2017. április 11., kedd

FIZETEM AZT A FEHÉR TULIPÁNT

KOLOZSVÁRI SZALONNA
- DÜHÖNGŐ, ORDÍTOK BLOG
Szerző: Swan Edgar
2017.04.11. 


Valami történik. Valami megmozdult a megkövült iszapnak tűnő, mozdíthatatlannak és változtathatatlannak hitt felszín alatt. Források törik át a betonkemény páncélt. Megmozdultak a fiatalok, akikről úgy tudtuk: elfordultak a közélettől, nem érdekli őket a politika. Akik nem vettek részt egyetlen tüntetésen sem, akik csak élni akarták a maguk életét.

Orbán elszámolta magát. Úgy gondolta, hogy neki nincs ellenfele, számára nincs lehetetlen. Az ő akarata az egyetlen akarat, senki nincs, aki szembe tudna szállni vele. Hiszen mindenkit eltaposott, leszalámizott, lejáratott. Hiszen egész propagandagépezet áll mögötte. Hiszen az övé a pénz, a hatalom és az övé lesz a dicsőség. Elhitte, hogy ő Európa erős embere, az ő szavára épül stadion, kisvasút, indul a békemenet. Azt hitte, az övé a múlt, a jelen és a jövő.

És most a jövő bejelentkezett a jussáért. Nem, nem a Közép-európai Egyetemről szól ez, az egyetem ügye az égő gyufa volt. Az előre meghirdetett vasárnapi tüntetésen tízezrek vonultak az utcára. A tegnap esti spontán tüntetésen ezrek vettek részt. Fiatalok. Azok a fiatalok, akik mindeddig nem mozdultak. Talán megértették végre, hogy az ő jövőjükről van szó, az ő életük a tét. Nem tudom, hogy azt érzik-e, mennyire erősek. Majd megérzik, majd rájönnek.

Azt tudják – jobban tudják, mint akik diktatúrában nőttek fel – hogy egyetlen hatalom sem elmozdíthatatlan, hogy egyetlen kormány sem leválthatatlan. Azt is tudják – mert okosak, okosabbak, mint sokan gondolják -, hogy igenis joguk van beleszólni az ország dolgaiba és igenis módjukban áll alakítani az életüket. Azt is tudják – és nekünk is tudnunk kell -, hogy a kormányt bírálni, akár a kormány lemondását követelni nem bűncselekmény, nem hazaárulás, nem törvénytelen dolog.

Itt kevés lesz a jól fizetett firkászok szorgos hazudozása. Kevés lesz az MTI hallgatása, a közmédia hazugságai, a tányérnyalók sorosozása. A megfáradt, kiégett, öregedő és elvtelen múlt nem lehet erősebb, mint a jövő nemzedék akarata.

Szégyen az, amit a pártpropaganda művel. Lényegében árulónak, külföldi ügynököknek nevezi az utcára vonuló soktízezer fiatalt. A mi gyermekeinket. G. Fodorok, Stefkák, origós bértollnokok, Kósák, Németh Szilárdok vonnak védőgyűrűt a vezérük köré. Védik a romlásnak indult, egyre büdösebb rendszert, amelyben ők valakik lehettek, szavuk, hatalmuk és pénzük volt. Hogy mindezt másoktól vették el, hogy egy országot kellett eltaposni hozzá, az nem számított. Soha.

Rohamrendőrök százai védik a védhetetlent. A néppel szemben. Pedig senki nem fenyegeti a kormány tagjainak testi épségét, csak a hatalmát...

A FIDESZ KOTTÁJA

HUPPA BLOG
Szerző: Fábián András
2017.04.10....Csak csendben jegyzem meg, hogy előbb-utóbb ki fog derülni, hogy az olimpiai népszavazás eredményessége nagyonis a Fidesz kedve szerint történt, nagyonis Orbán kedvére volt.

Ugyanakkor nem látják, és remélem, hogy nem csak nem akarják látni, azokat a nyilvánvaló jelzéseket, amikor a diktatúrát a valós rettegés és félelem tölti el, amivel valóban megbuktatható. Nem látják, holott a Fidesz folyamatosan küldi a jelzéseket, a Fidesz folyamatosan reagál. Melyek ezek a jelzések?

– A Fidesz retteg a sztrájkoktól, különösen a jól szervezett, országos munkabeszüntetésektől. Teszi ezt annak ellenére, hogy talán egész Európában nincs olyan, a dolgozók számára ennyire megalázó, a dolgozókat ennyire kiszolgáltatott helyzetbe kényszerítő sztrájktörvény. Nem véletlen az sem, hogy a Fidesz mélyen és a legmagasabb szinten épült be a szakszervezetbe, a szakszervezeti vezetők már csak akkor képviselik a dolgozók érdekeit, amikor a velük szembekerülés rettegése tölti el őket, amikor már képtelenek ellenállni a dolgozói nyomásnak. Ezen Gaskó kikényszerített elmozdítása sem sokat változtatott, a dolgozói érdekképviseletek nem lettek harcosabbak, az ellenzéki pártok pedig meg sem próbálnak közvetlenül eljutni a kormánynak kiszolgáltatott dolgozókhoz.

– Rettegnek a civilektől. Rettegnek a civilek és a pártok közötti mélyebb kapcsolatok kialakulásának lehetőségétől. Ez az oka, hogy minden alkalmat megragadnak arra, hogy a civileket szembefordítsák a pártokkal, amelyek a civilek valós politikai érdekképviseletét el kellene hogy lássák. Ehelyett azonban néhány „álcivil”, vagy inkább felbérelt civil miatt nem tudnak szót érteni az önmaguk érdekében kellő határozottsággal fellépni képtelen civil társadalommal. Suttogó propagandával nagyon sok naiv aktivistával elhitették, hogy a pártok csak ki akarják használni őket, ha soraikban pártjelvények és pártvezetők bukkannak fel, azzal elveszítik valós civil jellegüket és pártkatonákká válnak. Csak emlékeztetnék, hogy a hajdani civil, Juhász Péter is egyik fő szónoka volt ennek a buta civil különállásnak, végül mára harcos politikussá, pártelnökké avanzsált, akitől retteg a Fidesz. Igenis meg kell keresni és meg kell találni a kapcsolatot a civil szervezetekkel. A hamarosan elfogadásra kerülő civil-törvény ékes példája annak, mennyire gyengék és mennyire politikai képviselet nélküliek a civilek.

– A tüntetéseken igenis meg kell mutatni a tömeg sokszínűségét a képviseletek széles spektrumát. Hordozni kell a szakszervezeti, a párt és a civil szervezetek zászlóit, jelképeit. Mutatni kell a széleskörű akarat-egységet, a különböző nézeteknek egy adott kérdésben egységes képviseletét. Sokan, akik pont ezt hiányolják, éppen emiatt nem vesznek részt az akaratnyilvánítás e nagyon is kényszerítő erejű aktusain. Zászlók, jelképek és egyéniségek nélkül a tömeg csak szürke, alaktalan massza. Azonos nézetet képviselő emberek csoportjának látszik, holott éppen hogy nem csak az. A sokszínűség pedig egy olyan homogén bűnbandát, mint a Fidesz, rettegéssel és kétségekkel tölt el. Ezért igyekszik ügynökein keresztül távol tartani a jelképeket és a jelvényeket a tüntetésektől.

– A korábbiakból egyenesen következik, hogy egységes és proaktív propaganda és kommunikációs tevékenységre van szükség a vélt jópofaságok, humortalan geg-parádék és céltalan önfelmutatások helyett. Szükség van szakképzett spin-doktorok támogatására, tájékoztatásra felkészült, megnyerő és értelmes arcokra, az adekvát, korszerű, széles köröket elérő kommunikációs csatornák kialakítására. Háttérbe kell küldeni a magamutogatásra mindig kész, de már többszörösen bizonyítottan alkalmatlan és unalmas, lejáratott és amortizálódott pártszónokokat, pártprimadonnákat.

– És végül a legfontosabb, amelyet nem szükséges részletesen magyarázni. Az ellenzéki pártoknak meg kell állapodnia egy egységes stratégiában, ki kell alakítania egy egységfrontot. Övék a legnagyobb felelősség: a diktatúra, maradványainak felszámolása, annak összes személyi és tárgyi vonzatával együtt, a demokratikus államrend helyreállítása, a Negyedik Köztársaság megteremtése és felépítése. Ez a kötelesség mindent felülír, és aki ez ellen fellép, vagy nem ennek érdekében cselekszik, azt hátra kell léptetni. Ne az egyik párt avatkozzék a másik ügyeibe, hanem a pártok maguk döntsenek ezekben a kérdésekben.

Ez a feladat. Mint fentebb utaltam rá, a kormánypárt mindig elmondja, hogy mitől retteg. Csak meg kell hallanunk. Orbán jóelőre megfogalmazta, hogy 2017. a lázadás éve lesz. Nos, ha ő is így látja – legyen úgy.


ITT A JEGYZŐKÖNYV, AMI MAGYARÁZKODÁSRA KÉNYSZERÍTETT PINTÉRT A TANYI-ÜGYBEN

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Csikász Brigitta-Rádi Antónia
2017.04.11.


Az Átlátszó megszerezte azt a helyszíni szemle jegyzőkönyvet, amelyben az áll, hogy Pintér Sándor, akkor még az ORFK főkapitányaként, 1996 novemberében igenis a helyszínen járt és intézkedett is a Lakatos Csaba fogathajtó elleni merényletkísérlet ügyében, a Tanyi-fivéreket fuvarozó autó átkutatásánál. Tanyi György ma a Lakatos-merénylet vádlottja, és nem mellékesen az egyik kulcsszereplője a Pintér elleni állítólagos nemzetközi lejárató akciónak. A helyszíni szemle jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozzuk, és elmondjuk azt is, hogyan ment rá a jegyzőkönyvet készítő rendőrtiszt karrierje a több mint húsz éves ügyre.

A kormányszócső Magyar Idők napilap egy Pintér Sándor belügyminiszter ellen tervezett állítólagos karaktergyilkossági üggyel borzolta a kedélyeket számos cikkben Jakubinyi Róbert márciusi letartóztatása óta. A titkosszolgálati és nemzetközi kapcsolatokban is bővelkedő összeesküvők célja a kormánybarát sajtó szerint Pintér Sándor lejáratása, kompromittálása volna.

Ahogyan arról korábbi cikkeinkben már beszámoltunk, a titkosszolgálathoz köthető csempésztanyaként hírbe hozott Egy-Másért Alapítványnál felbukkant Jakubinyi Róbert a hatóságok szerint néhány hete rá akarta venni a házi őrizetben lévő Tanyi Györgyöt, hogy szökjön külföldre és Svájcban tartson sajtótájékoztatót a főbelügyért kínosan érintő esetekről...

ÁDER, A NER ELNÖKE

168 ÓRA ONLINE
Szerző: Tóth Ákos
2017.04.11.


Áder János köztársasági elnök, nem törődve a tiltakozásokkal, nem törődve a szellemi élet legnagyobbjai, az Akadémia elnöke, Lovász László vagy Nádas Péter író személyesen neki címzett kérésével, hétfőn aláírta a felsőoktatási törvény módosítását, amely csak és kizárólag azzal a szándékkal íródott, hogy a „Soros egyetemet”, a CEU-t elüldözze Magyarországról.

A legjobb hazai felsőoktatási intézmény tönkretételének szakmai indoka nincs és nem is lehet, épp ellenkezőleg: a magyar szellemet, a magyar kultúrát éri fölfoghatatlan és pótolhatatlan veszteség. Ebből következően a magyar kormány célja nem más, mint Soros György támadása, s politikai célja érdekében – gondoljon bárki bármit Soros életéről és tevékenységéről – nem átall meghozni egy ilyen, egyértelműen Magyarország érdekeivel ellentétes döntést, amivel nemzetközi megvetést hozott saját fejére és diplomáciai válságot idézett elő.

Áder János aláírásával ehhez a politikai célhoz asszisztált, s annak ellenére, hogy jogászok sokasága mutatott rá a törvénymódosítás számos alkotmányellenességére, ezeket egy elegáns legyintéssel elhessentette, a kétely csírája nélkül – vagy ha jogászként kételye volt is, akkor azt már rég, például az általa kidolgozott választási törvény óta elfojtotta magában.

Áder János választhatott volna másik utat. Így visszaküldhette volna a CEU-törvényt a Parlamentnek, megfontolásra. Ennek a lépésnek csak annyi lett volna a jelentősége, hogy jelzi, elismeri a kormány lépésének ellentmondásosságát, meghallja az utcákon és az egyetemeken tiltakozók hangját. Nem ismerte el, nem hallotta meg. Dönthetett volna úgy is, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul – ezzel jelezhette volna, hogy nem ért egyet a törvényből áradó szellemiséggel, nem ért egyet a nyilvánvaló jogtalansággal. De nem, egyetértett tehát a szellemiséggel és a jogtalansággal is.

Áder János nem veszíthetett volna semmit, ha e két másik út bármelyikét választja. Elnöki ciklusát bizonyosan kitölti, második ciklusa lejárta után újra már nem választható, egzisztenciális veszély bizonyosan nem fenyegeti, nyugodtan hódolhat hát hobbijának, a snecihorgászatnak. De nem, ő úgy döntött, hogy aláírja a CEU-törvényt, egyetlen pillanatra sem akasztja meg a villám-törvényalkotás folyamatát, nincs egyetlen ellenlépés sem, nincs fintor, nincs ujjfenntartás, nincs semmi; ami azt is jelzi, hogy Orbán Viktor számára mennyire fontos ez a törvény, továbbá azt, hogy ha Orbán Viktor számára ennyire fontos valami, akkor az valamiért Áder János számára is rendkívül fontossá válik, előrébb valóvá és fontosabbá Magyarország valódi érdekénél...

CEU-TÜNTETÉS UTÁN: FEHÉRTULIPÁNOS LÁZADÓK ÜZENIK ORBÁNNAK, BÁRMI MEGTÖRTÉNHET

24.HU 
Szerző: Pető Péter
2017.04.11.


Márpedig a Sándor-palota előtti hétfő esti tüntetés a fehértulipános forradalom nyitó eseménye volt. 

A nyitómondatunk nem igaz. Csupán azért írtuk le, mert segít megérteni, miért követik újra egymást látványos, erős kormányellenes demonstrációk Budapesten. A tiltakozások létrejötte, indulata ugyanis biztosan nem független attól, hogy a magyar kormány, továbbá az általa közvetlenül vagy közvetve finanszírozott média üzemszerűen hazudik.

A vasárnapi több tízezres, a CEU kinyírására megalkozott jogszabály elleni tüntetés alkalmából például olyan állítással is jelentkeztek: Soros György repülőutakat fizetett az embereknek, hogy csatlakozzanak az akcióhoz. Nyilván ezúttal is a valósággal zaklatott viszonyt ápoló történeteket mesélnek majd erőszakos tüntetőkről, akik fehértulipán-ültetvényeket tettek tönkre a köztársasági elnök rezidenciája előtt, esetleg nemzetközi hálózatokról, amelyek mozgósítottak a rendezvényre. Amin amúgy kár lenne átugrani, mert az utóbbi időszak egyik legtanulságosabb politikai eseménye volt.

Repülővel jöttem!


Már csak azért is, mert létrejött. Este derült ki, hogy Áder János köztársasági elnök aláírta a CEU ellehetetlenítését célzó jogszabályt, és a hír megjelenése után tán egy óra sem kellett, hogy tüntetők gyülekezzenek a Sándor-palotánál. Sőt, meglehet, másfél ezren is összegyűltek, hogy demonstráljanak. Azaz sokan vannak, akik azonnal indulnak, ha lázadniuk kell a rendszer ellen.

A helyszínen egymást követték a szellemes, radikális vagy éppen szokatlan rigmusok. Volt, amikor a propagandaüzem hazugságait karikírozták (Repülővel jöttem! Repülővel jöttem!), máskor Mészáros Lőrinc kapitalizmustörténeti kitekintésben is páratlan karrierjét helyezték fókuszba (Ki nem ugrál, gázszerelő, hej, hej!), hogy aztán Áder Jánost esztétikai szempontokat sem nélkülőző egysorossal bírálják (Bajszos szar!).

A résztvevők között voltak, akik a kert fehér tulipánjait letépkedték, egyesek a virágot a rendőrök felé dobták, mások a magasba tartották, de akadt olyan is, aki a Lánchíd felé tartó tömeg előtt fékező autósnak nyújtotta át, megköszönve körültekintő vezetési stílusát. A rendezvény hajrájára meg előkerült az Orbán, takarodj! is.

Ami természetes, mert nem elsősorban CEU-párti, sokkal inkább kormányellenes tüntetéseket láthattunk az utóbbi, és láthatunk majd az előttünk álló napokban...

ILYEN DURVA SZAVAKAT ORBÁN MÉG NEM KAPOTT SAJÁT SZÖVETSÉGESÉTŐL

MAGYAR NARANCS
- FEKETE LYUK BLOG
Szerző: narancs.hu
2017.04.11.


Nyíltan megmondta, ki akarják dobni Orbánt az unióból. Néppárti politikus így még soha nem beszélt a magyar miniszterelnökről.

A Népszavának adott igen keményhangú interjút Frank Engel, a Fidesszel szövetséges Európai Néppárt, luxemburgi politikusa. Érdemes az egészet elolvasni, mi most csak a legkeményebb kijelentéseket szemlézzük.1, „Én lennék a legboldogabb, ha sikerülne megszabadulni tőlük, mert maguktól nem mennek el”

2, „Ha az évi több mint 4 milliárd eurónyi forrástól megfosztanánk a Fideszt, összeomlana a rendszerük”

3, „Évek óta közelről látom, mit művel a Fidesz, és a helyzet nem javult, hanem romlott. Elég volt”

4, „Itt az ideje, hogy az Európai Bizottság előbújjon a paragrafusok mögül, és politikai értékelést adjon a Fidesz kormányzati tevékenységéről, amely szerintem sérti az unió alapértékeit”

LEGINKÁBB A HAZAI TILTAKOZÁSOK HATHATNAK ORBÁN LELKÉRE, DE MÉG VISSZAÜTHET A CEU ÉS A CIVILEK ELLENI FELLÉPÉS - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey
2017.04.11.


EurActiv

Az unió igazságügyi biztosa nem gondolja, hogy az EU egymaga képes rávenni Magyarországot és így az visszavonná a felsőoktatási törvény frissiben hozott módosítását. Jurová a vasárnapi tüntetésről szólva kifejtette: az jó, amikor az emberek ilyen formában nyilvánítanak véleményt a CEU-ról. mert hogy egyes erők a sokszínűség ellen lépnek fel. Az önmagában nem segít, ha a Bizottság adminisztratív intézkedéseket hoz vagy perbe fogja valamelyik tagállamát, ha ott a tömegek nem mutatják meg nyíltan, hogy nem értenek egyet a kormányukkal. Ezért jó látni, hogy a magyarok bátrak, nyíltak és kiállnak. A vitatott jogszabályról a biztos úgy vélekedik, hogy az a jelek szerint csakis a Közép-Európai Egyetem ellen irányul, ám éppen ezért a jogi alap ingatag. Arra is kitért, hogy Brüsszel jelenleg Magyarországra és Lengyelországra összpontosít, a magyar ügyről holnap tárgyal a Bizottság.

New York Times/Washington Post/Reuters


Miután Áder János aláírta a felsőoktatási törvény módosítását, a Közép-Európai Egyetem megerősítette, hogy teljes mértékben elutasítja a jogszabályt. Az ugyanis előre megfontolt politikai támadást jelent egy szabad intézmény ellen, noha az 25 éve a magyar közélet büszke része. Ám nem valószínű, hogy a választások közeledtével Orbán meghátrálna, mivel stratégiájának fő eleme a nemzeti érdekek védelme a külföldinek minősített beavatkozás ellen. A kormányfő, akinek pártja biztosan vezet a közvélemény kutatásokban, gyakran nekimegy Sorosnak. Az üzletember eszményei szöges ellentétben vannak azzal, hogy Orbán szerint létveszélybe került az európai kultúra a migráció és a multikulturalizmus miatt. Juhász Attila a Political Capitaltől azt mondja, ezúttal nem lehet arra számítani, hogy a hatalom visszalép, nem úgy, ahogyan az az interadó ügyében történt. Merthogy az a választásokig folytatni kívánja a kampányt Soros György ellen, aminek csupán egy része a CEU elleni fellépés. A politikai ideológia, illetve az egész orbáni rendszer alapköve, hogy meg kell védeni a nemzeti érdekeket.

Der Standard

Paul Lendvai szerint a miniszterelnök hatalmi törekvései szempontjából súlyos következményekkel járó politikai hibának bizonyulhat a CEU elleni értelmetlen kampány. Orbánt ugyan a nemzetközi erőviszonyok változása folytán Merkel legveszélyesebb ellenfelének tekintik az unióban, ám ahelyett, hogy idehaza kihasználná az ellenzék gyengeségét és megosztottságát, teljesen feleslegesen új frontokat nyitott. Számára a politika 7 évi kormányzás után is viszályt és harcot jelent egyetértés és megállapodás helyett. Ha bírálják, vagy figyelmeztetik, arra harciasan reagál. Csak a saját erejében bízik, és teljes odaadást követel meg híveitől. Kampánya az EU és a Soros által jelképezett erők ellen irányul. A Közép-Európai Egyetem, valamint az „ellenséges érdekek szolgálatában álló” emberi jogi szervezetek agresszív kipaterolása a politikai földrendezést és hatalom által ellenőrzött média hegemóniáját célozza. De a vasárnapi tömegmegmozdulás illusztrálja, hogy jegenyefák nem nőnek az égig...

NEM SÜL LE A BŐR A KÉPÉRŐL: ORBÁN AZT ÁLLÍTJA, SEMMI KÖZE AHHOZ, HOGY A CSALÁDJÁT A GÁZSZERELŐ PÉNZELI

MAGYAR NARANCS - NARANCSBLOG
Szerző: narancs.hu
2017.04.10.


A miniszterelnök nyíltan vállalja a hazugságot.

Ugyan a kormányfő próbálja mindenáron a minimumra csökkenteni annak lehetőségét, hogy valódi kérdéseket tegyenek fel neki és azokra válaszolnia is kelljen, de a siker távolról sem teljes: a parlamentből még nem sikerült kitiltatnia az ellenzéket. Így a hétfői ülésnap azonnali kérdések órájában Orbán Viktornak volt néhány kellemetlen perce, egyebek közt akkor, amikor előkerült a Hadházy Ákos által ma ismét felvetett téma, hogy hogyan is lehet az, hogy Mészáros Lőrinc a mai napig évi 15,5 millió forintért bérli a Felcsút melletti hatvanpusztai majorságot Orbán Viktor apjának cégétől állítólag azért, hogy a munkagépeit tartsa ott. Persze munkagép egy szál se, a volt Habsburg-birtok pedig pont annyiért, 155 millió forintért került hitelből a családi céghez, amennyit Mészáros 10 év alatt szépen kicsenget Orbánéknak. Ez aztán a nagy biznisz! Nem nehéz kitalálni, hogy kiknek.

Az LMP társelnöke arra kérdezett rá, hogy Mészáros Lőrinc mire fizet Orbánéknak évi 15,5 milliót, Hadházy felvetette: a felcsúti fenomén esetleg azért is perkálhat, hogy sikeres legyen a közbeszerzéseken. A miniszterelnöknek láthatóan esze ágában sincs érdemben válaszolni a szűkebb hazáját, Felcsút környékét érintő kellemetlen kérdésekre sem, így most is elsütött egy hülyeségpetárdát: „Azt, hogy ön kinevezzen engem Felcsút polgármesterének szóvivőjének, nem áll módomban elfogadni. Forduljon azokhoz, akikre ez személyesen tartozik.”

Nem nehéz kitalálni, hogy ez a sztori legalább annyira tartozik Orbán Viktorra, mint az édesapjára és Mészáros Lőrincre. Arra az Orbán Viktorra, aki a kalapból előhúzta a később közpénzből alaposan feltőkésített volt gázszerelőt, akit úgy rángat, ahogy az neki éppen tetszik. Mészáros mindent elintéz a miniszterelnöknek: vezeti a Puskás Akadémiát, ha kell, bedönti a Népszabadságot, felvásárolja a megyei lapok többségét, vagy éppen megveszi a nevetségesen silány Echo Tv
-t, hogy azt hatékonyabban lehessen üzemeltetni a kormányzati propagandagépezetben...

ÁDER EGY KÁDER, AKI MÉLTATLANNÁ VÁLT HIVATALÁRA

BERKECZ BALÁZS BLOGJA
Szerző: Berkecz Balázs
2017.04.10.


Áder János a lex CEU aláírásával ma bebizonyította, hogy nem képes arra, hogy fontos alkotmányossági kérdésekben ne a Fidesz álláspontját érvényesítse. Áder Jánost nem érdekli az, amit az Alaptörvény és a demokrácia elvei előírnak. Az Együtt mostantól nem tekinti legitim köztársasági elnöknek Áder Jánost, az ehhez való kiállásra hívja fel a többi ellenzéki pártot is.

Az Együtt április 4-én internetes petíciót indított azért, hogy Áder János köztársasági elnök ne írja alá a Közép-európai Egyetemet (CEU) ellehetetlenítő törvénymódosítást és ne rendelje el annak kihirdetését, mivel Orbánék putyini törvénymódosítása ellentétes az Alaptörvénnyel. A petícióhoz csatlakozó több ezer aláíró, és a tízezreket megmozgató tüntetések ellenére Áder János mégis aláírta Orbánék szégyentelen és felháborító, alaptörvényellenes törvényét.

Áder János köztársasági elnöknek az Alaptörvény szerint a nemzet egységét kellene kifejeznie, aki őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, de nyilvánvalóan nem ezt teszi. A köztársasági elnök hallgatásával asszisztált ahhoz, hogy elvtársai Orbánisztánná változtassák Magyarországot. Áder haverjához, Orbán Viktorhoz hasonlóan magasról tesz a demokráciára. Az Együtt szerint Áder János nem államfő, hanem egy káder, aki azt teszi, amit a fideszes pártközpontból Orbán üzen neki...

KÁDER JÁNOS

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: AN
2017.04.10.


Áder János köztársasági elnök aláírta a CEU kivégzését elrendelő törvényt.

Jogászai nem találtak fogást a törvényen, ezért nem volt más választása.

Pedig lett volna. Például az, hogy nem írja alá.

Nyilván sokat töprengett az államfő, mielőtt úgy döntött, hogy aláírja: osztott és szorzott, egyszóval, mérlegelt. Nem szakmailag hezitált, hanem a politikai hozadék szempontjából. Hogy ha csak két rossz közül választhat, van-e olyan opció, amelyből jól lehet kijönni.

Lett volna.

Ha nem írja alá, akkor nyilvánvaló, hogy elszabadul a pokol. Villámok csapkodnak mindenütt, hangos zenebonával leszakad az ég, de Magyarország ezt még kibírta volna. Magyarországnak meg sem kottyan, hogy a miniszterelnök aznap őrjöng odahaza. Cseh Tamással szólva: volt már ilyen, s lesz ilyen még.

Magyarország megért volna ennyit, ennyi kis zaj a saját jövőjét tekintve Ádernek is kamatozott volna.

Mert neki is tudnia kell, hogy a saját halálos ítélete az, amit majd a kézjegyével ellát. Áder Jánossal ugyanis mostantól bármit megtehet a Fidesz. Semmivel sem különb náluk – már amennyiben eddig az volt.

Innentől kezdve nincs megállás, ha kérnek tőle, teljesítenie kell. Orbán a szemébe röhöghet, megalázhatja, ha úgy tartja a kedve. És ha olyanja van, megveregetheti a vállát, kockacukrot rakhat a szájába – megtehet vele bármit.

Felmoshatja vele a padlót – tartása megszűnt, puha és folt nem marad utána...

ÁDER TÉNYLEG CSAK EGY KÁDER, SEMMI TÖBB - AZ ÁLLAMFŐ ALÁÍRTA A LEX CEUT

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Ténytár
2017.04.11.


A Köztársasági Elnök mostani döntése igen sajnálatos: elvileg minden esélye megvolt arra, hogy a napi politikai vitákon felülemelkedve méltó viselője legyen a köztársasági elnöki címnek. Jogászként, és korábbi tudományos pályájából adódóan ugyanis pontosan tudja  (nem úgy, mint elődje, Schmitt Pál, a „törvényhozás motorja”), mit kéne képviselnie és milyen lehetőségei lennének államfőként.
Ádernek lett volna tere szembemenni a Fidesszel: friss köztársasági elnök, van még öt éve, többet valószínűleg nem lesz már államfő, viszont élete végéig kapja a magas elnöki fizetést. Semmi veszítenivalója sem lett volna, ha egyszerűen nem írja alá a törvényt, és a végső döntést (és ezzel együtt minden felelősséget) áthárítja az Alkotmánybíróságra. De Áder inkább csak maradt egy egyszerű káder.
Nem túl meglepő módon pár hete a parlament újraválasztotta Áder Jánost köztársasági elnöknek. Kérdés volt, hogy a régi-új köztársasági elnök mennyire lesz képes arra, hogy ő legyen a fékek és ellensúlyok rendszerének legfőbb védelmezője. Igaz, Áder eddigi évei sajnos azt mutatták, hogy személyében inkább látszat az alkotmányosság őrének szerepe, még annak ellenére is, hogy voltak esetek, amikor valóban ellenszegült a Fidesznek. Azzal, hogy most aláírta a Lex CEU-t, egyértelművé vált, hogy képtelen szembemenni egy picit is azzal a párttal, amelyik felemelte őt a legfőbb pozícióba...

HATÁRÁTKELÉS LEHANGOLVA

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2017.04.10.


Amikor az ember a külföldre költözéshez készülődik, rendszerint elég nagy figyelmet fordít az egészségügyi kérdésekre, legyen megfelelő biztosítás, kijelentkezések, bejelentkezések, gyógyszerek, ha olyan hely az úti cél, a megfelelő oltások – de mennyire figyelünk oda a lelki egészségre, foglalkozunk-e vele eleget?

Hadd kezdjem egy kicsit messzebbről: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) minden év április 7-én kampányt indít egy adott egészségügyi kérdésben. Idén a depressziót választották, ami világszerte akár 300 millió embert érinthet.
Szerencsére a határátkelők között viszonylag alacsony az arányuk, az Expat Insider tavalyi felmérésében a megkérdezettek 12 százaléka mondta azt, hogy a külföldi újrakezdés rossz hatással volt a mentális egészségére. 
Ezzel együtt a határátkeléssel sokszor együtt járó lelki megpróbáltatásokról és feszültségekről talán az indokoltnál kevesebb szó esik, pedig akárhogy nézzük, mégis csak arról van szó, hogy az ember fenekestől felforgatja az addigi életét, ami még a legjobb esetben is nem kis stresszel jár. 
Ennek a stressznek egy része elkerülhetetlen, és nem feltétlenül jelent problémát, ám van egy pont, amin túl már káros lehet. Hogyan kerülhetjük el ezt az állapotot? Erre próbált meg választ találni az Internations egyik írása, amiben szerintem akadnak megfontolandó gondolatok...

LÁZAD BUDAPEST. - VESSZEN A RENDSZER! VESSZEN ORBÁN VIKTOR! VESSZEN A FIDESZ!

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Christopher Adam
2017.04.10.


...“Aláírtad János, égni fog a város!”–skandálták, aztán “bajszos szarnak” nevezték Magyarország elnökét. A rendőrök higgadtságot kérnek, de már nem hallgatnak rájuk a fiatalok. Azok a fiatalok, akiket a rezsim ad nauseum sorosbérencezett, akikről minap azt hazudta a rendszer erkölcsileg hulla médiája, hogy repülővel jöttek, Soros György pénzén, Pestre tüntetni.

Ez már nem a CEU-ról szól. Nem lehet a végtelenségekig így megalázni mindenkit: diákokat, fiatalokat, tanárokat, munkásokat, újságírókat, szülőket és nagyszülőket–egy szóval: a komplett magyar népet. Addig feszítik a húrt, míg végül megroppan.

És most a legveszélyesebb helyzet rajzolódhat ki Orbánék és a kollaboránsok számára: ők ne Gyurcsány Ferenctől, az MSZP-től, az Együtt-től, a PM-től, az LMP-től vagy a balliberális összeesküvéstől féljenek, hanem a lázadó magyar ifjúságtól, akik vezető, irány és kontroll nélkül kezdenek forrongani.

Nem fogom Kanadából megjósolni, hogy milyen irányba mennek el a dolgok Magyarországon. Egy tenger választ el engem szüleim és nagyszüleim hazájától. De a rendszert oly gyakran, oly alázatosan és oly szégyenteljesen kiszolgáló és támogató szervezett kanadai magyarság helyett kell kimondanom, hogy e lap szolidaris a tüntetők törekvéseivel és hiszünk abban, hogy lesz egyszer egy demokratikus Magyar Köztársaság. Minden tiszteletünk a Tiétek, hogy bátran kiálltok.

Vesszen a rendszer! Vesszen Orbán Viktor! Vesszen a Fidesz!

BARTUS LÁSZLÓ: ORBÁN ITT ÉS MOST BEFEJEZTE

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Bartus László
2017.04.11.


Orbán Viktor aláírta Áder János kezével a saját CEU-ellenes törvényét. Ettől kezdve a CEU ki van végezve. Teljesíthetetlen feltételeket szabtak, a törvény gyakorlatilag a CEU bezárását jelenti. Orbán betiltotta Magyarországon a CEU működését. Az, hogy ezt egy testre szabott törvénybe csomagolta, és azt a látszatot próbálta kelteni, mintha itt egy törvényes aktusról lenne szó, csak Orbán aljasságát bizonyítja. Ez azonban ne tévesszen meg senkit. 
Nem kell eljátszani a hülyét.

Megjelent a sajtóban, hogy Orbán azzal a feladattal bízta meg a minisztériumot, hogy a CEU bezárására alkalmas törvénytervezetet készítsen elő. A törvény egyes részei csak a CEU-ra vonatkoznak. Teljesíthetetlen feladat elé állítják az egyetemet. Az orosz sajtóban megírták, hogy Putyin kérte Orbántól a CEU bezárását. A CEU demokratikus elitet képez a volt szovjet köztársaságokba is, akadályozza a diktatúrák létrejöttét és működését, útjában áll az orosz terjeszkedésnek. Emellett világító fáklya a NER sötétségében. Ezért kellett kivégezni.

Mivel Orbánnak, mint minden diktátornak, ellenségre van szüksége, akitől megvédi a népét, Sorosból halálos ellenséget kell csinálnia a magyar nép számára. Rendszere legitimitása a “keresztény” nemzeti identitásra épül, ezért a nemzet halálos ellenségét ezúttal is a zsidó világösszeesküvésben találták meg. Ennek a jelképe Soros György. Azt mondta, hogy a világ számára 2017-ben Soros György kiszorítása lesz a feladat. Sorost azonosítja a liberális világ egészével. Őt kell legyőzni ahhoz, hogy az általuk megkezdett antiliberális fasiszta fodulat a világban győzelemre jusson. Soros megtestesíti a világ zsidóságát. Orbán egy antiszemita háborút vív. Küldetést érez, mert a CEU-val a legyőzendő világ központja Budapesten van.

Ezért nincs kegyelem a CEU-nak, a CEU-nak pusztulnia kell. A liberális szellemiséget ki kell irtaniuk a világból. Ez volt Hitler célja is, de a liberális szellemet csak a zsidók kiirtásával vélte kiirthatónak. A liberalizmus kiirtása Putyin célja is. A liberális demokratikus világ áll szemben az autokratáciákkal, vallási ideológiára épülő diktatúrákkal. Ezért élet-halál harcot vívnak. A CEU ennek a szellemnek a központja, szellemi műhelye, szimbóluma. Amit ők el is túloznak. Orbán törvénytelenül, önkényesen betiltotta az egyetemet, amelyet valamikor a diktatúrákból a demokráciákba való átmenet segítésére hoztak létre. Ezért el kell pusztítani...

CEU-PÁRHUZAMOK

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2017.04.10.


A CEU elleni tüntetések, ahogy annak idején a felsőoktatást általában érintve indultdiáktüntetések, elég sok gondolatot ébreszthetnek. Akár olyanokat is, hogy a kormányzat szándékosan provokálta a közvéleményt a nagyobb mutyik függöny mögé rejtése érdekében. Azonban előfordulhat, hogy a hatalom elszámította magát. S az is, hogy minden a legnagyobb rendben zajlik a lezsírozott forgatókönyvek szerint. Ezt megmutatja majd az idő.

Ahogy azt is, hogy milyen párhuzamok alakulnak majd ki a jövőben az egykori diáktüntetések, és a jelenlegi akciók között. A jelen azt mutatja, hogy nem kevés párhuzam máris megfigyelhető. S ez teljesen független attól, hogy majd megint lesznek többen, illetve sokan, akik szerint puszta fanyalgás a párhuzamok emelgetés. Ahogy annak a kétségbe vonása is, hogy a tátott szájú, esetleg kiabáló csodavárás megoldást kínál bármire. Még akkor a kérdéseket, a kérdezőket téve meg hibásnak, ha világosan látszik: válaszok tekintetében szűkös a kínálat. De egyelőre itt még nem tartunk, és az is előfordulhat, hogy bekövetkezik a hazai történelem ritka csodáinak egyike: tanulnak, tanulunk a korábbi hibákból. Akkor is, ha elsőre nem úgy tűnik. Azonban ne fanyalogjunk, hanem leltárazzunk.

Annak idején a diáktüntetések egy spontán kezdeményezés nyomán indultak meg. Szinte flashmob jelleggel. Annyira, hogy az első megmozdulások alatt még a jelenlevőket is meg lehetett volna fogni azzal a kérdéssel, hogy kik is a szervezők. A jelen CEU-megmozdulások szervezőinek firtatása szinte biztosan sokak részvevőnél hasonló hatást váltott volna ki. Nekik, meg úgy általában is, legkésőbb a legfrissebb nyilatkozat alapján az Oktatási Szabadságot csoport a szervező. Legalább is, ők mondta köszönetet azoknak, akik megjelentek a vasárnap délutáni tüntetésen. Amely után jött a séta. Nem először, de komoly lemorzsolódásokkal. Ahogy annak idején, a korábbi diáktüntetések esetében is. Akkor is, most is olyan látszatot kölcsönözve a megmozdulásoknak, hogy az eszköz vált a céllá. De ezt, éppen a vasárnapi séta kapcsán, már emlegettem. Akkor sem sokban járult hozzá ahhoz, hogy komolya eredményt hozzanak a tüntetések...

A KÖLTÉSZET NAPJÁRA

YOUTUBE - MEK/OSZK
Szerző: Illyés Gyula
2017.04.11.


EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL

Hol a zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van

nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal-morse-jében,

nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!
ott zsarnokság van,
nemcsak a katonásan

pattogtatott - "vigyázz!"-ban,
"tűz!"-ben, a dobolásban,
s abban, ahogy a hullát
gödörbe húzzák,

nemcsak a titkon
félignyílt ajtón
ijedten
besuttogott hírekben,

a száj elé hulltan
pisszt jelző ujjban,
ott zsarnokság van
nemcsak a rács-szilárdan

fölrakott arcvonásban
s e rácsban már szótlan
vergődő jajsikolyban,
a csöndet

növelő néma könnyek
zuhatagában,
kimeredt szembogárban,

ott zsarnokság van
nemcsak a talpraálltan
harsogott éljenekben,
hurrákban, énekekben,

hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak az ernyedetlen
tapsoló tenyerekben,

kürtben, az operában,
épp oly hazug-harsányan
zengő szoborkövekben
színekben, képteremben,

külön minden keretben,
már az ecsetben;
nemcsak az éjben halkan
sikló gépkocsizajban

s abban,
megállt a kapualjban:

hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;

ott zsarnokság van
az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,

abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget:

nemcsak a szögesdrótban,
nemcsak a könyvsorokban
szögesdrótnál jobban
butító szólamokban;

az ott van
a búcsúcsókban,
ahogy így szól a hitves,
mikor jössz haza, kedves;

az utcán oly szokottan
ismételt hogy-vagy-okban
a hirtelen puhábban
szorított kézfogásban,

ahogy egyszercsak
szerelmed arca megfagy,
mert ott van
a légyottban,

nemcsak a vallatásban,
ott van a vallomásban,
az édes szó-mámorban,
mint légy a borban,

mert álmaidban
sem vagy magadban,
ott van a nászi ágyban,
előtte már a vágyban,

mert szépnek csak azt véled
mi egyszer már övé lett;
vele hevertél,
ha azt hitted, szerettél,

tányérban és pohárban,
az van az orrban, szájban,
hidegben és homályban,
szabadban és szobádban,

mintha nyitva az ablak
s bedől a dögszag,
mintha a házban
valahol gázfolyás van,

ha magadban beszélgetsz,
ő, a zsarnokság kérdez,
képzeletedben
se vagy független,

fönt a tejút is már más:
határsáv, hol fény pásztáz,
aknamező; a csillag:
kémlelő ablak,

a nyüzsgő égi sátor:
egyetlen munkatábor;
mert zsarnokság szól
lázból, harangozásból,

a papból, kinek gyónol,
a prédikációból,
templom, parlament, kínpad:
megannyi színpad;

hunyod-nyitod a pillád,
mind az tekint rád;
mint a betegség,
veled megy, mint az emlék;

vonat kereke, hallod,
rab vagy, rab, erre kattog:
hegyen és tenger mellett
be ezt lehelled;

cikáz a villám, az van
minden váratlan
zörejben, fényben,
a szív-hökkenésben;

a nyugalomban,
e bilincs-unalomban,
a zápor zuhogásban,
az égigérő rácsban,

a cellafal-fehéren
bezáró hóesésben;
az néz rád
kutyád szemén át,

s mert minden célban ott van,
ott van a holnapodban,
gondolatodban,
minden mozdulatodban;

mint víz a medret
követed és teremted;
kémlelődsz ki e körből?
ő néz rád a tükörből,

ő les, hiába futnál,
fogoly vagy s egyben foglár;
dohányod zamatába,
ruháid anyagába,

beivódik, evődik
velődig;
eszmélnél, de eszme
csak övé jut eszedbe,

néznél, de csak azt látod,
mit ő eléd varázsolt,
s már körbe lángol
erdőtűz gyufaszálból,

mert amikor ledobtad,
el nem tiportad;
s így rád is ő vigyáz már,
gyárban, mezőn, a háznál;

s nem érzed már, mi élni,
hús és kenyér mi,
mi szeretni, kívánni,
karod kitárni,

bilincseit a szolga
maga így gyártja s hordja;
ha eszel, őt növeszted,
gyermeked neki nemzed,

hol zsarnokság van,
mindenki szem a láncban;
belőled bűzlik, árad,
magad is zsarnokság vagy;

vakondként napsütésben,
így járunk vaksötétben,
s feszengünk kamarában,
akár a Szaharában;

mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű
akármilyen mű,

mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.

ITT OLVASHATÓ

KICSI KIS REKTOROCSKÁK

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.04.11.


Miközben Magyarország üszkös maradéka az entrópia idegesítő állapotában leledzik, és akárha az egész rohadt Univerzum, egyre gyorsuló ütemben száguld az őskáosz felé, Semjén huszár Iránban Esak Dzsahangirit, az iszlám köztársaság első alelnökét ölelgeti, sőt, egyenest a nyakába is ugrik felhőtlen rajongásában, örvendezvén az aláírt megállapodásnak a keleti nyitás szellemében, és üdvözölve a keresztényüldözőt.

Semjén különben meg kitörölheti pállott seggét a papírjával, Dzsahangiri egy senki, egy nímand, ugyanis az Iráni Iszlám Köztársaság 1979-ben elfogadott alkotmánya, amely a mi alapizénkhez hasonlatos, azt rögzíti, hogy azon a messzi tájon a legfőbb hatalom Istené, aki nem Jézus és az ő papája, meg a Szentlélek. Sokkal inkább Allah, akinek nevével a szájukon hajtanak kamionokkal a mi Istenünk bárányai közé, ami miatt – állítólag – építkezik egyetlenünk gőzerővel a határokon, és tart fenn másfél éve harci készültséget nem csak a kerítések melletti latyakban, hanem az egész lebutított médiájában is.

Az erdélyi lovas egyébként nem Németh Szilárd görög-latin kultúráját megvédeni indult abba az országba, ahol minden hatalom a Legfőbb Vallási Vezető kezében van, aki egyben a fegyveres erők főparancsnoka, de ellenőrzést gyakorol a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom fölött is. Ilyképp ez az a berendezkedés, amely ideális lenne a felcsúti libapásztor számára, de Semjén mégsem azért ügetett olyan messzire, hogy ezt a mintaszerű középkori társadalmi berendezkedést tanulmányozza és importálja még egyelőre talán. A rezsissel meg majd a kocsma előtt lerendezik a dolgokat, mint Orbán rajongott férfi ideálja.

Amikor a mi Zsoltink annak örvendett felhőtlenül, hogy megállapodást kötött arról, Magyarország hitelezi az iráni atomprogramot nyolcvanöt millió euró (azaz huszonhat milliárd forint) értékben, és még, hogy száz iráni diák magyar egyetemekre jöhet tanulni, valamint, hogy Irán és Magyarország közösen kis atomreaktorokat épít, amelyeket Afrikában és Ázsiában adnának el, nos, éppen akkor Haszan Róháni elnök Putyinnal telefonozott, én pedig hangosan felröhögtem, holott éreztem, hogy sírni volna jó...

TÚLÁRAZOTT EGY UNIÓS PROJEKTET A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

ÁTLÁTSZÓ - MUTYIMONDÓ BLOG
Szerző: Vikár Anna
2017.04.10.


Ha már szabálytalanul működő egyetemet keres a kormány, nem ártana szétnézni a Közszolgálati Egyetem környékén; a Vasas stadionja 5,2 milliárdba kerül majd; az AFP hazugsággyárnak nevezte a lezüllesztett Origo hírportált.Ezekről ne maradj le!
Az Európai Bizottság a Nemzeti Közszolgálati Egyetem háza táján talált szabálytalanságokat (24)
A Vasas stadionját 5,2 milliárdból építik (Átlátszó)
Nincs megállás a kormányzati nyomulásban rádió fronton (MNO, Cívishír)
Ha van 3 perced:
Az Európai Bizottság a Nemzeti Közszolgálati Egyetem háza táján talált szabálytalanságokatA Nemzeti Közszolgálati Egyetem 17,5 milliárd forint uniós támogatást nyert el arra, hogy a kormányhivatalokkal együttműködve megújítsák a közszolgák továbbképzési rendszerét. Az EB azonban óriási túlárazásokat talált. Személyi költségekre például 3,1 milliárdot szántak, ami annyi, mintha az egyetem összes dolgozója 10 hónapig, teljes munkaidőben csak ezzel foglalkozott volna. A projektet irányító Miniszterelnökségnek két hónapja van válaszolni az aggályokra. (24)
A Vasas stadionját 5,2 milliárdból építikTavaly ősszel kezdődött meg az Illovszky-stadion bontása. A Vasas az új létestmény építését előzetesen 5,5 milliárd forintra becsülte, de végül ennél alacsonyabb összegért, 5,24 milliárdért nyerte el a beruházást a Market Zrt. és a KÉSZ Építő Zrt. konzorciuma. A pályázati eljárás ugyan nyílt volt, de a nyertes pároson kívül nem volt más induló. Az új stadion legalább 5 ezer férőhelyes lesz. (Átlátszó)
Nincs megállás a kormányzati nyomulásban rádió frontonHabony Árpád üzleti köre megszerezné a Sláger Fm-et, az egyetlen budapesti kereskedelmi csatornát, ami hallgatottabb, mint Vajna rádiója. Bár a tárgyalások elakadhattak a kínált összeg miatt, a mozgolódást a Sláger körül jelzi, hogy míg korábban házon belül értékesítették reklámidejüket, egy hónapja szerződést kötöttek a Habonyhoz több szálon kötődő Radio Sales House-szal. Közben a debreceni rádió is betagozódik Vajnáékhoz. (MNO, Cívishír)
Óriási balhé lehet a Shell nigériai olajmező vásárlásábólA Shell  és az olasz ENI Nigériában egy olyan olajmezőn szerezte meg a kitermelési jogot, ami előttük a korábbi olajügyi miniszterhez köthető cégé volt.  A két cég 2011-ben 1,3 milliárd dollárt fizetett érte a nigériai kormánynak, ami több, mint az ország éves egészségügyi költségvetése. Bizonyítékok vannak arra, hogy a Shell egyes vezetői az ügyletet megelőzően kapcsolatban álltak a miniszterrel. (Mfor)
A nettó hazugságokat terjesztő kormányközeli médiumok már külföldön is bűzlenekA CEU-ügy bemutatása annyira erősen világítja meg, hogyan milyen a kapcsolat a kormány és a maga alá gyűrt médiumok között, hogy az AFP “Orbán illiberális Magyarországának újabb fegyverei az álhírek” címmel közölt cikket, felidézve, hogy az Origon megjelent a CEU-t áldiplomák kiadásával vádoló cikk előzte meg a törvénymódosítás benyújtását. Végignézve a vasárnapi tüntetésről be- (illetve be nem) számoló lapokat olyan, mintha két Magyarország lenne. (Comment blog, AFP, Comment blog)
Ha van még két perced:
Hiába kérte a tudományos világ krémje és  80 ezer tüntető, Áder aláírta a Lex CEU-t. A hírre spontán tüntetés kezdődött a Sándor-palotánál. Az LMP Alkotmánybírósághoz fordul a törvény miatt. (444, 444, Átlátszó Videó, Átlátszó Oktatás)
Az egyre inkább csak nyilatkozatokat kiadó CÖF Civil Akadémiáján a szervezet elnöke, Csizmadia László és a “migránsszakértő” Georg Spöttle beszélt a szellemi honvédelem fontosságáról. (Átlátszó)
A letelepedési kötvényeket közvetítőként áruló Arton Capital Hungary irodájába szombat éjjel betörtek és elvitték egy széfet. (24)
Magyarország 26,4 milliárd forintnyi hitellel szállna be, hogy Iránnal közösen kis atomreaktorokat építsünk, amiket Ázsiában és Afrikában adnánk el – derült ki az iráni lapokból. (ATV)

BÉRENC JELENTKEZEM

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2017.04.11.


Bakker, ezek össze fognak veszni rajtam, oda a világbéke.
Merthogy egyrészt Putyin-bérenc titulusra tettem szert, másrészt meg Soros-bérenc vagyok, ezek ketten meg úgy szeretik egymást, mint Harangláb a kukoricagölödint.
A tetejébe még munkásőr is lettem, jóllehet, mint hajdani hivatásos katonának - egyes tisztelőim szerint őrmesternek - ez olyan súlyos sértés, mintha az asztalitenisz világbajnokot azzal vádolnánk, hogy ping-pongozik, mintha Orbánt azzal gyanúsítanánk, hogy koncepciót váltott és Anikó asszonyt lecserélte Vona Gáborra.
Pedig, mióta nem foglalkozik nőügyekkel, semmi sem kizárt.
Közben áll a bál a közéletben, végre sikerült összegereblyézni egy épkézláb tüntetést, de a nép még mindig nem utálja eléggé a Vezért, mert ha eléggé utálná, akkor éppen most fognák ki Mohácsnál - fúj, de randa vizidisznó, mondaná a szerencsés horgász, mielőtt ráesnének a TEK vitéz harcosai, mint lőtt liba Semjénre, hálát adva az Úrnak, hogy a védett személyen a mellény nem csak nagy, hanem víz és golyóálló is.

Az Unió meg hepciáskodik, mert az egyik támogatott projektről kiderült, hogy némi túlárazás forog fenn: a Ludovika egyik fejlesztéséről derült ki, hogy ha a Nemzeti - milyen is lehetne - Közszolgálati Egyetem - közismert nevén a Janicsárképző - összes hallgatója és oktatója tíz éven keresztül költené a támogatás összegét pizzára, laptopra, öltönyre meg rosszlányokra/bájgúnárokra, jelmezbálokra meg kancsi oktatókra, akkor sem tudnák elkölteni azt a pénzt, amit más célra kaptak...
Ennek dacára a pénzt a leleményes kedvezményezettek elköltötték, és ez csak a jéghegy csúcsa, ha az unió elkezd itt szőrözni, akkor cefet világ jön itt a százlábú családra.
Orbánt csesztetik a Parlamentben, Vona nem hagyja élni,
A nép meg határtalan optimizmusában azt várta, hogy Áder János nem írja alá majd a CEU törvényt, de ez persze hiú ábránd volt, hiszen Áder sem tud már visszalépni hajdani önmagához, hiszen elkötelezte magát és elkövette azt a gyilkosságot, mely örökre a maffiához köti.
Igaz, a gyilkosság politikai volt csak, vér nem folyt, de Györgyi Kálmán politikai hullává vált, ma sem tudja senki, miért...
Most a köztársasági elnök palotája előtt próbál a nép Nemzeti Konzultációt folytatni, de úgy tűnik erősen, hogy a nép nem kérdezhet, csak válaszolhat az olyan ravasz, fogós kérdésekre, minthogy szeretné-e, hogy a lányán végigmenjen ezer szír migráns, vagy örülne-e neki, ha a migránsok elvennék munkahelyét az árkok partján, továbbá szeretne-e egy legfrissebb kiadású mercedes személygépkocsit öt forint plusz áfáért?

A SÁNDOR-PALOTÁTÓL A RÉGI, BELVÁROSI RÁDIÓSZÉKHÁZHOZ VONULTAK A TÜNTETŐK

444.HU
Szerző: Botos Tamás
2017.04.10.


A Lánchídon át a belvárosba indultak a demonstrálók a Sándor-palotától, jelentette a helyszínről Plankó Gergő. Az ezres nagyságrendű tömeg folyamatosan skandálva halad a belvárosban. 

Az Erzsébet tér-Oktogon-Blaha Lujza tér útvonalon végül a Magyar Rádió Puskin utcai épületéhez vonultak,

aminek bejáratát rohamrendőrök állták el.


Bede Márton szerint először nagyságrendileg harminc rendőr, köztük 10 rohamrendőr néz szembe az

"éjjel-nappal hazudtok!"

rigmust kiabáló kétszáz fővel, aminek egy része leült az épület elé. Ekkorra már megérkezett a rendőrökhöz az erősítés, és legalább 100 rohamrendőr nézett farkasszemet a néhány száz fősre duzzadt tömeggel.

Egy fiatal kitűzte az EU-s zászlót az épületre, majd egy kisebb dulakodás után a rendőrök paprikaspray-t fújtak a tüntetők közé. A zászlót kitűző lányt a rohamrendőrök előbb nem engedték lemászni, és behúzták az épületbe, nem sokkal később elengedték. Végül "szerdán tali!" skandálással oszladozni kezdett a tömeg kicsivel két óra után...

HADVEZÉR KERESTETIK

TUAREG BLOG
Szerző: Tuareg
2017.04.11.


Mindannyiunknak megvan a maga feladata az érlelődő forradalomban. Ám a fiatalok tömegét csak fiatalok vezethetik. És kell is, hogy vezessék.

Egy Rezsim akkor bukik, ha magára haragítja az egyetemistákat. Tudja ezt Orbán is, a netadónál vissza is vonult azonnal. Most azonban nem teheti: migránsok hiányában új ellenséget kell találnia, mert szétesik a tábora. És mi lenne népszerűbb a Narancszombik szektájában, mint a zsidózás. Nem mondják ki, mert még egy ideig szükségük van az európai pénzekre, de a sorosozás nem más, mint összekacsintós zsidózás. Ha ebből kénytelenek lennének visszavonulni, akkor politikájuk lényege veszne el: az ellenségkép fönntartása. Csapdába manőverezték magukat, és Áder aláírásával azt magukra is zárták. Ha visszavonulnak - mert persze ugyanaz a parlamenti többség a CEU-gyilkos törvényt ugyanúgy átírhatja, ahogy megírta -, szétesik az egy a tábor egy a zászló, ha meg kitartanak, megbuknak. És az utcán buknak meg, és az egyetemisták által.


Tegnap nem írtam blogot, rengeteg embernek igencsak feltűnt, kénytelen is voltam megmagyarázni, miért tettem, illetve nem tettem. Azért mert az érzelmeim és az értelmem egymásnak ellentmondóan pörögtek, belső káoszt pedig nem jó kivetíteni. Ha tízezrek várják, mi a véleményem, akkor az felelősséggel jár: egy elkapkodott kritika árthat mindannyiunknak. Tehát megvártam, míg belül kitisztultak a dolgok. És mostanra 
kitisztultak. Igen, csalódott vagyok, mert vasárnap megvolt a mindenre képes és alkalmas kritikus tömeg, de mégis maradt a Diktátor. De most először nem közvetlen anyagi érdekért mentek utcára a tízezrek, hanem elvi kérdésért. A SZABADSÁGÉRT. Mert valójában minden skandált rigmus ehhez a fogalomhoz vezet. Ha pedig ennyien mennek a szabadságért utcára, abból szabadság lesz....

ITT OLVASHATÓ

ÁDER GYÁVA VOLT SZEMBEMENNI ORBÁNNAL

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: nickgrabowszki
2017.04.10.A köztársasági elnök olyan sokat várt a CEU-törvénnyel, hogy már-már arra lehetett gondolni, az éjszaka (vagy az elmúlt 5 nap) folyamán elfelejtett írni, mint Svejk.

De aztán mégiscsak aláírta.

Pedig lett volna más választása is, nem kellett volna lemondania, ha megtagadja az aláírást, mint ahogy sokan feltételezték.  • Választhatta volna a politikai vétót: visszaküldi a törvényt a parlamentnek. Amely gondosan mérlegeli az államfő kifogásait, majd - mint az szokás - változtatás nélkül újra elfogadja a törvényt.
  • Vagy választhatta volna az alkotmányossági vétót is. A kifogásait megjelölve előzetes normakontrollt kér az AB-től.
Nem kellett volna erőszakot tenni ezzel se a hivatalán, se a jogászi képzettségén. A Fidesz-frakció tagjain és a kormány által fizetetteken kívül nemigen van ma olyan jogász Magyarországon, aki ne úgy látná, hogy a CEU-törvénnyel
  • sérült a tudományos és tanszabadság alaptörvényben garantált joga;
  • meg a személyre szabással (amit a kormánypártok nem is tagadnak, és alkotmány szerint a jogi személyekre is vonatkoznak az alapvető jogok) sérül a diszkriminációmentességhez való jog;
  • a rövid határidő meg a jogbiztonsággal áll szemben.
Ha ezeket Áder másként látja, akkor nem méltó arra, hogy jogásznak nevezhesse magát.

Ha meg ugyanígy látja, akkor nemcsak joga, de egyenesen kötelessége lett volna az Alkotmánybírósághoz fordulni...

AKI KAKIBA TENYEREL, ANNAK SZAGOS LESZ A KEZE

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Budácsik Lajos
2017.04.10.Hogyan lett néhány év alatt az egykori félszegnek, talán még esetlennek is mondott fiúcskából először gátlástalan és érzelem nélküli megmondóember, a párt ökle, majd a hatalom egyik kegyeltje, aki gyakorlatilag a törvények felett áll. Valószínűleg a nagy adag bizonyítási vágy – ami párosult óriási ambícióval is – az, ami lehetővé tette, hogy „kinője" magát és elérje, hogy egyike legyen a kiválasztatottaknak, akik a hatalom „szent tehenei".

Jó pár évvel ezelőtt, valamikor a ’90-es évek vége felé, a fővárosban, a Fehér Ház, prózai nevén a Képviselői Irodaház környékén jártam. Figyelmes lettem egy fiatalemberre, aki éppen akkor ült be egy Audi volánja mögé. Abban az időben még nem sokan furikáztak ezzel a márkával. Meg is lepődtem, hogy a 25-30 év körülinek tűnő férfinak vajon miből telhet egy ilyen drága járgányra. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy miközben írom ezeket a sorokat, elvégeztem egy gyors számolást. Összeadtam, kivontam, mire kijött a végeredmény. Igaz, sohasem voltam jó matekból, de azért azt nem volt nehéz kiszámolnom, hogy életem több évtizede alatt elhasznált kocsijaim összértéke meg sem közelítette annak az Audinak az árát. Pedig mint később utánanéztem, a kormány mögé ülő fiatalember még csak pályafutása elején járt, egy volt azok közül, akik a fényre vágytak. Nos, így találkoztam – egyoldalúan – egykor először és eddig utoljára, az írásom „hősével”.

Van más közös is az életünkben. Igaz, hogy az ország két szegletében, de mindketten vidéken születtünk, egy kis faluban éltünk egy ideig. A falusi kötődést gyakran hangoztatta is, bár nem úgy látszik, hogy sok ragadt rá a vidéki emberek által– ma is– sokra tartott értékekből. Csak példálózva: igazmondás, szerénység, a gyengébbek segítése, tisztesség, becsületesség, egyenesség.

Persze, a magához való esze már fiatalkorában is megvolt. Valódi munkahelye talán sohasem volt; rájött, a politika világa az, ahonnan a legkönnyebben vezet út a csillogáshoz, a meggazdagodáshoz. Kis befektetéssel, nagy haszon érhető el, főleg, ha meg is van az a hátsó, amely várja a rajongókat. Mert a karrier útja, bizony nem mindig fáklyásmenet...