2021. augusztus 14., szombat

KICSODA MÉSZÁROS LŐRINC? – 1. RÉSZ | PARTIZÁNINFO

PARTIZÁN
Szerző: Partizán
2021.08.13.Mészáros Lőrinc mára az intézményesült korrupció szimbólumává vált Magyarországon: ő a miniszterelnök gyerekkori barátja, a felcsúti szívcsakra teljhatalmú ura, földpályázatok és közbeszerzések állandó nyertese – és mellesleg ő az ország leggazdagabb, az egész világ 2035. leggazdagabb embere. Elmondása szerint sikerét a Jóistennek, a szerencsének és Orbán Viktornak köszönheti: két részes sorozatunkban annak jártunk utána, hogy ez a mészárosi tömörségű képlet hogyan bontható tovább: honnan indult Mészáros, hogyan állt össze a mai, az ország minden területét behálózó gigantikus cégbirodalma, és a személyén keresztül megjelenő gazdasági-politikai összefonódás hogyan jellemzi a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? 

Az első részben azt nézzük meg, hogy Mészárost milyen fiatalkori szálak fűzik Orbán Viktorhoz, Simicska Lajos segítségével hogyan lett a felcsúti stadion és fociakadémia köré szervezett kiskirályság helytartója, és hogyan lett a falu polgármestere, majd az állami földpályázatok segítségével miként vált a térség, Fejér megye és az ország egyik legnagyobb földbirtokosává...

TOVÁBB UTAZUNK A PEGASUS SZÁRNYÁN.

YOUTUBE
Szerző: JUHÁSZ PÉTER
2021.08.12.További információk jutottak hozzám a Pegasus állítólagos működéséről. Nem értek a technikai dolgokhoz, és saját szolgálatom sincs, de még szakértőim sem akik ilyesmiben segíteni tudnának. Viszont hiszek abban, hogy közösen van akkora tudásunk, hogy leellenőrizzük, lehet-e alapja annak amiket ír az informátor. 

Tehát segítségért fordulok hozzád, ha van szakértelmed, tudásod, tapasztalatod, oszd meg velem! Erre hívlak fel. Ha még nem tetted, iratkozz fel egyetlen kattintással: https://www.youtube.com/JuhaszPeterVi...

KÁDÁRTÓL ORBÁNIG - EGYSZEMÉLYES KORMÁNYZÁSBÓL AZ EGYSZEMÉLYES KORMÁNYZÁSBA

NÉPSZAVA
Szerző: FRISS RÓBERT
2021.08.14.


Magyarországon nem volt kellő mértékű az újraelosztás - állítja Pogátsa Zoltán. Szerinte az orbáni neoliberális politika kezdetei visszanyúlnak az államszocialista rendszer hatvanas éveire, amióta piaci típusú kísérletezés folyik.

Úgy véli, ha a szociáldemokrácia programja ismét megvalósulna, tehát ha vissza tudnánk oda menni, hogy újraelosztás lenne, azzal már nagyon sok kérdést meg tudnánk oldani. A közgazdásszal a Kádártól Orbánig címmel nemrég megjelent tanulmánykötet kapcsán beszélgettünk.

Rögtön kötözködök, ha nem baj. 
Persze. 

Azt írják a kötet bevezetőjében, hogy az Orbán-rendszerrel csöbörből vödörbe jutottunk. Én pedig azt gondolom, hogy mindenféle összehasonlítása a jelenlegi és a Kádár-rendszernek, erősen sántít. Sőt: félrevezető. 

Hát azért elég jelentős analógia van, le is írjuk ezt az előszóban. A nyolcvanas évekig Magyarországon közös tapasztalat volt, hogy egyszemélyben Kádár János dönt arról, mi történjen az országban. Tehát vannak mindenfajta döntéshozó szervek, de ha Kádár nem akar valamit, akkor az nem fog megtörténni. És ma, azt gondolom, ugyanez a helyzet. Mindenki tudja, hogy vannak ugyan mindenfajta döntéshozó szervek, de ha Orbán Viktor nem akar valamit, akkor az nem fog megtörténni. Egyszemélyes a kormányzás, ami analógia. Más kérdés, hogy mindig lehet találni jelentős különbségeket, vannak ilyenek a két rendszer között is. Ez egy kiüresedett demokrácia, tehát fönnállnak a demokrácia formai keretei. Van többpártrendszer, vannak választások, van sajtó, szabad sajtó is, viszont esélyteremtő, jóléti állam nincs. Tamás Gáspár Miklósnak igaza van, a kádári jóléti állam azért jött létre, mert egyébként legitimációját vesztette az eredeti cél; tehát az önmagát kezdetben kommunistának nevező állam nem tudta végrehajtani a marxi programot, ami arról szólt, hogy a termelőeszközöket munkáskontroll alá helyezik, vagyis a munkások nem kontrollálták a termelőeszközöket, ahogy ezt Marx leírná. Ennek a legitimitás-válságnak a kezelésére hozta be a Kádár-rendszer a nyugati típusú jóléti állam helyi adaptációját. Ez a könyv se nem Kádárról, se nem Orbánról szól, hanem a kettő közötti időszakról. A lényegi párhuzam, a csöbörből vödörbe, pedig az egyszemélyes kormányzásból az egyszemélyes kormányzásba kerülésünk elemzése...

VÁLLALJA-E MATOLCSY AZT A SZEREPET, AMIVEL RENDSZERBONTÓ IS LEHET?

HÍRKLIKK
Szerző: HírKlikk / BÁNÓ ANDRÁS
2021.08.14.


Minden normális közgazdász azt kérdezi, meddig akarod még magadat túlkölteni kedves kormány, amikor ez a túlköltés adósságot és inflációt növel – jelentette ki Lengyel László közgazdász. A Pénzügykutató Zrt elnök-vezérigazgatója azzal magyarázta a költségvetési pénzek újabb átcsoportosítását, hogy „tolja be a pénzt a kormány egy olyan időszakban, amikor vissza kellene fognia, de tudjuk, hogy választási év jön.”


A múlt év őszéig az volt Matolcsy világában a fő álláspont, hogy Varga Mihály és közte éles ellentét van, és Orbán Viktor legyen szíves ebben az ellentétben mellette dönteni – mondta Lengyel László. Hozzátette, „azonban itt Orbán Viktor az, aki alapvetően meghatározza, hogy Varga mit csinálhat és felfogta Matolcsy, hogy hiába mond bármit Varga Mihályról, ha Orbán Viktor volt, aki eldöntötte, hogy arra megyünk és nem arra. Az elmúlt időszakban tett nyilatkozataiban az látszik, hogy azokban a legbrutálisabban az orbáni politika ellen szól. Amikor valaki az elmúlt tíz éves kormánypolitikáról azt mondja, hogy közepesen teljesített, s ez nem Varga Mihály, hanem Orbán Viktor kormánya.”

A Klikk Tv Heti Egyenleg című műsorában a közgazdász úgy folytatta, van véleménye Matolcsy György szakmai tudásáról, de tényleg évek óta mondja, hogy a tudásba kellene fektetni. „Még a nyomorult alapítványait is – tekintsünk el attól, hogy ebben mennyi a korrupciós ügylet – elvileg arra hozta létre, hogy tudást halmozzunk fel, hogy ide 5G-t kellene behozni, ő a kínaiakat is úgy tekinti, mint akik egy tudásfelhalmozással jöttek föl és nem a diktatúrát nézi. Ebből a szempontból azt veti Orbán Viktor szemére, hogy Te ezt félredobtad, ezzel engem dobtál félre. Ez személyes sérelem, köztük hideg polgárháború van, amelyben egyértelműen és világosan kiderül, hogy nem engedhetnek. Matolcsy minimum egyenrangúnak gondolja magát Orbán Viktorral – ha nem fölötte állónak. Úgy véli, ő tudja, miről van szó, tudja, hogy néz ki a világ gazdasága, tudja, hogyan kellene kezelni, Te pedig kedves Viktor még mindig nem ébredtél föl, hogy ez micsoda.”
...

AZ ÉS 2021/32. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2021.08.13.


P U B L I C I S Z T I K A

Széky János: Norvég tartozás

Kiváló barátaim, nemkülönben általam ritkamód tisztelt ellenzéki politikusok úgy vélik, hogy a magyar kormány „az országot”, „a társadalmat”, „minket” fosztott meg attól a bizonyos hetvenhétmilliárd forinttól, mert nem volt hajlandó elfogadni, hogy az Ökotárs Alapítvány legyen a norvég Civil Alap programoperátora.

Árnyalnom kell a képet. A magyar kormány, pontosabban az uralmi elit számára a Nyugatról érkező, vissza nem térítendő pénz olyan, mint némely országoknak a kőolaj vagy a földgáz: Isten, Allah vagy a természet ajándéka, amiből lehet pompázatosan építkezni (például sportlétesít­mé­nyeket), és lehet az államgépezet működtetésével alattvalói belenyugvást, sőt rajongást vásárolni – de amellett a fönt említett elitnek az is elsőrendű célja, hogy saját magát gazdagítsa, ezért ellenőriznie kell a pénz beáramlását és elosztásának csatornáit. Póriasan: lenyúlni, amit tud.Tovább

Huszár Ágnes: Padlóra kerül a közoktatás?

Csepi Lajos: Vastüdő

Gadó Gábor: Diktátum vagy valami más?

Kovács Zoltán
De mi lesz utána?

Szűcs R. Gábor: Hétköznapi humanizmus

A másság és a bevándorlás kezelése Dániában

Közreadja: Agárdi Péter: Dokumentumok Lukács György „rehabilitálásáért” (1966−1967)

Élete során közismerten sok konfliktusa volt Lukács Györgynek saját pártjával, a kommunista ideológiát hirdető KMP-vel, MKP-val, MDP-vel és MSZMP-vel. Az ellene irányuló támadások, rágalomhadjáratok, „perek”, kirekesztések a filozófus egzisztenciáját, tudományos munkáját, írásai nyilvánosságát és olykor életét is (1941, 1956−1957) fenyegették. A többszöri rehabilitációs kísérletek közül, amelyek a kommunista mozgalommal 1918 decembere óta kialakult együttműködését érintették, végül a legutolsó s eredményes „perújrafelvétel” 1967-ben, négy évvel a halála előtt realizálódott. Ambrus János, Kalmár Melinda, Lengyel András, Mesterházi Miklós, Ripp Zoltán, Standeisky Éva, Sziklai László, Urbán Károly, Zoltai Dénes és mások, legutóbb pedig Kardos András (Az etika partizánja, ÉS, 2021/23., június 4.) foglalkozott e viszonnyal. Jóllehet néhány levél, illetve dokumentum napvilágot látott erről a történetről, ez idáig alig volt ismert az 1967-es rehabilitáció közvetlen előzménye, amely az 1956 után élesen Lukács-ellenes MSZMP-vezetők, mindenekelőtt Kádár János véleményét is korrekcióra késztette. Lukács György Az esztétikum sajátossága című monográfiájának nemzetközi sikere és magyar nyelvű megjelenése, valamint több publikációja nyomán két irodalomtörténész, Király István és Pándi Pál − akiknek irodalomesztétikai nézeteire is erősen hatott Lukács − hosszabb beszélgetéseket kezdeményezett Lukáccsal. Ezt követően tájékoztatták erről az őket előzetesen „mozgósító” pártvezetést, és elindították párttagsága helyreállításának politikai folyamatát. Mostanáig – tudomásom szerint – nem volt ismert a két dokumentum; a pártbeli döntés írott szövege igen, de az érthetőség érdekében ezt is közlöm.

A dokumentumokat Aczél György, Király István, Pándi Pál hagyatékából, illetve a Politikatörténeti Intézettől az Országos Levéltár MOL gyűjteményébe átvitt, digitálisan elérhető adatbázisból adom közre. Köszönöm, hogy Aczél György, Király István, Pándi Pál örökösei hozzájárultak a publikációhoz, és hogy Kántás Balázs hozzásegített a levéltár online adatbázisában való eligazodáshoz.

A történeti dokumentumok közléséhez általában nem szükséges alkalmat, netalán ürügyet találni, de ez a mostani publikáció egybeesik Lukács György halála 50., Király István születése 100. és Pándi Pál születése 95. évfordulójával. Ugyanakkor a Lukács és szellemi öröksége elleni direkt és indirekt – olykor egyenesen útszéli hangvételű – konzervatív és szélsőjobboldali „vádemelések” most is folytatódnak hazánkban, miközben ismertsége és nemzetközi tekintélye az egész világon nő. Tovább

Rózsa Péter György–Szentpéteri Nagy Richard: Az alkotmányozás útjai
Kiutak az Alaptörvényből

Molnár Erzsébet: Dinnyék

Anonymus krónikás: A párhuzamakció

Száz éve született Hanák Péter történész

Magyar László András: Igazságtalan-e a világ?

Böcskei Balázs: „Új halál született”

Sziklai László emlékének

Avar János: Társutasok
Theodore-tól Tuckerig

Dobozi István: Kuba belső blokádja

Kuba a külső, amerikai gazdasági blokádnál sokkal jobban szenved a „belső blokádtól”, a vállalkozói szabadságot és az egyéni kezdeményezéseket elfojtó központi korlátozásoktól.

V I S S Z H A N G 

Aradi Emil: Bizony Kelet

Király G. István: Szőlőt a garázsra

Bojti Ferenc: A teendőkről

P Á R A T L A N

pá- ti-: MEGKERGÜLVE

ivi: GYEPLŐ A LOVAK KÖZÖTT

aha: KÖLTÉSZET ÉS VALÓSÁG

- iTi -: BEHÁLÓZVA

-átkai: MESKETE

ICs: SZÁM-OK

msz: NEM A MIÉNK

(celebrálja Nyerges András)

HETI TEXTUS

Szikszai Károly: BRIGÁDNAPLÓ


AZ ÉS 2021/32. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2021.08.13.


 E U I L L E T O N

Orcsik Roland: Szabadságterápia

I N T E R J Ú

Demény Péter: „Most nagyobb a köd”
Beszélgetés Smaranda Enache marosvásárhelyi jogvédővel

K R I T I K A

A hét könyvei


A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.
Tovább

Kész Orsolya: Hisz ön a kísértetekben?

Düledék palota. Klasszikus rémtörténetek. Válogatta, szerkesztette Sárközy Bence. Helikon Kiadó, Budapest, 2021, 408 oldal, 3999 Ft

A kötetből szépen kirajzolódik, hogy már a klasszikus horrornak sem az erőszakos jelenetek halmozása volt a legfontosabb eszköze, a kiváltani kívánt hatást (katarzis, borzongás) a következetesen végigvitt cselekményszál végkifejlete vagy a transzgresszió határsértő mozzanatai, alakzatai hozták meg (ami a Düledék palotában leggyakrabban az életre kelt élettelennel való találkozás, vagy az élő és a tárgy határainak elmosódásából keletkező feszültségből következik). A kötet válogatásai közül is azok a darabok a máig legizgalmasabbak és legérvényesebbek, ahol a szubjektumra vonatkozó és az ismeretelméleti kérdések felfejtésének a szándéka válik a cselekmény katalizátorává, vagy amelyek valamilyen módon az érzékelés működésének leírására szolgálnak.Tovább

Váncsa István: Ex libris

Rényi Pál Dániel: Győzelmi kényszer
Csíkszentmihályi Mihály: A fejlődés útjai
Csányi Vilmos: Drága barátaim, kedves majmok
Szabó Taylor Tibor: Ridegtartás

Kelemen Ágnes Katalin: Sok rossz érv egy jó ügy mellett


Bryan Caplan és Zach Weinersmith: Szabad a pálya. Vajon mit mond a tudomány a bevándorlásról? Fordította Ürögdi Barbara, Sarkadi Zsuzsanna és Kun Dániel. Wunderlich Production Kft., Budapest, 2021, 284 oldal, 4500 Ft

Sajnos a könyv a továbbiakban sem veszi figyelembe a klímaváltozást és a gazdaság növekedésének határait. Annak középpontba állításával, hogy a nyitott határok kedveznének a gazdasági termelékenységnek és növekedésnek, Caplan inkább aláássa, mintsem szolgálja a nyitott határok eszméjét. Pedig meggyőző érv lehetett volna a nyitott határok mellett, hogy nagyrészt éppen a gazdag országok gazdasági tevékenysége felelős azokért a folyamatokért, amelyek a klímaváltozás menekültjeit elűzik hazájukból, ezzel fokozva a globális migrációt.Tovább

Hegedűs Claudia: Fregoli-vágyak

Joseph O’Connor: Árnyjáték. Fordította Falcsik Mari. Helikon Könyvkiadó, Budapest, 2020, 427 oldal, 4499 Ft

A kortárs ír szerző polifonikus technikával szerkesztett regénye azokra a sorsdöntő évekre fókuszál, amikor Bram Stoker és a kor két briliáns színészegyénisége – a közönségkedvenc Ellen Terry, illetve a viktoriánus éra legnagyobb Shakespeare-előadója, Henry Irving – között élethosszig tartó bensőséges kapcsolat alakult ki. Az O’Connor-mű alaptónusát ennek a szerelmi-baráti háromszögnek a lelki hullámzása adja, de a sokszólamú narratíva alkalmazása egyértelmű főhajtás Bram Stoker remekműve előtt. Az Árnyjáték – hasonlóan a Drakula (Dracula, 1897) nyelvezetéhez – naplórészletek, levelek és korabeli újsághírek szövegeiből építkezik.Tovább

Konkoly Dániel: Ki írja a verset?

Kabai Csaba, Kabai Lóránt, Kabai Zoltán: Horizont. Prae Kiadó, Budapest, 2020, 100 oldal, 2790 Ft

Nem túlzó-e ez a személyesség? Lehet-e, hogy ezekkel a gesztusokkal ellensúlyozza a kötet azt, hogy a borítófülön sejtelmesen mosolygó szerzők (Csaba nem mosolyog, sőt) együtt dolgoztak és nem feltétlenül rendelhetők a versek az egyes nevekhez? Lóránt munkásságától nem is állna messze ez, gondoljunk csak a szerző ismert maszkjára, Spiegelmann Laurára. Persze mindez merő fikció, a szövegek sehol nem utalnak erre, hacsak nem a kötetnyitó vers meggondolkodtató zárlatában: „Önéletrajzi narratívánk / türelmes akvarelljein / lassan szárad a festék – / csontváz szárítókötélen”.Tovább

Schein Gábor: Rettenetes súly

Az ÉS könyve augusztusban – Borbély Szilárd: Kafka fia. Regény. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2021, 224 oldal, 3499 Ft

Borbély Szilárd életművébe Kafka elsősorban nem regényeivel és elbeszéléseivel, hanem levelezésével és élettörténetével épült be. A posztumusz regényben Kafka Borbély Szilárd számára nem csupán egy, az írás által megalkotott személyiség, hanem médium is, amely lehetővé teszi, hogy Kafkát személyként és alakzatként egyszerre használva és megelevenítve önmagáról is beszéljen. Nem csupán az alkati rokonság teszi ezt lehetővé, hanem főként az a veszélyes és gyökerében romantikus vállalkozás, amelynek során az írás elválik az élettől, és helyettesíteni kezdi. Amennyiben az írás gesztus, kiemelheti ugyan az életet az elviselhetetlen valóságból, de a nyelv ahumán ereje annál nagyobb erővel fogja visszavetni a halálba, így a program végső változatában az életnek el kell merülnie a szenvedélyesen előállított, sodró, sötét szövegfolyamban.Tovább

Fenyvesi Ottó: A test mint kulturális metafora


(Self-timer – Ujj Zsuzsi kiállítása. Vár Galéria, Művészetek Háza, Veszprém, látogatható: 2021. szeptember 12-ig)Tovább

Wagner István: Osztrák szobrász világsztárokkal

(Josef Pillhofer – Im Dialog mit Cézanne, Giacometti, Picasso, Rodin… Leopold Museum, Bécs, megtekinthető október 10-ig.) Tovább

Báron György: Pajtamozi

(Rabmadár. Magyar némafilm. Rendező: Sugár Pál és Lázár Lajos. A Nemzeti Filmarchívum bemutatója a Művészetek Völgyében, a kapolcsi Pajta Mozgóban.)

A Pandora szelencéje című Pabst-klasszikuson kívül nem ismerek a korból – de tán az egész mozitörténetből sem – filmet, amely ennyire érzékien jelenítené meg a fojtott, fülledt erotikát. Négy nő és egy férfi története a Rabmadár. A férfi ellenállhatatlan csábító, kisstílű bűnöző – a híres német színész, a később nácivá lett Hans Adalbert Schlettow erős alakításában –, aki kihasználja a varázsától elbódult négy asszonyt. Az ismert német színésznők mellett a megejtett naiv kislány szerepében feltűnik Turay Ida, az idősödő élveteg főnöknőt H. Balla Mariska, a börtönigazgatót a legendás Rákosi Szidi játssza, utóbbinak ez az egyetlen filmszerepe.Tovább

Gergics Enikő: Ideje a meghalásnak

(Márfi Márk: Telik – Egy óra az életedből, Fekete Ádám: A rét, FAQ Színház, THEALTER, 2021. augusztus 4. és 6.)

Látványos az alkotói szándék, ne tudatosan, hanem zsigerileg hassanak: a szorongás anyanyelve az absztrakt. Talán kihúznak ezek a gondosan szerkesztett mondatok valamit a néző tudattalanjából, talán nem, az ilyen előadásról már azt is jó elmondani, hogy a mélyben lappangó nyugtalanság köré húzott héj legalább elég vicces.Tovább

Siba Antal: Még egyszer

(Olimpiai értékelés a televíziókban most és korábban.)

Ma az olimpia politikai szempontú értékelése történik. Mindig így volt ez, most sincs másként: a magyar csapat a mostani olimpián sikeresen szerepelt. Mint csapat valószínűleg a korábbi olimpiákat messze felülmúlóan. Érmeit több sportágban szerezte, mint korábban, több döntőben szerepelt magyar versenyző, mint korábban.Tovább

Végső Zoltán: A jazz nyitott!


(Barabás Lőrinc Quartet: Open – szerzői kiadás, 2021)

Az improvizációkkal teli szerzemények kemények, gördülékenyek és négy nagyszerű zenész egymásra találásának lenyomatai (habár más csapatokból régi ismerősei egymásnak). És ebben az egymásra találásban azt mutatják fel, hogyan lehet régi, ma már hagyománynak tekinthető idiómákhoz hozzányúlni, akár csak azért, hogy a jazz legnagyobbjainak hagyatéka nehogy kövesedésnek induljon. Valahol itt van a jazz lényege és az örök élet záloga.Tovább

Fáy Miklós: Nicola belei

(Baroque – Decca, 2021)

Közben lehet, hogy túlbonyolítom az egészet, nem azért van a B-dúr hegedűversenyből csak az Andante ott, mert így szép a világ, hanem mert mondjuk nem sikerült a két szélső tétel. Lehet, mert az egész lemez egy kicsit rövid, fért volna rá még zene. Meg az album koncepciója is mintha más lett volna, Vivaldi lett volna a töltelék, és Geminiani „La Folia” concerto grossója a fő szám. Talán sietni kellett, hiszen tavaly karácsony előtt készült a felvétel. Talán nem ért rá mindenki, hiszen az alkalomra verbuvált Benedetti Baroque Orchestra ismerős nevekből áll, olyanokból, akik más barokk zenekarok oszlopai, és a karácsonyi időkben oszlopok nélkül düledeztek az épületek.Tovább

Rákai Zsuzsanna: Fehéren-feketén

(Martha Argerich, Theodosia Ntokou, Beethoven – Warner Classics, 2021)

Alapvetően azonban mégis valami elvont és vágyott nyugalom jellemzi a produkciót, napfényes tisztaság és érzelmeken túli béke. Olyan az egész, mintha Beethoven szilárd anyagból akarta volna kifaragni a szépség megfoghatatlan ideáját, és csak most vennénk észre, hogy csakugyan sikerült neki. Olyan, mintha úgy néznénk a napba, hogy közben nem káprázik tőle a szemünk.

R O D A L O M

Selyem Zsuzsa: Nem tudnak elaludni a gyerekek


A szomszédos ország madártani egyesületéből hívták Illést, hogy egy jeladóval felszerelt gólya Kolozsvár szélén két napja nem mozdul. A GPS-koordináták a külváros peremére, a Patarétre vezettek, annak is a Dallas nevű nyomortelepére. A múlt század hatvanas éveitől élnek itt emberek, túl a város peremén, a gyártelepek utáni réten, ahová ipari hulladékot, vasat, rezet, papírt kezdtek lepakolni, de aztán idetornyosult a fogyasztói létezés végtermékeinek, a város kidobott dolgainak, a szétszedett és összeragadt végtelennek a dombja. Az alapító családok hajdanán egy közeli faluból, Dezmérből érkeztek, kunyhókat építettek azokból az anyagokból, amiket itt találtak, volt lovuk és szekerük, azzal vitték a begyűjtőbe az újrahasznosítható anyagokat, kaptak érte valamennyi pénzt, meg tudtak élni anélkül, hogy folyton megfigyelnék őket, egyre többen telepedtek le, a domb is egyre nagyobb volt, alapítványok is jöttek, azzal, hogy segítenek, volt, amelyik segített is, bevezette a folyóvizet, épített pár házat fából, óvodát, de lepapírozni semmit nem lehetett, mert ipari területnek számít a hely. Bármikor eladhatják az egészet egy bioplázának vagy egy bioautógyárnak.Tovább

Szeifert Natália: Mintha lenne valaki a tetőn

Mintha lenne valaki a tetőn – mondtam.

Már fél órája hallgattunk egymás mellett az ágyban. Én olvasást színleltem, tudtam, hogy rosszul, mert mindig elfelejtettem lapozni. Ő nyugodtan feküdt, ahogy mostanában mindig. Nem tettette, hogy alszik, de azt sem lehetett volna biztosan állítani, hogy ébren van. Maga elé nézett, az olvasólámpám fényén túli homályba.

Tudtam, hogy itt van valahol egy mondat, amelyet ha megtalálnék, megoldódna a helyzetünk. Majdnem azt mondtam, hogy rendbe jönne, de tudom, hogy az lehetetlen. Nem jöhet rendbe, mert az, amit én rendnek képzelek, nincs. Egy egyszerű, tisztázó mondat, kijelentő, természetesen. A tekintetéből, pontosabban, ahogy a felém eső profilját nézem, és ő elnéz mellettem, ebből próbáltam kiolvasni.Tovább

Kun Árpád: Két hang a sötét hálószobában


– Hú, ez valami isteni volt. Neked is?
– Nekem is.
– Néha...
– Néha?
– Előbb ígérd meg, hogy nem bántódsz meg!
– Az attól függ.
– Ha elég laza vagy, akkor szerintem nem. Elég laza vagy?
– Azt majd meglátjuk. Szóval?
– Néha szívesen csinálnám egyszerre több nővel.
– Erről nem álmodozni kell, hanem elmenni egy bordélyba.
– Egyrészt nincs pénzem, másrészt az nem lenne olyan.
– Milyen?
– Hát... önkéntes. Az olyan csinált lenne. Igazából belőled kellene kettő.
– Ez édes.
– Megbántódtál?
– Nem.Tovább

Nagy Lea: Szamárfül

A harmadik emeleten lakunk. Az anyukámmal. Apukám a tizediken. Merthogy már nem szereti az anyát. Meg engem sem. Ezért választ el bennünket hét emelet.

Ülünk a családi ebédnél, minden héten egyszer, hétvégén, összejövünk, annak ellenére, hogy már külön lakunk, apu fent, mi ketten itt lent, ahol most ez a hétvégi ebéd is zajlik éppen. Meleg nyári nap van, csörög apukám telefonja. Anyu, látom, elsápad. Hallom az ismeretlen nő hangját a telefon túlsó végén, fiatal lány hangja, anyukám kitépi apu kezéből a telefont, és franciául kezd káromkodni vele, a lánnyal, dühében, merthogy anyukám francia, félig, mert a nagyapám meg magyar, én még nem tudok franciául, apu is csak kicsit, ezért káromkodik vele, azt hiszem, ezen a nyelven, és így se mi, se a nő nem érti, mit mond anyám, aki dühösen lecsapja a telefont. Látom a fájdalmat a szemében.Tovább

Pallag Zoltán: Hogy körbevegyen az űr

Születésnapom volt aznap, és mivel semmi jobb nem jutott eszembe, délután lementem sétálni a Palotavárosi tavakhoz. Teltek a percek, de a séta valahogy nem akart önmaga lenni. Ha a tó körül keringő kocogók közül valaki odalépett volna hozzám, és megkérdezi, mit csinálok, némi feszengés után azt hazudtam volna, hogy sétálok. Pedig csak imitáltam az egészet. Kétségbeesetten próbáltam felvenni a helyes tempót, egy séta tempóját. A karjaim lengésére koncentráltam, hogy ne tapadjanak mereven a testemhez, de ne is lengjenek ki túlzottan. Nem akartam nevetségessé válni, nem akartam, hogy odajöjjön valaki és megkérdezze, mit csinálok. Próbáltam elbújni a lődörgésben, a nézelődésben. A nádast figyeltem, ahogy borzolja a szél, a sárgára festett tízemeleteseket, amik a délutáni nap fényében még sárgábbnak tűntek. Csikkeket és energiaitalos dobozokat számoltam a szemetesek környékén, a futók öltözékén a fehér csíkokat, a tóparti fákról felszálló madarakat: 12, 4, 12, 4. Valahogy mégis úgy éreztem, hogy nem sikerül a mimikri, nevetségesen nyilvánvaló minden igyekezetem, és még járókelőnek sem vagyok nevezhető, nemhogy sétálónak. Egy séta akarása volt ez, semmi több.Tovább

Gulisio Tímea: Büntetés

Gulisio Tímea: Éjjeli műszak

Gulisio Tímea: A tanár

Gulisio Tímea: Közeli

Gulisio Tímea: Hús

Peer Krisztián: Állandó számok

SOHA NEM VOLT MAGYAR ISKOLÁKBAN HOMOSZEXUÁLIS PROPAGANDA, LMBTQ AKTIVISTÁK SOHA NEM JÁRTAK ISKOLÁKBA

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2021.08.13.


Egy tanár és egy óvónő levelét közöljük, amelyekben mindketten leírták, hogy a szexuális felvilágosítás mit tartalmaz a magyar iskolákban, kik és hogyan tarthatják, illetve sem iskolában, sem óvodában nem jelentek meg soha az LMBTQ aktivistái, nem is thetnék meg, és Magyarországon soha, sehol nem tartottak sem iskolában, sem óvodában homoszexuális propagandát, soha nem esett szó nemváltásról, a nemváltás népszerűsítéséről nem beszélve.

A Kolozsvári Szalonna című független online újságban megjelent hosszú levelében Butola Zoltán középiskolai tanár, volt igazgató, így mutatkozott be: “38 éven át tanítottam nagyvárosi, illetve kisvárosi/vidéki középiskolákban, illetve dolgozhattam a közoktatás-irányításban, 2004-2019-ig igazgatóként is. Fejér megye talán minden középiskolájában megfordultam értekezleteken, vizsgaelnökként vagy szakértőként. Soha nem tapasztaltam, s nem is hallottam olyasmiről, hogy bármilyen szervezet, csoport vagy személy próbálkozott volna szexuális tartalmú vagy homoszexuális jellegű propagandával, vagy bármilyen olyan tevékenységgel, ami ehhez a témához kapcsolható. Három olyan dolog történik, történhet az iskolákban, ami ehhez a témához tartozik.”

Butola Zoltán ezután leírja, hogy a témához kapcsolódóan mi zajlik Magyarországon a középiskolákban:..

MAGYAR NARANCS AJÁNLÓ

MAGYAR NARANCS
Szerző: mancs.hu
2021.08.11.


TARTALOM


A SZERK.

A SZERK.
Szeressük Norvégiát!

Négymilliárd forint – ennyit szánt Norvégia a Norvég Alap 77 milliárdos keretéből a kormánytól független (tehát valódi) civil szervezetek támogatására Magyarországon. A maradék 73 milliárdot a kormány használhatta volna fel olyan célokra, mint a kisvállalkozások támogatása, a romák felzárkóztatása vagy a klímaváltozás elleni küzdelem.

A SZERK.
Sülve-főve

Nem mondhatni, hogy az emberiség jobb kedvre derítését szolgálják az ENSZ klímaváltozást vizsgáló kormányközi tanácsadó testületének (IPCC) rendszeres értékelő dokumentumai; már a most kiadott, 6. jelentés első (a klímaváltozás fizikai alapjaival foglalkozó) részét olvasva sincs sok okunk az örömre.

PUBLICISZTIKA

FARKAS ZSOLT
Komisszárkultúra – II. rész
Békés Márton: Kulturális hadviselés. A kulturális hatalom elmélete és gyakorlata – Kritikai olvasat

Farkas Zsolt irodalomkritikus, irodalomteoretikus és író nagyszabású, az Orbán-rezsim intellektuális nihilizmusát bemutató esszéjének első részét előző számunkban közöltük: ezért kezdődik a mostani rész rögtön a 9. passzussal.

SZEKERES ISTVÁN
A sportinga kilengései
Fogalmizavar-elhárítás

Ellenzéki nyilatkozatok egész sora utal arra, hogy kormányra kerülve mi mindent változtatnának, illetve fordítanának vissza a Fidesz-korszak hangsúlyaihoz képest. A sportról egyelőre nem érzékelhető körülhatárolt elképzelés, csak az prognosztizálható, hogy az új kormány a további stadionépítéseket és a labdarúgás támogatására szánt, milliárdos költségvetési összegeket visszafogja, netán meg is szünteti. A két túlfinanszírozott terület milliók szemében vörös posztó.

FEKETE ÉMI
A nemváltoztatás mítosza Magyarországon
Népszavazás a nem létező betegutakkal szemben

A népszavazás a közvetlen hatalomgyakorlás eszköze a képviseleti demokráciában: lehetővé teszi, hogy az állampolgárok megmutassák, valamely társadalmi kérdésben miképpen gondolkodnak. Ám ha a főhatalmat gyakorlók nem vonhatók felelősségre, az „államcélok” könnyedén eltávolodnak a valós problémáktól és társadalmi viszonyoktól.

EGOTRIP

SZÉCSI NOÉMI
Nem és nem
Mai árfolyamon

Sajnos nem tudok leszokni róla, hogy fölényesen ítélkezzek azok felett, akik pénzért és hatalomért mindenre képesek.

VAJDA MIHÁLY
Miért (nem) végezték ki Szókratészt?
Nem érti szegény

Hahó, Szókratész! Már azt hittem elvesztél. Vagy mint illegális betolakodót bevittek a rendőrök. Nem szoktál ilyen hosszan elmaradni.

BELPOL

INTERJÚ
„Az Orbán-kormány mindezekre érzéketlen”
Szikra Dorottya szociológus a kormányzati családpolitika nyerteseiről és veszteseiről

Miközben a kormány a családvédelemről szaval, gyerekek száz­ezreit hagyja az út szélén. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársával ennek ideológiájáról és gyakorlatáról beszélgettünk.

STABIL AZ UNIÓS TAGSÁG MELLETTI TÖBBSÉG MAGYARORSZÁGON
Maradnánk még

Élesedik a konfliktus a magyar kormány és az EU intézményei között, az ellenzék már nyíltan azzal kampányol, hogy Orbán kivezetné az országot az unióból. A közvélemény-kutatási adatok alapján saját érdekeivel menne szembe a miniszterelnök, ha valóban a kilépésre játszana.

HOGYAN LEHET OLTÁSRA ÖSZTÖNÖZNI AZ OLTATLANOKAT?
A tű fokán

A kormány a harmadik körös oltásra koncentrál, a szakemberek viszont a miatt a nagyjából 3 millió ember miatt aggódnak, akik eddig nem regisztráltak a koronavírus elleni vakcinára.

KÜLPOL


A PEGASUS-BOTRÁNY MARGÓJÁRA
Kibervilágok harca

Komoly nemzetközi felháborodást keltett, hogy egy izraeli kémszoftvert számos országban a hatalmon lévők ellenzéki személyek megfigyelésére használtak. A hatalom mindig is törekedett ilyen megfigyelésre, de azzal, hogy szinte az egész életünket egyetlen kütyün tároljuk, magunk tettük sebezhetővé magunkat.

KRITIKA

KIÁLLÍTÁS
Elpusztíthatatlan
Szemtanúk. Traumaábrázolások a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűjteményéből

A kiállítás a holokauszt idején, közvetlenül utána született műalkotásokat mutat be, a trauma közvetlen, nyers megörökítését, gyakran a túlélő művész életművére alig is jellemző stílusban, és ez más perspektívákat nyit számunkra is.

KIÁLLÍTÁS
A művész varrógépe
Ladik Katalin: Bevarrt hangok

Amikor a 2010-es évek elején Ladik Katalin neve szóba került a hazai képzőművészeti szcénában, többen csak legyintettek, mondván, hogy ő csak egy színésznő, aki az 1980-as évek elején elsősorban televíziós filmjeivel vált híressé Magyarországon.

FILM
Illúziók nélkül
Natalija Vorozsbit: Rossz utak

Az Ukrajna keleti részén (a nyílt vagy burkolt, de következetesen letagadott orosz be­avatkozás folyományaként) állandósult polgárháborús állapotok legrombolóbb következménye nem az anyagi javakban, politikai szuverenitásban, társadalmi kohézióban esett (egyébként jóvátehetetlen) kár, hanem a mindenkit deformáló polgárháborús (gyanakvástól, gyűlölettől, bosszúvágytól terhelt) tudatállapot kialakulása. Amely belülről mérgez. A drámaíró Natalija Vorozsbit első, máris markáns szerzőiségről tanúskodó filmjét ez a tudatállapot hatja át.

SZÍNHÁZ
Végérvényesen
AlkalMáté Trupp: Jordán Adél

A legtöbben az utolsó pillanatig reménykedtünk, hogy lesz valamiféle folytatás. Talán úgy, hogy az előadás végén megint elkezdik kihúzni a neveket a kalapból, vagy esetleg bejelentik, ahogy korábban ötlet szintjén felmerült, hogy jövőre Máté Gábor kerül sorra.

SZÍNHÁZ
Eljárás
Szinesztézia

Nehéz eldönteni, mi a jobb választás: előbb megnézni a kiállítást vagy fordítva: csapjon csak arcul a táncművészet, és utána legyen részünk az aha-élményben. A táncelő­adás ősbemutatóján mi az első felvonás után szaladtunk át a kiállítótérbe.

LEMEZ
Komolyra fordítva
AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan & T. Rex

A tavaly elhunyt producer, Hal Willner azzal csinált világraszóló karriert a nyolcvanas években, hogy népszerű előadókat és zenészeket kért fel, dolgozzák fel és adják elő saját stílusukban híres zeneszerzők műveit.

FILM
Eldobható idolok
Blackpink – The Movie

Sokak szemében máig a Gangnam Style jelenti a dél-koreai popzenét, pedig Psy virális slágere már a megjelenésekor is inkább a K-pop hol szórakoztatóan, hol irritálóan túltolt paródiája volt.

KÖNYV
Soha véget nem érő
Nényei Pál: A nagy beszélgetés

A gimnazista korosztálynak írt nagy sikerű irodalomtörténet, Az irodalom visszavág szerzője maga is középiskolai tanár, most novelláskötettel jelentkezett. A nagy beszélgetés le se tagadhatná írójának hivatását.

ZENE

INTERJÚ
„Holliger kinyitott egy ajtót”
Patricia Kopacsinszkaja hegedűművész

Öntörvényű művész, a maga útját járja. Koncertjein mezítláb játszik, mert úgy találja kényelmesnek. Kortárs zenét művel, maga is komponál. Különösen szoros kapcsolat fűzi magyar zeneszerzőkhöz. A Fesztivál Akadémián Schönberg Pierrot lunaire-jét énekelte.

RÉS A PRÉSEN
„Még vannak szigetei”
Rónai Róbert jógaoktató, DJ NaiRobi

Jógaoktató és DJ – több a közös vonás, mint a különbség ebben a két tevékenységben. Mindkettő az embereknek, a közönségnek szól.

MI A KOTTA?
Újra itt van

Klasszikus zenei programajánló a 2021/32. hétre

KÖNYV

POETA.DOC
Egy remekmű mechanikája

Kormos István: Vonszolnak piros delfinek

FILM

INTERJÚ
„Jól fizettek”
Laurent Tirard filmrendező

A vígjátékok és családi mozik francia mestere – olyan filmekkel a háta mögött, mint az Életem nagy szerelme, az Asterix és Obelix: Isten óvja Britanniát vagy éppenséggel A kis Nicolas nyaral – ezúttal egyenesen az Annie Hall Woody Allenjéről mintázta hősét. Legújabb filmje, A beszéd most indul a pesti mozikban – ez is adta beszélgetésünk apropóját.

TÉVÉSMACI
Fecskelámpás

Amikor Sztupa és Troché rejtve jártak, lopakodtak, osonkodtak, volt egy trükkjük, mely képtelen versenyelőnyhöz juttatta őket a konkurenciával szemben.

VISSZHANG

VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
Nyomozó elvtárs

Bár a sorozat alapötlete őrült és zseniális, felmerülhet a kérdés, hogy pontosan mi értelme van ma egy kommunista krimi-pastiche-t tető alá hozni, s ki fogja megnézni.

VISSZHANG: LEMEZ
Billie Eilish: Happier Than Ever

Óriási teher tizenévesként a világ legsikeresebb szerző-előadójának lenni, hiszen ettől kezdve érettebb produkciókat várnak tőle, jelentsen ez bármit is.

VISSZHANG: KÖNYV
Covid: olyan, mint az influenza, csak halálosabb

Másfél évnyi nyomasztó járvány­élet után mint egy falat kenyér, úgy hiányzott nekünk egy okos, szórakoztató, jól megírt könyv, amelyben végre elmagyarázzák nekünk, miért lett (és valószínűleg marad) oly keserves és még az eddiginél is kockázatosabb az életünk.

VISSZHANG: KÖNYV
Emma Straub: Nem vagyunk már gyerekek

Astrid Strick a kisvárosban, ahol él, halálos baleset szemtanúja lesz, ismeri is az áldozatot.

VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
Mr. Corman

A személyes hangvételű amerikai független filmek felfutása valamikorra a 90-es évekre tehető.

VISSZHANG: KÉPREGÉNY
Kevin J. Anderson – Brian Herbert – Frank Herbert
Dűne, 1. kötet

Mizu az Arrakison? Még mindig olyan sokért adják a melanzsot? Fennforgás van az Atreides-házban? Paul cv-jébe új skillek kerültek? És látott valaki ma már homokférget?

VISSZHANG: FILM
Öngyilkos osztag 2.

Kutyával, gyerekkel, gatyát hordó cápával és sorozatgyilkos menyéttel még a szigorú ítészek szíve is meglágyítható, és James Gunn-nak, aki azért lett felvéve, hogy új, filmszerűbb utakra terelje a Suicide Squad nevű szuperhősös vállalkozást, nem derogál kijátszani a menyétes kártyát.

VISSZHANG: KONCERT
Platon Karataev

Az Ördögkatlan fesztivál beremendi helyszíne kitűnő beszélgetésekhez, kamara-előadásokhoz.

INTERAKTÍV

Egy hét kultúra 2021/32.

Rövid hírek: kultúra itthon, külföldön és másutt.

Egy hét tudomány 2021/32.

Rövid hírek: vírus, vulkánkitörés, hurrikán és mindenféle istencsapása. Plusz izgalmas tudományos felfedezések.

Szüret 2021/32.


Mókás és dühítő gyűjtemény a heti sajtóból. Többnyire az utóbbi.

LOKÁL

KERÍTÉSDÖNTÖGETÉS, FAKIVÁGÁS KOSDON
A szomszéd kertje


Népéletünk sava-borsát messze nem csak az országos politikában dúló nagyszabású küzdelmek, konfliktusok adják; sajnos avagy sem, de a mindennapjaink is bővelkednek izgalmat kiváltó eseményekben. Kis történet következik összesen 62 szomorú sorsú akácfáról és egy nem létező, ám vitatott szélességű falusi utcáról, legalább három állami hivatal közreműködésével és közepesen biztató befejezéssel.

BUDAPEST CSATORNÁZÁSÁNAK TÖRTÉNETE
Mindent elnyel

Régi szabály, hogy ami egyszer bement, annak ki is kell jönnie. E folyamat áll a Kiscelli Múzeum Kloáka, kanális, klozet című kiállításának középpontjában.

GASZTRO

CHILI&VANÍLIA
Szederszezon

Kefires minipalacsinta forró szederöntettel

KERTÉSZ LESEK
Khan

Ázsiai étterem

„ELKÉPESZTŐ A SÖTÉTSÉG” – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG
Szerző: Magyar Hang
2021.08.12.


A TARTALOMBÓL:

– Oltogatott oltatlanok? – Schiffer András szerint nehezen alátámaszthatók a vakcinát be nem adatókat diszkrimináló jogszabályok. Interjú

 Elképesztő a sötétség – Zacher Gábor: A prevencióban, de az oltási kedv fokozásában is sokat segített volna, ha a sajtó munkatársait beengedik a covidintenzívekre. Interjú

– Itt szökdécsel Piroska, az ugráló motorka – Lenyűgözően szép tájon halad keresztül az Ipoly-völgyi vasút – csak éppen igen lassan és nagyon ritkán. Riport

– Luxusotthon épülhet a védett gyáli erdő helyére – A helyiek minden lehetséges módon tiltakoznak a tervek ellen

– Nem árulják el, melyik kórházban hányan haltak meg – Eltitkolja a kormány, hogy az egyes intézmények miként teljesítettek a vírusjárvány alatt

– Kártérítés saját zsebből – Évek óta nem kötnek biztosítást a magyar katonákra, mert szerintük nem éri meg

– Panelek és paloták – Budapest 4.: Ahol négyen is nekimennének Kocsis Máté utódjának. Előválasztási sorozat, 8. rész

– Transznemű seregek helyett évi egy-két szorongó fiatal? – Az Emmi sem tudja, hányan kérvényeztek nemváltást az elmúlt években

– Varsó a brüsszeli milliókat választotta – A lengyel vezetés az utolsó előtti pillanatban félrerántotta a kormányt

– Afganisztán újra az iszlamisták kezébe kerül – A tálibok az ország legalább 65 százalékát megszállták

– Ki ölte meg Vitalij Sisovot? – A belarusz aktivista halála mögött mindenki Lukasenka rendszerét látja, miközben zavaróan beúszik a képbe az ukrán szélsőjobb is

– „Ott megyünk át, ahol nincs kerítés!” – Új útvonalakat keresnek a migránsok, sokan inkább már Románia felől próbálnak bejutni. Horgosi riport

– Az elnök legrosszabb napja – A szerb államfő nehezen viseli az albán kormányfővel folytatott találkozóit

– Egy szikra is elég… – Aki nem hisz a klímaváltozásban, az nézze meg a mediterrán térség időjárás-jelentéseit

– Voltaire maszkja – A Madame Tussauds hamarosan Budapesten nyit kiállítást. A viaszbábuk útja a párizsi királyi udvartól a Baker Streeten át a XXI. században is tartó sikerekig

– Perzselő hűsölés – Hamarosan már olyan alapvető komfortfelszereltség lesz a légkondicionálás, mint a folyóvíz vagy az áram. Csakhogy nincs ingyen ebéd

– Jammer-Ossi a berlini falnál – A berlini fal története és utóélete

– A véletlenen múlott, hogy az Aeneis megmaradt – Kabdebó Lóránt örmény felmenőiről, Szabó Lőrincről és arról, hogyan emlékszik az 56-os forradalomra. Interjú

– Langaléta író léggömbökkel – Száz éve született Sarkadi Imre

– Összművészet Budapest legszebb sugárútján – Az Eötvös 10 által szervezett Terézvárosi Fesztiválon élettel telik meg az Andrássy út

– Lesz-e valaha trónfosztás? – Az oroszok után Kína lett az első számú rivális, de Amerika egyelőre verhetetlen. Olimpiai trendek az elmúlt negyedszázad tükrében

– Hány arany ad ki egy sportnemzetet? – Mérlegen a tokiói olimpia magyar szereplése: történelmi sikert reméltek a csapattól, mi valósult meg az elvárásokból?

Átlátszó.hu-melléklet:
– Vadonatúj luxusjachttal hasít a NER az Adrián

– Rémálommá vált az Álom-hegyi tározó Veresegyházon
– A lélegeztetőgép-bizniszen is profitáló céghez került az Orfű Aquapark
– „Nem voltam hajlandó ezekre a mutyikra” – kitálalt a volt polgármester
– TudoLeaks: kiszivárogtató platformot indítunk a tudományos szférának
– Több száz tanárt fizetés nélkül foglalkoztatnak a felsőoktatásban

Publicisztika:
– Dévényi István: Nemzeti hitetlenségük bevallása
– Gulyás Balázs: Kolompár Orbán, a DK válasza Farkas Flóriánra – Maga itt a kultúrhörcsög?
– Lányi András: Wasserkopf
– Szerető Szabolcs: Utána az özönvíz – Álláspont
– Zalatnay István: Hadüzenet Amerikának?!
– Fábri Ferenc: Romaügyek – Visszhang
– Nagy Attila Tibor: A múlt hatalma – Ítélet Orbán felett
– Kalmár Benedek: Az elszámoltatásról, avagy koszos vízzel nem lehet felmosni
– Simányi Frigyes: Árpád sínautóval a közlekedésibe
– Híd Jenő rajzol: Nemzeti konzultáció
– Wekerle Szabolcs: Akkor inkább ne – Újbeszél
– Gazda Albert: A tiszabecsi határőr
– Szerető Szabolcs: Messi könnyei – Szotyola
– Puzsér Róbert: Szikora Róbert nem avatkozik Isten tervébe
– Marabu: Lesz itt rend!

Tárca:
– Lanczkor Gábor: Özvegyasszony könyve
– Szécsi Noémi: Lekvárokról

Kritika:
– Akit a Sinkanszen füstje megcsapott – Christian Wolmar: A vasút története
– Tehenek és emberek – Köves Gábor: Végszónak sem rossz
– A nívótlan celebkedés pávatánca és a magyar borkultúra Puskás Öcsije – Fejérváry Gergely – P. Szathmáry István: Kis magyar borsznobkalauz
– Szívhez szólóan és sallangmentesen – Fokos zenekar: Jókedvemben

ITT OLVASHATÓ

EMBERTELEN JÓ – A CSÍK ZENEKAR LGT-KONCERTJÉN JÁRTUNK

VÁLASZ ONLINE
Szerző: STUMP ANDRÁS
2021.08.12.


Még a Csík Zenekar viszonylatában is új minőség keletkezett az LGT-dalokat tartalmazó friss lemezükkel, amelyen Karácsony János és Presser Gábor is végig játszik-énekel. Az anyagot bemutató turnén is, ami pedig alkalmat ad arra, hogy élőben megünnepeljük: éppen most 50 éve alakult meg a legendás zenekar. Kritika.


Ritkán adódik alkalom arra, hogy az ember helyrehozza valamely régi hibáját. E sorok írója ezért most rendkívül hálás a sorsnak. Pontosabban a Csík Zenekarnak és az LGT két legendájának: Karácsony Jánosnak és Presser Gábornak. Utóbbi legelső arénás szólókoncertjéről szaladt ki ugyanis a billentyűzetünkből egy lehúzó kritika hosszú évekkel ezelőtt – előtte pedig egy feleslegesen közéletire hangolt interjú a főhőssel. A koncertkritikából pedig akkor igazságtalanul kimaradt valami igen lényeges:

függetlenül attól, előadói stílusa vagy egy adott koncertje tetszik-e, Presser Gábor elképesztő dalszerző. Egészen biztosan a legnagyobbak egyike az elmúlt most már több mint fél évszázadból.

S hogy miért adja magát annyira a helyzet, hogy ezt a nyilvánvaló tényt végre leírjuk? Az, hogy noha nincsenek fanfárok és Népstadion-buli, nagy ünnep van ezen a nyáron mégis a magyar popzenében: 50 éve alakult az LGT. Magyarország első és legnagyobb hatású supergroupja, amelyben már akkor ismert, népszerű zenészek találkoztak, hogy valami igazán minőségit alkossanak, 1971 nyarán állt először színpadon. A kezdőcsapatból Frenreisz Károly két év után kiszállt, elment aztán Barta Tamás és Laux József is – aki maradt végig: Presser Gábor. Írta tovább a folyton slágerré váló dalokat, az újonnan csatlakozott, ugyancsak kiemelkedő tudású zenészekkel együtt pedig olyat muzsikáltak a hetvenes-nyolcvanas években, hogy az egyértelműen világszínvonalat képviselt. Az LGT, ha változott is a tagsága, sosem vált Presser-szólóprodukcióvá, végig supergroup maradt: olyan karakteres zenészekkel, dalszerzőkkel, amilyen Karácsony János, Solti János és Somló Tamás.

Annak, hogy most nincs jubileumi LGT-gigakoncert, turné és új lemez, ez a sokkal szomorúbb évforduló az oka: öt éve, hogy Somló meghalt. Akkor Presserék közölték, hogy ezzel vége, többé nincs LGT. Supergroup-gyökerek ide vagy oda, van, aki évtizedek közös teljesítménye után, de már csak összetéveszthetetlen karaktere, lénye miatt is pótolhatatlan. Somló ilyen volt. Aztán hogy most mégis van miről írni, hogy élőben is meg lehet ünnepelni az LGT-t, méghozzá két taggal, Karácsonnyal és Presserrel a színpadon, arról valójában nem utóbbiak tehetnek. Hanem a Csík Zenekar. Még közelebbről: Szabó Attila, a zenekar prímása-gitárosa-énekese...

A NEMZET MEZTELEN

PUPU BLOGJA
Szerző: PuPu
2021.08.13."Nagyapám úgy nevelt, hogy a nemzeti mezben pályára lépő sportolóknál fontosabb nem képzelhető el. Azt nézni kell, ismerni kell őket, mert ők mi vagyunk" - osztotta meg a titkot szeretett miniszterelnökünk, mely szerint a kedves nagypapa szellemi horizontja - annak dacára, hogy inszeminátorként kereste a napi betevőt - jelentősen túlterjedt a koca seggétől a tehén hátsójáig terjedő világmindenségen.
Hónaljig a tehénben megoldotta népünk identitási problémáit és a lélekvándorlás máig tisztázatlan kérdéskörét is, képességes unokája pedig szétszerelte az országot – nagy kár, hogy az összeszereléshez nem ért…
Jómagam bizonyára fordítva vagyok bekötve, mert kapásból tudnék ezer dolgot felsorolni, melyek fontosabbak az ezer méteren ballábon ugrálás magyar csúcstartójának teljesítményénél - nemzeti mez ide-oda.
Persze mindeközben tudom, hogy a magyar néplélek elemi szükséglete az azonosulás valami magasztossal, valami kiemelkedővel.
Ezt jól példázza Nagyurunk mentális állapota is, aki sok-sok évvel ezelőtt eldöntötte, hogy ő maga személyesen Puskás Öcsivel fog azonosulni hiszem mindketten láttak már focilabdát és mindkettőjüknek nagy a hasa – hogy emellett Puskás focizni is tudott és mentálisan is rendben volt, ez csupán árnyalja a képet.
Kezelését a labancoknál kissé hátráltatta, hogy tudata menet közben meghasadozott, és mára Napóleon és az Atyaúristen is bejátszik összetett személyiségének szépségébe, de ez semmit nem von le abból, hogy ha elhajtjuk végre világgá, akkor a rengeteg gond között, mellyel szembe kell néznünk megkerülhetetlen lesz a sport, a foci, meg a szurkolói köménymag.

Az, hogy hogyan kezeli a majdani új kormány a sport kérdését, igen nagy jelentőséggel fog bírni, mivel az csak a nagyonoptimisták számára nyilvánvaló, hogy magyarember töke tele van a stadionokkal.
Nincs ez így, hiszen a sport ma olyasmi szerepet tölt be, mint amilyet az antik Rómában a cirkuszi játékok töltöttek be - népszórakoztatás volt a javából.
Ma is az, kimegy hatvan-hetvenezer ember a Puskás Arénába, ott megszállja őket a Szent Csordaszellem és boldogan arénáznak.
Érdekes módon mára a stadionok zöme átarénásodott, szépen belesimulva a trendbe: minden legyen más, mint eddig volt, ha meg nehéz lenne Néparénának nevezni, hát romboljuk sunyin porig, csupán egyetlen véleményt kikérve, de az aztán legyen vélemény, a javából.
A sors fintora, hogy az „aréna” jelentése: homokos.
Ez hajdan a küzdőtér borítására utalt, lásd még: gyere ki a hóra köcsög!
Az elnevezés szellemi atyja számára homokosnak lenni magyarhoz méltatlan állapot, államilag üldözendő, csoportjuk elnevezése (Lesz Még Belőled Trancsírozott Qukac) magában hordozza jövőjüket.
Az Úr persze igazságos, ezért aztán rossz nyelvek szerint a Koronaherceg maga is bátran beadhatná tagfelvételi kérelmét.
Ha genetikailag determinált a helyzete, akkor érthető, hogy felmenője lázasan kompenzálja látens homoszexualitását, mert arra más magyarázat nemigen van, hogy miért haragszik azokra, akik nem teszik kötelezővé számára a dolgot, éppencsak a saját ízlésük szerint szeretnének élni.
De félre a rosszindulatú szóbeszéddel, vissza a sporthoz...

ORBÁN RÁHEL KÖRNYEZETBARÁT BABABOLTOT NYIT, ÚJABB VÁDEMELÉS SIMONKA GYÖRGY ELLEN

ÁTLÁTSZÓ / HETI LAPSZEMLE
Szerző: ERDÉLYI KATALIN
2021.08.13.


Szabad Európa: Környezetbarát bababoltot nyit Orbán Ráhel


Orbán Ráhel június végén alapította meg első saját vállalkozását ODU Store néven. Az idegenforgalmi végzettségű és eddig szálloda- és divatiparban mozgó Orbán Ráhel most azonban valami újban próbálja ki magát, derül ki a miniszterelnök lányának LinkedIn-profiljából. A jómódú, környezettudatos szülőket célozza a miniszterelnök lányának új vállalkozása. Lesz kávézó és játszósarok is a Hegyvidék Bevásárlóközpontban, a cél a fiatal szülők fenntarthatóságra nevelése.

Portfolio: Mészáros Beatrix került a Magyar Bankholding vezérhelyettesi székébe

A Magyar Bankholding Zrt. idén márciusban fogadta el a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport bankjainak egyesítésére vonatkozó ötéves stratégiáját. Az alapvető célok között kiemelt stratégiai területként került meghatározásra a bankok leányvállalatainak integrációra történő felkészítése, aminek meghatározó eleme a kiemelkedő szakmai kompetenciával rendelkező felső vezetők kiválasztása – közölték, bejelentve: a leányvállalatokért felelős vezérigazgató-helyetteseként csatlakozott a szervezethez.

444: Újabb ügyben emelt vádat az ügyészség Simonka György ellen


A fideszes országgyűlési képviselő ellen már zajlik egy büntetőügy: Simonka György és társai ellen bűnszervezetben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás. A most benyújtott vádirat szerint öt millió forinttal lefizetett egy tanút, és egy másik is meg akart vesztegetni.

24.hu: „Sok cuccot nem kell vinnünk” – mondta Szijjártó, mégis három gép repült Mongóliába

A kormány július végén 33 lélegeztetőgépet ajándékozott Mongóliának. A készülékeket Szijjártó Péter külügyminiszter kísérte Ulánbátorba. A külügyér már az induláskor közölte, hogy 24 óra alatt lezavarja a diplomáciai találkozókkal felturbózott adományozási akciót. A tervet tartották is, csakhogy ehhez a honvédség Airbus A319-es gépe mellett a HM egyik Falconjára is szükség volt, így a politikus két gépet vehetett igénybe a látogatásához. A lélegeztetőgépeket viszont minden bizonnyal egy harmadik állami repülőgép vitte, a tavaly vásárolt szélestörzsű Airbus A330-200 ugyanis szintén Ulánbátorban járt.

Magyar Narancs: Közel 900 millió forintba került idáig a Türk Tanács budapesti képviselete


A Türk Tanács nem csak ingyen használhatja a magyar állam által 1,4 milliárd forintból megvásárolt Ybl-villát és egy budai, Medve utcai irodát, de a hazai képviselet minden fenntartási költségét, dolgozóinak bérét is az államkasszából fizetik. A lap közadatigénylésben kérte ki a pontos költségeket, így kiderült, hogy 2019 szeptembere óta 891 millió forintba került a Tanács két budai képviseletének fenntartása, beleszámítva a hazai és nemzetközi munkatársak bér- és járulékköltségeit, az üzemeltetési díjat és a protokollköltségeket.

SZABAD SZEMMEL - NEKIMENT AZ AMERIKAI MAGAZIN A TUCKER CARLSONT BÍRÁLÓ SAJTÓORGÁNUMOKNAK - A NÉPSZAVA NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLÉJE

NÉPSZAVA
Szerző: SZELESTEY LAJOS
2021.08.14.


A jobboldali Fox News legnézettebb politikai műsorának vezetője egy héten át dicshimnuszt zengett Budapesten Orbán Viktorról.

The American Spectator

A konzervatív amerikai internetes magazin lekapja a tíz körméről az olyan orgánumokat, mint a Washington Post, a patinás The Atlantic, vagy a német többségi tulajdonban lévő pénzügyi portál, a Business Insider, mivel azon élesen bírálták, hogy Tucker Carlsont, amiért a jobboldali Fox News legnézettebb politikai műsorának vezetője egy héten át dicshimnuszt zengett Budapesten Orbán Viktorról. Az írás szerint akik így vélekedtek, azok egyszerűen hazugságáradatot zúdítottak a televíziós személyiségre, egyszerűen csak azért, mert gyűlölik az Orbán-rendszert, illetve hogy Tucker védelmébe vette azt.

Állítása bizonyítására a cikk idézi Frank Füredit, a magyar származású elemzőt, az illiberális magyar rezsim nagy barátját, aki szerint a globalista média nem akarja, hogy az amerikaiak tisztességes képet kaphassanak Magyarországról. Ezért cordon sanitaire-t húztak az ország köré. Tekintélyelvűnek, mi több, fasisztának állítják be, mint ahogy azokat is, akiknek más a véleményük, mint az övék.

Tucker viszont bebizonyította – így az érvelés -, hogy a magyarok közt nagyon sokan ugyanúgy gondolkodnak, mint milliók Nyugaton és főként a dolgozó amerikaiak, Trump hívei. Megjegyzi, hogy az előző elnöknek nagyon sok színesbőrű támogatója is van, mert lenyomta a munkanélküliséget. Rengetegen kiállnak mellette a melegek közül is, hiszen megvédte őket. A demokraták viszont az identitás ürügyén címkéznek.

Ám a Fox News nézői olyan amerikaiak, akik nem akarnak illegális bevándorlókat, és elutasítják, hogy azok pénzhez, álláshoz és lakáshoz jussanak, miközben mások mindent elvesztettek a járvány miatt. Nem szeretik látni, hogy a jövevények hálátlansággal, sőt még rosszabbal viszonozzák a nagyvonalúságot. Hogy összeszemetelik az utcákat és rontják a közbiztonságot.

Továbbá hogy a globalisták külföldre viszik a termelést. Azaz nem tetszik nekik, hogy a kormányzat, amelyet ők választottak és finanszíroznak, alávaló proliként kezeli őket, miközben vörös szőnyeget terít az illegális bevándorlók lába elé. Ez a lényeg, bármennyire is nem akarják elismerni Tucker, Orbán és Trump bírálói.

Deutsche Welle

Lehet, hogy Kaczynski túlfeszíti a húrt és az éppen most szakad el, mivel nem csupán egy konkrét a szerkesztőség, a TVN24 hírtévé ellen indított támadást, hanem az Egyesült Államokhoz fűződő politikai-gazdasági kapcsolatokat kockáztatja, hiszen az adó tulajdonosa a Discovery. Ily módon pedig túl messzire merészkedik.

Az persze elképzelhetetlen, hogy ne ment volna biztosra az új sajtótörvény ügyében. Ezt bizonyítja, hogy a szavazás előtti este akolbólította ki a koalícióból 13 képviselőt felsorakoztató szövetségesét, miután az elutasította a szabályozást. De bizonyosan tudta, hogy anélkül is meg lesz a kellő számú voks, mert másokat meg lehet győzni, illetve venni. Tisztára mint egy lóvásárban, csak itt az alku tárgya az, hogy az emberek információhoz juthassanak.

Az ország erős embere számára azonban elfogadhatatlan, hogy viszonylag sok orgánum külföldi kézben van. De a TVN elleni támadással újabb lépést tett a demokrácia felszámolása felé. Ám már most is látni, hogy rendszere korlátokba ütközik. Ám változatlanul azon dolgozik, hogy kikapcsolja a jogállami intézményeket. És ha már nincs szabad média, akkor a demokráciának is vége. Akkor nincsenek többé szabad választások és teljesen mindegy, hogy melyik gombot nyomjuk meg a televízió készülék távirányítóján.

Project Syndicate

Tusk máris mozgósítani tudott plusz jó egymillió embert, vagyis egyfajta apafiguraként jelenik meg a lengyel ellenzéki oldalon, miután pár hete visszatért a hazai politikába. Így látja a helyzetet a neves varsói elemző, Slawomir Sierakowski, a Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója, a Német Külkapcsolati Tanács munkatársa. Felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy az ország illiberális irányítói szinte mindenkivel összerúgják a port.

A PiS jóformán minden rosszért az Európai Tanács volt elnökét teszi felelőssé. Így paranoid módon azért is, hogy 11 éve Szmolenszknél lezuhant Kaczynski ikertestvérének a gépe. A politikus elismeri, hogy több súlyos hibát is elkövetett kormányfőként, meg azt is, hogy a PiS-nek vannak népszerű intézkedései. Ugyanakkor felbukkanása felgyorsította az eseményeket. A Civil Platform azonnal a hatalomellenes erők vezető tényezője lett.

A szerző a történteket úgy érzékelteti, hogy Tusk tankként vonult fel a Jog és Igazságosság talpasai ellen. Járja az országot, rengeteg emberrel találkozik. Sajtótájékoztatóján kérdezhet a vele szemben álló média is, szemben Kaczynskival, akitől semmiről nem szabad érdeklődni. Utóbbi ugyanakkor fokozta a háborút a független médiával szemben. Arra hivatkozik, hogy meg kell védeni a sajtópiacot a külföldi terjeszkedéstől, ám hogy ez mekkora hazugság, azt bizonyítja, hogy az illetékes hatóság másfél éve nem hajlandó meghosszabbítani a TVN24 sugárzási engedélyét. Ám ily módon az ország biztonságát kockáztatja, hiszen az amerikai oroszlán bajszát húzkodja.

Ha életbe lép a törvény, akkor a lengyelek lemondhatnak a megvenni szándékozott USA fegyverendszerek jó részéről és a fokozott amerikai katonai jelenlétről. Ám Kaczynski nem látja okát, hogy együttműködjön Bidennel, az ő embere Trump volt. Az ellenzék esélyeinek meghiúsítására kész tengelyt akasztani Washingtonnal. De eléggé kétségbeesett, már csak azért is, mert leállt az oltási kampány, viszont jön a 4. hullám, a hozzátartozó korlátozásokkal. Ráadásul a jobboldalon erősödik a vakcinaellenesség. És akkor még ott van az is, hogy az EU a Fegyelmi Kamara működésének leállítását követeli, és az anyagi támogatás megvonását helyezte kilátásba. Szóval Varsó mindenkit maga ellen fordított, akit csak lehetett.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

A Riporterek Határok Nélkül ügyvezetője nem azt tartja meglepőnek, hogy olyan rendszerek, mint Azerbajdzsán és Szaúd-Arábia bevetették az izraeli kémszoftvert, hanem hogy az EU-tag Magyarország is nyilvánvalóan használta – újságírók ellen. Továbbá, hogy Ciprus és Bulgária engedélyezte bevitelét. Christian Mihr azért van fennakadva, mert ugyan mindhárom kormánynak vannak gondjai a jogállammal, de végső soron európai demokráciákról van szó, ám masszívan visszaéltek a megfigyelésre szolgáló technológiával és megtámadták a sajtószabadságot.

Hogy idáig juthattak a dolgok, azért felelősség terheli az izraeli vezetést, de az EU-t is, mert a szabályozás állítólag szigorú, a termék mégis bekerülhetett az unióba. Márpedig az ilyesfajta megfigyelés az emberi jogok kirívó megsértését jelenti, a méretek pedig sokkolóak. Hogy kiket hallgattak le, arra nézve az adatok a jelenlegi ismeretek szerint a gyártó NSO szerveréről származnak, tehát a cég is ludas. Hiszen közismert, hogy pl. a szaúdi rezsim nem éppen az jogállam előretolt helyőrsége.

A szakember ugyanakkor nem gondolja, hogy sok mindent ki fog deríteni az izraeli vizsgálat, mert szoros összefonódás van a hatalom és a fejlesztő vállalkozás között. A kiutat az jelentené, ha azonnal leállítanák az ilyen programok kivitelét, majd nekifutnának a nemzetközi szabályozásnak. A lehetséges célpontok számára a legjobb védekezés azonban az volna, ha digitális készülékek helyett papíron, írószerszámmal rögzítenék a bizalmas információkat.

Wall Street Journal

Soros György szerint Hszi Csin-ping diktatúrája a kínai államot fenyegeti. Az üzletember, aki már többször nyíltan kiállt a jelenlegi pekingi vezetés ellen, úgy látja, hogy a pártvezér és államfő letért Teng Hsziao-ping gazdasági reformjainak útjáról és a Kommunista Párt irányító testületéből bólogató jánosok gyülekezetét csinálta.

Felhívja a figyelmet, hogy a politikus nem tud kellőképpen hatékony lenni, mert jó pár belső ellentmondás hátráltatja. Amit odahaza művel, az ütközik azzal a törekvésével, hogy az ország szuperhatalom legyen, ami egyébiránt egyre nagyobb viszályt okoz az USÁ-val. A két rendszer különben is szögesen ellentétes. Az egyik demokratikus és nyílt társadalom, a kormány feladata az benne, hogy védje az egyén szabadságát. Kína ezzel szemben totalitárius, zárt rendszert épít, amelyben az emberek a pártállam függvényei. Ám Hszi szerint pont ezért felsőbbrendű, mert fegyelmezettebb, erősebb és ily módon győzni fog a versenyben.

Ám a rivalizálás háborúban torkollhat Tajvan miatt. Az államfő azonban jövőre próbakő elé kerül odahaza, mert változtatnia kell az örökösödési szabályokon, ha életfogytig elnök kíván maradni. Érzi, hogy még legalább egy évtizedre szüksége van, ha teljes egészében kézbe kívánja kaparintani a pártállamot és a hadsereget.

Soros visszaemlékszik arra, hogy 1984-ben ő hozta össze a magyar és a kínai pártvezetést és mindkettő sokat tanult a másiktól. Mindkét országban létrehozta az emberbarát alapítványát, de Pekingben öt év múltán – közvetlenül a Tienanmeni mészárlás előtt – bezárta, mert a hatóságok ellenőrzésük alá vonták az intézményt. Csak 8 éve nyitotta újra, amikor Hszi hatalomra került, aki azonban akkor még egész más nézeteket vallott.

Soros ma már úgy vélekedik róla, hogy az a nyílt társadalom legnagyobb ellensége az egész világon. De odahaza egyre nagyobb gondokkal kerül szembe mind az egész országra kiterjedő megfigyelő rendszer, mind az életszínvonal miatt. Hiszen feladta Teng vonalát, miután az 1962-en eltávolította a vezető apját a Politikai Bizottságból. Ily módon Hszi vidéken, igen nehéz viszonyok között nőtt fel, nem részesült megfelelő oktatásban, külföldön sokáig nem járt, nem beszél nyelveket. Azon felül a leninizmus támogatója, vagyis azt vallja, hogy a pártnak használnia kell politikai és gazdasági erejét akarata érvényesítésére.

Mivel sok ellenzője van elképzelésének mind a politikában, mind a gazdaságban, meg kell akadályoznia, hogy a kettő összefogjon ellene. Ezért engedelmességre igyekszik kényszeríteni mindenkit, akinek elég pénze van, hogy független legyen. Ezért vágja le az aranytojást tojó tyúkot, lást az Alibaba tulajdonosának esetét. A magáncégekhez állami vezetőket neveznek ki, ami tönkreteszi a kezdeményező kedvet.

Hszi mára diktátor lett, de politikáját egyre nehezebben képes összhangba hozni a valósággal, mert ő a megfélemlítésre épít. Alattvalói pedig nem merik megmondani neki, hogy a világ változik. Ez pedig a pártállam jövőjét veszélyezteti.

Economist

A lap kétarcúnak nevezi az EU menedékpolitikáját és ezt két repülőjárat példáján mutatja be. Az egyik a végén már heti négy alkalommal vitt a Belaruszba iraki menekülteket, akik Lukasenko bátorított, hogy csak keljenek át a litván határon a felvilágosult, meleg, lakályos Európába. Az idén már több, mint 4 ezren éltek a lehetőséggel. Ez sok a 3 milliós szomszéd köztársaság számára, ám semmiség a 450 milliód unióban. A határon készült képek azonban 2015-öt idézték.

Csakhogy Brüsszel már nem olyan naiv, mint 6 éve. A Bizottság annak idején megrótta a kerítéseket emelő kormányokat, most viszont segít felállítani az akadályokat. Pedig annak idején mit kapott a fejére Orbán. Most viszont von der Leyenék meg sem szólalnak. Eldőlt az ideológiai háború az emberbarátok és a keményvonalasak között. Utóbbiak nyertek.

A felfogás már-már a cinizmussal határos: az EU emlékeztette Irakot, hogy mennyi pénzt ad neki, így az gyorsan leállította ezeket az repülőutakat. De Európa tudja, hogy korlátozni kell a bevándorlást, ha fenn akarja tartani a schengeni rendszert. A módszer nem gusztusos, de az egész helyzet nem az. Mégis inkább ezt választja a szervezet, semmint hogy összeverjék az illegális határátlépőket.

A másik gép úgy elkerülte Fehéroroszországot, mintha az geopolitikai Bermuda-háromszög lenne. De hát ezen nem lehet csodálkozni, részben a közelmúltban történt állami gépeltérítés, részben pedig amiatt, hogy a fedélzeten a Tokióból megpattant belorusz futónő tartott Bécsbe. Vele hímes tojásként bántak, de ez csupán az unió képmutatását tanúsítja menekült-ügyben. Hogy veszélyben volt, az persze nem kétséges. Ám hogy fehér nő, az csillapítja az idegengyűlölők aggodalmát. Esete azonban ráerősít azokra a félelmekre, hogy háttérbe szorulnak a menedékjog intézményes biztosítékai.

Viszont a Tyimanovszkaja-ügy kezelése arra is rávilágít, hogy szervezetten kell megoldani a menekültek áttelepítését, mert az megkíméli a határokat és segít megőrizni Európa vezető erkölcsi pozícióit.

Neue Kronen Zeitung

Az osztrák kormánykoalíció befejezettnek nyilvánította az Ibiza-gate kapcsán létrehozott parlamenti vizsgáló bizottság munkáját, pedig annak még lett volna dolga, ám a testület szociáldemokrata tagja szerint így is kiderült, hogy a Néppárt állam az államban. Vagyis törvényekkel igyekszik befolyásolni a független intézmények működését, pedig az ilyen inkább Magyarországon és Lengyelországban szokás.

Kai Jan Krainer azt a következtetést vonta le, hogy a kancellár köreiben azt hiszik: érinthetetlenek, ennek megfelelően igyekeznek kivonni magukat minden ellenőrzés alól. A párt számára amerikai módra gyűjtenek adományokat, azok szétosztását viszont igyekeznek elkendőzni. A nagy támogatókat különféle állami állásokkal honorálják, de érdekeiket szem előtt tartják akkor is, amikor jogszabályokat kell meghozni.

Olyan gyakorlat ez, amit nem várna az ember egy jogállamban, de hát az ÖVP-nél már a trumpizmus jelei mutatkoznak. A párt ostobaságokat, álhíreket terjeszt, próbálja bemocskolni az ellenfeleket. Az viszont az ország számára igen előnyös volt, hogy az ibizai botrány nyomán lemondott a Szabadságpárt két vezetője. Példájukat mások is követhették volna – jegyezte meg a szociáldemokrata politikus.

Egyben emlékeztetett arra, hogy az igazságszolgáltatás még egyáltalán nem végzett és sokféle következményre kell számítani. Felvetette, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálatokat tegyék nyilvánossá a világhálón, mert a korrupció ellen az átláthatóság jelenti a leghatékonyabb eszközt. Azon kívül az intézmények erősítése révén nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre.

Süddeutsche Zeitung


A jövő hét végéig meghosszabbították a hetek óta tartó leállást a Merdes kecskeméti gyárában, ami részben a kollektív szabadságolásokkal függ össze. Ugyanakkor a cég 12 ezer embert foglalkoztató brémai üzemében is akadozik a termelés, mert az egész ágazatot sújtja, hogy a járvány folyományaként nincs elég chip. Ennél fogva alig indult újra a munka Brémában, máris sok ezren kényszerülnek rövidített munkaidőben dolgozni, egyelőre a jövő hétfőtől öt napon át. De hogy hányan, azt nem árulta el a vállalatvezetés.

Rastattban és Sindelfingenben ezzel szemben nincsenek nagyobb zavarok, de azért bizonyos napokon és területeken a jövő héten kénytelenek beszünteti az autógyártást.