2017. április 16., vasárnap

HOGY NE FELEDJÜK SOHA

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- EGYÉB, NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Tamás Róbert
2017.04.16.


Ma több ezer ember vonult a Duna-parton, így tisztelegve a Holokauszt áldozatai előtt. A szó eredete égő áldozatot jelent, a másik elterjedt elnevezés: soa, megsemmisítés.

A nácik 1933-as hatalomra kerülésekor kezdődött el a Holokauszt. 1933-1945 között becslések szerint a 11 milliósra tehető európai zsidóság több, mint felét gyilkolták le haláltáborokban, munkamenetekeben, tömegkivégzéseken.

1944-ig a magyar zsidóság viszonylagos biztonságban élt. Annak ellenére, hogy 1941 nyarán a magyar hatóságok, ezen belül a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság néhány hét alatt mintegy 16-18 ezer zsidót szállítottak át a határon a németek által megszállt keleti területekre. A deportáltak közül kevesebb, mint kétezer ember tért vissza. A többieket Kamenyec-Podolszkij térségében SS alakulatok lőtték tömegsírokba.

1941 és 1944 között több tízezer, fegyvertelenül a harcmezőre vezényelt zsidó férfi vesztette életét az őrzésükkel megbízott keret brutalitása, a zord körülmények és a harci cselekmények következtében.

Magyarországon 1938-ban bevezették az első, 1939-ben pedig a második zsidótörvényt. A boltok ajtaján megjelent az „Őskeresztény” felirat, ami arra utalt: nem zsidó. A zsidótörvények következtében mintegy 300 000 ember veszítette el a megélhetését.

Mindezeknél talán még szörnyűbb, hogy a lakosság egy része és a hivatalnokok igyekeztek túltenni a kormány buzgalmán és a hivatalos zsidótörvényeket bőven meghaladó módon üldözték és bántalmazták akár az egykori szomszédjukat, munkatársukat.

Miközben Európa zsidó közösségei sorra semmisültek meg, 1942 és 1944 között a konzervatív Kállay-kormány újabb zsidóellenes törvényeket elfogadtatva és szélsőségesen antiszemita kijelentéseket hallatva ugyan, de nemet mondott a magyar zsidók deportálását követelő németeknek.

Hitlernek tudomására jutott a magyar kormány kiugrási kísérlete, ezért – hogy megelőzzék – 1944 március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot. A német hadsereggel együtt érkezett a különleges bevetési egység (Sondereinsatzkommando – SEK), melynek feladata az ország „zsidótlanítása” volt. A SEK mindössze 20 tisztből és több mint száz kisegítőből (adminisztratív állomány, sofőrök) állt. Mindössze húsz tiszt.

Horthy Miklós kormányzó néhány nappal a megszállás után új, a náci érdekeket kiszolgáló kormányt nevezett ki a korábbi berlini követ, Sztójay Döme vezetésével.

Tehát a német csapatok 1944 március 19-én szállták meg az országot, összesen 20 SEK tisztet hozva magukkal. A Sztójay-kormány május 15. és július 9. között a 20 SEK tiszt és a magyar hatóságok és magyar lakosság hatékony közreműködésével 760 ezer zsidó embert zárt gettóba és a 760 ezer emberből 430 ezret már el is hurcoltak addigra Auschwitz-Birkenauba.

Olyan ütemben indították a magyarok a vagonokat, hogy a német hatóságok kérték, lassítsanak, mert ilyen ütemben nem tudják fogadni a halálra szántakat.

A holokauszt minden tizedik, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata magyar volt.

1944 július elejére már csak a budapesti és a munkaszolgálatos zsidók maradtak Magyarországon. Horthy Miklós – megriadva az egyre hangosabb külföldi tiltakozáshullámtól – július elején leállíttatta a deportálásokat. Az egészen odáig hűséges csatlós Románia oldalt váltott és hadat üzent Németországnak. Horthy gyorsan leváltotta a Sztójay-kormányt és ismét nekifutott egy kiugrási kísérletnek. Ez sem sikerült. Október 15-én a németek lemondatták Horthyt és Szálasi Ferencet juttatták hatalomra, a nyilasaival együtt.

Szálasi ismét megindította a deportálásokat, decemberig újab 50 ezer zsidó honfitársunkat indították útnak Németországba. Gyalog. Az országban maradt, gettóba zárt zsidóságot Szálasi nyilasai gyilkolták tovább.

1945-ig a magyar zsidóság több, mint kétharmadát elpusztították. Félmilliónál több zsidó honfitársunk esett áldozatul az őrületnek, a gyűlöletnek, az embertelenségnek. És megismétlem: a németek összesen 20 tisztet hoztak magukkal.

A II. Világháború a legújabb számítások szerint (soha nem fogunk pontos adatokat tudni) mintegy 53 millió civil és 25 millió katonai áldozatot követelt.

A meggyilkoltakért, az áldozatokért indult az Élet menete. Bennem, az én érzésem szerint nem csak a zsidó áldozatokért, hanem minden áldozatért. Hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő. Hogy ne feledjük soha, ami történt.

A SZEGÉNY EMBER HÚSVÉTKOR IS ÉHES

GÉPNARANCS
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gépnarancs
2017.04.16.


Az ünnep első napján az MSZP megyei, városi nőtagozata várta ebéddel Debrecenben a nehéz sorban élő, kilátástalan helyzetben levő embereket.

Húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe. Szerte a világon milliók emlékeznek a Megváltóra, aki kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, a feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.

A Hajdú-Bihar megyei szocialisták több mint öt éve, húsvét vasárnapján is vendégül látják azokat az embertársainkat, akik számára az ünnep is csak olyan napokat jelent, amikor nem tudnak mit enni.

Ebben az évben, az ünnep első napján, a megyei, városi nőtagozat várta ebéddel Debrecenben, a Petőfi téren, a nehéz sorban élő, gyakran kilátástalan helyzetben levő embereket.

Az ételre várók sora,mint az elmúlt öt évben mindig, most is hosszú volt.A délelőtt folyamán több mint 250 főt vendégeltünk meg. Közöttük nagyon sok az ismerős arc, ők már rendszeresen visszatérő vendégek. A sorban állók között voltak kisnyugdíjasok, utcán élők, gyermekes családok. Ilyenkor derül ki, hogy a milliárdokért szajkózott szlogen Magyarország erősödéséről mit is takar igazán. Vajon mi lenne, ha a Fidesz a közpénzt nem a Pasa parki szomszédok zsebébe öntené, hanem gondoskodna arról, hogy a szociális ellátórendszer hétvégén, és ünnepnapokon is várja a nélkülözőket. De, valószínűleg a magát kereszténynek mondó fideszes kormány tagjaiba, nem sok szociális érzékenység, irgalom szorult. A “plebejusnak” álcázott urak úgy gondolhatják, a nincstelenek többsége úgysem megy el szavazni, akkor minek költeni rájuk. Valószínűleg, ilyenkor az ünnep alkalmából buzgó hívőknek mutatják magukat, de a szívükig, a lelkükig nem ér el a szegények jajszava. Őket nem a nép, hanem saját bugyellárisuk vastagsága érdekli...

LE PENTŐL ORBÁNIG: UGYANAZOKAT A SEBEKET KELL BEGYÓGYÍTANUNK - BRÜSSZEL +/-

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: Vincent Liegey
2017.04.16.


...Érdekes összehasonlítani néhány közelmúltban történt választás eredményeinek földrajzi megoszlását: Magyarországon (gyűlölet népszavazás), Ausztriában (elnökválasztás), Nagy-Britanniában (Brexit), az Egyesült Államokban (Trump győzelme). Azon túl, hogy mindenütt a távol maradók alkotják a legnagyobb „pártot”, ugyanazt a megosztottságot fedezhetjük fel a főáramba bekapcsolódó és az elhanyagolt területek között. Az egyik oldalon a nagyvárosokban, ahol a gazdaság és a kapcsolati tőke koncentrálódik – progresszív, liberális vagy posztliberális szavazatokat találunk (lásd Sanders kampányát az USA-ban, Benoît Hamon meglepetésszerű győzelmét a francia szocialista előválasztásokon vagy a baloldali Jean-Luc Mélenchon meglepetésszerű előretörését a közvélemény-kutatásokban).

A másik oldalon az agglomerációkban és kistelepüléseken, falvakban, amelyek gazdasági, de főképp kulturális és intellektuális értelemben sivatagokká váltak, megvan a kísértés a rendszerellenes szavazatra, a leegyszerűsítő, gyűlölködő és demagóg szólamok vonzerejének hatása alatt. Ugyanezt a dinamikát láthatjuk a közeledő francia választásokon, különös tekintettel a Le Pen-szavazókra, akik nagy számban találhatóak az egykori iparosodott régiókban és kistelepüléseken, és akik úgy érzik, elárulták és cserbenhagyták őket a baloldali pártok.

Egy olyan seb tárul fel előttünk, amely – akárcsak Magyarországon – „helyesen gondolkozókra” és „rasszistákra”, lojálisokra és árulókra osztja a társadalmainkat. És mindenütt működésbe lép bűnbakokat keresve a megbélyegzés – itt a menekültek, ott a muzulmánok, ha épp nem a lengyelek, a szegények vagy a munkanélküliek kárára.


Elvesztettük tehát a kontaktust polgártársaink nem elhanyagolható hányadával, akik úgy érzik, cserbenhagyott áldozatai egy elviselhetetlenné vált rendszernek. Ehhez a gazdasági, társadalmi krízishez egy morális és demokratikus válság társul, amely csak megerősíti az elitek, a pártok, az intézmények hitelvesztését. Végezetül, nem felejtkezhetünk meg arról, hogyan kapcsolódik mindez a környezeti és az energetikai krízishez, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a soha vissza nem térő növekedéssel mérgező-függő viszonyban lévő gazdasági modellünket, amelyet a frusztrációkat nemző reklám ural.

A civilizációs modell összeomlását sejtető jelekkel szembesülve, fontos, hogy radikálisan gondolkozzunk, azaz szánjunk rá időt, hogy a vitában a dolgok gyökeréig hatoljunk, és összekapcsoljuk ezeket a különféle kihívásokat. Ehhez szükség van arra, hogy a gazdaság kérdését visszahelyezzük az őt illető helyre: eszközzé kell tenni a közérdek és az ambiciózus politika szolgálatában. Relokalizálnunk kell a termelést, a kapcsolatainkat és a képzeletvilágunkat.

A válaszoknak méltóaknak kell lenniük a kihívásokhoz, és nem jöhetnek létre anélkül, hogy az egymással már szóba sem álló lakossági csoportok között ne létesítenénk újra kapcsolatokat. Rengeteg okunk van arra, hogy ne veszítsük el a reményt, különösen, ha a szerte a világon felbukkanó lokális és civil kezdeményezésekre gondolunk, amelyek már hozzáfogtak a holnap világainak felépítéséhez. Ezzel párhuzamosan feltűntek olyan javaslatok is, amilyen pl. a feltétel nélküli alapjövedelem, amelyek újra vonzóvá tehetik a politikát.

Hasonlóképp, az utóbbi években tanúi lehettünk olyan politikai kísérleteknek is, amelyek számos nehézség árán, de új gyakorlatoknak adtak teret, mint pl. a Spanyolországban győzelmet arató állampolgári listák. Végezetül pedig ne feledjük, hogy az Orbánok, Le Penek, Trumpok csak egy kisebbségét képviselik honfitársainknak: 30% körül; ahogy azt sem, hogy a mindennapi élet jóval összetettebb és gazdagabb, mint visszataszító szólamaik. Találkozzunk tehát, beszélgessünk, vitázzunk, és ne riadjunk vissza a radikális kritikától és a kísérletezéstől!

KRISZTUS ÉS JÚDÁS A KERTBEN

MEGYERI SZABOLCS KERTÉSZBLOGJA
Szerző: Megyeri Szabolcs
2017.04.16. 


A Húsvéthoz igazítva a mai bejegyzésben több bibliai vonatkozású növény kerül terítékre, melyek nem csupán az ünnep miatt lehetnek érdekesek, hanem szépségük okán is, sőt akad köztük olyan is, melyet bárki elültethet kertjébe

A júdásfa több faja hozzáférhető a kertészetekben, így választhatjuk a közönséges vagy a kanadai júdásfát, esetleg utóbbi bordó levelű változatát. A júdásfák alapvető tulajdonságai azonban szinte megegyeznek, így a választás csak a külsőt érinti. A júdásfa tulajdonképpen egy mérsékelt égövi cserje, mely megjelenésében jellemzően kisebb méretű fa. Magassága kifejlett korában sem éri el a tíz métert, a kezdeti gyors növekedés után lassabban fejlődik, a teljes méret eléréséhez húsz évre is szüksége lehet. Ideális választás kisebb kertekbe, előkertekbe, ahol jól mutatna egy díszfa, de a magasabb típusok a helyszűke miatt nem jöhetnek szóba. Nem csak kompakt mérete szól a júdásfa mellett, mind a virágzata, mind a levélzete teljesen egyedi. A bíbor és lila árnyalatú virágok nagyon korán, a tavasz elején nyílnak, egyedülálló módon közvetlenül az ágakon. A virágzás a lombfakadás előttre esik, így ilyenkor csak a virágok vannak jelen a fán, ami igazán különleges látványt jelent! A késő tavasszal megjelenő levelek nem kevésbé díszesek, szív alakúak, kezdetben bronzos beütéssel bírnak. A virágokból később félarasznyi termések fejlődnek, melyek őszre elszíneződnek, így a júdásfa megjelenése az évszakokkal együtt dinamikusan változik, folytonosan izgalmas képet nyújtva.A júdásfát alig támadják kártevők és betegségek, így nevelése egyszerű és problémamentes lehet. Mindenképp napos, meleg kertrészbe telepítsük, figyelembe véve, hogy a humuszos, gazdag talajt kedveli. A júdásfát később ne ültessük át, rögtön a végleges helyére kerüljön, ugyanis a mozgatást rosszul tűri! Rendszeres öntözni csak fiatalabb korában, illetve hosszabb, aszályos időszakokban szükséges. Metszése egyszerű, csupán az elszáradt ágak levágásából áll.

Érdekesség: a hagyomány szerint a bibliai Júdás egy júdásfára akasztotta fel magát, innen ered a növény neve. A néphiedelem szerint a júdásfa virágai Jézus vérét, lapos magjai pedig az ezüstérméket, a júdáspénzt jelképezik...

JUHÁSZ GYULA: HÚSVÉTRA

CSEPELIEK BLOGJA
Szerző: csú
2017.04.16.


.
Juhász Gyula: Húsvétra 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

EZ A GIF MINDENT ELMOND: EZ ZAJLIK A TÜNTETÉSEK ALATT AZ INDEX, 444, HVG.HU. ORIGO, HÍRADÓ ÉS A 888 CÍMLAPJÁN

HVG ONLINE - TECH
Szerző: hvg.hu
2017.04.15.Miközben napok óta hol ezrek, hol tízezrek vonulnak utcára a kormány oktatás- és civilpolitikája miatt, a hírszájtok igen vegyesen reagálnak az eseményekre. Az adatvizualizáció technikája elég látványosan bemutatja a különbségeket.

Bár papírforma szerint a média feladata a mindenkori kormány döntéseinek kritikus elemzése, illetve cseppet sem mellesleg az országban zajló eseményekről való híradás, ma Magyarországon nem mindenhol ez történik. Az adatvizualizációval foglalkozó Szűcs Krisztina az április 12-ei tüntetés híreit követte nyomon hat híroldalon 48 órán át.


"Április 12-én és 13-án lementettem óránként egyszer az Index, 444, hvg, origo, hirado.hu (M1) és 888 címlapjait 2000 pixel magasságig. Megjelöltem a cikkeket, amelyek CEU-val, Sorossal, a civilekkel, tüntetésekkel és Gulyás Mártonékkal foglalkoznak.

A cikkek többségét nem olvastam, cím alapján próbáltam kiválasztani, melyek kapcsolódhatnak a témához. Amiben nem voltam biztos, inkább kikerestem és megnyitottam. 288 oldalt néztem át egy nap alatt. Elképzelhető, hogy nem mindent pontosan jelöltem ki, de ez az összképen nem hinném, hogy változtat."


KAMPEC DOLORES XLVII. - ESZMÉLET

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.04.16.


...A falu végén, ahol az út balra, a kukoricás felé fordult, ott állt egy bazi nagy kék plakát, és csak annyit lehetett olvasni rajta fölül: „Állítsuk meg Brüsszelt!”, alatta viszont naponta változtak a feliratok, annyiszor ragasztották át, hogy már egy kis domb keletkezett a papírcsíkokból. A sok forradalmár meg, aki ettől remélte a megváltást, egyáltalán nem vette észre buzgalma hiábavalóságát, mert nem láthatták, amint a falu apraja meg a nagyja le sem szarja az egészet, mert az idő és a tér teljesen másképp determinálja az életüket, ami folyamatból a kék plakátok olvasgatása teljesen kimarad.

Ugyanis a föntről jól meghatározható útvonalak minden házból más evilági célok felé vezettek, úgymint a templom, a vegyesbolt, a kocsma, olykor meg a községháza. Ettől csak a harsány műanyag dömperesek tértek el olykor, meg a traktoros legények, akik olajos hajukkal büszkén pöfögtek ki a földekre. A duplagyűrűsök, a szenvedő tekintetű melegítős fiatalasszonyok és a fogatlan nagypapák tartották katonás vonulásukban az örökös és megváltoztathatatlan rendet.

Ugyanígy az idő is egy ritmusra járt, reggel, délben és este meghatározva az útvonalak irányát, amitől az egész falu egy nagy hangyabolyhoz vált hasonlatossá, megmutatva a benne élők rovarszerű életét, amit csak néha szakított meg a rohadt templom hülye harangja, kibillentve a megszokott monoton ritmust. Meg a két közmunkás nem illett még a képbe, akik szinte szoborszerűen dülleszkedtek a gereblyéjükön a poros téren, emlékművet alkotva mintegy, amely a rendszer áldozatait dicséri.

Béla olykor késztetést érzett, hogy egy szál virágot tegyen a lábuk elé, de olyan jól berendezkedett a magasban, annyira flottul ment minden csöngőjének irányításával, hogy esze ágában sem volt megmozdulni, mert belátta, hogy ami alatta történik élet címen, az teljesen értelmetlen és kilátástalan dolog, még akkor is, ha a duplagyűrűsök kis kosárkáikban kaláccsal és sonkával a templomba indulnak szenteltetni, mert mindjárt itt a húsvét hazugsága, amikor az olajos hajúak kölnit locsolnak, a műanyag dömperesek szerencsétlen nyulakat hajkurásznak a fűben, a bádogbános pedig feltámadásról mesél a bamba híveknek.

De elmúlik majd ez is, hogy visszatérjen a hangyaszerű lét monotóniája. Így látta meg Béla, hogy az emberiség végleg menthetetlen, és amikor a kék plakátokon az átragasztások miatt növekvő domborulat szinte eltakarta az utat, hogy a traktorokkal úgy kellett kerülgetni, de még akkor sem néztek rá, nos, akkor Béla a rigók felé fordult teljes figyelemmel, akik megszokták már a furcsa madárijesztőt, és közvetlenül a füle mellett ordibáltak.

Itt várták, hogy megérjen a korai cseresznye, hogy aztán degeszre zabálhassák magukat, és ők voltak Béla órái is, mert észrevette, hogy pirkadat előtt hatvan perccel, pontosan hatvan perccel látnak neki a zajongásnak, és emiatt a remete megkedvelte őket, mert mindig ők adták a reményt, hogy hamarosan elmúlik az éjszaka kínja. Így történt azon a napon is, amikor Béla kalandja röhejes véget ért. A rigók nekikezdtek, nemsokára világosodni kezdett, és ahogyan az ég előbb sötétlilára, szürkére majd kékre változott, Bélában kinyílt a verseskötet, és nekilátott.

Fölállt meggondolatlanul, úgy mondta: – „Földtől eloldja az eget a hajnal…” Ekkor az egyik rigó épp a füle mellet látott neki dicsérni a teremtőt, amitől hősünk megijedt, megcsúszott, és a gravitáció dicstelen pattogásba kényszerítette, csak a legalsó ág állította meg. Ott feküdt hason, karjai, lábai himbálóztak, a fröccsök ura meg kilépett az udvarra kezében itallal, mert Béla még mindig szorongatta a csöngőjét, és éktelen zajt csapott. Ott lafogott, és amikor a kocsmáros leszedte az ágról, hogy biztonságba helyezze, ennyit hallott még: „Én könyöklök, és hallgatok…”

A szavaló csak ezután ájult el, a fröccsök ura így vonszolta be a kocsmába, nem tudta, és nem is akarta tudni mi történt, csak a székére ültette, életre pofozta, belediktált egy józanító vodkát, amikor a sekrestyés megrángatta a harang kötelét, és a búgás-kongás kitöltötte az ismert Univerzum minden szegletét, jelezve a hülyeség dicsőségét, És amikor a duplagyűrűsök raja a templom felé csoszogni indult, Béla lapozott egyet magában, és újra elkezdte: „ Le vagyok győzve, győzelem, ha van..” A kocsmáros belátta, hogy ennek soha nem lesz vége, aztán, midőn bejött egy olajos hajú, hagymaszagú traktoros, Béla a múlt tapasztalatai miatt azt hitte, hogy az Isten ugrott be egy felesre. – Szerbusz uram! – így kiáltott fel a deliráló, a traktoros meg keresztet vetett, és minden visszazökkent a megszokott kerékvágásba.

DRÁGA NYÚL

ALAPBLOG
Szerző: AlapBlog
2017.04.16.ITT OLVASHATÓ

ÖNSORSRONTÁS

HUPPA BLOG
Szerző: Cserpes Tamás
2017.04.15.


Az már most látható, hogy a 2018-as voksolás sorsdöntő lesz az ország szempontjából.” (Orbán Viktor)

Magyarország ideiglenesen hazánkban állomásozó miniszterelnökének pontosabban illett volna fogalmaznia. Legfőképpen az ő sorsukról, bőrükről van szó. Számukra, Magyarország energiaforrásainak jelenlegi legfőbb urainak számára valóban minden hatalomban töltött nap, minden perc, minden választás sorsdöntő jelentőségű.

A miniszterelnöknek sikerült kizárólag olyan emberekkel körbevennie magát, akik az Orbán-rezsim támogatása, segítsége nélkül nem érnének egy hajítófát sem. Németh Szilárdot, Kövér Lászlót, Kósa Lajost, Deutsch Tamást és a többi hasonszőrű semmirekellőt nagyon kedvelheti a sors és legfőképpen maga Orbán Viktor, hogy ilyen magas pozíciókra tehettek szert. Mindez azonban természet ellen való vétek, amiért a későbbiekben majd keservesen fizetni kell. Valószínűleg nem nekik, hanem az országnak.

Ezeket az embereket Orbán beteges küldetéstudata és paranoiája repítette a hatalom csúcsára. Tehetség hiányában ezen szélhámos „államférfiaknak” esélyük sem lenne, hogy a polgári életben különösebb sikert érjenek el. Valamilyen tehetséggel megáldva azonban arra nem lenne esélyük, hogy az uralkodó kegyeibe férkőzzenek.

Vitathatatlan azonban az a tény, hogy a miniszterelnök által felállított korlátok között ugyan, de jelenleg ők élet és halál urai az országban, amit szívesen hangoztatnak, és ki is mutatnak. Önteltségük, arroganciájuk, nagyúri gőgjük határtalan, amit talán csak a saját ostobaságuk közelít meg.

Kövér László, aki a jogi egyetemet csak nagy nehézségek árán végezte el, mi jogon tilthat ki bárkit is a Parlament épületéből? Természetesen úgy, hogy ő az Országgyűlés elnöke, tehát minden további gond nélkül megteheti ezt. Ki vagy mi akadályozhatja meg őt ebben a szeszélyében? Még a törvények, sőt az ideiglenes alaptörvény sem korlátozza Orbán által felkent személyét, hiszen ezeket tetszőlegesen átértelmezheti, esetenként nagyvonalúan figyelmen kívül hagyhatja.

Orbán egy groteszk, szánalmas, de egyben félelmetes rendszert hozott létre, amely a fizikai, biológiai törvényeket is figyelmen kívül hagyja. Egyáltalán, mi jogon nevezik magukat fiataloknak és demokratának? Már maga a Párt elnevezése is nevetséges, abszurd. A Fidesz valódi jelentése: Orbán Viktor és szövetségesei.

A NER nevű kártékony képződmény ma rendkívül stabilnak tűnik. Optimizmusra a termodinamika három főtétele adhat okot.

Ezek alapján Orbán rendszere természetellenes, abnormális, így eleve bukásra van ítélve. Simicska Lajos erkölcstelenül, gátlások nélkül, de szisztematikusan, a termodinamika figyelembevételével felépített Orbán számára egy pártot, amelyet az elszabadult miniszterelnök végtelenül egoista természete miatt képtelen lesz fenntartani. Ha elfogy a külső energia, a rendszer törvényszerűen összeomlik. Ez történt az Erich Honecker vezette Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) esetében is...

ENNYIT ARRÓL, MI MARADT A VIDÉKI SAJTÓ SOKSZÍNŰSÉGÉBŐL, MIÓTA MÉSZÁROS LŐRINC KEZÉBE KERÜLT

444.HU
Szerző: Czinkóczi Sándor
2017.04.15. A megyei lapok nagy részét kiadó Mediaworks-öt még októberben vette meg az Opimus Nyrt. Már akkor is Mészáros Lőrincet lehetett sejteni a cég mögött, de márciusban a felcsúti oligarcha hivatalosan is bevásárolta magát az Opimusba

A váltás után a nem elég kormánybarát újságírókat és szerkesztőket szinte azonnal kirúgták, és nehogy hiba csússzon a gépezetbe, azóta az újságok törzsanyagát egy központi szerkesztőségében állítják elő, a helyben szerkesztett tartalom, a napi hírek ezeknek a lapoknak csak kisebb részét teszi ki. A megyei lapok szombati címlapjain a gyakorlatban is látni lehet, hogyan működik a központi szerkesztés.

Mindenhol ugyanúgy Orbán Viktor sorakozik fel a Magyar Időknek adott interjújával, amiben most a húsvét apropóján mondja el, mekkora háborút indított Soros György ellen.Tökéletes volt az összhang a miniszterelnök tavaly novemberi interjújánál is:


MILYEN LEHET A KÖLTSÉGVETÉS 2018-BAN? MIT KAPHATUNK A FIDESZTŐL A VÁLASZTÁSOK ÉVÉBEN?

IFL GAZDASÁG BLOG
Szerző: Szarvas Norbert
2017.04.15.


Véletlen folytán vagy tudatos gazdasági tervezés eredményeképpen? Teljesen mindegy abból a szempontból, hogy az éppen regnáló kormány a választások évére időzíti az össznépi pénzosztást, ugyanakkor ezekben az években megpróbál kikerülni mindenféle megszorítást, gazdaságoptimalizáló intézkedést vagy bármit, ami "bántaná" az embereket. Nézzük meg, hogy milyen pénztárcák nyílhatnak ki 2018-ban, az élet mely területén van lehetőség arra, hogy picit jobb legyen nekünk. 

Nyugdíjasok nélkül nem lehet választásokat nyerni. Emelni kell a nyugdíjakat.


Nem hiszem, hogy nagy meglepetést árulnék el azzal, hogy a 2018-as gazdasági és politikai stratégia egyik legfontosabb tétele valószínűleg a nyugdíjak emelése vagy a nyugdíjasok prémizálása lesz. Szerintem biztosan lesz valamivel, ami ideiglenesen enyhíti méltatlan helyzetüket...

A családokat támogatni kell. Érezniük kell a gondoskodást! Ideje emelni a családi pótlékon...


Magyarországon nyolc éve nem emelték a csalái pótlék alapösszegét, ami jelenleg 12 200 forint. Egyrészt amennyiben a gazdaságpolitika a családi pótlék mellett akar továbbra is elköteleződni, akkor időszerű lenne emelni, másrészt talán nem véletlen, hogy sem tavaly, sem idén nem lépték még meg. A lényeg, hogy a családok az emeléshez ne szokjanak hozzá, mire eljön a választás...

A minimálbért nem hagyhatjuk ki...0

Továbbra sem vagyok meggyőződve a minimálbér szabályozásának létjogosultságáról. Szent meggyőződésem, hogy a minimálbér hosszútávon kifejezetten a munkavállalók érdekei ellen való, torzítja a piacot és csökkenti a produktivitást. Fél mondatban kifejtve: A piac mindig beárazza saját magát és hosszútávon a piac "kiköveteli" azt a munkaerőt, amire szüksége van. Persze ezen sokat lehetne vitázni pro és kontra...

Csökkennie kell az SZJA-nak...

Lázár azt nyilatkozta, hogy 2018-ban nem lesz egyszámjegyű (9%) az SZJA. Szerintem pedig Orbán Viktor álmának meg kell valósulnia. Vagyis igen komoly esély mutatkozik arra, hogy az utolsó pillanatban beterjesztik a csökkentést, ami elméletben adóbevétel csökkenéssel járhat (a valóságban egy teljeskörűen optimalizált adózási rendszerben akár az SZJA csökkentés (más adók csökkentésével) adóvebétel növekedést eredményezhetne-lásd Szlovákia)...

Kenyeret és cirkuszt a népnek...

Mi reprezentálja jobban egy ország erejét, mint a csodaszép, de sokszor hasztalan épületek megléte? Az Olimpia 2024 is ezért lehetett részben nagyon fontos és kedves a kormány számára. Budapest hiába szavazta le a rendezést, a kormány bejelentette, hogy attól még felépíti a létesítményeket. Tehát ne lepődjünk meg, ha lesznek csodaszép és monumentális létesítményeink. Az átlagos ember, aki nem különösebben követi a gazdasági híreket, pedig azt érezheti, hogy Magyarország jobban teljesít és nagyon erős, hiszen egy szegény országnak ilyenre nem lenne pénze...

Irány a rezsi outlet! A rezsicsökkentés tovább folytatódhat...

Biztosan Te is találkoztál már az "állítsuk meg Brüsszelt" plakátokkal, aminek egyik legfontosabb kérdése a rezsicsökkentés lesz, amit az EU amúgy ellenez és jogsértőnek talál. A mezei magyar ember pedig örül ennek, hiszen mégiscsak azt látja az ELMŰ számlán, hogy mennyit fizethetne és ehhez képest mennyivel kevesebbett kell fizetni. Az már senkit nem érdekel, hogy ennek a többszörösét kell életünk más területein a rezsicsökkentés áldott hatása miatt kifizetni...

De ezt miből finanszírozzák majd?

ORBÁNIA KASSZANDRÁI NEVÉBEN: A SEMMIT SZERVEZŐ TÜNTETÉS SZERVEZŐK

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2017.04.15.


A CEU-s tüntetések kapcsán már korábban is igyekeztem a hazai jellegzetességeket a jól látható párhuzamok alapján áttekinteni. Azonban Lendvai Ildikó legutóbb publikált írása után, azt hiszem, időszerű lehet a kezdetektől átfutni néhány korábban már leírt gondolaton. Érintve azokat a tüntetéseket, tüntetéssorozatokat is, amelyek az utóbbi néhány évben, a kormány egyes intézkedéseit kritizálandó, néhány tíznél több embert vonzottak az utcára.

Valószínűleg sokak szemében önkényesen, a 2011-es évbúcsúztatóval kezdeném. Azért is, mert addigra már elég nyilvánvaló jelek mutattak a köztársasági hagyományok eltörlésének irányába. Addigra megjelentek az ételért sorban álló ezrek, és elkészült az a törvénygyűjtemény, ami az Alkotmány kihajítását, leváltását volt hivatva szolgálni. Az elégedetlenség okkal csapott fel, és megnyitotta az utat a következő Operaházhoz szervezett tüntetéshez. Ez utóbbinál érdemes kicsit elidőzni. Egyrészt azért, mert egy, az ország jövőjét erőteljesen meghatározó kormányzati lépés nyomán szerveződött. Másrészt azért is, mert évekre, máig hatóan megadta azt az alaphangot, amely fékezett habzásúvá tette a tiltakozásokat. Az akkor összejött sokaságban állva világos volt, hogy igen sokan azért jöttek el, mert a virtuális ökölrázáson túl is hajlandóak tenni a kormányváltás érdekében. A színpadon ezzel szemben egymást váltották az előadók. Unalmasabbnál unalmasabb szövegekkel fárasztva el a hallgatóságot. A felszólalók jó szándékát nem vonom kétségbe. De amikor a sokadik felszólalóról alkothatott a hallgatóság olyan véleményt, hogy elsősorban önmagát bátorítja a felolvasott spontán szövegével, akkor bizony nem kevés kuncogás hallatszott. Ott lent. A tömegben.

Amikor a világosan kinyilvánított programtalanságra, céltalanságra is reagálva felhangzott a tömegből, hogy „Menjünk be!”, akkor láthatóan kitört a szervezői pánik. Egyre kapkodóbb reakciónak tűnő szövegek következtek, majd mindenkit felszólítottak a csendes elvonulásra. Egy lendülettel két legyet lecsapva. Legalább. Egyrészt megoldva azt, hogy a kormányzatot nehogy zavarja bármi nesz, Másrészt formálisan azonnal elhatárolódtak mindenkitől, akik ott maradtak. Elsunnyogtak haza, és egy igen nagy vehemenciával indult tüntetést fojtottak érdektelenségbe. A tömegnek sem programot, sem célt nem adva. Legfeljebb önmaguknak katarzist aratva. Akik ott ebben a tömegfárasztásban szervezőként részt vettek, azokat egyértelmű felelősség terhel minden olyan későbbi tüntetésért, amely ugyanezt a mintát követve, a tömegeket kiszólította, majd semmit sem nyújtva hazaküldte. A politika páriáivá téve mindenkit, aki az indulati ötpercnél többet várt el az ellenzéki, a civil, vagy bármely más mozgalmi kezdeményezéstől...

ÚJRAINDULÁS

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő
2017.04.16.


Az újrakezdés talán a határátkelés egyik legfontosabb része, tulajdonképpen már eleve az egész folyamat maga az. Az eheti válogatásban is többször előkerül, vagy azért, mert egy blog indul újra (ami mindig örömteli), vagy azért, mert valaki képes rugalmasan változtatni a tervein, amikor az eredeti elképzelés nem jön be. Remélem, sikerült elég homályosnak maradnom :), vágjunk is bele!

Mit csinál az ember, ha utazna, de nem tud oda, ahova akar? Elmegy egy másik helyre – írta a Mindjárt jövünk blog szerzője, aki nem csak írt róla, de így is tett. Más kérdés, hogy Új-Zéland helyett Moszkva érdekes választás, ám megvan a magyarázata.
„No, szóval legutóbb ott hagytuk abba, hogy nem mentem Új-Zélandra. Igaz, hogy volt az egyes számú tervem, de vészhelyzet esetére -  és én már csak ilyen vagyok - volt egy kettes számú is. Ez pedig az volt, kimegyek Oroszországba és megtanulok oroszul. 
Aki nem tudja, az ELTE-n ruszisztika (Oroszország tanulmányok) szakos vagyok, amihez értelemszerűen elengedhetetlen a nyelv ismerete. Én viszont eddig az orosz nyelv két elengedhetetlenül fontos elemét nem sajátítottam még el: a szókincsét és a grammatikáját. Ezen a helyzeten pedig minél hamarabb változtatnom kell. 
A terv először az volt, hogy a zélandi tapasztalataimból kiindulva majd wwoofolok, családnál lakok és angolra tanítom a gyerekeket, vagy mondjuk hostelben dolgozok. 
Ekkor mindkét esetben meg van oldva a lakhatásom, részben az étkezés és csak ragad rám valamicske orosz is. Aztán jól végiggondolva az egészet, hát... Ebben az esetben max három hétre kapom meg a vízumomat, meg senkivel sem tudok leülni kicsit nyelvtanozni stb. 
Végül fogtam magam és - kerül, amibe kerül - jelentkeztem a Moszkvai Állami Egyetem nyelvkurzusára, egészen pontosan 11 hétre. Nem a semmiért dolgoztam magam szénné Új-Zélandon. 
Február 24-én érkeztem Moszkvába, ahol a reptéren a nyelvsuli egyik alkalmazottja várt rám kocsival. Én már előre elképzeltem, hogy egy gyönyörű orosz hölgy fogja tartani a „Mr. Vigoczki” feliratú táblát a Vnukovó reptéren. Ehhez képest Farid, a tatár jött ki elém... No mindegy. 
De ő tök jó fej volt. Útközben kifejtette, hogy tudja ám, hogy a magyarok őshazája az Urál mellett található, és hogy a tatárok is ősidők óta a mai Oroszország területén élnek. „Szóval ti és mi már hamarabb itt voltunk, mint az oroszok. De ezt azért ne mond nekik!” - foglalta össze mondandóját. 
Amikor kiválasztottam, hol szeretnék lakni választhattam volna azt, hogy családnál lakok, de kb. ugyanannyiért inkább a kollégium mellett döntöttem. Itt mégiscsak több embert ismerhetek meg, és hát tudjuk nagyon jól mik folynak egy kollégiumban, mekkora bulik stb. No, hát ebben is kb. akkorát tévedtem, mint a repülőtéri transzferemmel kapcsolatban. (...) 
Kezdjük azzal, hogy a nyelvsuli honlapján „jól felszerelt, fürdőszobás, hűtős, külön a külföldi diákoknak fenntartott” szobákat ígértek, mindezt egy 60x120 pixeles képpel illusztrálva. 
Aha, magyar vagyok, tudom jól, mit jelent az, ha nem lehet nagy felbontású képet látni a szállásról. Hűtőnk nincs, de ismerünk valakit, akinek állítólag van.... Igen, mi a párkányt használjuk e célból...

A SZEGÉNYSÉG NEM AZ ÉHEZÉSNÉL KEZDŐDIK

TABUNYITOGATÓ BLOG
Szerző: Tabunyitogató
2017.04.15.


Tény: a kormány megtiltotta a KSH-nak, hogy mérje a Magyarországon belüli szegénységi mutatókat. Egyben megtiltotta, egy belső rendeletben azt is, hogy a minisztériumok ügyintézői használhassák a „szegénység” szót. Ez 2015-ben történt. Azóta a szegénység csak nőtt.

2015-ben a létminimum átlagos mértéke, havonta 88 016 Ft volt. 2017-ben a minimálbér nettó összege: 84 788 Ft. Tehát, alappal jelenthetjük ki: a minimálbér nem éri el a létminimum alapvető szintjét hazánkban, akkor, amikor az idei minimálbér emelést követő szintje sem éri el a 2015-ben meghatározott, és szükségesnek ítélt létminimum biztosításához szükséges összeget.

A létminimum nem a szegénységi küszöb mértékét mutatja, hanem azt a jövedelmi szintet, amely lehetővé teszi a családok számára, hogy az alapvető szükségleteken túli igényeket is kielégíthessék. Itt nem a nyaralások biztosítására kell gondolni elsősorban, hanem egy hirtelen fellépő gyermekbetegségre, esetleg egy családtagunk megrokkanására. Mert ezek bizony mind-mind plusz kiadási tételt keletkeztetnek a háztartások büdzséjében.

2015-ben azok a családok, ahol két aktív dolgozó felnőtt, és két gyermek alkotnak, ott a háztartás létminimum értéke 255 246 Ft volt. A 2017-es szükségletről jelenleg nincs adat.

A KSH ugyanakkor készített egy szakmai háttéranyagot, melyen jól látszik, hogy a minimálbér már 2006 óta, folyamatosan nem éri el a létminimum szintjét. Ebben az adatbázisban is a 2016 évi az utolsó adat – csakhogy 2016-ban a KSH már nem mérte a létminimum és a minimálbér szintje közötti eltérést.

2015-ben az egy főre jutó átlagos létminimumérték 63 812 Ft volt – az idei év vonatkozásában jelenleg nincs adat. De el tudjuk képzelni. A két évvel ezelőtti, egy főre jutó, havi létminimumot (63 812 Ft) az idei évben nem érik el pl. a GYES-en lévő, és egyedül nevelő anyukák, a rokkantak többsége, és az utóbbi pár évben nyugállományba vonulók nagy részének havi bevétele. (Az álláskeresőkről nem is szólva).

Az Eurostat számításai alapján kijelenthető, hogy közel 4 millió ember él ma, Magyarországon lakhatási szegénységben, tehát a magyar lakosság 41.5%-a él a létminimum szintje alatt.

Sajnos, előre jósolható, hogy az idei évben – főként, ha hazánk uniós tagsága is megszűnik a hazai politikai irányvonal előretörése mentén – ezek az adatok csak növekedni fognak. Mérni természetesen, nem mérheti senki (törvény tiltja), ugyanakkor érezhetjük a bőrünkön.

A szegénység felszámolását pedig nem igazán tűzik a jelenlegi pártok a zászlajukra, még kampányidőszakban sem. Igaz, van, aki hirdeti az Alapjövedelem bevezetésének lehetőségét, mint kampányígéretet, ugyanakkor ezt az összeget, mint létminimumot, 90 ezer forintban jelölik meg. Ami egyben azt is jelenti: nincsenek tisztában a 2017-ben, egy főre jutó, szükséges, havi létminimum összegével. A 90 ezer 2015-ben elég lett volna (csakhogy akkor nem volt kampányidőszak, így nem is foglalkoztak a kérdéssel)...

SEMJÉN DELIRÁLT: A MIGRÁNCSOK LEVÁGJÁK A PRIDEOSOK FEJÉT ÉS MINDEZT SOROS FINANSZÍROZZA

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Mr Flynn Rider
2017.04.15.


Ha azt hiszi, hogy Semjén viccelt ezzel a mondattal, téved. Ez az ember Magyarország miniszterelnök-helyettese. Most valaki odaengedte a mikrofon mögé. Csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk.

Rettenetes világkép rajzolódik ki Semjén Zsolt interjújából az ATV-n: az egyik oldalon ott áll a világot a háttérből irányító Soros György, aki a „totális migárció” híve és el akarja pusztítani a nemzeteket, nemzetállamokat, szenvedést és ármányt hoz a világra, mint Szauron a Gyűrűk Urából; a másik oldalon pedig ott áll a hős magyar kormány, amelyik leleplezi a világösszeesküvést a magyar nemzet ellen.

A kerítés az egyetlen, ami meg tudja állítani a migráncshordákat és ha Soros nyer, a kerítést lebontják és Magyarországot elborítja a terrorizmus, a fundamentalisták és persze mindezekhez a zsidóknak semmi köze.

Az interjút olvasván olyan szavak jutottak az eszünkbe, mint
  1. paranoia
  2. összeesküvés-elméletek
  3. antiszemitizmus
  4. csúsztatások és hazugságok
  5. nyers és kimondott fajgyűlölet, fasizmus
Ennek fényében nem kívánjuk senkinek, hogy végigolvassa, vagy egyáltalán végignézze Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes interjúját az ATV-n. Ezért összeválogattunk pár mondatot, ami az egész interjúra különösen jellemző és amiből kiviláglik:

VÉGJÁTÉK BRÜSSZELBEN?


GÉBICS BLOGJA
Szerző: gébics
2017.04.15.


Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió Bizottsága most már tényleg komolyan elbeszélget majd a magyar kormánnyal és Orbán Viktorral, hogy valljon színt, „merre szeretné elvinni az országot.” Én megmondom, a T. Bizottságnak, s nem is kell várniuk április végéig, hogy Orbán a saját portájára szeretné vinni az egész országot, külpolitikailag pedig a felé a hatalom felé, amelyik ezt megengedi neki.

Arra is felhívnám a T. Bizottság figyelmét, hogy kérdésükkel elkéstek. Nem sokat, csupán öt-hat évet. Mára az ország lerongyolva, elhülyítve, megfélemlítve, s részben kilóra megvéve. Ma Orbánnak könnyű felmutatnia, hogy a nép mögötte áll, aki meg nem, az nem a nép, azok hazátlan bitangok és Soros-bérencek.

Nem gondoltam, hogy a T. Bizottság ennyire naiv! (Írhatnék „hülyét” is, de nem így neveltek, meg az már szinte kormánypropaganda lenne, ami távol áll tőlem.) Még nem jöttek rá, hogy Orbán Brüsszelben mindent letagad és mindent megígér? Ott ő uniópárti, ott ő demokrata, ott ő a tolerancia élharcosa, ott ő gyönyörködik a sokszínűségben...

EGY MONDATBAN A TÜNTETÉS VELEJÉRŐL

BENDERIK ELMÉLKEDIK BLOG
Szerző: Benderik
2017.04.15.


Orbán Viktorról sokan mondják, hogy jó érzékkel, mindenki előtt meglátja a jövőt. S íme, már októberben kiplakátoltatta szerte a városban, ráadásul pontosan, sallangoktól letisztítva, elkapva lényegét, egy mondatban megtalálva a megfelelő idézetet:

"Egy nép azt mondta, elég volt."

Majd pár hónap, s így is lett.

Igaz, kicsit csalt, nem kívülállóként tippelte -- tett érte sokat.

De bejött neki.

Örül-e? -- nem tudom.

GULYÁS MÁRTON MEGRAGADTA A LÉNYEGET

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Bartus László
2017.04.15.


Gulyás Márton az egyébként borzalmas szombat esti demonstráción az Orbán-rendszer lényegére mutatott rá: a Fideszre írt aránytalan választási rendszer megszünteti a hatalom demokratikus úton való leváltásának lehetőségét. Ezért diktatúra.

Az Orbán-rendszer tetemre hívása az, hogy egyenlő feltételeket teremtő választási rendszer jöjjön létre. Természetesen Orbánékat, mivel megdöntötték az alkotmányos rendet, nem választáson kellene legyőzni, hanem egyszerűen követelni a letartóztatásukat. De a szabad és egyenlő feltételeket biztosító választás követelése azért helyes és fontos, mert annak a megtagadása leleplezi a rendszer – sokak előtt még nem egyértelmű – diktatórikus jellegét.

Abban mindenki biztos lehet, hogy Orbán soha nem fog beleegyezni abba, hogy egyenlő és szabad választás legyen Magyarországon, amelyben a népakarat érvényesül, és amelyben leválthatják őt. Ez a követelés azonban jogalap lehet azok szemében is, akiknek nem elég, hogy a “fülkeforradalomra” hivatkozva leváltotta a demokráciát és illiberális rendszert hozott létre. Ha megtagadja az egyenlő esélyeket biztosító választásokat, akkor diktátor. Ezt még azok is beláthatják, akik a világért sem mondanák ki ezt.

Ebben az esetben választás elé kerülnek a mai kollaboráns parlamenti pártok is, amelyek a nem egyenlő és nem arányos választási rendszerben is hajlandók voltak részt venni, készek voltak a demokrácia híveit egy csaló választáson agyonveretni, és készek arra, hogy ezt 2018-ban is megtegyék. Ma is azt hazudják, hogy a Fidesz kétharmados győzelmét garantáló választási rendszerben is győzhetnek, mert semmi más nem érdekli őket, mint a saját túlélésük és az évi százmilliós állami párttámogatás, Orbán “Júdás-pénze”...

AZ OSTORNAK LÁTSZÓ TÖRVÉNY - A KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZETT TÁMOGATÁSOK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

ÉLET ÉS IRODALOM - PUBLICISZTIKA
- SZABADPOLC
Szerző: Nagy Boldizsár
2017.04.13.


A törvényjavaslat az EU-pénzeket és juttatásokat abban az esetben veszi ki a törvény hatálya alól, ha azok magyar költségvetési szerven keresztül érkeznek. Ha egy egyetemi kutatói alapítvány szakmailag olyan kiemelkedő, hogy közvetlenül Brüsszelben nyer el jelentős kutatási összeget (például egy nemzetközi konzorcium tagjaként), akkor máris büszkélkedhet/szégyenkezhet a külföldről támogatottság címével.

Kalandor vagyok. Életem során nem elégedtem meg az ELTE katedrájával, amelyről negyven éve tanítom – többek között – az emberi jogokat, hanem mindenféle megbízást vállaltam: kormányoknak adtam tanácsot, az ENSZ használta tanulmányaimat, s bizony attól sem riadtam vissza, hogy civil szervezetek kuratóriumában üljek, vagy éppen pénzosztó testületekben közülük válasszam ki az érdemeseket.

Ezért a T-14967 számú törvényjavaslat a „külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” nem hagy nyugodni: fel kell tárnom kettős természetét: ostornak látszó medvecukor. Vagy: Orbán hívei szemszögéből régen várt korbács, de lényege szerint a joguralmon ejtett újabb seb.

A törvény – ha a javaslatot változatlan szöveggel fogadják el  – annyira kétértelmű lesz, hogy jogállamban teljesen végrehajthatatlan marad. Az illiberális állam azonban önkényesen használhatja éppen a gumifogalmak alkalmazása révén, ez benne a fenyegető.
Kifejtem. A törvényjavaslat központi kategóriája a „közvetlenül vagy közvetve külföldről származó (…) pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás”, amely egy adóéven belül eléri vagy meghaladja a 7,2 millió forintot/értéket. Különös jelentőségük lesz még a törvény hatálya alól kivont szervezeteknek és egyesületeknek. Azokról később szólok.

Kezdjük a „külföldről származó”-val. Mikor származik egy juttatás külföldről? Ha magyar állampolgár (például a Londonban dolgozó magyar kolónia) ottani bankszámláról a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány számlájára utal húszezer fontot, akkor a gyermekkórház alapítványa külföldről támogatott szervezet lesz? És ha a Nagycsaládosok Országos Egyesülete kap két mikrobuszt a német testvérszervezetétől, akkor az is?

A legabszurdabb az, hogy ha az ENSZ valamely szervezete – például az UNICEF – 7,2 milliónál értékesebb támogatást nyújt Magyarországon az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványának, akkor az utóbbi is külföldről támogatott szervezet lesz.

A baj ezzel a mentalitással az, hogy a Német Evangélikus Egyház, a pápa, az ENSZ és az orosz katonai titkosszolgálat, a GRU egy dobozba kerül: ha támogatnak valakit 7,2 millió forintnál nagyobb összeggel vagy nagyobb értékű adománnyal vagy szolgáltatással, akkor az adott szervezet a törvény hatálya alá sorolódik. Ad absurdum a törvényben előírt kötelezettség, amely szerint a szervezet által kiadott „sajtótermékekben” és „egyéb kiadványokban” fel kell tüntetni a külföldi támogatás tényét, minőségbiztosítási jelvénnyé válik: szervezetünk annyira jó, hatékony és közcélú, hogy még az ENSZ, a NATO, a pápa, az amerikai magyar szervezetek szigorú szűrőin is átmentünk, ezért támogatnak.

A törvényjavaslat az EU-pénzeket és juttatásokat abban az esetben veszi ki a törvény hatálya alól, ha azok magyar költségvetési szerven keresztül érkeznek. Ha egy egyetemi kutatói alapítvány szakmailag olyan kiemelkedő, hogy közvetlenül Brüsszelben nyer el jelentős kutatási összeget (például egy nemzetközi konzorcium tagjaként), akkor máris büszkélkedhet/szégyenkezhet a külföldről támogatottság címével.

A sanda szándék, hogy a „külföldi” a „gyanús” szinonimájává váljon, és ezzel az idegenellenesség még hergelhetőbb legyen, önmaga ellen fordulhat. Aki az ENSZ-t vagy a nyugati és észak-amerikai demokráciák nagyvonalú adományozóját is gyanússá és nemkívánatossá óhajtaná tenni, az Észak-Korea szellemét vagy a rákosista bezárkózás politikáját idézi fel. A javaslat tűrhetetlen. De nem csak ezért.

Mire utal a „közvetve”? Ha a győri Audi gyár az Universitas–Győr Alapítványnak ösztöndíjak céljára juttat a küszöbértéknél nagyobb összeget, az közvetve külföldről érkezik-e, hiszen a magyarországi Audi tulajdonosai külföldiek? Nem? Akkor a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány támogatottjainak sem kell bejelenteniük a támogatásokat, mert az alapítvány hazai bejegyzésű. Igen? Akkor valamennyi olyan vállalat, intézmény támogatását, amelynek a tulajdonosai külföldi jogi személyek vagy emberek, be kell jelenteni? Abszurd. A „közvetettség” nem értelmezhető egyértelműen, ezért a jogbiztonság követelményét megszegi, alkotmánysértő.

A „vagyoni jellegű támogatás” nem bevett jogi fogalom, de tegyük fel, hogy az adótörvények értelmében vett „vagyoni értékre” gondol az alulképzett, sietős kodifikátor. Akkor bizony tárgyak mellett a szolgáltatások is idetartoznak. Ha a Real Madrid barátságos meccs formájában bemutatót tart a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány meghívására a Pancho Arénában, akkor bizony annak értéke átugorja a 7,2 milliós határt. Lehet azontúl a saját kiadványokon (belépőjegy ilyen?!) feltüntetni a támogatottság tényét! Ha a Polgárőr Önsegélyező és Támogatási Alapítvány csereprogram keretében lengyelországi képzésre küldi tagjait, amelyért cserébe egy év múlva itt nyújtja majd szolgáltatást, akkor a barter első része már kvalifikálta a polgárőröket a kitüntető/megbélyegző címre?...DE IGEN. TI SZERENCSÉTLEN HAZUG DISZNÓK

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.04.15.


...Nos, hogy tiszta és világos legyen: abban az országban történik mindez, ahol a miniszterek elnöke húsvéti okádásában butítja a parasztot azzal, hogy senki nem állhat a törvény felett. De, te szerencsétlen, hazug disznó. Itt ti álltok egyedül a törvény felett. Olyannyira, hogy eddig még a patásördög Gyurcsánynak sem sikerült az a bravúr, ami nektek. A parlament, amely elvileg a szent törvényhozás helye magasról fosik a törvények betartására és a jogerős bírósági ítéletekre, ezért végrehajtási eljárást kap a nyakába. Szép.

Bánki Erik bűnözőgyanús egyed, a parlament gazdasági bizottságának elnöke (nincs is annál szebb, mint levelező üzemmódban szerezni valami diplomát, életedben nem dolgozni semmi említésre méltót, gründölni néhány közpénzszivattyúként funkcionáló céget, majd belehuppanni egy parlamenti bizottság elnöki székébe) nem hajlandó eleget tenni egy jogerős bírósági ítéletnek. Innentől kezdve miről beszélünk, és miért beszélgetünk még mindig? Innentől kezdve kinek nem világos, hogy minden idők legnagyobb lopását takargatja a Fidesz? Meddig még?

Hogy van bőr a pofáján egy miniszterelnöknek a törvényt a mosdatlan pofájára venni, és a civil szervezetek átláthatóságának álproblémáján rugózni, miközben kőgazdag migránsok Európába telepítésének ügyletét titkolja a parlament illetékes szakbizottsága, amelynek élén egy fideszes katona áll? Migránsbiznisz, mi? Hát ezért kell eltakarítani a civileket, hogy ne feszegessenek politikai, nemzetbiztonsági, hazaárulási kérdéseket. Hogy a hülye magyar ne tudja meg soha a büdös életben, a Habony-Rogán és egyéb maffiózók mennyit hasítottak ebből az üzletből.

Ma Magyarországon a közérdekű adatok nem nyilvánosak, a parlament tagadja meg azok kiadását, a miniszterek elnöke és félanalfabéta zenekara meg azokat mocskolja, akik azért dolgoznak, hogy az adófizető polgárt ne lehessen átbaszni, hogy ismerhesse meg ezeket a közérdekű adatokat. Ha már ő fizeti Habony és Rogán retiküljét és helikopterezését.

Még mindig nem világos, hogy miért nem lehet/szabad már csendben maradni? Meddig lehet még tolerálni, hogy ezek a senkiházi bűnözők azzal vádoljanak másokat, amit maguk követnek el? Ebből élnek évtizedek óta. És mi végignézzük, ahogy a rezsim keretlegényei bilincsbe vernek egy festékes flakonért embereket, miközben ők minden törvényszegést megúsznak?

Igen, tudom, én ragadtattam el magam, normális ember ennyit nem olvas el. Pedig nem ártana meg leszokni a kifogások kereséséről. Ha van valami (márpedig rengeteg valami van), ami miatt nem szabadna csendben maradni, akkor ez az. Százmilliádos átbaszás, hazudozás. A szokásos.

NEM ZÚGTAK EL HULLÁMAI

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Orosz József
2017.04.15.


...A választók 2010 előtt belefáradtak a politikai patthelyzetet létrehozó hidegháborúba, kiábrándultak, és a 2010-után létrejött köztársaságtalanított és alkotmánytalanított centrális erőtérben az ellenzéki pártok egy sarki CBA áruház (az orbáni hatalomgyakorlás megfelelője) szalámiszeletelőjének áldozatává váltak. A potenciális érdekérvényesítő képességgel bíró társadalmi csoportokkal, legfőképpen az erőszakszervezetekkel, a pedagógusokkal és az egészségügy dolgozóival pedig – így-úgy – a rezsim kiegyezett vagy némaságba gyötörte őket vezetőik zsarolhatósága segítségével.

Ha a mostani tüntetések után nem borogatnak kukákat, nem rohamozzák meg a TV székházát, nem foglalják el a Parlamentet, nem égetik fel a rezsim sok-sok Bastille-szimbólumát, ennek köszönhető. Nem a gyávaságnak. Nagyobb a bátorságpotenciálja 2017 tavaszának, mint korábban bármikor. A 70-80 ezresnek indult tüntetés már tízezressé csappant száma mögött az előzőekben felsorolt okok is meghúzódhatnak. Nem a technobulivá leegyszerűsödött profánság riasztotta el a többieket. Orbán erőszakszervei nem Gyurcsány törött pajzsú rendőrei. Orbán elnyomó gépezete nem a szakma szabályaival hadilábon álló parancsmegtagadó pribékekből áll.

Varga nem a “Téli Palota megrohamozására” szólított fel, hanem arra, amit Gulyás Márton magyarázott el, a kormány hogyan rángatható ki a törvényhozásból. A rezsim hatalmi fundamentumának felmorzsolásával, a mostani választási rendszer átalakításával. Ők ketten, és a velük egyetértő Szabadság tériek sokasága, nemet mondtak az ellenzék sehova sem vezető, ellenkezőleg, további politikai undort keltő megegyezési kísérleteire. De Gulyás nem a politikára mondott nemet. Ellenkezőleg. Politikai képviselet és képviseletek után kiált. Egyenlő esélyekkel induló politikai képviselet és arányos választási rendszer miatt szól, amelyben helye van Karácsony Gergőnek, Gyurcsánynak, a szocialistáknak és mindenkinek, aki politikai erőt és támogatottságot képes felmutatni tisztességes választásokon.

Gulyás nem kábít azzal, hogy lehet más a politika, ellenkezőleg, elismeri és kimondja a politika, és a politikai képviselet szükségességét a demokrácia reparációjában. Nem bázisdemokráciában gondolkozik. És pártok nélküli civil ámokfutásban sem. Láthattuk ezen kísérletek zsákutca jellegét és csúfos bukását. A két szónok politikában és politizálásban gondolkozik, a demokrácia alapintézményének, a választások tisztaságának visszaszerzésében.

Orbán rendszerét szimbolikusan már a múlt héten kezdődött tüntetéssorozat megdöntötte. TGM írta: vége, vége, vége. Gulyásék is tényként fogadják el. A mostani tüntetésen Varga és Gulyás leszámolt az ellenzék csakis visszatetszést keltő és a szocialistáknál populizmusba fulladó alternatívaképzésével is.

Az Orbán-rendszer erőszakszerveiben és parlamenti többségében létezik csupán, az ellenzéki összefogás stand-up comedy műfaja lett.

Sem ellenséget nem gyártott – elvétve volt csak hallható az Orbán takarodj már semmire sem elegendő rigmusa – , sem a demokrácia alapelveit nem rúgta föl. Varga és Gulyás azt üzente, mindenki velük van, aki hajlandó részt venni a köztársaság békés helyreállításában, a választási törvény újraírásában.

Ez a legtöbb, ami ebben a pillanatban követelhető. Felgyulladt kukák, megrohamozott alkotmányos jellegüket elvesztett intézmények, hídlezárások legfeljebb csúfos utcai vereséghez és a belpolitikai zűrzavarba belefásult és megundorodott szavazók újbóli elvesztéséhez vezet(het)nek. Polgári engedetlenség és a választási szabályok újraírása, a demokratikus alapjog visszaszerzése (más szóval, kirángatni az azt bitorlókat a Parlamentből) szól most is az Oktogonon.

Mindketten Jürgen Habermas demokráciafelfogását dübörgik a techno basszusai között, „a demokrácia a köz megfontolásán és párbeszédén nyugszik, amelyben egyenlő esélyeket kell adni a különböző nézeteknek, mely sem nem korlátozható, sem nem zárhatja ki a szociális egyenlőtlenségek miatt elnémultak hangját.”

SOROS ÉS CEU ELLENSÉGKÉP, AMI A FOLYAMATOS PARANOIAFENNTARTÁSÁHOZ KELL - SZELESTEY LAJOS NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: Szelestey
2017.04.16.
1. A magyarok az Orbán elleni harc hősét találták meg a CEU rektorában. Pedig a városi, intellektuális Ignatieff ránézésre nemigen alkalmas jelölt, hogy a mumus legyen a populista kormányfő számára, aki illiberálissá próbálja átalakítani az országot. A hatalom szóvivője azonban mégis úgy minősítette, hogy itt olyasvalakiről van szó, aki liberális politikusként felsült Kanadában, és nyilvánvalóan már politikai programot képvisel, mint a magyar vezetés. A kijelentés kivételt jelent, mármint abból a szempontból, hogy a Fidesz ezúttal nem Sorost ostorozta. Orbánékat ugyanakkor meglepte a népi ellenállás ereje az egyetem ügyében. A tömeg mérete látszólag ellentétben áll a tanszabadság száraz elvével. De az ügy feltárta, hogy itt szélesebb körű elégedetlenségről van szó, miközben az ország mind inkább magára marad az EU-ban a miniszterelnök agresszív Brüsszel-ellenes támadásai miatt. Csak hát egyre nőnek az aggodalmak az ország miatt, amely immár hírhedtté vált a menekültekkel szemben alkalmazott drákói és embertelen bánásmód, valamint a sajtószabadság és a bírói függetlenség korlátozása miatt.

A Lex CEU a legutolsó fejezet a Soros elleni háborúban. Az üzletembert ki akarják paterolni az országból és Orbánt bátorítja az a remény, hogy Trump nemigen fog neki beszólni. És akkor itt van még a másik javaslat, amelyről az a vélemény, hogy megpróbálja megbélyegezni a Soros által finanszírozott civil csoportokat. Goran Buldioski, a Nyílt Társadalom Alapítványok európai igazgatója zavarónak nevezi, hogy a nem kormányzati szervezeteket az állam ellenségeinek állítják be. Pedig itt nagy NGO-król van szó, el lehet képzelni akkor, hogy mit éreznek a kisebb, vidéki civil szerveződések. Ám vannak jelek, miszerint Orbán félreértelmezte a közhangulatot és a CEU elleni támadás lehetőséget ad az EU-nak, hogy fellépjen a tekintélyelvű vezetés ellen. Kovács Zoltán rosszízűen azzal igyekezett elintézni az unió reakcióját, hogy itt az illegális bevándorlásról van szó, az unió rá akarja kényszeríteni a kvótát a magyarokra. A választól viszont tátva maradt a rektor szája. Ignatieff még azt is megkérdőjelezi, hogy Kovács érti-e, amit saját maga mond, merthogy a két dolognak semmi köze egymáshoz. Ám mint rámutatott, mindebből látszik, hogy politikai támadásnak vagyunk tanúi.

2. A nacionalisták az egész világon megtalálták az ellenséget Soros személyében és most készek befeketíteni, mindent rákenni. Ha nem lenne az üzletember, akinek az erősödő nemzeti körök természetfölötti befolyást tulajdonítanak, ki kellene találniuk. Egy csomó korrupt rezsim szállt be a kampányba. Amerikában republikánus szenátorok megpróbálják elérni, hogy a Trump-adminisztráció ne támogassa Soros erőfeszítéseit Kelet-Európában a demokrácia és az emberi jogok előmozdítására. Magyarországon az Orbán Viktor által meghirdetett illiberális demokrácia a CEU-t fenyegeti. A rektor nem érti, és tiltakozik, mivel az egyetem, nem ellenzéki politikai párt, amely el tudná venni a miniszterelnöktől a hatalmat. Az okokat illetően látni kell, hogy ez olyan, mint a futballban: vagy a labda, vagy a baba. Ám a tényekhez ragaszkodni kell, különben megnyílik a pálya a faji uszítók és a diktatórikus mozgalmak számára. Soros hívei ezért utasítják vissza az összeesküvés elméleteket. De arra is rá kell mutatniuk, hogy mi vezérli a másik felet. Egyáltalán nem normális, hogy micsoda sátáni hatalmat feltételeznek a részéről. Ez a konzervativizmus válságának egyik legmegdöbbentőbb jele és a szabad társadalmakat fenyegeti.

Soros leginkább azokat az értékeket karolta fel emberbaráti tevékenységével, amikben egykor a jobboldal is hitt: az átláthatóságot, a szabad választásokat és sajtót, a szólásszabadságot. Ám az uralkodó konzervatív irányzat ezek helyett inkább a nacionalizmus felé fordult és árulóként kezeli az ellenzéket. Ha valaki az előzményekre kíváncsi, hallgassa meg a náci és a kommunista idők antiszemita kirohanásait, hogy azok miként mocskolták Sorost. Ha felvonulsz Budapesten Orbán, vagy Washingtonban Trump ellen, akkor Soros kozmopolita összeesküvésének bérence vagy. A CEU pedig úgy kerül a képbe, hogy ellenségre van szükség. Külföldi ügynököket kell mindenütt találni, akár az egyetemen. Ily módon meg lehet tartani a híveket. Mind a magyar kormányfő, mind az amerikai elnök arra használja Sorost, hogy uralma megőrzésére kialakítsa a folyamatos paranoia állapotát...

AZ ÉBREDÉS JELEI

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Pozsár László
2017.04.14.Több jel utal arra, hogy a bátor magyar demokrata civilek spontán tiltakozásai lelki erőt és bátorságot adtak az évek óta tehetetlenül vergődő ellenzéki sajtónak és politikai szereplőknek.

Örömmel konstatáljuk, hogy az internetes média végre a méltó helyén kezeli a jogállamot megerőszakoló kormányzati intézkedéseket és a polgárokat megalázó nyilatkozatokat. Az online hírportálok vezető hírei végre nem a “kis színes” rovatból kerülnek ki, hanem a lényegről beszélnek, a diktatúra valóságáról tudósítanak. Jó olvasni, hogy a hazugságot hazugságnak merik nevezni, a pofátlanságot pofátlanságnak, az aljasságot aljasságnak. A divatos öncélú ironizálást felváltotta a célzatos és szellemes irónia, és végre átüt az írásokon a jogos felháborodás, a düh és az önbecsülés.

A politikai mozgalmak és pártok is érzékelik, hogy most van esély visszaszerezni az eljátszott becsületüket, amelyről lemondtak, amikor elfogadták a kijelölt helyüket a NER-en belül. Álláspontunk szerint biztató jelnek tekinthető, hogy nem próbáltak rátelepedni a spontán tiltakozásokra, és hogy – ha már bent vannak – olyan tiltakozásokkal élnek az országházban, ami meghaladja a kormány, a sajtó, és a nép ingerküszöbét. Örömmel olvassuk azt is, hogy egy szocialista EP képviselő a demokrácia védelmében azért lobbizik, hogy a Fidesz veszítse el európai szövetségeseit. És üdvözöljük azt is, hogy a “véletlenülsemmondoksemmikonkrétatazonkívülhogygyurcsánytakarodj” Momentum Mozgalom az országos plakáthekkeléssel végre a Fidesszel szemben is markáns frontvonalat nyitott...