2016. december 23., péntek

2016 LEGNAGYOBB ÁTVERÉSE: TRUMP MILLIÁRDOSOKBÓL ÁLLÓ KORMÁNNYAL TENNÉ NAGGYÁ AMERIKÁT

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: PAP SZILÁRD iSTVÁN
2016..12.23. 


A kampányában azt ígérte, hogy „lecsapolja a washingtoni mocsarat”, vagyis megszabadul az amerikai politika és gazdaság korrupt összekapcsolódásáról, és végre elkezd az átlagemberek érdekében kormányozni. Ehhez képest Donald Trump az amerikai történelem leggazdagabb kormányát válogatta össze, az előzetes becslések szerint kabinetjének tizenhét tagja összesen annyi vagyonnal rendelkezik, mint az amerikai háztartások legszegényebb harmada együttvéve. Érdemes tehát gyanakvónak lenni, amikor egy jobboldali populista – ráérezve a korszellemre – azt ígéri, hogy értünk fog kormányozni!

A november 8-i meglepetésszerű győzelme óta a milliárdos ingatlanmágnás sorra nevezi meg azokat az embereket, akik januártól valamilyen pozíciót fognak betölteni kormányában. Az eddig nyilvánosságra hozott nevekből nem csak annyi derül ki, hogy Trump nem kedveli a bajszos férfiakat, hanem az is, hogy imádja a magához hasonló fehér, milliárdos férfiakat. Kabinetjében eddig négy nő és két kisebbségi kapott helyet, a többség kiérdemesült, 60 év fölötti dúsgazdag fehér férfiből áll. Az új csapat, még ebben a nem befejezett stádiumában is jócskán ráver az Egyesült Államok eddig leggazdagabb kabinetjére. Az ifjabb Bush első kormányát a sajtó „milliomosok csapatának” nevezte, hiszen tagjainak összesített vagyona valahol a 250 millió dolláros magasságban állt. A Trump-grémium eddigi számítások szerint ennek az összegnek a többszörösével rendelkezik, a különböző becslések valahová 9-14 milliárd (!!) dollár közé lövik a tagok összvagyonát. Nem csoda hát, hogy a demokratikus szocialista Bernie Sanders nemrégiben „a milliárdosok kabinetjének” nevezte a januártól hivatalba lépő amerikai végrehajtó testületet.

A kormány összetételét illetően már rengeteg kritika megfogalmazódott, amelyekre Trump győzelmi turnéjának iowai állomásán így reagált: „Egy napilap kritizált engem, és azt mondta, miért nem tudok szerényebb megélhetésű embereket kinevezni. Azért, mert olyan embereket akarok, akik már vagyonra tettek szert. Mert most ők értetek tárgyalnak, oké?”

Az említett napilap a New York Times volt, amely szerkesztőségi állásfoglalásában azt firtatta, vajon tényleg az Egyesült Államok és polgárainak érdekeit vagy épp saját üzleti érdekeiket fogják ezek az újdonsült kormánytisztviselők képviselni.

És a kérdés teljesen jogos...

A KISEMBER DIADALA AZ ÁLLAM FELETT: A 11 KEDVENC STRASBOURGI ÜGYÜNK

HELSINKI FIGYELŐ BLOG
Szerző: presshelsinki
2016.12.19.



A hazai civil jogvédő szervezetek közül a Magyar Helsinki Bizottság vitt a legtöbb és legtöbbféle ügyet a strasbourgi bíróság elé. Eddig mintegy hetven perben képviseltük ügyfeleinket az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB). A lezárt perek háromnegyedében sikerült kártérítést elérni vagy ügyfeleinknek kedvező egyezséget kötni a magyar állammal. Íme, legizgalmasabb ügyenkből egy válogatás. (Bővebb tallózás a honlapunkon olvasható.) Ezekben jogi képviseletet adtunk a panaszosoknak. November 8-án viszont egy olyan perben döntöttek Strasbourgban, ahol maga a Helsinki Bizottság volt a panaszos. Nagy öröm, hogy abban is nyertünk.

A strasbourgi bíróság a közhiedelemmel ellentétben nem egyszerűen a tagállamokban megbukott jogi eljárásoknak ad valamiféle szuper felülvizsgálati esélyt, hanem sokszor az egyetlen lehetőséget jelenti az igazságkereső panaszosnak. Így van ez például a túlzsúfoltság miatt szenvedő fogvatartottak esetében, akiknek a hazai jogorvoslatot mindmáig nem biztosítják. Az EJEB egyedi döntései emellett sokszor segítik a jogfejlődést, finomítják az európai és a tagállami joggyakorlatot. Hogy csak a Helsinki Bizottság eseteit idézzük: strasbourgi döntés következtében van lehetőség ma már a félreanyakönyvezett állampolgárnak méltányosságból megtartani a korábban használt nevét, vagy szintén az egyik EJEB-ítéletnek köszönhető az is, hogy menedékkérőt egy ideje nem helyeznek már idegenrendészeti őrizetbe.

De éppen ez utóbbi ítélet után történetek is rámutatnak, az állam lenyűgözően innovatív, ha – akár jogsérelem árán is – el akar érni valamit: így nálunk a menedékkérőt most már nem idegenrendészeti, hanem menekültügyi őrizetbe zárják, sőt bizonyos esetekben (pl. határzár tiltott megsértése miatt) egyenesen be is börtönözik. Tehát az is látszik, nem kell attól tartani, hogy a strasbourgi bíróság munka nélkül marad...

A MUNKAVÁLLALÓK FIZETNEK RÁ A CAFETERIA-RENDSZER SZÉTVERÉSÉRE

TABUNYITOGATÓ BLOG
Szerző: Schmuck Erzsébet
2016.12.23.



A kormány évek óta a cafeteria-rendszer kivéreztetésén dolgozik, ez jövőre sem lesz másképp. 2017-ben drasztikusan megnő az Erzsébet-utalvány adóterhe, ami azt jelenti,ha továbbra is ez marad az egyik legkedveltebb juttatás a munkavállalók körében, akkor egy havi Erzsébet-utalványnak megfelelő összeggel csökkenhet a keresetük.

A módosítások szerint 2017-ben a SZÉP-Kártyán és a készpénz-cafeterián kívül nem lesz más béren kívüli juttatás, az Erzsébet-utalvány egyéb juttatásokkal együtt a magasabb adózású kategóriába kerül, az eddigi 34,51 %-kal szemben jövőre 43,66 % adó-és járulék terheli majd. Előzetes felmérések szerint azonban jövőre is az egyik legnépszerűbb juttatás maradhat az Erzsébet-utalvány, ami azt jelenti,a megnövekedett adóterhek mellett éves szinten egyhavi juttatástól eshetnek el a dolgozók.

Az LMP szerint ez is egyértelműen mutatja,a dolgozóknak fontos a cafeteria-rendszer,különösen igaz ez az alacsony jövedelmű dolgozókra, a kormánynak ezért nem a rendszer elsorvasztásán, hanem bővítésén kellene dolgoznia...

KRISZTUS A BŰNBAK

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.12.23.


Nem gondolom, hogy egy konzervatív bloggernek feltétlenül krisztusos-istenes-karácsonyos poszttal kellene jelentkeznie ilyentájt, de ha már mégis, akkor egy cseppet hadd értekezzem a karácsony értelméről. Karácsonykor a keresztény világ Krisztus születését ünnepli: még pontosabban a világba való elküldését, amely a későbbi feláldozásának tudatában történt, a lehető legpontosabban pedig történt az egész Isten önfeláldozása jegyében az emberiség oltárán. Ez a gesztus a nyugati civilizációs narratíva sarkköve, a konzervatív történelemszemléletben a humanizmus és a felvilágosodás előképe. Isten belátta, hogy a vele a Sínai-hegyen történt első szövetség (az eredendő szövetség, a paradicsomi állapot felbomlása után) nem váltotta be a reményeket, a felajánlott második szövetség feltétele, hogy legyen valaki, aki örökre elveszi a világ bűneit: ez pedig csak Isten lehet, aki e gesztussal megalapozza a bűn, a bűnbánat és feloldozás visszatérő ciklusait, az Idő spirális koncepcióját.

A kereszténység a legtökéletesebb filozófiai feloldását adja a szabadság és a bűn konfliktusának, amely nem pusztán a keresztények ügye. A szabadság lehetősége nélkül nincs erkölcs és nincs bűn. Nincs Ember. (Ezért utasítjuk el az igazolatlanul szabadságkorlátozó rezsimeket.) Az Ember szívébe írt természeti törvény (amely a Tízparancsolatban és a zsidó vallási törvényekben is tükröződik) és a Bűn egymást feltételező fogalmak, ha az egyik nem volna, nem volna szükség a másikra, és mindegyik létoka, hogy az ember szabad. Ezek mind olyan fogalmak (szabadság, törvény, bűn), amelyek bármely normatív rendszerben megtalálhatók, a kereszténységgel mindössze ennek -- bármelyik ilyen rendszernek -- a kudarca mondatott ki, és született meg az ezeket felülíró Szeretet parancsolat, amelynek érvényesítésére a kereszténység tulajdonképpeni mandátuma szól. A Szeretet a Törvény mozgatója. A világunk sorsa, hogy e kompakt szemlélet nélkül a Szabadság, a Törvény és a Bűn egyenként is elveszítse az értelmét, minden relatívvá váljon, aminek sajnálatos tanúi is vagyunk...

OTT ÜL MEGINT A FÉL ORSZÁG A KURVA KISSZÉKEN ÉS AZ ÜTÖTT-KOPOTT LÁBASBÓL KANALAZZA A KEGYELMESÉK MARADÉKÁT

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- DÜHÖNGŐ, ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2016.12.23.


Olvasom, mert felkapta a sajtó. Szívfacsaró így, karácsony előtt percekkel, hogy egy szombathelyi pedagógus levélben fakadt ki az embertelenség ellen. A szemétre dobott hidegtál és az azt megtaláló, nem ritkán éhező fiatalok disszonáns képe nem tudja nem pofánrúgni az embert. Nem lehet elmenni mellette szó nélkül. Nem szabad.

Mondhatnám – ó, mennyien egyet is értenének velem – hogy hatásvadász történet ez és talán nem is igaz. Miközben pontosan tudom, hogy igaz. És igen, drága, finom lelkű embertársaim! Az élet már csak ilyen hatásvadász szokott lenni alkalmanként. Ilyen rohadtul, végtelenül, szívszakasztóan kurvára demagóg tud lenni a valóság. És tudod, milyen még a valóság? Olyan, hogy üvölteni kell, vagy megőrülni, falhoz vágni a kezedben tartott laptopot. Ordítani kell, hogy menjen mindenki a picsába! Mert mit csinálnak ezek? Mit csinálunk mi? Tudjuk egyáltalán? Látjuk? Felfogjuk?

Hogy a büdös, tetves francban jutottunk ide megint? József Attila régen halott édesanyjának lábaskájáig. Ott ül megint a fél ország a kurva kisszéken és az ütött-kopott lábasból kanalazza a kegyelmesék vacsorájának maradékát. És nem vágjuk a falhoz a kislábast, nem rúgjuk fel a széket, nem fogjuk meg kegyelmesék fejét és verjük bele a terített asztal sarkába. Mert ők egész fazékkal esznek. Mert nekik jár. Édes istenem! Hol járunk mi a törött gerincünkkel, a lehajtott fejünkkel?

Nem, baromira nem azt mondom, hogy mindenkinek ugyanannyi jár. Nem. De a kurva életbe! Észrevesszük, hogy már természetes mindez? Az urak és a nyomorultak. A hétszázezer forintos táska és a 22 800 forintból haldokló nyomorult. A helikopterezés, amit mindenki megengedhet magának és a fűtetlen lakás, vagy a fűtött lakás, a kétkeresős család, a minden hónapban szükségszerűen eszelős számolgatás, hogy most melyik számlát nem fogják tudni befizetni.

A semmihez nem értő, de az iszapos földig pofátlan, pökhendi élősködők a szolgálati autóikkal, közpénzből fizetett lakásaikban, az ilyen-olyan jogcímen a közösből húzott millióikkal. A zsírosbödön mellé bevitt rokonaikkal, kurváikkal. Mert nekik jár. Pusztuljon a többi, aki nem olyan ügyes, aki nem nyalta be magát a hatalomba. Elfogadjuk, hogy urak vannak, kegyelmesék vannak és előfordul, hogy mások éhendöglenek. Ilyen az élet...

MI VAN, HA CSŐBE HÚZTÁK AZ ATV-S NÉMETHET?

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Bartus László
2016.12.23.



Nem az első és nem is az utolsó eset lenne, ha a szuperzseni Németh Sándort csőbe húzták volna a Vajnával elfogyasztott ebéddel. A Magyar Narancs azt állítja, hogy saját fotókkal rendelkeznek, "a közösen elköltött ebédről lapunk is felvételeket készített". Ha így van, akkor fülest kaptak. Ha Vajna és Habony dobta fel Némethet, akkor megvan rá a kilövési engedély. Sőt: parancs.

A Magyar Narancs honnan tudta, hogy Vajna, Németh és Habony ott találkozik, s a két egymás mellett levő asztalnál ebédel? A Magyar Narancs fotósai biztosan nem ilyen helyre járnak ebédelni, felhúzott fényképezőgéppel. A Narancs fotóján látható, hogy Vajna éppen szembenéz a kamerával, látja, hogy fotózzák, és nem zavarja.

Az udvariasság azt kívánta volna, hogy Vajna megvédje a vendégét a kompromittáló fotótól. Ráadásul, Németh azt írta, hogy Vajnával ebédelt. Ha Habony váratlanul jelent meg a szomszéd asztalnál, volt feleségével, Kaminski Fannyval, aki Orbán Facebook-oldaláért felelős, "valamint az egyik összekötő kapocs lehet a Fidesz felsővezetése és a bulvármédia között", akkor az sem lehetett véletlen. Ez így sokkal kompromittálóbb. Egy másik felvételen ők is a kamerába néznek.

Némethről tiszta felvétel csak hátulról készült, a fotósnak tudnia kellett, hogy elölről nem fényképezheti. Nem derülhet ki, hogy a találkozót fotózzák. Némethről elölről csak egy nagyon rossz minőségű kép készült, amit Juhász Péter hozott nyilvánosságra. A minőség arra utal, hogy a képet nagyon távolról és lopva készítették, hogy Németh ne vegye észre. Egy spontán fotózásnál ilyet nem csinálnak...

400 CSAPÁS - AZ ÁLLAMI ÍRÓAKADÉMIA ÚJABB MILLIÓIRÓL

MAGYAR NARANCS ONLINE
Szerző: Krusovszky Dénes
2016.12.23.


Ennyi pénzzel át lehet rajzolni a teljes irodalmi tájképet.

Még egy év sem telt el azóta, hogy kipattant a botrány: az Orbán János Dénes ötletén alapuló és Szőcs Géza segedelmével a megfelelő ajtókon kopogtató íróakadémia-tervezet minden más hasonló szervezet és intézmény (elsősorban is a JAK és a FISZ) költségvetésének sokszorosával, százötvenmillióval kistafírungozva kezdi meg működését. Most ismét van minek örülni: a Magyar Közlöny december 20-i számában olvasható, hogy a kormány a „civil és egyéb szervezetek támogatása” címszó alatt nem csak Schmidt Mária Kertész Imre Központjára költ egymilliárd forintot, de az Orbán-féle „Kárpát-medencei Tehetséggondozó NKft. Előretolt Helyőrség Íróakadémia” (sic!) programjára is ad négyszázmilliót.

Ha már így alakult, nézzük meg kicsit,


hogy mi is volt az a jól végzett munka, aminek gyümölcsét az akadémia vezetősége hamarosan leszüretelheti. Orbán a februári vita során, azon túl, hogy sok konkrétumot nem mondott (visszatérő fordulata volt, hogy bizonyos dolgokról nem beszélhet, mert titoktartás vagy micsoda köti), néhány alapvető vállalást tett azért. Kitűzte például azt a célt, hogy egyfelől presztízsszerzőkkel adnak súlyt az év elején még szintén titkos oktatói gárdának, másrészt pedig arra fognak törekedni, hogy ne legyenek túlsúlyban az Orbán vezette Előretolt Helyőrséghez köthető írók. Ezen felül pedig a legrangosabb kiadókkal tárgyalnak saját könyvsorozatuk beindításáról. Hogy mi vált valósággá mindebből? Először is olyan oktatói névsor jött össze, melyben az öt író közül négy volt „helyőrséges” név, és mind az öten a Magyar Idők szerzői, viszont egyikük sem sorolható a kortárs irodalom élvonalába. Könyvek nem jelentek meg, de még egy árva antológia sem, a legrangosabb kiadókat pedig egyelőre nem sikerült korrumpálni.

Kétségtelen, hogy mindeközben (mármint a 150 millió és a 400 millió között) lezajlott egy pályázat, melynek során kiválasztották a mentorokat (ez a 14 ember havi 150–250 ezer forintot kap), illetve a diákokat (ez a 22 ember havi 40–100 ezer forintot kap). Az ő részvételükkel beindult az oktatás, amiről megint csak nem sok minden tudható, de azért egy érdekes anomáliára felfigyelhetünk: többször elhangzott, hogy a kiválasztott diákokkal a műhelymunka már májusban megindult, miközben a nyertesek névsora csak június 6-án derült ki hivatalosan. Persze, mi a hatékony működés, ha nem ez?

A tavaszi vagy mikori eredményes foglalkozások után (melyeknek a KMTG belvárosi tanterme adott helyet) az akadémia nyári tábort is rendezett a felsőörsi Malomvölgy Oktatási és Szabadidő Központban augusztus 15-e és 17-e között. Ez a tábor is meglehetősen szerényen élt a sajtó- és egyéb nyilvánosság eszközeivel, zártkörű volt, és ha jól vettük észre, egyedül a KMTG-hez ezer (de legalább két-három erős) szálon kötődő Irodalmi Jelen írt róla beszámolót (A tábor, ahol büntetik a ragrímeket)....

POLGÁRMESTERGYILKOS ÖTLET A 197 LŐTÉR

INDEX.HU
Szerző: KOLBERT ANDRÁS
2016.12.23.



Grandiózus lőtérépítésbe kezd a magyar kormány: három év alatt 22 milliárd forintból 197 lőteret építenek majd országszerte. Próbáltuk megfejteni, erre mi szükség lehet.

Magyarországon jelenleg világviszonylatban is szigorún szabályozzák a törvények azok körét, akik fegyverhez juthatnak. Az önvédelmi fegyver tartásához szükséges engedély kiváltása például legendásan nehéz feladat, sokszor az sem elég, ha valaki puskaműves, fegyverboltja van, és polgári lőtéren lövészetvezető is – mármint egyszerre. A hivatásos katonákon és rendőrökön, a TEK-en és az egyéb, furcsa körülmények között létrejött fegyveres testületek (például az országházi őrség) tagjai mellett jórészt csak a vadászok rendelkeznek valamilyen fegyverviselési, -tartási vagy -használati engedéllyel. Elég bonyolult ez, nem is annyira éri meg belemenni, a lényeg, hogy ha valaki ma fegyvert akar, annak iszonyú nehéz dolga van.

Van egy mód: el lehet menni sportlövőnek. Ez egy egyéves, úgy 300-400 ezer forintos, több orvosi, pszichológiai és más alkalmassági vizsgával fűszerezett folyamat, amely a fegyverviselést nem, csak az amúgy tiltott fegyverek megszerzését és sportszerű használatát teszi lehetővé. Ezzel ma már egyre többen élnek, de még mindig elenyészőnek mondható a számuk a teljes lakosság körében...

NÓRA ÁKOSORSZÁGBAN (MEGJEGYZÉSPOSZT)


ÖRÜLÜNK, VINCENT! BLOG
Szerző: jotunder
2016.12.23.


Nem írok színikritikát. Repülőgépet sem próbálok vezetni, azt majd a Fáy Miklós, két agyműtét között. 

Tegnap mutatták be a Katonában Ibsen Nóráját, Székely Kriszta rendezésében. Ez nem a Babaház, ez Karácsony Helmeréknél. A Nóra forradalmi mű volt az 1879-es dániai majd norvégiai bemutatója idején, amikor a norvég férjezett nők nem számítottak nagykorúnak, és így nem rendelkezhettek a saját vagyonukkal sem (ez egyébként Csiky Gergely Ingyenélőkjében is megjelenik motívumként, amely darabot szinte pontosan egy időben mutattak be a Nórával, és ez kissé elgondolkodtató, nem mintha az Ingyenélők nagyon rossz darab lenne, de azért egy kicsit az). Székely Kriszta a mai Norvégiába helyezi el a történetet, egy olyan országba, ahol jelenleg Erna-nak hívják a kormányfőt, és Elisabethek, Annikenek és Lindák vannak a kormányban, és már harminc éve is nő volt a miniszterelnök.

Székely Kriszta megtalálta azt, hogy mi marad meg a Nórából, ha nem is feltétlenül Erna Solberg Norvégiájában, de egy köpcös kis macsó, mondjuk úgy, speciális illatú Magyarországában. Itt nincs konstans mókuskázás, mint az eredeti darabban, itt nem egy babaházból akar menekülni Nóra Helmer, itt egy bonyolultabb viszonyrendszerből lép ki, abból a viszonyrendszerből, amelyekbe Ákosok és más kecskekényeztetők helyezik el a nőket.

Ibsen Nórája nem feminista darab, ezt Ibsen maga mondta a hetvenedik születésnapján rendezett banketten (mely bankettet amúgy a Norvég Nőjogi Liga adta Ibsen tiszteletére). Ez azonban egy feminista rendezés, egy olyan országban, ahol a feminizmuson lassan már baloldalibb körökben is röhögcsélni illik, nem beszélve a gender studies-ról, amelyen még nekem is röhögcsélni illene, de juszt se. Nincs itt semmi látnivaló, az egyenjogúság megvalósult, mindenki tudja a helyét, főleg a Kinder-Küche-Kirche irányában, már ha közben nem esik át valamely nagytestű, ámde sajnálatos módon gyengén látó házőrzőn. Áll az emancipáció, mint a cövek, vagy inkább, mint valamely fallikus szimbólum a kormányülésen...

BARTUS LÁSZLÓ: AZ ATV VÉGEZTE KI AZ ELLENZÉKET

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE 
Szerző: Bartus László
2016.12.22.


"Na, ugye" - mondhatnám boldogan, miután hat éve írom, hogy az ATV az Orbán-rendszer legerősebb bástyája, amely féken tartja az ellenzéki nézőket, az ellenzéki pártoknak lehetőséget nyújt a pótcselekvésre, hogy ne csináljanak semmit, és mindent abba az irányba terelget, hogy az Orbán-rendszer törvénytelen alapjai és legitimációja ne kérdőjeleződjön meg. Leereszti a gőzt, miközben a sajtószabadság hamis látszatát kelti.

Kevés embert gyaláztak annyit, mint engem, mert ezt mondom 2010 óta.

Óriási tévedés azt hinni, hogy ezt Kálmán Olga távozása idézte elő, vagy néhány hónapja tart csupán. Ez kezdettől fogva így van, mióta Németh Sándor paktumot kötött 2010-ben Orbánnal a választások előtt, hogy az egyházi státuszért cserébe kivégzik az MDF-et. A paktum része az ATV (és még Gera válogatottsága is). A fotó kétségtelen bizonyíték arra, hogy az ATV nem ellenzéki csatorna, de nagy hiba nem tudomásul venni, hogy soha nem is volt az.

Ez a fotó nemcsak a balliberális érzelmű nézőknek döbbenetes, hogy kedvenc tévéjük tulajdonosa az Orbán-rendszer legsötétebb figuráival tárgyal. Meg kell emészteniük a tényt, hogy Németh ugyanolyan sötét figura, mint Vajna és Habony. De döbbenetes a kép azoknak a keresztényeknek is, akik még adnak bármit a Bibliára, hogy egyházi vezető az ország legkorruptabb embereivel üzletel, és kér segítséget tőlük Simicska kinyírásához.

Jézus is együtt evett a bűnösökkel, de nem azért, hogy beszálljon közéjük, hanem azért, ..hogy megtérjenek. Ha Németh Sándor nem az evangéliumot hirdette, és nem azt mondta Vajnának, hogy adja el a vagyonát, és legyen Jézus Krisztus követője, akkor nem a Mestert követte. Ha Vajna nem úgy állt fel, hogy a négyszeresét fizeti vissza annak, amit tisztességtelenül vett el, akkor Németh nem egyházi vezetőként, hanem maffiózóként volt jelen a tárgyaláson.

Mint kiderült, a Magyar Narancsnak saját fotósa volt a helyszínen, aki közelről, szemből fotózta Vajnát, akinek látnia kellett a fotóst. A fotós úgy fotózott, mintha neki dolgozna. Háttal fényképezte Némethet, aki nem tudott róla. Mint egy Coppola-filmben. Némethet csőbe is húzhatták, hogy kompromittálják és a kezükben tartsák. Vagy Vajna már úgy megszokta, hogy állandóan fotózzák, hogy eszébe sem jutott, hogy a kép Némethet kicsinálja? De hogy kerül profi fotós éppen oda? A fotósok nem járnak ilyen étterembe...

MÉSZÁROS LŐRINC MA IS KAPOTT EGY 2,5 MILLIÁRDOS MEGBÍZÁST KARÁCSONYRA

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: ErdélyiK
2016.12.23.


Az R-Kord Kft. a Pécs-Dombóvár vonalszakaszon épít ki forgalomirányító berendezést a MÁV-nak.

Az utóbbi napokban sorra jöttek a hírek Mészáros Lőrinc szerencsés évéről, a legutóbbi az volt, hogy a 2016-ból hátralévő néhány napban még gyorsan ad a kormány 1-1 milliárd forintot a felcsúti polgármesterhez köthető eszéki és csíkszeredai utánpótlásközpontnak is.

A december 23-i EU-s közbeszerzési értesítő is rejt egy kedves meglepetést:

A MÁV megbízásából a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő R-Kord Kft. nettó 2,5 milliárd forintért fog a Pécs-Dombóvár szakaszon forgalomirányító KÖFI berendezést kiépíteni a Prolan Zrt.-vel közösen...

KÉT, VÉGLETEKIG ABSZURD TÉNY ÁDER JELÖLÉSE KAPCSÁN

B1  BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2016.12.23.



Igaz ugyan, hogy Magyarország nem köztársaság többé, de van egy köztársasági elnöke. A díszlethivatal élére díszletember kellene, aki tud mosolyogni és Orbán Viktor megbízik benne. Ilyen sajnos nincs. Így a miniszterelnök választott: továbbra is egy mogorva, bajuszos horgász lesz a köztársaság elnöke...

...Orbán tehát Áderral a kisebbik rosszat választotta.

A se hús, se hal-személyiségű politikus köztársasági elnökként is ugyanolyan maradt: hol egy kicsit segített a Fideszen, hol egy kicsit gátolta őket, de alapvetően nem zavart sok vizet.

Két, végletekig abszurd tény Áder újraválasztása kapcsán a következő:
  • Magyarország köztársasági elnökének nem egy olyan embert keres az ország vezetése, politikai elitje, aki az egész nemzetet fogja, tudja képviselni. Hanem egy olyat, aki minél kisebb akadályt fog gördíteni a Fidesz útjába a diktatúra felé, illetve aki minél hűségesebb a pártjához és Orbánhoz.
  • Nincs egy ember a Fideszben, aki tudna mosolyogni és hűséges lenne Orbánhoz.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK ÖTLETEK, MELYEK EMÉKEZETESSÉ TESZIK AZ ÜNNEPET!

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: Kovács Szilvia
2016.12.23.


Kinyílnak az adventi kalendárium ablakai, és egyre türelmetlenebbül várjuk, hogy bekövetkezzen a csoda. A csoda, amire vágyunk, hogy csillogjanak a szemek, hogy odaadhassuk önmagunkat, olyan igazán, hogy pár percre kézzel foghatóvá váljon a szeretet. Vágyunk arra, hogy megéljük azt a csodát, amit gyermekkorunkban átéltünk. A meglepetést, a rácsodálkozást, a felhőtlen örömöt.  Felnőtt emberként nehezebb átadni magunkat ennek az érzésnek, és talán már észre sem vesszük a csodákat. A csodákat, amelyek pedig itt vannak karnyújtásnyira, amelyekhez nincsen szükség még ünnepre sem: a mosolyok csodáját, a kedvesség csodáját, a bizalom csodáját! Adhatunk ismerősnek, ismeretlennek, barátnak, sőt még annak is juthat belőle, akit nem könnyű szeretni. A csoda attól csoda, hogy minél többet adunk, annál több lesz belőle! 

Idén ajándékozzon ebből a csodából szeretteinek: íme két ötlet, ha még nem vette meg a Karácsonyi ajándékot szeretteinek – és akkor is, ha már igen -, amely emlékezetessé teszi az ünnepet!

ITT OLVASHATÓ

A TERROR HÁZA ÁLTÖRTÉNÉSZEI EGY MÁSIK NÉPSZABADSÁGRA GONDOLTAK

VÁSÁRHELYI MÁRIA BLOGJA
Szerző: Vásárhelyi Mária
2016.12.22.



Történelmi lecke kurzus történészeknek:

A Terror Háza közgyűjteményébe került "az 56-os forradalom leverése után, a megtorlások idején alapított Népszabadság" emblémáját jelző tábla.

Kis probléma, hogy a Népszabadságot nem a megtorlások, hanem a forradalom idején, november 2-án alapították, és alapításakor teljes mellszélességgel állt ki a forradalom mellett. (Két teljes napig.)

Ezek szerint a Terror Háza áltörténészei egy másik Népszabadságra gondoltak.

SZUPERKÓRHÁZ, SZUPERVAKÍTÁS

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: fire
2016.12.23.



Régóta járja a hír, miszerint az új budai szuperkórház az M1-M7 bevezető szakaszánál, az őrmezői lakótelep utáni, Dobogó nevű üres földterületen épül majd meg.

Sőt… azt is tudni vélik egyesek, hogy mindennek az az oka, hogy a terület részben egy kormányközeli illető kezén van és ő várhatóan ötezer millió forintért hajlandó is átengedni a placcot e nemes célra. Esküszöm, kevés híján még könnyeztem is eme áldozaton.

Van rá egy ötezresem, hogy a kórházat nem a jelenleg emlegetett helyen építik fel. E helyütt ugyanis semmi, de semmi nem mutat az adóforintok lázas ütemű haverokhoz elköltésére. Márpedig a feltűnő dorbézolás minden kiemelt kormányzati beruházás esetén szinte kötelező. (Lásd Liget projekt, ahol máris súlyos tíz- és százmilliók cseréltek gazdát úgy, hogy egy szakszerűtlenül szétgányolt épületet illetve néhány, szánt szándékkal dilettáns módon átültetett, így tudatosan halálra ítélt fát tudnak csak eredményképp felmutatni.)

Szóval síri csend van a nevezett területen. De csak ott. Ellenben a rebesgetett ingatlan melletti domb nyugati oldalán – az Egérút íve által ölelt karéjban – lázas földmunkák folynak. A korábban jó tíz-tizenöt méterrel mélyebben fekvő talajszintet mára az autópálya fölé emelték és a feltöltés folyamatosan tart. Vagyis itt valami tényleg kész...

MENNYIBEN ELNYOMÓ A PIAC?

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2016.12.21.


A szabadságok (mint abszolút cselekvési lehetőségek) elrendezésére -- és korlátozására -- három fő ideológiai irányzatot ismer a nyugati modernség: a szocializmust, amely az egyenlőség változó koncepcióival száll szembe a szabadsággal, a konzervativizmust, amely az emberi "lényeg" néhány elvével (pl. társiasság, korlátos belátóképesség, örök erkölcsi normák stb.) felszerelkezve teszi ezt, és a liberalizmust, amely a piac (vagy metaforáinak) személytelen elveivel rendezi az abszolút szabadságokat.

Meggyőződésem szerint ezek egymással egyensúlyban képesek csak a közjót (az optimális társadalmi egyensúlyt) szolgálni, és bár én magam liberális konzervatívként az emberi lényeg és a piaci metaforáinak (szabad emberi tranzakciók hálójának) összefüggéseiben keresem és találom (meg) magam, nem hiszem, hogy le akarnék mondani a szocializmus elveiről, amelyek ellensúlyozzák az én világom hiányosságait. Nem véletlen, hogy a nyugati civilizáció e három végpont és mutánsainak dinamikájában alakult ki, mint ahogy az sem, hogy e végpontok (az ideológiák) halálát is olyanok hirdetik, akik kizárólagosságra törnek a magyarázatban és a politikai cselekvésben, ha mindjárt ez a magyarázat az egyik oldalon az ideológiák halálával, a másikon a post-truth (igazság utáni) állapottal házal is, lényegi különbség nélkül. (Példa akad bőven a környékünkről, napjainkban a konzervativizmus és a szocializmus összetorlódásáról a demagóg populizmusban, amely ráadásul a piaccal ellenséges társadalomban kész recept a diktatúrához.)

A kelet-európai jobbos demagóg populizmus (orbánizmus) kétségkívül sokat köszönhet a piaci szemlélet globális eluralkodásának. Ez alatt nem azt kell érteni, hogy szabad piac a klasszikus értelemben bárhol megvalósult volna, hanem hogy anélkül, hogy megvalósult, közvetítette a követendő -- az egyenlőség és az emberi "lényeg" megélésével ellentétes -- értékrendet, pontosabban tette ezt az egyenlőség kulturális koncepcióját leválasztva annak jogias, de legfőképp a gazdasági értelméről (vö. a "ballib" kialakulása" és a szocdem hagyomány eltűnése). A szabad piac -- bárhogy is keressük az érvet az ellenkezőjére -- homogenizál (nem véletlenül radikálisan piacellenesek a kisebbségi és mikrokultúrák), a fogyasztás tömegélményével szemben alig hagy értékes életformát a színen, hacsak nem végtelenül legyengült állapotban. A konzumerizmus árnyékában a magas kultúra egy szűk fizetőképes elitre korlátozódik, ami nem teszi lehetővé az értelmiség -- de mondhatjuk, az értelmes, szabadon választott (!) életek -- újratermelődését, miközben a nemzeti, lokalista, anti-PC identitások szintén elnyomva érzik magukat a domináns gazdasági-kulturális elit árnyékában. (Itt nem beszélek a piac hatásáról a a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek növekedésére, amely további diszfunkcionalitást visz a szabadság egyoldalúan piaci alapú korlátozásába, ehhez adalék itt, itt és itt)...

FERENC SZÓLT A REFORMOKRÓL

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2016.12.



Ferenc pápa megtartotta a Római Kúrián szokásos, karácsony előtti, pápai beszédet. Formálisan egyfajta eredmény-beszámolónak is tekinthető a 2013-ban indult vatikáni reformokkal kapcsolatban. Azonban sokkal inkább a mának szóló, és a jövő programját meghatározó üzenet. S amiről mag a pápa is azt mondta: sokaknak nem fog tetszeni.

Még akkor is, ha ez az üzenet inkább közvetetten érkezet. Azzal, hogy érthető, ha a reformok ellenállást váltanak ki. De ugyanakkor a reformok folytatását is említette. Így az ellenállás szinte permanens ellenállása lehet azoknak, akik zsigerből elutasítanak minden lényegi változást. Különösen, ha az a személyes hatalmukat, nehezen megszerzett, kilobbizott pozíciójukat veszélyezteti. Mert valószínűleg tévedés lenne azt hinni, hogy ez a fajta hatalomféltés csak a világi hierarchiákba betekert csavaroknak lenne a sajátja- Már csak azért is, mert az egyházi hierarchiák elég régóta fennállnak ahhoz, hogy bőven legyen idejük kialakítani az egyes, parciális, kontraszelekciós ösvényeiket. S ez független attól, hogy Jézus tanításai nem a hatalomról, a vagyonról, és mások megvetéséről, gyűlöletéről, kirekesztéséről szólnak. Akkor sem, ha Jézus nevében tagadták meg nem egy esetben az emberséget, a segítséget a szegényeknek, illetve az elesetteknek. Nem csak a történelemben, hanem napjainkban is. Elég a menekültekkel kapcsolatos álláspontokat, akár csak hazánkban áttekinteni. Ugyanannak a kereszténységnek az égisze alatt nyitották meg a pannonhalmai kapukat, amelynek nevében Erdő Péter a menekültek elutasítását, illetve a menekültek ellen uszító világi hatalom kiszolgálását hirdette meg. Talán nem volt véletlen az az elhatárolódással egyenértékű gesztus, amit azOrbán-Erdős páros felé gyakorolt a pápa májusban...

KARÁCSONYI MENÜK HATÁRÁTKELŐ MÓDRA

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Hobbiszakács
2016.12.23.


Svédország: trakta helyett izgalmas finomságok
Kezdjük Európával, Hobbiszakács Svédországból küldte el az idei menüt, ami igazán ínycsiklandó lesz szerintem (bár a hagyományos karácsonyi ízek kedvelői lehet, hogy mást várnak). Lássuk!
„Nem vagyunk nagyevők, ezért sem a magyaros trakta, sem pedig a svédasztalos fárasztás nincs ínyünkre. A ponty szálkás, a pácolt hering unalmas, töltött káposztából nem érdemes kis adagot főzni, a tönkre füstölt törpemarénát pedig nem mindenki szereti.
Helyette korábban kipróbált fogásokkal készülünk a Karácsonyra: a sült velő korábban a szebbik nemnél vált be, a rántott békacomb a trónörökös, a lazackompót pedig mindhármunk kedvence. Ez utóbbi a hagyományos karácsonyi svédasztal egyik legkedveltebb fogása. 
A bor fehér lesz, a sör pedig kétszínű – egy IPA és Guinness. Bevezetőnek jó lett volna forró és illatos krampampulit kortyolni, de cukorsüveg híján megteszi majd a svéd Glühwein, a glögg is.
A lazacbefőtt
A „julbord”, azaz a karácsonyi svédasztal halrészlegének egyik főszereplője a lazacbefőtt. Elkészítése egyszerű, lazackockákra forró, fűszeres levet kell tölteni, melyben a lazackockák kihűlés közben „megfőnek”.
Egy kiló lazacra számolt fűszeres léhez 2,5 liter vizet teszek fel főni, hozzáadok egy deci borecetet, 2 evőkanál sót, 3 szem szegfűborsot, 2 szem fehérborsot, egy babérlevelet, egy hagymát és egy sárgarépát. Negyedórát hagyom főni, addig előkészítem a lazacot.
A kb. 5x5 cm nagyságú lazackockákat - a fényképezés kedvéért - tűzálló üvegedénybe teszem, és annyi forró levet öntök bele, hogy egy-két ujjnyira belepje a lacackockákat.
Befedem az edényt, félreteszem, és hagyom kihűlni. Két óra múlva leöntöm a kihűlt levet, és... Done! (Gordon Ramsay után szabadon.)
A lazackockákat kaporral, hideg mártással – majonéz és creme fraiche, vagy ikraszósz - citrommal és főtt krumplival tálalom. (További fotók és részletek itt.)...

A FIDESZ OTT FÚRÓDJON BELE A GÖDÖR ALJÁBA, AHOL VAN

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- DÜHÖNGŐ, ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2016.12.22. 


Csak Orbán Viktor lemondása állíthatja meg a Fideszt a lejtőn – mondta Illés Zoltán az ATV-ben. Nem most mondta, hanem 2015 májusában. Akkor nem kellett lemondania a fővezérnek, mert jöttek a migránsok és felhúzták a pártot. Azóta – a kormánypárt nem kis bánatára – nem annyira jönnek és ez a dakota ló lassan megdöglik. A felmérések szerint megint lejtőre került a párt. Ettől még persze ők vezetnek, de a választásig elég hosszú idő van hátra.

Itt szeretném megjegyezni: leszarom a Fideszt. Pont úgy, ahogy ők teszik az országgal. Olyan szinten nem érdekel a Fidesz csúszása, bukása, atomjaira hullása, hogy arra nem találok szavakat. Igaz, nem is keresek.

A lejtőn nem a Fideszt, hanem az országot kellene megállítani, de nagyon sürgősen. A száguldó gazdasági csodát, a naponta megtapsolt sikertörténetet. Mielőtt mindannyian belepusztulunk a rettentően nagy fejlődésbe.

Mielőtt több áldozatot szed a nem létező szociálpolitika. Mielőtt több ember pusztul bele a jól teljesítésbe.

A Fidesz ott fúródjon bele a gödör aljába, ahol van. A kutyát nem érdekli azokon kívül, akik a Fideszből élnek és rajtunk, többieken élősködnek. Nem lenne kár sem a Fideszért, sem a többi pártért. Pocsékul teljesítenek, horror összegekbe kerülnek. Feneketlen kútba öntjük a pénzt, aminek ezer más, valóban fontos helye lenne. Az öndicsőítő óriásplakátok árán utakat lehetne építeni. A kormány-nyalonc fideszmédiába tömött pénz jobb helyen lenne a magyar filmgyártásban, fiatal művészek támogatásában, irodalmi és művészeti műhelyekben. Nem Vajna András kezében, jegyzem meg sietve.

A pártpropagandára elszórt milliárdokból óvodákat lehetne felújítani. Az egér szaporodását kenterbe verő módon sokasodó államtitkárok és helyettes államtitkárok fizetéséből gondozókat lehetne biztosítani az önmagukat ellátni nem képes idős emberek számára.

A legutolsó helyettes-senkinek is közpénzből biztosított szolgálati autó, szolgálati sofőr, szolgálati titkárnő, szolgálati laptop, szolgálati telefon költségeiből kórházakat lehetne ellátni kötszerrel, gyógyszerrel. Például. Hogy ne a betegnek kelljen bevinnie.

A kormánytagok és a hozzájuk csapódó slepp utazásához bérelt különrepülő költségeiből az elmaradott térségek, aprófalvak számára internetkapcsolatot lehetne kiépíteni, településenként néhány számítógépet biztosítani a közösségi házban.

A haveroknak juttatott közpénzekből és uniós forrásokból az ország számára fontos fejlesztéseket kellene finanszírozni, nem Mészáros Lölö disznótelepét....

SÚLYOS ADÓFIZETŐI PÉNZEKBE KERÜL A CAFETERIA-PIAC ÁLLAMOSÍTÁSA

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Ténytár
2016.12.23.


A Világbanknál működő vitarendező szervezet december 13-án több mint 7 milliárd forint kártérítést ítélt meg az Ebenred nevű francia cégnek, amely egyike volt azoknak a nagy utalványkibocsátó-cégeknek, amelyeket multiellenes progresszív adóval az Orbán-kormány még az előző ciklusban szorított ki a piacról. Az Erzsébet-utalvány bevezetésével és a külföldi cégek kiszorításával olyan monopolhelyzetet teremtett a kormány, amit Brüsszel sem nézett jól szemmel. Hosszas eljárás után végül idén februárban az Európai Unió Bírósága mondta ki, hogy a magyar kormánynak át kell alakítania a cafeteria-rendszert. 
Az elmúlt 6 évben nem a cafeteria-piac volt az egyetlen olyan szektor, ahol a kormány kiszorította, vagy megpróbálta kiszorítani a külföldi szereplőket, helyzetbe hozva a hazai szereplőket - jellemzően az államhoz köthető, vagy a Fidesz érdekszférájába köthető cégeket -, emiatt számos eljárás és vizsgálat indult Magyarország ellen az elmúlt években. Minden esetben, amikor a büntetést szabnak ki Magyarországra, azt adófizetői pénzekből kell kifizetnie a kormánynak, miközben a monopol-piacok kialakítása egyáltalán nem a lakosság érdekét szolgálja...

BERLINI MERÉNYLET: A FELTÉTELEZETT ELKÖVETŐT LELŐTTÉK MILÁNÓBAN

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2016.12.23.



A Mondafrique nevű, francia nyelvű, Afrikával foglalkozó hírportál szerint a marokkói titkosszolgálat kétszer is figyelmeztette a német titkosszolgálatokat, hogy Anis Amri valószínűleg merényletet fog végrehajtani.

Ráadásul hónapokkal ezelőtt: szeptember 19-én és október 11-én is. A Mondafrique értesüléseit a Tagesspiegel és az Index is leközölte. A férfit azzal gyanúsította a német rendőrség, hogy ő hajtott be a berlini karácsonyi vásárra egy elrabolt kamionnal, megölve 12 embert és megsebesítve további 48-at. A merényletet az ISIS magára vállalta.

A marokkói titkosszolgálat már korábban azonosította a lehetséges elkövetőt, mint az Iszlám Állam hívét és megtudták azt is, hogy Németországban tartózkodik. A tuniszi férfit egyébként az olasz hatóságok korábban már letartóztatták egyszer.
A híradások szerint az elkövetőt egy közúti ellenőrzésen, tűzpárbaj közben lelőtték. Egy olasz rendőr a vállán sebesült meg.

A közúti ellenőrzést látva a terrorista azonnal pisztolyt rántott és lövöldözni kezdett, "Allah akbar"-kiáltással. A rendőrség az ujjlenyomatai alapján már azonosította...

HA MEGNYERJÜK, AKKOR JÖN AZ IGAZI GEBASZ - OLIMPIA BUDAPESTEN

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: DIÓSZEGIHORVÁTHNÓRA
2016.12.22.



Csak idén költöttünk már rá 6,5 milliárdot, igazából nem is nagyon akarjuk, de a kormány igen, szóval lesz és kész. Bár ezt a mondatot elég sok minden kapcsán el tudnánk mondani, ami miatt most évekig fájhat a fejünk, az az olimpia.

Lassan, ha szeretnénk sem tudunk már elugrani a budapesti olimpia elől – nem is olyan régen Róma jelentette be, hogy nem kíván 2024-ben ötkarikás játékot rendezni. Hogy miért? Mert drága, mert túl sok zöldfelületet vesz el, mert óriási a korrupcióra való lehetőség, és így tovább… ismerős, ugye? Csakhogy nálunk ezek a dolgok (legalábbis kormányzati szinten) nem okoznak problémát. Egyik sem.

Néhány napja pedig az is kiderült, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elfogadta Budapest 2024-es olimpia és paralimpia megrendezésére benyújtott második körös pályázatát is, így egyre fogy az esélyünk arra, hogy kikeveredjünk a slamasztikából.

Persze, ha csak lenne egy olimpia Budapesten, és az lenne a legnagyobb bajunk, akkor minden rendben lenne. Csakhogy Budapesten olimpiát rendezni itt és most – mármint hogy már most költünk rá, de csak 8 év múlva lesz aktuális – nem a létező ötletek legjobbika.

Magyarország az olimpiai sporttörténelem első tíz nemzetének egyetlen olyan tagja, amely még nem rendezett ötkarikás játékokat – figyelmeztetett mindenkit még a nyáron Orbán Viktor arra, hogy hazánknak már jó ideje járna egy kör az olimpiai hullámvasúton.

Az elmúlt olimpiák tapasztalatai viszont azt mutatják, hogy nagyon nehéz jól kijönni gazdaságilag egy ilyen gigarendezvény lebonyolításából, ami talán egy fokkal nyomósabb érv (kéne legyen) egy olimpia megrendezésekor, mint az, hogy akkor jár-e az a kör, vagy sem...

Az is biztos, hogy nem holmi összeesküvés-elmélet miatt nem rendezhettünk eddig egyszer sem olimpiát. Magyarország, illetve Budapest most tizedszer merült fel mint rendező a listákon. A legközelebb 1920-ban jártunk hozzá, akkor azonban a világháború miatt nem indulhattunk a játékokon. De hogy nem vagyunk, és nem is voltunk soha mellőzött ország, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy már a legelső olimpián, 1896-ban felmerült Magyarország neve a rendezők listáján. És ez azóta sincs másképp. Más kérdés, hogy alkalmasak vagyunk-e arra, hogy ekkora felelősséget vegyünk a nyakunkba?

A többes szám nem véletlen: az egy dolog, hogy országunk vezetői mernek nagyot álmodni (főleg ezek a vezetők: már Orbán első miniszterelnöksége idején komolyan feszegették az olimpia-rendezés lehetőségét, 2001-ben, igaz, akkor még a 2012-es játékokra ácsingóztak). Csakhogy az olimpiát ki is kell gazdálkodni valamiből, nem véletlen, hogy a kormányváltás után rendre financiális okokra hivatkozva zárkóztak el a szocialisták a rendezés lehetőségétől. Aztán jött 2010, azóta pedig nagyot fordult az olimpia megítélése (már megint).

Borkai Zsolt, a MOB elnöke 2014-ben dobta be a köztudatba a 2024-es budapesti olimpia gondolatát. És hiába ágált Tarlós István főpolgármester az önkormányzati választások előtt még arról, hogy az olimpiai pályázat terve nincs a legfontosabb problémák között, a kormány már 2014 utolsó negyedévére közbeszerzést írt ki a korábbi olimpiai megvalósíthatósági pályázat átdolgozására, amivel valójában előkészítették a pályázat politikai támogatását.

Innen pedig nem volt visszaút...

LESÚJTÓ KÓRKÉP AZ ERKÖLCSI ROTHADÁSRÓL, AMI EZT A MŰKERESZTÉNY HÁNYINGER BANDÁT JELLEMZI

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2016.12.22.


Mivel közeleg a karácsony, úgy gondoltam, hogy két virtuális kocsonya- és töltöttkáposzta illat közé kivételesen nem valami méretes-gennyes korrupcióról szóló esetet ékelek, hanem mesélek egy sztorit a mi keresztény és emberbarát országunkról. Mindazokról, akik most és mindörökké szeretetről, együttérzésről, empátiáról és a különleges magyar lelkületről hörögnek. Miközben.

Tulajdonképpen az Abcúg már tegnap elmesélte a történetet, ezért nekem elég annyit leírnom röviden: konyhakéssel vágják a fát és a fűtött budiban alszanak a körmendi menekülttábor lakói, akiket sátrakban helyezett el a bevándorlási hivatal a tél közepén. Olyan emberekről van szó, akik valószínűleg hosszú időn keresztül fognak jogi csatát vívni a magyar állammal a menedékjogukért. A helyi plébános a segítségükre sietett, és fűtött szállást kínált nekik, erre lesorosbérencezték.

Mindenkinek ajánlom elolvasásra a cikket, tökéletes kórkép arról, hogy az uszításra szakosodott mélymagyar kormány miként szívatja halálra az Iszlám Állam elől menekülőket. Keresztényi alapon. Bár az ország további menekülttáborai (Vámosszabadi, Kiskunhalas, Balassagyarmat) – amelyek történetesen nem a mínuszokba kib*szott sátrak, hanem tűrhető állapotban lévő, télvíz örömére fűthető épületek – egyáltalán nincsenek túlzsúfolva, 22, azaz huszonkét szerencsétlent (ennyien vannak Körmenden) kilöktek a francba. Hogy aztán elmondhassák, hogy ezek a budin alszanak, az ágyba szarnak, civilizálatlan büdös hordák, akik élősködni jöttek a nyakunkra, miközben halomra erőszakolják az asszonyainkat, lányainkat.

A röpködő mínuszokkal harcoló idegen kultúrájú népeknek volt bőr a képükön megkeresni Németh Zoltán plébánost és segítséget kérni tőle. Az atya – aki nem a magyar hatóságok és főleg nem az állam-kormánypárt kottájából gyakorolja a keresztényi szeretetet – múlt héten megnyitotta a helyi plébánia udvarán álló közösségi szállást a számukra, amely egy fűtött, takarított helyiség.

Amellett, hogy a menekültek ügyében (is!) megbocsáthatatlanul álszent és kettős játékot játszó katolikus egyház nem áll ki a pap mellett (tavaly ősszel Erdő Péter még dörgedelmes levelet írt Ferenc pápának, amelyben azzal döngette a mellét, hogy a magyar katolikus egyház követni fogja az egyházfő felhívását és segítenek a rászorulókon), a 20 milliárdos gyűlöletkampányon edzett hívek is odáig fajultak, hogy lesorosbérencezték azt az embert, aki befogadta az embertelen körülmények között tengődő nyomorultakat...

AZ UNIÓ SZERINT KORRUPCIÓGYANÚS A 4-ES METRÓ ÉPÍTÉSE, 90 MILLIÁRDBA KERÜLHET

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Katona Fruzsina
2016.12.23.


A Simicska-birodalom után is van kit kitömni az állami reklámpénzekkel; korrupciót szimatol az Európai Unió a 4-es metró körül; Habony Árpáddal és Andy Vajnával találkozott az ATV tulajdonosa.
Ezekről ne maradj le!
Uniós és magyar közpénzek a kormánypárti médiafoglalás szolgálatában 2014-2016 (Átlátszó)Korrupciógyanús a 4-es metró építése, tízmilliárdokat kéne visszafizetni (Index)Viccet csinál az MNB a gazdasági előrejelzésből (444)
Ha van 3 perced:
Uniós és magyar közpénzek a kormánypárti médiafoglalás szolgálatában 2014-20162015 februárjában oda lett az addig állami reklámpénzekkel bőséggel kitömött Simicska-médiabirodalom. Az azóta eltelt bő másfél évben összeállt egy új, Orbán Viktorhoz hű média-osztag, a magyar állami pénzek és az uniós projektek hasznának befecskendezéséből. (Átlátszó)
Korrupciógyanús a 4-es metró építése, tízmilliárdokat kéne visszafizetni
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) komoly szabálytalanságra – csalás és korrupciógyanús ügyekre – bukkant a négyes metró-beruházás 2006 és 2015 közötti időszakát vizsgálva. Az OLAF szerint Magyarországnak csaknem 300 millió eurót (mai árfolyamon valamivel több mint 90 milliárd forintot) kellene visszafizetnie az EU-nak. (Index)
Viccet csinál az MNB a gazdasági előrejelzésbőlHiába vált egyre nyilvánvalóbbá a számok alapján, hogy az ország gazdasági növekedése nem éri majd el a 2,8 százalékot az idei évben, a jegybanknál görcsösen ragaszkodnak ehhez a számhoz – az abszurditás határáig és azon is túl. (444)
Titkos a Soros-támogatott szervezetekről készült titkosszolgálati tanulmányLázár Jánosnak „köszönhetően” tudunk a létezéséről, a tartalma azonban egy darabig rejtve marad, ugyanis az Információs Hivatal nemzetbiztonsági érdekekre és mások jogainak védelmére hivatkozva nem adta ki a tanulmány szövegét. (Átlátszó)
Ha van még két perced:
Brazil, olasz, görög és kínai tapasztalatok alapján “tiltanák ki a korrupciót” a budapesti olimpiáról. (444)
Központilag kaptak szájzárat az Emmi intézményei: kicsinyes és nem mellékesen jogilag is kétes bosszút állnak Simicskán? (HVG)
Az ATV-tulajdonos Németh Sándor asztalhoz ült Habony Árpáddal és Andy Vajnával az utóbbi kormányközeli üzletember éttermében. (444)
Nagyon zavaros, hogyan indult etikai eljárás az elítélt veszprémi nőgyógyász ellen. (HVG)
Volt, aki 200 ezerért vett jegyet a kamu szilveszteri bulira egy csalótól, aki összesen több mint három millió forintot szedett össze. (HVG)
Ugyanaz az orosz kormány által támogatott hacker csoport támadta meg az ukrán hadsereget és az amerikai Demokrata Pártot egy kiber-biztonsági cég szerint. (Index)
Egy latin-amerikai építőipari cég kapta a világ eddigi legnagyobb összegű, korrupció miatt kiszabott büntetését. (Bloomberg)
Nemcsak Trump, Putyin, az európai szélsőjobb és társaik profitáltak a globális menekült-krízisből, vannak, akik rendesen meggazdagodtak rajta. (Huffinton Post)

A SAJTÓTERROR HÁZA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Hargitai Miklós
2016.12.22.


Nekünk, akik tulajdonosok voltunk benne – a Népszabadságban és a Bécsi úti székházban is, amíg mindkettőt ki nem húzták alólunk –, nehéz megszokni a jelenlegi helyzetet. Szokatlan, hogy nincs már a felirat a homlokzaton, és furcsa arra gondolni, hogy azokon a folyosókon, ahol korábban Eötvös Pál, Vörös T. Károly vagy Tamás Ervin sétált, most Csermely Péter vagy Liszkay Gábor jön szembe az emberrel.

Mindent meg lehet magyarázni (nem tartom véletlennek, hogy az Orbán-közelbe került Mediaworks a „balliberális médiatúlsúly” fellegvárába költözött: biztos vagyok benne, hogy győzelmi jelképnek gondolják, vae victis), ami azonban a felirattal történt, az megmagyarázhatatlan – ha csak nem tekintjük a Népszabadság ellen irányuló, immár bírósági ítélet szerint is jogtalan sajtóterror szimbólumának.

Számítottunk rá, hogy a táblát el fogják távolítani, készültünk rá, hogy elkérjük, ám arra nem voltunk felkészülve, hogy a Terror Házában köt ki. Biztosan hosszan töprengtek rajta a Népszabadság bezárásának ötletgazdái, hogy mi lenne vajon a legmegalázóbb – talán az is fölmerült, hogy darabokra törve eltüntethetnék egy emésztőben, végül azonban a történelemhamisítás pöcegödrébe vitték.
 
A Terror Háza önmeghatározása szerint a XX. századi terror áldozatainak állít emléket. A Népszabadság cégfelirata az indoklása szerint mint „a Kádár-rendszer jelképe” került volna oda. Gondolom, a Terror Háza környékén akad néhány történész – ha nem, akkor nagyobb a baj, mint hinnénk –, legalább nekik szólniuk kellett volna, hogy szarvashibák csúsztak a számításba. Kádár János 1989-ben halt meg, nagyjából tehát a Kádár-rendszer is akkor érhetett véget.

A jelenlegi alkotmány szerint Magyarország 1990 májusában visszanyerte az önrendelkezését, vagyis akkortól még a Fidesz-időszámítás szerint sem beszélhetünk semmiféle terroról. A Népszabadság Rt. (később Zrt.) 1990 szeptemberében jött létre, a vállalat és a szerkesztőség 1992-ben költözött a Bécsi útra. A most a szocreál épületről leráncigált felirat is a részvénytársaság számára, az új épület megjelölésére készült, a rendszerváltás utáni („felegyenesedett”) betűtípussal és logóval...