2018. február 6., kedd

A MAGYAR ADDIG ÉL, AMENNYIJE VAN?

KARVALYOK FÖLDJE BLOG
Szerző: Karvalyok Földje
2018.02.06.


Mennyit ér a magyarországi rákbetegek élete? Ha stadion, egyházi  vagy migráns-egyenértékessel számolunk, akkor nem sokat.
Azt már tudjuk, hogy a kormányunk szerint minden sportra költött egy forinttal két forintot lehet megspórolni az egészségügyi kiadások terén meg azt is, hogy a közbeszerzésekre fordított milliárdok cirka harmada tűnik el kormányközeli haverok zsebében, de abban azért csak reménykedhettünk, hogy a rákosok élete megér legalább egy stadionnyit. Mondjuk annyit, mint amennyibe a Haladás szuperstadionja került Szombathelyen, azaz cirka 15,2 milliárdot. Ez az összeg hétvégenként 8.940 fő aktív szotyolázását teszi lehetővé és biztos van valaki odafent, aki – legalábbis a stadion méreteit látva – hisz abban, hogy a 2017 őszi átlag kétezer körüli szurkolószám megnégyszereződik úgy, hogy még az alkalmankénti borsos belépti díjat is hajlandók a tisztelt látogatók kifizetni.  És ez csak egy stadion a sok közül … És míg a klubsport mindenek felett, mi a helyzet az egészségüggyel és a spórolással?
Balog humánminiszter úr – így kampányidőszakban – ott van a gáton és gáláns ígéretet tett a hazai rákbetegeknek: az idén 5 milliárdot áldoznak fejlesztésekre, az elkövetkező években meg még 10,3 milliárdot. Azaz éppen annyit ígért, mint amennyibe egyetlen vidéki stadion került. Igaz, hazánkban éves szinten 33 ezren halnak meg rákban (az összes halálozás egynegyede) és harmadával több honfitársunk veszti életét ennek a betegségnek köszönhetően, mint az uniós átlag, de ez sem ösztönzi a kormányunkat láthatóan arra, hogy – így kampányidőszakban – legalább kétstadionnyi pénz elköltését ígérje meg nekünk. Ebből is látszik, kormányunknak pontosan mennyit is érnek a saját állampolgárai – hát nem annyit, hogy érdemes lenne akár a Tao-pénzek 500 milliárdjának legalább 10%-át az egészségügyre költeni. És miközben a látványsportokba (és különösen a minimális európai színvonalat alulról talán nyaldosó fociba) öntik a sokszáz milliárdot, addig honfitársaink belehalnak olyan betegségbe, amelybe más országokban azért nem annyira muszáj...

EZEKKEL A TRÜKKÖKKEL ÉRI EL A FIDESZ, HOGY ESÉLYE SE LEGYEN AZ ELLENZÉKNEK

24.HU
Szerző: KERNER ZSOLT
2018.02.06. Az LMP-közeli Reflektor blog a hétvégén kiszivárogtatott egy hangfelvételt, ami egyszerre volt felháborító, és annak tökéletes ellentéte. A felvételen Kövér László beszél, és a blog szerint 2017 januárjában teszi ezt. Erre ugyan semmi bizonyíték nincs, de a téma elég aktuális volt januárban. Kövér ugyanis arról beszélt, hogyan alakították át a választókörzeteket úgy, hogy az ellenzék ne legyen képes labdába rúgni. Mármint a labdába rúgást konkrétan ő mondja.

"Az a jó, ha az ellenzék nem rúg labdába",

Hangzik el a házelnök szájából. Majd hozzáteszi, hogy

"a választási rendszer reformjáról nem mondom, hogy nincs benne földrajzi bűvészkedés vagy nem volt, de csak annyi bűvészkedés volt benne, mint a 90-es törvényben, amit a szocik alkottak meg."

A beszéd miatt az MSZP feljelentette Kövért választási csalásért. Ami elég nagy meglepetés lehet, mert azt jelenti, hogy a szocialisták most először néztek rá a választókörzetek átrajzolására, és rácsodálkoztak, hogy azok a Fidesznek kedveznek.

A választási csalásos perből valószínűleg nem lesz semmi, pedig az Egyesült Államokban ez most épp forró téma. Egy szövetségi bíróság kimondta, hogy a Republikánus párt alkotmányellenesen rajzolta át 1996-ban Észak-Karolina térképét. Arra persze kevés esély van, hogy ebből legyen is valami konkrét változás, de maga a döntés is érdekes, és megmutatja az úgynevezett gerrymandering, azaz a választókerület-manipuláció speciális helyzetét...


ÚTMUTATÓ BIZONYTALAN VÁLASZTÓKNAK

MAROSÁN GYÖRGY BLOGJA
Szerző: MAROSÁN GYÖRGY
2018.01.01.


A demokrácia bonyolult „gépezet”, amelynek egymást segítő és ellenőrző intézményekből összeszerkesztett rendszerét a polgárok működtetik. Részben úgy, hogy megválasztják képviselőiket, akik – a nevükben és helyettük- meghozzák az életüket egyébként jelentősen befolyásoló döntéseket. Részben úgy, hogy folyamatosan ellenőrzik megbízottjaikat: vajon tényleg azt teszik-e, amivel megbízták őket. A választás közeledtével ezért a polgárok kötelessége (volna) visszapillantani: mi is lett a politikusok ténykedésének eredménye. Jó azonban, ha tudják: ami bekövetkezett, azt nem pusztán a politikus szándéka formálta. A történteket számottevően befolyásolták a körülmények is. Erre mindig hivatkoznak a politikusok, amikor nem úgy „sültek el” a dolgok, mint remélték. Amikor azonban siker koronázta ügyködéseiket, azt mindig saját bölcs tevékenységüknek tulajdonítják.

Választások előtt visszapillantva úgy tudjuk csak megítélni, miként teljesített országunk, ha összevetjük „versenytársainak”eredményével. Így kiszűrhető a körülmények – hol pozitív, hol meg negatív – hatása, amely jelentősen befolyásolhatta a történéseket. Ám a választó nehezen tud eligazodni a sokféle vélemény sűrűjében, és inkább elbizonytalanítja a kedvező és kedvezőtlen hírek áttekinthetetlen sokasága. Az események kaotikus kavargásában ezért a választót többnyire pillanatszerűen változó élményei és a véletlen események által formált benyomásai vezetik. Holott a volán mellett megtanulhatta: még jó úton és napfényes az időben is figyelnie kell, hát még akkor, amikor – mint most a világban – a társadalmak sűrű ködben és kátyúval teli történelmi pályán kénytelenek haladni. Szeretnék ezért olvasó kezébe egy választási útmutatót adni: milyen tényeket volna elengedhetetlen megfontolni a szavazófülke magányában?

Azt, hogy egy ország jó irányban halad-e vagy sem, hogy az elmúlt évek során alapvetően kedvező vagy kedvezőtlen változás ment-e végbe, négy komplex mutató jelzi tévedhetetlenül. Az első, a demokrácia állapota: milyen mértékben képes a polgár véleményét kifejezni, és saját érdekét érvényre juttatni. A második, az ország versenyképességének alakulása: előrelépett-e a nemzet legfontosabb versenytársaihoz képest, vagy elmaradt tőlük. A harmadik, a kormányzás minősége: vajon a különböző társadalmi rétegek és érdek-csoportok várakozásai milyen hatékonyan formálódnak kormányzati akciókká, és válnak valóra. Végül, a negyedik, az emberi haladás index: az előző három terület „összjátékának” eredményeként javult-e, vagy sem, a polgárok társadalmi környezete.

A helyzetünket megkönnyíti, hogy rendelkezésre állnak olyan objektív adatok, amelyek az adott ország előrehaladását pontosan jelzik. Ezeket az adatokat elfogulatlan és megbízható szervezetek „állítják elő”, nem pedig részrehajló, a kormány által felügyelt „nemzeti” intézmények. Így arra a mindanyunkat érdeklő kérdésre – miként teljesített Magyarország az elmúlt nyolc, és ezen belül, az elmúlt négy évben – viszonylag pontos választ kaphatunk. Előfordulhat, hogy valaki kételkedik az adatok pontosságában, bár ez többnyire olyankor fordul elő, ha rossz jegyet kapott. Ám, még ha vannak is vitatott kérdések, az ebből fakadó problémák eltörpülnek, ahhoz az előnyhöz képest, hogy lehetőség nyílik a nemzetközi összehasonlítás. Vegyük tehát sorra az említett négy területen Magyarország 2010-es, a 2014-es és a – legutolsó fellelhető – 2016-2017-es eredményeit. Hazánk teljesítményét szokásos viszonyítási csoportunk – Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia –eredményeivel vethetjük össze. (A helyzetet némileg bonyolítja, hogy a fellelhető adatok hol a „helyezési számot” mutatják, máskor viszont a teljesítményt jelző értéket, és van, amikor a magas érték jót, máskor meg éppen rosszat jelent. Ezért, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért a „közös nevezőre” hozott adatokat tüntettem fel!)

A demokrácia mértéke egy ország megítélésének egyik legfontosabb tényezője. A „The Economist Intelligence Unit” által összeállított és rendszeresen nyilvánosságra hozott Demokrácia index, a demokrácia minőségét befolyásoló sokféle szempontot – a választási folyamat, a kormányzat működése, a politikai részvétel, a politikai kultúra, és a civil jogok – vesz számításba. Ezek együtt nemcsak a demokrácia állapotát jelzik pontosan, de alkalmasak a végbement javulás vagy romlás felbecsülésére is. Az „EIU Democracy Index 2016 – Infographics – The Economist” honlap látványos ábrákkal is bemutatja a demokrácia alakulását az egyes országokban. (A táblázat a helyezési számokat mutatja: minél kisebb a szám, annál jobb a demokrácia helyzete az adott országban)...

MILLIÁRDOK NYOMÁBAN - BEPERELJÜK AZ MTVA-T AZ ANTENNA HUNGÁRIÁVAL KÖTÖTT TITKOS SZERZŐDÉSEK MIATT

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: OROSZI BABETT
2018.02.06.


Az állami médiát évi 80 milliárd forintból előállító MTVA műsorai egy részét az Antenna Hungária nevű, eddig főként műsorterjesztéssel foglalkozó állami cég közreműködésével gyártja le. A munkákat minden jel szerint nyilvános verseny nélkül kapja meg a cég. Hogy pontosan mennyi pénz folyik így át az MTVA-tól az Antenna Hungáriához, az a két cég között megkötött szerződésekből és azok mellékleteiből derülhetne ki, a műsorgyártásra vonatkozó szerződéseket viszont nem hozták nyilvánosságra. A két cég közötti szerződéseket az MTVA-tól hiába kértük, üzleti titokra hivatkozva nem adták ki azokat. Az adatokért pert indítottunk.

“Van egy jó sztrorim az MTVA-ról!” – A mondat, amit egy magyar újságíró számtalanszor hall munkája során. Az ilyen mondatokkal általában jobb nagyon óvatosan bánni, sokszor ugyanis nincs mögöttük semmi. Előfordul viszont olyan is, hogy a mondat mögött valódi tartalom rejlik.

Tavaly keresett meg egy magát megnevezni nem kívánó bennfentes forrás, aki hosszú éveken át egészen közelről rálátott a közmédiánál zajló eseményekre. Ő hívta fel a figyelmemet arra,- miután kimondta a fent hivatkozott mondatot, hogy érdemes lenne az MTVA és az Antenna Hungária közötti szerződéseket alaposan megvizsgálni.

Az Antenna Hungária egy 100 százalékban állami tulajdonú cég, amely korábban főként műsorterjesztéssel, földfelszíni sugárzással foglalkozott. Ha a fogyasztó szemszögéből nézzük, akkor a vállalat leginkább a UPC-hez hasonlítható, ez a cég üzemelteti például a MinDig TV-t. A különbség, hogy az Antenna Hungária az állami kézben lévő tornyokat használja a műsorszóráshoz, míg a UPC saját vezetékes hálózatot épített ki.

Forrásom szerint az MTVA és az Antenna Hungária között megszületett dokumentokban elsősorban azokra a részekre kellene fókuszálni, amelyekből kiderül, hogy évente mennyi pénzt költ el az MTVA arra, hogy műsorainak gyártásában ma már saját közvetítőkocsijaival közreműködik az Antenna Hungária is.

De mi az a közvetítőkocsi?
...

KÖVÉR CSAK AZT TESZI, AMIÉRT TARTJÁK, VEGZÁLJA ÉS BÜNTETI AZ ELLENZÉKET

VASTAGBŐR BLOG
Szerző: Eric
2018.02.06.


Huszonnyolcból huszonhétszer ellenzéki képviselőket büntetett ebben a parlamenti ciklusban Kövér László a parlament házelnöke. A legtöbbször LMP-s és szoci képviselők húzták ki a gyufát nála. A leggyakrabban pedig Szél Bernadettet büntette(4), de a legtöbbet egy jobbikos képviselőnek kellett befizetnie, miután szóban veréssel fenyegetett egy államtitkárt (mondjuk az vicces volt)


Gyere ki, úgy nyakon baszlak, hogy leszáll a fejed!” A jobbikos Szilágyi György még 2017. tavaszán illette trágár szavakkal Dömötör Csabát, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárát. Akkor Kövér az egész ciklus legsúlyosabb szankciójával, csaknem 750 ezer forintos büntetéssel sújtotta a –már 51 éves, de korábban a Fradi hírhedt 2-es szektorát erősítő - politikust. Sok pénz ez, hát Orbán alig takarít meg ennyit egy évben.

Berninek és Hadházy Ákosnak összesen félmilliót kellene befizetniük, mert oda mertek farolni Németh Szilárd mögé egy-egy “HAZUDIK” feliratú A4-essel(nem a verda).
Szél Bernadett amúgy sem nagy kedvence a Fidesznek és a házelnök úrnak, ő kapta a legtöbb elmarasztalást, összesen négyet. Hogy ennek az e az oka, hogy izgága és jó ellenzékiként teszi a dolgát, vagy pedig, hogy saját “halállistája” van arról, hogy kiket és mivel kell majd bíróság elé citálni a Fideszből, ha adja Isten elbukják a választást, nem tudni.

Berni és Hadházy büntetése a mentelmi bizottság elé került, ők azonban – többnyire Fidesz katonák révén – helyben hagyták a büntetést. Hadházy Ákos elmondta az ATV híradójának, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságáig fogja vinni ezt az ügyet. Good Luck!

„Nem fog minket visszatartani ez a büntetés attól, hogy megfelelő módon megpróbáljuk bemutatni ennek az egész rendszernek az abszurditását… Nyilvánvalóan a jövőben is mindent meg fogunk tenni azért, hogy megmutathassuk, hogy mennyire hazug ez a rendszer” – mondta Hadházy...

A Párbeszéd társelnökét korábban azért büntették meg, mert Áder János államfői eskütételét végigbábozta a parlamenti széksorok között. Szabó Tímeát megjegyezte „Nyilvánvalóan itt egyik képviselő sem alkalmazott semmi olyan eszközt, amivel veszélyeztettük volna a ház működését, vagy ténylegesen megzavartuk volna. Aki megzavarja a demokrácia működését és a parlament működését, az a Fidesz-KDNP frakció és az Orbán-kormány, akik minden véleményt eltipornak”

Orbán Viktort nem büntette meg Kövér, mikor “lebuzizta” Vonát, ellenben a fideszes Csizi Péter kapott egy kis büntit, be nem jelentett, de felmutatott bizonylatért, Kezdő!

A MAFFIAÁLLAM ARANYTOJÁST TOJÓ TYÚKJAI: EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁS ÉS LETELEPEDÉSI BIZNISZ

SZILÁGYI LÁSZLÓ BLOGJA
Szerző: SZILÁGYI LÁSZLÓ
2018.02.06.


Terroristák, drogkereskedők, pénzbehajtók és stricik szerezhettek magyar állampolgárságot?!

Öt-hatezer, a volt Szovjetunió területéről származó bűnöző is kaphatott magyart állampolgárságot az erőltetett honosítási kampány keretében, míg a másik nagy projektben, a letelepedési kötvényekkel való csencselésben, 100 milliárdokkal károsítottak meg minket.

Miközben Semjén lóháton népszerűsíti a magyar állampolgárságot Erdélyben, a Hír TV-nek nyilatkozó "bennfentes" szerint az elmúlt években terroristák, drogkereskedők, pénzbehajtók és stricik szerezhettek magyar állampolgárságot, és ezzel szabad mozgást az Unión belül.

A bűnözők Ukrajnában 15 ezer euróért tudtak születési anyakönyvi kivonatokat vásárolni, majd ezek alapján valamilyen magyar felmenőre utaló névvel új papírokat kértek az ukrán hatóságoktól, hogy aztán magyar állampolgárságért folyamodjanak. A magyar szervek pedig nemigen foglalkoztak a jelentkezők nemzetbiztonsági átvilágításával, nem keresték meg az ukrán hatóságokat, így nem derült ki, hogy esetleg hamis az igénylők személyazonossága, hogy kik ezek egyáltalán.

Korrupt hivatalnokok, csaláshoz asszisztáló ügyvédek, dublőrök és rengeteg orosz: így működik az állampolgárság-biznisz- írja az index.hu. Ez a kedvenc részem a riportban:

...simán elmondták, hogy apu már magyar, középvezető volt Moszkvában, de forró lett a lába alatt a talaj, ezért 10 ezer euróért (nagyjából 3 millió forintért) vett egy magyar állampolgárságot, és gyorsan kiment Németországba. Most a család többi tagjánál várnak az eskütételre, pár órán belül mindenki magyar lesz, és mehetnek ők is utána. Ha érdekel a dolog, akkor beszéljek az állampolgárság-brókereikkel, mindjárt jönnek, elmondják örömest, hogy megy ez a folyamat. – mondták.

Állampolgárság-bróker, jó mi? A mi időnkben még nem volt ilyen hivatás, de a Fidesz ezt is elhozta nekünk!

"A szervezők mindennek megkérték az árát, 5–30 EZER EURÓÉRT (1,5–9,4 MILLIÓ FORINTÉRT) INTÉZTEK EL EGY KÉRELMET. Ez gyakorlatilag csak egy komoly valódi költségtételt foglalt magában, az önkormányzati hivatalnok, jellemzően a polgármester, máshol a jegyző vagy az anyakönyvvezető megkenését".
(...)
"Az egyik kiugrott magyar állampolgárság-kereskedő ügynök (díler) szerint volt olyan, hogy egy Kisvárda melletti falu polgármesterének egyszerre kétszáz kérelmet vitt be. Ő megszámolta, hogy mindegyikért megkapta-e az ezer euróját, majd húsz perc alatt aláírta az összeset. Fél óra alatt több mint 60 millió forintot kaszált."

A hülyének is megéri. A végtelenül korrupt állami vezetők szinte bátorítják az alacsonyabb szintű hivatalnokokat a csalásra, hiszen következményektől nem kell tartani, amíg hűek a Párthoz. És az ő logikájuk szerint a 700 000 újonnan honosított állampolgár között simán elfér 10 százaléknyi gyanús alak.

És akkor a kötvénybiznisz:...

LAKCÍM NAPLÓK - 12. RÉSZ

A VÁROS MINDENKIÉ BLOG
Szerző: AVM
2018.02.05.


A lakcím nélküliség és a lakcímbejelentésből adódó nehézségek a lakhatási válság egyik egyre jobban látható, százezrek életét megkeserítő tünete. Az, hogy valaki nem tud bejelentkezni oda, ahol lakik, nagyon súlyos következményekkel járhat arra nézve, hogy mennyire tud élni állampolgári jogaival és milyen szolgáltatásoktól és ellátásoktól esik el. A Város Mindenkiét és az Utcajogászt évente több százan keresik fel lakcímmel kapcsolatos problémák miatt. Most válogatást adunk közre abból, hogy milyen ügyekben kerestek fel minket és milyen megoldásokat javasoltunk 2018 januárjában.

Kérdés: Hét éve lett egy kapcsolatom egy férfival, akit bejelentettem állandó lakcímemre. Kapcsolatunk időközben megromlott, azóta el is költözött. A házban már semmi személyes holmija nincs és van ideiglenes lakcíme, lakhatása. Kérvényezhetem a személy kijelentését az önkormányzatnál?

Válasz: Igen, az illetőt ki tudja jelenteni erről a lakcímről. Itt olvashat arról, hogyan >>>

Kérdés
: Külterületen lakom a családommal. A terület megnevezése művelés alól kivon terület, rajta a ház megnevezése mezőgazdasági melléképület. 10 éve élünk úgy, hogy a lakcímkártyánkon a település neve és a „lakcím nélkül” jelző szerepel. Szeretnénk bejelentkezni abba az épületbe, ahol lakunk, de a hivatal nem mutat segítőkészséget. Útmutatást szeretnék kérni, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben.

Válasz: A jogszabályok szerint, ha az ingatlan létezik, amiben laknak, akkor joguk van bejelentkezni. Erről itt olvashat részletesebben >>> Mindenképpen azt javasoljuk, hogy ezzel az információval keressék fel újra az okmányirodát és ragaszkodjanak ahhoz, hogy az elutasítást írásban tegyék meg >>>. Ha ezt megkapják, juttassák el hozzánk az avarosmindenkie@gmail.com címre és az alapján sokkal hatékonyabban fogunk tudni majd segíteni.

Kérdés: Mi a helyzet, ha több tulajdonos van egy házra, és nem beszélnek egymással, ezáltal aláíratni sem tudom a bejelentő papírt a többi tulajjal?

Válasz: A vonatkozó törvény így szól erről: „Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja.” Erről itt talál további információt >>>

Kérdés: Vettünk egy zártkert ingatlant, amihez csak helyrajzi szám tartozik, házszám sajnos nem, és szeretnénk bejelentkezni, mert ott is élünk. Próbálkoztam már a helyi illetékes hivatalnál, hogy bejelentkezhessek, mert azt mondták, hogy ez egy létező dolog és lehetséges. Viszont sajnos még is elutasítottak, mert, hogy új rendszerrel dolgoznak a gépeken és úgy is el fogja utasítani – ez volt a válasz. Hogyan tudnám mégis megoldani, hogy be tudjunk ide jelentkezni?

Válasz: Azt javasoljuk, hogy próbálják meg újra a bejelentkezést (ehhez joguk van), és ha elutasítják Önöket, akkor ennek az indoklását kérjék írásban, mert így lesz pontos jogszabályi hivatkozás, aminek utána tudunk nézni, hogy jogosan járnak-e el. Ha ezt megkapják, juttassák el hozzánk az avarosmindenkie@gmail.com címre és az alapján sokkal hatékonyabban fogunk tudni majd segíteni...

KITŐL TETSZIK VÁRNI A CSODÁT?

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- DÜHÖNGŐ BLOG
Szerző: Swan Edgar
2018.02.05.


Sokakhoz eljutott a pécsi Dóri Ház nehéz helyzetének híre. Sokan felháborodtak, sokan segíteni akartak – és segítettek is – sokan hiányolják a kormány szerepvállalását. A gyermekhospice házat működtető alapítvány vezetője ezt másként gondolja.

Az alapítvány vezetőjének bizonyára igaza van. A magam részéről tiszteletben tartom a kérését, ez lesz az utolsó alkalom, hogy szót ejtek az alapítványról. Most is csak azért, hogy elmondjam a fenntartásaimat.

Lehetséges, hogy Angliában és Németországban számos ilyen intézményt tart fenn a társadalom és a sikeres vállalkozások és valóban jól van az így. Csakhogy ez itt Magyarország. Nem Anglia és nem Németország, de még csak nem is Ausztria.

Ha sikeres vállalkozásokról beszélünk, akkor máris politizálunk. Mert akkor Orbán Viktor rokonságáról, szomszédjáról, volt kollégiumi barátairól beszélünk. Akkor a Matolcsy családról beszélünk, Andy Vajnáról, Garancsi Istvánról, Simicska Lajosról, a Kósa, Lázár, Rogán családról beszélünk. Az ő rokonaikról, szomszédaikról beszélünk.

A megbízáshoz csak az alvállalkozó alvállalkozójaként odaférő magyar vállalkozótól nem igazán lehet elvárni az ilyesfajta felelősségvállalást, mert ő az, akit sok esetben késve, részben, vagy egyáltalán nem fizet ki a fővállalkozó. Ő az, aki a tényleges munkát végzi, mégis csak annyi bevételt tud termelni, ami a túléléshez elég talán, de sokszor ahhoz sem. Ő az a vállalkozó, aki nem kap adókedvezményt, nem köt vele senki stratégiai megállapodást, nem kap támogatást. Neki senki nem fizeti ki előre az alkalmazottak bérét 5-12 évre az adófizetők pénzéből. Ő az, akit rommá adóztatnak, akit egy pillanat alatt eltaposnak, ha valamelyik NER lovag útjába kerül.

A társadalom, azon belül a középréteg lenne az, amelyik elég erős és elég érzékeny ahhoz, hogy az ilyesfajta társadalmi szerepvállalásra alkalmas legyen. Magyarországon gyakorlatilag nincs középréteg. Néhány elképesztően gazdag család van, kicsivel több jó körülmények között élő, sikeres ember. Aztán már csak a nyomor különféle fokai léteznek.

Kitől tetszik elvárni azt a fajta szociális érzékenységet, ami megmozdítja a társadalmat és fenntartja a társadalom számára fontos intézményeket? A havi 130 ezerért gürcölő mentős, a közmunkás, a minimálbéres, a kisnyugdíjas, a rokkantnyugdíjas, a sárgacsekkekkel sakkozó, a csak egy szobát fűtő, a gyereke továbbtanulása érdekében mindenről lemondó, a két-három munkahelyen robotoló társadalom már réges-régen erején felül teljesít.

Olyan emberek tartják fenn az szociális hálónak a látszatát, akik maguk is segítségre szorulnának Angliában is, Németországban is. Magyarországon teljesen természetes, hogy az a középkorú, aki a szüleit és a gyerekeit is támogatni kénytelen, aki egy éven át spórol arra, hogy egy hosszúhétvégét eltölthessen valahol és nyaralásnak nevezhesse, aki fizeti a lakástörlesztőt, a fizetése felét adók és járulékok formájában befizeti az államkasszába, még a nagyon kevésből, a semennyiből támogatja a segélyszervezeteket, odaad a két pár ócska cipőjéből egyet, hogy másnak is legyen, aki a megadóztatott jövedelme maradékából karácsonykor megtölti a szegényeknek szánt bevásárlókocsikat – természetesen ezzel is az államkasszát gyarapítva – önkéntesként beáll ételt osztani, ruhát gyűjteni, ő az, aki fenntartja az állatmenhelyeket, aki adakozik, amikor a kórház számára gyűjtés indul és aki megveszi a táblát az iskolába, vagy kifesti az osztálytermet társadalmi munkában.

Magyarországon a kisnyugdíjasok adnak abból, amiből megélni sem lehet, irodai dolgozók önkénteskednek és gyűjtenek, miközben három évig kuporgatják a pénzt egy fogpótlásra. Az állam pedig kivonul mindenhonnan. Az iskolákat és idősotthonokat átadja az egyháznak, a rászorulók, betegek, öregek problémája nem érdekli.

Kitől tetszik várni a felelős gondolkodást, a szolidaritást? Attól, aki eddig is erőn felül segített, vagy attól, aki eddig sem segített és nem is fog, mert elhiszi a propagandát, hogy remekül élünk, a kormány mindenkiről gondoskodik, senkit nem hagy az út szélén? Aki elhiszi, hogy csak a lusták és alkoholisták élnek rossz körülmények között, mindenki más mindjárt utoléri Ausztriát?

Kitől tetszik várni azt, hogy miután minden önállóságát felszámolták, az önkormányzatiságot kiüresítették, miután már arról sem maga dönthet, hogy hány éves korban adja be a gyerekét az óvodába, hogy akarja-e, hogy a gyereke hittant tanuljon, sőt, sok esetben arról sem dönthet, hogy akarja-e a gyerekét egyházi iskolába adni, mert más nincs, akinek azt verik a fejébe évek óta, hogy nincs köze hozzá, hogy a kormány kivel és mire szerződik, nincs köze hozzá, hogy mire költik a pénzét, nincs köze hozzá, hogy miből gazdagodnak a politikusok, sőt, lényegében semmihez a világon nincs köze, majd pont úgy érzi, hogy az adója egy százalékához van köze és arról rendelkezni is fog? Nem fog.

A legtöbb, amit ez a megnyomorított, kifosztott, lepusztított társadalom tenni tud, vagy tudott volna, az az, hogy a közfelháborodás rákényszeríthette volna a kormányt egy megfelelő támogatás megállapítására. Ami szintén a mi zsebünkből megy, de legalább kivételesen jó célra.

Ehhez képest el lehet várni persze egy olyan társadalmi szerepvállalást, amilyen Angliában, vagy Németországban van. De akkor tessék megvárni, ameddig itt olyan társadalom lesz, amilyen ott van.

NYÁRI KÉPEK

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: KERÉK-BÁRCZY SZABOLCS
2018.02.02.
Polgárok

Kis csapatba botlok a bolt előtt. Megszólítanak, látom, beszélgetni akarnak. Könnyű a terhem, nem is sietek annyira, itt általában is lassabb az idő, úgy, mint mediterrán vidéken: a nyolc óra eleve negyed vagy fél kilenc, de azért el lehet mindent intézni, csak le kell vetkőzzem a városi görcsöket.

– Azt beszéljük, hogy maga szerint polgárok vagyunk-e. Mert azt mondta a tévében valaki tegnap, hogy nem mindenki polgár, bár így szólítanak bennünket a politikusok.

Reggel nyolc óra van, s bár túlvagyok már egy kis edzésen és paradicsomkötözésen, meg kutyafuttában átnéztem az internet híreit, mégis meglehetős gyengének érzem magam az ilyen szellemi próbatételre. De nem sérthetem meg a jóembereket, vagyis felelnem kell, de félvállról sem vehetem a dolgot, mert az már eleve sértő lenne. Ám a gyávábbik utat választom: visszakérdezek:

– Annak érzik magukat?

– Hát mi is pont ezt akarjuk megtudni – mondja a hangadó, egy kortalan nő, karján kisgyerekkel. Nem sértődik meg, hogy visszadobom a labdát, inkább elgondolkodik, szinte látom, ahogy kattog az agya. – Azt mondta a tévé, hogy az a polgár, akinek van valamije. Nekem van egy ilyen okostelefonom, a Ferinek meg kocsija. A Ferivel élek, szóval az enyém is a kocsi.

– Nekem meg van egy fűkaszám – kontráz rá egy zömök barna legény.

– Én a papóméktól örökölt házban lakom, az már az enyém – így egy harmadik.

– Jó neked, mi a CSOK-ot nyögjük, de legalább van hol laknunk. A Lóriéknak viszont földjük is van, igaz-e? – mondja kissé kesergős-irigyen egy másik.

– Igen, de ne beszélj, azért megdolgoztak az apámék – feleseli Lóri, pontosabban ordítja, mert itt az alaphang a mezzoforte, ami könnyen csap át fortéba, és az ember egy pillanat alatt úgy érzi, mint az idegen Japánban: itt mindjárt kést rántanak, pedig dehogy! Csak udvariasan beszélgetnek a maguk nyelvén és módján. Mit mondjak, ezt a stílust kissé nehéz volt megszoknom, néha még mindig küzdök vele.

– Nekem Bianka van, meg a három másik. Most jön az ötödik. Másom nincs. – Ezt egy mezítlábas fiatalasszony mondja, aki még szinte maga is gyereklány. Egyszerű békésen fogalmaz, de azért látok rajta némi büszkeséget is. Erre aztán nem felel se a csokos, se a fűkaszás, se a mobilos, meg még a földbirtokos is elhallgat, mert a gyerek mégiscsak kincs. Senki nem tagadja, hogy kell az utánuk járó segély, de a leghervadtabban öltöző szülők is úgy dédelgetik csemetéiket faluszerte, hogy látszik: a szeretet nem pénzfüggő valami. Ha más nincs, szeretet akkor is van, ez visz előre mégiscsak.

– No, maguk mind polgárok így vagy úgy – szólalok meg most először, és nem kezdek egyszerű szavakkal sem tudományos fejtegetésbe, hogy miért nem azok, ha mégis.

Hazafelé azon gondolkodom, hogy talán Márai is büszke lenne ezekre az emberekre. Mert nem elég a vagyon, tudás, ha nincsen méltóság, tartás, becsület, szeretet és bölcsesség valakiben. És a függetlenség lehet anyagi meg lelki is, de legjobb mindkettő, viszont az nagyon ritka dolog. De szabaddá nem csak az válik, aki végleg megszabadul a kötöttségektől, sőt kényszerektől, hisz’ Frici bátyám is azt mondta, amikor Kaliforniában, a Nagy Medve-tavi házuk teraszán kvaterkáztunk, hogy képes volt az Andrássy út borzalmai között is egy-egy percre szabaddá válni a kötelékektől, pedig már az első kihallgatásán kiverték tizenöt fogát. Bonyolult dolog ez, magam is csak kapiskálom, nem osztok észt én senkinek. Na, azért ha legközelebb felrándulok Budára, elhozom az Egy polgár vallomásait, hogy újra elolvassam, és jobban megértsem azt, amit mostanra már érezni vélek: nincstelen falun is élnek polgárok...

A NER A FEJEKBEN VAN

KOLOZSVÁRI SZALONNA - VENDÉG
Szerző: PÁJER CSABA
2018.02.05.


Utolsó írásom ezen a portálon. Elegem lett az őrjöngő nem-tudásból. Abból, hogy tombol a sötétség, a szellemi tömegnyomor, és minden kísérletet, ami egy ici-pici gondolkodásra késztetné az embereket, a habzó szájú tömeg kíméletlen elszántsággal tipor el, foggal-körömmel ragaszkodván önnön langymeleg, ám jól ismert nyomorúságához. Utolsó ez az írásom, úgyhogy kurva hosszú lesz. Figyelj jól.

Diktatúra vs. demokrácia

Minden politikai hatalom alapja a társadalom hármas felosztása. Eszerint vannak a Nélkülözhetetlenek, a Támogatók, és a Lecserélhetők. A Nélkülözhetetlenek a Hatalom legfőbb, legprominensebb személyiségei: övék a pénz, ők pénzelik a (leendő, vagy már regnáló) Vezetőt, hogy kampányát a Hatalomhoz sikerrel végigvigye. A Támogatók a „harcos élcsapat”. Ők azok, akik az aktivistái, fogaskerekei a Hatalomnak. Plakátolnak, szórólapoznak, szerveznek, gyűjtenek. A Lecserélhetők a mindenki más. A Nép. Éljünk akár demokráciában, akár diktatúrában, mindig ez a hármas felosztás van jelen. Az, hogy az adott politikai rendszer demokrata vagy autoriter (azaz diktatórikus), attól függ, hogy e három csoportnak milyenek az arányai a társadalmon belül.

A demokratikus rendszerekben ez a három csoport egy fordított piramisra hasonlít: a legszélesebb réteg a Nélkülözhetetleneké, mivel a demokratikus keretek miatt a Vezetőnek a lehető legszélesebb népréteget kell megnyernie a hatalomra jutáshoz (elvi esetben a szavazók 50+1%-a). Ezt követi a Támogatók csoportja, akik a Vezető szervezetét működtetik. Az ő arányuk mindig rendszerfüggő, egyes országokban kisebb, másokban nagyobb. De a legkisebb csoport egy demokráciában mindig a Lecserélhetőké. Azoké az embereké, akikre nincs szükség se a hatalom megszerzéséhez, se a megtartásához, ergo, a Hatalom soha nem is fogja figyelembe venni az ő igényeiket.

Az autoriter rendszerekben ezzel szemben éppen fordítva van. A legkisebb csoport a Nélkülözhetetleneké. Minél kevesebb embert kell megfizetnie a Vezetőnek a Hatalom fenntartásáért, annál nagyobb szeleteket lehet szétosztani a közös „tortából” az egyes embereknek (és magának is). A következő csoport itt is a Támogatóké – szervezetre, bürokratikus keretekre minden hatalomnak szüksége van. Az autoriter rendszerekben pedig végül a legszélesebb csoport a Lecserélhetők csoportja. És minél diktatórikusabb egy rendszer, annál szélesebb ez a csoport. Mondom miért:...

MÉG NIGÉRIÁBAN SINCS EKKORA HATALMA A KORMÁNYNAK, MINT MAGYARORSZÁGON

MAGYAR NARANCS ONLINE
Szerző: narancs.hu
2018.02.05.


Magyarország az 50. a jogrend minőségét tekintve a világ országainak listáján. Hogy értsük: épp olyan nívójú a jogállam, mint Szenegálban és Brazíliában.

Miután Kövér László a napokban nyilvánosságra került hangfelvétele nem sok kétséget hagy afelől, hogyan is áll a jogállamiság Magyarországon, nézzük a mutatókat.

Kijött ugyanis a World Justice Pojekt idei jelentése, amely szerint Magyarország a jogrend minősége szempontjából a dél-amerikai államok szintjén van.

A jogrenddel foglalkozó független szervezet évente kiadott indexének a lényege, hogy a világ országait összehasonlítva megmutatja, milyen a jogállamiság gyakorlata adott helyeken. A mutatók többek közt a kormány hatalmát, a korrupció mértékét, a rendet és közbiztonságot, az alapvető emberi jogok megvalósulását, az igazságszolgáltatás minőségét mérik.
A magyar jogrend mutatói egyre romlanak: Európában már csak Bulgáriát előzzük meg. A magas bevételű országok között pedig az utolsók vagyunk, még Trinidad és Tobagóban is szilárdabb a jogrend, mint nálunk...

ORBÁN VERGŐDÉSE AZ UKRAJNAI MAGYAROKKAL

VÁROSI KURÍR 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: ADORJÁN GYÖRGY
2018.02.06.


Miért is viselkedne másképpen a külpolitikában, mint az itthoni hatalomgyakorlásban. Idehaza a demokratikus európai értékrendre fittyet hányva építi az illiberális államot, betegesen azt gondolva magáról, hogy azonos a nemzettel, az országgal

Ukrajnai magyarok

Csak emlékeztetném az olvasót: Szalai Bálint 2014-ben például már utalt arra, hogy milyen gondok is lehetnek még az Ukrajnában lakó magyarokkal. Hogy tartanak-e magyar nyelvtanfolyamokat az ukránoknak, vagy sem, arra elég most csak azt válaszolni, hogy nem zörög a haraszt…A Hír TV tényfeltáró műsora, a Célpont is ad némi támpontot a kialakult helyzetről.

Idehaza a demokratikus európai értékrendre fittyet hányva, építi Orbán az illiberális államot, betegesen azt gondolva magáról, hogy azonos a nemzettel, az országgal. Hogy aki őt kritizálni meri belpolitikája miatt, az hazáját támadja, annak függetlenségét kérdőjelezi meg, mert egyenlőségjelet tesz maga és Magyarország közé...

SCHMIDT MÁRIA BUTASÁGOKAT BESZÉL

MAGYAUR BLOG
Szerző: Magyaur
2018.02.05.


A tekintélyes brit napilap, a Guardian interjút készített a Terror Háza Múzeum igazgatójával, Schmidt Máriával, akit nemrégiben neveztek ki az „I. világháborús megemlékezésekért felelős kormánybiztosának”.

Ilyesmiket mondott: „Mi magyarok vagyunk, és meg akarjuk őrizni a kultúránkat. Nem akarjuk utánozni azt, amit a németek csinálnak, vagy amit a franciák csinálnak. Folytatni akarjuk a saját életmódunkat.
Komment 1.): Remélhetőleg nem arra akart utalni Schmidt Mária, hogy csak mi magyarok akarjuk megőrizni az európaias életmódunkat? Ha magyar „életmód” alatt etnikai homogenitást érti, akkor téved. A zárt és bezárkózó társadalmak általában nem versenyképesek. Ugye az azért világos, hogy a most propaganda jelszóvá vált etnikai/vallási egységesség a nemzeti tragédiáinkból következik? Trianonnal leváltak a nemzetiségeink, majd a magyar állam hathatós segítségével kiirtották a vidéki magyar zsidóságot és brutális módon kitelepítették a magyarországi svábságot.
Komment 2.): Nem a színes bőrű bevándorlóktól kell félteni a francia és a német kultúrát, hanem az „az amerikai populáris kultúra” áradatától. DE ma szerintem sokkal amerikaiasabb a magyar televízió, mint például a francia televízió.
Komment 3.): Mi az hogy „saját életmódunk”? A magyarok éppen azért rendelkezünk jó túlélési képességgel a történelmünk folyamán, mert alkalmazkodtunk: kezdetben a sztyeppei népek életmódjához, aztán a keresztény-lovagias Európához, majd miután elveszett a független Magyar Királyság átvettük az osztrák, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia életmódját. Tulajdonképpen az Osztrák-Magyar Monarchia birodalmához kötődő németes közép-európaiság hat rendszereken át napjainkig a magyar életmódra. Ezért idegen számunkra mind a balkáni, mind a görög-keleti szláv népek életvilága....

RADNÓTI ZOLTÁN: NYÍLT LEVÉL KÖVES SLOMÓ RABBIHOZ

MAGYAR NEMZET ONLINE
Szerző: RADNÓTI ZOLTÁN
2018.02.06.


Kedves Köves Slomó, kedves kollégám, barátom! Én 21 évesen tértem vissza egy izraeli jesivából, és tagozódtam be a Mazsihisz neológ rabbiképzőjébe, ahol hét évet tanultam, majd 1999-ben rabbi lettem. Te 23 évesen, 2002-ben érkeztél meg, és a következő évben avattak ortodox rabbivá. Lehettek volna közös céljaink, álmaink. Emlékszel arra a fiúra, aki úgy érkezett haza izraeli és amerikai tanulmányútjairól, hogy véget vet a magyar zsidóság politikai függőségének? És ma? Látod, milyen végtelenül szomorú magyar zsidótörténet résztvevői vagyunk mi ketten?

Pedig valami igazán új érkezett meg veled hozzánk. A közösségi rendszerváltás ígérete. Azt mondtad, önfenntartó közösséget építesz majd, és az antiszemitizmusból nem csinálsz állandóan eszközt, mint oly sokan. Nem játszod ki többet az „antiszemita kártyát”. Nem a politikai hatalmasságok körül sündörögsz végre, hanem híveidet szolgálod, mert téged szerencsére már nem az Állami Egyházügyi Hivatal instruál, hanem valóban a Jóisten.

Ez a fiú az akkor még csóró Diákszigetre járt ki tanítani, és balga dolognak tartotta, hogy valaki két-három hetente bemenjen a Parlamentbe, hogy különböző fontos emberekkel fényképezkedjen, majd megossza ezt a világgal, mutatván hatalmát, kapcsolati tőkéjét.

Wikipédia-lapodon ezt írtad magadról: „Mint az első Mazsihisztól független zsidó hitközség vezetője, szigorú kritikusa a Mazsihisz vezetésének és az elavult zsidó közéleti kereteknek. A megújulás szükségének hirdetője. Mazsihisszal kapcsolatos kritikáinak fontos eleme az a gondolat, hogy a zsidó közélet nem lehet elkötelezett egyetlen politikai entitás felé sem.”

Néha együtt dolgoztunk. Volt „hívem”, aki az általunk közösen szervezett óbudai programról ment el megszülni első fiúgyermekét. Persze versenyeznünk kellett veled, vitatkoznunk, tanulnunk egymástól. Nagyon sok mindenben nem értettünk egyet, és sokszor nem beszéltünk szépen egymásról, amit sajnálok. Mindez mégis jó volt, ha olykor kellemetlen is.

Ám az utóbbi években értetlenül figyelem, amit csinálsz. És ezekben a napokban az értetlenségem mély szomorúsággá változott. Talán nem fogod elhinni, de féltelek.

Az utóbbi években úgy tűnhetett, hogy már nem a remélt hívek után jársz hajnalig tartó bulikba, hanem egyre inkább az állami pénzek érdekelnek. Nem annyira közösségeket, mint inkább intézményeket építesz. Megszólalásaidat hallva nehéz nem arra gondolni, hogy mintha szívességeket tennél merőben földi hatalmi ügyekben. Mintha a Tanítás, a Tóra helyett ezek a megfontolások vezetnének. Intelligensen csináltad, persze, igazán okos fiú vagy, mégsem hagyta nyugodni az embert ez a gondolat.

Túl ismerős volt nekem mindez. Mintha kinyitotta volna kapuit a lelkedben a régen halott Állami Egyházügyi Hivatal. Mintha legyőzött, tőrbe csalt volna a múlt. Miközben a Mazsihisz, amelynek hatásos, munkára serkentő kihívója voltál, lassan megszabadult a múltjától, elszakadt attól, hogy a régen erős baloldali–liberális pártszövetséghez, főleg az MSZP-hez bekötött segédcsapat legyen, a szerepek észrevétlenül megcserélődtek.

Barátom, te mostanra minden rosszat megtanultál a múltbeli Mazsihisztól, és még túl is tettél rajta. Hiszen még az a „régi Mazsihisz” sem lépett be nyíltan egy párt politikai csatlósai közé. Még a „régi Mazsihisz” sem árulta el régebben olyan nyíltan Isten ügyét, mint most te. Sokak számára úgy tűnhet, hogy feladtad a 4000 évet négyért...

A POLGÁRMESTER AZT ÁLLÍTJA, HOGY FERENCVÁROSBAN VEZETNEK EGY VIP PARKOLÁSI LISTÁT, AMIRŐL NEKI FOGALMA SEM VOLT


444.HU
Szerző: ÁCS DÁNIEL
2018.02.06.


„Háború, puccs, korrupció, bűncselekmény.” 

Ilyen kemény szavak röpködtek Fiala János reggeli műsorában, ami a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával fut a Civil Rádión és aminek állandó vendége Bácskai János, IX. kerületi polgármester. A fenti kijelentések a legutóbbi videónk kapcsán hangoztak el, amiben azzal foglalkoztunk, hogy a polgármester barátja, Rudits Tibor kerületi kéményes autója jogszabályellenesen kaphatott ingyenes parkolási lehetőséget, ugyanis nem kerületi lakos. Most kiderült, hogy ennél jóval súlyosabb ügyről van szó. Előzmény:
A polgármestert megvezették

Fiala János műsora a totálisan talajt vesztett magyar médián belül is különlegességnek számít. A rádiós legtöbbször nem egyszerűen alákérdez alanyának, hanem szinte szóvivője, kommunikációs testőre a polgármesternek. De az is előfordul, hogy kikéri magának és felháborodott szitkozódásba kezd, ha valaki kritizálja vendége munkáját. Szóval az Echo tévé akármelyik adása Fiala János műsorához képest egy igazságra szomjas őrkutya.

Ezért is volt különleges a február 2. adás, amiben ismét Bácskai János volt a vendég, és ahol ugyan óvatosan, de felmerült, hogy a IX. kerületi önkormányzat és a korrupció nem is állnak annyira távol egymástól. Fiala János úgy interpretálta az esetet, hogy a polgármester csak ártatlan szemlélője az eseményeknek, akit csőbe húztak, és valójában az egész ügy egy szövevényes puccskísérlet része lehet, de Bácskai félrebeszélés nélkül kijelentette, hogy bűncselekmény történt az önkormányzati cégnél...

"ÖRÜLÖK NEKI, HOGY KINT SZÜLETTEK A GYEREKEK"

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Zsófi

2018.02.06.


A minap egy posztban már volt szó a külföldi szülési élményekről, Zsófi mai írása erre reakcióként született. Ő Ausztriában adott életet gyermekeinek, és élményei döntően pozitívak voltak.

„Én kint Ausztriában, Schladmingban szültem két gyermekemet. Maga a terhesgondozás is nagyon színvonalas volt, igaz, hogy a terhességem teljesen normális lefolyású volt, semmi extra nyűggel.

Első gyerekemmel osztrák nőgyógyászhoz jártam. Ő egy kicsit személytelen volt, sok mindent nem mondott el, amit így utólag visszagondolva kellett volna tudnom.

A másodikkal már egy magyar nőgyógyászhoz mentem, aki nagyon lelkiismeretes volt, mindig előre vett a vizsgalatok alkalmával (aztán lehet azért, mert magyar vagyok, sose derül ki :D).

Ő választott orvosom volt, viszont a Krankenkasse visszatérítette a kiadások 80%-át. Szülés után még be is jött megkérdezni, hogy vagyok. A szülés maga is egy abszolút pozitív élmény maradt, ami az ellátást és a gondozást illeti.

Az első szülésnél mondjuk hatalmas baby boom volt, így rengeteg szülő nő volt azon a heten.

Ami nagy negatívum volt (állítólag sok más kórházban ezt nem tapasztalták), hogy egész álló nap a rokonok, barátok ki-be járkáltak, tekintet nélkül arra, hogy az ember lánya épp hamvaiból kaparja össze magát, szoptat, pihenne. Kutya nem szólt rájuk, hogy ugyan hagyni kellene a kismamákat nyugton..."

A LEGTÖBB DOLOGBAN EGYETÉRTETTEK AZ ELLENZÉK JELÖLTJEI A BUDAKESZI VITAFÓRUMON, CSAK AZ ÖSSZEFOGÁSBAN NEM

MÉRCE 
Szerző: CSENGEL KARINA
2018.02.06.


A Közös Ország Mozgalom A Többség EREJE címmel szervez vitafórumokat az országgyűlési egyéni választókerületekben, ahol – ahogy azt jól működő demokráciákban szokás – nyilvános vitán mérettethetik meg magukat a politikusok, ütköztethetik érveiket és természetesen bemutathatják saját programjukat is.

Így a választókörzet jövőjével kapcsolatos intézkedéseiket közvetlenül a választókkal oszthatják meg, a közönségnek van lehetősége kérdéseket is feltenni. A vitafórumokon a helyi ügyek mellett szó esik az oktatás, az egészségügy és az alacsony bérek problémáiról is. A KOM jelenleg 15 választókörzetben végez kutatásokat, amelyben megmérik, kik a legeselyesebb képviselők, hogy a választók tájékozódhassak arról, hogyan érdemes hasznosítaniuk a szavazatukat.

A mai, Budakeszin megrendezett vitán Császárné Kollár Tímea (Jobbik), Tóth Zoltán (DK), Szél Bernadett (LMP), Szemző Áron (Momentum) vettek részt. Egyedül a Fideszes Csenger-Zalán Zsolt nem jelent meg. A legfontosabb szempontok szolidaritási hozzájárulással szembeni fellépés, az M0-s nyugati szektorának építése, a kerületre nehezedő urbanizációs nyomás, az Álomvölgy megvédése, illetve a robotizáció kérdései voltak.

Császárné Kollár Tímea, a Jobbik jelöltje szerint egy országgyűlési képviselő nem mindenen keresztülgázolva, a saját érdekeit képviseli, hanem egyensúlyban van a delegáló pártjával, de főleg a helyi lakosokkal. Minden témában határozottan támogatta az ellenzéki pártok összefogását, mert szerinte az ideológiák nem írhatják felül az igazságot. És bár elismeri, vannak ideológiai különbségek a jelöltek között, közös ügyekért nyugodtan megmozdulhatnak együtt. Szerinte “elég beteg világban élünk” amiatt, hogy az emberek ezt számon kérik rajtuk.

Szél Bernadett a tőle már megszokott rutinnal referált. Bemutatkozásában elmondta, azért kezdett el politizálni, mert akár jobbra, akár balra nézett, nem tetszett neki amit lát. Mind helyi, mind pedig országos szinten hagyományos zöld nézetek mentén érvelt, határozott elképzelései vannak Budakeszi természeti értékeinek megőrzésével, de az demokrácia rendberakásával kapcsolatban is. Ha kis közösségekről van szó, konzervatívak, ha munkáról van szó, védik a dogozókat, ha kisebbségekről van szó, liberálisok.

Tóth Zoltán, a DK jelöltjét főleg a gazdasági fejlődés, társadalmi szolidaritás foglalkoztatja. Parlamenti képviselőként fő szempont lenne számára a közlekedés fejlesztése egész Pest megyében, az oktatás és az orvosi ellátás lényeges javítása.

Szemző Áron, a Momentum jelöltje, korábban a Rézangyal partyarcaként sose gondolta volna, hogy politikával fog dolgozni. Szeretné a Momentum-generációt képviselni, foglalkoztatja a kivándorlás problémája, a fiatalság problémái, az elektromos autók támogatása, ám okozott pár kellemetlen pillanatot számára, hogy emellett elfelejtett felkészülni az adókkal, illetve a nyugdíjakkal kapcsolatban...

HA MÁR VÁLASZTANI KELL, JOBB A SOROSOZÁS, MINT A FASIZMUS

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2018.02.06.


Olvasom Békés Márton tanulmányát a Mandineren, amely -- jellemzően franciás-esztétizáló neomarxista szerzőkre támaszkodva -- elevenít fel bizonyos ismert gondolatokat, amelyekkel arra jut, hogy a kapitalizmusnak nincsen alternatívája a társadalmak szervezésében. Remélem, Békésnek a Mandineren a többi rettenet között (Trombitás, Szalma, miegymás) kiemelkedő szövegeit a portál többi szerzője is elolvassa -- és aztán megmaradnak a sorosozásnál, amiért fizetik őket. Békés a a kapitalizmus kritikájában ugyanis eljut a fasizmus lehetőségére - mint a kivonulás leghathatósabb formájára -- való rákérdezés lehetőségéigazon az alapon, hogy a kapitalizmus bekebelezi és árucikké teszi a saját ellenfeleit is, ezért az egyetlen módja a fékentartásának, hogy " egy egész világot kell megtagadni, vagy inkább lemerülni alája ahhoz, hogy a vele szembeni ellenállás ne lehessen árucikk". Kérdezi: "a gefährliches Leben (NietzsCHE) és a > hősies élet < volna a fogyasztás egyhangú unalmának végső elutasítása" úgy is mint "erőszak- és ifjúságkultusz, heroizmus, bajtársiasság, önfeláldozás"?

Szeretném jelezni, hogy a fasizmussal való hajigálózás a (totális) kapitalizmuskritikából nő ki -- ellentétben a nácizmussal, amely a nacionalista extremitásokban tenyészik. A kapitalizmuskritika -- látványosan pedig ennek esztétizáló ága -- értelmiségi kiváltság, ami jól megfigyelhető a terméketlenségén. A totális kapitalizmuskritika egyenesen az embert számolja fel, amennyiben levezeti a totális árucikk voltát, ezzel elvesz tőle mindent, amivel az antikvitás, a kereszténység és a klasszikus-humanista felvilágosodás (pl. Kant) előtte felruházta. A totális kapitalizmuskritika a legdeprimálóbb ága az emberi gondolkodásnak, ezért is van kevés deprimálóbb szöveghalom a francia posztmodernnél és ennek társutasainál. Békés ezekhez sorakozik fel és jut nem meglepően ugyanarra a következtetésre. Ennek az egésznek mondanom sem kell -- de mégis mondom a felület miatt, ahol közölve van -- semmi köze a konzervativizmushoz és alig valami a jobboldalhoz, amelynek éppen elég rossz szelleme van a maga jogán is...

KÜLÖNKIADÁS!!! BUDAPEST, NYUGAT PU. , ÉS AMI MÖGÖTTE VAN. A "POKOL" EGYIK ÁLLOMÁSA


YOUTUBE
Szerző: ISTI BORBÉLY
2018.01.11.


...Ez egy rendhagyó projekt,teljesen random jött az ötlet hogy megfilmesítsem azt amit tapasztalok a Nyugati Pu.-n. 

Szégyen hogy egy Nemzet Fővárosában,egy Fejpályaudvar úgy néz ki mint szó szerint a pokol! Sajnos ez szinte mindegyik fej pályaudvarra elmondható :( 

Kuhár Bence is elindított egy sorozatot,pont ezzel kapcsolatban! Érdemes megnézni! Kuhár Bence csatornája: https://www.youtube.com/channel/UCTjZ...

"SOROS PÉNZBŐL KÉPVISELTEM ORBÁN VIKTORT"

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: nepszava.hu
2018.02.06.


"Magyarország jelenlegi miniszterelnökét Soros-pénzből képviseltem" - reagált az LMP volt elnöke a Magyar Idők mai cikkére.

"Évtizedek óta a Soros-hálózat vonzásában" címmel közölt leleplezőnek szánt cikket Szél Bernadettről, az LMP miniszterelnök-jelöltjéről és több más LMP-s politikusról hétfői számában a Magyar Idők. Megemlítették Schiffer Andrást, a párt volt vezetőjét is: "érdemes megemlíteni, hogy ekkor már Schiffer András is a Védegylet oszlopos tagja volt, mindamellett a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa és az LMP alapító tagja. A liberális Védegylet mögött már bizonyítottan Soros György áll" - írták.

Schiffer András a Facebook-oldalán reagált: "A Magyar Idők mai "leleplezéséhez" csak egyetlen apró kiegészítést tennék, ami nyilván véletlenül maradt ki a cikkből. Amint azt az elmúlt tíz évben számtalanszor elmondtam, igen, 1996-2008. között dolgoztam a TASZ-nak (ennyit a leleplezésről). Ennek keretében, a TASZ akkori ügyvivői testületi döntése alapján, vállaltam el pl. 2007. decemberében Orbán Viktor képviseletét is. Amióta internet van, nyilvános, hogy a TASZ Soros-támogatásokat kapott és kap. Tehát, igen, Magyarország jelenlegi miniszterelnökét Soros-pénzből képviseltem."

VÉRVÉTEL HELYETT KENYÉR - A PILISI ÖNKORMÁNYZAT NEM FOGLALKOZIK A SZEGÉNYEK KÉRÉSÉVEL

168 ÓRA ONLINE
Szerző: ÓNODY-MOLNÁR DÓRA
2018.02.06.


Pilis önkormányzata vizitdíjat szed a lakosoktól az egészségügyi szolgáltatásért, és ez alól csak egyéni mentesítés alapján lehet eltérni. Csakhogy a településen sok olyan szegény család él, amelynek gondot okoz a díj megfizetése. Hiába kérik, hogy állandó mentességet kapjanak a vizitdíj alól, az önkormányzat lesöpörte kezdeményezésüket.

Pilis önkormányzata, ahogy azt a 168 Óra Online-on megírtuk, vizitdíjat szed egyes egészségügyi szolgáltatásokért, így a laborért és a fizikoterápiáért. Igaz, a településen ezt nem vizitdíjnak hívják, hanem – a díj szedését szabályzó önkormányzati rendelet szerint – „egészségügyiköltség-hozzájárulásnak”. Ettől függetlenül a pilisiek közül sokan mégiscsak vizitdíjnak hívják az összeget, a polgármester nagy bánatára. Hajnal Csilla ugyanis inkább a kényelmi díj kifejezést szereti használni, mert szerinte ez a díj valójában a kényelem ára. Hiszen a pénz kifizetésével ezek a szolgáltatások helyben is elérhetők, igénybevételükhöz nem kell szabadságot kivenni és bezötyögni a legközelebbi központba, Ceglédre, ahol a térítésmentes szakellátási centrum található.

Cikkünk nyomán az Emberi Erőforrások Minisztériuma megvizsgálta az önkormányzat rendeletét, és törvényesnek találta. Nem mintha bárki azt állította volna, hogy a vizitdíj szedése törvénytelen volna – cikkünkben sokkal inkább azt tettük szóvá, hogy a látogatásonkénti 300 forintos fizetési kötelezettség nagy terheket ró egyes társadalmi csoportokra, leginkább azokra, ahol nagy a szegénység. Nem véletlenül az önkormányzati rendelet is kitér arra, hogy azok, akiknek nehézséget okoz a díj megfizetése, felmentést kaphatnak a polgármestertől. Igen ám, de erről a lehetőségről az önkormányzat „elfelejtette” tájékoztatni a lakosokat. Legalábbis mással nemigen magyarázható, hogy az érintett pilisiek közül szinte senki nem tud arról, hogy van lehetőség mentesülni a vizitdíj megfizetése alól...

EGY DARABKA FÖLD

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2018.02.06.


A mi drága überminiszterünk – a Lázár névre hallgató – beleállt a saját kampányába, mert annyira szeretne tenni és dolgozni még picinyt elgyötört népéért, hogy aztán jó legyen nekik nagyon. Ezek szerint most nem az. De ez csak a vaslogika folyománya, a rideg észé, és nem a szívé, amely fölöttem csattog és ver.

A Mennyországot vagy a Kánaánt Lázár et. egy módon tartja elérhetőnek, mégpedig úgy, hogyha a népektől újólag felhatalmazást kap arra a szeszélyes áprilison, hogy továbbra is ügyködhet, monyákolhat a nagy fazék körül, akkor eltörölteti a sírhelymegváltás intézményét. Ehhez kéri a támogató voksokat meg a hátba veregetést.

Tudjuk, ez az a kulturális képződmény, amikor drága halottunkat huszonöt év után kidúrják, mintegy kibasszák, akár a macskát szarni végső és örökös nyughelyéről. Csontjait és hamvait pedig szanaszét engedik a szélben, és százezer év múlva a kis zöld marslakók nem tudják majd vizsgálni Hódmezővásárhely és vidéke hajdan volt temetkezési szokásait.

A jelenben pedig megfosztják az anyókákat attól az örömtől, hogy a sírok közt halkan sírogassanak, ha nem perkálnak le sok pénzet. Emberszerű elképzelés ez ettől a Lázártól? Perszehogy, viszont én mégis belekötök, és nem csak azért, mert ő mondta (de), hanem, ahogyan, és amit még kiegészítésül hozzábiggyesztett. Azért.

Lázár et. vagy nem járt még temetésen, és azért nincsen tisztában a papság ilyen alkalmakkal foganatosított vajákossága felől, vagy csak tapír egyszerűen. (Erre nagyobb esély mutatkozik) Tudjuk, mi, egyszerű halandók, hogy a csuhások annyit sürögnek ilyenkor, hogy a kántor elénekli a körülvett a fájdalom kezdetű slágert, a pap elvtárs pedig mond ezt-azt, meg lóbálja füstölőjét.

A föld, amelyben szerettünk nyugszik, nem az egyházé – most még -, aztán, ha ebben elpihent, akit megsirattunk, utána a drága egyház maximum évfordulókon tart jó pénzért megemlékező miséket, ha arra van igénye az itt maradónak. Sírokban a plébánosok nem szoktak turkálni sohasem.

Ehhez képest Lázár et. azt pöndítette meg mintegy mellékszálként, ha eltörlik – ő maga kegyesen eltörölteti, ezt el ne feledjük – a sírhelymegváltást, akkor az a pénz az egyházak bevételi oldaláról fog hiányozni erősen, így őket a kormánynak kell azonos mértékben kompenzálni...

AMERIKÁBAN MÁR ÁTSOROLTÁK MAGYARORSZÁGOT AZ OROSZ-BARÁT DIKTATÚRÁK KÖZÉ - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: SZELESTEY
2018.02.06.


- Orbán Viktor különösen sokat fáradozott azért, hogy Magyarország még jobban függjön az orosz energiától

- A német kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a magyar és a lengyel kormány kapjon kevesebb uniós támogatást a jövőben
- Kovács Zoltán szerint kár volna hozzányúlni az EU-szubvenciókhoz, mert abból a nyugati cégek is sokat profitálnak

American Enterprise Institute

A konzervatív amerikai kutató intézet szerint Magyarország és Lengyelország immár nem demokratikus, hanem tekintélyelvű, és Közép-Európa nem azért lázad az EU ellen, hogy megvédje a nyugatot, hanem hogy visszaszorítsa a szabadságot és Oroszországhoz törleszkedjen. Orbán ugyan nyugtalanító retorikával az illiberális demokráciát hirdette meg, ám a jobboldalon jó páran mégis úgy ünneplik őt és a többieket, így Zemant és Kaczynskit, mint akik segítenek utat találni az uniónak a bevándorlás, a keresztény gyökerek és a nemzeti szuverenitás ügyében. Csakhogy itt a nagy tévedés az, hogy azt hiszik: nem lehet megkérdőjelezni az adott parlamenti többség akaratát, miközben Magyarország és Lengyelország egyértelműen autoriter irányba tart. A Fidesz és a PiS is azt feltételezi, hogy a választási felhatalmazás birtokában azt tehet, amit csak akar. És a nemzetközi viszonyok most olyanok, hogy a konzervatívok nem tiltakoznak, hanem vezető köreik a bimbódzó közép-európai autokraták védelmére kelnek.

Magyarország az illiberális reformok keretében – orosz mintára - törvényt hozott a civil szervezetek ellen. Az állami propaganda méreteiből ítélve, Orbán nagyon nem szereti Sorost. Épp ezért támadt neki a hatalom a CEU-nak is, jogi bizonytalanságba taszítva a térség legtekintélyesebb egyetemét. Pedig a liberális értékek támogatása hozzátartozik az eleven civil társadalomhoz. Akik nem gondolják ezek után, hogy Budapest és Varsó rossz felé halad, azok ne is a Freedom House vagy a Transparency International jelentéseit nézzék, hanem a Világbank kormányzati jelentéseit. Ezen Magyarország az utóbbi 10 évben egyre jobban szorult lefelé, a többi közt a jogállamot tekintve.
A Heritage Alapítvány, amely nem nagy barátja Sorosnak, a gazdasági szabadságot méri, és a tulajdonjogok védelmét úgy osztályozza, hogy a magyaroknál nagyjából-egészében már nem létezik.

A szabad piacot pártoló Cato Intézet az egyéni és gazdasági szabadság alapján 5 év alatt 16 hellyel sorolta hátrébb Magyarországot. Szóval ez mind-mind egy irányba mutat.

Ha valaki ezt nem hajlandó észrevenni, akkor olyan konzervatív, akit inkább az Orbán-félék csatakiáltását figyeli, ti.
  • ’Állítsátok meg Brüsszelt’,
  • ’Védjük meg a határainkat’,
  • "Nem kérünk a tömeges áttelepítésekből".
Csak éppen ezek a jelszavak sokkal hitelesebben hangzanának, ha a visegrádiak nem volnának az uniós támogatások fő kedvezményezettjei. Az irdatlan brüsszeli pénzek azonban segítettek kiépíteni a törvényes korrupció kegyencrendszerét, amely szükséges az illiberális demokraták politikai sikereihez. Magyarországon a közbeszerzések több mint felénél mindössze egyetlen pályázó volt, és a megbízások aránytalanul nagy részét kapták meg Fidesz-közeli vállalkozások. Amelyek viszonzásul finanszírozzák a párt hadjáratait.

A Brüsszel és a közép-európai fővárosok közti vita geopolitikailag nem légüres térben zajlik. Az olyan figurák, mint Orbán és Zeman, nem véletlenül tartoznak Oroszország legszorosabb szövetségesei közé. A Fidesz-kormány különösen sokat tett azért, hogy fokozza energiafüggőségét Oroszországtól. Szóval nagy hiba volna félreértelmezni Közép-Európában az „elitellenes lázadók” igazi törekvéseit. Merthogy ezek a politikusok mind inkább tekintélyelvűek és Moszkvához hűek, nem a Nyugathoz...

A KAMIONOS. KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS, CÉGKERESÉS


YOUTUBE
Szerző: DAJKA LÁSZLÓ (ST22-LACIKA BLOGJA)
2015.Dajka László (ST22-Lacika) videóblogjában bemutatja, részletesen elmagyarázza mire érdemes figyelni, készülni, és hogyan lehet (nemcsak) sofőrként munkát keresni nyugaton. Aki végignézni, beláthatja, nem olyan bonyolult... 

Az azóta eltelt három év őt gazolja.

KITÁLALT A VOLT OKTATÁSI IGAZGATÓ: SZÁNDÉKOSAN BUTÍTJÁK LE AZ OKTATÁST, PARRAGH LÁSZLÓ NEM ÉRT A SZAKKÉPZÉSHEZ

MAGYAR NARANCS ONLINE
Szerző: narancs.hu
2018.02.05.


Kemény mondatok az egykori képzési és oktatási igazgatótól.

- Szilágyi János tizennégy évig volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) képzési és oktatási igazgatója, végül 2016-ban mondott fel, miután elege lett a jelenlegi állapotokból. A volt igazgató most összeállított egy vitairatot, ami kapcsán a Népszava kérdezte Szilágyit. A cikkben több erős állítás is van, ezekből szemezgetünk most:
- Szilágyi János szerint 2014 után egyre kevésbé volt szükség gondolkodó, kreatív, kritikus szakemberekre.

- Úgy látja, az iparkamara a kabinet végrehajtó testülete lett, és ebben nem kis szerepe van Parragh Lászlónak.
- Hiába születnek a testületen belül előremutató kezdeményezések, a politikai érdekek ezeket rendszerint keresztülhúzzák.
- Szerinte Parragh László nyilatkozataiból is látszik, hogy „nem ért a szakképzéshez, és nincs olyan szellemi, intellektuális szakmai háttér, amely demokratikus kontrollt gyakorolna felette”.
- Szilágyi arról is beszélt, hogy a gimnáziumok elleni agitáció tévút, és abba az irányba kellene elmozdulni, hogy „a gyerekek legalább 80-90 százaléka érettségihez jusson, mint például Finnországban”.
- Az egykori képzési és oktatási igazgató szerint a „munkaalapú társadalom, illetve az egymillió új munkahely megteremtése érdekében politikai elhatározásra vezették be a szakképzés lebutított modelljét”, ebben pedig „jelentős szerepe volt a kamarának, amely több tízmilliárd forintot kapott szakképzési feladatokra”.