2017. június 19., hétfő

MAGYARORSZÁGNAK SZLOVÁKIÁT ÉRDEMES FIGYELNIE - INTERJÚ MARKUS BRUNNERMEIERREL

INDEX
Szerző: STUBNYA BENCE
2017.06.19.


Az euró története valójában a francia és a német közgazdasági gondolkodás harcának története: emiatt volt olyan nehézkes a válságkezelés, és emiatt nincs még mindig megoldva az eurózóna válsága, de ha mindenki szembenézne saját magával, akkor jó kompromisszumokat is lehetne kötni. Ráadásul a brexit és Macron megválasztása után minden adott az eurózóna megreformálásához – erről beszélt az Indexnek Markus Brunnermeier, akinek a tavalyi könyvében megfogalmazott ötletek közül párat már az Európai Bizottság is felkarolt.

Miért Franciaországot és Németországot emelték ki egy eurózónával foglalkozó könyvben?

Egyrészt azért, mert a déli tagállamokra összességében inkább a franciák hozzáállása jellemző, míg az északi tagállamok gyakrabban értenek egyet a német állásponttal gazdaságpolitikai kérdésekben – ráadásul ha az eurózóna ügyeiben a két ország meg tud egyezni, akkor jellemzően a többi tagállam is követi őket. A másik, hogy 2010 után sok, korábban Brüsszelt megillető hatáskör átkerült Párizshoz és Berlinhez, tehát sok ügyben innentől kezdve az Európai Bizottság helyett a tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács vagy a gazdasági miniszterekből álló Ecofin járt el.

Aztán 2010 őszén megint megváltozott a felállás, amikor Nicolas Sarkozy és Angela Merkel megegyezett, hogy elengedik és újrastrukturálják a magántulajdonban lévő görög államadósság egy részét. Ezt követően a spanyol és olasz államkötvények kockázati felára hirtelen megugrott, és egyértelművé vált, hogy ha a déli államok nagyon nyíltan lobbiznak valami hasonlóért, akkor ugyanez fog történni az államkötvényeikkel, ami elég nagy hatalmat jelent Franciaország és Németország számára. Innentől kezdve egyértelművé vált Párizs, de legfőképpen Berlin dominanciája...

ORBÁN AKADÉMIÁJA HABZSOLJA A MŰEMLÉK ÉPÜLETEKET

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Népszava-összeállítás
2017.06.19.


Már 6 milliárd forint körüli az összeg, amiből a volt MÚOSZ-székházat „a Magyar Művészeti Akadémia szellemiségét reprezentáló” irodaépületté alakítják. Fekete György, az akadémia ősszel leköszönő elnöke idén 10,5 milliárd forintos költségvetés felett diszponál. A 85 éves belsőépítész szerint most kell megerősítenie a köztestület infrastruktúráját, hogy az utódjának már ne kelljen. Fekete és az MMA megszerezte a Műcsarnokot, a Vigadót, a Hild- és az Ybl-villát is. Az MMA állítása szerint változatlan funkció mellett kívánja megoldani a műemléki és védett épületek sorsát, ám az Andrássy út–Bajza utca sarkán álló ingatlanok történeti jelentősége csorbulni látszik. A magyar művészeti és kulturális élet hagyományainak tiszteletét maga elé tűző akadémia bontani kezdte Schanzer Ignác szolnoki „fakirály” 1908-as szecessziós villáját.

Mi az, amiről még a Vatikánban sem tudni pontosan? Hogy hány apácarend van. Valahogy így lehet a kormány Fekete Györggyel. A jelenlegi elnök idén több mint 10 milliárd forintból gazdálkodhat, és annak jelentős hányadát magas értékű ingatlanok fenntartására, átalakítására költi - de hogy ennek (a szerzési vágyon kívül) mi a valós indoka, az rejtély. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) társadalmi szervezetként alakult 1992-ben. Huszonkét magyar művész alapította, elnöke haláláig Makovecz Imre építész volt, azóta (2011 óta) a belsőépítész Fekete vezeti. A társadalmi szervezet legfontosabb - deklarált - célja volt, hogy mindent megtegyen a magyar művészeti élet értékeinek megbecsüléséért és a köztestületi elismertetésért, ennek ellenére többek között egy Tormay Cécile-konferencia megrendezésével foglalkozott. Országgyűlés 2011. július 11-én törvényt fogadott el a köztestületként működő Magyar Művészeti Akadémia létrehozásáról. A törvény rendelkezése szerint azok vehettek részt a Magyar Művészeti Akadémia megalakulásában, akik az 1992. január 31-én alapított Magyar Művészeti Akadémia egyesület rendes tagja voltak 2011. január 1-jén. Ennek értelmében 2011. november 5-én 157 taggal, Budapesten, a Magyarság Háza Corvin termében megalakult a Magyar Művészeti Akadémia, mint autonóm köztestület.

A köztestület megalakulását kimondott határozatot követően az akadémikusok elfogadták a Magyar Művészeti Akadémia Alapszabályát, majd megválasztották a köztestület tisztségviselőit (elnök: Fekete György; alelnök: Csáji Attila és Zelnik József; főtitkár: Dr. Kucsera Tamás Gergely; elnökségi tag: Jankovics Marcell és Sára Sándor – 2012-től Ács Margit és Dévényi Sándor megválasztásával teljes az elnökség. Felügyelő testületi tag: Haris László, dr. Jávor András, dr. Kazai Viktor, dr. Vízkelety Mariann, Erdélyi Rudolf Zalán). Az MMA első rendes közgyűlését 2012. január 28-án tartotta Budapesten a Vörösmarty téri Kristályházban.

AZ MMA a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képzőművészettel, az iparművészettel, a tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel – továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület. Deklarált célja, hogy elősegítse a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, a magyar művészeti élet hagyományainak tiszteletét, új, értékes alkotások születését. Segíti a művészetoktatást és a művészképzést, valamint a művészeti tárgyú tudományos tevékenységet. Lehetővé teszi, hogy a művészeti élet hazai és külföldön élő elismert képviselői jelentős véleményformáló erőként részt vehessenek a művészeti kérdések megvitatásában, valamint az ezt meghatározó döntések előkészítésében és kialakításában. Figyelemmel kíséri a magyar szellemi és művészeti élet meghatározó folyamatait, és ezek problémafeltáró kifejtéséhez szakmai találkozók, konferenciák rendezésével fórumot teremt. Őrködik a magyar művészeti élet szabadsága és a művészeti közélet tisztasága felett. Kutatja, dokumentálja és népszerűsíti a magyar művészeti életet, amelynek érdekében folyóirat-, könyv- és digitális kiadói tevékenységet folytat és támogat. Részt vesz a magyar kulturális értékek nemzeti nyilvántartásában...

SEMJÉN ZSOLT A FEHÉRTERRORT IS IGAZOLÓ LOGIKÁVAL ÉRVELT A BELSŐ ELLENSÉG ELLEN!

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2017.06.19.Semjén Zsolt május 31-én Makón, egy Trianon-megemlékezésen előadta azt a tőrdöfés-elméletet, amely a Horthy-rendszer saját hazug legitimációs logikája volt, és amellyel a fehérterrort is igazolta. Azt az elméletet, amely a belső ellenségről szól, aki elveszejti a nemzetet.

A tőrdöfés-elmélet politikai metaforája szerint a hazaárulók, a belső ellenség szúrta hátba az első világháborúban az erős Németországot, amely emiatt veszett el a külső ellenséggel vívott háborúban. Ezt az elméletet használták a magyar szélsőjobboldaliak is, a fehérterror idején, majd később végig a Horthy-korszakban. Ez az elmélet volt az, amelyik előkészítette a nyílt antiszemita és baloldal-ellenes retorikát, amely az első világháború elvesztését és Trianont a polgári radikálisok, szociáldemokraták és kommunisták, a másként gondolkodók és legfőképp a zsidók nyakába varrta.

Semjén Zsolt ezt 2017 Magyarországán egy Trianon-megemlékezésen használta. Íme a beszéd egy részletének leirata:

ITT OLVASHATÓ

TIZENEGY HÍRES MAGYAR MENEKÜLTÜNK

HELSINKI FIGYELŐ BLOG
Szerző: presshelsinki
2017.06.19.


Holnap ünnepeljük a menekültek világnapját. 1951. június 20-án fogadták el a genfi menekültügyi egyezményt. Az ENSZ-tagállamok 2001-től, az aláírás 50. évfordulójától emlékeznek meg a menekültekről és a befogadókról. Az egyezmény első komoly próbája az 1956-os magyar forradalom eltiprása utáni tömeges menekülés idején volt. 

Összeállításunk híres menekült magyarokról szól. Többségükön még nem segíthetett a genfi egyezmény. Mert üldözöttek, nevezzük őket bujdosónak vagy menekültnek, mindig is voltak. Segíteni nekik mindig nemes dolog volt, 1951 óta már jogi kötelezettség is...

AZ EGÉSZSÉGÜGY HAZAI VONAGLÁSA

NEMGOGOL BLOG
Szerző: Toadwart66
2017.06.19.


...A magyar egészségügy valóban képes lenne világszínvonalú teljesítményre, ha a magyar kormány kicsit kevesebb figyelmet fordítana az ágazatból való forráskivonásokra, valamint elegendő orvos és ápolószemélyzet állna rendelkezésre.

Vitathatatlan, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda létezése nélkül jóval sivárabb lenne az élet hazánkban, mivel drasztikusan lecsökkenne a kék szín mennyisége az ország területén. Ennek ellenére a kiemelkedő teljesítményű egészségügy is megérdemelne egy önálló minisztériumot Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere helyett, mivel utóbbival csak hátrafelé tud jelentős lépéseket tenni.

2011 óta GDP arányosan egyre kevesebbet költ az állam az egészségügyre, ami a halálozások hatékonyságának növelése érdekében kifejtett sikeres erőfeszítésként is felfogható, ha ez volt a cél. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) jelentésében az szerepel, hogy az egészségügyi ellátórendszer hiányossága körülbelül 32.000 ember haláláért volt közvetlenül felelős.

Szentendrén jelenleg ennél jóval kevesebb, úgy 25.000 lakos van még életben. Potenciális hullákból jelentős tartalékokkal rendelkezik az ország, amiből az egyházak és a temetkezési vállalkozások bőven profitálhatnak, más területeken pedig jelentős megtakarítások érhetőek el a segítségükkel. Ezek valóban hatalmas, de elég bizarr lépéseknek számítanak a hazai egészségügy területén.

A nagy menetelés során, 2013-ban a magyar egészségügyet sikerült kimondottan nehéz helyzetbe hozni azzal a kormányrendelettel, miszerint a nyugdíjkorhatárt elérő közalkalmazottaknak választaniuk kellett a nyugdíj és a munka között. Négy esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a szaktárcánál elkezdjenek azon tanakodni, vajon mi lehet ezzel a gond. Nagyjából ennyi idő alatt a Wehrmacht Lengyelország lerohanásától eljutott a sztálingrádi vereségig.

A Nyírő Gyula Kórházban akkora lett az orvoshiány, hogy kénytelenek voltak a belgyógyászati osztály felét bezárni. Ez a vidéki kórházakban is egyre jelentősebb gondot okoz és nem az érdeklődők hiánya miatt.

Most valahogy azt próbálják elérni az idétlen nevű Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy szakrendelői asszisztenseket, illetve a nem egészségügyi végzettségű kórházi, rendelői dolgozókat is visszafoglalkoztathassák az intézmények. Közben kórházi fertőzések következtében nagy számban szenderültek emberek jólétre, ami Semmelweis Ignác emlékének meggyalázása. A kórházi osztályokon dolgozó nyugdíjas takarítónők eltávolítása nem volt túlságosan szerencsés ötlet.

Kövér házelnök a találkozón büszkén jelentette ki: „A 2011-ben elfogadott új alaptörvény például a huszonegyedik századi kérdésekre is tekintettel megteremtette az emberi test védelmének kereteit, bioetikai alapjait.”.

Mindez nagyon biztatóan és komolyan hangzik, ennek ellenére az Emberi Erőforrások Minisztériumában máig nem vontak senkit sem felelősségre az emberi test veszélyeztetése miatt.

Az Orbán kormány stratégiája világos. A tehetősebb betegeket készségesen átterelik a fizetős egészségügybe, a szegényebbeket pedig rábízzák Isten irgalmára.

MÁR EGY KANDELÁBER IS LEHET NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT

ÁTLÁTSZÓ - HETI MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Katona Fruzsina
2017.06.19.


Vesztésre állnak a környékbeliek a ferihegyi repülőtérrel vívott harcban, elviselhetetlen a zajszennyezés

Átlátszó | 2017. június 15.

1984-ben még elég volt, hogy egy miniszter élőben hallja Rákoshegyen a zajt, amit a környékbelieknek kell elszenvednie a szabálytalanul felépített ferihegyi 2-es kifutópálya miatt: azonnal megtiltották, hogy erre szálljanak fel a repülők. Amióta viszont 2004-ben elindult a Budapest Airport privatizációja, a repülőtér érdeke mindent felülír: újra megnyitották a repülők előtt a lezárt útvonalat, a sokszorosára nőtt forgalmat a város fölé terelték, több ezer ember életét téve pokollá. A tiltakozás nem segít, és a jogszabályi hézagokat, szabályozási anomáliákat és a hatóságok trehány, adott esetben tételes szabályokat is sértő működését kihasználva a repülőtér üzemeltetője rendre nyertesen kerül ki a működését korlátok közé szorítani próbáló eljárásokból. >> Kattints a teljes cikkért >>

A magyar ügy az európai színtéren túlnőtt a magyar belpolitikán – Meszerics Tamás EP-képviselő

Átlátszó blog | 2017. június 16.

Miként néznek most Brüsszelben Budapestre? Milyen mozgások vannak az európai intézményekben Magyarországgal kapcsolatban? Hogyan szenvedi el Magyarország a kétsebességes Európa koncepciót? Ezekről és az orosz agresszióval szembeni közös külpolitikáról, valamint a Szíjjártó-féle külpolitikáról is beszélgettünk Meszerics Tamással az LMP EP-képviselőjével, az Európai Zöldek külpolitikusával. >> Kattints a teljes cikkért >>

A felfüggesztett végrehajtás ellenére kétszer is nekiállt a végrehajtó megszerezni a bank követelését

Átlátszó blog | 2017. június 16.

Újra és újra nekiállt érvényesíteni a követelését egy felmondott hitelszerződéssel kapcsolatban a bank, annak ellenére, hogy az adóssal azon vitatkoztak, hogy kinek van követelése kivel szemben, és az pontosan mekkora összeg is, ami miatt a Gödöllői Járásbíróság úgy döntött, hogy a per lezárultáig a végrehajtást felfüggeszti. >> Kattints a teljes cikkért >>

Tarsoly Csaba titkára végrehajtja Huth és Stefka cégét

Átlátszó blog | 2017. június 16.

Kft.-vé lép elő a Pesti Srácok lapigazgatója, a kommunista rezsim belügyi tudósítója, Stefka István korábbi bt-je, a Dr. Sziget. Az 56-os tematikájú sörözőt üzemeltető Dr Sziget jelenlegi feles tulajdonosa (kültagja), a PS-főszerkesztő Huth Gergely érdekeltségében álló Gerilla Press Kft. végrehajtás alatt áll, a végrehajtást Mikuska Zoltán, Tarsoly Csaba Quaestor-vezér egykori titkára kérte. >> Kattints a teljes cikkért >>

Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva titkolózik a Volánbusz Zrt.


Átlátszó blog | 2017. június 14.

A váci buszpályaudvaron 16 kandelábert cseréltek ki tavaly. Az egyik önkormányzati képviselő kikérte a vonatkozó szerződést, de a Volánbusz Zrt. üzleti titokra és nemzetbiztonsági kockázatra való hivatkozással megtagadta az adatigénylés megválaszolását. Az ügyben június 22-én lesz a hatodik bírósági tárgyalás. >> Kattints a teljes cikkért >>

Civiltörvény: a kormány gazembersége ebben az esetben nem nézőpont kérdése


Átlátszó blog | 2017. június 15.

Nagyjából egy évvel ezelőtt, a VS széthullása után csak halvány elképzeléseim voltak, hogy mihez fogok kezdeni. Nem voltam nagy bajban, többen nálam ezerszer rosszabb helyzetbe kerültek akkor. Nem voltak anyagi problémáim, a barátaim mellettem voltak, volt hol aludnom, élnem. Munkám viszont nem volt. Nem előzmények nélkül, de egy hónapon belül viszont pont azok az emberek kerestek meg, vagy olyan szervezetekkel kezdtem el együtt dolgozni, akikről a tegnap elfogadott törvény lényegében azt állítja, hogy idegen érdekeket szolgálnak. Ezek a szervezetek a következők: Transparency International Hungary, Mérték Médiaelemző Műhely, Független Médiaközpont, K-Monitor, CEU, a lapok közül pedig a munkahelyem, az Átlátszó és pár cikk erejéig a Magyar Narancs. Nagyon hálás vagyok nekik. >> Kattints a teljes cikkért >>

Bizonyítékok híján kiengedték a börtönből a gyilkosságért első fokon már elítélt férfiakat


Átlátszó blog | 2017. június 14.

Nem tudták bizonyítani, hogy ki, mikor és miért ölt meg még 2010-ben egy budapesti férfit, ezért a másodfokon eljáró bíróság hatályon kívül helyezte a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét és a vádlottakkal szemben csupán lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el – közölte az Átlátszóval egy nem mindennapi ügy fejleményeit Kertész Gusztáv, az elsőrendű vádlott, M. Gergely ügyvédje. >> Kattints a teljes cikkért >>
...

MINDEN, AMIT TUDNI AKARSZ A PARLAMENTI VÁLASZTÁSRÓL: MTI-INTERJÚM

FRANCIAPOLTIKA BLOG
Szerző: Soós Eszter Petronella
2017.06.19.


A májusi elnökválasztás, illetve a mostani parlamenti választások nyomán a pártrendszer alakult át Franciaországban és nem a politikai rendszer – mondta Soós Eszter Petronella politológus az MTI-nek adott hétfői interjújában.

Fillon és a szerencse is kellett

A Franciaország-szakértő szerint Emmanuel Macron elnök, illetve most pártja nagyarányú győzelméhez kellett a szerencse is, kellett François Fillon konzervatív elnökjelölt korrupciós ügye. “Ha a Köztársaságiak ügyesebbek, akkor most nem Macron elnökről beszélünk” – fogalmazott. A történtek ugyanakkor lehetőséget nyújtanak az új elnöknek arra, hogy tartósan átrajzolja a pártrendszert, ami a következő évek nagy kihívása számára.

A Macron-párt, a Köztársaság lendületben és szövetségese, a François Bayrou vezette centrista Modem által szerzett abszolút parlamenti többség a kutató szerint az elnökválasztás következménye. Ezzel kapcsolatban említette a győzteshez való vonzódás tényezőjét, továbbá azt, hogy Macron elkezdett kormányozni, miközben az összes többi párt válságba került. A most szerzett többség ebből kiindulva egyáltalán nem meglepő – vélekedett.

Mi ellen szavaztak, mire szavaztak a franciák?

A választók döntését értékelve Soós Eszter Petronella felhívta a figyelmet, hogy a két elnökválasztási, majd a két parlamenti választási forduló szorosan összefüggött egymással. Az elnökválasztás során – mint emlékeztetett – sok volt a véletlen, a bizonytalanság. Ismételten utalt a Fillon-ügyre, rámutatva, hogy a franciák az ő esetében korrupció ellen szavaztak. A második elnökválasztási fordulóban Macronnak sokat segített, hogy a választók Marine Le Pen, a Nemzeti Front jelöltje ellen fogtak össze.

Ezt követte a nemzetgyűlési választás a győztes támogatásával, és annak elismerésével, hogy Macron eddig viszonylag jól tölti be az elnöki szerepet. 2002 óta – mióta az elnök- és a parlamenti választás ilyen közel van egymáshoz – mindig jellemző volt, hogy a megválasztott elnök megkapta a parlamenti többséget is.

A szakértő szerint a szavazók döntésében nyilvánvalóan szerepet játszott az elitváltás igénye is. “Nagyon hosszú folyamatról van szó, és több oka van annak, hogy melyik forduló miként alakult. A korrupcióellenesség, a győzteshez való húzás és az elitváltás igénye egyaránt szerepet játszott a francia választók döntésében” – vélekedett...

A TÖBBSEBESSÉGES EURÓPA NEM ÚJ ÖTLET, MÉGIS MEGLEPHET

KETTŐS MÉRCE BLOG
Vendégszerző: Csiba Katalin
2017.06.19.


A többsebességes Európa jelenleg az egyetlen gyakorlatban kivitelezhető politikai elképzelés az EU lassú erodálódásának megállítására. Ugyan Pierre Moscovici gazdasági biztos a múlt héten kijelentette, hogy „nem lehet kétsebességes Európánk”, az elmúlt hónapok bizottsági javaslatai és államfői kijelentései sorra a mag- illetve az eurózóna országok szorosabb összezárásának irányba mutatnak.


Manapság a többsebességes Európa és a kétsebességes Európa kifejezést hallani a leggyakrabban, azonban a használatuk távolról sem következetes. Ugyan a kérdés már hónapok óta lázban tartja a hosszútávú stratégiai tervezőket, itthon lassan kerül csak be a köztudatba.

A gyorsabban haladó országok előreszaladása az integráció megmentése érdekében nem ismeretlen manőver az EU életében. A koncentrikus körök Európája elképzelést például már Edouard Balladur - 1993-95 között francia miniszterelnök - is használta. Ő akkor még a mai egységes piaccal rendelkező EU-t nevezte meg a legbelső körként. A koncepció lényege viszont végső soron az volt, hogy a magországok földrajzilag is egymás közelében levő országok legyenek (Németország, Franciaország és a Benelux államok), akik szoros integrációja lendíti előre az Uniót. 1994-ben az elképzelés az volt, hogy a magországok szuverenitásuk egy részét feladva haladnak az közös pénz és törvények, illetve a közös védelem- és külpolitika irányába. Az ezen kívül eső kör (nagyjából a mediterrán országok és az Egyesült-Királyság) jelentené az Európai Uniót, ami akkor főleg a közös agrárpolitikát és fejlesztési forrásokat foglalta magába. A legkülső kör pedig Európa középső és keleti részét jelentené, ami valamivel többet takar, mint egy szabadkereskedelmi övezet, de kevesebbet, mint az Uniós tagság...

CSAK AZ IDIÓTÁK TÉTLENEK

ÁTLÁTSZÓ 
- FALRAMENTAPARLAMENT BLOG
Szerző: Vágó Gábor
2017.06.19.


Túl sokáig hagytuk, hogy a pártok, politikusok alakítsák kizárólag a közéletet, ezért elkanászodtak. Vissza kell venni az állampolgároknak az irányítást, hogy a képviselők képviseljenek, a miniszterek pedig azok legyenek, amit a szó jelent: szolgák.

Az idióta szót az ókori görög demokráciában azokra használták, akik nem vesznek részt a közügyek intézésében. Egy európai kutatás szerint a magyarok kétharmada elszenvedi csak az eseményeket, és csupán egytizedünk az aki valós alakítója is a közügyeknek. Ezzel az európai ranglista végén kullogunk.

A Fidesz ezt az apátiát és tehetetlenséget használja ki, hogy az uralmukat kiterjesszék egyre több területre. Lerohasztják az egészségügyet, de őket ez nem érdekli, mert magánkórházakban járnak. Lezüllesztik az oktatást, de ez őket nem érdekli, mert külföldi magániskolába járatják a gyerekeiket. Az sem érdekli őket, hogy nem lehet megélni egy átlagos fizetésből, mert ők csak milliárdokban számolnak, nem ezresekben.

Tisztelet a kivételnek, de politikusok java része nagy ívben tojik ránk.


Ennek az a következménye, hogy egy friss kutatás alapján az egy főre jutó fogyasztás tekintetében a régiónk tizenegy országa közül az elmúlt évtizedben a dobogós harmadik helyről, az sereghajtó helyre csúszott vissza hazánk. Szintén friss felmérés, hogy 1,2 millió magyar tervezi, hogy külföldön vállal munkát. Kétharmaduk gazdasági okokra, egyharmaduk politikai okokra hivatkozik.

A legtöbben pedig beletörődnek, hogy ez a világ rendje. Elmenekülnek külföldre, vagy maximum négyévente vagy szavaznak, vagy nem.

Ez nem volt mindig így, és nem is kell, hogy így legyen. A ‘48-as forradalmat megelőző reformkori közélet, és az ‘56-os forradalmat megelőző Petőfi körök példát mutatnak nekünk, hogy a kevés aktív civil ember közéleti szerepvállalása is hatalmas erőket tud megmozgatni.

A közélet vissza kell vennünk 2018-ig!...

MEGÖLTÉK JÚLIÁT!

ÁGOSTON LÁSZLÓ BLOGJA
Szerző: Ágoston László
2017.06.19.


A világ sokkban van. Megölték Júliát, a csinos, fiatal ápolónőt. Kollégái, barátai döbbenten állnak a hír hallatán. Te mit szólsz hozzá? Megérdemelte, ha már ilyen volt?

Júlia igazi közösségi ember volt, de otthon is sokat dolgozott a háztartásban. Gyilkosa akkor támadt rá, amikor az utcán egyedül hazafelé sétált este.

Júlia nagyon vallásos, hithű asszony volt, a gyülekezete motorja. Mindenki szerette és tudta, hogy a hitnek rendeli alá az életét.

Te mit szólsz hozzá? Megérdemelte, ha már ilyen volt?Egy fehér, “keresztény”, európai férfi az elkövető
Gyakran járt a mecsetbe és megszentelte a Ramadánt. Számára az iszlám nem csak egy szó volt, hanem az életét kitöltő komoly tartalom.
Te mit szólsz hozzá? Megérdemelte, ha már ilyen volt?...

TERJED A KORRUPCIÓ AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSBAN IS

GÉPNARANCS - BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: nocenz_Ura
2017.06.19.


Ez persze nem is olyan meglepő, ha már az egész államot átjárja a – ráadásul részben központosított – korrupció, miért pont ez a terület maradna érintetlen. Voltak azért illúzióink és szerencsére a bíróságok, a bírák nagy része még ma is őrzi függetlenségét és kínosan vigyáz tisztaságára, ám vannak lehangoló történetek is. A napokban két ilyen esetről kaptunk információkat.

Ez a cikk most nem arról szól, amiről már sokszor írtunk, hogy a politika fokozatosan felszámolja az igazságszolgáltatás függetlenségét, hogy Polt Péter irányításával az ügyészség a pártutasításokat végrehajtó szervezet lett, amely elkeni a hatalomnak kínos ügyeket, többnyire még az OLAF ajánlására sem indít nyomozást, miközben az ellenzékkel finoman szólva is sokkal kevésbé elnéző. Nem is arról, hogy a Kedves Vezető feleségének a barátnőjét, egy fideszes politikus feleségét ültették a bírósági hierarchia tetejére, így a kényszer nyugdíjazásokkal, a kinevezésekkel, a fontos perek általa kiválasztott bíróságokra helyezésével befolyásolni tudja az ítélkezést is.

Nem, most a „hétköznapi” korrupció a téma.

Az egyik olvasónk keresett meg azzal, hogy hosszú évek óta tartó, komoly összegről szóló perében különös mutyira bukkant. (Polgári perről van szó, az olvasó a felperes.) Feltűnt neki, hogy az alperesek ügyvédei áfás, magyarán 27 százalékkal nagyobb összegeket számolnak el munkadíjként, perköltségként, pedig alanyi adómentesként dolgoznak, nem kell áfát fizetniük. Az egyik ügyvéd ráadásul két alperest is képviselt, egy azonos beadvánnyal, egyszeri munkával, mégis két munkadíjat számolt fel.

Miután az ügyvédek az olvasónk kérése ellenére megtagadták az áfa-köri tagság tisztázását, ő felülvizsgálati kérelemben jelezte az anomáliát. (Az áfás perköltséget azért átutalta a bíróság letéti számlájára.) A bíróság egy év alatt sem volt képes dönteni az ügyben, pedig elég lett volna megnézni az ügyvédek adószámát. Az olvasó megkereste az ügyben a Budapesti Ügyvédi Kamarát is, ám hiába, kifogását lesöpörték. Csakúgy, mint a bíróságok.

Az már csak hab a tortán, hogy az egyik ügyvédnek nincs is egyéni ügyvédi kamarai tagsága...

A CSEHEKNÉL BABIS NYERHETI A VÁLASZTÁSOKAT, DE AZ EU SZEMÉBEN MÉG MINDIG JOBB, MINT ORBÁN VAGY KACZYNSKI - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZENLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey
2017.06.19.- Az európaiak egyre nagyobb része elfogadja, hogy Európa kétsebességes legyen.
Európai állam kell, mert jelenleg Brüsszel semmit sem tud tenni például a magyar és a lengyel jogsértések ellen.
- Az osztrák zöldek vezetője óvja a Néppárt vezetőjét, hogy az orbáni úton haladjon tovább.New York Times/ReutersTöbb magyar vétó után ezúttal Görögország akadályozta meg, hogy az unió kollektív nyilatkozatban ítélje el Kína emberi jogi politikáját. EU-diplomaták minimum tisztességtelennek minősítették Athén eljárását, miután a görögök csupán pár napja kapták meg a Valutaalap és Brüsszel újabb sokmilliárdos mentőcsomagját. A bírálók nehezményezik, hogy lépés keresztbe tesz az unió szándékának, mármint hogy szembeszálljon a polgárjogi aktivisták, illetve ellenzékiek elleni kínai hadjárattal. Ez az első eset, hogy az integráció nem tudott közös álláspontra jutni az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában – közölte az Amnesty International és a Human Rights Watch. Ugyanakkor beavatott források szerint a magyar kormány – nagy kínai befektetések kedvezményezettjeként - más fórumokon már többször is megtorpedózta, hogy az EU állást foglaljon az emberi jogok kínai helyzete miatt. Peking különben tavaly 51 %-os részesedést szerzett a legnagyobb görög kikötőben. A jelentés hozzáteszi, hogy a görög hozzáállás újabb csapást mér Brüsszel tekintélyére, mármint hogy a közösség ki tudjon állni a halálbüntetés eltörlése ellen, illetve a sajtószabadság mellett...

ATIPIKUS TANULÓK A TAIGETOSZ ÁRNYÉKÁBAN

OFOE BLOG
Szerző: 
2017.06.19.


...Aztán ott vannak a nehéz sorsok, akiknél az írás terápiát jelenthet. Az anyagi nehézséggel küzdők, a délutánonként Tescoban, McDonalds-ban dolgozók, a bántalmazottak, és azok, akikről lemondanak, akiket sorsukra hagynak a szüleik. Gyermekvédelem? Ifjúságvédelem? Senkinek ne legyenek illúziói! Vannak olyan tanítványaim, akik olyan körülmények között járják az iskolát, hogy meggyőződésem szerint én képtelen lettem volna rá. Reggel 7:45-től 14:15-ig, vagy akár 15:10-ig órákon ülni, aztán délután 3-tól este 10-ig műszakban lenni, éjjel az ágyba beájulni, aztán másnap 1-est kapni, mert nincs kész a házi... És van, aki még így is végig csinálja és leérettségizik. Az én szememben ezek a fiatalok igazi hősök. Akkor is, ha csak 2-es, 3-as az a jegy. És igen, ezek a fiatalok nagyrészt más kiskorukban is elhanyagoltak voltak, lelkileg sérültek, és igen, tanulási nehézségeik alakultak ki, vagy az eleve meglévők lettek egyre súlyosabbak. Tényleg nem jár nekik némi „kompenzálás”? Hol vagyunk még az esélyegyenlőségtől, amíg más segítség nincs is, csak pár kis felmentés? És még ezt is el akarják venni… A nehézséggel küzdő diákjaim többségében „csak” BTMN-kategóriát kapnak. De számukra egy-egy részleges vagy teljes tantárgyi felmentés tényleg a túlélést jelenti, az érettségi esélyét, mely mégiscsak egy ugródeszka, egy lehetőség, hogy kievickéljenek egy olyan helyzetből, melybe igazán önhibájukon kívül születtek bele.

Az egyik legkedvesebb tanítványom tavaly érettségizett. Szintén „csak” BTMN-es volt, diszlexiát, diszgráfiát, figyelemzavart állapítottak meg nála. (Ennyit arról, hogy a „disz” csak „SNI” lehet.) Kétszer ismételt évet, többször el akarták tanácsolni – de hová is mehetett volna? Mikor bekerült az osztályomba, eldöntöttem, hogy nem engedem el, mert egyébként annyira tehetséges, jóra fogékony ember. Sikeresen leérettségizett, sőt, a (mi tagadás, ez nyilván engem is minősít) többnyire gyenge-közepes magyar feleletek között szó szerint kisziporkázott élettel teli, összeszedett és kifejezetten „érett” irodalom-előadásával. De idáig hosszú út vezetett – rengeteg „elnézésre”, türelemre és persze sok-sok sikerélményre volt szükség. A jó jegyekhez (mert az „osztályozás mint motiváció” meggyőződésem szerint csak és kizárólag jó jegyekkel működik, a mentesítetlen BTMN-esek viszont leginkább rossz jegyekre számíthatnak) komoly segítség volt a helyesírás-mentesség és a rendelkezésére álló „több idő”. Érettségi után tőle is kaptam egy nagyon kedves Facebook-üzenetet, többek között ezekkel a sorokkal: „Mint volt diák, szívesen fogom látogatni az irodalmi kávéházat, amennyiszer időm engedi! (…) Örülök, hogy együtt kezdtük ezt a hat évet, egy percét sem bántam meg!”

Persze, amint arra már utaltam, a felmentések lehetősége önmagában nem elég. Bár az „átlaghoz” képest „szép eredmény”, hogy tavaly huszonheten érettségiztek le az osztályomban (néhány pótérettségivel, de akkor is), árnyalja a képet, hogy az „anyakönyvembe” 49 tanulót írtam be, azaz ennyien „fordultak meg” az osztályomban. Nagyon kevesen iratkoztak át másik iskolába vagy végzik a sulit egy alsóbb osztályban – többségük egyszerűen „kiesett a rendszerből”. És őket nem a szél fújta ki. Még 18 éves koruk előtt áldozatul estek a szegénységnek, a családi problémáknak, a feltáratlan nehézségeknek, annak, hogy egyszerűen senkinek nem volt rájuk elég ideje. Mindig, amikor egy tanuló kiiratkozik a kudarcok vagy a nehézségek miatt, tehetetlen dühöt érzek, és fájdalmat, és azt, hogy ez szégyen. Mindannyiunk szégyene, szegénységi bizonyítványa. Szeretem őket, és az elveszítésük mindennél fájdalmasabb...

HABONY ÜTI HANNIBÁLT ÉS ORBÁN A KIRÁLY

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Zsebesi Zsolt
2017.06.19.


...Mivel végre sikerült az amerikaiaknak vasárnap egy orosz Szuhoj harci gépet lőniük szíriai felségjelzés alatt, amely éppen az USA szárazföldi szövetségesét bombázta Szíriában, azt hazudva, hogy az Iszlám Állam állásait támadta, bár a valóságban tette a dolgát egy háborúban, amelyben Washington és Moszkva is egy közös ellenséget hazudik magának, bár valójában egymást provokálják nagy örömmel. Az igazság kedvéért le kell szögezni: néha tényleg az Iszlám Államnak is jut a bombáikból és a rakétáikból. Lehet persze mérlegelni, ki mennyire a közös ellenséget támadja és mennyire a sajátját, vagy a másik fél szövetségesét, de ez nem változtat a tényen, hogy – bár lehet, hogy akaratlanul, mintegy a dolog melléktermékeként – az Iszlám Államot is a földdel teszik egyenlővé. Közben azért csak teljesen romokba döntik Szíriát, a szírek ezreit mészárolják le vagy teszik földönfutóvá, már azokat persze, akik túlélték az Iszlám Állam kegyetlenségeit.

Aki meg menekülni próbál, azt rábízzák Erdogán példásan humánus Törökországára, amely kész befogadni őket a Brüsszeltől kapott euró milliárdokért cserébe, meg az ígéretért, hogy előbb vagy utóbb Törökország is az EU tagja lehet, már amennyiben Európában elfogadják Erdogan értékrendjét, amely ugyan minden elemében az európai ellentéte, de… de, mégis csak Erdogán az, aki meg tudja állítani a menekültek áradatát, amely egyébként destabilizálná a kontinenst, és az olyan szörnyek malmára hajtaná a vizet, mint Orbán Viktor, aki azt terjeszti, hogy ő és nem Angela Merkel Törökországnak fizetett milliárdjai állták útját a menekülthullámnak, nem beszélve a nemzetközi koalícióról és a NATO-ról, amelyek dollármilliárdokat költenek az IÁ elleni háborúra, vagyis a szíriai menekülthullámot kiváltó ok felszámolására. A tényleges győztes azonban – a vak is látja – Orbán, aki egy puskalövés nélkül, egy szaros drótkerítéssel megállította volna nem csak a szíriai menekülteket, de akár Hannibál seregeit is. A győzelemhez elég lett volna ellene is a közmédia, Habony, Mészáros Lőrinc és Vajna médiabirodalmának a zárótüze. A drótkerítés már csak a hab a tortán, egy kis mellékes Orbán strómanjai zsebébe.

Szíriában a harc jó ideje a szárazföldön is folyik, nem csak a levegőben. Mindenféle nációk bevonásával, kurdokkal és társaikkal, de persze magyarok nélkül. Mivel a hős magyar határvadászok az Iszlám Állam állig felfegyverkezett martalócai helyett inkább fegyvertelen menekültektől, gyerekektől és terhes nőktől védik meg az ország határait. Bár a drótkerítés is hatékonyan megóvná Mária (köz)munka alapú országát az Iszlám Állam és a szíriai háború elől menekülő “terroristáktól”, mert azok a kerítéstől megrettenve más útvonalat választanak, hogy elérjék Nyugat-Európát, mindenekelőtt Németországot. Közülük egy sem akadt eddig, aki Magyarországot választotta volna célországnak, bármekkora szükséget is szenvedett, hiszen ebből a tejjel és mézzel folyó illiberális Kánaánból a helyiek is százezer számra menekülnek szintén Nyugat-Európába. Igaz, nem az Iszlám Állam, hanem Orbán Viktor elől...

MEGGYÓGYULNI NEM MINDIG KÖNNYŰ FELADAT

GYÓGYULJ VELEM BLOG
Szerző: RIARIA
2017.06.19.


Sokszor saját magunk vagyunk az okai annak, ha nem kellően gyógyulunk. Nem minden betegség egyforma, nem nagyon lehet általánosítani. Mindenki saját maga érzi, mennyire beteg, és kicsit tudja is, hogy hogyan gyógyulhatna. Mégis, sokszor nem vesszük figyelembe a gyógyító tényezőket. Ha valaki már eljutott pl. odáig, hogy azt mondta az orvosa, hogy jobb ha felhagy a dohányzással, különben rosszak lesznek az életkilátásai, vagy ahogy az én orvosom is mondta nekem, le kell fogynom, mert kialakulhat ízületi probléma, és egy sor más betegség, akkor ezeket a mondatokat ne engedjük el a fülünk mellett. Később sokkal többet fogunk küszködni, mint mikor még lehetett volna tenni valamit a gyógyulás érdekében.

Ha már megvan a baj, nagyon nehéz kilábalni belőle. Akár lelki, akár testi problémáról van szó, mindenképpen sok időt vesz igénybe a gyógyulás, kivéve ha nem olyan nagy a baj. De miért is nem fogadunk szót az orvosunknak, ha már látjuk, tenni kell valamit? Bízunk a gyógyszerekben, ahelyett, hogy magunk is keresnénk a lehetőséget a gyógyulásra. Nem szabad megvárni, míg gyógyszerre lesz szükségünk. Elengedjük a fülünk mellett azt a sok jó tanácsot, amit nap mint nap hallunk, olvasunk, vagy meg is tapasztalunk.

Ha tudod, hogy beteg vagy, minden erőddel azon kell lenned, hogy mihamarabb meggyógyulj. Meg kell keresni a kellő információt, hogy tudjuk mi a bajunk, és tudjuk mit tudunk mi is tenni a javulásért. Gondolj vissza a régi énedre, amikor még egészséges voltál. Mit csináltál akkor másképpen, és mi váltotta ki a betegségedet? Az biztos, hogy most betegként mindent másképp kell csinálni. Olvastam az egyik könyvben, hogy - "Csak akarni kell, és a test minden akadályt legyőz!" - Ha akarjuk a gyógyulást, százszor könnyebb dolgunk van, mintha a gyógyszerekre hagyatkoznánk. Nem szabad haragudni, ha lassan gyógyulunk. Én is úgy gyógyulok, mint ahogy megy a csiga, szép lassan, napról napra haladok. Sok időbe telik, hogy jobban legyek, de mindenért kárpótol az, hogy tudom, én magam is tettem azért, hogy jobban legyek...

A MINIMÁLBÉREK SZEMPONTJÁBÓL MÉG MINDIG EURÓPA UTOLSÓ HARMADÁBAN TARTUNK

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: del Toro
2017.06.19.


Bár kétségtelenül sokat növekedett az elmúlt 10 évben a minimálbér, Magyarország még mindig Európa mögött kullog. A mostani emeléssel 127 ezer forintra emelkedett a bruttó minimálbér, ezzel 10 év alatt kicsivel több mint 50 százalékos emelkedés volt tapasztalható Magyarországon. Árnyalja a helyzetet, hogy Magyarországon kimagaslóan magas adó és járulék terheli a munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt, így előbbiek zsebében végül jóval kevesebb marad, míg utóbbiaknak igencsak nehéz kigazdálkodnia az emelést.

Az Eurofound adatai szerint az európai minimálbéreket három csoportba oszthatjuk: 215-500 euró közötti minimálbért biztosítanak a legszegényebb országok, ide tartozik Bulgária, Románia és Magyarország is. 500-1000 eurós csoportba tartoznak a közepes minimálbért megállapító tagállamok, például Spanyolország és Szlovénia és 1000 euró feletti összeg van meghatározva a leggazdagabb tagállamokban, mint Nagy-Britannia és Franciaország...

Az utolsó helyeken kivétel nélkül újonnan csatlakozott tagállamok találhatóak, ugyanakkor pozitív példát jelent Málta és Szlovénia, amelyek 2004-es csatlakozásukat követően egészen jó úton haladnak, hogy megközelítsék a nyugat-európai bérminimum szintet. A lista egyébként trükkös, ugyanis több EU-s tagállamban sincsen kötelező bérminimum, ám hozzá kell tennünk, hogy ezekben az országokban (Dánia, Ausztria, Svédország) jóval magasabb a legalacsonyabb szintje, mint Magyarországon. Azt is megállapíthatjuk, hogy a felzárkózó országok általában jobban teljesítenek minimálbér-emelésben, mint a nyugat-európai országok, ám ennek az oka, hogy az új tagállamok bérszínvonala nagymértékben elmarad a nyugati államokétól.

Magyarországon az elmúlt 10 évben 51 százalékos minimálbér emelkedés történt, ami kimagaslónak számít az EU egészét nézve. Ugyanakkor, ha a régiós országok minimálbér erősödését nézzük, már kevésbé kiugró a magyar adat..
.

ITT OLVASHATÓ

ÚJ CÉLT TALÁLT MAGÁNAK ORBÁN VIKTOR A NEMZETKÖZI CIVIL SZERVEZETEKBEN - NEMZETKÖZI LAPSZEMLE

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Klubrádió/Csernyánszky Judit
2017.06.19.


Új célt talált magának Orbán Viktor a nemzetközi civil szervezetekben – címmel az Economist szedi ízekre a frissen elfogadott törvényt. Amit az illiberális állam felé tett újabb lépésnek tekint a brit gazdasági folyóirat.

Felhívja a figyelmet arra, hogy óriási nemzetközi visszhangot váltott ki, többek között az amerikai nagykövetségét, amely közleményben figyelmeztetett, hogy túl nagy terhet ró a civil szervezetekre, miközben akadályozza őket az önszerveződésben. A cikkben megkapja a magáét a közszolgálati és kormánypárti média, amelyik hónapokon át ostorozta Soros Györgyöt és a Nyílt Társadalom Alapítványt, amelyik migrációpárti álláspontjával Magyarország destabilizációját tűzte ki célul – legalábbis a magyar Fidesz-párti média szerint. Az Unió ellenben ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja, szembemegy-e a jogszabály a belső törvénykezési mechanizmussal és az Emberi Jogok Európai Egyezményével. A cikk idézi a Policy Solutions-tól Boros Tamást is, aki szerint új ellenséget keresett és talált magának Orbán, az IMF és az Unió után most a civilek és Soros került a célkeresztbe, hogy ezzel tüzelje és összefogja szavazóbázisát. Kiemeli, hogy Kovács Zoltán kormányszóvivő mindig tévesen hivatkozik a magyar törvény amerikai mására, mert ott nem vonatkozik az átvilágítás azokra, amelyek társadalmi küldetést teljesítenek, mint az oktatás vagy akár az egészségügy. Az amerikaiaknál csak a külföldi kormányok érdekében lobbizó civil szervezeteket világítják át. S nem felejti megemlíteni a cikk a nagy nemzetközi felháborodást kiváltó lex-CEU-t sem. Az Economist úgy tudja, hogy New York Állam kormányzójának, Andrew Cuomonak a képviselője június 23-án fogadja a magyar tárgyalófélt.

A Deutsche Welle az uniós 7. cikkely megszavazásának hátterét elemezte, miszerint az Európai Néppárton belül a németek kétfelé szavaztak, noha Merkel pártjában a fegyelem az egyik legfontosabb összetartó erő. Ugyanakkor a CDU egy része nem szavazta meg a szankciókat azért, hogy ne zárják ki a Fideszt, különben a Néppárt létszáma vészesen apadna. Ezzel együtt azonban az orbánpártiság csak látszólagos, mert valójában ők is elítélik azt, ami Orbán Magyarországán történik...

ELSZIVÁRGÓ ELNÖKSÉG - DONALD TRUMP NÉGYFRONTOS HÁBORÚJA

ÉLET ÉS IRODALOM - SZABAD POLC
Szerző: Kaló Máté
2017.06.19.


Az Egyesült Államok negyvenötödik elnökének eseménydús volt a hivatalban eltöltött első öt hónapja, mégis csekély az a kormányzati teljesítmény, amellyel választóinak elszámolhat. A tavalyi kampány óta folyamatosan zajlanak a nyomozások és meghallgatások a Trumpot segítő orosz hátszél ügyében. Ezek azonban máig sem eloszlatni, sem megerősíteni nem tudták a felmerült kételyek zömét. Mindeközben az ország külpolitikai kapcsolatai – legfőképp szövetségeseivel – fagyossá változtak, bár az USA geopolitikai vezető pozíciója egyelőre nem veszett el. Trump elnöksége még el sem kezdődött igazán, máris példátlan mértékben fogy a levegő körülötte. Mégis van esély rá, hogy az új kormányzat túléli a négy fronton vívott háborút.

Első front: Oroszok a spájzban és az Ovális Irodában


Megannyi magyarázat van arra, miért veszítette el Hillary Clinton a 2016‑os elnökválasztást. Az összeomláshoz azonban bizonyosan hozzájárultak a személyes és kampányszervereinek meghackelésével megszerzett levelezések gondosan időzített kiszivárogtatásai Az e-maileket a függetlenségét folyamatosan hangsúlyozó WikiLeaks portál hozta nyilvánosságra, mondván: semmi sem lenne rosszabb Amerikának és a világnak, mint egy Clinton-elnökség. A szivárogtatók vezetője, Julian Assange az oroszok szerepét feszegető első sajtóhírek óta következetesen tagadta, hogy együttműködött volna az állítólagos orosz hackerekkel mint információforrásokkal. Az amerikai titkosszolgálatoknak az ügyben mindmáig határozottan képviselt álláspontja azonban az, hogy nem csupán orosz hackerek segítségével, de az orosz politikai vezetéssel összehangolva kerültek nyilvánosság elé az illegálisan megszerzett tartalmak.

Moszkva tehát segített elsüllyeszteni Clintont, de segített-e direkt módon abban, hogy Trump nyerje a választásokat? Esetleg lehet-e Vlagyimir Putyin birtokában valamilyen terhelő információ az új elnökről, amellyel markában tarthatja? Az amerikai titkosszolgálatok tavaly ősszel a Clinton-nyomozásokkal többször is megégették magukat, így hivatalosan igen szűkszavúnak bizonyultak. Az FBI-t igazgató James Comey időközben elvesztette Donald Trump bizalmát, ahogy vizsgálódásainak fókusza Clintonról egyre inkább az új elnökre tevődött át. Trump azért is vált egyre frusztráltabbá, mert szerinte az FBI szivárogtatott olyan információkat a sajtónak, amelyek számos kabinettagot is közvetlenül összefüggésbe hoztak eltitkolt orosz kapcsolatokkal – többnyire helytálló módon. Nemzetbiztonsági tanácsadójának lemondása, saját veje, Jared Kushner és a nyomozásokat felügyelő igazságügy-miniszter orosz kapcsolatainak feltárása után már-már az ördögöt kísértő módon hívta meg Trump az orosz külügyminisztert és az összes ügyben érintett washingtoni orosz nagykövetet a Fehér Házba, ahonnan ráadásul – ki is zárta a találkozó idejére az amerikai sajtót.

Miközben a közvélemény egyik ámulatából a másikba esik, a Putyin–Trump-koordinációra továbbra sincs megrendíthetetlen bizonyíték, ám az eddig nyilvánosságra került információk elegendőek ahhoz, hogy Trump ciklusa végéig napirenden tartsák a vádakat, ezzel tovább erodálva az egyébként is népszerűtlen elnök támogatottságát. Az adminisztrációba és a titkosszolgálatokba vetett hit fájóan csorbul, hiszen jelen állás szerint sem bizonyítani, sem cáfolni nem képesek minden kétséget kizáróan a Fehér Ház és az elnök feletti orosz befolyás gyanúját. Trump tehát sérül, de így nem bukik meg. James Comey megharagítása azonban elsüllyesztheti. A volt FBI-igazgatót ugyanis kongresszusi meghallgatásra idézték be, ahol egyértelmű utalást tett rá, hogy a nyomozással kapcsolatban Trump hazugságokat kommunikált a nyilvánosságnak, őt magát pedig megpróbálta rávenni a vizsgálatok leállítására. Ha ez utóbbit utasításként adta ki Comey számára, azzal elkövette az igazságszolgáltatás szándékos akadályozását, amely hivatalban elkövetett bűncselekménynek minősül, és végső soron Trump elmozdításával is járhatna. Jelenleg heves jogi és politikai vita zajlik arról, hogy Trump valóban megvalósította-e a fent nevezett bűncselekményt, vagy sem. Az elnök szinte azonnal reagált: szerinte Comey eskü alatt hazudott a beszélgetésükről, ez pedig szintén bűncselekmény, és állítása szerint mindezt akár a kongresszus előtt is hajlandó lenne elmondani. Trump egyelőre biztonságban érezheti magát, de a nyomozás még nem zárult le. Az a lehetőség, hogy előkerül ellene bármilyen újabb, még oly apró bizonyíték, Damoklész kardjaként lebeg a feje fölött...

A TIZEDIK ALKALOM

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő/CyberMacs
2017.06.19.


Őszintén bevallom, hogy a Ramadánról nem tudok túl sokat, nagyjából annyit, amennyit egy érdeklődő európai átlagember. Mivel nagyon szeretem az Iszambul infó oldalt, mindig érdeklődéssel olvastam CyberMacs erről a böjti időszakról szóló posztjait, idén pedig arra gondoltam, megkérem, hogy írja meg, miként éli meg egy Törökországba kivándorolt magyar ezt az ünnepet. Ráadásul közben kiderült, hogy éppen jubileumot ül. (A képeket köszönöm CyberMacsnak.)„Ez a 10. alkalom, hogy Isztambulban találkozom a Ramadánnal. Az elsővel még 2005.-ben futottam össze. Éppen turistáskodtam. Éppen október volt. Éppen szakadt az eső. Bár ez akkor már az nem lepett meg. Mégiscsak Isztambulról van szó, a Napfény városáról... Naná, hogy mindig szakad az eső, ha éppen arra járok!

Az első alkalom még kívülállóként

Ekkor még kívülállóként szemléltem az eseményeket, és el se tudtam képzelni, hogy én is böjtölnék. Nekem a városnéző túrázás azt jelenti, hogy addig megyek, míg el nem kopik a cipő (még ha szakad is az eső közben...).

Ebbe sehogy se fért volna bele az, hogy egész nap mellőzöm az étkezést, pláne az ivást! A török ételek egyébként is nagyon finomak, semmi kedvem nem volt kihagyni őket.

Viszont tiszteletben tartottam az, hogy mások böjtöltek. Éppen ezért próbáltam csak akkor enni és inni, amikor senki se látja. De hamar kiderült, hogy erre semmi szükség.

A jövendő rokonaim arra biztattak, hogy egyek nyugodtan, amikor csak a kedvem tartja. Sőt! Még körbe is ugráltak, és jól megetettek minden találkozás alkalmával. És hangosan tiltakoztak, ha olyasmiket mondtam, hogy akkor én is böjtölök.

Mindemellett érdekes volt megfigyelni, hogy is zajlik egy ilyen ünnep. Napközben minden ugyan úgy zajlott, mint egy normális napon. Aztán ahogy kezdett sötétedni, megélénkült a forgalom, míg az utolsó pillanatban már alig lehetett mozogni. Főleg az utakon..."

AGYÁRA MENT A FIDESZIZMUS: KÖVÉR LÁSZLÓ AZT ÁLLÍTJA, HOGY A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY VILÁGSZÍNVONALÚ

MAGYAR NARANCS 
- VILLÁMNARANCS BLOG
Szerző: narancs.hu
2017.06.18.


Szegény, úgy maradt.

Tegnap a „kelet-közép-európai és Kína egészségügyi minisztereinek budapesti találkozójának gálavacsoráján” szédítette az embereket Kövér László házelnök, aki szokásához híven mosolyogva, derűs kedéllyel dicsérte a magyar egészségügyet. Nem vicc, Kövér László a kórházi fertőzések, a halálozási rekord, az eddig működő járványügy szétverésének országában tényleg olyanokról beszélt, hogy „kiemelkedő Magyarország teljesítménye az orvosképzésben, a gyógyszergyártásban, a járványügyi ellátásban, vagy a természeti kincsként kezelt gyógyvizeink használatában, és

a magyar egészségügy képes világszínvonalú teljesítményre”.


Kövér valóban azt bírta mondani az MTI tudósítása szerint, hogy „Magyarország 2010 óta nagy lépéseket tett meg az egészségügy területén is. A 2011-ben elfogadott új alaptörvény például a huszonegyedik századi kérdésekre is tekintettel megteremtette az emberi test védelmének kereteit, bioetikai alapjait.”...

KEDVES MORVAI KRISZTINA TESSEN NYUGODTAN HAZAJÖNNI

CEGLÉDI ZOLTÁN BLOGJA
Szerző: Ceglédi Zoltán
2017.06.19.


Van valami hír, hogy Morvai Krisztina megint szuttyog, valami világméretű (haha) tiltakozást indított az Európai Unió nemtommicsodája ellen. Pfuj, unió, pfuj.

Erről jutott eszembe, hogy gondoljunk már bele: ez a jóasszony egy percet sem lakott még Orbán Viktor legújabb Magyarországán, hiszen még 2009-ben, a Bajnai-kormány alatt távozott egy normális, európai országba, ahol biztos helye van minimum 2019-ig.

Kap havi nettó kétmillió forintnak megfelelő fizetést, teljes útiköltségtérítést, a munkavégzéssel töltött napokért (tehát a fizetésén felül, vagyis amikor BIZONYÍTHATÓAN dolgozik) kilencvenezer forintos napidíjat, havi 1,3 milliós általános költségtérítést, alkalmazottakra pedig havi közel 6,5 milliós keretet.

Szóval kedves Morvai Krisztina, ha magának ott ennyire rossz, ennyire nem tetszik, akkor tessen nyugodtan hazajönni...

EMLÉKEZŐN ÉS OKÁDVA

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.06.19.


A rendőravatáson Orbán Viktor kijelentette, hogy megállította a népvándorlást, majd a friss húsok jó részét egyből elküldte határt őrizni, hogy csak az jöhessen az országba, aki a cimboráknak tejel, hogy majd a miénkből fizesse vissza óriási veszteségekkel, mert ki van ez találva.

Olyan volt ez az egész, mint ’41 novemberében a Vörös téren, ahol is a katonák elmasíroztak a generalisszimusz előtt, és a parádé után nem valami tavernába indultak vodkát szopogatni, hanem a frontra, hogy leginkább hősi halált haljanak. Ezek a mieink nem a Panzergruppe 3, hanem uszkve hét-nyolc menekült ellen küzdenek, és bele sem pusztulnak, csak a lelkük.

Ahogy itt van nekünk ez a globális felmelegedés, amely számos más öröme mellett a Föld nevű bolygó egyes vidékein elsivatagosodást fog okozni, úgy üli meg a magyar nem köztársaságot a szellemi ótvar, mert ez alkalommal is megmutatkozott, hogy a mi Kobánknak immár, hogy izmai lazulnak, más mondandója voltaképp nincs is.

És tényleg, hozzá már hűtlenek lettek a szavak, és agyának holdvilágát két szóval – migráncs, Soros – le lehet írni, illetve ezek mulatságos permutációival, amely elmebéli horizont azt mutatja, hogy megülte a futóhomok. Viszont ez a szint sajnálatosan elégséges az egyatábornak, mint a Józsinak is a szomszédban, aki némely delírek közepette azt kiáltja, hogy „Viktor az Isten!”, amúgy viszont nem nagyon érteni, mit beszél, mert makogásának értelme egyáltalán nincsen.

A sivatag olyan terület, amelynek vízháztartása állandóan veszteséges. Ez a legkonkrétabb definíciója a földi pokolnak, amely kies országunkban is kitartóan alakulgat, mert egyre rosszabb az ember közérzete abban a kultúrában, amelyet Orbán Viktor sötétsége szabadít ránk...

BUKÁS LESZ A LETELEPEDÉSIKÖTVÉNY-ÜZLET VÉGE

MAGYAR NEMZET ONLINE
Szerző: WIEDEMANN TAMÁS
2017.06.18. 


...Csak tavaly év végéig 1,2 milliárd forinttal került többe a bevándorlóknak letelepedést is biztosító állampapír kamata, mint ha hazánk hagyományos kötvényekkel finanszírozta volna az állam adósságát. A letelepedési papír típusát tekintve ötéves futamidejű, euróban kibocsátott értékpapír, ugyanilyet hazánk korábban már értékesített, annak kamatozása a másodpiacon bárki számára nyomon követhető. A letelepedési papír abban különbözik, hogy törvénybe foglalták a hozamát. E szerint a magyar, ötéves futamidejű eurókötvények kamata mínusz 1,5, de legalább 2 százalék.

A program 2013 júniusában indult. Abban az évben az átlagos piaci hozam 4,03 míg a letelepedési papírok esetében 2,53 százalék volt. Ebben az évben tehát – költségvetési szempontból – jól járt hazánk a programmal, hiszen az államkassza 2,1 milliárd forintot spórolt. Hasonló volt a helyzet 2014-ben is, miután a piaci kamat 3,74, míg a letelepedési kötvények kamata 2,24 százalék volt. A büdzsé 8,7 milliárd forintot nyert. Fordulópontot a 2015-ös esztendő hozott, hiszen az európai állampapírok hozamai drasztikusan csökkentek, ennek megfelelően a magyar piaci kamatok is visszaestek, az ötéves hazai papírok esetében ez 1,35 százalékra zuhant. A letelepedési kötvények esetében azonban életbe lépett a 2 százalékos törvényi küszöb, amely alá nem csökkenhet a hozamszint. Ebben az évben Magyarország már vesztett a programon, méghozzá több mint 3,6 milliárd forintot. Tavaly tovább zuhantak a piaci árak, a hagyományos magyar állampapírok már csak 0,58 százalékon forogtak, miközben a letelepedési kötvények után a magyar állam továbbra is vállalta a 2 százalékos luxuskamatot. Tavaly már 8,4 milliárdot bukott a büdzsé, hiszen ennyivel többet fizettünk, mint ha piaci körülmények között bocsátott volna ki hazánk állampapírokat.

Az egyenleg tehát 1,2 milliárd forint veszteség...

"ITT VAN A TETTEK IDEJE!" - ORBÁN ÖNKÉNYURALMA ELLEN TÜNTETTEK

NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: nepszava.hu
2017.06.18.


Az eddigi nagyobb tavaszi tüntetéseket szervező csoportok közös tiltakozást tartott vasárnap délután fél 6-tól a Március 15. téren az Orbán-kormány ellen, a hatalom elleni civil összefogás megteremtése jegyében. A tiltakozást civil szervezetek (többek között a tavaly márciusban több ezret megmozgató Tanítanék) és Facebookon szervezett közösségek, mint például a demonstrációnak nevet adó Tettek Ideje szervezte.

A tüntetés elején tudósítónk szerint 200-250-en gyülekeztek a Március 15. téren, a demonstrálókat azonban nehéz volt megkülönböztetni a turistáktól, akik szintén sokan voltak a téren. Zömmel középkorúak és idősebbek jelentek meg, fiatalokat csak elszórtan lehetett látni.

A közben körülbelül 300 főre dagadt "tömeget" Kerekes Viktória és Mikó András köszöntötte, akik elmondták: a tüntetések fontosak, de már nem elég. Egy olyan tüntetést szeretnének tartani, ami más, mint az eddigiek. "Mindenki úgy menjen innen haza, hogy tudja pontosan, mit kell tennie. Képzeljük el, hogy ha Magyarországon hoznak egy törvényt, miszerint csak egyetlen cég építhet házat, ez ellen lehet tüntetni, de lehet kalákában is házat építeni, nagyanyánk példáit követni" - hozták fel. A beszédben hangsúlyozták, hogy a társadalmi kezdeményezések mellett az alternatív nyilvánosság fórumaira is szükség van.

A Kettős Mérce élőben közvetítette a tüntetést:

KRITIKUS PILLANATBAN VAN AZ EU - HA ORBÁN ROSSZUL JÁTSZIK, 2020 UTÁN EGY FILLÉRT SE KAPUNK

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: ashwood
2017.06.18.


Viktor, ezt benézted! – üzenhetjük a kormányfőnek. Orbán ugyanis azt üzente a németeknek: foglalkozzanak a maguk dolgával, minket hagyjanak békén. Ha szót fogadnának, komoly bajban leszünk hamarosan.

Bár még csak félidejénél jár a 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszak, a következő etap tervezése már most elkezdődött. Pontosabban: elkezdődött volna, ha a legerősebb államok nem saját választási kampányukkal bíbelődnének. A franciák épp vasárnap szavaznak parlamentjük összetételéről – és bár e poszt az urnazárások előtt készül, szinte bizonyos, hogy a centrista, unió-párti Macron elsöprő, talán kétharmados győzelmet aratva nem csak az elnöki széket, de a törvényhozást is magáénak tudhatja. A német választás is lefutottnak látszik jelen pillanatban: bármekkora is volt a lelkesedés a szocdemek környékén Martin Schultz feltűnésekor, Angela Merkel és a konzervatívok hamar feledtették a szocdem reményeket. Így az is borítékolhatónak tűnik, hogy a kancellár asszony folytatja kormányzását. (Tegyük hozzá: magyar szempontból szinte mindegy is, melyikük kerül Németország élére. Bár Merkel személyiségéből adódóan visszafogottabb, nem képvisel markánsan más álláspontot Magyarországról sé az EU jövőjéről riválisánál.)

Jelentős részben a fenti okokkal magyarázható, hogy az EU még mindig nem vágott bele a következő költségvetési ciklus tervezésébe. Ez a ciklus pedig sorsfordító lehet Magyarországra nézve. Annyi biztos: a csatlakozásunkkor megállapított kohéziós alapok kimerültek - az eredeti elképzelések szerint Brüsszel tényleg leáll 2020-ban, több felzárkóztatási milliárd ide már nem ömlik. Elvileg..
.

ITT OLVASHATÓ

A TESTRŐL ÉS LÉLEKRŐL ÚJABB NAGY GYŐZELME - ENYEDI ILDIKÓ FILMJÉNEK AUSZTRÁL SIKERE

B1 BLOG KULT-ROVATA
Szerző: jdesi
2017.06.18.


"Meglepetés győztes a 2017-es a Sydney Filmfesztiválon: A magyar Testről és lélekről” írja már címében is a Sydney Morning Herald című lap, beszámolva a magyar film újabb tekintélyes eredményéről a neves filmfesztiválon. 

A film rendezője, Enyedi Ildikó helyi idő szerint vasárnap este vette át a díjat Ausztráliában. A film producerei Mécs Mónika, Mesterházy Ernő és Muhi András – az alkotókkal együtt a berlini Arany Medve után most tehát újabb nagy nemzetközi sikert értek el. Ráadásul, amit talán még fontosabb, a film a magyar mozikban is igen jól hasít, május végéig, több mint 65 ezren nézték meg.

A mostani győzelem azért is értékes, mert a 64. éves fesztiválom mindenki arra számított, hogy az amerikai I Am Not Your Negro című film fut majd be.

De a Testről és lélekről elvarázsolta a zsűrit. Bátor, merész és élvonalbeli mozinak nevezték az alkotást.

A zsűri elnöke Margaret Pomeranz azt emelte ki, hogy „ez a film megmutatja nekünk, hogy még ebben a megosztott világban is képesek vagyunk ugyanazt álmodni, s hogy a vágóhíd csúfsága mellett is megmaradhat a kedvesség és a gyengédség.”

A díj átvétele után Enyedi bevallotta, hogy a díjátadó előtt egész nap mély melankóliába süllyedt, mert úgy gondolta, nem ő nyert.

„Csodálatos, elképesztő, erős verseny volt” – tette hozzá megkönnyebbülve, mikor meghallotta az eredményt..

"Csodálatos, hogy ez a film ilyen sok embert elér. Reményt ad nekem, hogy bízzak a moziban és az emberi kommunikációban." - tette hozzá...