2021. június 15., kedd

SZÓVAL ORBÁN SZERINT SZÁJER PEDOFIL? DEHOGY. A HELYZET ENNÉL ROSSZABB

VÁLASZ ONLINE
Szerző: STUMPF ANDRÁS
2021.06.15.


„A legkisebb sérüléssel az ellenzék valószínűleg úgy jöhetne ki a csapdából, ha mind megszavaznák a pedofilellenes törvényt. Igen, az összes ellenzéki. Igen, az elfogadhatatlan kitételekkel együtt. Ha ugyanis nem a kormányzás valódi tartalmáról, az ország hazahordásáról van szó (milyen érdekes, épp most szervezik a teljes magyar autópálya-hálózatot magánkézbe, közben meg a pedofilügytől hangos minden), ha ehelyett az Orbán által dobált gumicsontokat rágják hisztérikusan, akkor a Fidesz nyerni fog.” Vélemény...

A NATO-NAK ÉS AZ EU-NAK IS VAN FELADATA AZ ORBÁN-REZSIM KIPENDERÍTÉSÉBEN

HÍRKLIKK
Szerző: NVZS
2021.06.14.


Mind a magyar ellenzéknek, mind pedig a NATO-nak és az EU-nak, a két szervezet tagállamainak van feladatuk Orbán kipenderítésében, abban, hogy Magyarország megtalálja a kiutat az orbáni zsákutcából és ismét csatlakozzon a szabad világ demokratikus nemzeteihez. Ez az üzenete annak az írásnak, ami most jelent meg a magát jobbközépre soroló, Ronald Reagan korábbi amerikai elnök nyomdokaiban haladó, washingtoni Frontiers of Freedom Intézet blogjában. Az orbáni politikát korábban is többször bíráló szerző, az intézet alelnöke, Radványi Miklós – aki hosszú ideje először publikált ismét magyar témáról – „Magyarország gonosz Pandora szelencéje” címet viselő írásában kőkemény ítéletet mond az általa „politikai despotának” nevezett Orbán-rezsimről.


„Az egyesült ellenzéknek meg kell mutatnia az Orbán-rezsim valóságos és pusztító jellegét, és prezentálnia kell az országot a NATO-hoz és az Európai Unióhoz közelebb vivő koherens vízióját. Ezzel egyidőben az Egyesült Államoknak és az Európai Unió tagállamainak összefogva kell segíteniük Magyarországot, hogy megtalálja a kiutat az orbáni zsákutcából. Közösen biztosítaniuk kell az elmúlt évtizedben a magyaroktól pimaszul elsikkasztott, ellopott nemzeti vagyon visszaszerzését, s a bűncselekményt elkövetők teljes felelősségre vonását is. Csakis ilyen összefogott támogatással lesz Magyarország képes ismét csatlakozni a szabad világ demokratikus nemzeteihez”.

Ez a végkövetkeztetése Radványi Miklós legfrissebb cikkének, amely felvázolja az idáig elvezető utat, azt, ahogy a kétharmadával visszaélő Orbán „ketrecbe zárta a demokráciát és szabadon engedte a destruktív totalitarizmust”. Azzal pedig, hogy összekötötte az „illiberális” jelzőt a demokrácia általános politikai terminusával, Orbán a tekintélyelvűség veszélyes kétértelműségét vezette be az európai és a globális beszédbe...

TÖRVÉNYGYÁR: MÓDOSÍTÓK MÓDOSÍTÓJÁVAL LESZ MA MÉG ÉLHETETLENEBB ORSZÁG MAGYARORSZÁG

MÉRCE
Szerző: KOCSIS ÁRPÁD
2021.06.15.


Ma reggel kilenc órától újra összeül az Országgyűlés, amely több mint húsz előterjesztésről fog szavazni.

A tavaszi ülésszak utolsó ülésnapján a képviselők döntenek Magyarország 2022-es költségvetéséről, a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról és a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, a Budapest Diákváros megvalósításáról és a nemzeti adatvagyonról szóló új jogszabályról is.

A Fudan ügye hatalmas ellenérzést keltett, június 5-én tízezrek tüntettek a Kossuth téren a tervezett beruházás ellen. A beruházás választókerületében induló ellenzéki politikusok szerint a Diákváros jelentős szerepet játszhatna abban, hogy enyhítse a budapesti lakhatási válságot, de a Fudan campus elveszi ennek a lehetőségét.

A beruházás rendkívül rossz konstrukcióban valósulna meg,

Magyarország közel 500 milliárd forintból építtetné meg az egyetemet. A beruházásról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint végül népszavazás fog dönteni másfél év múlva...

VÉDETTSÉGI, VAKCINAÚTLEVÉL, OLTÁSI IGAZOLÁS: MELYIKKEL HOGYAN UTAZHATUNK KÜLFÖLDRE?

QUBIT
Szerző: RADÓ NÓRA
2021.06.15.


Mióta egészen barátságos arcát mutatja az időjárás, több mint ötmillióan vannak beoltva és a koronavírus harmadik hulláma is ellaposodott, egyre többeknek fordul meg a fejében, hogy elkezdjék tervezni a külföldi nyaralást.

Bár az oltások miatt járványügyi szempontból elsőre a tavalyi nyárhoz képest biztonságosabbnak tűnik a helyzet, az EU és az egyes országok szabályozása, a légitársaságok, az egyes szállodák vagy más szolgáltatók saját hatáskörben bevezetett intézkedései miatt érdemes a szokásosnál körültekintőbben megtervezni a külföldi utakat. Egyes országokba, például az Egyesült Államokba, Finnországba, Norvégiába vagy Oroszországba a járványveszély miatt még egyáltalán nem lehet turisztikai célokkal beutazni, miközben például Mexikó tárt karokkal várja az utazókat – olyannyira, hogy oda se oltás, se védettségi igazolvány, se koronavírusteszt, se regisztráció nem szükséges. Mivel azonban nem minden ország bánik ennyire lazán az utazókkal, az alábbiakban összeszedtük, melyik európai ország milyen feltételekkel engedélyezi a magyar turisták látogatását...

RÁADÁS: ERICH KÄSTNER: BESZÉD AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOKHOZ A TANÉV KEZDETÉN

TINÓDI ISKOLA (EGER) HONLAPJA
Szerző: ERICH KÄSTNER (1899-1974)


Kedves gyerekek,

most ültök itt első ízben, ábécésorrendben vagy nagyság szerint, ezekben a kemény padokban, és remélhetőleg csak az évszak okozza, hogy valamennyien szárítás céljából felfűzött szőke és barna vargányagombákra emlékeztettek, nem pedig vidám kis kucsmagombákra, ami voltaképpen helyénvaló volna. Néhányan nyugtalanul fészkelődtök a helyeteken, mintha forró tűzhely lapján ülnétek. Mások meg úgy gubbasztanak, mintha oda lennének enyvezve. Egyesek ostobán vihognak, és az a vöröshajú ott a harmadik padban olyan rémülten mered a táblára, mintha a sötét jövendőt olvasná le róla.

Tele vagytok szorongással, aggodalommal, és nem mondhatom, hogy semmi okotok erre. Úgy bizony, gyermekeim, ütött az órátok Családotok vonakodva idehozott, és feláldoz titeket az Állam oltárán. Életeteket ezentúl az órák mutatói irányítják, és az igazi életnek ezzel vége. Benneteket is körülfon már a számlapokból és paragrafusokból, rangsorolásból és tanrendből egyre szorosabbra szövődő háló. Amióta ezekben a padokban ültök, egy bizonyos osztályhoz tartoztok. Méghozzá a legalsóbbhoz. Előttetek az osztályharc és a vizsgák évei. Apró zöld almácskák vagytok, és kerteteket szegélyező, glédában álló fák gyümölcsévé kell válnotok! Mind a mai napig a ti kedvetekért főztek, mától kezdve pedig titeket főznek be! Úgy, ahogy bennünket annak idején. Az élet fájáról a civilizáció konzervgyárába – rátok is ez az út vár. Nem csoda hát, hogy elfogódottságotok nagyobb a kíváncsiságotoknál.

Van-e egyáltalán értelme, hogy erre az útra tanácsokkal lássalak el benneteket? És hogy éppen én adjak tanácsot nektek, aki – nos igen, ez ellen kár is berzenkedni – éppen olyan „konzervízű" vagyok, mint a többi felnőtt? Azért mindenesetre megpróbálom, és kérlek benneteket, írjátok javamra, hogy sohasem fogom elfelejteni, mit éreztem, amikor első ízben ültem az iskolában, abban a túl nagyra sikerült szürke építőszekrényben. És hogy milyen nyomást éreztem a szívemben. Ezzel el is érkeztünk volna a legfontosabb tanácshoz. Véssétek mélyen az agyatokba és a szívetekbe, mint valami ősrégi kőtábla feliratát: Ne engedjétek, hogy kiűzzék belőletek a gyermekséget!

Tudjátok, a legtöbb ember egyszerűen leveti a gyermekkorát, akár valami ócska kalapot. elfelejtik, mint egy telefonszámot, amely már nem érvényes. Az életüket szárazkolbásznak tekintik, amelyet lassanként fölfalnak, és amit fölfalt az ember, az már nem létezik. Arra kényszerültök, hogy az iskola alsó fokozatáról a középsőn keresztül serényen feljussatok a legfelső fokra. És amikor végre odafent álltok, és egyensúlyban tartjátok magatokat, lefűrészelik alólatok a „felesleges" lépcsőfokokat, és többé nem tudtok visszajönni! De vajon nem az lenne jó, ha az ember fel és le járhatna az életében, akárcsak a lépcsőházban? Ugyan mit ér a legszebb első emelet, ha nincs illatos gyümölcsökkel körülrakott pince, ha nincs földszint, csikorgó kapuval és éles hangú csengővel? Nos – a legtöbben így élnek! Odafent állnak a legmagasabb fokon, alattuk se lépcső, se ház, és fontoskodnak. Azelőtt gyerekek voltak, aztán felnőttek lettek, de most ugyan micsodák, Ember csak az, aki felnőtt korában is gyerek marad! Vajon értitek-e, amit mondok? Az egyszerű dolgokat olyan nehéz megérteni. No jól van, nézzünk akkor valami nehezebbet, azt talán könnyebben megértitek.

Például: Ne tartsátok a katedrát se trónnak, se szószéknek! A tanító nem azért ül magasabban, hogy imádjátok, hanem, hogy jobban lássátok egymást. A tanító nem őrmester, és nem jóisten. Nem tud mindent, és nem is tudhat mindent. Ha mégis mindentudó módján viselkedik, nézzétek el, de ne higgyétek el neki! Ha azonban elismeri, hogy nem tud mindent, akkor szeressétek! Mert akkor megérdemli a szereteteteket. És minthogy egyébként nem keres annyit, amennyit megérdemel, szíve mélyéből örülni fog a vonzódástoknak. és még valamit: A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell!

Legyetek tekintettel azokra, akik rátok tekintettel vannak! Ez nem is olyan magától értetődő, mint amilyennek látszik. És közben szörnyű nehéz. Az én osztályomba járt egy fiú, az apjának halkereskedése volt. A szegény fickóból, Breuernek hívták, olyan erős halszag áradt, hogy minket, többieket már rosszullét környékezett, mikor a sarkon befordult. Halszagú volt a haja és a ruhája, hiába mosta, kefélte. Mindenki kerülte szegényt, pedig nem tehetett róla. Mindenki gúnyolta, mindenki távol tartotta magát tőle, s ő olyan magányosan gubbasztott a padjában, mintha bubópestises lett volna. Mélységesen szégyenkezett a halszagáért, de hasztalan. Még ma, negyvenöt év után is undor fog el a Breuer név hallatára. Hát ilyen nehéz néha másokra tekintettel lennünk. és nem is mindig sikerül. Persze azért újra meg újra meg kell próbálnunk.

Ne legyetek túl szorgalmasak! A lustáknak nem kell meghallaniuk ezt a tanácsot. Csak a szorgalmasoknak szól, de az ő számukra igen fontos tanács. Az élet nem csupa iskolai feladat. Az ember tanuljon, magolnia csak az ökörnek kell. Ezt is tapasztalatból mondom. Kisiskolás koromban a legjobb úton voltam ahhoz, hogy ökör legyen belőlem. És még ma is csodálkozom, hogy – bár minden megtörtént ennek érdekében – nem lettem az. Nem a fej az egyetlen testrésze az embernek. Aki ezt állítja, hazudik. És aki ezt a hazugságot elhiszi, alaposan megjárja, hiába vizsgázik minden tárgyból ragyogóan. Az embernek ugyanis ugrálni, táncolni, tornászni és énekelni is kell tudnia, különben tudományokkal teli vízfejével együtt is korcs marad, semmi egyéb.

Ne nevessétek ki a butákat! Nem saját elhatározásukból buták, és nem is azért, hogy titeket szórakoztassanak. És ne üssetek meg senkit, aki nálatok gyengébb és kisebb! Aki ezt behatóbb magyarázat nélkül meg nem érti, ahhoz semmi közöm. Csak éppen óvni szeretném egy kicsit. Nincs a világon olyan okos vagy olyan erős ember, akinél okosabb vagy erősebb ne lenne. Jó lesz hát vigyáznia. Másokhoz viszonyítva ő is gyenge és ostoba.

Ne bízzatok mindig a tankönyvekben! Nem a Sinai-hegyen keletkeztek, de többnyire még csak nem is értelmes úton-módon, hanem régi tankönyvekből, amelyeket régi tankönyvekből csináltak, amelyeket még régebbi tankönyvekből csináltak, amelyeket még sokkal régebbi tankönyvekből csináltak. Ezt nevezik hagyománynak. Csakhogy a hagyomány valami egészen más. A háborút például manapság nem úgy vívják, mint ahogy az olvasókönyvekben, nem kivont karddal és nem is csillogó mellvértben, lebegő tollforgókkal. Némely tankönyvünk azonban még nem vett erről tudomást. Ne higgyetek azoknak a történeteknek sem, amelyekben az ember mindig jó, és a rettenthetetlen hős a nap minden órájában rettenthetetlen. Kérlek benneteket, ne higgyétek ezt el, és ne tanuljátok meg, különben később, ha kiléptek az életbe, nagyon el fogtok csodálkozni. És még egyet: a kamatoskamat-számítást sem kell megtanulnotok, noha még szerepel a tantervben. Amikor én kisfiú voltam, ki kellett számítanunk, mekkora összegre növekedett volna 1925-re az egytalléros, amelyest valamelyik ősünk Állhatatos János uralkodása alatt – anno 1525 – betett volna a takarékba. Igen bonyolult számítás volt. De megérte. Tanítónk bebizonyította, hogy a tallér a kamatokkal és a kamatos kamatokkal együtt a világ legnagyobb vagyonává növekedett! Igen ám, csakhogy aztán jött az infláció, és a világ legnagyobb vagyona az egész takarékpénztárral együtt annyit sem ért 1925-ben, mint egy tallér. A kamatoskamat-számítás azonban vidáman élt tovább a számtankönyvekben. Azután jött a pénzreform, és megint befellegzett a takarékosságnak és a takarékosságnak és a takarékpénztáraknak. A számtankönyvek erről megint csak nem vettek tudomást. De eljön az idő, amikor fogtok egy piros ceruzát, és vastagon áthúzzátok vele a „kamatoskamat-számítás" című fejezetet. Eljárt már felette az idő. Éppúgy mint a kivont kard és a csillogó mellvért, Zeppelin léghajója és sok minden más felett.

Itt ültök hát, ábécé vagy nagyság szerint elrendezve, és haza szeretnétek menni. Menjetek haza, kedves gyerekek! Ha valamit nem értettetek volna meg, kérdezzétek csak meg a szüleiteket! És önök, kedves szülők, ha valamit nem értenének, kérdezzék meg a gyermekeiket!

(Ford.: Gergely Erzsébet, forrás: Csillagszóró – Mesék, versek, történetek – Móra Könyvkiadó Bp., 1966., 45-48. old.)

ÁTVERÉS AZ ÖNFOGLALKOZTATÓK ÁLLAMI TÁMOGATÁSA? - TELJESÍTHETETLEN IS LEHET NÉMELY FELTÉTEL

AZ ÉN PÉNZEM BLOG
Szerző: Azénpénzem
2021.06.15.


Már megjelent a részletes tájékoztatás és a jelentkezési lap is a járvány sújtotta önfoglalkoztatók egyszeri támogatásának igényléséhez. Alapfeltétel viszont, hogy éppen a lezárások időszakában fel tudják mutatni, hogy bevételük legalább 30 százaléka a kedvezményesként megjelölt tevékenységből származott.

A garantált bérminimummal megegyező összeget, 219 ezer forintot kaphatnak a veszélyhelyzeti korlátozásokkal érintett 56 főtevékenységet folytató önfoglalkoztatók – közölte korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Az egyszeri támogatás az ITM szerint mintegy 100-120 ezer érintett, mások mellett például fodrászok, kozmetikusok, idegenvezetők, előadóművészek és autósiskolai oktatók számára könnyítheti meg az újraindulást.

Akkoriban még nem volt, mostanra viszont már letölthető az az egyoldalas kérelem, amit korábban ígértek. A támogatás minden részlete megismerhető itt. Ennek áttekintése után azonban nagyon sokan érezhetnek csalódottságot. Alapvető előírás ugyanis, hogy az önfoglalkoztatók akkor kaphatják meg még ezt a nem egészen 220 ezer forintot, ha bevételük a 2021. június nyolcadika vagy a 2020. november tizenegyedike előtti hat hónapban legalább 30 százalékban a kedvezményezettként megjelölt főtevékenységből származott.

Az elmúlt napokban az Azénpénzem.hu több érintett olvasója is jelezte: úgy látja, semmi esélye erre a pénzre. A járvány miatti korlátozások időszakában (amit jócskán lefednek a jogszabályban előírt időintervallumok) ugyanis kénytelen volt más tevékenység után nézni. Aki nem csukta be cégét, adta vissza az „ipart”, de még tevékenységet sem váltott, az is hoppon maradhat, ha a megélhetéséhez szükséges pénzt máshonnan pótolta. – Annak jó ez az egész, aki képes volt családi segítséggel vagy a tartalékaiból talpon maradni, az igazán rászorultak megint kimaradnak – fogalmazott valaki...

MAGYARORSZÁG VILÁGBAJNOK

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: HEGYI IVÁN
2021.06.11.


Még meg sem kezdődött a labdarúgó-Eb, de máris dagadó kebellel jelenthetjük ki: Magyarország Európa-bajnok. Az UEFA eleve különös, a pandémia miatt pedig kiváltképp aggályos ötlete miatt ugyanis tizenegy városban rendezik a kontinenstornát (tizenkettő lett volna az, de Bilbao, Dublin visszalépett, majd csak Sevilla ugrott be), és a vetélkedőnek otthont adó települések közül csupán Budapesten engedélyez telt házat a kormány, valamint az operatív törzs, amelynek sajtótörténetbe illő félretájékoztatói örvendetesen megritkultak. Még a baráti Bakuban is, ahol könnyen lehet, hogy a díszpáholyban foglal helyet a hős baltás gyilkos, csak ötvenszázalékos kihasználtságot irányoztak elő, ugyanúgy, mint a magyar kabinethez szintén közel álló Oroszországban, Szentpéterváron.

Ez a három „dobogós”, mivel Kínát nem érinti az Európa-bajnokság, így nem lesz szurkolói zóna Mao Ce-tung mauzóleuma előtt, a Tienanmen téren. Münchenben 20, Londonban és Rómában 25, a Bilbaót váltó Sevillában 30 százalék a vállalás, Amszterdamban, Bukarestben, Glasgow-ban, Koppenhágában 25–33 százalék között lehet a maximum (a keddi lapzártáig még nem volt végleges adat).

A lényeg: nálunk hosszú sorokban lehet vonulni a Puskás Arénához, de nem tudni, vajon ez jókedvvel tölti-e el kis országunk egyetlen világvárosát, a korántsem kormánykompatibilis, veszélyesen liberális Budapestet, vagy sem, elvégre sosem volt annyira igaz a bemondás, mint napjainkban, hogy nem csak foci van a világon. Egyaránt nyolc világ- és Európa-bajnokságon szerzett tapasztalataim alapján hajlamos voltam azt hinni: ahol nagy mérkőzést rendeznek, aznap megáll az élet. Hatalmas tévedés volt. Magyarországon majdnem harmincezren haltak meg eddig a COVID–19 következtében; az a harmincezer élet, fájdalom és együttérzés tényleg megállt. S a jövőképet sem deríti különösebben, hogy Merkely Béla a leghatározottabban kijelentette: hazánkban nem lesz negyedik hullám. Más orvosok nem mernek ennyire kategorikusak lenni, sőt, de hát Merkely professzor nyugodtan lehetne egészségügyi miniszter a regnáló kormányban, ha volna egészségügyi minisztérium, hiszen mindig azt mondja, ami politikailag a lehető legkorrektebb napjaink Magyarországán.

Szóval, a vonulás impozáns lesz majd a Hősök terén, ahol a grandiózus díszszemléknek komoly múltjuk van, ám akad majd némi szorongás is a lakosságban, mert nehéz elképzelni, hogy a járvány mindenütt óvatosságra int, csak nálunk mehet minden, mintha a legfontosabb kérdés a stadion kapacitásának kihasználtsága lenne. Ebben a tekintetben kétségkívül van lemaradás, nem is kicsi, de azt két magyar válogatottmérkőzéssel még telt ház esetén sem lehet behozni, gondoljunk csak a hivatalosan NB I-esnek nevezett mérkőzések háromezer körüli békeidős nézőátlagára. Gombamód épültek a sporttelepek a 2010-es, 2020-as évek Magyarországán, ám a legtöbbet közülük csak az ünnepélyes megnyitón sikerült megtölteni, aztán szinte valamennyi olyan volt, akár egy afrikai terület. Kongó...


EGY KALAP ALÁ VESZIK A PEDOFILOKAT A HOMOSZEXUÁLISOKKAL

KLUBRÁDIÓ
Szerző: KÁRPÁTI JÁNOS
2021.06.15.


Bár azt állítják, védeni akarják a gyermekeket, de az Orbán-kormány cinikus és ízléstelen kísérletet tesz arra, hogy eltiporja az LMBT-emberek jogait, és gyakorlatilag láthatatlanná tegye őket a magyar társadalomban, írják a külföldi lapok. A NATO-országok Kínára fókuszálnak, néhány ország azonban nem úgy, ahogy a többiek.


A hétfői budapesti tüntetésről a Die Zeit című német magazin internetes oldalán megjelent beszámoló szerint a magyar diákok többé semmit nem tudhatnak meg a homoszexualitásról. A nem kormányzati szervezetek diktatórikusnak nevezik az eljárást, ám a Fidesz parlamenti többsége miatt biztosra vehető, hogy a tervezetet elfogadják az Országgyűlésben.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemzeti konzervatív kormánya be akarja tiltani azt, hogy pozitív módon mutassák be a homoszexualitást, a transzszexualitást vagy a nemváltást a fiatalkorúak előtt – írja a Die Zeit. A cikk idézi Víg Dávidot, az Amnesty International magyarországi igazgatóját, aki szerint ez a törvény a gyermekek, a családok ellen irányul és általános értelemben embertelen.

A Fidesz szerint ugyan a szexuális visszaélésektől hivatott védeni a gyermekeket, ám – mint arra a Human Rights Watch képviseletében Lydia Gall felhívja a figyelmet – egyszerűen egy kalap alá veszi a pedofilokat a homoszexuálisokkal és transzneműekkel. Lydia Gall szerint ezzel az Orbán-kormány cinikus és ízléstelen kísérletet tesz arra, hogy eltiporja az LMBT-emberek jogait, és gyakorlatilag láthatatlanná tegye őket a magyar társadalomban.

Dunja Mijatovic, az Európa Tanács emberi jogvédelmi illetékese felszólította a magyar képviselőket, hogy szavazzanak a tervezet ellen, mert az megbélyegzi a társadalom egyes tagjait. Számos megfigyelő – folytatódik a Die Zeit tudósítása – ahhoz a 2013-as orosz törvényhez hasonlítja a magyar jogszabálytervezetet, amely megtiltotta a homoszexuális propagandát.

Kitér arra is, hogy az ellenzék megosztott ebben a kérdésben: a Jobbik megszavazza a javaslatot, és azzal érvel, nem akarja, hogy az iskolákban úgymond reklámozzák a nemváltást, illetve az eltérő szexuális orientációkat.

A Bloomberg amerikai üzleti hírügynökség beszámolója kiemelt hangsúllyal említi az ebben a témában megmutatkozó ellenzéki megosztottságot. Emlékeztet ugyanakkor arra is, hogy a 2010 óta hatalmon levő Orbán egy sor más kérdésben összetűzésbe bonyolódott az Európai Unióval, politikájának nacionalista, autoriter fordulata miatt.

Az AP amerikai hírügynökségnek a Washington Post által átvett jelentése részletesebben is ismerteti Dunja Mijatovic álláspontját, miszerint a fiataloknak joguk van az átfogó szexuális felvilágosításhoz, és azt ellehetetleníti, ha nem eshet szó LMBT-kérdésekről.

A javaslat – fogalmazott az Európa Tanács emberi jogi biztosa – ellentétes a nemzetközi és az európai emberi jogi normákkal, és félrevezető módon állítja azt, hogy a gyermekek védelmét célozza.

NATO-tanácskozás

A Washington Post brüsszeli tudósítása kiemeli, hogy a NATO-országok vezetőinek tanácskozásán az atlanti szövetség az eddiginél konfrontatívabb álláspontra helyezkedett Kínát illetően. Ezt a fordulatot mérföldkőnek tekinti az amerikai főváros vezető lapja, és megjegyzi: Joe Biden elnök igyekezett új irányt szabni a NATO-nak, miután Donald Trump elnökségének időszakát a szövetségesek közötti konfliktusok jellemezték.

Biden azon dolgozott, hogy meggyőzze a partnereket: Amerika visszatért, ismét kész arra, hogy maga köré gyűjtse és a létét érintő harcba hívja a hasonlóan gondolkodó demokráciákat, a világ önkényuralmi rendszereivel szemben.

A NATO eddig nem fókuszált Kínára, most azonban a zárónyilatkozatban kitértek arra, hogy Peking magartartása rendszerszintű kihívást jelent a szabályokon nyugvó nemzetközi rendnek. A Washington Post ugyanakkor azt írja: nem mindegyik NATO-ország csatlakozik teljes mértékben azokhoz, akik szerint Kínával erőteljesebben kell szembe szállni. „Néhányan, így például Magyarország, baráti viszonyt ápolnak Kínával, és beruházásokat várnak Pekingtől.”

Mások, mint Németország, valamint további nagyobb európai hatalmak középre húznak, abban a hitben, hogy egyensúlyt kell teremteni két szempont között: egyfelől szükség van Kína együttműködésére a klímaváltozás elleni közdelemben, másfelől meg kell fékezni globális törekvéseit. Ismét mások amiatt aggódnak, hogy ha túlságosan koncentrálnak Kínára, akkor az figyelmet von el a NATO hagyományos fő feladatáról, az Oroszországgal szembeni védekezésről – állapítja meg a Washington Post.

A magyar kapcsolat

Az amerikai lap által csupán érintőlegesen említett magyar-kínai viszonynak külön kommentárt szentel a párizsi Le Monde, ”Orbán Viktor kínai kísértése” címmel. Az írás szerint a magyar vezető a Covid-járvány nyomán egyre messianisztikusabb hangnemet ütött meg az Európa Unióval, mint olyan Nyugattal szemben, amelynek Magyarország nem akar a része lenni, inkább választja a Keletet.

A Kelet alatt azonban valójában csakis autoriter hatalmakat ért, így Oroszországot, Kínát vagy Törökországot – állapítja meg a párizsi Le Monde.

KI VESZÉLYEZTETI A GYEREKEKER? - A 444 NÉGY LEGFONTOSABB CIKKE MA REGGEL

444.HU
Szerző: BEDE MÁRTON
2021.06.15.


Jó reggelt! Ma még nem lesz 30 fok.

4 legfontosabb cikkünk most

- „Összekeverik két felnőtt ember szerelmét gyerekek sérelmére elkövetett aljas bűncselekményekkel” – több ezren tüntettek a Kossuth téren

- A magyar kormány visszavonta a Limes világörökségi jelölését, évtizedes munka megy kárba

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek! Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik...

"RÁMENT AZ EGÉSZSÉGEM" - TÖBB EZER SZAKEMBER KÉSZÜL ELHAGYNI AZ EGÉSZSÉGÜGYET

NÉPSZAVA
Szerző: DANÓ ANNA
2021.06.15.


A legtöbben az alacsony bért jelölték meg fő okként.

A szakdolgozók több mint fele távozni készül az egészségügyből – derül ki a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) frissen lezárt felméréséből. A mintegy 1200 válaszadó nyolc százaléka a nyugdíjazását, míg további 48 százaléka a felmondását tervezi, amint megszűnik a felmondási tilalom. 

Tavaly november óta tiltja egy jogszabály, hogy az egészségügyi dolgozók a veszélyhelyzet ideje alatt felmondjanak, s most június 15-től szűnik meg ez a korlátozás. Az elmúlt nyolc hónapban csak egyszer, az egészségügyi szolgálati jogviszony márciusi bevezetésekor volt lehetőségük kiválni a szolgálatból. Akkor mintegy 5000 egészségügyi dolgozó élt is a lehetőséggel. Úgy tudni, sokakat akkor az tartott vissza, hogy az egészségügyre nehezedő iszonyatos járványnyomás alatt nem akarták cserben hagyni sem a betegeket, sem a kollégáikat. 

A mostani felmérésből az is kiderül, hogy a távozásukat tervezőknek kevesebb mint a fele maradna az egészségügyben. Ők vagy itthon egy másik állami vagy magánintézményben, esetleg külföldön vállalnának munkát. A többiek a pályát is elhagynák. A válaszadók további harmada azt jelezte, hogy még bizonytalan a maradását illetően, csupán szűk hatoduk tartana ki a munkahelye mellett...

EGY EMBER NEM ATTÓL LESZ HOMOSZEXUÁLIS, HOGY LÁTJA A TÉVÉBEN

TELEX
Szerzők: LENGYEL-SZABÓ PÉTER, SIMOR DÁNIEL
2021.06.15.Miután a Fidesz egy pedofilellenes törvénytervezetet arra használt, hogy egy törvénymódosítóval kirekessze a melegeket és a transzneműeket az iskolai felvilágosításból vagy épp a tévék napközbeni műsoraiból, civil szervezetek, köztük a Pride és az Amnesty többezres tüntetést tartott a Parlament előtt.

ORBÁN ÁLLAMI SZINTRE EMELI A SZÉLSŐJOBBOT

HÍRKLIKK
Szerző: NÉMETH PÉTER
2021.06.15.


Orbán Viktor végképp úgy döntött, hogy a Fidesznek, illetve a kereszténydemokratának nevezett (csúfolt?) alakulatnak vissza kell térnie teljes mértékben a szélsőjobb tematikához. Nem mintha bármikor is, az utóbbi lassan tizenkét évben, eltávolodott volna a szélsőségektől, de azért volt idő, amikor óvatosabban fogalmazott. Hogy valójában mi is a belső értékrendje a miniszterelnöknek, nehéz eldönteni; számomra hitelesnek tűnt a liberális korszaka, bár akadnak közeli ismerősei, egykori barátai, akik ma már úgy látják, az is csak egy színjáték volt. Egy olyan ember színjátéka, aki a hatalomba kerülés lehetőségeit vizsgálja, és ez alapján dönt a kiválasztott, a célhoz elvezető elv mellett.


Azt már sokan megírták, hogy így és ezért váltott balról jobbra; felmérte, hol is lehet esélye vezető szerephez jutni. És mert a liberális- és baloldal akkoriban, túl erősnek tűnt, hozzálátott a széttöredezett jobboldal felszámolásához és kisajátításához. Így jutott el például Vona Gáborig, és a megtűrt Csurkáig, majd a Jobbikig. Környezetében egyre több, erősen megkérdőjelezhető nézeteket valló figura jelent meg, mondanivalója pedig egyre inkább vált hasonlatossá azokéhoz, akiket korábban ostorozott. Azon már meg sem lepődtünk, hogy erősen vallásos énjét mutatta fel nekünk, noha megtérésének inkább csak politikai indokait érezhettük, kevésbé a lelkieket.

Ma sem gondolom egyébként, hogy Orbán meggyőződése szerint beszél és cselekszik, azt teszi és téteti másokkal is, amit célravezetőnek tart. És lássuk be: nagyon is bejöttek eddig a számításai. Hogy azért-e, amit Ungvári Rudolf mond, miszerint a magyar emberek alapvetően jobboldaliak, nacionalisták, vagy azért, mert a baloldal leamortizálta magát, nem tudom. A „magyar emberek” karakterológiájába amúgy se mennék bele, azt meghagyom a kormányfőnek, aki hetente kölcsönöz új és újabb jellemvonásokat a „magyar embereknek”; mindig azt hangoztatva, amit szerinte ezek a „magyar emberek” hallani szeretnének. És ő – mármint Orbán – úgy találja, hogy itt, ebben az országban a többség rokonszenvezik a szélsőjobb nézetekkel. Ezért nem bántja a tőle – elvileg – jobbra álló MI Hazánkat, és ezért siratja vissza a Parlamentben, vagy egyéb beszédeiben azt a Jobbikot, amely egykoron EU-s zászlót égetett, nyíltan zsidózott, és használta az összes olyan topikot, amelyet – szerintünk – európai gondolkodó nem használ, miniszterelnök pedig nem vágyik rá...

SZABAD SZEMMEL: ORBÁNÉK ÜGYESEN SMINKELNEK - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2021.06.15.


És a nemzetközi sajtó sem tudta szó nélkül hagyni, hogy mintegy 600 millió forintnyi közpénzt pumpáltak egy kávézóba, amit Orbán egyik kedvenc filozófusáról neveztek el.


Washington Post

Az Európa Tanács emberi jogi biztosa arra kéri a magyar országgyűlési képviselőket, hogy ne fogadják el ma azt a tervezetet, amely tabutémának minősítené a homoszexualitás bemutatását, ábrázolását a kiskorúak számára. Dunja Mijatovics közleménye rámutat, hogy nem szabad támogatni olyan kezdeményezéseket, amelyek korlátozzák az emberi jogokat, illetve megbélyegzik a társadalom egyes tagjait.

Márpedig – teszi hozzá – a Fidesz által benyújtott javaslat ráerősít a leszbikus, meleg, biszex és transzgender emberekkel szembeni előítéletekre. Egyben kifejti, hogy nemzetközi jogvédő szervezetek bebizonyították: a fiataloknak joguk van átfogó nemi felvilágosításra, ám az nem lehetséges, ha közben nem lehet megvitatni, az LMBT-hez kapcsolódó témákat. Ezen felül az indítvány ellentmond a nemzetközi és európai emberi jogi normáknak. Az pedig félrevezető és hamis állítás, hogy a gyerekek védelmében vezetik be.

Lydia Gall, a Human Rights Watch kutatója úgy látja: az LMBT-közösség tagjainak méltóságát sérti, ha egyenlőségjelet tesznek a szexuális és gender sokszínűség, illetve a pedofília közé. Ez egyben veszélybe sodorhatja az érintett embereket. A szakértő kifejtette, hogy az Orbán-kormány cinikus, ízléstelen és szándékos kísérletet tesz, mert próbál lábbal tapodni a nemi kisebbségek jogain, igyekszik őket láthatatlanná tenni a társadalomban.

Reuters

Magyar és nemzetközi vállalatok, köztük a Google és a Viacom elítélték, hogy a magyar kormánypárt megtiltaná LMBT-tartalmak terjesztését az iskolákban. A közös állásfoglalás kiemeli, hogy a lépés a diszkriminációt gerjesztené és árt az üzleti érdekeknek. Emellett fokozott veszélyt jelentene nemi kisebbségek tagjaira nézve, függetlenül a koruktól. A nyilatkozat igen aggasztónak minősíti, hogy a javaslat hátrányosan érint bizonyos munkavállalókat, egyben pedig betesz a gazdaságnak.

A kormány nem kívánt válaszolni a hírügynökség kérdéseire, de már jó ideje azt hangoztatja, hogy család- és társadalompolitikája a keresztény kultúrára épül. Ugyanakkor Árvai Péter, a szoftvergyártó Prezi társalapítója és elnöke emlékeztet arra, hogy nagyon sok tehetséges fiatal már elhagyta az országot, mert megtiltották számára a nemváltást. És amikor külföldről igyekeznek a cég számára munkaerőt toborozni, mindig felvetődik a magyar politikai helyzet. Azaz ára van annak, hogy félelemmel teli és megosztó a légkör. Ezért a vállalat Budapest helyett inkább Berlinben, Rigában, San Franciscóban és Dublinban terjeszkedik.

Marc Angel, az Európai Parlament 154 tagot számláló LMBT-csoportjának társvezetője úgy véli, hogy nincs helye az unióban az olyan propagandának, amely orosz mintára uszít a nemi kisebbségek ellen.

AFP

A francia hírügynökség 5 ezerre teszi a tegnap budapesti tüntetés részvevőinek számát. Az egyik szervező, az Amnesty International szerint a megmozdulás azt jelzi, hogy sok magyar elveti a homofóbiát, a transzfóbiát, illetve a kormánynak azt a próbálkozását, hogy gyűlöletet terjesszen. A közlemény szerint a törvényhozóknak ma a szavazat leadásakor emlékezniük kell arra, hogy durva politikai meggondolásból emberek életét veszélyeztetik.
Kurier


Paul Lendvai úgy látja, hogy Magyarország a felszínen ügyesen leplezi a rendszer tényleges természetét, a smink eltakarja a csúnya vonásokat. Ő a maga részéről meglehetősen borúlátó, hogy le lehet-e váltani jövőre a kormányt. Attól viszont nem fél, hogy Ausztria orbanizálódna, emiatt egészen nyugodtan alszik.

Hihetetlen szerencsének tartja, hogy Amerikában Biden az elnök mert ő józan és nem Putyin barátja, hiszen Trump egyetlen rossz szót sem szólt az orosz államfőre, miközben látszik, hogy mi történik orosz földön azokkal, akik bírálják a Putyint. Miközben az ország gazdaságilag és szociálisan csődbe jutott. Vezetője arra használja a külpolitikát, hogy elterelje a figyelmet a bajokról. Szankciókkal viszont jobban lehet hatni rá, mint a kereskedelmi együttműködéssel. Meg kell szabni számára, hogy meddig mehet el. Hiszen Lukasenko a segítségével élhette túl politikailag, hogy eltérített az uniós repülőgépet.

A szakértő arról is beszélt, hogy a diktatúrának különböző formái léteznek. Vannak hibridrendszerek, lásd Magyarországot és Lengyelországot, Bulgária pedig a korrupció iskolapéldája. De ahol még el lehet zavarni a rossz kormányokat, ott egyelőre nem teljes az önkényuralom. Ezek a sminkelt zsarnokságok.

Kína jobban működik, mint Oroszország, pedig ott is egy ember szabja meg a dolgokat. Viszont Moszkva és Peking szövetsége roppant veszélyes. Európa azonban nem teheti meg, hogy az oroszokkal áll össze Hszi megregulázására. Hiszen ez olyan, mintha egy rablót hívna a házába, hogy az segítsen megvédeni az otthonát. Ez ügyben nincs jobb, mint az EU.

Le Monde

Kína megkísérti Orbán Viktort, aki egyébként is keleti nyitást írta zászlajára, bár most meghátrálni látszik a kínai elitegyetem budapesti lerakata ügyében, ám arról szó sincs, hogy végleg feladta a nagy tervet – mutat rá a vezető francia lap elemzése. Majd hozzáteszi, hogy első ránézésre úgy tűnik, mintha a magyar politikus az utóbbi időben rokonszenvvel viszonyulna a Marcon-féle „független Európához”, tehát hogy a földrésznek ki kell bújnia az USA árnyékából.

De éppen a tanintézmény bizonyítja, hogy Magyarország egyáltalán nem erős és demokratikus alternatív Európában gondolkodik. Inkább összeáll a leginkább tekintélyuralmi rezsimekkel, miután azok be akarnak nyomulni az unióba. Orbán nem titkolja, hogy nem kíván az EU és így a Nyugat része lenni, neki az olyan autoriter rendszerek a kedvesek, mint az orosz, a kínai és a török. De Peking kedvében járt akkor is, amikor megakadályozta, hogy az unió elítélje a kínai politikát, legyen szó akár Hongkongról, akár az ujgurok elnyomásáról.

Álláspontja illeszkedik a magyar közvélemény nagy részének felfogásához, mármint hogy az ország külön egységet alkot Európában. Emellett kiderült, hogy a népesség fele előszeretet táplál Kína iránt és nem zavarják a jogsértések. Ugyanakkor a hatalompárti sajtó bőszen védelmezi a campust, ezzel szemben azt hangoztatja, hogy a CEU „Soros kémhálózatának” része. Viszont Karácsony Gergely abból indul ki, hogy a fővárosiak többsége nem kér a kínai elitegyetemből és a jelek szerint Orbán nem akart kockáztatni a választások előtt. De ez még messze nem jelenti azt, hogy végleg sutba dobta volna az ötletet. Hiába volt valaha ellenzéki, az egypártrendszer elleni mozgalom hőse, most kiáll a Kínai Kommunista Párttal folyó együttműködés mellett. A baloldalról viszont azt állítja, hogy az nosztalgiát érez a szovjet idők iránt.

Frankfurter Rundschau

Ma este a Puskás Aréna nem csupán azért lesz zsúfolásig tele szurkolókkal, hogy a tömeg lendületet adjon a csapatnak Portugália ellen, tetten lehet érni itt politikai szándékot is. Egyelőre persze nem világos, miként fognak zökkenőmentesen beengedni ennyi embert a méregdrágán megépült stadionba, de hát a költségek magasak szoktak lenni az ilyen korrupció-gyanús beruházásoknál.

Magyarország már akkor igencsak előrefutott a drukkerek visszacsábításában, amikor még javában dúlt a járvány és a legtöbb helyen zárva maradtak a stadionok kapui a látogatók előtt. Ennek persze megvan a maga oka: Orbán szabályszerűen paktumot kötött a szervezett sporttal. A kormány egy sor stadion, csarnok és sportiskola építését és felújítását fedezte. A Fidesz képviselői ott vannak a nagy egyesületek elnökségében.

A járvány mostanra erősen visszahúzódott, ám így is van kockázat a telt házban. Közben pedig nem csupán aggódó német virológusok, hanem vendég után ácsingózó magyar lakástulajdonosok sem tudják felfogni: az miként van, hogy aki belépőjeggyel érkezik, az 72 óráig maradhat. Viszont mindenki mással szemben kemény beutazási korlátozások vannak érvényben.

Ugyanakkor minden jogos kritika ide vagy oda a jobboldali-nemzeti irányzatok címére, Magyarország példa arra, hogy mekkorát lendít a kisebb futballnemzetek önértékelésén, ha megkapják egy ekkora torna társrendezői jogát.

Washington Post

A török elnök segítséget kért Magyarországtól és Pakisztántól, miután bevállalta a kabuli nemzetközi repülőtér védelmét a NATO-csapatok közelgő távozása utáni időszakra. Erdogan azonban leginkább az Egyesült Államoktól vár diplomáciai, logisztikai és pénzügyi támogatást, ha az csapatokat hagy Afganisztánban.

Egyelőre azonban nem tudni, miként lehet fenntartani a létesítmény, valamint a fő utak biztonságát. Jelenleg egy kb. 500 fős török egység állomásozik az országban. Az államfő egyébként Brüsszelben külön is találkozott Orbán Viktorral, valamint Bidennel, aki kijelentette a katonai szervezet csúcsértekezlete után, hogy általános volt nézet: hazahívják az alakulatokat, de nem hagyják magára az afgán német, ami diplomáciai, gazdasági és humanitárius segítséget jelent.

Fiancial Times

A vezércikk szerint az új izraeli kormány legsürgősebb teendője az, hogy megszabaduljon Netanjahu mérgező örökségétől és rendbe tegye az országot. Hiszen az eddigi miniszterelnök tönkretette a politikai légkört, a végén ez okozta a bukását. Merthogy az ellene szövetkezett 8 pártot az hozta össze, hogy végre lássák a versenytárs hátát. A sebeket most az új vezetésnek kell begyógyítania. Az eddigi miniszterelnök mesteri taktikus, viszonylagos stabilitást és gazdasági fellendülést hagy maga után. De a hagyatékára nagy árnyékot vet bombasztikus, illiberális viselkedése.

Éveken át gerjesztette a feszültséget az arab közösséggel. Évtizedeken keresztül folyt a Nyugati Partvidék lopakodó gyarmatosítása, így a válság megoldása ritkán tűnt ennyire távolinak. De a politikus számára a legfőbb a saját túlélése, hiszen csalással és korrupcióval vádolták meg. Ezért állt össze jobboldali szélsőséges csoportokkal, amelyek között vannak nyíltan homofóbok és rasszisták is.

Hogy elhárítsa a bajt a feje fölül, kirohant az igazságszolgáltatás ellen. Hagyományosan liberális intézmények nagy nyomás alá kerültek. Utódja ultranacionalista, aki még jobboldalibb, mint Netanjahu. De ha a törékeny szövetségnek sikerül egyben maradnia, akkor az korlátokat szab Bennett megnyilvánulásainak.

Cseppet sem lesz könnyű az új kabinet dolga. A társadalmat nagy egyenlőtlenségek jellemzik, ami leginkább az arabokat és az ultraortodox zsidókat sújtja. Ha felsül a hatalom, akkor jön az új, immár 5. választás pár éven belül, és még inkább meginog az emberek hite a politika iránt. Netanjahu aknamunkával próbálkozik majd, de inkább arra kellene összpontosítania, hogy közeleg a tárgyalása. Hagynia kellene, hogy a bíróság tegye a dolgát.

The Times

Amikor tavaly meghalt Sir Roger Scruton, a brit miniszterelnök korunk legnagyobb konzervatív gondolkodójaként búcsúzott tőle, de a jelek szerint Orbán Viktor még nagyobb csodálója a tudósnak. Hiszen szövetségesei éppen most feccölnek bele átszámítva 1,5 millió fontot egy kávéház láncba, amely a filozófus nevét viseli. Az első már pár hónapja működik, tele van emléktárgyakkal, amelyek az özvegytől származnak.

A pénzt egyébként az állami forrásokból működő Batthyány alapítvány adta, amely szintén megfinanszírozta, hogy Norman Stone, a történész megírja Magyarország történetét, Orbán Viktorral a főszerepben. A magyar vezető egyébként két éve kitüntette Scrutont, akit úgy méltatott, hogy kellőképpen előrelátónak bizonyult, így megjósolta az illegális migráció veszélyét. Ugyanakkor védte Magyarországot az igazságtalan bírálatokkal szemben.