2020. március 8., vasárnap

KÍVÜL-BELÜL A RENDSZEREN

A NYOMOR SZÉLE BLOG
Szerző: L. RITÓK NÓRA
2020.03.08.Amikor 20 éve az alapítványt alapítottam, még csak az oktatásban gondolkodtam. Nagyobb pedagógiai szabadságot szerettem volna, gyermekközpontúbb, és esélykiegyenlítőbb iskolát, olyat, ahol a művészettel fejleszthetek, nevelhetek. Az első tíz év ebben telt, csapatépítés, hálózatosodás, módszertani fejlesztések, azok rendszerbe állítása. Tulajdonképpen ma is rendkívül fontos pillér a munkánkban, innen indult sok minden, a probléma értelmezése is, és ma is alapozza azt a komplex munkát, amit végzünk.

Az esélyteremtő modell, amibe tíz éve kezdtünk, ma már az oktatásban is több, mint a művészeti iskola, hiszen mellette ott van a tanoda, az általános iskolákkal történő együttműködés, az ösztöndíjprogramunk, és a sok, szociális készségeket fejlesztő egyéb program is. És mellette ott van az időbeliség kezelése is, hiszen korban is próbáljuk hamar elindítani a hatásokat, ma már óvodai program is van a tanodánkban, és ide kapcsolódik szervesen a baba-mama klub is, a három év alattiaknak és anyukájuknak. No meg, a modell második pillére is nélkülözhetetlen, ami küzd az oktatást leamortizáló hatásokkal, így a kríziskezelés, családgondozás, munkahelyteremtés is, mind a közösségfejlesztésbe ágyazva. A harmadik lényege pedig, hogy a problémát teljes társadalmi beágyazottságában értelmezzük, és úgy keressük a megoldásokat is, nyitunk hát az intézményrendszer felé, támogatva és mediálva próbálunk a problémamegoldásba mindenkit bevonni.

Ha minden elemére ránézek a munkánknak, akkor azt látom, a művészetoktatás a leglátványosabb, leginkább elfogadottabb, legismertebb. Az oka pedig bizonyára az, hogy a gyerekrajzok befogadhatók mindenkinek, valahogy felülírja azokat a kérdéseket, amelyek ma az általunk képviselt társadalmi problémákhoz kapcsolódnak, és sokak számára megosztóak lehetnek. A gyerekrajz bájos, őszinte, többnyire vidám, hiszen a boldogság megélésére minden gyerek mindenhol lehetőséget keres, és az igazgyöngyös gyerekek képesek ezt magas szinten vizualizálni is. Szerencsénk is van ezzel, talán nehezebb dolgunk lenne, ha a művészetek más területein dolgoznánk velük. Mert most egy olyan kort élünk, amiben a vizuális üzenetek a legerősebbek, a terjedésük a közösségi médiában gyors, és szerencsésen viszi el magával az ügyet is, amit képviselünk.

A tanulólétszámunk évek óta 600-650 között mozog, hat településen van telephelyünk, kijárunk az általános iskolákba, délutánonként, és ott dolgozunk a gyerekekkel. Így tudjuk ugyanis elérni azokat is, akiknél nincs megfelelő szülői háttér az utaztatáshoz, vagyis a halmozottan hátrányos helyzetűeket. A törvényi szabályozás kicsit szebbnek mutatja napjainkban a helyzetet, most a hivatalosan igazolható hátrányos helyzetűek aránya nem éri el nálunk a korábban stabilan beállt 70%-ot, de a valós helyzet nem változott, valójában ennyi ma is az arány, hiszen az életkörülmények, munkalehetőségek változatlanok, és így a jogszabályok szerinti besorolás hiába állítja, hogy valaki nem hátrányos helyzetű, nem ettől függ az egész.

A módszertan, ami ma is folyamatosan fejlesztett, most a “hármas fókuszú vizuális nevelés” elnevezést viseli. Egy sajátos feladatkidolgozást jelent, amiben a tantárgyi elem (vizuális kommunikáció-fejlesztés) mellett ugyanilyen tudatos pedagógiai célként jelenik meg az egyénre szabott hátránykompenzáló fókusz, és a szociális kompetenciák fejlesztése is. Nincs ezekben semmi új, hiszen a korszerű, esélykiegyenlítő pedagógia ezekre fókuszál, ami talán más megközelítést jelent nálunk, az az elemek új rendszerbe állítása, ami az óra első pillanatától az értékelésig előírja mindhárom fókusz tudatosságát a pedagógus részéről.

Pl. hogy muszáj az órán a pedagógusnak az önbizalom, vagy az önértékelés fejlesztésére figyelnie. Minden gyereknél. Hogy a gyerekek kellő erőfeszítést tegyenek, de sikerélményük legyen, örömmel éljék meg a folyamatot, és a végén mindez erősítse bennük az önmagukba vetett hitet. Ezt összhangban kell kezelni a hátránykompenzálással, ami feltételez egy nagyfokú differenciálást is. Szóval, az egész úgy van összegyúrva, hogy a gyerek benne a legfontosabb.

A kezdetektől formálódó módszertan terjesztését is fontos feladatunknak tekintjük. Büszkék vagyunk a határon túli magyar pedagógusszervezetek nyitottságára, akik sok évvel ezelőtt becserkésztek minket, és ma már nagyon sok iskola a határok mentén e szerint a módszertan szerint viszi a vizuális nevelést. Jelenleg is fut egy OH által koordinált program, amiben dolgozunk határon túli pedagógusokkal is. Emellett tavaly online akadémiát is indítottunk, amire túljelentkezés van, most tervezzük, hogy két részre szedjük, és egyik lesz a szakembereké, másik pedig letölthető videókkal a szülőké, érdeklődőké, akik szeretnének ezekkel a technikákkal alkotni.

Öt éve kezdtük el együtt dolgozni ezen a területen a helyi tankerülettel is. Jelenleg három járásból 32 iskola alsós tanítói dolgoznak az igazgyöngyös módszertan szerinti feladatokkal, hetente küldöm a feladatokat az interneten át, és kapom vissza ugyanígy a tanulói munkákat, hogy lássam, mennyire hasznosul az egész. Öröm látni, milyen jól működik, minden iskolában, a szegregáltban épp úgy, mint a tagozatos iskolában. Az archívum pedig, amit így az évek során összegyűjtöttem, az feldolgozásra váró óriási mennyiségű gyerekrajz fotója, amiből sok következtetés vonható le, a módszer működéséről, a tanuló-összetételről, és a pedagógusok bevonódásáról is.

Érdekes ez is: hiába dolgoztunk itt már hosszú évek óta, hiába tartottunk továbbképzéseket, itt, a környékünkön nem akarta senki alkalmazni ezt. Egyszerűen kellett hozzá a tankerület nyomása, amiben előírták ezt. Azóta, a rajzok tanulsága szerint nagy mértékben emelkedett a vizuális nevelés tantárgy színvonala sok iskolában, és a heti visszajelzések alapján a pedagógusok motivációja is. A programmal bekerültünk a Képzőművészeti Egyetem nagy programjába is, ahol akkreditált képzésekkel, tananyag-kipróbálásokkal sokat sikerült hozzátenni ehhez a folyamathoz.

Furcsa, ambivalens érzés ez az egész. Mert az irányvonal ma az oktatáspolitikában nem az, amit mi képviselünk, de közben munkakapcsolatok sora épült ki és működik szakmai vonalon az intézményrendszer több szintjén is. Mintha két világ lenne….ebben is.

Szóval, az iskola szép történet az Igazgyöngyön belül. A hazai és nemzetközi rajzpályázatok sikerei mellett szép számmal kapunk kiállítási meghívásokat is. Jelenleg Székesfehérváron látható egy nagyobb kiállításunk, ami utána majd a Velencei-tavi Galériába megy, márciusban bemutatkozhatunk Bolognában is, a Római Magyar Művészeti Akadémia után, és lesz még kiállításunk Nyíregyházán, Debrecenben is. Meghívást kaptunk a Choli Daróczi József emlékkiállításra is, egy gyerekrajzos vonallal, és még más megjelenések is körvonalazódnak erre a tanévre.

Örömmel készülünk mindegyikre, mert tudjuk, a gyerekrajzokkal az ügy képviselete is eljut majd azokhoz, akik megnézik. Az ügy, ami szól a gyermekközpontú pedagógiáról, a művészettel nevelés csodájáról, az esélyegyenlőségről, az integrációról, és mindarról, amit ma az Igazgyöngy Alapítvány képvisel.

Titkon remélem azt is, talán a gyerekek rajzai elgondolkoztatják majd az embereket: lehetne másképp is működtetni a pedagógia hatásrendszerét. Úgy, hogy az minden gyereket és pedagógust boldoggá tegyen.


SZABAD SZEMMEL - SZLOVÉNIA JANSA ÉS ORBÁN ÁLDOZATA LETT - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2020.03.08.


Spiegel 

Szlovénia orbanizálódik Janez Jansa alatt, vagyis újabb európai ország tolódik jobbra, miután az új ljubljanai kormányfő a nemzeti-populista magyar vezető szoros szövetségese, sőt, személyes jóbarátja. Ő is pont olyan tekintélyelvű nacionalista, pedig egykor a demokratikus ellenzék jelképének számított a szocialista rendszerrel szemben. De hazájában jelenleg mindenki másnál megosztóbb. Világképében folyamatosan csatároznak egymással a hozzá hasonlatos hűséges hazafiak, illetve a nemzet ellenségei, vagyis a másként gondolkodók. Hiszi, hogy mindenáron meg kell védenie országát a baloldaltól, a liberálisoktól és a migránsoktól. Vele csak erősödik a populista-nacionalista tábor az EU-n belül, de még a többiek javarészénél is radikálisabb. Ez pedig alighanem csak még jobban kiélezi a vitákat Brüsszelben, tekintve egy újabb menekültválság lehetőségét, valamint a most zajló költségvetési alkudozást. Jansa uszít a migránsok ellen és élezi az előítéleteket az egykori Jugoszlávia más nemzeteivel szemben. Ugyanakkor szoros kapcsolatot tart fenn szélsőségesekkel. Stílusban és tartalomban sok mindent Trumptól lesett el. Kedvenc összeesküvés elmélete az, hogy a háttérből még mindig az egykori jugoszláv állambiztonsági szolgálat irányítja a dolgokat. Annak tulajdonítja, hogy pár éve korrupciós vádakkal elítélték. A ljubljanai egyetem egyik szociológia professzora azt hangsúlyozza, hogy újabb taggal bővült az európai illiberális tábor, ami nagy kár, hiszen Szlovénia idáig sikertörténetnek számított. Ám most az ország a tekintélyelvű Jansa és Orbán áldozata lett. Hogy ez mit jelent, azt abból látni, hogy egy Fidesz-közeli magyar vállalkozó Észak-Macedónián át milliókkal támogatta meg a szlovén vezető sajtóját. Utóbbi politikus nem is titkolja, hogy mennyire szoros a viszonya a magyar miniszterelnökkel. Meghirdetett programja is annak nézeteit idézi, szinte minden fontos pontban. Legyen szó a szigorú menedékpolitikáról, az erős határvédelemről vagy az etnikai-nemzeti családtámogatásról.
Le Monde A török elnök becsapta a migránsokat, amikor elhitette velük, hogy nyitva előttük az EU ajtaja, de épp ezért Európának az eddiginél egységesebben kell beszélnie és állandó, szolidáris mechanizmust kell létrehoznia a migráció szabályozására. Ezt hangsúlyozza a vezércikk, amely arra is rámutat, hogy a földrész öt év alatt bezárult, a gazdasági nehézségek, az identitás körüli feszültségek és a terrorakciók miatt. Kár volna tagadni az összefüggést a bevándorlás okozta félelem és a populista hullám között. Orbán Viktor rájátszott ezekre az érzésekre, amikor kerítést emelt a déli határon. Az osztrákoknál és az olaszoknál a szélsőjobb egy időre bekerült a hatalomba, a németeknél és a franciáknál pedig megerősíti pozícióit. És ne felejtsük el, hogy a Brexit oka részben az idegengyűlölő reflex volt. Az unió megbénult és nagyrészt kudarcot vallott. Képtelen volt közös politikát kidolgozni az elutasított menedékkérők hazatelepítésére. És csak ímmel-ámmal segített anyagilag a déli peremállamoknak. De igaza van, amikor reagálni kíván arra, amit Erdogan művel. Ám sem diplomáciával, sem szögesdróttal nem lehet feltartóztatni a közel-keleti és afrikai válság elől menekülő tömegeket. Olyan mechanizmust kell kiépíteni, amely lehetővé teszi, hogy a 27-ek hűségések maradjanak hagyományukhoz és segítsék a bajbajutottakat. De úgy, hogy ne legyenek kiszolgáltatva olyan hatalmaknak, amelyek készek azonnal kiaknázni polgáraik nyugtalanságát.

A populista európai jobboldal arra használja a koronavírust, hogy újból megkérdőjelezze a szabad belső határokat. Teljesen megalapozatlanul ugyan, de azt állítja, hogy az afrikai bevándorlók hurcolták be a bajt. Magyarország, amelyet az EU bírál a polgári szabadságjogok, illetve a demokrácia állapota miatt, pontosan erre hivatkozva nem engedi be a menedékkérőket a két tranzitövezetbe. Ugyanakkor a WHO arra figyelmeztet, hogy aligha segít a nemzeti határok lezárása, sőt, csak akadályozhatja a kórokozó visszaszorítását. Az EU fenn kívánja tartani a schengeni rendszert, Le Pen viszont éppen az ellenkezőjét javasolja. A London School of Economics egyik tanára azt mondja, átfedi egymást az egészségügyi, illetve migrációs válság, ami csak ront a helyzeten. Ugyanakkor mutatja a bizalom és a szolidaritás hiányát. A földrész most fizeti meg az árát, hogy nincs összetartás, közös politika. A populisták és a nacionalisták napjainkban ugyanazt a nyelvezetet használják, mint az európai terrortámadások után. Meg az öt évvel ezelőtti menekültválság idején. Csak, ahogy azt egy másik szakértő megfogalmazza: most a koronavírust hordozó migráns az ellenség. Nem véletlenül figyelmeztetett nemrégiben az Egészségügyi Világszervezet vezetője: nem a vírus a gond, hanem a stigma, ami egymás ellen fordít bennünket. Ezért véget kell vetni a megbélyegzésnek és a gyűlöletnek.
Time/AP Az újraválasztásra készülő lengyel elnök aláírta, hogy az idén átszámítva jó félmilliárd dollárt kap a közmédia, amely mára a kormánypárt szócsöve lett és Dudának is kampányol. Épp ezért a kérdés politikailag igen kényesnek számít. Az ellenzék arra szólított fel, hogy a pénzt inkább a rákellenes küzdelemre költsék, de erre Morawiecki miniszterelnök azt válaszolta, hogy utóbbi célra tavaly is előirányoztak egy jókora összeget, de azt sem használták fel. A kormány amúgy pedig azt mondja, hogy az állami tévére és rádióra nagy szükség van, mert a magánsajtó rendkívüli mértékben elfogult a hatalommal szemben és ellensúlyozni kell ezt a féloldalas tájékoztatást. Ugyanakkor a Riporterek Határok Nélkül listáján Lengyelország mostanában jelentősen hátrébb szorult a sajtószabadság helyzete alapján.

Európában a politikai közép folyamatosan tolódik a populista bal-, illetve a liberális oldal felé, ám ha a Néppárt is tovább sodródik ebbe az irányba, akkor nem sok esélye van, hogy a Fidesz marad a soraiban. Ezt Tóth Edina, a Fidesz új EP-képviselője írta, miután Cseh Katalin a minap nyílt levélben kezdeményezte, hogy az Európai Néppárt végre tegye ki soraiból a magyar kormánypártot. A válasz kiemeli, hogy a magyar párt erős szervezetként hozzájárulhat egy erős EPP sikereihez. Ám eközben eközben záporoznak a vádak ellene a balos, liberális, zöld és kommunista politikusok részéről. Nyilvánvalóan azért, hogy meggyengítsék a pártcsaládot, illetve annak tagszervezeteit. De nem szabad, hogy a konzervatívok engedjenek ennek a nyomásnak, meg kell védeniük az elveiket és a barátaikat. Mert csak akkor őrizhetik meg befolyásukat, ha egységesek, és a Fidesz pont ennek az egységnek a megőrzésén dolgozik. Ami pedig a Momentumot illeti, a politikus szerint amióta az csak betette a lábát Strasbourgba, egyfolytában azon van, hogy ártson Magyarországnak. De hát sokat nem lehet várni egy olyan tömörüléstől, amely eleve a rombolás céljából alakult. Hiszen azért jött létre, nehogy Budapesten olimpiát lehessen rendezni. Amúgy pedig mostanában helyi szinten együttműködik a Jobbikkal, ami szintén azt jelzi, hogy számára az értékek immár nem fontosak. De az ellenzéknek egyébként is az az egyetlen célja, hogy megbuktassa a Fideszt, és ehhez túlteszi magát az ideológiai különbségeken, nem számít, milyen áron. Tóth, aki sokáig az EPP tanácsadója volt, úgy ítéli meg, hogy az ő pártja egészen más. Védi a családot és a keresztény értékeket. Ellenzi a liberális bevándorlást. Úgy gondolja, hogy az EU megújulásának a nemzetállamokra kell épülnie. A kereszténydemokrata tagpártok közül egy-kettő másként vélekedik ezekről a kérdésekről, de a magyarok igyekeznek meggyőzni őket, hogy érdemes harcolni a közös értékekért.

FÜLELT A CSEND, EGYET ÜTÖTT

REZED VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2020.03.08.

Hogy remény nyílik némi hallgatásra az évtizedes csatazajban, először akkor mutatkozott, amikor a lengyel testvérek, úgy is, mint dva bratanki, sajnálattal közölték, hogy idén nem emelik az ünnep fényét, nem jönnek a Múzeumkertbe, ahová ők bemehettek volna, míg olyan magyarok meg, akiknek van mondjuk fütyülője, nem. Hogy félnek-e a bratankik a vírustól, vagy csak a protokoll miatt maradnak távol, lényegtelen, ami lényeges, egy okkal kevesebb, hogy a kedves vezető kibomlott hajjal és megbomlott elmével ordibáljon a pulpituson, migránsozzon, sorosozzon. Más nincs a repertoárjában, tehát a bratankik szíves lemondásukkal azt segítették elő, hogy ez elmaradjon, és csend legyen végül is e vidéken.

Mindez persze nem lett volna elegendő, kellett hozzá pár magyar beteg magyar földön, ami azt mutatta, mindmeghalunk, vége a világnak, mert még a szenteltvizet is kimerték a tartójából, a gyóntatófülke rácsát befóliázták, Krisztus testét, mint ostyát nem dugiszálja a szájunkba a plébános úr, csönd lesz ott is. Isten és az ember közül elhárul az egyetlen akadály, amit egyháznak hívnak, és mindeme borzalmak közepette pártunk, s ami vele egy, Orbán Viktor Mihály lemondott arról, hogy az iduson kappanhangon üvöltözzön, mert elmaradnak az ünnepek. Gondolom, az erre szánt pénzt azért zsebre teszik, dupla haszon, szimpla élvezet, és még arról is le kell maradnunk, hogy Schmitt „álamelnök” úr becses neje 1848 méteres trikolórt cibál keresztül a városon...