2022. január 15., szombat

HOVÁ TŰNT A LÁZADÓ IFJÚSÁG?

QUBIT
Szerző: KENDE ÁGNES
2022.01.14.


Lázadnak vajon a mai fiatalok, vagy egyenesen konformabbak és megalkuvóbbak, mint szüleik vagy nagyszüleik voltak? A 21. század elején mintha eltűnőben lennének a látványos lázadások kellékei: a kirívó ruhák, a feltűnő frizurák, a fülsiketítő zene vagy a felnőtteket megbotránkoztató viselkedés. Hogyan változik a fiatalok lázadása a különböző generációk történelmi és társadalmi tapasztalatai alapján, és van-e értelme az életmódmagazinok által boomernek, x-nek, y-nak és z-nek nevezett generációk karakterológiája mentén magyarázni a változásokat?

Lázadni lehet a szülők ellen, és lázadni lehet a rendszer ellen, de Szabó Andrea ifjúságkutató, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusa szerint „azóta sem látni olyat, mint a 68-as diáklázadások idején, amikor a személyközi lázadás a rendszerszintű lázadással kapcsolódott össze, és amikor a fiatalokat egyszerre borzasztotta el a szüleik kispolgári nyomasztó élete és a kapitalizmus igazságtalansága”. Hogy miért nem volt ilyen lázadás 1968 óta? Szabó szerint azért, mert „ez még egy olyan korszaka volt a fejlett kapitalista társadalmaknak, amikor a kiszámíthatóság miatt a fiatalok a szüleik életét úgy látták, hogy ha ők is beállnak a sorba, ugyanúgy fognak élni 30 év múlva is, mint ők. Amerikából vagy Nyugat-Európából a szocialista államberendezkedésről meg azt hihették, hogy az egy igazságosabb rendszer, tehát van alternatívája annak a rendnek, amiben ők maguk élnek”.

Hogy került az ifjúság és lázadás a társadalomtörténet témái közé? A serdülőkor fogalmát a 20. század elején G. Stanley Hall amerikai pszichológus vezette be, aki úgy vélte, hogy az életnek ezt a szakaszát a fokozott érzelmi labilitás jellemzi. A 60-as évek végén Erik H. Erikson, a Frankfurtban született pszichoanalitikus arról írt, hogy az ember az élete során különböző kríziseket és konfliktusokat él át, és ahhoz, hogy a következő fázisba lépjen, meg kell oldania a fennálló konfliktusokat. A fiatal, amíg nem lép át a felnőttkorba, vitatkozik, lázad és keresi önmagát: viselkedésével és külsejével is különbözni akar a felnőttektől. A szülői befolyás csökkenésével felerősödik a kortársak hatása, és valamilyen ifjúsági szubkultúra válik meghatározóvá – áll a kamaszkor fogalmának klasszikus definíciójában. A fiatalok lázadása, a fiatalok fejlődésének vagy identitáskeresésének pszichoszociális okai iránti tudományos érdeklődés ugyanakkor nem választható el attól a társadalmi ténytől, hogy a fejlett országokban a 20. század elejétől kezdve fokozatosan megjelentek a fiatalok a középiskolákban. Míg ez a korosztály korábban a gyerekkorból rögtön a munka világába csöppent, a fiatalok ettől kezdve a szüleiktől függő, de már szabad felnőtt életre vágyó társadalmi csoporttá váltak...

Mi marad a fiataloknak, ha a szüleik már minden lázadási formát kipipáltak előttük?

„Nem a generációk különböznek egymástól, hanem a társadalmi változások csapódnak le a generációk közötti viszonyokban. A régiek hozzák a régit, az újaknak pedig ez már nem kell” – állítja Hammer Ferenc szociológus, az ELTE Média oktatója, aki szerint a 20. században nem volt olyan generáció, amelyik ne ment volna szembe a szülei nemzedékével. Bár a lázadás mindig a fennálló normák ellen történik, ma számos társadalomtudós szerint a bizonytalanság és a félelem korát éljük, ahol a korábbi biztosnak és állandónak vélt társadalmi berendezkedések megszűntek, és így a lázadás kollektív céltáblái is eltűntek...

HÚZÓS PODCAST - FÖLDES LÁSZLÓ HOBO

ATV MAGYAROTSZÁG
Riporter: RÓNAI EGON
2022.01.14.


A Húzós podcast második adásának vendége Földes László „Hobo” Kossuth-díjas előadóművész, akinek ez a Covid-betegsége utáni első nyilvános megjelenése. Hobo a tőle megszokott nyíltsággal beszélt arról, hogy nagy árat fizetett a pályafutásáért, és hogy a közönség szeretete és a kollégák elismerése nem jár együtt. Illetve először mesélt a gyermekkori száműzetéséről, a családi hétköznapjairól és természetesen a zenéről a költőkről, a bluesról!


SZ. BÍRÓ ZOLTÁN: MIÉRT NEM INDÍT TÁMADÁST A KREML?

NÉPSZAVA
Szerző: SZ. BÍRÓ ZOLTÁN
2022.01.15.


Ugyan máig nagyon fenyegetőnek tűnik mindaz, amit Moszkva Ukrajnával szemben tesz, kiváltképp az ukrán határnál felhalmozott jelentős orosz katonai erő, mégsem valószínű, hogy Oroszország nyílt és átfogó támadást indítana szomszédja ellen. Ennek több oka is van.

Az első, és talán a legfontosabb, hogy ha így tenne, az radikális szakítás lenne eddigi magatartásával. A Kreml ugyanis mind ez idáig afféle „szégyenlős”, avagy „be nem vallott” háborút folytatott. A hivatalos moszkvai álláspont szerint azon a két szakadár területen, amelyet még 2014-ben sikerült Ukrajnáról leszakítani, orosz erők nincsenek és soha nem is voltak. Ami ott folyik – állítják orosz részről – az ukrán polgárháború, amelynek semmilyen módon nem részese Oroszország. A Minszk-1 és a Minszk-2 megállapodás is azt mutatja, hogy ezt az álláspontot – leginkább azért, hogy minél gyorsabban megállítsák az esztelen vérontást – kész volt mind Berlin, mind Párizs elfogadni, és úgy tenni, mintha elhinnék, hogy Oroszország nem részese a konfliktusnak, hanem éppolyan garantálója a megállapodásnak, mint ők. Következésképpen, ha Moszkva nyílt és átfogó támadást indítana Ukrajna ellen, azzal teljesen új helyzetet teremtene, és már a Nyugat sem fordíthatná el diszkréten a fejét, elfogadva, hogy Oroszországnak nincs köze az ukrajnai történésekhez. Ha Moszkva háborút indítana, azzal drámaian megváltoztatná magatartásának nemzetközi jogi megítélését, ami aligha lehet érdeke, mert viselnie kellene annak minden negatív következményét.

A második ok, ami miatt Oroszország – ha józanul mérlegeli képességeit – nem indít átfogó támadást, az az, hogy nem áll rendelkezésére kellő nagyságú megszálló erő.

Az orosz hadsereg létszáma alig nagyobb egymilliónál, ezen belül a szárazföldi erők épphogy elérik a 400 ezer főt. Van ugyan Oroszországnak is nemzeti gárdája, az úgynevezett Roszgvargyija, ám ott sem szolgálnak 400 ezernél többen. Ilyen korlátozott létszámú erővel azonban nem lehet egy 40-42 milliós országot, vagy annak jelentős részét megszállva tartani, kiváltképp akkor nem, ha az ott élők többsége ezt ellenzi, vagy tevőlegesen ellenáll. Újabb ukrán területek megszerzése és ellenőrzés alatt tartása egészen más feladatokkal járna, mint járt a Krím esetében, ahol a félszigetet a kontinentális Ukrajnával egy keskeny földnyelv köti össze, amit könnyű volt blokkolni. De még abban az esetben is komoly problémát jelentene a megszerzett újabb területek ellenőrzése, ha az csak Ukrajna egy részét érintené. Az új határok biztosítása érdekében ugyanis számtalan helyen kellene az utakon ellenőrzőpontokat felállítani, és akkor még nem beszéltünk a megszállt területek „belső” ellenőrzéséről.

A harmadik ok, ami miatt súlyosan elhibázott lenne egy kiterjedt és nyílt orosz támadás, az az, hogy az ukrán hadsereg minősége ma egészen más, mint volt 2014-ben. Ma sokkal jobban képzett és felszerelt, és sokkal inkább motivált, mint volt a Krím annektálása idején, amikor az ország új politikai vezetésétől nem is kapott egyértelmű utasításokat, vagy ha igen, akkor az a nem-ellenállásra szólított fel. Mindez azonban a múlté. Az ukrán hadsereg, ha megtámadnák, biztosan harcolna, és nagyon súlyos veszteségeket okozna az agresszornak, miközben ezeket a veszteségeket nehéz lenne az orosz társadalom elől eltitkolni. Próbálkozott ezzel Moszkva 2014-ben is, de sikertelenül. Miért sikerülne jóval nagyobb veszteségek esetén? Vagyis az az eufória, ami a Krím megszerzését követte, most biztosan elmaradna. Az orosz társadalom nem akar nagy veszteségek árán újabb ukrán területekhez jutni, ezért egy nyílt és kiterjedt háborúnak most aligha lenne belpolitikai haszna. És ezzel nyilván a Kremlben is tisztában vannak.

A negyedik ok, ami miatt aligha lenne érdemes támadást indítani – függetlenül attól, hogy a cél Ukrajna egészének, vagy csak egy részének megszerzése lenne –, Ukrajna szegénységével függ össze. Az ukrán GDP nominálisan ma kisebb, mint a magyar. Az egy főre eső bruttó hazai termék Európában itt a legalacsonyabb. Ugyanakkor mégiscsak egy nagy lélekszámú országról van szó, vagyis igen jelentős erőforrásokra lenne szükség gazdasági és politikai konszolidálásához. Ilyenekkel azonban Oroszország jelenleg nem rendelkezik.

Ukrajna túl nagy és túl szegény ahhoz, hogy problémáit Oroszország meg tudná oldani. Mi értelme lenne ilyen súlyos terhet a nyakába vennie? Ez nagyságrendekkel nagyobb feladat lenne, mint amivel a Krím annektálása járt.

S végül, de nem utolsó sorban, egy nyílt és átfogó háború esetén Oroszországnak számolnia kellene azzal, hogy a Nyugat minden korábbinál drákóibb szankciókkal sújtaná. Az országot lekapcsolhatnák a nemzetközi bankközi átutalási rendszerről, a SWIFT-ről, és a korábbiaknál is nehezebb helyzetbe kerülne az orosz hitelfinanszírozás. Lehet, hogy a büntetőintézkedések a gázszektort nem érintenék – leszámítva az Északi Áramlat 2 vezetéket, amely egy háború esetén aligha kapná meg a működési engedélyt –, de az nagyon is elképzelhető, hogy valamilyen formában korlátoznák az orosz kőolaj-exportot. Ez rendkívül érzékenyen érintené Oroszországot, mert a szénhidrogén-kiviteléből származó valutabevételének kétharmadát a nyers kőolaj és származékai adják. Mindebből talán nem alaptalanul lehet arra következtetni, hogy ha a Kremlben figyelembe veszik e szempontokat, akkor nem szánhatják el magukat támadásra...

TANKOKAT VEZÉNYELTEK KI SVÉDORSZÁGBAN EGY SZIGETRE AZ OROSZOKTÓL VALÓ FÉLELEM MIATT

TELEX
Szerző: KÖRÖMI CSONGOR
2022.01.15.


A svéd hadsereg péntek óta katonákat és fegyvereket szállít a Balti-tengeren fekvő Gotland szigetére, írja a Bild, a lap szerint ugyanis a svéd kormány, ha kis esélyt is, de lát arra, hogy Oroszország felől támadás érje a legnagyobb balti szigetet.

Még 2019-ben telepítettek korszerűsített föld-levegő rakétavédelmi rendszert a szigetre, péntek reggel pedig a 23 ezres Visby nevű kikötővárosba érkezett katonákkal együtt több Stridsfordon 90-es páncélozott harckocsi is, hogy ezzel biztosítsák a sziget kikötőjét. Aznap este pedig az amerikai légierő egyik C-17-es katonai repülőgépe szállt le a közeli repülőtéren – ugyanis bár Svédország nem tagja a NATO-nak, de régóta együttműködik katonailag az Egyesült Államokkal.

Szerdán ugyanis Oroszország három partraszálló hajót is a Balti-tengerre vezényelt, amivel akár a svéd szigetet is meg tudnák szállni. Azóta a svéd hadsereg készültségben van, Michael Claesson svéd altábornagy szerint pedig Gotland biztosítása mellett Svédország más részein is megjelenhetnek a katonai erők az oroszok miatti készültség jegyében – erről viszont nem adott bővebb tájékoztatást, írja az Euractiv.

Svéd kormányzati források szerint Moszkva nem Svédország, hanem a balti államok ellen készítene elő támadást – ehhez viszont szükségük lenne Gotland elfoglalására, hogy állomásoztatni tudják az Sz-400-as rakétáikat, valamint hogy lezárják a svéd légteret a NATO repülőgépei elől, amelyekkel a Baltikumot tudnák megvédeni. „Látjuk az orosz csapatmozgásokat, és komolyan kell vennünk ezt a forgatókönyvet” – mondta a forrás név nélkül a Bildnek...


HOGYAN ÉPÜLT UNIÓS PÉNZBŐL SZEGREGÁTUM NYÍREGYHÁZÁN? | TELEPJÁRÓ #1

PARTIZÁN
Szerző: Partizán
2022.01.15.A szegregáció csökkentése helyett Magyarország egyik legnagyobb roma telepét hozták létre uniós forrásból Nyíregyházán. Nyíregyháza Keleti lakónegyedében nagy reményekkel indult pár éve a teleprehabilitációs uniós program. A folytatás azonban sokak számára inkább rémálomszerűen alakult. A lerombolt házakból kiköltöztetett családoknak adott cserelakások műszaki színvonala ugyanis sok esetben inkább visszalépést eredményezett. A penészes, omladozó vakolat miatt folyamatosak a légúti megbetegedések a gyerekek és az idősek körében, van, akinek kézmosásra is kicsi mosdótál jelenti a fürdőszobát.
Ráadásul az egyébként a lakhatási szegregáció csökkentésére hivatott milliárdos költségvetésű projekt végül azt eredményezte, hogy Magyarország egyik legnagyobb roma szegregátuma jött létre Nyíregyházán. Az Európai Bizottság most eddig példátlan módon azt közölte, így a program nem támogatható. A Telepjáró első adásának vendégei:
Glonczi László, a Hátrányos Helyzetű Családok Országos Egyesülete elnöke Ürmös Andor, független európai uniós szakértő Muhi Erika ügyvéd Béres Tibor, az Autonómia Alapítvány munkatársa

AZ ORSZÁGOS DOLGOK FONTOSAK, DE MINDEN HELYBEN DŐL EL

HÍRKLIKK
Szerző: LÁSZLÓ ÁGNES
2022.01.15.


Vegyészeti technikumban végzett, gyárakban és a Zöldértnél dolgozott, mielőtt a maga ura lett. A rendszerváltáskor belépett az MDF-be és szóvivőként, országgyűlési képviselőként vált ismertté. Herényi Károly belekóstolt a jogtudományokba és Havas Henrik médiaiskolájába. Balatonföldváron él immár negyven éve. 2006-ban és 2019-ben is elindult a balatonföldvári polgármesterségét, de a Fidesz-KDNP pártkatonáit nem sikerült legyőznie. Négy lánya, tizenhárom unokája van és mosolypárti. Meggyőződése, hogy nem a választáson fog múlni a változás Magyarországon.


Harminc éven át aktív résztvevője voltál a politikai közéletnek, az MDF egyik vezetőjeként különböző pozíciókban és országgyűlési képviselőként is gyakran megszólaltál, de soha nem beszéltél arról, hogy mi vezetett téged a politikához, hiszen egészen más pályán indultál. Budapesten születtél, vegyipari technikumban érettségiztél, utána jött a Chinoin és Csepeli Hajtómű és Felvonógyár.

Csupa érdekes dolgot csináltam az életemben, a politika pedig azért lett az életem része, mert megváltozott a világ. Felvidékről kitelepített család sarja vagyok, aki az anyatejjel szívta magába, hogy azt a rendszert nem lehet szeretni. Szűk családi, baráti körben, kisebb társaságokban próbáltuk megváltani a világot, ami nagyon jó volt, de amikor a nyolcvanas évek második felében a szabadság szellői kezdtek fújdogálni a Kárpát-medencében, akkor nem lehetett annak ellenállni, meg nem is lett volna helyes. Amikor megnyílt a lehetőség arra, hogy vállalni kell valamit, amit addig nem lehetett, akkor a sötét szobák mélyén, cigarettafüstben mondtuk egymásnak: ki kell lépni a nyilvánosság elé, mert egyébként hiteltelenné válik az előző életünk. Az volt az egyetlen motiváció, hogy tennünk kell, mert a dolgok mindig attól mennek, ha teszünk is értük valamit...

ORBÁN HAZUDIK: A PEDOFIL BŰNCSELEKMÉNYEK KÉTHARMADÁT A HETEROSZEXUÁLIS CSALÁDOKON BELÜL KÖVETIK EL

AMERIKAI NÉPSZAVA ONLINE
Szerző: Amerikai Népszava
2022.01.15.


Nem kellene messzire menni a tények vizsgálatához, az Orbán-rezsim által létrehozott Emberi Erőforrások Minisztériuma is vezeti a gyermekbántalmazások statisztikáját a KSH adatai alapján. A minisztérium 2016-os elemzése (Papházi Tibor) szerint "a 2006–2013 évek átlagában a családon belül fizikailag bántalmazott gyermekek száma 4,1-szer, a lelkileg bántalmazottaké 7,2-szer, a szexuálisan bántalmazottaké 2,4-szer volt több, mint a családon kívül előfordult esetekben".


Orbán Viktor egyértelműsítette, amit eddig tagadtak, hogy a “gyermekvédelminek” hazudott népszavazás a homoszexuálisok ellen irányul, miután a pénteki rádióinterjújában azt mondta, hogy “van egy nagyon nagy vita” arról, hogy a homoszexualitás “elvezet a pedofíliához”. Ez a mondat bizonyítja azt is, hogy a pedofiltörvény is a melegekkel azonosítja a pedofíliát, “tőlük kell védeni” a gyerekeket, és az egész “gyermekvédelemnek” álcázott propaganda a homoszexuálisok elleni gyűlöletkampány, méghozzá szavazatszerzés céljából. Hazudtak az Európai Uniónak és Amerikának is.

Ami a mostani kijelentését illeti, Orbán jól tenné, ha nem a felcsúti kocsmában és a gyűlölködő amerikai fundamentalista keresztény szennyirodalomból tájékozódna, hanem például a magyar bűnügyi statisztikákból, tudományos kutatások eredményeiből, ami egy más világ, és ami a legteljesebb mértékben ellentmond az uszító kijelentéseinek. Már amennyiben a valóság érdekelné, és nemcsak az, hogy diktatúrák szokása szerint bűnbakokat keressen, akikkel szemben a gyűlöletet felkorbácsolhatja, mert a migránsozás már lejárt lemez.

Magyarországon vannak gyermekvédelmi szakemberek, kutatások, programok. Működik egy gyermekvédelmi hálózat, az elkövetett és felderített gyermekbántalmazásokról statisztikát vezetnek, azokat tipizálják és publikálják is. Ezért akit valóban érdekel a téma, könnyen utána járhat egy sima Google kereséssel is, hogy a gyermekek ellen elkövetett szexuális bántalmazásokat családokon belül, és nem a homoszexuálisok követik el. A pedofil bűncselekmények elkövetői legnagyobb számban közmegbecsülésnek örvendő, heteroszexuális, keresztény családtagok, többnyire férfiak.

Ha Orbánt valóban a “gyermekvédelem” érdekelné, akkor egy szakember öt perc alatt felvilágosítaná, hogy a gyermekbántalmazások legkisebb százalékát képezik a szexuális visszaélések, a legtöbb a fizikai bántalmazás és a lelki abúzus, a veszélyeztetés és az elhanyagolás. Ha valóban a gyerekek érdekelnék Magyarország elsőszámú bűnözőjét, akkor ezekkel is foglalkozna, ezek pedig nem egy népszavazással kezelhetők, hanem a szakemberek által már százszor leírt, de soha meg nem valósított intézkedésekkel, ami egyébként az ő dolga lenne.

Herczog Mária szociológus kutatásaiból kiderül, hogy a szexuális gyerekbántalmazások esetében “a szexuális abúzusnak nincs speciális oka, az elkövetőket a szexuális vágy vezérli. Jellemzően nem pedofil személyekről van szó, a lányok sokszor a megbetegedett, meghalt stb. anya helyett – esetenként tudtával és egyetértésével – lesznek áldozatok”. A Legfőbb Ügyészség büntetőeljárásokról készített listája alapján megállapítható, hogy a vizsgált három évben 411 gyermek közül 352 lány és 59 fiú – döntően 8 és 12 év közöttiek – szenvedett el családban szexuális abúzust.

A Központi Statisztikai Hivatal 2017-ben kiadott elemzése szerint “a gyermekbántalmazás a tapasztalatok szerint ugyanis korántsem csak a szülő-gyermek viszonyrendszerében értelmezhető, annak elkövetői ugyanúgy lehetnek nagyszülők, testvérek, mostohaszülők vagy egyéb, a gyermekkel rokoni viszonyban álló személyek is. (…) a szexuális erőszak sértettjeinek 36,5 százaléka, a gyermekpornográfia áldozatául esett személyeknek pedig 53,2 százaléka az elkövető családtagjaként vált annak áldozatává.” Az összes szexuális bántalmazás tekintetében az esetek kétharmada.

De nem kellene messzire menni a tények vizsgálatához, az Orbán-rezsim által létrehozott Emberi Erőforrások Minisztériuma is vezeti a gyermekbántalmazások statisztikáját a KSH adatai alapján. A minisztérium 2016-os elemzése (Papházi Tibor) szerint “a 2006–2013 évek átlagában a családon belül fizikailag bántalmazott gyermekek száma 4,1-szer, a lelkileg bántalmazottaké 7,2-szer, a szexuálisan bántalmazottaké 2,4-szer volt több, mint a családon kívül előfordult esetekben”...

HUSZONÖT TUDÓS KÖZÖS KÖZLEMÉNYE A KIRÁLYOK ÉS SZENTEK – AZ ÁRPÁDOK KORA CÍMŰ KIÁLLÍTÁSRÓL

VÁLASZ ONLINE
Szerző: A szerk.
2022.01.14.


Az ügyben érintett tudósok péntek este küldték meg szerkesztőségünknek az alábbi, a döntéshozóknak szóló közös közleményt, melyet a sajtóban Válasz Online mellett csak a Demokrata kapott meg. A közlésnek természetesen azonnal helyt adunk.

A Válasz Online kedden közölt tényfeltáró cikket arról, hogy december végén indoklás nélkül és azonnali hatállyal menesztették az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára időzített, a tervek szerint márciusban nyíló kiállítás kurátorait, a szakmai vezetés és a tárlat katalógusának szerkesztése pedig a Magyarságkutató Intézet kezébe került, melynek következtében a katalóguson dolgozó legtöbb tudós kivonult a projektből. A cikk megjelenése után nem sokkal a Demokratában és a Magyar Nemzetben is „ordas hazugságnak”, „méltatlan támadásnak” nevezték írásunk fő állításait, valamint rögzítették azt is: a visszakozó szakemberek „talán politikai okokból döntöttek a kiválásukról”. Az ügyben érintett tudósok péntek este küldték el szerkesztőségünknek az alábbi, a döntéshozóknak címzett közös közleményt, melyet a sajtóban a Válasz Online mellett csak a minket korábban hazugsággal hírbe hozó Demokrata kapott meg. A közlésnek természetesen azonnal helyt adunk.
×××
Címzettek: Prof. Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere, L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója, Makoldi Miklós, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Intézetének igazgatója

Tisztelt Miniszter úr, Főigazgató és Igazgató urak!

Előző év december 23-án értesültünk Makoldi Miklós igazgató úrtól arról, hogy Kásler Miklós miniszter úr és L. Simon László főigazgató úr döntése nyomán a Királyok és szentek – Az Árpádok kora című kiállítás megvalósítását és katalógusának szerkesztését a Nemzeti Múzeum szakembereitől a Magyarságkutató Intézet veszi át. A szerkesztésért a továbbiakban Makoldi Miklós felel, aki a kiállítás kurátora is lesz. Az új kurátor hangsúlyozta a három konzorciumi partner egyetértését és azt, hogy az eredeti elképzelés nem módosul. Ugyanakkor kiszivárgott, hogy a kiállítás koncepciója és a katalógus tartalma várhatóan változni fog, az elkészült tanulmányok közül több kimarad, más, az előző tartalomjegyzékben nem szereplő írások viszont bekerülnek. A december 30-án félhivatalosan megkapott új tartalomjegyzék megerősítette a hírt.

A döntés hatására az eredeti, MNM által szerkesztett kiállítási katalógus szerzőinek többsége visszavonta tanulmányait és szócikkeit, sokan pedig, akiknek szándékukban áll írásukat visszavonni, csak a munkáltató döntésére várnak. Mivel az ügy időközben sajtónyilvánosságot kapott, és – amint várható volt – politikai-ideológiai értelmezést nyert, szeretnénk nyílt levélben összefoglalni a döntés főbb okait.

Tudományos közösséget alkotunk. Sok tekintetben más lehet az értékrendünk, a vérmérsékletünk, mások lehetnek a politikai preferenciáink, másként láthatjuk a jelent, így a múltat is. Mégis kölcsönösen nagyra becsüljük egymást, kiállunk egymásért, és szeretnénk, ha kutatási eredményeink és róluk megfogalmazott értelmezéseink egymás mellett jelenhetnének meg. A jelen munkafolyamatban való részvételt egymás – szerkesztők és szerzők – ismeretében vállaltuk. Sokszínű munka jött létre. A szerkesztők távozása és a szerzők jelentős részének kicserélése után ez a sokszínűség sérült, és a tudományos közösségünk iránti elkötelezettség sem tette lehetővé, hogy továbbra is részt vegyünk a vállalkozásban.

Munkánkat az MNM megbízásából 2021 decemberére elvégeztük. A szervező intézményeknek korábban jogukban állt volna másokat megbízni és más elgondolást érvényesíteni, de a megkérdezésünk és minden különösebb indoklás nélküli eljárást két és fél hónappal a katalógus megjelenése és a kiállítás megnyitása előtt aggályosnak, sőt az egész munka sikerét veszélyeztető lépésnek ítéltük. A hosszan kimunkált és szinte kész katalógus szerkezetébe való ilyen mértékű beavatkozás után sem a szerkesztők, sem a szerzők nem vállalhatták a részvételt a kötetben.

Önök tudják, hogy közülünk többen vártak, amíg lehetett, és keresték a megegyezés lehetőségét. Szerettük volna megmenteni a katalógus és a kiállítás körüli egyetértést, elkerülni a nyilvános botrányt, különösen pedig azt, hogy lépésünket politikai demonstrációként kezelje a sajtó és a közélet. Hogy nem így történt, az nem a mi felelősségünk, és súlyos kárt okoz nemcsak a katalógusnak és a kiállításnak, hanem királyaink és szentjeink emlékezetének is.

Üdvözlettel,

a visszavont vagy eltávolított írások szerzői és a kötet munkatársai:

Biczó Piroska

Dénesi Tamás

Feld István

Földváry Miklós István

Haramza Márk

Herrgott Kristóf

Langó Péter

Madas Edit

Molnár István

Müller Róbert

Pátkai Ádám Sándor

Rácz György

Rákóczi Gergely

Révész László

Soós Rita

Szabó Dénes Kristóf

Szakács Béla Zsolt

Szende Katalin

Szovák Kornél

Szőke Béla Miklós

Takács Ágoston

Thoroczkay Gábor

Végh András

Veress Orsolya

Wolf Mária

2022. január 14.

KISZERVEZETT TRAFIKOK NER 100 #23

YOUTUBE
Szerző: JUHÁSZ PÉTER
2022.01.14.A Fidesz 10 éve teljesen átalakította a hazai dohány-kiskereskedelmet. A 2012-től a dohánykereskedelem állami monopólium lett, a magyarországi dohány-kiskereskedelemben csak azok vehettek részt, akik koncessziós szerződést kötöttek. Folytatjuk a NER100 sorozatot, amiben a NER ügyeit mutatjuk be rövid animációs filmekkel. Segítsd a munkánkat, írd meg, hogy szerinted mi a NER 5 legfontosabb ügye. Ide várjuk a leveledet: juhi@juhaszpeter.eu

KEREKESSZÉKKEL A LAKÁSBAN - LANG GYÖRGYI ÉS FALUSI MARIANN AVATOTT BE A RÉSZLETEKBE (ISM.)

KLUBRÁDIÓ
Szerző: KAMASZ LÁSZLÓ
2022.01.15.


Keddenként kora délután jelentkezünk a Klubrádió új ingatlanpiaci műsorával. Ebben az adásunkban Lang Györgyi és Falusi Mariann beszélt arról, kerekesszékesként hogyan kell és lehet kialakítani egy lakást, illetve egy profi lakberendezővel többek között erről is beszélgetett a műsorvezető, Kárpáti Iván. (Ez a műsor a 2021. július 20-ai adás ismétlése)

ISMÉT BELENDÜL A CAFETERIA - MEGLEPETÉS A FRISS KUTATÁSBAN!

AZ ÉN PÉNZEM
Szerző: B. VARGA JUDIT
2022.01.14.


Évek óta tapasztalható lefelé tartó trend törhet meg az idén. A cafeteria keretösszegének alakulását vizsgáló friss kutatásból ugyanis az derült ki, hogy a munkavállalók az idén a tavalyinál 8 százalékkal kaphatnak többet béren kívül. A SZÉP-kártya élelmiszeres „zsebének” megnyílása további kedvező változást hozhat.


A Cafeteriatrend évek óta vizsgálja a béren kívüli juttatások alakulását. Fata László szakértő online tájékoztatásában elmondta: a cafeteria idei kerete 8 százalékkal magasabb lett a tavalyinál. Ezzel alapvetően megfordult az évek óta tartó mérséklődési trend. A bruttó összeg 339,1 ezer forintról 366,3 ezerre emelkedett. Ez a szakértő számításai szerint nettóban (tehát amennyit valójában felhasználhatnak a munkavállalók) 257 ezer forint helyett 286,1 ezer forintos költést jelent. A részletes számok szerint nem arról van szó – emelte ki Fata –, hogy arányosan nőttek a keretek.

A kutatás ugyan nem reprezentatív, de mivel 600 feletti volt a válaszadó cégek száma, elég kiterjedtnek tekinthető. Sokatmondó, hogy az előző évi 17 százalékról 11 százalékra csökkent azok aránya, akik százezer forint, illetve ez alatti értékben adnak éves szinten juttatásokat. (Ebbe a kategóriába kerülnek azok is, akik egyáltalán nem adnak a bér mellett kiegészítő elemeket.) Szintén mérséklődött a 100-200 ezer forinti kategóriába esők aránya. Egyúttal viszont emelkedett a 200-400 ezer forintos sávba jutó munkavállalók számára. Ez Fata szerint azt jelzi, hogy ismét nő a cafeteria népszerűsége.

Mint elmondta, egy korábbi gyors felmérésből már szeptemberben is látszott, hogy növekedni fog a keretösszeg. Mindebben pedig nyilvánvalóan még nem is látszik minden, az utóbbi időben bejelentett változtatás. Mint ugyanis korábban megírtuk, az idei cafeteriát az utolsó pillanatban még alaposan felforgatták...

AZ ÉS 2022/2. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (1. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.01.14.


P U B L I C I S Z T I K A

Széky János
A szabadság nem téma

Nyugalom, a kormány mindent tud. Amit nem tud, azt megkérdezi az illetékestől. Orbán miniszterelnököt és Szijjártó minisztert például láthatóan meglepetésként érte, hogy Kazahsztánban elkergették Nurszultan Nazarbajevet, a kommunista pártelsőtitkárból lett nemzetvezetőt (Elbaszi), és az újabban az ő személynevét viselő főváros is nyomban hivatalosan visszakapta az eggyel korábbi Asztana nevet. Mindez azért okozott fejtörést, mert a mi legfőbb vezetőnk szívesen fotózkodott széles mosollyal az Elbaszi társaságában, és azt is megjegyezte, hogy Kazahsztánban érzi otthon magát.

Az illetékes megkérdezése pedig (elvileg) úgy történt, hogy Szijjártó bejelentette: a „Türk Tanács”-beli kollégákkal konzultál majd, ahol Magyarországnak megfigyelői státusza van, nem tudom, milyen történelmi, kulturális, vallási vagy politikai alapon. (Bár reménytelen a küzdelem, nehezen vagyok hajlandó idézőjel nélkül írni a Török Államok Szervezetének nevét, mivel Magyarországon sem török nyelvű többség, sem ilyen etnikai vagy nemzeti kisebbség nincs.)Tovább

Molnár Erzsébet
Mandala

Szűcs R. Gábor
Magyar kavar
Bosznia-Hercegovinában

„Még a zászlónkat és a címerünket sem magunk terveztük. Fogalmam sincs, hogyan került ezekbe a Bourbon-liliom” – mondta néhány évtizede Bosznia-Hercegovina koppenhágai nagykövete, mikor búcsúzásomkor meghívott ebédre. Szegény volt az eklézsia, lényegében egyszemélyes külképviselet, kisvendéglőben ültünk, a nagykövet asszony azon merengett, hogyan eshettek egymásnak a népek, „hisz még a bajramot is együtt ünnepeltük... Na és a nyelv. Bosnyák nyelv, ugyebár, nincs, ez Vuk nyelve”, utalt Vuk Stefanović Karadžićra, az egységes szerbhorvát nyelv megteremtőjére.1 „Kínunkban azt mondjuk, »naški«, azaz a mi nyelvünk. Vagy, talán groteszk tréfával, hogy »jugoslovenski/jugoslavenski esperanto«. Látja, még az anyanyelvünket se tudjuk megnevezni. Mi nem mondhatjuk csak úgy, könnyedén, hogy szerbhorvát.” Pedig a bosnyákok beszélik talán a legszebben.Tovább

Csepi Lajos
Külön utakon a két jó barát

Gadó Gábor
A manézsban

Kovács Zoltán
Zavargásokat lát

Bauer Tamás
A köztársaság visszaállítása

Róna Péter
Civilizáció és nemzetállam

Deák Dániel
Buta kérdésre nincs válasz

Zeöld Zsombor
A TVN-ügy
Elnök kontra Szejm

Benda László
A kazah helyzet

Akinek a jöttekor nem örülnek, annak a távozásán sem búsongnak – így tartja a hagyományos kazah népi bölcsesség. De vajon örültek-e, amikor a jelenlegi államfő, Kaszim-Zsomart Tokajev „terrorista puccsra” hivatkozva kérte az oroszok vezérelte Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (orosz betűnevén ODKB) csapatainak hirtelen eljövetelét? És meddig maradnak? Erről alighanem budapesti, prágai vagy éppen kabuli bölcsek beszélhetnének.Tovább

Kenesei István
Egyetemek, doktorok, filozófusok

Vitray Tamás
A Harlem Budapesten
Hogyan került a Harlem Globetrotters a Magyar Televízió képernyőjére?

Tamás Ervin
„Fullba” nyomják

V I S S Z H A N G 

Tamás Gáspár Miklós
Ágoston Vilmosról

Dobozi István
Marxista Biden

Kertes Attila
Antitézisek

P Á R A T L A N

Szikszai Károly
BRIGÁDNAPLÓ

Gyárfás Endre
ÉS MÉGSEM MOZOG

-átkai
MATEKOZÁS

Mándy Gábor
A LEGBUTÁBB GYEREK

msz
CSAK OPTIMISTÁN

jos
ARANYBULLSHIT

(celebrálja Nyerges András)
HETI TEXTUS

(Közreadja: Szilágyi Ákos)
Posztpetőfi Sándor
NÓTA-ORSZÁG 

AZ ÉS 2022/2. SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE (2. RÉSZ)

ÉLET ÉS IRODALOM
Szerző: ÉS
2022.01.14.


F E U I L L E T O N

Tábor Ádám
Maszk, mágia, mítosz, művészet
Ingmar Bergman Rítusáról

I N T E R J Ú

Várkonyi Benedek
„Csöndes és zajos sikerek”
Beszélgetés Veres András irodalomtörténésszel


K R I T I K A

Károlyi Csaba
Költészet és valóság

Kemény István: Állástalan táncos. Válogatott versek és válaszok Hegyi Katalin kérdéseire. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2021, 216 oldal, 3499 Ft

Most levettem a polcról Kemény István köteteit, itt van előttem tizennyolc. Ünnepeltem kicsit, amíg a Csigalépcsőtől a Nílusig eljutottam.

Ünnepi kötet ez a mostani, de a legjobb ünneplés történik benne, munka, emlékezés, szerkesztés, párbeszéd, értelmezés. Hegyi Katalin nagyon ismeri és szereti az életművet. Néha a saját olvasataiba is beavat, vázolja a keletkezés körülményeit, rákérdez a leglényegesebb sajátosságokra, komolyan érdekli, pontosan mikor született meg ez vagy az a vers, de leginkább az izgatja, milyen életrajzi háttere van a költeményeknek. Ilyeneket kérdez: „Vonzó volt számodra a Duna jobb partja?” (17.) „A játék szó hogy kerül ide?” (31.) „Te mikor és hol találkoztál Burnsszel?” (131.) Hegyi még azt is megengedi magának, nagyon helyesen, hogy egy versről kijelentse, az egyszerűen szép (Lebegés a budai polgárság és Isten között), máskor bátran megkockáztatja, melyik a költő máig legnépszerűbb verse (Egy nap élet). Az „én” és a „lírai én” szétválasztása finom intellektuális munkát igényel, ügyesen birkóznak vele mindketten. „A vers legvégén nem az Ember tűnődik az Emberről a tengerparton, hanem csak egy ember (a vers főszereplője, na jó: én) a saját életén, egy padon.” (158.) – mondja például Kemény a Hipnoterápia című verséről. A legjobb szóváltás azonban kétségtelenül ez (nem véletlen, hogy a szerkesztő, Szegő János a hátsó borítóra is éppen ezt tette ki): „Ugye a Leglassúbb Teve is te vagy? – Én.”Tovább

A HÉT KÖNYVEI

A könyvújdonságokat az Írók Boltjának (Budapest VI., Andrássy út 45.) segítségével adjuk közre. A listát összeállította: Négyesi Móni. A könyvek 10% kedvezménnyel megrendelhetők az irokboltja.hu weboldalon.Tovább

Bartha Judit
Ex libris

Kiss Judit Ágnes: Kórház az osztályteremben
Berg Judit: Az őrzők
Berg Judit: A keresők
Eric Walters–Kathy Kacer: Nagyapa hegedűjeTovább

Szále László
Vonósnégyes

Békési László, Izsák Éva, Ha­lász Levente, S. Nagy Katalin: Vá­ros­képek. Magánkiadás, Budapest, 2021, 236 oldal, 3990 Ft

A részletekben lakozó csodák sorolására nincs mód, de mutatóba felidézek néhány súlyos, összegző megállapítást: a „három legnagyobb” – British Múzeum, Louvre, Ermitázs – közül legalább egyet mindenkinek muszáj látni, „de lehet, hogy a három együtt hozzáférést ad a világmindenséghez.” Vagy: „A krétai civilizáció nélkül – valószínűleg – nem ilyen lenne az európai civilizáció.” Én is lenyűgözve néztem egykor a drámai sorsú Knósszoszt, de arról fogalmam sem volt, hogy az ókor óta kulcsfontosságú átmenet és kapocs is az afrikai és európai városfejlődés között. Csodáltam Párizs sugárútjait is, de sose gondoltam volna a rendőrprefektus „alkotó kezére”: hogy a mindig forrongó városban a széles utak alkalmasak legyenek a tömegoszlató lovasrohamra.Tovább

Arató László
Rendszerváltás a Trieszti-öbölben

Mohácsi Árpád: Párizsi befutó. Kalligram Kiadó, Budapest, 2021, 264 oldal, 3990 Ft

Mind Krusovszky, mind Mohácsi regénye erősen épít az Iskola a határon időkezelésére, narrációs technikájára, illetve a könyvben szereplő festmények önértelmező szerepére. Krusovszkynál a rájátszások finomabbak, közvetettebbek, inkább technikaiak, Mohácsinál direktek, erősen exponáltak. A Párizsi befutó első és negyedik fejezetében kulcsmotívum Rembrandt Dr. Tulp anatómiája című festménye, több helyen is visszatér Velazquez Las meninasa és a „Trieszti Öböl” motívuma, s mind a nyolc fejezet Merényiék mantrázó emlegetésével zárul. Az Iskola itt egyfajta nemzedéki kohéziót teremtő kultikus tárgy, a nagy közös élmény, világértelmezési keret. Remek, ahogy az első, Luca képbe kerül című fejezetben az ötvenéves Géza és a huszonötéves Luca közötti nemzedéki szakadékot az fejezi ki, hogy Lucának – noha kötelező olvasmányként olvasta a regényt – sem Dr. Tulp anatómiája, sem Merényiék nem jelentenek semmit.Tovább

Odze György
Egy kínai a magyarok között

Yu Zemin: Papírakvárium. Fordította Mohr Richárd. Kossuth Kiadó, Budapest, 2021, 493 oldal, 4500 Ft

A Papírakvárium története az 1990-es években játszódik Magyarországon, főhőse egy húszas éveiben járó kínai fiú, aki Budapesten kezd új életet. Situ Jiqing egyszerű fiatalember, érzékeny és okos, túl azon, hogy igyekszik megélni, szeretné megérteni és feldolgozni mindazt, ami körülötte történik. Ráadásul éppen akkor, a rendszerváltás turbulens éveiben, amikor mi magyarok is éppen saját azonosságtudatunk felismerésével voltunk elfoglalva. Ezért különösen érdekes ennek az átalakulásnak, a tipikusan magyar konfliktusainknak a leírása kínai szemszögből, ráadásul olyan nyers őszinteséggel, máskor komikus elemekkel, ahogyan csak egy idegen képes rácsodálkozni egy ismeretlen világra.Tovább

Mohácsi Orsolya Anna
Körbe-körbe karikába

Rubin Eszter: Minek szenved, aki nem bírja. Kalligram Kiadó, Bu­da­pest, 2021, 276 oldal, 3990 Ft

Hanga tiniként lesz anya, lányával, Lencsikével eleinte, úgy tűnik, tökéletes szövetséget alkotnak. A problémák azonban szépen sorban megjelennek. Lenke édesapjának és Hangának a folyamatos veszekedése lassan tönkreteszi saját lányukat. A két felnőtt nem hajlandó szembenézni azzal, hogy a civódás, a gyűlölködés, a másik szidása mit okoz majd lányuk lelkében. Lenkében kényszerbetegség alakul ki, amelyet Hanga nem tud kezelni. Ez az a pont a regényben, amikor anya és lánya kezdenek eltávolodni egymástól. Ahogyan Hanga édesanyja nem vette észre, hogy lányának változásra, segítségre van szüksége, úgy huny szemet Lenke problémái felett Hanga. Hanga nem képes felnőni a feladathoz, és ugyan határok nélkül szereti lányát, mégsem képes saját magán túllépni. Tovább

Kaiser Zsanett
Csak még egyet!

Tóth Gyula Gábor: Mese a Mindenről, a Semmiről és más furcsa mesék. Csimota Könyvkiadó, Budapest, 2021, 40 oldal, 2990 Ft

Annak ellenére, hogy ezek a mesék pontot tesznek a nap végére, mégsem azt sugallják, hogy minél hamarabb túllegyünk rajtuk. Szinte mindegyik befejezésénél, esetleg közepén egy kérdés invitálja a hallgatót, olvasót arra, hogy továbbgondolja a felépített világot. „Szerinted mi nem volt még ebben a semmiben?” (5.) Ezek pedig izgalmas beszélgetést indíthatnak el szülő és gyerek között, növelve a gyermek kreativitását, fejlesztve kommunikációs képességét.Tovább

Wagner István
Pluralista posztmodernek

(The 80s – Die Kunst der 80er Jahre, Albertina Modern, honlapján videó-tárlatvezetéssel, megtekinthető február 13-ig)

A nyolcvanas évek addig még sosem látott stílusbeli sokféleségét vonultatja fel az Albertina Modern a bécsi Karlsplatzon, amely akár a korábbi évszázadokhoz sem átallott ihletforrásért visszakanyarodni. Az absztrakció és a pop art antagonisztikus szembenállása után a minimalizmus és a konceptkunst évei következtek, majd az újvadak a nézők képínségét a neoexpresszionista piktúrával próbálták csillapítani, és nem restellettek még a giccshez sem folyamodni.Tovább

György Péter
Egy év után – múzeumok, galériák

Szegény múzeumok marginalizálódása persze nem pusztán francia vagy épp nyugati jelenség. Az, ha az eltérő léptéknek megfelelően is, de jelen volt s van ma is a magyar muzeológiában. Míg 2019-ben még 11,5 millióan keresték fel a kulturális közintézményeket, addig 2020-ban összesen 4,4 millió látogatója volt az összes magyar múzeumnak.Tovább

Báron György
Hiteles másolat

(West Side Story. Amerikai film. Rendező: Steven Spielberg)

Steven Spielberg vette a bátorságot, hogy szabályos remake-et készítsen a filmtörténet kultikus musicaljéből, a tíz Oscar-díjjal koronázott West Side Storyból. A fentiek alapján nehéz elképzelni, mi vehette rá erre – elvégre azt maga sem gondolhatta, hogy jobb lesz az eredetinél, valószínűleg nem is gondolta. Mivel a filmjében erre kevés magyarázatot találunk, marad az a biográfiai tény, hogy gyerekkorában ez volt a kedvenc zenés mozija, s 75 évesen, korlátlan álomgyári hatalom birtokában megengedhette magának, hogy ne csak újranézze, hanem újra is forgassa.Tovább

Molnár Zsófia
Csendélet krizantémmal

(Turgenyev: Apák és fiúk, Katona József Színház, december 22.)

A Csehov-átiratok specialistájaként számontartott Friel Turgenyevet is elég csehovosra, ugyanakkor meglehetősen kétpólusúra kanyarította: fiatal-öreg, jómódú-szerény, lázadó-tunya stb. De az előadás rendezőjének, Ascher Tamásnak ez éppenséggel kézre áll. Mert Ascher nem típusokká tisztázza ezeket az alakokat, hanem tovább árnyalja őket (akár a normális-bolond, elégedett-frusztrált tengelyen), ad hozzájuk sót és borsot, figurákat teremt belőlük, amitől a vonások, az attitűdök felismerhetőek, de maguk az alakok konkrétan mégsem megfeleltethetőek senkinek és semminek, ami – a realista ábrázolás igénye mellett is – lerántaná őket a színpadról a földre, a csúnya rögvalóságba.Tovább

Rákai Zsuzsanna
Jó kezdet

(Nemzeti Filharmonikusok, Ránki Dezső, Rajna Martin – Zeneakadémia, január 6. és Budapesti Fesztiválzenekar, Christophe Dumaux, Jonathan Cohen – Zeneakadémia, január 9.)

Ami a Fesztiválzenekar koncertjét illeti, ott az életteliségen más okból mutatkoztak néha foltok: ebben az esetben nem az irányítással, hanem a megvalósítással kapcsolatban jelentkeztek kisebb problémák. A brit csellista és karmester, a historikus interpretációk területén otthonosan mozgó Jonathan Cohen élénk figyelemmel, magától értődő egyszerűséggel dirigált, a BFZ barokk együttesének tagjai azonban nem mindig tudták igazán kifogástalan pontossággal követni. Bármilyen tájékozottsággal, intelligenciával és odafigyeléssel játszottak is, a korhű előadásmód kihívásai időnként mégis felülkerekedtek rajtuk.Tovább

Fáy Miklós
Hol lehet Garanča szíve

(Live From Salzburg – Deutsche Grammophon, 2021)

Elīna Garamča senkinek sem jutott eszébe mint olyan, akiért élni érdemes. Csak azért furcsa, mert amúgy sikeres sztárénekes, olyan, akinek utazó rajongói vannak, mennek utána a nagyvilágban, nézik, hol és hogyan énekel, de mintha senki nem az éneklése miatt követné. Talán a hangja miatt. Talán a szépségéért, mert hát valóban figyelemre méltó jelenség, Grace Kelly-típus, amire azt mondják, hogy hűvös szőke. Mintha Garanča ennek az elvárásnak akarna megfelelni, igyekszik annyira hűvösnek leni, amennyire csak lehet, ha az ember szenvedelmes dalokat énekel, amivel rögtön föl is teszi a kérdést: akkor meg minek?Tovább

Grecsó Krisztián
Fábián doktor

(Ma délelőtt, M1)

Évek óta nem írtam a párttévé adásáról, van, amit nem érdemes bolygatni. De a napokban olvastam egy pajkosan csodálkozó, érzékien lelkes kommentárt a Telexen (Egyetlen kérdésünk van: mi az úristen ez a műsor a köztévén?, Előd Fruzsina, január 10.) Fábián Barna háromperces „biológiaórájáról”, és a dolog nem hagyott nyugodni. Mert bár régi csodálója vagyok, csak most értettem meg, hogy ő egy költői kép. Tíz éve ömlik minden időben, tocsog a képernyőn, ennek ellenére alig ismerik.Tovább

Králl Csaba
Visszafejtés

(Mozgásban – A Budapest Tánciskola kiállítása a Budapest Galériában)

Bőven van itt csemegéznivaló egy szakmabelinek, kezdve Koncz Zsuzsa (nem a fotós, az énekes) Jane Fonda-féle aerobicvideójával, amit Angelusék szíves rendelkezésére bocsátott, az első Új Tánc Versenyen győztes Nagy József (Josef Nadj) jelentkezési lapján át (100 Ft volt a nevezési díj, és kazettás magnóról szólt a zene) a Fodor Antal-féle levélig, amelyben a neves egyetemi tanár, koreográfus simán kukába hajította (volna) Angelus kortárstánc-oktatási tervezetét azzal a felkiáltással, hogy elég nekünk a modern tánc is. Az azonban kérdés, mi ragadja meg ebből a kiállításból a nem szakmai érdeklődőt, és mit von le következtetésképp a látottakból.

I R O D A L O M 

Varga Imre
Hokuozan, nyárvég

Nagy Zsuka
Kriszta szerelme

Gyerekkorában nagyon ritkán látta a nagyanyját meztelenül, akkor is csak véletlenül, például akkor, amikor egyik este a lavórba beleállt és lemosta magát, és csak egyszer látta, egy reggel, mikor ott aludt, hogy a nagyanyja magára veszi a melltartóját, rá a kombinét, de valahogy ez a kép belevésődött az agyába.

Kriszta imádott odabújni a barátnője melléhez éjszaka, mint egy hús-vér kabalát fogta, és úgy aludt el. Ha belegondolt, zavarta ez. Ha még egyszer belegondolt, nem gondolta szépnek a nagyanyja mellét, sőt, picit olyan amorfnak, nem testhez állónak vagy milyennek, és kamaszkorában arra gondolt, hogy ha ő fiú lenne, olyan szépen tudna udvarolni, és tuti, hogy a kis mellű lányokat szeretné. A csinos, almaarcú melleket, amilyen az anyjáé és az övé is. Amikor először meglátta a szerelméét, elképedt, fogalma sem volt, mit fog kezdeni ezekkel a willendorfi hatalmasokkal, de aztán simán ment minden.Tovább

Murányi Zita
Eutanázia

– Ellopták? Hova tetszett tenni? Nem ide a fiókba? Na ugye, hogy ott van, most már ne tessék kiabálni. Itt a telefonja. Jó lenne egy kicsit felülni, megigazítanám a párnát.

Fogta és a megbontott üdítők mellé, a kis szekrény tetejére csúsztatta a fekete műanyagot, mely az egyedüli összeköttetést szimbolizálta a világgal, s percnyi megkönnyebbülést hozott, ha a vak kijelzőjére sandíthatott. A gyerekek adták kölcsön. A hátoldalára ragasztós papírral ráerősítve a PIN-kód, ha ne adj’ isten lemerülne, és újra be kéne kapcsolnia. A billentyűzárral sem boldogul.

Két hete helyezték át ebbe az isten háta mögötti kórházba, az előző helyet jobban szerette, naponta jöttek látogatni, most meg egy héten kétszer, ha ideeszi őket a lelkiismeret-furdalás. Mióta nem tud felkelni, túl sokat gondolkozik, állapította meg.Tovább

Murányi Sándor Olivér
Túlélni született

Lukács vadőr egyik kedvenc halfaja az ősi székely sebes pisztráng. Piros pettyesnek nevezi, és vadterületén tavat hozott létre számukra. Nyáron ötvenezer ivadéknak ad naponta két ízben enni. Őszre egyötödük, vagyis tízezer hal marad, ennyit tud elengedni a patakba. – Nagy a halpusztulás – jegyzi meg most is keserűen, miközben beszórja a haltápot, majd guggolva figyeli, érkeznek-e rá a szabad szemmel még alig látható ivadékok. Melléguggolok. Látom az elmélyült figyelmet arcán. Egy irányba néz, valójában nincs mellettem, kizárólag a halai számára van jelen. Nem érzem, mennyi idő telik el, amikor felém fordul: – Az marad meg, amelyik elég erős az életre.Tovább

Horváth Dániel
Koncert

A morfiumtapasz volt az oka, meg az, hogy engem soha nem készítettek föl erre, mindig csak azt mondják, hogy erre nem lehet, ehhez szakember kell, még most is, amikor mindenki mindent maga készít magának, most, amikor mindenki mesterszakács, bútorasztalos, burkoló, self made coach, elég beírni a keresőbe a tevékenységet, amelyet el kell végezni, és leutánozzuk azt, amit látunk, komplett iparágakat teszünk így tönkre; csak ehhez kell a szakember, csakhogy szakember akkor nem volt jelen, és ez meg nem igaz, hogy nem lehet felkészülni, nem lehet, kell, csak erre kell felkészülni, hiszen ez az egyetlen, ami biztosan be fog következni.Tovább

Kolozsi László
A fekete lány

A Mihály-napi búcsú előtti napon rendszeresen eljátszották, mi történt a faluban szeptembertől szeptemberig. Eljátszották az esküvőket, az emlékezetes berúgásokat, a nagy felsüléseket. A háború után már csak egyetlen előadást tartottak, mert szinte mindenki, aki darabot tudott írni vagy rendezni, elhagyta a helységet, ki kényszerűen, ki önszántából.

Elment Helyey grófné, és egész pereputtya – nem tudtak róla semmit. A kis kúria japánkertjét lebetonozták, futballpályát csináltak belőle. Elment Szántó Pista, az író, akinek a helytörténeti munkája olyan, mint egy regény. Kitalált párbeszédekkel tűzdelte tele a leírásokat.Tovább

Simon Bettina
A legkülönösebb levél

Simon Bettina
Néha lángost

MAGYAR NARANCS AJÁNLÓ - TARTALOMJEGYZÉK

MAGYAR NARANCS
Szerző: Magyar Narancs
2022.01.12.


A SZERK.


A SZERK.
Banánlopási ügy

Ha fényes szombat este úgy tíz óra magasán átrobog az ország fővárosán húsz rendőrségi kisbusz állig felfegyverzett rendőrökkel meg egy páncélozott harci jármű bazi nagy TEK felirattal, nos, arra illik legalább annyit mondani az illetékeseknek, hogy bű vagy bá.

A SZERK.
Egy igazán szerencsés véletlen

Áder János köztársasági elnök április 3-ra írta ki a 2022-es országgyűlési választás időpontját, és ugyanakkor voksolhatunk a kormány kezdeményezésére kiírt „gyermekvédelmi” népszavazáson is.

PUBLICISZTIKA


FRANÇOISE THOM
Putyin ultimátuma
Hogyan rombolná szét a NATO-t és mit tehet ellene a Nyugat?

Az orosz külügyminisztérium tavaly december 17-én két szövegtervezetet hozott nyilvánosságra a következő címekkel: „Egyezmény az Egyesült Államok és az Orosz Föderáció között a biztonsági garanciákról” és „Megállapodás az Orosz Föderáció és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamai biztonságának szavatolására irányuló intézkedésekről”.

VÁRHEGYI ÉVA
Az év kötvénye
Hogyan juttatott tízmilliárdokat az Orbán-közeli nagyvállalkozóknak az MNB?

Tiszta szerencse, hogy a Magyar Nemzeti Bank által bő két éve beindított, és most, decem­berben, nagy hirtelenséggel lezárt Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében kibocsátott értékpapírokat nem kínálták fel a nagyközönségnek.

EGOTRIP

VAJDA MIHÁLY
A ki nem végzett Szókratész
Szókratész Amerikában I.

(E-mail Szókratésznek New Yorkba) Amikor már tudtam, hogy Amerikába mész, öreg barátom – megint nem tudom, melyikünk az öregebb, a fene megeszi –, megkértem New York-i barátaimat, segítsenek majd venni neked egy laptopot vagy okostelefont, s tanítsanak meg e-mailezni.

OLVASÓI LEVELEK

Olvasói levelek 2022/2.

A szerk: Vissza a szamárpadba (Magyar Narancs, 2021. december 9.)

BELPOL

MIÉRT INDULT ILYEN DÖCÖGŐSEN MÁRKI-ZAY PÉTER KAMPÁNYA?
Az első kávé után

Még az ellenzéken belül is az az uralkodó hangulat, hogy „ablakon kidobott” idő volt az előválasztás utáni két és fél hónap. Miért indult be ilyen lassan Márki-Zay Péter kampánya, és mekkora baj ez az ellenzéknek a választás előtt?

TANSZÉKBEZÁRÁS A PÁZMÁNYON
Leépítészeti tanulmányok

2020-ban rohamtempóban ürítette ki piliscsabai campusát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. 2021 végén kiderült, kik építhetik a Palotanegyedben az új egyetemvárost az intézmény számára. Ekkor vált ismertté, hogy a bölcsészkaron bezárják az esztétika tanszéket. Racionalizálás vagy filléres spórolás a gigaberuházás árnyékában?

JEHOVA TANÚI ÉS A SORKATONAI SZOLGÁLAT
Parancsolat szerint

Akik a Kádár-rendszerben megtagadták a katonai szolgálatot, ma is csak perrel tudják elérni, hogy a börtönben munkával töltött éveiket beszámítsák a nyugdíjalapjukba. A lelkiismereti döntésük miatt elítélt emberek – zömmel Jehova tanúi – háromkötetes kollektív önéletírást adtak ki a velük történtekről.

KÜLPOL

MI TÖRTÉNIK KAZAHSZTÁNBAN?
A nagy visszatérés

Békés tiltakozásnak indult, de utcai tombolás, halálos áldozatokat követelő megtorlás és politikai leszámolás lett belőle. Magasan kiképzett orosz csapatok vonultak be az országba. Hogyan és miért alakult ez így, s kinek az érdekeit szolgálja?

KÖNYV

INTERJÚ
„Az írók sokkal szabadabbak”
Marilynne Robinson író, esszéista

A Forbes a világ legbefolyásosabb emberei közé sorolta, Barack Obama a barátja, Pulitzer-díjas, az Iowa Writer’s Workshop tanára, öt szépirodalmi kötet és számtalan esszé szerzője.

HATÁRON TÚLI MAGYAR KÖNYVKIADÁS: SZLOVÁKIA
„Nem vagyunk pesszimisták”

Az úgynevezett „irodalmi erőtérépítés” a határon túli magyar nyelvű irodalmi életet és könyvkiadást sem hagyta érintetlenül. A Magyarországról érkező támogatásokkal együtt a politikai megosztottság, az ideológiák menti polarizálódás is megjelent.

KRITIKA

KÖNYV
Járunk és tapasztalunk
Mezei Gábor: Száraztenger

A Mezei Gábor új kötetében felbukkanó számos emlékezetes paradoxon közül a legelső rögtön a kötet címe. Aki ebből vonzó meghívást hall ki, nem fog csalódni a kötet egészében sem.

SZÍNHÁZ
Benáculásom története
Vilmányi Benett: 1 V 1

Aki élt külvárosi lakótelepen, annak furcsa nosztalgiaérzése támadhat a monodrámát nézve. Ám ez a nosztalgia nemcsak örömteli érzéseket kelthet bennünk, telepiekben, hanem furcsa idegenkedést is saját gyerekkorunktól.

FILM
Tessék felébredni!
Joachim Trier: A világ legrosszabb embere

Hiába az olaj és a magas életszínvonal, állítólag Norvégiában is vannak problémái az embe­rek­nek, egyeseknek lelki eredetűek is, amit persze illik fenntartásokkal fogadni, noha egyes alkotók akár egy teljes életművön át ezt bizonygatják.

FILM
A becsület és az olvasata
Asghar Farhadi: A hős

Ha úgy vesszük, a film maga a földhözragadt realizmus: eltávozáson lévő elítélt eladná a szerelme által egy elvesztett táskában talált arany pénzérméket, hogy az őt börtönbe juttató hitelezőjének törlessze tartozásának legalább a felét.

KIÁLLÍTÁS
A felszín mögött
Lassabb hajnalt! Enyészpontok 4.0

Mi a közös egy katicamintás pulóverben, a Traubisodában, egy erzsébetvárosi, mára már lepattant vendéglő termeiben, egy héber feliratú malomkőben és a kettős ékezetben?

ZENE

INTERJÚ
„Rommá tekerjük”
Vörös Ákos és Zsuffa Aba – Analog Balaton

Úgy nőtték ki magukat az egyik legnépszerűbb elektronikus zenekarrá, hogy sokáig szinte semmilyen zenét nem adtak ki. A négynegyedes tánczenét bluesos gitározással, sok improvizációval és generációs-közérzeti szövegekkel felütő Analog Balaton közel tíz év után hozta ki első lemezét. Sikerről, stílusról és a digitális jelenlét hiányáról is beszélgettünk velük.

MI A KOTTA?
Faggatózó negédeskedés

Klasszikus zenei programajánló a 2022/2. hétre

INTERAKTÍV

RÁDIÓ
Élet és interjú
Tóth Szabolcs Töhötöm podcastje

Szerencsésebb országokban pusztán technikai, másutt politikai okok is állnak annak a hátterében, hogy ma már egyre inkább az interneten zajlik a rádiós tartalmak előállítása is. Az ilyen-olyan stúdiókban (otthoni konyhától a profin berendezett felvevőhelyig) rögzített anyagok már eleve úgy készülnek, hogy azokat az aktuális online platformokon minél könnyebben és minél gyorsabban meg lehessen osztani.

Egy hét kultúra 2022/2.

Rövid hírek: kultúra itthon, külföldön és másutt

Egy hét tudomány 2022/2.

Rövid hírek: borostyán, medve, teleszkóp

Szüret 2022/2.

Mókás és dühítő gyűjtemény a heti sajtóból. Többnyire az utóbbi.

VISSZHANG

VISSZHANG: FILM
Hajtóvadászat

Ott hagytuk el három éve a Jussi Adler-Olsen krimijeiből készült Q-ügyosztályos filmeket, hogy ez a vége, a negyedik epizódban Nikolaj Lie Kaas és Fares Fares utoljára jártak el a koppenhágai főkapitányságon porosodó aktákba zárt ügyekben.

VISSZHANG: TÉVÉSOROZAT
Screw

Amikor az egyik epizódban a kissé szerencsétlen, de jóravaló börtönőrcsapat egy tagja látványosan Michel Foucault Felügyelet és büntetés című munkáját lapozgatja, már mindenki érti, hogy mire megy ki a játék.

VISSZHANG: FILM
Az elveszett lány

Leda csak egy kis nyugalmat szeretne: a 48 éves egyetemi tanár akkor érzi legjobban magát, ha saját gondolataival, könyveivel és jegyzeteivel molyolhat, tanulmányokat írhat.

VISSZHANG: LEMEZ
Mitridate, re di Ponto

Csodakamasz és mintatanuló – e két ismertetőjegyét igazolta 1770-ben a 14 esztendős Mozart azzal a Milánó számára komponált opera seriával, amely most Marc Minkowski új stúdiófelvételén is felettébb meggyőző vizsgadarabnak bizonyul.

VISSZHANG: KONCERT
Kőszegi Imre Rhythm and Brass

Kőszegi Imre zenekara kapcsán is lehet az évek múlásán morfondírozni.

VISSZHANG: LEMEZ
Duran Duran: Future Past

Negyvenedik évéhez és tizenötödik sorlemezéhez érkezett a Duran Duran.

VISSZHANG: KÖNYV
Erwin Moser: Fantasztikus jóéjtmesék

Zoli, a renitens kaméleon ahelyett, hogy rendes kaméleonként változtatná a színét, inkább mindig azt a színt ölti magára, amelyikhez kedve van vagy épp meglát.

VISSZHANG: SZÍNHÁZ
Szentivánéji álom

Az egyik legtöbbet játszott Shakespeare-darab a Szentivánéji…, Fehér Balázs Benő rendezése sem akar merőben újat mondani, inkább metaszínházi kutatásokat végez az előadás egészében, kiváltképp a mesteremberek dolgaira fókuszáltan.

SZÍNHÁZ


RÉS A PRÉSEN
„Átírta az előadást”

Hárs Anna dramaturg

FILM

TÉVÉSMACI
Tigriskarom

Amikor Sztupa és Troché visszatértek Mespelbrunnba, a környéken rablók garázdálkodtak.

TUDOMÁNY

INTERJÚ
„Mindenkit meg lehetett zsarolni”
Ignácz Károly történész Bethlen István alkotmányos puccsáról és a húszas évek választásairól

A húszas évek Bethlen-korszakának magyar választásai mutatnak némi hasonlatosságot a mával, de persze számottevők a különbségek is. A hegemón kormánypártot akkor lehetetlen volt a „saját pályáján” legyőzni.

A HOSSZÚ ÉLET TITKAI
Mintha elvágták volna

Miközben megannyi most is beszerezhető termék ígéri az élet meghosszabbítását, a tudomány állása szerint ennek komoly akadályai vannak.

GASZTRO

CHILI&VANÍLIA
Minden morzsa megéri

Barna vajas törökmogyoró-torta mézes mascarponehabbal

ÉTEL, HORDÓ
Bécsi szelet

„IDŐNKÉNT SZÜKSÉG VAN A VÁLTÁSRA” – MAGYAR HANG-AJÁNLÓ

MAGYAR HANG
Szerző: Magyar Hang
2022.01.13.


A TARTALOMBÓL:

– Időnként szükség van a váltásra – Medgyessy Péter az ellenzék esélyeiről, Gyurcsány előretöréséről, nemzetpolitikáról. Interjú

– „A család is áldozat lehet” – Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerint a Fidesz olyan lufit kezdett fújni, ami nem létezik. Interjú

– Kertek alatt járnak – Logisztikai csarnoktól tartanak Pestszentlőrincen – homály fedi az új Wing-beruházást

– Az orvos mindig foglalt – Sok beteg sérelmezi, hogy napokon keresztül nem éri el a rendelőt

– Keserű méz – Sorban vonja ki a forgalomból a Klenáncz-termékeket a Nébih. A vállalkozó többször lebukott már

– Nem csak futballaréna – Üzleti titokra hivatkozva nem mondja meg a Puskás Arénát üzemeltető Nemzeti Sportközpontok, hogy mennyiért lehet kibérelni a stadiont és annak különböző rendezvénytereit

– „Nem reménykedem én már semmiben” – A Fertő tó feldúlása miatt állva vesztegelnek a sétahajók. Kilencven nap alatt mit tehet az ember?

– Életmentő orrhasználat – Meglátogattuk a Mantrailing Akadémia Alapítványt, amely adományokból, adófelajánlásokból keresi az eltűnt embereket. Riport

– Lázadás? Puccs? Színes forradalom? – Dicstelenül zárult le Kazahsztán történetének Nurszultan Nazarbajev nevével fémjelzett korszak

– Apostagtól Antwerpenig: Jóska Soós sámánművész kiállítása Brüsszelben – A második világháború után hagyta el Magyarországot, műveit azonban haláláig áthatották gyermekkori emlékei

– Persona non grata lesz Orbán Szarajevóban? – Kitiltani nem lehet, de a bosnyákok nem szívesen látják a magyar miniszterelnököt országukban

– Bukáshoz vezethet a sikerember győzelme – A reformer miniszterelnök államfővé választása megakaszthatná a gazdaság helyreállítását, és politikai instabilitáshoz vezethet

– Nyögvenyelős magyar összefogás – Alig alakultak meg, máris repedeznek a Szövetség bástyái

– Rajtunk maradt magas sarkú – Egyértelmű, hogy szexuális töltetet is hordoz a magas sarkú női cipő, mégis elválaszthatatlan a hivatalos alkalmaktól

– Emberes küldetések – Kína sosem csinált titkot abból, hogy vezető szerepre törekszik a tudományban éppúgy, mint a politika és a gazdaság számos területén. A tudományos eredmények közül pedig semmi sem reprezentálja látványosabban egy hatalom technológiai fejlettségét, mint a világűr meghódítása

– Csalfa kromoszómák – Manapság a fejlett világban szinte minden várandós kismamán végeznek bizonyos vérvizsgálatokat, amelyek eredményeiből a magzat esetleges örökletes rendellenességeire próbálnak következtetni. Csakhogy a pozitív teszteredmények akár 90 százaléka fals lehet

– Bukarest és Budapest harca Székelyföldön – Megnéztük a Sepsi OSK vadonatúj stadionját

– A hülyeség csapatai nyomulnak előre szépen – Szörényi László Torgyán József frakkjáról, a krokodilok szívósságáról és meg nem kapott ösztöndíjakról. Interjú

– Bőrkozsuk és piros katrinca – Ady Endre előfutárának mondták, mégis már életében megfeledkeztek az 1947. január 17-én elhunyt Czóbel Minkáról

– Bartók fejével gondolkodni

– Győzelmi kényszerben – A kézilabdába pumpált közpénzmilliárdok miatt nagy a nézői elvárás a válogatottal szemben az Európa-bajnokságon

Publicisztika:
– Puzsér Róbert: A NER-oligarcha Ungár Péter az idők végezetéig ellenzéki képviselő maradhat?
– Gulyás Balázs: A szegény ember weyerbélázása – Maga itt a kultúrhörcsög?
– Reichert János: Kormányváltó hangulat
– Szerető Szabolcs: Kormányváltó hangulat – Álláspont
– Várkonyi András: Magánrögeszmék, közhiedelmek, avagy a szavak mágiája
– Söpkéz Sándor: A harmadik halmaz lehetősége és felelőssége
– Nagy Attila Tibor: Ellenzékellenes szómágia, közpénzből – Ítélet Orbán felett
– Szabó Antal: Kihagyott ziccer?
– Lukács Csaba/Végh László: Vízkereszt – Helyzet-Kép
– Wekerle Szabolcs: Delfinizál – Újbeszél
– Vona Gábor: Miért ilyen erős a NER? – Polip
– Híd Jenő rajzol: Felkészülés minden eshetőségre
– Haklik Norbert: Nagy találkozások: depresszió-pornográfia üstökössel
– N. Fejérváry Gergő: Hatás-vadászat Cézanne-tól a terroirig – Ásó, kapa, uzsonnabor
– Ficsor Benedek: Önkényes szabadság – Szotyola
– Dévényi István: Totál tabu totemállat
– Marabu: Szivárgások

Kritika:
– Engesztelhetetlenül – Székely László: „A jó mostoha történetét még nem írták meg…”
– Granadirózusság – J. D. Salinger: Alpári történet Esmének, szeretettel
– Semmi különleges – Adam Rutherford: Az ember könyve
– Egy modern Kossuth-kép körvonalai – „A magyar nemzet élő eszményülése”. Kossuth Lajos 1867 utáni tevékenysége.

Átlátszó-melléklet
– Ezermilliárdos állami vagyon került alapítványokhoz
– Fakivágás Tihanyban: közbelépett a bíróság
– Szitává lyukad az ivóvízrendszer a rezsicsökkentés miatt
– Tram-train: 10 évre titkosítva
– Két hónap alatt 15 településen szűnt meg az állandó háziorvosi szolgálat
– Bérlakások helyett luxus a tokaji régióban 

ITT OLVASHATÓ