2021. augusztus 15., vasárnap

ORBÁN HINTAPOLITIKÁVAL NÖVELNÉ A MOZGÁSTERÉT. DE SIKERÜLT?

TELEX
Szerző: MÉSZÁROS R. TAMÁS
2021.08.12.


- Orbán Viktor jó ideje próbál pávatáncot járni a világpolitikában: egyszerre épít kapcsolatot Kínával és Oroszországgal, de az Egyesült Államok felé is szövetségét hangoztatja, miközben a hazai plakátokon zajló brüsszelezés közben gazdaságilag Európától függ.


- Ez a lavírozás újabban nemcsak a kormánypropaganda részéről kap dicséretet, egyesek a magas – de aztán megrekedő – magyar átoltottságot is ezen stratégia sikereként értékelték.

- A stratégia nem az orbáni gógyi terméke, a keleti nyitás, a feltörekvő hatalmakkal való kapcsolatkeresés, a lavírozás máshol is jellemző.

- Magyarország ugyanakkor másoknál jóval hangosabban bizonygatja keleti elköteleződését, ez azonban inkább jelképes gesztusokban merül ki, mint valós külpolitikai lépésekben.

- Orbán a jelek szerint hisz a Nyugat alkonyában, az ország nyugati beágyazottságának feladása mégsem reális.
Külpolitikai szakértőket kérdeztünk az orbáni pávatáncról.

A magyar kormány hosszú hónapokon át azt kommunikálta minden létező felületen, hogy Magyarország átoltottságban az elsők között van az Európai Unióban, ami nem jöhetett volna létre, ha a szorosabb orosz és kínai kapcsolatra törekvő vezetés és annak „fürkészei” nem szereznek több millió olyan orosz és kínai vakcinát, amelyhez más uniós államok nem férnek hozzá...

MÁR A FIATALKORÚAK OLTÁSÁVAL IS ELŐZ MINKET JÓ NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG

24.HU
Szerző: MOLNÁR DÁVID
2021.08.13.


A WHO kérése ellenére már a harmadik dózist adjuk, miközben az újonnan beoltottak aránya rég elérte a plafont. Heti vakcinaösszegző.


Hazánk a beoltott felnőttek arányát tekintve továbbra is 18. helyen áll az Európai Betegségvédelmi és Járványvédelmi Központ (ECDC) által nyilvántartott harminc európai uniós, illetve az Európai Gazdasági Térséghez tartozó ország közül. Az európai átlagtól (72,6 százalék) egyre jobban leszakad Magyarország – augusztus 8-ával bezárólag a felnőttek 66,9 százaléka kapott legalább egy oltást, ami mindössze 0,2 százalékpontos növekedés az egy héttel korábbi állapothoz képest. Bár hetekig a második oltások beadásával is jól álltunk, jelenleg már nyolc ország előz meg minket ebben is – köztük a 47 millió lakosú Spanyolország, ahol a felnőttek 64,1 százaléka megkapta a második oltást is. Nálunk ez az arány 63,8 százalék, amit nagy valószínűséggel a jövő héten ilyenkor már a Magyarországnál hatszor népesebb Olaszország is átlép (jelenleg 62,6 százalékon áll).

Az első oltást tekintve az élen Izland (91,2), Írország (89) és Portugália (87,5 százalék) áll, a teljes védettséget jelentő, második oltást is megkapó felnőttek legnagyobb arányban pedig Máltán (84,4), Belgiumban (72,6), illetve Írországban (71,2 százalék) vannak. A sereghajtó továbbra is Lettország, Románia és Bulgária...

PUSKÁS-MÚZEUM SZAKRÁLIS SZINTEKEN: A STADIONOK TEMPLOMOK, AZ ARANYCSAPAT VB-EZÜSTJÉT CSAK A KOMMUNISTÁK ÁLLÍTOTTÁK BE KUDARCNAK

444.HU
Szerző: HASZÁN ZOLTÁN
2021.08.15.


Megismerhettük Schmidt Máriáék terveit a minden idők legnagyszerűbb magyar futballistájának, Puskás Ferencnek és az Aranycsapatnak emléket állító múzeumról.

- A bejárata egy középkori katedrális homlokzatához hasonlít majd, az Aranycsapat tagjainak fém szobraival.

- A szakrális vonal folytatásaként a kiállítás egy része bemutatja, hogy az 50-es években, a kommunizmus idején a vallás elnyomásával a stadionok váltak templomokká.

- Lesz olyan emelet is, ahol a pártvezetés és az Aranycsapat küzdelme zajlik, és azt bizonygatja, hogy a világbajnoki második helyet csak a kommunista propaganda miatt élték meg a magyarok csalódásként.

- De nem marad ki az Orbán-kormány stadionépítési programja sem.

A készülő Puskás Múzeum fő üzenete ez lesz:

„Puskás személye, sorstörténete és pályafutása alkalmas arra, hogy már-már tapinthatóvá tegye mindazokat a tulajdonságokat – a szikrázó tehetséggel párosuló kitartást és elközelezettséget, az eltökéltséget, a hazaszeretet, a csavaros észjárást, az újrakezdés képességét, az önazonossághoz való feltétlen ragaszkodást – melyekre a nemzeti közösségünk legszebb tulajdonságaiként szokás tekinteni. A Puskás Múzeum – az alapítói szándéknak megfelelően – olyan büszkeségponttá válhat, amely képes arra, hogy a felnövekvő nemzedék számára is identitásteremtő, azt megerősítő attrakcióvá váljon.”...

AZ ALKOTMÁNYOZÁS ÚTJAI KIUTAK AZ ALAPTÖRVÉNYBŐL

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerzők: RÓZSA PÉTER GYÖRGY–SZENTPÉTERI NAGY RICHARD
2021.08.13.


A magyar jogrendszer tíz évvel ezelőtt született, vitatott érvényességű alapnormája – a Magyarország Alaptörvénye elnevezésű dokumentum – a keletkezése óta a kritikák kereszttüzében áll (joggal). Az Alaptörvény remélt meghaladására vonatkozó elképzelésekről folytatott közjogászi diskurzus azonban különösen az utóbbi időkben hangosodott fel, és ez az üdvözlendő tény mindenekelőtt Vörös Imrének köszönhető, aki az Alaptörvénytől való vágyott megszabadulásra és egy jövendő alkotmányozásra nézve radikális javaslatot fogalmazott meg (vö. Lakner Zoltán interjúja Vörös Imrével, Jelen, 2021. március 1.). Fellépésének előzménye, hogy elképzeléseinek magvát egy kezdeményezés kapcsán már 2012-ben közzétette (Vörös Imre: Államcsínytevők?, HVG, 2012. március 10.), bár az idő tájt e gondolatok kevés visszhangra találtak.
*
Akkoron, mint ismert, két magánszemély, Kajdi József és Pusztai Erzsébet (Bokros Lajos politikai támogatásával, Vörös Imre iniciatívája nyomán) beadványt nyújtott be az Alkotmánybíróságnak annak kimondása érdekében, hogy hazánkban az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdésének tiltása ellenére – azaz e cikket megsértve – megvalósult a kizárólagos hatalomgyakorlás (melyet a korábbi alkotmány – azonos szöveggel – ugyancsak tiltott). Az Alkotmánybíróság azonban nemhogy ennek kimondását, de bármilyen érdemi határozat meghozatalát megtagadta, arra hivatkozva (a 3012/2012 [VI. 21.] számú végzésében), hogy az indítvány nem jogosulttól érkezett. A testület ebbéli némasága az addig lezajlott közjogi átalakítások nyomán már nem volt meglepő, a kezdeményezők mégis kijelenthették, hogy az Ab nem végzi a dolgát (valóban), és immár papírjuk van arról, hogy nem végzi (tényleg). A probléma megoldására kitalált megoldási javaslat azonban több oldalról kapott jelentős támadást.

A javasolt megoldás – melyet Vörös Imre az utóbbi hónapokban több cikkben és megszólalásban ismertetett (az interjúk mellett lásd mindenekelőtt Vörös Imre A jogállami alkotmányosság helyreállítása – a „Civil Bázis”csoport felkérésére 2021. március 13-án tartott előadás nyomán – civilbazis.hu) – abból indul ki, hogy a dolgát nem végző Alkotmánybíróság helyett az Országgyűlésnek kell megállapítania a kizárólagos hatalomgyakorlás tilalmába ütköző helyzet létrejöttét, és ennek megfelelően határoznia a továbbiakról. E további lépésekre vonatkozó javaslatát a szerző ugyancsak részletesen kidolgozta (Vörös Imre: A jogállami alkotmányosság helyreállítása – Vitaanyag és Tervezet – civilbazis.hu/allasfogalas)...


AZ ÉS 2021/32. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

AZ ÉS 2021/32. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

FILIPPOV GÁBOR: EZ AZ ELSZEGÉNYEDÉS, A LECSÚSZÁS IRÁNYA (2.)

HÍRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2021.08.15.


„Vannak fordulópontok egy ország életében, amikor a politikai elit dönthet úgy, hogy egy jobb jövő és a politikai elit számára is tágabb mozgástér érdekében váltani kell. Látjuk ennek nyomait itt is: a közbeszédben már folyik arról vita, hogy „aszfaltba vagy tudásba” fektessünk-e. Mi hiszünk abban, hogy eljuthatunk odáig, amikor a legfontosabb kérdésekben kialakulhat konszenzus. Utoljára ilyen az uniós és NATO-csatlakozásunk kapcsán alakult ki” – nyilatkozta a Hírklikknek Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója.


Van-e önöknek problématérképük?

– Tavaly szeptember közepén léptünk a nyilvánosság elé, de előtte már folyt egy kétéves munka. Ennek az előkészítő munkának volt a része, hogy írtunk egy közel 400 oldalas víziót Magyarország 2030 címmel, amelyben megpróbáltuk reálisan kiértékelni, hogy hol áll ma Magyarország, mik a hátrányai, mik az előnyei, és kijelöltük azokat a stratégiai célokat, amelyek megvalósításával szerintünk tíz év alatt el lehetne jutni egy sokkal élhetőbb és gazdagabb jövőhöz, függetlenül attól, hogy ki lesz akkor éppen kormányon. Három pillért határoztunk meg. Az első az, hogy az országnak a fizikai tőke, azaz az utak, épületek stb. helyett el kell kezdenie intenzíven beruházni az emberekbe. Mert bármelyik problémánkat vizsgáljuk, a versenyképességünktől az életminőségünkig, mindig a közoktatáshoz jutunk, valamint az emberek egészségügyi állapotához, alkalmazkodókészségéhez – a huszonegyedik században ez a siker fő tényezője. A második kitörési pontunk, ha úgy tetszik, egyfajta mentális váltás: egy sikeres országnak szüksége van pozitív, jövőorientált nemzettudatra, közösségi érzésre, összetartóerőre. Ez, bármily furcsa, forintosítható előny. Újfajta nemzeti diskurzust szeretnénk megalapozni, amely nem a kizárásra, az acsarkodásra, egymásnak a nemzetből való kitolására épül, hanem arra, hogy az egyre fogyatkozó emberi erőforrásainkat össze tudjuk fogni és közös célok érdekében kamatoztatni. A harmadik pillért Tiszta Magyarországnak hívjuk. Ez általánosan az életünk rendezettségét takarja, vagyis a fenntarthatóság, a levegő- és víztisztasági célok mellett a közbiztonságot, a korrupciómentességet, a jól elrendezett, jól működő intézményeket, a minőségi, XXI. századi szolgáltató államot és hasonló, az életünk mindennapi rendezettségét befolyásoló tényezőket érinti. Ez a három pillér az, amely szerintünk egy felemelkedő, nem csupán gazdagabb, de boldogabb Magyarországnak lehetne a receptje, és ezekre a stratégiai irányokra fűzzük fel a konkrét szakpolitikai javaslatainkat...

FILIPPOV GÁBOR: MEGSZŰNT A JÖVŐORIENTÁLT GONDOLKODÁS

HÍRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2021.08.14.


„Sajnos nem igaz, amit mi is hittünk korábban, hogy a színfalak mögött mindenütt ezerrel folyik a szakpolitikai munka, és ott vannak az alternatívák, az innovatív programok, és mindenki csak arra vár, hogy végrehajthassa. Ehelyett azt látjuk, hogy a csatazajban megszűnt az az innovatív, jövőorientált gondolkodás, amire pedig mindenképpen szükség lenne" – nyilatkozta a Hírklikknek Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója
.

Fecsegek, pontosabban kifecsegem az előzetes beszélgetésünket, amikor is azt mondta, hogy a munkahelyén, az Egyensúly Intézetnél szerződésben vállalták, hogy aktuálpolitikai témákban nem nyilatkoznak. De az intézet neve is aktuálpolitikai tartalmú, nem?

– Ezt hogy érti?


Arra utal az elnevezés, hogy ez az egyensúly – másként a fékek és ellensúlyok rendszere – nincs rendben Magyarországon…

– Umberto Eco mondja, hogy az a jó cím, amelybe mindenki azt láthat bele, amit szeretne. Ez is egy értelmezés, de mi azt szoktuk mondani, hogy kétféle értelemben szeretnénk valamiféle egyensúlyt a magyar közbeszédben. Az egyik az, hogy ne kizárólag a múltról és a sérelmeinkről beszéljünk, legalább ennyi szó essék a nyilvánosságban a jövőről is. Olyan időszakban élünk, amikor bizonyos hosszú távú trendek alapvetően változtatják meg a jövőbeli életünket. Nem mondjuk, hogy ne beszéljünk szimbolikus kérdésekről meg pártpolitikáról, de legalább ennyit vagy megközelítően ennyit foglalkozzunk a jövő problémáival is. A másik, és ez talán még fontosabb: ma egy közéleti interjú 99 százalékban pártpolitika – összefogás, Orbán vagy nem Orbán – és jó esetben is nagyjából csupán egy százalék a szakpolitika. Természetesen elfogadjuk, hogy a pártpolitika és a hatalom megszerzése nagyon fontos, de legalább ennyire fontos, hogy mit kellene kezdeni a hatalommal. Márpedig erről – a magyar közéletben legalábbis – szinte egyáltalán nem esik szó. Én rengeteg olyan interjút hallok, olvasok, ahol egy-egy politikus arra panaszkodik, hogy senki nem kérdezi meg őt a víziójáról, hogy mit is akarnak kezdeni az országgal, de közben ő maga sem erről beszél. Mi azt szeretnénk – mondjuk így – kierőszakolni, hogy többet beszéljünk arról: mire is való a hatalom, hogy mit is kellene tenni...

SZABAD SZEMMEL: A VILÁGSAJTÓ LENGYELORSZÁGRA FIGYEL, MIKÖZBEN HAZÁNKRÓL SEM FELEDKEZTEK EL - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SATÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELESTEY LAJOS
202108.15.


Ugyan a lengyel jogállam lebontásával foglalkozik most mindenki, de ebből a szempontból azért Magyarországban is van potenciál.


Yahoo/Reuters

Izrael azonnali hatállyal hazarendelte ügyvivőjét Varsóból, miután a lengyel államfő bejelentette: aláírja azt a törvényt, amelynek értelmében legfeljebb 30 évet kapnak a náci időkben elvett javak tulajdonosai, hogy visszaköveteljék értékeiket. Naftali Bennett kormányfő kijelentette: országa nem hagyja annyiban, mert a lengyel döntés szégyenletes és meggyalázza a holokauszt emlékét.

Naftali Bennett külügyminiszter pedig azt mondta, hogy Lengyelország most először egy antiszemita és erkölcstelen törvényt fogadott el. Ily módon azonban antidemokratikus és nem liberális vonalra állt rá, nem tiszteli az emberi történelem legnagyobb tragédiáját. Ezért nem küldenek új nagykövetet Varsóba, a tel avivi lengyel képviselet vezetőjének pedig azt tanácsolják, hogy ne térjen vissza a szabadságról. Inkább magyarázza meg honfitársainak, mint jelent a Shoa (a Holokauszt izraeli megfelelője) Izrael népének, és hogy az mennyire nem hajlandó elfogadni az áldozatok emlékének semmibe vételét.

De ez még nem minden, tette hozzá a politikus, aki jelezte, hogy az ügyben egyeztetnek az Egyesült Államokkal. Az amerikai diplomácia vezetője már 3 napja kérte, hogy Duda államfő ne hagyja jóvá a jogszabályt. A lengyel Külügyminisztérium ellenben most azt közölte, hogy az arányos válasz elve alapján kíván reagálni az izraeli lépésekre. A helyzetet bonyolítja, hogy Lengyelország soha nem fizetett kártérítést az elkobzott vagyonokért, függetlenül attól, hogy azok sokszor a szocializmus idején állami kézben maradtak.

Spiegel

A lap úgy látja, hogy Lengyelországon múlik az EU jövője. Merthogy Kaczynski évek óta építi a tekintélyuralmi rendszert, ám az unió hosszú ideje tétlenül nézi. Most ugyan reagál a Bizottság, de lehet, hogy már késő. Ugyanakkor nem sokkal ezelőttig az volt a benyomás, mintha az uniót nem foglalkoztatná különösebben, mi történek a lengyeleknél. Miközben az ország erős embere azon volt, hogy nagy lendülettel ledöntse a demokratikus jogállam pilléreit. Odáig jutott, hogy már nem különülnek el egymástól a hatalmi ágak.

Brüsszel most kilátásba helyezte, hogy az új szankciós mechanizmus bevetésével támogatásokat von meg, de tényleg azt hiszi, hogy ettől jobb belátásra tér Kaczynski? A lap Kelet-Európa szakértője, Jan Puhl, nem gondolja, hogy Varsó valóban felszámolja a Fegyelmi Tanácsot, mert az igazságügyi reform a hatalom terjeszkedésének központi eleme. Szóval legfeljebb csupán taktikai visszavonulásról van szó.

Az EU ily módon nem csupán döntő erőpróba előtt áll az olyan tagállamokkal, mint Magyarország és Lengyelország, amely autokrata vonásokat mutat. Lehet, hogy az egész közösség szerkezete kockán forog, tehát hogy az egységes piacon túl elkötelezte magát a demokratikus értékek mellett.

Maximilian Popp, a Spiegel helyettes külpolitikai rovatvezetője úgy ítéli meg, hogy ebben a válságban a minden a tét. Alapjaiban fenyegeti Európát, ezért ha a Bizottság nem alkalmaz kőkemény megtorló intézkedéseket, akkor az egész közösség létét veszélyezteti.

Washington Post

Magyarország jól átverte a Fox News profi álhírterjesztőjét: még Carlson sem volt képes elkerülni a csapdát Budapesten – írja az elemzés, miután a magyar kormány többször is cenzúrázta a jobboldali műsorvezetőt, aki pedig odahaza folyton ki van akadva, ha úgy véli, hogy szavait megszűrik .

Magyarországon azonban halálra dicsérte a tekintélyelvű Orbán Viktort, aki a vele készült interjúban azt fejtegette, hogy Biden elítélte a kelet-európai „totalitárius rezsimeket”, de egy szót sem vesztegetett Kínára. A házigazda ügyesen átváltott más témára, de hát ő igen baráti kapcsolatokat ápol Pekinggel. Lásd a kínai vakcinát vagy azt, hogy a magyar kormány megakadályozta az EU nyilatkozatát, amely elítélte volna Hszi rendszerét Hongkong miatt. Csak éppen ez a rész első nekifutásra kimaradt a leírt hivatalos magyar szövegből.

Mint ahogyan a videófelvételből kivágták azt, amikor esztergomi előadásában a tengerentúli tévés a tekintélyuralmi hatalmakat ostorozta. A szervezők persze sajnálatos hanghibára hivatkoztak.

Amikor a lap szembesítette e két esettel Carlsont, az előbb egy egészen más témával próbálta elvenni a dolog élét, majd többé nem reagált a megkeresésre. A Fox News pedig nem volt hajlandó nyilatkozni.

The American Conservative

Az angolszász konzervatívok azért vetik vigyázó tekintetüket Magyarországra, mert az azt támasztja alá, hogy lehetséges korszerű, kozmopolita nyugati társadalom, amely nem adja meg magát a gender őrült álideológiának. Ezt az amerikai szélsőjobb egyik véleményvezére írta, miután hazatért jó háromhónapos magyarországi ösztöndíja után, amelyet az Orbán-kormánytól kapott. Rod Dreher magyar erénynek tartja, hogy a hatalom és a nép a fiatalságot is megóvja ezektől a rosszindulatú hazugságoktól.

Bezzeg Amerikában a sajtó csakis a transz neműség cukormázas történeteivel traktálja a közönséget. Pedig a szerző Budapesten azt hallotta egy leszbikus magyar lánytól, Kamillától, hogy az a Fideszre voksol, mert az ugyan korrupt, viszont nem veszi el az emberektől annak a kulturális emlékét, mi is a család, illetve a férfi és nő. Ez ugyanis sokkal rosszabb volna, mint amikor állami pénzeket tüntetnek el. És pont ez a lényeg – mutat rá Dreher.

Bejelenti, hogy hamarosan újabb hosszú védőbeszéddel rukkol ki Magyarország mellett, de azt már most leszögezi, hogy aki elítéli az Orbán-kabinetet az LMBT-jogok elutasításáért, abban csakis a vak előítélet dolgozik. A másik oldal ugyanis kizárólag merev kategóriákban képes gondolkodni. A magyarok többsége azonban nem kér ebből az ideológiából, mert látja, hogy az miként tette tönkre a Nyugatot. És ezek után vannak, akik csodálkoznak, hogy bizonyos amerikai jobboldaliak a józan ész menedékének tartják Magyarországot?

Der Standard

Beépítik a Fertő-tó partját, amivel kapcsolatban az ingatlanfejlesztők és az idegenforgalom emberei boldogok, a természetvédők ezzel szemben jajonganak. A tavat ugyanakkor az fenyegeti, hogy teljesen belepi a nád, miközben rengeteg más baj is van vele: alacsony a vízállás, a munkálatok a környezetet fenyegetik és vitatottak a védelmére tervezett lépések.

Az első számú gond a magyar oldalon zajló megaépítkezés, amely oligarchaprojekt, hiszen az Orbán védelme alatt áll, és a fő vállalkozó Mészáros Lőrinc, akit sokan a miniszterelnök strómanjának tartanak. De benne van a programban Ráhel, a politikus legidősebb lánya is. Úgy hogy a tiltakozás azonnal átvisz a politika birodalmába. A „Fertő tó barátai” polgári kezdeményezés egyik képviselője azon csodálkozik, miért nem emelnek mindjárt egy stadiont is a 100-szobás hotel, parkoló, kikötő és sportközpont mellé? A 85-ös gyorsút fertőrákosi kijárata már elkészült.

Az Unesco azzal fenyeget, hogy megvonja a térségtől a világörökségi státuszt. Annál is inkább, mert az osztrák oldalon is folynak jócskán építkezések. Beleértve egy szállodát, nyaralóközpontot, valamint egy luxus lakóparkot, ahol már egymillió euróért lehet ingatlant venni. Mindenesetre az osztrák környezetvédelmi miniszter azt kérte magyar kollégájától, Palkovics Lászlótól, hogy függesszék fel a munkálatokat és gondolják át még egyszer a terveket.

A tó megmentésére szakemberek most azt mérlegelik, hogy a Mosoni-Dunából vezetnek át vizet, ám akkor meg a nád idővel elborítaná az egész felületet. Mert a paradoxon az, hogy ily módon végez a tóval, aki segíteni próbál rajta.

TÉNYLEG KIFELÉ TARTUNK AZ EU-BÓL?

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2021.08.14.


A Fidesz vezető politikusai egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy az ország akár el is hagyhatja az Európai Uniót, ha az érdekeik úgy kívánják. Korábban csak néhány szélsőségekre hajló pártember fejtegette a tagság feladásának lehetőségét, de most egy megfontoltságáról és visszafogottságáról ismert technokrata, Varga Mihály célozgatott arra, hogy amennyiben nettó befizetővé válnánk, érdemes lenne átgondolni a politikai és gazdasági közösség elhagyását. A pénzügyminiszter amúgy komoly vitába keveredett Matolcsy György jegybankelnökkel is, de köztük egyelőre nem a kilépés vagy maradás kérdése okozza a feszültséget.

Egy nagyívű terv kezd kirajzolódni a szemünk előtt az utóbbi években, de annyira hihetetlennek tűnt eddig a végcél, hogy nem igazán vettük komolyan. Előbb komoly politikai és gazdasági együttműködés jött létre olyan nagyhatalmakkal, melyek régi vetélytársai az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak, majd a magyar kormány nyíltan hadat üzent az EU-nak, miután Brüsszel megelégelte, hogy Orbán és köre egyre nyíltabban söpri félre az uniós értékeket, ugyanakkor a zsarolást sem tartja túlzó eszköznek, ha a kohéziós támogatások megszerzéséről van szó.

A Fidesz prominensei ma már elég nyíltan hangoztatják, hogy szinte kizárólag a gazdasági érdekeket tartják fontosnak az uniós szövetségen belül, az ideológiai szempontok számukra jelentősüket vesztik, ha éppen előnyös üzletre készülnek Kínával, Oroszországgal, netán valamelyik közép-ázsiai autokráciával. Az Orbán-kormány pragmatizmusa ma már odáig jutott, hogy nyíltan vallják fideszes politikusok, az ingyen pénz tartja még az EU-ban az országot, de ha egyszer (mondjuk a 2030-as évekre) nettó befizetővé válnánk, akkor már semmi sem marasztalná őket ebben a közösségben...

ITT OLVASHATÓ

NAGY FERENC, A NEMZETH CSALOGÁNYA

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2021.08.15.


Én nem tudom, milyen mélyre lehet merülni az erkölcsi mocsokban, de úgy tűnik, ez a kút feneketlen. Amikor Nagy Ferenc skrupulusok nélkül kijelölte a helyét a NER-univerzumban, és Orbán seggében találta meg a létezés értelmét jól megfogalmazott anyagi haszon reményében, az nem is maradt el. Kéz a kézben jár a kedves vezető hátsójának szidolozása és a krajcárok csörgése, ez egy jól meghatározható kereskedelmi viszony. Igaz, erős és hatalmas gyomor kell hozzá, de Nagy Ferencnek van ilyenje, tőle már nem is kell kérni semmit, önként és dalolva hengergőzik a szarban, miközben eltelten röfög, hálatelt szemei pediglen csillognak.

Nagy Ferenc koncertezett a minap, és ezen szükségét érezte a buzizásnak, ráérezve mintegy a kor üterére. Bár a dramaturgia és a koreográfia hagyott némi kívánni valót maga után, de a Kossuth-díj nem garancia a minőségre, mint ahogyan mindenféle keresztek sem az erkölcsi tartásra. Manapság a díjak a hűség jutalmai, ezért kapja meg őket mindenféle szaralak. Nagy Ferenc is a Kossuth-díjával három nőnek öltözött férfit vezényelt a színpadra, miszerint ezeket Merkel küldte, hogy ők nem buzik, de nagyon melegek, azt sem tudják, fiúk vagy lányok, mert transzvesztiták. Majd megénekeltette őket, és a tökeit markolászva elbocsátotta a statisztákat.

Jelezve mintegy, hogy bekaphatják mind az összes buzik, utánuk ordítva, hogy „ezt a Q-t odaadom nekik”. Mint kitetszik, még tényleg nem egészen kiforrott a műalkotás, de azért Szabad Nép félórának megteszi, és lehet fáradni a kasszához. Beleillik abba a sorba, amelyben a NER csinovnyikjai, lojalistáti és talpnyalói ma szükségét érzik kifejteni, mennyire utálják a melegeket, holott eddig ilyenen még el sem gondolkoztak. Olyan ez, mint amikor a párttitkárok nekiláttak ministrálni, ez pedig egybe esett azzal, amikor Orbán Viktor felfedezte a benne tanyát verő Istent, kies hazánkat pedig megülte a tömjénszag. Ugyanekkor Semjén seggéből meg böjti szelek kezdtek lengedezni.

Megfelelési kényszerek irányítják a Sátán rendszerét, a kedves vezető csak lerakja a jelzőkarókat néhány böffenésével, a nagyferencek pediglen kiteljesítik annak tartalmát, elvégezve a mocskos munkát. Orbán mondhatja, hogy ő nem homofób és antiszemita, ő ilyesmiket soha ki nem ejtett a száján, de Hitler sem mondta, hogy el kell pusztítani a zsidókat. Ezek a rendszerek önjáróak, amit már Marquez papa is megmutatott nekünk a Száz év magányban Aureliano Buendia ezredes hatalmát jellemezve: „Még ki sem mondta, sőt, ki sem gondolta a parancsait, már végre is hajtották őket, és mindig sokkal messzebbre mentek, mint ameddig ő maga elmerészkedett volna”...