2017. február 2., csütörtök

A KGB-S JAMES BOND MEG A TACSKÓ HORTHY TALÁLKOZÁSA

INDEX.HU
Szerző: KALASGYBödőcs Tibor még londoni fellépésén figurázta ki Putyin és Orbán találkozóját, most pedig fel is töltötte a videót a hivatalos YouTube-csatornájára.

Bődöcs Putyint Vlagyimir Vlagyimirovics Őfaszkalapságának hívja, Orbán Viktorra pedig a következő álneveket találta ki: • tikkelő bonsai-cézár
 • Póni de Gaulle
 • plüss Pinochet
 • karton Castro
 • LEGO Duce
 • Barbie Hitler
 • Popcorn Churchill
 • Disney Putyin
 • Tacskó Horthy
 • Tescós Napóleon
 • Lufi Kossuth
 • Marcipán Ceaușescu
Viccesen azt is hozzátette, hogy ezeket csak Londonban mondhatja el, amíg ki nem lövi a TEK.

MEGFÉLEMLÍTENI KÜLDTÉK A RENDŐRÖKET JUHÁSZ PÉTERRE ÉS A TÜNTETŐKRE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2017.02.02.Orbán rezsimje lassan roppantja el a jogállam nyakát.

Magyarország 2017: élhetsz állampolgári jogaiddal, de nem. Az Együtt kitiltása a Kossuth térről, majd Juhász Péter igazoltatása pimf ügy lenne, ha nem épp az orbáni rendszer működésének lényegéről szólna. Az alapvető jogok és a bíróság, úgy általában pedig a joguralom leszarásáról.

Mintha jogállam: Juhász Péter és az Együtt aktivistái, kérvényüket időben benyújtva, arra szép, kerekded rendőrségi pecsétet kaptak. Engedély nem kell már, elég a tudomásul vétel, ekkor meg akkor, itt és itt kívánnak élni állampolgári jogaikkal.
Nosza, tegyék csak, hisz olyan helyen élünk, ami akár jogállamnak is látszódhatna.

A helyszín azonban – fájdalom – műveleti terület, ahol lezárás lett foganatosítva. Oda földi halandó, úgyis mint álcivil, be nem juthatik. Biztonsági szempontok, miazmás. Lehet menni ajvékolni a bíróságra, ha tetszik. Elvégre jogállam.

A végeredmény – mint annyi más hasonló esetben – boritélkolható: a bíróság kellő mérlegelés után jogszerűtlennek ítéli a rendőrségi eljárást, kimondja, hogy sérültek az állampolgári jogok. 'Oszt jónapot.
Kit érdekelt a Ligetvédők bejelentett tüntetése, ha le akarják rombolni a volt BNV-pavilonokat a Ligetben?

És akkor mi van?

Megváltozott a rendőrségi gyakorlat? Esetleg felelősségre vontak bárkit ezekért a hibákért, sőt, túlkapásokért? Ugyan már!

TANULJUNK ADOMÁNYOZNI

ÁTLÁTSZÓ SZOCIOBLOG
Szerző: L. Ritók Nóra
2017.02.02.


A szegénységgel arányosan nő a szolidaritás az emberekben, de az adományozási kultúránk zavaros képet mutat.

Mélyszegénységben élő családok és gyerekek esélyteremtésével foglalkozó civil szervezet az Igazgyöngy Alapítvány, melynek a vezetője vagyok. 1999 óta dolgozunk az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben, a Berettyóújfalui Járás falvaiban. Korábban csak az oktatásban, nyolc éve a szociális munka területén is próbálkozunk változást generálni a leszakadó társadalmi csoportok életesélyeinek javításáért. Komplex modellfejlesztésünknek része a kríziskezelés is, amit különböző típusú támogatások segítségével végzünk.

Sokat tanultunk ez idő alatt az adományozásról. Mindkét oldal helyzetét, szándékát, hibalehetőségeit megismertük már. Látjuk a jó szándékot, az elvárásokat, megtapasztaltuk ennek az egésznek a vadhajtásait is. Tagjai vagyunk civil hálózatoknak, van képünk az országos lefedettségről is. Üdvözítő, hogy a szegénységgel arányosan nő a szolidaritás is az emberekben, ám az is világosan látszik, hogy az adományozási kultúránk mennyire zavaros képet mutat.

Az a problémahalmaz, ami a szegénységben élő, vagyis a fogadói oldalt jellemzi, rendkívül bonyolult, sajátos, átörökített szocializációval terhelt. Ennek fontos jellemzője az ún. tanult tehetetlenség, a maguk erejébe vetett hit hiánya, az elvárás, hogy a problémákat oldja meg más helyettük, mert ők, helyzetüknél fogva képtelenek rá.

A rosszul irányzott adományozás azonban könnyen segíti ennek az állapotnak a kialakulását, fenntartását, így a segítő szándék a nyomorúság konzerválásának eszköze lehet. „Csak” adni, kielégíteni a szükségleteket, önmagában nem segít. Úgy kell szervezni, hogy az lehetőséget adjon a változásra is. Az Igazgyöngy a „fejlesztő” segítségnyújtás híve. Persze ez nem egyszerű. Hiszen tudjuk, hogy számos esetben muszáj azonnal segítséget adni, a krízishelyzetek jellemzője, hogy azonnali megoldást igényelnek, nem mérlegelhetjük, hogy vajon önerőből mire lenne képes az illető, nem elemezgethetjük, vajon miért nem tette meg korábban, amit kellett volna.

Legnehezebbek azok a helyzetek, mikor a gyereken kellene azonnal segíteni, ugyanakkor látjuk, a szülők viszonyulása nem megfelelő. De lehet-e segíteni a gyerekeken a családok nélkül? Nyilván nem. Mi pl. óriási munkát fektetünk abba, hogy komplexen kezeljük a problémát, és minden hatást igyekezzünk úgy koordinálni, hogy a következő krízishelyzetek elkerülhetők legyenek, és a helyzet pozitív irányba mozdulhasson el.

Talán ebből is látszik, hogy az effajta, változást gerjesztő segítségnyújtás mennyire összetett feladat, és az is, hogy az adományok legjobb felhasználásához nélkülözhetetlen a terepen dolgozó, a viszonyokat, helyzeteket jól ismerő segítő szervezet, intézmény jelenléte. „Ismeretlenül”, a jószerencsére bízni a segítség teljesülését kockázatos dolog. Volt már olyan, hogy magát az uzsorást, vagy az adományokkal üzletelő személyt támogatott egy jószándékú adományozó, mivel nem volt helyi ismerete, és a facebookon terjedő segítségkérések igazságtartalmát távolról nehéz megítélni.

De a másik oldal sem egyszerűbb. A többségi társadalomban leginkább a 19. századi szegénységkép él, amiben a fogyasztói társadalom hatásai nem értelmezhetők. A „tisztes szegénység” ideáját keresik sokan, a nagyszülői generációk spórolását, viszonyulását keresik a mai szegénységben is. Számtalan kérdés merül fel ezen az oldalon, elvárásokkal, pl. miért válogat? miért nem kell a divatjamúlt holmi? miért vágyakozik mobiltelefonra, mikor szegény? minek iszik kólát, kávét? miért nem köszöni meg rendesen? stb.

A jó szándék hamar elégedtelenségbe csap át, és sokszor a sztereotípiákat erősíti az adakozókban. No és persze más gondok is vannak. Az adományozói oldal nem ismeri a logisztikát, amivel az adományok célba juttathatók. Nem látják a segítségnyújtás sokrétű lehetőségeit. Sokan nem érzik a lomtalanítás és az adományozás különbözőségét. Az adományozás kampányszerű. Vannak, akik a magukban felépített „meseszerű” történetet szeretnék kivitelezni, a szegényeken való segítés sikeres, megható történetét, ám a valóságban ezek értelmezhetetlenek. Mások saját nárcizmusukkal nem tudnak mit kezdeni ebben az egészben.

Szóval, mindkét területen sok az elgondolkodtató, értelmezésre váró dolog...

HOGYAN VISZONYULJUNK AZ OROSZOKHOZ?

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gépnarancs
2017.02.02.Először is, hadd legyek megértő Putyinnal. Nagyon nehéz és egyre nehezebb lenne Oroszországot - minden adottságával és képtelenségével - versenyképessé tenni a globális világban. Kis leegyszerűsítéssel ezért Putyin úgy döntött, inkább tönkreteszi a világot maga körül. Kicsiben ugyanez játszódott le Orbán agyában is, aki a saját személyes céljait, pszichéjét és tudását nem tudta összekapcsolni az ország felemelésével, ezért - Shakespeare-rel szólva - úgy döntött, gazember lesz.

Senki se higgye, hogy jobban hiszi a mai sódert, mint a húsz évvel ezelőttit – mindössze a mai sóder jobban illik a machiavellizmusához.

Putyin döntése akár érthető is lenne a saját országát illetően, ha éppen a versenyképességgel szemben lehetne más épkézláb stratégia, ami nem egy nép anyagi süllyedésével, háborús szenvedéseivel és további civilizációs lemaradásával járna. De nincs. Ám Oroszország “megreformálásába” már a cároktól Sztálinon át Gorbacsovig mindenkinek beletört a bicskája. Ez egy évszázados projekt lenne, amire érthetően nem vállalkozik egy – főleg nem az adott KGB-s stb. akkulturáción átment – ember. Oroszország objektíve nehéz helyzetben van.

De Magyarország nincs, azt le kell(ett) zülleszteni. Orbán projektje a maga nevében gonoszabb, mint a Putyiné, mert egy olyan országot tesz tönkre, amelynek nyugati affinitása tagadhatatlan, és néhány parlamenti cikluson belül kulturálisan is felzárkóztatható lett volna. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarországnak az amerikai vagy a holland síkság mentalitását kellene felvennie az alföldi és a pesti helyett. Nem kívánom magunknak egyiket sem. De Magyarországból lehetne (lehetett volna?) gazdag, és mégis magyar országot csinálni.Ehhez persze civilizált embereket kellett volna a vezetőinkké tenni, amit elmulasztottunk...

ISTEN HOZOTT ITTHON, VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- DÜHÖNGŐ, ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2017.02.02....Drága Vlagyimir Vlagyimirovics! El akartam én menni Budapestre, hogy egy pillantást vethessek rád, talán még a kezedet is megcsókolhattam volna, de nem volt pénzem buszjegyre. Meg ha lett is volna, akkor sem tudtam volna menni, mert elöntötte a víz az utakat. A sok hótól van, mert a Te tiszteletedre az is esett. Az út meg szar, még akkor is, ha látja az ember, hová lép. Ha meg nem látja a latyaktól, akkor pláne. Úgyhogy az az egy busz se jár naponta, ami máskor szokott, szóval maradtam itthon.

Vlagyimir Vlagyimrovics, galambocskám! Ha te azt tudnád, micsoda jó életünk van nekünk, amióta Viktor barátod vigyázza az országot, el sem hinnéd. Azóta felvirágoztunk, minden héten lépünk egyet előre. Anyám néha kettőt is, mióta az uram faragott neki egy járókeretet. Mert nem tudott nagyon járni a mama, de majd fog tudni, ha megműtik a térdét. Már csak három évet kell rá várni. Csodás életünk van, drága Vlagyimirovics! Mindenki boldog, mint a madár, ágról ágra. Szabadok vagyunk és büszkék. Erősek! És képzeld, Viktorovics barátod még azt is meg tudta csinálni, hogy meggyógyuljanak a betegek. Nálunk a vakok újra látnak, a bénák eldobják a mankót, a némák dalra fakadnak.

Nekem is hülyéskedett a vérnyomásom még nyolc év előtt, de mára teljesen elmúlt! Nem merek orvoshoz menni, mert ha megtudják, kirúgnak a munkahelyemről, ha meg kórházba találok kerülni, akkor az uram már áshatja is a sírt, mert élve onnan kevesen jönnek ki. Hulljon a férgese! Hullik is. Most kemény tél volt, meg is haltak egy csomóan. Így, ha majd jön a tavasz, csak az erősek maradnak. Büszke, erős ország leszünk mi, Vlagyimir!

Nem tudom, volt-e időd a repülőgépről nézelődni – a Világ Ura nem ér rá mindig, tudom én – hogy micsoda fejlődés van itt? Na ugye! Én mondjuk nem látok fejlődést, de csak azért, mert a mi falunk pont kimaradt belőle, de a tévében mindig mondják, hogy van. Két faluval odébb biztosan is van, mesélte a szomszéd, akinek a lányáék ott laknak. Ott épült egy akkora játszótér, hogy mindenki a csodájára jár! Még ötszáz gyerek is játszhatna ott egyszerre, azt mondják. Igaz ugyan, hogy az egész faluban öt gyerek van, de ha lenne ötszáz, az is játszhatna ott. Bizony. Nappal legalábbis, mert este nincs világítás. Nem a játszótéren (ott se), hanem az egész faluban nincs. Volt régebben, csak Viktorovics veje kicserélte modernebbre, azóta nincsen egyáltalán, csak a sötét van. Hiába, a fejlődést nem lehet megállítani!

Remélem, méltó fogadtatásod volt, Vlagyimir Vlagyimirovics. Jó lenne, ha megszeretnéd ezt az országot és befogadnál minket Oroszország anyácska köténye alá, mert ha majd nem ad pénzt az Unió, itt fogunk halomra dögleni. Kell az erős nagytestvér. Szeress minket, Vlagyimirovics! Azzal ne törődj, hogy Viktorovics régebben azt ordította, hogy ruszkik haza! Ő akkor nem arra gondolt, hogy innen menjenek haza a ruszkik, hanem hogy ide jöjjenek ők és érezzék otthon magukat. Ezt én akkor nem értettem, mert mégis egy buta falusi asszony vagyok lila hajjal, de már értem. Úgyhogy isten hozott itthon Vlagyimir Vlagyimirovics!

Ne haragudj, de most elbúcsúzom, mert meg kell kavarnom a paprikáskrumplit, mielőtt leég. Puszillak, drága!

ÚGY IGAZOLTATTÁK A TÜNTETŐ JUHÁSZÉKAT, MINT AHOGY KÁDÁR RENDŐRSÉGE TETTE VOLNA EGY SZOVJET VEZETŐ LÁTOGATÁSAKOR

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2017.02.02.


Délután fél 2 előtt kicsivel érkeztem az Oktogonhoz, ahol Juhász Péterék készültek kifütyülni az ott elhaladó Putyint. Elég nevetségesnek tűnt a gondolat, hogy a 10 másodpercig elhaladó konvoj kap egy kis füttyöt 30 embertől, de persze értettem: az este 6 órás tüntetés promójáról, na meg morális kiállásról van szó, ahol nem az eredmény, hanem a szándék a fontos.

De ami történt, az nem lett vicces.
Már az is feltűnő volt, hogy csak azon a 10 méteren állnak sorfalat a rendőrök, ahol Juhászék állnak, majd egyszer csak a sorfal megkettőződött, civil arcok álltak be a rendőrök közé, és oldalról benyomult egy 10-15 fős rendőrcsapat, akik igazoltatták Juhászt. Amikor az Együtt politikusa megkérdezte, miért, a rendőrök azt mondták, fokozott ellenőrzés van elrendelve az ország egész területére, azért. És pont a Putyin ellen tüntetni készülő Juhászt szúrták ki az egész országból.
Persze pár perc múlva meg is érkezett Putyin két részből álló konvoja, és el is indult a füttyszó. Elég szimbolikus, hogy Juhász a rendőrök gyűrűjében fütyülhette csak ki Putyint. De ezután újabb rendőrök nyomultak be a területre, és igazoltatták az aktivistákat, akik fütyültek...

CSOK: BEVÁLLALJUK A HARMADIK GYEREKET? HA NEM JÖN ÖSSZE? AKKOR 29 MILLIÓ FORINTOT IS VISSZAFIZETHETÜNK?

IFL, AZ ŐSZINTE GAZDASÁG BLOG
Szerző: Szarvas Gábor
2017.02.02.Új ingatlan építése esetén óriási a különbség a két gyermekre és a háromra kapható támogatások között. Míg 3 gyerekre 10 millió Ft-t lehet kapni, addig kettőre 7,4 millió Ft-tal kevesebbet.

Felmerül az a nem is életszerűtlen kérdés: mi van, ha nem nincs meg a harmadik gyerek? Bevállalhatjuk. Vállaljuk, hogy majd megszületik 10 éven belül, és az ígéretért cserébe jár a 10 millió.

És mi van, ha nem tartjuk be az ígéretet? Ez sem életszerűtlen kérdés, vannak akik úgy gondolják: egyelőre nem hagyják a kasszában a maradék 7,4 milliót, inkább ígérnek még egy gyereket, aztán ha nem jön össze vagy nincs hozzá kedvük, visszafizetik a pénzt.

Nos van egy rossz hírünk. Nem a 7,4 milliót kell visszafizetni. A jogszabályban (Ptk) megadott kamat ötszörését rá kell tenni, és azzal növelten kell visszafizetni. Ez a kamat jelenleg 0,95%.

Na most ez nem hangzik veszélyesen, főleg, ha egyes tájékozatlan bankosokat kérdezünk. Ügyfelem, aki azzal fordult egy banki ügyintézőhöz, hogy mibe fáj majd neki ez a 7,4 millió pontosan, ha vissza kell fizetni, ezt a választ kapta: hát ötször két százalék az 10%. Ennyi lesz a késedelmi kamat. 7,4 millió, plusz a 10 %, az annyi mint 8 millió 140 ezer Ft. barátságos nem? Ilyen olcsó kölcsön a hülyének is megéri.

Hát sajnos a valóság nem ez. A banki ügyintéző könnyen beszélt hülyeségeket: 10 év múlva talán már ott sem lesz, és ha igen, akkor is ki emlékszik majd arra, mi hangzott el 10 éve?

A valóság az, hogy a jogszabály a 7,4 millió kifizetésétől kezdve tíz éven keresztül számolja az ötszörös büntetőkamatot (lásd a jogszabályi részeket cikkünk végén). Íme egy számolás arra, hogy mi lett volna, ha valaki ezt az “olcsó kölcsön” mutatványt mondjuk 2007-ben játssza el, és most 2017-ben kéne visszafizetnie. Tudom, 2007-ben még nem volt CSOK, meg drágábbak voltak a kamatok. De amúgy azt sem garantálja senki, hogy a jelenlegi büntetőkamat nem megy följebb. Íme a számolás:

AGGODALMAINK

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: Tamás Gáspár Miklós
2017.01.31.Ez a rendszer a robbanás felé tart, és nem tudjuk, mikor és kit hogyan talál meg. Orbánnak mennie kell.

Ezt az írást eredetileg másutt szerettem volna közölni, de ott – a szerkesztők fönntartásai miatt – nem jelenhetett meg. Köszönöm, hogy itt helyet szorítanak neki.

Az aggodalmak, amelyeket szóba hozok, politikaiak ugyan, de mindenki számára érthetők és átérezhetők, beleértve a jelenlegi kormány őszinte, meggyőződéses támogatóit. Soraim hozzájuk is szólnak, bár én persze baloldali vagyok, ha nem is a Magyarországon közkeletű (szocdem/liberális) értelemben. Elég nagy a baj – benyomásom szerint – ahhoz, hogy előzetes föltételek nélkül megbeszéljük, anélkül, hogy elvi ellentéteinket (ha indokoltak) föladnánk.

A pillanatnyi politikai helyzet kiegyensúlyozottnak, nyugodtnak látszik. Azok a honfitársaink, akik szavazni szeretnének egyáltalán, többségükben a kormány, elsősorban Orbán Viktor miniszterelnök hívei – ám az ország teljes lakossága körében csak kisebbséget jelentenek (igaz, a viszonylag legnagyobb kisebbséget). Orbán úrnak a pillanatnyi állás szerint kényelmes mandátumtöbbsége lesz a következő Országgyűlésben is. Orbán úr szavazótábora osztja a miniszterelnök mostanában hirdetett nézeteit; számos fontos gondolatát – mindenekelőtt a menedékkérők, a külföld és bizonyos hazai kisebbségek tekintetében – az ellenzékkel rokonszenvező honpolgárok nem csekély része is gondolja.

Én ezekben a kérdésekben helytelenítem a közvélemény többségének az állásfoglalását és magatartását: a többséggel tartani, ha az ember ezt erkölcsileg elfogadhatatlannak tartja, nem más és nem több, mint konformizmus. De tudom, hogy kisebbségben vagyok. Az érvényes játékszabályok szerint tiszteletben tartom a többség véleményét, bár az ellenkező meggyőződésem nagyon erős.

Ugyanakkor a baloldaliaknak meg kell érteniük a konzervatív középosztály ugyancsak erős érzéseit. Mohács és 1918 között a magyar nemzet (azaz sokáig: a magyar nemesség) gondja az önálló magyar államiság hiánya volt, illetve az idegen dinasztiával való ellentmondásos kapcsolat, a félelem a nemzet föloldódásától a birodalmi közegben. A nemzeti függetlenséget a tragikus trianoni békeszerződés hozta el végül, amely egyben véget vetett a „történelmi” Magyarországnak. Pár év kényszerű, kikényszerített függetlenség után, 1938 óta Magyarország előbb a Harmadik Birodalom, majd a Szovjetunió árnyékában élt. Sok embernek főleg, de nem kizárólag a jobboldalon úgy tetszett, hogy most meg az Európai Unió (és általában a nyugati hatás) teszi illuzórikussá a magyar függetlenséget, ami az új szociális attitűdökkel – feminizmus, a melegek egyenjogúsága, antirasszizmus, ökológia, az „improduktív” underclass iránti együttérzés, kommersz-populáris tömegkultúra, „közösségi” médiák befolyása stb. – együtt a nemzet hagyományos „szellemi alakjának” a veszélyeztetettségét is jelenthette. Az Orbán-rendszer ideológiája visszhangozza ezeket a mély konzervatív aggodalmakat (nem tudni, menyire őszintén, de ez végül is mellékes) – ennek is köszönhető a sikere, a konzervatívok között is terjedő kételyek ellenére. (Én nem tartom helyesnek a magyar történelemnek ezt az értelmezését, de nem tagadom, hogy legalább egy tekintetben van valóságalapja: senki nem vonhatja kétségbe, hogy a nemzeti függetlenség fontos és reális probléma. Ezt – többek között – Antonio Gramsci figyelmes olvasói is jól tudják.)

A rendszer stabilnak tetszik, Magyarországon – kisebb morgásoktól eltekintve – csönd van.

Ugyanakkor egyre többen tesznek föl (egyelőre főként saját maguknak) megválaszolhatatlan kérdéseket...

A FORMÁS FENEKEK TÉRNYERÉSE A GYERMEKVÉDELEMBEN

TABUNYITOGATÓ BLOG
Szerző: Tabunyitogató
2017.02.02.


„Soha nem voltak még külön, mégis szétválasztották őket. A sírásukat hallgatva kellett eljönnöm onnan. Senkinek nem kívánom azt, amit akkor éltem át" - mondta az édesanya. Másnap elment a gyámhivatalba, hogy érdeklődjön, hogyan kaphatja vissza a gyerekeket. A gyámügyis annyit mondott: így járt, tudhatta volna, hogy a legrosszabb helyre jött segítségért. „Szó szerint azt mondta nekem: most majd egy életre megtanulom, hogy ne panaszkodjak". – hozta nyilvánosságra a történetet a Népszava.hu.

Sok szülő tapasztalhatta már meg ezt a gyámügyes hozzáállást, így az emberek többsége ma már pontosan jól tudja: a történet nem légből kapott. Azt is egyre többen tudják, hogy az ilyen hozzáállású gyámügyi ügyintézők tevékenysége folytán az egyik legrosszabb és legpocsékabb szaktudással rendelkező gyermekvédelmi rendszer Európa-szerte a magyaroké. …

Igen ám, csakhogy. …

Csakhogy nem szabad általánosítani.

A fenti történetben szereplő ügyintéző az a fajta lehet, aki vagy a családi kapcsolatai, vagy pedig formás feneke révén juthatott pozícióba, a megfelelő szintű szakmai tudás és tapasztalat nélkül. Ez a fajta ügyintéző nemcsak a szülők, de a többi, elhivatott kollégái életét is megkeseríti, hiszen miatta, és az ő munkavégzése miatt szégyenkeznie kell annak a gyámügyi ügyintézőnek is, aki szívvel-lélekkel végzi a dolgát, és tesz meg mindent a gyermekért.

Példát írok, hogy érthetővé válhasson, mire is gondolok. Egy gyermek hatodik éve tartó gyámügyi kálváriájának napjainkig tartó részleteivel támasztom alá a gyámhivatal és gyámhivatal közötti különbséget. A hozzá nem értő ügyintézőt a leírásban „Formás Fenekűnek” jelölöm, a szakmai tudással és empátiával rendelkező ügyintézőt pedig „Elhivatott” jelzővel illetem:

TÚL A PUTYINON

Y-GEN BLOG
Szerző: Papp Roland
2017.02.02.


Putyin látogatása fáj, mert nem akarom, hogy a hazám megint egy diktátor kénye-kedve szerint ugráljon. Fáj látni, hogy mit tesz ez az ember és a rendszere Oroszországgal. Egy gyönyörű, izgalmas, gazdag kultúrával és hihetetlen lehetőségekkel rendelkező országgal...

A politizálás arról szól, hogy mit nem szeretnénk és mit szeretnénk. Hogy mit gondolunk a mostani helyzetről és mit kellene tennünk azért, hogy jobb legyen. Sokszor beszélünk arról, hogy mi minden nem tetszik a mai Magyarországon. Mi a bajunk a korrupcióval, a társadalom szétverésével, lecsúszásával, vagy az elszalasztott lehetőségekkel. Amikor nem tetszik, ami történik, hallatjuk a hangunkat. És nekünk nagyon nem tetszik, ami most történik. Nagyon nem tetszik, hogy Orbán Viktor a putyini Oroszországhoz akarja kötni a hazánkat. Nagyon nem akarjuk, hogy Magyarország olyan hely legyen, mint a mai Oroszország. Éppen ezért fogunk teli torokból kiabálni, fütyülni, hangot adni annak, hogy mi nem tetszik. De a politika arról is szól, hogy tudjuk, mit szeretnénk. Milyen világot képzelünk el magunknak és a jövőnek. Mi erről is szoktunk beszélni és gondolkozni, ha Magyarországról van szó. Putyin látogatása pedig egy remek alkalom arra, hogy arról beszéljünk, hogy milyen hely lehetne ez az ország, ha nem Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin vezetne diktatúrát a világ legnagyobb területű országában.

A politika nem eleve elrendeltetett. A történelmet személyek és döntéseik befolyásolják. Természetesen nem egy légüres térben, hanem adott társadalmi-gazdasági-politikai környezetben. Az nem igaz, hogy egyes országok gazdagságra és sikerre, míg mások örök szegénységre kárhoztattak. Tudunk rá okokat keresni, hogy miért lopnak szét minden beruházást a mai Magyarországon, de biztosan nincs sem a magyarok DNS-ében, sem pedig a Kárpát-medence erőcsakráiba kódolva, hogy a magyar oktatásnak a régióhoz képest is gyengének kell lennie. Hogy a kulturális életet csak néhány futóbolond tarthassa a kezébe. Hogy a független média örökké az ellehetetlenülés és a csőd szélén táncoljon...

...Putyin látogatása fáj, mert nem akarom, hogy a hazám megint egy diktátor kénye-kedve szerint ugráljon. Fáj látni, hogy mit tesz ez az ember és a rendszere Oroszországgal. Egy gyönyörű, izgalmas, gazdag kultúrával és hihetetlen lehetőségekkel rendelkező országgal. Ma Putyin zsarolással próbálja lenyűgözni a világot. Orbán Viktort már sikerült lenyűgöznie. Pedig a csodálatos orosz kultúrával, csodákkal és szellemi erényekkel is lenyűgözhetné a világot. Kemény munka lenne, hogy Oroszország a XIX. század helyett a XXI. századba lépjen. De szívből remélem, hogy Oroszország meg tudja találni a saját útját, ami az elnyomás és erőszak helyett valami jobbat hozhat az orosz embereknek.

POLITIKAI TÁMADÁS A CIVIL SZEKTOR ELLEN, AHOGY A VÁLASZTÓK LÁTJÁK

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: prima.vera
2017.02.02.


A kormány nemrégiben politikai támadást indított a civil szervezetek ellen. Kérdés, hogy mennyire érte el a célját a civil szektor elleni hangolás – tudott-e olyan méretű támogatottságra szert tenni, mint a menekültellenes propaganda, amely nemcsak a kormánypárti szavazókat, hanem még a bizonytalanokat is magához vonzotta. 

A Publicus Intézet felmérései szerint a civilek kérdésében nem figyelhető meg az a mobilizáció, amely a menekültkérdés kapcsán jelen volt a politikában, hogy más párt szimpatizánsait, vagy akár a bizonytalanokat is a saját oldalára tudta állítani a kormány.

Politikai támadás
A Fidesz már célzott támadást indított a civil szervezetek ellen, amelyek valamilyen formában nem értenek egyet azzal a tematikával, amit a párt képvisel. Jelen állás szerint a kormány meg is nevezte azokat a civil szervezeteket, amelyeket minden eszközzel vissza kell szorítani, és el kell innen takarítani”. A TASZ-t, a Transparency International-t és a Magyar Helsinki Bizottságot, hiszen véleményük szerint ezek olyan civil szervezetek, amelyek létüknél fogva Soros Györgyhöz kapcsolódnak, és azért hozták őket létre, hogy beleavatkozzanak a politikába anélkül, hogy részt kellene venniük a választásokon. Az ilyen szervezetek álcivil szervezetek”, olyanok, amelyek bár így regisztrálják magukat, de elsősorban politikai céljaik vannak”. Az ilyen „álcivil szervezetek, ha közpénzt nem is kaphatnak, de korrumpálhatóak. A kormány szerint ugyanis „vannak olyan civil szervezetek, amelyek semmilyen mértékben nem járulnak hozzá Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, politikai célokat szolgálnak, külföldről finanszírozzák őket. Így létüknek nem sok értelmük van, s természetes reakció, hogy szigorúbb szabályozás alá kell vonni őket ezért a jövőben a tervek szerint a civil szervezetek vezetőinek vagyonnyilatkozatot kell majd tenniük...

HALOTT PÉNZ - VAGYONBEVALLÁS, UGYAN! MI NEM EZEKET A DROIDOKAT KERESSÜK

HVG ONLINE
Szerző: Tóta W. Árpád
2017.02.01.


Megérkeztek a vagyonbevallások, minden szerkesztőség felgyűri az ingujjat, és nekilát átnyálazni a papírokat. Megszületnek a listák a leggazdagabb képviselőkről, rácsodálkozik újból a nép a pár százmilliós vagyonokra. Aztán kiderülnek kisebb-nagyobb stiklik, eltitkolt ingatlanok, de végül minden jóra fordul. Nem olyan komoly ügy ez, mint bárki más adóbevallása például.

Az a villa a kerti beltengerrel és rajta a helikopter-anyahajóval a feleség nevén van, ő pedig sikeres üzletasszony. Igazából tőle szokott pénzt kérni a kedves férje, amikor új hátizsákot szeretne, mert az ő fizujából nem telik. Vannak továbbá tehetséges és sikeres gyermekek, akik már általános iskolásként megszedték magukat, becsüles és tisztességes munkával. Biztos minden ötösért kaptak egy millát a családi barátoktól. Életszerű, hihető, tökéletes alibik.

Szóval már ami a papírokon van vagy utólag odakerül, az is megmagyarázhatatlan gazdagodást jelez, de nem is igyekeznek nagyon megindokolni. Talán nem is értik már, mit kellene ezen szégyellni. Természetes, hogy belenyalnak a kasszába. Hiszen már évek óta megfogalmazták, hogy a korrupció maga a rendszer. Régen felmerült részükről az igény, hogy ezt ne akarja számon kérni senki.

De amit a vagyonbevallásokon látunk, az csak a felszín. Nem jön ki a matek. Ezermilliárdos közbeszerzéseken vagyunk túl, és mára tényleg magától értetődő, hogy ami itt egyáltalán épül, abból vastagon profitálnia kell a maffiának. Arcai közismertek. A pénz útja másfelé vezet.

Igazán nem szeretnék ujjal mutogatni, meg egyáltalán, aki korrupciót kiált, az forduljon az ügyészséghez, és ők aztán szakrális függetlenségükben lefolytatják a nyomozást. Csak elgondolkodtató, hogy abban a rendszerben, amelyben a hatalom egyértelműen egy kézben fut össze, vajon a pénz merre csörgedezhet. Elképzelhető-e egyáltalán, hogy a hét év alatt kézen-közön eltűnt százmilliárdokon nem Orbán Viktor terpeszti egyre terebélyesebb seggét?

Hát hogyne. Nyilván az az ábra, hogy Garancsi, Vajna, Mészáros meg a többiek szuverén nagytőkésként rendelkeznek a nekik kiutalt százmilliárdos tételekkel, és véletlenül sem adják le a sápot a keresztapának. Épül az autonóm, öntudatos polgárság. Orbán Viktor mindössze nyolcszázezer forint megtakarítással rendelkezik, és azt is a feleségétől kell elkérnie, ha vonatjegyet venne Svájcba.

Igaz, a miniszterelnök egyszer már megtapasztalta, mi lehet abból, ha egy feltőkésített jóbarát berág, és ellene fordul: Simicska Lajos dezertálása máig megoldatlan problémákat okozott. De megvonja a vállát, és belátja, hogy nem lehet minden az övé.

Aha, az a típus pont. A politikában ugyan dühöngő control freak, de anyagilag megelégszik a tisztes jómóddal, amit a miniszterelnöki fizetés megenged. Na jó, egy apró stadionra meg kisvasútra azért kölcsönkér a nemzettől, de a nemzet vidáman adakozik, igazán megérdemli az a drága jó ember. Lovasberényig, ha neki úgy esik jól...

POROSENKOÉK UTOLSÓ ÁLDOZATAI

BEKIÁLTÁS BLOG
Szerző: Kabai Domokos Lajos
2017.02.02.


Jó lenne hinni, hogy tényleg az utolsó halottakról szólnak az ukrajnai hírek. És persze inkább azt kellene írni: talán az USA utolsó ukrajnai áldozatait temetik el ezekben a napokban Kelet-Ukrajnában, ahol hosszú hónapok után ismét lőttek egymásra és a civilekre a harcoló felek. Hiszen az államfőt, Petro Porosenkot és környezetét egy államcsínnyel az Obama adminisztráció ültette hatalomba. Három év elteltével azonban még mindig ott tartunk, hogy már megint lőnek. Kéttucatnyi véleményt hallgattam meg, olvastam el arról, hogy választ találjak a miértre, de ezt követően is csak azt tudom leírni, amit az egyik ismerősöm posztjához írtam egy hevenyészett kommentben:

„Leginkább arra kell gondolnunk, hogy az USA új vezetése ejti Ukrajnát, ezért Petro Porosenko ukrán elnök Angela Merkel német kancellárnál kilincselt hétfőn. A támogatás elnyerésének nyomatékosítására indult a mostani támadás a donyecki és a luganszki szakadárok ellen. Kijev a jövőben is mindent elkövet, hogy Moszkvát nyílt beavatkozásra késztesse, amit egyébként az oroszországi nacionalisták egyre hangosabban követelnek a Kreml vezetőitől. De egyelőre ellenállnak ennek a nyomásnak.”

A különféle irányultságú médiumok nem egyformán tudósítanak a kelet-ukrajnai harcokról. Az Euronews például úgy állította be, mintha csupán egy helyen lett volna összetűzés. Abban a február 1-jei híradóban, amit megnéztem, hangsúlyozottan csak kijevi forrásra hivatkoztak. Arról számoltak be, hogy január 29-én lövedékek csapódtak be Avgyijevkában (Avdiivka), egy közepes városban, a frontvonal Kijev felőli oldalán. Következésképp, a szakadárok lőttek.

Ezzel szemben az orosz állami tévé helyszínre küldött katonai tudósítója arról beszélt, hogy a Moszkva-barát donyecki és luganszki területek határán húzódó, nagyjából ötszáz kilométeres frontvonal teljes hosszában összehangolt, ukrán tüzérségi támadás kezdődött. A kijeviek belőttek a városba, Donyeckbe, ahol kórházat és iskolát is eltaláltak. Egy bányaüzemet szintén lövés ért. Mindenütt voltak sebesültek, illetve halottak is. Az orosz tudósító azt állította: a felkelők, akik immár komoly haderőt képviselnek, s akiknek élén a helyi katonai iskolákból kikerült képzett parancsnokok állnak, csupán viszonozták a tüzet...

MÉREGBŐL JÖN AZ IHLET

GÉPNARANCS - IRODALOM BLOG
Szerző: Körmendi Zsuzsa
2017.02.03.Ma általános nézetként azt mondják, a költészet magánügy. Ez nem véletlen, hiszen a politika tart a sprőd költői beszédtől. Igyekeznek tehát elbagatellizálni a mondandókat. A versfaragók ugyanis rendszerint lehetetlen alakok voltak, s – néhány kivételtől eltekintve – nem feküdtek le a mindenkori hatalomnak. Ehelyett hangulatot keltettek ellene. Néhányan ezt teszik mindmáig, s még az is előfordul néha, hogy ezek a közszolgálati rímek eljutnak az olvasókhoz.

Egykor költők által álmodott az emberiség. Harminc-harmincöt esztendeje még 20 ezer példányban fogytak Váci Mihály, Simon István, Garai Gábor vagy Baranyi Ferenc kötetei. Már leszoktak az emberek a versekről, s ahogy a televízióban a szappanoperák, vetélkedők, a moziban a krimi, a horror a pornó izgatja a nézőt. Hasonló témájúak azok a kötetek is, amelyek elsősorban érdeklik a még olvasók jó részét.

De milyen egy költő civilben? Ha hiszik, ha nem, ugyanolyan, mint bármelyikünk. Még véletlenül sem beszél rigmusokban, nem mereng el a semmibe, nem lengi körül lila köd, s az arcán sem ül alkotói kín. Emellett nem öltözik a megszokottól eltérően s olyan frizurát hord, ami nem okoz feltűnést. Teljességgel hétköznapi benyomást kelt. Legalábbis Baranyi Ferenc – aki az elmúlt napokban töltötte be 80. életévét – ilyen...


A GYÖKEREKTŐL A RÜGYEKIG - ÖSSZEKÖTTETÉS A CSALÁDFÁBAN

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: SzabóElvira
2017.02.02.A transzgenerációs traumák továbbélése és feldolgozása

Tágabb családunkra, felmenőinkre gondolva sokunk tapasztalata az (amennyire másoktól hallom, nem csak én jártam így), hogy a családi emlékezet megőrzött számos anekdotát, köztük talán néhány nyomasztó epizódot is, ám a múlt igazán mély szenvedést hordozó történései „elfelejtődtek”. Tágabb otthonunkra, Közép-Kelet-Európára különösen igaz, hogy a történelemkönyvekben felsorolt események mögött súlyos egyéni tragédiák rejlenek – ám míg a törtenelemkönyvek anyagát be kell biflázni, az egyéni történésekről csak úgy-ahogy tudunk. A transzgenerációs hatások vizsgálata során – amelynek színterei jellemzően a terápiás alkalmak, pl. családállítások, születésterápiák – feltárult, hogy éppen a látszólagos „elfelejtések” miatt él tovább a múlt, amit a család szeretne meg nem történtté tenni.

Rejtett összeköttetés

A múlt azért élhet tovább a jelenben, mert „rejtett összeköttetés-háló alakul ki az eredeti családban, ahol az ember az életét kapja, az új családban, ahol az életet továbbadja” – írja Angster Mária – aki az egyik legelismertebb családállítás csoportokat vezető pszichoterapeuta hazánkban – Ikertörténetek című – a méhen belüli ikervesztésről, illetve annak következményeiről és feldolgozásáról szóló – könyvében. Létezik egy közös családi mező, családi tudat, amelynek „működési törvényei kényszerítő erővel hatnak a tagok sorsára, sokszor felülírva a személyes szándékaikat is. Másrészt tartalmazza az összes csoporttaggal kapcsolatos összes létfontosságú információt.” Vagyis a családi közösség korábban élt tagjainak sorsa megőrződik, és szenvedésük továbbadódhat a néhány generációval később születetteknek. S a korábbi családi traumák átöröklődése valószínűbb akkor, ha elhallgatták a történteket.

Az elhallgatás okai:

HA MAGYARORSZÁGON SENKI NEM LOP, ÉS MINDANNYIAN BEDOBUNK 17 000 FORINTOT, JÖHET AZ OLIMPIA

444.HU
Szerző: BEDE MÁRTON
2017.02.02.Nincs ma téma, ami jobban érdekelné a budapestieket, mint a 2024-es olimpiai pályázat, és valószínűleg az egész országra vetítve is kevés kérdés mozgatja meg jobban a magyar állampolgárok fantáziáját. A parlamentben és a közmédiában is folyamatosan erről kellene beszélni, érveket és ellenérveket ütköztetve, szót adva a kérdés szakértőinek és érdeklődő laikusoknak egyaránt.
Sajnos 2017-ben Magyarországon a parlamentben és a közmédiában egyaránt tilos intelligens vitát folytatni,

így néhány kisebb elérésű sajtótermék mellett az értelem és a ráció olyan periférikus, kvázi-underground helyszínekre szorul ki, mint a jezsuiták által üzemeltetett Párbeszéd Háza.

A VIII. kerületi Horánszky utcában található épületet szerda este kifejezettem nehéz volt megközelíteni a városban, amelynek már néhány centi hó eltakarítása is a nehezére esik. Itt volt két órán át vita tárgya, hogy ez a Budapest hét év múlva több ezer milliárd forintból rendezzen-e olimpiát, avagy sem.

A rendezvényt az utóbbi hetekben egyre aktívabb Eötvös József Csoport szervezte, akiket alapítóik alapján (Chikán Attila, Bod Péter Ákos, Sólyom László, hogy a legismertebb neveknél maradjunk), leginkább „bűnbánó fideszesek”-ként lehetne jellemezni. A főszereplők azonban nem ők, hanem a budapesti olimpiarendezés ellen és mellett érvelő felek voltak.

Van ám még egy oka annak, hogy miért ritka az értelmes vita a 2024-es budapesti olimpia, és a napokban ellene indított népszavazási kezdeményezés körül. Egyszerűen nincs olyan értelmes magyar ember, aki úgy állna ki a rendezés mellett, hogy ne lenne személyesen érdekelt a budapesti rendezésben. Vagy azért, mert sportoló, vagy azért, mert tolvaj és/vagy politikus.

A szerda este az ördög ügyvédjének szerepét, a rendezés mellett érvelést felvállaló Dénes Ferenc sportközgazdász is kénytelen volt cselhez folyamodni. Első felszólalóként azzal kezdte mondanivalóját, hogy ő itt közgazdászként egy olyan modellben fog gondolkodni, amelyben a piac jól működik és senki nem lop. A szépen megtelt teremben a hallgatóság ezen Dénessel együtt jót kuncogott, viszont innentől kezdve az olimpiapárti érvelés inkább volt érdekes gondolatkísérlet és vitatechnikai játék, mint véresen komolyan vehető gazdasági okfejtés...


A ROLLING STONES MICHAEL PUTLAND SZEMÉVEL

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2017.02.02.


Michael Putland csodálatosnak értékeli az életét. Joggal, mert tele volt nagyszerű élménnyel. Ő volt az az angol fotós, aki megörökítette a 60-as évektől kezdve John Lennontól a Clashig, a Rolling Stones-tól a Led Zeppelinig, David Bowie-tól Prince-ig. Abszolút kedvencei a Stones-ék voltak, akiket 30 éven keresztül elkísért turnéikra. Az együttes 1963-tól 1994-ig tartó történetekről adott most ki egy fotóalbumot The Rolling Stones by Putland címmel.

Az album több mint 200 fotója között olyanokat is láthatunk, amelyek soha nem jelentek meg eddig. A hozzájuk fűzött kommentárokat is maga Putland írta. Privilegizált helyzetéről megjegyezte: „Karrierem kezdetén úgy éreztem magam, mint a Nagyítás főszereplője Antonioni filmjében, csak nekem sokkal kevesebb nőm volt.”

Putland és a Stones története még akkor kezdődött, amikor az együttes kis londoni klubokban lépett fel és maguk vezették autóikat. Egy ilyen alkalommal találkozott először a fotós Keith Richards-szal. „Nem sikerült bejutnom a zsúfolt helyiségbe és éppen szomorúan el akartam oldalogni, amikor megállt mellettem egy kis kék furgon. A volánnál ülő srác odakiáltott nekem: „Hé, fiú, merre van a British Legion Hall?” Ő volt Keith. Azt gondoltam, ha beszálltam volna a kocsijába és úgy mutattam volna meg az utat, talán bevitt volna, ő azonban megköszönte az útbaigazítást és otthagyott.”

Putland akkoriban még csak a koncertekre befurakodva készítette a fotóit. Úgy emlékszik, hogy nem volt semmiféle rivalizálás a Beatles és a Stones között, még egyeztették is, hogy melyik mikor adja ki a maga lemezét, hogy ne ártson a másik sikerének.

Az alkalom, hogy fotózási szenvedélyét hivatássá változtatta, akkor jött el számára, amikor a Disc and Music Echo magazin megbízta egy Stones-riporttal. Ez 1970-ben volt és a munka hosszú éveken át tartott...

A SVÁJCI EGÉSZSÉGÜGY SÖTÉTEBB OLDALA

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Ági
2017.02.02.


Svájcról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden flottul megy, pontosak, precízek. Mint már jó párszor kiderült, és ezt alátámasztja Ági mai posztja is, azért ez nem feltétlenül és nem minden területen van így. Üdvözöllek titeket a svájci egészségügy világában! (Gyorsan hozzátéve, hogy természetesen egy történetből nem kell általánosítani, de tanulságos.)

„Tegnap olvastam a szállodás sztorit és gondoltam, hogy informatív tapasztalatom nekem is van, hátha Titeket is érdekel...

A fantasztikus svájci egészségügy. Ja, nem.

Sürgősen nőgyógyászt kellett keresnünk egy 5 perces ultrahangra Svájc német ajkú területén, Zürichen kívül. Mondtam az embernek, hogy itthon ez úgy megy, hogy az ember keres egy magánnőgyógyászt, bejelentkezik és ennyi. Nettó 10 perc.

Na, ezzel a tudással nekiesett a feladatnak. Több, mint egy egész napig nyomozott, és a következők derültek ki:

1. a helyi magán nőgyógyászok nem dolgoznak délután kettő előtt. Mi?

2. a magánnőgyógyászoknak nincs ultrahang gépe. Akkor milyük van? - kérdeztem. Kockás füzetük? Jesszus...

3. menjél kórházba, ott van gép. Barátaim! Nem operációt szeretnék... Oké, akkor irány a kórház. Ez kész.

Mi a vallása?

Bejelentkeztünk a kórházba, nagyon kedvesek voltak. Hurrá van időpontunk. Röpke 2 nap alatt.

Reggel megjelentünk a kórházban. Patyolat tisztaság, látszik, hogy mindent rendben és karban tartanak, de nagyon. Megyünk a betegfelvételhez. Külön kényelmes fülkék; az utánad következő és esetleg füledbe lihegő (Magyarország) nem hallgatja végig a személyes adataidat.

Idegesség csökken, hurrá... Jönnek a kérdések, persze minden megy angolul, mert itt MINDENKI beszél angolul. A hölgy nagyon kedvesen írogat. Mire egy kérdés: mi a vallása?

Nem hittem a fülemnek! Miért gyűjtik az adatokat a páciens vallásáról??? Ez itthon nem fordulhatna elő. Ha mégis, akkor az egész magyar sajtó 2 hétig csak ezen hüledezne. Oké, kell az a nyüves vizsgálat. Haladjunk...

NA, KINEK AZ UTCÁJÁT TAKARÍTOTTÁK LE, MIKÖZBEN JÉGBEN-LATYAKBAN ÁLLT BUDAPEST?

444.HU
Szerző: Tbg
2017.02.01.


Nemcsak a 444 munkatársainak tűnt fel, hogy valakik teljesen elfelejtettek Budapesten takarítani.

Hiába szóltak az időjárásjelentők jó előre, hogy lesz itt minden mint a búcsúban: hó, ónos eső, havas eső, jégdara, latyak és tsai.

A 444 délután hirdette meg latyakkutató játékát, és érkeztek is szép számmal az olvasói beszámolók a főváros több pontjáról:

EZEK MIATT MENEKÜL AZ ÉRTELMES, TANULT, MŰVELT EMBERANYAG. MARAD A SALAK, A LEGALJA, A BŰZÖS KLIENTÚRA

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.02.01.Első szabadon választott miniszterelnök, mi? Ja. Igen, Antall Józsefnek hívták, és elhunyt ő elég régen. Csak azért hozom szóba, hogy legyen honnan elindulni, ha már nincs kályha itt a környékemen.

Nos, a néhai Antallnak – mint köztudott, vagy sem – van egy leszármazottja, aki Péter névre hallgat és az apjáról elnevezett Sóhivatalt Tudásközpontot igazgatja, bármit is jelentsen ez. Aki hallott már valamit erről az intézményről, és tud esetleg bármi kiemelkedőt és hasznosat említeni Antallpé tevékenységéről, annak küldök egy virtuális puszit. Vagy sört. Vagy valamit.

Ez az ember tehát állítólag az édes jó apja konzervatív (!) örökségét gondozza, és konkrétan azért tartja fenn a Miniszterelnökség az adófizető évi 600 millió (havi 50 millió) forintból a família káeftét az Antall família független magánalapítványát, hogy a félművelt, írástudatlan suttyó, aki nem mellesleg cigányozós, homofób és szexista posztokat osztogat meg Facebook-oldalán minősíthetetlenül igénytelen helyesírás kíséretében, a szájbakúrt apai rendszerváltás után közel 30 évvel embereket fenyegessen és rúgjon ki szabad véleménynyilvánításért. Mondjuk egy olyan taknyán csúszó, kontraszelektált baromról, aki szerint az ügynökták nyilvánosságra hozása destabilizálta volna az országot – isteni szerencse, hogy nem hozták nyilvánosságra őket -, mit lehet mondani?

Az a közös nyomorúságunk, hogy kell róla beszélni. A sztori röviden: a Tállai András Antall József Tudásközpont (egy pártokról és ideológiáktól független think-tank, amelynek kuratóriumi tagjai között fellelhetjük Lánczi Andrást, Gulyás Gergelyt és Nógrádi Györgyöt is) fiatal munkatársa lájkol a Facebookon egy NOlimpiás posztot. A családi vállalkozás – feleség pajtás közvetlenül Péterünk alatt reszeli a körmét – vezetője berendeli a perzsaszőnyegre, és megengedi magának, hogy ekként alázza meg mindenki előtt: Gyere, Editke, megpofozgatlak, mit csináltál tegnap?

Előzmény: Antall Péter már két héttel ezelőtt egy zárt Facebook-csoportban kifejtette a miheztartást. Valószínűleg éppen miután Editke lájkolni merte a bejegyzést:


MAGYAR FURFANG: HAVI FÉMILLIÓÉRT MASZEKOL ADÓTANÁCSADÓ CÉGEKNÉL AZ ADÓHATÓSÁG ELNÖKE

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: D. Kovács Ildikó
2017.02.02.Nem meglepő módon másképp látják a felek az Alexandra-birodalom szorult helyzetének okait; nálunk lehet a leginkább számítani arra, hogy szétlopják az esetleges olimpiát; rejtély, miből vett magának luxusnyaralót a legfőbb ügyész.

Ezekről ne maradj le!

Matyi Dezső átverésről, ellenfelei szabálytalanságokról beszélnek (Átlátszó)

Az összes induló közül nálunk a legesélyesebb, hogy szétlopják az olimpiát (Index)

Vona legelőt, Lázár Mercedest vett, Gyurcsány pedig óriásit szakított a cégeivel (Direkt36)
Ha van 3 perced:

Matyi Dezső átverésről, ellenfelei szabálytalanságokról beszélnek
A taggyűlési jegyzőkönyv szerint megtagadta a Rainbow Kft. január 27-ére összehívott taggyűlésre szóló meghívó átvételét Matyi Dezső, míg a vállalkozás másik két tagja – Szabó Tünde és Matyi Bianka – nem jelent meg azon. Az ülésen a tagok közül egyedüliként a cég 50 százalékos üzletrészét tulajdonló Wolf-CRS Kft. vett részt. A határozatképtelen összejövetelen a társaság átvilágításáról, jövőbeli működésének a biztosításáról volt szó, így arról, hogy a Central-cégcsoporttal megállapodnak a bolthálózat és a dolgozók átvételéről. Matyi szerint átverték és a karácsonyi bevételt is ellopták tőle. (Átlátszó)

Az összes induló közül nálunk a legesélyesebb, hogy szétlopják az olimpiát

Nehéz megjósolni, hogy mennyire lesznek korruptak a pályázó országok 2024-ben, a jelenlegi mutatók alapján azonban az látszik, hogy az 2024-es olimpia rendezésére pályázó országok közül Magyarország esetében van a legnagyobb esély arra, hogy a korrupció jelentősen megdrágítja majd a rendezést. Erre a veszélyre ráadásul nem csak a Transparency International, de az Állami Számvevőszék is figyelmeztetett. Ráadásul még azt sem lehet tudni, hogy pontosan mennyibe kerülne nekünk egy budapesti olimpia. (Index, Index)

Vona legelőt, Lázár Mercedest vett, Gyurcsány pedig óriásit szakított a cégeivel
Január végével nyilvánossá váltak a képviselői vagyonnyilatkozatok. Kiderült, hogy ugyan Rogán Antal szabadalmaztatott valamit, de pénzt még nem látott belőle, Tállai András ellenben havi félmillió forintot kap azért, mert szakért két adótanácsadó cégnek. Polt Péter legfőbb ügyész nyilatkozatában nincs arra utaló nyom, hogy miből engedheti meg magának egy balatonfüredi luxusnyaraló felét, Orbán Viktor viszont szegényebb lett tavaly óta. Direkt36, Direkt36, Index)

Botrány az Antall-tudásközpontban
Azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól, és elbocsátották az Antall József Tudásközpont egyik irodavezetőjét, miután egy vezetői értekezleten védelmébe vette egyik kollégáját, aki lájkolta az olimpiaellenes kezdeményezést. Az intézet korábban azért került be a hírekbe, mert vezetője, Antall Péter, Antall József fia egy Facebook-csoportban kirúgással fenyegette meg azokat a dolgozókat, akik támadják a budapesti olimpiát. (MNO)

Ha van még két perced:

Tarlós István nyilvánosságra akarta hozni a 4-es metróról szóló OLAF-jelentést, de a Miniszterelnökség leállította. (444)

700 millió forintot kapott a kormánytól
a Szűcs Lajos fideszes képviselő által vezetett Magyar Tenisz Szövetség egy világverseny megrendezésére. (Átlátszó)

Lemondott a Figyelő főszerkesztője is
, miután az L.Simon László – Lánczi Tamás – Tallai Gábor alkotta szerkesztőbizottság fogja ezentúl megszabni a hetilap irányvonalát. (Index)

Ügyes biznisz: ötszörös felárral adhatott túl egy közvetítő cég a BKV-tól vásárolt négy trolibuszon. (HVG)

Ultramodern sportváros fog épülni a Ferencváros számára a Népligetben, újságolta a Lokálnak Kubatov Gábor, azt kihagyta, hogy ez az adófizetőknek 10 milliárd forintba fog kerülni. (444)

Tavaly engedélyt kapott Balmazújváros önkormányzata, hogy felvegyen 230 millió forint hitelt egy hotel megvásárlására; az eladó és a vevő képviselője egyazon korrupciós büntetőper első, illetve másodrendű vádlottja. (Átlátszó)

Sajnos még szükség lenne egy csomó pénzre ahhoz
, hogy a Magyar Nemzeti Bank által vásárolt új épületek használhatóbbak legyenek, reméljük, futja majd rá. (444)

Az MTVA egykori intendánsa és Fidesz-rendezvények műsorvezetője, Rákay Philip igazgatósági tag lett a mezőhegyesi állami ménesbirtokon. (HVG)

ATEISTA DIKTATÚRA

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.02.02.


Egyre kevesebb a pap, és a fiatalembereknek nem is nagyon akarózik csuhát ölteni, mert még O. V letérdeltetné őket, ahogyan az ismeretes evolúciójának első fokozatából, midőn az ország házában kijelentette: „Csuhások! Térdre, imához!” – De hol van már a tavalyi hó?

Mindenesetre Veres András megyéspüspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke szerint „nálunk mostanra érett be az ateista diktatúra gyümölcse”, valamint: „Több olyan generáció nőtt fel, amelynek tagjait tudatosan távol tartották az egyháztól vagy egyenesen eltiltották a vallástól, így értelemszerűen nem tudják továbbadni sem a hitet a gyermekeiknek. Pedig a papi hivatás melegágya a család.”

Mit lehessen tenni? Imádkozni, természetszerűleg, ezért a püspök létrehozta a Boldog Apor Vilmos Imaszövetséget, és aki ebbe a klubba belép, annak a püspökség elküldi azt az imát, amellyel naponta imádkozhatnak a papi, és a szerzetesi hivatásokért.

Mindenki azért imádkozik, amiért csak akar. Ki esőért, ki Micike kegyeiért, aztán lehet Orbán Viktorért, és most már a papi hivatásért is. A jóisten meg majd eldönti, hogy meghallgatja azt, vagy sem. Például az amerikai degeneráltak húsz százaléka szerint Trumpot a mindenható segítette a trónhoz, tehát nálunk is van minimális esély arra, hogy közbelépjen, és megszüntesse az ördögtől való hitetlen állapotot.

Annyit megjegyezhetünk az ateista diktatúráról azért, hogy a vallástól embereket eltiltani nem lehet, ha valaki megtalálja az egyedül üdvözítőt, akkor hisz. Hisz a spájzban, a réteken, magányosan vagy nyájban, a hit ugyanis egy jól fejlett tautológia, de ebbe ne merüljünk bele.

A baj az, hogy az ország erőszakos rekatolizációja után, amelyet rendszerváltásnak neveznek, és mára odáig fejlődött, hogy alapmicsodába foglalták a keresztény gyökereket, sőt, külön a keresztényeket védelmező hivatal is van, és pláne, már az is megtörtént, hogy vasárnap egy időre boltba sem engedték a népeket, hogy misére járhassanak, nos, ennek ellenére is eléggé istentelenek a népek.

Ezt egy adat mutatja fenségesen. Lehet rendelkezni az adók százalékairól, és amikor pár évvel ezelőtt a katolikus egyház kevesellte az ebből befolyó három milliárdot, akkor derült ki, hogy mindösszesen hatszázezren éreztek belső késztetést Mária országában az adakozásra, pedig ettől senki sem tiltotta el őket. Ennyire keresztényi lombos hazánk. Minderről lehet feltételezni, hogy a komcsik bűne, csak nem érdemes. Az a rohadt idő tehet róla, amely múlásával azt okozta, hogy a hókuszpókusz avíttá vált nagyon.

VAGYONNYILATKOZATOK: MACSKAKAPARÁSSAL, ÖNBEVALLÁSOS ALAPON KITÖLTENI NÉHÁNY NYOMTATOTT OLDALT

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: B1blog
2017.02.01.A kormányzati korrupció legértelmetlenebb fügefalevele: a képviselői vagyonnyilatkozatok. 

"Európa egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendje a magyar" – így hivatkozik rá úton-útfélen a kormánypropaganda.

Ez persze a szokásos hazugságaik egyike csupán. A nyilatkozattétel csupán figyelemelterelésül szolgál arról, hogy
a király meztelen. Kár lenne tagadni, 
hogy a másik zsebében való vájkálás zsigeri élvezetét látszólag kiszolgálja a jelenlegi rendszer. Emellett állandó hivatkozási alapként is szolgál minden korrupciós váddal szemben: Szijjártó Péter nem tolvaj, á, dehogy, mert hát látható, hogy saját pénzből neki nem telik úszómedencés villára, a szülei tolták meg a Petikét kicsit. És lám, Lázár Jánosnak is csak földjei vannak, lakásai alig – elég csak fellapozni a vagyonnyilatkozatát. Ahhoz pedig senkinek semmi köze, hogy hány fővárosi ingatlant iratot a gyerekei nevére. Nem lehet elég korán kezdeni, hisz mindenki annyit ér, ugye, amennyije van

"Európa legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendje" persze csak egy színjáték.

 • 2017-ben macskakaparással, önbevallásos alapon kitölteni néhány kinyomtatott oldalt, az pont annyira hasznos, mint amilyennek hangzik.
 • Mivel a nyilatkozat-tevővel egy háztartásban élők anyaga titkos, bőséggel elég, ha minden a házastárs, vagy a gyerekek nevén van.
 • Aki eggyel tovább gondolkozik, az esetleg az unokahúgra testálja a vagyont, persze csak azután, hogy állami pénzből felturbózta azt.
 • A még rafináltabb pedig gázszerelőt tart a családi vagyonka felügyeletére. A lehetőségek korlátlanok...
ITT OLVASHATÓ

HÁROM DARAB VÉRNYUGGER SAJÁT HATÁSKÖRBEN ÜGYINTÉZKEDIK MINDANNYIUNK NEVÉBEN ÉS HELYETT

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2017.02.01....Ők üdvözlik Putyint, csontig benyalnak neki, majd megkérik a vezérüket, hogy ugyan szóljon már az orosz cáratyuskának pár kedves szót. Atyuska pedig hasson oda az érdekünkben, lehetőleg szerezze vissza nekünk Erdélyt – azt csak a sorok között, mintegy szőrmentén kérjük – és ha már amúgy is a mi dolgainkban jár el, ugyan legyen kedves az olimpia ügyében is intézkedni. Mert a 3-5 darab elszánt nyugger nagyon szeretné.

Nem lenne ezzel nagyobb baj, ha a saját nevükben sertepertélnének, de láthatólag komolyan veszik a dolgot. Még ez sem lenne probléma, ha a saját nyugdíjukat ajánlanák fel a nemes célra, esetleg az évtizedek alatt összekuporgatott vagyonkájukból óhajtanának atomerőművet, olimpiát. De látható módon ez eszükbe sem jut, hanem a mindenki pénzét, befizetett adóját költenék a hobbijukra, ide értve a még meg sem született majdani munkavállalók adóját is. Az pedig nem annyira korrekt elképzelés.

Célszerűbb lenne, ha az aggkorú honfoglalók valami hasznosabb elfoglaltságot találnának maguknak, gondolok itt a olyan közhasznú tevékenységekre, mint az önkéntes munka, hólapátolás kalákában, esetleg a hölgyek köthetnének meleg sálakat a rászorulók számára. Felőlem az urak is köthetnek, eszemben sincs szexista diszkriminációval sújtani a harcosokat. Lényegében bármit csinálhatnak, csak a közös kasszáról pattanjanak le és lehetőleg nagyobb nyilvánosság előtt ne beszéljenek ekkora baromságokat, mert a végén meghallja valami külföldi újságíró és még hülyébbnek nézik az ország lakóit, mint eddig.

A két agyatlan Nobel-békedíjra való felterjesztése annyira jó ötlet, hogy majdnem én is filctollat ragadtam, hogy egy A4-es lapra írjam a magam üzenetét, de aztán mégsem tettem ilyet. Nem azért, mintha nem támogatnám a két zseni szépségkirálynővé választását Nobel-díj jelölését, hanem azért, mert egy nyomorult filctollat sem találtam az egész szerkesztőségben.


MIÉRT NEM JÁR ORBÁNNAK TISZTELET?

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Zsebesi Zsolt
2017.02.01.Magyarországon milliónyi honfitársunknak jár a legnagyobb tisztelet azért, amit ebben az országban elviselni kényszerül, vagy amit a mostoha körülmények ellenére tenni volt képes az elmúlt negyed évszázadban azért, hogy hazánk visszanyerje megérdemelt helyét az európai népek táborában. Orbán Viktor nincs közöttük.

És ha csak nem lenne a tiszteletet érdemlő politikusok között, akkor még mindig kezet lehetne neki nyújtani. Nem csak 100 milliós állami támogatások reményében, de anélkül is. De nem lehet. Nem lehet, mert Orbán Viktor nem egyszerűen nem érdemel tőlünk – sőt, senkitől a világon – mákszemnyi tiszteletet sem, hanem azért, mert ennek az embernek a börtönben lenne a helye. A felé nyújtott kéz nem lehet a fair play jele, mert Orbán nem ismeri a tisztességes versengést, a vitát, a nézetek ütköztetését és – ahogy maga is mondta – a világot csak a sajátjaira és az ellenségeire tudja felosztani.

Neki nem vetélytársai, versenytársai vannak a politikai színpadon, hanem csak ellenségei, akiket le kell győznie és amikor a földre kerülnek le kell döfnie. És így is tesz. A neki nyújtott kézbe fog marni – előbb utóbb –, ha az nem neki dolgozik, vagy olyat cselekszik, ami nem az ő hatalmát, érdekeit szolgálja. Orbán Viktort nem nemes versenyben kell legyőzni, mert ilyen versenyt nem ismer, és egy ilyen versengés feltételeinek még az írmagját is kiirtotta ebben az országban. Őt le kell gyűrni, ahogyan ő legyűrte a magyar demokráciát. Erőszakkal kell megfosztani a hatalmától, mert másképpen nem adja át soha és senkinek. Nem kezet nyújtani kell neki, hanem a tenyérbe köpni és a földre sújtani, erőszakkal és könyörület nélkül, úgy, ahogy ő tett erőszakot a fiatal magyar demokrácián, elrabolta az alkotmányosságunkat, a szabadságunkat és az önbecsülésünket...