2022. június 18., szombat

MI LESZ ITT? – KORMÁNYZATI JÖVŐLÁTÁS ÉS A BRÜSSZEL ÁLTAL LÁTOTT PROBLÉMÁK

HÍRKLIKK
Szerző: PETSCHNIG MÁRIA ZITA
2022.06.18.


Tudom én, hogy a magyarok többségének kisebb gondja is nagyobb annál, minthogy Magyarország konvergenciaprogramját olvasgassa, s még ennél is kevésbé, hogy az arra küldött brüsszeli választ tanulmányozza. De talán lesz olyan olvasó, akit kíváncsivá tesz, amit a nemrég megjelent dokumentumokból kihámoztam: az arról szóló verseny, hogy ki tud többet a magyar gazdaságról és társadalomról.


A következőkben az április végén elkészült, 2022-2026-ig szóló magyarországi konvergenciaprogramot vetem egybe az Európai Bizottság májusban erre válaszul adott véleményével. Ebből remélhetőleg az olvasó is le tudja szűrni: ki az, aki csak fecseg az unió fejlett országaihoz való felzárkózásról, dobálódzik az utolérés számaival, és ki az, aki meg is jelöli, hol vannak a megoldandó gondok, mit kellene tenni ahhoz, hogy a magyar gazdaság mielőbb behozza legalább az unió átlagától való lemaradását...

AZ ÉS 2022/24. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.06.17.


P U B L I C I S Z T I K A 

Váncsa István
Foximaxi

Vészben a hon! – kürtölte világgá Legfőbb Hadurunk három hete a közösségi médiában, noha ezt a hírt valójában a karmelita kolostor erkélyéről, sőt még inkább a Citadella falairól kellett volna a szélbe kiáltania, lehetőleg zivatar idején, az égzengést és az orkán üvöltését is messze túlharsogva. Sajnos azonban hitvány korunk mindenfajta drámai érzék híján szűkölködik, másfelől pedig Legfőbb Hadurunk bejelentése se Zrínyinek a vitézeihez intézett szózatára emlékeztet, ahogy az a Szigeti veszedelemben írva vagyon, hanem csak egy prózai közlemény arról, hogy háborús vészhelyzet címén kik lesznek megsarcolva hamarost.

A kormány rezsivédelmi és honvédelmi alapot hoz létre, evvel egyidejűleg „[k]ötelezzük a bankokat, biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat, az energetikai és kereskedőcégeket, a telekommunikációs vállalatokat és légitársaságokat, hogy extraprofitjuk nagy részét ebbe a két alapba fizessék be”. Tiszta beszéd, az úgynevezett nemzeti nagytőke békésen hájasodhat tovább a kemencepadkán üldögélve és csibukolva, a rátarti jöttmentek viszont tejeljenek.

De mi a rosseb az az extraprofit?Tovább

Kenesei István
Emléktáblák, hagyatékok

Gadó Gábor
Kinek szolgál az idő?

Kovács Zoltán
A mi hazánk

Mitrovits Miklós
Magyar álláspont az orosz–ukrán háborúban

Molnár Erzsébet
Egyiptomi szelfi

Balázs Eszter
Kulturális bojkott a háborús Oroszországgal szemben

Novák Attila
„Egyöntetűen elharapódzott cionista hangulat”
Az 1967-es arab–izraeli háború hatása a Magyar Televízióban

Seláf Levente
Tomás Várnagy
(1950–2022)

Kincses Gyula
Falus Ferenc emlékére

Radnai Dániel Szabolcs
Moldováról

Ladányi János
Két nem várt következmény

György Péter
Wagner János hiánya

V I S S Z H A N G

Felcsuti Péter
Forró krumplik

Rutkai Krisztina
Betegügy 2.

Gyenge Zoltán
Az idegenség aspektusai

Szekeres Imre
Más kihívás

Berend T. Iván
„Fasiszta internacionálé”

P Á R A T L A N

-y -n
KODÁLY-PARAFRÁZIS

Ladányi János
MÉG EGY ILYEN

msz
ELLÁTÁS

HL
IGEKÖTŐK IGE NÉLKÜL

-hg-
REZSI, BIZTOS

Róna György
SZIPORKÁK

-pé-
AJÁNDÉK?

-skó
ÉRTELMETLEN SZAVAK

(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS

Szikszai Károly
BRIGÁDNAPLÓ

ITT OLVASHATÓ

AZ ÉS 2022/24. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.06.17.


F E U I L L E T O N

Márton László
Tényleg, mire való a színház?

I N T E R J Ú

Szále László
Homokmégyről az Akadémiába
Beszélgetés Romsics Ignác történészprofesszorral új könyvéről

K R I T I K A

Csuhai István
Élet-halál válasz

Richard Flanagan: Első személy. Fordította Kada Júlia. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2022, 480 oldal, 4499 Ft

Az Első személy legfontosabb vonása, egyúttal legnagyobb érdeme, hogy ezt a fent röviden vázolt alaphelyzetet nem hagyja meg felütésnek vagy a későbbi cselekményt egzotikusan színező háttérnek. Közbeszúr ugyan néhány, az egyes szám első személyben megszólaló főszereplő múltját, viszonyait megvilágító flashbackszerű epizódot, de a regény háromnegyede kizárólag erről a teljességgel reménytelen, monoton küzdelemről beszél. Különböző vetületekben, a tapodtat sem mozduló alapállapot újra- és újra felidézésével az írás lehetetlenségét, a nem-írást járja ilyen és olyan oldalról körül, Kif egyre kétségbeesettebb próbálkozásait a munka elvégzésére, menekülőutak és alternatív megoldások keresésére, a helyzetben benne rejlő lélektani, írói, emberi, végső soron két egyéniség közötti buktatók és zsákutcák kikerüléséreTovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.

Károlyi Csaba
Ex libris

Szép versek 2022
Körkép 2022
Élveboncolás
Nádas Péter: Rémtörténetek

Moklovsky Réka
O mint ostoba

Hegedüs Vera: Ostoba. Műút-könyvek, Miskolc, 2021, 238 oldal, 2500 Ft

Hegedüs Vera nem riad vissza az erőszak említésétől, megjelenítésétől, de nem is leli élvezetét mások kínjában. A háború borzalmainak, a hatalmon lévők romlottságának, a férfiak kegyetlenségének áldozata olyan fiatal nő, aki nem tud, pontosabban nem hajlandó megtanulni olvasni és írni. Neki az írott nyelv helyett a környezetéből érkező és a saját fejében hallott hangok, zajok szolgálnak iránytűként, kifinomult, túlságosan is érzékeny hallása egyszerre keseríti és menti meg az életét.Tovább

Mohácsi Orsolya Anna
Ez vagyok én

Havas Juli: Nincs Hold, ha nem nézed. Kalligram Kiadó, Budapest, 2022, 304 oldal, 4275 Ft

Két szenvedély, egy történet a regény alcíme, amelyből már meg is tudhatjuk, hogy a regény két póluson mozog. Anna két élete, már csak azért is jól elkülöníthető, mert a kórházi életét harmadik személyben követjük végig, míg magánéletét belső nézőpontból látjuk. Anna mindenért megküzd, valahogy azt érezzük, semmi sem tud egyszerűen működni. Ő maga is lázad, a gimnáziumban nem akar tanulni, inkább bulizni jár. Amint rájön, hogy mit szeretne saját életétől, eltökélten győz le minden akadályt, legalábbis, ami a karrierjét illeti.Tovább

Báthori Csaba
Kész titok

Asperján György: Szonettek az ittmaradókért. Kocsis Kiadó, Bu­da­pest, 2022, 144 oldal, ár nélkül

A szonett itt is csoportosan lép fel, és ezzel hangsúlyoz valami sejtelmes varázslatot: szűk, de egyszersmind tágasságot ígérő forma; tömény fogalmazásra késztet, mégis képes nyitott pontokkal feledhetetlen rejtelmekhez csatlakoztatni a szöveget. Az az érzésed a kötet olvastán: nincs eleje és vége ennek a melankolikus dáridónak, csak anyaga, többnyire fekete anyaga és kielégületlen-anyagtalan gravitációja. Kész titok az egész, és mégis minden egyes olvasónak szól.Tovább

György Péter
A múzeum (ismeretlen) jövője

Az ÉS könyve júniusban – Szántó András: A múzeum jövője, 28 párbeszéd. Fordította Szegedy-Maszák Zsuzsanna. Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2022, 111 oldal, 3200 Ft

Szántó András 1988 óta él New Yorkban, s azóta, változó szerepekben, munkakörökben, eltérő nézőpontokból, de mindig a kortárs művészettel, és egyre félreérthetetlenebbül a múzeumokkal foglalkozott. A könyv eredetileg angolul jelent meg 2020-ban, a Hatje Cantz kiadásában Berlinben. The Future of the Museum, 28 Dialogues másként és mást jelent angolul, mint magyarul. Szántó az egyetem elvégzése óta, a Columbia Egyetemen vezetett újságírói programot, majd a Metropolitan Museum of Artban múzeumvezetői megbeszélések szervezésével foglalkozott, s a New York-i Sotheby Művészeti Intézetének előadója is volt.Tovább

Cserhalmi Luca
Vázemberek

(Puklus Péter Egész életemben hazudtam című kiállítása július 24-ig látogatható a MűvészetMalomban.)

A teremhez kapcsolódó fotón Puklus átlényegül, összefestett teste animális mozdulattal reagál a művészlétre, elemében van. Ha a fotókon megjelenő alkotó személyes jelenlétét vesszük, akkor a kiállítás egy önmagát definiálni próbáló ember vallomásának tekinthető. Bizonyos értelemben univerzális pontokat fogalmaz meg Puklus, hiszen ezekkel a szerepekkel szinte mindenki tud azonosulni, kardinális jellegük viszont megkérdőjelezhető mások esetében. Ami közös bennünk, hogy mindannyian agonizálunk az emberként minket meghatározó utak autentikusságán. Ennek kaotikusságát és szerteágazását, a személyiségek és szerepek összetettségét egészen elvont formában kapjuk vissza a mindannyiunk által szükségszerűen végighazudott életet feltáró kiállításon.Tovább

Mélyi József
Emlékezet, ellenfényben

(Csáky Marianne A másik bolygó című kiállítása július 29-ig látható az Inda Galériában.)

Csáky Marianne sorozatán az ikonikus képek nem válnak kritika tárgyaivá, s a képek protesztjellege sem lényegi. Az erőszakos cselekmények összefüggésében fotón rögzített emberek egy halott világ részelemei, még akkor is, ha esetleg még élnek – talán a legjobb párhuzamot nem a képzőművészet, hanem Jim Jarmusch Halott embere kínálja, amelynek világa viszont Kafkáét idézi.Tovább

Báron György
A megőrült sátán

(Quo vadis, Aida?, boszniai–osztrák–román–holland–német–lengyel–francia–norvég–török film. Rendező: Jasmila Žbanić)

Srebrenica ma Mariupol és a földdel egyenlővé tett, ártatlan civilek temetőjévé vált többi ukrán település, amelyeknek – akárcsak korábban Srebrenicáét – most tanuljuk a nevét. Nacionalista tébolytól fertőzött térségünkben időről időre – ahogy a költő írja – megőrül a Sátán. A civilizált világ döbbenten figyeli ismét, mi történik a kapuinál, s ezúttal is tehetetlen. Többek között erről szól Jasmila Žbanić filmje.Tovább

Molnár Zsófia
Made in USA

(Amikor találkoztam Barisnyikovval, 6szín a Hölgyválaszban, június 6.)

Mert az Amikor találkoztam Barisnyikovval harmadik történetszála nagyon is személyes: egy dal, a Két piciny, fehér balettcipő – és sok-sok jellegzetes mozdulat – erejéig konkrétan Csákányi László is megidéződik. De persze az előadás nem puszta hom­mage-ok sorozata, nem nosztalgiázás, műfaji megjelölése sem önálló est, hanem valóban monodráma áll össze a szépen egymásba szövődő és ügyesen egymásba is szőtt életmorzsákból.Tovább

A szerző további cikkeiVégső Zoltán
Formálódás közben


(Gyémánt Bálint trió – Opus Jazz Club, június 9.)

Az összhangzás szuper, Gyémánt Bálint gyöngyöző futamait, nagy akkordozásokból kiperdülő dallamait, a háttérben bujkáló finom effekteket részben biztosan Bill Frisell ihlette, Bartók Vince egyszemélyben testesíti meg John Patituccit és Jaco Pastoriust, Szabó Dániel Ferenc gazdag, intenzív dobolása pedig mintha Baló István játékát ötvözné egy modern felfogással.Tovább

Fáy Miklós
A walkürök zajongása

(Wagner: A walkür – Müpa, június 10.)

Ez vajon Wagner-ellenes álláspont, vagy épp ellenkezőleg, az előadás éppen azt teszi, amiről szól? Brünnhilde megtagadja Wotan parancsát, mert tudja, hogy Wotan nem ezt akarta parancsolni. Fischer Ádám megtagadja Wagner parancsát, mert tudja, hogy Wagner sem ezt akarta parancsolni, itt minden a löketről, lendületről, hangerőről szól. Összeomlásról meg a vég kezdetéről beszélünk, de csak azért, hogy annál jobban örüljünk a pillanatok nagyszerűségének.Tovább

Grecsó Krisztián
Felszaladt szemek

(Hajgyár csatorna, YouTube, „Egy nap”-sorozat, Az utolsó szemfelszedő)

Az élet formákban létezik, a forma maga az élet, és a régi módszerek, mesterségek, beosztások mind azt mutatják, milyen volt itt érezni, mit mire tartottunk, milyen lassan éltünk, mit mennyire becsültünk. Kovács Sándorné Éva is utolsó mohikán, és mint ilyen már valódi médiasztár, ő az utolsó magyarországi harisnyaszem-felszedő, és rendre felfedezik maguknak a médiumok. Néhány éve a 24.hu csinált róla egy jól bevilágított, szellemes filmet, néhány hete meg a Petőfi tévé Hajógyár nevű YouTube-csatornája készített riportot róla.Tovább

Rákai Zsuzsanna
Hagyomány

(René Pape, Camillo Radicke – Művészetek Palotája, 2022. június 13.)

Pedig Pape koncertje csakugyan érdekes volt. Gyönyörű természetességgel áradó basszusa nagyszerű élményt nyújtott annak ellenére is, hogy a dalok megformálásában ritkán lehetett érezni azt dinamizmust, ami a lírai forma és a drámai tartalom kettősségéből fakad ezekben a művekben. A színgazdagság, a telt és valóságos zenei kifejezés igazán csak a Muszorgszkij-dalokban mutatkozott meg, bár még ebben az esetben is lehetett volna élénkebb a halál Schubertet idézően behízelgő és érzéketlen megszemélyesítése.Tovább

I R O D A L O M

Kiss Noémi
A fehér ház

Élt a falunkban egy lány, fehér házuk volt, még ma is élne, ha egy nap el nem tűnik. Mégsem az eltűnése volt érdekes, az valahogy az életéből következett, hanem a jelenléte. Puha, rózsaszín ujjaival tapogatott, megszagolta a tárgyakat és megfogdosta a peremüket. Nála nevetősebbet és haragosabbat sem ismertem. Úgy tudott átváltozni és visszaváltozni egyik percről a másikra, mint ahogy a kisemberek álmodnak és ébrednek. Átperdülnek egyik világból a másikba, ami tökéletes ellentétük. Ő egy nap tizenkétszer aludt, és tizenkétszer ébredt fel teljes intenzitással vetve be magát a dolgok közepébe. Talán fekete, sötét lukak laktak a fejében, sosem jöttem rá, mi történik vele olyan hirtelen.Tovább

Szántó T. Gábor
Kafka sírja

Hány férfival feküdtél le akkoriban?

Nem volt sok.

Mi az, hogy nem volt sok? Hány pasid volt?

Mit akarsz hallani? Hogy nem tőled van? Hogy nem tudom, kitől van? Ez megnyugtatna? Gúnyosan elnevette magát. Megáll az eszem! Nem volt senkim rajtad kívül akkoriban. Elég hosszú ideig. Most jobb? Te vagy az apja. Azt hiszed, hogy hazudok?

Nem hiszek semmit, pont ez a probléma. Ezért kéne a bizonyosság.

Ez a legfontosabb?

Ebben a helyzetben ez elég fontos.

Kétségbe vonod a szavam?

Azt is mondtad annak idején, hogy nem tudsz szülni.

Ilyet soha nem mondtam. Csak azt, hogy még sosem estem teherbe. Apám mondhatta legfeljebb, mit mondtak az orvosok, de én nem akartam elhinni.

És miért pont én? Miért pont velem? Vagy a többiekkel is próbálkoztál?

Voltak mások is, igen. Velük nem jött össze.

Ha más van ott és akkor, vele is lefekszel.

Te voltál ott, és én voltam ott. Nem fekszem le akárkivel.

És apád? Mit szólt hozzá, hogy lefeküdtél egy majdnem idegennel, és tőle estél teherbe?Tovább

Ódor János Gábor
Ingázás

A forró levegő alig mozdul, a busz nyitott ablakain keresztül csak a menetszél mozgatja a függönyöket. Néhány ember utazik a helyközi járaton, fásultan ülnek. A titkárnő új ételreceptje hozzávalóin töri a fejét, mit kell még vásárolnia a hétvégi ebédhez. A magas homlokú muzeológus bosszankodik, hogy összekapott gyűjteménykezelőjével, mert kritizálta a frissen vásárolt raklapnyi tárolódoboz méretét. A nyekergő csuklóban álló, nyári gyakorlatát töltő szakmunkás tanonc zenét hallgat, fülhallgatójából kiszüremlik a rapzene. Mellette sorstársa bambán kapaszkodik a korlátba. Azon tűnődik, hogy az előtte álló rúdon egy akrobatalány tudna-e pörögni. Az adóhivatalnál ügyintéző középkorú asszony behunyt szemmel, megadóan tűri arcán a késő délután még mindig erős nap sugarát. A vezető mellett a megyei börtön patkóbajuszt viselő őre áll. Szolgálatát letudta, hahotázva meséli kalandjait. Az átizzadt fehér inges sofőr udvariasan nevet vele. A hátsó fertályban egy fiatal nő foglal helyet.Tovább

Odze György
Szpéró üzent,

hogy menjek ki hozzá Londonba. Csak egy napra. Váratlan üzenet volt, és rövid, jellemző rá. Egy mondatban a lényeg, csak semmi felesleges duma. Ilyen volt ő mindig. A repülőtéren vár a másnap esti malévnál. Régi barátok voltunk, úgy is mondhatnám, hogy régen voltunk barátok, méghozzá talán a legjobbak, még az egyetemről. Nekem nem voltak életre szóló barátságaim, mint másoknak, csak életszakaszi, kezdődtek, lángoltak, elmúltak. Carpe viam, ezt gyakran mondogattuk egymásnak, ragadd meg az utat, szerettünk latin idézeteket ismételgetni egymásnak, persze csak félkomolyan, szerettük az ilyen félkomoly dolgokat, ilyen volt a mi barátságunk. Meg hát, mi is az a barátság? Szórjuk az életben a nagy szavakat, és sokszor nem is tudjuk, hogy mit jelentenek. Érezni. Nekem ezt jelentette. Érezni valamit.Tovább

Nattán-Angeli Nóra
Szem­fény­vesztés

Dédének fehér köpenye van. Tiszta, vasalt. Lezseren bújik bele, menet közben gombolja össze. Követem, megyek a repkedő köpenyszárnyak után. Nézem, ahogy a sötétbarna polcokon a fehér porcelántégelyek között keresgél, és krémet kever ki a mozsárban. Később beteg érkezik, a laborból az officinába megy, hogy kiszolgálja. Egy forgópolc takarásából figyelem, ahogy kiadja a gyógyszert.

Otthon is elbújtam, az ablakokban gubbasztó pozsgás növények közé dugtam a fejem. Addigra már mindent összecsomagoltam: néhány szoknya, póló, fogkefe, és persze Panka baba. A pozsgások mellől kémleltem, lestem az utcát, hogy mikor érkezik értem Dédé és Idus. A járda melletti két lila fa tele volt éretlen ringlóval. A fehér Trabant még mindig nem akart begördülni, ezért mikor végképp meguntam a várakozást, kiszaladtam a kapualjba. Elővettem a teniszütőt, Panka volt a teniszpartnerem, úgy ütögettem a labdát a falhoz. És rohantam a kapuhoz, ahányszor egy autó megállt a ház előtt.Tovább

Mezei Gábor
e.1. a felszín védtelen

Mezei Gábor
e.1.1.

Mezei Gábor
e.2. a tarkó láthatatlan

Bokros Judit
Ezerízű

Bokros Judit
Helyszínelés

Bokros Judit
Férfi a konyhában

Géczi János
A senki szigete

„CSAK AZ ERŐ SZÁMÍT?” – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG
Szerző: MAGYAR HANG
2022.06.17.


A TARTALOMBÓL:

– Csak az erő számít? – Orbán Viktor arra tanítja az országot, hogy nem kell betartani az ígéreteket – mondja Mérő László. Interjú

 Tűzoltás helyett mesterterv kell – Kritikáink mindig szakmai alapokon fogalmazódtak meg, ezeket próbálták ellenzékiként feltüntetni – mondja Kincses Gyula. Interjú

– Volt, hogy karácsonykor krumplival feküdtünk – Tizenegyen egy szobában. A mélyszegénységből szabadult volna a pünkösdkor vízbe fulladt Dávid. Riport

– Egészségügy: marad a súlyos pénzhiány – A jövő évi költségvetési tervezet szerint nem lesz pénz sem a szakdolgozók bérének rendezésére, sem technológiai fejlesztésekre, sem a várólisták csökkentésére

– „A költségvetés egyelőre egy papírlap, ami nem pirul el” – Visszaköszönnek a hetvenes évek? Sok a bizonytalanság a büdzsében

– Falvak borulhatnak sötétbe az új rezsiszabály miatt – A gyermekétkeztetés költségeit is emelhetik az önkormányzatok, hogy elkerüljék a csődöt

– Van egy kis döccenő – Sőt, több is: lassan járhatatlan úton kénytelenek közlekedni a kerekhegyiek

– Fényűző helyszínen védték meg a rezsit Orbánék – Sopronbánfalván egy kolostorból kialakított szállodát foglaltak le a kormányülésre

– Valódi műtárgyarzenál parkol a miniszterelnök bázisán – Összesen 139 állami tulajdonban álló műtárgy díszíti jelenleg a Miniszterelnökség által használt karmelita kolostort

– Így fest a „szabad nyár” az oktatásban – Főleg a fiatalabb tanárok néznek pluszkereset után a nyári szünet hat hetében

– Mindenki fogadjon örökbe egy tanárt! – Polgári engedetlenséget helyezett kilátásba a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium ötvennyolc tanára

– Macron továbbra is lendületben – Csak a hét végi második fordulóban dől el, hogy a centrista elnöki koalíció meg tudja-e tartani abszolút többségét a nemzetgyűlésben

– Az egyik elnök ül az olajmezőn, közben nincs pénz kenyérre – A hataloméhes Basaga miatt nélkülözésre kényszerül a lakosság Líbiában. Egyre feszültebb a helyzet

– Brüsszel tényleg védené a gyerekeket – Miközben Magyarországon politikai program, választási kampány és népszavazás épült arra, hogy „Brüsszel” beengedné a meleglobbit az iskolákba, óvodákba, hogy ott nemátalakító műtéteket népszerűsítsenek, a valóság ezzel éppen ellentétes

– Kijev élni akar – Újraindult a tömegközlekedés, van áru a boltokban, de egyre több fővárosit visznek el harcolni az ország keleti részére

– Letiltva, megfélemlítve – Egy ukrán fiatalember küzdelmet indított az apját megtévesztő orosz propaganda ellen. A rezsim egyelőre nyerésre áll, de a háborúnak még nincs vége

– Két lábon járó szótárak – A betűzőversenyek valószínűtlen népszerűsége élesen rácáfol arra a közfelfogásra, hogy manapság (és főleg Amerikában) a tudás már nem érték az emberek szemében

– „Olyan vagyok, mint egy asztalos” – Hervé Le Tellier író az emberiség vérszomjáról, az egyre terjedő érzelemmentességről és könyve megfilmesítéséről. Interjú

– „Lehet, hogy csak az asztalfióknak érdemes írni” – Kun Árpád író a belső világokról, a politika csendőrhumoráról, a titkos ajtókról és a norvég állampolgárságról. interjú

– Régi liturgia: Benedek vagy Ferenc döntött jól? – Míg XVI. Benedek kitágította a lehetőségeket, Ferenc pápa egy éve jelentősen korlátozta az egyébként rendkívül látogatott régi rítusú misék bemutatását

– Egy piszkos trükk, amely Nixon elnökségébe került – Fél évszázada robbant ki minden idők legnagyobb politikai botránya, a Watergate-ügy

– Egyszer hordott bolygó – Az Európai Unió igyekszik csökkenteni a ruhaipar ökológiai lábnyomát. De hogyan lehet megszüntetni a fast fashion környezeti károkozását?

– „Viszlát legközelebb!” – Benedek Szabolcs írása Paul McCartney nyolcvanadik születésnapjára

Publicisztika:
– Dévényi István: A vőlegény férfi, a menyasszony nő, a rendőr, az rendőr
– Gulyás Balázs: Féknyúz, jee?! – Maga itt a kultúrhörcsög?
– Reichert János: 9,5 vs. 43
 Szerető Szabolcs: A teljhatalom korlátja – Álláspont
– Nagy Bandó András: Gombócból is sok
– Koncz Tamás: Sajó, s ha nem jó
 Nagy Attila Tibor: Az ellentmondásos Gyurcsány-párt – A NER uralma alatt
– Pápay György: Lesz-e új ellenzéki brand? – Titkos köztársaság
– Szerető Szabolcs: A 4–0 az új 6:3
– Durica Katarina: Közösségi ház – Micsoda Nők
– Híd Jenő rajzol: Nadrágszíj
– N. Fejérváry Gergely: A belfiorei studiolo táblaképei – Ásó, kapa, polühümnia
– Szécsi Noémi: Városfoglalás
 Puzsér Róbert: Mentelmi jog: leselejtezve
– Marabu: Magyar népmese

Kritika:
– Japánok közt egy európai – Gasztrolidérc a Kicsi Japánban
– Ügynökdráma újratöltve – A játszma
– Elsősorban önmagunkkal – Lányi András: Karátson Gábor

Budai Hang–melléklet

– „Nem neveltek grófnak bennünket” – Esterházy Márton a magyar fociról, Rómaifürdőről, Mexikóról és Esterházy Péterről. Interjú

– Ementáli a Rózsadomb alatt – Megsüllyedt járdához hívták a II. kerületi önkormányzatot, barlangi hasadékot találtak az Alsó Törökvész úton

 Túlzott tömeg – Lakóház épülhet Buda legrégebbi étterme, a Márványmenyasszony helyére

– Akikről elfeledkezett az állam – Hiába bérlik jogszerűen az ingatlanokat az egykori OPNI-társasház lakói, nincs kinek fizetni a bérleti díjat

– Kiszabadult a karanténból a Sziget – Több mint félmillióan érkezhetnek idén a „szabadság szigetére”, amit 2019 után rendeznek meg újra. A látogatókat a dráguló jegy- és bérletárak sem ijesztették el

– Hurrá, nyaral a kerület! – A budai önkormányzatoknak a magyar tengernél van a legtöbb üdülője, de a Velencei-tónál, és a Dunánál is található önkormányzati ingatlan, sőt hegyi menedékház és budapesti szálláshely is van

– „Ha bármely nőre vetne szemet...” – Ókori propaganda és luxus Aquincum katonavárosának zöldövezetében: barangolás az óbudai Hercules-villában

– Casanova tabáni kalandja – Tandori a Lánchíd sörözőben, Csehov özvegye a Kakukban: ismét az eltűnt budai éttermek nyomába eredtünk

ITT OLVASHATÓ

MAGYAR NARANCS AJÁNLÓ (TARTALOMJEGYZÉK)

MAGYAR NARANCS
Szerző: mancs.hu
2022.06.15.


A SZERK.


A SZERK.
Beszélni a nép nyelvét

A Ryanair „fapados” légitársaság beintett a magyar kormánynak: a rá is kivetett „extraprofitadót” majdhogynem késlekedés nélkül továbbhárította: a július 1-jétől érvényes jegyekért (beleértve az elővételben elkelteket is) a vételáron felül további 10 eurót kasszíroz utasaitól.

A SZERK.
A főcsapás iránya

Eltelt kicsit több mint két hónap, mindenki hátralépett egyet, így már megvan a biztonságos történelmi rálátás, józanon értékelhetjük az eseményeket. Itt az ideje szembenézni a tényekkel! Őszintén, kendőzetlenül, mert csak úgy vezet eredményre.

PUBLICISZTIKA

SAUSIC ATTILA
Gogol lovai
Történelem és pszichózis – az orosz paradigma

Megszokottan elmés történelmi esszéjében – Putinism. Russia and Its Future with the West – Walter Laqueur emlékeztet a Holt lelkek első részének zárójelenetére. „Madárröptű trojkát” látunk, s rajta Csicsikovot, aki „csak mosolygott, mert nagyon szerette az ilyen száguldó iramot”. „De melyik orosz nem szereti a gyors iramot?” – ötlik fel Gogolban. „Hisz akkor érzi magát igazán elemében, amikor szinte szédítő sebességgel repül, és elragadtatásában olykor felkiált: »Ördög vigye az egész világot!«”

VONNÁK DIÁNA
Tolsztojevszkij a vádlottak padján
Az orosz–ukrán kultúrharc

A brit Times Literary Supplementben nemrég megjelent esszéjében az ukrán író, műfordító Okszana Zabuzsko német barátai hüledezéséről ír az orosz háborús atrocitások kapcsán, és igyekszik reflektálni a valóban gyakori jelenségre, hogy sok európai értelmiségi az orosz erőszak elítélésekor levegőt sem véve siet emlékeztetni mindenkit, főleg az ukránokat arra, hogy az orosz ellenzék nem támogatja a háborút, az orosz kultúra, művészet pedig független mindennemű háborús borzalomtól. Ők is áldozatok, egy diktatúra áldozatai. Ha lerohannak, maradj civilizált, legyél európai: disztingválj. Inkább ne legyen nekünk útban a haragod.

EGOTRIP

EGOTRIP
Vajda Mihály: A ki(nem)végzett Szókratész

Még mindig Amerikában…

S velünk itt meg mi van?

KÜLPOL

INTERJÚ
„Virágzik a cukorborsó”
Bugár Béla szlovákiai magyar politikus

Május 3-án kilépett a közös szlovákiai magyar pártból, a Szövetségből és befejezte politikai pályafutását. Korábban egyszer már visszavonult, de az nem tartott sokáig. Három magyar vagy félig magyar pártnak is volt elnöke, kormányzott Dzurindával, Radicˇovával és Ficóval is. Több mint harminc év után vonult politikai nyugdíjba. Erről, Ficóról, Matovicˇról, Orbánról, korrupcióról és a Szövetségről beszélgettünk vele.

ENGEDETT A BIZOTTSÁG, MEGNYÍLHAT A LENGYEL HELYREÁLLÍTÁSI ALAP
Kiegyeztek

Az Európai Bizottság több mint egy évvel a benyújtás után elfogadta Lengyelország helyreállítási tervét. A lengyel kormány a bírói függetlenséget erősítő reformokat ígér, de az alku kritikusai szerint csak a jelenlegi rendszer kozmetikázásáról van szó.

HOGYAN VÁLT ABSZOLÚT JOGGÁ A FEGYVERTARTÁS AMERIKÁBAN?
Kegyetlen ország

A két legutóbbi tömeggyilkosság, a buffalói áruházi eset és az uvaldei iskolai mészárlás után fellángoltak a viták a szabad fegyvertartásról az Egyesült Államokban. Kik és miért nem engedik a szigorítását? Miért és mikor makacsolták meg magukat a republikánus szavazók? Hogy jöttek a képbe bizonyos hollywoodi cowboyok?

BELPOL

ÉLESEDŐ FIDESZES BELHARC CSEPELEN
Megváltozott kicsit

A választások után újra fellángolt a csepeli fideszes belharc: Németh Szilárd kordont húzott a birkózócsarnoka köré, bekerített egy fitneszparkot is. A rezsibiztos Fidesz-alelnök folyamatos nyomás alatt tartja a kerületi fideszes vezetést.

TAKÁCS PÉTER, AZ ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR
„Van most némi csodavárás”

Az egészségügyi ágazat májustól a Belügyminisztérium alá tartozik, Pintér Sándor illetékes beosztottja pedig egy orvos végzettségű fiatalember, akinek van közigazgatási tapasztalata. A szakma véleménye is érdekli, bár azt nem tudni, milyen stratégiával áll elő, és mekkora mozgástere lesz.

KÉPZŐMŰVÉSZET

INTERJÚ
„Felrobbantják az agyamat”
Biacsics Renáta (Renyagyár) grafikus, illusztrátor

Látványos, olykor vicces, olykor gyomorszorító rajzaival, falfestményeivel és kollázsaival lett népszerű. Munkái közt ugyanúgy megférnek a közéleti témák, mint a kocsmai viccek. Reakcióidőről, pályakezdésről és művészi technikákról beszélgettünk.

ZENE

Még mindig benne él
Paul McCartney 80 éves

„Paul halott.” Megírta az újság, bemondta a rádió – 1969-ben. Hirtelen minden világossá vált. A Beatles 1966 augusztusa óta azért nem lépett színpadra, azért sokkal borongósabbak a frissebb lemezeik, azért csúsztak rá az LSD-re, mert Paul McCartney autóbalesetben életét vesztette.

MI A KOTTA?
Zsenge gyökerek

Klasszikus zenei programajánló a 2022/14. hétre

KRITIKA

SZÍNHÁZ
Belóg a lámpa
TÁP Színház: Mit csináljak, hogy jobban érezd magad

Hamar úrrá lesz rajtunk és aztán végig velünk is marad az érzés, hogy akármi történik ezután, abból már semmi jó nem sülhet ki – hacsak nem az előadás maga, amely, bár iszonyatosan nyomasztó, a művészi sűrítés, a játékosság és a csipetnyi távolságtartó önirónia miatt mégiscsak szórakoztató. Kizlinger Lilla és a TÁP Színház előadása két teljesen különböző közeget mutat meg, sok szempontból mégis hasonló nyomorban vergődő lelkekkel. Azt viszont a nézőkre bízzák, hogy a párhuzamokat, viszonyokat, árnyalatokat a maguk részleteiben és mélységeiben feltárják.

KIÁLLÍTÁS
Élőhelyét vesztő emu
Csáky Marianne: A másik bolygó

A Brüsszelben élő Csáky Marianne nem sűrűn állít ki a magyarországi művészeti helyszíneken, az emlékezet rétegeit firtató munkáit mégis nehéz elfelejteni. Megörökölt töredékekből, globálisan hozzáférhető kulturális emlékekből építkezik, identitáskeresése az otthontalanság traumájából táplálkozik. Mintha nem tartaná fontosnak, hogy interpretációit érvényesnek tekintsük: problémákat vet fel, majd az ismerős, mégis igen meglepő képzettársításokkal magára hagyja a befogadót.

KÖNYV
Kényelmetlen tükör
Seres László: Láger sztornó

Falra rajzolt szív a szögesdrót mögött, benne tetovált szám. A hátoldalon pedig Dalos György ajánlásában az erős kijelentés, miszerint a könyv bizonyítja, hogy „Primo Levi, Tadeusz Borowski és Kertész Imre nyomvonalán haladva a 21. században is lehet újat mondani a holokausztról”. És valóban: a mutatvány sikerülni látszik.

LEMEZ
Szent nevetés
Mitsuko Uchida: Diabelli-variációk

Hans von Bülow szerint a Diabelli-variációk „Beethoven művészetének mikrokozmosza”, Alfred Brendel pedig egyszerűen „a zongoraművek legnagyobbikának” nevezte ezt a 33 variációra épülő darabot, amely a kor zeneműkiadója és félamatőr zeneszerzője, Anton Diabelli témájára született. De nem gondolom, hogy pátoszos hangon kellene beszélni róla.

FILM
Hódolattal
A játszma

Egy folytatást nagyon nehéz kizárólag önmagában vizsgálni, egy olyan aprócska mintában, mint a magyar filmipar pedig egyenesen lehetetlen, ami nem feltétlenül tesz jót A játszma megítélésének. Ha az utóbbi idők „jó magyar filmjeire” gondolunk, elsők között juthat eszünkbe Bergendy Péter 2011-es thrillere.

RÁDIÓ
Akkor is megérte
Micsoda nők voltak! – podcast

Nem számítottunk rá, hogy épp egy híres nőkről szóló ismeretterjesztő podcasttól kapjuk az utóbbi idők legközérthetőbb és legpontosabb eszmefuttatásait a genderelméleteket övező félreértésekről és rossz szándékú félremagyarázásokról. Az Éva magazin neve alatt futó podcastbe majdhogynem véletlenül futottunk bele.

FILMSOROZAT
Rossz zsaru, rossz zsaru
Miénk a város

Már 2002-ben is tudtuk, hogy David Simon örökérvényű történetet írt, de azt nem sejtettük, hogy húsz évvel később is elég lesz csupán lefújnia a port a feldolgozott alapkonfliktusról ahhoz, hogy egy – a Dróthoz felérni ugyan nem képes, de – aktuális sorozatot készíthessen.

LEMEZ
Csillagporos emlék
David Bowie: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars

Ha szavazni kéne a rocktörténelem legjelentősebb fiktív figurájára, akkor Ziggy Stardust biztosan benne lenne a top 3-ban, sőt talán nyerne is. A karakter több tekintetben is mérföldkőnek számít, jelentőségéből semmit nem veszített, fél évszázad elteltével is ódákat zengenek róla.

LEMEZ
Jót dobott a gép
Florence + The Machine: Dance Fever

A 15 éve aktív brit zenekar számára kisebb megpróbáltatással járt, amíg össze tudták rakni az ötödik lemezük anyagát.

KÖNYV

RÉS A PRÉSEN
„Én is kipróbáltam”

Kiss Ottó író, költő

FILM

TÉVÉSMACI
Kacsafarkas

Amikor Sztupa és Troché átvették az első rendesebb szolgálati autójukat, egy 1965-ös Opel Rekordot a B széria első darabjai közül, az egy olyan világban esett meg, ahol nagy becse volt a személygépkocsinak.

INTERAKTÍV


Egy hét tudomány 2022/24.

Rövid hírek: osztódás, Jupiter, graffiti...

Szüret 2022/24.

Mókás és dühítő gyűjtemény a heti sajtóból.

Egy hét kultúra 2022/24.

Rövid hírek: kultúra itthon, külföldön és másutt

VISSZHANG

FILM
Apánk

Pontosabban: Miatyánk. Our Father.

KÖNYV
Nancy Castaldo – Ginge Hsu: A tápláló kert

Mi történik egy családi gazdaságban? Elképzelhetetlenül sok minden.

LEMEZ
Sonic Youth: In/Out/In

Az 1981-ben alakult New York-i zenekar az évtized végén a Guns N’ Roses kiadójával, a Geffen Recordsszal kötött szerződést, és zenéjük valamelyest populárisabb lett, mint a korábbiak.

KÖNYV
Sarah Devos: Nahát, ezek a lovagok!

„Ezt az egészet pedig, kedves barátaim, feudális rendszernek nevezzük” – magyarázza a mű a hűbéri viszonyokat a 20. oldalon, a felnőtt olvasó pedig itt már sokadszorra jön zavarba. Miért?

TÉVÉSOROZAT
Az első áldozat

Lehetett volna Az első áldozat a Fülig beléd zúgtam felemelő és szexi leszbikus párdarabja; olyasmi, amit a lányok iránt epedező lányok megérdemelnének.

KÖNYV
Majoros Nóra: Pityke és prém

A pitykések birodalmában minden van, ami a tündérmesékben: királylányok, uralkodó osztály, szolgák és számkivetettek.

LEMEZ
Wilco: Cruel Country

A Wilco tisztességesen összerakott, közepesen emlékezetes lemezekkel bekkelte ki a 2010-es éveket.

FILM
Hold 66

Jacqueline Lentzou debütáló munkája illeszkedik a közelmúlt szülői törékenységről szóló filmjeinek sorába (Az apa, Vortex, Szerelem).

LÉLEK

A CSALÁDON BELÜLI GYEREKGYILKOSSÁGOK HÁTTERE
Nem veréssel kezdődik

Arra a kérdésre, hogy mi járhat egy olyan ember fejében, aki képes megölni a saját gyerekeit, majdhogynem lehetetlen választ találni. A bántalmazói attitűd azonban mutat olyan sajátosságokat, amelyek segítségével értelmezni tudjuk a legdurvább erőszak elkövetőinek motivációját.

HIVATALOS DIAGNÓZIS LETT AZ ELHÚZÓDÓ GYÁSZ
Kóros veszteség?

Az elhúzódó gyász zavar diagnózisával a pszichiátria megteremtette magának a lehetőséget, hogy kijelölje, meddig és milyen mértékben lehet „normális” a gyász. Abban viszont nincs egyetértés, hogy a gyász patologizálása valóban a gyászolók érdekeit szolgálja-e.

GASZTRO

CHILI&VANILIA
Zöld, zöld, zöld

Zöldbab karamellizált hagymával és mentával

ÉTEL, HORDÓ
Marika ételbár

Lágymányosi hagyomány

LENYŰGÖZŐ LÁTVÁNYÉPÍTÉSZET ÉS MEGLEPŐ IGÉNYTELENSÉG – AZ ÚJ NÉPRAJZI KÍVÜLRŐL-BELÜLRŐL

VÁLASZ ONLINE
Szerző: ZSUPPÁN ANDRÁS
2022.06.17.


Hosszabb, mint az Országház, versenyre kel a Hősök terével, lepipálja a Nemzeti Múzeumot: az új Néprajzi Múzeummal kétségtelenül meghatározó épület született. Nem kis teher ez egy közepes jelentőségű múzeum számára, amelynek élettel kellene megtöltenie a rengeteg vita után felépült, gigantikus házat. Amely felemásra sikerült: a kétoldalt mesterséges hegyként tornyosuló szárnyak nagyon fotogének, belső terei viszont a túlzó méretek ellenére sem monumentálisak. Sőt. Helyenként egy mélygarázs nívóját is alig haladják meg. A múzeum 150 év hányódás után mindenesetre révbe ért, és egészen merész kiállításokkal várja azokat, akiket a tartalom is érdekel.


Ha késő este kisétálunk a Városligetbe, az új Néprajzi Múzeum földből kiemelkedő szárnyainak tetején mindig látunk nézeledő embereket. Az ég háttere előtt a betonmellvéd mögül kiemelkedő fejek a magasban aprócska foltoknak tűnnek. Akármit gondoljunk is az idáig vezető, éles, elmérgesedett vitával terhelt útról, megállapíthatjuk: itt valami nagyon működik. Aztán ha másnap a fölhajló épületvégek alatt megnyíló bejáratokon át bemegyünk a házba, megállapíthatjuk azt is, hogy valami más viszont nagyon nem. Kétarcú épület, és a jobbik része van a föld fölött.

Nem könnyű az új Néprajzi Múzeumról írni, mert az épület megítélését erősen befolyásolja a világnézeti és politikai elkötelezettség, akárcsak a közeli Magyar Zene Háza esetében, ráadásul az eredmény is nagyon ellentmondásos. Sokaknak már évekkel azelőtt határozott, karcos véleménye volt, hogy a markoló először beleharapott a Felvonulási tér betonjába. Érdemes azonban négy kérdéskört szétválasztani:

- Jó helyen van az épület?

- Építészeti szempontból mennyire jól sikerült alkotás?

- Mit jelent az új otthon a múzeum mint intézmény számára?

- Mivégre van néprajzi múzeum a 21. században, és mit kínál a látogatóknak?

Az épületről szóló viták többnyire az első két téma körül forognak, pedig múzeumokat nem csak azért építünk csilliárdokért, hogy politikai rendszerek emléket állítsanak maguknak, és az átadás után egy hétig nagyokat hüledezzünk és ámuljunk építészeti furcsaságokon – „Jé, ez a ház olyan formájú, mint egy gördeszka! Ez meg olyan, mint egy sajtreszelő! Húha, ennek fel lehet menni a tetejére!” –, hanem azért is, hogy a nemzeti és az egyetemes kultúra egy fontosnak tartott szeletét ott meg lehessen ismerni...

BOD PÉTER ÁKOS: ORBÁN INTÉZKEDÉSEI FURÁK, ÉS AZ ÉLETTŐL ELRUGASZKODOTTAK

KLUBRÁDIÓ
Riporter: PÁLINKÁS SZÜTS RÓBERT
2022.06.17.


Ha valamikor meg is nyugszanak az energiaárak, a forint gyengülése továbbra is magasan tartja majd azok árát – mondta Bod Péter Ákos. A volt jegybankelnök szerint a hatóságiárak csak veszteségeket okoznak, a problémát nem oldják meg, a pénzpiac ezért is felelt olyan rosszul Orbán bejelentésére, hogy októberig megtartja az árstopot.

Korábban a Klubráió is beszámolt róla, hogy kormány arról döntött a mai napon, hogy maradnak az árkorlátozások október 1-ig, azaz a rögzített élelmiszerárak maradnak, akárcsak az üzemanyagok hatósági ára is. Év végéig pedig a kamatstop és a hitelmoratórium is életben marad.

A jegybank pedig váratlanul 50 bázispontos kamatemelést hajtott végre az MNB az irányadó eszközében, az egyhetes betéten csütörtökön.

Bod Péter Ákos, a jegybank volt elnöke a Klubrádiónak azt mondta, hogy míg a kamatemelés, valamelyest javított ugyan a 400-as forintos euró árfolyamon, de Orbán aztán bejelentette, hogy maradnak a "fura, különös és élettől elrugaszkodott" intézkedések, amely egyben a forint újabb gyengüléséhez vezetett. A pénztulajdonosok ez alapján levonták a következtetést: "A forintban nincs sok fantázia".

Az elemi közgazdaságtannak ellentmondó hatósági árak megtartását Bod úgy értékelimintha Orbán még mindig a kampányolna. Az üzemanyagárakra kivetett hatósági árstop nem tartható fenn a végtelenségig, hiszen így veszteségeket okoz. "A boltostól sem várható el, hogy olcsóbban adja el áruját, mint amennyiért beszerzi" – tette hozzá. Vagy romlik a minőség, vagy hiány lesz az aott termékből, vagy csődbe menne az eladó. "Egy ilyen manővert a befizetett adókból lehet és kell megtámogatni" – monta a közgazász.

Ehelyett a kormány tehetne valóban hasznos lépéseket: megemelhetné a csalái pótlékot a költségvetésből, vagy mésékelhetné az adóterheket. A tömegközlekedésre adott kedvezményekkel ösztönözni lehetne azokat, akiknek jobban oda kell figyelniük, mennyit fordítanak üzemanyagra. És természetesen a fizetésemelés is lehet ösztönző.

Az energia olcsóbb nemigen lesz. A gyengülő forint akkor sem segít ezen, ha euróban, vagy dollárban esetleg konszolidálódik valamikor.

ITT HALLGATHATÓ MEG, ITT OLVASHATÓ 

UGYE-UGYE, INNEN NÉZVÉST MÁR MINDEN VILÁGOS ÉS ÉRTHETŐ!

FACEBOOK
Szerző: GÁBOR GYÖRGY
2022.06.18.


Még mindig nem érti ez a velejéig romlott nyugati talmiság átkos pogányságába önzüllesztett ország, hogy minden eseményt és történést e hazában, mindent-mindent csak biblikus-keresztényi szemmel lehet (és kell és szükséges) értelmezni. Mert most felháborodott az ország egyik fele, naná, hogy a Legfőbb Jó bűnben fogant ellenségei, a Legfőbb Gonosz ördögfiókái, mert a Médiatanács nevű meta-trans-sub-objektív megtestesülés, amely nem egylényegű (homoousziosz) a legfőbb Atyával, hanem az Atyának alárendeltje (szubordinacionizmus) még a tízparancsolatot is lepipáló örök, azaz intemporális végzést hozott magával föntről, a Karmelita magasságú hegyről, miután színről-színre láthatta az Atya fényességességét, s látá, amint az ujj felírta a kőtáblára az üzenetet, s sugárzott a Médiatanács arcának bőre (mások szerint fején szarvak nőttek), hát lejött a hegyről, s kihirdette az Atya parancsolatát, hogy mostantól az idők végezetéig, de a Gonosz Kísértőt megvezetve, s úgy téve, mintha csak tíz, száz vagy ezer esztendőig, mivel a legfőbb Atya számára ott fönn, a Karmelita hegyén negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi az ő szájában ugyanazt jelenti, szóval kihirdette az Atya kőbe vésett, gránitszilárdságú parancsolatát, hogy a Klubrádiónak álcázott gonosznak ezennel végleg annyi, s mondotta, hogy engedjétek hozzám a kis Spirit FM-et, mert bizony mondom néktek, kedvére van a Spirit FM szent együgyűsége, így hát magához ölelte míg világ a világ, mert látá, hogy az egykor volt farkas a jelenbéli báránnyá házicirmosodott (vagy mi). S látá az Atya, hogy jó, s elválasztá a sötétséget a világosságtól, hogy most már mindig csak sötét legyen és Spirit FM. És a Spirit FM az Atya prófétájává lőn, s akár a valaha volt nagy próféták, mostantól csak azt mondja, amit az Atya a szájába adott, nem is mondhat mást, de nem is tud mást mondani: áldást mond az Atyára, ki van odafenn a Karmelitának ködbe burkolózó ormain, s átkot a többi népre, akik csak hadd kóboroljanak a sivatagban még negyven éven át, vagy négyszáz éven át, a pusztában, ahol nincs semmi sem, sem iskola, sem kórház, semmi-semmi, csak az Atyának tetsző büdös nagy infláció, meg a pusztában kiáltó szó. Ugye-ugye, innen nézvést már minden világos és érthető!

A TANÁROK CSOKIJA

REZEDA VILÁGA
Szerző: Rezeda
2022.06.18.


Gulyás Gergely szerint az ellenzék akadályozza meg, hogy a Fidesz felemelje a tanárok fizetését. Amikor ezt az axiómát hallja a fideszegyház bármely tagja (vö.: szekta), szívesen kitekerné az ellenzék nyakát, de ilyet a közelében nem nagyon talál, ezért inkább belerúg a vak komondorba. Valljuk be, mi sem tételeztünk volna ekkora aljasságot az ellenzékről, bár régóta hírlik fideszi körökből, hogy a nemzetére ront, egekbe emelné a rezsit, lebontaná a kerítést, és minden ilyesmi jár a fejében egyfolytában, ezen kívül rossz hírét kelti hazánknak, és áskálódik a megállított Brüsszelben.

Ahogyan Gulyás Gergely szavaiból kivesszük, kormányunk, pártunk, sőt maga a kedves vezető is azon buzgólkodik szuszogva minduntalan és már évtizede, hogy felemelje azt a nyüves fizetést, az ellenzék azonban ebbéli szándékában megakadályozza. Az is kiderül, hogy kormányunk mindezt a bérrendezést – amelyen nagyjaink és maga a kedves vezető is átesett -, brüsszeli pénzből szándékszik megoldani, de brüsszeli pénz momentán nem érkezik. Megakadályozza az ellenzék. Másfelől viszont azt mondják a megállított brüsszeliek, hogy küldenének ők, ha el nem lopnák, erre nézvést azonban garanciát senki nem ad.

Nem tudható, hogy ezt is az ellenzék akadályozza-e meg, hogy ott liheg a fideszisták nyakában, miszerint ezt is lopd el meg azt is, ám szimpla rosszindulatból, hogy aztán futhasson panaszolkodni Brüsszelbe. Nem tudjuk, de csak így lehet, úgyhogy ezen tovább nem is merengünk, mert fölösleges. Viszont eszünkbe jut a magunk mögött hagyott évtized, amelyik annyira sikeres volt, hogy még a holdról is látszott, ott ugráltak a holdlakók gukerral a kézben örülvén ők is a kedves vezető sikereinek, s vele a miénknek is, csak mi ezt nem éreztük. De nyugodjunk bele, hogy így volt, és csak reánk sütött másféleképpen a nap.

Mindez azonban, visszanézve a bazi nagy sikerekre, juttatja eszünkbe, nem volt ez mindig így. Brüsszel, ha megállítottuk is, azért küldte a pénzecskéket, mert ehhez volt szokva. Rengeteg sok pénzecskét küldött ez a Brüsszel, egyszerűbben fogalmazva ömlött a lé kies hazánkba, s bár az ellenzék mindeközben toporzékolt és ármánykodott, megakadályozni nem tudta a mérhetetlen bőséget. Maximum sápítozott, hogy nem neki jutott, de ez jelenlegi vizsgálódásunk szempontjából mellékszál. Mert arra lukadnánk ki végül is, hogy a tanerők nem most kezdtek óbégatni a pénz miatt, hanem az egész sikeres évtizedben.

Viszont és azonban nekik nem jutott, mint ahogyan más kevésbé óbégató rétegeknek sem, akik a politika nyelvén – mert mi olyat is tudunk – kevésbé tudták artikulálni társadalmi igényüket, inkább duzzogva ittak a kocsmában. Mindegy volt, pénzt sem ők, sem a hangosabbja nem kapott, és még ők jártak jobban, mert például a bőség közepette a dohányipari dolgozók csokiját annak idején Orbán és Semjén vigyorogva fölfalta, holott azért küldték nekik rajta az üzenettel, hogy legyenek szívesek, ne tegyék őket földönfutóvá, és mégis azzá tették. Nagy valószínűséggel ezt is az ellenzék miatt...

„AMIKOR EGYÜTT VAN EGY TEREMNYI GYEREK, MEGREMEG A LEVEGŐ IS ATTÓL, HOGY IDE MINDENKI GYŐZNI JÖTT”

24.HU
Szerző: GRÁD-KOVÁCS MÁRTA, FARKAS NORBERT
2022.06.18.


A Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia új részleget avatott fel, hogy a lehető leghamarabb diagnózist kaphassanak a 12 év alatti, fejlődési zavarokkal küzdő gyerekek. A megnyitón egy háromszorosan érintett szülőpárossal beszélgettünk arról, mit jelent egy, illetve több diagnózis egy család számára
.

"Nekünk szülőként és a gyerekeknek is meg kellett élni azt, hogy az otthonunk nemcsak egy hely, ahol pihenünk, kikapcsolódunk, hanem rengeteg feladatot állított itt elénk az élet. Mindig arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a legnagyobb mértékben tudjuk támogatni azokat a velük született nehézségeket, amelyek hátráltatják őket a fejlődésben. Mindent megteszünk azért, hogy egy szép, tiszta, harmonikus életet tudjanak élni."


Hidasi-Herszényi Rita és férje, Hidasi István három gyermeket nevelnek. Ádám 13, Dani 11, Ági 9 éves. A közös bennük, hogy gyerekkorukat eddig nem pusztán játszóterezések, nagy fagyizások vagy közös csínytevések töltötték ki, hanem mindhármójuknak kijutott még valami: számtalan diagnózis...