeretném bemutatni, hogy mivel járulhat hozzá a régészet az Óbudai-szigeten található aquincumi helytartói palota, közkeletű nevén a Hadrianus-palota rekonstrukciójához, ideális esetben hogyan működik egy elvi rekonstrukciót eredményező munkafolyamat, és milyen módokon szolgálhatja az elkészült elvi rekonstrukció a látogatói élményt, az ismeretszerzést. A folyamatot szándékosan elvi, logikai felépítésben mutatom be, és nem abban a formában, ahogy a valóságban több, de korántsem összes eleme megvalósulhatott.

Mielőtt felépülne

Ahhoz, hogy a látogatókkal megoszthassuk, általuk megélhetővé tegyük mindazt, ami egy római kori épületből ma nem látható, vagy esetleg örökre elveszett, az első lépés mindenképpen az, hogy összegezzük a megszerzett ismereteinket, adatainkat, és vizuálisan is megformáljuk, modellezzük azokat. Ennek a munkafázisnak az adattartalma teljes egészében régészeti forrásokra épül, hiszen a helytartói palotáról nincsenek korabeli ábrázolások vagy leírások. Az alapok gondos lefektetése önmagában is hatalmas munka, mivel a lelőhely történetéből fakadóan a régészeti információk 1835-től napjainkig keletkeztek, gyűltek össze, majd szórványos természetükből fakadóan a legkülönfélébb adattárak, levéltárak, és múzeumi gyűjtemények polcain várták, hogy összekapcsolódva újra értelmet nyerjenek...

MINDENKI HÜLYE, CSAK A FIDESZES KARHATALOM TISZTESSÉGE ÉS BECSÜLETE MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2019.07.31.


Jó, de legalábbis elviselhető reggelt kívánok mindenkinek! Keservesen telik-múlik a hét, bár a július az utolsókat rúgja éppen. Néha úgy érzem, hogy az agyam is valami hasonlót cselekszik, de azért mindent összevetve egyelőre tartja magát. A megjósolhatatlan időpontban bekövetkező összeomlásomig szállítom szépen, ahogy a csillag megy az égen a jó híreket.

Először is a fideszes Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb melldöngetéséről illene pár szót ejtenem, ha már dolgoznak, mint a güzü. Ez annyit jelent, hogy önkényesen vesznek figyelembe, vagy nem vesznek figyelembe olyan adatokat, amelyek rossz fényt vetnének a kormánypropagandára, és addig csiszolgatják, fényesítik, ameddig jó nem lesz. Most annak kell veszettül örvendezni, hogy a bruttó átlagjövedelem (ez úgy átlag, hogy benne van Lölö is és a mai napon kilakoltatásra kerülő 85 éves gyáli nő lánya is) 364 000 forint. Sőt, ha kiveszik ebből a közfoglalkoztatottak legendásan alacsonyabb átlagkeresetét, akkor máris 372 400 forintra emelkedik a kurvaátlag. Ez valóban fantasztikus: 2019 májusában 11,2 százalékkal volt magasabb a bruttó átlagkereset, mint egy évvel korábban. Tartsa fel a kezét, aki úgy tudja, hogy ő egy átlagos, középosztálybeli polgár, ám jövedelme egyáltalán nem éri el ezt az összeget. Nem a napszúrás tehet róla. Hanem. A KSH úgy döntött, hogy ők nem hajlandóak azokkal az adatokkal dolgozni, amelyeket a NAV gyűjt, és amelyek elvileg minden dolgozó állampolgár pontos jövedelmét tartalmazzák. Ezért aztán kihagyják a baszott számolásból például az öt fősnél kisebb vállalkozásoknál dolgozók jövedelmét, de az egyéni vállalkozókat sem veszik figyelembe. Miért? Csak. Pedig a társadalom jövedelmi helyzetéről sokkal többet elmondana a medián bér, amit azonban a KSH 2015 óta nem közöl. Medián jövedelme annak van, akinél pontosan ugyanannyian keresnek többet, mint ahányan kevesebbet, így ez az egyik legjobb mérőszám a középosztály jövedelmi helyzetének megállapítására. Nem a KSH-nál kozmetikázással foglalakozó szakemberek számításai szerint a bruttó medián bér 23 százalékkal alacsonyabb, mint az átlagbér (jelen esetben ez mintegy 280 000 forintot jelentene), vagyis ekkora lehet a különbség a KSH által közölt hasító jövedelmi statisztika és a társadalom valós jövedelmi helyzete között. Így is jól van? Jól van. Majd 2021-ben az Eurostat közli a valódi adatokat is. Ami különben tökmindegy is, mert mimagyarok nem azt hisszük el, amit látunk, hanem azt látjuk, amit hinni akarunk, úgyhogy tessék csak szorongatni a kőműveskanalat az egyikben, a kardot a másikban.

Azért az mindenképpen csudálatos, hogy aki az elmúlt 15 évben a kardot szorongatta az összes enyves kezében, most arról lamentál és úgy készül az októberi választásra, hogy a másik oldal pofájába hányja, hogy csak a háborúskodásban érdekelt és csatatérré akarja változtatni az országot. Mindennél is többet elmond az államnak pártjáról, hogy a Fidesz önkormányzati kampányának főnökét Kósa Lajosnak hívják, de hát mindenki abból főz, amije van. Azt mondjuk nem tudom, hogy egy Lajos élességű kés – akinek legtöbbször még a magyar nyelv is átugorhatatlan akadályokat gördít az útjába – hogyan fogja 100 ezer ember munkáját összehangolni (ennyien tolják országszerte a fideszes kampány szekerét), de azt legalább már biztosan lehet tudni, milyen elvárásokat támaszt a Fidesz az ideális önkormányzati képviselő-, illetve polgármesterjelölttel szemben: szeresse a szeszt. Vagyis ne legyen antialkoholista. A 800 ezer alkoholista országában szerintem ez egyszerre tökéletes választási program és remekbe szabott munkaköri leírás, Lajos nagyon érzi a néplélek rezdüléseit. Nem is kell ide ennél több. És igazad van, Lajos! Hogy Budapesten dugó van, nem jelenti, hogy rossz a főpolgármester, hanem csak azt, hogy nagy a forgalom. Az meg hogy szerinted egy védekezésre képtelen fiatalon anális erőszakot elkövetni nem szexuális zaklatás, csak sima bántalmazás, nem jelenti, hogy te ne tartoznál az emberszabásúak családjába, hanem csak annyit jelent, hogy egy ordenáré seggfej vagy...

RÉGEN CSODABOGÁRNAK TARTOTTÁK ŐKET, MÁRA TERMÉSVERSENYEKET NYERNEK

G7.HU
Szerző: FABÓK BÁLINT
2019.07.31.


Tavaly év végén tartották a kukoricatermelők legrangosabb termésversenyét Magyarországon. (Az ilyen versenyeken a gazdálkodók saját 5-10 hektáros területükön igyekeznek a lehető legnagyobb terméshozam elérésére, az eredményt a Magyar Kukorica Klub bizottsága ellenőrzi.)

Az első helyezett egy közepes méretű hajdúböszörményi gazdaság lett, a Kardos Farm, amely több mint 17 tonna kukoricát termelt meg egy hektáron. Ez az országos átlag több mint kétszerese. A családi gazdálkodás sem méretét, sem történelmét tekintve nem tartozik a jelentősebb termelők közé, mégis többször győzött már a termésversenyen.

A gazdaság sikerében fontos szerepe volt egy ausztriai látogatásnak 2004 környékén. Ekkor határozta el ugyanis a gazdaságot vezető Kardos család, hogy egy olyan technológiára áll át, amely akkor lényegében ismeretlen volt a magyar gazdák körében, és a mezőgazdaság évezredes szimbólumát, a szántást vetette el...

ORBÁN TUSVÁNYOSI BESZÉDE: ZAGYVALÉK ÉS SEMMI MÁS

HÍRKLIKK
Szerző: N. VADÁSZ ZSUZSA
2019.07.31.


„Még javában megyünk befelé az orbánizmusba, az alagút vége nem látható, csak a mindent szép lassan elnyelő sötétség. Ahogy Portugáliában 36 évig fennmaradt a Salazar-rendszer, vagy Spanyolországban Franco diktatúrája, s mindkettő hosszú éveken át már javában egy demokratikus Nyugat-Európa peremvidékén, Magyarországon is még legalább 10-15 évet látok az Orbán-rendszerben” – véli a bevallottan pesszimista Gábor György az Orbán Viktor tusványosi beszédéből kiolvasható és levonható jeleknek, következtetéseknek szánt interjújában. A vallásfilozófus portálunknak azonban arról is beszélt, hogy a nagy magabiztosság látszatával elmondott beszédéből már kihallatszott a bizonytalansága, kihallatszottak a félelmei is...

VAN FELJEBB, MÉG DRÁGÁBBAK LESZNEK A LAKÁSOK

24.HU
Szerző: 24.hu / MTI
2019.07.31.


Folytatódik a lakásárak ütemes emelkedése, országos átlagban 4-5 százalékos, az új építésű lakásoknál 4-7 százalékos, a pesti belvárosban ugyanakkor akár 10 százalékos áremelkedésre is lehet számítani a következő egy évben a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb ingatlanpiaci felmérése szerint.

A GKI a vállalatok, az ingatlannal foglalkozó cégek (fejlesztők, forgalmazók, tanácsadók és üzemeltetők), valamint a lakosság következő egy évre vonatkozó ingatlanpiaci terveit, szándékait és kilátásait térképezte fel.

A magyar ingatlanpiacon a bérlők, a bérbeadók és a befektetők aktivitása is folyamatosan erősödik. A fejlesztési kedv csaknem minden szegmensben érezhető. Mindezt támogatja a gazdasági fejlődés üteme, a beáramló európai uniós források, az alacsony kamatkörnyezet és a befektetői érdeklődés. A GKI szerint az adatok azt mutatják, hogy minden adott a szektor további lendületes fejlődéséhez, ezáltal a közeljövőre vonatkozó kilátások továbbra is optimisták.

ORBÁN VIKTOR APJÁTÓL BÉRLI AZ ALCSÚTDOBOZI GOLFPÁLYÁKAT MÉSZÁROS LŐRINC

HVG ONLINE
Szerző: hvg.hu
2019.07.31.


A tulajdonosváltást nemrég jegyezték csak be.

Új tulajdonosa van a legnagyobb taglétszámú magyar golfklubnak, az alcsútdobozi Pannónia Golf & Country Clubnak, a golfklubot üzemeltető Máriavölgy Zrt. 2019. április 2-án váltott tulajdonost: Csányi Sándor fia, Csányi Attila helyét a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Talentis Group Zrt. vette át – írja az Mfor.hu. A pályákat bérbeadó PSU Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. pedig Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző közvetlen tulajdonába került. Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök milliárdos barátja a kormányfő édesapjának fizeti a bérleti díjat...

VAKÁCIÓ A NÉGY FAL KÖZÖTT: 3,7 MILLIÓ MAGYAR FELNŐTT SOHASEM NYARAL

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: NAGY B. GYÖRGY
2019.07.31.


Több mint ötmillióan ritkán vagy sohasem tudnak elmenni nyaralni, a többiek általában 50 és 100 ezer forint közötti összeget szánnak fejenként az utazásra.

Mintegy 3,7 millió magyar felnőtt sohasem nyaral – derült ki a Publicus Intézet felméréséből, amelyet a Népszava megbízásából készített. Kézenfekvő módon a kor és az anyagi helyzet dönti el, ki hogyan vakációzik. A közvélemény-kutatás szerint minél idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy otthon tölti a nyári pihenését: a 60 év felettiek majdnem 70 százaléka (ez hozzávetőleg 1,4 millió embert jelent) nyaral a négy fal között, a 45-59 éves korosztálynak pedig 37 százaléka nem engedhet meg magának sem belföldi, sem külföldi kiruccanást. Félreértés ne essék, az otthonmaradás nem írható a kor vagy az érdektelenség számlájára: a ritkán vagy egyáltalán nem nyaralóknak (több mint 5 milliós tömeg) mindössze 31 százaléka hivatkozott együttesen három okra – egészségi állapot és kor, a társ hiánya, más pihenési módokat favorizál – amikor arról kérdezték, miért nem mozdul ki. A legtöbben azonban a pénz hiánya miatt kénytelenek otthon maradni a középkorúak és az idősek közül...

ITT OLVASHATÓ

VIGYÁZÓ SZEMÜNKET IDEJE A BALKÁNRA VETNI - A KLUBRÁDIÓ NEMZETKÖZI MÉDIASZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ / REGGELI GYORS
Szerző: KÁRPÁTI JÁNOS
2019.07.31. 


Régóta nem tapasztalt mennyiségben vásárolnak fegyvereket a balkáni országok. Ukrajnában indul a privatizáció. Nemzetközi médiaszemle.

Volodimir Zelenszkij, az új ukrán elnök a Nemzetközi Valutaalap, az IMF segítségével állami vállalatokat kíván eladni, a költségvetési deficit lefaragására törekszik, és lazítja a földtulajdonlás szabályait, vagyis annak a forgatókönyvnek a megvalósítását tűzte ki célul, amely az 1990-es években segítette a volt kommunista országok újjáépítését – írja a Bloomberg amerikai üzleti hírügynökség. A beszámoló röviden utal arra, hogy történik mindez akkor, amikor az Európai Unió néhány keleti tagállama inkább az államilag erősebben irányított gazdasági modellt célozza meg. A cikkben később újra felbukkan ez az utalás, immár konkrétan megnevezve Lengyelországot és Magyarországot, mint azt a két államot, ahol két évtizeddel ezelőtt ugyanilyen reformokat valósítottak meg, bár most inkább nagyobb állami befolyásra törekednek.

Privatizáció Ukrajnában

Az ukrán privatizációs és hiánycsökkentő elképzelések már évek óta a levegőben kavarognak, de az eddigi adminisztrációknak nem volt sok kedvük ezeket megvalósítani. A Bloomberg lehetségesnek tartja, hogy ezúttal másként lesz. Idézi Olekszij Honcsarukot, az elnök gazdasági csapatának 35 éves vezetőjét, aki szerint szeptemberig ki akarják dolgozni az IMF-fel az év végén lejáró hitelügylet helyébe lépő új, Kijev által három-négy éves futamidejűre tervezett megállapodást. Honcsaruk a Bloombergnek nyilatkozva Ukrajna stratégiai partnerének nevezte a Valutaalapot...

SZIGORÚ SPORTÉRTÉKE NINCS SOK, EZ INKÁBB EGY FESZTIVÁL

INDEX
Szerző: JÁVOR BENCE
2019.07.31.


A kedd esti nyitóünnepséggel vette hivatalosan kezdetét és augusztus 7-ig tart 2019 legnagyobb hazai rendezésű nemzetközi sporteseménye, az Európai Maccabi Játékok (European Maccabi Games, avagy EMG).

A “legnagyobb” jelzőt a budapesti programban szereplő huszonkét sportág versenyeire nevező sportolók mennyiségével érdemelte ki az esemény, amely az Izraelben négyévente rendezett Maccabi Világjátékok, avagy a “Zsidó Olimpia” kontinentális kistestvére.

A Maccabiah, esetleg Makkabiád néven is ismert Zsidó Világjátékokat négyévente rendezik meg Izraelben, az aktuális nyári olimpiát követő évben. Ehhez képest két évvel eltolva, szintén négyévente kerül sor az európai Makkabiád megrendezésére...

FONTOS RÉSZLETEK A LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL - VÁLLALKOZNI IS LEHET CSOKOS INGATLANNAL

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2019.07.31.


A banki ügyintézéshez is fontos részletes tájékoztatókat tett közzé a Pénzügyminisztérium. A szaktárca honlapján elérhető az összes lakáscélú állami támogatás helyeként eddig ismeretlen vagy nem köztudott feltétele. Jó tudni például, hogy csokos ingatlan bejegyezhető vállalkozás székhelyeként.

A Pénzügyminisztérium, közleménye szerint a gyorsabb banki ügyintézés segítése érdekében, honlapján közzétette a lakáscélú állami támogatásokról szóló összes tájékoztatót (ezek itt találhatóak meg). Kilenc kategóriába sorolva ismertetnek minden az otthonteremtéssel kapcsolatos információt, technikai részletet. Külön felhívták a figyelmet arra, milyen könnyítéseket hoztak az idei júliusi változások. Ezek egy részét már az unalomig hallhatták az érdeklődők, de akad kevésbé köztudott elem is.

Az új lakás fogalma bővült, így – a korábbi szabályokkal ellentétben –szakértői vélemény alapján felhasználható a már meglévő építményalap is. A beruházótól vásárolt, építés alatt lévő új lakás esetében igényelt kamattámogatott kölcsön teljes összege a használatbavételi engedély előtt is folyósítható. Ebben az esetben a kamattámogatási időszak csak a használatbavételi engedély bemutatását követően kezdődik...

ELVESZTETTÜK AZ ÖNBECSÜLÉST

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2019.07.31.


Mindig hazatértem, de az utóbbi 10 évben az az érzésem, ha nem lennék már nyugdíjas, érdemesebb volna valahol Európában megélni” - írta levelében János, aki először közel 40 évesen ment külföldre. Pedig külföldön nem csak kellemes tapasztalatok érték.

„A kérdés, hogyan viszonyulok Magyarországhoz, a magyarsághoz? Régen meg voltam győződve, hogy én magyar vagyok, magyarnak születtem, sőt nagyon sokáig el sem hagytam az országot.

Amikor körülbelül negyvenévesen először elhagytam Magyarországot (akkor még Magyar Népköztársaságot) elcsodálkoztam, hogy kirajzolódott a repülőről nézve, hol az országhatár.

Egyszer csak rendezett földeket láttam egyenes barázdákkal megmunkálva, ami ellentétes volt a határon inneni nézettel. ez a benyomás örökre belém égett.

Londoni sokkok

Londonban leszállva újabb sokk ért, hogy ilyen szép lehet egy város, és a külvárosok is, ahol a szállás volt a nyelviskola idejére.

Mégis a szép és jó élmények ellenére hazavágytam (egy negatívum volt, hogy egy tanulótársamat fényes nappal kirabolták, kivágva a táskáját, úgy hogy én is hiába voltam ott, nem érzékeltünk semmit).

A különbség persze nagy volt, itthon jelentősen több a szemét és a gaz, és egyfajta rendetlenség, rendezetlenség.

Mit vett el tőlünk a rendszerváltás?

Mégis egy magyar itt érzi jól magát, saját megszokott környezetében, és ha magyar szót hall maga körül. Egészen addig, ameddig az ember az életét biztonságosnak érzi. Ezt az érzést változtatta meg, rombolta le a rendszerváltás.

Elvileg megszereztük a szabadságot, a lehetőségeket, a függetlenséget, viszont elvesztettük a létbiztonságot, az önbecsülést tömegesen. Most már sokan jól élnek, bár fogy a középosztály, viszont sokak életszínvonala erősen lecsökkent, és más országokhoz képest sokan a mélyszegénységbe süllyedtek le, szó szerint éheznek.

Nem egy alkalommal utaztam külföldre, de bármerre indultam, hasonló érzések kerítettek hatalmukba és ugyan mindig hazatértem, de mostanában már (az utóbbi 10 évben) az az érzésem, ha nem lennék már nyugdíjas, érdemesebb volna valahol Európában megélni...

TISZTELET KORNAINAK – ÉS KÍNÁNAK

ÉLET ÉS IRODALOM / VISSZHANG
Szerző: HEGYI GYULA
2019.07.26.


Sajnálom, ha Kornai János Frankensteinnek érzi magát azért, mert a nyolcvanas években tanácsokat adott Kínának annak piacgazdasági fordulatához (Frankenstein erkölcsi felelőssége, ÉS, 2019/29., júl. 19.). Szerintem joggal lehet büszke arra, hogy szakértőként más magyar reformközgazdászokkal és a valaha volt Tervhivatal munkatársaival együtt hozzájárult a világ legnépesebb országának látványos felemelkedéséhez. És most nemcsak a GDP növekedésére, hanem a fejlődés emberi arcára is gondolok. Az elmúlt harmincöt évben a Világbank adatai szerint 850 millió kínait emeltek ki a mélyszegénységből. A lakosság reáljövedelme legalább harmincszorosára nőtt, kialakult egy jó háromszázmilliós középosztály. Évente legalább száznegyvenmillió kínai utazik külföldre turistaként, idegenforgalmi desztinációként pedig Kína már csak a világelső Franciaországgal versenyez. Mindez elsősorban a kínai nép szorgalmának köszönhető, de nyilvánvalóan benne van a vezetés rugalmassága és az értelmes tanácsokra való nyitottsága is. Kornai János mostani pesszimizmusával szemben nem egy „rém” támadt fel, hanem egy nagy nép állt gazdaságilag talpra. Kínában évszázadokon át tíz- és tízmilliók haltak éhen, váltak népirtások és katasztrófák áldozatává. Az ősi kultúrájú országot a Nyugat sokáig lekezelően a kulimunkával és az olcsó bóvlival azonosította. Világtörténelmi jelentőségű eredmény, hogy a széthullást tartós fellendülés váltotta fel. A közgazdaságtan végső értelme egy társadalom jólétének az emelése: és aki ehhez adott segítséget, az jó célt szolgált.

Más kérdés, hogy a Nyugat szempontjából a kínai fejlődés kétségkívül túllőtte magát. Az eredeti elképzelés szerint olcsó munkaerővel, a környezetszennyező iparágak befogadásával és tömegtermeléssel szolgálta volna ki a világkapitalizmust. Ehhez képest most már Kína helyezi ki az olcsó áruk termelését más országokba, maga pedig a legkorszerűbb technológiákban lett a Nyugat kemény versenytársa. Sokáig azt tanultuk a liberális közgazdaságtantól, hogy a szabad verseny a legsikeresebb piaci szereplőket segíti, s ezért az egész gazdaság fejlődésére jótékony hatással van. Most, hogy Kína több új ágazatban megelőzte vagy megelőzni készül a Nyugatot és nevezetesen az Egyesült Államokat, a Nyugat védővámokat, szankciókat, olykor még büntetőeljárásokat is kezd bevezetni kínai üzletemberek ellen. Maga Kornai is elfogadóan ír ilyesfajta vámokról. Munkahelyeink, biztonságunk védelme érdekében igaza is lehet ebben. De ha a Nyugat az övénél versenyképesebb áruk és technológiák ellen védővámokat, szankciókat, büntető intézkedéseket vet ki, akkor maga temeti el a szabad verseny fennkölt ideáját...


A RELATIVITÁS KÓSA-FÉLE ELMÉLETE

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda 
2019.07.31. 


Ha egy kamaszfiút análisan megerőszakolnak, lett légyen az erőszaktevés eszköze bár partvisnyél, székláb vagy akármi, az Kósa elvtárs szerint nem szexuális zaklatás, csupáncsak bántalmazás. Mintha pofán verték volna a szerencsétlen gyereket, azzal egyenértékű, bár mindkettő aljas, az előző viszont ocsmány is. Ám Kósa elvtárs relativizálja az erőszak és zaklatás fogalmát, mert ezt kívánja meg a Párt ordenáré érdeke. Ki sem derült volna, következménye sem lett volna – mert politikailag kényes időszakban, választások előtt történt -, ha egy magyarokra rontó, idegenszívű lap meg nem írja.

A Párt igénye így ír felül erkölcsöt és törvényt, ennek az aljas vezérlő eszmének pedig más vége nem lehet, mint, hogy mindent lehet, ami a kedves vezető érdekeit szolgálja, és semmit sem, ami az ellen van. Ezt nem jogállamnak nevezik, hanem valami másnak, és ezen a ponton föltennénk a kérdést a friss és ropogós igazságügy-miniszter asszonynak, hogy még mindig határozottan állítja-e, minden rendben van, és még mindig hamis és cinikus mosollyal az ajkain – akárha Tusványoson – mondja-e, “Mi vagyunk a keménymag, akik vagányan elmondják Európában, hogy gyerekek, ez hülyeség”.

Bár tudjuk, hogy Einstein apánk a relativitás általános és speciális elméletét a tér, idő és gravitáció sajátosságainak megértésére dolgozta ki, felrúgva minden addigi érvet és elméletet, s ezzel erősítve azt a meggyőződést, hogy Isten nincs is. És ugyanígy ősi, mondhatni az emberi DNS-be kódolt viselkedésminták, tabuk és szabályok válnak relatívvá politikai alapon, akkor megértjük, hogy az emberi fajnak, s benne különösen a magyarnak mért kell kipusztulnia. Ha az isteni és emberi törvények sumákolva, hatalomért áthághatók, akkor közelít a világvége, bár tudjuk, hogy Orbán Viktor Mihály különös DNS-eket őrizget.

Aki kamaszfiút análisan megerőszakol, lett légyen az erőszaktevés eszköze bár partvisnyél, székláb, vagy akármi, az magában hordozza a szexuális aberráció, a szado-mazo homoszexualitás csíráit. Kósa elvtárs viszont őt védőn óvja, és ezen a ponton arra is megkérhetnénk, fogja meg Bayer Tagkönyv kezét, nézzen mélyen a szemébe, és úgy mondja az elvtárásnak, amit nekünk mond. Bayer tagkönyv ugyanis szintén Tusványoson – ahol igazságügy-miniszter asszony annyira keménymag volt -, kelt ki a ratyik ellen, és akkor megkérdezhetnénk Kósa elvtárstól, hogy is van ez...

MÉG ANNÁL IS SÚLYOSABB A GYÓGYSZERHIÁNY, MINT AHOGY A HIVATALOS LISTA ALAPJÁN LÁTSZIK

HVG ONLINE
Szerző: BALLA GYÖRGYI
2019.07.31.


Ezernégyszáznál több orvosság neve szerepel az éppen nem kapható pirulák hivatalos listáján, és vannak olyan hiánycikkek, amelyek még fel sem kerültek rá. Ritka betegségben szenvedők sem jutnak hozzá a gyógyszerükhöz, és csak találgatni lehet, hogy miért. Az egyik ok az lehet, hogy február óta minden gyógyszert biztonsági elemekkel, egyedi azonosítókkal, kódokkal kell ellátni. A megoldás a külföldi beszerzés lehet, ám ez nem is olyan egyszerű...

TIBORCZ ISTVÁN AZT KÖVETELI, HOGY VEGYÜK LE A KARÁCSONY GERGELY AKCIÓJÁRÓL SZÓLÓ TUDÓSÍTÁSUNKAT, MERT SZEREPEL BENNE A „TIBORCZ-ADÓ” KIFEJEZÉS

444.HU
Szerző: erdelyip
2019.07.30.


Néhány napja érkezett meg a szerkesztőségbe Tiborcz István ügyvédi felszólítása

aKarácsony kézbesítette Tiborcznak a Tiborcz-adó csekkjét

című cikkünk miatt. Tiborcz szerint

Karácsony kézbesítette Tiborcznak a Tiborcz-adó csekkjét

című írásunk alkalmas arra, hogy megsértse a becsületéhez, a jó hírnevéhez, az emberi méltóságához és a névviseléshez fűződő jogát. Emiatt Tiborcz azt kéri, hogy távolítsuk el

Karácsony kézbesítette Tiborcznak a Tiborcz-adó csekkjét

című cikkünket az oldalról 8 napon belül, és haladéktalanul hagyjunk fel a Tiborcz személyiségi jogait sértő kifejezés használatával. Tiborcz István ügyvédje szerint

jogsértésük súlyát fokozza, hogy Ügyfelem nem közszereplő - ezt a Kúria Pfv.IV.20.335/201 8/6. számú ítélete kifejezetten meg is állapította, így a személyiségi jogainak korlátozása, megsértése esetén semmiféle fokozottabb tűrési kötelezettsége nincsen.”

Karácsony Gergely még június végén tartott sajtótájékoztatót Tiborcz István háza előtt, és egy csekket tett ki a kapuba Tiborcz-adó felirattal. Ezt az adót Karácsony tervei szerint az 500 millió forintnál nagyobb értékű ingatlanokra vetnék ki, és a befolyó pénzt bérlakások építésére fordítanák...

ÓRIÁSKIKÖTŐT TERVEZNEK AZ EZÜSTPARTRA, A SZABADSTRANDOT HOMOKKAL TÖLTENÉK FEL

24.HU
Szerző: MÁZSÁR TAMÁS
2019.07.31.


"Ezt már nem lehet megakadályozni. Megfellebbezhetik, perelhetnek, de az több száz millióba kerül majd annak, aki bíróság elé viszi az ügyet, mert kifizettetem velük a bevételként kieső összeget"

– nyilatkozta lapunknak Kenesei István, a Yolle Kft. ügyvezetője, aki egy 146 férőhelyes, nagy tőkesúlyú hajók tárolására alkalmas kikötő létrehozását álmodta meg a siófoki Ezüstpartra. Néhány helyi nyaralótulajdonos azonban nemcsak a kikötő miatt aggódik, hanem azért is, mert a mellette található balatonszéplaki szabadstrand jelentős részét homokkal töltenék fel. A siófoki önkormányzat támogatja a kikötőépítést, miközben egy 24.hu-nak nyilatkozó szakértő nonszensznek tartja a kikötőterveket és a lídósítást is.

Az Ezüstparton jelenleg két vitorláskikötő található az Admiral Family és Admiral Garden lakóparkok előtt, a Deák Ferenc sétányon. Az Ezüstpart Vitorlásegyesület Kikötője 80 kisebb méretű vitorláshajó tárolására alkalmas, míg a másik, kisebb kikötő Kenesei tulajdona, ott körülbelül 40 sekély merülésű hajó fér el.

Kenesei István már 12 éve is azt tervezte, hogy bővíti kikötőjét, de akkor a hatóságok elmeszelték a terveket.

Két bírósági tárgyalás is volt az ügyben, végül mindkettőt megnyertem. Mostanra már a vízügyi létesítési engedélyt és a hajózási létesítési elvi engedélyt is megkaptuk, így már csak a kiviteli tervek hiányoznak. Semmilyen más engedélyre nincsen szükségünk

– nyilatkozta a 24.hu-nak a vállalkozó.

A tervek szerint a mintegy 300 méter hosszan az északi part irányába benyúló új mólószár körül 35 ezer köbméter homokot és iszapot kotornának ki. Kenesei kérdésünkre elmondta, nem igaz az a pletyka, hogy ezzel töltik majd fel a szomszédos szabadstrandot...

EZ MÁR NEM KULTÚRHARC, HANEM POLITIKAI LESZÁMOLÁS – PATAKI ÉVA AZ ITTHON MARADT ÉS MENEKÜLŐ MAGYAROKRÓL

168 ÓRA ONLINE
Szerző: SÁNDOR ZSUZSANNA
2019.07.31.


Művészettörténészek szerint ha a Szépművészeti Múzeum annak idején Pulszky Károly tervei szerint épült volna fel, olyan színvonalú múzeumunk lehetne, mint a londoni National Gallery. Ma már kevesen tudják, ki volt ez a híres magyar, akit a hazája nemhogy megbecsült volna, de öngyilkosságba kergetett. Pulszky egészen Ausztráliáig menekült, ott lőtte főbe magát 1899-ben. Noha 2003-ban megalakult itthon a Pulszky Társaság, amely minden évben Pulszky Károly-díjjal jutalmazza a tehetséges fiatal muzeológusokat, a díj névadóját a szélesebb közönség nem ismeri. Ezért is hiánypótló Pataki Éva nemrég megjelent Férfiképmás című regénye, amelynek főhőse Pulszky Károly. A könyv szerzője Balázs Béla-díjas író, forgatókönyvíró, rendező, Mészáros Márta állandó szerzőtársa. A 168 Órának arról is beszélt, van-e párhuzam a jelenlegi és a száz évvel ezelőtti kultúrharcok között:...

KULTÚRAROMBOLÓK - A MAGYAR ÁLLAM HARCA A MAGYAR KULTÚRA ELLEN

MÉRCE
Szerző: SZÍJÁRTÓ IMRE
2019.07.30.


Úgy néz ki, hogy egy nyilasmosdatásról és antiszemita megjegyzéseiről ismert személy lett megbízva a jelen irodalmával és történelmével eddig sem túl szoros viszonyt ápoló nemzeti alaptanterv hazafiasításával. Válaszul a technokrata beidegződéseit levetkőzni képtelen, és a körülötte kibontakozó társadalmi-politikai valóság mibenlétét még nem igazán értő ellenzéki diskurzus többek között az illető szakmai alkalmasságát vitatja, mintha egy szakmailag felkészült náci-apologétával bármivel is jobb kezekben lenne a jövő honpolgárainak kulturális nevelése.

Takaró Mihály, akinek nézetei a veszélyestől a komikusig terjedő skálán helyezkednek el leginkább, az utóbbi időben sorra borzolta a szebb napokat is látott értelmiségi nyilvánosság kedélyeit bizarabbnál bizarabb kijelentéseivel. Spiró emberségének és Kertész magyarságának elvitatása mellett a „kis zsidó lapocska” titulussal illette a magyar kultúrtörténet legkiemelkedőbb alkotói sokaságának otthont adó egykori szellemi műhelyet, a Nyugatot. Ebben az esetben egyértelmű, hogy a zsidó szót egy olyan általános jelzőként használja, ami magában foglal mindent, amit a nacionalista tébolyda gyűlöl: hazafiatlanságot, kozmopolitizmust, erkölcsi züllést stb.

A Takaró-gate azonban akkor érte el a tetőpontját, amikor emberünk nyilvánvalóvá tette, hogy száműzné Esterházy Péter műveit az irodalomoktatásból, mert ahogy ő fogalmaz, Esterházy „kutúraromboló”. Ez a kijelentés persze önmagában nem képvisel új erkölcsi vagy szellemi mélységet a nyíltan antiszemita és szorgalmas talpnyaló dilettáns szájából. Az ordító önirónia az, ami miatt mégis szóra érdemes a „professzor úr” ezen legújabb verbális hasmenése...

A GIGÁSZI PROPAGANDAGYÁRRAL KORMÁNYZÓ ORBÁN VIKTOR A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÚGY SÍR, MINT EGY FÜRDŐS KURVA

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: NVZS
2019.07.30.


...az Orbán-sajtókban olyan ritka vendég az ellenzéki politikus, mint Magyarországon a demokrácia. Többet ér három Bayer-ocsmányság minden másnál. Mellette, ami nem kakukk rádió meg nem kakukk televízió meg nem kakukk újság, hanem Fidesz-KDNP és Orbán-rendezvény, oda gyakran be sem engedik a kormánykritikus újságírókat. Mégis csak egyszerűbb és hatásosabb segget nyaló mikrofonállványokkal, kamerákkal szót érteni. Ez pontosan abból adódik, hogy a hazugságot, sumákságot, a hatalom agymenős törekvéseit csak maguk között bírja eladni a Vezér. Ott, ahol nyálas szájjal eszik-isszák minden szavát.

Amint rázós kérdést kap vitéz Orbán, szarba lép a levegő, és lesz boldog karácsony. Gyakorlat teszi a mestert, ebből kizökkenni elég kínos lehet neki. Mesteri fokon rúgták ki-be-át-szét a demokratikus intézményeket, darabolták fel a sajtópiacot úgy, hogy a tortából nekik jutott tizenkilenc narancsos szelet, a nem kormánypártiaknak egy szelet. Csak azt tudnám, akkor miért vannak berezelve, ha azzal az egy szelettel kellene szembenézniük. Megmondom: egyetlen diktatúra sem tűri el, hogy az átkozott ballib, vagy milyen sajtó számon kérje a hamis híreket, a korrupciót, azokat a hatalmi intézkedéseket, aminek következtében az emberek szívnak.

Amikor interjút adott a Bild német napilapnak Orbán Viktor, arra az újságírói felvetésre, hogy Magyarországon egyre rosszabbul áll a sajtószabadság, a gigantikus propagandagyárral kormányzó miniszterelnök úgy sírt, mint egy fürdős kurva. Igen, pontosan úgy sajnáltatta magát szegény magyar miniszterelnök...

SZABAD SZEMMEL – ORBÁN EL AKARHATJA ÉRNI URSULA VON DER LEYENNÉL, HOGY ENYHÜLJÖN A RÁ NEHEZEDŐ NYOMÁS - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2019.07.31.Politico 

Tele van Ursula von der Leyen naptára: holnap Orbán Viktor keresi fel, miután a cseh miniszterelnök hétfőn járt nála. A Bizottság elnöke pedig Zágrábot, Madridot és Rómát látogatja meg, mert nyilvánvalóan szeretne támogatást szerezni programjához. Kapóra jön neki, hogy jelenleg a tagállamok valamelyest hátrébb sorolják saját érdekeiket, így a politikus nyugodtan ígérheti, hogy újfajta egyensúlyt igyekszik kialakítani, Kelet és Nyugat, Észak és Dél, a kicsi és nagyobb tagállamok, régiek és újak között, amint arról a horvát fővárosban beszélt. De arra is felhívta a figyelmet, hogy ez csak együttes erővel lehetséges. Az üzenet lényege: elbukunk, ha megosztottak vagyunk, egységesen viszont bonanza vár ránk, beleértve, hogy társadalmi juttatásokat kaphatnak az emberek. Eközben láthatólag kezet nyújt elsősorban Magyarországnak és Lengyelországnak, amelyek viszonya különösen feszült Brüsszellel. Mondandóját mindig a helyi közönséghez igazítja. Varsóban a tervezett 45 perc helyett két órán át tárgyalt Morawiecki kormányfővel, a házigazdák szerint igen lényeges kérdésekről. Ideértve az EU hosszú távú költségvetését és a klímacélokat. Vannak, akik félnek a barátságos közeledés láttán, hogy von der Leyen engedékenyebb lesz a jogállami aggályok ügyében, mint Juncker volt. Orbán különösen szeretné elérni, hogy enyhüljön a rá nehezedő nyomás. Igyekszik engedményeket kicsikarni a 7-es paragrafus alapján folyó eljárás, a kohéziós alapok és a leendő magyar biztos ügyében – közölték fideszes források. Programadó beszédében von der Leyen azt hangsúlyozta, hogy kemény lesz a demokratikus normák kapcsán, ám az utána adott interjúkban már a párbeszéd szükségességét hangoztatta, hozzáfűzve, hogy nem szabad büntetéssel fenyegetni a jogsértéssel vádolt államokat. 

FAZ 

A keleti tagok között mintadiáknak számító Horvátországba látogatott a Bizottság leendő elnöke. Zágráb, a legújabb uniós tag azért különleges a térségben, mert Magyarországgal, Lengyelországgal és Romániával ellentétben vele alig van bármiféle baj is. Plenkovics miniszterelnök népszerű Brüsszelben. Az európai választások előtt Merkel a horvát fővárosban tartotta egyetlen külföldi kampányrendezvényét. Von der Leyennek sem kell aggódnia, hogy mi lesz a tárgyalásokon, nem úgy, mint amikor például Varsót kereste fel. A horvát kormány szorosabb együttműködést akar az EU-val, ideértve, hogy csatlakozni szeretne a Schengen-övezethez, illetve az eurozónához. A horvátok jövőre látják el az unió soros elnöki teendőit és igyekeznek megragadni az alkalmat, hogy középpontba állítsák a keleti, illetve délkeleti államok egyik legfőbb gondját: a hatalmas elvándorlást. Hiszen az nem csupán a nyugdíjrendszert, hanem az egész gazdasági növekedést fenyegeti a térségben. Tavaly csaknem 40 ezer állampolgár intett tartósan búcsút az országnak. többségük életkora 20 és 39 év között van, a legtöbbjük Németországba ment. A lakosság lélekszáma folyamatosan apad. 6 év alatt 230 ezren emigráltak, miközben a népesség száma legfeljebb 4 millió. E pillanatban. A hatalom adókedvezményekkel próbálja maradásra bírni a fiatalokat. Ám senkinek sincs kétsége afelől, hogy kizárólag költségvetési eszközökkel nem lehet fordulatot elérni, mert a horvát családokra nemigen jellemző a hét gyerek, amennyit von der Leyen fel tud mutatni.

A kelet-európai EU-tagok fokozottan fegyverkeznek, korszerűsítik a szovjet időkből származó, reménytelenül elavult harceszközeiket, ám a folyamat sokkal intenzívebb a Balkánon. Ott ennek megfelelően fokozódik a feszültség az egymással szemben álló népcsoportok között. Ráadásul Oroszország mindenütt beavatkozik, ez pedig csak fokozza a viszály lehetőségét az unió keleti kapujánál. A régióban katonai szempontból Lengyelország számít nehézsúlyúnak, tavaly már 12 milliárd dollárt költött ilyen célokra, azaz eleget tett Trump 2 százalékos követelésének. Ezek a (Nato-)államok a beszerzéseknél óvatosan egyensúlyoznak az USA és az európai gyártók között. Magyarország is mérlegeli F35-ösök vásárlását, és jövőre további 20 százalékkal növeli a védelmi tárca költségvetését. Délen a cél az, hogy erősödjön az Észak-Atlanti Szövetség, érthető, hogy ez nem tetszik az oroszoknak. Moszkva Szerbiára, illetve a boszniai Szerb Köztársaságra összpontosít. Utóbbi helyen katonai támaszpontot kíván létesíteni. Románia öt napja a Dunán leállított egy Szerbiába tartó fegyverszállítmányt, rajta benne felújított orosz páncélosokkal és harckocsikkal, az orosz nép ajándékaként. A Kreml erre Magyarországon keresztül, légi úton juttatta célba a küldeményt, uniós szankciók ide vagy oda. Az eset rávilágít arra, hogy Belgrád modernizálni kívánja fegyveres erőit és hadiipart igyekszik kiépíteni – orosz közreműködéssel. A balkáni háborúk után különösen riasztóan hangzik, hogy a szerb kormány kész megtámadni Koszovót, ha az létrehozza saját hadseregét. A fegyverkezés miatt egyre veszedelmesebbé válnak a politikai konfliktusok a Balkánon...