2017. június 16., péntek

"FOGALMUNK SINCS, MI MEGY A VILÁGBAN" - VEKERDY TAMÁS KEMÉNYEN NEKIMEGY ORBÁNÉK OKTATÁSPOLITIKÁJÁNAK

CIVILHETES BLOG
Szerző: Civilhetes.net
2017.06.16.


A neves pszichológusnak a Rákosi-rendszer jut eszébe a mostani történések kapcsán. - írja a magyarnarancs.hu.

"Működő közoktatás nélkül nincs jövő" – mondta Vekerdy Tamás tegnap az ATV-ben.

A gyerekpszichológus az Egyenes beszédben a jelentős felháborodást kiváltó Taigetosz-törvényről beszélt, és azt mondta, a legnagyobb tehetségek, Picasso, Stephen Hawking sem tudott egyből megtanulni olvasni:

"Mi azt mondanánk, értelmi fogyatékos volt. Nem: csak zseni volt."


Vekerdy egyébként úgy látja, az iskola nagyon rossz, mivel képtelen igazodni a világhoz, és folyamatosan azt az érzetet kelti a gyerekekben, hogy a világ unalmas, érthetetlen, szörnyű.

Szerinte Mérei Ferencnek volt igaza, amikor azt mondta, „ahol untatnak, onnan menekülj!” Mire Méreinek felvetették, hogy „tanár úr, az élet nem kerti ünnepély”. De a híres pedagógus erre csak megismételte önmagát:

"Ahol untatnak, onnan menekülj!"


Vekerdy nem fest túl optimista képet a mai oktatási rendszerről: úgy látja, az iskoláinkból eltűnt az öröm és az élmény. Szerinte ellenzékben eddig minden párt azt mondta, hogy az oktatásra kell a legtöbb pénzt költeni, de amikor kormányra kerülnek, elsőként a közoktatásból vonnak ki forrásokat. Pedig működő közoktatás nélkül nincs jövő.

Vekerdy a kormány legújabb ötletéről is beszélt, miszerint 2019-től csak kötelező felvételivel lehetne bejutni a gimnáziumokba:

"Mi az, hogy felvételi? Honnan vesszük azt, hogy a jó tanuló fog jól beválni az életben? Honnan vesszük azt, hogy a tehetséges gyerek jó tanuló lesz?"


A műsorban persze szóba került Parragh László mára már sokat idézett mondata, az iparkamara elnöke nemrég ugyanis arról beszélt, óriási hiba, hogy a polgármesterek nem mernek gimnáziumokat bezárni. Ezzel kapcsolatban Vekerdy azt mondta, hogy

"olyan emberek beszélnek, akiknek, úgy tűnik, fogalmuk sincs, mi megy a világban ma."

A mai oktatáspolitika kapcsán a pszichológusnak a történelem sötét korszakai jutnak eszébe:

"Én nagyon öreg vagyok, átéltem a Rákosi-rendszert. A dolgok egy része – természetesen nem jön még a fekete autó, nem feszegetik a körmömet az Andrássy út 60.-ban; óriási különbség –, a centralizálás, az iskolák államosítása akkor is megtörtént."


Hogy mi akkor a megoldás? Vekerdynek nincs kétsége afelől, hogy ezt a kormány a nemzet érdekében le kellene váltani.

"Van, aki száján hordja hitét és hazáját. Van, aki a szívében. Az elsőnek egy szavát se hidd!"

– zárta a beszélgetést a pszichológus.

A KÖZMUNKÁSOKNAK MÉG NEM SZÓLTAK, HOGY HAZÁNK ERŐS ÉS BÜSZKE EURÓPAI ORSZÁG

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: SZEKA
2017.06.16. 


Lassan kezdjük megszokni, hogy a kormány kiírja a plakátokra, bemondatja a tévében, rádióban, hirdeti az újságokban azt, amit gondolnunk kellene szerinte az országunkról. Azon kívül, hogy szellemi fogyatékosnak nézik saját polgáraikat az ország vezetői, azon is elgondolkodnunk egy fél pillanatra, miért reklámozza önmagát ilyen vehemenciával a kormány? A jó bornak is kell a cégér? Esetleg attól félnek, hogy az önálló véleményalkotás káoszba sodorja az országot? Az biztos, hogy urakban és szolgákban gondolkodik egy olyan politikai vezetés, amely úton-útfélen fontosnak érzi a nép ideológiai nevelését.

A kormány suttyomban próbál megszabadulni a közmunkaprogramban rekedt százezrektől, ám egyelőre csak tétova lépéseket tesz ennek érdekében, hiszen lassanként csökkenti a programban résztvevők számát. Bár Hegedűs Zsuzsa, Orbán Viktor szociális ügyekben illetékes tanácsadója azzal dicsekedett egy interjúban, hogy ő találta ki a minimálbér-emelést és a közmunkaprogramot, a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy ez utóbbi teljes kudarc, hiszen a munkanélküliek töredékét vezette vissza a munka világába. Hegedűs egyébként erősen csúsztat, amikor azzal kérkedik, hogy az ő találmánya közmunkaprogram, hiszen ez a modell már a Gyurcsány-kormány idején is létezett, de akkor kifejezetten a munkáltatók igényeihez alakították a rendszert.

Az Orbán-kormány idején viszont az vált gyakorlattá, hogy a munkanélküliek több százezres tömegét beterelték a közmunka világába, hogy eltüntessék őket a munkanélküliek sorából, ugyanakkor olyan helyekre küldték dolgozni ezeket az embereket, ahol nem igazán volt rájuk szükség. És itt nem elsősorban az útszélen sepregető, sárga mellényes munkásokról van szó, hanem a művelődési házakban, könyvtárakban, és más önkormányzati vagy civil szervezeteknél sertepertélő diplomásokról, akik a minimálbérnél jóval kevesebbért ütik el az időt azokban az intézményekben, ahol képtelenek kigazdálkodni egy új munkatárs bérét, ezért elfogadják az állam „nagylelkű” segítségét, hiszen egy fillérjükbe nem kerül egy-egy új közmunkás alkalmazása...

HOL VOLT, HOL NEM VOLT MAGYARORSZÁG - KÖNYVKRITIKA

ÉLET ÉS IRODALOM - SZABADPOLC
Szerző: Babarczy Eszter
2017.06.16.


Jakab András–Urbán László szerk.: Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2017, 468 oldal, 3980 FtBár elkerülhetetlenül leegyszerűsítem a kötet üzenetét, ha egy mondatban foglalom össze fő problémáit, e rövid recenzióban nincs mód rá, hogy egyenként vizsgáljam a közpolitikai javaslatokat (arról nem beszélve, hogy megfelelő felkészültségem sincs hozzá). Mit lehet tehát tenni egy olyan országban, ahol politikai szereplők (beleértve az ellenzéket is) és a közemberek egyaránt abban érdekeltek, hogy fenntartsák a politikai polarizáltság okozta elbutulást, a járadékvadászatot vagy kiskapuzást lehetővé tévő korrupciót? Tölgyessy már említett bevezetőjében, Gyurgyák János történelemszemléletünkről írott esszéjében, Tóth István György a magyar normákat elemző írásában vagy éppen Orbán Krisztián korábban már megjelent publicisztikájában magát az észszerűséget, a nyugatias tájékozottságot emelik ki szükséges orvosságként. Ezzel, mint explicitté is teszik, visszatérnek a magyar értelmiség egyik szerepfelfogásához, a Bildungsbürger eszméjéhez, még ha nem táplálnak is olyan illúziókat, hogy a képzett, közpolitikai problémákat átlátni képes értelmiségi kiválthatja a független egzisztenciájú polgár, a középosztály kiegyensúlyozó, stabilizáló szerepét. Vagyis: ha igyekszünk félretenni politikai szemellenzőinket és elolvassuk a kötet tanulmányait, s a rájuk reflektáló, velük vitatkozó tanulmányokat, máris tettünk valamit az országért. Ugyanis, mint Tölgyessy rámutat, ha csak addig terjed a látókörünk, hogy bukjon meg Orbán Viktor, kevéssé valószínű, hogy egy esetleges bukás után Magyarország ki tud keveredni a lemaradást állandósító pályáról.

Hegymenet címen jelent meg az a kötet, amely főként azzal került be a sajtóba, hogy az MTA nem merte finanszírozni, és az MTI nem mert hírt adni róla. A kötet mintegy előre kommentálta saját sorsát. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont műhelyében induló munka célja az volt, hogy tudományosan megalapozott áttekintést adjanak Magyarország problémáiról és a kifelé (mint a cím sugallja, meredeken hegynek fel) vezető utakról; hogy színvonalas vitát generáljanak e kérdésekről, amely túllép a publicisztikai okoskodásokon. A 22 alapos tanulmány többsége egyes közpolitikai területeket vesz szemügyre, a nyugdíjrendszertől az energiapolitikáig, a gazdasági aktivitás emelésétől a sajtó helyzetéig, és többségüket nemzetközi szinten is elismert szaktudósok írták, a közérthetőség igényével. Ugyan mitől minősülhet potenciális veszélyforrásnak egy ilyen kötet az MTA egyes döntéshozói vagy az MTI hírszerkesztői szemében?

A tanulmányok elsősorban arra törekszenek, hogy racionálisan és elfogultságok nélkül mutassák be a problématerületet, és bár kritikusak a jelen kormányzat intézkedéseivel, nem kevésbé kritikusak korábbi kormányzatokkal. Tölgyessy Péter nyitó tanulmányában járja körül azt a kérdést, amely a kötet státuszát is megvilágítja: az észszerű beszéd hanyatlását itthon és a világ más országaiban. „Az észszerű okfejtés elveszítette korábbi eredendő tekintélyét. A legszélesebb közönség jelentékeny hányada számára nem a valóságos történés számít ténybeli igazságnak, hanem inkább az, ami egybevág előzetes beállítódásaival. Bármilyen állítás remélheti tényként való tömeges elfogadását, amennyiben egy nagyobb közösség számára elhihető”– írja (20.) Ezt a hanyatlást a globális kapitalizmus szülte frusztrációk és a médiatér fragmentálódása táplálja, és az elégedetlenségekre és a zsigeri politikai érzelmekre ráugró politikai szereplők erősítik fel. Magyarországon különösen jelentős „elbutulást” eredményez a politikai polarizáltság, amelyben a sajtó is az indulatok megjelenítésével versenyez, így a mérsékelt és a racionalitást becsülő hangok kiszorulnak a közélet teréből. Nem mintha a szerzők különösebb illúziókat táplálnának az észszerűség erejével kapcsolatban. Mint Tóth István György a magyar értékszerkezetről írott esszéjében megjegyzi, Magyarországon naivitás abban bízni, hogy a döntéshozók kiemelt figyelemmel fogják követni az értelmiség szakszerű javaslatait. Ezt visszhangozzák oly különböző területek képviselői, mint a költségvetési folyamatot elemző Romhányi Balázs vagy az oktatás helyzetét vizsgáló Polónyi István: a független elemző intézményeket a kormány felszámolta, így a politikacsinálás végképp önkényes, átláthatatlan és ad hoc jelleget öltött...

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG-KÉPE 2016-BAN

ÁTLÁTSZÓ - MÉRTÉK BLOG
Szerző: Mértékblog
2017.06.16.


...Az elmúlt évhez viszonyítva több mutató szerint tovább romlott a sajtószabadság helyzete Magyarországon.

A sajtószabadság helyzetét „általánosságban” az újságírók továbbra is inkább negatívan ítélik meg, de most tapasztaltuk az eddigi legmélyebb pontot.

Súlyosbodónak ítélik meg az újságírók a médiára nehezedő politikai nyomást, ennek mutatója a tavalyi évhez képest látványosan nőtt.

Meghatározó ma is az a vélekedés hogy, ma „inkább a politika ellenőrzi a médiát” mintsem fordítva, a „média ellenőrizné a politikát”.

A legfontosabb nyomásgyakorlási eszköz továbbra is az állami hirdetések elosztása. Ennek a szerepe az elmúlt években látványosan megnőtt, ahogy ugyancsak erőteljesen nőtt a politikusok és a hirdetők közvetett, a főszerkesztőn vagy a menedzsmenten keresztül gyakorolt nyomása is.

Az elmúlt egy évben a médiavállalkozások és a politikai pártok összefonódásának folyamata volt az, ami az újságírók véleménye szerint az eddigiekhez képest is meghatározóan romlott, bár a közszolgálati média működésének romlása gyakorlatilag ugyanilyen aggasztónak minősült...

NAPI EGYPERCES - AKI NEM SZAVAZ A FIDESZRE, AZ DÖGÖLJÖN MEG?

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Budácsik Lajos
2017.06.16.


Magyarország dús ország volt, / Van termése, kincse, vadja, / De amit a bús nép szerzett, / Víg uraság zsebre rakja. (Ady Endre: Történelmi lecke fiúknak)

„A mai szociális válság újabb és újabb családokat, nyugdíjasokat és dolgozókat ránt majd magával. Lássuk be, hogy ez a kormány szociálisan érzéketlen, és azokat a szociális értékeket, vívmányokat, amelyeket a magyar emberek hosszú évtizedeken át felépítettek, és a rendszerváltás viharai közepette is átmentettek, most kész esztelen módon lerombolni.”

Vajon ki és mikor mondhatta a fenti mondatokat? Annyira életszerű, mintha ma hangzott volna el, egy olyan vitában, ahol a kormány szociális érzéketlenségéről folyhatott a polémia. Mit gondol a kedves olvasó, melyik ellenzéki párt vezetője ostorozta ilyen bátran a kormányt? Segítek: Orbán Viktor, a 2007 szeptember 18-ai Fidesz gyűlésen.

Az ellenzék akkori magabiztos vezetője – ne felejtsük, túl volt már az ország az őszödi beszéd okozta megrázkódtatásokon – immár több mint hét éve korlátlan ura az országnak. Egymaga dönt mindenben, ellenvéleményt nem ismer, nem tűr meg. Körülötte a talpnyalói kör lesi a főnöknek még a hangulatát is. A valamikori liberális ifjúból mára dölyfös, érzéketlen despota lett, aki az ország jövőjét mindinkább a nagy orosz medvéhez köti...

EGÉSZSÉGKÁROSODOTT VAGY? NEMCSAK AZ EGÉSZSÉGED, JOGAID SINCSENEK...

KMK BLOG
Szerző: OMari
2017.06.16.


A történet számunkra egy hónappal kezdődött, amikor üzenetet írt oldalunkon egy hölgy egy Tisza-menti kis településről. Azt írta benne, hogy bár gerinc- és ízületi kezelésre, s egyben kíméletre szorul, gyógycipőt hord, az orvosa rendszeresen figyeli állapotát - ennek ellenére az önkormányzat közmunkára kötelezte annak érdekében, hogy továbbra is kaphassa majdan a 22800.-Ft-os foglalkoztatást helyettesítő támogatást. 

Elküldték orvosi vizsgálatra, az "üzemorvos" könnyű fizikai munkára alkalmasnak találta - mint az oly sokszor megesik. Az üzemorvosnak természetesen tudomása van róla, hogy ott, azon a településen miből is áll a közmunka: közterület takarítás, paprika palántázás, gaztalanítás, gallynyesés. Egyikre sem lehet azt mondani, hogy kifejezetten üldögélős munka. A véleményezésbe beírta ugyan, hogy 5 kg-ig emelhet, tartósan nem állhat, nehéz fizikai munkát nem végezhet.

A szakvéleménnyel elment az önkormányzathoz, akiknek alkalmazásába került volna közmunkásként. Az ügyintéző hölgy közölte, hogy ő gereblyézni, gallyat metszeni, locsolni kért munkásokat. Jelenleg nem tud más, állapotának megfelelő munkát adni. Eddig a történet rendben csordogál.

Csakhogy ép ésszel az ember úgy gondolná - papírjára rákanyarítja az ügyintéző - jelen munkaterületre alkalmatlan megjegyzést, aztán majd ha lesz valami általa is elvégezhető tevékenység ismét behívják.

De minek mennének ilyen egyszerűen a dolgok? Magyarországon vagyunk, nem Európában...!

Senki nem meri kimondani az alkalmatlanságát, mindenki másra mutogat. Majd az orvos, majd az önkormányzat, majd a kormányhivatal. Végül senki sem lép, érvényes marad a behívó... Megérkezik a jót anács, írja alá a 30 napos munkaszerződést, aztán majd lesz valami.

A hölgy végül is úgy döntött, nem veszi fel a munkát, hisz a saját állapotát talán ő és szakorvosa ismerheti igazán. De persze országunkban nem így működnek a dolgok. A jogszabály az jogszabály, nálunk a körzeti orvos, aki jelen esetben üzemorvossá lépett elő csípőből tüzelhet a szakorvosi állásfoglalásra...

SIMICSKA KONTRA SIMICSKA - INTERJÚ HORVÁTH ANDRÁS, EGYKORI NAV-OSSAL, AZ ADÓHATÓSÁG POLITIKAI MEGRENDELÉSEIRŐL,

B1 BLOGCSALÁD
Szerző: B1blog
2017.06.16.


Fegyveres revizorok után az adóellenőrök is megszállták a Simicska Lajos cégeit. A Mahir központban mindenekelőtt a Jobbik tavaszi plakátszerződéseit foglalták le, de emellett elvitték azokat a megállapodásokat is, amelyeket a Cityposzter és a Publimont kötött a Magyar Szocialista Párttal, illetve a Magyar György ügyvédi irodával, továbbá a Pokorni Zoltán vezette XII. kerületi önkormányzattal és a Magyar Izraelita Hitközséggel. A hatóság emberei 11 ezer oldalnyi szerződést vittek magukkal. A zöld dossziét összeállító hajdani adóhivatali dolgozó, Horváth András szerint a NAV feltehetően politikai megrendelést hajt végre. Az eset pikantériája, hogy az egykori elnök, Simicska által kidolgozott ellenőrzési fegyvert vetik be Simicska Lajos politikai ellenfél ellen.

Amikor a fegyveres revizorok éjszakai órákban megszállták a Simicska vállalkozásokat, a Mahir Cityposzter és a Publimont irodáit, akkor eszébe jutott a saját története, amely a zöld dossziéval, majd az ön áfacsalás miatti feljelentésével kezdődött, de végül önnél tartottak házkutatást?

Inkább az jutott eszembe, hogy amikor a Krétakör társulat ügyvezetője, Gulyás Márton két éve kritizálni merészelte Lázár Jánost, válaszként a társulatra küldték a Nemzeti Adó-és Vámhivatal embereit. De beugrott az Ökotárs Alapítvány rendőrség általi lerohanása is, a házkutatások, a számítógépek begyűjtése. Később hiába állapította már meg a bíróság a hatóság beavatkozásának törvénytelenségét, a minden hatalommal szemben kritikus civil szféra megfélemlítése ezekkel az akciókkal elkezdődött. Ezek elsődleges célja nem az igazság kiderítése, hanem a társadalom megfélemlítése volt. Az adóhivatal terrorját persze nemcsak a civil szervezetek ellen használja a hatalom, hanem akkor is, ha valamelyik kormányhoz közel álló vállalkozó erőszakkal meg akar szerezni egy másik céget. Példa erre a pécsi Zsolnay gyár, amelyet először megpróbáltak hatósági eszközökkel bedönteni, csak azért, hogy aztán lenyúlhassák. De a húsiparban is akadnak olyan vállalkozások, amelyeket egyes hazai oligarchák meg akarnak szerezni, és ehhez a hatalom felhasználja az adóhivatalt, s vele a megfélemlítést...

AZTÁN LEGKÖZELEBB MAJD EGY KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEN HANGSZÓRÓBA BESZÉLŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRT FOGNAK VÉGIGHURCOLNI A FEKÁLIAMÉDIÁJUKON

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- DÜHÖNGŐ, HACSAKNEM BLOG
Szerző: H. A.
2017.06.16.


A tegnapi nap legfontosabb híre lett volna – a csütörtökre való különös tekintettel – Lázár János legokosabb miniszter szokásos két órás nárcisztikus agymosó fellépése, ami kormányinfó néven fut. De nem lett.

Sajnos ezúttal a Migráns1 közpénztelevízió háttérbe szorította ezt a rendkívül hasznos színjátékot: Ahmed H., röszkei zavargó, terrorizmus miatt első fokon 10 év börtönbüntetésre ítélt migráns másodfokú pere zajlott ugyanis a a Szegedi Ítélőtáblán, ezért a propaganda nagyágyúja csőre töltve, exkluzív élő adásban készült a hatalmas kegyelemdöfésre.

Arra tudniillik, hogy az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedik a másodfokú döntéssel (amelyet készpénznek vettek az elvtársak) és Ahmed H.-t lehet majd mutogatni, mint a véres kardot: veszélyben az ország, a nemzet, bezzeg mi megmondtuk, ilyen elfajzott vademberek fogják megerőszakolni a keresztény magyarságot. Lám-lám, jogerősen is igazunk volt, működik a magyar igazságszolgáltatás. Úgyhogy ezekben a vérzivataros időkben egyetlen esélyünk van: újra meg újra a Fideszre szavazni, kétharmaddal lehetőleg, mert akkor talán nem halunk meg mind. Akkor megmenekülhetünk.

Szóval az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás hűsítő árnyékában Ahmed H. ügye nem csupán szimbolikus jelentőséggel bírt a kormány és propagandagépezete számára: ez az egyik olyan ügy, amelyre támaszkodva tökéletesen csúcsra lehetett járatni a nemzeti elmebaj rendszerét és Európát köpködni, amiért ránk akarnak kényszeríteni valamit, amit egyébként Orbán Viktor is aláírt a két szép kezével.

A köztévé tehát minden erejével és ifj. Lomniczi Zoltán minden lojális szakértelmével rákészült. Mint kiderült, a buktára. Ugyanis több órányi élő közvetítésbe oltott hergelés után, konkrétan az után, hogy a tárgyalóteremből végig közvetítették az első fokú ítélet ismertetését, a vádbeszédet, a védőbeszédet, az ítélőtábla másodfokú döntését és annak indoklását végül nem adták élőben (ITT egy remek cikk az egész szánalmas vergődésről). A Fidesz számára kellemetlen ítélethirdetést kénytelenek voltak lekeverni és felvételről benyomni Lázár János mutatványát.

Az kétségtelen, hogy egy olyan országban, ahol egyelőre szerencsére minimális esélye van bármilyen terrorcselekmény bekövetkezésének, még egy elvetemült majdnem kétharmados államgépezetnek sem túl könnyű terrorfélelemben tartani egy rettegésre egyébként bármikor kapható népet.

Lássuk be, sokkal rosszabbul is elsülhetett volna a dolog, mert mi van, ha a fényességes miniszterelnök úr a másodfokú ítéletet előre kommentálja (ahogyan szokása neki történelmi pofonok előtt dicshimnuszokat zengedezni más témákban is, lásd a szárnyaló magyar futball és az andorrai zakó esetét), és a szervilis, futószalag mellett dolgozó nem médiamunkás lányos zavarában bejátssza az elsőfokú ítéletet megerősítő másodfokú döntés értékelését. Hogy Magyarország büszke és erős európai ország, amelynek kormánya minden Európát sújtó terrortámadás kapcsán elsőként rázza az öklét, forgatja a szemeit, hergeli a híveit, és ahol embereket hangosbemondó használatáért és kődobálásért ugyanúgy terrorizmusért ítélnek el, mint a robbantgató, tömegbe hajtó elmebetegeket, ha éppen nem lövik szitává őket...

MILLIÓKAT TÜNTETHETETT EL ORBÁN VIKTOR KEDVENC ROMAÜGYI POLITIKUSA

A BETŰ SZABADDÁ TESZ BLOG
Szerző: kameszka01
2017.06.16.


Közpénzből segélyezte a családtagokat Farkas Flórián, amikor ő volt az Országos Roma Önkormányzat elnöke. A miniszterelnök kedvenc roma politikusának ez a tevékenysége is jogsértő lehetett. A Hír TV Célpont című műsora tavasszal talált rá Farkas Flórián édesapjára, aki azt állította, havi ötvenezer forintból él. Fiára, aki a miniszterelnök romaügyi megbízottja, a Fidesz parlamenti képviselője és a kormánypárt fontos politikai szövetségese, nemigen számíthat, mivel összevesztek, és azóta nem beszélnek egymással.

„Az elmúlt időszakokban, úgy értve, hogy a tavaly meg azelőtt is mindig megtisztelt egy pár ezer forinttal. Vagy pár tízezer forinttal is” – idézte fel. Farkas Irén, Farkas Flórián testvére. Állítása szerint testvére 6-7 éve szánta meg utoljára, akkor 80 ezer forintot kapott tőle, amiből visszaköttette a villanyt a házba.

A kérdés már csak az, hogy a rokonok hazudnak, vagy Flóri maga vágta zsebre a pénzt.
Ugyanis például a testvére 2012-ben 350 ezer forintot kapott papíron az elnöki keretből. A pénzhez egyedül Farkas Flórián férhetett hozzá, és egyedül ő rendelkezhetett vele – magyarázta az önkormányzat egyik képviselője. A nemzetiségek jogairól szóló törvény kimondja, hogy egy nemzetiségi önkormányzat az állami támogatásból kizárólag a közfeladatait finanszírozhatja...

PÁRIZS


JÓREGGELT EURÓPA BLOG
Szerző: Benedikty Béla
2017.06.16.


Nemzetek, országok! kik rút kelepcében
Nyögtök a rabságnak kínos kötelében,
S gyászos koporsóba döntő vas-igátok
Nyakatokról eddig le nem rázhatátok;
Ti is, kiknek vérét a természet kéri,
Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri!
Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek,
Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!


Ezt egy 26 éves ember írta 1789-ben. Batsányi János a neve. Valamikor tanították az iskolában, nem tudom, most ez hogyan van, úgy vélem, a napi testnevelés, a hazafias célba lövés meg a hittan mellett Batsányi már nem fontos. De ha különben az volna is, egy ilyen vers nem kerülhet a szépreményű magyar tanulóifjúság elé. Mi hív jobbágyok még a végén észrevennénk, kik a mi felszentelt hóhérink. Habár nagy baj abból sem lenne, ezek a nyavalyás tömeggyilkosok meg arra végképp képtelenek, hogy sorsukat előre nézzék.
Nem is azért tettem ide ezt a verset, hogy megint egyszer vigaszt nyújtsak, el fognak ezek takarodni, mint a történelem során minden ezekhez hasonló nyavalyás, hanem azért, hogy szóljak, megint Párizsra kellene figyelni. Még nem az történt, ami majd (talán nem is olyan sokára) be fog következni, hogy az emberiség egyik legkártékonyabb képződménye, a politika kimúljon torzszülötteivel, a politikusokkal együtt, de a franciák közelítenek az ideális állapothoz: buktak a "hagyományos pártok"...

A MAGYAR ÜGY AZ EURÓPAI SZÍNTÉREN TÚLNŐTT A MAGYAR POLITIKÁN - MESZERICS TAMÁS EP-KÉPVISELŐ

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Vágó Gábor
2017.06.16.


Miként néznek most Brüsszelben Budapestre? Milyen mozgások vannak az európai intézményekben Magyarországgal kapcsolatban? Hogyan szenvedi el Magyarország a kétsebességes Európa koncepciót? Ezekről és az orosz agresszióval szembeni közös külpolitikáról, valamint a Szíjjártó-féle külpolitikáról is beszélgettünk Meszerics Tamással az LMP EP-képviselőjével, az Európai Zöldek külpolitikusával.

Orbán Viktor most már féléves rendszerességgel vendége az Európai Parlamentnek (EP), ahol Magyarországról folytatnak vitákat. Itthonról csak az látszik, hogy az fideszes narratíva, miszerint Orbán harcol Brüsszellel szemben, erősödik csupán ezeken a vitákon. Ez az EP-n belülről miként látszódik?

Meszerics Tamás: Az EP elég nagy testület 752 taggal, nehéz általános véleményt mondani. Ami a vitákból látszik, az nem mindig tükrözi azt, ami a Parlament hangulata a folyosókon. A nyilvános viták egy meglehetősen ismert koreográfia szerint történnek, ebből az utolsó már egy kicsit kilógott. Egész eddig ezek a viták úgy néztek ki, hogy amelyik pártcsaládhoz tartozott az illető ország kormányfője, az megvédte, legalábbis megpróbálta elsimogatni azokat a problémákat, amiket a másik oldal felhozott. Ezek a viták rendszeresen bal-jobb, vagy konzervatív-liberális keretben zajlottak le. Most először történt meg a Magyarországgal kapcsolatos legutóbbi vitán, hogy Orbán Viktor valójában a védelmet nem közvetlenül a pártcsaládjától kapta, onnan csak elvétve, inkább a néppárttól jobbra levő frakció tagjai lelkesedtek a miniszterelnök szavaiért.

Ez azért nem jelent olyan drámai átalakulást, amitől bárki azt remélhetné, hogy majd ettől a magyar politika megváltozik. Azt gondolom, hogy különböző képviselők különböző módon állnak hozzá ehhez. Nyilván vannak jó szándékú, de nem nagyon jól informált képviselők is, akik azt gondolják, hogy ezzel most közvetlenül Magyarországon fognak segíteni. Akikkel én tudok beszélni, azoknak elmondom, hogy ennek így nincs értelme, ennek a legkisebb a valószínűsége. Ha valamiért érdemes megszólalni akkor azért, mert az elvi következetesség feladata az EP-nek. Ahol alkotmányosság aggályok merülnek föl, ahol a jogállamiság sérül, azt bizony szóvá kell tenni és meg kell kezdeni a megfelelő eljárásokat...

ELJÖTT AZ ENGEDETLENSÉGEK IDEJE

MAGYAR NARANCS- LIBERÁLIS SZEMMEL - REPUBLIKON BLOG
Szerző: Mikecz Dániel
2017.06.15.


A kormány akkor kényszeríthető, ha úgy érzi, újraválasztása veszélybe kerül.

Az elkövetkező hónapokban többet hallhatunk majd a polgári engedetlenség koncepciójáról, az annak keretében tervezett akciókról. Elsőként Gulyás Márton aktivista jelentette be, hogy erőszakmentes polgári engedetlenségi akciókat szerveznek a Közös Ország Mozgalommal, amennyiben nem változik meg október 23-ig a választási rendszer. Kommunikációs szinten erre már felkészült a kormány. Rogán Antal úgy fogalmazott egy nemzeti konzultációs fórumon, hogy kiképzőközpontokban provokatív akciókra képeznek ki aktivistákat, majd a Magyar Idők is írt ezekről a polgári engedetlenségi kurzusokról. A polgári engedetlenség mint ellenállási forma a civil szervezeteket megbélyegző törvény elfogadása után is felmerült. A TASZ ugyanis nem fogja külföldről támogatott szervezetként regisztrálni magát, hanem akár bírósági útra is viszi az ügyet. Abban a szakaszban majd az Alkotmánybíróság vagy az Emberi Jogok Európai Bírósága dönthet arról, hogy a szabályozás sérti-e az egyesülési szabadságot.

A polgári engedetlenség azt fejezi ki, hogy bizonyos esetekben egyes jogszabályok ellentmondanak magasabb rendű, írott vagy íratlan törvényeknek, normáknak. A legjobb példa erre Szophoklész Antigoné drámája. A címszereplő eltemeti harcban elesett testvérét, a király, Kreón parancsának dacára. Antigoné ugyanis úgy gondolja, hogy az isteni, erkölcsi törvények magasabb rendűek a király törvényénél. John Rawls széles körben elfogadott definíciója szerint a polgári engedetlenség a törvény nyílt, tudatos, erőszakmentes megsértése annak megváltoztatásának érdekében. A polgári engedetlenségben részes személy vállalja tettének jogi következményeit, ugyanis hisz a jogállamiságban. A TASZ által meghirdetett akció illeszkedik ebbe a keretbe. A regisztráció elutasításával éppen az azt előíró jogszabály ellen tiltakoznak, és vállalják a jogi következményeket. További fontos szempont, hogy a normaszegés előtt minden más jogszerű tiltakozási formát kimerítettek...

KI VOLT AZ A FIÚ, AKI MEGHALT A KARTHAGO-KONCERTEN?


KÖNYVESBLOG
Szerző: konyvesblog
2017.06.15.


Volt egy fiú… akinek emlékére a Karthago együttes 1981-ben megírta a Requiem című slágerét. A dal országos és nemzetközi sikereket aratott, a mai napig több ezer ember énekli a koncerteken, ihletőjére mégis nagyon kevesen emlékeznek. A fiú haláláról kezdetben az a hír járta, hogy a koncerten összetaposta a tömeg. Aztán az is, hogy valószínűleg gyógyszerre (az akkor „híres” Parkánra) ivott alkoholt.

Hatala Csenge nem elégedett meg ennyivel – meg akarta tudni, ki volt pontosan az a fiú és mi történt vele aznap este. Dezső ismerősei is megszólalnak a Requiem című könyvben, és a nővére, aki 36 év alatt soha, senkinek nem beszélt a testvéréről, és arról az estéről sem. Az író további izgalmas dilemmák nyomába eredt. Kitiltották-e a Karthago zenekart Fejér megyéből a koncerten történt, tragikus esemény miatt? Kik azok a csövesek? Mi a közös a Technokol Rapidban és a Parkánban? Hogy született meg a híres dal, és milyen fogadtatása volt, amikor először játszották?...


KORMÁNYKÖZELBEN A JELENTŐS KÖZBESZERZÉSEK - A VIZES VB SEM LÉTEZHET MUTYI NÉLKÜL

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: prima.vera
2017.06.16.„A nagyberuházásokat, és különösen az olimpiák megrendezését célzó fejlesztéseket – jellegüknél fogva – számos korrupciós kockázat fenyegeti”  állapította meg az Állami Számvevőszék még a budapesti olimpiával kapcsolatban. Bár a vizes vb nem egyenlő az olimpiával, a 2017-es vizes vb összköltségvetése az eredetileg tervezetthez képest mégis a négyszeresére emelkedett, amely már önmagában mutyigyanús hátteret is feltételezhet, de ezt megerősítendő már több hír is napvilágot látott.

Mennyi az annyi?
Ám, amit még fontosabb kiemelni, hogy főképpen a korrupciónak köszönthetően Magyarországon semmi sem annyiba kerül végül, mint amennyivel eredetileg számoltakTökéletes példa erre a 2017-es vizes vb. Eredetileg arról beszélt a kormány, hogy a Dagály-Duna Aréna 8 milliárd forintba fog kerülni, a teljes vizes vb pedig 25 milliárdba. A Dagály építését aztán 38,63 milliárd forintért vállalták el, az összköltség pedig már 90-100 milliárd forint körül járt januárban. Seszták Miklós fejlesztési miniszter májusban már alsó hangon 130,6 milliárdra kalibrálta a világbajnoksághoz közvetlenül és közvetve kapcsolódó költségek, fejlesztések összegét, amelyből „a legnagyobb értékű beruházás a Duna Aréna és az ahhoz kapcsolódó minden költség – ez 41,637 milliárd forint”, ami azonban a közbeszerzési értesítő szerint 43,36 milliárdba került, ezen felül még közel 1 milliárdba az építkezés lebonyolítása. 
Mindez azt jelenti, hogy a vébé összköltségvetése az eredetileg tervezetthez képest legalább négyszeresére, a központi uszodára költött összeg több mint ötszörösére nőtt. Már a megnyitóünnepségének költsége is négymilliárd forint. Bár ahogy láthatjuk, a számok sehogy se stimmelnek.
Jelenleg pedig ott tartunk, hogy újabb több mint félmilliárd megy a vizes vb-re, ugyanis két közbeszerzés keretében – egy kisebb tétel a Császár-Komjádi Sportuszodához, míg egy másik, nagyobb a Duna Arénához kötődik – újabb több mint 600 millió forintot fizet ki a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. De ez nem minden, hiszen újabb 950 millió forintnak is megvan a sorsa – 870 millió forintba kerül ugyanis a Hajós Alfréd Uszoda felújítása, és 80 millióért vesznek irodabútorokat a Duna Arénába. A Bp2017 Kft.  – amely a egész sporteseményt szervezi – hirdetmény nélküli tárgyalásos tenderét három ajánlattevő közül a BO-TO Bau Kft. nyerte, amely egyébként szintén a vizes vb-re 935 millió forintért újítja fel a margitszigeti Casino épületét is...

ÚJRA AZ UTAKON A HALÁLOS GÁZOLÓ MAFFIÓZÓ

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Iványi Margit
2017.06.15.


A 444.hu éppen forgatott a Margit körúton, amikor elhajtott előttük egy igen drága – listaáron közel 50 millió forintos – sportautóban ülő férfi. Íme, a felvétel:

A dolog önmagában nem volna hírértékű, ám a képen látható férfi M. Richárd, aki idén május 15-én frissen vásárolt egy fehér Mercedes kabriót. Még aznap a Dózsa György úton nagy sebességgel belerohant egy másik, éppen kanyarodó autóba, amit feltolt a buszmegállóban várakozók közé. A balesetben a Vízművek két munkatársa, egy 23 és egy 37 éves férfi életét vesztette. Hárman súlyosan, ketten könnyebben megsérültek.

Szemtanúk szerint M. Richárd a vért törölgette a fehér kabrió oldaláról. A férfi többször is azt nyilatkozta, hogy bár “mérhetetlenül sajnálja” a történteket, de vétlennek érzi magát, mert a másik kocsinak kellett volna megadnia az elsőbbséget. Szerinte boszorkányüldözésről van szó. És “szörnyű kimondani, de az élet megy tovább” – ezt is ő mondta.

A férfiról időközben kiderült, hogy a kecskeméti maffiaper egyik elítéltje, a bűnbanda oszlopos tagja volt. Az ügyben több mint tíz évvel ezelőtt született jogerős döntés alapján a Szegedi Ítélőtábla összesen hatvannégy év fegyházbüntetést szabott ki az ügy vádlottjaira, kábítószer-kereskedelem, a prostitúció ellenőrzése, védelmi pénzek szedése vendéglátósoktól, taxisoktól, illetve gazdasági bűncselekmények miatt.

Ám van ennél aktuálisabb információ is a 444.hu birtokába jutott rendőrségi, ügyészségi és titkosszolgálati dokumentumok alapján: egy korrupt rendőr elleni titkos nyomozás során M. Richárd (“Gyurma) és egy bizonyos K. Konrád (“Izom”) is a hatóságok látókörébe kerültek 2017-ben..
.

ITT OLVASHATÓ

MOST AKKOR MI A HELYZET A ROAMING-DÍJAKKAL?

HATÁRÁTKELŐ BOG
Szerző: Határátkelő/Zoli
2016.06.16.Kevés olyan európai döntést érzünk ennyire erősen a bőrünkön a hétköznapokban (pláne így, nyaralások idején), mint a roaming-díjak eltörlését. Június 15-től már nem kell fizetni az Európai Unión belül a roamingért, ami szerintem nagyon nagy dolog, ám mint mindennek, azért ennek is akadnak buktatói, illetve olyan részei, melyekkel csúnyán megégetheti magát az egyszeri határátkelő, ha nem figyel. A mai poszt elég gyorsan készült, hiszen tegnap délelőtt vetette fel Zoli, hogy talán érdekes lehetne egy ilyen poszt, amit aztán dicséretes gyorsasággal meg is írt.

„Abszolút laikusként próbálom körbejárni a roaming-díjakkal kapcsolatos mizériát.

Először is: mi a roaming?

Telefonhívásoknál roaming gyakorlatilag minden olyan hívás, amelyet hazai mobiltelefon-szolgáltatással a külföldön tartózkodó fogyasztó indít vagy fogad.

Bárhova is irányuljon a hívás – haza, abba a külföldi országba, ahol tartózkodik vagy ezektől eltérő egyéb országba – és bárhonnan is érkezzen, amennyiben a fogyasztó külföldön tartózkodik, és a híváshoz hazai szolgáltatását használja azt a szolgáltató roaming hívásként számlázza.

A külföldön hazai szolgáltatásunk segítségével küldött illetve fogadott SMS-ek is roaming szolgáltatásnak minősülnek, csakúgy mint a külföldön hazai szolgáltatásunk segítségével való mobilinternet használat.

A roaming tehát nem egyenlő a nemzetközi hívásokkal, ahogy én először gondoltam, és ujjongtam, mikor azt hittem, hogy ez évtől ingyen hívok mindenkit otthon.

Érdeklődtem kicsit a francia szolgáltatóknál, mi változik a roaming-díjak eltörlésével 2017. június 15-től. (Itt már május 18-tól megszűntek a legjobb tudomásom szerint.)

A határátlépés megdöbbentő előnye

Tehát ha egy egyszerű, „az országon belül minden ingyen van - hívás, sms, mms x euró átalanydíjért” csomagod van akármelyik szolgáltatónál, akkor ha francia mobilról telefonálsz magyar mobilra francia hálózatból, az külön lesz számlázva az előfizetésen kívül, mivel ekkor a telefon nem roamingol.

Most nem beszélek azokról, akiknek x óra ingyen hívás plusz opció van aktiválva csomagban. Ami viszont felettébb érdekes, hogy ha például átmész a francia előfizetéseddel a belga, spanyol, német határ túloldalára (kivéve Svájc, ez fontos!!!), onnan ingyen hívod Magyarországot...

Azaz roaming díj nélkül, helyi tarifával, ami nekem átalanydíjas csomagból adódóan nulla euró.

Egy francia telekommunikációs vezető erre azt nyilatkozta, hogy idézem: „Quand vous êtes en France, vous n'êtes pas en roaming.” (Ha Franciaországban vagy, nem roamingolsz.) Szabad fordításban: fizess...


EGY KÖZLEMÉNYRE

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Gusztos István
2017.06.15.


Azt állítja a közismerten szavahihető királyi MTI – mégpedig az ugyancsak közismerten szavahihető Fideszre hivatkozva –, hogy Lovász László, a világhírű tudós, az MTA elnöke ma „egyeztetett” Orbán Viktorral…

Az „egyeztetésről” maga a Keresztapa személye körüli hopmester „tájékoztatta” az MTI-t.

Ha a hír igaz, van ok az elkeseredésre: mindig megrendítő, ha azt tapasztaljuk, hogy tisztességesnek ismert emberek is kénytelenek a hatalom előtt megalázkodni, értelmetlen dolgokba belemenni.

Egyeztetni a Keresztapával? Ugyan miről? Fehérvári huszárok, Felcsút, ria-ria-Hungária..? Brüsszeliták, Soros-maffia, idegen érdekek kiszolgálói, miazmás..?

Na és milyen nyelven? Lovász László alaposan ismerné és beszélni is hajlandó volna az orwelli újbeszél Fidesz-változatát..?

Ráadásul még Balog Zoltán is ott volt! Persze, akár Kósával, Németh Szilárddal vagy Budai Gyulával is összeültethették volna az MTA elnökét… Azért Parraghot nem lett volna szabad kihagyni!...

EGYETÉRTEK BOKROS "500 NAPOS" MEGOLDÁSÁVAL

1000 A MI HAZÁNK BLOG
Szerző: HaFr
2017.06.16.Az ellenzéki egók széttartanak, egymás után jelentette be ismét a Momentum és az LMP, hogy nem szövetkeznek senkivel a választások előtt, és ismert az elhúzódó saga a MSZP és a DK között, a PKP is közölte rajtam keresztül, hogy a legjobb esetben is csak a Fidesszel koalázna (ha ez kisebbségbe kerül, ezért kénytelenül szembenéz a változás kényszerével), de ennek nyilván csak szimbolikus jelentősége van. Eközben alakult több más párt is, mindegyik magabiztosan menetel a semmibe. A Jobbik meg a Jobbik -- önálló pólus, alighanem tényleg képtelen beállni egy átfogó ellenzéki megoldásba.

Pedig a választási rendszer olyan, hogy kellően erős országos ellenzék, de legalább ellenzéki technika nélkül garantált a Fidesz győzelme. A választási rendszer ebben a közegben úgy funkcionál, hogy egy, a széttöredezett indulást radikálisan bünteti, kettő, az ellenzéken belüli csoportok közötti bizalmatlanságot erősíti, mivel -- főleg a nagyobb pártok oldalán érzékelhető -- makacsság a racionalitással szemben erősíti a gyanút a kisebb pártokban az előbbiek NER-be vetett érdekeltségével kapcsolatban, három, a "tripla (túlélés, ellenzéki státus, kormányzó pozíció) vagy semmi" rendszerében a kisebb ellenzéki pártok máris a túlélésre, a nagyobbak pedig az ellenzéki státusra optimalizálnak, pedig közben -- ilyen vagy olyan módon -- mindegyik megsemmisülhet, ha nem érik el a kormányzati státust. Rosszul felfogott érdekből nem találják érdeküknek a koordinációt, a belharcot egyelőre legalább olyan fontosnak tartják, mint a Fidesszel folytatott háborút, inkább a rendszer generálta "tripla vagy semmi" logikát kérdőjelezik meg.

Ez utóbbi egyszerűbben azt jelenti, hogy a mai választási rendszer sokkal magasabb együttműködési készséget tételez fel az ellenzék pártjai között, mint amilyen erős az együttműködés iránti motiváció. Ezt a feszültséget hivatott csillapítani Bokros 500 napos megoldása, amely -- röviden -- taktikai (választási) koalíciót ajánl a pártoknak az alkotmányosság és az arányos és kétfordulós rendszer helyreállítása érdekében. Az elgondolás nem feltételezi a pártok programegységét, sőt még ennél kevesebbet sem feltételez, hanem csak azt a szemléleti egységet kívánja, hogy a Fidesz-rezsimet meg kell törni az ország érdekében. Amit egyébként mindenki akar (kvázi ettől ellenzék, mondja kis jóindulattal Bokros, reméljük, mindenki tényleg így gondolkodik magáról), azt ez az eszköz megteremtheti számukra...


ORBÁN APJÁVAL VOLT JÖVEDELMEZŐ ÜZLETE, DE OLYAN VITA LETT BELŐLE, AMIT KILENC ÉVE KÉPTELEN MEGFEJTENI A BÍRÓSÁG

DIREKT36
Szerző: Vorák Anita és Tóth Manna
2017.06.14.Orbán Viktor szülei és testvérei sikeres vállalkozók, akik évente több milliárdos forgalmat és több százmilliós nyereséget termelnek gánti bányájukban és a hozzá kapcsoló cégekben. Forgalmuk 2014 után meglódult, de már Orbán Viktor miniszterelnöksége előtt is sikeresek voltak. Orbánék tehát tapasztalt üzletemberek, egy szokatlanul régóta húzódó perben mégis azzal védekezik ügyvédjük, hogy évekkel ezelőtt becsapta őket egy kontár.

Egy olyan embert neveznek kontárnak a perben, aki évekig jól fizetett partnere és alkalmazottja is volt az Orbán család egyik cégének, a Gánt Kő Kft-nek. A férfit Kosztolányi Józsefnek hívják és a cég az ő receptje alapján kezdett el építőipari ragasztókat gyártani a Gánton bányászott dolomit felhasználásával. A közös üzlet nagyon jól ment, Orbánék több év alatt több tízmillió forintot fizettek ki Kosztolányinak a receptért, de az értékesített ragasztó után járó bevétel nagyobb részét a Gánt Kő kapta. A jövedelmező üzlet váratlanul mégis megszakadt.

Kosztolányi szerint a Gánt Kő egy idő után kijátszotta őt, a cég a megkerülésével kezdett el üzletelni, és máig az ő receptje alapján gyárt ragasztókat, azaz ellopták az ötletét. Orbánék viszont azt állítják, hogy Kosztolányi ragasztója nem új találmány, csak erre évekig nem jöttek rá, mert nem volt szakirányú tapasztalatuk. Amikor pedig mégis rájöttek, akkor inkább saját receptet fejlesztettek ki, és azóta olyan terméket árulnak, amihez Kosztolányinak semmi köze.

A megromlott viszonyból per lett, ami 2008 október vége óta tart, de bíróság közel kilenc év és fél alatt sem tudott dönteni arról, hogy kinek van igaza. Ez rendkívül hosszú idő az Országos Bírósági Hivatal statisztikái alapján is: mindössze öt olyan gazdasági per van folyamatban az ügyet vizsgáló bíróságon, ami öt évnél régebb óta tart...


METROPOLIS, A KÉPELEMZŐ MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

SZÍNEK ÉS FOLTOK BLOG
Szerző: Göbölyös N. László
2017.06.16. 


A tv-kamerák, amelyeket a világ városaiban állítanak fel, nap mint nap tengernyi képet rögzítenek. Nagy részüket archiválják és soha nem nézik meg. Operátorok egy-egy adott esetben elemzik csak a felvétellel egy időben, mert túlságosan költséges. Ez csaknem mindig utólag történik, amikor egy baleset körülményeit vizsgálják, vagy egy bűnelkövetőt kell azonosítani. Pedig mennyivel több információt lehetne nyerni a reális időben való állandó figyeléssel.

Erre talált megoldást a NVIDIA, a világ egyik legnagyobb grafikai processzor-gyártója, amikor bemutatta a Metropolist, a különböző hardver és szoftver elemeken alapuló új platformot.

Egy bonyolult, automatikus felismerő technológia segítségével a Metropolis mesterséges intelligenciája elemezni tudja a gyalogos és az autós forgalmat, felismeri a kockázatos helyzeteket (tűz, baleset, verekedés) és segítséget tud kérni. Működéséhez nincs szüksége emberi operátorra...

AZ EGYETLEN JÁRHATÓ ÚT

CIVILHETES BLOG
Szerző: civilhetes.net
2017.06.16.A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), valamint a Helsinki Bizottság bejelentették, hogy mivel a parlament ma megszavazta a civil szervezetek megbélyegzésére, üldözésére, vegzálására orosz mintára született civil törvényt, polgári engedetlenségbe kezdenek, és nem fogják betartani a törvényt.

Bruck András Facebook oldala alapjánA parlamenti határozattal új, minden eddiginél veszélyesebb fejezetébe lépett az Orbán-kormány hadjárata a tízmilliós hazai polgári társadalom ellen.
A két szervezet bejelentése bár idehaza korszakos jelentőségűnek tekinthető, előzményei két és fél évezredre mennek vissza...
Szophoklész drámájában Antigoné, ellenszegülve a király, Kreón törvényének, eltemeti párbajban meghalt testvérét, amiért Kreón halálra ítéli.
A dráma megkerülhetetlen erkölcsi kérdése, kötelességünk-e engedelmeskedni a rossz törvényeknek? A TASZ és a Helsinki Bizottság felelete: nem.

Kreón érvei:
… Akit királlyá tett a nép, követni kell
Minden szavát, legyen jogos vagy jogtalan.
Mert fejetlenségnél nincs nagyobb veszély….

Erre pedig Kreón fia, Haimón így felel apjának:
… S nekem talán előnyöm az, hogy láthatom,
Mit is cselekszik és miket beszél a nép.
Mivel tekintetedtől fél a nép fia,
Nem mondja, mit te nem szeretsz meghallani.
De én homályban élek és kihallgatom,
Hogyan siratja már a város ezt a lányt…

A nép tehát Antigoné pártjára állt.

A magyar társdalomnak pedig a TASZ és a Helsinki Bizottság pártjára kell állnia, és mind többeknek, mind szélesebb körben illene követniük példájukat. A polgári engedetlenség gyakorlatban alkalmazható módszerei szinte végtelenek, emellett hatékony és erőszakmentes eszközként szolgálhatnak az Orbán rendszer egyre elnyomóbb, egyre végzetesebb törvényei elleni fellépésre.

Az ókori Thébában a király ugyan végül visszavonja parancsát, ám későn. Antigoné közben megöli magát, majd Kreón fia, Haimón és az ő anyja, Kreón felesége is követi példáját. A király
 pedig, akinek törvénye felborította a szokásos és igazságos erkölcsi rendet, összeroppan…

ITT OLVASHATÓ

JÁRNI JÁR, CSAK NEM JUT

CEGLÉDI ZOLTÁN BLOGJA
Szerző: Ceglédi Zoltán
2017.06.16.


Nem a Brüsszel felé ugatást, hanem a valódi polgári öntudatot kellene forszírozni. Abból lesz büszke és erős európai nemzet.

Pimf személyes kis üggyel indítunk, de nem csak rólam szól a dolog. Történt, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén meglátogattam a szüleimet, hadd lássam a kórház után, rehabilitáció előtt ideiglenesen hazánkban állomásozó édesapámat is. Mivel a nem-kormánypárti elemzői lét elképesztően busásan fizet (nem), ezért továbbra sincs autóm, tömegközlekedek. Pünkösdhétfőn indultam vissza a fővárosba. Köszönhetően az ügyesen beállított (nem) csatlakozási metódusnak, még az volt a legpraktikusabb megoldás, hogy buszozok kábé egy órát, majd várok egy szűk másikat, és vonattal szűk két és fél órát utazok Pestig. Édesanyám gondosan csomagolt nekem az útra két szendvicset. Mert szeret.

Ellentétben azzal a minimum másfél évtizedes amalgámtöméssel, ami egy bal felső kisőrlőben tartotta eddig a frontot. Mórahalom magasságában haraptam bele az egyik szendvicsbe, rögtön irtózatos recsegés-ropogás, a tömött fog összeomlott, mint Rogán Antal "keményen dolgozó kisemberek"-kampánya. És kicsit én is. Törött foggal buszozás Szegedre, ott a 21-essel le a pályaudvarra, jegyvásárlás, majd amolyan kiber-Robinsonként nekiálltam telefonnal és mobilnettel olyan fogorvosi rendelőt nyomozni, ami legalább elérhető pünkösdhétfőn, illetve mielőbb ad időpontot is...

EZÉRT MAGABIZTOS A FIDESZ: "AZ ISZLÁM ÁLLAM MINDEN AKCIÓJA MINKET ERŐSÍT"

HVG ONLINE - ITTHON
Szerző: hvg.hu
2017.06.16.


Hiába voltak már sokáig terítéken, sőt, indultak egyszer már hanyatlásnak a kormány bevándorlásellenes szólamai, a közelmúltbeli terrorcselekmények miatt akár a választásokig kitarthat az emberek biztonságérzetét fókuszba állító kommunikáció. Az Iszlám Állam és Botka László a fideszesek szerint akarattal sem tolhatná jobban a kormánypártok szekerét.

Legkésőbb idén márciusig meg kell találnia a kormányzati kommunikációs stábnak azt az intézkedést és a hozzá kapcsolódó új hívószót, amire a 2018-as választási kampányát építheti a kormánypárt – írtuk a fideszes stratégák viszonylagos tanácstalanságáról január elején. Az „új rezsicsökkentést” – vagyis a pártnak a 2014-hez hasonlóan sikereket ígérő politikai terméket aztán márciusra, sőt áprilisra sem ötlötték ki a habonyi boszorkánykonyhában, ám úgy fest, hogy már nem is kérik rajtuk számon a mulasztást: az élet – na és Botka László – ugyanis tálcán kínálta a témát a Fidesznek.

Bár a tavaly októberi, választói érdektelenségen elbukott népszavazás után úgy tűnt, hogy a párt korábbi népszerűségvesztését sikerrel megállító, sőt, csúcsokra emelő bevándorlás-ellenes szólamokból kifogyott a muníció, az elmúlt hetek európai terrorcselekményeivel fideszes vélemények szerint

visszakerült a töltet a rakétába”.

A koncertek közönségét, köztük gyerekeket, illetve bámészkodó gyalogosokat ért támadások miatt újra központba került az emberek biztonságérzete, és mivel a terrorfenyegetettség feltehetően nem szűnik meg, sőt minden előrejelzés szerint fokozódik majd Európában, ott is maradhat, még akkor is, ha Magyarországot, illetve a magyarokat eddig nem érintették az ártatlan emberek életét követelő akciók. "A végletekig elítélem a terrorizmust, de minden egyes Iszlám Államhoz köthető akció minket, a mi igazunkat erősíti" – magyarázta a terrorcselekmények kéretlen hozadékát a hvg.hu-nak egy fideszes.

A kormány migrációs politikája eddig is a Fidesz kiemelt témái közé tartozott ugyan, többek között azért került az év elején indított újabb nemzeti konzultáció kérdései közé is, hogy a kormány fenntarthassa eddigi, országvédelmezői szerepét, a kormányzati kommunikációra rálátó fideszes források a hvg.hu-nak egészen május végéig azt mondták: a kampányban ez nem lesz elég. A londoni és manchesteri esetek azonban ugyanúgy felértékelték a választók szemében a határvédelmet és a migránsok kitiltását, mint a 2015 végi párizsi és a pár hónappal későbbi brüsszeli merényletek...

NEM TERRORIZMUS

LENDVAI ILDIKÓ BLOGJA
Szerző: Lendvai Ildikó
2017.06.16.


Kész politikai öngyilkosságnak számít nálunk, ha egy aktív politikus "migráncssimogató" gyanúba keveredik. De jóval kevésbé vagyok már "aktív", mint amennyire felháborodott. (És bízom benne, aktív koromban is így gondoltam volna.)

Mert végighallgattam az Ahmed H. ügyében hozott (az első fokot megsemmisítő, új eljárást elrendelő) másodfokú ítélet közel egy órás indoklását, mindazt, amit az elsőfokú vizsgálat hiányosságairól elmondott (Hogy az M1 miért közvetítette, rejtély. Vagy másra számítottak, vagy -mint azóta Kósa az atv-ben éppen most tette- a bíróságok maradék függetlensége ellen akarják hergelni a népeket.)

Hadd bocsássam előre: Ahmed H. nem ártatlan, tényleg dobálta a röszkei határnál a rendőröket, és ez hatóság elleni erőszak, még ha nem is derült ki, eltalált-e valakit. De önmagában nem terrorizmus, amiért minimum 10 év fegyház jár. Hacsak nem akarunk játszadozni a terrorizmus szóval, megsértve azoknak az emlékét is, akik valódi terrorcselekmények áldozatai lettek.

Most egy percre felejtsük el, hogy Ahmed H. idegen (nem migráns, ő beléphetett volna az országba, 10 éve szabadon tartózkodhat az EU-ban. Úgy keveredett ide, hogy a szír háborús övezetből a balkáni útvonalon menekülő szülei elé ment)...

71 EMBER HALÁLÁT OKOZTA A RENDŐRSÉG TETŰLASSÚSÁGA

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Iványi Margit
2017.06.15.


Két évvel ezelőtt szörnyű dolog történt: egy magyar rendszámú hűtőkamionban 71 menekült életét vesztette. Az eset augusztusban történt, gyakorlatilag megfulladtak a járműben, melyet Ausztriában találtak meg az A4-es autópályán a leállósávban Parndorf és Neusiedl között, a Bécs felé vezető oldalon. Egy nappal azután, hogy az embercsempészek ott hagyták.

A német Süddeutsche Zeitung számolt be most arról, hogy a tragédia nem következett volna be, ha a magyar hatóságok időben lefordították volna az embercsempészek közti, lehallgatott telefonbeszélgetéseket.

A magyar belügyminiszter is elismerte, hogy a magyar hatóságok birtokában voltak az ominózus telefonbeszélgetések, ám Pintér Sándor szerint a magyar rendőrség kiválóan végezte a munkáját: abban “jelenik meg a teljesítményük”, hogy kézre kerültek az elkövetők.

Az is kiderült, hogy a bűnszervezet telefonjait már nyár elején lehallgatták, így akadályoztak meg egy júniusi bűncselekményt.

Továbbá: “Ezeket a telefonbeszélgetéseket nem magyar nyelven, nem magyar bűnözők, hanem külföldiek, pastu és más nyelven követtek el, és ez került a magyar rendőrség birtokába. A fordítási eredménye és az esemény felderítése azonban csak később derült ki, amikor már a 71 holttestet Ausztria területén felfedezték. Tudomásul kell venni, hogy nem Magyarországon szervezték a bűncselekményt, hanem külföldön, nem magyarok szervezték, hanem külföldiek, Magyarországon csak átutaztak. Az, hogy ezt a magyar rendőség megakadályozza és felderítse, sajnálatos módon csak egy futurisztikus lehetőség lett volna.” - Így a belügyminiszter...

ORBÁN ALATTOMOSSÁGA - KÜLFÖLDI LAPSZEMLE

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Klubrádió/Kárpáti János
2017.06.16.


A New York Times és a Washington Post internetes oldala egyaránt átvette azt a hírügynökségi jelentést, amely ismerteti a tekintélyes Pew közvélemény-kutató intézet friss felmérésének eredményeit, miszerint erőteljesen növekedett az elmúlt egy évben az Európai Unió elfogadottsága a tagállamok többségében.

A londoni Financial Times szintén ismerteti a Pew adatait. A górcső alá vett tíz tagország közül kilencben a többség kedvezően vélekedik a 28 tagú unióról.

Az elmúlt évtizedben az EU megítélése nagyon ingadozott. A mostani javuló megítéléssel párhuzamosan Európában a gazdaság talpra állása, a munkanélküliség csökkenése tapasztalható. Az EU elfogadottsági rátája Lengyelországban 74, Németországban 68, Magyarországon 67, Svédországban pedig 65 százalékos. Ezek a Pew által mért legmagasabb értékek. Figyelemre méltó, hogy tehát az élmezőnyben egyfelől az a Lengyelország és Magyarország szerepel, amelynek a kormánya a legádázabb vitákat folytatja a nemzeti politikájukat több vonatkozásban bíráló Brüsszellel, másfelől az a Németország és Svédország, amelynek a vezetése a legnyitottabb volt a menekültek befogadására az elmúlt években.

A tavalyi adatokhoz képest kiugróan sokat növekedett az unió elfogadottsága néhány országban: Németországban 18, a korábban nagyon magas munkanélküliség által sújtott Spanyolországban 15, az idegenellenes politikai erők nyomulását megtapasztaló Hollandiában 13, valamint – és ezt meglehetős iróniával kell szemlélni - az egy évvel ezelőtt az EU-ból való kilépés mellett döntő Nagy-Britanniában 10 százalékponttal lett népszerűbb az unió.

A vizsgált tíz ország középarányosát tekintve az egy évvel korábbi 51 százalék helyett most 63 százalékos az Európai Unió tetszési indexe. Egyedül a szigorú megszorító intézkedéseket átélő Görögországban érvényesül ellentétes tendencia: ott csak 33 százalékos az EU elfogadottsága. Megjegyzendő azonban: Görögországban is úgy vélekedik 54 százalék, hogy mindent egybevetve érdemesebb megtartani, mint elvetni az uniós tagságot. Szintén meglehetősen magas – 35 százalékos - az uniós tagságot ellenzők aránya Olaszországban. A briteknél, ahol már döntés született a kilépésről, másként tették fel a kérdést: azt kérdezték, jó vagy rossz dolog-e az országnak az unióból való távozás. Mai fejével 48 százalék mondja azt, hogy rossz, 44 százalék pedig azt, hogy jó dolog.

A Pew számai arról is szólnak, hogy a nagy többség – középarányosan 74 százalék - inkább a nemzeti kormányok kezében szeretné látni az unión kívülről érkező menekültekkel kapcsolatos bevándorlási politikát, mint az unió kezében. Magyarországon ez az arány 82 százalék. A más EU-országokból érkezők vonatkozásában ennél alacsonyabb, de így is meggyőző többségű, 66 százalékos a tagállami döntéshozatal igénye az uniós döntéshozatallal szemben. E tekintetben a magyar adat 69 százalék...

BENNE VAN A KÉMÉNYES, A KINCSTÁRNOK, A FŐÉPÍTÉSZ, A KÖZTERESEK, ÉS A PIRAMIS CSÚCSÁN EGY ISMERETLEN PARLAMENTI KÉPVISELŐ ÁLL

444.HU
Szerző: Botos Tamás
2017.06.15.


Cikksorozatban foglalkoztunk Ferencváros etikailag visszás ügyeivel, írtunk a képviselők és rokonaik által elfoglalt lakásokról, eltűnt parkolási pénzekről, ukrán sószállító cégnek átadott ingatlanokról, lerombolt műemlékről. A kerületben minden mindennel és mindenki mindenkivel összefügg.