2017. január 12., csütörtök

CIVIL HÁBORÚ

MAGYAR NARANCS - LIBERÁLIS SZEMMEL - REPUBLIKON BLOG
Szerző: Mikecz Dániel
2017.01.12.A civilek ellen intézet támadás új helyzetet teremt, hiszen a Fidesz korábban vigyázott arra, hogy a bűnbakképzés ne érintsen valós magyar társadalmi csoportokat.

Nem üres fenyegetésnek bizonyultak a miniszterelnök szavai, amikor úgy nyilatkozott, hogy 2017 „Soros és az általa szimbolizált erők kiszorításáról fog szólni”. Az Országgyűlés honlapjára ugyanis felkerült a tavaszi ülésszakra tervezett törvényalkotási program. Ezek szerint áprilisban fogja benyújtani a kormány azt a törvényjavaslatot, amely alapján kibővíthető a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre. A tervezettel kapcsolatos újságírói kérdésre Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese úgy válaszolt, hogy a Fidesz frakció a tisztánlátás érdekében támogat minden hasonló tervezetet. Németh Szilárd a sajtótájékoztatón egyébként sem rejtette véka alá véleményét, szerinte ugyanis “a Soros-birodalom álciviljeit azért tartják fenn, hogy a globális nagytőkét és a politikai korrektség világát átnyomják a nemzeti kormányok fölött. Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani.” A kormányzati fellépésnek Németh szerint “eljött a nemzetközi lehetősége”, ami minden bizonnyal Donald Trump megválasztására vonatkozik, aki maga sincs jó véleménnyel Soros György tevékenységéről. Korábban, a norvég alap támogatásait kezelő civil szervezetek elleni kormányzati fellépés után Barack Obama elnök konkrétan utalt a magyar kormányzati túlszabályozásra és megfélemlítésre.

Már a 2014-es választások után sem volt világos, hogy az újabb kétharmados mandátumtöbbséget élvező kormány miért érezte szükségét a norvég civil ügy kirobbantására, hiszen a támogatások elosztásának módjáról csendesebben is megegyezhetett volna a norvég kormánnyal. Utólag kiderült, hogy az adóhatósági vizsgálatot maga a miniszterelnök rendelte el, valamint az illiberális államról szóló beszédében is úgy fogalmazott Orbán Viktor, hogy nem civilekről, hanem az ő olvasatában fizetett politikai aktivistákról van szó. A Fidesz szerint ugyanis nem lehet legitim az a civil szervezet, amely mögött nem tömegtámogatás, hanem külföldről érkező pályázati forrás áll...

NÉMETH SZILÁRD BULLDOG KÉPE AZ ARCUNKBA LIHEG

SZEGEDI KATTINTÓS BLOG
Szerző: Trombitás Alfréd
2017.01.12.Aminek hasznát vette ellenzékben, azt el akarja takarítani kormányfőként Orbán Viktor. Jó példa erre a népszavazás intézménye, melynek segítségével komoly sikereket ért el a szocialista kormányok idején, ám mikor kormányra került, lényegében lehetetlenné tette az alulról jövő kezdeményezéseket, ám amikor ő akarta használni céljai kiteljesítése érdekében, akkor orra bukott. Most nekimegy azoknak a civil szervezeteknek, melyek korábban bírálták a szocialista kormányokat, és megtartva jó szokásukat, ugyanezt megteszik a jelenlegi hatalommal szemben is. Mi értelme három civil szervezet esetében verni a tamtamot? Az egész csak megfélemlítés, vagy a néphülyítés újabb stádiuma?

Mostantól hivatalos: Németh Szilárd Orbán Viktor faltörő kosa. A finoman szólva sem túl barátságos kinézetű fideszes alelnök nem lacafacázott, nyílt hadüzenetet küldött a civil szervezeteknek. Azóta konkretizálta is, mely szervezeteket szeretné eltakarítani az útból. Mint a maffiafilmekben láttuk, képletesen döglött halat küldött újságpapírba csomagolva a Társaság a Szabadságjogokért, a Helsinki Bizottság és a Transparency International nevű szervezeteknek.

A meglehetősen nyers hazai politikai stílushoz szokott magyar polgárok számára is kirívóan éles hangú kirohanás az állítólag Soros György által pénzelt álcivilek ellen meg is tette a hatását. Nem maga a támadás ténye foglalkoztatja a közvéleményt - hiszen Orbán Viktor már régen le akar számolni minden ellenvéleményt megfogalmazó szervezettel -, hanem a világpolitikában lejátszódó változásokkal, melyek következtében Németh Szilárd már-már úgy viselkedik, mint egy cowboy a kocsmában, aki tudja, hogy a vendégek közül csak neki van pisztolya.

Németh „intellektusa” persze arra is garancia, hogy azonnal lerántsa a leplet pártja valós szándékairól. Azzal, hogy Donald Trump közelgő beiktatásához kötötte a támadás indítását, lényegében elismerte, hogy csak az Obama-adminisztráció nyomására nem nyírták ki eddig a civil szervezeteket és a megmaradt független sajtótermékeket. Ha az Orbán-kormány szabad kezet kap minden világpolitikát meghatározó politikustól, akkor lényegében a Rákosi-korszakhoz hasonlóan mindenki retteghet, aki nem kedves a hatalomnak, és ehhez nem is kell más, csak rá kell fogni, hogy reakciós...

ORBÁN SZAKDOLGOZATA A LEGFONTOSABB?

GONDOLATVILÁGBAN BLOG
Szerző: Andrew_s
2017.01.12.


...Arra azért mindenképpen jó volt az eset, hogy a miniszterelnöki köpeny igen alapos fordulataira irányítsa a figyelmet. Ami különben az egész pártjára jellemzõ. S ami alapján eléggé megkérdõjelezhetõ lenne a kormányfõ hitelessége. Még akkor is, ha nem fejtegeti ki annak idején a pávatáncos életfilozófiáját. Ami nem annyira egy felelõs kormányfõtõl elvárható hozzáállás. A „mindenkinek azt mondani, amit hallani akar” pávatánca sokkal inkább egy szervilista felelõsségkerülõ alapelve lehetne. S Orbán Viktor esetében tudjuk, hogy nem igazán siet személyes felelõsséget vállalni. De ez messze vezetne a szakdolgozattól. Attól, ami mégsem tûnt el. De amellyel kapcsolatban jó néhány kérdés maradt megválaszolatlanul. Hacsak az egykori konzulens Fellegi Tamás karrierútját nem tekintjük egyfajta válasznak.

Ugyanakkor erõsen kétséges, hogy Orbán Viktor esetében pont a szakdolgozata lenne a legfontosabb probléma. Az sok szempontból a múlt. Az ország jelenét sokkal inkább a mostani ténykedése befolyásolja. Akármilyen segítséget is vett, vagy éppen nem vett igénybe a szakdolgozat évtizedekkel ezelõtti megírásához. Az persze egy másik kérdés, hogy az internetrõl mennyire lehet eltüntetni valamit, ami egyszer kikerült a világhálóra. A tapasztalat az, hogy legtöbbször elõkerül, és nem is mindig a legjobbkor. De ez Orbán Viktort nem érinti. Egyrészt nem tûnt el, csak archiválódott a szakdolgozat. Másrészt a hithû orbanistákat az sem befolyásolná, ha annak idején bekötött üres lapokat ad be szakdolgozat gyanánt. Igaz, akkor a talán a tartalmával sem lehetne szembesíteni.


ITT OLVASHATÓ

A HELYEDBEN ÉN IS ELTÜNTETNÉM AZT A SZAKDOLGOZATOT

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- DÜHÖNGŐ, ORDÍTOK BLOG
Szerző: H.A.
2017.01.12.


Itt van ez a civiles-álciviles minősíthetetlen vergődés Rezsiszilárd, Hollikpityu, és Orbán félig eltűnt, de mégis megtalált civil társadalomról szóló szakdolgozata részvételével. Amely úthengert idéző hihetetlen kormányzati hisztériához ma már az állampárt olyan szócsövei is csatlakoztak, mint a jól fizetett Bakondigyuri nevű szégyene mindennek, amihez hozzányúl: a civil szervezetek (azok, amelyeket bele kell döngölni a földbe) dezinformálják a migránsokat és zúdítják őket a nyakunkba.
Itt és itt is igyekeztünk nyomdafestéket legalább foltokban tűrő módon kifejteni, mit gondolunk arról, amikor egy, a demokratikus megválasztásával mellét döngető, átláthatatlanul korrupt kormány éppen a transzparenciára és persze alig titkolható Soros-fóbiájára hivatkozva kívánja eltakarítani a gazemberségeit felgöngyölítő, az ellen küzdő civileket.
Tekintettel e szervezetek már 2015-ben eltervezett, mostanra beérett kinyírási szándékára, meg az Orbán nevű ember közel egy évtizeddel ezelőtti segélykiáltására a TASZ irányába (igen, a szemkilövető Gyurcsány-rezsim ellenében Schiffer András ügyvéd védte az akkor ellenzékben senyvedő felcsúti géniuszt) és nem utolsó sorban arra, hogy a Fidesz nevet viselő, megöregedett illiberálisok gyülekezete nemrég még azt javasolta, munkájáért részesítsék állami elismerésben többek között a Magyar Helsinki Bizottságot és a TASZ-t, úgy gondoltam, belenézek az 1987-es orbáni remekműbe, amelynek címe: Társadalmi önszerveződés és mozgalom a politikai rendszerben (A lengyel példa).
Már csak azért is, mert ugyan a tényekkel szemben annak a rongyos köpönyegnek a forgási sebessége ép ésszel felfoghatatlan, és ma már nem tíz évenként, hanem naponta többször okádja szembe egykori önmagát a fényességes esthajnalcsillag, talán mégsem felesleges ide egy újabb tükröt állítani. Nem mondom, hogy a 92 oldalas pdf-formátumba konvertált, gépelt szöveg felkúszott a kedvenc olvasmányaim sorába, mindazonáltal pontosan mutatja, 30 év alatt hogyan fajzott el visszafordíthatatlanul a küldetéstudatával megnyomorított szabadságharcos. Aki pontosan ismeri az elméletet – az ő két kezével írta le -, de mára a legádázabb ellenségévé vált annak, amiért három évtizede még aggodalmát fejezte ki. Lássuk (kiemelések tőlem):
„Amennyiben a társadalom testében olyan érdekek, igények válnak tömegessé, amelyeket az intézményesült érdekközvetítő rendszer nem képes felszívni, akkor ezek a törekvések a létező intézményrendszeren kívüli kifejeződési formát keresnek, esetleg mozgalom formáját öltve kísérlik meg a céljaik eléréséhez szükséges nyomást kifejteni a döntéshozatali eljárásra.
A mozgalmak ebben a megközelítésben válságjelzők és válsághordozók lehetnek. Válságjelzők abban az értelemben, hogy a megbomlott egyensúly, instabilitás, konfliktus jelzői. (…) Az instabilitás a társadalmi környezet valamely feltételének megváltozásából fakad. A változás előidézte kihívásra adott kormányzati válasz – esetleg válaszképtelenség – tiltakozás, vagy/és alternatív válaszlehetőség felszínre kerülését hozza magával.
Ez megújulási kényszer elé állítja a politikai intézményeket, a stabilitás visszaállítása érdekében a társadalomban kiérlelődött új célokat be kell építeniük érdek-képviseleti tevékenységükbe (…) Ebben az értelemben beszélhetünk a mozgalmak reformciklust generáló hatásáról. A vázolt mechanizmus működésének alapfeltétele a nyitott politikai struktúra/középről integrált politikai rendszer-típus.
(…) Ha a politikai rendszer struktúrája zárt, akkor nem képes felszívni a társadalom intézményesített érdekközvetítő rendszerén keresztül jelentkező célokat, igényeket. (…) a zárt struktúrájú politikai rendszerekben nem a kormányzat, illetve a párt által választott megoldással szembeni ellenvélemények létezése jelenti a válságot, hanem a tiltakozás, az alternatív megoldás artikulálása, illetve annak nyilvánosság elé kerülése. (…) A válság-menedzselés tehát nem a mozgalmak követeléseinek, tiltakozásainak adaptálását, hanem kifejeződésük lehetőségeinek megszüntetését jelentette eddig Közép-Kelet-Európában.
(…) Minél hosszabb ideig kénytelen egy mozgalom a vágyaihoz képest mérsékelt követeléseket magára kényszeríteni, a vágyak nyilvános kifejezésétől is tartózkodni, annál ingatagabb, frusztráltabb a mozgalom. Ilyen helyzetekben a radikalizálódás igénye fokozatosan növekszik, mert ez tartalmában nem más, mint a vágyak és a követelések természetes harmóniájának a helyreállítása.
(…) egy mozgalom (a lengyel Szolidaritásról van szó – szerk.) elsődleges feladata a közhatalmi szféra visszaszorítása, a szabad szerveződés terepének kialakítása. Közép-Kelet-Európában nem léteznek hagyományos értelemben vett civil társadalmak, a kifejezést csak a »mindennapi élet« területének jelölésére használhatjuk. (…) szemben a nyugat-európai mozgalmakkal, – ahol a mozgalom a civil társadalom alapján szerveződik meg – Lengyelországban a mozgalmak teremtették meg a civil társadalmat.
Ez a civil társadalom azonban kiharcolása után sem volt »adottságnak« tekinthető, abban az értelemben, hogy létezését ne kérdőjelezték volna meg. Minden egyes párt-Szolidaritás konfliktus értelmezhető olyan konfliktusként, amelyben a civil társadalom határának kiterjesztése, illetve visszaszorítása volt a tét.
(…) A Szolidaritás annak a ténynek az elismertetésével, hogy létezik a társadalomnak olyan szférája, amelyben a párt nem rendelkezik vezető szereppel, megnyitotta a lehetőséget más szerveződések számára is. (…) a közhatalmi viszonyoktól megtisztított területen lehetőség nyílott a társadalom érdek- és akarat pluralizmusának kifejezésére. (…) a Szolidaritás volt az a mammut-mozgalom, amely mammut méreténél fogva képes lehetett létrehozni a civil társadalom közegét, és adott esetben meg is védeni azt a párt autoriter hajlamával szemben.
(…) a közép-kelet-európai rendszerekben a mozgalmak elsősorban válsághordozó szerepet töltenek be. A lengyel válság megoldási módja azt mutatja, hogy a politikai rendszer kísérlete (…) nem a válságot nyílttá érlelő okokat próbálta megoldani. A mozgalmak követeléseinek adaptálása helyett a fennálló társadalmi-politikai struktúra fenntartását értékelte fontosabbnak, ami egyet jelentett a mozgalmak totális felszámolásával, illetve föld alá szorításával. Ezzel azonban a válság objektív alapjai csak további elemekkel gyarapodtak és ez az, ami aggodalommal töltheti el Lengyelország sorsának alakulását figyelemmel kísérőket.”
Ennyit tartottam feltétlenül szükségesnek kiemelni az átlagosan terjedelmes, egyébként teljesen korrekt és tanulságos munkából. Ezeket a gondolatokat elvileg Orbán Viktor írta le 1987 környékén, szinte pontosan 30 évvel ezelőtt. Orbán Viktor 30 évvel ezelőtt tényként írt le olyan dolgokat, amelyeket ma egyértelműen vitat vagy egyenesen tagad...

TAVASZ ELŐTTI NAGYTAKARÍTÁS

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Avi Ben Giora
2017.01.12.Miközben még javában dühöng a hideg, és a sok rászoruló segítése, a Parlament jól fűtött helyiségeiben élénk vita folyik arról, hogyan lehetne lapátra tenni a sok civil szervezetet, és kormánypárti szervezeteket tenni a helyükre. A rendszer amit most kívánnak majd törvényesíteni nem újkeletű. Annó meg a Barack Obama éra idején maga az USA is bírálta az ilyen próbálkozásokat. Azonban úgy tünik, hogy Donald Trump hatalomra kerülésével ebben is változások lesznek.

Oroszországban a rendszer már évek óta működik. Vlagyimir Putyin elrendelte, hogy minden olyan civil szervezetet vegyenek „górcső” alá, melyről bizonyítható, hogy külföldről kap támogatást. Pillanatok alatt összegyült egy lista és ezek alapján, elkezdődhetett egy kampány, a „tisztogatás” ami még a régi szovjet rendszerből lett átvéve. Minden olyan szervezet, amely valamilyen külföldi civil, vagy állami szervezettől kap támogatást, az ellenség. Eléggé jól bevált a módszer. Sorra záratta be az olyan civil szervezeteket amik egyfelől az antidemokratikus törvények ellen mentek, és a kormány legfőbb bírálói voltak. Akiket nem tudott eltünteni a porondról, illetve ellehetetleníteni mint számos politikust és újságírót, azokat a régi „recept” alapján likvidálta.

Jött a nagy fekete autó, és véletlen halálra gázolta a renitenseket. Úgy tünik, hogy a jelenlegi Orbán kormány is hasonlókra készül...

IZRAELI MINTÁRA BAJOS LESZ BEVEZETNI A MAGYAR CIVILELLENES SZABÁLYOKAT

ÁTLÁTSZÓ BLOG
Szerző: Sepsi Tibor
2017.01.12.A civil szervezetekkel szembeni fellépés kapcsán az Átlátszó írt először arról, hogy kormány izraeli mintát követne, ezt azonban Hollik István KDNP-s képviselő egy nappal később be is jelentette. Bár ő egy izraeli törvényjavaslatról és annak még folyamatban lévő vitájáról beszélt, de a törvényt valójában már tavaly júliusban elfogadták. Viszont ezek szerint éppen ideje részletesebben is megismerkednünk vele.

Előzmények

Hogyan számolt le Orbán Viktor izraeli eszmetársa, Benjamin Netanyahu az ottani civil szervezetekkel?

Bepereltük a titkosszolgálatot az eltitkolt Soros-tanulmányért – Orbánék megint Finkelstein kottájából játszanak

Németh Szilárd páros lábbal szállt bele a CÖF-be

2010-ben még állami kitüntetést akart adni a Fidesz a Helsinkinek és a TASZ-nak

Hogyan lettünk jugoszláv békaemberek, és mi köze van ehhez Putyinnak

A készülő magyar kormányzati javaslat eddig ismert, már két éve pedzegetett eleme a civil szervezetek vezetőinek kötelező vagyonnyilatkozat-tétele, amiről azonban azon túl, hogy a jelek szerint – a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszerbe kevéssé illeszthető, így alkotmányosan támadható módon – nyilvános nyilatkozatot szeretne a kormány, még túl keveset tudunk ahhoz, hogy értékelni lehessen.

Az ettől teljesen független, frissen előkerült izraeli minta kellően konkrét, ám, mint majd látni fogjuk, több ok miatt is valószínűtlen, hogy le lehetne itthon másolni. Aligha lehet ugyanakkor véletlen, hogy a javaslat szükségességének alátámasztására az Arthur J. Finlelstein kampánygurut a magyar kormányhoz hasonlóan foglalkoztató Netanjahu-kormány pontosan ugyanazt az érvelést alkalmazta, mint ami most a Fidesznél is megjelent.

Ezeknek az átláthatatlan célokkal, magukat izraeli érdekeket képviselő szervezetnek álcázva működő szervezeteknek a tevékenységéből az izraeli polgároknak nem származik haszna, azok külföldi érdekeket képviselnek” – érveltek például Németh Szilárd eheti nyilatkozataival teljes összhangban, bár kiszorítást nem említve 2014-ben benyújtott törvényjavaslatuk indokolásában, akkor éppen a szervezetek adómentességének megszüntetése mellett izraeli jobboldali képviselők.

Márpedig itt a lényeg a kommunikáció, hiszen a javaslat célja a „polgári társadalom erejét mutató számos valódi civil szervezettel ellentétben idegen érdekeket demokratikus legitimáció nélkül képviselő” szervezetek megbélyegzése.

Mit fogadtak el Izraelben?

JÖN AZ ENYHÜLÉS, DE EZ NEM MEGOLDÁS A HIDEGBEN MEGFAGYÓ EMBEREK TRAGÉDIÁJÁRA

KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: DIÓSZEGIHORVÁTHNÓRA
2017.01.11.Az elmúlt hetet egyértelműen a hideg tematizálta. Kétféle hír jött velünk szembe: az egyik a példaértékű összefogásról mesélt, ahogy a társadalom megmozdult, és segített a rászorulókon. A másik viszont a kormány kőszívűségét taglalta: azt, hogy szerintük nincs semmi látnivaló, érdekesség a nagy hidegben, a civil szervezetek majd megoldják a rászorulók problémáit.

Ugorjunk egy kicsit vissza az időben. 2015 nyara. Emlékszik még valaki arra, milyen példaértékű volt az a társadalmi összefogás, amikor a menekültkrízis tetőpontján civilek, önkéntesek százai, ha nem ezrei igyekeztek megoldani az országon átvonuló tömegek problémáit?

Rajzoltuk a térképet, csomagoltuk a szendvicset, vettük a jegyeket, sátrakat állítottunk, fogkrémért rohangáltunk, és még ezer hasonló, apró és nagy gesztussal igyekeztünk emberhez méltó körülményeket biztosítani mindazoknak, akik átlépték az országhatárt megtörten, fáradtan, néha betegen, és a végletekig elcsigázva.

És mindeközben a kormány kerítést épített, szankcionált és fenyegetett, a civilek munkáját pedig nem csak semmibe vették, de ahol csak lehetett, még akadályozták is.

Felemelőnek semmiképp se nevezhető élmény volt.

Most ugyanez a helyzet. Tán csak annyival rosszabb, hogy most magunkról, magyarokról van szó, és egy olyan problémáról, aminek a 21. században nem kéne, vagy inkább nem lenne szabad problémának lennie. És mégis az. Emberek fagynak meg, hűlnek ki, halnak meg a hideg miatt évről évre. Ez lenne az a bizonyos jóléti társadalom, ahol folyamatosan jobban teljesítünk?

TE ÉRTED?

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2017.01.12.


Biztosan értenem kellene, de mégsem megy a fejembe sehogy, hogy azok a politikai vezetők, akik külön listákat szorgalmaznak, hogyan képzelik a választási győzelmet?
Merthogy Orbán taktikája remek volt, a demokratikus oldalon mindenki mindenkit utál, legyen bármi is az ára, keresztbe tesz a másiknak, a szimpatizánsokat hergeli és akkor boldog, ha Juliska aktivista pofán veregeti az esernyőjével Béla bácsit, a testvérpárt (vér a véremből...) aktivistáját, a vén kecskét, aki aztán majd jól bokánrugdalja a felbőszült csatabanyát.
Ezen kívül az is érdekelne, hogy miért akarja az, aki önmagát jelöli miniszterelnöknek eltávolítani a listáról a másik párt elnökét, amikor nyilvánvaló, hogy ezzel tízezres nagyságrendben távolítana el demokrata szavazókat, vagy késztetne otthonmaradásra.
Az is érdekelne, hogy egy párt elnöke miért tűri el az anarchista megnyilvánulásokat, vagy mi motiválja a parttalan megalkuvásra és meghunyászkodásra?
Nem szeretnék olyan párt elnöke lenni, amelyben minden nap szinte meg kell érnem, hogy nyilvánosan megaláznak?
Hogy konkrét legyek, ha Molnár Gyula belenyúl az alsógatyájába, akkor megtalálja-e még a tökeit, vagy inkább megujjazza magát?
Emlékeztetném, hogy Gyurcsány is ott cseszte el a rexet, hogy beletörődött abba, hogy a pártpénztárnok rángassa úri kedve szerint, ahelyett, hogy kihajigáltatta volna a pártból a pénzesládikájával meg a kapcsolati tőkéjével együtt.
Utóbbit akkor Simicskának hívták...
Azt mondta a Szocialista Párt egyik általam nagyon tisztelt és kétségbevonhatatlan tisztességű volt vezetője, hogy hiába kezdeményeztek akármit, a belső ellenzék még csak nem is vitatkozott, csak szavazott, és vége volt a kezdeményezésnek.
Akkor miért nem mondtak le, miért adták a nevüket más többség politikájához, mint aki őket megválasztotta?

MOST MÁR HIVATALOS: TÉNYLEG "AZ A PHARAON" HALT MEG

MAGYAR NARANCS 
- HÍRNARANCS BLOG
Szerző: narancs.hu
2017.01.11.Amerikában áll a bál, Németh Szilárd kijelölte az ellenséget, Hadházy földet keres, az I. kerület pénzt követel. Szerdai híreink.

Az új ellenség: pontosan kik?

Miután tegnap Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke ökle közölte, hogy a „Soros-birodalom álciviljeit minden eszközzel vissza kell szorítani és el kell innen takarítani”, ma már azt is elmondta, kikre is gondol egészen pontosan. Nem meglepő módon a TASZ, a Helsinki Bizottság és a Transparency International hármasára esett a választása. De hogy megmutassa, nemcsak a levegőbe beszél, hanem komoly érvei is vannak a szervezetek ellen, kifejtette, hogy azért nemkívánatosak Magyarországon, mert „mindenféle legitimációs részvétel nélkül akarnak beleszólni a nagypolitikába”. A Nyílt Társadalom Alapítványok minderre közölték, folytatják a munkájukat.

Izraeli minta

Az Átlátszó szerint a kormány Arthur J. Finkelstein tanácsai alapján kezdi üldözni a Soros-alapítványok által dotált civileket. A portál közadatigényléssel próbálta kikérni a Lázár János által tavaly év végén emlegetett tanulmányt, mely a kancelláriaminiszter szerint arról szól, a környező országokban a Soros támogatta szervezetek hogyan próbáltak befolyást szerezni, ám az Információs Hivatal „nemzetbiztonsági érdekekre és mások jogainak védelmére” hivatkozva megtagadta, így az Átlátszó beperelte a titkosszolgálatot.

Az „álcivilek”

A KDNP-s Hollik István, a szegény ember Németh Szilárdja is hozzátette a magáét a témához, amikor azt találta mondani, hogy Magyarországon ma körülbelül 56 ezer civil szervezet van, aki ezek közül valódi (mármint a kormány szerint), annak minden támogatást meg is adnak, de az „álcivilek” esetében, akik valójában politikai céljaikat kívánják megvalósítani, igenis indokolt a vagyonnyilatkozatok tétele. Kérdésre azt is elmondta, hogy a szabályozás minden civil szervezetre érvényes lenne, még a Civil Összefogás Fórumra (CÖF) is, akik egyébként egy becsületes civil szervezet, nem kapnak külföldről pénzt. (Állami pénzből viszont annál többet.)...

ÍGY SEGÍTSÜK ÁT A GYEREKET A RETTEGETT DACKORSZAKON

LELKIZÓNA BLOG
Szerző: SzabóElvira
2017.01.12.


A „rémes kétéves” kor a személyiségfejlődés fontos lépcsőfoka

Ha közvélemény-kutatást végeznék szülők körében arról, hogy a gyereknevelés során melyik volt az egyik legmegterhelőbb időszak számukra, bizonyára előkelő helyen végezne a kétéves körüli kor, amit magyarul dackorszaknak neveznek, az angolszász kultúrában pedig „terrible two”-nak, azaz „rémes kétéves”-nek. Sok szülő hitetlenkedve figyeli, ahogy az addig tündéri, mosolygós porontya akaratos, dacos kiskölyökké nő, akinek kedvenc szava a „nem”, még azokban a helyzetekben is, amelyekben a szülő biztosra veszi, hogy most aztán elhúzta a gyermeke orra előtt a mézesmadzagot, és biztosan minden a tervek szerint halad majd. Hát nem.

A rossz híre ellenére ennek a szakasznak nagyon is megvan a helye a személyiségfejlődésben. Riekje Boswijk-Hummel holland pszichoterapeuta Harag című könyvében azt írja: „A nagyon kis gyermekek nem tudják, hogy önálló identitásuk van. […] Az az érzés, hogy ő egy különálló ember, egy saját én, még olyasmi, amit fel kell fedeznie, jobban mondva ki kell fejlesztenie magában.” Saját énünk felfedezéséhez pedig a dackorszakon keresztül vezet a királyi út...

TÉVESZMÉSEK FLÚGOS FUTAMAI

GÉPNARANCS 
- BANÁNKÖZTÁRSASÁG BLOG
Szerző: Adorján György
2017.01.11.Két kört már futottak 1998-2002-ig, majd 2010-től 14-ig. Ez már a harmadik. Radnóti Sándor szerint 2018-ban is ők a befutók. A köztársaság nélküli elnök, a csornai Bronson még nem sütötte el ez évi rajtpisztolyát, de Polttal együtt nyeregben érezheti magát ő is, kinevezéseik lejárati ideje ugyanis túlmegy a következő voksolás időpontján. Ilyen nincs, de mégis van. A miniszterelnök mondja meg, hogy ki legyen a köztársasági elnök és a legfőbb ügyész. Pártkatonák mindketten! Velük és a gombnyomogató, parlamenti automata képviselőikkel együtt működik ez a hatalom.

Vigyázz, kész rajt! Kampány esztendő van! A téveszmések hada is készen áll. A paranoiás, félázsiai jobboldali populisták ragaszkodnak megalomániás elképzeléseikhez. A beteges, öndicséretektől hemzsegő, speciális nemzeti identitással hergelt, másként gondolkodókkal szembeni agresszivitás most új kommunikációs burkolatot kapott. A nyugodt erő hazug, nemzeti árvalányhajas képmutatását. A brexit és Trump féle lázadás évének meghirdetői vonzerejét. Figyeld csak őket, ahogy a médiában megszólalnak. Általában lassú, kimért, csöndesedett hangnemben adják elő tévhiteiket. A bizalmatlanság, a gyanakvás tükröződik tekintetükből, meg a félelem, attól, hogy mi lesz velük, ha esetleg veszítenek. Mint 2002-ben. De nem fognak, mert mi magyarok mindig is szerettük, tűrtük a téveszmékben fetrengőket, ahogy eddigi történelmünk is bizonyítja, bármibe is került az nekünk.

A téveszmék már csak ilyenek. Hordozóiknak sem tűnik fel, hogy betegek. Olykor logikusnak tűnő viselkedésükkel megtévesztik a szakembereket is, hát még a laikus, kevésbé vájtfülű tömegeket. Téveszmések, betegek akik ellenzékben népszavazást dübörögnek vizitdíj, tandíj és kórházi napidíj bagatell témakörökben, majd hatalomhoz jutva sorsdöntő kérdésekben megakadályozzák annak kiírását. Politikai szorongásuk érthető, a hatalom mániája megfertőzte őket, a ritka kivétel pedig lemorzsolódik. Ők a gyógyultak, de kevesen vannak ahhoz, hogy téveszmés társaikat is jobb belátásra bírják. Ángyánok, Fónagyok és Navracsicsok, meg Pokornik, ritkák közöttük, mint a fehér holló. De ők is cinkosokká váltak hallgatásukkal...

SZEMBEKÖPI ÖNMAGÁT ORBÁN: KINYÍRÁSSAL FENYEGETI A CIVILEKET, KORÁBBAN BELŐLÜK ÍRTA A SZAKDOLGOZATÁT

NYUGATI FÉNY BLOG
Szerző: Batka Zoltán
2017.01.12.


Olvasson durva libsi propagandát a civilekről! Szemelvények a 27 éves Orbán Viktor szakdolgozatából, amelyet a lengyel állampárt és az akkor kibontakozó civil társadalom konfliktusáról írt. 

"...a civil társadalom a kiharcolása után sem volt "adottságnak" tekinthető, abban az értelemben, hogy létezését ne kérdőjelezték volna meg. Minden egyes párt-Szolidaritás konfliktus értelmezhető olyan konfliktusként, amelyben a civil társadalom határának kiterjesztése, illetve visszaszorítása volt a tét."

- írta 1987 márciusában az akkor huszonhét éves Orbán Viktor az egyetemi szakdolgozatában. Az idézetből kitűnik: kemény vitának nézne elébe az éppen a civilek "kitakarítására" készülő miniszterelnök, ha szembe találná magát harminc évvel ezelőtti önmagával.

A fiatal, pályakezdő Orbán ugyanis érezhetően cseppet sem volt a civil társadalom ádáz ellenfele. Ellenkezőleg: az ELTE jogi karán a "Társadalmi önszerveződés mozgalom a politikai rendszerben (a lengyel példa)" - címmel írt munkájában részben az 1981-ben felszámolt lengyel Szolidaritás rövid történetét, illetve annak politológiai elemzését mutatta be, a mozgalmat pedig úgy értékelte, mint ami hozzájárult a civil társadalmi élet kialakulásához, illetve a "társadalom felszabadításához".

Így ha áttételesen is, Orbán dolgozata a civil társadalom kialakulásának az akkori lehetőségeit is latolgatja. 

Orbán műve kemény, tudományos szintű munka - egyébként messze meghaladja az átlagos egyetemi szakdolgozat színvonalát - a szerző, Orbán pedig érezhetően igen alaposan elmélyült a témában. Mit szépítsük, minden következetes, elvi liberális polcán kötelezően helye lenne Orbán Viktor dolgozatának!

JAMES COMEY FBI-IGAZGATÓRA BÖRTÖN VÁLHAT

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2017.01.11.Ha igazak az amerikai sajtóban megjelent hírek, miszerint egy volt brit hírszerző még tavaly júliusban elküldte az orosz titkoszolgálat Trump megfigyeléséről szóló jelentéseit az FBI-nak, amely augusztusban újabb információkat kért tőle, de az FBI igazgató James Comey nem tett semmit, akkor őt semmi nem mentheti meg a vizsgálattól, amíg a hatalmi ágak szétválasztva vannak az Egyesült Államokban. Harry Reid, a demokraták nemrég leköszönt szenátusi vezetője is utalt arra még október végén James Comey-nak, az FBI igazgatójának küldött levelében, hogy tudomása van a dokumentumok tartalmáról. A brit forrás három héttel az elnökválasztás előtt megszakította kapcsolatát az FBI-jal, mert nyilván értesült arról, hogy az FBI nem tiszta az ügyben, és Trumpot támogatja.

Ismertek az előzmények, hogy James Comey, akit ismert republikánusként jelölt Barack Obama az FBI élére, hogy megszavazzák a republikánusok is, tizenegy nappal az elnökválasztás előtt minden ok nélkül újraindította a toronymagasan vezető Clinton elleni nyomozást az email-botrány ügyében, s ezzel visszahozta a versenybe Trumpot, majd ő át is vette a vezetést és győzött. Az FBI igazgatója a választás előtt két nappal újra megszüntette a nyomozást, mert mint kiderült, semmi új fejlemény nem merült fel, a nyomozás újraindításának sem volt semmi alapja. De ez már késő volt.

A kettő együtt azt a gyanút veti fel, hogy nemcsak az oroszok, hanem James Comey FBI-igazgató is törvénytelenül beavatkozott az elnökválasztásba és manipulálta a végeredményt. Még súlyosabb, ha a nyáron megkapott információkat elhallgatta arról, hogy Trump az oroszok által zsarolható. Ha ellenséges idegen állam titkosszolgálata zsarolható és kompromittálásra alkalmas információkkal és videókkal rendelkezik egy elnökjelöltről, akkor azt nem lehet elhallgatni, hanem vizsgálatot kell indítani, és tájékoztatni kell a szenátust, a titkosszolgálatokat. Ha Comey ezt elmulasztotta, és bizonyíthatóan szándékosan, akkor az bűncselekmény...

ROSSZ HÍRÜNK VAN NÉMETH SZILÁRDNAK: BELE AKARUNK SZÓLNI A POLITIKÁBA, ÉS EZ ALKOTMÁNYOS JOGUNK

KANADAI MAGYAR HÍRLAP ONLINE
Szerző: Magyar Helsinki Bizottság
2017.01.11.


Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke és verőlegénye bejelentette: a Magyar Helsinki Bizottságot, a Transparency International-t és azt A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű szervezetet, amely pont Orbán Viktoréknak is jogi segítséget nyújtott tíz évvel ezelőtt ki fogják söpörni Magyarországról. Hozzátette: “minden eszközzel el kell innen takarítani” őket. A Magyar Helsinki Bizottságnak rossz híre van a likvidálással fenyegető Fidesznek…

Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese tegnapi sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott: megengedhetetlen, hogy egyes civil szervezetek támadják a magyar kormányzati álláspontot, ezért ezeket a szervezeteket „minden eszközzel vissza kell szorítani”, és Magyarországról „el kell takarítani”. Ma az ATV-ben – a Magyar Helsinki Bizottságot kifejezetten megemlítve – tovább részletezte, mi az alapvető kifogása ezekkel a szervezetekkel szemben: bele akarnak szólni a politikába, mégpedig mindenféle „legitimációs részvétel”, azaz a választásokon való indulás nélkül.

Rossz hírünk van Németh Szilárd számára: a politikába mindenkinek joga van beleszólni, nem csak a szavazóknak négyévente és nem csak a választásokon induló pártoknak. Nem véletlenül hívják Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának azt az 1966-ban elfogadott nemzetközi egyezményt, amelynek 19. cikke a véleménynyilvánítási jogot, 21. cikke pedig a szervezetek szabad létrehozását biztosító egyesülési jogot nyilvánítja ki. Ezek ugyanis politikai jogok. Az egyének és szervezetek azon szabadságát garantálják, hogy fontos közügyekben véleményt formáljanak, megnyilvánuljanak, és törvényes eszközökkel – tüntetéssel, nyílt levelekkel, pereskedéssel – megpróbálják érvényre juttatni a meggyőződésüket, azaz politizáljanak. Ezeket a jogokat biztosítja az Alaptörvény is, éppen azért, hogy a hatalom ne legyen korlátlan...

A CIVIL MERYL STREEP

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2017.01.11.


A diktátorok réme a szabad és jellemes ember, aki nem fél. Amerika bízhat az alkotmányos demokráciában, az erős alkotmányában, a hatalmi ágak szétválastzásában, amely ma még ép, de ezek bármikor sérülhetnek és lépésről-lépésre leépíthetők, mint azt láthattuk sok helyen. Igazán csak az olyan szabad és jellemes emberekben, azok sokaságában bízhat, akik nem adják meg magukat, nem hódolnak be, hanem maradnak szabad emberek, és erre figyelmeztetik azokat, akik a hatalmukkal vissza akarnak élni. Például fenntartják a kritikához való jogukat. 

Az alábbiakban látható Meryl Streep beszéde a Golden Globe-gálán, alatta pedig a teljes szöveg olvasható magyarul.

„Köszönöm, Hollywood Foreign Press, (a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók szervezete – a szerk.). Csak hogy felvegyem a fonalat, amiről Hugh Laurie is beszélt az imént. Valójában mi ebben a teremben mindannyian az amerikai társadalom legócsároltabb rétegéhez tartozunk. Gondoljátok csak végig. Hollywood, külföldiek és a sajtó. De kik vagyunk mi igazából? Sőt, valójában mi is Hollywood? Egy rakás ember, akik mind különböző helyekről származnak.

Engem személy szerint egy New Jersey-beli iskola formált olyanná, amilyen vagyok. Viola [Davis] egy farmon született Dél-Karolinában, majd a Long Island-i Central Fallsban nőtt fel. Sarah Paulsont egyedülálló édesanyja nevelte fel Brooklynban. Sarah Jessica Parker egy volt hét vagy nyolc testvére közül Ohióban. Amy Adams Olaszországban született, Natalie Portman pedig Jeruzsálemben. Hol van az ő születési bizonyítványuk? No, és ott van még a gyönyörű Ruth Negga, aki Etiópiában született, Írországban nőtt fel, most pedig egy virginiai kisvárosi lány karakterének megformálásáért jelölték Golden Globe-díjra. Ryan Gosling – mint a világ legkedvesebb emberei mind – kanadai. Dev Patel Kenyában született, Londonban nőtt fel, most pedig egy Tasmániában nevelkedett indiai srácot alakít.

Hollywood tehát telis tele van kívülállókkal és külföldiekkel. Ha kirúgod az összeset, nem marad más, amit nézhetnél, mint az amerikai foci és a harcművészet (ami, ugye, nem igazi művészet...) Rövid időt kaptam arra, hogy mindezt elmondhassam. Egy színész egyedüli feladata, hogy belépjen olyan emberek életébe, akik eltérnek az átlagtól, és megmutassa a nagyközönségnek, milyen érzés is ez valójában. Ebben az évben pedig nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen erős alakítással találkozhattunk, amelyek pontosan ezt tették: kivétel nélkül lélegzetelállító és szenvedélyes munka volt mindegyik.

Volt azonban egy olyan alakítás, ami teljesen letaglózott. Majdnem kitépte a szívemet. Nem azért, mert különösképp jó volt. Lényegében semmi jó nem volt benne, de hatásosan elvégezte a feladatát. Az volt a szándéka, hogy megnevettesse a közönségét, hogy kimutathassa a foga fehérjét. Ez az a pillanat volt, amikor az ember, aki az országunk legmegbecsültebb székébe óhajt beleülni, nyilvánosan kigúnyolt egy fogyatékkal élő riportert. Valakit, akit legyőzött kiváltságban, erőben és abban a képességében, hogy visszavághasson. Megszakadt a szívem, amikor ezt láttam. És még mindig nem tudom kiverni a fejemből, mert ez nem egy film volt. Hanem a valóság...

HIÁBA IZZADJA BÜDÖSRE MAGÁT A HABONY-FÉLE KOMMUNIKÁCIÓS PÖCEGÖDÖR

KOLOZSVÁRI SZALONNA 
- NEHAZUGGY BLOG
Szerző: Molnár Bálint
2017.01.11.Röviden: minél inkább hörög Németh Szilárd, annál nagyobb a pánik a Fideszben. Mert egyrészt soha nem lehet tudni, mikor dől el a fényességes csillag úgy, mint féldisznó az ólban, hogy már megtámasztani sem lehet.

Másrészt és ráadásul a bicikli nem csak rozsdás, de ezerszer túltolták már azon a vonalon, ahol a csalás-hazudozás-harácsolás ellenére a gravitáció még mindig nem akadályozza a népszerűséget felhajtó erőt. Elérték azt a pontot, amikor a látszólag magabiztos, az enyhén görénytől a nagyon görényig terjedő skálán tapasztalható megmozdulások, akciók, ügyködések már sokkal inkább a kétségbeesés számlájára írhatóak, mint a diadalittas menetelésére. Fosnak a g*cik, ha már nevesíteni is hajlandóak a nemzet ellenségeit.

Hosszabban: a hvg.hu-n ma megjelent, a meglehetősen szerencsétlen címválasztás ellenére – Tinilányok kergetik őrületbe a Fidesz kommunikációs guruit – nagyon is megfontolandó tartalommal bíró cikkel kapcsolatban lenne nekem néhány megosztanivaló gondolatom, amennyiben az abban foglaltak szorosan kapcsolódnak a Rezsiszilárd által aktivált pánikgombhoz.

Aki látta, hogy a TV2 hogyan vágta össze gennyes propagandává a nyugdíjasokról készült kiváló kórrajzot, az Ajándék című filmet; aki figyelemmel kíséri, hogy milyen alávaló, övön aluli erkölcstelenséggel álltak most bele – sokan mások után – Hadházy Ákosba; akinek nem kerülte el a figyelmét, hogy Vajna András okleveles, közpénzből milliárdos gazember tévéje a karaktergyilok milyen mélységeiben dagonyázik, az pontosan érti ezt a fajta elkeseredést. Azt az elkeseredést, ami annak dacára is naponta hatalmába keríti a kormánypártot, hogy nincs ellenzék, nincs alternatíva, még csak nem is körvonalazódik semmiféle változás 2018-ra. Nem sokan hiszik el ezt pillanatnyilag, de a Fidesz nevű bűnszervezet lassan, de annál biztosabban felzabálja önmagát. Kövér házmester legfőbb rémálma beteljesedik: ellenzék híján kinyírják magukat...

KIS MAGYAR WATERGATE: MINT A HUZAT

HVG ONLINE - NYÜZSI
Szerző: NYÜZSI
2017.01.11.


Alig néhány óra alatt kiderítettük, hogy semmilyen Dokumentum sem hiányzik. Jelentés.

Jelentés Belügyminiszter Úr Számára


Alulírott, az Alkotmányvédelmi Hivatal Képviselői Irodaház belső biztonságáért felelős speciális egység parancsnoka, Felelősségem tudatában jelentem, hogy vaklármának bizonyult Mirkóczki Ádám Képviselő Úr hétfői bejelentése Irodáinak állítólagos feltöréséről.

Időrendi sorrendben haladva hétfő délben 12:02-kor, a kávém elfogyasztása közepén jelezték Kollégámnak, hogy Képviselő Úr állítása szerint az Országgyűlés Képviselői Irodaházában lévő 4. emeleti irodája úgymond "tárva-nyitva", dacára annak, hogy szintén úgymond "elvileg szigorúan védett objektum és biztonságos beléptetőrendszerrel rendelkezik". A szükséges intézkedéseket azonnal foganatosítottam, és kávém elfogyasztása után rögvest riasztottam

- az Alkotmányvédelmi Hivatal speciális egységének másik tagját;

- a BM Bűnügyi Helyszínelők ajtófeltörési osztályának Ghaith Pharaon Ujjlenyomat Alosztályát;

- Mari nénit, az Irodaház takarítónőjét, mert odaérkezésünkkor igen jelentős volt a kupi;

- a Meteorológiai Intézet szakemberét az irodaház széljárásának kivizsgálására;

- a Ghostbusters Kft.-t, arra az esetre, ha nem betörés, hanem szellem-, ill. kísértetjárás történt a Jobbik Párt irodáiban.

Szakértőink első körben órákra lezárták az érintett emelet vonatkozó részét, magát Képviselő Urat sem engedték oda, aki valamiért ragaszkodott ahhoz, hogy "az ajtókon feszítési nyomok láthatók". Telefonon megkérdeztük Képviselő Urat, honnan tudhatja Ő, hogyan néznek ki ajtón feszítési nyomok, de Képviselő úr válasza ehelyütt nem tűr nyomdafestéket.

Ezek után átnéztük a Képviselő Úr által az irodában tárolt dokumentumok ún. nemzetbiztonsági érzékenységét, de nem volt köztük egyetlen fontos irat sem, amennyire meg tudtuk állapítani, saját hatáskörben, körvonalazva. Azt is alig néhány óra alatt kiderítettük, hogy semmilyen Dokumentum sem hiányzik, Képviselő úr Laptopján is minden ott van még, amit legutóbb láttunk rajta.

Ezt megnyugtatónak tartottuk...

GÖBÖLYÖS SOMA-DÍJAT KAPOTT KASNYIK MÁRTON A QUAESTORRÓL SZÓLÓ CIKKSOROZATÁÉRT

444.HU
Szerző: Horváth Bence
2017.01.11.Az év legjobb oknyomozó újságírójának járó Gőbölyös Soma-díjat kapta meg szerda este kollégánk, Kasnyik Márton a Quaestor történetét feldolgozó négyrészes cikksorozatáért

A díjat idén megosztva osztották ki, a másik nyertes az indexes Dezső András, Hava Nikita, Panyi Szabolcs hármas lett a Rogán-közeli ügyvédről, Kertész Balázsról szóló cikkükért...


NORVÉG FALU MAGYAR SZEMMEL

HATÁRÁTKELŐ BLOG
Szerző: Határátkelő/Tamás
2017.01.12.Mihez kezd egy magyar határátkelő és családja egy alig ezer fős, de hatalmas területen fekvő norvég faluban? Hát ez egy felettébb jó kérdés, nekem is ez jutott eszembe, amikor Tamás történetének olvasásába fogtam. Aztán menet közben kiderült, hogy az élet messze nem unalmas, sőt… Ráadásul rengeteg képet is küldött, szóval lesz mit nézegetni. (Egyébként Tamás nem most írt először, több mint három éve mesélte el történetük elejét, itt lehet elolvasni.

„Nem tudom, mit mutat a határátkelős statisztika, de a szerzők, ahogy látom, inkább városban élnek. Valahogy ez az én tapasztalatom. Most akkor picit erősítem a falusi vonalat.

Milyen egy, ha nem is eldugott, de azért eléggé elbújt (bár főútvonal menti) faluban élni. Lezárhatnám annyival a posztot, hogy nyugis, nagyon nyugis, de azért van itt több minden.

Ráadásul mi tudjuk bonyolítani a saját életünket, nem kell félteni minket. Most pont az jár a fejemben, ha minden lényeges dologra ki akarok térni, vagy legalább is megemlíteni, akkor ez egy nagyon hosszú olvasnivaló lesz.

A másik dolog, amit előre szeretnék tisztázni, hogy én szeretek falun élni, szeretek benne lenni a természetben, titkon egy tanyára húz a szívem. Viszont pont ezért a legjobb nagyon gazdagnak lenni, mert akkor marad a tanya, de bármikor irány a világ bármely pontja egy jó koncertért, egy jó jégkorong meccsért vagy ezer más egyébért.

Azért írtam ezt le, mert lehet én elfogult vagyok, és sokkal jobban elviselem az „eseménytelenséget”, mint egy átlagember. De talán nem is lehet egyértelműn egyenlőséget tenni a falu=nyugalom közé, mert odahaza is falun laktunk az utolsó években, és minden volt, csak nyugalom nem (átvitt értelemben)..."

VAN-E PUTYINNAK ORBÁN-DOSSZIÉJA is?

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Bartus László
2017.01.11.Igazából már be sem szabadna iktatni, de ha beiktatják is, nagyon szigorú titkosszolgálati, nemzetbiztonsági és szenátusi vizsgálatnak kell alávetni, hogy kiderüljön: Trump milyen mértékben van az oroszok kezében. Az biztos, hogy amíg tagad, addig zsarolható, mert nem akarja, hogy a moszkvai és a szentpétervári szállodákban készült orosz titkosszolgálati videók és információk kiderüljenek róla.

A Trump-dosszié létezése mindenesetre magyarázatot ad arra, hogy Trump miért tagadta eddig az orosz hackerek létezését, miért nem derült ki róla semmi, és az oroszok miért csak Clintonról hoztak nyilvánosságra terhelő információkat. Clintont mutatta be Trump, mint aki zsarolható a Clinton-alapítványba adományozók által, miközben ő maga az oroszok markában van szőröstül-bőröstül.

Leginkább pedig az, hogy korábbi külügyminiszter jelöltjeit elvetve, miért állapodott meg hirtelen és váratlanul egy fél nap alatt az orosz kapcsolatokkal és kitüntetéssel rendelkező Exxon-vezér személyében. Nyilvánvalóan Rex Tillerson átadta Putyin üdvözletét és főleg üzenetét, hogy mi van a kezükben róla, és mint "okos ember", hallgasson rá.

Lassan összeáll a kép, a Putyin kezében levő Trump-dosszié sok mindenre magyarázatot ad. Igazából már be sem szabadna iktatni, de ha beiktatják is, nagyon szigorú titkosszolgálati, nemzetbiztonsági és szenátusi vizsgálatnak kell alávetni, hogy kiderüljön: Trump milyen mértékben van az oroszok kezében. Az biztos, hogy amíg tagad, addig zsarolható, mert nem akarja, hogy a moszkvai és a szentpétervári szállodákban készült orosz titkosszolgálati videók és információk kiderüljenek róla.

A Trump-dosszié létezése mindenesetre magyarázatot ad arra, hogy Trump miért tagadta eddig az orosz hackerek létezését, miért nem derült ki róla semmi, és az oroszok miért csak Clintonról hoztak nyilvánosságra terhelő információkat. Clintont mutatta be Trump, mint aki zsarolható a Clinton-alapítványba adományozók által, miközben ő maga az oroszok markában van szőröstül-bőröstül. Leginkább pedig az, hogy korábbi külügyminiszter jelöltjeit elvetve, miért állapodott meg hirtelen és váratlanul egy fél nap alatt az orosz kapcsolatokkal és kitüntetéssel rendelkező Exxon-vezér személyében. Nyilvánvalóan Rex Tillerson átadta Putyin üdvözletét és főleg üzenetét, hogy mi van a kezükben róla, és mint "okos ember", hallgasson rá.

A magyaroknak könnyen "deja vu" érzése támadhat, mert Orbán Viktor, aki mindvégig oroszellenességéről volt híres, oroszbarátsága miatt támadta Gyurcsányt, a kommunistázáshoz az oroszokkal szembeni ellenszenv összetartozott, egyszer csak oroszbarát lett. Erre nem elég magyarázat az illiberális NER és az orosz putyinizmus hasonlósága, mert Orbánnak nem lenne szüksége erre. Orbán lehetne egy "nyugati Putyin", aki az oroszokban még mindig a kommunista megszállókat és a potenciális veszélyt látja.

De ennél is furcsább, hogy Orbán egyszer csak váratlanul Moszkvába utazott, minden előzmény nélkül egy nap alatt megegyezett Putyinnal a magyar Paks II. megépítéséről, és ettől kezdve bekerült az orosz érdekszférába, és része lett az oroszok által elindított világpolitikai stratégiának és folyamatoknak. Vajon miért? Miért rúgott fel Orbán minden megfontolást, minden törvényességet és szabályt? Miért vállalta azt a nem túlnagy kockázatot is, hogy Magyarországon hogyan fogadják, hogy egy nap alatt egymagában eldöntötte harminc évre az ország sorsát? Miért vállalta konfliktust ezért az EU-val és főleg az amerikaiakkal?

ÚJRA ELÉRHETŐK ORBÁN 2010 ELŐTTI BESZÉDEI - ENNEK ÖRÖMÉRE ÍME, A LEGNAGYOBB SZÉLKAKASKODÁSOK

TÉNYTÁR BLOG
Szerző: Frankó Provolone
2017.01.12.


Bár december végén körbejárta a sajtót, hogy eltűntek Orbán 2010 előtti nyilatkozatai, valószínűleg csak valami karbantartás lehetett, hiszen ismét elérhető a miniszterelnök beszédeinek archívuma. Ennek örömére összegyűjtöttük a legnagyobb szélkakaskodásokat miniszterelnökünktől, olyan mondatokat, amelyeknek végül a szöges ellentéte történt meg.
Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, amelyet tíz évre titkosítanak? A magyar médiának az a baja, hogy túlságosan erősen kötődik a politikához, egyáltalán nem független és pártpolitikai igényeket szolgál ki? A profi labdarúgásra tényleg nem szabad költségvetési pénzt költeni? Legvégül pedig: „Jól látható, hogy beteg emberek meggyógyítására nem akar a kormány pénzt adni, de kampányolni, politikai célokra felhasználni adóforintokat, arra bizony van esze!”
„A Fidesz ma már vállaltan nagyon messze áll attól az egykori rendszerváltó párttól, aminek indult, és Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnökről is sokszor kiderült már, hogy az elveit rendre az aktuális érdekeihez igazítja. Azt viszont eddig nem tette világossá, hogy a második és harmadik miniszterelnöksége előtti mondatai már neki is kínosak. Most úgy tűnik, ez az idő is eljött, legalábbis az orbanviktor.hu/miniszterelnok.hu alján található archívumban néhány hete már csak a 2010 utáni anyagok érhetők el, a korábbiak (2001-2006, 2006-2007 és 2007-2010) üres oldalra vezetnek” – írta a 444-hu még 2016 decemberében.
Az újévben azonban életre kelt az archívum, így feltételezhetőleg csak valami karbantartás történhetett. A 444.hu védelmére legyen mondva, hogy rákérdeztek Havasi Bertalannál, Orbán sajtósánál, hogy miért tűnt el a honlap, illetve érdeklődni próbáltak a honlap@orbanviktor.hu címen is, választ azonban nem kaptak. Ezek után vonhatták le azt a következtetést, hogy egyszerűen törölték a most már teljesen kínossá vált 2010 előtti Orbán nyilatkozatokat. Az archívum azonban újra elérhető, ennek örömére íme, egy válogatás a leghajmeresztőbb Orbán szélkakaskodásokból...

NÉMETH SZILÁRD SZERINT A TÖRITANÁROK AZOK A SOROSISTA CIVILEK, AKIKET KI KELL TAKARÍTANI AZ ORSZÁGBÓL


KETTŐS MÉRCE BLOG
Szerző: JÁMBORANDRÁS
2017.01.11.Tegnap elég sok média foglalkozott azzal, hogy Németh Szilárd kisöpörné a sorosista civileket. Amellett, hogy elképesztő, hogy a kormány egy képviselője emberekről, magyar családok tagjai, saját honfitársairól így beszél, és ki akarja söpörni az országból őket, a média nagy része elsiklott afölött a pillanat fölött, amikor Német Szilárd meg is nevezett egy ellenséget.

A történelemtanárokat!

Ugyanis ez a szervezet Németh Szilárd szerint politizálni merészel! Németh Szilárd szerint elfogadhatatlan magatartás, hogy a Történelemtanárok Egylete (TTE) politizál azzal, hogy azt kéri a kormánytól, hogy az érettségizők a szakmailag szerintük hibás történelematlasz mellett (tehát nem is helyette) használhassák a régi atlaszt is idén.

Németh Szilárd ezt a tevékenységet említi a nemzetközi sorosista összeesküvés olyan pontjaként, amelyet ki kell söpörni.

Tehát Németh Szilárd szerint egy szakmai szervezet szakmailag megalapozott közleménye csak és kizárólag sorosista összeesküvés lehet, mert ez már politika.

Sőt, Németh szerint az bizonyítja a történelemtanárok Sorossal való kapcsolatát, hogy a Tanítanék mozgalom honlapján lehet aláírni a töriatlasz használatára vonatkozó petíciót. Nagyívű összeesküvés ez a magyar állam ellen.

Ha már Németh Szilárd ilyen reklámot csinált a TTE szabad tankönyvválasztást követelő petíciójának, itt lehet aláírni.

Persze az már lényegtelen körülmény, hogy se a Tanítanék, se a Történelemtanárok Egylete nem kap pénzt Soros György semelyik alapítványától. A Tanítanék tanárai és aktivistái ingyen dolgoznak, pénzt a tiltakozások szervezésére kapnak, de nem Sorostól, hanem magyar állampolgárok tömegeitől.

Ebből is látszik, mi a kormány célja a civilek támadásával. Szó sincs itt nemhogy az ország védelméről, de még önvédelemről sem. Ez támadás. A Fidesz monopolizálni akarja a politizálás jogát, azt akarja, hogy csak és kizárólag az ő politikája legyen érvényes, mindenki más megszólalása pedig véleménynyilvánítás helyett elítélendő, helytelen támadássá váljon a közvélemény szemében...

MAGYAR PARTVIS

REZEDA VILÁGA BLOG
Szerző: Rezeda
2017.01.12.


Németh Szilárd, akinek bájos alakját ezúttal eposzi jelzők nélkül emeljük be a történelembe, felöltötte virágmintás otthonkáját, mert úgy döntött, hogy takarítani szeretne. A ’zembereket szeretné elpucolni országából, illetve a mi országunkból, amely élének másodvonalába valami vajákosság révén került ő, mégis nagy a pofája, mert hatalmasan jól érzi magát, mint nemzeti főkefe vagy magyar partvis. De birkózópápa mindenképp.

Németh Szilárd – akit takarítási mániája miatt bízvást nevezhetünk ezentúl Bözsi néninek – maga a „nagypolitika”, mint volt szíves nekünk ezt kifejteni, amiről én például nem tudom, hogy innivaló, szendvics, avagy ropi. Ez is a NER újbeszél fogalma, amit érteni vélek, mert Bözsi néni kizárólagos jogot formál rá, mondván, hogy ő legitim, mert megnyerte a kékcédulás választásokat, tudjuk, hogyan, és szerinte mindenki más meg bekaphatja, ami nem egy cizellált magatartás és világnézet.

Azt is mondja a köztisztasági szakember, hogy a civil szervezetek – akiket fölporszívózna – azok meg nem legitimek, nem áll jogukban nagypolitizálni, pedig dehogynem. Momentán magam is nagypolitizálok, amikor a jó francba óhajtom Bözsi nénit és bagázsát, s emiatt éppen porcica vagyok, de jól érzem magam. Sőt, nagypolitizált az a jóember is, aki karácsonykor a kannástól megvilágosodva azt tutulta az utcában, hogy „Orbán takarodj!”, mert az érzelmeknek nem lehet gátat szabni.

Ilyen események okán érez az ember óhatatlan késztetést, hogy megvizsgálja, hol is él a fülkebéli események hetedik esztendejében. Az újkor hajnalán a Bözsi néninél okosabb népek fölosztották a három – törvényhozó, végrehajtó, bírói – hatalmi ágat, amely elkülönülés a modern demokráciák működésének alapelve lett a már akkor is hanyatló nyugaton. Azt is mondták ezek a régi fontoskodók, hogyha a három közül kettő egy kézben van, az önkényuralmat szül...

A SOROS-FÉLE ALAPÍTVÁNYOK TOVÁBBRA IS TÁMOGATNAK MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKET

KLUBRÁDIÓ 92,9 MHz
Szerző: Szelestey Lajos
2017.01.12.
Hallgassa meg

A Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok a jövőben is támogatnak magyar civil szervezeteket, illetve együttműködnek velük, hiába közölte azt az Orbán-kabinet, hogy többeket azok közül ki kell takarítani az országból - írja a Reuters.
Ezt az alapítvány vezetője tudatta a hírügynökséggel. Chris Stone hangsúlyozta, hogy Magyarországon és a világon mindenütt minden eddiginél szorosabban együtt kívánnak dolgozni a nem kormányzati szervezetekkel, mert erősíteni igyekeznek a demokratikus gyakorlatot, jogokat és igazságszolgáltatást. A jelentés megemlíti, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok 3 évtizede működnek magyar földön és Soros György finanszírozta több Fidesz-politikus ösztöndíját, beleértve a rendszerváltáskor Orbán Viktort is. Az OSI jelenleg több mint 60 NGO-nak segít, ezek a független újságírást, a korrupció, valamint a diszkrimináció leküzdését szolgálják. A miniszterelnök ugyanakkor azt állítja, hogy a civil társadalmi csoportok külföldről kapnak pénzt, hogy megszervezzék a menekültek beözönlését - olvasható a Reuters-en.

Szintén a Reuters hozza, hogy Vona Gábor megerősítette, hogy pártja meg akar szabadulni szélsőjobbos, antiszemita, radikális múltjától, mert jövőre a politikai főáramlat részeként szeretne a Fidesz kihívója lenni a választásokon. A jelentés megjegyzi, hogy a Jobbik nyíltan gyalázta és gyalázza a zsidókat, melegeket és a külföldieket, félkatonai szervezetei roma településeken vonulnak fel. Emellett szorgalmazza a kapcsolatokat Oroszországgal, Iránnal és Törökországgal, az EU helyett. A pártelnök most azt fejtegette a hírügynökségnek, hogy sok mindent kell jóvátenniük, de a váltás eredményeként előbb vagy utóbb hatalomra kerülnek. Azt tervezi, hogy akárcsak egykor Orbán Viktor, ő is a meggyengült baloldaltól hódít el szavazókat, de számít a volt jobboldali hívekre is. Úgy véli, csak idő kérdése, amíg meggyőzik saját, csalódott táborukat, illetve az új támogatókat. Szerinte az új „korszerű konzervativizmushoz” vettek át a haladó és jobbos programból is. Azt hangoztatta, hogy éles különbség van a Fidesz és a Jobbik között, mert ők szükségesnek tartják a demokratikus intézményeket, a fékeket és ellensúlyokat...

ITT OLVASHATÓ