2022. június 12., vasárnap

AZ ORBÁN-CSOMAG, AMI OTT SE VOLT – LAKNER & CEGLÉDI 23. RÉSZ

ATV MAGYARORSZÁG
Szerkesztő: GAVRA GÁBOR
2022.06.11.A háború gazdasági hatásaira hivatkozva példátlan méretű költségvetési kiigazítást hajt végre a kormány, de óvakodik attól, hogy megszorításnak vagy csomagnak nevezze. Kik az intézkedések célpontjai? Mit éreznek meg a lépésekből a vállalatok, az önkormányzatok és a lakosság? Lakner és Ceglédi ezen a héten ennek járt utána.

DTK: ELVISZLEK MAGAMMAL – L. RITÓK NÓRA

WMN MAGAZIN
Szerző: D. TÓTH KRISZTA
2022.06.09.L. Ritók Nóra pedagógus, grafikus, az Igazgyöngy Alapítványi alapítója és szakmai vezetője és az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. A Berettyóújfaluhoz tartozó Berettyószentmártonban született, és miután pedagógusi diplomát szerzett, visszatért a szülőföldjére, és ott kezdett tanítani. Közben művészeti tanulmányokat folytatott, és a kettőt ötvözve elkezdett kidolgozni egy művészetpedagógiai programot, ami segítheti a hátrányos helyzetű gyerekeket. Ezt először az állami iskolában próbálta megvalósítani, ahol tanított, aztán létrehozta saját művészeti iskoláját. Néhány év után azt látta, hogy a fejlődés, amit a képzőművészet adta sikerélmények segítségével elérnek a hátrányos helyzetű gyerekeknél, maximum nagyon rövid távon hatásos. Azóta komplex programokkal próbálják mindenféle módon segíteni a szegregátumok generációs szegénységben élő családjait. Az Igazgyöngy Alapítvány nevét az elmúlt években nagyon sokan megismerték, ezért Nóra üzenetei egyre több emberhez jutnak el, de még mindig nagyon sok a tennivaló. (Szak)politikai szerepvállalásról, kiégésről, nyugdíjtervekről és az évek óta, sokszor ellenszélben folyó küzdelemről mesélt D. Tóth Krisztának, miközben a vasútállomásról elértek az alapítvány által létrehozott Szuno kézműves márkát árusító boltba.

NÁDASDY ÁDÁM: MAGA TEMPLOMOS VAGY KÁPOLNÁS? – LONDONI LEVÉL 17.

NÉPSZAVA / SZÉP SZÓ
Szerző: NÁDASDY ÁDÁM
2022.06.11.


Négynapos hosszú hétvége volt az Egyesült Királyságban. Persze, pünkösd – gondolja a kedves olvasó; de nem, a királynő jubileuma volt, azt ünnepelték igazi lelkes népünnepélyekkel. II. Erzsébetet ugyanis 1952. június 2-án koronázták, így most 2-án volt a platina-jubileum, hetven évi uralkodás – vagy ahogy több angol újság szépen írta: 70 évi szolgálat – után. Az évforduló csütörtökre esett, ezt a kormány kiadta rendkívüli munkanapnak, de inkább már vele adták a pénteket is, nem sokat érne az ilyen magányos munkanap. Pünkösdhétfő viszont amúgy sem ünnepnap errefelé (a húsvéthétfő igen) – de ebből téves volna azt a következtetést levonni, hogy itt a vallás, az egyház kevésbé fontos, mint mondjuk a Magyar Köztársaságban. Angliában ugyanis van egy államegyház (established church), melynek főkormányzója a mindenkori uralkodó. Az uralkodói jubileum tehát automatikusan egyházi ünnep is volt, de amennyire látom, nem torkollt ízléstelen hízelgésbe vagy eretnek talpnyalásba, mint némely más országban teszik egyházi személyek a regnáló kormánnyal és annak fejével.

Az egyházvezetői cím, a „supreme governor” persze szimbolikus, az egyházat voltaképpen a canterburyi érsek vezeti, de a püspököket csak az uralkodó nevezheti ki (igaz, a miniszterelnök javaslatára, akinek viszont a püspökök tesznek javaslatot). Érdekesen modern jelenség volt ez a XVI. században, hogy egy politikai közösség, egy nemzetállam alkosson magának egyházat. A reformáció egyebütt nem így működött: Luther nem német, Kálvin nem svájci egyházat kívánt alapítani. De talán nem is volt ez igazi reformáció: az angliai egyházat nem egy radikális gondolkodó vagy teológus alapította, hanem VIII. Henrik király, aki csak Rómától akart megszabadulni, hogy elválhasson a feleségétől. Mindkettő sikerült.

Vegyük észre, hogy ezt az egyházat úgy hívják: Church of England (Anglia Egyháza). Valóban, csakis Angliában működik ilyen néven: Skócia e szempontból mindig önálló volt (ott a kálvinizmusra hasonlító „presbiteriánus” egyház a vezető), Írországban 1870 óta, Walesben pedig 1920 óta önálló az anglikán-típusú egyház: ezeket „püspökrendszerű” (episzkopális) egyházaknak nevezik. Ezt exportálták az angolok a régi gyarmatbirodalmukba is: Észak-Amerikába, Ausztráliába stb. Európában csak Gibraltáron van anglikán egyház, sőt ott püspökség is van, és alája tartozik az egész kontinentális Európa: úgyhogy tudjanak róla, kedves olvasók, hogy a magyarországi anglikánok a Gibraltári Püspökség egyházmegyéjében élnek...

A SZABAD EURÓPA, A TELEX-TRANSTELEX, A 24.HU, A NLC.HU ÉS A TELEX MUNKATÁRSAI KAPTAK IDÉN SZEGÉNYSÉGRŐL MÉLTÓSÁGGAL SAJTÓDÍJAT

ÁTLÁTSZÓ / SZOCIO
Szerző: GÖDRI RITA
2022.06.10.


Két év után, a járványhelyzet enyhülésével idén végre újra élőben tarthatták meg a Szegénységről Méltósággal Sajtódíj átadóját. A díjat minden évben az Esély Labor Egyesület ítéli oda olyan újságíróknak, akik a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő emberek helyzetét körültekintéssel, odafigyeléssel mutatják be. Idén a Szabad Európa, a Telex-Transtelex, a 24.hu, a nlc.hu és a Telex munkatársait díjazták.


A sajtódíj médiapartnereként mi is beszámoltunk arról, hogy március 20-ig lehetett pályázni a díjra 2021. január 1. és december 31. között magyarországi sajtóorgánumokban megjelent cikkekkel, tudósításokkal, interjúkkal, riportokkal. A zsűrit idén is a szegénységet megtapasztalt emberek alkották, akik személyes érintettségük miatt hitelesen tudták értékelni az alkotásokat.

A print/online kategória fődíját a Telex-Transtelex munkatársai kapták. Csatári Flóra Dóra és Kádár Kata az idősgondozással foglalkozó migráns nők helyzetét mutatták be. Tizennégy interjút készítettek annak érdekében, hogy a Kelet-Európából Nyugat-Európába tartó gondozási migráció jelenségére felhívják a figyelmet. A cikkből megtudhatjuk, hogy Magyarország kivételes helyzetben van az idősgondozás tekintetében, ugyanis egyaránt számít küldő és befogadó országnak: hozzánk jellemzően Erdélyből érkeznek nyugdíjas nők időseket gondozni, Magyarországról pedig nyugatra mennek el szintén nyugdíjas korú nők, hogy náluk alig valamivel idősebbekeket ápoljanak.

Természetesen ezt a fajta munkát sem kalandvágyból végzik az emberek: a beszámolók alapján egyértelmű, hogy az egzisztenciális bizonytalanság a gondozási migráció fő mozgatórugója. Az interjúalanyok visszaemlékezéseiből kiderül, hogy a külföldön munkát vállaló nők gyakran kisgyermeket hagynak hátra (akiket a rokonok, nagyszülők nevelnek fel) azért, hogy aztán kemény fizikai munkát végezzenek, és az így keresett pénzből segítsék az otthon maradtakat, például tűzifát vegyenek, hitelt törlesszenek.

A TV/Videó kategória fődíját a Szabad Európa munkatársai nyerték el. Báthory Róbert és Barna-Lipkovski Miklós a modernkori rabszolgaságot mutatták be három olyan ember sorsán keresztül, akiknek sikerült megszökniük fogvatartóiktól. A videóból megtudhatjuk, hogy alig van ma hazánkban olyan település, ahol ne lenne jelen a csicskáztatás. Becslések szerint ma Magyarországon 36 ezer embert tartanak fogva házi rabszolgaként.

A fogvatartók jellemzően olyan embereket választanak ki, akiknek az élete lejtmenetbe került. Ezen kiszolgáltatott és gyakran hajléktalan emberek számára fizetést és lakhatást ajánlanak fel. Hamar kiderül azonban, hogy mindez csak mese: az interjúalanyok megalázó körülményekről, fizikai erőszakról, bántalmazásról, éheztetésről vallanak. Mégis, a szabadulásuk után az érzelmi kötődés miatt többen visszamennek volt fogvatartójukhoz.

A Print/Online kategória különdíját a Telex munkatársa nyerte.
Janecskó Kata cikkében a romákkal szembeni diszkrimináció egyik érdekes formáját tárja az olvasó elé. Riportalanyai az albérletkeresés során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésről vallottak. Arról számoltak be, hogy a nyílt diszkriminációt kevés lakástulajdonos vállalja fel, inkább a mellébeszélés, az ígérgetés a divat. Az interjúalanyok gyakran a következő szituációval találják szembe magukat egy-egy bérlemény után érdeklődve: a tulajdonos készségesen válaszol a felmerülő kérdésekre, esetleg még időpontot is egyeztetnek a lakás megtekintésére, aztán mikor kiderül, hogy a bérlő roma származású, a tulajdonos vonakodni kezd: „már kiadtam”, vagy „már nem aktuális”, illetve „pont most kötöttem meg a szerződést mással” – hangzanak el a már ismert kifogások, miközben az ingatlan hirdetése továbbra is sokáig elérhető.

A cikkből az is kiderül, hogy a megkérdezett magyarországi romák 22 százalékának volt tapasztalata az utolsó öt évben lakhatással kapcsolatos diszkriminációval. Sokan mégsem tesznek feljelentést, hiszen úgy tudják, magánembereken nem számonkérhető törvényi elvárás az egyenlő bánásmód követelményének a betartása. Az albérlethirdetéseknél azonban másképp működik mindez: ha valaki nyilvánosan hirdeti kiadásra az ingatlanát és diszkriminál, eljárást lehet indítani ellene.

A Print/Online kategória második különdíját a 24.hu munkatársa kapta. Grád-Kovács Márta cikkében azokról az „angyalokról” ír, akik a börtönben lévők családtagjain segítenek. Egy-egy családtag börtönbe vonulása nagy anyagi és érzelmi terhet ró a kint maradtakra, a helyzetük megsegítésére pedig állami ellátási forma nincs. Ezen igyekszik segíteni a Hazavárunk Alapítvány, amely azért jött létre, hogy segítse a börtönbüntetésre ítélt szülők gyermekeinek életét. Különböző foglalkozásokat, kirándulásokat, programokat szerveznek azért, hogy a gyerekek tanulásának, sportolásának, a szabadidő hasznos eltöltésének támogatásával megakadályozzák kiszakadásukat a társadalomból, és elfeledtessék velük a rossz élményeiket. A cikkben Angéla történetét ismerhetjük meg, akinek férje 17 évvel ezelőtt került börtönbe. Nekik az Alapítvány segített abban, hogy a szabadulást követően újra egyesülni tudjon a család.

A TV/Videó kategória különdíját ebben az évben a nlc.hu munkatársai kapták. Bognár Péter és Mellik Éva egy olyan nagymama történetét mutatja be, aki hetvenévesen, egyedülállóként nevel négy kiskorú gyermeket, akikről a szüleik lemondtak. Nehéz anyagi körülményeik ellenére a nagymama fáradhatatlan odaadással és szeretettel fordul a gyermekek felé, akiket tanít, ápol és nevel.

A SZÉLSŐJOBB UTÁN MOST A SZÉLSŐBAL FENYEGETI MACRONT

TELEX
Szerző: MÉSZÁROS R. TAMÁS
2022.06.12.


Emmanuel Macron áprilisban ugyan magabiztosan nyerte a francia elnökválasztást, de az már akkor is látszott, hogy ez inkább a francia politikai rendszer jellegzetességeinek és az ellenzéki erők megosztottságának az eredménye, mint az elnök népszerűségének.

Sokáig hasonló történetnek ígérkezett a vasárnap rajtoló, kétfordulós törvényhozási választás is, aminek az első körét vasárnap, június 12-én tartják. A felmérések alapján úgy tűnt, az elnök közepes támogatottságú pártja, a nemrég Reneszánsz névre átkeresztelt formáció (amely korábban A Köztársaság lendületben néven futott) a stabil kormányzást támogató választási rendszer és a hagyományos középpártok visszaszorulása miatt relatíve alacsony országos szavazatarány mellett is többségre számíthat a nemzetgyűlésben, a francia parlament alsóházában.

A voksolás előtti napokban ugyanakkor úgy tűnt, ez nem biztos, hogy így lesz. Míg az áprilisi elnökválasztáson a szélsőjobb ereje miatt volt a vártnál szorosabb Macron győzelme, addig a júniusi választáson a baloldal feltámadása veszélyezteti az elnököt és pártját.

A friss közvélemény-kutatások alapján az egyesült baloldal, azaz a szocialisták, a zöldek, a kommunisták, valamint az előbbi három formáció sajátos ideológiai ötvözetének számító szélsőbalos Engedetlen Franciaország (LFI) választási koalíciója jelentősen megerősödött a szavazás előtt, és ezzel veszélybe sodorhatja Macronék többségét is.

Bár az nem valószínű, hogy a balos koalíció képes lesz kormányra jutni, mégis megnehezíthetik majd a kormányalakítást Macron pártja számára.

A két fél vetélkedésében pedig az is lehet, hogy a jobbközép Köztársaságiak lesznek a nevető harmadik fél. Eközben az áprilisi elnökválasztáson nagyot erősödő szélsőjobb a parlamentben továbbra is marginális marad...

HARCOS SARCOK

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: VÁRHEGYI ÉVA
2022.06.10.


Újabb ágazati sarcokkal igyekszik betömni a kormány az állami költségvetésen jórészt maga teremtette hatalmas lyukat. Van hová visszanyúlnia, hiszen ezt a fegyvert már 2010-ben is bevetette az akkori adósságválság kezelésére. Az extraprofitadónak keresztelt mostani elvonás, hasonlóan a korábbi ágazati különadóhoz, nem csupán az államháztartás rendbetételét szolgálja, hanem az orbáni klientúra piaci térnyerését is megkönnyíti. Az új adó a kormány népszerűségét is növeli, mivel a bevétel zömét, a hivatalos indoklás szerint legalábbis, a családok védelmére, „rezsicsökkentésre” fordítják.

A sorsunk jobbításáért harcoló régi-új kormány ismét megtalálta azokat a célcsoportokat, amelyektől a választók egyetértésével vonhat el jelentős pénzösszegeket. A bankokra és biztosítókra, a kiskereskedelmi láncokra, a távközlési és az energetikai cégekre, a nagy gyógyszerforgalmazókra és a légitársaságokra kivetett „extraprofitadóból” az idén 800 milliárd forint körüli többletbevételt vár a kormány. Jövőre is hasonló összegre számítanak, akkor viszont már a reklámadót is újraélesztik, ami további 15 milliárdot hozhat.

Tekintsünk most el az új adó kivetésének különleges módjától: attól, hogy a „háborús veszélyhelyzetre” hivatkozva az Alaptörvényben kitágított különleges jogrend alapján hatalmazta fel önmagát a kormány arra, hogy rendeleti úton teremtse elő a kívánt bevételt. A szóbeli beharangozás után másfél héttel, pünkösd vasárnapja előestéjén jelentek meg a részletek a Magyar Közlönyben „A Kormány 197/2022 (VI. 4.) Korm.rendelete az extraprofit adókról” (sic!) címmel...

ITT OLVASHATÓ 

AZ ÉS 2022/23. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

AZ ÉS 2022/23. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

BIDEN LEGÚJABB ÍGÉRETE NAGYON KIVÁGTA A BIZTOSÍTÉKOT PUTYINNÁL – ÍME 3 LEHETSÉGES LÉPÉS, AMI KÖVETHETI A KREML FENYEGETÉSÉT

PORTFOLIO
Szerző: Portfolio
2022.06.12.


Hosszas huzavona után úgy döntött Joe Biden amerikai elnök, hogy rakéta-sorozatvetőket küld Ukrajnába, hasonló döntést röviddel ezután Ben Wallace brit védelmi miniszter is bejelentett. A Kreml kifejezetten ellenséges hangnemben fogadta a bejelentéseket, mind Vlagyimir Putyin elnök, mind Dimitrij Medvegyev nemzetbiztonsági tanács alelnök kétértelmű, de óvatosnak aligha nevezhető fenyegetésekkel reagált.


Joe Biden elnök hosszas huzavona után úgy döntött, M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőket ad Ukrajnának. Röviddel az amerikai vezető bejelentése után Ben Wallace brit védelmi miniszter bejelentette: ők szintén amerikai gyártmányú, M270-es MLRS sorozatvetőket küldenek az ukránoknak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKÜNK
2022. 06. 10.
A világ legjobb tüzérségi fegyvereit kapja meg Ukrajna – Ez lesz a csodafegyver, ami legyőzi Putyint?


A bejelentésre első körben Dimitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanácsának alelnöke reagált, aki azt mondta, hogy ha a sorozatvetőket megkapják az ukránok és Oroszország területére lőnek vele, az orosz haderő „olyan döntéshozatali központokat fog támadni, ahol a valódi döntéseket hozzák.” Röviddel ezután Vlagyimir Putyin elnök is beszélt, aki azt mondta, hogy

"fegyvereket fogunk használni, hogy olyan célpontokat támadjunk, melyeket korábban nem támadtunk."

Az orosz vezetők kijelentései valószínűleg szándékosan kétértelműek. Hogy pontosan mit jelentenek, arra esélyesebb és kevésbé esélyes forgatókönyvek vannak...

MÉRÉSEINK SZERINT 25 SZÁZALÉKRA GYORSULT AZ ÉLELMISZEREK INFLÁCIÓJA

G7.HU
Szerző: TORONTÁLI ZOLTÁN
2022.06.12.


Egy hónappal ezelőtt azt írtuk, hogy április végén a saját fogyasztói kosarunk szerint közel 22 százaléknak mértük az éves inflációt, ami nem volt sokkal több, mint a márciusi érték, így abban reménykedhettünk, hogy megfogtuk a drágulás platóját. Ez nem egészen jött be. Bár a növekedés üteme a május végi adatfelvételünk alapján nem nagy, a plató mégsem látszik: kerekítve 25 százalékos értéket kaptunk (eközben a KSH hivatalos módszertannal 18,6 százalékot mutatott ki).

Az élelmiszerek árát 2020 januárja óta monitorozzuk, adatbázisunkat egy szubjektív, de változatlan módszertan alapján építjük (ennek részleteiről a csillagra kattintva lehet olvasni*). A bevásárló listánkon mindig ugyanaz a 42 termék szerepel, és a kosarunkba mindig ugyanakkora mennyiségeket teszünk (a lista erre a csillagra kattintva megnyitható*). Méréseinket az Aldival és a Lidllel kezdtük, majd kiterjesztettük a Penny Marketre és a Tescóra is...

„HANYAS VAGY?” – AZ EMMI ELŐTT DEMONSTRÁLTAK A TANÁRI TÁRSADALOM ELÖREGEDÉSE MIATT

MÉRCE
Szerző: FAZEKAS LÁZÁR BENJÁMIN
2022.06.11.


Élőképes demonstrációt tartott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) új Orbán-kormány megalakulásától megszűnő egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Szalay utcai épülete előtt. Az eseményen Szűcs Tamás, volt PDSZ elnök vezényletével 100 tanár tartott a magasba különböző színű lapokat aszerint, hogy a jelenleg állományban lévő pedagógusok között a különböző életkori csoportoknak mekkora az aránya – erre utalt az esemény címe is: „Hanyas vagy?”.

Szűcs elmondta, ez az esemény nem valaminek a zárása, hiába vagyunk a tanév végén, ez egy rendezvény a sorban. Szerinte a kormány alakulását látva úgy tűnik, hogy további hasonló rendezvényekre lesz szükség. Hozzátette, nem ez fogja megváltani a világot.

„De felmutatja azt, amit mindannyian érzékelünk, hogy holnap ki fog tanítani. Az oktatók látják, a szülők kevésbé, de az EMMI dolgozói biztosan látják. Akkor is látták, amikor a munkaterhek megemelésével próbálták a tanárhiányt ellensúlyozni”

-mondta el Szűcs, a mostani demonstrációval kapcsolatban úgy fogalmazott, összességében azért vannak itt, hogy felülnézetből megmutassák, hogy mekkora a gond:

„Hányas vagy? 2004-es, most mész tanárképzőre, most készülsz a leggyüntörűbb pályára?

A 2000-es évek körül születtél, most leszel pályakezdő, most akarsz belenézni a csillogó szemekbe, most fogsz olyan problémákat mikre nem is gondoltál? Elkezded a világ egyik hivatását? Nincsenek sokan, nincsenek annyian, mint ahányan nyugdíjba mentek?

1992-es vagy, 30 körüli, pályakezdő, itt maradtál? Vannak ilyenek, reméljük, de tudjuk, hogy számuk egyre csökken. Abban, csak hinni lehet, megtapasztaltani nem, hogy családot lehet ebből alapítani

’82-es vagy, családot alapítottál? Fent szeretnéd tartani, de jól tudod, hogy ebből nem fog sikerülni?
...

A PEDAGÓGUSPÁLYA VONZÓVÁ TÉTELE NÉLKÜLÖZHETETLEN A JÖVŐNK SZEMPONTJÁBÓL

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2022.06.12.


Az általános iskolai tanítás terén a fejlett világ egyik leginkább elöregedő pedagógustársadalma a miénk. A tanárképzésbe belépők száma alacsony, a pályaelhagyás aránya a középkorú korosztályban igen magas, a tanárutánpótlás sincs megoldva. A pályára lépő fiatal pedagógusok száma stagnál, míg a mai pedagóguslétszám megtartásához 13–15 000 főre lenne szükség. A kormány mégis hajthatatlan, a jövő évi költségvetési tervezetben ugyanazzal a vetítési alappal számolják a bért, mint tették azt 2014 óta eddig minden esztendőben.


Miközben már most is tizenhárom ezer pedagógus hiányzik a magyar közoktatásból, a közoktatási rendszer egyre idősebb pedagógusokat foglalkoztat.

Az 50-59 éves tanárok aránya jelentősen, 27-ről 35 százalékra nőtt, a 60 évesnél idősebb pedagógusoké kettőről kilenc százalékra. Eközben a 30 évesnél fiatalabb tanárok aránya nagymértékben csökkent, kilencről hat százalékra. Ugyancsak nem kis mértékben csökkent a 30-39 éves korcsoport aránya is a tanárok körében, 27 százalékról 18-ra. Az idei felsőoktatási felvételiken óvodapedagógusnak összesen 2234-en, osztatlan tanári képzésre 3515-en jelentkeztek. Azok közül, akik megszerezték a diplomát, sokan el sem kezdik az oktatást, a pályakezdők egyharmada az alacsony bérek és a magas munkaterheltség miatt elhagyja a pályát. Vagyis a közoktatási rendszerben kódolva van a pedagógushiány...

MÁTÉ GÁBOR: MIRŐL TÁRGYALJUNK? AZ ELVETT LEHETŐSÉGEKRŐL? AZ ELŐRE LEVAJAZOTT KINEVEZÉSEKRŐL?

NÉPSZAVA
Szerző: BALOGH GYULA
2022.06.11.


A sajtóban tovább zajlik a kulturális háború és a hergelés, megbélyegzés, hamis állítások mantrázása. Kétségbeesetten panaszkodnak, és közben lassan már minden széket és pozíciót elfoglaltak – állítja Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója. Interjú...

NEM LEHET EGY VIZES VÉBÉT 90 NAP ALATT MEGSZERVEZNI? NA, FOGD MEG A SÖRÖM…– HUPPA LAPSZEMLE

HUPPA
Szerző: HUPPA.HU
2022.06.11.


Magyarország példát mutat

“A Covid-tesztekre várva kényelmes babzsákokon pihenhetnek, de akár pingpongozásra is lesz lehetőségük.”

Henry Kissinger is felszólalhat a kormányközeli MCC Feszten, a fellépti díja 15-28 millió forint lehet

Bár a közmondásosan önjáró, véleményével olykor az elmúlt évtizedek során is világpolitika-alakító Kissingert nehéz lenne bármilyen elfogultsággal vádolni, tény, hogy álláspontja újfent az – Orbán-kormányra is jellemző – jobboldali, oroszbarát, Ukrajna lerohanása iránt megértést tanúsító világlátást erősíti.

Mindeközben:

Balassagyarmat sem fogja tudni fizetni a számláit

Az utóbbi napokban több városból is aggasztó hírek érkeztek azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatok nem tudják kigazdálkodni az energiahordozók megemelkedett árait.

A NATO légtérellenőrző rendszerét tesztelhette az engedély nélkül repülő kisgép

Dragomir Zakov bolgár védelmi miniszter szerint az sem kizárt, hogy hírszerzési céllal repültek át a fél kontinens felett, a hatóságok ezt is vizsgálják.

Brüsszel mentőövet dobna a magyar kormánynak

Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságnak fontosabb Magyarország finanszírozása, mint az Orbán-kormánynak.

Itt valaki hazudott, még a tőzsdei árnál is drágábban kaptuk a gázt az oroszoktól

A tőzsdei árak megtöbbszöröződéséért a kormánypropaganda előszeretettel „Brüsszel klímavédelmi intézkedéseit” hibáztatja. Ugyanakkor szakértők ezt cáfolva nemrég kimutatták, hogy az árak elfutása alapvetően nem az EU, hanem a gázszállításait mesterségesen visszafogó Moszkva felelőssége.

Kövér normális

“Valójában a magyar külpolitika pszichiátriai szempontból lehet ugyan normális, sőt nagyon is észszerű, ha a személyes haszonszerzés a cél, csak éppen ellentétes a nemzeti érdekkel.”

A teljes cikk egy rövid videó megtekintése után olvasható. A reklám teljesen vállalható!

A Székely Nemzeti Tanács is ott volt a türk népek találkozóján

A küldöttség tagjai, Tőkés Zsolt Csaba táncoktató, valamint négy pár fiatal táncos, a Kincskereső Néptáncegyüttes tagjai a többnyire ázsiai országokból érkező, huszonegy, magukat türk eredetűnek valló népcsoport képviselőivel együtt vettek részt a három napos ünnepségen.

Az a kérdés, hogy a Ryanairrel példát akarnak-e statuálni?

“De nemcsak ennek kapcsán jutott eszembe az előző évszázad második világháborút követő sötét korszaka. Hanem az extraprofit-adó apropóján. No nem azért, mintha akkor már ez is lett volna Magyarországon, nem is lehetett, hiszen a rendszerváltásig maga a profit sem létezhetett.”

Van-e extraprofit? Mi egyáltalán a profit?

“A nagyvállalatok megregulázáshoz persze kellene hozzáértő választói közeg is, aki ezt a folyamatot támogatja. Ehhez pedig jóléti állam kell, amely tanult középosztályt hoz létre.”

Nyilvánosságra kell hozni a gödi Samsung-gyár eltitkolt vizsgálati dokumentumait

Nem lehet elzárni a nyilvánosság elől a gödi akkumulátorgyár vízmonitoring adatait és a katasztrófavédelmi hatóság vizsgálati jegyzőkönyveit – ezt mondta ki a bíróság abban a perben, amit szerzőnk indított az Átlátszó közérdekű adatigénylésének megtagadása ügyében. Az ítélet nem jogerős.

Oroszország széthullását vizionálják

Csak egy gondolatkísérlet…

Bónusz: Erről lemaradtunk, csak a fotót közöltük:

Kifütyülték Szijjártó Pétert az MVM Dome-ban

A külügyminiszter hamar el is tűnt a pályáról – ahogy lejárt a szerepe, kislisszolt a kamerák látószögéből.

Ő, A MAGYAROK

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2022.06.12.


Reggel volt és álmos idő, amikor I. OV nagykirály, utcai harcos, influenszer és valamint ült a páncélozott géperejű járműben, a sötétített ablakok mögül nézte a bűnös várost, benne az embereket, akik egyáltalán nem szerették őt. Mentek a járdán fülükön telefonnal, iramodtak le az aluljárókba, fürtökben lógtak a villamoson vagy rákönyököltek az autó dudájára szidva a másik kurva anyját. Ettől I. OV nagykirály és a többi elérzékenyült, mert meglátta bennük önmagát, aki egyfolytában könyököl azon a rohadt dudán, és mondja-kiáltja, hogy a Brüsszel kurvaannyát. Ettől egynek érezte magát a sofőrökkel, de ő volt az is, aki fürtökben lógott, és ő telefonált az aluljáró gyomrába haladva lefelé.

Ha gyerekek voltak a kintiek, akik ordítottak az anyjuk kezét fogva, ők sem szerették őt. I. OV nagykirály és a többi azonban ezt nem tudta egyáltalán, aki válogatott példányokkal találkozott, a kezét csókolgatták vagy szelfiztek vele, mosolyogtak rá, és azt mondták neki, hogy az Isten áldja meg őt, illetve ilyenek. Tapsoltak neki, meg boldogak voltak, ha a ruhája szegélyét érinthették. Ettől valami elterült bizonyosság születetett meg benne, hogy a gyerekek is ők meg az anyukájuk is, és ahogyan nézett kifelé az álmos reggelen, rádöbbent arra, amit már régóta érzett, de nem tudott kimondani, hogy ő a magyarok. Mindahány. Hogy magyar rajta kívül nincs, mert nem is lehet. Kívülről látta önmagát.

Egy testben tizenöt milliót, és valami fura változást érzett, állni látszott az idő, bár a páncélozott géperejű jármű haladt. A rádióba tartott a sötétített üvegű, páncélozott géperejű jármű, ahol kedves riporterkisasszony fogadta őt mint régi ismerős. Évek óta minden pénteken ott hümmögött neki és helyeselt, annyira egyetértett vele, hogy tényleg ő volt, most is a kezében a papír, amire tegnap este fölskiccelte a témákat, hogy miről fog beszélgetni önmagával. A nagy földgömb mellett, ahol a vázlatot enkezével papírra vetette a riporterkisasszonyra gondolva, benne is önmagát látta, mert a saját gondolatait adta vissza, és reggel a sofőr is ő volt, aki saját magát vitte, miközben magára gondolt.

Ott ült hát a stúdióban önmagával szemben, előtte a kávéja, amit az előbb hozott be magának, szétszórtságában olykor elbóbiskolt, álmában két magyar volt, és játszott egymással. Aztán fölriadva ült magával szemben, és először mondta ki önkéntelen a félmondatot, aminek az érzése már oly régóta motozott benne, de alakot eddig nem öltött, amit nem bírt megfogalmazni, de ezen az álmos, különös reggelen mégis testté vált az ige, hogy aszongya „rajtam, magyarokon kívül”. A szöveg többi része mindezek után érdektelenné vált, megtörtént ugyanis a csoda, ez nem királyi többes volt már, hanem isteni egyes, Jákob dilemmája az Élohimról, vagy a vele szembe jövő három férfialak, aki az egy Isten...