2021. április 4., vasárnap

A TÁBORON KÍVÜLI JÉZUS ÉS AZ Ő EGYHÁZA

NÉPSZAVA
Szerző: FABINY TAMÁS
2021.04.04.


Amikor tavaly ilyenkor a Bécsi kapu téren az üres templomban prédikáltam az üres sírról, azt gondoltam, hogy egyszeri ez a megrendítő élmény. Ám ez már a második húsvétunk a koronavírus árnyékában. Hol van ilyenkor Isten? Kérdezik hívők és kívülállók egyaránt. Szenczi Molnár Albert szép fordításában a „Mint a szép híves patakra…” kezdetű 42. zsoltár is egy ilyen élethelyzetet mutat be: „Könnyem lett a kenyerem / éjjel és nappal, / mert egész nap ezt mondják nekem: / Hol van a te Istened?” (Zsolt 42,4). Lelkészként, aki sok embernek szoktam igét hirdetni mellbe vág és megszégyenít a következő mondat is: „Arra emlékezem, / hogy milyen tömeggel vonultam, / és hogyan vezettem Isten házához / hangos ujjongással és hálaénekkel / az ünneplő sokaságot.” Most nincs hangos ujjongás, elnémultak az énekek. Könnye lesz a kenyere a gyermeknek, aki mindkét szülőjét elveszítette a járványban. Sírva tárcsázzuk a kórházat, hogy lélegeztetőgépen van-e, akit szeretünk. A sokat tapasztalt orvosnő zokogva bújik ki szkafanderszerű ruhájából egy végtelen hosszúságú műszak végén. Lelki szomjúságunkban valóban eltikkadt szarvasként kívánkozunk a hűvös patakra. Hol van Isten ilyenkor?Ű

A válasz megtalálásában Elie Wiesel segít. Az éjszaka című írásában a koncentrációs táborba vezet minket, ahol három embert nyilvánosan felakasztanak. Közülük ketten felnőttek, ők hamar meghalnak. A kis Pipel, „a szomorú szemű angyal” teste azonban túl könnyű, így fél órán keresztül folyik a haláltusája. „Hol van most az Isten?” – kérdezi valaki. Az író a következő választ hallja magában: „Hol van? Ott, - ott lóg az akasztófán...” Magam úgy értem ezt a mondatot, hogy Isten nem távolról nézi a szenvedést, hanem együtt szenved az emberrel. Az amúgy „rettentő szavak tudósa, Ésaiás” nehezen találja a szavakat, amikor a kompasszió, az együtt-szenvedés példájaként mutatja be a szolgát, aki „megvetett volt, és emberektől elhagyatott, / fájdalmak férfia, betegség ismerője” (Ézs 53,3).

A kereszténység Jézus előképét látja ebben a megvetett szenvedő szolgában. Nagypénteken ezt mondhatta a maroknyi vert sereg, amely el merte Jézust kísérni a keresztig: „Nem volt neki szép alakja, akiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna” – ám aztán nagyon halkan talán így idézték tovább a prófétát: „a mi betegségeinket viselte, / a mi fájdalmainkat hordozta; a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze” (Ézs 53,4-5).

A „koponyák helye” Jeruzsálemen kívül, a város szeméttelepének közelében magasodott. Mint egy dögkút, a kerítésen kívül. Sintértelep, távol a lakóházaktól. A megfeszített Jézusnak csakis a falakon kívül volt helye. Ennek is megvan az előzménye a héber Bibliában. „Vidd ki az átkozódót a táboron kívülre – ott kell megkövezni”, olvassuk a Tórában (3 Móz 24,17). A Golgota Jeruzsálem egykori falain kívül, a nyugati és az északi városfal találkozásánál lehetett. Ám ez korántsem topográfiai, hanem teológiai kérdés. A Názáretit istenkáromlónak tekintették, akit „a táboron kívül” kellett likvidálni.

A megváltás műve nem a Birodalom császári fővárosában, hanem annak egy távoli provinciájában valósult meg. Egy elnyomott, megszállt nép politikai hatalommal nem rendelkező fia nevéhez fűződik. Mindez ráadásul a városon kívül, a szeméttelepen történik.

Valami ilyesmire volt példa karácsonykor is. Hiába helyezi el az evangélista a Római Birodalom nagy összefüggésében a történéseket, említést téve Augustus császárról is, a megváltó egy távoli helyen született. Még csak nem is Jeruzsálemben, hanem a szinte no-name Betlehemben. Szegény napkeleti bölcsek is alig találtak oda: nem véletlen, hogy először Heródes jeruzsálemi villájában csetlettek-botlottak. Jézus azonban nem palotában, hanem kunyhóban született. Azért az istállóban jött a világra, mert a vendégfogadók ajtajai bezárultak Mária és József előtt. Talán ilyen szavak kíséretében csapták be előttük az ajtót: „Kívül tágasabb!” És Jézus ettől kezdve ennek tudatában élt: kívül tágasabb. Mindezek fölött Józsefnek Heródes bosszújától még Egyiptomba is kellett menekítenie családját, vagyis Jézus lényegében már csecsemő korában megtapasztalta, mit jelent menekültnek lenni. Kívül tágasabb? A falakon kívül, határokon kívül, a menekülttáborban. Felnőttként is ezt mondta: „A rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs fejét hova lehajtania” (Mt 8,20)...

FERENC PÁPÁTÓL BALOG ZOLTÁNIG - HÚSVÉT KORONAVÍRUS IDEJÉN

HVG
Szerző: HVG / NAGYÍTÁS
2021.04.04.


Ünnepi Nagyítás-fotógalériánkat láthatják.

ÉLJEN ÁPRILI 4!

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2021.04.04.


Részben nagyon régen, részben szinte tegnap történt, hogy a II. Világháború harcai befejeződtek Magyarországon.
Tudom, a dátum nem pontos, tudom, lehettek még néhányan, akik elszigetelten lövöldöztek még kicsit, de ettől még igaz a hajdani hadijelentés, melynek lényege, hogy a németek és csatlósaik - köztük a mi csapataink is elhagyták az ország területét - a németek Berlin felé hátrálva, a magyarok a vágyott amerikai hadifogság, mint kisebbik rossz felé.
Nagybátyám eddigre már halott volt, mind a huszonöt éve ott maradt Makó mellett a kukoricaföldön, ahol egy szovjet aknavető kioltotta az életét.
Rettenetesek lehettek utolsó percei, feltépett kötszeres csomagot találtak mellette, vélhetőleg szerette volna ellátni önmagát, de elfogyott az ereje és elvérzett.
Menyasszonya volt, hazavárta a család is, nagymamám és a három lánytestvér, míg nagypapa valahol a felvidéken szállította a lőszert teherautón a csapatoknak.
Mire az oroszok elfogták, addigra olyan vesegyulladást kapott, hogy Iván nem babrált vele, hazaengedte meghalni.
Nem fogadott szót, meggyógyult és még évtizedeken át dolgozott a mai Millenáris Parkban - akkoriban még a Ganz Villamossági Művek névre hallgatott.
Lakásukban a zongorán állt fia bekeretezett fényképe, Nagymama minden karácsonykor sírt előtte, mi pedig , mint kisgyerekek nem nagyon értettük a dolgot, hiszen személyesen nem is ismertük.

Ma sokan mondják, hogy a nap, melyet aztán évtizedeken keresztül minden évben megünnepeltünk, nem is felszabadulás volt, hanem megszállás.
Hát persze, megszállás is volt, a háborúkban általában megesnek ilyen dolgok, meg még cifrábbak is. De ebben a háborúban mi vittük a meghívót a szovjet csapatoknak egészen Voronyezsig, közben még Ukrajnában, a Pripjaty mocsarak táján a németek segédcsapataiként megszállási feladatokat láttunk el.
Mellesleg felettébb lelkesen, mint ez a korabeli német feljegyzésekből is kiderül.
Persze ez ősi magyar tradíció, ha mi csinálunk valamit, az hősi tett, ha a fagyi visszanyal, akkor az rettenetes méltánytalanság.
Hát nem, és hálásak lehetünk az oroszoknak, hogy az asszonyaikra, gyermekeikre gyújtott pajták és az akasztófa-erdők után nem irtottak ki bennünket mind egy szálig.
Ez persze nem mond ellent annak az állításnak, hogy a magyar kisember többnyire elszenvedője és áldozata volt a történelemnek, kivéve azokat, akik egy rettenetes eszme fertőzöttjeiként úgy akarták alakítani a világot, hogy abban ne legyen helye a zsidóknak, cigányoknak, vagy a velük ellentétes nézeteket vallóknak.
Ennek érdekében aztán a Dunába lőtték, de előtte megkínozták, megalázták őket, mintha nem lett volna elég megaláztatás az, hogy emberszámba sem vették őket, nem lett volna számukra elég kín a halál...
Nyomasztó világ lehetett, volt mi alól felszabadulni...

EL A FIDESZES MANCSOKKAL VÉGRE A MAGYAR OKTATÁSTÓL!

HÍRKLIKK
Szerző: MILLEI ILONA
2021.04.04.


Azután, hogy a XXI. század 21 évvel ezelőtt a maga hihetetlen gyors technikai fejlődésével ránk törte az ajtót, Magyarország az oktatás terén épp egy ellenkező irányba tartó vonatra szállt föl, eszméletlen sebességgel rohan vissza a XIX. századba, abba is az akkor még működő, de ma már jócskán meghaladott, megpenészedett porosz modell felé. Pedig a sínek mellett ott a figyelmeztető tábla, ez az út a semmibe visz!


A magyar oktatás a rendszerváltás után épp a porosz iskola sablonjaitól akart megszabadulni, az oktatást meghatározó reformok indultak el, ehhez igazodó, új Nemzeti alaptanterv készült, hogy a 2010-es Fideszes hatalomátvétel után minden modernizációs törekvés füstbe menjen. A magukat kifutni nem tudó reformok helyett az ellenség megtévesztésére szintén reformnak titulált, ám azzal köszönőviszonyban sem levő sokkal inkább ellenreformnak mondható intézkedések jöttek, hogy végül a magyar oktatás a saját maga torzója legyen. Talán érthetőbb, ha úgy mondom, hogy például a közoktatást felváltotta a köznevelés, vagyis az oktatás helyett a nevelésé lett a főszerep. És milyen nevelésé?! Amikor tudós emberek ma azt mondják, hogy az oktatás mindenkinek az ügye kellene, hogy legyen, akkor arra (is) gondolnak, hogy a mai köznevelési viszonyok kétosztatúak, létezik benne egy nagyon széles cseléd, és egy nagyon szűk elit képző rész. Hogy ki melyiknek lesz a részese, azt az határozza meg, hogy hova született, és hogy szülei, ő maga mennyire híve a jelenlegi rendszernek. És itt most nem az oktatási, hanem a hatalmi rendszerre gondoltam. És ehhez azoknak a szülőknek, akiknek a gyereke e kétosztatú nevelésben részesülnek, szinte szava sincs. Persze, nem általánosítanék, a tisztelet a kivételnek mindig kijár! Általánosságban mégis az a szemlélet nyer többséget, hogy „én is ilyen iskolába jártam, mégis ember lett belőlem.” Igen, csakhogy az régen volt, azóta már borzasztóan nagyot fordult a világ. Finnországban például a változások legfőbb mozgatói maguk a szülők voltak, akik nagyon jól látták, hogy nincs biztosítva az esélyegyenlőség.

Persze, a tíz éves tudásleépítő oktatás mára beérett. Azt nem mondom, hogy gyümölcsöt is hozott, mert eleve terméketlennek született. Csakhogy nem véletlen, hogy most már a kormányzati oldalt nem túlságosan kritizáló, annak hű, de legalábbis eddig hallgatag katonái, elsősorban a saját gazdasági jól létükre figyelők is egyre többet emlegetik a finn modellt. Rájöttek ugyanis, hogyha a cselédsorsban tartanak valakit, és nem tanul meg rendesen olvasni, számolni, írni, ha számára a szöveg értelmezése lehetetlen, akkor nem is lehet odaállítani őt több milliós gépek mellé, mert nem fogja tudni azokat még bekapcsolni sem, nemhogy működtetni. Tapogatóznak is a finn modell felé, de mivel a lényegét nem értik, ugyan mazsolázhatnak belőle, de eredménytelen lesz a törekvésük. Ha a jelenlegi politikai rendszer egyáltalán hagyja őket eljutni odáig. Mert ezen törekvésükkel az ellenkező irányba futó vonatok közül épp a XXI. századit kellene választaniuk, míg a jelenlegi politikai rendszer az ellenkező irányún ül. Így érdekvezéreltségük okán egyre inkább távolodnak egymástól. Mivel azonban ma minden érdek a kormányfő kezében fut össze, vagy szakítanak vele, vagy, ha továbbra is hallgatnak, minden marad a régiben...

SZABAD SZEMMEL - JOUROVÁ: AZ ÚJ MECHANIZMUS NAGYOT SZÓL MAJD - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2021.04.04.


Olyan nehéztüzérségről van szó, amit idáig az EU nem tudott felvonultatni
.

Spiegel

„Igenis baj van a magyar jogállammal, tessék csak arra gondolni, hogy mi van a sajtószabadsággal, és mennyire korlátozzák a civilek lehetőségeit. Hiszen ily módon a demokrácia lényeges kellékei nincsenek meg”. Ezt Vera Jourová fejtette ki, hozzátéve, hogy példátlan támadás érte a magyar vezetés részéről, azért, amit korábban szintén a Spiegelnek mondott ez ügyben. Az Orbán-kabinet még azzal is megvádolta, hogy utálja a magyarokat, ám a Bizottság alelnöke szerint ha valami, akkor ez egyáltalán nem igaz.

Hiszen az egykori Csehszlovákiában cseperedett fel és Magyarország a szabadságot testesítette meg a szemében. Milyen jó volna – hangsúlyozta az interjúban, ha még napjainkban is így volna, azaz a magyar rendszer példát mutatna az egész világ számára.

A Bizottság alelnöke továbbra is türelemre int a jogállami mechanizmus ügyében, mert az elvileg ugyan életbe lépett az év elején, ám a magyar és lengyel panasz nyomán meg kell várni, hogy mennyire tartja azt jogszerűnek az Európai Bíróság. A politikus már annak is örül az új szabályozás megszületését övező éles politikai összecsapások ismeretében, hogy a végén egyáltalán eredményre jutottak. Ám az alkalmazást jogilag be kell biztosítani, hogy ne csússzon be semmiféle gikszer. Szerinte az ítélet a 2. félévben meglesz és akkor az év vége előtt be lehet vetni a szankciókat.

De nem csupán Magyarország és Lengyelország ellen, hanem másutt is, ha ott szintén bajok vannak az európai elvek betartásával. Ugyanakkor Jourová emlékeztetett arra, hogy Orbán és Kaczynski rendszere ellen zajlik az eljárás a 7-es cikkely alapján. Úgy értékelte, hogy az új mechanizmus nagyot szól majd, mindkét kormány meg fogja érezni, de el kell kerülni, hogy a lakosságot is érintse. Szerinte itt olyan nehéztüzérségről van szó, amit idáig az EU nem tudott felvonultatni.

BBC

Valami nincs rendben Magyarországon, mert miközben gőzerővel oltják be a lakosságot, az ország a világelsők közé tartozik a korona halottak számát tekintve. Idáig jó 21 ezren vesztették életüket a járvány következtében, a 3. hullám minden nap több száz embert visz el – írja a brit közszolgálati média, amely konstatálja, hogy a ragály csúcsra ját Kelet-Európában és ez tönkreteszi a Húsvétot az egész régióban.

Pedig a magyarok több mint egyötöde már megkapta a vakcinát. Ám különösen sokan halnak meg azok közül, akik lélegeztető gépre szorulnak, nem beszélve arról, milyen sűrűn fordulnak elő rákos és szívmegbetegedések. A kormány ugyan megdöbbentő mennyiségben vett készülékeket, összesen 16 ezer darabot azok megmentésére, akiknek a fertőzés miatt leáll a tüdejük, de nincs aki működtesse ezeket a berendezéseket. Hiányzik az orvosok egynegyede és a nővérek 30 %-a, főként mert áttelepültek nyugatra. Ötezren a múlt hónapban az új egészségügyi munkaszerződések miatt mondtak fel.

Oltási fronton viszont már vigasztalóbb a kép. Orbán sikeresen hazardírozott az orosz és kínai szerek beszerzésével, miközben sok európai országnak gondot okoznak az akadozó szállítások. Sok magyar elutasította a Kínából érkező oltóanyagot, de azután meggondolta magát, amikor felajánlották neki. Ahol pedig a szükségesnél több szer érkezett az állomásokra, ott a személyzet barátai és rokonai elkapkodták a felesleget.

Die Presse

Kezdi megelégelni az EU a szerb elnök viselt dolgait, miután az ország nem közeledik az unióhoz, hanem sokkal inkább távolodni látszik attól. Ezért pár napja 6 tagállam, valamint az USA és Nagy-Britannia nagykövetei – minden szokásos diplomáciai köntörfalazást félretéve – arra szólították fel Vucsicsot, hogy vessen véget a Krik nevű oknyomozó portál elleni uszító kampánynak a kormány, illetve a hozzá közelálló bulvárlapok részéről.

A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a megfélemlítési kísérletek nem csupán az érintett újságírók biztonságát fenyegetik, hanem ellentétesek a jogállam erősítését célzó erőfeszítésekkel. A Krikkel az a hatalom baja, hogy sorra hozza nyilvánosságra a leleplezéseket a korrupcióról, illetve arról, hogy a kormányzó SNS szoros kapcsolatban áll a szervezett bűnözéssel.

A hivatalos reakció már jó ideje külföldi zsoldosoknak és árulóknak nevezi a sajtómunkásokat, polgári jogi aktivistákat, és ellenzékieket, de úgy néz ki, hogy az uniós partnerek besokalltak a tekintélyuralmi jelenségektől az államfő által vaskézzel vezetett országban. Hiszen a változások – kínai, orosz, illetve török mintára – az egypártrendszer felé mutatnak, így Vucsics nagyrészt már eljátszotta hitelét a nyugatnál. Ezt támasztja alá az Európai Parlament nemrégiben közzétette országjelentése, amely aligha lehetett volna még ennél is lesújtóbb.

Spiegel

Bár Izraelben már a lakosság csaknem 60 %-át beoltották és lassan visszatérnek a normális élethez, az ország igazságügyi miniszterének ezzel együtt fogalma sincs arról, véget ért-e már a válság. Az utcákon pl. még mindig kötelező maszkot viselni. Edelstein azért bizonytalan, mert 3 millióan továbbra sem kapták meg az oltást, köztük gyerekek. Márpedig ők bármelyik nap megfertőződhetnek. Azon kívül a Pfizer-vakcina segít, de valószínűleg nem minden esetben.

Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy ha valahol túl gyorsan nyitnak, akkor egy-két hónapon belül elkerülhetetlen lesz az újabb zárlat. Nem károgni akar, mondta, de ezt az izraeliek a saját bőrükön tapasztalták meg. Ezért csak azt tudja javasolni a német kormánynak is, hogy legyen nagyon óvatos és ne csináljon semmiféle ostobaságot. Csak ez esetben lehet remélni, hogy egyszer s mindenkorra vége a nehéz időknek.

De még Izraelben is bármikor beüthet újra a baj, noha jelenleg kedvezőek a számok. Két napja azonban hirtelen megugrottak, ami azt mutatja, mennyire kiszámíthatatlan és kegyetlen a vírus. A miniszter egyébként majdnem szívinfarktus kapott, amikor meglátta az aznapi statisztikát. Hogy szükség lesz-e újabb zárlatra, azt megint csak nem tudja megmondani. Emlékeztet arra, hogy Izraelben is ugyanaz volt 8-9 hónapon át, mint a világ többi részén. A ragály három hullámban támadott, szörnyű következményekkel. Az ország többször is teljesen leállt, az iskolákat és a gazdaságot is beleértve. Az emberek mégsem tartották magukat a tilalmakhoz.

Az egyik tanulság az, hogy el kell vinni az ellenanyagot a tömegekhez. Ezért nem csupán nagy oltóközpontokat állítottak fel, hanem a mozgó stábok felkeresték a városok külső részeit, valamint a falvakat is. De csak akkor lehetnek nyugodtak, ha már a világ többi része is megkapta a szert. Ráadásul a jelek arra mutatnak, hogy az eddigi készítmények nem teljesen hatásosak az új mutánsokkal szemben.

ROHANUNK VALAMIBE

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: KOVÁCS ZOLTÁN
2021.04.02.


...A nagyra nőtt magyar mágnásokkal amúgy két nagy baj van. Részben a gazda sem bír már velük, másrészt meg, bárhogy is: egyikük sem egy James Onedin, a legtöbbjük állami tápon tartott egyed. Közösségi hasznot nem hoznak, bár kétségtelen, olykor derűre fakasztják a népet, amikor például Onassis Lőrinc elmondja magáról, hogy a vagyonnövekmény mögött a tehetsége áll, ami vélhetően nagyobb, mint Zuckerbergé. Egyelőre tehát pompásan elvannak egymás közt egymással, miközben a kormányfő belenavigálja az országot olyan helyzetbe, ahonnét nincs kiút. Érthetetlen döntések születnek sorozatban. Legutóbb járvány közepén íratták alá az új egészségügyi szolgálati viszonyról szóló szerződéseket, és a kormányzat boldog, hogy emiatt csak ötezer dolgozó távozott a rendszerből. Ugyancsak járvány közepén ürítenék ki a főváros hajléktalankórházát, mondván, lejárt a bérleti idő. Ez legalább annyira életidegen, mint amennyire igazságtalan és embertelen is.

A kormányfő nagy valószínűséggel arra játszik, hogy ha nyer is az ellenzék 2022-ben, egy év múlva úgyis megbukik, mert nincsenek eszközei a kormányzásra, azok ugyanis a kezében maradtak. A legfőbb ügyésztől kezdve a kúrián keresztül mindenki az ő embere, ráadásul hivataluk kormányzati ciklusokon átívelő, továbbá mellette áll a politikailag átitatott rendőrség és katonaság, a megbízhatónak látszó hivatalnoki állomány, a jóltartott, sálat, sapkát rég kihízott házi sajtógyülekezet. Ezt nevezik a kormány ideológiai cuccosai komoly politikusi gondolkodásnak és kimagasló tettnek. A lepusztított demokráciát. Magyarországból csakis azért nem tudott igazi banánköztársaságot csinálni, mert ahhoz a dolog természetéből adódóan kellene valami alaptermeléshez legalább egy, azaz egy nagy tömegben rendelkezésre álló természeti kincs, mondjuk olaj. Ha az lenne, már megszállta volna a mezőket meg a kutakat, és berendezkedett volna. Így, nagy bánatára, olaj nélküli olajköztársaságot működtet. Ez, lássuk be, nehéz művelet, bár az idevezető úton megsüvegelendően nagy távolságot járt már be. Most azonban fekete fellegek közelítenek.

Az unióban elfogyott a levegője. Lehet ugyan szájalni tovább, de az érdeklődés gyérül. Frakciót alakítani nem tud, mert vagy összeáll néhány szélsőjobbos és szélsőbalos félnótással, akikkel csak bolondot csinál magából, ha pedig Kaczyńskivel és Salvinivel próbálkozik, abban a hármasban, nála, ahogy mondani szokás, akad a fiókban élesebb kés is. Ami a frakción kívüli életet illeti, az annyit jelent, hogy nincs mögötte folyamatos támogatottság, ez pedig a politikai életben az eljelentéktelenedést valószínűsíti. Trump megbukott, a holland fickó viszont nagyot nyert. Orbán szorul a sarok felé, ahol Erdogan várja, Putyin, Lukasenka a kamasz fiával meg a türk tanács összes tagja...

ÁNGYÁN JÓZSEFFEL A SZENT ISTVÁN EGYETEM UTÁNI KORSZAKRÓL NO2 – SZAPPAN-OPERITA NO10

ÁTLÁTSZÓ
Szerző: DARVAS BÉLA
2021.04.03.


...Gyuriczának 29 nemzetközileg jegyzett cikke van, amire 256 hivatkozás érkezett. Legutóbbi első szerzős, nemzetközi cikke (Q2) 2015-ben jelent meg. Levelező szerzőként sem jeleskedik. 47 éves oktatótól/kutatótól ez fölöttébb szerény teljesítmény. Mivel foglalkozik valójában Gyuricza Csaba? Miként válhatott belőle egy megkülönböztetett nagyságú agráregyetem megbízott rektora? Tényleg ő a legjobb oktató vagy kutató Gödöllőn, aki majd színvonalat emelhet? Ki remélheti ezt? Min alapszik szerinted a gyors karrierje?

Ángyán József: Hogy a végén kezdjem, félfeudális, autokratikus rendszerekben a vezetők kiválasztásánál, a vezetői pozíciók betöltésénél döntően nem a tehetség, a rátermettség, az alkalmasság vagy az addigi teljesítmények, hanem a rendszer és főleg annak vezetője iránti feltétlen lojalitás és szolgálatkészség a meghatározóak. E feltétlen hűség, szolgálatkészség szilárd megtartásának biztosítéka az lehet, hogy a jelöltet olyan magas pozícióba kell helyezni, amelynek követelményei képességeit jelentősen meghaladják. Oda, ahova tehetsége révén biztosan nem juthatna. Így tökéletesen kézben tartható, hiszen társadalmi státuszának és életszínvonalának megőrzése az őt oda helyezőtől, annak jóindulatától függ. Ezt, vagyis a tehetséggel fordítottan arányos pozícióbirtoklást mára a NER-ben már az országgyűléstől, a minisztériumokon, kormányhivatalokon, közintézményeken, az állami propagandamédián át egészen az állami cégek, intézmények vezetéséig és felügyelő bizottságáig megtapasztalhatjuk. A rendszer tele van szolgálatkész alkalmatlanokkal. Egy ilyen – a társadalom egészének fejlődése szempontjából rendkívül káros, a hatalomgyakorlás és -megtartás szempontjából viszont igen előnyös – rendszerben a mindenható vezető táskahordozójából akár miniszter is lehet. Nem látom hát indokát annak, hogy ezen a bevált rendszeren éppen az egyetemeken miért kellene most változtatni. Nálunk a hatalom már évekkel ezelőtt így helyezett tartótiszteket, majd kancellárokat, továbbá rektorokat és a szenátusok jogköreit végképp elvonó, saját embereiből álló konzisztóriumokat az egyetemekre. A reform úgy lesz teljes, ha végül a kormány magukat az egyetemeket is saját megbízható embereiből álló magánalapítványokba kiszervezi. Nos, azok a tehetséges és tisztességes, ám mindezt látva csalódott fiatalok, akik ebben az előmeneteli rendszerben nem kívánnak részt venni, zömében külföldre távoznak. Az egyetemi és kutatási szférában mindez erős kontraszelekcióhoz vezet. Ha egy fiatal viszont ezt a helyzetet, az ebben rejlő karrierlehetőségeket felismeri, és ráadásul nincsenek a családból hozott erkölcsi gátlásai, belső hanggal, követelődző lelkiismerettel nem is rendelkezik, az ebben a kontraszelektált közegben akár a legmagasabb pozíciókba is eljuthat. Ilyen körülmények között egy rektori megbízatás elnyerésénél inkább csak zavaró, de mindenképpen sokad-rangú szempont az, hogy a kiválasztottnak milyen a nemzetközi tudományos teljesítménye és annak megítélése. A kérdésben megfogalmazott tények tehát egyáltalán nem lehetnek akadályai a magasabb pozíció betöltésének. A fent leírt viszonyokat jól felmérő, azokhoz jó tempóérzékkel csatlakozó, az elvárt hívószavakat gyorsan felismerő és kellő időben, a megfelelő helyen hangoztató jelölt előrehaladási lehetőségei szinte korlátlanok. A saját diplomáját kiadó környezetgazdálkodási agrármérnöki szakot feleslegesnek tartó, alma mater-ét nemes egyszerűséggel csak alacsony színvonalú képzési helynek minősítő, könnyen ítélkező ifjú janicsár ezeknek a kritériumoknak tökéletesen megfelel. Az előtte járó generációk oktatói teljesítményeit felfuvalkodottan semmibe vevő becsmérlő elé ma narancssárga szőnyeget terítenek. Csaba egyébként korábban fölműveléssel foglalkozva a növénytermesztési kísérleti teret vezette. Az egyetem érdemi fejlődéséért szerintem igen keveset tett (hasznos barátai voltak), ám mára már saját jogú, nagy önbizalmú pártkatona. Tanácsokat ad és vesz – ahogy mostanában mondják. Az, hogy éppen ő lett a megbízott rektor, és egyedüli pályázóként egyhangú támogatást kapott a kinevezéséhez, az a rendszer számomra már szinte magától értetődő, természetes következménye. Kiemelkedő siker a startnál – mondhatnám, de hogy mi lesz vele a változó széljárású maratoni pályán, az ma még nehezen megjósolható...

KAVARÁS A SZPUTNYIKKAL, TUDTA-E ORBÁN ÉS HIÁNYZÓ ANTITESTEK – EZEKET A TÉNYEKET ELLENŐRIZTÜK LE A HÉTEN

TELEX.HU
Szerző: VILÁGI MÁTÉ
2021.04.04.


Minél felháborítóbb/szomorúbb egy hír, annál gyorsabban terjed az interneten. A megtévesztő álhírek és téves információk nem mindig rosszindulatból vagy nyerészkedésből indulnak meg, hisz a pokolba vezető út is, ugye. Ettől függetlenül valakinek ezeket is le kell ellenőriznie, mert csak azért, mert valami jól hangzik vagy reménnyel tölt el, még nem feltétlenül igaz...

MIÉRT NEM KÍNAIT AD A KORMÁNY A CSEHEKNEK?

HÍRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2021.04.04.


Nehéz jelzők nélkül leírni, milyen kampányt folytat a Fidesz és a kormány az ellenzék, illetve a baloldal ellen. Most már a közösségi médiában is pénzt költ arra – az is a mi pénzünk –, hogy olyan állításokat szórjon szét a világban, amelyek nem igazak. A kormánypárt egyik kiemelt kampányeleme a baloldal – beleértik Jakab Pétert is – szidalmazása, annak hirdetése, hogy oltásellenesek lennének. Ezt, újabban még egy elemmel bővítették: azt közlik, hogy miközben lebeszélik az embereket az oltásról, magukat beoltatják. „A Gyurcsány vezette baloldal” – mondják, és odabiggyesztenek néhány fényképet, olyan ellenzéki politikusokét, akik már megkapták az oltást.


Aztán fut egy másik kormányzati hirdetés is; nem lehet szinte egyetlen tv-csatornát, vagy internetes oldalt úgy megnyitni, hogy ne jöjjön szembe a féligazságot tartalmazó propaganda. A reklámfilm azt állítja – és az összes kormány alá rendelt rádiócsatorna (más, frekvenciával rendelkező nincs is), hogy Magyarország szinte kétszer annyi embert oltott be, mint az Európai Unió többi országa. És, hogy látványosabb legyen a hirdetés, grafikonon is ábrázolják a különbséget. Ami ugye – ha a formál-logika alapján közelítjük – élő cáfolata az első állításnak; ha ugyanis a baloldal oltásellenes hadjáratot folytatna, akkor azt meglehetősen gyenge eredménnyel teszi, hisz, lám, messze az unió többi országa előtt járunk.

Mellesleg ez utóbbi állítás nagyjából igaz: kétségtelen, hogy lakosságarányosan több ember kapott védelmet már itthon, mint a többi európai országban. És az is igaz, hogy ez kizárólag a Szijjártó külügyminiszter által behozott kínai és orosz vakcinának köszönhető, illetve annak, hogy az EU által lekötött nyugati vakcinák szállítása elcsúszott, mégpedig a gyártók hibája miatt. Ezt a késedelmet azonban hamarosan ledolgozza az EU; már most elmondható – a kormány mindenfajta Brüsszelt támadó propaganda anyagával szemben –, hogy az EU által lekötött kontingensből ugyanannyi érkezett Magyarországra, mint az európai engedéllyel még nem rendelkező kínai és orosz vakcinából. Amúgy pedig mi már olyan jól állunk, mint „oltó nemzet”, ugye, hogy 40 ezer vakcinát átadunk a bajban lévő cseheknek. Ami helyes és jó gesztus, csak azt nem értem, miért a Pfizerből és Modernából, és miért nem a keletiekből? Talán, mert a csehek azt nem használják? Mint ahogy az unió többi országa sem, ebből fakad a lemaradásuk. Áprilisban azonban tömegében érkeznek az oltóanyagok, vagyis szép lassan elindul a többi országban is felfelé az oltottak aránya. Miközben ügyelnek arra, hogy kordában tartsák a fertőzés terjedését, és minél kevesebb ember haljon bele a járvány okozta betegségbe...

A HÚSVÉT LEPLE ALATT ÉRKEZIK A TÖRVÉNYDÖMPING, AZ EGYETEMI ALAPÍTVÁNYOK MELLETT JÖNNEK A KÖZVAGYONOKAT ÁTJÁTSZÓK IS

MÉRCE
Szerző: CSENGEL KARINA
2021.04.03.


Húsvéti törvénydömpingbe kezdett a kormány a hosszú hétvége előtt, az utolsó pillanatig titokban tartott előterjesztések be sem kerültek az országgyűlés jövő heti ülésének meghívójába. „Gondolom azt hiszik, hogy így nem vesszük észre a nagyüzemi lopásaikat törvényesítő beadványokat” – kommentálta a húzást Szél Bernadett független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

Szerdán éjfél előtt benyújtották a törvényjavaslatokat 11 újabb magyar egyetem modellváltásáról, majd a felsőoktatásért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtökön közölte: a törvénycsomag elfogadása esetén idén ősztől már több mint 180 ezer hallgató, az egyetemisták mintegy 70 százaléka tanulhat vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemeken. Szél szerint azonban az egész a felsőoktatás járvány alatti privatizálásáról és vele a Fidesz-KDNP kormányváltás utáni gazdasági és politikai hatalomátmentéséről szól, semmi másról.

A benyújtott törvényjavaslatoknak ugyanis Stumpf István modellváltásért felelős kormánybiztos szerint tisztázniuk kellett volna a vitás kérdéseket, Szél szerint azonban az egyetemi szenátusok egyetlen kérése sem került beléjük.

Nem kapott törvényi garanciát az egyetemi autonómia, nem rendezték a szenátusok és kuratóriumok jogait, a szenátusok nem kaptak beleszólási jogot a kuratóriumok összetételébe, az alapító okirat kidolgozásába, az egyetemet érintő legfontosabb döntésekbe – sorolja a politikus. Csupán két ponton „engedett” a kormány: ha az alapító okirat szerint mindenről a kuratórium dönt, akkor a szenátusnak „véleményezési vagy egyetértési jogot kell biztosítani.” Szél szerint azonban ettől még a kuratóriumé a döntés...

ITT A HÚSVÉT, ADÓNISZ, OZIRISZ ÉS TAMMÚZ ÜNNEPE

QUBIT
Szerző: DIPPOLD ÁDÁM
2021.04.04.A föld alá szállás elterjedt dolog lehetett az ősidőkben: a görög héroszok közül Orpheusz megjárta a poklot a szerelméért, Eurüdikéért, de hasonló mutatványt tudhatott magáénak Tammúz, Ozirisz, Attisz és Adónisz is, igaz, ők istenek voltak. Sok vallástörténész szerint ehhez a hagyományhoz kapcsolódik Jézus halála és feltámadása és a húsvét ünnepe is, emiatt pedig az emberiség nagy része mára hajlamos megfeledkezni a többi sikeres visszatérőről. James George Frazer skót vallástörténész szerint ez nem szép dolog tőlünk, szerinte ugyanis a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó hiedelmek már jóval a kereszténység előtt is léteztek, és némi módosítással ugyanezek a hagyományok maradtak fenn a mai napig a nyugati világban.

Frazer szerint a föld alá szállás és feltámadás gondolata a Földközi-tenger keleti partvidékén széles körben elterjedt volt, és végső soron egy sémi tavaszünnep állt a hátterében. Supka Géza régész-művészettörténész szerint a feltámadáshoz köthető Adónisz-kultusz is sémi gyökerű: Adónisz apja, a Főnix természetesen a feltámadáshoz köthető, de Frazer az Adónisz szóban is felfedezni véli az Adón (úr) szót, ami a héber többes számú Adonájban is megjelenik...

ELVESZETT ÉVTIZED: A NEOFASIZMUS VAGY VALÓDI TÁRSADALMI KOHÉZIÓ FELÉ MOZDUL EL BRAZÍLIA?

MÉRCE
Szerző: MARCO MANIGUA
2021.04.04.


A sokszínű és lenyűgöző Brazília nagyhatalmi ambíciókkal és önbizalommal telve fordult rá a 21. századra. Nagyjából tíz évig jól is ment minden, majd elhúzódó válság és a szélsőséges Jair Bolsonaro választási győzelme következett. A cikk kísérletet tesz a mélyben zajló folyamatok bemutatására, amelyek eddig elvezettek.

Az elmúlt tizennyolc év Brazíliában politikai és gazdasági értelemben világosan két szakaszra osztható: a 2002-től 2011-ig tartó, Luiz Inácio Lula da Silva elnök nevével fémjelzett, felívelő időszakra, valamint az ezt követő tíz évre, amelyet túlzás nélkül lehet a hanyatlás évtizedének nevezni.

Míg a kilencvenes években Brazíliát a világ elsősorban a futballsikerei, a karneválok, a bossa nova és a szamba kapcsán ismerte, az ország folklór- és strandnagyhatalomból a kétezres évek közepére afféle majdnem-nagyhatalommá nőtte ki magát, egyértelmű regionális vezető szereppel. Az elmúlt évtized már nem bővelkedett ilyen sikerekben: a gazdasági megtorpanást politikai instabilitás, jelentős társadalmi polarizáció, majd a Bolsonaro-kormány alatt tovább mélyülő válság és nemzetközi presztízsvesztés követte...

NÉZŐK NÉLKÜL NINCS EURÓPA-BAJNOKSÁG, EZÉRT NEM SZÁMÍTANAK AZ ADATOK, JÖN A NYITÁS

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2021.04.01.


Csupa jó hírünk van. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága ülésezett, és döntött a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseiről. Az eddigi tervezet szerint a stadionokat legfeljebb a befogadóképességük 30%-áig lehetett volna nézőkkel megtölteni, azonban az 55 tagországban a vírushelyzet eltérő alakulására hivatkozva úgy döntöttek, eltörlik ezt a határt; így az illetékes nemzeti hatóságok dönthetnek a nézőszámokról.

“Így tehát – ha jól halad a járvány elleni harc – több néző tekintheti meg a helyszínen a nyári kontinensviadal találkozóit is” – írja az MLSZ. Micsoda? Harc? Milyen harc? Hol van itt harc? Az UEFA ragaszkodik a nézőkhöz, e pedig el is dönti a magyarok harcát. Teljesen mindegy, milyen lesz a járványhelyzet, az EB idejére győzelmet hirdet majd Orbán, mert arról nem mond le, hogy Magyarország rendező maradjon. “Mind a 12 fogadó városnak biztosítania kell a nézők bejutását a stadionokba, különben a város elveszíti a házigazda jogát” – nyilatkozta Alexander Cheferin, az UEFA elnöke.

A 12 rendező ország között van Magyarország is. Tehát vélhetően közelebb van a várva várt “nyitás”, mint azt gondolnánk, mert egy futballnemzet nem rendezhet Európa-bajnokságot nézők nélkül. A járványt sikeresen le fogjuk győzni, lesz ami lesz, a stadionokat ki fogjuk nyitni. A vírus elleni harc új taktikával folytatódik. Meglepjük a vírust, mert nem korlátozni, hanem terjeszteni fogjuk. Áldozatok mindig vannak, a sikeres EB-rendezés azonban megér minden áldozatot. A halálos áldozatot is. Főleg, ha mások halnak meg, nem azok, akik 90 percért képesek feláldozni bárkit.

A vírus már várja az EB-t.

PESTEN SZÁZ EMBERT KELLETT KIRÚGNI, BERLINBEN SENKIT – MAGYAR ÉS NÉMET VÁLSÁGKEZELÉS A SZIMPLA-ALAPÍTÓ SZEMÉVEL

VÁLASZ ONLINE
Szerző: STUMPF ANDRÁS
2021.03.24.


Nemcsak a pesti romkocsma-forradalmat kirobbantó Szimplát alapította húsz éve negyedmagával Kiss Attila, a berlini Szimpla is az ő munkájának gyümölcse volt, s most is két helye van a német fővárosban. Ki mást is kértünk volna meg, hogy vesse össze a vendéglátóknak nyújtott segítségeket a két országban? Az eredmény: ég és föld. Ott egy éve az állam fizet szinte mindent, rögtön tudják folytatni, ha a járványnak vége, itthon 116 munkavállalóból mára alig több mint tíz maradt. S hogy mi köze volt Wichmann Tamásnak az eredeti Szimplához? Miért nem szerették egyáltalán a romkocsma kifejezést? Egyáltalán: honnan származik ez a szó? Nagyinterjúnkból ez is kiderül...

AZ ÉS 2021/13. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2021.04.02.


P U B L I C I S Z T I K A

Kovács Zoltán: Rohanunk valamibe

Mire fölfedeznénk a hazánkat, már nem is a miénk. Nem nagy felismerés. Egész részek kerülnek ki az állami vagyonleltárból, mert alázatos és népet szolgáló vezetők a javak jelentős részét tíz év alatt szétosztották az úgynevezett nagyvállalkozói körben. Ez a kör nagyjából egybeesik a baráti társasággal és az idők során hivatalba segített lojálisokkal. Nem sorolom tételesen, de elég bekapcsolni reggelente a rádiót, onnét megtudható, a legutóbbi éjjel ki milyen vagyoni elemhez jutott a hozzá kapcsolódó felújítási hitellel, ki kapta a gyáripar még kiosztható egységeit, melyik műkörmös szerez jó minőségű, zsíros állami földet vagy örökpanorámás hegyháti ingatlant. Így tavasznyíláskor iskolások ereszkednek a völgybe hűsítő forrást keresve, és ott is a forrás, de az agrárlicit óta kifeszített drótkerítés zárja el. Majd isznak a buszpályaudvaron.

Mi az, ami még van? Valami régből itt maradt homályosuló közösségi élmény. A nem kiárusítható értékek: a nyelv, a szokások, az emlékezet. Lassan ennyi jut az utókornak. Akik ezt az állami zsibvásárt működtetik, aligha gondolnak bele, mi lesz ebből, ha egyszer elzavarják őket. Ez ma még távoli, de lehet közeli is, a kiárusítás ma még mindenesetre zavartalanul folyik. Mint mindennek, egyszer ennek a vircsaftnak is vége szakad, mert az igazságtalanság és az urizáló pöffeszkedés, a kegyúri rendszer a végtelenségig nem tarthat. Már most is egyetlen ember fogja össze, és ezt ő pontosan úgy tudja, mint az udvaroncai: a ma még mindenkit bátran hülyének néző tévériportertől a magyar valóság állami segédlettel, helyenként uniós pénzzel kihizlalt mágnásaiig...

Hegyi Iván: Czibor, Farkas, Szoboszlai

Falus András: Valós idejű demokrácia

Gadó Gábor: A köteles tiszteletről

Váncsa István: Úton a szabadság felé

Bokros Lajos: Az újjáépítés csiszolatlan sarokkövei – II.

Helyi demokrácia, közteherviselés, szolidaritás

Hanák András: Egy életünk, egy halálunk

Deák Dániel: Egy győztes csata


Az EU Bírósága március 16-án közzétett két ítéletet. Az egyik tárgya a lengyel kiskereskedelmi adó (C-562/19. P.), a másiké a magyar reklámadó (C-569/19. P.). A lengyelek a Magyarországon 2010-től bevezetett ágazati különadók mintáját követték, és a magyarhoz hasonlóan a lengyel kormány is hamar összeütközésbe került az uniós versenyhatósági feladatokat ellátó Európai Bizottsággal. Utóbbi megítélése szerint ugyanis az árbevételtől függő, de a nyereségességtől független progresszív adóztatás tiltott állami támogatáshoz vezet...

Bárány Imre: Lovász László Abel-díjas

Csepi Lajos: Keletre tart a magyar MotoGP

Márton László: A spirói béke

Spiró György 75. születésnapjára

Széky János: A V4 meg a vírus

Darvas Béla: Bio

Molnár Erzsébet: Kocka asszony kimozdul

F E U I L L E T O N

Deczki Sarolta: „Szedukszen, szedukszen!”
A vicctechnika működése Tar Sándor novelláiban

I N T E R J Ú

Gönczöl Katalin: „Az elkövető saját magának is kárt okoz”
Beszélgetés Dénes Veronikával

V I S S Z H A N G 

Bokros Lajos: Saroktények, saroklogika

Sükösd Miklós: A céltáblák visszalőnek

Propagandaállam és karaktergyilkosság

Havas Attila: Több észt, kevesebb indulat

P Á R A T L A N

Lantai András: ROSSZINDULATÚAK

hágé: BEFUTÓ

aha: MEGSZÓLALT

Béla bácsi: TEJFÖLÖSDOBOZ

Salabakter: SIHAHA

(nyerges): VERITAS KONT­RA IGAZSÁG

-hg-: SONKA

Ladányi András: TE IS, FIAM, BLUE­TOOTH?

(celebrálja Nyerges András): HETI TEXTUS

Szikszai Károly: BRIGÁDNAPLÓ

AZ ÉS 2021/13. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2021.04.02.


K R I T I K A

Torma Tamás: Türjétől a Lovardáig

(A román kori templom rekonstrukciója Türjén és a Lovarda a Budai Várban)

Aztán előbb-utóbb előkerülnek a szakértők, illetve a felújításban is részt vevők, és kiderül, Türje felújítása a csornai prépostság kiemelt nagyprojektje volt, az új vakolatról született döntést tehát nyilván a műemlékvédelem is jóváhagyta. Továbbá éppen száz éve a korábbi barokkos külsőt Lux Kálmán restaurálta úgy, hogy a barokk alól mintegy „kiszabadította” a román téglaarchitektúrát, azaz ő is álmodott, amikor az északnémet téglagótika hatására a tégla szabadon hagyása mellett döntött, azaz a templomot téglásra visszaromanizálta. Állítólag a szakirodalomban régóta él a feltevés, hogy a középkori templomok leginkább vakoltak vagy meszeltek voltak, és az, hogy – a számunkra adatott idők kezdetétől – tégla volt a homlokzat, nem jelent semmit...

Molnár Zsófia: Lírai én, te, ő

(Szavalóverseny 1–3., Katona József Színház, Kortárs, március 13., 19. és 26.)

Háy darabja nem egyenletes – és ez bizony önmérsékletet kíván színésztől és rendezőtől egyaránt. Mert ellen kell állniuk a kísértésnek, hogy az (ön)iróniát cinizmussá élezzék, olyan óvatosan kell közelíteniük a szöveghez, hogy az elmélkedésen át-átszivárgó intellektuális fölény még véletlenül se csapjon át az olvasó lenézésébe, hogy a jelenre való (tisztán kifülelhető) utalások ne harsogják túl a költői képzeletet és játékosságot. De szerencsére mindketten remek egyensúly-, megbízható humor- és pontos ritmusérzékkel használják a bölcsészkliséket, teszik szerethetően kifejező eszközzé a sztereotípiákat, szabályozzák a kifigurázás hevét. Ahogy egyébiránt a költőnek is figyelnie kell a politikai korrektségre és a koronként változó divatokra, ha a megélhetését kockára téve egy-egy rosszul megválasztott (kenyeres vagy lánccsörgetős) hasonlattal nem akarja elriasztani a gluténérzékeny vagy nemzeti érzelmű olvasókat...

Grecsó Krisztián: Ki a Tisza vizét issza

(„A szemét útja a Tiszán: Ukrajnától Magyarországig”, Telex, március 24.)

Az ökológiai és szociális katasztrófa szélén egyensúlyozó ország legszegényebb területéről ritkán jön hír, tudósítás, kép. A Telexen ezért különösen nagy volt a felelősség, úgy körbejárni a témát, hogy ne kreáljanak bűnbakokat az ottani lakosságból, de tényleg megértessék, mi történik a Kárpátalján a szeméttel, mi változott meg ilyen radikálisan. Hogy a néző átlássa a helyzetet, értse a történeti változásokat, a közösség és az egyén felelősségét, a politikai erőtér zavarosságát...

Fáy Miklós: Ki az a Brockes?

(Händel: Brockes-passió – Alpha, 2020)

Valamikor azt hittem, hogy a Brockes-passió megjelenése átalakítja a passiópiacot. Egyrészt mégis könnyebb vele valami mást, újat mondani, mint Bachhal, másrészt legalább érti az ember, hogy Bach honnét indult, mihez vagy kihez képest a műfaj csúcsa, mitől olyan óriási. Ehhez képest szinte semmi nem történt. A Hungaroton-lemez közel húsz évvel későbbi, mint az első Brockes-album, szép nemzetközi siker volt, mindenki örült, hogy ha valakit épp ez érdekel, akkor meg tudja hallgatni. De a következő Brockes-passió lemez csak 2010-ben jelent meg...

Károlyi Csaba: Íróasztal

(Hangjáték, benne a Kugler Art Szalon Íróasztalom című felvételei. Klubrádió, szombatonként 14.00–15.00)

A Klubrádióban – honlapja szerint – 2020 júniusa óta megy a Hangjáték című műsor. Általában rádiójátékokat hallhatunk benne, melyek például Bruno Schulz novelláiból, Federico Fellini írásaiból vagy Radnóti Miklós naplójából készültek. Kortárs írókat is többször „rádióra alkalmaztak” már, például Gerőcs Péter Árvaképek című regényét. A hangjátékok, a dramatizált művek is nagyon fontosak. Én mégis jobban szeretem az író hangját. Decemberben Egressy Zoltán is fölolvasott, az elmúlt három héten pedig Kukorellyt, Zoltán Gábort és Szilasi Lászlót hallhattuk a Hangjáték műsorsáv Íróasztalom alcímű produkcióiban...

Csuhai István: Barátsággal üdvözli

Herman Koch: Tisztelt M. úr! For­dí­totta Wekerle Szabolcs. Euró­pa Könyvkiadó, Budapest, 2020, 464 oldal, 4399 Ft

Univerzalizmus, igen, ez a jó hívószó, mert Koch regényei, és ez a legnyilvánvalóbb vonásuk, tele vannak ugyan jellegzetes holland vagy nagyon lokális, helyhez, speciális helyszínhez kötött utalásokkal, melyek egy része egyúttal konkrét történelmi vagy közelmúltbeli politikai eseményekhez is kapcsolódik, ezeknek a regényeknek bármelyike mégis jól érthető, követhető és áttetsző mindenki számára, aki látott már étterem előtt cigarettát elszívó vendéget, nyaralás közben vízparton hancúrozó családot, holland rendszámú lakókocsit, osztályteremben és iskolapadban ücsörgő diákokat, sűrű hóesésben gyalogoló férfiakat stb....

Ladányi István: Ex libris

A 28-as nemzedék
A címzett: Bori Imre
Bányai János: Különös effektusok
Hosszmetszet

Szokács Kinga: Fiktív leletek

Judith Schalansky: Különleges veszteségek jegyzéke. Fordította Nádori Lídia. Corvina Kiadó, Budapest, 2020, 255 oldal, 3490 Ft

Az egyes szövegekhez fotók is tartoznak, ám ezeken alig, vagy egyáltalán nem kivehetőek az ábrázolt dolgok. Az író maga is könyvtervező, saját bevallása szerint enciklopédista, ám teljes mértékben magára veszi az elmúlás melankóliájának minden zöngéjét. Könyve maga is rom, ugyanakkor szentély is, amely engem leginkább Aby Warburg Mnémoszüné-atlaszára emlékeztet. Schalansky számára az irodalom egyfajta kutatómunka, amelynek során a romok visszhangjainak állít emléket...

Weiss János: Az irodalom filozofikuma

Mészáros András (szerk.): Fi­lo­zó­fia és irodalom. Magyar Tu­do­má­nyos Akadémia–Szlovákiai Ma­gyar Akadémiai Tanács, Bu­da­pest–Somorja, 2020, 206 oldal, ármegjelölés nélkül

A végén nem tudjuk meg, hogy minden műnek van-e filozofikuma, és ha igen, mi lenne ez. Nem baj, a konferenciakötetek esetében így szokott lenni. De legalább kaptunk egy körképet...

Csehy Zoltán: Az emberi nyelv csak dadogás

Adamik Tamás: Latin irodalom az átmeneti korban. 9–11. század, Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 464 oldal, 5990 Ft

Adamik Tamás élénk színekkel ragadta meg a keresztény Európa kiteljesedésének korszakát: szemelvényekben, saját fordításokban gazdag műve kiemelkedően fontos már csak a korai magyar írásbeliség kontextualizálása miatt is...

Kiss A. Kriszta: A hosszmetszetek kapcsolódási pontjai

Ketten egy új könyvről – Margócsy István: Színes tinták. Tanulmányok, esszék a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről. Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 424 oldal, 3990 Ft

A Kultusztörténet című első fejezetben Margócsy az egyik legkedvesebb témájához, Petőfi Sándorhoz, vagyis a XIX. századi irodalomfelfogás legreprezentatívabb alakjához nyúl: rajta keresztül mutatja be a magyar irodalom kultikus jellegének kialakulását és máig fennmaradó nyomait. (...) A kötet műfaji és stilisztikai heterogenitásának legjobb példája az a pamflet, amely Petőfi állítólagos szibériai tartózkodásának és ott keletkezett műveinek „kutatására” reagál – az, hogy ez a humoros írás megfér a kötetben, azzal magyarázható, hogy Margócsy stílusában egyébként is fellelhető a finom humor, az irónia, esetenként a gúny...

Szilágyi Márton: „Színes tintákról álmodom”


Ketten egy új könyvről – Margócsy István: Színes tinták. Tanulmányok, esszék a magyar irodalom különböző arcairól és nézeteiről. Kalligram Kiadó, Budapest, 2020, 424 oldal, 3990 Ft

Margócsy tényleg nem „monografikus” alkat (erre egyébként maga is céloz jelen kötet előszavában: „S habár e tanulmányok vagy tanulmánycsoportok egyike sem akart sohasem monografikus igénnyel fellépni,….”). Ez persze kár, mert jelen kötet is jelez néhány olyan csomópontot, amelyet jó lenne nagyobb terjedelemben és alaposan végiggondolt formában kidolgozni (ilyen például Jókai Mór életműve). Az is világos, hogy még most sem kristályosodott ki a szerző életművének az a törzsanyaga, amelyet egy összkiadás, még ha válogatott is, klasszifikálni tudna – hiszen most is folyvást gazdagodik és árnyalódik. S talán az is megkockáztatható (bár tévednék…), mintha Margócsy ennek a kötetnek a kiadásával lemondott volna arról, hogy a XVIII. századra vonatkozó, egyébként nagyon fontos műelemző és kritikatörténeti tanulmányait összerendezze (merthogy eredetileg ez lett volna a negyedik és az ötödik kötet)...

Ruff Borbála: Vedd el az anyját


(Fekete István: Vuk. Előadja Gyabronka József. Móra Kiadó)

Hihetetlen, mennyit lehet nyerni a Dargay-rajzfilmmel, de számottevő a veszteség is, ha az alapműhöz viszonyítunk. Nem sok marad meg abból, ami Fekete István-i, „a fehér ködpárát magukra húzó, didergő virágok” vagy a „köd és sötétség hona” atmoszférájának nyoma sincs, és csak a hangoskönyvön tűnik ismét fel. De ott hangsúlyosan...

Wagner István: Rodin és Arp randevúja

(Rodin / Arp, Fondation Beyeler, Riehen / Basel. Újra nyitva március 1-től, meghosszabbítva május 16-ig.)

Mélyi József: Műcsarnok és intézménye

(A Hét év, 150 kiállítás – 125 éves a Műcsarnok című tárlat jelenleg a Műcsarnok honlapján tekinthető meg, virtuális séta formájában.)

Stőhr Lóránt: Full contact

(Pippa Ehrlich és James Reed: Tanítóm, a polip. Netflix dokumentumfilm)

A férfi kitartó érdeklődésére a polip kíváncsisággal válaszolt, és a huszonhatodik napon megtörtént a csoda: az első fizikai kontaktus. A polip lábának és az ember kezének a kölcsönös kapcsolatfelvételt kinyilvánító érintkezése lekörözi az E.T. Spielberg-féle szentimentális emelkedettségét, egész egyszerűen azért, mert a víz alatti tapogatózás – s ez a dokumentumfilm éltetője – valóságos volt. Az első érintkezést az egyre erősödő bizalom, egyre intenzívebb és differenciáltabb együttléti formák követték, mígnem eljutottak a „full contact”-ig, a polip teljes testével rátapadt a filmkészítő testére.

I R O D A L O M

Szaniszló Judit: Huszonegy fok

Miért és miről hazudtál még? Teszi fel egyik ember a másik embernek a kérdést, miközben liftbe szállnak, boltba mennek, kilincsért nyúlnak, de egyelőre még együtt, egyelőre még azonos irányba. Ha más is hallja, zavarba ejtőbb lelki életet élni. A lelki élet viszont ilyen, nem tud csak a négy fal közé szorulni. Van, hogy éppen egy pénztáros hallja kiszakadni ezeket az egészen intim kirohanásokat, és olyan is akad, hogy egy buszvezetőnek kell satuféket nyomnia, mert egy véletlenül kiderülő és épp számonkérésre kerülő hazugság miatt egy nő vagy egy férfi egy piros lámpánál akar átkelni a világnak a hazugság előtti egyik partjáról a hazugság utáni másik partjára. A hirtelen felindulás nem disztingvál, nem mérlegel kint és bent, diszkrét és indiszkrét között...

Paulon Viktória: A moldvai

– Voltam már itt elégszer.

– Most hol vagy?

– Bukarestben.

– Na, fene! Minek? – A férfi az út és a lány között váltogatta tekintetét. – Tanulni, gondolom.

A lány hümmögött.

– Korán jön az ősz! – sóhajtott a férfi, és előremutatott a ködpamacsokra, amik a völgyet pettyezték.

A lány bólogatott.

– Sásveresen rokonok vannak?

– Nem igazán.

– Hanem?

– Meglátogatok valakit.

Az autó kacsázva kerülte a gödröket. Az út mellett egy sovány férfi és egy nagydarab nő állt két-két vödörrel.

– Na, ezeket már nem veszem fel.

A lány hátrafordult, ahogy elhaladtak mellettük.

– Ismerem a nőt.

– Én is. A bánya mögött laknak. Akkor mégis idevaló vagy! – rikkantott a férfi örömmel.

– Mondjuk. Csak már régen elmentem...

Barna Imre: Rabod vagyok

– Na? Mit szól a luxuséttermünkhöz? – mutat körbe. Hellyel kínál, leülünk. – Pincér! – kiáltja el magát.

Valahonnan jön is már kelletlenül a műhelybeli lompos nő, a kezében tálca. A tálcán vizeskorsó, egy zöld palack, négy pohár, fekete kenyér, uborka, paradicsom. Leteszi elénk, és hang nélkül távozik. A főnök telitölt két poharat vízzel, egyet magának, egyet nekem, majd nyakon csípi a zöld palackot.

– Tudja, mi van ebben? Tiszta szesz – közli lelkesen, és a zöld palackból is tölt a másik két pohárba mindkettőnknek. – Ez ám csak a gyógyszer! A halott is feltámad tőle.

A palackot letéve, bal kézzel megmarkolja a vizespoharát, a jobbal pedig a tiszta szeszt.

– Sztálinra! – emeli meg mindkettőt. – A győzelemre!...

Benyák Zoltán: A díler

– Helló – mondom a nőnek. Valamiért egyikünk sem tartja röhejesnek, hogy esőben napszemüveget visel. Jó a hatásvadászat. Én szeretem, talán ő is.

– Helló – válaszolja. Szép az ajka. Rúzs van rajta. Pedig az tiltott kiegészítő már vagy három éve.

– Mi érdekli?

– Milye van?

A sarkon álló fekete szedánhoz lépek, még utoljára gyorsan körbepillantok, de nincs felettünk drón, a sarki kamerákról pedig tudom, hogy egy hete nem működnek. Felnyitom a csomagtartót.

– Ez szép gyűjtemény! – közli, miután elismerőn csücsörít.

– Köszönöm...

Hegedűs Ágota: Hanyatthübrisz


Hiszen ez a küllem megérdemli a világhírt, hogy-hogy sem egyszerre rengeteg barát veszi majd körül, hogy miért, azt a gondolatot nem engedi meg magának továbbgondolni, végigvinni, de mire idáig jutna, már a futáson jár az esze, pontosan nem is tudja felidézni, de mintha már hallotta volna valahol, hogy hasznos. Előtte egy partra vetett hínár a homokban a komolyság és a komolytalanság határmezsgyéjét zöldelli. Megbabonázva nézi, átlépje-e. Végül igen. És ott szembetalálkozik egy felé futó, kitűnő küllemű csokornyakkendőssel. Sokáig szuggerálják egymást, némán, mire a kép hideg és világos lesz. Ez megszólítja amazt. Kérdez is. A gondolatnak leesik, hogy megítéltetett, és kevésnek találtatott, hiszen már ezerkilencszáznyolcvanötben megszületett az a másik remek kinézetű, világhírű és szemmel láthatóan futni is tudó kiválóság...

Benkő Attila: Reggel a lépcsőházban

Benkő Attila: Kísérő

Benkő Attila: Infarktus

Kukorelly Endre: Ó, alt, öreg, ős, régies

„KERESZTÉNYKÉNT PÉLDÁT MUTATNI” – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG
Szerző: Magyar Hang
2021.03.31.


A TARTALOMBÓL:

– Keresztényként példát mutatni – Csókay András idegsebész, a Honvédkórház főorvosa és Szalma Botond, egykori budapesti KNDP-elnök, a közéletben továbbra is aktív hajózási szakember vitája demokráciáról, a Fidesz kereszténységéről, zöld legyeiről és farizeusairól, az ellenzék esélyeiről, politikai erkölcsről, az egyház kiszolgáltatottságáról és a járványhelyzet kezeléséről

– „Helyes döntés volt a keleti vakcinák felé fordulni” – Jávor Benedek: A Néppárt elhagyásával politikai peremvidékre szorult a Fidesz. Interjú

– „Ha kell, mindenkit végigtelefonálunk” – A hátrányos helyzetű kistelepülésen, Gyürén is egyre többen oltatnak, miután a hétköznapi emberek számára is láthatóvá vált a betegség. Riport

 Kirándulni szabad, vidrát nézni tilos – A túlélésért küzd a Petesmalmi Vidrapark, Magyarország egyetlen vidramenhelye, amely csak a látogatói belépődíjakból él, de a járvány miatt tavaly november óta zárva van

– Francia muszlimnak magyar bárányt – Egészséges, nálunk mégis ritkán kerül az asztalra a húsvét áldozati étele

– Valaki jól járt a furcsa flottával – „Jóárasított” használt kocsikat vásárolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyik fővárosi szervezete

– Soha nem látott turistaáradat a kirándulóhelyeken – Egyre többen hagyják figyelmen kívül a kötelező védőtávolságot is

– „Mindenki úgy lopta itt a telket, ahogy akarta” – Háros egykor önálló település volt, ma a periférián élők kalyibáinak telepe. Riport

– Hogyan élhetünk gazdagon, sikeresen és egészségesen? – Soha nem látott pénzből, 681 milliárd forintból épül akkumulátorgyár Iváncsán. Riport

 Levegőt – Mivel Magyarországon nem engedik be a sajtót az egészségügyi intézményekbe, nyilatkozni pedig lényegében mindenkinek tilos, újra ezernégyszáz kilométert utaztunk, Székelyudvarhelyig, hogy egy intenzív osztályon dolgozó „inas”, dr. Tubák Nimród rezidens orvos elmagyarázza olvasóinknak, milyen fokozatai vannak a súlyos állapotú koronavírusos betegek lélegeztetésének

– Miért jár Orbán Viktor Közép-Ázsiába? – A régió komoly gazdasági lehetőségekkel kecsegtet, ebből azonban egyelőre nem sokat látunk

– Berlin a négy fal között – Állami segítség menti meg a vendéglátóhelyeket Németországban – riport

– Az egyszerű ember megy, a problémák maradnak – Dicstelen végjáték jutott Igor Matovic szlovák miniszterelnöknek

– Harminc év után is kísért a véres húsvét – Még mindig várni kell a horvátok és a szerbek teljes megbékélésére

– Hogyan kerül baba a vakcinába? – Oltásellenes és egyéb szélsőséges csoportok a Johnson & Johnson oltóanyaga közeledtével újult erővel sulykolják azt a régi lózungot, hogy egyes vakcinák előállításához „emberi magzatokat áldoztak fel”

– Békakonty és rigópohár – A legtöbben nincsenek is tudatában annak, hogy az orchideák nemcsak a trópusokon honosak, hanem nálunk is él legalább hetven fajuk

– A tavasz íze – Ilyenkor még a medvehagymát is medvehagymával kell enni

– Rémálmaimban elrontok egy Kubrick-filmet – Interjú Havasi Ivett hollywoodi filmproducerrel, aki Stanley Kubrick egy befejezetlen művét akarja megvalósítani

– Hit, remény és a fényesre csiszolt NER – Egy olasz kapitány és néhány száz milliárd forint tartást adott a világbajnoki szereplésért küzdő magyar labdarúgó-válogatottnak, amely még azt is átvészelte, hogy egyik játékosa nyilvánosan szembement a kormánnyal

Időgép – A Magyar Hang történelmi melléklete
– Benedek Szabolcs: Nagyapáim áprilisa
– Arisztokrata rövidnadrágban – Ablonczy Balázs: Az biztos, hogy a szovjeteknek Teleki nem tetszett volna. Interjú
– Egy kép anatómiája: Budapest, Eötvös tér, háttérben a Lánchíd, 1960
– Kalapácsütések a vonaton – A Steinherz-sztori, avagy kilencven éve történt az egyik legkülönlegesebb magyarországi bűnügy
– Talált tárgy: a föld alól mentette ki 

Publicisztika:
– Dévényi István: Adjátok vissza a szokásainkat!
– Gulyás Balázs: Egyre erősödő intellektuális folyamat – Maga itt a kultúrhörcsög?
– Reichert János: Mi nem fér bele?
– Ficsor Benedek: Hosszú covid
– Szécsei József: Bűn és bocsánat
– Pápay György: Húszezer – Több a zászló
– Verebes István: In virus veritas
– Nagygéci Kovács József: Nem félni
– Fehér Anikó: Aranymiatyánk
– Kovács Zoltán: Isten teremtette? – A felelősség a miénk, hogy mire használjuk a hitet és mire a tudományt
– Híd Jenő rajzol: A tradíció az tradíció
– Wekerle Szabolcs: Lorenzo, Safranek – Újbeszél
– Gazda Albert: A klasszikus
– Szerető Szabolcs: Erős gyomor, magas ingerküszöb – Szotyola
– Puzsér Róbert: Szájer József visszakönyörgi magát
– Marabu: Péntek

Pár perc próza:
– Maros András: Kézmosás extrákkal
– Szenczi Tóth Károly: Húsvét hangjai

Kritika:
– A világ elveszítette minden humorérzékét – Q: A vihar felé. HBO
– Pilóták az erdőben – Matt Richards és Mark Langthorne: A rejtőzködő sereg
– Híres kórságok – Ronald D. Gerste: Történelmet író betegségek – Az ókortól napjainkig

ITT OLVASHATÓ