2022. augusztus 7., vasárnap

KELETEN A HELYZET VÁLTOZATLAN?- LENGYEL LÁSZLÓ, SZ. BÍRÓ ZOLTÁN ÉS SZENES ZOLTÁN BESZÉLGETÉSE (KENTAUR)

NÉPSZAVA
Szerző: LENGYEL LÁSZLÓ, SZ. BÍRÓ ZOLTÁN ÉS SZENES ZOLTÁN
2022.08.07.


Lengyel László (L.L.)
: Három kérdésem is van az új katonai helyzet kapcsán. Az első: az ukránok és az amerikaiak közösen bejelentették, hogy az amerikaiak leszállítottak messze hordó, korszerű rakétarendszereket. Mit érnek ezek, mennyiben segíthetik az ukrán hadsereget immár nemcsak a védekezésben, hanem a támadásban?

Szenes Zoltán (Sz.Z.): A HIMARS sorozatvető fegyverek érzékeny veszteségeket tudnak okozni az oroszoknak, de nem tekinthetők "silver bullet"-nek. 8 rakétakomplexumot már használnak az ukránok, 4 db rendszerbeállítása most folyik. A hírek szerint 4 újabb eszköz leszállításáról már döntöttek az amerikaiak, és szó van 4 újabb HIMARS átadásáról is. Az ukrán szárazföldi erők a nyár végére 20 db ilyen nagy-hatótávolságú és -pontosságú fegyverrendszerrel fognak rendelkezni. Ezen kívül London a HIMARS „európai testvérének” tekinthető M270 sorozatvetőket, Berlin pedig MARS2 (3 db) sorozatvetőket ígért Ukrajnának. A HIMARS-ok – az ukrán források szerint – 50 nagy fontosságú célpontot (lőszerraktárak, vezetési pontok, üzemanyagbázisok, kommunikációs központok) semmisítettek meg eddig. E veszteségek hatást gyakorolnak az orosz hadviselésre: egyrészt a támadó offenzíva Donyeck megye visszafoglalására még nem kezdődött el (a legközelebbi térségi városok ágyúzása folyik, egyedül Bahmut támadása indult meg), másrészt az orosz katonai vezetés a HIMARS-ok megsemmisítésére törekszik (állítólag négyet kilőttek már, amit az ukránok és az amerikaiak tagadnak). Megkezdődött a veszélyeztetett célpontok távolabbra (ahol ez lehetséges) telepítése, vagy a lakott településekre való betelepítése, s erősítik az oroszok a légvédelmet, illetve az elektronikai zavaró tevékenységet. Mindenesetre információk szerint a harctéren már nincs annyi lőszer, mint korábban volt, a logisztikai rendszernek kell megbirkózni a megnövekedett szállítási feladatokkal...

“EGYSZER CSAK NEM LESZ BALATONUNK, HA ÍGY FOLYTATJUK” | NÁD ÉS BETON - I. RÉSZ

PARTIZÁN
Szerző: Partizán
2022.08.02.A “Nád és beton” három részes sorozatának első epizódjában természettudósok mutatták be nekünk a Balaton múltját, jelenét és lehetséges jövőjét. Az emberi tevékenységek már a XIX. század óta próbára teszik a balatoni élővilág tűrőképességét. A tó körüli változások hatással vannak a Balaton állapotára, a negatív folyamatok pedig már többször vezettek a víz minőségének romlásához. Bár a tó állapota az ezredfordulón kiváló volt, az azóta eltelt időben végbement változtatások és az egyre jobban berobbanó éghajlatváltozás miatt a szakértők szerint a helyzet ismét annyira kritikussá vált, hogy az már a tó fennmaradását is veszélyezteti. Beszélgetőtársaink: - Hajósy Adrienne: geofizikus-mérnök, a ‘Nők a Balatonért Egyesület’ (NABE) tagja - Dr. Pomogyi Piroska: hibrobiológus - Tóth Viktor: ökológus, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főmunkatársa - Horányi Tibor: környezetgazdálkodási agrármérnök, az ‘Alba Natura Civil Alapítvány’ vezetője

MI LESZ VELED, EMBERKE? – MÁR MEGINT ITT VAN A VÁLSÁG

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: SZERBHORVÁTH GYÖRGY
2022.08.04.


Még mielőtt bárki megijedne, hogy e vaskos szakkönyv a laikusok számára érthetetlen és így érdektelen lehet, foglaljuk össze kisiskolásmódra: a szerző mondanivalója az, hogy korunkban azért vannak válságok, mert a társadalomban a valakik elvesztették jelentőségüket. Bővebben: manapság a senkik uralják a terepet – nem a saját fejükkel gondolkodók, a vagányok, hanem az alkalmazkodók. Ennek egyszerre okai és következményei is a válságo
k.

Krémer Balázs ma a Debreceni Egyetem tanára, gondolhatnánk, amolyan vidéki professzor (noha budapesti). Mégse szobatudóst képzeljünk magunk elé, akinek íróasztalán csak Pickety, Friedman és Putman kötetei tornyosulnak, a szobaajtót meg Parsonssal támasztja ki. Minthogy Krémer Balázs Ferge Zsuzsa tanítványaként, szociálpolitikusként megfordult kormányzati pozíciókban, minisztériumokban, háttérintézményekben, sőt, az Országos Munkaügyi Központot is vezette. Nevével azonban ritkábban találkozhatunk a médiában – bár ír publicisztikákat –, ami önmagában nem túl nagy baj, látván a sok okos beszélő fejet. Annyiban viszont kár, hogy interjúiban lazábbnak tűnik a profoktól megszokottól/elvárttól, még a szar szót is használni merészeli alkalomadtán...


Összefoglaló

Amikor Émile Durkheim, a szociológia egyik alapító atyamestere a társadalomtudományok alapvető feladatának a társadalmi tények vizsgálatát tekintette, akkor ő a "társadalmit" mint az egyes embereken felüli, rajtuk kívüli "dolgokként" értelmezte. Ő és nyomában a szociológusok túlnyomó többsége ilyen, az egyes embereken felüli-kívüli "dolognak" értelmezi a társadalmat, a tagjait összekapcsoló normákat és a közöttük lévő viszonyokat, struktúrákat, a társadalom szerveződésének és működésének sajátosságait. E hagyományban elsikkadt az, hogy a társadalmakat nem intézmények és sémák működtetik, hanem a sémákat és normákat kiismerő, azokhoz így vagy úgy alkalmazkodó, a maguk belátása szerint döntéseket hozó emberek. A "valakik", akik relevánsak, jelentősek, a saját személyiségükre, erkölcsi érzékükre formálják a sémákat, a maguk módján "belakják" a számukra adódó társadalmi helyeket. Ennek a társadalmi jelentőséggel bíró valakiségnek az elméleti tartalmát, társadalmi környezetét és relevanciáját fejtem ki könyvem első felében. A szokásostól eltérő, a valakiket és a valakiséget középpontba helyező nézőpontomból számos, akár kánonná emelt társadalomtudományi nézet, fogalom és koncepció a szokásostól eltérő értelmet nyer.

Könyvem további részében a korábbiakban kifejtett nézőpontból ismertetem és értelmezem az elmúlt évtizedek máig tartó válságait. A közelmúlt és napjaink társadalomtudományi eredményeire alapozva azt fejtem ki, hogy e komplex válság egyszerre az emberi cselekvéseket keretbe foglaló és koordináló "vallás", no meg az e kereteket korrigálni, megújítani képes, ehhez kellő önbizalommal és önbecsüléssel is rendelkező valakik, a valakiség válsága is. Hogy a válságok sorának nemcsak következménye, hanem oka az, hogy az emberek elveszítik saját és egymás jelentőségébe vetett bizalmukat, megbecsülésüket - ezzel együtt vagányságukat, változtatni merő bátorságukat. Hogy miközben egy jó társadalomban mindenki egyéniséggel és jelentőséggel bíró "valaki" a maga helyén és módján, aközben az emberek a saját arcuk és jelentőségük elveszítését élik meg. Ez a folyamat sérülékenyebbé, a válságokkal szemben védtelenné teszi a koordináció kereteit, a vallást is, ugyanakkor frusztrált birkanéppé silányítja az egyéniségeket, a valakiket. (Krémer Balázs)

TÖBB PEST MEGYEI TELEPÜLÉSEN MÓDOSÍTJÁK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT A VÍZHIÁNY MIATT

MAGYAR NARANCS
Szerző: CSENDES-ERDEI EMESE
2022.08.07.


Van, ahol kiteszik a „megtelt” táblát, valamint nem lehet majd többlakásos társasházat építeni. Másutt az önkormányzat ösztönözni szeretné a lakosságot az esővíz gyűjtésére és felhasználására


Idén nyáron már több olyan hőhullám is volt az országban, amely súlyos vízhiányt okozott számos településen. Ahogy arról korábban beszámoltunk, július közepén például tizenöt Pest megyei településen vezettek be másodfokú vízkorlátozást. Ennek értelmében tilos volt

- az automata öntözőberendezések működtetése;

- a járdák, utak mosása;

- a gépjárművek tömlős mosása;


- a medencék töltése;

- továbbá minden tömlős locsolás és mosás az érintett települések egész területén

Az önkormányzatoknak azonban nagy szükségük van ilyen helyzetekben a lakosság együttműködésére, ugyanis a tiltások betartását nincsen joguk szankcionálni. Ahogy azt lapunk érdeklődésére Tömöri Balázs, Pilisborosjenő polgármestere mondta, csak kérni tudják a lakosokat a szabályok betartására. Emellett a polgárőrségnek van felhatalmazása arra, hogy - úgymond - járőrözés közben szóvá tegye, ha szabálytalanságot tapasztal. Ennek némileg ellentmond Göbl Richárd budakalászi polgármester lapunk megkeresésére küldött válasza, miszerint "a vezetékes víz felhasználását korlátozó intézkedéseket nem betartókat bírságolni lehet, de érdemi eredményt rövid távon inkább a szolidaritás és az egyéni felelősségvállalás hozhat". A polgármester szerint hosszú távon az el nem végzett beruházások, karbantartások mielőbbi elvégzése a megoldás a vízkorlátozásokra. A döntéshozók előtt nem ismeretlen a probléma, hiszen a hazai víziközmű szektor válságos helyzetéről 2017 óta folyamatosan érkeznek jelzések. Földrajzi helyzete miatt Budakalász a magasan fekvő pilis-dunakanyari településekhez vagy településrészekhez képest kedvezőbb helyzetben van: ez azt jelenti, hogy itt csak nyomáscsökkenés volt, vízhiány nem. Mivel az ellátás azonos hálózati körben van, ezért az itteni fogyasztás hatással van a többi településre is. Ezért szükséges a vezetékes víz használatát Budakalászon is korlátozni - tájékoztatott a polgármester...


A 480-AS HATÓSÁGI ÁR NEM VOLT AKADÁLY, MEGDÖBBENTŐ MILLIÁRDOS NYERESÉGESŐ HULLOTT A MOLRA

NÉPSZAVA
Szerző: MARNITZ ISTVÁN
2022.08.06.


Az olajcsoport nyeresége a profitapasztó 480-as üzemanyagár-korlát és extra adók ellenére, az országos üzemanyag-ellátási válság közepette az égbe szökött. Míg a cég az eredményt alapvetően a jó munkával indokolta, elemzők a fő okot az olcsó orosz olajban látják.


Mintha mi se történt volna – 480-as ársapka, különadók –: a Mol újfent sorra szállítja a nyereségrekordokat. Az olajcsoport a második negyedévben - nemzetközi számviteli elvek szerint - 249 milliárd forintos nettó eredményt ért el. Ez harmadával haladja meg a társaság három évtizedes történelme során addig nem látott, tavalyi második negyedévi nyereséget. Ugyanez az eredménytípus az első fél évre 388 milliárd forint, ami 40 százalékkal fejeli meg a tavalyi év hasonló időszakában beállt eddigi rekordot...

ÉVTIZEDES KÉSLEKEDÉSBEN A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

KLUBRÁDIÓ
Műsorvezető: RÓZSA PÉTER
2022.07.29.


A Realitás eheti adásában Rózsa Péter műsorvezető Kovácsy Zsombor egészségügyi szakjogásszal, és Czene Árpád közgazdásszal, az egyik legnagyobb termékbiztosító igazgatójával, valamint Éger István, a Magyar Orvosi Kamara volt elnökével, gyakorló orvossal beszélgetett. A szakértők megvitatták, mi mindent lehetne tenni a magyar egészségüggyel, illetve mit várunk az ágazatban tett módosításoktól, valamint milyen lehetőségek vannak a magánellátásban...

DÉS LÁSZLÓ: DILETTÁNSOK MILLIÁRDOKBÓL „TESZIK RENDBE” MOST A PETŐFI-KÉRDÉST. AZTÁN MAJD JÖVÖK ÉN A GESZTIVEL EGY PETŐFI-MUSICALLEL

TELEX
Szerző: ROVÓ ANDRÁS
2022.08.06.


Kell-e egy művésznek állást foglalnia, elmondania a véleményét a világról? Dés Lászlóval és fiával, a szintén dzsesszzenész Dés Andrással beszélgetett Veiszer Alinda az Ördögkatlan fesztiválon (a felvett interjút ide kattintva tudja megnézni némi támogatásért cserébe), amikor mintegy 50 percnyi beszélgetés után felmerült ez a kérdés.


A témaindító kérdésben Veiszer Alinda felidézi, hogy Dés László 2016-ban visszaadta az állami kitüntetését, mert azt Bayer Zsolt is megkapta. Dés erre azt mondta, „sajnálom, hogy elhangzik a neve egy ilyen, a fiammal közös beszélgetésben. Ez méltatlan”.

Dés László azt mondta, nem foglalkozik azzal, hogy „a fejére húz-e” valamit az állásfoglalással. Azt mondta, rengeteg olyan zenész kollégája van, aki (azt mondja, hogy) „ne szólj szám, nem fáj fejem”, „az én közönségem az egész ország”, „én nem akarok megosztani senkit”.

Engem ez nem érdekel. Ezt lapításnak tartom. Lehet így is élni, én nem akarok így élni.
Ha megkérdeznek, elmondom a véleményem, mert azt gondolom, hogy azt a picike kis reputációmat, azt ilyenkor valamiféle állásfoglalás szolgálatába hajtom, és azt gondolom, hogy fontos lenne az ország szempontjából. Van értelme, csak többen kéne hogy legyünk
”, mondta.

A műsorvezető ekkor Dés Andráshoz fordult, hogy megkérdezze, szerinte van-e értelme, és egy menekültválságban elkészített videót idézett fel, amelyben dzsesszzenészek szerepeltek. „Igen, akkor még akartam mondani, ma már nem akarom mondani”, kezdi a választ Dés András. Azt mondta, az a videó csalódás volt. „Fontos üzenet volt, és klassz üzenet volt, de semmi visszhangja nem volt. És addigra az nekem egy sokadik akcióm volt, én akkor még azt gondoltam, van értelme, és csináltam”, mondta Dés András. Orbán mostani mondataira utalva azt mondta, ezekre kell reagálni, mert szörnyűségek hangoztak el, de évek óta borzalmak hangzanak el, és sokkal régebben kellett volna reagálni. „Felbosszant amúgy, hogy meg vannak lepve emberek, hogy ez azért mégiscsak sok.”...


HA MEGNÉZED EZT A SOROZATOT, EGY ÉLETRE MEGVÁLTOZIK, AMIT A PSZICHEDELIKUS SZEREKRŐL GONDOLTÁL

QUBIT
Szerző: BODNÁR ZSOLT
2022.08.07.


Az LSD-t, a varázsgombát és az ecstasyt évtizedeken át üldözték és tiltották, sokszor áltudományos, rémtörténetekbe illő érvekkel, de ma már egyre több kutatás irányul a szerek terápiás alkalmazására. A How to Change Your Mind a depresszió, a szorongás vagy a poszttraumás stressz ellen is bevethető pszichedelikumok történetét és jövőjét mutatja be.

Az elmúlt néhány évben sokan, sokféleképpen feldolgozták a pszichedelikus szerek reneszánszát, amely az 1960-as évekkel ellentétben most elsősorban nem az ellenkultúrában, hanem a gyógyászatban és a mentális egészségről zajló diskurzusban nyilvánul meg. Hosszú bekezdéseken át lehetne sorolni azokat a neveket, amelyek gyakorlatilag összeforrtak a pszichedelikus szerekről folytatott ismeretterjesztéssel; közülük az egyik legismertebb az amerikai podcastkészítő, Joe Rogan, aki nemcsak standupos és küzdősportoló haverjaival szokott DMT-ről és gombázásról beszélni, hanem időnként a téma kutatói is megfordulnak műsorában.

A másik ilyen kiemelendő figura a szintén amerikai Michael Pollan. Az alapvetően íróként és újságíróként dolgozó Pollan ugyan nem a szó akadémiai értelmében kutató, de a tudományos szférán kívül valószínűleg kevesen foglalkoztak nála többet és behatóbban a pszichedelikus szerekkel. Mondhatni, organikusan jutott el a témáig, hiszen már írói pályája elejétől kezdve növényi eredetű dolgok fogyasztásáról és annak kulturális és egészségügyi vonatkozásairól írt, bár ez eleinte a táplálkozástudomány vagy az élelmiszeripar területére korlátozódott – egyetlen magyarul megjelent könyve, az Életadó ételeink is ezt a tematikát követi.

Az igazi áttörést azonban 2018-as bestsellere, a How to Change Your Mind hozta el Pollannek. A Guardiantől a Chemistry Worldig mindenhol agyondicsért, közel 500 oldalas könyvben minden lehetséges szemszögből megvizsgálta főhőseit, a pszichedelikus szereket: szó esik benne természeti eredetükről, kalandos felfedezésükről, kulturális szerepükről, politikai üldöztetésükről, hatásmechanizmusukról és a pszichoterápiás alkalmazásukban rejlő lehetőségekről is. Ráadásul, ahogy arról a New York Timesban többször is írt, maga is kipróbálta a szereket a kutatómunka során...

GÁBOR GYÖRGY ÜZENETE DEMETER SZILÁRDNAK, BUDAPEST MAGASSÁGOS ESZTÉTA-FŐISPÁNJÁNAK

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.08.06.


Üzenem Demeter Szilárdnak, Budapest magasságos esztéta-főispánjának, hogy viszonylag nehéz lesz a Háború és békét vagy a József és testvéreit két-kétsoros disztichonná átalakíttatni, a közel 15 órás Wagner Ringjéből dorombra átírt rövid etűdöt készíteni, a Sixtus-kápolna teljes mennyezetfreskóját miniatúrán megjeleníteni, a Sátántangóból 20-30 másodperces reklámfilmet összevágni, de nem lesz könnyű egy nagyméretű Steinway vagy Bösendorfer helyett pihekönnyű fűzfatilinkón előadni a „Das wohltemperierte Klavier” prelúdiumait és fúgáit, továbbá minden bizonnyal problematikus lesz, ha egy spanyolfallal elválasztott koncertpódiumon egyszerre ad koncertet a Budapesti Fesztiválzenekar és a rendszer valamelyik kedvelt könnyűzenésze, s hasonlóképpen nem biztos, hogy a színházi látogatók örömmel néznék azt a színpadot, amelynek egyik oldalán, mondjuk középtől balra Pintér Béla Társulatát láthatná a nagyérdemű, a másik oldalán, középtől jobbra a Nemzeti Színház valamelyik produkcióját. És ami engem illet, nekem speciel nagyon nem konveniálna, ha egy hazai tudományos konferencián helyiség- és fűtésgazdálkodási okokból fakadóan ugyanabban a teremben, ugyanazon a napon, s ugyanabban az időpontban egyszerre tartana előadást mondjuk Giorgio Agamben és Demeter Szilárd.
És bíztatnám is egyben Demeter Szilárdot, hogy ne feledje: az a történet, amelyet először egy bizonyos Franz Xaver Niemetschek írt le (Mozart első biográfusa, aki személyesen ismerte a zeneszerzőt), hogy II. József császár egy ízben kritikusi éllel azt mondta Mozartnak, miszerint művében „túl sok a hangjegy”, amire Mozart azt válaszolta, hogy „éppen annyi, amennyi szükséges”, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, de akárhogyan is volt, egyrészt Mozartnak volt igaza, másrészt II. József császár pontosan tudta, ki az a Mozart, s azt is tudta, mit érnek a környezetében tüsténkedő, a nagyúr kegyeiért versengő, amúgy mára már nevesincs muzsikusok (nem Salierire gondolok!).
És a császár csak császár volt, s nem udvari esztéta és műkritikus.

TRUMP BESZÉDE TEXASBAN: BIDEN HAGYJA, HOGY OROSZORSZÁG HÁBORÚZZON UKRAJNÁBAN

24.HU
Szerző: 24.HU
2022.08.07.


A közelgő választások megnyerését nevezte a konzervatív erők legfontosabb feladatának Donald Trump volt amerikai elnök helyi idő szerint szombaton az egyesült államokbeli Dallasban, az Amerikai Konzervatív Unió nagyszabású nyári konferenciáján (CPAC) felszólalva.

A texasi „seregszemle” – amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt a nyitónapon – a volt elnök felszólalásával fejeződött be a távirati iroda tudósítása szerint.

Kétórás beszédében Trump úgy vélte, hogy az ország a demokraták két évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta hanyatlásnak indult, csupán a konzervatívok menthetik meg a társadalmat a közelgő válságoktól, és ahhoz, hogy ezt megtegyék, a politikának vissza kell nyernie a társadalom bizalmát...

ÓVSZERT A SZEXBOLTBÓL? – AZ ORBÁN-KORMÁNY MINDENT BEVET A KORAI CSALÁDALAPÍTÁSÉRT, MEGVÉDIK A GYEREKEKET A SZEXUÁLIS NEVELÉSTŐL IS

NÉPSZAVA
Szerző: MUHARI JUDIT
2022.08.07.


Újabb milliárdok jutnak hit- és erkölcstanoktatásra, egy e heti kormányhatározat szerint csaknem duplájára nő az erre fordítható keret. Arra egyelőre nincs válasz, mi az oka és a célja ennek a bőkezűségnek. Lenne miről beszélgetni ezeken az órákon, hiszen a magyar kamaszok többsége magára marad a párkapcsolatot, fogamzásgátlást, vagy épp a családtervezést érintő kérdéseivel. Ha a szüleikkel sem tudnak erről beszélni, jószerével egymástól, a netről vagy a pornóból szerzik a szexuális műveltségüket. Az oktatásban annak ellenére nincs helye ennek a témának, hogy már 12 éves kortól legálisan létesíthetnek nemi kapcsolatot a gyerekek
.

Az oktatási rendszerben alig van helye a családi-párkapcsolati életre nevelésnek, inkább a családi minták, a kortársaktól begyűjtött információk, az interneten összeszedhető „tudás” – ideértve a pornót is – jelenti azt az alapot, amire a gyerekek, fiatalok többségének tudása épül – írta le a helyzetet Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója és vezetője...

OVI

KLUBRÁDIÓ / ÚTSZÉLEN
Szerző: JÓZSA MÁRTA
2022.08.06.


Orosvári Zsolt szervezte az 
Ágyat az anyukáknak akciót azért, hogy a kórházban ápolt gyerekek mellett kulturált körülmények között maradhassanak az anyák. Ugyanő klímaberendezéseket is szerzett, szintén kórházaknak. Most még nagyobb fába vágta a fejszéjét: a százezer forint alatti jövedelemből megélni kényszerülő, megváltozott munkaképességű ember érdekében kezdeményezett pert. Négy, szociális ügyekben elkötelezett ügyvéd segítségével.

A magam részéről szeretem a rejtélyeket. Okom panaszra nincs, most már szinte minden titkos, ami a mindennapi életünket érinti. Például legújabban azért lelkesedem, hogy az energiahivatal közölte: nem teszi többé közzé a lakossági áram beszerzési árát. Nem tartozik ránk, punktum. Azt is elfelejtették vagy közölni, vagy szabályozni, hogy a legszegényebbek feltöltős villanyóráiból már most is csak megemelt tarifával áramhoz jutni. Sokakkal együtt minálunk is beszédtéma otthon, hogy a fűtési idényre hányan költözünk össze egy lakásba. De legalább a kicsik elmennek majd oviba, ott meleg van. Vagyis most még ezt reméljük, meg azt, hogy lesz, aki legalább megőrizni tudja őket.

Márciusban kilencvenkét közmunkás dolgozott olyan ovikban, ahova nem jutott elég óvónő, de az iskolára felkészítendő lurkókat vigyázta jobb esetben pedagógiai asszisztens is, őszre pedig jut már néhány visszatérő nyugdíjas szakember is a szerencsésebb helyekre. Ezeknek az embereknek kell gondoskodniuk arról, hogy a három-hatéves, oviköteles lurkók a képzés végén felkészülten sétáljanak be a sulikba. Akkor is, ha soha senki nem vizsgálja, hogy a hiányzó pedagógusok helyett gyerekvigyázásra beterelt közmunkások, vagy ahogy látom a hirdetéseket, lassan bárki, aki beesik az utcáról, alkalmas-e arra, hogy egyáltalán a kölkek közelébe engedjék őket. Mindegy, majd csak lesz valami, a gyerek előbb-utóbb eljut az iskolába, ahol meg tanító nem lesz. De bízunk benne, hogy a tantermi dobkályhák legalább adnak egy kis meleget. Szóval már az ovi is – hogy a Bëlgát idézzem - veszélyes hely, megesik, hogy nem marad a mackódon fej.

ROGÁN LEFEJEZTE A TITKOSSZOLGÁLATOKAT, HOGY FELTÁMASZTHASSÁK A III/III-AS CSOPORTFŐNÖKSÉGET

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2022.08.06.


A pártállami diktatúrában működő III/III Csoportfőnökség feladatait építik újjá a Rogán felügyelete alá rendelt polgári titkosszolgálatok. Erre utal a titkosszolgálatok lefejezése, új megbízható emberek kinevezése és előléptetése. Ezért emelték meg a szolgálatok költségvetését is 30 milliárd forinttal. A profilváltás igazodik a propagandaminisztérium feladatköréhez, a társadalom fölötti totális ellenőrzés kiépítéséhez. A hírszerzés vezetője is lemondott, a hírszerzés (a kémkedés) is belpolitikai érdekeknek és a diktatúra céljainak alárendelve működik majd.

A tartalmi változásokat már előre jelezte az is, ahogyan Varga Judit engedélyeztetésével a Pegazus kémszoftvert működtették közéleti emberekkel, a rendszerrel szemben kritikus üzletemberekkel és a rendszerre veszélyes tényfeltáró újságírókkal szemben. Mindent elmond a szándékról, hogy az önkényuralom által ellenőrzött igazságszolgáltatás “törvényesnek” találta a Pegazus működését, ami önmagában botrány, és bemutatja azt, hogy mindent “törvényessé” tudnak tenni, bármit meg tudnak indokolni. Ez azt jelenti, hogy itt a III/III-as Csoportfőnökség szerveződik újjá más néven.

Rogán Orbán legfontosabb és legerősebb embere, aki a legjobban fizetett miniszter is, s aki mindenki más, a többi miniszter felett is áll. Rogán tartja a kezében a médiát, a propagandát, a teljes kommunikációt, a kampányokat, az agymosást és az emberek gondolkodása és tevékenysége fölötti totális befolyásolást és ellenőrzést. Ehhez most megkapta a polgári titkoszolgálatokat, amelyek eddigi funkciójuk helyett Rogán tevékenységének szolgálatát végzik. Ez pedig elképzelhetetlen a III/III-as Csoportfőnökség tevékenysége, a belső lakossági megfigyelés és külföldi hírszerzés nélkül.

Mindehhez tízszeresére (!) emelték Rogán minisztériumának költségvetését. Ez azt jelenti, hogy míg a többi minisztérium elsősorban szakmai feladatokat lát el, Rogán minisztériuma irányítja és felügyeli a diktatúra működését. Feltárja az Orbán-rendszer belső és külső ellenségeit, klasszikus módon ugyanazt a tevékenységet végzi, mint KGB leányvállalataként működő III/III-as szolgálat. A különbség csak annyi lehet, hogy kevésbé az ügynöki élő munkára, sokkal inkább a technikai megfigyelésre épül ugyanaz a III/III-as tevékenység, s még az oroszok felügyelete sem kizárt.

Besúgók, informátorok és ügynökök így is lesznek, sőt egészen biztosan már vannak is. Mivel a Rogán-féle titkosszolgálatok belső működése nem nyilvános, a parlament semmiféle ellenőrzési funkciót nem lát el (ha valami nem tetszik, a fideszesek meg sem jelennek a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, oszt jónapot), ezért nem lehet tudni, hogy a beépített és beszervezett ügynököket hogyan adminisztrálják és milyen minőségben kötődnek a titkosszolgálatokhoz. Demokráciában tilos a polgárok belföldi megfigyelése, de ez már rég nem demokrácia...

AZ ELLENZÉK ESÉLYTELEN, DE LEGALÁBB MOZOG

24.HU / HÁROMHARMAD / PODCAST
Szerző: 24.HU
2022.08.06.O
rbán Viktor dallasi beszédét hüvelyezte a mai Háromharmadban Bita Dániel, Nagy Gergely Miklós, valamint Nagy József. Majd arról beszéltek, amiről Texasban nem esett szó: a magyarországi megélhetési válságról, s arról, mit hozhat ki a helyzetből az ellenzék Jakabostul, Hadházystul, MZP-stül, Gyurcsányostul.MEGFIZETÜNK

NÉPSZAVA
Szerző: PAPP ZSOLT
2022.08.07.


Ma már heti rendszerességgel emelkednek egyes élelmiszerárak, de ha valaki pár hónappal ezelőtt a vécétartályok között válogatott, ma közel dupla áron kapja meg ugyanazt a kínai gyártmányt, mintha márciusban megvette volna – mind a két példa saját tapasztalat. Az infláció természete megváltozott a világban is, de főként idehaza. Ez már rég nem az egészséges évi 0-3 százalékos drágulás, nem is a moderált 10 százalék alatti áremelkedés: ez már az elszabadult infláció, amikor egyes termékek ára 20, de akár 100 százalékkal is megemelkedhet egy év alatt.

Eközben a magyar és nemzetközi cégek köszönik jól vannak: rekordprofitot jelent a gyógyszergyártó, az olaj- és a fuvarozó cég. Ennek kulcsa, hogy a forint gyengülését, az árak emelkedését mindenkinek sikerült (még) beépíteni az áraiba, mert a magyar fogyasztók (még) ki tudták fizetni az emelt árakat.

A rezsiemeléssel ennek vége szakad. Míg Európa a jövő év elejére túl lesz az energiaársokkon, hisz az árak tavaly ősszel kezdtek megugrani, nálunk csak most kezdi majd az energiaárrobbanás kifejteni az inflációgerjesztő hatását. A háztartások, a fogyasztók eddig is megfizették a magas energiaárakat, mégpedig a zsemlében, a bútorokban, mindenben; de ez most más lesz. Annak érdekében, hogy a lakásban legyen fűtés, sokaknak csökkenteni kell fogyasztásukat.

A szociálisan érzéketlen állam pedig épp most nem tud segíteni, amikor százezrek kerülhetnek bajba. Az ok, hogy nincs pénz. Elment stadionra, szállodára, haveri cégekre, lélegeztetőgépekre, vagy csak simán ellopták a Covidra hivatkozva. Most fizetünk meg az orbáni gazdaságpolitikáért, az osztogatásokért, a korrupcióért, ez mind megjelenik a mostani árakban.

A magyar infláció az egyik legnagyobb lenne Európában, ha nem volnának az ársapkák és a rezsicsökkentés. Ez utóbbi már félig elment, következik a szabályozott árak kivezetése. Még néhány hónap, és csúcsdöntő lesz a hazai infláció. És már közel sem igaz az orbáni mondás, hogy a "kóceráj rendben van, a gépház működik". De a kassza azért csörög.

AZ UTOLSÓ CSATLÓS ÁTKA

G7.HU
Szerző: TÓTH ISTVÁN JÁNOS
2022.08.06.


A szerző a Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) igazgatója. Az Ekonomi a G7 véleményrovata.


Nem jó egy hanyatló birodalom utolsó csatlósának lenni. Nemcsak azért, mert minél később ugrik ki egy ország egy ilyen, egyébként egyre inkább meggyengülő, várhatóan összeomló szövetségből, annál nehezebb, költségesebb lesz ez a kiugrás, hanem azért sem, mert, minél később történik meg ez, annál inkább ráég hosszútávon is az utolsó csatlós, mint epitheton ornans (díszítő jelző – a szerk.) az országra. Rávetül ez majd az ország vállalkozóira és lakosaira is. Nekik is magasabb és hosszú távon fizetendő költségekkel kell szembe nézniük.

Orbán Viktor már az ukrajnai orosz invázió első napjaiban úgy döntött, hogy Magyarország nem segíti fegyverszállításokkal Ukrajnát az orosz haderővel szembeni harcban. Jelenleg a NATO-nak 30 tagja van. Ha ehhez hozzászámítjuk Finnországot és Svédországot, akik nemrég adták be csatlakozási kérelmüket a NATO-hoz, akkor azt láthatjuk, hogy e 32 országból 31 ország szállít fegyvert Ukrajnának: támogatja az ukránok harcát az orosz invázió ellen. Még Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, Bulgária is, a balti államokat, Csehországot, Szlovákiát, Romániát és természetesen Lengyelországot nem is említve. Magyarország – egyedüli NATO tagként – kimarad ebből a sorból.*

Nemrégiben közel 400 diplomáciai fedésben dolgozó orosz kémet utasítottak ki az EU 27 tagországából. Magyarországról egyet sem. E két döntés nyilvánvaló jele annak, hogy a jelenlegi magyar kormány Oroszország hű szövetségeseként viselkedik.

Magyarország sorsát Oroszországhoz köti.

Az első valószínűsége 0,03, a másodiké 0,04*. Ha feltennénk, hogy e két esemény független egymástól (persze tudjuk, hogy nem az), akkor ezek együttes valószínűsége 0,001 lenne. Már ez a gondolatkísérlet is jól mutatja, hogy itt nem véletlenről, hanem jól kigondolt koncepcióról van szó: a magyar kormány pozíciója nemhogy a két hadviselő fél között „középen állna”, hanem egészen extrém módon a jelenlegi orosz vezetésnek kedvez.

A magyar kormány (pontosabban Orbán Viktor) e két döntése közül az elsőt fogom ebben a cikkben röviden vizsgálni egy három szempontból:

- Milyen implicit feltételezésekkel él az Orbán Viktor vezette magyar kormány?

- Milyen racionális megfontolások vezethetik?

- Milyen következményekkel jár, hogy „utolsó csatlósként” Magyarország magára maradt a NATO-n belül?

Az elemzés során nem veszem figyelembe a nyilvánvaló morális hasznokat. Ezek akkor is léteznek, ha eleve tudott, hogy „vesztes ügy” mellé állna egy adott szereplő, egy adott ország. Az ország polgárai a morális hasznokból akkor is részesülnek. Ha végül nyertes lesz az „ügy”, ez a morális haszon megsokszorozódik...

2035-TŐL UGYAN VILLANYAUTÓKÉ LENNE A FŐSZEREP EURÓPÁBAN, DE ODÁIG ELJUTNI NAGYON NEHÉZ LESZ

G7.HU
Szerző: NAGY ZSOLT
2022.08.07.


Június 8-án az Európai Bizottság úgy döntött, hogy 2035-től kezdődően betiltja a fosszilis üzemanyaggal hajtott robbanómotoros új személyautók (egészen pontosan a szén-dioxidot kibocsátó autók) forgalomba helyezését. A döntés ugyan az olyan nagy autógyártók tapsa mellett született meg, mint a Mercedeseket gyártó Daimler vagy a Volkswagen-csoport, ám több tagállam is aggodalmát fejezte ki, hogy az európai gazdaság meg fogja szenvedni az átállást.

A szigorú elhatározás mögött komoly indulatok húzódnak: 2015-ben derült ki, hogy a Volkswagen éveken keresztül meghamisította a dízelautóinak károsanyag-kibocsátási adatait, melyek a valóságban sokkal rosszabbak voltak annál, mint amit a műszereik mutattak. Mivel a levegőminőség romlásával és a károsanyag-kibocsátással összefüggésbe hozható több százezer haláleset (globális szinten több halálok mögött áll, mint a háborúk vagy a terrorcselekmények) – egy ilyen fiaskó nem csoda, hogy kiverte a biztosítékot a döntéshozói szinten, ennek eredményeként került be az EU-s klímavédelmi csomagba a belső égésű motorral rendelkező autók forgalomba helyezését tiltó rendelkezés.

Bár ideológiai oldalról könnyen magyarázható, hogy emberéletekről és a bolygó klímájáról van szó, a valóság azonban közbeszólhat – bár a megállapodás júniusban köttetett meg, a keretek kidolgozása még jóval korábban történt, és azóta a világban zajló események alapjaiban változtattak meg eddigi trendeket...

A KORMÁNYZATI STRATÉGIA: PÉNZT NEM ADUNK, CSAK PERSPEKTÍVÁT – 2. RÉSZ

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2022.08.07.


(Az 1. részt itt olvashatják)

A Hírklikknek adott interjú első részében Horváth Gábor, a MOSZ főtitkára arról beszélt, a gazdák nem jótékonysági ellátást várnak, hanem azt, hogy állami szerepvállalás mellett, kamatpreferenciával nyissanak hitelcsomagokat számukra. Ebben a részben tovább kutatjuk a pénz útját. A főtitkártól megtudtuk, az idei hozam fele, harmada jön be, a költségekben pedig háromszoros a növekedés. Horváth Gábor azt mondja, „azokból a hitelekből, amikre jelenleg lényegében moratóriumot hirdetnek, a most fennálló legnagyobb hitelállomány az Európai Uniós támogatások meghitelezése. A bank ezeket a hiteleket úgy adta oda, hogy majd, amikor október után fizetik az EU-s előlegeket, azok automatikusan mennek a vissza a bankhoz. Magyarul a bank nem vállalt kockázatot.”...

IKSZEK

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2022.08.07.


Akkora mahometnagy teher, mintegy kavics, netán kőszikla hullott le doktorminiszterelnök urunk, mi egyetlen örömünk, nála nélkül szomorúság itt a földön életünk (i tak dalse a helyzetnek megfelelően) honifiúi kebeléről, mint az az ismeretlen rosseb. Újfajta vagyonbevallást adhatott be ő, a bátrak és az ellenzék sorai is, amelyen minden szerepel, csak vagyon nem. Ilyen cetlikre, amiket ezek összeirkáltak, egy falusi takszöv se adna hitelt, ha a doktorminiszterelnök urunk eléje járulna, hogy szeretne egy szántóvető gépet vásárolni a vegyesboltban, de pénze nincs, mert képtelen beosztani azt.

És éppen ez az a hatalmas teher, hogy innentől és mindezek után mind az ő népei nem vethetik a szemére neki, hogy miként vezetne egy országot, ha saját pénzügyeit se tudja vinni, ha megtakarítása sosincs, ellenben vagyona sem gyarapszik soha, hogy látszatja nála semminek nem mutatkozik. Olyan, mint egy kezdő háziasszony, vagy mint egy részeges téeszelnök, egykutya, seckojedno, mondhatni pénzt az ember ilyen kezébe nem ad, inkább kiszedi belőle, mielőtt ismeretlen helyekre tűnne el. Szóval mostantól nem látunk bele miniszteres urunk zsebibe, se a haverjaiéba, se az ellenzék sorainak brifkójába.

Közünk mintha nem volna, pedig nagyon is, mert mi fizetjük őket az utolsó petákig, s ha többjük van, mint amit mi utalunk nekik, akkor az arra enged következtetni, hogy a delikvens lop, vagy tilos utakon jár. Nem mintha eddig lett is volna valami következménye, ha sehogyan sem passzoltak a dolgok, arra ott volt a rokoni kölcsön intézménye, és a titkolózásnak még annyi módja és lehetősége, hogy kiskátét lehetne róla és belőle kiadni. Mégsem tettük, ők se, csak egymás közt terjesztették a tuti tippeket, viszont annyira macerás volt állandóan tagadni és hazudni, ebbe fáradtak bele az urak és szépleányok.

Itt ez az új módi, itt már csak ikszelni kell a megfelelő rubrikába, már igazi számokat sem beleírni, mondom, a falusi takarék könyökvédős vezetője zokogva szaladna át a kocsmába egy kevertre egy ilyet meglátva. De ezeknek – s ebben a kontextusban ezek mi vagyunk – ez is jó lesz, vélekedtek nagyuraink, és úgy is lett. Kis közjáték volt azonban az új ikszelős vagyonnyilatkozattal, mert Kósa Lajosnak még ezt sem sikerült megfelelően kitölteni, amiben nem az a tragikus, hogy ennyire hülye, hanem, hogy ezekkel az ikszelgetésekkel mennyi milliót vagy milliárdot tud eltitkolni, amit az ember – és ebben a kontextusban rk – már kurvára un...

A KLÍMASZAKÉRTŐ SZERINT A MOSTANI NYÁR HÁTRALÉVŐ ÉLETÜNK LEGHŰVÖSEBB NYARA, ENNÉL CSAK ROSSZABB LESZ

NÉPSZAVA
Szerző: CZENE GÁBOR
2022.08.06.


Ha a múltat nézzük, akkor a mostani szárazság rendkívüli. Ha a jövőt nézzük, akkor nem az – állítja Bart István. A klíma- és energiapolitikai szakértő téves iránynak tartja, hogy a kormány gyorsítani akarja a fakitermelést.


Elárulja, hogy mennyi a gáz- és villanyszámlája?

Új helyre költöztem, még nem tudom. Az előző, 66 négyzetméteres lakásomban a gázért és az áramért összesen 25 ezer forintot fizettem havonta. Ebből 7 ezer volt az áram, a többi a gáz. Ezzel talán éppen belefértem volna az átlagfogyasztó kategóriájába. A mostani lakásom nagyobb, itt már valószínűleg nem fogok beleférni.

Megfelel a valóságnak a kormány állítása, hogy csak a háztartások negyedének kell majd az átlagfogyasztás feletti megemelt rezsit fizetnie?


Ennek eldöntéséhez ismerni kellene azokat a számokat, amelyek nem publikusak. Csak az energiaszolgáltatók tudják, hogy hányan vannak átlag felett és alatt, a rendelkezésükre álló adatok alapján ez egyszerűen kimutatható...

VALÓBAN A HANYATLÓ NYUGATI CIVILIZÁCIÓ MIATT ROSSZKEDVŰEK A MAGYAROK?

QUBIT
Szerző: SZALAI BARNA
2022.08.05.


Orbán Viktor miniszterelnök július végén elhangzott tusványosi beszéde a nagy vihart kavaró fajelméleti eszmefuttatás mellett más, tudományosan nehezen alátámasztható kijelentéseket is tartalmazott. Ezek közé tartoznak azok a gondolatok, amelyekben Orbán Európa boldogtalanságának okait pedzegette:

„…az adatok tükrében a világ egyre jobb helynek tűnik, miközben mi ennek az ellenkezőjét érezzük. ...

… Az a megfejtésem erre a jellenségre, hogy rosszkedvünk tele egy alapvetően nyugati életérzés, ami abból fakad, hogy a nyugati civilizációnak az ereje, a teljesítménye, tekintélye és cselekvőképessége fogyóban. …

… A legfájóbb ebben a térvesztésben, ebben a hatalmi és anyagi térvesztésben, hogy mi, vagyis a Nyugat elvesztettük az energiahordozók feletti ellenőrzést. ”


Ez a gondolatmenet három fő állításra bontható szét:

- a szociális és gazdasági mutatók javulnak;

- az emberek boldogsága azonban nem követi ezt a fejlődést, sőt Európa boldogtalanabb, mint volt;

- Európa boldogtalansága főképp az energia- és nyersanyaghiányra vezethető vissza.

A miniszterelnök felvetése izgalmas, könnyen érthető és logikusan felépített, mégis érdemes részletesen megvizsgálni, mert állításai nem minden ponton egyeznek meg a valósággal...