2024. április 16., kedd

KICSINEK TALÁLTA AZ OTTHONÁT, EZÉRT KÉRELMEZTE, HOGY ÁTKÖLTÖZHESSEN A ZSIDÓ SZOMSZÉDJAINAK LAKÁSÁBA – 1944-BŐL ELŐKERÜLT LEVÉLTÁRI IRATOK

TELEX
Szerző: KAISER ORSOLYA
2024.04.16.


„Úgy gondoltuk, hogy semmi nem maradt fent. Azt hittük, hogy a lakásügyi hivatal iratanyaga teljes egészében megsemmisült. Egy repedés indította el a lavinát 2015-ben, amikor a budapesti Kossuth Lajos tér egyik bérházában felújítottak egy negyedik emeleti lakást, és 1944-es adatszolgáltatási ívek kerültek elő az egyik fal mögül” – mondta Sipos András történész, a Budapest Főváros Levéltárának főosztálya vezetője a magyar holokauszt áldozatainak emléknapján, április 16-án tartott sajtótájékoztatón. Az esemény apropója az volt, hogy ugyanebben a bérházban 2024 elején ismét találtak iratokat a német megszállás utáni évekből.

A felfedezésről Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros Levéltára egy közös sajtótájékoztatón számolt be. Az eseményen Karácsony Gergely is felszólalt, a főpolgármester azt mondta, ezek az iratok, és az azokban álló történetek „mikroszkópokként” működnek, amiken keresztül bepillantást nyerünk Budapest történelmébe, a főváros egy ínséges és szörnyű időszakába.

Sejteni lehetett, hogy a házban további értékes dokumentumok lehetnek elrejtve

A fővárosi bérházban tehát már kilenc évvel ezelőtt is találtak szintén a német megszállás idején keletkezett dokumentumokat. Akkor 7019 darab adatszolgáltatási ív került elő egy fal mögül, amikor felújítottak egy negyedik emeleti lakást. 1944 júniusában ezen ívek alapján jelölték ki a csillagos házakat, ahova a zsidó családokat költöztették. A szenzációs felfedezésről a hazai és a nemzetközi sajtó is beszámolt. Sipos András történész, Budapest Főváros Levéltárának főosztályvezetője a szerint már akkor sejteni lehetett, hogy a házban további értékes dokumentumok lehetnek elrejtve.

A történész korábban a Telexnek elárulta, hogy az újonnan megtalált iratok január végén láttak napvilágot, amikor egy jelenleg felújítás alatt álló lakás előszobájában lebontottak egy feleslegesen belógó falat. Sipos András hozzátette, hogy a most és a 2015-ben talált iratok is az 1944 júliusában felállított Budapest székesfőváros és környéke lakásügyi kormánybiztosának hivatalához tartoztak, és az derül ki belőlük, hogy milyen ügyek futottak be nap mint nap a hivatalhoz, milyen rutin eljárásokat alkalmaztak, milyen formanyomtatványokat használtak, valamint az is,

milyen öldöklő harc folyt a magyar holokauszt idején a fővárosi lakásokért.

A fal lebontásakor 0,3 folyóméter iratot találtak. Ez azt jelenti, hogy három, 14 centiméter magas dobozba gyűjtötték össze az elrejtett papírokat, amik először átestek egy speciális fertőtlenítésen, mivel penészfertőzöttnek minősítették őket. Majd a levéltár restaurátoraihoz került, akik letisztították, valamint kisimították a falakba zárt papírokat, hogy jó minőségben lehessen azokat szkennelni.

Mint utóbb kiderült, tavasszal újabb anyagokra bukkantak: az első iratköteg mennyiségének legalább a kétszerese került elő egy válaszfal mögül márciusban egy villanyszerelés közben...

„APUS MEGLÁTTA A HATALMAS FÜSTÖT, AZ ÁLLOMÁS FELIRATÁT: AUSCHWITZ, ÉS CSAK ENNYIT MONDOTT: EL VAGYUNK VESZVE”

SZABAD EURÓPA
Szerző: SZABAD EURÓPA
2024.04.16.


A példátlan gyorsasággal lezajló gettósítás után néhány hét alatt a teljes vidéki zsidóságot – több százezren voltak – Auschwitz-Birkenauba deportálták. Mindössze néhány tízezren tértek vissza...

A HOLOKAUSZT MAGYAR ÁLDOZATAINAK EMLÉKÜLÉSÉN SULYOK TAMÁS MEGTARTOTTA A BESZÉDÉT, PEDIG JOBBAN TETTE VOLNA, HA CSÖNDBEN MARAD

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2024.04.16.


A holokauszt magyar áldozatainak emlékülésén Sulyok Tamás megtartotta a beszédét, pedig jobban tette volna, ha csöndben marad.

Mindenekelőtt olcsó konyhafilozófiai nyelvezettel förtelmes közhelyeket eregetett, amelyeket akár egy biztosító társaság éves közgyűlésén, vagy mondjuk a 6. c osztály osztályfőnöki óráján is elmondhatott volna. Például azt, hogy „az emberiség feladata a békés egymás mellett élés”, vagy azt, hogy fontos az egymás iránti tisztelet, mások igazságának elfogadása. Továbbá azt, hogy „Szent Istvánra és Deák Ferencre tekintve emberszeretettel és istenhittel szívünkben növeljük embertársaink tiszteletét.” Vajon miért is kezdte el kötelességszerűen emlegetni az istentiszteletet? Hogy jön ez ide? Mintha Sulyok pontosan tudná, hogy a hóhérok mind hitetlenek voltak, templomot kerülő ateisták és istengyalázók, az áldozatok pedig kivétel nélkül mind meggyőződéses hívő emberek.

Aztán azon is eltöprengett az államfő, hogy vajon „miért fordul egymásnak az emberiség újra és újra?” Sulyok Tamás előtt még mindig nem világos, hogy itt nem emberek fordultak emberekkel szemben, hanem a zsidó-keresztény civilizáció alaptörvénye lett felmondva és hatályon kívül helyezve, s a hóhérok hatmillió embert, benne hatszázezer magyar embert irtottak ki, köztük csecsemőket, apró gyermekeket, terhes asszonyokat és magatehetetlen idős embereket, az Endlösung, a végső megoldás ördögi tervének megfelelően, ipari körülmények között, olyanokat, akik az ég adta világon nem fordultak szembe senkivel.
A beszédben fény derült Sulyok tudós antropológiai nézeteire, amely szerint „az ember, mint olyan, szent.” Hát egy frászt szent, s ha más nem, épp maga a holokauszt bizonyítja azt, hogy mennyire nem szent az ember. A szent (héberül kadós, görögül hagiosz, latinul sanctus) a profán ellentéte, s egyfajta tökéletességet, Isten roppant közelségét jelzi, azt, hogy a szentnek mondott illetőben Isten nyilvánul meg. Ha egyszer Sulyok az istenhit emlegetése helyett elolvassa a Bibliát, látni fogja, hogy az ember éppen hogy nem szent, hanem bűnökkel teli. (Voltaképpen ez a Biblia egyik legfőbb mondandója.) Miután Sulyok politikus, csak jelzem, hogy az amerikai alapító atyák, akik mind istenhívő keresztény emberek voltak, épp azért alkották meg a fékek és ellensúlyok rendszerét, mert meg voltak győződve arról – amúgy helyesen -, hogy az ember bűnös, de legalábbis hatalomra kerülve a hatalmi pozíció még a tisztességben és becsületben élő embert is könnyen bűnössé teheti.

Aztán az államfő kitért arra, hogy apja 40 éve halott, ezért nem tudta őt kikérdezni, így abból tud ítélni, ahogy őt korábban megismerte. A fentiekben összehordott kínos ostobaságokat ezen a ponton már a cinizmusával tetézi. Ugyanis nem kell a szüleinket kikérdezni, ahogy nem kell Hitlert, Sztálint, Napóleont, Caligulát stb., stb. kikérdezni ahhoz, hogy pontos ismereteket szerezzünk a múltról, még akkor sem, ha az közvetlenül érinthet bennünket, s akkor sem, ha az lelki-pszichés terhet vagy traumát eredményezhet. Ugyanis pont ezért van a történettudomány, s ezért vannak a professzionális történészek, akik helyettünk „kérdezik ki” a múltat. (Persze nem azokról a pszeudotörténészekről vagy inkább rendszerpropagandistákról beszélek, akik bőséges juttatások ellenében a regnáló hatalom igényeit és megrendeléseit szolgálják ki, mélységes alázattal.) Amit Sulyok Tamás apja halála miatt nem tudott megtenni, azt levéltári kutatásokkal elvégezte néhány történész, csakhogy ahelyett, hogy Sulyok nekik köszönetet mondott volna azért, mert a családi legendárium helyébe a történelmi valóságot helyezték, munkájukat Sulyok a családja elleni nemtelen támadásnak minősítette (Csak zárójelben: a nemtelen szó szinonimái: hitvány, alávaló, aljas). Vagyis Sulyok még ebben a pillanatban sem a hatmillió áldozat hóhérait, a hóhérok kiszolgálóit, szimpatizánsait, támogatóit nevezte nemtelennek (hitványnak, alávalónak, aljasnak), hanem a múltat feltáró történészeket. S az érintett történészektől továbbra sem kért elnézést, s továbbra is ködösíti azt a múltat, amit ködösítés helyett meg kellene ismernie, hogy végre szembesüljön a feltárt múlttal.

Máskülönben vacak, semmitmondó, üres közhely marad Sulyoknak az a mondata, hogy a múlt megismerésével „a múlthoz hasonló bűnök nem ismétlődhetnek meg.” Ugyanis Sulyok minden méltóságot és komolyságot nélkülöző hozzáállása, amely továbbra is a hatalmi politika igényeinek kíván megfelelni, s nem a múlttal való őszinte szembenézésnek, épp a bűnök megismétlődéséhez járul hozzá.

Mert hogyan is mondta az amerikai író és filozófus, George Santayana? „Aki nem tud szembenézni a múltjával, arra van ítélve, hogy örökké megismételje.”

Én pedig szégyenkezem Magyarország államfője miatt, továbbá azok miatt, akik beszédét hálás tapssal fogadták, s legfőképp szégyenkezem a hatszázezer áldozatot ért gyalázatos kegyeletsértés miatt.

A holokauszt emlékezetét, vagyis hatszázezer magyar ember sorstalanságát (köztük sosem megismert néhai rokonságomét) a mai napon a magyar Parlament felsőházi termében politikai termékké silányították.

MAGYAR: A BŰNÖZŐ ÁLLAM NEM A KÖZJÓT KERESI

KLUBRÁDIÓ / REGGELI SZEMÉLY
Műsorvezető: PÁLINKÁS SZÜTS RÓBERT
2024.04.15.


Amikor korrupcióról beszélünk, az ember hajlamos azt gondolni, hogy ha valaki valamely közhatalmi pozícióban "szolgáltatja a korrupciót" egy magánszemély felé, akkor az egy alkalmi alacsony szintű "tranzakció". Amikor azonban bűnöző államról van szó, akkor az állam működik bűnszervezetként, nem a közjót keresi és szolgálja, hanem a "magánjót". Nyugaton ez jobbára ismeretlen, Magyarország az egyetlen, amelyik például az Európai Unióban így működik – állítja Magyar Bálint.


A posztkommunista rendszerek anatómiája címmel indult Magyar Bálint szociológus kurzusa a CEU-n.

"Hasonló más egyetemi kurzusokhoz, hat előasból áll" – mondta a Reggeli gyors pénteki adásában Magyar. A volt oktatásügyi miniszter hozzátette, a kurzus kollégájával, Madlovics Bálinttal közösen írt, azonos című könyvükből merít. "A lényege, hogy milyen új nyelvet kell teremteni ahhoz, hogy megértsük azokat a rendszereket, amelyek az egykori kommunista rendszerek romjaira épültek fel a '89-'90 tájékán."

Magyar kifejtette, a rendszerváltással "abban az illúzióban éltek" az emberek, hogy a kommunista rendszerek összeomlásával magától értetődően liberális demokrácia épül ki.

Mi a különbség a korrupt állam és a bűnöző állam között?


A második előadás témájával kapcsolatban elmondta, amikor korrupcióról beszélünk, az ember hajlamos azt gondolni, hogy ha valaki valamely közhatalmi pozícióban "szolgáltatja a korrupciót" egy magánszemély felé, akkor az egy alkalmi alacsony szintű "tranzakció". Amikor azonban bűnöző államról van szó, akkor az állam működik bűnszervezetként, nem a közjót keresi és szolgálja, hanem a "magánjót". Nyugaton ez jobbára ismeretlen, Magyarország az egyetlen, amelyik például az Európai Unióban így működik.

A képzés arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehet ezeket bűnöző államokat a demokratikus rend felé terelni.


Lásd még:A MAGYARORSZÁG PARADOXON

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2024.04.16.


Orbán Balázs, a másik Orbán politikai igazgatója szerint kies hazánk a 2010-óta tartó Fidesz kormányzás alatt „gazdasági értelemben csatlakozott a fejlett országokhoz”. Ez csodálatos, és boldogok vagyunk, illetve lennénk akkor, ha ez a kisebbik Orbán valamivel alá is támasztaná hangzatos kijelentését. Ilyennel azonban nem bíbelődik. Helyette ő is – ahogyan a főnöke – megváltozott világrendről beszél, és azt a dilemmát adja elő, hogy ebben „milyen testtartást és mozgásokat vegyünk fel”.


Én szeretem a képes beszédet, ez azonban egy kicsit sok. Földereng ugyanis Magyarország (illetve akivel mostanság egylényegű, maga a másik Orbán, a Viktor nevű), amint Putyin és Hszi Csin-ping előtt szopóállásban helyezkedik el, az ehhez tartozó mozgásokat pedig a nyájasok képzeletére bízom. Mindemellett az is kiderül, hogy a politikai igazgató valamiféle álomvilágban él, dobálózik mindenféle gazdasági fogalmakkal, hogy úgy tűnjék, van valami alapja annak, amit mond. De már a kiinduló tétele is fals.

Ebből fakad, hogy minden utána következő handabanda is az, de leginkább a végkövetkeztetés, miszerint „Ha a versengéseket el tudjuk kerülni, ami a nagyhatalmak között zajlik, akkor egy újabb bumm alakulhat ki Magyarországon, ezzel megerősíthetjük helyzetünket a legfejlettebb országok között”. Hogy nem vagyunk a legfejlettebbek között, az egy dolog, de ez a „bumm” ez delikát. Ezt a bummot hallgatjuk már a pannon puma óta számtalan alakban, miközben évtizedek óta üldözzük elméletben Ausztriát, de valahogyan el soha nem érjük.

Amúgy beszállt az ötletelésbe maga Nagy Márton is, a szakma által leidiótázott nemzetgazdasági miniszter, aki kibocsátott a szellemi műhelyéből egy dolgozatot. Ez intézkedéseket sorol, amelyekkel Magyarország hat év múlva (2030-ra) eléri az EU fejlettségének kilencven százalékát. Itt és most abba nem megyünk bele, mert nem vagyunk annyira gonoszak, hogy ezt az állítást összevessük a kis Orbánéval rámutatva az alapvető ellentmondásokra, mert ez fölöslegesnek tűnik.

Aki nyitott szemmel jár, úgyis a helyén tudja kezelni mindkettőt. Arra a tragédiára azonban felhívnánk a figyelmet, hogy ezek irányítják az országot, amely ennek megfelelően süllyed bele valami feneketlen mocsárba. Elég csak egyetlen aktuális elemre utalni, hogy megy föl az üzemanyag ára, és ugyanez a Nagy Márton, aki ilyen hatalmas víziókkal rendelkezik, megint belengette a hatósági árat, amivel egyszer már fejre álltak, mert ennyi jut az eszébe. Álmok viszont vannak. Egyébiránt ez a benzinár is megérne egy dolgozatot.

De most hazánk dübörgéséről kell szót ejtenünk, hiszen a két úriember előadásában egyrészt minden rendben van, másrészt majd minden rendben lesz. Azaz most jó, vagy majd később lesz az, de nem is ez, hanem az utolérés és lemaradás dilemmája. Rá kell jönnünk, hogy ez az egész kezd hasonlítani Zénón egyik paradoxonára az atlétáról és a teknőcről, amiben aktualizálva magyar hazánk volna az izmos atléta, Ausztria (a nyugat) pedig a szerencsétlen hüllő, akit viszont soha utol nem érünk, pedig gyorsabbak vagyunk nála...

„AZ ORBÁN-KORMÁNY AZT HISZI, HOGY KILÓRA MEGVETTE A TANÁROKAT, SZÓVAL MOST MÁR AZ EGÉSZ TÁRSADALMAT ÁTALAKÍTHATJA”

NÉPSZAVA
Szerző: JUHÁSZ DÁNIEL
2024.04.15.


A kabinet kvázi álhírekből gyárt oktatáspolitikát, jelentős változásokat tervez az iskolarendszerben – véli Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.


A tavaszi szünetben sem pihent az oktatásirányítás, sorra jelentek meg a különböző törvényjavaslatok, például a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) induló pedagógusképzésekről, vagy a pedagógusok számára miniszteri rendeletben előírt továbbképzésekről. Lát összefüggést az újabban várható változások között?

Egyértelműen van összefüggés. Beszédes, hogy a közszolgálati egyetemmel kapcsolatos törvényjavaslatban több pontban említik a pedagógusok továbbképzését, amelybe szintén bekapcsolódik az NKE. Pintér Sándor belügyminiszter pedig majd kötelezően előírhat egyelőre ismeretlen tartalmú továbbképzéseket a pedagógusoknak. Véletlen lenne? Egyáltalán nem. Ez is jól beleillik abba a folyamatba, amit az utóbbi időben konzervatív oktatáspolitikai fordulatként szoktak emlegetni kormányzati körökben.

Hogyan illik bele?

Ez az újfajta oktatáspolitikai szemlélet újfajta módszertanokat is igényel, a kötelezően előírt továbbképzéseken ezeket sajátíthatják majd el a pedagógusok. Nem lennék meglepve, ha javarészt az NKE képzéseire irányítanák őket. Szerintem a folyamat abba az irányba halad, hogy az NKE egyfajta „elit” pedagógusképző hely lesz, várhatóan ide helyezik majd át az iskolaigazgatók számára kötelező közoktatásvezetői szakvizsgáztatást is a Budapesti Műszaki Egyetemről, ami, mint tudjuk, egy „bűnös egyetem”, hiszen ellenállt a kormány által erőltetett alapítványi kiszervezésnek. Ezeken a képzéseken legtöbbször gyakorló pedagógusok oktatnak, illetve olyan egykori pedagógusok, akik tankerületi intézményben, szakképzési centrumban dolgoztak. Nem véletlen, hogy az egyetemi oktatáshoz szükséges követelmények közül a törvényjavaslatban megszüntetnék, hogy csak doktori képzés megkezdésével lehessen oktatni, vagy hogy külön engedélyt kelljen kérni gyakorló pedagógusok oktatói alkalmazásához...

GKI VEZÉRIGAZGATÓ: NEM TRUMP SORSÁTÓL FÜGG A MAGYAR GAZDASÁG

SZABAD EURÓPA
Szerző: SZABAD EURÓPA
2024.04.15.Molnár László szerint nincs összefüggés a tudatosan rosszul tervezett költségvetés és az amerikai elnökválasztás között. A gazdasági elemző úgy gondolja, ha a pénzügyminiszternek lennének valós jogkörei, akkor valószínűleg nem támogatná az állami tulajdonrész-szerzést a reptérben, hisz jelentős állami kiadás mellett nulla érdemi bevétellel jár. Az orosz tulajdonú Mere üzletlánc magyarországi megjelenésénél pedig nagy kérdés: nincs-e összefonódás a magyar kormánnyal vagy akár egy orosz hadiipari komplexummal.

00:00 Mitől lesz Háborús a gazdaságpolitikánk és mi köze Trumpnak a magyar költségvetéshez? 
05:59 Infláció a bázishatás miatt nem tűnik annyira magasnak 
11:52 675 milliárdnyi beruházást átütemez a kormány, lesz-e megszorítás? 
20:42 Reptér vásárlásnak nincs értelme, ezt Varga Mihály is tudja 
24:30 A versenytörvény módosításával az állam bármilyen céget megszerezhet 
32:23 Mere orosz diszkontlánc és a magyar kormány esetleges összefonódása

„ORBÁN VIKTORNAK MOST MÁR CSAK AZ A FONTOS, HOGY MEGŐRIZZE, AMIT ZSÁKMÁNYOLT”

NÉPSZAVA
Szerző: HALMAI KATALIN
2024.04.16.


Az Orbán-kormányt bíráló utolsó EP-állásfoglalásról és az LMP pálfordulásáról is beszélt a Népszavának Gwendoline Delbos-Corfield, a magyarországi jogállamiság helyzetével foglalkozó európai parlamenti képviselő...


...Az EP milyen eredményeket ért el a magyarországi jogállamiság és demokrácia helyreállításában?

Nem sok mindent értünk el. De a legrosszabbat sikerült megakadályoznunk és erősítettük az ellenállást a rendszerrel szemben. Nem voltunk elég harciasak, nem tudtuk megállítani Orbán Viktort azon az úton, amelyen elindult. Ugyanakkor erőteljesen támogattuk a civil társadalmat, az újságírókat, a bírákat, mindazokat, akik nehéz helyzetben vannak Magyarországon. És általában nem teljesítettünk rosszul a jogállamiság terén.

Magyarország több mint tíz éve úgy teszi próbára az EU jogállamisági eszköztárát, akár egy törésteszt az autót.

Segített Európának abban, hogy felismerje értékeinek és eszméinek a fontosságát. Rávezette az EU-t, hogy használja a rendelkezésére álló eszközöket, rendszeresen értékelje a tagországok teljesítményét, találjon ki új eljárásokat, hozzon törvényeket. Az Unió megfeledkezett róla, hogy a jogállamiságot védelmeznie kell, és a magyarok figyelmeztették rá. Mindaz, amit kitaláltunk és alkalmaztunk, hasznos lehet a magyarországihoz hasonló helyzetek kialakulásának a megelőzésére. De nagyon szomorúnak tartom, hogy a magyar példából már csak mások okulhatnak.

Sokan számítottak rá, hogy az EU-s támogatások megvonása hatásos eszköz lesz Orbán Viktor korrupt rendszerével szemben. Ön is közéjük tartozik?

Soha nem voltam ezen a véleményen. Mindig úgy gondoltam, hogy a pénzek felfüggesztése csak az egyik eszköz a sok közül, és csak akkor járunk sikerrel, ha mindet bevetjük. Magyarország miniszterelnöke mára annyira cinikus lett, hogy hagyja, az országa ne részesüljön az EU-s támogatásokból megvalósuló fejlesztésekből.

Orbán Viktornak most már csak az a fontos, hogy megőrizze, amit zsákmányolt. Sokat zsákmányolt, és azt mind meg akarja tartani. Az ellenőrzés egy darabkáját sem akarja kiadni a kezéből, még az emberek jólétének a biztosítása érdekében sem.

Ezért nem vált be a pénzmegvonással járó eljárás. A júniusi EP-választások után mindez megváltozhat. Orbán nyilván arra számít, hogy olyan többség lesz a Parlamentben és az Európai Bizottságban, amely az ő javára fog dönteni...

TARLÓS ISTVÁN, VITÉZY DÁVID, HÁRMAS METRÓ

ATV / TELEX / FACEBOOK
Szerző:
2024.04.15.


- TELEX:

Magánjellegű dolog, hogy beperli-e Vitézy Dávidot, nem tudja, ez az infó hogy került ki a nyilvánosságba, egyelőre még fontolgatja, de Vitézy „csak várjon a sorsára, addig sétáljon az erdőben éjszaka, és fütyörésszen” – mondta Tarlós István az ATV-nek hétfő este arról, hogy azt fontolgatja, beperli Vitézy Dávidot a kirúgásáról tett kijelentései miatt.

Az LMP főpolgármester-jelölje több interjúban is azt állította, hogy Tarlós 2014-ben külső nyomásra rúgta ki őt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) éléről. Tarlós szerint ezt teljesen valótlan.

„Amikor hallottam, Dávid miket mond, arra gondoltam, hogy akinek fiatalkora ellenére ilyen emlékezetkiesése van, az törődjön magával, különben nem éri meg ezt az életkort”, amiben Tarlós is van most, mondta a 75 éves volt főpolgármester.

Majd azzal folytatta, fel akarja frissíteni Vitézy memóriáját. „Amióta csak mondja, az égvilágon semmi bizonyíték nincs erre. Valóban beszélgettem az ő felmentéséről, és valóban kaptam Budapestről ilyen javaslatot, hogy nem biztos, hogy Dávidnak abban a székben kell ülnie.” Azt nem akarja részletezni, neki mi volt a baja Vitézy Dáviddal, mert „nem azért jött” a műsorba, de feszültségek voltak Vitézy körül.

Vitézy korábban arról is beszélt, hogy ő a 3-as metró ügyében a kezdetektől fogva azon az állásponton volt, hogy új metrókocsik beszerzésére van szükség, nem pedig arra, hogy az oroszok újítsák fel a régi szerelvényeket. Állítása szerint ez is szerepet játszott az elmozdításában. Tarlós erről is azt mondta, hogy ez sem igaz.

Arról beszélt, hogy ők megörökölték ezt a 30+ éves metrókat, és 2012-ben már voltak felháborodások metrólángolások miatt. Ki is ment a munkatársa Moszkvába arról érdeklődni, hogy a már eleve évekkel túlhasznált metrókat még meddig lehet használni. Nála orosz delegáció nem járt, mondta Tarlós. Ellentétben Vitézyvel, aki szerinte troliügyben találkozott az oroszokkal. Aztán pár hétre rá Vitézy kiírt egy tendert metróbeszerzése. „Elnézést kérek, ez nem egy védhető dolog”, hogy egy potenciális vásárlóval hetekkel a tender kiírása előtt egyeztet, mondta erről a volt főpolgármester.

Szerinte a 3-as metró esetében kényszerhelyzetben voltak: vagy felújítják a metrót, vagy leállítják. Azért csak ez a két opció volt, mert a kormányhatározat csak a felújítást tette lehetővé. Ezt pedig szerinte Vitézy is támogatta, de közben tudta azt is, hogy Tarlós István is új szerelvényeket akart volna – ellentétben azzal, amit most állít, mondta Tarlós...


- ATV / EGYENES BESZÉD:


- Vitézy Facebook válasza:

Maximális empátiával és türelemmel néztem ma végig Tarlós István esti ATV interjúját, ahol 19 percen keresztül védte az orosz metrókocsik felújítását és a BKV máig hivatalban lévő vezetőinek döntéseit, az én korábbi állításaimmal vitába szállva.

Négy állításom volt eddig ebben az ügyben, ezek mindegyikét némi személyeskedés után megerősítette a mai interjújában a volt főpolgármester:

1. A hármas metró kocsijait rég klimatizálni kellett volna, Tarlós István elmulasztotta eleve klímával megrendelni a felújítást (ha már nem új vonatokat vett), míg Karácsony Gergely ígérete ellenére 5 éven át nem tett semmit ezügyben - miközben minden lehetősége megvolt rá. Ez ténykérdés, Tarlós István ma is elismerte, hogy a tűzforró kocsik érkezése utáni balhék nyomán 2019-ben már minden készen állt a klimatizáláshoz, miután elmulasztották eleve így rendelni a felújítást. Hogy azóta mi történt, rejtély.

2. Minden belső fórumon amellett érveltem, hogy új metrókra van szükség a 3-as metróra - ezt ma Tarlós István is elismerte, ahogy azt sem cáfoltam soha, hogy ezt ő is megpróbálta elérni a kormánynál, sikertelenül.

3. Tarlós István az Indexnek 2017-ben maga mondta az orosz metrófelújítás körüli titkosszolgálati akciókról szóló cikkben, hogy: “Tarlós elismerte, nem az ő saját kezdeményezésére szabadultak meg a BKK vezetőjétől.” Ezt az állítását ma, 7 évvel később megcáfolta, hogy aztán zavaros indoklásban mégis arról beszéljen, “Budapestről” szóltak le neki, hogy szabaduljon meg tőlem. Jó lenne tudni, pontosan kinél lobbiztak ezügyben az oroszok és ki tudott ezügyben leszólni Budapest főpolgármesterének akkoriban.

4. A hármas metró kocsifelújítási tenderén furcsa körülmények között, a többi pályázót kizárva nyertek az oroszok, miután előtte évekig kavartak különböző diplomáciai és titkosszolgálati eszközökkel az ügyben - többek közt ellenem is. A közbeszerzés végül csak 2015-ben zajlott le, miután már nem voltam a BKK vezetője. Így tehát ennek a közbeszerzésnek részleteit én sem ismerem jobban, mint a közvélemény - ellentétben Tarlós Istvánnal, aki láthatóan máig hozzáfér a BKV belső közbeszerzési dokumentumaihoz is, amiket az ATV studiójában lobogtatott. A kritikám viszont annak szólt, hogy az elmúlt öt évben ez a közbeszerzés még csak tisztességesen kivizsgálva sem lett, a dokumentumai máig nem nyilvánosak. Bár 2019-ben Karácsony Gergely mindenkinek börtönt ígért, akinek az orosz tenderhez köze volt, a BKV vezetője (a képen volt és jelenlegi főnöke mellett látható) mégis mindmáig pontosan ugyanaz, mint aki a szerződést anno aláírta, sőt, fizetésemelést is kapott nemrég Karácsony Gergelytől. Szorulna ez némi magyarázatra.

Szívesen elmegyek fütyörészve sétálni az erdőben, ahogy Tarlós úr tanácsolja, de a fenti állításaim mellett ezt követően is ki fogok tartani, fenyegessen meg akárhányszor is akár a volt, akár a jelenlegi főpolgármester.

Klíma helyett szauna, börtön helyett eltussolás lett az orosz metróügy vége ebben a ciklusban. Mindkettőn változtatni fogok főpolgármesterként.

ITT OLVASHATÓ

TAVASZ, 2. FÉLIDŐ - A 444 NAPINDÍTÓ HÍRLEVELE

444.HU
Szerző: HERCZEG MÁRK
2024.04.16.


Izrael, Ukrajna, Menczer Tamás, a Diószegi Sámuel utca és az MKKP-s Kovács Gergely a 444 napindító hírlevelében.


Üdvözletem! Ez újra a Reggel 4, ami egy hírlevél, de nem az egyetlen a repertoárunkban. (Például Uj Péternek is van hírlevele, ebből is közöltünk egy részletet.)

Rekordmeleggel búcsúzott a tavasz első fele, vissza is jött az ősz, úgyhogy kezdésnek itt egy gyűjtés a legfőbb hétfői anyagokból.

POLITIKA


Kovács Gergely nem volt benne biztos, hogy ilyen simán nyeri a XII. kerületi előválasztást, de szerinte sok munka lesz legyőzni a fideszes Fonti Krisztinát júniusban. Az LMP-s Kendernay János visszalép a javára.


Sára Botond lett a Fidesz józsefvárosi polgármesterjelöltje: a fővárosi főispán visszavághat Pikó Andrásnak 2019-es vereségéért. Botka László is újraindul a szegedi polgármesteri posztért, 22 év polgármesterség után célozza meg a hatodik ciklusát.

A focistából lett sportriporter, Menczer Tamás addig osztott mindenkit, amíg felért a Fidesz-kommunikáció csúcsára. Kocsis Máté szerint „a furcsa kegyelmi ügy” mint „óriási hiba”, lehet, hogy politikailag belerondított, de ők attól még ugyanazt az utat járják be.

Jogerős Magyar Péter pártjának regisztrációja a június 9-i választásra, amin egyébként külföldről csak az EP-listákra lehet szavazni, az önkormányzati választáson nem lehet részt venni.

- Merker Dávid kulturális szakértő is csatlakozik Vitézy Dávidhoz, a hosszúlépés.járunk? társalapítója az első név a főpolgármester-jelölt fővárosi listáján.

- Költségvetési csalás miatt nyomoznak a CÖF-ös plakátokat kiadó cég ellen.

- Már 270 ezer forintba kerül egy átlagos budapesti albérlet.

- Úttörő fúziós étellel rukkolt elő Németh Szilárd.

GAZDASÁG

A Greenpeace szerint rákkeltő méreganyag ömlött a Salgó-patakba egy akkumulátorgyárak hulladékát feldolgozó telephelyről, a szervezet bejelentést is tett a hatóságoknál.


Beszéltünk a józsefvárosi Diószegi Sámuel utca lakóival, akik csak nemrég tudták meg, hogy az állam októberben átvenné a bérházaikat, hogy a helyükön a Nemzeti Közszolgálati Egyetem terjeszkedjen.

A felsőoktatási dolgozók a bérpapírjaikkal mentek a Kulturális és Innovációs Minisztérium elé, de Zsigó Róbert államtitkár még mindig 710 ezer forintos átlagbérről beszél a parlamentben.

Letartóztatták a fővárosi parkbiznisz kulcsfiguráját, aki a fideszes és az ellenzéki kerületekkel is üzletelt: olyasmi ez, mint a hírhedt parkolási biznisz, csak fűnyírással, lombsepréssel és gallyazással.

Csúcson a bevándorlók száma, 2010 óta 514 ezren jöttek Magyarországra: egyre kevesebben jönnek európai országból, cserébe az ázsiaiaknak egyre vonzóbb célpont Magyarország.

Csíki sört nyalogatnak lányok az egyik szexcsatornán egy reklámban, a Csíki Sör Manufaktúra tagadja, hogy övék lenne a reklám.

- A Belügyminisztérium szerint orvoshiány miatt kellett bezárni a keszthelyi szülészetet.

- Bruttó 588 ezres fizetéssel és szállással toboroz nyári munkára a Lidl.

- Nagy Márton szerint a kormány türelme kezd elfogyni a magas benzinár miatt.

- A virágokat is letaposták a szombati ezresszórás közben a Deák téren.

KÜLFÖLD

2024 döntő év lehet az orosz–ukrán háborúban, de nem olyan szempontból, hogy Ukrajna összeomlik. Lőszerhiány, megkésett nyugati segítség, elöregedett állomány, terrorbombázások és több frontszakaszon intenzíven támadó oroszok: súlyos nehézségeik vannak az ukránoknak, akiket a partnereik közben azzal vádolnak, hogy nincs stratégiájuk. De az állóháborúból az oroszok sem tudnak kilépni, nagy áttörés továbbra sem várható – mondja Jójárt Krisztián, a John Lukács Intézet kutatója.

Irán először támadt közvetlenül Izraelre, de pánikra még nincs ok: az irániak szerint ők csak visszalőttek, a maguk részéről lezárták az ügyet, és egyelőre az izraeliek is visszafogottan nyilatkoztak.„Egyszerűen csak ne szívj” – válaszolta Olaf Scholz a német füvesek miatt aggódó kínai diáknak.

- A Tesla több mint 10 százalékos leépítésbe kezdett.