2019. május 31., péntek

HORTHYRA KACSINT A FIDESZ

MAGYAR HANG
Szerző: SZABÓ ZSOLT LÁSZLÓ
2019.05.31.


2010 óta nem a nemzet kohéziójának erősítéséről, hanem ellentéteinek élezéséről szól a magyar nemzetpolitika – mondja Romsics Ignác történész interjúnkban. A kutató egyetért azzal, hogy emlékmű készül Trianon évfordulójára.

Részletek a Magyar Hang május 31-i (2019/22.) számában, pénteken megjelent interjúból!

Azzal, hogy Orbán Viktor kormányfő a pesthidegkúti Klebelsberg-kastély átadásán Horthyt kivételes államfőnek nevezte, a volt kormányzó részévé vált a jobboldali-konzervatív közösség kánonjának?
– A mérsékelt jobboldal viszonya e tekintetben sokáig ambivalens volt. Miközben a két 
világháború között kritikátlan Horthy-kultusz érvényesült, 1945 után a propaganda az indokoltnál is negatívabb képet alakított ki róla. Az 1980-as évekre ez sokat változott, de még az 1993-as újratemetés alkalmával is érzékelhető volt a bizonytalanság. Állami temetést nem kapott, de az Antall-kormány néhány minisztere azért magánemberként megjelent Kenderesen. A 2010-es évektől elsősorban a Jobbik próbálkozott a Horthy-kultusz meghonosításával, ám mára a párt politikája – és úgy tűnik, múltképe is – módosult.

A Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök viszont kísérletet tett arra, hogy Bethlen István és Klebelsberg Kuno mellé harmadikként Horthyt is beemelje a két világháború közötti nagy magyar politikusok panteonjába. A baloldal ezt joggal kifogásolta, mert nem alaptalanul kötik Horthyhoz a fehérterrort és a zsidók 1944-es deportálását.

E tekintetben Orbán Viktornak ezt a 2017-es mondatát kell igazodási pontnak tekinteni, vagy azt, hogy Horthy-szobor avatáson sem ő, sem más kormánytag nem vett eddig részt?

Nem tudom. Mindenesetre jelzésértékű, hogy a XX. század első feléből Tiszának, Bethlennek és Klebelsbergnek köztereken állnak az államilag felavatott szobrai. Horthyé viszont egyházi vagy magánterületen. Ha Horthynak is lesz szobra közterületen, az új emlékezetpolitikai helyzetet fog jelenteni...

Mi a véleménye a tervezett Trianon-emlékműről? Volt-e változás az elmúlt évtizedekben a Trianonhoz való viszonyunkban? Van olyan XX. századi személy, akiről konszenzus van a magyar emlékezetpolitikában? Kiket lehetne még beemelni ide? Mi a baj az emlékezetpolitikánkkal? Mi baja a Fidesznek Nagy Imrével? Mi a véleménye a Budai Vár átalakításáról? Mit gondol a baloldal emlékezetpolitikájáról? Más európai országokban is ennyire konfliktuskereső a kortárs emlékezetpolitika? 

A válaszokat keresse a Magyar Hang május 31-én megjelent 2019/22. számában!

NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTORHOZ ÉS A MAGYAR KORMÁNYHOZ (LENDÜLET-CSOPORTVEZETŐK)

ÖRÜLÜNK, VINCENT? BLOG
Szerző: jotunder
2019.05.31.A "Lendület"-csoportok vezetői nyílt levelet írtak az Akadémiával kapcsolatos rémisztő tervekkel kapcsolatban. Az index.hu ma már szemlézte a szöveget, de talán jobb, ha a teljes levél is megjelenik valahol. (kézzel copy-paste-oztam, a béna tördelés az én érdemem)

Itt nem a politika által kitartott nullajulcsikról van szó, hanem olyan emberekről, akik nélkül ez az ország mérhetően kevesebbet érne. És nem, nem Orbán-ellenes csoport írt a kormányfőnek, hanem kiváló tudományos kutatók, akik között bevallottan jobboldali kötődésűek vannak, egyikük konfliktusáról bizonyos balliberális értelmiségiekkel még a Vincenten is írtam. Szó nincs róla, hogy a Lendület-csoportvezetők azt gondolnák, hogy a kormánynak egyáltalán ne lehetnének olyan legitim céljai, amelyek érinthetik a tudományos életet. Itt olvasható a helyzetelemzésük. Nehezen vádolhatnának azzal, hogy különös szimpátiát érzek Orbán Viktor iránt, de azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a miniszterelnök közvetlenül tárgyaljon az Akadémia elnökségével és a Lendületes csoportvezetőkkel. A Lendületes csoportvezetők korábban is képviseltették magukat a tárgyalásokon, és olyan üdítően professzionális módon álltak hozzá a vitához, ami ebben az országban, sajnos, rendkívülinek mondható.


Nyílt levél Orbán Viktor Miniszterelnökhöz és Magyarország Kormányához
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt Kormánytagok!

A „Lendület” kutatási kiválósági program tudományos csoportvezetőiként teljes értetlenséggel olvastuk a Palkovics László (ITM) által beterjeszteni kívánt törvénytervezetet, amely a magyar tudományos kutatást – ezen belül a Magyar Tudományos Akadémiát és annak kutatóintézet-hálózatát – kívánja az érintettek egyetértése nélkül, kifejezett tiltakozásuk ellenére átalakítani.

Nyomatékosan kérjük Önöket, hogy ezt az átgondolatlan, szakmai indokokkal nem
alátámasztható és ezért jelen formájában rendkívül káros törvénytervezetet ne támogassák!
Nem szolgálhatja Magyarország érdekeit egy olyan átalakítás, amelyet a magyar tudományos közösség túlnyomó többsége szakmai alapon ellenez és elutasít. A törvénytervezet sutba dobja az utóbbi hónapok tárgyalásainak ITM által is konszenzussal elfogadott eredményeit, és élesen szembemegy az MTA Közgyűlése által elfogadott, a Kormány nyilvánosan kommunikált szakmai igényeit is figyelembe vevő átalakítási javaslatokkal.


A Palkovics-féle törvénytervezet legproblémásabb elemei a következők:

1. Az átfogó elemzés és hatástanulmány nélkül előirányzott, szakmai érvekkel szemben
erőltetett egyoldalú átalakítás tovább mélyíti a bizalmi válságot, hátráltatja az innovációs
célok elérését, és rombolja a tudományos versenyképességet, tetézve az elmúlt egy év
károkozását.
2. A törvénytervezet kiveszi a kutatások feletti ellenőrzést a tudományos közösség kezéből. Közvetlen politikai kontroll alá helyezi a tudományos döntéshozást, szöges ellentétben a nemzetközi gyakorlatban sikeresnek bizonyult, a tudományos közösség önigazgatásán alapuló tudományirányítási elvekkel (mint a Haldane-elv) és a bevált nemzetközi modellekkel, mint például a német Max Planck Társaság, vagy a francia CNRS működési rendszere.
3. A törvénytervezet ellentétes az Alaptörvénynek a tudományos kutatás és az MTA szabadságát védő rendelkezéseivel, és figyelmen kívül hagyja a magyar tudományos
közösség és az MTA testületi álláspontját. Konkrétan:

a. az NKFIH új irányító testületének (Nemzeti Tudománypolitikai Tanács) csak egyharmadát, a létrehozandó új Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) irányító testületének pedig kevesebb, mint felét adják a tudomány Kormánytól független képviselői;
b. elveti a Közgyűlés által szakmai alapon elfogadott irányítási formát, ami a kormányzat, az MTA és a kutatóhálózat egyenlő arányú képviseletét írja elő;

c. elveti a konszenzussal elfogadott köztestületi formát;
d. az intézetigazgatók és gazdasági vezetők kinevezése, önálló intézetek és központok megszüntetése, alapítása, valamint újak felvétele a hálózatba nem minősített többségi döntéssel történik;

e. nem rendelkezik az igazgatók kiválasztásánál a nyílt pályázati eljárásról;

f. hiányzik az új intézetek alapításáról, megszüntetéséről és felvételéről elfogadott 1 éves moratórium;

g. az új struktúra részleteinek kidolgozásában elmulasztja a független nemzetközi partnerek (pl. Max Planck Társaság) bevonását;
h. a tervezet nem ad garanciát a direkt (nem pályázati) támogatás reálértékének megőrzésére és az elkövetkező 5 évben történő kiszámítható növekedésére.
4. A törvénytervezet egyoldalú állami jogi aktussal az MTA-t kötelezi (“feladatául írja elő”) vagyona használati jogának átengedésére, amivel veszélyes és a jogrendet súlyosan romboló precedenst teremt az államosításra.
5. A törvénytervezet az átlátható és stabil finanszírozási rendszer hiányával kiszámíthatatlan környezetet teremt. A kiszámítható feltételek és stabil intézményi
környezet elengedhetetlenek a magas színvonalú kutatásokhoz és a kiváló kutatók megtartásához.


6. A törvénytervezet szerinti átalakítás hatalmas kárt fog okozni a magyar tudományos
kutatás nemzetközi presztízsének, veszélyeztetve a nemzetközi, ezen belül EU pályázati
sikerességet.

A Lendületes kutatók előző levelére írt válaszlevelében Miniszterelnök Úr egyértelműen
kinyilvánította, hogy a tervezett átalakítás során érték nem veszhet el, és a tudományos
kutatás szabadsága nem sérülhet. A törvénytervezet elfogadása esetén pótolhatatlan nemzeti értékek vesznek el, és már rövid távon is helyrehozhatatlan tudományos, kulturális és gazdasági károk keletkeznek. Az elmélyülő bizalmi válság többek között a nemzetközileg is versenyképes fiatal kutatók elvándorlásával és egy teljes tudósnemzedék elvesztésével
fenyeget.


Budapest, 2019. május 29.


Aláírta a Lendület-pályázat nyertesei közül (május 30-án délig):
...

TÁJKÉP CSATA UTÁN

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2019.05.31.


Az Unióban folyik a nagy osztozkodás, frakciók összeállása és összeállítása, pozíciók elosztása.
Pezseg az élet, a választók vagy megnyugodtak, vagy épphogy nyugtalanabbá váltak - mindenesetre az kiderült, hogy merről fúj a szél, mely oly csúnyán elbánt a mi Szeretett Vezérünk pisiben ázó nadrágszárával.
Az Unió megy tovább a maga útján, tendenciájában arrafelé, amerre anno alapító atyái elindították: az Európai Egyesült Államok felé.
Kellemes fejlemény ez, minden demokratában szilárd hite mellett ott bujkált kicsit a félsz is, hiszen ismeri a választót, mely csaknem annyira következetlen és majdnem annyira ostoba, mint a magyar választók azon fele, ki boldogan tartja oda okos fejét a baseballütőnek, ha a nyele nemzetiszínűre van festve.
Ezen választók száma egy egészséges demokráciában jellemzően konstans, az emberek egy része máshogy van bekötve, mint a többség, ők a tetejében még azt is képzelik, hogy ők a többség, de legalábbis a nemzet boldogságának egyedüli letéteményese, és aki ezt vitatja, annak - szívük szerint - bevernék a fejét.
Reménykedjünk, hogy ez a választás néhány európai politikusnak is helyrebillenti a gondolkodását, és rájönnek, hogy az álmoskönyv szerint a széljobbal összebútorozni sok gondot jegyez.
Ha megtekintik Vezérünket, Viktort, a Haza Görcsét az Unió előszobájában, amint kitömött állapotában a hamutartót tartja a kijárat mellett, akkor talán eljut a tudatukig, hogy az oroszlán bajszát huzigálni egy ponton túl nem kifizetődő.
Európa győzött, a többi már részletkérdés, Orbán sorsa - és ezzel átmenetileg a mi sorsunk is, sajnos - a részletkérdés részletkérdése.
A lufi kipukkadt...

AZ ORBÁN-KORMÁNY NAGYON SZERETNÉ MAJD, HA EBBE RAKNÁNK A MEGTAKARÍTOTT PÉNZÜNKET

HVG ONLINE
Szerző: DZINDZISZ SZTEFAN
2019.05.31.


Június 3-ától jön az új lakossági megtakarítási csodafegyver, amely ezúttal Magyar Állampapír Plusz névre hallgat. Egyszerű és jó kamatozású, ám hosszú évtizedek óta berögzült szokásokat kell eltörölni ahhoz, hogy sikeres legyen.

Régóta hangoztatott célja az Orbán-kormánynak, hogy csökkentse a lakosságnál lévő készpénzállományt, ami a legutóbbi számítások szerint 5-6 ezer milliárd forintot tesz ki. A nagy mennyiségű készpénz több okból is rossz az államnak: egyrészt jelentős költségei keletkeznek ebből, például készpénzkezelés, -gyártás, illetve -szállítás miatt. Másrészt a „párnacihában” lévő pénz nem forog, azaz nem pörgeti a gazdaságot.

Persze abban, hogy ilyen jelentősen nőtt a készpénzállomány, a kormánynak is van szerepe, elég csak a tranzakciós illetékre és a havi mindössze két ingyenes készpénzfelvételre gondolni...

MINDEN KORÁBBINÁL VESZÉLYESEBB ÜTKÖZŐPÁLYÁN VOLT A FIDESZ A KÜLÖNBÍRÓSÁGOK MIATT

444.HU
Szerző: erdelyip
2019.05.31.


...A Fidesz a néppárti felfüggesztés után már egyértelműen arra játszott, hogy a szélsőjobbos erők áttörést érnek el az európai politikában, és ők ebben a szövetségben játszanak majd főszerepet. Az EP-választáson nem ez történt. A populisták erősödése, és részben pont Orbán Viktor magyar miniszterelnök látványos és szélsőséges politikája aktivizálta a liberális szavazókat, így a választásokon a populisták nem jutottak érdemi befolyáshoz az unióban. Minden valószínűség szerint továbbra is az Európai Néppárt lesz az EU meghatározó politikai alakulata, és valószínűleg a szocialistákkal és a liberálisokkal, esetleg a zöldekkel, Orbánék ellenfeleivel lépnek majd koalícióra. Ez éppen az a konstelláció, amitől Orbán korábban több nyilatkozatban is óvta a Néppártot. (Illetve ennél sokkal keményebb szavakkal is kifejezte ellenérzéseit.) Úgyhogy bár itthon megint nagyot győzött a Fidesz, az európai politikában légüres térben, befolyásos szövetségesek nélkül találta magát.

Míg egy európai szintű populista áttörés esetén aligha kerülhetett volna az uniós belpolitika fontos témái közé a magyar igazságszolgáltatás függetlensége, addig a mostani helyzetben a Fidesznek nagyon sok gesztust kell tennie, hogy visszakerülhessen a fontos EU-s döntések közelébe.

Több forrásból is úgy értesültünk, hogy a Fidesz tájékozódni kezdett az EPP felé a békülés, vagyis a párt rendes tagságának visszaállítása érdekében, de nem hallottunk arról, hogy konkrét feltételeket kaptak volna. Ilyen értelemben tehát a különbíróságos tervek visszavonása proaktív lépés.

A Fidesz nélkül is megvan a többség, de a nagykoalícióban is jól jöhet a szavazatuk


A néppártnak a mostani koalíciós egyeztetések idején inkább teher a Fidesz. A néppárt két legvalószínűbb koalíciós partnere, a szocialisták és a liberálisok kezében túl könnyű zsarolási alap a Fidesz kizárásnak követelése, és a néppárt nincs rászorulva, hogy a Fidesz kedvéért rontsa az alkupozícióit. Könnyen lehet, hogy az EPP oldaláról a döntés elhúzódik az új EU-s tisztségviselők megválasztása utánra. Ez a Fidesz szempontjából azért kellemetlen, mert így a néppártban már szétosztják a parlamenti pozíciókat, mire a Fidesz visszatérhetne. Ha egyáltalán visszatérhet, mert a hangulat brüsszeli forrásaink szerint nem a fogadókészséget jelzi előre.

Néppárti összefüggésében egy körülmény segítheti a Fidesz bent maradását: ha az EPP-nek a liberálisokkal és a szocialistákkal kell koalícióra lépnie az Európai Parlamentben, akkor ennek a koalíciónak a belső erőviszonyai nagyon is fontosak, a konzervatív pártoknak pedig ebben az összefüggésben nem jöhet rosszul, ha a fideszes EP képviselők is ott vannak a frakcióban, az ő oldalukra állnak a koalíciós alkudozásoknál...

CSODÁT NEM FOG TENNI A GAZDASÁGVÉDŐ CSOMAG

INDEX
Szerző: E.F.
2019.05.31.


Csütörtökön kiderült, milyen elemeket tartalmaz a kormány hamarosan benyújtásra kerülő gazdaságvédelmi akcióterve. A 13+1 lényegi elemből álló csomag részletszabályai még nem ismertek, de a főbb pontok alapján kirajzolódik egy irány, amit elemzők segítségével értékeltünk.

A csomagról általánosságban elmondható, hogy nagy meglepetéseket nem tartalmaz, sőt, olyan eleme is van, ami korábban hozott intézkedésekből következik egyenesen. Az is minimum kérdéses, mennyire lesz képes szolgálni eredeti célját, vagyis azt, hogy egy esetleges összeurópai gazdasági lassulást ellensúlyozni tudjon. Az általunk megkérdezett szakértők szerint viszont több olyan eleme is van, aminek lehet örülni – bár ezek is inkább bizonyos krónikus, a munkaadók vállát nyomó terheken enyhítenek, mint hogy plusz százalékpontokat adnának hozzá a GDP-növekedéshez. 

Segítik a béreket nyögő munkáltatókat

Az intézkedések jelentős részének van adóvonatkozása, ezért megkerestük az RSM Hungary Zrt.-t, melynek szakértője, Fajcsák Gábor azt mondta: kérdéses, mennyire lesz valódi gazdaságélénkítő a csomag, szerinte a főként munkához kapcsolódó adó- és járulékcsökkentések manapság már inkább alapvető és jogos elvárások a munkaadók részéről, mert rendkívül nagy nyomás nehezedik rájuk béroldalról...

EZ A SZUPERMANIPULÁCIÓ AZ IGAZSÁGRA TÖREKVÉS ÉRTÉKÉT IS ELTÜNTETHETI

24.HU
Szerző: 24.hu
2019.05.31.


...Mint azt a 24.hu-n korábban Sik Endre megírta, a morálispánik-gomb

(…) egy ország valamennyi lakosát közvetlenül elérő manipuláció több, mint egy mégannyira is az állami hegemóniának alávetett médiabeli manipuláció. Hiszen míg a médiát vagy olvassa, hallgatja, nézi valaki vagy sem, egy ilyen akció minden lakost elér, s ha erre még rásegít a média valamennyi eszköze, akkor jogosult lehet államilag intézményesített morális pánikkeltésről beszélni. Ennek megjelenítésére alkalmas egy gombot elképzelni, ami újra meg újra megnyomva széles hullámokat vetve teríti be a manipulatív tartalommal az egész országot. Mivel feltételezésem szerint ilyen mindenkit elérő, költséges, komplex és hosszú időtávú központosított manipulációra a világon nem nagyon lehet példát találni, ezért hungarikumként való bejegyzését javaslom.”

Ez a morálispánik-gomb mára jól olajozott intézményként öli ki az emberekből a gondolkodás képességét. Elmenekülni sem lehet előle, hiszen „házhoz jön” konzultációs vagy „információs” levél formájában, szembejön óriásplakátokon, s ömlik a rádiókból, tévékből, az internetről, az az újságokból és a csapból.

Hogy mennyire tehetetlen az átlagember a manipuláció e formájával szemben, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hog egy friss elemzésben Messing Vera és Ságvári Bence azt találta, hogy a magyarok két tekintetben teljesen eltérő módon válaszoltak arra kérdésre, hogy Európán kívüli szegény országokból jövő embereket be lehet-e engedni az országba. Egyrészt a magyarok 62%-a válaszolta azt, hogy senkit nem szabad beengedni (a második helyezett Csehország is csupán 31%-ot tudott összehozni, a vizsgált húsz ország átlaga 12% volt). Másrészt nem volt még egy olyan ország, ahol a válaszok minden társadalmi csoportban teljesen azonos mértékű lett volna, ami arra utal, hogy a válaszadás során a társadalom minden csoportjában közel ugyanannyian voltak hajlamosak „egyenválaszokat” adni. Vagyis az elutasítás ereje és ennek egyöntetűsége egyaránt hungarikum-gyanús.

Ha tehát igaz az, hogy a morálispánik-gomb négy éven keresztüli nyomogatása képes volt olyan módon átalakítani a magyarokat, hogy hozzájuk hasonlóan intoleráns és összenemzeti módon gondolkodásmentes nép nincs a vizsgált európai közegben, akkor érzékelhetjük, hogy mi vár ránk a jövőben...

„MOST KELL TÜNTETNI AZ MTA-ÉRT!”

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: JUHÁSZ DÁNIEL
2019.05.31.


Ha a közigazgatási bíróságok ügyében hátrálására lehetett bírni a kormányt, akkor az MTA ügye sincs veszve – vélik kutatók, akik vasárnapra tüntetést szerveznek.

– Most kell kiállni a Magyar Tudományos Akadémiáért (MTA), most van esély arra, hogy legyen kézzelfogható eredménye a tüntetésnek – nyilatkozta lapunknak Szilágyi Emese, az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) egyik alapítója, aki szerint a közigazgatási bíróságok létrehozásáról szóló tervek visszavonása is azt mutatja: meghátrálásra lehet kényszeríteni a kormányt. Úgy véli, az európai parlamenti választások után a Fidesz-KDNP-n nagy a nemzetközi nyomás, és akár az is elképzelhető, hogy az MTA ügyében visszavonulót fújnak. – Vasárnap délután kettőkor mindenkinek az utcán a helye, akinek fontos a magyar tudomány jövője – mondta. 

A kormány – az MTA-val kötött eddigi megállapodásokat és az Akadémia Közgyűlésének határozatát figyelmen kívül hagyva – törvénymódosítással fosztaná meg mind a 15 kutatóintézetétől az Akadémiát. Emellett arra is kötelezné, hogy az intézetekhez tartozó ingatlanokat, eszközparkokat ingyenes használatra adja át az újonnan létrehozandó, állami Eötvös Loránd Kutató Hálózatnak. Az MTA szerint ez elfogadhatatlan és az Alaptörvényt is sérti. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón úgy tett, mintha nem értené, mi az MTA problémája, szerinte ugyanis az akadémiai vagyon állami vagyon...

MENEKÜL A FIDESZ-FRAKCIÓ AZ INFORMATIKAI SZERZŐDÉSES ÁLBOTRÁNYBÓL, AMIT KAVART

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: SEGESVÁRI CSABA
2019.05.31.


Fiktívnek minősített két informatikai szerződést és feljelentést tett Hegedűs Zoltán, a hódmezővásárhelyi Fidesz-frakció vezetője április végén. Mindkettőt Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester kötötte, a szerdai rendkívüli közgyűlésre a cégek vezetőit is elhívták. Mivel nemzetbiztonsági kérdések is felmerültek, zárt ülést javasolt a szocialista alpolgármester. Hegedűs viszont inkább kihátrált.

A pénteki felszólításunk ellenére Márki-Zay Péter még most sem mutatta be azokat az informatikai szerződéseket, amik meglehetősen gyanúsak. Holott ezeket bárki megtekinthetné, ugyanis a város közpénzből, az adófizetők pénzéből kötötte meg két külsős céggel” – jelentette be még április végén Hegedűs Zoltán, a hódmezővásárhelyi közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője, erről a promenad.hu írt.

A fideszes képviselő szerint “a titkolózás egyértelműen arra utal, hogy valami nincs rendben a szerződések körül, és akár az is lehet, hogy a polgármester újabb korrupciós ügyére derült fény.” A promenad.hu cikke szerint “a Fidesz ezért hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mivel Hegedűs Zoltán szerint elképzelhető, hogy a két informatikai vállalkozás nem csak a város, hanem Márki-Zay Péter saját politikai érdekeit is szolgálja.”

A Hegedűs Zoltán által vizionált korrupciós ügy előzménye, hogy az április 26-i közgyűlésen Márki-Zay Péter arról beszélt, hogy informatikai támadás érte a várost. Ennek elhárítását már nem a városi HVSZ Zrt. végezte, mivel az kapacitáshiányra hivatkozva felmondta a megbízást.

Az önkormányzat ezután egy, a Belügyminisztérium által országos informatikai rendszer kiépítésére megbízott céghez fordult, de ők is elutasították a kérést. Így az általuk ajánlott, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal való együttműködésben tapasztalt vállalkozással kötöttek szerződést, illetve egy másikkal, amelyik az alvállalkozó munkáját támogatja.

Az informatikai szerződéseket Hódmezővásárhely a város honlapján tette közzé. A feljelentés után Hegedűs a KESMA-tag Délmagyarországnak azt mondta, hogy a város honlapján nyilvánosságra hozta ugyan a hivatal a megállapodásokat, de az szerintük olyan, mint egy üres bevásárlókosár: nem tudni, később mit tettek bele.

A szerdai közgyűlésre ezért meghívták a Cyber Services Zrt. és a VIAT Kft. vezetőit is, az ott készült teljes videó itt érhető el...


ITT OLVASHATÓ

TOROCZKAI ÉS ORBÁN KÖZÖSEN GYENGÍTETTE MEG A JOBBIKOT

HÍRKLIKK
Szerző: NVZS
2019.05.31.


Azt persze eddig is több mint sejteni lehetett, hogy Orbánék pénzt, paripát, fegyvert biztosítanak a Mi Hazánk Mozgalomnak, segítve Toroczkai pártját a Jobbik lenullázásában, ám azért az meglepő volt, hogy Budaházy György erről kendőzetlenül beszélt. A számok is azt mutatják, hogy a Fidesz tevékenysége sikeres volt – a Mi Hazánk az európai parlamenti választások eredményei szerint a szavazók közel 3,5 százalékát magához csábította a Jobbiktól. De hova tűnt a többi Jobbikos szavazó?

„Most ugye az van, hogy a Fidesz megint szeretne egy olyan pártot, aki ezt a közeget azért mégiscsak összefogja, stb. És akivel szót tud érteni, és így erre adódik a Toroczkaiék által megalapított Mi Hazánk, amit azért lássuk be, hogy a Fidesz segít. Tehát ad neki médiát. Persze meg lehet mondani, hogy neki is jó, mert a Jobbikot...persze, a Jobbikot le kell rombolni. De azért mégiscsak ad neki, és ugye szabad is szidni a Fideszt, mert a jobbikos szavazók máshogy nem fognak ide átpártolni, ha a Fideszt csak dicsérjük. Azért a jobbikos szavazókat minél jobban át kell hozni, tehát ez egy kicsit a Fidesz forgatókönyve” – látható-hallható azon a Gulyás Márton-féle Partizán által közzétett videofelvételen, amelyet a Mi Hazánk kapuvári fórumán rögzítettek.

Az európai parlamenti választások eredményei között bogarászva – azokat az öt évvel ezelőttiekkel összehasonlítva látszik, hogy a Mi Hazánkon keresztül a Fidesznek bejött a taktikája: valóban sikerült zavart okoznia a Jobbiknál:...

AZ ÁLLAM MINDEN PÉNZÜNKET BESÖPÖRNÉ - BÚCSÚZUNK TÖBB ÁLLAMPAPÍRTÓL IS, HOGY EGY MARADJON TALPON

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Az Én Pénzem
2019.05.31.


Hétfőtől vásárolhatják meg a befektetők az új szuper állampapírt, az ötéves futamidejű, emelkedő kamatozású Magyar Állampapír Pluszt. Ezzel egyidőben több lakossági állampapír is eltűnik a süllyesztőben, a maradóknak új sorozatai érkeznek. Ezekre már nem kell kamatadót fizetni. Az állam rohamra számít, igaz, mindent be is vetettek, hogy ne legyen konkurencia.

Most 100 százalékos árfolyamon váltjuk vissza a csak néhány hónap múlva lejáró állampapír-befektetését, ha az új Magyar Állampapír Pluszba (MÁP Plusz) fekteti a pénzt. Ezt sikerült kialkudnunk. Megéri, mert a június 3-ától jegyezhető állampapírra már nem kell kamatadót sem fizetni, ráadásul magasabb a kamat – ezzel győzködte olvasónkat az egyik bank tanácsadója.

Hétfőtől, június 3-ától érkezik a már hónapokkal korábban beharangozott új állampapír. A MÁP Plusz 5 éves futamidejű, kamata lépcsős, azaz úgy emelkedik, hogy a magasabb kamat visszamenőleg nem érvényes. Az első félévre 3,5 százalékot, a második félévre 4 százalékot fizet, majd évente 0,5 százalékponttal nő a kamat, így az ötödik évre már 6 százalék. Ha a kamatot kamatfordulókor felveszi a befektető, akkor 4,95 százalékos átlagkamat jön ki. Kamatos kamattal számolva (ekkor a kamatot újra befektetik) a végén 27,35 százalékot kap a megtakarító, azaz 1 millió forintra az állam 5 év múlva 273,5 ezer forint kamatot fizet...

SZUPERELEMZÉS: 111 HELY, AHOL A FIDESZ VALÓDI VERSENYRE KÉNYSZERÜLHET ŐSSZEL

VÁLASZ ONLINE
Szerző: BÓDIS ANDRÁS
2019.05.29.


A Válasz Online végigelemezte a legalább tízezres lélekszámú települések EP-választási eredményeit, hiszen ezeken a helyeken ősszel is éles pártviadal várható. Az eredmény: a 167 érintett város kétharmadában (köztük a budapesti kerületekben) a Fidesznek valós versenyre kell készülnie az önkormányzati voksoláson. Sőt: ha egy kategóriával feljebb lépünk, és a húszezer fősnél nagyobb települések szűkebb csoportját vizsgáljuk, 79-ből 68 helyen van elméleti esélye az ellenzéknek – nyilván csakis egységes felállás esetén –, hogy közel kerüljön, illetve akár meg is előzze a kormánypárt jelöltjét.

A 2018-as országgyűlési megmérettetés előtt Orbán Viktor többször is hangsúlyozta: nem kormány-, hanem ellenzékváltó hangulatot tapasztal az országban. A múlt vasárnapi európai parlamenti választáson aztán be is ért a miniszterelnöki „poén”, hiszen a balos szavazók többsége a Gyurcsány család DK-jára cserélte az MSZP-t, a többiek pedig mind az újrazöldülő LMP-t, mind az Állami Számvevőszék kilövési listájának élén szereplő Jobbikot megfosztották a középpárti reményektől – és helyükre a Momentumot emelték.

Ezzel valaminek egy időre biztosan vége szakadt: konkrétan annak a Fidesz számára csak jót ígérő felállásnak, hogy két baloldali alakulat (MSZP, DK), két centrista erő (LMP, Momentum) és két jobboldali formáció (Jobbik, Mi Hazánk) verseng az ellenzéki térfélen belüli pozíciókért. Amíg tehát az ellenzékváltás kizárólag hangulati szinten volt jelen a magyar közéletben – azaz 2010 óta folyamatosan –, Orbán Viktornak, ahogy mondani szokás, csak kérnie kellett egy kávét.

Most azonban a kormánykritikus szavazók a gyakorlatban is kipróbálták az ellenzékváltást: brutálisan lefokozták a Fidesszel így-úgy kokettálgató MSZP-t, illetve a legutóbbi parlamenti kétharmadért felelősnek kikiáltott LMP-t.
(A múltjától szabadulni képtelen, forrásaitól megfosztott Jobbik pedig fel sem igen tudott menni a pályára; a riválisként futtatott Mi Hazánk Mozgalom jóval szervezettebb és láthatóbb kampányt vitt, mint az „anyapárt”.)

A jövő nagy kérdéseinek száma tehát már nem végtelen. Ma már „csak” arra nincs válasz, hogy a nyári uborkaszezon után esedékes önkormányzati választásra összeilleszthető-e a DK-hívek, valamint a Momentumban reménykedők új tábora. Illetve, hogy például a Fideszből vagy a Jobbikból kiszerető jobboldali százezrek hajlandók-e olyan civil vagy független mezbe bújtatott összellenzéki polgármesterjelöltekre szavazni, akik mögött ennyire élesen felsejlik Gyurcsány Ferenc „rémképe”. És hosszabb távon persze az is kérdés, hogy a Momentum az SZDSZ reinkarnációjaként kíván-e bevonulni a magyar politikatörténetbe (egyedüli természetes szövetségesének az MSZP-t meghaladó DK-t tartva), vagy ellenkezőleg: képes lesz integrálni az LMP (egykori) ökotudatos követőit, no meg a Fidesz-kritikussá lett jobboldaliakat...

TÁRGYAK, AMIK AZ OTTHONRA EMLÉKEZTETNEK

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2019.05.31.


Gyakran mondják, hogy az életben leginkább a kis dolgok számítanak. Még ha ez nem is igaz minden esetben, a szólás a családtól, barátoktól, szülőföldtől távol igenis nagyobb jelentőséggel bír. Aztán persze olyan is van, akinek ez a kis dolog nem is olyan kicsi. Ti hogyan vagytok vele?

A közelmúltban az EPIC-ben, vagyis az írországi kivándorlás történetét bemutató múzeumban tartott rendezvényre külföldön élő ír nőket és Írországban élő külföldi nőket hívtak meg, hogy meséljék el a történeteiket, amelyek a szimbolikussá váló vagy erőt adó tárgyak mögött húzódnak meg.

Videókonzol

Megfigyelhető tendencia, hogy bizonyos tárgyak képesek javítani az emberek hangulatát, lelkileg is segítenek. Nikki Smith, aki Londonban kezdett új életet, arról számolt be, hogy mindig lenyűgözte a technológia, így neki a Nintendo Switch nevű játéka szimbolizálta a folytonosságot...

ÉLET ÉS IRODALOM 2019/22. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2019.05.31.P U B L I C I S Z T I K A

Váncsa István: The show must go on


Világunk a vesztébe rohan, ezt minden okos ember így gondolja, kezd­ve az ókor bölcseitől az Edda-énekek szerzőin és Kierkegaard-on át egészen Noam Chomskyig. Nem is szólva az asztrofizika és a kozmoló­gia kortárs művelőiről, akik a világ végét illetően pontos ütemezéssel és műszaki leírással szolgálhatnak, amennyiben igény van rá. Hogy eh­hez képest az Európai Parlament hétszázötvenegy képviselői helyéből a fideszkatonák momentán tizenhármat foglaltak el, nem pedig tizenket­tőt vagy tizennégyet, az nyilvánvalóan tök­mindegy.

Benn vannak, és ez önmagában is világbotrány, sőt bűntett. Nem az övék, hanem Európáé, és ezt nem mi találtuk ki, a Zeit már nyolc évvel ezelőtt ekként foglalt állást. Az apropót a 2010 végén elfo­gadott médiatörvény szolgáltatta, egy legislativ hagymáz, amely innen visszanézve majdhogynem ártatlan fogalmazványnak látszik (összevet­ve avval a pöcegödörrel, amelyben a magyar tömegtájékoztatás mos­tanság tapicskol), akkoriban viszont az egész világsajtó ezen rágódott. Az európai meg pláne, hogy mást ne mondjunk, 2012 januárjában a ZDF gyerekhíradója is erről beszélt. Nem elírás, gyerekhíradó. Némely civilizált országban gyerekeknek szóló politikai műsor is létezik, és rá­adásul azért van, hogy tá­jékoztassa a kiskorúakat, nem pedig azért, hogy hülyítse. A ZDFgyerekhíradó például azt is elmondta, hogy a ma­gyarországi médiatörvényt más európai országok és az Egyesült Álla­mok politikusai is kifogásolták, de változás eddig nem történt. A német gyerekek, akik akkoriban nézték a műsort, időközben felnőttek, és ta­pasztalhatták, hogy Magyarországon igenis vannak változások, Übü papa birodalma épül-szépül, Európa viszont a továbbiakban is töket­lenkedik.

Szűcs László: Jogerős vereség Bukarestben

Markó Béla: Miért jó, ha rossz?
Európa a választások után

A közös Európa természetesen közös olvasmányokat is jelent. Idézeteket, amelyeket Párizstól Budapestig ismernek legalább egy generáció tagjai, és ezek az idézetek akadálymentesen közlekednek Keletről Nyugatra vagy fordítva. Mondjuk a Švejk.

Gadó Gábor: Vesztesek vigasza

Kovács Zoltán: Milyen az ilyen?


Jane Roe: Cselekvő lojalitás, jogállami kontroll

A bíróságok központi igazgatásának egy éve tartó válsága és az OBH elnökének kontroll nélküli hatalomgyakorlása után az Országos Bírói Tanács 2019. május 8-án elfogadott határozatával indítványozta az Országgyűlésnél Handó Tünde tisztségétől való megfosztását. A határozat magas szakmai színvonalon készült, míves jogi munka, az OBH elnökének törvénysértéseit és méltatlanságát feltáró jelentéseken alapszik, vélhetően jogászok közül is kevesen olvasták. A határozat rögzíti: az OBH elnöke megalapozatlanul és indokolás nélkül nyilvánított vezetői és bírói pályázatokat eredménytelenné, vezetői álláshelyeket megbízással töltött be pályázat helyett, a bírókirendelés garanciális szabályainak megsértésével ideiglenesen helyezett át bírákat. Mulasztások történtek a bírák fegyelmi ügyeiben eljáró szolgálati bíróságokkal és a bírósági szervezet költségvetésével kapcsolatban is. Handó Tünde jogszabálysértései következtében sérül az állampolgárok törvényes bíróhoz való joga.

Giczy György: Szövődmények és áttételek

Tamás Ervin: Nincs mese

Szüdi János: Tudósok lázadása

Jánossy András: NER-ológiai adalékok

Dobozi István: Protekcionizmus vagy nemzetbiztonság?

Takács Géza: Pedagógusnapok

Kemény István: Fehér Béla 70

V I S S Z H A N G

Szentgyörgyi Zsuzsa: Szóömlés

Dr. Verrasztó Zoltán PhD: A vízlépcső ürügyén

Meggyes Máté: A Dunaszaurusz él

Lévai Júlia: Hátszél

Haskó László: Elnézést kérek

P Á R A T L A N

heke: AJÁNDÉK

pá-ti-: JELENTŐS SIKER

a. m.: RECEPT A FELHŐBEN

-skó: A TAO ÉS A TAHÓK

-hg-: EGY PERC

Róna György: DI HORSZLEG ÍZ AUTT

-átkai: A HÁLA SZAVAI

JASSY: OLY KORBAN

NABO: EÖTVÖS LORÁND TSZ

(celebrálta Nyerges András): HETI TEXTUS

Szikszai Károly: BRIGÁDNAPLÓ

ÉLET ÉS IRODALOM 2019/22. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2019.05.31.


I N T E R J Ú

Györke Ágnes: „A tapasztalataim összessége vagyok”
Interjú Bernardine Evaristo brit íróval

F E U I L L E T O N

Gyenge Zsolt: Elcseszett a világ
A 72. cannes-i filmfesztivál


K R I T I K A

Selyem Zsuzsa: Susan Sontag kis kézmozdulata
Nádas Péter: A szabadság tré­ning­jei. Jelenkor Könyvkiadó, Bu­da­pest, 2019, 152 oldal, 2999 Ft

Nádas Péter szabadságtréningjei egyre kíméletlenebbek. Pedig ez a kis könyv egyáltalán nem fenyeget azzal a kelet-közép-európai viszonyrendszer- és emberiállag-elemzéssel, aminek a végeredménye az a híres „Nagyon sajnálom” volt; a szabadságharc szűkölő dinamikáját se dörgöli felnőtt, demokratikus arcunkba, mint a Párhuzamosokban; forgácsok, szilánkok, műhelymorfondírozások az íróasztal széléről, gondolhatnánk. És akkor bevillan egy fotó vagy egy mondat Nádas íróasztaláról. De hiszen nincs is neki perifériája. Abban a rendben, ami ott van, az alaposan meg is lesz vizsgálva.

Első ránézésre négy rész van, négy részecske négy különböző időben: az Észrevételek 1976-ból, a Hírek 1974-ből, az Álomháztartás 1991-ből és A szabadság tréningjei 1999-ből. 2019-ben harminc éve lesz annak, hogy szétrohadt a Szovjetunió, és az általa uralt és kontrollált országok akkori lakóinak egy látványos része azt hihette, végre eljött a szabadság vagy valami ilyesmi. Aztán látjuk, mi van. Persze a harminc év is jó alkalom arra, hogy tisztázzunk pár dolgot e körül a szabadság körül, ahogy jó alkalom volt 1999‑ben a tíz év, de akkoriban nem jelent meg kötetben ez a hosszabb írás, 2000-ben a Magyar Narancs közölt belőle részletet, 2003-ban az Élet és Irodalom (2003/40., október 3.), majd a Hátországi napló 2006-ban. De nem ugyanaz a szöveg, ha a főbb történetek, leírások meg is egyeznek.

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

L. Balogh Béni: Ex libris

Romsics Ignác: A Nagy Háború és az 1918–1919-es magyarországi forradalmak

Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után
Juhász Balázs (összeáll.): Trianon és az olasz diplomácia
Zeidler Miklós (összeáll.): A magyar békeküldöttség naplója

Várhegyi Éva: Tornádó magyar módra

Király Júlia: A tornádó oldalszele. Szubjektív válságtörténet 2007–2013. Park Könyvkiadó, Budapest, 2019, 418 oldal, 5490 Ft

Király Júlia bevallottan szubjektív memoárja más kérdésekben is jól érzékelteti azokat a dilemmákat, amelyekkel a jegybankároknak ebben a peches terminusban szembe kellett nézniük. Akkor, amikor sorra „jöttek az önkínzó kérdések: mit nem vettünk észre, miért hagytuk, hogy így legyen” (11.). De nem csupán a kiélezett válsághelyzet légköre teszi krimiszerűen érdekfeszítővé a könyvet, hanem az is, hogy bepillantást enged a jegybanki élet rejtett világába: az MNB döntéshozatali rendszerébe, a belső konfliktusokba és vívódásokba, a politikai és szakmai támadások okozta keserűség érzésébe. Őszinte könyv – már amennyire ember egyáltalán képes lehet szembenézni saját gyarlóságaival.
Pető Péter: Mindenki igazat mond
Seth Stephens-Davidowitz: Min­den­ki hazudik – Az vagy, amire klik­kelsz. Fordította Szieberth Ádám. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2019, 358 oldal, 3999 Ft

Stephens-Davidowitz lenyűgöző és dramatikus példákat egyaránt hoz, hogy elmesélje történetét arról, hogyan változtatja majd meg a világról szerzett tudásainkat az adat. Emlékezetes parabolája az NBA-kosarasoké, amiből kiderül, a sportban sincsenek mesék, azonos adottságok mellett a középosztálybeli lét jobb esélyeket kínál, mint a szegénység, bármit meséljenek is erről amerikai álmok, amelyeket megint csak a valóság árnyal kicsit. Ahogyan a politikai észlelésünket is. Stephens-Davidowitz könyvének legerősebb része a politikai betét: Google-keresések és más adatbázisok alapján felállított modellekkel mutatja meg, mennyire mások az emberek, mint amilyennek mutatják magukat a nyilvános, a virtuális térben.

Bozóki András: Közelkép
Lakner Zoltán, Pungor András, Sza­bó Brigitta, Faragó József: Front­se­bészet: A köztársaság utol­só kormánya. Telegráf Kiadó, Bu­da­pest, 2019, 271 oldal, 4290 Ft

1988-90 között Németh Miklós kormánya menedzselte a békés átmenetet a diktatúrából a demokráciába, majd átadta a hatalmat a győzteseknek és csakhamar Londonba távozott. A 2009-es gazdasági válsághelyzetben Bajnai menedzselte a békés átmenetet a kormányváltásig. Mindkét vezető a hatalmat szolgálatnak tekintette, a közpolitikát a pártpolitika elé helyezte, és az országot rendben adta át utódjának. Talán nem véletlen, hogy Bajnai a köztársaság legmagasabb kitüntetését adományozta Németh Miklósnak a rendszerváltás huszadik évfordulóján. Ma már Bajnai is Londonban dolgozik, kitüntetésre a jelenlegi rendszertől nem számíthat, és nyilvánvalóan el sem fogadná. Becsületére legyen mondva, 2012-14 között aktívan fellépett az Orbán-rezsimmel szemben.

Fűzfa Balázs: Egyszemélyes popzenekarok?
Ketten egy új könyvről – Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező magyar irodalom. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2019, 712 oldal, 7499 Ft

Háy János persze nem klasszikus irodalomtörténetet ír. Felesleges méricskélnünk, ki hány oldalt kap ebben a könyvben, s hogy kinek jár egynél több fejezet novellisztikus bővítésekkel vagy fordulatokkal (Petőfi, Jókai, Weöres, Kassák, Szabó Lőrinc, Szabó Magda), s kinek nem. Hogy miért szerepel benne Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Erdély Miklós, Vígh Mihály, s miért nem szerepel Radnóti, Németh László, Karinthy. Hajnóczy és Petri miért igen, Nádas, Esterházy, Parti Nagy, Kovács András Ferenc, Markó Béla és még sokan mások miért nem.

Valami más lehet a titka ennek a könyvnek. Talán olyan – iszonyatos mennyiségű munkával megteremtett! – egyszemélyes irodalomtörténet ez, amelyben a tankönyvfigurák élő szereplőkké szeretnének változni? Melyben az ő sorsuk a mi sorsunk modelljévé válhat? Ezért olvashatunk ugyan olykor a művekről is élénk és friss megállapításokat, de vélhetően elsősorban mégiscsak az életsorsok referenciális megelevenítése a lényeg az alkotó számára.

Margócsy István: Kisebbségben
Ketten egy új könyvről – Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező magyar irodalom. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2019, 712 oldal, 7499 Ft

Oh, a magyar irodalomtörténetben, láthatjuk, soha nem uralgott az igazság – félrement, mint ebben az országban annyiszor, annyi minden. De időnként támadnak nagy igazlátók és igazmondók, s szózatuktól – bízzunk benne – megváltozik majd a leküzdhetetlen hagyomány (amely „köszönő viszonyban sincsen a valósággal”), s tiszta fényben tündöklik fel a magyar irodalom lényege: „az irodalmi mű alapvetően mindig valóságkérdés”. Hogy mi a valóság, hogy mi a valóság kérdése, hogy az irodalom hogyan kérdez rá a valóságra, az maradjon az igazlátó titka (becsületszóra elhisszük neki persze, hogy ő tudja…), örvendjünk hát annak, hogy végre, oly sok balszerencse közt, oly sok viszály után, végre eljött, aki rendet csinál (mondhatnám: rendet vág), s kijelenti: „mi a művészet alapkérdései felől nézzük az életművet”. Hát igen, ennek tényleg itt volt az ideje; mások, a többiek, az utóbbi kétszázötven évben, biztosan tévedésben voltak afelől, mik is a művészet alapkérdései… A kár csak az, hogy világos választ e könyv sem ad, hiába beszél hétszáz oldalnyit.

Ruff Borbála: Valahol egy lány
(Szabó Magda: Csigaház. Előadja Törőcsik Franciska. Kossuth–Mojzer Kiadó, 2019)

Károlyi Csaba a Csigaházról azt írta, jó, hogy megszületett, mert megtudtuk, „miből lett a cserebogár” (Ex libris, ÉS, 2019/12., márc. 22.). A hangoskönyv esetében ennek pont a fordítottja igaz. Noha Törőcsik Franciska nem először alakítja egy nagy formátumú személyiség fiatalkori mását (itt van mindjárt Mészáros Márta filmje, az Aurora Borealis), tévedés lenne azt gondolni, hogy bárminek is az elején jár. Hacsak nem annak, hogy hangoskönyvet olvasson fel. Hogy ez nem az első és utolsó, abban őszintén reménykedünk.

Gaál József: A frászkarika és a neotaoizmus
(feLugossy László Frászkarika című kiállítása a Godot Galériában 2019. június 15-ig látható.)

Wagner István: Az ifjú és az idős Picasso
(Der junge Picasso – Blaue und Rosa Periode, Fondation Beyeler, Riehen. Meghosszabbítva június 16-ig. Picasso – Das späte Werk. Aus der Sammlung Jaqueline Picasso, Museum Barberini Potsdam, megtekinthető június 16-ig.)

Stőhr Lóránt: Üres vászon

(Pedro Almodóvar: Fájdalom és dicsőség)

Bár a Fájdalom és dicsőség cselekménye kiszámítható, stílusa széttartó, a színészek, mint Almodóvar filmjeiben mindig, kiválóak, és elviszik a hátukon a filmet. Antonio Banderas, aki Almodóvar nyolcvanas évekbeli alkotásainak forrófejű hőseit alakította, idősödő színészként a mester alteregóját játszhatta el. Ez a rendezői döntés nem mellőzi az ellentmondásokat. Amikor az első snitten a kamera a víz alatt siklik egy medence mélyén, és ráközelít Banderas kisportolt, hatvan körül is jó karban lévő testére, akkor némi hitetlenkedéssel kell hallgatnunk szubjektív narrátorhangját az őt gyötrő testi fájdalmakról. Idővel azonban Banderas feledteti a kezdőképet, mi több, azt is, hogy egy hollywoodi sztárt látunk, mert mélyen átélt alakítást nyújt a zavarodott, útját vesztett, súlyos veszteségeket cipelő férfi szerepében.

Rákai Zsuzsanna: Kilóg a keretből
(Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Nemzeti Énekkar, Várdai István, Hannu Lintu – Zeneakadémia, május 16.)

Bármilyen szép lezárással búcsúzott is azonban hallgatóitól a finn vendégkarmester, Hannu Lintu, a színektől színekig tartó enigmatikus folyamat beszédesebb elemeit nem sikerült egyforma koncentráltsággal és energiával integrálnia a program egészébe. A Zsoltárszimfónia legalábbis meglehetősen sápadt maradt, tételkarakterei jelzésszerűen hatottak, polifóniájának bonyolult tisztasága tompán szövevényessé vált, szövegrészleteinek ereje pedig elveszett az előadás formális jellegében, amely még a Nemzeti Énekkar eleinte metszően fényes kórushangzását is öblössé és fátyolos fakította.

Herczog Noémi: A demokrácia: nehéz
(Adorjáni Panna, Raul Coldea, Csala Hermina, Radu Dogaru, Petro Ionescu, Bogdan Olarson, Ötvös Kinga, Oana Mardare, Adi Tudoran: 99,6 %. Reactor de creaţie și experiment, Kolozsvár, Románia)

Úgy látszik, képes, pedig minden fapados a 99,6%-ban: induló díszlettervezők, színészek, dramaturgok, zenészek alkotása, és mindenki vállaltan annyit ad bele, amennyit tud. Nem próbálnak megfelelni semmilyen színházi elvárásnak, amely részükről több profizmust igényelne, nincs kőbe vésve semmi. És ezért egyszer csak – na jó, csak egy pillanatra, de – elhiszem nekik, hogy tényleg bármi megváltoztatható. Még a román–magyar etnikai konfliktusok is.

Fáy Miklós: Manon a mennybe megy
(Puccini: Manon Lescaut – Erkel Színház, május 25.)

Aztán az ember megérti, hogy Szabó Máté rendezését a negyedik felvonás miatt kell megnézni. Ez az új Manon, hogy nem egyszerűen a kis, ellenállhatatlan nőről van szó, hanem a szerelem zsenijéről, vagy a szeretet zsenijéről, és ez a szeretet természetesen önszeretet is, áll bakancsban, kócosan, hálóingben, és azt kérdezi, ugye, milyen szép voltam. És azt is mondja, szeretlek, szerettelek.

Králl Csaba: A Gaga-misszió
(Shahar Binyamini: I Will Do What I Want / Ballroom; Ohad Naharin: Deca­dance – St. Pölten, Festspielhaus, május 18.)

A Gaga ugyanis hagyományos értelemben nem táncstílus, amelynek kialakult mozgásrendszere van, hanem tréning, pedagógia módszer, amely közelebb vezet a testhez és a testi folyamatok megértéséhez, összeköti a fizikalitást az érzésekkel, a pillanatra és a változás törvényszerűségére treníroz, ezáltal pedig új lehetőségeket nyit az önkifejezésben. Az egyik szabály, hogy a Gaga-tréningek sosem balett-tükör előtt zajlanak, a másik, hogy végig, megállás nélkül mozogni kell, a harmadik, hogy senki nem lehet kívülálló, csak résztvevő, ami eleve lehetetlenné teszi a külső szem pozíciójából fakadó ítélkezést. Saar Harari, a Gaga Movement Language művészeti vezetője filozófiai háttérrel is rendelkező fizikai kutatásként írja le a Gagát, mely hozzáférést biztosít a képességeinkhez. Binyamini szerint a Gaga eszközkészlet: tudnod kell, mit kezdesz vele, mert ezen múlik, barátod lesz-e az ismeretlen.

Siba Antal: Macronra várva
(A V4-ek három vezetője találkozik Emmanuel Macronnal)

Mondhatnánk, nem történt semmi érdemleges a találkozón, legföljebb annyi, hogy láttunk egy embert kétségek közt gyötrődni. De az is lehet, hogy ezt csak mi, magyarok láttuk, mert csak mi, magyarok érthetjük, mit mutat Orbán tekintete. Ezzel a tekintettel élünk lassan tíz éve, értünk mindent.

I R O D A L O M

Turi Tímea: Miért nem tudnak írni a kamaszok?

Ekkor, a folyosóügyeleten olvastam először a Csók című történetet. Esti Kornél érettségi ajándékként meglátogathatja a tengert, egyedül! És a vonatúton vele szemben ott ül egy gyönyörű, érett asszony és a taszító, beteges lánya. Végtelenül kínos jelenetek sora. A hosszú vonatút egy rövid, sötét alagúton is átvezet, ahol a csúnya lány hirtelen megcsókolja Estit. Ez a viszolyogtató csók lesz Esti beavatása a felnőtt életbe, ez a taszító érintkezés, ami után Kornél boldogan vetheti magát az olasz tengerbe, miközben – sejtjük – a lány épp egy zárt intézet falai között fogja folytatni az életét.

Egyedül voltam a folyosón, a szívem hangosan lüktetett a torkomban.

Az első kezdeményező nő, akiről valaha olvastam!

Jónás Tamás: Szerelmeskönyv

– Be akarom neked mutatni a barátnőmet – ezt úgy mondta, mintha azt mondaná, ugyan neki nincsenek ekkora mellei, mint nekem, de ő is egy érdekes lány, ha másért nem, hát mert én azt állítom.

– Tudom – ezt se hallotta meg, már ment is, hogy elém hozzá leendő szerelmemet.

Hatan ültünk az asztalnál, ő és én a legtávolabbi pontokon, mintha a többiek távol akartak volna tartani minket egymástól. Milyen hiábavaló igyekezet volt. A vele szemben ülő lány folyamatosan szóval tartotta, nem törődött vele, hogy megszakított egy olyan beszélgetést, amit talán senki másnak nem engedek meg, de ő a túljátszott részegségére hivatkozva közénk lépett, egy lényeges mondat közepén voltam, s olyan közel Annához, hogy el kellett löknie minket egymástól. Éppen elmondtam neki egy verset, amire nagy mellű barátnője szólított fel, engedtem ennek az olcsó manipulációnak, Anna szemébe mondtam a sorokat, ritmust tévesztettem, zavaromban elcsuklottam, a hátam mögött ugyanis a csapos barátom elejtett egy poharat, ránk figyelt ugyanis, éreztem a méltatlankodását, nem szabadott volna a lánnyal szóba elegyednem.

Légrádi Gergely: Az ég kékje

Meztelenül állt a tükör előtt. Szemét nézte, és a jól ismert arcot, amelyet a kékség köré rajzolt. Biztos kézzel sminkelt. Azt mutatott meg és azt rejtett el, amit akart. Az állkapcsát már nem járatta folyamatosan. Csak akkor, ha kihozták a sodrából. A fülével is megbarátkozott. Évekig hajpántban aludt, így szoktatta beljebb őket. Úgy látta, már kevésbé állnak el. A haját levágatta, most már nem kellett a takarás. És megunta sokáig szárítani. Csak Péter emlegette mindig, hogy bezzeg amikor megismerte, milyen szép hosszú volt. A vállai szépen tartották magukat, csak a felkarja lett húsosabb. A melleit nézte. Aztán két kézzel megemelte és formát adott nekik. Hát, elbántak vele a gyerekek, rendesen szétszopták. Amikor még menstruál, aránylag szépen kikerekednek. És már nem is annyira hegyesek. Az évek legalább ebben segítettek.

Marton-Ady Edina: A kimondott szó meg lesz tartva

Az anyja hatalmas erővel vágta bele a kapát a gazdag, porhanyós anyagba, ideje sem volt megcsillanni a fémnek, pedig náluk mindig, minden szerszám, a kapa, az ásó, a kasza, hideg holdfénnyel ragyogott, bent a fáskamrában az apja puha szarvasbőrrel fejezte be tisztításukat, és lágyan beszélt hozzájuk. Erős keze volt az anyjának, életet adó keze. A szomszédok hozzájuk hordták a dögrováson lévő szobanövényeket, néha be sem csengettek, csak letették a kapu elé, s mikor ő hazaért az iskolából, ott várta a sárga, fonnyadt levelű vízipálma, asparagus vagy tigrislevél, amit a faluban mindenki csak anyósnyelvnek hívott. Mikor megkérdezte az anyját, miért ez a neve, akkor az anyja megfogta a kezét, s végighúzta az egyik levél szélén. A sárga csíkos, hideg levél, vékony borotvapenge, felmetszette a bőrét, a vére megfestette a növény húsát. Fájt.

Toroczkay András: Kisimul

Toroczkay András: Minótaurusz

Toroczkay András: Itt jön a sötét

Szlukovényi Katalin: Életközepi válság, avagy óda a Collegiumhoz

Szlukovényi Katalin: Lift

Szlukovényi Katalin: Két szerző

Szlukovényi Katalin: Két kötetbemutató
Szlukovényi Katalin: Irodalmi est

HA EGYSZER ORBÁN VARÁZSA ELVÉSZ – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG ONLINE
Szerző: Magyar Hang
2019.05.31.


Május 31-től kapható a Magyar Hang 2019. évi 22. száma! Keresse péntektől a következő csütörtökig az újságárusoknál!

Ízelítő a tartalomból:

Török Gábor: Európai szinten csak rossz és rosszabb opciók maradtak a Fidesznek – A csalódott ellenzéki szavazók jelentős része a Momentumban látja a reményt. Interjú

– Ki diktálja majd az irányt? – Mennyiben befolyásolja az önkormányzati választásra tervezett ellenzéki megállapodásokat a DK és a Momentum váratlanul jó EP-s szereplése?

Százmilliárdokat bukhat Magyarország – Brüsszelnek nem tetszik a szabályok sorozatos megszegése

Szekszárdig érhetne a kisvasút – Már milliárdokat költöttek, de a fejlesztések legtöbbje tervezési szakaszban van, vagy még ott sem

– „Itt úgy vagyunk vele, hogy csak a Fidesz” – Egy az utca, egy a párt: Pálmajoron félnek a migránsoktól, ezért mindenki Orbánékra szavazott. Riport

– Horthyra kacsint a Fidesz – 2010 óta nem a nemzet kohéziójának erősítéséről, hanem ellentéteinek élezéséről szól a magyar nemzetpolitika – interjú Romsics Ignác történésszel

– Oroszok miatt nőhet a gázszámla? A rezsicsökkentés elmaradt folytatása százmilliárdos hasznot hozott a kormánynak

– Kihallgatás pizsamában – 1996: a Tocsik-botrány éve – Harminc év, harminc történet

– Az ukránok már a fülkében vannak – Rejtélyes rendőri akció furcsa kommunikációval

– Retteghetnek a bankok – Évi tízezreket spórolhatunk meg a Revolut kártyájával

– Földindulás Romániában – Ritkán van ekkora hatása egy EP-választásnak, mint most

– Korrupció a város szélén – Nem akarják a cseh tüntetők, hogy hazájuk Magyarország sorsára jusson

– Halálos áldozatok a jakartai tüntetéssorozaton – Megremeg-e a demokrácia a muszlim többségű államban, vagy a józan ész kerekedik felül?

– Wotan és Heinrich köszöni, jól van – Bécsi riport a Strache-botrány után

– Nyakunkon az alkuk kora – Ügyek mentén kötött alkalmi szövetségek jöhetnek létre, így lelassulhat az amúgy sem túl gyors uniós döntéshozatal

– Játék a nevekkel – Zajlik az állásvadászat Brüsszelben

– Etetjük a szemetest – Az élelmiszer-pazarlás egyre nagyobb probléma világszerte

– Húszéves seb hegedhet be – Két évtizeddel II. János Pál pápa romániai látogatása után ismét katolikus egyházfő érkezik keleti szomszédunkhoz – Ferenc pápa látogatása elé

– „Parányiak vagyunk” – A Saul fia sikere keltette fel Krzysztof Zanussi figyelmét, így találta meg végül a Lakoon produkciós céget, és azon keresztül László Zsoltot Éter című filmje egyik szerepére – László Zsolt-interjú

– Elrabolt jövő – A természetvédőket még eltűri a hatalom, de már nem támogatja

– Ahol nincs erős állam, a férfiak elszabadulnak – Az oktatás a kulcs a társadalom megváltoztatásához – aki képes álmodni, az változtatja meg a környezetét

Sugárzó édenkert – Csernobil lezárt körzetében 33 évvel az atomkatasztrófa után virágzik a természet: paradicsomi körülmények plutóniummal nyakon öntve

– Nagy Lászlóék utolsó esélye – A veszprémi férfi kézilabda-csapat a hét végén ismét megpróbál feljutni a csúcsra a BL-ben

– Ki nyeri meg a brit házi döntőt? A foci-BL-döntő beharangozója

Publicisztika:
 Szerető Szabolcs: Új játékos a pályán
 
Torkos Matild: Alkotmányos krízis jelei
 
Dévényi István: A legvidámabb szarkofág
 
Stier Gábor: Erős vezetőre vár Európa
 
Róna Péter: Nem értik
 
Mangel Gyöngyi: Zöldek nélkül
 
Hegyi Zoltán: Egy mindenes feljegyzései (49. rész)
 
Hegyi Zoltán: A katicák is abbahagyták
  
Vass Norbert: Villámok a Fellegvár fölött
 
Pethő Tibor: Goromba Novák
 
Gazda Albert: Illegalitás
 
Puzsér Róbert: A mérés tudománya
 
Marabu: Európa csücskében

Kritika:
 
– Háborús kisregény a cseh kultúra szupersztárjától – Zdenek Sverák: Mezítláb a tarlón
 
– A bűntudat ereje – Kedvencek temetője
 
– A kínai Gyűrűk ura magyarul – Csin Jung: A sasíjász legendája 1. Hős születik

TÖBB SZÁZ AZONOS NEMŰ PÁR NEVEL MA GYERMEKET MAGYARORSZÁGON

444.HU
Szerző: ALBERT ÁKOS
2019.05.31.


- Fideszes politikusoknak, főleg Kövér Lászlónak nagyon nem tetszik, hogy azonos nemű párok gyermeket nevelhetnek.

- Pedig ma Magyarországon több száz szivárványcsalád lehet, a magyar törvények nem tiltják, hogy meleg emberek gyerekeket fogadjanak örökbe.
- Igaz, nem is segítik: párként például nem fogadhatnak örökbe.
- Pedig a gyereknek biztosan nem rosszabb attól, hogy azonos neműek a szülei, sőt, valószínűleg egy sokkal tudatosabb családba érkeznek.

Kövér László házelnök két hete egy lakossági fórumon a pedofíliához hasonlította azt az igényt, hogy a homoszexuálisok házasodhassanak és gyereket fogadhassanak örökbe. Kövér azt mondta a gyermek mindkettő esetben „egy tárgy, egy élvezeti cikk, a kiteljesedés, az önmegvalósítás eszköze. Különböző okokból nem akarok gyereket, de igényt tartok rá, hogy más gyerekét jogom legyen felnevelni”.

Kövér szavaira aztán a Kormányinfón rákontrázott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki azt mondta, „a magyar jog teljesen világos a tekintetben, hogy egynemű párok nem fogadhatnak örökbe”. Majd hozzátette azt is, hogy szerinte minden gyereknek joga van egy apához és egy anyához, „és nem tartjuk helyesnek amikor egy gyermeknek, két apával kéne felnőnie. És valóban, én is úgy gondolom, hogy önzés azok részéről, akiknek saját gyermekük nem lehetne”.
Azonos nemű párok párként valóban nem fogadhatnak ma örökbe gyermeket Magyarországon, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként meleg emberek ne fogadhatnák örökbe gyermeket. Sőt, Magyarországon ma több száz olyan család élhet, amelyben azonos nemű párok nevelnek gyerekeket.

A Háttér Társaság korábban közleményben szögezte le, hogy a család fogalmát egyetlen törvény sem szűkíti nő és férfi együttélésére. Az Alaptörvény ugyan utal erre, de az a kormány egy korábbi állásfoglalása szerint is csupán egy morális jellegű, nem jogi értelemben vett tétel. Annak pedig nincs akadálya, hogy egy meleg vagy leszbikus ember - akár azonos nemű élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élve - egyénileg gyereket fogadjon örökbe. Az igazságügyi tárca egy a Háttér Társaságnak küldött levelében azt írta, a szexuális irányultság és nemi identitás nem kizáró körülmény a örökbefogadásnál...

A POPULISTÁKAT NEM LEHET LEGYŐZNI, CSAK FELTARTÓZTATNI - A KLUBRÁDIÓ NEMZETKÖZI LAPSZEMLÉJE

KLUBRÁDIÓ / REGGELI GYORS
Szerző: Klubrádió / KÁRPÁTI JÁNOS
2019.05.31.


Végigfutott a nemzetközi médián az a hír, hogy Magyarországon felfüggesztik a közigazgatási bírósági rendszer létrehozását. A Bloomberg szerint a Fidesz csak a néppárti kizárás elkerülése miatt lépte meg ezt. A Der Standard arra hívja fel a figyelmet, hogy Orbánék kikosarazták Matteo Salvinit és az olasz Ligát. A Politico szerint azt a stratégiát kell alkalmazni a populistákkal szemben, amely működött a kommunizmus ellen. Kárpáti János lapszemléje.


A Fidesz visszatáncolna a Néppárthoz

A Bloomberg amerikai üzleti hírügynökség megfogalmazása szerint az ország nacionalista miniszterelnöke azért hozta meg ezt a váratlan döntést, mert el akarja kerülni, hogy a Fideszt kizárják az Európai Néppártból. Előzőleg – írja a Bloomberg – az európai parlamenti választásokon a centrista pártok összezárták soraikat a nacionalista áradattal szemben, amely nem tudott elég erős pozíciót kivívni ahhoz, hogy megváltoztassa az EU irányvonalát. A Politico című amerikai hírportál brüsszeli kiadása Gulyás Gergely erről szóló bejelentését „az Európai Néppárt iránti jószándék potenciális gesztusának” minősíti.

Az is megjelent számos tudósításban – így például a bécsi Der Standard közli a Reuters hírügynökség erről szóló jelentését –, hogy a magyar kormánypárt kikosarazta Matteo Salvini olasz belügyminiszter Liga nevű EU-ellenes pártját, már nem tud vele elképzelni szorosabb együttműködést, illetve közös frakciót az Európai Parlamentben...

ITT HALLGATHATÓ MEG, ITT OLVASHATÓ