2019. július 19., péntek

HELLER ÁGNES: OLVASÓNAPLÓMBÓL (RÉSZLETEK)

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: HELLER ÁGNES
2015.06.06.(2014. augusztus)

Az a könyv, melyet véletlenül éppen a szerződések megkötésekor olvastam, jól illett nosztalgiámhoz. Régi időket elevenít fel, bár nem a régmúltból, hanem a közelmúltból, egy korból, melyre – még Magyarországról – jól emlékszem. Nem a kilencvenes évekből, de a hatvanasokból, nem Magyarországról, hanem Németországról. Megígértem a Múlt és Jövőnek, hogy ha tetszik, bemutatom, de nem azért olvastam el. Általam ismert és nagyra becsült pszichoanalitikusok írták, s gondoltam hátha megtudok valami újat a szégyenről és a traumáról, két hagyományos „témámról”, melyekről nemsokára előadást fogok tartani.

Alexander és Margarete Mitscherlich: A gyászolásra képtelenül

A könyv címadó tanulmány volt az, ami engem igazán érdekelt. Nem annyira az elméleti mondandó, mint inkább a korabeli társadalmi betegségek értelmezése és elemzése miatt. Freud remek írását a gyászmunkáról és a melankóliáról, ugyanis nemcsak jól ismertem, de írtam is róla, de hogy a gyászmunkának milyen szerep jutott vagy nem jutott a 60-as évek Németországában, arról fogalmam sem volt.

Németországgal szoktam én is példálózni, mint azzal az országgal, ahol képesek a múlttal szembenézni, ahol az emlékezetpolitika célja a saját bűnök feltárása, nem pedig azok elhazudása, leplezése. Még azt is hozzá szoktam tenni, másokkal együtt, hogy a németek nem is tehettek mást, hiszen nem kenhették bűneiket egy másik népre. Tévedtem.

A Mitscherlich házaspár könyve 1967-ben jelent meg. A benne feltárt világ nem hasonlít arra a Németországra, melyet az utóbbi több mint negyven éve ismerünk. Inkább a mai Magyarországra emlékeztet. Az a németség, melyről ebben a könyvben szó van, gyászolásra képtelen. Ezek a németek el akarják felejteni a múltat. El akarják felejteni, hogy imádták a Führert, el akarják felejteni a meggyilkoltakat, el akarják tussolni felelősségüket, csakhogy most már „normális” életet éljenek. Belefeledkeznek a „gazdasági csodába”, a jelennek élnek, mintha a múltban semmi sem történt volna. Úgy emlékeznek a nácizmusra és saját náci voltukra, mint egy gyermekkorban elszenvedett fertőző betegségre. A diktatúrát természeti katasztrófának tekintik, amihez nekik semmi közük sem volt. A legegyszerűbb minden bűnt a Führerre hárítani. Ő volt a csábító, ők szegények – az elcsábítottak. Mindenki parancsnak engedelmeskedett, senkinek sincs oka személyes bűntudatra. A múltat felhánytorgatni „terméketlen vájkálás”. Ők mindig a gonoszok áldozatai. Először a gonosz zsidóké, később a gonosz náciké, majd a gonosz oroszoké, amerikaiaké, de mindig másoké.

A Mitscherlich házaspár konkrét eseteken példázza, hogy a gyászmunka elmaradása, a felelősség elhárítása, a hazug emlékezetpolitika súlyos neurózisokhoz vezet. Nemcsak egyéni neurózisokhoz, de Freudnak a tömeglélektanról írt könyvére hivatkozva, szociális neurózisokhoz is.

Mi történt Németországban? Hogyan, miért, mikor és ki által kezdődött el Németországban a gyászmunka, az őszinte beszéd, a múlt firtatása, a bűntudat beismerése, a felelősségvállalás pátosza? Egy évvel a könyv megjelenése után, az 1968-as diákmozgalomban. Lázadás volt ez az apák ellen, talán az utolsó lázadás a tekintélyelvű családfő ellen. A fiatalok a szülőkhöz fordultak: hol voltatok akkor? mit csináltatok? kinek engedelmeskedtetek? miért engedelmeskedtetek? kit gyilkoltatok? miért gyilkoltatok? Az apák vagy magukba néztek és megtanultak múltjukkal szembenézni, vagy szellemi, értékbeli utódok nélkül maradtak. Egy filozófiaprofesszor (Manfred Frank) mesélte nekem, hogy amikor mint fiatal egyetemi hallgatónak szüksége volt a születési bizonyítványára, kinyitotta apja íróasztalfiókját, s mit talált benne? Az apa SS-igazolványát. Magyarázatot követelt. Mikor nem kapott közölte apjával, hogy támogatását többé nem veszi igénybe, nincs hozzá semmi köze, nem akar vele többé szóba se állni. Csak utolsó súlyos betegsége idején látogatta meg.

A Mitscherlich házaspár sokat ír az apai tekintélyről, az apakomplexusról. A Hitlerrel való imádó azonosulást is részben ezzel magyarázza. A gyermekkorukban apjuktól megalázott német férfiak a Führerrel azonosultak, benne látták saját eszményített valójukat, saját végtelen hatalmukat. Most pedig jöttek a fiúk, fellázadtak apjuk ellen, apjuk példaképe, megtestesítője, a Führer ellen. Szimbolikusan az apát ölték meg, amikor a Führer-eszmét megölték, mikor a szimbolikus apában a tömeggyilkost ismerték fel, Németország megrontóját. A Mitscherlich házaspár szemüvegén keresztül a német 1968-at, a német önértelmezés száznyolcvan fokos fordulatát így is lehet, bár nem kell, értelmezni.

Ha az akkori Németország nem emlékeztet a maira, emlékeztet a mai Magyarországra. Ugyanazok a betegségek jellemzőek ma miránk, mint a németekre 1967-ben. Bár ma már nincsenek nálunk olyan fiúk, akik az apákat vagy akár a nagyapákat bármiért kérdőre vonhatnák. Évtizedeken keresztül szőnyeg alá söpörték nálunk a múltat, a múltakat, az egyik hazug emlékezetpolitika követte a másikat. Nem tudom, hogyan és kik által (és mikor?) tudunk mi ebből a hazugságból, felelősség-elhárítási pszichózisból kievickélni. Pedig a Mitscherlich házaspárnak nagyon is igaza van. A gyászmunka elmaradása, a múlttal való szembenézés elsikkasztása, a felelősség másra való hárítása, a Szabadság téri szoborkomplexum, súlyos tömegpszichózishoz vezethet. S nálunk még gazdasági csoda sincsen, ellenkezőleg.

A kötet másik két tanulmánya számomra nem volt különösen érdekes. Ismertem a témákat, az elemzés módját, írtam is róluk. Érdekes tapasztalati anyagokat tartalmaznak a tabuval, az erkölccsel, az agresszióval kapcsolatban, de számomra nem eléggé filozófiaiak. Azt a tanulságot mégis le kell vonnom belőlük, hogy jobb, ha az emberek pornófilmek nézésével elégítik ki libidinális szükségleteiket, mint ha a máglyán égetett eretnekek szemlélésében gyönyörködnek...


HA AZ EMBERT MAJDNEM MEGÖLIK, MITŐL FÉLJEN? – AZ UTOLSÓ INTERJÚNK HELLER ÁGNESSEL

168 ÓRA ONLINE
Szerző: DOROGI KATALIN
2019.07.19.


A világhírű magyar filozófus 2019. július 19-én hunyt el. Alig két hónapja, hogy leült egy beszélgetésre a 168 Órával, most e szöveg újraközlésével is fejet hajtunk az emléke előtt.

Május 12-én töltötte be 90. évét Heller Ágnes, de már előtte elindult és utána is folytatódott a – ahogy ő mondta – „születésnap-cunami, az éjjel-nappal születésnap”, a felköszöntések és ünneplések hosszú sora. Ennek egyik állomásaként új kötet jelent meg a tavaszi könyvfesztiválra. Georg Hauptfeld 2018 augusztusában készített a filozófussal hosszú, német nyelvű önéletrajzi interjút, amely novemberben jelent meg a Frankfurti Könyvvásárra. Ennek magyar fordítását adta most ki A véletlen értéke – Heller Ágnes életéről és koráról címmel a Noran kiadó.

A könyv címére utalva: az is a véletlennek köszönhető, hogy filozófus lett, a véletlen vitte el Lukács György előadásaira, előtte egészen más pályára készült.

– Nem annyira a könyvei, hanem az előadásai jegyeztek el. Az, hogy a gondolkodásra helyezte a hangsúlyt. Szerette, ha ellentmondtam neki, jól lehetett vele beszélgetni elméleti, filozófiai kérdésekről. Fizikát hallgattam, amikor a véletlen odasodort az előadásaira. Eredetileg csillagász akartam lenni, ehhez a fizika kitűnő bevezetés lehetett volna. Amit megtanultam, amikor filozófus lettem: másképpen kell gondolkodni, mint addig.

Tíz évvel ezelőtt, a nyolcvanadik születésnapján épp ugyanígy ültünk, ugyanígy a 168 Órába készült az interjú. Akkor azzal fejeztük be: amikor átvette a Széchenyi-díjat a Parlamentben, összefutott a szintén a kitüntetettek között lévő Berczik Sárával, akinek a mozdulatművészeti iskolájába járt 15 éves koráig, és aki a gratuláció után még hozzátette: „De kár érted, olyan tehetséges voltál.” A táncra gondolt. Jó látni, hogy ebbe a kötetbe bekerült illusztrációként egy fotó is önről a Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti Iskolából. Életrajzából tudni, hogy szegények voltak. De ezek szerint egy szegény értelmiségi családban is járatták a gyerekeket táncra és zeneórákra.

– Öt-hat éves lehettem, amikor anyukám elvitt Berczik Sárához, aki akkor még nem volt néni, mi Sárikának hívtuk. Talán az elején kellett valamit fizetni, ám később ingyen járhattam a Teréz körúti iskolába, mert Sárika nagyon tehetségesnek tartott. Nagyon jól táncoltam, de aztán 15 éves koromban abbahagytam, mert túl sok órát kellett tölteni gyakorlással. A hegedülést is befejeztem ugyanekkor, azt viszont rosszul csináltam. Többször felléptünk Sárika csoportjával, ilyenkor anyukám leánykori nevén, Ligeti Ágiként szerepeltem a színlapon, Hellerként nem lehetett színpadra lépni, akár sváb volt az illető, akár zsidó. De csak a színlapon, egyébként sosem változtattam nevet, pedig próbáltak rábeszélni. Ha apámnak jó volt, nekem is jó. Amikor férjhez mentem, hivatalosan Hermann Istvánné lettem, mert akkor nem volt szokás megtartani a lánynevet, de mindig Heller Ágnesnek írtam magamat...

HELLER ÁGNES: „HA AZ EMBERT MAJDNEM MEGÖLIK, ONNAN NEM FOG TUDNI FÉLNI, MITŐL FÉLJEN MÁR?”

MÉRCE / EMLÉKEZÉS
Szerző: JÁMBOR ANDRÁS
2019.07.19.90 éves korában, július 19-én este elhunyt Heller Ágnes világhírű magyar filozófus. Heller élete végén is aktív, a közéletről, a politikáról gondolkodó ember maradt, ezért utolsó interjúiból idézünk.

Hellert főleg a nacionalizmus és az Európai Unió mint a nemzetállamok felett működő szervezet konfliktusa izgatta élete végén, erről beszélt a Klubrádiónak is, ahol elmondta, szerinte Orbán nem populista, hanem etnikai nacionalista, Európa jövője pedig az Európai Unió, amihez viszont európai öntudat kellene. Heller arról is beszélt, szerinte a független nemzetállamok megerősödése és Európa meggyöngülése háborúhoz vezet
:...

ITT NÉZHETŐ MEG, ITT OLVASHATÓ

HELLER ÁGNES: "NEKEM NEM KELL, HOGY KÖVESSENEK"

HVG ONLINE 
Szerző: hvg.hu
2019.07.19.


"Hogy miért fontos tudni az embernek, hol van eltemetve? Nem tudom a magyarázatát. Azt viszont tudom, hol akarok nyugodni" - mondta el a HVG-nek adott portréinterjúban a pénteken, 90 évesen elhunyt Heller Ágnes. Az 1999 novemberében készült interjút változtatás nélkül közöljük:...

MEGHALT HELLER ÁGNES

24.HU
Szerző: D. KOVÁCS ILDIKÓ
2019.07.19.


Életének 91. évében meghalt Heller Ágnes filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja – értesült a 444.

A hírportál úgy tudja, hogy a filozófus pénteken az MTA balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de ismerősei hiába várták a parton. A halálhírt a német közszolgálati tévé régiós tudósítója és az MTA is megerősítette.

Heller Ágnes zsidó származású polgári családba született, a második világháború során számos családtagját, barátját elveszítette. A háború befejeződése után Budapesten ugyan visszakapták Falk Miksa utcai lakásukat, de éhezésben és nyomorban éltek édesanyjával – olvasható a honlapján található életrajzában.

Édesanyja az éhezés elől beadta a szegedi árvaházba, ahol megismerkedett a cionista mozgalommal, és abban később aktív szerepet töltött be. 1948-ban szakított a mozgalommal és férjével, Hermann Istvánnal együtt belépett a kommunista pártba.

1947-től 1951-ig a magyar-filozófia szakon tanult és középiskolai tanári diplomát szerzett, majd a Budapesti Iskola megalapítójának, Lukács Györgynek a tanítványa lett az ELTE Filozófia Tanszéken, ahonnan 1958-ban mindkettejüket politikai okokból eltávolították.

Heller Ágnes 1958–1963 között középiskolában tanított, majd 1963 és 1973 között az MTA Szociológiai Kutatócsoportban dolgozott. 1955-ben kanditátusi, 1968-ban pedig a filozófia tudományok doktora (DSc) fokozatot szerzett. Állásától újra megfosztották, pár évig fordításokat vállalt, majd 1977-ben második férjével, a szintén filozófus Fehér Ferenccel együtt emigrált.

A Berlini Egyetemen, a melbourne-i La Trobe Egyetemen, a Torinói Egyetemen, a São Pauló-i Egyetemen is tanított, majd 1986-ban a New York-i New Schoolban kapott katedrát. 1990-től újra elkezdett itthon is tanítani, előbb a szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd az ELTE-n, ahol 1999-es nyugdíjazásáig tanított, majd 2010-ben visszatért a katedrára. Élete végéig aktív volt a közéletben.

Heller Ágnes műveinek nagy részét az 1994-ben elhunyt Fehér Ferenccel közösen publikálta. Fő kutatási területe az etika és a történetfilozófia volt. Pályája kezdetén munkáit a marxizmus és az újbaloldali gondolkodás jellemezte, később inkább posztmodern szempontból értelmezte az etikát és a modern világot, új megközelítési lehetőségeket kínált fontos társadalomelméleti problémák megoldásához.

Magyarul megjelent munkái közül kiemelkedik A reneszánsz ember (1967), a Portrévázlatok az etika történetéből (1976), a Diktatúra a szükségletek felett (1979, Fehér Ferenccel és Márkus Györggyel), Az igazságosságon túl (1987), A történelem elmélete (2001), A “zsidókérdés” megoldhatatlansága (2004), Megtestesülés. Filozófiai esszék (2005), Trauma (2006), Ímhol vagyok. A Genezis könyvének filozófiai értelmezései (2006), Sámson (2007), A halhatatlan komédia (2007), New York-nosztalgia (2008), Filozófiám rövid története (2009), Kertész Imre. Négy töredék (2009), A mai történelmi regény (2010). Az önéletrajzi emlékezés filozófiája (2015) A filozófia rövid története gólyáknak (2016). 1998-ban Bicikliző majom címmel Kőbányai Jánossal közös műveként jelent meg interjú-önéletrajza, 2009-ben Rózsa Erzsébet monográfiát írt róla Se félelem, se keserűség címmel.

Heller Ágnes 1981-ben Lessing-, 1995-ben Széchenyi-, 1996-ban Hannah Arendt-díjat kapott, 2006-ban az európai kultúra kutatásában szerzett érdemeiért elnyerte a dán Sonning-díjat. 2008-ban Budapest díszpolgára lett, ebben az évben a dél-izraeli Beér-Seva város Ben Gurion Egyeteme díszdoktorává avatta, és megkapta a Karel Kramár emlékérmet is, mert negyven évvel korábban, 1968-ban tiltakozott a prágai tavasz leverése, Csehszlovákia megszállása ellen. 2010-ben Goethe-érmet kapott, 2012-ben a németországi Oldenburg városa a Carl von Ossietzky-díjat adományozta neki, az olaszországi Primo Levi Kulturális Központ pedig neki ítélte a Primo Levi 2012 nemzetközi díjat. 2014-ben a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Radnóti-díjjal tüntette ki.

A filozófussal májusban jelent meg interjú a 168 Órában, ahol többek között arról is beszélt, hogy a világháború alatt háromszor vitték le a nyilasok a Dunához:

"Ha az embert majdnem megölik, onnan nem fog tudni félni, mitől féljen már? Kétféle traumatikus hatás jelentkezett. Nem mertem bemenni az Újlipótvárosba. Egyszerűen rosszul lettem, szédültem, hányingerem lett. Ez 1956-ban múlt el. Tudtuk, hogy Varga Iván ott volt a Parlamentnél a sortűz idején, és megijedtünk, hogy meglőtték, rohantunk az újlipótvárosi lakásába megnézni, hogy rendben van-e. Akkor döbbentem rá: úristen, átmentem a határon – vége a traumának. A másik másfajta trauma volt. Amikor ott lőtték agyon a Duna-parton előttem az embereket, akkor én mereven néztem a Dunát, és arra összpontosítottam, mikor fogok beleugrani, merthogy nem volt kérdés, hogy bele fogok ugrani. Jó úszó voltam. Hosszú évek múlva, az ötvenes évek végén jött ki, hogy nem tudtam végigmenni a hídon, mert mindig úgy éreztem, hogy bele kell ugranom a Dunába. Elmentem egy pszichológushoz a Hold utcai SZTK-ba, egy nagyon kedves öreg bácsihoz, Rapaport Samuhoz, ő kezelte egyébként annak idején József Attilát is, és elmondtam neki a tünetet és azt, hogy mi történt velem ’45-ben. Azt mondta, ezen ő nem tud segíteni. Adhat nekem nyugtatót, de inkább azt ajánlja, hogy legyek úrrá magamon, és ez is történt. Először villamossal mentem, aztán végigmentem a villamos mellett úgy, hogy időnként a víz felé is néztem, aztán már a járdán. Eltartott egy ideig."

MAMA, ÉN MÁR NEM MEGYEK HAZA

KOLOZSVÁRI SZALONNA / VENDÉG
Szerző: Ákos
2019.07.19.


– Halló!

– Mama, mama, hallasz?

– Ki beszél, halló?

– Peti vagyok, mama.

– Petikém, de jó, hogy hallak, édesem. Mesélj, mi van veled, mikor jössz meglátogatni a mamát?

– Nem mostanában, nagyi. Ösztöndíjat kaptam külföldre, már egy ideje kint is vagyok.

– Jajj édesem, hát akkor mikor lát a mama? Na aztán vigyázz magadra, remélem nincsenek arra migránsok!

– Akadnak menekültek, mama. Az orvosi meg a mérnöki kar fele is külföldi, onnan jöttek Szíriából meg Afrikából.

– Azért mondom, nagyon vigyázzál, édesem, a közelükbe se menjél, ha nem muszáj.

– Az nehéz lesz, mama, egy iskolába járunk. De úgy látom, mama nem kellenek ahhoz migránsok, hogy egy ország sorsa rosszra forduljon.

– Nem tudsz te még semmit, Petikém, majd megtanulod. Múltkor is néztem Viktort a misén, mutatták, hogy az milyen keresztény.

– Na milyen, mama?

– Hát nagyon.

– Te mama, ha most Jézus feltámadna és betévedne mondjuk a röszkei menekülttáborba mit szólna szerinted? Hallod, mama, ahol gyerekek is éheznek? Mama?!

– Ne haragudj, nem figyeltem, az orromat fújtam épp.

– Na jól van, mama, szóval szerintem a te Viktorod meg a többiek előkelő helyen lehetnek Lucifer előjegyzési listáján, ha csak a tízparancsolatot vesszük alapul.

– Ugyan Petikém, miket hordasz itt össze? A Gyurcsányék azok loptak el mindent.

– Mama, azok tutira loptak, de a Viktorék a tízszeresét legalább. Aztán tudod, ha bemész a boltba, és látod, hogy a Teri eltesz a kabátba egy tábla csokit, attól te még nem lopod el az egész dobozzal, igaz?!

– Petikém, hát már téged is megfertőzött a Soros?

– Mama, nem lehet mindenki Soros ügynöke. Képzeld, még nem is találkoztunk, meg a sulimat se ő fizeti. Na evezzünk inkább békésebb vizekre. Mondtad, hogy a csípőddel mész CT-re, voltál már?

– Nem édesem, majd csak augusztusban… jövőre. Na meg ezek a mindenféle jöttmentek mindent a külföldieknek akartak eladni, még a magyar földet is, hisz te is tudod.

– Mama, én csak azt tudom, hogy ez az úgynevezett nemzeti kormány rendkívül előnytelen üzleteket köt a kínaiakkal, oroszokkal például. Minek, Mama? Ezek az országok a veszélyesek, mama. Nem a sosem látott migránsok, mert ezek a világ urai akarnak lenni, bármi áron. Beenged egy orosz bankot, ami valószínűleg előretolt helyőrsége és pénzmosodája az orosz kémeknek. Ezt milyen nemzeti érdek diktálja? Na meg fegyvereket vesz az amcsiktól és a németektől, csak hogy békén hagyják. Persze nem a saját pénzéből, hanem az országéból. Meg az autógyárak, mama. Persze jó, hogy itt vannak, de milyen áron?! Úgy is mondhatnám: kiszolgáltatja a magyar munkaerőt a német nagytőkének, csak hogy hagyják szabadon garázdálkodni. Meg úgyis, hogy más tudodmijével verik a csalánt, nagyi.

– Nem értek én ehhez, Petikém, csak látom itt a főteret is milyen szépen megcsinálták.

– Melyiket, mama? Amelyiket pont az önkormányzati választások előtt újították fel véletlenül? Ahol a papa elesett a friss térköveken, mert nem volt rendesen lerakva? Azt tudod, hogy azóta a jegyző új autót vett, a titkárnője autóbeállója meg ugyanazzal a térkővel van lerakva?

– Ne beszélj már butaságot, Petikém. Inkább azt mondd meg nekem, mikor jössz haza? Mit süssön a mama legközelebb?

– Nem megyek haza mostanában, mama. Faterék kijönnek majd meglátogatni, én meg addig körbenézek, milyen meló akadna itt nekik. Te kire fogsz szavazni, mama?

– Kire szavaznék, édesem? A Gyulára, tudod, hogy ő pótolta ki tavaly is a tüzelőt?!

– Mi lenne, ha egyszer annyi nyugdíjad lenne, hogy te is meg tudnád venni, mama? Ha nem a Mészároshoz, Tiborczhoz meg a többiekhez vándorolna a lé?

- Ne hülyéskedj már, Petikém. Na megyek, a Viktor beszédet mond, hívjál majd.

– Mama, az Orbán-kormány legaljasabb húzása, hogy a saját szavazóit is átveri. Hazudnak reggel, délben és este, de még éjszaka is ezen dolgoznak, fáradhatatlanul. Az egyetlen, amiben igazán maradandót alkotnak a lopás és ezzel összefüggésben a hazudozás. Érdemtelenek vezetik az országot, a minisztériumokat, az állami cégeket, szervezeteket. Ezzel nem csak a gazdasági versenyt torzítják, de a tudás, a tehetség értékét is csökkentik. Mindezt szándékosan.

Mama, én már nem megyek haza soha, amíg ezek uralkodnak, akármivel is takaróznak, és próbálják még a kivándorlás felelősségét is másra hárítani. Nem akarok hazugságban élni. Szia, mama!

HA GYŐZNI AKARUNK, A POLITIKÁT IS MEG KELL TANULNUNK!

MÉRCE
Szerző: SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR
2019.07.19.


Ellenzéki érzelmű állampolgárként évek óta foglalkoztat az a kérdés, hogy miért bizonyul rendre tehetetlennek a magyar társadalom az orbánista forradalommal szemben. 2010 óta rendszeresen eljárok tüntetésekre, számtalan petíciót írtam alá, fejeztem ki a szolidaritásomat a legkülönfélébb fenyegetett csoportok ügye iránt. Mostanra már olyan aktívan politizálok magánemberi minőségemben, mintha nem lenne holnap. Így bőven volt alkalmam megtapasztalni, hogy a legtöbb tiltakozási hullám könnyedén megtörik a hatalom birtokosainak makacsságán, míg mások részsikerek elérése után fokozatosan elapadnak. S volt alkalmam nem csak lelkileg megszenvedni ezeknek a kudarcoknak a monoton egyformaságát, de el is gondolkodni rajtuk. Miért nem tudott ezekből kilenc év alatt sem kinőni egy erőteljes, szervezett antiorbánista ellenállás?

Vannak válaszok erre a kérdésre, amelyeket, őszintén bevallom, nem tudok elfogadni...

EU: MARAD A NYOMÁS A MAGYAR KORMÁNYON A JOGÁLLAMISÁG ÜGYÉBEN - A KLUBRÁDIÓ NEMZETKÖZI LAPSZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ / REGGELI GYORS
Szerző: KLUBRÁDIÓ / KÁRPÁTI JÁNOS
2019.07.19.


Az Európai Unió új végrehajtó testülete fenntartja a Lengyelországra és Magyarországra nehezedő erős nyomást a jogállamisági hiányosságok miatt – írja a Reuters. A Süddeutsche Zeitung idézi Ursula von der Leyent is, aki azt mondta, fontos, hogy tárgyszerűvé tegyék ezeket a vitákat, mivel nem egész népekről van szó, hanem bizonyos hiányosságokról. Kárpáti János lapszemléje.

Nem engednek

Az Európai Unió új végrehajtó testülete fenn fogja tartani a Lengyelországra és Magyarországra nehezedő erős nyomást a jogállamisági hiányosságok miatt – írja brüsszeli keltezésű tudósításában a Reuters hírügynökség, diplomaták és uniós tisztségviselők kijelentéseire hivatkozva. A beszámolót a nemzetközi média számos fontos orgánuma átvette, így például a New York Times internetes oldala is.

A hírügynökségi beszámoló visszautal arra, hogy a Jog és Igazságosság elnevezésű, nacionalista és euroszkeptikus lengyel kormányzó párt azt remélte: a támogatás, amit Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökké történt megválasztásához nyújtott, hozzájárul majd ahhoz, hogy elüljön a Lengyelország elleni uniós eljárás az EU-alapszerződés hetedik cikke alapján, a demokratikus normák megcsúfolása miatt.

A dolog nem így áll, az Ursula von der Leyen vezette bizottság minden kétséget kizáróan ugyanolyan erőteljes, konkrét és határozott lesz, mint az eddigi testület – idézi a Reuters a holland Frans Timmermanst, aki a várakozások szerint megőrzi bizottsági alelnöki pozícióját.

A hírügynökségi tudósítás emlékeztet arra, hogy az elkövetkező öt évre szóló programjának előterjesztésekor Von der Leyen visszatérően hangsúlyozta: az EU alapvető demokratikus értékei politikájának a középpontjában fognak állni. Miként az eddigi bizottság tette, ő is azt javasolja, hogy hozzanak létre új eszközt a demokráciának az unión belüli megvédésére.

A Reuters olyan diplomáciai forrást is idéz, amely szerint a tegnapi német-francia külügyi találkozón egyetértés volt abban, hogy a jogállamiság az európai projekt központi eleme. Megszólaltatja Michael Roth német unióügyi államminisztert, aki szerint a hetedik cikk szerinti eljárás megindítását kiváltó aggodalmakat még nem sikerült teljes mértékben eloszlatni. Roth a berlini kormány nevében reményének adott hangot, hogy az új uniós végrehajtó testület ugyanolyan elkötelezett lesz ebben a tekintetben, mint az elődje.

Ugyancsak kitér a Reuters arra, hogy Finnország, amely e hónap elejétől az év végéig az unió rotációs elnökségét látja el, szintén úgy foglalt állást, hogy adjon az EU erőteljesebb választ a demokratikus normák ellen kihívást intéző tagállamoknak. Ebben az erőteljesebb válaszban a hírügynökség szerint benne van az, hogy tegyék a 2021-27-es uniós költségvetési időszakban az uniós támogatások folyósításának az előfeltételévé a jogállamiság megőrzését. Ez- jegyzi meg a Reuters – ártana Lengyelországnak és Magyarországnak, amelyek az unió szegényebb országai közé tartoznak, és nagyvonalú támogatásokban részesülnek.

A tudósítás szerint az uniós nyomásnak köszönhetően sikerült bizonyos engedményeket elérni a lengyel kormányzó pártnál, illetve Orbán Viktor magyar miniszterelnöknél, hogy mondjanak le az általuk bevezetett jogi változtatások néhány olyan eleméről, ami erősebb állami ellenőrzés alá vonta a bíróságokat, a médiát, a tudományos életet és a civil szervezeteket.

Az Európai Bizottság – még a jelenlegi összetételben – a tervek szerint szeptemberben tart meghallgatást Magyarország ügyében – derül ki a Reuters beszámolójából...

BREZSNYEVI PANGÁS? DEHOGY

FÜHÜ BLOG
Szerző: BAUER TAMÁS
2019.07.19.


Bod Péter Ákos, az Antall-kormány egykori iparügyi minisztere, majd az MNB elnöke és néhány napig Orbán miniszterelnök-jelöltje, most már hosszú ideje a Corvinus Egyetem professzora érdekes cikket írt a Válasz Online című portálra, a néhai Heti Válasz maradványára 

(https://www.valaszonline.hu/2019/07/16/bod-peter-akos-korrupcio-publiciszikta/).

A cikkben a magyar helyzet sajátosságairól van szó, arról, hogy miért annyira gyenge nálunk az ellenállás az Orbán-rendszerrel szemben, összehasonlítva a régió más országaival: Szlovákiával, Csehországgal, Romániával, Szerbiával. Bod érdekes és fontos szempontokat vet fel, amelyeken érdemes alaposan elgondolkozni. Fontos, hogy ebből a cikkből is kiderül, hogy az egykori MDF vezető gazdasági szakembere ma már egyértelműen szemben áll az Orbán-rendszerrel...

DIFFERENCIÁLT RENDŐRI INTÉZKEDÉS

HVG ONLINE / ITTHON
Szerző: GOMPERZ TAMÁS
2019.07.19.


Ki az, aki jogszerűen jár el? A viccbeli hülye rendőr!

Egy túlbuzgó rendőrjárőr, akinek elfelejtettek szólni, hogy a törvény előtti egyenlőséget nem kell szó szerint érteni, megbírságolta a helyi kórház főigazgatóját, amiért jogtalanul használta a mozgássérültek számára kialakított parkolóhelyet. Ezért őt a városi kapitány kitüntette lebaszta. 
(Nem a főigazgatót.)

Az óvatlan rendőr mentségre szolgál az a körülmény, hogy nem tudta, kié a szabálytalanul parkoló gépjármű, ugyanakkor ennek nem is tulajdonított különösebb jelentőséget, hiszen úgy tanulta, hogy a mozgássérültek számára kialakított parkolóhely illetéktelen használata esetén nincsen mérlegelési lehetősége. Holott van. Jó, a KRESZ alapján nincs, de a kórházigazgató és kapitány szerint viszont igen, ilyenkor pedig nem kérdés, hogy kinek a jogértelmezését kell a terepen alkalmazni.

Ezt a jogi dogmatizmussal nem vádolható kapitány szépen el is magyarázta az állománynak. A lényeg: az intézkedés során „differenciálni kell” az elkövető személyének függvényében. Szavai a magyar társadalom elmúlt száz éves történetének mozdíthatatlan struktúráira világítanak rá:

Hiába jártok el jogszerűen. Ez nem szül jót, mert utána, ha valamit kérni akarunk, hogy könnyebb legyen nektek, az állománynak, majd egy jó nagy fityiszt mutatnak be nekem. Aztán nem fogom tudni elintézni, hogy orvoshoz menjetek, hogy a vérvétel meglegyen.”

A kapitány itt arra az összefüggésre utalt, hogy a rendőröknek éppen úgy ki kellene várniuk a sorukat a kórházi várólistákon, mint bárki másnak a városban, azok viszont nyomasztóan hosszúak. Szerencsére van más megoldás, mert mint elmondta, a jó kapcsolatainak köszönhetően csak az elmúlt fél évben legalább 15 beosztottjának intézte el, hogy hamarabb bejussanak a vizsgálatokra.

Szerinted ez szabályos? Évek óta előrevetettem a rendőröket, mert megérdemlitek, mert mi a közt szolgáljuk!” – hangzik el az Indexhez eljuttatott felvételen a hivatali visszaélés és megvesztegetés alapos gyanúja. Az eligazítás végén a kapitány ismertette a beosztottainak a Magyarország elnevezésű társasjátékhoz mellékelt használati utasítás legfontosabb szabályát:

Így tudunk együttműködni normálisan, ha segítjük egymást. Az összes többi dögevőt meg nyomjátok fölfele.”...

2 MILLIÁRDOS AUTÓPÁLYALEHAJTÓT KAP MÉSZÁROS LŐRINC ÁSVÁNYVIZÉNEK PALACKOZÓÜZEME

G7.HU
Szerző: BUCSKY PÉTER
2019.07.19.


Gyakori dugókat okoz az M1-es autópálya Tatabánya és Bicske közti szakaszán, hogy Szárliget térségben új autópálya csomópont épül. A sztráda itt a Gerecse dombjai között halad, csak kisebb falvak vannak mellette, így nehezen érthető, hogy mi szükség van itt egy újabb csomópontra. Ráadásul csupán 5 kilométerre van az óbaroki pihenőhely (az, ahol Mészáros Lőrinc kamionos megállóját Palkovics László innovációs miniszter adta át)*, ahonnan az M1 menti három település, Szárliget, Óbarok és Nagyegyháza is elérhető.

De akkor mi szükség van erre a lehajtóra? A jelek szerint semmi más, mint az, hogy itt van a környékbeli mágnás, Mészáros Lőrinc – elsősorban állami cégek által vásárolt – ásványvizét gyártó Vivienvíznek a palackozóüzeme...

ÚJABB TITOK: LEZÁRTA A ZÁNKAI KIKÖTŐT A HAJÓSOK ELŐL AZ ERZSÉBET-ALAPÍTVÁNY

MAGYAR HANG ONLINE
Szerző: SZABÓ ZSOLT LÁSZLÓ
2019.07.19.


Lapunk múlt heti számában írtuk meg, hogy miközben az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány milliárdokat kapott a gyermekek fonyódligeti üdültetésére, egyetlen gyerek sem nyaral a táborban. Nem ez azonban az egyetlen titok a hátrányos helyzetű gyermekek üdültetésére létrehozott Fidesz-közeli alapítvány körül.

Az Erzsébet-alapítvány ugyanis lezárta a zánkai kikötőt, amelyet – a zánkai és fonyódligeti táborhoz hasonlóan – ingyen kapott meg az államtól. A korábban telt házzal működő, évente több tízmillió forintos bevételt termelő kikötő mólóján most tábla int mindenkit: „A kikötőben vendéghajót nem fogadunk” – derült ki látogatásunkkor. Mivel a tábort annak ellenére sem lehet megközelíteni, hogy oda közút vezet, sőt saját vasútállomása van – és a MÁV is értékesít oda jegyeket –, a víz felől néztük meg a kikötőt.

Az öböl hétfő délután narancsszínű mentőmellényektől volt színes és ütemes dobszótól hangos: a gyerekek első sárkányhajós edzéseiket tartották. A csoportok négy hajóban váltották egymást. Miután a táborozók beeveztek, a kikötő úgy festett, mint egy hatalmas, kitátott üres száj. Csak a távolban sejlett fel az alapítvány tulajdonában álló két hajó, a „Zánka” és a „Szent Imre” (korábban „Tátika”), illetve egy motorcsónak. A vízirendőrök hajóján kívül más jármű itt nem szokott mozogni, ottjártunkkor is csak ők tértek be a néhány éve még telített hajópihenőbe. Ha valaki mégis beevez – mint a közelmúltban megesett –, hosszas perlekedésre számíthat a biztonságiakkal és a vízirendőrökkel...

BÜSZKÉN GYILKOLNI, BÜSZKÉN ÉHEZTETNI


MÉRCE
Szerző: JÁMBOR ANDRÁS
2019.07.18.


Magyarország kormánya ma este nem sokkal 8 óra után büszkén bejelentette: megvétózta a visegrádi négyekkel közösen, hogy terv készüljön arról, hogy ne fulladjanak meg a menekültek a Földközi-tengeren.

„A bevándorláspártiak újabb kísérletet tettek arra, hogy közös nyilatkozatot fogadtassanak el, amely kimondaná, hogy a tagállamok vállalják a Földközi-tengeren működő NGO-hajók által Afrikából Európába szállított migránsok szétosztását” – büszkélkedett a Belügyminiszter.

Azt is hozzáharsogta a jó hírek harsonája, hogy ez azért van, mert a kormány álláspontja szerint „nem megszervezni kell a bevándorlást, hanem megállítani”. Ha kell, akkor a tenger közepén embereket kell megállítani, hagyva őket meghalni, de persze ezt már csak én teszem hozzá...

MEGTORPANT AZ ÉRDEKLŐDÉS A BABAVÁRÓ HITEL UTÁN

INDEX
Szerző: ZED
2019.07.18.


Július közepére már halványodtak a babaváró hitel hetekkel korábbi népszerűségének jelei, írja a Bank360.hu, megcsappant a fiatal családok érdeklődése a 10 millió forintos babahitel iránt az oldal szerint. Míg júniusban szinte mindenki az akár vissza nem térítendő támogatássá is alakítható babaváró hitelre volt kíváncsi, addig mostanra elfogyott az érdeklődők és az igénylők lendülete.


A babaváró hitel kalkulátort is kínáló portál statisztikái szerint

A BABAVÁRÓ RENDELET HATÁLYBALÉPÉSEKOR TAPASZTALHATÓ ÉRDEKLŐDÉS MÁRA NAGYJÁBÓL A FELÉRE ESETT VISSZA A KIFEJEZETTEN BABAVÁRÓ HITEL MIATT ODALÁTOGATÓK SZÁMA ALAPJÁN.

A Google Trends alapján a februári bejelentéstől július közepéig vizsgált időtávon a július eleji csúcshoz képest több mint 80 százalékkal esett vissza az érdeklődés mindössze néhány nap alatt.

A legfrissebb adatok szerint július 15-ig mintegy 2 400 babaváró igénylés érkezett a pénzintézetekhez, a nagycsaládok autóvásárlási támogatására viszont 5700 kérelmet nyújtottak be, míg a jelzáloghitel elengedését július 10-ig 703-an kérték...

AZ NEM JÓTÉKONYKODÁS, AMIKOR A KÖZBESZERZÉSEK GYŐZTESEI KIFIZETNEK EGY ÁLLAMI FELADATOT

MÉRCE
Szerző: JÁMBOR ANDRÁS
2019.07.19.


...a legszebb az egészben, hogy Orbán Viktor miniszerelnök közeli jó barátjának, M. Lőrincnek a cégei fizetnek ki jótékonykodásként egy állami feladatot.

Tehát jön az állami közbeszerzéseken végtelen összegű pénzt kereső Mészáros, és jófejkedik, támogat egy olyan célt, amit alapvetően az államnak kéne kifizetnie. Ez több mint vicc kategória, valójában ez mutatja meg, milyen országban élünk.

Folyamatosan épülnek le a legalapvetőbb szolgáltatások, az egészségügy, az oktatás vagy éppen esetünkben a vízimentés, nem jut rájuk elég forrás. De közben a közeli emberek, strómanok, oligarchák lapátolják ki az állami pénzt, hogy aztán a rossz rendszer miatt gombamód szaporodó magánszolgáltatásokat kifizethessék, vagy jótékonykodjanak a leépülő állami szolgáltatások megmentésére.

Az új honfoglalás, vagy új feudalizmus, amit a Fidesz épít, nem karddal, hanem bankkal jön létre. Lényegében azt, amit közösségnek, államnak vagy Magyarországnak nevezünk, kiszervezik alólunk és saját magukat pumpálják úgy fel pénzzel, hogy ezeket a kiszervezett szolgáltatásokat ők vehessék igénybe vagy ők profitáljanak belőle.

Persze jó dolog, ha van plusz két csónak a vízimentőknek, ez tényleg emberéleteket ment meg, de látni kell mögötte a folyamatot, ami miatt nem 2 csónaknak kell most örülnünk, amit az állam megvesz, hanem nekünk magánembereknek kell összedobnunk a pénzt, és a végén örülni, hogy M. Lőrinc és a bandája kisegít minket, a saját pénzünkből.

FÁJDALMAS NYUGDÍJJAVASLAT ÉRKEZETT - ETTŐL MINDEN MAGYARNAK KINYÍLIK A BICSKA A ZSEBÉBEN

PORTFOLIO
Szerző: PORTFOLIO
2019.07.19.


A vállalkozások adminisztrációs terheinek további csökkentésére, az alacsony jövedelműek adóékének csökkentésére lenne szüksége Magyarországnak többek között - állapítja meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Going for Growth jelentése. A nemzetközi szervezet szerint szükség lehet komolyabb nyugdíjreformra is, hogy fenntartható maradjon a nyugdíjrendszer... 
...
Lássuk a konkrét javaslatokat!
Az elemzés második felében a szervezet szakemberei konkrét javaslatokat fogalmaznak meg a magyar kormány számára, melyek végrehajtásával szerintük lehetne erősíteni a fenntartható növekedést.

- A vállalkozások adminisztratív terheinek és csődeljárásainak könnyítése. Kiemelik, hogy a magyar bürokratikus szabályozás jelenleg túlszabályozott és gyakran változó, ez pedig hosszú és nem kellően átlátható csődeljárásokhoz vezet az üzleti életben. Ezek pedig összességében rontják a beruházási hajlandóságot és a termelékenységet. Kiemelik, hogy történt előrelépés például a cégbírósági ügyek elektronikus elérhetőségében, illetve a versenyhivatal is fontos versenytámogató javaslatokat fogalmazott meg az utóbbi években. Ugyanakkor szükség lenne további lépésekre ahhoz, hogy az üzleti környezet ne lehetetlenítse el a piacra lépést és a versenyt. Emellett szükség lenne a közszolgáltatások nagyobb átláthatóságára és a folyamatos versenyhivatali kontrollra. A csődeljárásokat pedig egyszerűsíteni kellene, csökkenteni például a tényleges csődig eltelő időt.
- Az oktatás minőségének javítása. Az OECD kimutatása szerint az utóbbi években romlott a magyar diákok teljesítménye a PISA-teszteken, emellett a felsőoktatásban résztvevők teljesítménye is gyenge és jelentős az oktatási rendszerből kiesők aránya. Ezek pedig nehezítik a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását, valamint a foglalkoztatás és a termelékenység további növelését. Az eddigi intézkedések közül pozitívumként emelik ki a 2017-20-ra elfogadott Digitális Oktatási Stratégiát, ami a kisiskolás kortól támogatja a digitális tanulást. A szervezet szerint a jövőben szükség lenne a kötelező középiskolai oktatás idejének emelésére, vagyis a tankötelezettség kitolására. Ezzel lehetne támogatni azt, hogy a diákok megkapják az alapképzést. Emellett szükség lenne az iskolákban a szakmai gyakorlat erősítésére, valamint a felsőoktatási intézmények és a gazdaság stratégiai szereplőinek szorosabb együttműködésére. Támogatni kellene az IT-eszközök használatát az oktatásban és a hátrányos helyzetűek részvételét a felsőoktatásban.

- Az idősek foglalkoztatásának élénkítése. Magyarországon továbbra is az EU-átlag alatt van az 55 év felettiek munkaerőpiaci részvétele és foglalkoztatása, csak az 55-64 évesek 53,6%-a dolgozik jelenleg. Ezzel kapcsolatban a kormány egyik legfontosabb lépése a nyugdíjasok foglalkoztatásának támogatása volt, az idei évtől már csak 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetni a nyugdíjas munkavállalóknak. Van viszont még tennivaló ezen a területen is, nem biztos például, hogy elegendő lesz a nyugdíjkorhatár 65 évre emelése, a jövőben szükség lenne arra, hogy ezt a várható élettartamhoz kössék. Emellett támogatni kellene az idősebb munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatását és speciális álláskeresési rendszert kellene létrehozni számukra.
- Az alacsony jövedelműek adóékének csökkentése. Kiemelik, hogy a magyar adóék nemzetközi összehasonlításban továbbra is magas, különösen az alacsony jövedelműek körében. Az elmúlt években folyamatosan csökkent a szociális hozzájárulási adó, 2019-től pedig a kétgyermekesek adókedvezménye emelkedett. További lépésként szükség lenne olyan adókedvezmény bevezetésére, mely a jövedelem emelkedésével csökkenne, emellett emelni kellene az adómentesség határát. Ennek ellensúlyozásaként kevésbé torzító adókat kellene bevezetni, például az üzemanyag vagy az ingatlanok adóztatása felé kellene elmozdulni.

- A nők foglalkoztatásának elősegítése. A szülést követően a nők foglalkoztatása különösen alacsony, ami a munkaerőpiac és a termelékenység egyik fontos forrását jelenthetné. Fontos lenne a három év alatti gyermekek elláórendszerének javítása, vagyis a bölcsődei férőhelyek további növelése, illetve ezek nyitvatartásának a munkaidőhöz igazítása.

SAJÁTJÁBA OLVASZTJA SIMICSKA VOLT CÉGEIT MÉSZÁROS LŐRINC

MFOR.HU
Szerző: SZÉKELY SAROLTA
2019.07.19.


Mészáros Lőrinc közvetlen tulajdonába került több volt Simicska-cég is. Most ezek egy részét átrendezi, beolvasztja, ezzel pedig lényegében megszünteti őket önálló egységként.

Nagyjából egy évvel ezelőtt jelentette be Simicska Lajos, a Fidesz volt pénztárnoka, hogy egyetlen érdekeltségét, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-t leszámítva minden cégét átadja üzlettársának, Nyerges Zsoltnak. Már ekkor többen azt gyanították - tesszük hozzá, helyesen -, hogy az érdekeltségek végül Mészáros Lőrincnél fognak kikötni. Az egykori Simicska-birodalom szétosztása véglegesen idén május elején ért véget, ekkor számolhattunk be ugyanis arról, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó Mezort Zrt. mellett a reklámmal és közterületi plakátozással foglalkozó társaságokat is a saját nevére vette a felcsúti milliárdos. A folyamat eredményeként hirtelen 23 társaság került a neve alá.

Bár némi racionalizálást már a folyamatban a köztes tulajdonos szerepét betöltő ügyvéd, Vörös József is végrehajtott, amikor elindította a végelszámolást két kisebb cég esetében, Mészáros Lőrinc is folytatja ezt a tevékenységet. Június első napján kezdődött el az MTG Metro Gratis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végelszámolása. A napilapkiadással foglalkozó cég tavaly 12 millió forintos veszteséggel zárta az évet, árbevétele nem volt már, így ésszerűtlennek is tűnik a további fenntartása...

NEM ZAVARJA A BANKOKAT, HOGY AZ ÁLLAM ELVISZI A LAKOSSÁG PÉNZÉT - MEG SE MOCCANTAK A BETÉTI KAMATOK A SZUPERÁLLAMPAPÍRRA

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2019.07.19.


Szemmel láthatólag nem izgatja a bankokat, hogy a piaci kamatok akár 20-30-szorosát is kifizeti az állam, hogy a lehető legtöbb lakossági megtakarítást megszerezze. Nem akarnak versenyezni a pénzért, az elmúlt hetekben sem moccantak meg az évek óta történelmi mélyponton található betéti kamatok. 

Nem akarnak versenyezni a bankok az állammal a lakossági pénzekért még akkor sem, ha éppen szűkül a likviditásuk. A júniusban startolt új szuperállampapír, a kamatadómentes, 5 évre átlagosan 4,95 százalékos kamatot fizető Magyar Állampapír Plusz értékesítése soha nem látott sikernek bizonyult. Az eddig eltelt 6 hét alatt 1235 milliárd forint fogyott a papírból.

Ebből a júniusi értékesítés több mint 882 milliárd forint volt. Ennek köszönhetően az első negyedéves csökkenés után az első félévben összességében 552,2 milliárd forinttal 8068 milliárd forintra bővült a lakossági forint állampapír állomány. (Ebből valójában 6330 milliárd forint lehet valóban a lakosság kezében. )

Az már kiderült az eddigi számokból, hogy a lakosság valójában a meglévő befektetéseit csoportosította át, és nem teljesült a Magyar Nemzeti Bank óhaja, hogy a parlagon heverő készpénzt fektessék be az emberek. Valójában rekordot döntött júniusban a készpénzállomány.

Visszaváltották az állampapírok egy részét

A vásárlások egy részét a visszaváltott vagy lejáró állampapírokból fedezték a megtakarítók, így történhetett meg, hogy májusban 193 milliárd forinttal csökkent a lakosság kezében lévő állampapír-állomány. És júniusban is korábban vásárolt állampapírokat adtak el, hogy a pénzből szuperállampapírt vegyenek. Az állampapírok nagy részét pedig nem a Magyar Államkincstár hálózatában, hanem a bankokon keresztül került váltották vissza (mint korábban megírtuk, azért ezt nem annyira saját elhatározásból és önként tették meg).

A végeredmény mindenesetre az lett, hogy a bankok mérlegében lévő lakossági állampapír-állomány felduzzadt, ezzel együtt pedig a bankközi likviditás szűkült. Erre jött még a vállalatok negyedéves áfafizetése június 20-án. Az egyhetes futamidő kamatszintje négyszeresére nőtt. Ezt már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) sem nézte tétlenül. A bankrendszeri likviditás átmenetileg szűkült, annak ellensúlyozására egyhetes SWAP-tendert hirdettek meg.

A befektetési alapok is a vesztesek között vannak
...
ITT OLVASHATÓ

A 10 LEGIDEGESÍTŐBB DOLOG IZLANDON


HATÁRÁTKELŐ
Szerző: Határátkelő
2019.07.19.


Mindig csak dicsérő szavakat hallani Izlandról, amelyet egyre több turista keres fel és áradozik róla. Azonban az izlandiak tudják, hogy az ország tele van idegesítő dolgokkal is – ezekből állítottak össze ők maguk egy listát. (Egy-két pont esetében én elég jót mosolyogtam...)

#10 Korlátozott termékválaszték

Izland egy kicsi és elszigetelt ország, ahol az időjárás sem túl kegyes a mezőgazdasághoz, így alig terem meg valami. A bárányhúsban, a halfélékben, a tejtermékekben és a gyökeres zöldségekben jól áll az ország, de szinte minden mást importálni kell.

A behozott termékek köre a gyümölcsöktől a ruhákon át az elektronikai cikkekig terjed, és bár minden kapható, a választék nem túl széles, mivel a lakosság korlátozott száma miatt a kereslet sem annyira kielégítő.

A legtöbb termék közül Reykjavíkban lehet választani, de a fővárost elhagyva a felhozatal már jóval gyérebb.

A nemzetközi ízek között így is lehet válogatni, indiai, mexikói, kínai, olasz, vietnámi, török, koreai, japán és még etióp éttermek is nyíltak.

#9 Divattrendek és nemzeti hóbortok

Ilyen szűkös választék mellett egyes termékek olyan divatossá válnak, hogy hirtelen mindenkinek ugyanarra van szüksége – és az el is fogy. Az emberek próbálnak különbözőnek látszani, de inkább csak másolják egymást az idő nagy részében, és ettől mindenki ugyanúgy néz ki – majd a kör újrakezdődik.

Volt, hogy mindenki kraftgallit, egy sötétkék overált vett fel, aztán hódítottak a buffalo cipők. A 80-as években a lábmasszírozó gép volt a divat, majd a SodaStream, aztán az Omaggio váza.

Annyira kicsi a közösség, hogy ha egy trend elindul, gyorsan és mindenkit elér. És persze senki sem akar az lenni, aki kimarad.

#8 Állami italboltok

Nem lehet bármikor és bárhol alkoholt vásárolni. Este 6 után a legjobb lehetőség a közeli bárban vagy étteremben meginni egy pohárkával – igaz, itt ötször többe kerül.

Izlandon az alkohol árusítása állami monopólium, csak az ÁTVR nevű, nemzeti italboltokban lehet. Az adó miatt drágák a piák, így a legolcsóbb megoldás a repülőtéren beszerezni őket.

#7 Nem lehet eltűnni a tömegben

Izland lakossága mindössze 330 ezres. A fővároson kívül a közösségek kicsik, de még Reykjavikban is olyan érzés, mintha mindenki tudna rólad valamit – vagy legalább gyorsan kiderítené.

Ha egy nő lazábban akar viselkedni és kiengedné a gőzt, nem teheti, mert az anyjának a legjobb barátjának a testvére megláthatja, aki aztán elmondja az unokatestvérének, aki a nő legjobb barátja apja, és már kész is a balhé.

Ugyanígy a vakrandinak sincs sok értelme, mert jó eséllyel rokonnal, szomszéddal, korábbi osztálytárssal hoz össze a sors...

EGÉSZ SZLOVÉNIA SZENNYVÍZISZAPJÁT MAGYARORSZÁGRA SZÁLLÍTJÁK

24.HU
Szerző: D. KOVÁCS ILDIKÓ, VITÉZ F. IBOLYA
2019.07.19.


Nagyobb sebességre kapcsoltak a Székesfehérvár határában lévő agyagbányában, sűrűbben fordulnak a szennyvíziszappal megrakott kamionok – számolt be a hét elején a 24.hu helyi forrása. Márton Roland, a város egy részét büdösségbe borító szennyvíziszap importjának leállítását követelő önkormányzati képviselő, egyben az MSZP székesfehérvári szervezetének elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mostanság ljubljanai rendszámú járművek érkeznek a Gombócleső-hegyi felhagyott bányába.

Eddig annyit tudtunk hivatalosan, hogy fél Horvátország szennyvíziszapja tűnik el itt, és bár az anyag büdös, tájsebet gyógyítanak vele a helyszínen, talajhelyettesítő lesz belőle, amin energianád és erdő növekedhet, majd a növényeket erőművekben hasznosítják.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Pest Megyei Kormányhivatal 2018-ban 41 ezer tonna szennyvíziszap behozatalára adott ki engedélyt, ennek alapján a horvát állami tulajdonban lévő Girk Kalun 34 ezer, a Kemis Termoclean pedig 7 ezer tonna szennyvíziszapot hozott be Magyarországra. Az idei évre nemcsak meghosszabbították Girk Kalun szállítási engedélyét, hanem megemelték a kvótáját, ennek alapján 48 ezer tonna szennyvíziszapot szállíthat be Zágrábból az év végéig. Ám még ennél is sokkal többről van szó:

2018-ban Szlovénia egy éves termelésének megfelelő mennyiségű szennyvíziszap érkezett két magyar feldolgozótelepre – értesült 24.hu.

Lapunk a Siol.net szlovén hírportál segítségével kereste meg a helyi környezetvédelmi és területrendezési felügyeletet (IRSOP), hogy részletesebb információkat kapjon azokról a szennyvízszállítmányokról, amelyekről már korábbi cikkeinkben írtunk.

Először május elején írtunk arról, hogy egy magyar cég, a Midori-Öko Kft. arra kért engedélyt, hogy egy, az egerszalóki termálforrások közelében található homokbányába helyezhessen el 200 ezer tonna, Olaszországból és Szlovéniából származó kommunális hulladékot.

Később kiderült, hogy ebből a két országból már most is érkezik szállítmány egy régi agyagbányából kialakított, Pápa-Tapolcafőn található feldolgozóba, amely egy fideszes képviselő családjának érdekeltsége. Ezen kívül a 24.hu forrásai Székesfehérváron is láttak ljubljanai rendszámú, szennyvizet szállító kamionokat, amelyek az ugyancsak egy bezárt téglagyár területén kialakított Fehérvári Téglaipari Kft. telephelyére tartottak...

IGEN, KI KELLENE ÁLLNI AZ EMBEREK ELÉ, ÉS ELMONDANI AZ IGAZSÁGOT

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2019.07.19.


Így bizony, péntek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ül, fekszik, nyugszik. Nyugodjon meg, mert attól megnyugszik. De nem, ez soha nem nyugszik meg. Direkt nem kommentáltam tegnap reggel a plebejus, szakadt miniszterelnök kalandjait a fapados repülőzéssel, mert annyira kínosnak éreztem az egész sztorit, hogy ez tűnt a legjobb ötletnek. De az a vinnyogás, amit a barnanyelvű alászolgája oldal lenyomott a hírre, az majdnem annyira szürreális, mint az a narratíva, hogy a Fidesz nélkül von der Leyen nem az Európai Bizottság első nőnemű elnöke. Szóvalhogy van annak némi orrot facsaró izzadságszaga, amikor a pártállam faliújságának közpénzből zabáltatott, a pártközpontból távirányított jómunkásembere leírja a gazdája Olaszországból hazarepülős fapados, pórnép között elvegyülős PR-kalandja kapcsán, hogy

a propagandamédia összezavarodott, hogyan kössön bele Orbán Viktorba.

Tegyük fel, hogy ez helyesen van és magyarul is van. Aranydrágacsicsakvirágbogaraim! Azért ez a propagandázás változatlanul erős olyanoktól, akiket seggnyalásért tartanak a gazdáik. Ennél fontosabb, hogy ha a ország miniszterelnöke tizedik éve úgy küzd a valóság ellen a hatalomért, hogy nem hajlandó tudomást venni a valóságról, és erőből, boldogkarácsonyozva, függöny mögé bújva, verőemberk által kísérve, átmeneti süketségre hivatkozva menekül a nyilvánosság elől, akkor gondolkodni képes ember ezek után nem fogja elhinni neki, hogy ő Mátyás király. És már nem fél golyóálló mellény nélkül a csőcselék között elvegyülni. Ennél több szót nem érdemel az egész átlátszó próbálkozás, de ennyit feltétlenül.

Mindeközben a Fidesz sakálmédiájának egyes illusztris figurái még mindig nem bírnak leszakadni a német kancellár remegéséről. Ami persze valóban súlyos kérdés, talán még a hosszú évek óta tartó nyelvcsapkodásnál és nyakkendőrángatásnál is súlyosabb. Íme:...

GRÁNIT-PUHA BÜDZSÉ – A 168 ÓRA 2019. JÚLIUS 18-I LAPSZÁMÁNAK AJÁNLÓJA


168 ÓRA ONLINE
Szerző: 168 Óra
2019.07.17.Ha a napokban elfogadott költségvetés parlamenti vitájának érveit olvassuk, két eltérő világ tárul a szemünk elé: a kormány szerint európai éllovasként tervezhetjük a 2020-as büdzsét, sőt a következő évtizedet, az ellenzéki megszólalók viszont a kivéreztetett közszolgáltatások és a külső hatásoknak kiszolgáltatott gazdaság helyzetét olvasták a kormány fejére.

Senki sem tagadja, hogy a deficit alacsony és a növekedési adatok is kedvezők a válság után tíz évvel, de az ellenzék szerint éppen ezt kellene kihasználni olyan egészségügyi, oktatási, szociális reformok megvalósítására, amelyek társadalmi fordulathoz vezethetnének – írja elemzésében Lakner Zoltán. Az összeállításunkban megszólaló Mellár Tamás közgazdász professzor Szabó Brigittának egyenesen úgy fogalmaz: a kormány hatalmas bűne, hogy elvesztegetett egy évtizedet, elmulasztott egy soha vissza nem térő alkalmat, és a példátlan mértékű közösségi forrást nem a modernizációra és a felzárkózásra fordította, hanem a gazdaság rövid távú felpörgetése érdekében elégette. A Párbeszéd parlamenti képviselője szerint a magyar gazdaság fejlődése fenntarthatatlan, a jelenlegi növekedés mesterségesen gerjesztett és Magyarországtól független tényezőkön nyugszik. A 2019 első negyedévében mért 5,3 százalékos GDP-növekedésből 3,5 százalékot az építőipar hozott, ami nem normális – állítja Mellár Tamás. Szerinte mindegy, hogy mi szerepel a költségvetésben, Orbán Viktor akarata szerint bármikor tetszés szerint módosíthatják a büdzsét. Lakner Zoltán arra is figyelmeztet, hogy sokan vannak, akik számára ez a Magyarország élhető, de ők nincsenek elegen. Mellettük, a többség mellett elmegy a magyar történelem egyik legnagyobb fejlődési lehetősége, anélkül hogy találkozhatnának vele.

Nekünk állandóan több konfliktust kell vállalni

Negyedszázada alakult meg az első MSZP–SZDSZ-koalíció, amely akár a demokrácia unalmas hétköznapjait is elhozhatta volna, hiszen korábbi riválisok váltak képessé a megegyezésre. A politika azonban nem ismer végpontokat, csak kölcsönhatásokat. A szocialisták és a liberálisok együttműködése átalakította a politikai teret, ami újfajta ellenzékiségnek is utat nyitott. Kevésen, de nem a véletlenen múlt, hogy a ciklus végén az újabb abszolút többség helyett a szocialisták Orbán Viktor első kormányának adták át a hatalmat. Ennek előjelei kiolvashatók 1994 fejleményeiből, abból például, miként szedte össze magát a parlamenti választáson rommá vert ellenzék az önkormányzati voksolásra. Lakner Zoltán írása.

Immunerősítő életmesék


Egy ideje a kormányzati propaganda célkeresztjébe került az LMBTQ-közösség, a lejárató hadjárat részeként pedig a HIV-vírussal és az AIDS-szel kapcsolatban is álhírekkel, évtizedekkel ezelőtti tévhitekkel igyekeznek riogatni a többségi társadalmat. Többek között ezt a folyamatot próbálja fékezni a Hivstory elnevezésű portál, amelynek létrehozói olyan személyek élettörténetét mutatják be, akik HIV-fertőzöttként megjárták a poklok poklát, ám a gyógyszeres terápiának köszönhetően ma már mindannyian teljes életet élhetnek. Bár az adatok szerint továbbra is a meleg férfiak a leginkább veszélyeztetettek, alapvetően nem egy közösséghez való tartozás, hanem a szexuális viselkedés befolyásolja a rizikó mértékét. Minimális odafigyeléssel gyakorlatilag nullára csökkenthető a HIV-fertőzés kockázata. Cseri Péter írása.

Hazaviszi a levéltárat

Csak a sarkos álláspontokat ütköztető művekre lesznek vevők az olvasók – mondja a 168 Órának Gellért Ádám nemzetközi jogász, történész doktorandusz, a Clio Intézet társügyvezetője, akivel Cseri Péter arról beszélgetett, hogy a laikus érdeklődő, szembesülve a digitalizáció miatt irdatlan mennyiségben ránk ömlő történelmi tárgyú munkával, miként tudja megkülönböztetni a színvonalas produkciót a gyengétől. Arról is kifejti a véleményét, hogyan változott meg az elmúlt időszakban a történészi munka módszertana, születhet-e értékes tanulmány emlékezetpolitikai indíttatásból, illetve miként lehet elhallgattatni még a szélsőséges történelmi nézeteket valló trollokat is.

Porschéval az irodalomba

A Kötter Tamás írói álnéven publikáló szerző civilben ügyvéd, belülről ismeri annak a felső középosztálynak az életét, amelyről ír. Könyvei épp ezért hiánypótló alkotások. Vajon tényleg olyan vonzó a multiknál magasra kapaszkodott emberek világa? A rendszerváltás nyerteseként induló yuppie-nemzedék tagjai hogyan viselik el az öregedést? A fiatalság kultuszának hazugságai miként vezethetnek tragédiákhoz? A szerző nemrég megjelent új kötete, a Nem kijárat ezekre a kérdésekre is válaszokat keres. Aki kérdez: Sándor Zsuzsanna.

ITT OLVASHATÓ

UGRÁS A MÉLY VÍZBE – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG ONLINE
Szerző: Magyar Hang
2019.07.18.


Ízelítő a tartalomból:

Keresse a lapot július 19-től, péntektől a következő csütörtökig az újságárusoknál!

– „Tényleg ekkora a baj, fiúk? Egy 16-17 éves gyerek versétől görcsölés van?” – Páros interjú Rékasi Károllyal és Zsigmonddal

– A nép hülyítése nem magyar találmány – Ungváry Krisztián a Veritas Intézetről, az ügynökügyekről, a hatalom vesztenivalójáról és a forradalmi pillanatról. Interjú

– „Visszakaptam a gyilkosaimat” – Bűnözőknek biztosított szociális bérlakást Kőbánya önkormányzata

– „Ha kellett volna, eladom a lelkemet az ördögnek” – Új életet kezdett a kilencgyermekes család. Riport

– „Nem vagyok liberális, szociáldemokrata már inkább” – A 65. születésnapját ünneplő György Péterrel beszéltünk mindenről, Orbán szárszói számonkérésétől a Liget-projekten át egészen Zámbó Jimmy megítéléséig. Interjú

– Menteni, ami még menthető – Hitelből élünk, amit soha nem fogunk tudni visszafi zetni, a jövőnk tartalékait használjuk fel – mondják a Fridays for Future nemzetközi klímatüntetés-sorozat magyarországi eseményeinek fő szervezői. Interjú Hartmann Johannával és Pribéli Leventével

– Sas a Nyugalom tengerén – Ötven éve lépett a Holdra az ember

Klíma helyett vizes borogatás – Milyen viszonyok uralkodnak egy-egy műtőben a rendszerváltás után 30, a kormányváltás után pedig 9 évvel?

– Minden gyanú felett – Rugalmasan kezelték a polgárőrmellényekre vonatkozó kiírás eredeti feltételeit

– Ingyen megkapták, majd lezárták a zánkai kikötőt

– Fellázadtak a szeméttelepnek használt országok – Több milliárd dolláros üzletággá nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben a globális hulladékkereskedelem

Liberális szájkosár – A politikai korrektség szabályai rigorózusabbak a kommunista állampárt tiltásainál

– Nők, Trump és a jó élet – Már nem a vallásba menekül az arab világ

– Új elnök, régi lemez – Amint feláll az új bizottság, Ursula von der Leyennek jó eséllyel meglesz a szükséges bázisa a parlamentben

– Lehet-e az ígéretből valóság? – Az új ukrán elnök eddig inkább a nacionalista tábornak tett gesztusokkal próbálta megőrizni népszerűségét

– Patkós Irma öröksége – Nehéz helyzetben a ceglédi Fiatal Alkotók Műhelye

– Vidám, mai Shakespeare Gyulán – A komédiáknak jutott a főszerep az idei gyulai Shakespeare Fesztiválon
– 2001: A Schlect-ügy – „Mindenkinek alkotmányos joga hülyének lenni” – Harminc év, harminc történet

– Új csillag született – Portré Rasovszky Kristófról

– Budapest: a sportok fővárosa egy adóparadicsom?

Publicisztika:

Puzsér Róbert: Egy rossz dilemma a huszonegyedik századnak
Lukácsi Katalin: Az Y generáció felelősségéről
Dévényi István: Orbántól az egymásnak feszülő izzadt férfitestekig
Torkos Matild: Ma még von der Leyent ünnepli a Fidesz
Szávay László: Ki szabadítja ki a magyar jobboldalt?
Hegyi Zoltán: Egy mindenes feljegyzései (56. rész)
Hegyi Zoltán: Kedves Emerald
Benedek Szabolcs: A csatár puskája
Pethő Tibor: Kapricíroz
Gazda Albert: Hey Joe!
Gulyás Balázs: Szabad levegőn – A konzervatív értelmiség kifarolása a kötcsei sátorból
Marabu: Civiliáda

Kritika:
Herczeg Ferenc és a „megcsutolt” Badacsony
– A teljes kapituláció – Új minisorozatban A 22-es csapdája
– Tudományos disztópia holnaputánra – Abishur Prakash: Új geopolitika
– Minden atomjában magyar – Filep Tamás Gusztáv: Ligeti Ernő
– Mert a lélek az úr – Az oroszlánkirály

ÉLET ÉS IRODALOM 2019/29. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2019.07.19.P U B L I C I S Z T I K A


Kovács Zoltán: Maradj ott, fiatal

Lehet ország-világ előtt dicsekedni babaváró programmal meg a nagyszülői gyessel és az összes idevágó népességnövelő projekttel, de ha egy mértékadó szervezet friss jelentése szerint 2100-ra Magyarországon már csak 7,9 millió magyar él majd, akkor ezekkel a kormányzati víziókkal baj van. Ha ehhez hozzávesszük az Eurostat másik adatát, mely szerint a csökkent létszámú nemzetben az akkori társadalom igencsak elöregedett lesz, mert 100 munkaképes korú emberre nagyjából 55–60 nyugdíjaskorú, vagyis hatvanöt évesnél idősebb ember jut majd, akkor az a társadalom nem egyszerűen elöregedett, hanem kihalófélben van.

Ugyancsak az Eurostat előrejelzése írja, hogy miközben Magyarországon kedvezőtlen népességi adatok prognosztizálhatók, a világ össznépessége nő. 2050-ig mintegy harminc százalékkal emelkedik, ami nagyrészt Afrikának lesz köszönhető, de Latin-Amerika és Észak-Amerika demográfiai folyamatai is kedvezőnek mondhatók. Nyugat-Európa lakosságának száma feltehetően stagnál, miközben Közép-Európáé tíz százalékkal csökkenhet. Ennél rosszabbnak már csak a balti államok és Délkelet-Európa kilátásai nevezhetők.

Borús a helyzet Magyarországon. Talán nem lenne ennyire súlyos, ha érdemi elképzelések születnének a tendencia megállítására. Ezt azonban jelentősen nehezíti, hogy a magyar kormány, mint minden szóba jöhető társadalmi problémát, ezt is a migrációellenesség szempontjából nézi, lemondva ilyenformán azokról a lehetőségekről is, amelyek a helyzetet ellensúlyozhatnák. Két éve a magyar kormányfő egy brüsszeli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a migráció egyfelől Európa megoldandó feladata, másfelől viszont magyar sorskérdés, mert két kultúra találkozhat: az egyik az európai, amely szétválasztja a vallást és a politikát...


Fokasz Nikosz: Görögország tíz év után


A ma már hivatalosan is Észak-Macedón Köztársasággal kötött egyezmény biztosan elvett egy-két százalékot a Sziriza választási eredményéből. Ennél jóval nagyobb volt az egyezmény körüli vita emocionális töltete. A görög választók többsége ugyanis a kérdést identitáskérdésként kezelte, az Új Demokrácia politikusai pedig ennek igyekeztek hangot adni. Ez utóbbit igyekezett a Sziriza a kampány utolsó hetében képmutatásként leleplezni a 2004-es diplomáciai levelezések kiszivárogtatásával, amelyekben az Új Demokrácia akkori kormánya nagyobb engedményekre tett ígéretet, mint amekkorát most Ciprasz egyezménye esetében elfogadhatatlannak tartottak.

Váncsa István: Aki magyar, nem ír alá

Kornai János: Frankenstein erkölcsi felelőssége
Gondolatok Kína piaci reformjáról

Ez az írás értelmiségieknek szól, kínaiaknak és nem kínaiaknak, azoknak, akik a kínai változásokat nemcsak az egyéni anyagi jólét szempontjából értékelik, hanem más szempontokat is mérlegelnek.

Mi, Kínával foglalkozó nyugati értelmiségiek – talán néhány kivételtől eltekintve – magunk is korunk Frankensteinjei vagyunk. Már azzal is erkölcsi felelősség hárul sokunkra, hogy nem tiltakoztunk a rém feltámasztása ellen. Ám van, akinek felelőssége ennél sokkal nagyobb, mert aktív tanácsadói szerepet vállalt. Magamat ide sorolom. Könyvemet, a Hiányt saját tankönyvüknek tekintették a kínai reformerek.

Németh Gábor: A hivatásos hiányzó
Solymosi Bálint 60

Mellár Tamás: Parlamenti színes 8.

Kenesei István: A ló kérdez

Deák Dániel: Teológia a politika hálójában

Jánossy András: Ancilla politicae

Gadó Gábor: Isten hírével
Kezdő miniszternek, mielőtt munkába áll, tanácsos alaposan tanulmányoznia a gondjaira bízott tárca feladatait. A kormánytagok teendőit fölsoroló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 112.§-a egyebek között előírja, hogy „a miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében belföldön és külföldön tájékoztatást nyújt a magyar alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok érvényre jutásáról”. Az idézett rendelkezés megtévesztő lehet, amennyiben azt sugallja: a miniszteri tájékoztatás jellemzően valami pozitívról, az alkotmányosság, a jogállamiság „érvényre jutásáról” szól.

V I S S Z H A N G

Bauer Tamás: A bajok eredetéről másképp

Horváth G. György: Veszélyzónák

Kiss Károly: Alapítványi egyetem


P Á R A T L A N

Lévai Júlia: VIGASZ

pá-ti-: GOMBÓC

-skó: MINŐSÉGI CSERE

Lantai András: FÜLLENTÉS

Cifra Mihály: TISZTELET

aha: TUDJA?

(celebrálta Nyerges András): HETI TEXTUS

Szikszai Károly: BRIGÁDNAPLÓ