2019. július 20., szombat

TGM: HELLER ÁGNES MEGHALT

HVG ONLINE
Szerző: TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS
2019.07.20.Heller Ágnes beleúszott az éjszakába. Úgy halt meg, mint romantikus fiatal lány egy Schumann-dalban.

Láttam, miket hörögnek a magyar posztolók és kommentelők péntek este óta „a kommunista zsidó vén szipirtyóról”, de hát mit lehet várni.

Nem törődünk ilyesmivel.

Heller Ágnes – millió idegesítő hibája és tévedése ellenére – az életünk része, magyarországi, európai, amerikai, ázsiai olvasóié és hallgatóié, az éles hangja, a kamaszos nevetése ott a fülünkben, szívós, törhetetlen egyénisége az emlékezetünkben. Az volt az ember benyomása, hogy örökké fog élni – de ő kifogott mindenkin és a sorson, nem várta meg a hanyatlást és a késő aggkort, meghalt ez a makkegészséges, kilencvenéves fruska, kicselezve a hosszú szenvedést. És őrületbe fog kergetni mindenkit avval, hogy kiderül róla: halhatatlan.

Nekrológírók szokásával ellentétben nem a hajdani (megszakadt) barátságunkról, azaz magamról fogok írni.

Hanem csak őróla most.

Az elnyomhatatlan és lebírhatatlan életerő és tehetség jutott ennek a pesti zsidó lánynak az osztályrészéül a nácizmus, majd a sztálinizmus korszakában, élt, ahogy tudott, tévelyegve, megtérve, fölszabadulva, összezavarodva, de makacsul gondolkodva az emberiség történetének legrosszabb korszakában. De mint a vadmacska, kiszabadult mindenhonnan, nem hagyta magát legyőzni, pedig milyen hatalmas, tekintélyes, éleselméjű férfiak próbálták világlátásukhoz csatolni. Hagyta is magát, meg nem is, de végül túljárt mindenkinek az eszén, az lett, aki lett, függetlenül mindenkitől.
Hogy a csudába ne lett volna kommunista – mint tíz- és százmilliók a második világháború után –, és hogy a csudába ne hagyta volna faképnél a pártot 1956 után, kis megalkuvásokkal és nagy lázadásokkal. Jellegzetes egyébként, hogy a mai Magyarországon azt ócsárolják kommunistának, aki szembeszegült a párttal, a vezető apparatcsikok százai jó hazafinak számítanak – az „elhajlók”, az eretnekek, a „másként gondolkodók”, azok, akik szembeszálltak a zsarnoksággal így vagy úgy, óvatosabban vagy merészebben, no hát aztán őket nem lehet elviselni –, de hát evvel se kell bajmolódni, majd elmúlik magától.

Ám fura volt Heller Ágnesnak ez a kommunistasága meg marxizmusa.

Elmondja valamelyik önéletrajzi vallomásában, hogy Lukács marxista főművét (Történelem és osztálytudat, 1923) már csak ausztráliai számkivetettségében olvasta, a nagy öreg halála után, s azután, hogy – régen lezárult – marxista korszakának jelentős műveit már megírta. Lukácsban őt (mint egyébként sokakat) nem a hajdani forradalmi ideológus vonzotta, hanem a kiábrándultságát talán maga előtt is titkoló, egyre konzervatívabb, egyre klasszikusabb faktúrájú humanista tudós. Akinek a kezében volt a nagy filozófia kulcsa, amellyel nyitható volt a kapu, amelyen a fiatal Heller Ágnes be akart sétálni. Be is jutott, és megtalálta a kincseskamrát, a nagy filozófiát, amely semmi máshoz nem hasonlítható élvezetet jelent a fogékony gondolkodónak, ami csakis a legmagasabbrendű zene öröméhez hasonlítható...


EGGYEL KEVESEBBEN

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: MOLNÁR BÁLINT
2019.07.20....Azt hiszem, talán Soros Györgyön kívül nincs olyan közéleti szereplő, vagy közéleti ügyekben megnyilvánuló ember, akit a Fidesz és névvel, név nélkül hörgő csatlósai annyit mocskoltak volna a NER évei alatt, amennyit Heller Ágnes világhírű filozófust, a magyar filozófia 20. századi történetének meghatározó alakját. Őszinte sajnálatomra Heller Ágnesről tegnap óta múlt időben kell beszélnünk, a Balatonban érte a halál péntek kora délután. 90 éves volt, és én azt hittem, hogy egy ilyen apró, törékeny asszony, akiben annyi tűz van, annyi élet, annyi szenvedély van, amennyi benne volt, az sose hal meg. Tévedtem.

Pedig a liberális demokráciának aligha volt olyan elszánt és következetes védelmezője, mint ő. Talán senki nem emelte fel a szavát annyiszor az általa aggasztónak vélt antidemokratikus jelenségek ellen, mint ő, ennek a szörnyeteg rezsimnek aligha volt ennyire elszánt kritikusa, mint ő. Ez volt minden bűne. Hogy kimondta, amit gondolt, és kérlelhetetlen, megvehetetlen volt, nem függött a rendszer jóindulatától. Nem tudtak mit kezdeni vele, ezért mocskolták, és védték a gazdájukat ettől a töpörödött, parányi kis asszonytól. A kétharmad és a közpénzmilliárdok árnyékából vicsorogtak rá és gyalázták, aggatták rá a különféle, sértőnek szánt jelzőket, beskatulyázták, megbélyegezték. Mert a szellem szabadságával szemben ennyit bírtak tenni. Helyettük is szégyellem magam így utólag, akkor is mindig szégyelltem magam, valahányszor azt az ordenáré hangnemet megengedték maguknak vele szemben, amit megengedtek. Nem volt hatalma, csak az életműve, az a világ számtalan sarkában, számos egyetemi katedráján kivívott tisztelet, ami övezte. Lehetett egyetérteni vele, lehetett nem egyetérteni vele, de azt elvitatni aligha lehetett tőle, hogy van véleménye és annak hangot is ad.

Tegnap óta eggyel kevesebben vannak azok, akik úgy vélik, hogy bárkinek – legyen filozófus vagy sírkőfaragó – jogában áll kimondani, leírni, és egy idő után talán kötelessége is, hogy mit gondol az ország vezetéséről, a miniszterelnökről és azokról az egyáltalán nem megnyugtató folyamatokról, amik itt zajlanak. Hacsak a Fidesz nem egyenlő az országgal és a nemzettel (továbbra sem egyenlő és soha nem lesz egyenlő), mindenki szégyellheti magát, aki az elmúlt években jó pénzért rajta köszörülte a nyelvét úgy, hogy a nyomába sem ért annak, amit ő letett az asztalra. Schmidt Troll Máriától Kovács Desikerült Zoltánig vagy a kinézetén élcelődő, gátlástalanul bunkó Bayerig és az összes rezsimszolgáig mind szégyellhetik magukat. Mindazok, akik szerint marxista filozófusnak, zsidónak, öregnek, és nem orbánistának lenni bűn. Irigylésre méltó volt a szellemi frissesség, ami mindvégig jellemezte, és ha lehet ilyet mondani, a halála tökéletes megkoronázása ennek aktív, termékeny, megalázhatatlan és kivételes életnek. 90 évesen elindult úszni és többé nem tért vissza. Nyugodjon békében!


MINDIG A JÓK MENNEK EL

HUPPA
Szerző: FÁBIÁN ANDRÁS
2019.07.20.


Olvassuk a hírt, megdöbbenve és szomorúan. Nincs ilyenkor az emberben más, csak a nagy üresség, a hiány, az űr, és a halál megmásíthatatlan tudomásul vételének kényszere. Megint elment egy jó, tiszta és igaz ember.

Heller Ágnes élt 90 évet.

Heller Ágnes már nincs többé velünk, közöttünk, nekünk, értünk. Csak az emléke él tovább, kitörölhetetlenül.

Alig pár napja, szűk családi körben, előtte meg barátok népes seregével, ünnepelték – na, nem a korát, a kor semmi – az embert, a tudóst, a barátot, az anyut, a nagyit. Ott volt mindenki, akinek ő kedves volt. Nem. Mégsem mindenki. Csak a legfontosabbak. Hiszen mindenkit, egy fél országot mégsem lehet meghívni. Rájuk csak az a kedves mosoly, az a meleg szempár sugárzott, amit tisztelői oly jól ismertek és szerettek.

Nem túlzás, ha azt mondjuk: Lukács György mellett az ő egyik legkedvesebb tanítványa, Heller Ágnes volt a legnagyobb kortárs magyar filozófus-esztéta, akit világszerte ismertek és elismertek. Nemrégiben, május 12-ére, a születésnapjára jelent meg magyarul Georg Hauptfeld 2018-ban írott könyve, “Heller Ágnes – a véletlen értéke” címen. Fogadta őt Emmanuel Macron, az Elysée palotában. A francia köztársasági elnök kézen fogva vezette be a palotába a pici, törékeny szellemi nagyságot és láthatóan övé volt a megtiszteltetés.

Heller Ágnes nagyon tudott szeretni és nagyon tudott nem szeretni. A legfontosabb érték, amit mindenek felettinek tartott, a fizikai és szellemi szabadság. Ezért mindaz, ami az elmúlt tíz év alatt, a saját hazájában történt, haragot és elutasítást váltott ki belőle. Határozottan bírálta Orbán Viktort, a kormányát, a despota diktátor politikai törekvéseit és a köztársaság felszámolására tett intézkedéseit. Ezt a rendszer sem elnézni, sem megbocsátani nem tudta neki. Hogyan is tudna megbocsátani a középszernél is gyengébb egy olyan embernek, akinek a tudását egy egész világ elismeri?! Akire odafigyelnek, amikor leleplezi és pellengérre állítja ezt az antidemokratikus, fasizálódó középszert.

Heller Ágnest, bármerre is járt a nagyvilágban, elismerés övezte, tisztelettel beszéltek vele, róla, és fejet hajtottak kivételes tudása előtt. Nem úgy itthon, a hivatalosnak mondott Magyarországon. A miniszterelnök maffiabűnözőkkel és politikai krakélerekkel, politikai bűnözőkkel és gyilkosokkal parolázik. Olyan emberekhez törleszkedik, akikkel valós emberi értékek hordozói szóba sem állnak, kitüntetéseket osztogat rasszista, középszerű, vagy annál is gyengébb figuráknak. Ámde nem volt egy szava sem a legnagyobb, akkor még élő, magyar filozófus 90. születésnapja kapcsán. Megjegyzem, ha el akarták volna ismerni, Heller Ágnes valószínűleg el sem fogadott volna ennek a kormánynak a képviselőjétől semmiféle elismerést. Megvoltak neki a saját körei...

ÁLLAMPÁRTI MÚLT, OROSZ PÉNZÜGYI BEFOLYÁS, ÉS ELTŰNT UNIÓS TÁMOGATÁS NYOMÁBAN JÁRTUNK A HÉTEN

ÁTLÁTSZÓ / MUTYIMONDÓ
Szerző: ÁTLÁTSZÓ
2019.07.20.


Bemutattuk Ungváry Krisztián tanulmányát a Veritas történetkutató Intézet főigazgató-helyettesének állampárti múltjáról, és az érintett reagálását erre. Külföldi újságírókollégákkal együttműködve összefoglaltuk, hogy az orosz hátterű befektetési bank hogyan terjeszkedik a visegrádi országokban. Kremlinológia elemzést írtunk Orbán Viktor zenés köszöntéséről az amerikai nagykövetségen, megrajzoltuk Magyarország vallási térképét, interjút készítettünk Nagy Blankával, beszámoltunk egy köddé vált EU-s projektről, és elolvastuk Harari új könyvét.

Ungváry Krisztián: A diktatúra banalitása – Marinovich Endre és az állambiztonság

Az alábbi történet főszereplője Marinovich Endre, a Veritas történetkutató Intézet főigazgató helyettese, a legújabb kori kutatócsoport vezetője, 1991–1993 között Antall József kabinetfőnöke. Beosztásaiból külön-külön bármelyik elegendő indok arra, hogy megvizsgáljuk szerepét a pártállami időszakban, tudományos szempontból pedig felmerül az összeférhetetlenség kérdése is, amennyiben jelenlegi, az „igazság” feltárására irányuló (ámde az állambiztonság működését vizsgálni nem akaró) igyekezete nem hozható közös nevezőre az állambiztonsággal folytatott kapcsolatával. Súlyosbító tényező, hogy utóbbi körülmény eddig nem volt nyilvános, tehát vele szemben potenciálisan zsarolási alapként is szolgálhatott volna. Jelen írás egyik célja ennek az állapotnak megszüntetése és a nyilvánosság informálása.

A visegrádi országok közül csak mi fogadtuk tárt karokkal az orosz hátterű befektetési bankot

Míg a magyar kormány maga hívta be az országba az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bankot (International Investment Bank – IIB) és döntött úgy, hogy felajánlja, a pénzintézet tegye át székhelyét Budapestre, a három másik visegrádi ország a maga módján távolodni próbál tőle. Lengyelország 2000-ben hagyta el az IIB-t, Magyarországgal együtt, és azóta sem sikerült visszakapnia a befizetett pénzt. Csehország is fontolgatta a kilépést, de a lengyel példa eltántorította őket a döntéstől. Ám Prága nem hajlandó minden kedvezményt megadni az IIB alkalmazottainak, amit Magyarország igen. Pozsonyban a bank helyi irodája okozott az elnökig érő politikai konfliktust.

Ezt nem láttuk jönni: mi az üzenete Paul Anka orbánviktoros „My Way”-éneklésének?

Az idős kanadai-amerikai popsztár az amerikai követség július 4. alkalmából rendezett fogadásán egy, a magyar nép és személyesen Orbán Viktor előtt tisztelgő versszakkal kiegészítve adta elő legismertebb szerzeményét, majd a közönséggel meg is tapsoltatta a jelenlévő miniszterelnököt. Orbán Viktor tisztelői szerint ez igazi gáláns úriemberi gesztus volt, a kormány kritikusainak egy része viszont rögtön személyi kultuszt kiáltott. Pedig ez a gesztus ennek a dalnak az esetében sokkal, de sokkal bonyolultabb. Popkulturális és kremlinológiai elemzés következik.

A héten emellett:
- a Veritas főigazgató-helyettese észrevételeket tett Ungváry Krisztián róla szóló tanulmányához, és letagadta, hogy beszámoltatta az állambiztonság a rendszerváltás előtt
interjút készítettünk Nagy Blankával
- megrajzoltuk Magyarország vallási térképét
- megmutattuk, milyen köddé vált EU-s projektet talált Hadházy Ákos
- elolvastuk Harari új könyvét az emberiség előtt álló kihívásokról
További cikkeink:

MÉSZÁROS LŐRINC CÉGE AUTÓPÁLYALEHAJTÓT KAP, 21 KÉPVISELŐ NÉMA CSENDBEN ÜL A PARLAMENTBEN

ÁTLÁTSZÓ / HETI LAPSZEMLE
Szerző: ERDÉLYI KATALIN
2019.07.19.


G7: 2 milliárdos autópályalehajtót kap Mészáros Lőrinc ásványvizének palackozóüzeme

Gyakori dugókat okoz az M1-es autópálya Tatabánya és Bicske közti szakaszán, hogy Szárliget térségben új autópálya-csomópont épül. Mivel innen csupán 5 kilométerre van az óbaroki pihenőhely, kissé érthetetlen a beruházás, de a megfejtés elég egyszerű: itt van Mészáros Lőrinc – elsősorban állami cégek által vásárolt – ásványvizet gyártó cégének, a Vivienvíznek a palackozóüzeme. A csomópontot pedig Mészáros üzlettársának, Szíjj Lászlónak cége, a Duna Aszfalt Kft., illetve a Reaszfalt Kft. építi nettó 2 milliárd forintért.
Népszava: Jó nagy kiskaput nyitott a kormánytöbbség nagymenőknek és bűnszervezeteknek

A kormánypárti parlamenti többség múlt héten – a költségvetési törvénybe rejtve – fogadta el azt a Btk.-t érintő javaslatot, amelynek következtében szinte lehetetlen lesz bizonyítani, hogy egy bűncselekményt bűnszervezetben követtek el. Mostantól ugyanis a bűnszervezethez meg kell állapítani az elkövetők közötti alá-fölérendeltségi viszonyt, munkamegosztást, és konspiratív kapcsolatrendszert.

HVG: Nem kikötőt, hanem elhagyott ipartelepet vett a kormány Triesztben

Szijjártó Péter külügyminiszter korábban azt mondta, hogy Magyarország egy 300 méter hosszú partszakasszal rendelkező, 32 hektáros területet vásárolt meg Trieszt kikötőjében 31 millió euróért, 60 éves koncessziós szerződés keretében, hogy a magyar vállalkozások innen bonyolíthassák le tengeri exporttevékenységüket. Most kiderült, hogy ez valójában egy elhagyott ipari terület, aminek nincs kikötője, és korábban egy olajfinomító működött rajta.

Napi.hu: Nagyon furcsa szerződést kötött Rogán hivatala

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal nettó 30 milliárd forint értékű keretmegállapodást kötött a költségvetési szervek rendezvényeinek lebonyolítására, a fővállalkozó rendezvényszervező pedig nem más, mint az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. A cégnek nem bejegyzett tevékenysége a rendezvényszervezés, az állami vállalat az országos földfelszíni és műholdas műsorszórással foglalkozik, valamint üzleti távközlési szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek. Alvállalkozóként azonban ott vannak a tenderben a kormányzati plakátkampányokkal nagyot kaszáló Balásy Gyula érdekeltségei, és a Fidesz kedvenc biztonsági cége, a Valton is.

RTL Klub: 26-an egyszer sem szólaltak fel az Országgyűlésben az elmúlt fél évben

Öt miniszter és 21 képviselő egyetlen egyszer sem szólalt fel az Országgyűlésben az elmúlt fél évben. A kormány szerint a minisztereknek nem is az a dolguk, hogy a parlamentben vitázzanak, őket legtöbbször a parlamenti államtitkárok képviselik. A néma képviselők között 17 fideszes van, köztük Bíró Márk, aki 2010 óta egyszer sem szólalt fel a törvényhozásban.

ITT OLVASHATÓ

ESZEVESZETT ŰRVERSENYBEN ELŐZTE MEG AZ USA A SZOVJETUNIÓT AZ 50 ÉVVEL EZELŐTTI HOLDRA SZÁLLÁSSAL

QUBIT
Szerző: BODNÁR ZSOLT
2019.07.19.


„Hiszem, hogy e nemzetnek el kell köteleznie magát amellett, hogy még az évtized vége előtt embert juttat a Holdra, és onnan biztonságban vissza is hozza a Földre. E korszak semelyik más űrprogramja sem lesz nagyobb hatással az emberiségre, vagy fontosabb a távoli űr felfedezése során, és egyik megvalósítása sem lesz ilyen nehéz vagy költséges” – ezzel a hittétellel állt az Egyesült Államok Kongresszusa elé John F. Kennedy 1961. május 25-én, alig négy hónappal elnökké választása után.

Ekkorra már tombolt az űrverseny a világ két nagyhatalma között, és a Szovjetunió állt nyerésre. A szovjetek 1957. október 4-én Föld körüli pályára állították az első műholdat, a Szputnyik–1-et (négy hónappal az amerikai Explorer–1 előtt), novemberben az űrbe küldték az első élőlényt, Lajka kutyát, majd 1961. április 12-én a Vosztok–1 fedélzetén első emberként utazott a világűrbe Jurij Alekszejevics Gagarin. A hidegháborús retorikában ez felért egy három-nullás vereséggel.

Az Apollo-program három atyja: Jurij Gagarin, Fidel Castro és egy náci rakétatudós


Persze ki tudja, egyáltalán lett volna Holdra szállás, ha a NASA nem törekszik a legnagyobb biztonságra. John Logsdon, a washingtoni Űrpolitikai Intézet korábbi vezetője a History Extrának elmondta: „Az oroszok csak három héttel verték meg Amerikát az első ember űrbe küldésében. Alan Shepardnek kellett volna az elsőnek lennie, egy Mercury kabinban. Márciusban kellet volna repülnie, de egy január 31-i teszten, amikor a Ham nevű csimpánzt lőtték fel, a fékezőrakéták későn indultak be, így Ham a visszatérésnél több száz mérfölddel arrébb csobbant a vízbe, mint kellett volna.” Az űrügynökség ezért úgy döntött, még egy ember nélküli kísérletet végez, mielőtt május 5-én az űrbe küldik Shepardöt...

INTELMEK KEZDŐ BUZIZÓKNAK

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: LENDVAI ILDIKÓ
2019.07.20.


...Ébresztő, ellenzék! Itt az önkormányzati kampány, néhány városban veszélyben a kormánytöbbség. A jogvédő civilekkel együtt nem csupán „bevándorláspártiak”: „buzipártiak” is lehettek. És mennyivel érdekesebb plakátokat lehet majd e témában készíteni! A hímnemű pártelnökök egymással csókolóznak, talán Sorossal is, olyan bőrtangában, amit a Pride-on már rég nem is látni, bár a teljes kormánymédia kamerával vadászik rá. Vagy Soros helyett inkább a fiával, arról már elterjesztették, hogy meleg. Hátha valakinek nem elég, hogy zsidó.

Meg kellene szólalni, nem takarózva azzal, hogy ez hű, de kényes téma, megosztja a szavazótábort. Megosztja, naná. Minden megoszt, amiért az életben kiállni érdemes. De ez semmi ahhoz képest, ahogy az országot osztják meg végzetesen, új meg új ellenségekre mutatva, a rokkantaktól hajléktalanakon, szegényeken, idegeneken át most a melegekig.
Ó, tudom, mi, öntudatos ellenzéki politikusok kijárunk a Pride-ra. Én is szoktam, és utána roppant elégedett vagyok magammal. Soha kisebb erőfeszítés árán nem tűnhetek bátor, nyitott szellemnek. (Kissé ront a képen, hogy nem emlékszem, pártelnökként, választás előtt mentem-e, vagy nem. Lehet, hogy akkor én is óvatoskodtam?) De egy szivárványszínű kitűző évente egyszer nem lesz elég. Aki nem emel szót azokért, akikből ma csinálnak ellenséget, annak hogyan hinnék el, hogy megvédi azokat – megfélemlített közmunkásokat, kiszolgáltatott dolgozókat, sztrájkolókat, tüntetőket –, akikkel, ha sokat ugrálnak, ugyanezt tehetik?

A KUTATÓHÁLÓZATOK LENYÚLÁSA MIATT ELHAGYJA AZ ORSZÁGOT AZ MTA GAZDASÁGKUTATÓJA

444.HU
Szerző: CZINKÓCZI SÁNDOR
2019.07.20.


Muraközy Balázs, aki az Akadémia kiválósági programjának támogatásával a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontban dolgozott, a Tilos Rádióban jelentette be, hogy MTA-törvény miatt külföldre költözik a családjával, és a University of Liverpool Management Schoolon folytatja a munkáját.

Muraközyék a vállalati stratégiákat, versenyképességeket kutatták a MTA intézetében, és bár eddig is mehetett volna külföldre dolgozni, de eddig itthon akart kutatni. De elmúlt évek tudomány-ellenes kormányzati kampánya miatt most meggondolta magát, már régóta zavarták a magyar közállapotok, „a világgal szembemenő folyamatok”, az oktatásügy helyzete, a kormányzati médiumok listázásai, a CEU elzavarása. Majd amikor a kormány ráfordult az MTA-ra, elkezdett állást keresni.

Áder János múlt pénteken írta alá a törvényt, ami ami elveszi a kutatóhálózatot és az akadémia saját vagyonának nagyobb részét az MTA-tól. A törvény értelmében a kutatóhálózat az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) alá helyezi, amelynek vezetőit a miniszterelnök nevezi ki. (via 24.hu)...

ALFÖLDI RÓBERT: AKKOR KELLETT VOLNA KIABÁLNI. MINDENKINEK

24.HU / KULTÚRA
Szerző: L. HORVÁTH KATALIN
2019.07.20.


A világ másik felén, Dél-Amerikában teljesült Alföldi Róbert régi álma: megrendezhette Mozart Don Giovanniját. Szerinte sok mindent tanulhatnánk az ecuadoriaktól, például azt, hogy nem cseszegetik egymást az eltérő származás vagy a más kultúra miatt. De vajon mi izgatta a sármőr szélhámos figurájában? Tényleg elfogultak a nézői? És mikor kellett volna a szakmának egységesen fellépnie és erőt mutatnia? Interjú.


Hogyan került Ecuadorba Don Giovannit rendezni?

Az Armel Opera Festival keretében. A fesztivál idei öt produkciója közül ez volt az egyik: az Armel és az Ecuadori-Magyar Zeneművészeti Alapítvány koprodukciójaként jött létre. A társszervező alapítvány, a MusArtEH-Cuenca Operafest – amelynek a Magyarországon élő ecuadori énekes, Xavier Rivadeneira az elnöke, a motorja – missziójának tekinti, hogy meghonosítsa Ecuadorban az opera műfaját, és felkértek, hogy rendezzem meg a Don Giovannit Cuencában. Ez egy 2500 méter magasan fekvő, spanyolok alapította, régi barokk város, úgy jellemezhetném, hogy Ecuador Szentendréje. Abból a szempontból tényleg különleges helyszín, hogy nagyon távol van tőlünk, de ugyanúgy kerültem oda, mint Franciaországba, Norvégiába és New Yorkba, ahol szintén dolgoztam az Armellel. Ecuador egy újabb állomás volt.

Mielőtt belekezdett a munkába, mennyit tudott a leendő csapatáról?

Sokat nem, de azt igen, hogy nagyon elszánt emberek, akik iszonyatos erőfeszítéssel próbálnak előadásokat létrehozni egy olyan közegben, ahol az operajátszásnak nincs hagyománya. Eddig egy Traviatát és egy Varázsfuvolát csináltak, a miénk a harmadik és – az Armelnek is köszönhetően – a legnemzetközibb produkciójuk, hiszen ebben két amerikai és egy portugál énekes is szerepel az ecuadoriak mellett (akiket egyébként Xavier tanított évek óta). A kórus nem professzionális énekesekből áll, mindenkinek van polgári foglalkozása. A MusArtEH Alapítványt a semmiből építették föl, a semmiből hozták létre az előző két előadást, és mindent megtettek azért, hogy a Don Giovanni létrejöhessen. A két producer teljesen „civil”, semmi közük ehhez a szakmához, de a saját pénzüket is belerakták...

FORDUL-E A SZÉL? BÉKÉS MÁRTON METEOROLÓGUS FOGALOMKÉSZLETÉHEZ

1000 LEÜTÉS BLOG
Szerző: HaFr
2019.07.20.


A szerző a magyar etnonacionalista rezsim legszínvonalasabb propagandistája. Könyve, a Fordul a szél összefoglalója egy feltörekvő (és korábban már többször leszerepelt) alapvetésnek. A XVIII. század vége óta halmozódó szélsőbalos és szélsőjobbos motivumok összeválogatásából és az elmaradottabb térségek népi hiteinek és frusztrációinak megtámogatásával adott világmagyarázat nem lenne se kapós, se érdekes, ha nem egy meglehetősen ismerős, mégis mindig sajnálatos történelmi kontextusban születne Magyarországon, amelyben újra az ország süllyedésének lehetünk elszenvedői és gyáva személői.

Lehet, hogy írok majd egy hosszabbat Békés könyvéről, most azonban csak néhány tévedést elevenítenék fel az alapvetéseiből. Mindenekelőtt igaza van abban, hogy a liberális világrend megbomlott, miután már régóta nem tart az (erkölcsi) közép. A közép eresztése és a Nyugat centriguális erőinek erősödése kb. 150 éves tapasztalat: ennek a tapasztalatnak -- amely konkrétan a tömegdemokráciák megszületéséhez, a "tömegek lázadásánoz" kötődik -- az egyszerre jóléti és ökonomista korrekciója, illetve ennek a széleskörű legitmációja valóban 2008-ig tartott, de az ekkor bekövetkező válság már nem a liberalizmus válsága volt (a liberalizmusnak a hanyatló kereszténységgel megtámogatott erkölcsi rendje az I. világháborúval mindörökre a múlt részéve vált), hanem az említett ökonomista-jóléti dinamikát némileg átfogalmazva: a pénzcsinálás egyre koncentráltabb és a fogyasztás egyre globálisabb gyakorlatának válsága, amely addigra átjárta a tömeg értékrendjét, de az erőforrásainak diszlokációja/áthelyeződése súlyos visszaesést hozott a tömegek egzisztenciális lehetőségeiben, még pontosabban az egzisztenciális perspektíváiban. A nyugati ember minden korábbinál jobban él(t), de a jólétének növekedése lelassult, sőt bizonyos társadalmi rétegekben veszélyeztetetté vált.

Ugyancsak nehezen tagadható, hogy az egzisztenciális válság ellenére nincsen a gazdasági rendnek olyan alternatívája, amely akár csak megközelítően olyan eséllyel elégítené ki a tömegek vágyait és tartaná vissza őket attól, hogy egymásnak essenek, mint a globális kapitalizmus. A probléma természetes az, hogy a kapitalizmus globálissá vált és olyan távoli népek gazdagodását is szolgálja, akik adott esetben versenytársai is a Nyugatnak, így a gazdagodás dinamikája a tőke és a munka nagyobb migrációja miatt hullámzóvá vált. (Most nem beszélek a negatív externáliákról, mint a környezetszennyezés, amelyek a Békés által támogatott rezsimeket a legkevésbé sem érdeklik.)

Békés alapvetése tehát, hogy a liberális világrend "alkonyának" lehetünk tanúi, több szempontból is téves: ez a rend nem liberális, hanem a tömeg rendje, és semmiféle alkony nincs, ami bizonyítható volna, pláne felváltható bármivel, ami a hajnal jegyeit viselné magán...

A MI „BREZSNYEVI PANGÁSUNK” – HAT ÁLLÍTÁS A KORRUPCIÓRÓL, A KÖZJÓRÓL ÉS A MAGÁNJAVAKRÓL

VÁLASZ ONLINE
Szerző: BOD PÉTER ÁKOS
2019.07.16.


A szemünk előtt omlott össze a közhely, hogy ameddig jól megy a gazdaság, addig az emberek elégedettek és nem foglalkoznak politikával. Hogy addig még a korrupció sem érdekli őket. Csehországban – amely térségünkből igazán nem panaszkodhat gazdaságilag – ehhez képest százezres tüntetéseket láttunk az elmúlt hetekben. A kiváltó ok ráadásul éppen a korrupció volt. Még Romániában és Szerbiában is voltak jelei az állampolgári aktivitásnak – csak nálunk nem. Mi lehet ennek a magyarázata? Vendégszerzőnk, Bod Péter Ákos hat pontba szedi az okokat. Előre szólunk: egyik-másik ezek közül elég elkeserítő:...

SZARVASON MINDENKI NÉV SZERINT ISMERI A CSICSKÁKAT

ABCÚG BLOG
Szerző: FŐDI KITTI
2019.07.15.Százötven embert tartanak modernkori rabszolgaságban, csicskaként Szarvason. Az egész város tud róla, mindenki név szerint ismeri a csicskákat, van, aki szökni segít nekik, de a boltból például kitiltották őket, amiért ételt lopnak. Az Ótemplomi Szeretetszolgálat 20 éve próbálja kimenteni ezeket az embereket, de évente csak egy-kettő olyat sikerül, aki nem tér vissza a tartóihoz. A csicskák inkább tűrik, hogy éheztessék vagy verjék őket, mert semmiképp nem akarnak visszakerülni a hajléktalanellátásba. A szarvasi családok az egész Alföldre kiterjedő hálózatot építettek ki, vidéki nagyvárosok hajléktalanszállóiról vadásszák össze az embereket. A rendőrség tehetetlen, Szarvason még soha senkit nem ítéltek el csicskáztatásért. Helyszíni riport.

Csak Szarvason hozzávetőlegesen 150 embert tarthatnak családok modernkori rabszolgasorban, csicskaként. A csicskák ingyen dolgoznak családoknak, akik elszedik az egyéb jövedelmüket, például munkanélküli segélyüket vagy nyugdíjukat, sokszor fűtetlen fészerekben, víz nélküli szobákban adnak nekik szállást, szinte éheztetik őket. Szarvason a munkacélú kihasználás nem a mélyben bújik meg vagy szóbeszéd formájában él, a városban mindenki kapásból tudja, hogy kik a csicskák, meg is nevezik őket. És azt is, hogy melyik családhoz tartoznak. A városban nincs hajléktalan, mert aki valaha az volt, mára biztosan csicska lett belőle. A csicskatartók olyan kiterjedt hálózattal bírnak, ami több száz kilométerre lévő nagyvárosok hajléktalanszállóiig nyúlik, ahol a futtatóik szedik össze a mindenüket elvesztett, főként idős hajléktalan férfiakat. Hiába van benne a Büntető Törvénykönyvben 2013 óta, hogy a munkacélú kihasználás bűncselekménynek, emberkereskedelemnek számít, mégsem tudják könnyűszerrel kimenteni ezeket az embereket a sorsukból, akik inkább élnek ezeknél a kizsákmányoló családoknál, minthogy visszamenjenek az utcára vagy a hajléktalanszállóra...

ITT OLVASHATÓ

KRESZ TV

KRESZTV.HU
Szerző: PETŐ ATTILA
2019.


Pető Attila, a Kreszprofesszor 1988 óta foglalkozik KRESZ-tanítással. Az azóta eltelt több mint 30 évben közel 30 ezer friss jogosítványos autóvezető került ki a kezei közül, és nagyon reméli, hogy azóta is jól és szabályosan közlekednek. Azoknak is rendszeresen próbál segíteni, akik régóta vezetnek, de néha elvesznek a szabályok sűrűjében. Könyvet írt, rengeteg újságcikket, és jó néhány blogot.

2019-től immár rövid filmek formájában is megpróbál tanítani és tanácsokat adni mindazoknak, akik nap mint nap részt vesznek a közúti közeledés szövevényes rendszerében...

CSALÁDBARÁT KORMÁNY: HÁTRÁNYBAN A KISGYEREKET VÁLLALÓ TANÁROK

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: GULYÁS ERIKA
2019.07.20.


Hiába a családbarátságról szóló propaganda, nehezebb a szakmai előrelépés azoknak a pedagógusoknak, akik 2013 után szültek.

Azok a fiatal tanárnők, akik 2013 szeptembere, vagyis a pedagógus életpálya elindítása után gyermeket szültek, és a tavasszal jelentkeztek, hogy 2020-ban részt vennének a Pedagógus II. fokozatba lépéshez szükséges minősítő eljárásban, most sorra kapják az elutasító értesítéseket, mondván, nincs meg a törvényben előírt 6 éves gyakorlati idejük. 

Egy XI. kerületi iskolában Andreával együtt hárman kaptak „tájékoztatást a 2020. évi minősítési tervbe való bekerülés elutasításáról”. Neki 2013 novemberében, nem sokkal az életpályarendszer elindítása után született meg a kisfia, akivel nagyjából másfél évet volt otthon, 2015 szeptemberétől tanított ismét. A törvény számítása szerint tehát valóban nincs meg a kellő gyakorlata, a valóságban azonban annál sokkal több is a tapasztalata, hiszen 2003-ban kezdett tanítani mostani iskolájában. Minden érintett tiltakozik az ellen, hogy egy határvonal indoklás nélküli meghúzása hosszú éveket töröl ki a szakmai életútjukból. Nem értik, hogy a több gyermek születéséért lassan mindenre kész kormány miért engedi meg a kisgyermekes pedagógusok ilyen hátrányos megkülönböztetését. 

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is érthetetlennek tartja a megoldást, amivel az állam éveket töröl ki a tanárnők, tanítónők és óvónők szakmai életútjából, miközben tudomásuk szerint eddig soha nem sikerült feltölteni a minősítésre vállalkozók éves keretét. A szervezet alelnöke arra is felhívja a figyelmet, hogy a pedagógustársadalom a passzív rezisztenciát választotta a folyamatos törvénymódosítások, átszervezések miatt szerintük káoszba süllyedt közoktatás vezetésével szemben. Ez például abban nyilvánul meg, hogy csak a szakma legelhivatottabb szelete vállalja a rengeteg pluszmunkával, viszont csak nagyjából nettó 10 ezer forint béremeléssel járó megméretést, a többség önként nem jelentkezik a minősítő eljárásra – mutatja be a helyzetet Gosztonyi Gábor, aki épp ezért úgy gondolja, az államnak mindent meg kellene tenni ezeknek a jó szakembereknek a megtartására. 2022-ben, vagyis az életpálya kilencedik évében mindenkinek kötelező lesz átesni az eljáráson, ha nem sikerül, két év múlva megismételheti, de ha a szakmai bírálók akkor is kevésnek találják a teljesítményét, elküldik a pályáról. A PSZ biztos benne, hogy nincs elég vizsgáztató mesterpedagógus sem, hogy állni tudják a várható rohamot...

OSZT JÓNAPOT

MAGYAR HANG ONLINE
Szerző: GULYÁS BALÁZS
2019.07.19.


Atyai jóbarátom, Torgyán József mondta mindig a Fidesz politikája kapcsán, hogy Orbánék azt a stratégiát követik, miszerint „rágalmazd meg ellenfeledet, és bár ő fogja megnyerni a pert, tied lesz a mandátum”. Ha van olyan módszer, amelyet a „keresztény” és „nemzeti” Fidesz bulldogkövetkezetességgel valósított meg az elmúlt évtizedekben mind szövetségeseivel, mind ellenfeleivel szemben, az a fenti princípium. Meglehetősen idegennek kellene lennie egy jogászdoktortól a fenti attitűdnek, ám azt maga Orbán Viktor is figyelmébe ajánlotta híveinek még 2006-ban, amikor választási csalás elkövetésére biztatta őket. „Majd engem elmarasztal az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek, oszt jónapot” – mondta ekkor a későbbi miniszterelnök.

Úgyhogy mostantól hívjuk osztjónapot-princípiumnak a fenti politikai viselkedést, amely minden erkölcsi és jogi aggályt alárendel a politikai hatékonyságnak...

ITT OLVASHATÓ

URSULA VON DER LEYEN, MERKEL EURÓPAI HAGYATÉKA

MÉRCE
Szerző: GYŐRI GÁBOR
2019.07.19.


A Daciát szokás volt Ceaușescu bosszújának nevezni, és ugyan teljesen eltérő konnotációval, de ugyanez jut eszembe az Európai Bizottság új elnökéről, Ursula von der Leyenről: látom esélyét annak, hogy ő lesz Merkel bosszúja azokkal szemben, akik Európa szétzilálására törekednek. Ha ez az elvárás beigazolódik, akkor egyúttal ez lesz Merkel egyik legfontosabb politikai hagyatéka is. Innen nézve nem kis iróniával bír az tény, hogy úgy tűnik: a Fidesz szavazata nélkül nem lett volna von der Leyen a Bizottság elnöke.

Végigkövethette az olvasó, hogy az eredeti jobbközép csúcsjelölt Manfred Weber és Orbán Viktor között helyreállíthatatlanul megromlott a személyes kapcsolat, miután Weber is újra és újra azt tapasztalhatta, hogy Orbán folyamatosan képes teljesen mást mondani neki, mint amit aztán valójában tesz. Ettől függetlenül: a simulékony, végletekig konfliktuskerülő brüsszeli bürokrata-politikus jó eséllyel nem csak rugalmasabb lett volna az Orbán-kormány jogállami ámokfutásával szemben, hanem közismerten több ideológiai kérdésben is sokkal közelebb állt a Fideszhez. Azzal a lényeges különbséggel, hogy minden rugalmasságával együtt végeredményben demokrata és elkötelezett az európai projekt mellett. Von der Leyen nem kevésbé demokrata és Európa-párti, minden egyéb kérdésben viszont jóval távolabb áll a Fidesztől, mint Weber.

A politikusokat nehéz igazán megismerni, legjobb esetben is csak vékony szeletet látunk belőlük, ennek alapján kell megítélni őket. Ráadásul többnyire nem szabadon, saját meggyőződéseik és belátásuk szerint cselekednek – különösen a legfontosabb politikai szereplők hatalmas és sokoldalú nyomásnak vannak kitéve, amelyektől ritkán tudják teljesen függetleníteni magukat...

EURÓPAI DUBAI, DE NEM FÖLDI PARADICSOM

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2019.07.20.


Van egy ország az Európai Unióban, melynek célja, hogy egyfajta uniós „mini-Dubait” hozzon létre. Nagy kérdés, hogy ez mennyire sikerülhet olajvagyon nélkül egy olyan helyen, ahol a külföldieket egyébként kedvelő lakosság egy jelentős része elég nehezen viseli a gyors változást. Így aztán talán az sem véletlen, hogy még a hosszabb távon letelepedni akarók fele is jellemzően egy éven belül elmegy.

Máltán járunk, ahol a kormánynak egyre inkább célja a „mini-Dubai” létrehozása, ami elég sajátos ötlet, (különösen, hogy az olajvagyon hiányzik mögüle), de kétségtelen, hogy a szigetországon rengeteg az online szerencsejátékkal foglalkozó cég. Az ő megjelenésüknek egészen érdekes következményei lettek.

A sziget pár év alatt nagyon multikultivá vált – mesélte a Máltán élő Karesz podcastunk második részében (az első részből készült posztot itt olvashatjátok el). A változás annyira gyors, hogy a helyiek is csak kapkodják a fejüket és közülük sokaknak nem tetszik.

„Pedig borzasztóan nyitottak voltak a külföldiekre, hiszen előzőleg belőlük (a turizmusból, vendéglátásból) éltek generációkon keresztül. Ehhez képest is egyre gyakrabban előjönnek olyan jelenségek, amelyek arra utalnak, hogy komoly feszültségek vannak a társadalomban” – mondta Karesz.

Szerinte probléma, hogy a kormány a szavakon túl nem tudja vagy akarja kezelni ezt a helyzetet. A miniszterelnök például az uniós választás előtt egy tévés vitában kijelentette, hogy ő azt szeretné, ha a külföldiek szednék a szemetet és végeznék el a rossz melókat a helyiek helyett, akiknek inkább a jobb állások jussanak.

„Nekem ez kimondva azért kicsit sok. Attól, hogy valaki született máltai, még nem lesz feltétlenül okosabb, szebb, mint egy külföldi” – vélekedett Karesz, aki szerint már az alatt a három év alatt is sok minden változott, mióta ő kint él, hosszabb távra visszatekintve pedig a változás még inkább szembeötlő...

A LÓ KÉRDEZ

ÉLET ÉS IRODALOM / PUBLICISZTIKA
Szerző: KENESEI ISTVÁN
2019.07.19.Az MTA kutatóhálózatát (KH) elkobzó törvény július 2-i megszavazása, majd a köztársasági elnöki aláírás után azt hinnénk, lecsendesültek a hullámok. Ha megbántva is, a KH 5000 és az MTA alól kiszervezett titkárságrész kb. 70 dolgozója sebeit nyalogatva vár vagy készül a bekövetkező változásokra, az MTA vezetése pedig áttekinti, hogy az új helyzetben a „tudósklubbá” redukált szervezet miképpen tudja a beleegyezése nélkül rátestált új, illetve maradék feladatokat elvégezni. Hát nem. A kutatók forronganak, hogy nem akarják elhagyni a tekintélyt parancsoló „MTA” címkét a publikációik fejlécéről, a vezetők keresik a KH értékei megmentésének a lehetőségeit, az ITM pedig a máig foghíjas apparátusával kapkodva keres külső segítséget az új szervezet igen rövid határidejű felállításához.

Lovamra patkót senki nem veret


Közben Palkovics egyre mélyebbre ássa magát az állítások, helyesbítések és kiigazítások vermében. Egyik nap a tekintélyes Die Zeit című német napilapnak nyilatkozik, hogy ő csak a német tudományirányítási rendszert vezeti be nálunk, másnap megjelenik az összes német tudományos szervezet vezetőjének (köztük a Palkovics szerint hazánkat jól ismerő Fraunhofer Társaság elnökének) egyenesen Orbán Viktorhoz írt egyértelmű levele arról, hogy a magyar terv semmiképpen sem kvadrál a német gyakorlattal, ráadásul Palkovics hivatkozása az NDK akadémiájának az országegyesítés után bekövetkezett átszervezéséről egyáltalán nem hasonlítható ahhoz, amit az MTA-val művel. Erre Palkovics kiad egy német nyelvű „nyílt levelet”, amelyben elismeri, hogy tényleg nem egészen úgy van, ahogy korábban mondta, ám a szándékai tiszták.

A hűséges sajtó is igyekszik segíteni. Azt gondolván, egy év alatt mindent elfeledtünk, képes például ezt kijelenteni a Magyar Hírlap jegyzetírója: „Kétségtelen, hogy az akadémiai szféra olykor (?) támadásként élhette és élte meg a kormányzati törekvést, hiszen az ITM-mel való tárgyalások megkezdésekor meglehetősen rövid idő állt rendelkezésre a kormány elképzeléseinek véleményezésére.”1 Egy 28 milliárdos elvonás ötlete aligha nevezhető elképzelésnek, de tény, hogy az ennek a javaslatnak a véleményezésére adott 54 perc „meglehetősen rövid idő”.

De a miniszter mondott mást is a hazai közönségnek, hiszen már nem kell tartania tőle, hogy a további tárgyalásokon a fejére olvassák állításait: „Nem ígértem ilyet (hogy a kutatóhálózat maradhat az Akadémiánál), hanem azt szögeztem le, hogy a kormánynak nem áll szándékában elvenni a kutatóhálózatot. Az egyetlen célunk, hogy jobban működjön, valamint hogy a teljesítményalapú finanszírozás feltételeit megteremtsük. Egy évvel ezelőtt még azt gondoltuk, hogy ez az MTA‑n belül is megoldható, de ahogy haladtunk előre, a tárgyalási folyamat során mindkét oldalon változtak a vélemények.”2 Ne rágódjunk most azon, hogy az ígéretnek a nyelvfilozófiában alaposan feldolgozott fogalmába beletartozik-e az itt említett „leszögezés”, inkább adózzunk elismeréssel annak, ahogy Palkovics az MTA-ra fogja, hogy az is a KH elcsatolását támogatta.

Azután saját magának is ellentmond, mert szerinte „a kormány felhatalmazást kapott a választóktól többek között arra, hogy a hazai versenyképesség érdekében növelje az ország tudományos teljesítményét, ennek teszünk most eleget.” Bár én nem emlékszem, hogy a Fidesz (vagy a KDNP?) választási programjában ilyesmiről szó lett volna (vagy hogy egyáltalán volt-e választási programjuk), de pár sorral feljebb meg ez áll: „A magyar kormány, amely felelős az ország kutatás-fejlesztési és innovációs rendszeréért is, tavaly felismerte, hogy komoly lemaradásban vagyunk ezen a területen.” Szóval nyolc év után tavaly ismerte fel, gondolom, amikor az ITM-re ruházta az MTA KH költségvetését. Emlékszünk, Palkovics szeptemberben még kiválónak minősítette az akadémiai KH teljesítményét, és az elhíresült hangfelvételen is a fenti „nem ígéretet” tette, noha már minden fel volt ismerve...ÉLET ÉS IRODALOM 2019/29. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM 2019/29. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

MOST ÉPP 626 MILLIÓ FORINTOT EMÉSZT FEL A VÁRBAN ÉPÜLŐ PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

ÁTLÁTSZÓ / KÖZBESZERZÉS
Szerző: CSIKÁSZ BRIGITTA
2019.07.19.


A többmilliárdos kivitelezési keretszerződést korábban elnyerő West Hungária Bau Kft. és Garage Ingatlanfejlesztő Kft. bontási és szigetelési munkálatokat végez a pénzből. A számláló eddig 18 milliárdnál jár, de azt még nem tudni, hogy az épület mikor lesz kész, és mennyibe fog kerülni.

Pénzügyminisztérium egykori épületének műemléki rekonstrukcióját a beruházásra létrehozott állami tulajdonú projektcég, a PM-TÉR6 Beruházás-szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. több részletben végzi el. Az első ütemre vonatkozó közbeszerzés keretösszege nettó 9,8 milliárd forint volt, a kivitelezés második ütemében további 7 milliárd forintot költenek az egykori királyi pénzügyminisztérium újjépítésére.

Mindkét tendert a West Hungária Bau Kft. (WHB) és a Garage Ingatlanfejlesztő Kft. nyerte.

Az uniós közbeszerzési értesítő, a TED legfrissebb száma tartalmazza azt a tájékoztatót, amelyből kiderül, hogy a beruházás első ütemének összegéből nettó 626 millió forint megy el járulékos feladatokra, bontásra, szigetelésre és villámvédelemre.

A Pénzügyminisztérium újjáépítését 2018-ban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány. Az építkezés költsége eddig 18 milliárd forint, de ez még nem a vége, ugyanis a II. ütem eredményhirdetésében az áll, hogy “Az épület komplett befejezéséhez szükséges további munkák egy következő ütem részét képezik.”

A Vastagbőr blog hívta fel a figyelmet arra 2015-ben, hogy a kormány úgy döntött a Nemzetgazdasági Minisztérium Várba való költöztetéséről, hogy azzal kapcsolatban semmilyen költségszámítás nem készült. A 837/2015. (XI. 24.) számú kormányhatározat döntés-előkészítő anyagában az alábbiak olvashatóak:...

ELMENTEK A HOLDRA, LŐTTEK PÁR KÉPET

444.HU
Szerző: KISS BENCE
2019.07.20.


Napra pontosan 50 éve, 1969. július 20-án sikeresen landolt a Hold felszínén az Apollo-11 legénysége. Az emberiség történelmében mérföldkőnek számító tudományos teljesítményhez kevés dolog mérhető:

talán csak a fényképek, amiket az utazás során készítettek.

Az űrhajósok 4 db különböző, a NASA igényei szerint átalakított fényképezőt használtak. Ebből 3 nagyjából megegyezett a "gyári" Hasselblad 500EL kamerával, ezekkel fotózták a parancsnoki modulból és a holdkompból a Földet, a Holdat és egymást is. Azt, amit a Hold felszínére is magukkal akartak vinni, már jobban fel kellett készíteni a viszontagságos körülményekre. A negyedik fényképező olyan különleges ezüstös borítást kapott, ami megóvta a túlmelegedéstől és a fagyástól is, a kezelőszervei pedig elnagyolt kapcsolókban végződtek, hogy a szkafander kesztyűiben is könnyen lehessen őket működtetni...

ORVOS HELYETT MENTŐTISZT ÜGYEL ÉS EZ NEM LENNE BAJ

RÖNTGEN BLOG
Szerző: KUNETZ ZSOMBOR
2019.07.20.


Persze, ha nem lenne teljesen törvénytelen.Az alapellátás ügyeleti tevékenysége nem választható el a sürgősségi ellátástól és a mentéstől. Éppen ezért, amikor ilyen híreket hallunk, hogy orvos helyett mentőtiszt ügyel egy városban, a véleményalkotáshoz alapvetően szükséges a rendszer ismerete és megértése.

Óriási port vert fel a hír, hogy Mezőberényben orvos helyett mentőtiszt fog ügyelni, a Magyar Orvosi Kamara vezetője Éger István azonnal nyilatkozott és elfogadhatatlannak minősítette az esetet.Azonban, ha egy kicsit is tájékozódott volna, akkor észrevehette volna, hogy ez a jelenség szinte már mindennapos ebben az országban. Budapesten például gyakran alig találni összesen kettő darab orvost, aki alapellátási ügyletet nyújt pedig normális esetben kerületenként kettő orvos is ügyelne. Ezzel szemben Mezőberényben az ott ügyeletet ellátó szolgáltató vezetője az alábbiakról tájékoztatott. Mezőberényben az ügyletet nem lehetett fenn tartani, hiszen az általánosan emelkedő béreket nem lehetett sem az ügyelet után kapott fejpénzből (mindössze 8-10 ezer főről beszélünk), sem az ehhez még hozzájövő önkormányzati kiegészítésből üzemeltetni. Ezért a szomszédos, kb. 10 km-re lévő ügyelettel összevonták.(Gyoma) Így az ügyelet kb. 30-35 ezer főt ellátva rentábilisan fenntartható. Az ügyelet mellett, a polgármesterek kérésére Dévaványán és Mezőberényben elsősegélynyújtó helyet, illetve mentőtiszti kocsival fióktelepet nyitottak. (Mentési engedéllyel, OMSZ együttműködéssel) Tehát ez utóbbi nem ügyeleti feladatot lát el.

Azaz miután egyetlen jogszabály sem nyilatkozik arról, hogy pontosan mekkora lélekszám után kell alapellátási ügyeletet fenntartani, így itt egyszerű összevonás történt, miután sem az önkormányzat, sem az állam nem akarja/tudja megfizetni reálértéken azt az összeget, amennyibe az ügylet üzemeltetése kerülne. Nem beszélve arról, hogy a minimális ügyeletei esetszám ezt nem is tartaná indokoltnak. Ennek ellenére az önkormányzat nem akarta/merte a lakosság biztonságérzetét megcincálni, ezért kiskapuként egy mentőtiszt helyi állomásoztatásával oldotta meg a helyzetet.

Ami még mindig sokkal, de sokkal tisztességesebb megoldás, mint az, amivel például Budapesten találkozhatunk, hogy mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül, kéz kezet mos alapon sutyiban mentőtisztekkel látják el az ügyeleteket.Akik egyébként saját receptírási jogkör híján valamely doktor által előre lepecsételt receptekkel oldják meg a háziorvosi ügyeletet. Azonban még erre a helyzetre is azt kell, hogy mondjam, bár törvénytelen, de sokszor még mindig jobb megoldás, mint amikor már mentőtiszt sem jut az ügyeletbe, hanem ápolóval mismásolják el a feladatot, vagy az egyébként más orvosi feladatra már alkalmatlan orvosokkal töltik fel az ügyeleteket.

Erről egyébként, ahogy nekem vannak információim, akár az Orvosi Kamarának is lehetnének, ők azonban leginkább azzal vannak elfoglalva, hogy az évi tagdíjból származó bevételük ne csökkenjen, mintsem, hogy az egészségügy összeomlása felkeltse érdeklődésüket...

A "NEM KÖZÖS" JELÖLT

FÜHÜ BLOG
Szerző: FÜHÜ
2019.07.13.


Olyan képviselőkkel akarok együtt dolgozni, akik kérlelhetetlenül a helyi NER lebontásáért küzdenek. – kezdi programja ismertetését Baranyi Krisztina.

Az ellenzék közös polgármesterjelöltjeként szeretnék indulni. Ezért az összes ellenzéki párt támogatását kérem a Kétfarkú Kutyáktól a Jobbikig a programomhoz.

Mert hiszem, hogy helyi szinten mindenhol lehet olyan megegyezés, amely egy megvalósítható és előrevivő programról, a választók jólétéről és érdekeiről szól, nem pozíció- és pénzosztogatásról.

Alább a program, amelyet immár több mint 4 évnyi képviselői munka tapasztalatai alapján írtam:...

TIZENKÉT ÜGY, AMIRŐL JANCSÓ ANDREA NÉLKÜL NEM TUDNÁNK

FÜHÜ BLOG
Szerző: FÜHÜ
2019.07.13.


Ferencvárosban kerületi előválasztáson dől el, hogy ki fogja kihívni ősszel a Fideszt. A Momentum és az ellenzéki pártok zöme Jancsó Andreát támogatja, aki önkormányzati munkája során számos lakhatáshoz kötődő korrupciós ügyet tárt fel a kerületben. Sorra vesszük Andrea azon eredményeit, amit az elmúlt években ferencvárosi önkormányzati képviselőként ért el. Az itt felsoroltakkal bizonyította, hogy a NER elszánt ellenfele, aki Ferencvárost a helyi lakosokkal együtt tenné élhetőbbé. A bejegyzésből kiderül az is, hogy Andrea kerületi munkája hogyan kapcsolódik a Momentum NOlimpia-kampányához:...

KEVÉS JOBB DOLOG VAN A MAGYAR YOUTUBE-ON, MINT HAJÓS ANDRÁS MŰSORA

INDEX / STENK BLOG
Szerző: SAJÓ DÁVID
2019.07.19.


Papíron teljesen kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy egyre több műsort gyártanak már Magyarországon is a Youtube-ra a kereskedelmi tévék miatt, hiszen egy-egy videó megtekintési száma simán vetekszik mondjuk a Hír TV esti nézettségével. A Dalfutár című műsor abban a tekintetben speciális eset, hogy az első évad a TV2-n ment, azonban a csatornának később nem kellett, és Hajós Andrásék végül az Artisjus jogkezelő-irodánál találtak támogatásra, így a második évad már a Youtube-on látható. És milyen jó, hogy ennek köszönhetően gyakorlatilag bárki, bármikor megnézheti az adásokat, mert a Dalfutár vitán felül az egyik legjobb zenei témájú magyar kezdeményezés az elmúlt évekből.

A Dalfutár első évada még 2016-ban kezdődött, és már akkor teljesen el voltunk ájulva a koncepciótól, alig vártuk az új részeket. Azonban sem a csatorna (Super TV2), sem az adás műsorba kerülése (22:50) nem volt optimális ahhoz, hogy egy ilyen újszerű koncepció rendesen ki tudja nőni magát, a nézettség nem volt túl magas. Végül a TV2 nem kért belőle, a koncepciót kiötlő Hajós András és Jeli András pedig sokáig hiába házaltak, nem találtak új otthont a Dalfutárnak. Aztán jött az Artisjus, és találkozott egymással a kereslet és a kínálat, hiszen egy dalszerzői jogi irodának abszolút illik a portfóliójába, hogy egy olyan műsort támogasson, ahol a nézők a legelejétől megismerhetik egy dal elkészülését.

Nemrég pedig megjelent a második évad első és a második epizódja is, minden új részt kétszer 15-30 perces formátumban töltenek fel, ami gyakorlatilag tökéletes youtube-os fogyasztásra. A koncepció még mindig ugyanaz:

- Hajós András a műsorvezető, aki négy embernek kiadja a feladatot, hogy írjanak egy közös slágert.
- A négy ember egy szövegíró, egy énekes, egy dalszerző és egy producer.
- A műsor egyik felében nem tudnak egymásról, egymástól függetlenül dolgoznak.
- A második felében kerülnek egy légtérbe az alkotók, ahol aztán finomítanak a dolgokon.
- Majd végül elkészül a nagybetűs Sláger.

Ahogyan azt Hajós nekünk is elmondta, attól még, hogy a Youtube-on megy a műsor, nem telefonokkal vették fel az egészet, a minősége alapján simán elférne egy kereskedelmi tévén is. Hajós van a középpontban, aki az elmúlt 20 év leglazább tévés személyisége, azon ritka arcok közé tartozik, akinek a természetéből adódik a jópofizás, a poénkodás, egyáltalán nem mesterkélt, ahogyan terelgeti a műsor történéseit. Egyedül talán a narráció szövege billeg itt-ott, Hajós természetes stílusától pont, hogy elüt az erőltetett poénkodás, amit fel kell olvasnia. Ettől függetlenül

NEM IS TUDOK ELKÉPZELNI ALKALMASABB EMBERT EGY ILYEN MŰSORRA, HISZEN ZENÉSZKÉNT, TÉVÉSKÉNT ÉS KÖZSZEREPLŐKÉNT TÖKÉLETES KAPOCS A MŰSOR VENDÉGEI KÖZÖTT, RÁADÁSUL AZ IMPROVIZÁCIÓS KÉPESSÉGE MÉG A LAPOSABB PILLANATOKAT IS KÉPES FELDOBNI.

Pedig alapvetően nincs könnyű helyzetben, mert Magyarország nagyon nem popzenei tényező világszinten, kevés az itthon ismert dalszerző, producer vagy szövegíró, így itt nem lehet olyat csinálni, mint egy Vacsoracsatában, hogy random celebek eladják a műsort a mikrodrámáikkal, hiszen évek óta tévében és a bulvárban szerepelnek...