2018. november 13., kedd

FIATALOK HELYZETE AZ EU-ORSZÁGOKBAN A GAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN ÉS AZT KÖVETŐEN

TÁRKI - TÁRSADALMI RIPORT 2018
Szerző: MEDGYESI MÁRTON
2018.


1. Bevezetés 

A fiatalokat az átlagosnál nagyobb mértékben érintette a 2008–2009-es időszakban az Európai Unió gazdaságait sújtó recesszió, és ennek a korcsoportnak az azt követő gazdasági stagnálás hosszadalmas időszakában is nehézségekkel kellett szembenéznie (Eurofound, 2012, O’Reilly, és szerzőtársai, 2015). A gazdasági válság és az azt követő időszak munkaerő piaci nehézségei súlyos következményekkel jártak a fiatal népesség számára. Nőtt a fiatalok körében a szegények aránya, és nőtt a fiatalabb és idősebb felnőttek közötti jövedelmi egyenlőtlenség. A gazdasági válságjelenségek ugyanakkor az évtized közepén már enyhültek, és az EU legtöbb tagországának gazdasága újra növekedésnek indult, a munkanélküliség pedig csökkenni kezdett. Ennek a fejezetnek a célja, hogy röviden bemutassa a fiatalok munkaerőpiaci és jövedelmi helyzetének alakulását az EU különböző országaiban a gazdasági válság óta eltelt időszakban. A recessziónak a fiatalok munkaerőpiaci esélyeire és jövedelmi helyzetére gyakorolt hatása ugyanakkor nemcsak országok között mutatott eltéréseket, hanem társadalmi csoportok között is. A családi háttér meghatározza, hogy mennyire sebezhetők a fiatalok a gazdasági válság időszakában, valamint azt is, hogy hogyan tudnak megbirkózni a recesszió következményeivel. A családok anyagi, kulturális és kapcsolati tőke átadásával befolyásolják gyermekeik életesélyeit. A kevés erőforrást öröklő fiatalok nagyobb valószínűséggel lépnek be a munkaerőpiacra alacsony iskolai végzettséggel, alacsony szintű készségekkel, és nagyobb a valószínűsége, hogy a sikerhez szükséges információval és kapcsolatokkal sem rendelkeznek. Számukra a hosszú távú munkanélküliség fenyegetése részben az előző generációtól kapott örökség részét képezi. Emellett a család szerepet játszhat a válság káros következményeinek enyhítésében is, amikor anyagi és/vagy nem anyagi transzferek révén segítik a szülők a bajba jutott gyermekeket.

Mindezek miatt a fejezetben kitérünk a fiatalok körében a gazdasági válsággal való megbirkózás lehetőségeinek egyenlőtlenségeire is, bemutatva a szülői háttérnek az iskolázottságra és a munkaerőpiaci kimenetekre gyakorolt hatását. Esősorban a 15–24, illetve a 15–29 éves korosztályt vizsgáljuk. Ez a korcsoport magában foglalja az iskolai végzettség megszerzését és a munkaerőpiaci pályafutás kezdetét. Ugyanakkor bizonyos esetekben a korcsoport felső határát 34 éves korig kitoljuk, mivel a hosszabb iskolai pályafutás és a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának nehézségei a harmincas éveik elején levők helyzetét is megnehezíti...

ÉRTELMEZÉS KÉRDÉSE (A BÍRÓI FÜGGETLENSÉGRŐL)

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: GADÓ GÁBOR
2018.11.09.


A Fidesz–KDNP-koalíciónak nyolc hosszú év sem volt elég ahhoz, hogy meggyőzze a bírákat arról, hagyjanak fel a törvények alkotmányos szempontokat mérlegelő értelmezésével. Többségük, foglalkozzon bár vagyonjogi peres ügyekkel vagy az államhatalom határozataival szemben előterjesztett keresetek elbírálásával, a bíróságokat konokul önálló hatalmi ágnak tekinti. A törvények olvasása számukra egyenesen alkotó tevékenységnek számít, amiből okszerűen következik, hogy nem elégedhetnek meg azzal, hogy ítéleteikben szó szerint idézzék a hivatkozott paragrafushoz fűzött miniszteri indokolást. A bírónak azt is fontolóra kell vennie, hogy a hatóság a kitűzött cél elérésére alkalmas, de a polgár szempontjából legkevésbé sérelmes megoldást választotta-e. És ha a jogvita eldöntésére hivatott jogszabály a bíró meglátása szerint Alaptörvény-ellenes, az előtte zajló eljárást mindaddig felfüggeszti, amíg az Alkotmánybíróság (Ab) nem hoz mindenkire kötelező határozatot.

Egy olyan időszakban, amikor az emberi jogok ellenfelei az Országgyűlésben ismét kétharmados többséget szereztek, különösen fontos, hogy a bírák ne érjék be a politikai akarat szolgálójának szerepével, hanem, ha kell, kérjék számon az alkalmazni rendelt jogszabályok alkotmányos hiányosságait. Az igazságszolgáltatás – az Ab statisztikája is ezt támasztja alá – működőképes maradt: idén június 30-án például harminc bírói kezdeményezésre indult, a jogszabályok megsemmisítésére irányuló eljárás volt folyamatban. A közvélemény persze többnyire akkor figyel föl ezekre a beadványokra, ha azok tárgya a közvéleményt megosztó társadalmi problémához kapcsolódik.

Az elmúlt hetekben kiderült, hogy Kaposváron és Székesfehérváron is dolgoznak olyan bírák, akiknek meggyőződése, hogy összeegyeztethetetlen az Alaptörvénnyel a szabálysértési törvény új tényállása: „Aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követ el.” Jóllehet a kormánypártok ezúttal biztosra mentek, és előzetesen az Alaptörvény XXII. cikkébe is beleírták: „Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás.” A támogató szavazatukat leadó képviselők levezetése egyértelműnek tűnt: aki az Alaptörvénybe ütköző módon él, az kétséget kizáróan szabályt sért, és még örülhet, ha tettét a jog csupán szabálysértésnek, és nem terrorcselekménynek minősíti. Ám a bírák egy része szerint a helyzet megítélése ennél összetettebb: az Alaptörvény egyes mondatait nem szabad szövegkörnyezetükből kiragadva értelmezni. Kaposváron a bíró az Ab-hez címzett beadványában – egyebek között – a „Nemzeti Hitvallásnak” arra a mondatára hivatkozott, ami „az elesettek és szegények megsegítésének kötelezettségéről” szól. A Székesfehérvári Járásbíróságon ítélkező kollégája azt emelte ki, hogy a mindenkit megillető emberi méltóságot sérti a fedél nélkül maradtak rendőri zaklatása.

A jogalkotó a gyülekezési jogról szóló új törvény októberi hatálybalépésekor is okkal bízott abban, hogy ezután kevesebb tere lesz az „alapjogi okoskodásnak”...

ADVENTI PROPAGANDA KONZULTÁCIÓ

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: RÁTESI MARGIT
2018.11.13.


Bár én Advent idején nem kifejezetten ilyesmire várakozom – de hát a propagandagépezet nem hagyhat ki egyetlen technológiai lépcsőfokot sem. Megérkezett a soros – bocsi, épp sorra következő „konzultációs” ív. Kicsit változott a metódus, most nincs előre szájbarágott válaszlehetőség: igent vagy nemet lehet ikszelni. Konzultációról ugyan változatlanul nincs szó, csak terjengős, hamis – de legalábbis nem kellően megalapozott miniesszékkel sugalmazott válaszlehetőségekről.

Terjedelmi okok miatt csak az első kérdés elé biggyesztett felvezető szöveget idézem szó szerint – a többi ugyanígy tele van hamisságokkal, fals feltételezésekkel.

1. Európa és Magyarország jelentős problémája a népességfogyás. A brüsszeli bürokraták szerint a népességcsökkenést bevándorlók betelepítésével kell orvosolni. Brüsszel ezért állandó betelepítési mechanizmust és európai bevándorlási ügynökséget, amely menedzseli a folyamatos migrációt. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy bevándorlás helyett a gyermeket nevelő családok fokozott támogatására és a gyermekvállalás ösztönzésére van szükség.”

A kérdés maga: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a népességfogyást nem bevándorlással, hanem a családok erőteljesebb támogatásával kell orvosolni?”

Így, ebben a formában: NEM!

Az európai közös ügynökségnek – amivel Magyarország méltatlan első szolgája is egyetértett három éve – nem a „betelepítés” lenne a dolga, hanem egyrészt az érkezők közül a bűnös szándékúak kiszűrése. Másrészt meg a népességmozgás okainak vizsgálata a kiindulópontokon – és ezeknek az okoknak a felszámolása, akár anyagi segítséggel (vízhiány, éhínség, helyi fegyveres összecsapások stb.). A „családok támogatása” meg ennek a kormányzatnak azt jelenti, hogy a jobb jövedelmű családoknak háromszor annyi támogatást juttat ma, mint a szegényeknek.

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy az új családtámogatási programokat a továbbiakban is munkavégzéshez kell kötni?

Egyértelmű: NEM!

A kérdés előtt lévő hablaty itt munkavállalásról beszél, tehát pl. családi pótlékot csak az kaphat, aki bejelentett állásban dolgozik. Márpedig annak a gyereknek – sőt a szüleinek – is kellene ennie, ruházkodnia stb., akiknek épp nincs munkahelye. Nekik járna a társadalmi támogatás.

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fiatal házaspároknak támogatást kell adni az önálló életkezdéshez?

NEM!

A felvezető szövegben 4-5 millió forintról esik szó. Semmilyen olyan társadalmi támogatásnak nem vagyok híve, ami valamilyen általános indok alapján jár: azért, mert fiatal, azért, mert idős, azért mert kékszemű stb. Annak járjon ilyen támogatás, aki mögött nincs család: pl. az állami gondozásból kikerülteknek. De járhatna például újrakezdési támogatásként megváltozott élethelyzetben – megözvegyült, egyedül maradt szülőnek, munkáját vesztettnek, legyen akár 30 éves, akár 50.

Az is elgondolkodtató, hogy végig „családtámogatásról” beszélnek, nem nevesítve a különböző formákat: pl. családi pótlék, nevelési támogatás, iskolakezdési segély stb.
(Itt valami miatt két kérdés szerepel.) 

Egyetért-e Ön azzal, hogy több gyermek vállalása esetén több támogatást kell adni?

4. Egyetért-e Ön azzal, hogy a legalább három gyereket vállaló édesanyáknak több támogatást kell adni?

NEM és NEM.

Ugyanis nem tudom, mire kérdez. A családi pótlék ma is egyforma összeg – ám az adóból leírható – és teljes egészében csak a magas, 500-700 ezer forintot keresők által igénybe vehető adóleírás csak három gyereknél 30 ezer forint havonta, gyerekenként, kisebb létszámú gyereknél kevesebb...

SEMJÉN PACEKBA MONDTA, MIT AKAR A FIDESZ A HATÁRON TÚLIAKTÓL! - EGYSZERŰ: SZAVAZÓGÉPPÉ AVANZSÁLJÁK ŐKET...IS!

VÁROSI KURÍR
Szerző: MAKÓI ERNŐ
2018.11.13.Semjén Zsoltra az Echo TV stúdiójában jött rá az őszinteség, bár az is elképzelhető, hogy annyira elvesztette a regnáló a félelemérzetét, hogy azt gondolja, bármit megtehet. Lássuk be, ez kerítésen belül így is van.

A mérhetetlen – mert nem méretteti meg magát – KDNP nevű párt első embere, aki egyben miniszterelnök-helyettes is a stúdióban a határon túliak szavazásáról diskurált a “keményen kérdező” riporterrel.

Csak emlékeztetőül: az a Fidesz-retorika ez ügyben, hogy a külhonban ragadt hazánkfiait ugyan olyan jogok illessék meg, mint a bekerített sokaságot, meg, hogy az összetartozás mennyire szügyükből fakadó igényük.
Mit mond minderről Semjén?

A miniszterelnök-helyettes (!), aki egyben a nulla százalékos, KDNP nevű parazitapárt elnöke is, azt mondta:

Egy zseniális előterjesztést tettünk

Ezt arra a törvénymódosításra értette, amit októberben nyújtott be, és amely lehetővé tenné

az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok számára az aktív választójog gyakorlását az Európai Parlament tagjainak választásán.”

Vagyis a jövő májusi EP-választáson magyar EP-képviselőkre szavazhatnának például olyan ukrajnai lakosok, akik nem is tagjai az Európai Uniónak.

Semjén üdvözült mosollyal büszkélkedett el, hogy az áprilisi országgyűlési választásokon már voksolhattak a határon túliak, és

96,2 százalékban szavaztak a Fideszre.

Nyilván ugyanebben reménykednek a májusi EP-választásokon is...

FELJELENTETTE A PÁRBESZÉD POLT PÉTERT BŰNPÁRTOLÁSÉRT ÉS HIVATALI VISSZAÉLÉSÉRT

MAGYAR NARANCS / FEKETE LYUK
Szerző: narancs.hu
2018.11.12. 


Tordai Bence rossz bohócnak nevezte a főügyészt, vitt is neki egy piros bohóc orrot, hogy Polt "a kellékkel jobban képviselhesse ezt a szemléletet".

Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője a parlamenti ülés azonnali kérdések órájában azt kérdezte Polt Pétertől, „miért védi Kiss Szilárd fideszes Putyin-ügynököt a Legfőbb Ügyészség”.

Kiss Szilárd 5800 schengeni vízumot intézett, egész Európa tudja, hogy milyen bűncselekményeket követhetett el – részletezte Tordai. Ennek ellenére három és fél év semmittevés után vádemelés nélkül zárta le a nyomozást a hatóság – tette hozzá a Párbeszéd képviselője.

De megemlítette az Elios tenderét is, amellyel kapcsolatban az OLAF is szabálytalanságokat állapított meg.

Tordai arra volt kíváncsi: "Miért szabotálták el a vádemeléseket?"
...

BŰNÖZŐPARADICSOMOT CSINÁLT ORBÁN MAGYARORSZÁGBÓL

B1 BLOGCSALÁD 
Szerző: nickgrabovszki
2018.11.13. 


Az előzmények alapján Gruevszkitől logikus lépés, hogy itt kért menedékjogot.

Amikor nem vonult be megkezdeni a 2 éves börtönbüntetését, el lehetett gondolkodni azon, vajon hová tud menekülni a korrupciós ügyek miatt elítélt volt miniszterelnök, Nikola Gruevszki a macedón (most már hivatalosan: észak-macedón) állam elől. (Hogy ki az a Gruevszki, arról itt írtunk hosszabban.)

Brazília és Thaiföld kiadja (bár nem automatikusan). Közép-Amerikában megtalálják. Egy ország jöhet szóba: Putyin Oroszországa. Illetve van még egy másik.

Aki arra fogadott, hogy Gruevszki esetleg Magyarországon próbálja elkerülni a börtönt, az nyert: a bukott macedón kormányfő saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy Budapesten bujkál és már menedékjogot is kért a magyar államtól.

Gruevszki egyfelől a Fidesz szövetségese, még Orbánnál is hamarabb kezdett sorosozni, másrészt a magyar kormány biztonságos harmadik országnak minősítette Macedóniát, hogy ne kelljen onnan menekülteket befogadni - ezért nehéz lesz most egy jogerősen elítélt bűnözőnek menedékjogot adni.

Ugyanakkor egyáltalán nem Gruevszki az egyetlen, aki a börtönbüntetés elől Magyarországra szökik, vagy ugyanilyen okból magyar állampolgárságot szerez, esetleg Magyarországon tartózkodik, tudván, hogy az Orbán-rezsim úgysem adja ki harmadik országnak és eljárás (legalábbis komoly, érdemi, a leleplezést célzó) úgysem indul ellene.
- Ilyen volt például Ghait Pharaon, aki pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának gyanújával 25 éven át körözött az FBI, de ennek ellenére a magyar kormány nemhogy értesítette volna az Egyesült Államokat, Orbán személyesen kérte a beengedését, valamint a közvetlen szomszédságában vehetett budai villát.

- Vagy ilyen az a Dimitrij Pavlov, akit az orosz maffiával hoznak összefüggésbe, aki a letelepedési kötvényprogramon keresztül jutott magyar papírokhoz.

Nem mellékesen, azon keresztül kapott magyar állampolgárságot Szergej Nariskin több hozzátartozója, az orosz (tehát nemcsak potenciálisan, de a Krím és Kelet-Ukrajna elfoglalása óta deklaráltan ellenséges ország) kémfőnökének családja.

És ez nyilván csak a jéghegy csúcsa, azok neve, akiket a nyilvánosság is megismerhetett...

ORBÁN: MÁR A MINISZTERELNÖK SEM MONDHATJA EL A VÉLEMÉNYÉT?

FÜHÜ BLOG
Szerző: FÖLD S. PÉTER
2018.11.13.


– Miniszterelnök úr, köszönjük, hogy fogadott bennünket.

– A sajtó előtt mindig nyitva áll az ajtóm. A magyar emberek tájékoztatása mindennél fontosabb.

. Nem bánja, ha néhány, hogy úgy mondjam, keményebb kérdés is felteszünk?

– El is várom. Mi másról kellene beszélnünk, mint arról, ami az embereket érdekli.

– Köszönjük. Tehát az első kérdés: mit szól hozzá miniszterelnök úr, hogy ilyen szép az idő?

– Magyarország nemzetközileg egyre jobban elszigetelődik. A demokratikus országok vezetői szóba sem állnak velünk, csak néhány diktát…

– De miniszterelnök úr…

– Ami pedig a hazánkat fenyegető mingránsokat illeti: nincsenek ilyenek. Mi találtuk ki a Habonnyal az egészet…

– Látom, miniszterelnök úr vicces kedvében van. Ironizálni tetszik…

– Eszem ágában sincs viccelődni. Szomorú, ha egy ország miniszterelnöke idáig süllyed. Hogy gyűlöletet szít mások ellen. Ellenséget keres, ott is, ahol nincs. Milliárdokat költ uszító kampányra, propagandára, ahelyett, hogy az ország valós problémáival foglalkozna.

– Itt valami félreértés lehet. Miniszterelnök úr, az Ön sajtósa egészen más választ küldött nekem erre a kérdésre… De evezzünk más vizekre.

– Evezzünk. Először egy bohócot jelöltem köztársasági elnöknek…

– Schmitt Pálra méltóztatik gondolni?

– Igen. Találtam egy bohócot, akinek a múltja és a jelene is vállalhatatlan. Nagyon szórakoztató volt, gyakran megnevettetett.

– Ön szórakozott a köztársasági elnökön?

– Plagi bácsin? Igen. Ha tudná, milyen fárasztó egy kormányt vezetni. Hát még egy országot. Nagyon stresszes. Kell valami, hogy az ember kieressze a feszkót. Ha tudná, mennyit röhögtünk a Szijjártóval ezen a Schmitten…

– Szijjártóval?

– Persze. A Peticicán pedig a Lázárral együtt röhögtünk. Hogy mekkora nagy bazi házat vett magának Dunakeszin 167 millióért. Azt mondta, hogy a szülei egy élet verejtékes munkája…Kifeküdtem a röhögéstől…A Lázáron meg a Rogánnal röhögtünk. A londoni luxusútja… Milyen hülyén nézett ki, amikor magyarázkodott. Hát, az tényleg egy jó történet volt.

– Önök, miniszterelnök úr, Rogán Antallal együtt szórakoztak egy másik miniszter rovására?

– Várjon, még nincs vége… van egy papírzsebkendője, könnybe lábadt a szemem a röhögéstől… Szóval, a Rogánon pedig a Matolcsyval szórakoztunk. Hogy hetente nőtt egy szobával a lakása…Aztán az a helikopteres történet. Hát, ezt nem tényleg nem lehet kibírni… De a legviccesebb a Semjén volt. Egy törpepárt fősenkije, aki Svédországban háziasított rénszarvasra vadászik… Bocs, hátba tudna verni néhányszor? … Ha rossz napom van, mindig erre gondolok, és minden bajom elfelejtem.

– Miniszterelnök úr, jól van? Ne hozassak egy pohár vizet?

– Egy pálinkát mondjuk, azt felhajtanék, ha lenne hozzá szotyola…

– Miniszterelnök úr, ezt a beszélgetést nem adhatjuk adásba.

– Nem? Én eddig úgy hittem, hogy Magyarországon sajtószabadság van. Milyen ország az, ahol már a miniszterelnök sem mondhatja el a véleményét?

ORBÁNTÓL KÉR SEGÍTSÉGET A MACEDÓN ORBÁN, AKI HÚSZEZER EMBERT HALLGATTATOTT LE

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: BATKA ZOLTÁN, RÓNAY TAMÁS
2018.11.13.


Budapesten van és a magyar hatóságoktól remél politikai menedékjogot a börtönbüntetésre ítélt Nicola Gruevszki.

„Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk” – közölte a külügyminisztérium, arra a hírre, hogy Magyarországon "bujkál" a hazájában korrupciós bűncselekményekért nemrég két év börtönbüntetésre ítélt Nicola Gruevszki macedón ex-miniszterelnök és politikai menedékjogot kért. A szkopjei rendőrség ugyanakkor az este megerősítette: Budapesten van Gruevszki. (Az érdekesség az, hogy a macedón rendőrség a magyar belügyminisztériumra hivatkozva közölte, hogy a Gruevszki Budapesten van, s menedékjogot kért, miközben a Szijjártó nem erősítette meg az ittlétét. A szkopjei rendőrség értesíti a szkopjei bíróságot, amely nemzetközi elfogatóparancsot ad ki. A következő nagy kérdés az lesz, kiadjuk-e őt.)


A volt miniszterelnök kedden tett közzé egy Facebook-bejegyzést, amiben azt írta: „Az utóbbi napokban életveszélyes fenyegetéseket kaptam. Most Budapesten vagyok és politikai menedékjogot kérek a magyar hatóságoktól.” Mint ismeretes, a Macedóniát tíz éven át autoriter módon irányító, ám 2016-ban megbukott politikust májusban ítélte el a bíróság két évre, amiért az közpénzből vásároltatott magának egy luxus Mercedest. Gruevszkinek november nyolcadikán kellett volna bevonulnia a rácsok mögé, ám a politikus eltűnt, mire hazájában körözést adtak ki ellene. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mikor és milyen körülmények között érkezett ide. 


– Ha rendelkezett útlevéllel, úgy legálisan is Magyarországra érkezhetett és innen beadhatta a menedékkérelmét a magyar hatóságoknak – mondta érdeklődésünkre Szekeres Zsolt, a Helsinki Bizottság menekültügyi programjának jogásza...

ITT OLVASHATÓ

NEM IS AKARUNK FELNŐNI?

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: SzEGy
2018.11.12.


A belső, személyes változások vágya, szükségessége valóságos problémahegy, aminek tényleg csak a felszínét kaparásztuk meg az előző alkalommal. Odáig jutottunk, hogy mindenképpen nehéz megváltozni, ennek az elkerülhetetlenségével szembesülni egy minket érő gond kellős közepén, végképp nem egyszerű.

A változás, ha megindul is, nem megy kényszerből és bármennyire másképp észlelnénk is, erre nem a körülmények visznek rá. Változni akkor fogunk, ha találunk valamit, amiért érdemesnek tűnik számunkra másképpen élni. Nézzük, merre is mehetnénk innen! Itt egy egészen jó, bár távolba mutató útjelző tábla:

„Mindent bearanyozni: a reggelt, a nappalt, az éjszakát;
mindent megérteni: az embert és sorsát;
mindent jobbá tenni:
először önmagunkat, és általunk az egész világot." Tatiosz


Igazán szép és jó messzire visz, de próbáljunk talán közelebbről indulni. A jelentős személyes változások szükségességét az egymásra következő életszakaszaink képét felidézve, ezek új, az előzőektől egyértelműen különböző és nagy kihívást jelentő feladataira tekintve érezhetjük át leginkább:...

NEM EGYSZERŰEN ABSZURDUM. SZÉGYEN ÉS GYALÁZAT


KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- HACSAKNEM BLOG
Szerző: H. A.
2018.11.13.


...Már két évvel ezelőtt sem értettem (és azóta egy újabb dicsőséges kétharmad borult virágba a Duna partján), miként jutottunk el odáig, hogy a kétharmados hatalomhoz dörgölőző propagandisták, önjelölt erkölcsi víztornyok, fel nem ismert zsenialitású rímfaragók egyáltalán azt a jogot is elvitatják Bródy Jánostól (és sokan másoktól), hogy szóvá tegye mindazt, amit a rezsim demokráciának álcázott zsarnokság formájában felépített ide körénk. Ma sem értem, hogyan jutottunk el néhány év alatt oda (az ezeréves magyar múlt viszonylatában ez a néhány év nevetségesen kevés idő, és mégis), hogy miközben a hatalom oldalán lázadó, a hatalom véleményét kritikátlanul osztó dalcsinálókat és egyéb kultúrlényeket a vállára emeli a közpénzpropaganda, a liberalizmussal való fröcsögő öblögetés mentén Bródytól még a véleménynyilvánítás jogát is elvitatják. Csak azért, mert arról beszél, hogy nem jól van ez így. Ha pedig megszólal – és mivel ez papíron legalábbis még mindig egy szabad ország, amely aláírta azt a bizonyos emberi jogi handabandás nyilatkozatot, bizony előfordul, hogy megszólal -, akkor páros lábbal szállnak belé, gúnyolódnak rajta és baromira leszarják, hogy ennek az embernek a dalain már akkor is generációk nevelkedtek, amikor ugyanazt mondta, amit most mond, ugyanarról énekelt, amiről most énekel. Amikor a NER és csatolmányai még a kanyarban sem voltak.

Remélhetőleg Csontos János meglelte időközben a lelki békéjét, a fenti négybekezdéses, egyszerűagyúaknak szóló mű szerzőjének álértetlenkedő kioktatására pedig csak azért reagálok, mert tegnap este megnéztem a Rónai Egon által készített Bródy-interjút. Alig 12 perc, érdemes megnézni teljes egészében, én kiemelem a számomra legrelevánsabb részt. Hátha a Bródyra ráuszított jelenlegi és leendő ügyeletes elvtársak is okulnak belőle.

Rónai Egon: Egy olyan országban vagyunk, ahol aki nem a kormánnyal van, az nem is biztos, hogy hazafi lehet. (…) De egy olyan országban mit várhat valaki a hazaszeretet szótól, hogyha nem egy követ fúj azzal a kormánnyal, amelyik őt ki is zárná a hazából akár?

Bródy János: A hazának és a szeretetnek is nagyon széles értelmezési lehetőségei vannak. És azt gondolom, tévedés azt hinni, hogy csak az a haza, amit a kormány jelenleg feltételez, és mindenki, aki kritikával vagy kételkedéssel szemléli a tevékenységét, az hazafiatlan és hazaáruló. Ez nagyon abszurd, és tulajdonképpen ez indított a dalra. Mert hát azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen lehet szeretni a hazát. És különösen rólam azt feltételezni azt, hogy egy magyar nyelven író, csak a magyar kultúrában létező, csak magyarul tudó emberek által szeretett dalszerző ne lenne érdekelt a nemzet gyarapodásában, a magyar kultúra fennmaradásában, elég abszurdum.

Nem vagyok Bródy Jánosnak sem a fogadatlan prókárora, sem a fizetett szócsöve, csak egyszerűen nem értem, hogyan lehetséges az, hogy őt és hozzá hasonló művészeket hurcolnak meg egymás után a nyilvánosságban, címkéznek hazaáruló liberális csökevénynek, és hányják a szemükre sehonnai bitangok, hogy nem tettek eleget a hazájukért, és fanyalgás helyett jobb lenne, ha elmerengenének azon, mit tehetnek ők a hazájukért. Tény, hogy mióta a KISZ-ből NER-ré fejlődött kivénhedt, sosem volt demokraták megélhetési paradicsoma emeli felfele a nemzetet Mészáros Lőrinc Tiborcz Istvánnal összefonódott üzleti vállalkozásainak hála, már Petőfi Sándor és Ady Endre is a nemzet hazaáruló ellenségeinek sorát gyarapítja, így valójában semmi meglepő nincs abban, hogy Bródyt képtelenek lenyelni, a köpködésből viszont sosem elég...

KARAFIÁTH: KÉRDIK A PIACON, TUDOM-E, HOGY PUTYIN ZSAROLJA OV-T

24.HU / POSZT-ITT
Szerző: KARAFIÁTH ORSOLYA
2018.11.13.


Ha szembejön a konteó, megáll a vita: rögtön intellektuálisan vállalhatatlan tartományba kerül az állítás.

Egy kedves vidéki ismerősömnél üldögéltünk, azóta már nem tartjuk a kapcsolatot. A kedélyes kávézás után inni akartam a csapvízből. Nem javasolta. A házigazda azzal az ostoba „de hiszen mindannyian tudjuk” arckifejezéssel mondta el végül, amikor könyörögve kértem, adjon magyarázatot, hogy „azok” még most is mérgezik a vizeket, most épp a gyógyszerlobbival a hátuk mögött pakolják bele a sok hormont, hogy rákosak legyünk, ők meg ezen dagadtra keressék magukat.

Állok a piacon sorban, a mögöttem lévő úr megszólít, hogy kiokítson. Hogy tudom-e, Putyin zsarolja OV-t, ott vannak Moszkvában az akták.

Másik ismerősöm hozza a nagy hírt, hogy megvan a megfejtés, miért tarja a szeretett vezető X-et még mindig helyzetben: az eltitkolt gyermekét az neveli, így X támadhatatlan. Előtte meg évekig az az elmélet járta, hogy bizonyos színésznő a kedves úr szeretője volt, ezért a szerepek, stb, stb.

És ez csak három-négy eset, három különböző pártpreferenciájú embertől.

Megfigyeltem, a „balosok” hajlamosak azokat a konteókat elhinni, melyek a másik fél morális oldalát kezdik ki. Alighanem azért, mert a morál, mint kérdés, az erkölcsi felülállás érzete a legfontosabb kapaszkodóik egyike: vesztes pozícióban ez a mentsvár.Hogy mi legalább tisztesség és egyenesség dolgában előrébb vagyunk.

A vízmérgezősök – akik amúgy súlyos migránsozók is egyben – a kormány nagy barátai. A piaci suttogóról csak feltételezéseim lehetnek...

ITT OLVASHATÓ

ÍGY ÉRVELNEK ŐK - 131 OLDALON ÉRTETLENKEDIK A KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉSRE VÁLASZOLVA

HVG ONLINE / ITTHON
Szerző: hvg.hu
2018.11.13.


Magyaroknak csak Soros és a migráció jutott, Brüsszelnek kifinomultabban igyekszik cáfolni a Sargentini-jelentés állításait a kormány. Kormányzati kijelentések kommentár nélkül.

Tételesen cáfolni igyekszik a Sargentini-jelentés állításait az a kormányzati dokumentum, amely a 7. cikkely szerinti eljárással foglalkozó brüsszeli tanácsülésre készült. A 131 oldalas anyagot kedden tette közzé a kormány – igaz, csak második nekifutásra, miután az előbb felkerült a hivatalos oldalra, órákra elérhetetlenné vált, illetve csak keresgélés után bukkant elő ismét.

A dokumentumot a Tanács hétfői ülésén Varga Judit államtitkár nyújtotta át a résztvevőknek. Ő volt egyébként az, aki a jelentés elfogadása előtt a Politicobrüsszeli kiadásában „boszorkányüldözésnek” nevezte a Magyarország elleni eljárást.

A mostani érvelés ennél jóval kifinomultabb, de még annál a kétmondatos elemzésnél is változatosabb, amelyet a kormány és a Fidesz előszeretettel húz elő a magyar kormány intézkedéseit élesen bíráló, szeptemberben nagy többséggel elfogadott EP-jelentéssel kapcsolatban. Vagyis

- a bevándorláspárti brüsszelita politikusok támadása a fősodorral szembehelyezkedő Magyarországgal szemben,
- mivel nem vették figyelembe a tartózkodásokat, az egész szavazás jogilag érvénytelen.

A kiterjedt írásból néhány állítást ragadtunk ki, amelyek egy Magyarországot egyáltalán nem ismerőt talán meggyőzhetnek – kérdés, hogy a jogállamisági eljárás folytatásáról döntő tagállami miniszterek ilyenek-e.

És megint csak nagy kérdés, hogy az alábbi kormányzati érveléshez mit szól az, aki meg is éli mindazt, ami a dokumentumban le van írva...

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BLAMÁZZSAL FENYEGET A PAKS II. PROJEKT

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2018.11.13.


Bár a kormány még nyíltan nem ismerte be, de a beruházásról szóló megállapodást követő 10 év alatt szinte egész biztos, hogy nem fog áramot termelni az új paksi atomerőmű. Az is elképzelhető azonban, hogy egészen 2032-ig kell várnunk arra, hogy az üzem elinduljon, ami kifejezetten nagy gazdasági blama, hiszen a beruházásra kapott orosz hitelt 2026-tól mindenképpen törleszteni kell. Most kezd igazán értelmet nyerni az a felháborító tény, hogy szinte az összes fontos beruházással kapcsolatos szerződést hosszú évtizedekre titkosították.

Elképzelhető, hogy még az unokáink is törleszteni fogják azt az orosz hitelt, amit az egyébként főként orosz cégek által tervezett és épített Paks II. projektre vett fel a magyar állam. Szinte mindenki sötétben tapogatózik, hiszen a csúszás okairól csak handabandázik a kormány. Putyin elnök is egyre zabosabb, és szóvá is tette Orbán Viktornál, hogy szerinte indokolatlan ekkora csúszás az építkezésben. A magyar kormányfő természetesen Brüsszel bürokráciáját okolta a késlekedésért (érdekes, hogy Soros György ezúttal megúszta), ám ezt az orosz elnök nem igazán kajálta be.

Korábban már lebegtettük azt a lehetőséget, hogy mivel nem tudjuk a hitelszerződés részleteit, elképzelhető az is, hogy a magyar kormány valamiféle vésztartalékként tekint erre a hatalmas hitelkeretre. Bár 2014-ben, a szerződés megkötésekor még ennyire nem sodródott Európai Unió szélére Magyarország, Orbán fejében motoszkálhatott az a gondolat, hogy az uniós pénzcsapok elzárása esetén jó, ha van egy jelentősebb összeg a birtokában, mellyel ellavírozhat vészhelyzet esetén.

Ha Orbán számára van legalább két opció az orosz hitellel kapcsolatban, akkor most bizonyára örül az előrelátásának, ugyanakkor bosszankodhat amiatt, hogy meglehetősen előnytelen kondíciókkal jutott a hitelkerethez. Míg korábban ugyanis Matolcsy György nagy dirrel-durral kiebrudalta az IMF-et Magyarországról, a jóval előnytelenebb feltételekkel kötött orosz hitelszerződéstől nem lehet csak úgy megválni.

Ez nem csupán presztizs okokból kínos, hanem komoly gyakorlati károkat is okoz, ugyanis a mostani paksi szerződés értelmében 2026-tól mindenképpen törleszteni kell az építkezésre kapott orosz hitelt, akkor is, ha az erőmű még távol van attól, hogy termelni tudjon. Amikor 2014-ben felvettük a hitelt, rendkívül rossz kamatfeltételek mellett kötötték meg a szerződést, ugyanezt a pénzt most jóval kedvezőbb feltételekkel be lehetne szerezni máshonnan. Egyedül az oroszok nem kockáztattak ebben a bizniszben, hiszen ők mindenképpen visszakapják a pénzüket az eredeti megállapodás feltételei szerint.

Most tehát már látjuk, mennyire elkapkodott volt a 2014-es választások előtt sebtében megkötött megállapodás. Valamiért nagyon fontos volt Orbánnak Putyin barátsága, ezért belement egy olyan hitelszerződésbe, mely utólag előnytelennek bizonyult, ráadásul az oroszokra bízta a paksi bővítést, noha tudta, hogy rengeteg adminisztráció következik, az engedélyek beszerzése pedig sokkal döcögősebb lesz, ha nem egy nem uniós ország cégére bízzák a projektet.

Márpedig a Roszatom kulcsrakész kivitelezést vállalt: így a bővítés minden szakmai döntése az orosz állami cégre hárul. Közismert, hogy Oroszországban is cammogós tempóban haladnak a dolgok, de a magyar félnek a terveket át kell futtatniuk az uniós szerveken is, így nem csoda, ha finoman szólva döcög a szekér. Kérdés, hogy ezt mennyire bánja Orbán, aki valószínűleg örül annak, ha nem csapnak gyorsan a fenekére az orosz hitelkeretnek, mert az nyújt számára némi biztonságot egy lehetséges gazdasági válság, vagy az uniós források megcsappanása esetére...

MENTÁLIS KEMOTERÁPIA

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2018.11.12.


Megosztottam egy bejegyzést, melyet egy rákbeteg társunk a facebookon tett közzé, mert kíváncsi volt arra, hogy azok, akik egy bejegyzést lájkolnak, egyáltalán elolvassák-e azt, vagy csak automatikusan nyomják a lájkot, mikor elérnek az olvasásban a bejegyzés címéig.
Miután az, aki ezt a bejegyzést tette maga is érintettnek tűnik, ezért aztán úgy gondoltam, lehet, jól esik neki, ha látja, hogy nem kell kép ahhoz, hogy valaki végigolvassa a posztját, hát bemásoltam, és drukkolok neki, hogy a lehető legkisebb kárral megússza a bajt.
Személyes indokom is van, hiszen sokszorosan érintett vagyok a rákbetegség terén, nem taglalnám, ha nem kötelező, de hozzátartozóimat, barátaimat vitte el a rettenetes kór, és van olyan rokonom is, aki megküzdött az életéért, olyan áldozatokat hozva prevenciós céllal, melyek külön-külön is rettenetesek.
De él.
És, hogy él, az saját küzdőképességén túl leginkább hozzátartozóinak, barátainak köszönhető, akik ott voltak mellette, mikor az ég zengett.
Vannak erős jellemek, akik magukban rendezik el ezeket a dolgokat, de vannak gyengébbek is, akik egyedül képtelenek viselni a nyomasztó, gerincroppantó terhet.
Ha neki jelent valamit, ha érzi, hogy melléálltak, akkor mellé kell állnunk, és abban a formában, mely számára elfogadható és kedvező...

CONTEO: ELIOSTÓL LŐTÁVOLIG

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: ANDREW_S
2018.11.13.


Gyors Elios-ügyi áttekintés gyanánt leszögezhetjük, hogy a Főnix Mozgalom szervezett egy tüntetést, ami nem mozgatott meg milliókat. Ellentétben azzal, hogy még az uniós vizsgálódások szerint is milliárdok mozdultak meg az ügyben korábban. Alkalmasint maradjunk is ennél a szónál: korábban. Mert érdemes talán más szálakon is eltűnődni a korábban történtekről.

Az egyik ilyen szál a tüntetések várható jövője. Nem azért, mert a szervezők elbénázzák, hanem azért, mert a hatalom beszabályozza. Illetve, Semjénnel adatják be törvénymódosítás gyanánt. Talán azért, mert a rénszarvasokból hiány van Budapesten, és valamit mégis kell csinálnia a nemzeti fővadásznak. A kommunikáció szerint az ünnepek méltóságát megőrzendő. Más vélemények szerint a kiemelt, a tüntetések lehetséges helyszíneinek listájából most kiemelt területeket is megvédeni szándékozva. Köztük a Kossuth teret is kiemelve a listából. Amiről a nem egészen napjainkban születettek tudhatják, hogy a Nagy Őszi Pisis Forradalom alkalmából olyan mértékben elszennyezték az ott táborozók, hogy a tér átalakítása meg sem állt a szinte teljes betonozásig. Azt a megmozdulást papíron ugyan nem a Fidesz szervezte, de azért a Kossuth téren megjelentek, beszédet mondani, olyan szereplők, mint a Fideszhez egyértelműen köthető, köztársasági elnökként megbukó nemzeti másolóbajnok, és Wittner Mária. Orbán kordonbontós képét most nem is említve a térrel kapcsolatban...

MÁR MEGINT ELŐVÁLASZTÁS - IDÉZETEK EGY 2015-ÖS CIKKÜNKBŐL

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: PCBLOG
2018.11.13.


Ismét felvetődött az előválasztás ötlete, ezúttal elsősorban (de nem kizárólag) az ellenzéki főpolgármester-jelölt megtalálása kapcsán. Ha a belengetés nem csak politikai kommunikációs pótcselekvés (egyelőre annak tűnik), a három és fél évvel ezelőtt megfogalmazott kihívások mind aktuálisak ma is.

- Rengeteg kérdőjel ellenére az biztos, hogy egy előválasztás felkavarhatná a politikai állóvizet, ami a kisebb és a nagyobb pártok, illetve a civil mozgalmak számára egyaránt jó szervezeti építkezési lehetőséget biztosítana, sőt, akár új politikai szereplők rekrutálódásához is elvezethet.”
- „Nyilvánvaló, hogy csak úgy van értelme belevágni, ha minden komolyan vehető szereplő beleáll, jelen erőviszonyok közepette azonban egyelőre nehéz elképzelni, hogy kellő bizalommal és lelkesedéssel dolgozzák ki a pártok az előválasztás részleteit.”
- „Ahányszor az előválasztás témája előkerült, mindig az érintettek vélt vagy valós ellenérdekeltsége jelentette a legfőbb fékező erőt, s úgy tűnik, ez most sincs másképp.”
- „Ha kezdetben bele is állnak a releváns ellenzéki szereplők, menet közben bármikor kiszállhatnak, ha pillanatnyi érdekük úgy kívánja.”
- „Kérdés, hogy a pártok hajlandók-e (…) nagyobb összegekkel beszállni, miközben nehezen szabadulhatnak attól a gondolattól, hogy ugyanebből a pénzből akár saját kampányukat is finanszírozhatnák.”
- „Ha az indulók köre és a finanszírozás kérdése tisztázódik, még mindig rengeteg technikainak tűnő problémával kell megküzdeni, amelyekben csak annyi a közös, hogy bármelyiken elbukhat az egész kezdeményezés.”
- „A szavazási eljárás számos eleme egyelőre kidolgozatlan, így a legalapvetőbb biztonsági, adatvédelmi, logisztikai kérdéseken felül nem látni azt sem, mi tudná kiküszöbölni, hogy hívatlan vendégként a kormánypárt, esetleg a Jobbik szimpatizánsai is belefolyjanak az előválasztásba, megbízóik számára kedvezően alakítva a végeredményt.”
- „A ma még kevésbé emlegetett kihívások között szerepel a választók bizalmatlansága is: félő, hogy bár szívesen nyilvánítanának véleményt, nem mernek majd részt venni egy ellenzéki előválasztáson.”

- „Kétséges az is, képesek lesznek-e a pártok a vélhetően erősen konfliktusos előválasztási procedúra után erőiket egyesítve küzdeni a választási győzelemért.”
- „Mivel egyetlen nemzetközi példa sem húzható rá a magyar viszonyokra, komoly innovatív energiákat igényel az egyelőre vázlatos ötlet megvalósítása. A legfőbb bizonytalansági tényező, hogy létezik-e egyáltalán olyan szereplő, formáció, amelyik képes ezt kihozni magából.”

A Kérdőjelek az előválasztás ötlete körül című, 2015. június 11-ei cikk, amelyből az idézetek származnak, itt elérhető.

Az előválasztás apropóján a PC választási aloldalán szakmai vita zajlott az e-voting biztonságáról. A vonatkozó cikkek itt elérhetők.

BUDAPESTEN KÉRT MENEDÉKJOGOT A VESZTEGETÉSÉRT ELÍTÉLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK, AKI MELLETT ORBÁN VIKTOR KAMPÁNYOLT

168 ÓRA ONLINE
Szerző: 168 Óra
2018.11.13.


Hazájában hétfő este adtak ki elfogatóparancsot ellene.

Budapesten bujkál és menedékjogot kér Magyarországon Nikola Gruevszki, volt macedón miniszterelnök, aki ezt saját maga jelentette be Facebook-oldalán - vette észre a 444. Mint írta, az elmúlt napokban számtalan halálos fenyegetést kapott és félti az életét, ezért fordult a magyar hatóságokhoz. Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia kormányfője, és bizalmas kapcsolatot alakított ki ezalatt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is, akivel Arthur Finkelstein személyében közös tanácsadójuk is volt.

Diplomáciai forrásból származó információink szerint a macedón nagykövetség ügyvivője a Nagy Imre téren, a Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatán ezekben a pillanatokban, délután három óra után tárgyal Gruevszki sorsáról a magyar hatóságokkal. Kérdés az is, hogy a volt macedón miniszterelnök hogyan érkezett Magyarországra és jelenleg hol tartózkodik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 444 kérdésére nem volt hajlandó kommentálni az ügyet.

Macedóniában hétfő este jelentették be, hogy elfogatóparancsot adtak ki a volt miniszterelnök ellen, mert nem jelent meg a börtönben, hogy megkezdje kétéves büntetésének a letöltését. Gruevszkinek november 8-ig kellett volna jelentkeznie a Szkopje melletti Shuto Orizari fegyházában, miután két év börtönbüntetésre ítélte a bíróság, amiért 2012-ben törvénytelenül utasított Gordana Jankuloska belügyminisztert, hogy szerezzen be neki egy 600 ezer eurós Mercedest magánhasználatra. Jankuloskát is elítélték egy külön tárgyalássorozat végén, ő hat évet kapott.

A Mercedes megvásárlására 2015-ben derült fény, amikor az akkor még ellenzéki - azóta kormányfővé választott - szociáldemokrata Zoran Zaev nyilvánosságra hozta Gruevszkinek és a kormány több magas rangú tisztségviselőjének illegálisan lehallgatott telefonbeszélgetéseit...

ÚGY TŰNIK, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉS AZ EU KÉPVISELŐI MEGÁLLAPODTAK A BREXIT FELTÉTELEIBEN

MÉRCE
Szerző: PÓSFAI ORSI
2018.11.13.


Kedden az Európai Unió és az Egyesült Királyság képviselői megállapodtak a Brexit feltételeiben, több mint két évvel az után, hogy a szigetország népszavazáson megszavazta a kilépést az Unióból. A tervezetet először a brit kormány minisztereinek kell elfogadnia, ami csak az első lépés a kilépés ratifikálásának hosszú folyamatában.

A megegyezést az EU nem erősítette meg hivatalosan, de a brit kormány nyilatkozata szerint a kormánytagok holnap délután találkoznak, hogy megtárgyalják a megegyezés 400 oldalnyi tervezetét, és hogy döntsenek a következő lépésekről. A minisztereket Theresa May miniszterelnök személyes, négyszemközti találkozókra invitálta kedd estére...

CSAK PSZICHÉST NE KÜLDJENEK

ABCÚG BLOG
Szerző: MIZSUR ANDRÁS
2018.11.13.Hiába olcsóbb a foglalkoztatásuk, a megváltozott munkaképességűek alig negyede dolgozik. Ha mégis sikerül munkát kapniuk, akkor jellemzően valamilyen egyszerű segédmunkát végeznek. Legrosszabb helyzetben azok a sérült munkavállalók vannak, akik mentális betegségben szenvednek: az előítéletek miatt még más megváltozott munkaképességűekhez képest is nehezebben találnak munkát. Pedig ha sikeres volt a rehabilitációjuk, akkor akár a nyílt munkaerőpiacon is képesek helytállni.

Nem sok jóra számíthatnak a munkaerőpiacon a megváltozott munkakésségűek: nehezebben tudnak elhelyezkedni, mint a társadalom ép tagjai, magasabb körükben a munkanélküliség, és ha van is hol dolgozniuk, akkor jórészt valamilyen nem túl jól fizető, egyszerű segédmunkát végeznek, például takarítás, nyomdai munkák, csomagolás vagy irodai adminisztráció. A Központi Statisztikai Hivatal 2015-ös munakerőpiaci helyzetképe szerint Magyarországon a 19-64 éves népesség 11 százaléka, körülbelül 680 ezer ember volt leszázalékolva, ehhez képest csupán minden negyedik-ötödik megváltozott munkaképességű dolgozott. Közülük is a mentális betegséggel élők vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben: a velük szembeni előítéletek és félelmek miatt még nehezebben találnak munkát, mint a kerekesszékesek vagy a látássérültek.

A skizoaffektív zavarban szenvedő Évát három éve százalékolták le, két évig volt munkanélküli. Mindenhol elutasították, ahogy kiderült betegsége. Ha az állásinterjún rákérdeztek, miért váltott gyakran munkahelyet, inkább elmondta az igazságot, mert nem akart hazudni. Előző munkahelyeiről előbb-utóbb mindig elküldték betegsége miatt. Főnökei próbálták lebeszélni, hogy ne szedje a gyógyszereit, azt mondták, azért dolgozik lassan. Tizenhétéves korától kezdve szinte minden évben bekerült a pszichiátriára, ez is akadályozta abban, hogy megragadjon egy munkahelyen. Kirúgták vagy félelmében maga mondott fel, hogy megelőzze a megaláztatást. Éva annak ellenére nehezen talált munkát, hogy több szakmája van: idegenvezetői, ápolói, gyógypedagógusi, lakberendezői és kárpitos képzettséget is szerzett korábban. Amikor megváltozott munkaképességűként kapott munkát egy közvetítőcégen keresztül, akkor is azt érezte, hogy nem látják szívesen...


AZTÁN ELÁRASZTOTTÁK A FALUT A MIGRÁNSOK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2018.11.13.


Drága barátom, Viktor! Tegnap úgy elkapott a hevület az öregnapközivel, hogy már nem maradt időm elmesélni, hogy hogy is volt az a migránsinvázió itt nálunk. De ami késik, az később lesz, úgyhogy most elmondom a sztorit, hátha van benne olyan, amit majd te is tudsz használni valamire.

Először gyorsan összefoglalom neked, hogyan léptünk ki belőled. Mert emlékszem ám jól, hogy milyen szelektíven működött az agyad már siheder korodban is. Arra emlékeztél, amire akartál és arra is csak úgy, ahogy neked hasznosabb volt. Emlékszer az öreg papra? Mindig kiröhögted, csuhás bohócnak nevezted. Azt mondtad, az is hülye, aki templomba jár. Aztán amikor megtudtad, hogy az öreg cukorkát oszt mise előtt, egyből vallásos lettél, onnantól azokat röhögted ki, akik nem járnak templomba. Aki szólni mert, hogy hát te sem voltál tegnap vallásos, azt megverted. Amúgy magunk közt szólva, nagy franc volt az öreg pap. Mise előtt cukrot adott, mert tudta, hogy a stolverktől úgy összeragad a szánk, hogy mise végéig nyugton leszünk, mert szét sem tudjuk feszegetni a fogsorunkat. De most nem nosztalgiázni akarok, hanem elmesélni a migránsinváziót.

Az emlékeztetőt azért mondom. Úgy döntött a falu, hogy kilépünk belőled. Kikiáltottuk a függetlenségünket, nem neked fizetjük be az adót, mert csak ellopnád (zokon ne vedd, nem én mondom, hanem a falusiak itt, tudod, egyszerű népek ezek), hanem berakjuk a közösbe és abból fedezzük a közös kiadásokat. Köztünk legyen szólva, jól is jártunk, mert ameddig a Lölö haverod csinálta itt az utakat, addig kátyú kátyú hátán volt, a vejed lámpái meg sötétet csináltak, nem világosat, pénzünk meg soha nem maradt. Most pénzünk is van, jó utak is, járdák is, közvilágítás is, meg az iskolánk, óvodánk is híres lett a környéken. Jönnének is ide mások lakni, de úgy vagyunk vele, hogy lépjenek ki azok is belőled és majd lesz nekik is. Ne a készbe üljenek bele. Hát nem?

Nade, ahogy polgármester lettem, nem sokra rá jött a Petya lélekszakadva – aznap ő volt megbízva a határvédelemmel -, hogy egy egész migránskaraván áll a kerítés előtt és be szeretnének jönni. De egész családok ám. Gondolhatod, felment bennem a pumpa, de azért mondtam a Petyának, hogy engedje be a karaván vezetőjét hogy lássam, mi a bánatos francnyavalya van. Jött is az ember hamarosan, hogy őt küldték képviseletbe a többiek, elmondja, mi a kérésük. Mondtam neki, hogy kérés előtt dalolja el, mi a kínjuk, amiért felkerekedtek. Na, hogy az mit mesélt! Figyelj!
...

A VIDÉKI VEVŐK TÖBBSÉGE IS BEFEKTETÉSI CÉLLAL VESZ LAKÁST

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2018.11.13.


Októberben a főváros budai oldalán minden harmadik vevő négyzetméterenként már 750 ezer forintot adott ki lakásra. Pesten a 600 ezer forint felett értékesített ingatlanok aránya több mint megduplázódott egy év alatt. Az arány már vidéken is egyértelműen a magasabb árkategóriák irányába tolódott.

Erősen indult 2018 utolsó negyedéve – állapította meg októberi jelentésében a Duna House (DH). Az ingatlanközvetítő szerint ugyan már látszik a szokásos év végi csökkenő tendencia, de az is egyértelmű, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal aktívabb idén az ingatlanpiac. A társaság októberre közel 12,7 ezres ingatlan adásvételt becsül, ami mintegy 4 százalékkal haladja meg tavalyi, és majdnem 18 százalékkal a két évvel ezelőtti októberi értéket.

Úgy tűnik, inkább a nagyobb pénzzel rendelkezők fűtik a forgalmat. Mint ugyanis a társaság leírta, Budán az adásvételek harmada 750 ezer forintos négyzetméterár felett zajlott, de Pesten is 600 ezer forint feletti négyzetméteráron kelt el az ingatlanok közel 40 százaléka. A fővárosban tavalyhoz képest megduplázódott a 40 millió forint felett értékesített ingatlanok aránya. Vidéken az árak jóval mérsékeltebbek, mint Budapesten, de tavaly októberhez képest itt is egyértelműen a magasabb árkategóriák irányába tolódott el az arány...

AZ ŰRMÚZEUM ÉS AZ ERETNEKEK

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2018.11.13.


Lassan hagyomány, hogy a Seldon-család minden évben beszámol arról, merre és hogyan kalandoztak a nyár folyamán. A jó hír az, hogy ez idén sem marad el, ráadásul a lassan egyre hidegebb ősz közepén nosztalgiázhatunk egyet (pontosabban kettőt, mert két részben olvashatjátok a kalandokat) a nyárról. Induljunk hát el sok kép segítségével!

„Ez most nem egy igazi útleírás lesz, hanem inkább csak egy kis összefoglaló, a languedoc-i nyaralásról, sok képpel. Ezzel együtt természetesen egy kis ismertetést is írok az általunk meglátogatott városokról és vidékekről.

A nyári szünet mindig hosszú, és mint ilyen sok szervezést igényel. Nálunk úgy alakult, hogy július közepétől a lányok Magyarországra mentek. A végén mi is követtük őket pár napra. Ezután mi is szerettünk volna családilag nyaralni, így még tavasszal kinéztük, hogy Budapestről van járat Bordeaux-ba. Innen indult az utunk.

Bordeaux-ról sajnos semmit nem írhatok most, mert ott pont nem voltuk egy napot sem, hiszen itt csak a felvettük a bérautót. Első napon egy óra körül megérkeztünk első szállásunkra, Toulouse-ba.

Az űripar városa

A város kánikulával fogadott minket, érdekes módon itt nagyobb hőség volt, mint később az utunk során a tenger mentén. Első nap már nem volt sok energiánk a forró utcákat járni, ezért aznap inkább a város egyik parkját és - naturellement - a játszóterét kerestük fel..
.

ITT OLVASHATÓ

A SZÁLLÓKRÓL KI VAN TILTVA, AZ UTCÁN MEGBÜNTETIK A KEREKESSZÉKES, HÍV-POZITÍV HAJLÉKTALANT

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: BECKER ANDRÁS
2018.11.13.


Mondhatni klasszikus hajléktalan-életút végén jutott el Krisztián a Fehérvári úti piac sarkára: félárva lett, aztán alig huszonévesen el kellett jönnie abból a nógrádi faluból, ami egy szétesett családdal és egy alkoholista, leszázalékolt apával is az egyetlen biztos pontot jelentette addig. Videóriport.

Krisztián is nagy lendülettel indult a világ meghódítására, 12-14 órás műszakokat tolt betanított munkásként először Jászberényben, aztán némi bolyongás után Pesten kötött ki, a Parlament konyháján mosogathatott. Itt nemcsak a fizetés volt jó, de egy helyen dolgozhattak Sanyival, a barátjával. Az élet már ekkor sem volt egy virágkarnevál kettőjüknek, de Krisztián valahogy azzal került lejtőre, hogy kitették a parlamenti konyháról – mint utóbb megtudta, egy rosszakarója feljelentette őket, hogy hiába van állandó lakcímük, valójában hajléktalanok.

Másik munkát még sikerült találni, de aztán jöttek sorban a betegségek: először egy pozitív HIV-lelet képében, aztán a pszichiátriai tüneteket is kiváltó neuroszifilisz, idén tavasszal pedig onkológiai eredetű elváltozást diagnosztizáltak a térdében. Ez a betegség kerekesszékbe kényszerítette, március óta a hajléktalanlapot árulja ő is, mint oly sok sorstársa...

AZ EGYES SZÁMÚ ÁPOLT

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2018.11.13.


Mostanában egyre jobban látszódtak az elhülyülés jelei a vezéren – aki immár az egyes számú ápolt nevet viselte, s joggal -, ami abban mutatkozott meg, hogy általában nem tudta, hol van, embereket kevert össze, és mindig eltévedt az időben. Már hetek óta nem borotválkozott, nem nyiratkozott, szakállas lett, ősz haja a vállát verdeste, és láthatólag úgy érezte, azt hitte, fiatal megint, és erejének teljében készül frissen meghódítani, leigázni a világot. Egyfolytában futballmezeket cibált magára, de mindig felsült, mert mérhetetlen étvágya miatt annyira elhízott, hogy nem mentek rá a dresszek.

Ilyenkor vagy sírdogált, vagy pedig ordítozott, attól függően, milyen napja volt, de egy kis friss kolbász mindig megnyugtatta, valahogyan a fokhagyma illata lelohasztotta az indulatait. Az ápolók ezért úgy döntöttek, egy füzérrel a nyakába akasztanak, sőt, csináltattak neki egy extra méretű, XXXXL-es 2Rule mezt is, ebben láthatóan nagyon otthonosan érezte magát. Akkor volt a legboldogabb, amikor egy kis szotyolát tettek elé, és felvételről labda pufogását, és elnyújtott, a kurva anyád kiáltásokat hallgathatott, ilyenkor azt hitte, meccsen van, és elégedett volt nagyon, böfögött is sokat.

Amúgy kiállhatatlan beteg volt, teljesen szeszélyes, egyszerűen nem lehetett eldönteni, mit akar. Egyik nap például papot óhajtott, gyónni szeretett volna, de, amikor meglátta a plébánost, ráordított, hogy térdre, imához, mit képzel, hol van, ez itt kereszténydemokrácia, tehát tényleg teljes volt a káosz a fejében. Aztán Soros Györggyel akart találkozni, hogy egy kis pénzt kérjen tőle oxfordi utazásra, de az ápolók megmutatták neki az óriásplakátot, amelyet két nappal azelőtt követelt a falára, s amelyen az állt, nehogy már Soros nevessen a végén. Ettől összeomlott, sírdogált, és már a fokhagyma sem használt.

Új taktikaként az egyik ápoló kockás ingben demizsont hozott be a szobába, egy kis házi főzésű kisüstit? – kérdéssel. Kellett neki, így adták be a gyógyszerét, hogy elaludjon végre, mert amúgy meg túlmozgásos volt, jártak a lábai ültében is, az ajkait nyalogatta és billegette a fejét. Nem aludt sokat, sőt, amikor fölébredt, papírt és tollat követelt, hogy beszédet ír, hangosan mondta – a száját nyalogatva -, amit körmölt, elolvasni úgysem lehetett volna. Azt vették ki a szavaiból, hogy Nagy Imrét temeti, az oroszokat zavarja haza, pár sorral alább Paks kettőről motyogott, és Dózsa Lászlóról. Úgy ugrált az időben és az eszmékben, mint egy hibbant szöcske...

JUNCKER: EGYES KÖZÉP-EURÓPAI ÁLLAMOK TESZNEK A SZOLIDARITÁSRA, MIKÖZBEN MÉG AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK SZÖVEGÉT SEM OLVASTÁK EL - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.11.13.


- Kemény visszacsapást sürget Washington részéről egy szakvélemény, ha Orbán valóban kipaterolja az amerikai érdekeltségnek számító Közép-Európai Egyetemet.

- Trump teljesen magára maradt nacionalizmusával a párizsi háborús emlékünnepségen, de az európai vezetők nem foglalkoztak azzal, hogy alapvetően Trianon zúdította rá a mai nacionalizmust a világra, amelynek magyar válfaja az egyik fő veszély az EU szemszögéből.
- Az amerikai elnök a diktátorok csak a diktátorok alá adja a lovat, amikor nekimegy az újságíróknak.

Der Standard

Juncker úgy gondolja, hogy nem ismerik az ENSZ migrációs csomagját azok az országok, amelyek nem csatlakoznak a tervezethez, így a magyar kormány sem. A készülő szabályozás ugyanis csökkentené az illegális menekültek számát. A Bizottság elnöke egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy másként döntöttek volna az érintett államok, ha elolvassák a dokumentumot. Vonatkozik ez Magyarországon kívül Ausztriára, Lengyelországra, Horvátországra és Bulgáriára, amelyek arra hivatkoznak, hogy a szabályozás elmossa a különbséget a legális és illegális migráció között. Brüsszel szerint azonban ez egyáltalán nem igaz.

Süddeutsche Zeitung

A Bizottság elnöke óv attól, hogy az EU – saját hibájából – politikai törpévé zsugorodjon össze. Juncker a lap berlini gazdasági konferenciáján kifejtette, hogy az unió a világ napos oldalán van, az európaiaknak igazából nincs okuk panaszkodni. Gazdaságilag jól megy nekik, viszont a szervezet nagyon megosztott. Keleten a tagok a menekültek átvétele kapcsán kivonják magukat a szolidaritásból. Orbán illiberális demokráciát akar. Az új olasz kormány megakadályozza az euróövezet reformját. A politikus úgy fogalmazott, hogy sok elképzelés a tagállamok ellenállásán bukik meg. Ezért pl. a külpolitikában fel kell adni az egyhangú döntéshozatal elvét. De arra is kitért, hogy nem szabad túl gyors tempót diktálni, illetve hiba volna Európai Egyesült Államokról beszélni, mert azt az emberek nem szeretik.

CNN

Magyarországon támadás alatt áll a demokrácia, így döntő, hogy mit lép erre az Egyesült Államok. Erre hívja fel a figyelmet közös cikkében Norman Eisen, aki Obama idején nagykövet volt, illetve fontos kormányzati feladatot látott el, jelenleg pedig a Brookings Intézet munkatársa, valamint társa, Jeffrey Gedmin, aki főszerkesztő, korábban pedig a Szabad Európa, illetve a Szabadság Rádiót irányította. Mindketten csatlakoztak ahhoz a 60 amerikai közéleti személyiséghez, aki úgy látja, hogy a magyar kormány újabb szöget ver a demokrácia koporsójába, amikor távozásra kényszeríti a CEU-t, és hogy erre az USÁ-nak keményen reagálnia kell. Bár csekély az esély, hogy december 1-ig létrejön bármiféle egyezség, Ignatieff rektor azt mondja, ők még most is keresik a megoldást.

Orbán hangoztatja, hogy elege van az egyetem liberális ideológiájából és azt is nyíltan bevallja, hogy véget akar vetni a liberális demokráciának. Ám a szerzők szerint a felsőoktatási intézmények hozzátartoznak a demokrácia alapjaihoz. Ugyanakkor rendkívül súlyosnak tartják, hogy a miniszterelnök hozzáállását minden bizonnyal befolyásolja ellenfelének, Sorosnak a személye, mármint hogy a milliárdos segített létrehozni az intézményt. A Trump-kormányzat javára legyen mondva, hogy a magyar megközelítést nem fogadta el. Partnerként kezeli Magyarországot, de jelezte, hogy a CEU jövője elsődleges kérdés számára. Ennek ellenére Orbán elszántnak tűnik, hogy beviszi a döntő ütést, noha az pofon volna Washington számára. Zavarba ejtő dorgálással érne fel az egyik fő közép-európai szövetséges részéről.

Eisen és Gedmin úgy gondolja, hogy egy ilyen lépés nem maradhat megválaszolatlanul a kétoldalú kapcsolatokban, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy még tovább szakad a magyar demokrácia szövete. Orbán ugyanis egy amerikai intézményt akar száműzni. Ezért ha ez netán mégis bekövetkezik, a Fehér Háznak és a washingtoni Külügyminisztériumnak világossá kell tennie, hogy alacsonyabb szintre helyezi a diplomáciai kapcsolatokat. Pompeonak nem szabad ismét találkoznia magyar diplomácia vezetőjével A Kongresszusnak be kell szüntetnie a hízelkedő közös eseményeket a magyar miniszterelnökkel, meghallgatásokat kell tartania, határozatokat kell hoznia, illetve fokoznia kell a támogatást a magyar civil társadalom és sajtó számára. Orbán visszaél Amerika jóindulatával és félő, hogy újabb lépést tesz a magyar demokrácia csődje felé...