2017. augusztus 20., vasárnap

GONDOLATOK LÁZÁRTÓL NYUGATRA

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2017.08.19.


...A magyar kormány tehát sokkal inkább egy ellenség-képet építő retorikával, valamint egy sebtében felhúzott szarvas-csapdával látszott erősíteni az önképét. Miközben megfontolható lett volna olyan, lényegesen emberségesebb, megoldás is, ami a valós menekültek ellátását, és az ügynökök kiszűrését is szolgálta volna. Budapest provokálása, és végül a tömegek szinte válogatás nélkül nyugatra engedése helyett. De emberséget keresni ott, ahol Erdő Péter kereszténysége a szint, igazán felesleges. Így, különösen, mert Lázár szerint „Ezeréves államiságunk kötelességünké teszi azt, hogy a kontinens jövőjéről szóló vitákban hallassuk hangunkat”, valószínűleg továbbra sem az emberség, hanem a decibel lesz az úr. Miközben a miniszter megfogalmazása szerint „Európa az európaiaké, Magyarország pedig a magyaroké”.

Ami rohadt jól hangzik, de vagy nem jelent semmit, vagy Magyarország szakítását jelenti az Európai Unióval. Mert Magyarország földrajzilag mindenképpen Európában van. Átvitt értelemben ellenben nagy szívás lenne, ha ez a miniszteri állítás igaz lenne. Mert azt jelentené, hogy hazatárnának azok a százezrek, akik most a kormánynak kényelmes távolságban vannak az országtól. Javítva a foglalkoztatási statisztikát is. Ha ezek az emberek hazatérnének, akkor nem pénzt küldenének haza, hanem itthon kellene megoldani a foglalkoztatásukat. Piaci bérrel. Mert ellenkező esetben olyan tüntetéshullám alapját képezhetnék, amibe Orbán napok alatt bukhatna bele. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor igyekszik fenntartani a nyitott határokat, ameddig csak lehet. Akik Lázárnak tapsikálnak, azok talán egyszer ezt a szempontot is mérlegelhetnék. Ahogy azt is, hogy milyen keresztény-konzervativizmus az, amelyik a keresztény menekültek elől is lezárja a határokat. Amely megoldás, az állítólag keresztény Harrach szerint, teljesen rendben levő, keresztényi cselekedet.

Az, hogy szembe megy Jézus tanításával? Az, hogy szembemegy I. István intelmeivel? Valamint a pápával? Na és. Magyarország egy olyan unortodox keresztény ország, ahol a kereszténység ilyen. Ahogy sok minden más is. A statisztikákban, a szónoklatokban minden, a szegénység, az oktatás, a gyermekek jogai, és minden más is, rendben van.

A többi? Néma csend. S maholnap talán hullaszag.

MINDENKI ÉRDEKE A MOMENTUM ERŐSÖDÉSE

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2017.08.20.


...Semmi sem garantálható a Momentummal kapcsolatban, sem a látható vezetősége, sem annak láthatatlan támogatói kapcsolatai, sem a narratíva hiánya nem töltenek el túlzott bizalommal, de ez a bizalom legalább feltételesen ott van még. Szerintem sokan vagyunk ezzel így. Meglátjuk aztán, hogy a Momentum is legfeljebb egy második LMP lesz-e, vagy az sem, de aki most fenekedik rájuk azon az alapon, hogy a kedvenc mikropártja kerülhet veszélybe miattuk, az döntse már el, mit akar. A kedvenc mikropártját, vagy az ország megmentését a 2018-as katasztrófától. Aki meg az "összegfogást" félti, hát... az beszéljen orvosával vagy gyógyszerészével.

EGYÜTT FOGJUK MEGSZÍVNI

CIVILHETES BLOG
Szerző: Hírszerkesztő
2017.08.20.


Először az okosság: „Ellenzéki körökben még mindig megy az a demagóg szöveg, hogy "Orbán elvette az emberek nyugdíj megtakarításait". - írja a kolozsvaros.com.

Egy olvasónktól kaptuk az alábbi gyöngyszemet (köszönet neki), egy kormányhű erő oldaláról másolta le és kérte, hogy osszuk meg, magyarázzuk el. Jó.

És most a választások előtt ez erősödni fog. EZÉRT EZZEL KAPCSOLATBAN.ÖSSZEFOGLALOM A VALÓS TÉNYEKET

Egy facebookos oldalon találtam. Megosztom, ahol csak lehet. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, merjünk szólni a hazug hírek terjesztőivel szemben.

Ideje lenne már felfogni hogy az a kötelező “magánnyugdíj” – az állami kasszából érkezett – a magán nyugdíjpénztárak kezelésébe. Az állam fizette a beszedett nyugdíj járulékokból, de mivel nem volt annyi nyugdíj járulék bevétel, amit oda utalt, az hiányzott az aktuális nyugdíj kifizetéseknél ezért 200 milliárd FT körüli lyukat ütött a költségvetésben.

Azért, hogy a jelenlegi nyugdíjasoknak nyugdíjat tudjon fizetni a kormány, az államnak hitelt kellett felvennie. Vagyis a kötelező magánnyugdíj pénztárak KIVONTÁK a pénzt a nyugdíjkasszából. ÉS EZ ORSZÁGUNK ELADÓSODÁSÁT NÖVELTE.

A GÖRÖG UTAT KÉSZÍTETTÉK ELŐ SZÁMUNKRA.

Arról már nem szólva, hogy mivel a pénztárak tőzsdén fektették be a befizetett nyugdíj járulékot, bármikor tönkremehettek, a pénz elúszott volna egy komolyabb pénzügyi válságnál. s a pénzügy ügyes tőzsdei manipulációkon keresztül a tőzsde spekulánsok zsebébe jutott volna..

Másfelől pedig az utolsó liberális kormány idején (Bajnai) voltak kísérletek olyan törvény megalkotására, hogy ezt a pénzt privatizálják. Vagyis a magánpénztárak tulajdonába adják, a korábbi felállás helyett, amelyben a magánpénztár csak mint a pénz kezelője, és NEM TULAJDONOSA lenne.

Na ha ez a privatizáció megtörtént volna, akkor a magyar ügyfél elvesztette volna minden jogát a befizetett járulékai felett, azaz tulajdonosból ügyféllé vált volna. HÁT ETTŐL VÉDTE MEG A NYUGDÍJKASSZÁT ÉS A jövőbeli nyugdíjasokat a kötelező magánnyugdíj rendszer megszüntetése. AKI EZT NEM KÉPES FELFOGNI, azt is megvédték.

MAGÁNNYUGDÍJ PÉNZTÁRAK ma is vannak, csak oda nem az állam kasszából megy a pénz, hanem ott az állampolgárok magán megtakarításait kezelik. Az állam ezt ma is támogatja adó kedvezményekkel! Lehet takarékoskodni..de saját pénzből!!!!

Nem kötelező használni a saját intelligenciánkat, de ha van, hát használjuk a balidióta hazug propagandájával szemben.”

Nem vagyok közgazdász, de nem is a Facebookon terjedő önjelölt tudósoktól szoktam tájékozódni.

Feltett kézzel elhiszem, hogy a jelenlegi kormány rajongótábora örömmel elhiszi a fenti butasághalmazt, csakhogy nagyjából egy szó sem igaz belőle. Az sem jelent komoly vigaszt, hogy ők éppen úgy meg fogják szívni a magánnyugdíj-alap einstandolását, mint mindenki más.

A jól hangzó hazugságokkal szemben nézzük a valóságot:...

AUGUSZTUS 20 HAZUGSÁGAI: A SZENT KORONA SOHA NEM VOLT ISTVÁN FEJÉN

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2017.08.20.


Augusztus 20-án tetten érhetők leginkább a magyarság tragédiáit okozó hamis nemzeti identitás hazugságai. Magyarország ugyanis soha nem volt keresztény ország, nem a kereszténységhez csatlakozott, a “Szent Koronát” nem a római pápa adta, a “Szent Korona” sokkal később keletkezett, soha nem volt István király koronája. Ezek száraz tények, de a magyarok képtelenek ezektől a hamis mítoszoktól megszabadulni, amelyek jelenleg az Orbán-rendszer illegitim alaptörvényének és az Orbán-rendszernek is alapjai. Ezeket a hazugságokat vesszük sorba augusztus 20-a alkalmából. Szeretnénk, ha a magyarok megértenék, hogy ezek a hazugságok a történelmi tragédiáik okai, és ha egészséges nemzeti identitásuk lenne e hazugságok nélkül, szabad és boldog nép is lehetne a magyar

A Szent Korona soha nem volt István király fején. Nem a pápától származunk. Az István királynak tulajdonított koronát Hartvik püspök legendája alapján nevezték „szent” koronának. A katolikus Hartvik püspök legendájában olvasható először az, hogy István király koronája a katolikus egyház fejétől, II. Szilveszter pápától származik. Ez tényszerűen nem igaz, ez a hazugság a magyar tragédiák oka.

A római pápától kapott korona azt a jelentést hordozta, hogy az államiság és a nemzeti lét forrása a katolikus egyház. A korona adományozása az alapja a magyar nemzet „kereszténységgel” való azonosításának. Ez a legenda az alapja annak a tévhitnek is, hogy Magyarország „keresztény ország”. Ettől a legendától számítjuk a történelemhamisítás kezdetét, amely – az Alaptörvényben is rögzített módon – soha nem ért véget, és hamis nemzeti önismerethez vezetett. István koronáját ugyanis nem a pápa adományozta. A nemzeti eredetet jelképező hagyomány hamis. A nemzeti és az állami lét forrása nem a katolikus egyház, s a „magyar” jelentése nem az, hogy „keresztény”.

A nemzeti identitás katolicizmussal való azonosításának alapja Hartvik püspök legendája. A legenda szerint a római pápa által adott korona hozta létre a magyar államiságot. Eszerint a magyar nemzet István megtérésével maga is „keresztény” lett, amely a katolikus Európához való csatlakozást eredményezte. Hartvik püspök legendáját a történelmi tények cáfolják. Hartvik Könyves Kálmán király kérésére írta meg István újabb életrajzát. Ez hűen követte a korábbi életrajzokat, csak a Szent Korona adományozásának történetével egészítette ki. Nem felel meg a valóságnak, hogy Hartvik püspök István életrajzának „elveszett részeit” találta meg. I. István életrajzának nem voltak ilyen „elveszett részei”. Ha István Rómától kapta volna a koronát, az nem marad száz évig titokban. A Hartvik-legenda születésének körülményei egyértelmű választ adnak a kételyekre. Könyves Kálmán megrendelésének célja az volt, hogy a magyar királyoknak a pápa által elvitatott egyházkormányzói jogát István királyra vezesse vissza, a Szentszéktől való eredetét bizonyítsa. Ezért hangsúlyozta az első magyar király „keresztény” voltát és kiválasztottságát. Így került István életrajzába, hogy a „szent” koronát a pápától kapta, ami tényszerűen nem igaz.

A magyar királyság nem a katolikus egyháztól, hanem a német-római császárságtól ered. A legenda előzménye, hogy II. Orbán pápa 1096-ban levelet írt Kálmán királynak, amelyben sérelmezte, hogy a magyarok a ravennai ellenpápa, és annak támogatója, IV. Henrik mellé álltak. Ezért felszólította, térjenek meg a törvényes pápához. A történészek szerint „Orbán levelének vitathatatlanul nagy hatása volt a Hartvik-legendának nem a szemléletére, hanem szövegezésére. Kálmán ebben fogalmaztatta meg nagyjában végleges diplomáciai és egyházpolitikai nézeteit és a keresztény magyar királyság múltjára a visszatekintést. Nagy gondot fordíttatott az egyházra vonatkozó jogigényeinek ’történeti’ megalapozására és Rómával való állítólagos összhangjuk igazolására.”. Ennek konklúziója az, hogy „a Hartvik-legendát Kálmán törekvéseire, s nem István korára nézve tartjuk hiteles forrásnak”. A legenda célja az volt, hogy Kálmán bizonyítsa: a pápa átadta az egyház feletti jogot István királynak, amelynek ő jogos örököse...

A TÖBBSÉG NEM TÁMOGATJA A HATÁRON TÚLI MAGYAROK SZAVAZATI JOGÁT

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gépnarancs
2017.08.20.


A megkérdezettek kétharmada viszont helyesnek tartja, hogy a határon túli magyarok kérhetik a magyar állampolgárságot.

Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, augusztus 10 és 12 között, 1002 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvélemény-kutatásban vizsgálta a magyar választókorúak határon túli magyarok különböző jogaival kapcsolatos véleményeit.  A megkérdezettek kétharmada helyesnek tartja, hogy a határon túli magyarok kérhetik a magyar állampolgárságot. Azonban a többség azzal már nem ért egyet, hogy milliárdokkal támogatja a magyar kormány a külhoni magyarokat, illetve azzal sem, hogy szavazati jogot kaptak, hogy különböző szociális ellátásra jogosultak Magyarországon, és azzal különösen nem, hogy különböző a határon túli és a kivándorolt magyarok szavazáshoz való hozzáférése, valamint azzal sem, hogy milliárdos összeg megy a székelyföldi labdarúgó akadémiára. A válaszadók többsége tudja, hogy a határon túli magyarok elsöprő többsége a Fideszre szavaz. Tíz megkérdezettből ketten tartják helyesnek, hogy a határon túli magyaroknak van szavazati joga, azt is figyelembe véve, hogy nem Magyarországon fizetnek adót. A megkérdezettek több mint fele szerint a határon túliak elsősorban a szavazataik miatt fontosak a kormánynak, és mindössze negyedük szerint azért, mert felelősséget érez irántuk.
A megkérdezettek kétharmada (68 százalék) helyesnek tartja, hogy a határon túli magyarok kérhetik a magyar állampolgárságot. Leginkább a Fidesz szavazók (82 százalék), és a bizonytalanok (66 százalék), illetve a Jobbik szavazók (63 százalék), legkevésbé az MSZP szavazók (33 százalék) tartják helyesnek...

A RENDSZERVÁLTÁS KUDARCA MA MÁR MÁSKÉPP IS ELMESÉLHETŐ - 25 ÉVES A CSURKA-DOLGOZAT

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Pap Szilárd István
2017.08.20.


Éppen 25 évvel ezelőtt, 1992. augusztus 20-án jelent meg Csurka István Néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendeje és az MDF új programja kapcsán című írása. A dolgozat a rendszerváltás utáni magyar történelem egyik legellentmondásosabb, hosszú távú (negatív) politikai hatásait tekintve pedig egyik legerősebb szövege. A fékevesztett összeesküvés-elméletekben, félrevezető politikai párhuzamokban (IMF=Vörös hadsereg – ismerős?), durva antiszemitizmusban és antidemokratikus, autoriter felhívásokban („…bármilyen erő igénybevétele meg van engedve…”) tobzódó dolgozatot olvasva nehéz nem a Nemzeti Együttműködés Rendszerére mint Csurka megvalósult álmára asszociálni. De ennél sokkal érdekesebb lehet a dolgozatnak egy jövő felé tekintő olvasata, értelmezése.

Az eredetiben nyolc újságoldalt kitevő írásban szinte alig lehet olyan ok-okozati magyarázatot, olyan értelmezést találni, ami megáll a valóság talaján. A nemzetre lecsapó külső és belső idegen, a kertek alatt ólálkodó „volt nomenklatúra pufajkásai”, a globális léptékű magyarellenes összeesküvés mind-mind olyan elemek, amelyek ebben a formában sem akkor, sem most nem állják meg a helyüket -- bár manapság még annál is inkább, mint akkor, a politikai közbeszéd népszerű toposzai, világértelmező keretei. A szöveg ezen szintjére pedig még rájön egy erősen frusztrált, hétköznapi neheztelés által motivált személyeskedő támadás minden és mindenki ellen.

De a Csurka-dolgozat messzire nyúló hatásának és relatív népszerűségének megértése nem megspórolható ezen elemek egyszerű morális elítélésével...

KENYÉRTÖRÉS

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Adorján György
2017.08.19.


Kenyértörés: a szó jelentéstartalma a századok során többféle értelmezésen ment keresztül. Nem szeretnék ünneprontó lenni. Nem várok holnapig, én velük nem ünnepelek. Hiába gyújtanak nekem önfényező, kivagyiságtól villogó gellérthegyi görögtüzet, hadi kísérettel a Dunán. Nekem nem hiányoznak sem ők, sem István sokszínűségét tagadó, illiberális, látványtervezett államépítő gesztusaik.


Milyen képmutatók, amikor államalapító királyunk intelmét –„Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”– semmibe véve, Ferenc pápa szavait figyelmen kívül hagyva, a menekültek ellen szítanak plakát-hadjárataikkal, vagy a nemrég lovagkereszttel kitüntetett kegyenc zsurnaliszta gyűlöletkeltő dumájával!

És még ők ünnepeltetnek ebben a hazában, ahol egyre többen vagyunk, akiknek ajkáról buggyan a fohász: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! A mostani hatalmasok, akik kormányon vannak, pedig csókosaikkal együtt tobzódnak a földi javakban, eszméletlen nagyságrenddel verve a tömegek életszínvonalát, luxus körülmények között, kövérre vagyonosodva pöffeszkednek, fényűző életvitelükkel cinikusan irritálva polgártársaikat!

Ebben az országban egy európai mértékkel szokatlan hatáskörrel és illetékességgel felruházott belügyér is olyan vagyoni helyzetben van, hogy több száz millió baráti kölcsönt képes adni magánszemélyeknek – vagyonbevallása szerint. Kiknek? Kamattal? És milyennel? Vagy anélkül, csak úgy, grátisz? Tán megbízhatatlan közmunkásoknak, vagy netán megbízható ügyészeknek és bíróknak? Adni tud, ez a lényeg, no meg az, hogy mit kap érte!

Nincs mese! Rákellenes barackmagot hirdető, volt költő kormánytisztviselők, lakáj-kegyenc eszement tollnokok, pasaparkos cselédtartó ficsúrok, mangalica telepes falubéli kiválasztottak, horthystanosztalgiázók, gyöngytyúkvadászó magyarságtudatot tömjénezők kezében az ország irányítása és vagyonának jó része is. Itt Magyar Érdemrend lovagkeresztese lehet az állatozó, minden migránst tizennégy év felett potenciális gyilkosnak tartó ötödik párttagkönyves.

Mi meg csak nézünk, mint a moziban, mi, az alattvalók. Sokan közülünk el is hagynak bennünket, dilemmájukban azt a megoldást választva, hogy külhonban keresnek menedéket, megnyugvást az itthoni helyzetből...

KAMPEC DOLORES LVI. - VALAMI NAGY ÜNNEP

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
20147.08.20.Amikor a fura alak eltűnt a kukoricásból, Wotan limuzinja is belesuhant a Holdba új krátert ütve benne, és olyan csend lett a templom tornyában, hogy Béla hallotta, amint gyenge és kimerült szíve sóhajtozik és nyögdécsel. Suttogva szidta a gazdáját, mert ő már tudta, amit a felelőtlen Béla nem, hogy innen le is kell menni, és csak a csirkeszárnyon hizlalt nyugdíjasok mesélhettek volna arról, hogy ez milyen embert próbáló, hatalmas feladat. Ám ők bután horkoltak poharakban merengő protkójuk gúnyos vigyora mellett a dunyhájuk alatt, pedig annyira meleg volt még most is, hogy a harang erősen izzadt. Úgy csöpögött alá a mélybe az olvadt bronz, mint tavasz elején a csalfa jégcsapok mocskos, zavaros, télízű vize.

Béla összeszedte minden bátorságát, és fejest ugrott a torony fekete lyukába. Úgy is semmisült meg benne, ahogy illik, teste megnyúlt, és molekulánként, atomonként spirálisan csavarodott a föld felé. Amikor leért, nem koppant, nem csattant, hanem legóként állt újra össze a talpától a feje búbjáig, és közben áldotta az urat – mert előbb-utóbb mindenki leborul -, hogy ebben a képlékeny állapotban jutott túl a denevérek, pókok és más szörnyek birodalmán. Így érkezett vissza a faluba, s ahogyan a kocsma mögött szürkülni kezdett az ég alja, és az ébresztőre állított kakasok megszólaltak elűzve az utolsó rossz szellemet is a házak ablakaitól, Béla becsörtetett az ivóba, mint valami vadnyugati éles tekintetű, hatlövetű tehénpásztor, de nem Charles Bronson volt, csak Terence Hill a bamba vigyorával.

Eddig tartott a hősködése, amit a toronyból való regénybe illő kitörése – legalábbis így képzelte – indokolt volna, de szétnézett a légyszaros ablakok, a repedezett falak és a fröccsfoltos asztalok között, és annyira visszatért a valóságba, hogy egy lendülettel kérte volna ki a fröccsét. De a hangszálai még képlékenyek voltak, ezért úgy elfogta a köhögés, hogy csak integetett fuldoklása közben, de a fröccsök ura ismerte már a vágyait százezer éve. Buggyantott és sprickolt, majd az elkészült szocreál műalkotást kiállításra bocsátotta a viaszosvásznon. Még csak arra sem volt ideje, hogy igazán belegondoljon, ez a fix pont, ami az elmúlt harminc évben nem változott, nem kurvult el, de Béla olyan gyorsan nyelte le a ráismerés gyöngyöző löttyét, hogy már készíthetett is egy másikat.

A gyorsaság viszont életet jelentett, a maligán segített barátja molekuláinak újra rendezésében, ami olyan jól sikerült, hogy a hangja is visszatért egyből, és ezzel a friss lendülettel kérdezte is meg: – Hányadika van máma? – Amire a kocsmáros gyanútlanul felelt: – Húsz. Augusztus húsz. – S bár ne tette volna. Béla égszínkék szeme éjfeketévé változott, és elindult a tekintete a mocskos falak mögé, át a templom tornyán, túl a kukoricáson egyenesen a valóság fölé, ahol már csak az idő volt honos némi kacskán görbült térrel, megnyílt az emlékek féregjárata, és minden, ami volt, ami van, és ami lesz, úgy zuhant rá, mint valami mázsás szörnyű mennybolt. A harang misére kongatott, Béla pedig templomba indult, hiába könyörgött neki a kocsmáros, hogy ne tegye, mert féltette, hogy megint a rendőrök viszik el...

KORONAESZME ÉS NEMZETTUDAT

CSEPELIEK ÚJSÁGA BLOG
Szerző: Giczy György (Népszava)
2017.08.20.


Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. István még augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. A két világháború között a Trianon előtti Magyarország visszaállításának álma kötődött e naphoz, a háború után először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd 1949-ben az új alkotmány hatályba lépését, az új, szocialista államalapítást időzítették erre a napra. Ezután 1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepeltük.

Augusztus 20-án ma a nemzettudatunkat hosszú évszázadok távlatában átformáló államalapítást ünnepeljük. Eszmetörténeti utóhatásai ma is tapasztalhatóak, de az idők folyamán ért "sérülések", és az újra és újra felbukkanó tudatos hamisítások
ugyancsak nyomot hagytak rajta, megnyitva ezzel - a tudatlanságból fakadó lebecsüléstől a zavaros misztifikálás túlzásaiig tartó - félreértések máig lezáratlan Pandora-szelencéjét.

Mindez végső soron a nemzettudat elbizonytalanodásához vezetett. Az egymással ellentétes vélemények küzdelme a nemzeti összetartozás szükségszerű követelményétől fosztotta meg hazánk állampolgárait. Majd a kölcsönös felelősségvállalás hivatása helyett a kérlelhetetlen szembenállás próbakövévé tették az aktuális hatalomgyakorlók által kisajátított nemzettudatot. Csakhogy amit bizonyos politikai körök kisajátítanak abból éppen az a fundamentum hiányzik, amelyre a nemzet egészének önértelmezése biztonságosan fölépíthető
...

ITT OLVASHATÓ

OROSZORSZÁG ZSAROLHATJA MAGYARORSZÁGOT, HA MEGÉPÜL AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT 2 GÁZVEZETÉK - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey
2017.08.20.


- Brüsszel azt szeretné, ha Szlovákia segíteni csillapítani a Magyarországgal és Lengyelországgal támadt feszültséget

- Lengyelország százezer-számra csábítja a lengyel származásúkat, főleg Fehér-Oroszországból és Ukrajnából

-  A nacionalista orbáni politikai gátolja, hogy tisztába tegyék a múltat

Deutsche Welle

Szlovákia azzal kacérkodik, hogy átvegye a vezető szerepet a Visegrádi csoportban, és ebben támogatja az EU, amelynek kiéleződött a viszonya a magyarokkal és a lengyelekkel. A budapesti és a varsói kormány az utóbbi egy évben uralta a szalagcímeket, miután egy sor kérdésben összetűzésbe keveredett Brüsszellel, amely azonban most szeretné visszaszorítani az illiberális tengelyt, tekintve, hogy az a jelek szerint elveti az unió alapértékeit. A csehek és a szlovákok már ideje próbálkoznak, hogy elhatárolódjanak a másik két tagtól, mivel azok populista és nacionalista alapokon megkérdőjelezik a közös normákat. A V4-ek különben megosztottak a legtöbb kiemelkedő kérdésben. A szlovák külügyminiszter tanácsadója azt hangsúlyozza, hogy a négyek nemzeti érdekei csak igen ritkán esnek egybe, így nagyon eltérően vélekednek az integráció következő szakaszáról. Ezért a cseh Európa-ügyi államtitkár szerint arra összpontosítanak, amiben egyetértenek. Ebben a helyzetben szeretné Brüsszel, ha Fico közvetítene. Ő már egyértelművé tette, hogy Szlovákia jövőjét a mag-Európában látja.

Kurier

Egy tanulmány arra figyelmeztet, hogy széteshet az unió, ha nem talál közös megoldást a menekültválságra. Az elemzés arra a tudományos fórumra készült, amely a Bertelsmann-alapítvány szervezésében ma lesz Salzburgban, a volt kancellár, Wolfgang Schüssel moderálásával. Eszerint tartós jelenség lesz a migráció, ám ha megmaradnak, sőt fokozódnak ez ügyben az ellentétek a tagállamok között, akkor az odavezethet, hogy főként a Visegrádi csoport országaiban népszavazást tarthatnak a kilépésről. A négy kormány elutasítja a menedékkérők igazságos elosztását, nem tartja be az EU-szabályokat, emiatt Brüsszel szankciókat helyezett kilátásba. Mindebből kiindulhat akár az unió felbomlása is. Egy másik forgatókönyv értelmében legalább a külső határok ellenőrzésének alapkérdéseiben egyezségre jutnának, de megmaradna a nézetkülönbség a migránsok kapcsán, így tovább rágnák a gittet. Az optimista jövőkép az, hogy minden fontos pontban közös nevezőre jutnak, az EU szerződést köt a kiinduló országokkal és pénzzel segíti azok fejlődését a kivándorlási hullám megállítására...

MIT CSINÁLJUNK A VILÁG VÉGÉN?

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő / Natussshka
2017.08.20.


Az életben három dolog biztos: a halál, az adó... és a hajózás. Ezt nem én találtam ki, hanem Natussshka, aki viszonylag váratlanul ismét egy hajós munkában találta magát. Az ő kalandjai mellett megnézzük, hol tartanak ausztrál körútjukkal az Ausztrália A-tól Z-ig szerzői, végül (hogy teljes legyen a „világvége kör”) kirándulunk egyet Japánban is.

Az első világvége más, mint a többi világvége, hiszen voltaképpen itt van, Európában, és egy kis falu Luxemburg közelében. Hogy Natussshka miként keveredett oda, az rögtön kiderül.

„Most már a hatodik hajómat fogyasztom és a negyedik cégemet, és ki tudja még mit hoz a jövő. Ami viszont nagyon pozitív, hogy szinte az összes európai folyóra betehettem a lábamat, ahova ezek a cégek küldik az embereket: folydogáltam le Amszterdamtól Bulgáriáig, Franciaország déli részén is jártam, és most végre Amszterdam-Bázel vonalat járok.

Régóta vágytam ide, Amszterdam valamiért egy külön kis sziget a szívemben, néha sok is, mindig szeles, zajos, de valahogy úgy esek be oda, hogy hetek óta arra várok, hogy ott érjünk végre partot.

Ennek a szakasznak az is a szépsége, hogy mint mindenhol itt is rengeteg zsilip van utunk során, valamint rengeteg apró falu, városka, amiket javarészt életemben nem hallottam. Az, hogy miért említettem a zsilipet: Murphy alapján ami elromolhat, az el is romlik, így tett a mostani utunk során is egy-két zsilip. (...)

Egy hét depresszió után Amszterdamban a másfél órás szünetemet is inkább arra szántam, hogy kiszakadjak az úszó börtönből és végre megint embernek (na meg lánynak érezhessem magam).

A hajón sokaknak nehéz elvonatkoztatni attól, hogy ez még mindig „csak” a munkahelyünk és nem az életünk, így könnyű bekeveredni a munka-alvás nevű mókuskerékbe, ami persze csak szív és húz le a mélybe.

Én ezért sem vagyok hajlandó aludni délutánonként, hiszen olyan érzésem van, mintha kétszer lenne reggel egy nap, kétszer kell megküzdenem a kómasággal. (...)

Amszterdam után sehol nem tudtam kimenni még további 4-5 napig (szóval börtöni életkörülmények 4-5 napig, és a madárlelkem meghülyül), hiszen mindig késésben voltunk.

A nagy száguldozásunk kábé annyi, hogy egy laza 5 éves is leteker minket biciklivel, így tényleg araszolunk minden egyes városba. Bonnba úgy készültem, mint az esküvőmre - hja, az még nem volt - persze későn értünk oda. Lemondtam a nagyvárosokról, már bármilyen kis lyuknak örültem volna, ahol van egy vakondtúrás na meg egy bolt.

Aznap reggel kevésbé boldogan konstatáltam, hogy valami világvége utáni faluban álltunk meg és kevesek örömére nem is folytattuk utunkat, hanem a kalandvágyó vendégeket elküldtük Luxemburgba, a többieket meg hagytuk nyugdíjaskodni. Mindegy, hát nem egy Koblenz, de van egy szem boltjuk, biztos van valami kávézó is, így már rossz nem lehet…

És itt került a kezembe régi jóbarátom, a kamerám, amivel sétáltunk egyet, néztük a vizet, olyanok voltunk, mint régen…"

Hogy milyen képek készültek a „világ végén”, azt az eredeti posztban nézhetitek meg.
..

ITT OLVASHATÓ

"AKKOR ÉN MOST KÖLTÖZÖM"

JOG-ÁSZ BLOG
Szerző: Dr. Sándor Zsuzsa
2017.08.19.


Tátrai Miklós kezdte így a héten írt blogbejegyzését, amikor megkapta börtönbehívóját. „Császy dr. egy hónap múlva csatlakozik a klubhoz” – tette hozzá.

Hogy hogyan jutott el idáig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) egykori vezérigazgatója és a társaság volt értékesítési igazgatója, az nem minden tanulság nélküli történet. Már csak azért sem, mert az állítólagos bűncselekményt kilenc évvel ezelőtt, 2008-ban követték el – már ha elkövették. Bár nem ez a sztori lényege, de azért ide kívánkozik, hogy annak a „hűtlen kezelésnek”, ami miatt elítélték őket, 10 év az elévülési ideje, a jogerős ítélet pedig 9 év elteltével született meg. Vajon Strasbourg szerint ez megfelelne a „tisztességhez tárgyaláshoz való jog” emberi jogi követelményének?

A „baj” akkor kezdődött, amikor az állam képviseletében eljáró MNV 2008-ban egy tervezett turisztikai beruházáshoz kötődő telekcsere-szerződést kötött egy külföldi befektetői csoport képviselőjével, Joav Blum izraeli-magyar üzletemberrel. És akkor folytatódott, amikor Schiffer András, az LMP akkori frakcióvezetője „hivatali visszaélés” gyanúja miatt feljelentést tett Gyurcsány Ferenc, volt miniszterelnök ellen. Tátrai és Császy végzetesnek bizonyult hibát követett el: nem vallottak Gyurcsány ellen, ezért azt az eljárást meg kellett szünteni.

Az Alkotmánybíróság 2011-ben nyilvánította alkotmányellenesnek, hogy az Országos Bírósági Hivatal (OBH) önkényesen helyezhessen át ügyeket a kedve szerint kijelölt bíróságokra. A nyomozó hatóság 2012. július 20-án jelentette be, hogy vádat emelt Tátrai és társai ellen, és néhány nap múlva az ügy már a Szolnoki Törvényszéken landolt – a Fővárosi Törvényszék „túlterheltsége” miatt. (Tisztességes tárgyaláshoz való jog?)...

AZ ORBÁN-KORMÁNY ELVETTE A MAGYAR FELSŐOKTATÁS FÜGGETLENSÉGÉT, DE MÁR AZ EGYETEMEKEN SEM NAGY A FELHÁBORODÁS

168 ÓRA ONLINE
Szerző: Ónody-Molnár Dóra
2017.08.19.


Az egykori örömünnep, a ponthúzó buli mára szinte jelentéktelen eseménnyé szürkült. Tíz éve még televíziós közvetítések, internetes tudósítások számoltak be a Millenáris parkot eluraló hangulatról, amelyben a fiatalok sokasága azt várta, vajon bejutott-e a kiválasztott felsőoktatási intézménybe. A ponthatár váró parti azzal párhuzamosan veszítette el jelentőségét, ahogy a közpolitikában csökkent a felsőoktatás súlya. Nincs vízió, hogy honnan hová fejlesztené az ágazatot a kormány, az irányítás jórészt a pénzelosztás köré szerveződik. Egyetlen világos irány látszik csupán, ez pedig annak szándéka, hogy a felsőoktatás az elit kiváltásága legyen: az egyetemek kapui bezáródnak a kevésbé jómódú alsó-középosztálybeli, illetve hátrányos helyzetű családok gyerekei előtt.

A felsőoktatás az elmúlt években lényegében teljesen elveszítette az autonómiáját. A kormányzati irányító, Palkovics László szürke eminenciásként teljesíti azt a miniszterelnöki elvárást, hogy „balhémentes” legyen a rendszer. Államtitkári tevékenységére jellemző, hogy intézkedéseit minimális tervezés előzi meg (átlagosan öt-hathavonta módosítják a felsőoktatásról szóló törvényt), igaz, nem kell attól tartania, hogy az átgondolatlanságból adódó esetleges intézményi feszültségek nagy hullámokat kavarnának.

Ebbe a folyamatba illeszkednek a ponthatárok is: tovább folytatódik a csökkenő trend, a létszámok – a demográfiai csökkenést jóval meghaladó mértékben – a 2011 előttinél alacsonyabb szinten stabilizálódnak. Idén mindössze 105 868-an jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe, ez a szám 2010-ben még 140 ezer volt.

2011-ben az Orbán-kormány hadat üzent a társadalomtudományoknak, egyes bölcsészettudományi szakoknak, és a közgazdász-, illetve jogászképzésben alacsony keretszámra szűkítette az államilag támogatott helyeket. Ezzel szemben a műszaki és természettudományi területekre próbálta az amúgy szűkülő felsőoktatási helyeket koncentrálni. A preferált szakok a pozitív diszkrimináció ellenére is csak rövid ideig mutattak a kormány számára kedves átrendeződést. 2015-ben megkezdődött a visszarendeződés, és

az idei jelentkezésekben jól látszik, hogy hosszú távon az adott szak munkaerő-piaci értéke és az elérhető keresetek határozzák meg a fiatalok választását, nem pedig az, hogy az Orbán-kabinet újraiparosításról álmodik.

Mivel a kereseti rangsorokat a jogász, informatikus és közgazdász diplomával rendelkezők vezetik, ezek értelemszerűen népszerűbbek a műszaki és természettudományos képzéseknél...

HÁROMMILLIÁRD FORINTBÓL AKAR SPIRITUÁLIS ELVONULÁSI KÖZPONTOT ÉPÍTENI AZ ORBÁN-KORMÁNY

CIVILHETES BLOG
Szerző: Civilhetes.net
2017.08.20.


A Pilisben. Konkrétumokról egyelőre senki nem tud. - írja a 168ora.hu.

A Magyar Közlönyben pénteken jelent meg az 1550/2017. (VIII. 18) határozat, amely szerint az Orbán-kormány elfogadta a Dunakanyar 2017-2030 közötti fejlesztéséről szóló stratégiai programot, amelynek a része, hogy egyházturisztikai fejlesztésként spirituális elvonulási központ épüljön a Pilisben hárommilliárd forintból.
A bejelentésnek az RTL Klub Híradó nézett utána, és kiderült, hogy az elképzelésről konkrétumokat egyelőre senki nem tud.
Így azok buddhisták sem, akiké eredetileg az elvonulási központok ötlete – ezeket az épületeket meditációra használják –, és akiknek az egyik magyarországi közössége tervez hasonlót a Pilis közelében, de közpénzből megvalósuló építkezésről nem hallottak ők sem.
Érdemi válasz nélkül hagyta az RTL Klub kérdéseit a Magyar Turisztikai Ügynökség is, amely szerint az elvonulási központ az egyike lehet a Dunakanyarban megvalósuló beruházásoknak, részletekbe menő tájékoztatást viszont csak későbbre ígértek az ügyben.
Ami a stratégiai programot illeti, az Orbán-kormány elképzelései szerint fejlesztik
  • a Börzsöny kerékpárút-hálózatát (1,5 milliárd forint),
  • a dunai gyorshajózást (12,5 milliárd forint),
  • a dobogókői kirándulóközpontot (1,5 milliárd forint) és a sípályát (0,98 milliárd forint),
  • az esztergomi Szent István műemlékfürdőt (5 milliárd forint),
  • a komáromi Monostori erődöt (0,3 milliárd forint),
  • és a nagymarosi Duna-part környezetét (1 milliárd forint)...

AZ MKKP ELVITTE A BUZI KISFIÚKAT FELCSÚTRA


INDEX.HU
Szerző: Német Tamás
2017.08.19.A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kétnapos fesztivált, rendezvényt, tüntetést, tábort tart Felcsúton, a víztorony, vagy hidroglóbusz tövében, a faluház mögött. Hirdetik egy ideje a Facebookon, közel 10 ezer ember jelölte be úgy, hogy érdeklődik az esemény iránt, de nem volt egyértelmű, hogy ez valóság, hogy ez tényleg meg fog történni. Annak ellenére, hogy a párt elnöke két napja hosszan beszélt az eseményről az tévében. Aztán szombaton elmentünk megnézni, és kiderült: tényleg kétnapos fesztivált szervezett az MKKP Felcsútra.

Röviden: a Felcsúti űrállomás-avató és űrhajósok kiküldése az űrbe – című rendezvény mindkét napja a szórakozásról szól, furcsa perverz politikai szórakozás ez, amit a legjobban úgy lehetne megfogalmazni, hogy amikor az ember Németh Szilárd harmadik liberálfaisizmusos Facebook-posztját olvassa, akkor úgy érezheti, nem maradt más, mint hogy betekerje a fejét alufóliával, ráhúzzon egy Tesco-vödröt, és bólogasson a Buzi Kisfiúkra...

ITT LENNE AZ IDEJE BESZERELNI NÉHÁNY KEREKET A SZERKEZET ALÁ

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Forgács Erzsébet
2017.08.19.


...Érdemes lenne esetleg elgondolkodni a mezőgazdaság szerkezetén is. Mert szép dolog az, hogy bármerre megyünk az országban, kiskacsasárga napraforgókkal találkozunk szinte mindenhol. A magyar olajipar nem vesz fel ennyi ipari napraforgót, elég sok étolajat hozunk be külföldről, viszont évről évre az olasz étolajgyáraknál állunk sorba abban a reményben, hogy felvásárolják az itteni felesleget. Márpedig ők csak akkor engednek be importból származó napraforgót, ha a saját termelőik már beszállítottak.

De nem csak napraforgóval, egyéb ipari növényekkel is jól állunk, közben szinte teljesen visszaszorul egy csomó olyan növény, amelyeknek termesztésében piacvezetők voltunk. Gondolok itt a madáreleségként szolgáló aprómagvakra (köles, négermag, iregi napraforgó, fénymag). Néhány évtizede még mi láttuk el a skandináv országokat ezekkel a terményekkel, ma már mutatóban sem látni.

Aztán itt vannak a gyümölcsök, melyekhez hasonlóan zamatos, különlegesen ízletes nem igazán terem máshol. Vagy azért, mert tőlünk északabbra nincs eléggé meleg, vagy – tőlünk délebbre – túlzottan meleg van. A bogyósok termesztése munkaigényes, mégpedig élőmunka-igényes terület. Igen sok, zömében képzetlen munkaerőt fel tudna szívni, versenyképes fizetést biztosítva a munkavállalóknak. Persze nem elég ezeket a növényeket megtermelni, fel is kell dolgozni. Mert alapanyagként eladva töredék nyereség érhető el, mint feldolgozott formában.

Hűtőházak kellenének, gyümölcsfeldolgozók, zöldségfeldolgozók, infrastruktúra kellene és biztos piacot kellene kiépíteni. Igaz, hogy nem pont Kazahsztánnal, de például Svájc, Németország, Ausztria, a skandináv országok jó piac lehetne.

Nem akarok én beleszólni Fazekas miniszter úr aktuális örömébe, csak gondoltam, leírom az ötleteimet, hátha profitál belőle és legközelebb nem Kazahsztánból jelenti, hogy megint beindított egy újabb, elméleti síkon működő motort, hanem valamelyik magyar településről jelenti, hogy végre elindult valami a magyar vidéken is.

"EMBERI JOGOKON SPÓROLNI NEM LEHET" - INTERJÚ MILANOVICH DOMINIKÁVAL, A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT EGYENLŐSÉG PROJEKTJÉNEK MUNKATÁRSÁVAL

ÉLET ÉS IRODALOM / INTERJÚ
- SZABADPOLC
Szerző: Rádai Eszter
2017.08.20.


„Nem szorul magyarázatra vagy bizonyításra, hogy a fogyatékossággal élő embereket ugyanolyan emberi jogok illetik meg, mint bárki mást. Nem jótékonykodás tárgyai ők, hanem jogok birtokosai” – mondja Milanovich Dominika pszichológus, emberi jogi aktivista, aki szerint azok a nagy létszámú intézetek, ahova „elrejtik” a világ szeme elől a fogyatékos embereket, összezárva őket 200-300 szintén fogyatékos társukkal, természetüknél fogva csak embertelen módon tudnak működni. Ezért a TASZ ma már nem az intézetek megjavításán, hanem a megszüntetésükért dolgozik.

– Mindenekelőtt tisztázzuk: kik azok az emberek, akiket fogyatékosnak, fogyatékossággal élőnek szoktunk nevezni, és közülük kik számítanak a TASZ potenciális ügyfeleinek?

– Először azokat mondom, akikkel mi nem vagy csak elvétve foglalkozunk, akiknek az érdekeit fogyatékosságtípus szerinti nagy érdekvédelmi szervezetek is képviselik: a siketekkel és nagyothallókkal, a vakokkal és gyengénlátókkal. Értelmi fogyatékossággal élő és mozgáskorlátozott emberekkel azonban, bár szintén vannak érdekvédelmi csoportjaik, a TASZ is foglalkozik, amennyiben gondnokság alatt állnak vagy nagy létszámú intézetben élnek 200-300 másik emberrel összezsúfolva, netán sérül az oktatáshoz való joguk. Dolgozunk pszichoszociális fogyatékossággal élő emberekkel is, nekik valamilyen pszichiátriai diagnózisuk van, például skizofrénia vagy mániás depresszió, illetve különböző személyiségzavar-típusok. És gyakori ügyfeleink közé tartozik a fogyatékossággal élők egy másik csoportja is, a súlyos halmozott fogyatékossággal élők, akiknek a fogyatékossága legalább két területet érint, mondjuk egyszerre van valamilyen kommunikációs és mozgásbeli akadályozottságuk is. Tehát több alrendszert, több területet érint az ő fogyatékosságuk.

– Mit jelent a kommunikációs akadályozottság?

– Hogy az illető nem tud beszélni, esetleg ugyanannak a gyermekkori idegrendszeri problémának a következtében, amiért a végtagjait is nehezen mozgatja. De ő, bár a beszédhangok képzésére nem képes, ragyogóan kommunikál, ha például van egy Bliss-táblája. Egy ilyen emberrel kommunikálni semmiféle jártasságot nem igényel, mindenki képes rá, aki ismeri a betűket. Csak oda kell rá figyelni.

– Tehát hétköznapi, talán nem politikailag korrekt kifejezéssel, ő teljesen normális 
ember, csak épp különféle nehézségei vannak – a beszédben, a mozgásban stb.?

– Igen. Nyilván vannak speciális szükségletei, ezek létezését nem lehet tagadni, de ő és a hozzá hasonló emberek képesek önálló életet élni.

– Mit jelent az, hogy önálló életvitel, egy fogyatékos ember esetében?

– Ez az egyik tévhit: hogy az illetőnek egyedül kell boldogulnia, és önellátónak kell lennie. Nem erről van szó. Az önálló életvitelt a magyar államnak úgy is kéne biztosítania – ez egyébként ENSZ-egyezményben vállalt kötelezettsége is –, hogy minden olyan támogatást és alapszolgáltatást elérhetővé tesz, illetve megerősít, amely ehhez szükséges. Például van olyan ügyfelünk, aki súlyos mozgáskorlátozottsággal és kommunikációs akadályozottsággal él, nem tud egyedül tisztálkodni és étkezni, tehát ebben segítségre szorul, de a belátási képessége abszolút megtartott, képben van a világ dolgait illetően, és képes önállóan döntéseket hozni, dolgozni.

– Vagyis az ő és a hasonló helyzetben lévő emberek önálló életviteléhez olyan szolgáltatói hálózat kellene, amely mindenütt jelen van a társadalomban.

– Pontosan. Magyarországon azonban ezek az alapszolgáltatások – meg persze a másfajták is – rendkívül hiányosak. Ezért ezek a családok vagy nagyon elszegényednek – valamelyik szülőnek/családtagnak otthon kell maradnia, nem tud munkát vállalni, nagyon drágák a fejlesztések –, vagy marad az utolsó kényszerű „választás”, hogy intézetbe adják a gyermeket, illetve a felnőtt korú, fogyatékossággal élő embert, aki aztán nagy valószínűséggel ott is fogja tölteni a további életét...

ELHUNYT ORBÁN ESZE, A KARAKTERGYILKOSSÁG ÉS A HAZUDOZÁS EGYIK ATYJA

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE 
Szerző: Amerikai Népszava
2017.08.19.


Elhunyt a “negatív kampányok” mestereként tisztelt Arthur J. Finkelstein. 72 éves volt, tüdőrákban halt meg. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak.

A kötelező részvétnyilvánítás után azonban meg kell emlékeznünk arról, hogy a világ egyik legártalmasabb figurája távozott az élők sorából, ki nyíltan vállalt meleg kapcsolata mellett konzervatív és jobboldali pártokat segített hatalomra a tanácsaival.

Azt már nyilván senki nem gondolja, hogy a konzervatív és jobboldali értékek képviselete volt sikerének titka, mert annyit már majdnem mindenki hallott Finkelsteinről, hogy ő volt az, aki a modern politikában meghonosította a politikai ellenfelek lejáratásának módszereit és “művészetét”. A karaktergyilkosság, a negatív kampány és a hazudozás nagymestere.

Finkeltsein stratégiája jól ismerhető azok számára, akik a Fidesz kommunikációját követik. Ennek lényege, hogy a politikai ellenféllel nem érvelni, vitázni kell, hanem le kell járatni. A közvéleményt féligazságokkal félre kell vezetni. Finkelstein a goebbels-i propagandát úgy hasznosította, hogy közben a legaljasabb hazugságokkal járassák le az ellenfelet.

Ennek a stratégiának a fegyvertára bővült a “fake news”, az álhírek, hamis hírek, a hazug propaganda különféle eszközeivel, s ezeknek köszönhetően Finkelstein fasisztoid, rasszista és antiszemita politikusokat is segített zsidó létére, miközben Netanjahu tanácsadója is volt. Az már önmagában mindent elmond egy emberről, ha Finkeltsein volt a tanácsadója...

ŐK VÉLETLENÜL SEM KORRUPT GECIK

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2017.08.19.


Az a mi őrületesen nagy szerencsénk, hogy szeplőtelen emberekből álló szeplőtelen párt ül az ország trónján. Szívbemarkoló az az önzetlen, minden anyagiasságot nélkülöző önfeláldozás, amivel napról napra találkozhatunk. Így tökéletesen érthető az a sértettség, mellyel reagálnak, amikor méltatlanul megvádolják őket egy kis korrupcióval, ezzel-azzal.

Mert soha, sőt. Még ők tesznek be a közösbe azért, hogy nekünk jó legyen. A sajátjukból. Csupa jóságból.


„A Fidesz-frakció közleménye

Az MSZP és a Jobbik kezdeményezése csak egy kétségbeesett próbálkozás, mert nincsenek válaszaik a Czeglédy-ügyre és a Jobbik- Simicska korrupcióra. A Fidesz minden egyes választási kampányában a törvényeknek megfelelően járt el, amelyet az Állami Számvevőszék minden esetben ellenőrzött és törvényesnek talált. Ezzel szemben a szocialista Czeglédy Csaba előzetesben van a bűnszervezete által elkövetett 3 milliárdos áfacsalásért és több ezer diák meglopásáért, a Jobbik-Simicska korrupció miatt pedig szintén nyomozás zajlik. - 
Kiadó: Fidesz-frakció” (MTI-OS)

Arra reagált ilyen szűzlányos felháborodással a Fidesz (mert ez természetesen a közleményből véletlenül sem derül ki), hogy el kellene számolniuk a 2010-es kampányköltéseikkel, miután kiderült, hogy Simicska Lajos (aki akkor még nem Jobbik-bérenc volt, hanem Fidesz-bérenc) ingyen hirdette Orbán Viktor nagyszerűségét. Miután a kormánypárt nem tud számlákat felmutatni, amivel cáfolhatná a gyanút, ezzel szemben nagy erőkkel beleállt a Jobbikba, mert véleményük szerint piaci ár alatt kaptak hirdetési felületet az időközben megjobbikosodott Simicska Lajostól, maradnak a hülyécske sajtónyilatkozatok. Hogy az én apukám erősebb, büdösebb a lába, nagyobbakat tud böfögni és amúgy is, dögöljélmegdehirtelen.

Jó is ez, nem mondom. Mármint az, hogy már biztosan tudjuk: a Fidesz a létező legkorrektebb alakulat. Főleg kormányon. Ők véletlenül sem korrupt gecik, nem élnek vissza a hatalmukkal, főleg pedig nem használják fel arra a különféle szervezeteket, hogy kifizetőhelyként működtessék azokat. Nem azért kellett lerohanni minden létező szervezetet a sportot és a művészeti életet is ideértve, mert ezeken keresztül ki lehet pumpálni a pénzt a gazdaságból, magántőkévé konvertálva a közpénzt...

TÉNYLEG ÓRIÁSI BETONTEKNŐ ÉPÜL A SZALAJKA-VÖLGYNÉL - VIDEÓ

HVG ONLINE
Szerző: hvg.hu

2017.08.18.


Felvételeket közölt a hatalmas betonteknőre hasonlító jövőbeli szilvásváradi stadionról az RTL Klub. Az LMP szerint a beruházás költségeinek megugrása a korrupció gyanúját veti fel.

Már most is egy betonteknőre hasonlít az épülő szilvásváradi lovas stadion, bár félig még csonka az épület - hangzott el az RTL Klub pénteki Híradójában, amely a helyszínen forgatott.

A közelben fákat, bokrokat vágtak ki, hogy a parkolónak is legyen hely. A betonmonstrumról és az építkezésről korábban az Index számolt be...

NINCS EGY NEMZETI RONGYOM SE'

HUPPA BLOG
Szerző: IMHO
2017.08.19.


Állok a szekrény előtt és elhatalmasodik rajtam a pánik. Mit vegyek fel augusztus 20.-án???
Se egy sujtás, se egy mente, cifra szűr vagy legalább egy kivarrt rokolya. Igaz, legutóbb is 12 éves koromban volt rajtam, amikor nemzetközi úttörőtáborban voltam Bulgáriában. Igaz, akkor citerám is volt még, nagy, tokban, meg is akasztottam a légikisasszony kocsiját a gép folyosóján vele.
Talán a gyerek holmijai között van egy hímzett blúz – amikor bejött a tulipántos a divatba, túrt egy ilyet magának. Pedig itt van ez a mozgalom, ez a Mindenkinek legyen egy ünnepi magyar viselete elnevezésű. Gondolom, rajtam kívül már mindenkinek van legalább egy köténye, mert nem ember az olyan, akinek nincs. Legalábbis nem magyar.
Valójában azt hittem, ezen már rég túl vagyunk, de igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a divat körbejár, mindig ugyanazok a motívumok bukkannak fel, csak más kontextusba helyezve. Nézem a  fotót, a modellen farmer, fölötte meg a kivarrt mente vagy mi. Így kéne ünnepelni? Hát, nem tudom...

SZTRÁJKHULLÁM SZERBIÁBAN: A KÜLFÖLDI TŐKE FENEKETLEN KÚTJA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Aleksandar Matković
2017.08.19.


A Szerb Kormány egész gazdaságpolitikája két feltételezésen alapul, mind a kettő hamis. Először is, hogy a munkaerőpiacon fennálló problémákat hazai beruházásokkal nem lehet orvosolni, másodszor pedig, hogy a külföldi tőke bevonzásának legmegfelelőbb módja a munka árának leszorítása és a munkajogokra intézett csapások. Az első figyelmen kívül hagyja a munkanélküliség szerkezetét, ami a belföldi kutatások szerint minden iskolai végzettségből és szakmai képességből elegendő tartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy a munkaerőpiac jelenlegi problémáira választ adjon; a második eltekint afölött a tény fölött, hogy a külföldi tőke, mely valójában éppenséggel hazafelé áramlik, nem képes varázsütésre megoldani a vánszorgó szerb gazdaság problémáit. 

Röviden, a befektetések nem az olcsó munkaerőt, hanem a magas jövedelmezőséget hajhásszák: az alacsony munkabérek éppúgy nem érnek semmit a vállalatoknak állami támogatása nélkül, ahogy semmit sem érnek akkor sem, ha az állam bevételeit nem növelik. A tömegsztájkok mostani hullámai ezeknek a gazdaságpolitikáknak a velejéig hatolnak, és ami közös bennük, az az, hogy külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál törtek ki...

ITT OLVASHATÓ

"JÁTSZD ÚJRA, SAM" - HORTHY ISTVÁN KORMÁNYZÓHELYETTES ÉS A CASABLANCA MARSEILLAISE-JELENETE

444.HU
Szerző: Bern Andrea
2017.08.19.


1942. február 12-én szavazott a magyar parlament képviselőháza a kormányzóhelyettesi tisztséget létrehozó törvényjavaslatról. Hónapok óta tisztában volt mindenki azzal, nem csupán magyar közéleti körökben, de Európa nagyobb fővárosainak külügyminisztériumaiban is, hogy a tisztség várományosa Horthy István, a kormányzó idősebbik fia. A kormányzó szűk körei és az USA budapesti követe, Herbert Pell előző nyár eleje óta lobbiztak Horthy István államfő-utóddá választása érdekében. 

Nagyjából fél év alatt a döntéshozók többségét, sőt a döntően legitimista katolikus püspöki kart is meggyőzték, hogy a német befolyás erősödése miatt szükséges az utódkijelölés. A törvénytervezet parlamenti vitájának idejére a kérdés így gyakorlatilag már eldöntött volt, a leendő kormányzóhelyettes megválasztását csupán a Magyar Nyilaskeresztes Párt és Imrédy Béla Magyar Megújulás Mozgalma ellenezte nyíltan. Ők azonban szokásukhoz híven hangosan tették ezt.

A fent említett napon nyilas röplapok árasztották el az országgyűlés folyosóit. Változatos történetekkel indítottak támadást Horthy két fia ellen. A budapestiek számára közismert nagyvilági életük egy-egy epizódját túlozva – alaptanul – bűncselekményekké, vagy legalábbis a kor társadalmi szokásaihoz képest kiemelkedően szégyenteljes történetekké...

SZIGORÚAN ŐRZÖTT KONTÉNERTÁBOROK - ÚJSÁGÍRÓKÉNT A TRANZITZÓNÁK BEJÁRATAIT IS NEHÉZ MEGKÖZELÍTENI

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Erdélyi Katalin
2017.08.18.


A sajtó nem léphet be a szerb határnál létrehozott tranzitzónákba, ahol a menedékkérőknek kell lakniuk, amíg az állam elbírálja a menekültkérelmüket. Lementünk Röszkére és Tompára, hogy legalább kívülről lássuk a konténertáborokat, ahol a beszámolók szerint embertelen körülmények között tartják fogva az embereket. A röszkeihez is nehéz odajutni, de a tompaihoz szinte egyáltalán nem lehet: a magyar rendőrök már akkor megállítottak minket, amikor még Szerbiában voltunk.

Elmentünk megnézni a röszkei és tompai tranzitzónát, ahol a menedékkérőket tartja bezárva az állam. Azt tudtuk, hogy nem mehetünk be a pusztába épült konténertáborokba, mert a Belügyminisztérium már hónapokkal ezelőtt közölte, hogy nem engedik be a sajtót.

De legalább kívülről látni akartuk a helyeket, ahol a kormány szerint minden rendben, a menedékkérők szerint viszont embertelenek a körülmények. Röszkén a Csongrád Megyei Rendőrkapitányság engedélyével sétálhattunk a határzár mentén, de végig rendőrök kísértek a dupla kerítés között.

Ezután átmentünk Szerbiába megnézni a tranzitzóna bejáratát, ahol a menedékkérők beléphetnek Magyarországra. Már a röszkei tábor magyarországi bejáratát sem volt könnyű megtalálni, de a szerbiai Horgos szélén kimondottan nehéz volt. Mezőgazdasági területeken, földutakon és bozótoson átvágva végül megtaláltuk a konténerváros kapuját, ott azonban semmi nem jelzi, hogy ide jöjjön, aki menedéket szeretne kapni a magyar államtól.

A kihalt tájat kettészelő kerítés szerb oldalára szerelt hangszórókból három nyelven, angolul, arabul és szerbül zeng a figyelmeztetés, hogy ez itt a magyar határ, és a kerítés megrongálása bűncselekmény. A röszkei rendőrök itt is végigkísértek minket belülről, és csendben figyelték, hogy mit csinálunk...

MEGHALT ORBÁN KAMPÁNYGURUJA

SZTÁRKLIKK BLOG
Szerző: Sztárklikk
2017.08.19.


Pénteken 72 éves korában meghalt Arthur J. Finkelstein, aki negatív kampányaival számos konzervatív jelölt választási sikeréhez járult hozzá az Egyesült Államokban és világszerte - írja a Washington Post.

Finkelstein a kétezres évek végétől Magyarországon a Fidesz több kampányát is győzelemre segítette. Halálának oka a család tájékoztatása szerint áttétes tüdőrák volt. "Keményen küzdött, de ezt a kampányt nem tudta megnyerni"- írják róla.

Orbán Viktor korábban "nagyon kiváló és elismert″ szakembernek nevezte Finkelsteint, aki elsősorban a negatív, az ellenfelet lejárató kampánytechnikák mestereként volt ismert. Az amerikai kampányszakember betegsége januárban lett nyilvános.

A kampányszakértőnek Habony Árpáddal közös angliai cége volt, de az izraeli miniszterelnöknek, Benjamin Netanjahunak is dolgozott.

Annak ellenére, hogy Orbán Viktor elismerően szól a kampánygururól, sajtófőnöke, Havasi Bertalan azt állította, a Fidesz nem áll szerződésben a tanácsadóval, csak beszélget vele a miniszterelnök, mert kíváncsi a véleményére
.

ITT OLVASHATÓ

SCHWARZENEGGER KIOSZTOTTA A NEONÁCIKAT ÉS TRUMPOT IS


AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Hajnal Éva
2017.08.19.


A fenti videóban, ami az interneten kering és már több millióan látták, az egykori kormányzó, jól ismert szerepében Terminátor, testépítő és üzletember, a hű republikánus nagyon találóan fogalmazta meg kritikáját a neonácikkal és Trump-al kapcsolatban.

Sokak szerint ezzel Schwarzenegger adott egy olyan választ a charlottesville-i eseményekre, amilyet az amerikai elnöknek kellett volna, ahelyett, hogy további olajat öntött a tűzre. Trump amerikai elnökhöz méltatlan fellépésével egyébként újabb ellenlábasokat szerzett, pedig ezeknek eddig sem volt a híján. Ráadásul a Charlottesville-ben történtekre adott cseppet sem elfogadott reakciója miatt, már lassan kihátrál mellőle a teljes üzleti szféra is.

A videó elején Schwarzenegger elmondja, hogy

“NINCS KÉT OLDALA A BIGOTTSÁGNAK ÉS NINCS KÉT OLDALA A GYŰLÖLETNEK. HA ÚGY DÖNTESZ, HOGY EGY OLYAN ZÁSZLÓ ALATT MENETELSZ, AMI EMBEREK MILLIÓINAK LEMÉSZÁROLÁSÁT SZIMBOLIZÁLJA, ANNAK SEM LEHET KÉT OLDALA. AZ EGYETLEN ÚT, AHOGY A GYŰLÖLET HANGOS, DÜHÖS HANGJAIT LEGYŐZHETJÜK, HA MÉG HANGOSABB ÉS JÓVAL RACIONÁLISABB HANGON BESZÉLÜNK VELÜK”.
Majd megjegyzi, hogy ez Trumpra is, az amerikai elnökre is vonatkozik. A terminátort játszó színész szerint a nácizmus nem csak ostobaság és embertelenség, de bizonyítottan a vesztesek bukott ügye, ahogy a konföderáció is. “Valójában mint ennek a nagyszerű országnak az elnöke, erkölcsi felelősséged egyértelműen kijelenteni, hogy nem állsz a gyűlölet és rasszizmus mellé. Hadd segítsek kicsit a beszéded megírásában:

MINT AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKE ÉS MINT REPUBLIKÁNUS, ELUTASÍTOM A FEHÉR FELSŐBBRENDŰSÉGET HIRDETŐK TÁMOGATÁSÁT. AZ ORSZÁG, AMELY LEGYŐZTE HITLER SEREGEIT, NEM ADHAT HELYET A NÁCI ZÁSZLÓKNAK. LINCOLN PÁRTJA PEDIG NEM FOG AZOKKAL KÖZÖSKÖDNI, AKIK AZ ELBUKOTT KONFÖDERÁCIÓ HARCI ZÁSZLÓIT HORDOZZÁK.”
Schwarzenegger végül saját életéből kiragadott példákkal személyes élményeiről beszél a háború utáni Ausztriából és Európából. Megemlíti a változás lehetőségeit is, mivel szerinte mára már bizonyított tény, hogy senki nem születik rasszista, gyűlölködő nézetekkel. Mindig van lehetőség változtatni, de ehhez viszont át kell látni a valódi helyzetet mindenkinek, beleértve a cinkosan hallgatókat is.

“HIGGYETEK NEKEM, ISMERTEM AZ EREDETI NÁCIKAT. 1947-BEN SZÜLETTEM AUSZTRIÁBAN, NEM SOKKAL A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN. GYEREKKOROMBAN ÖSSZETÖRT, MEGKESEREDETT EMBEREK VETTEK KÖRÜL. OLYAN EMBEREK, AKIK SRAPNELLEL ÉS BŰNTUDATTAL TELVE TÉRTEK VISSZA A HÁBORÚBÓL. EMBEREK, AKIKET FÉLREVEZETTEK EGY ELEVE VESZTES IDEOLÓGIÁVAL. ELMONDHATOM NEKTEK, HOGY EZEK A KÍSÉRTETEK, AKIKET IDEALIZÁLTOK, ÉLETÜK HÁTRALÉVŐ RÉSZÉT SZÉGYENBEN ÉLTÉK LE, MOST PEDIG MÉLTÓ HELYÜKÖN A POKOLBAN VANNAK...